RANCANGAN TAHUNAN Sejarah Tingkatan Satu

Rancangan Tahunan Sejarah Tingkatan 1 Minggu Tema / topik dan tarikh BAB 1: Sejarah dan Kita 1.

♦ ♦ ♦ ♦ Kemahiran Sejarah Definisi sejarah Ciri-ciri sejarah Sumber sejarah Kaedah pengajian sejarah

Hasil Pemebelajaran Memahami kemahiran sejarah Aras 1 ♦ ♦ ♦ ♦ Mendefinisikan istialah sejarah Menyenaraikan ciri-ciri sejarah Mentakrifkan dan memberi contoncontoh sumber sejarah Menyatakan kaedah pengkajian sejarah

Konsep / Istilah Rekonstruksi Abad Masa Arkeologi Alat Kurun Dekad Sejarawan Era Kronologi Purba Tafsiran

Cadangan Aktiviti Kajian Teks: Mencari definisi sejarah Perbincangan: Ciri-ciri sejarah Peta minda: Ciri-ciri sejarah Kajian gambar: Sumber sejarah Catatan: Kajian sejarah tempatan dilaksanakan secara kerja kursus dari Tingkatan 1 hingga tingkatan 3

Unsur dan Tingkalaku patriotisme Berbangga dengan warisan negara Menghargai tinggalan sejarah

Aras 2 ♦ ♦ ♦ menggunakan istilah yang berkaitan dengan masa. Memberi contoh peristiwa-peristiwa yang bersejarah. Memgelaskan kaedah pengkajian sejarah.

Aras 3 ♦ ♦ ♦ ♦ Mentafsirkan peristiwa sejarah Mengelas sumber sejarah Mengelaskan sumber peristiwa sejarah dan bukan sejarah Mengaplikasikan kemahiran sejarah dalam pengkajian sejarah.

♦ ♦

Pentafsiran sejarah Kepentingan sejarah

Memahami kepentingan sejarah Aras 1 ♦ ♦ Menyenaraikan faedah dan tujuan mempelajari sejarah Menyusun kejayaan-kejayaan negara yang menjadi kebanggaan kita Ikhtibar Sumbangan Peristiwa bersejarah Cintakan tanahair Perbincangan : Ciri-ciri warisan bangsa Bangga dengsn sejarah negara: Melahirkan rasa bangga dan cinta akan tanahair

Aras 2

Rancangan Tahunan Sejarah Tingkatan 1 ♦ ♦ Membincangkan peristiwa bersejarah. Mengelaskan ikhtibar daripada peristiwa bersejarah tersebut Keperibadian sesebuah masyarakat

Aras 3 ♦ Mengilustrasikan suasana negara pada tahun 2020. Bab 2: Zaman Prasejarah di Negara kita Zaman Prasejarah 1. Paleolitik 2. Mesolitik 3. Neolitik 4. Zaman logam Mengetahui perkembangan zaman prasejarah Aras 1 ♦ ♦ ♦ Menyatakan tahap perkembangan zaman prasejarah Menyebut nama peralatan pada zaman prasejarah Menyatakan lokasi penempatan zaman prasejarah. Prasejarah Paleolitik Mesolitik Neolitik Ahli arkeologi Penempatan awal Peralatan kajian Geologi Beliung

Aras 2 ♦ Membandingkan tahap-tahap zaman prasejarah dari segi penempatan, aktiviti, ekonomi dan peralatan. Memberi sebab pemilihan gua sebagai tempat tinggal.

Aras 3 ♦ Bab 3: Kerajaan Awal di Asia Tenggara (Angkor, Champa, Funan, Srivijaya, Majapahit, Chin tu dan Kedah Tua) ♦ ♦ Kerajaan Agraria Kerajaan Maritim Membuat inferens tentang keistimewaan zaman prasejarah.

Memahami kewujudan kerajaankerajaan awal di Asia Tenggara Aras 1 ♦ ♦ Mendefinisikan konsep agraria, maritim dan pelabuhan entrepot Mencirikan kerajaan agraria dan kerajaan maritim Kerajaan agraria Kerajaan maritim Pelabuhan Membuat carta: Perbandingan antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim Mengkaji peta: Kemegahan terhadap tamadun awal Menghargai sumbangan tamadun awal kita.

Rancangan Tahunan Sejarah Tingkatan 1 1. Takrif 2. Ciri-ciri 3. Perkembangan 4. Sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal

♦ ♦ ♦

Menyebut lokasi kerajaan agraria dan maritim Memberikan contoh-contoh hasil pengeluaran. Memerihalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal.

entrepot Perdagangan antara kawasan Perdagangan antara serantau Pusat pengumpulan Pusat pengedaran barang Dasar peluasan kuasa dan wilayah Sistem pentadbiran

Melabel lokasi kerajaan agraria dan kerajaan maritim

Aras 2 ♦ ♦ Membandingkan ciri-ciri kerajaan agraria dan maritim. Membincangkan kepentingan pelabuhan kepada kerajaankerajaan awal.

Aras 3 ♦ ♦ ♦ Bab 4: Zaman Kesultanan Melayu Melaka Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka ♦ Kedatangan Parameswara ♦ Kedatangan Parameswara ♦ Asal-usul Melaka ♦ Parameswara membina Melaka Mengkaji sebab-sebab perkemabgan kerajaan agraria. Memberi rasional kewujudan kerajaan awal di tepi-tepi sungai dan pesisiran pantai. Menjana tentang kewujudan sistem pentadbiran tentang kewujudan sistem pentadbiran yang sistematik.

Mengetahui tentang kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka Aras 1 ♦ ♦ ♦ ♦ Memerihalkan peristiwa pengasasan kesultanan Melayu Melaka Menceritakan asal-usul nama Melaka Menceritakan perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka. Menyatakan kegigihan dan wawasan Parameswara.

Pengasasan Kesultanan Asal-usul Terlindung daripada tiupan angin monsun Strategik Perairan selat Melaka Pedagang asing

Kajian peta: Melakar tunjuk arah perjalanan Parameswara hingga ke Melaka Simulasi: Pemilihan Melaka sebagai sebuah penempatan Melukis / Ilustrasi: Keadaan kampung nelayan

Kepimpinan berwawasan berbangga dengan pemimpinan yang berwibawa dan berwawasan Kegigihan untuk mencapai cita-cita: Berkeyajinan terhadap ciri-ciri kegemilangan negara kita.

Aras 2

Rancangan Tahunan Sejarah Tingkatan 1 ♦ ♦ Menerangkan tindakan Parameswara dalam usaha membina Melaka. Membandingkan sejarah pengasasan kesultanan Melayu Melaka berdasarkan pelbagai sumber. Lagenda

Aras 3 ♦ ♦ Membuat justifikasi pemilihan Melaka sebagai sebuah kerajaan. Membuat inferens tentang kepentingan sifat kepimpinan dalam pembinaan negara.

Kegemilangan Melaka 1. Sistem pentadbiran 2. Sistem pembesar empat lipatan

Menganalisis sistem Pembesar Empat Lipatan di Melaka Aras 1 Sistem pembesar empat Lipatan Daulat Derhaka Tlah Kawasan pegangan Kawasan pemakanan Nahkota Golongan kiwi syahbandar

♦ Mendefinisikan konsep pembesar
♦ empat lipatan Memadankan jawatan dan peranan pembesar di Melaka.

Aras 2 ♦ membuktikan sistem pentadbiran pembesar Empat Lipatan adalah sistematik.

Carta aliran: Tanggungjawab Melakar rajah sistem bersama asas pentadbiran pembesar kegemilangan empat lipatan berbangga dengan sistem pentadbiran negara kita Melukis / ilustrasi Kedudukan pembesar kedaulatan negara kita berempat di Melaka berbangga dengan ketika menghadap pemimpin yang berwibawa sultan. dan berwawasan

Aras 3 ♦ membuat inferensi tentang sistem Pembesar Empat Lipatan dengan Jemaah Menteri sekarang.

Bab 5: Kegemilangan Melaka 1. Sistem Pentadbiran sistem pembesar empat lipatan

Menganalisis sistem pembesar empat lipatan

Sistem

Carta aliran: Melakar rajah sistem

Sistem perdagangan yang bertaraf dunia

Rancangan Tahunan Sejarah Tingkatan 1 Aras 1 ♦ ♦ Mendefinisikan konsep pembesar empat lipatan Memadankan jawatan dan peranan pembesar di Melaka. pembesar empat lipatan Daulat Derhaka Tulah Kawasan perdagangan Kawasan permakanan Nikhoda pentadbiran pembesar empat lipatan Melukis / ilustrasi: Kedudukan pembesar berempat di Melaka ketika menghadap sultan Kajian gambar: Pelabuhan Melaka

Aras 2 ♦ membuktikan sistem pentadbiran pembesar empat lipatan adalah sistematik

Aras 3 ♦ Membuat inferensi tentang sistem pembesar empat lipatan dengan jemaah menteri sekarang

2. Pusat perdagangan
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Faktor geografi Faktor di Melaka Pentadbiran Kemudahan pelabuhan Cukai perdagangan Mata wang Bahasa

Memahami kegemilangan Melaka sebagai pusat perdagangan bertaraf dunia Aras 1 ♦ Menyenaraikan faktor-faktor yang menyumbangkan kepada kemunculan Melaka sebgai pusat perdagangan Menyebut nama negara dan jenis barangan yang didagangkan di Melaka. Menyatakan peranan syahbandar dalam memajukan perdagangan di Melaka

Golongan kiwi Syahbandar Hubungan diplomatik Sistem cukai berkeutamaan Lingua franca

Kajian peta: Melakar peta yang menunjukkan jenis barangan dan negara yang mempunyai hubungan perdagangan dengan Melaka.

♦ ♦

Aras 2 ♦ ♦ Kepentingan faktor geografi Peranan pembesar 4 lipatan

Rancangan Tahunan Sejarah Tingkatan 1 Aras 3 ♦ ♦ ♦ Membandingkan sistem perdagangan Melaka dengan sekarang. Keberkesanan undang-undang laut melaka Kejayaan melaka sebagai pusat perdagangan.

3. Hubungan luar Melaka ♦ Hubungan Melakan dengan kerajaan Melayu yang lain (Pasai, Jawa, Siak, dan Kampar) Hubungan Melaka dengan Negara Luar China, Gujerat, Siam, Tanah Arab dan Ryukyu)

Memahami Kepentingan menjalinkan hubungan diplomatik Aras 1 ♦ ♦ Menjelaskan konsep hubungan diplomatik Menyenaraikan kerajaan Melayu dengannegara Luar yang menjalankan hubungan dengan Melaka. Menyatakan bentuk hubungan Melaka dengan negara tersebut.

Hubungan diplomatik Negeri taklukan Negeri naungan Negeri setaraf Ufti Kerajaan melayu sezaman

Perbincangan: Bentuk dan keadaan hubungan luar Melakar peta: Hubungan Melaka dengan kerajaan melayu yang lain dan negara luar

Kematangan dan hubungan diplomatik Bertindak dengan bestari

♦ ♦

Aras 2 Menerangkan kepentingan Melaka menjalinkan hubungan diplomatik Membandingkan bentuk hubungan Melaka dengan kerajaan melayu dan negara luar. Aras 3 Menilai kriteria yang diutamakan oleh Melaka dalam menjalinkan hubungan diplomatik. Membuat andaian keadaan negara tanpa hubungan diplomatik 3. penyebaran agama Islam Mengetahui keunggulan Melaka sebagai pusat penyebaran agama

Rancangan Tahunan Sejarah Tingkatan 1 ♦ perkembangan islam ♦ Melaka sebagai pusat perkembangan agama Islam ♦ Cara Melaaka menyebarkan agama Islam ke negara lain di Asia Tenggara.

Islam Aras 1 ♦ ♦ ♦ Menceritakan kedatangan Islam ke Melaka Menyenaraikan faktor-faktor perkembangan Islam di Melaka Menceritakan peranan Melaka dalam proses islamisasi di Asia Tenggara. Keunggulan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam -taat setia kepada Tuhan -Toleransi agama

Wahyu Ulama Mufti Safi Kadi Serambu mekah Mubaligh Pendakwah Ilmu tasawuf Fikah Alam akhirat Fardu haji

Bercerita : Latar belakang kedatangan Islam Kajian peta: Melakar peta penyebaran agama islam di Asia Tenggara Buku skrap: Gambar senireka masjid

Aras 2 ♦ ♦ ♦ Membandingkan teori-teori kedatangan Islam di Melaka Menghubungkan kegiatan perdagangan dengan penyebaran agama Islam Membincangkan keberkesanan islamisasi di Melaka

Aras 3 ♦ ♦ Menilai usaha-usaha kerajaan menerapkan nilai-nilai iisalam di Malaysia. Menjana idea tentang peranan Malaysia dalam memartabatkan islaam di peringkat antarabangsa

4. Pusat kegiatan intelektual ♦ Pusat istanan sebagai pusat kegiatan intelektual ♦ Peranan pemerintah

Menghargai ilmu dalam kehidupan Aras 1 ♦ ♦ ♦ Mendefinisikan keonsep intektual Menyenaraikan peranan istana sebagai pusat intelektual Menyatakan peranan bahasa melayu sebagai bahasa lingua franca menamakan hasil kesusasteraan melayu pada zaman

Pusat kegiatan intelektual Karya saduran islam Didaktik Salasilah Islamisasi

Lawatan: Replika istana melaka Perbincangan: Istana raja sebagai pusat kegiatan intelektual Perbahasan: Melaka sebagai pusat perkembangan

Kegemilangan pusat kegiatan intelektual di melaka Menghargai ilmu dalam kehidupan Bahasa melayu sebagai lingua franca Mendaulatkan bahasa melayu

Rancangan Tahunan Sejarah Tingkatan 1 kesultanan melayu melaka Aras 2 ♦ ♦ Mengkategorikan hasil penulisan zaman kesultanan melayu melaka Membuktikan berlakunya penambahan huruf dalam tulisan jawi untuk disesuaikan dengan bahasa melayu Membincangkan peranan pemerintah dalam usaha memperkembangkan kegiatan intelektual intelektual

Aras 3 ♦ ♦ Membuat justifikasi tentang peranan istana sebagai pusat kegiatan intelektual Membincangkan usaha-usaha kerajaan dalam memartabatkan bahasa melayu

5. Perluasan Kuasa ♦ ♦ ♦ Cara perluasan kuasa Peranan pemimpin Kesan perluasan kuasa

Menghargai perjungan dan jasa pemimpin Aras 1 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ mendefinisikan istilah perluasan kuasa menyenaraikan cara-cara perluasan kuasa melakar dan melabelkan empayar melaka menyatakan peranan pemimpin dalam meluaskan kuasa menerangkan kesan perluasan kuasa Taklukan Naungan empayar Melabel peta: Kawasan empayar melaka Perbincangan: Kepentingan kedaulatan negara Kecemerlangan kepimpinan -menghargai jasa dan perjuangan tokoh. Pemikiran strategik: Bertindak dengan bestari Kesetiaan kepada negara: Melahirkan perasaan setia kepada raja dan negara.

Aras 2

Rancangan Tahunan Sejarah Tingkatan 1 ♦ Membandingkan kuasa pada zaman pemerintahan sulan Muzaffar Syah dan Sultan Mansur Syah Menjelaskan cara keberkesanan cara perluasan kuasa melaka

Aras 3 ♦ ♦ Bab 6: Kemerosotan Melaka ♦ kepimpinan ♦ pentadbiran ♦ perpaduan ♦ alat perang ♦ kedatangan Portugis -sebab-sebab kedatangan -serangan ke atas melaka Membahaskan peranan dan sumbangan Tun Perak dalam perluasan kuasa Melaka Mengulas kewajaran perluasan kuasa pada hari ini. Askar upahan Berkubu Aras 1 Pertahanan Memerihalkan kemerosotan kesultanan Melayu Melaka. Menyatakan sebab-sebab kedatangan Portugis ke Melaka. Menyenaraikan serangan Portugis ke atas Melaka. Aras 2 Membincangkan kepentingan perpaduan masyarakat Melaka. Membandingkan peralatan perang yang digunakan oleh Melaka dan Portugis. Aras 3 Mengulas ungkapan “negara Malaysia Tanggungjawab Kita” Merealisasikan kepentingan sistem pertahanan dalam mengekalkan kedaulatan Negara. Menerangkan kepentingan kesetiaan kepada raja dan negara. Bab 7: Johor menegakkan semula kewibawaan Warisan Kajian peta: Main peranan: Perpecahan di kalangan pembesar. Kajian gambar: Serangan Portugis ke atas Melaka Bersedia berkorban untuk bangsa dan negara. Amanah dalam mempertahankan negara. Menjanakan keperkasaan bangsa kita Mengamalkan perpaduan bagi mengelakkan perpecahan

Memahami sebab-sebab kemerosotan Melaka

Rancangan Tahunan Sejarah Tingkatan 1 kesultanan Melayu Melaka ♦ pengasasan kerajaan Johor 1. Penerusan waris kesultanan Melayu Johor 2. kebangkitan kerajaan Acheh 3. Persaingan Johor, Acheh dan Portugis

Memahami peranan Johor menegakkan semula kewibawaan kesultanan Melayu Melaka Aras 1 Menyatakan kesan kejatuhan Melaka. Menceritakan usahas-usaha menegakkan semula kewibawaan kesultanan Melayu Melaka. Menceritakan mengenai pengasasan empayar Johor. Mengetahui lokasi ibu kota kerajaan Johor. Menyatakan sebab-sebab kebangkitan Acheh. Menyenaraikan kuasa-kuasa yang terlibat dalam Perang Tiga Segi. Aras 2 Menghubungkaitkan kerajaan Johor, Acheh dan Portugis dalam Perang Tiga Segi. Membincangkan kedudukan tanah jajahan Melak selepas kejatuhan Melaka. Menjelaskan kegigihan dan keberanian pemimpin untuk mendapatkan semula Melaka. Aras 3 Mengupaskan sebab pihak Johor dan Melaka tidak bekerjasama untuk menentang Portugis. Mentafsir kekuatan Kota A Famosa dalam pertahanan Portugis.

Perang Tiga Segi Perang Tiga Segi Pengasas Tanah Jajahan Kawasan taklukan

Kegemilangan Kerajaan Johor mengukuhkan ketuanan Melayu 1. Pusat perdagangan 2. Perkembangan

Mengetahui tentang kegemilangan Kerajaan Johor Aras 1 Salasilah Kajian gambar: Kegemilangan

Rancangan Tahunan Sejarah Tingkatan 1 persuratan Melayu

♦ Menyenaraikan faktor-faktor yang
♦ ♦ menyumbang kepada kebangkitan Johor sebagai pusat perdagangan Memerihalkan keadaan perlabuhan Johor Menyenaraikan hasil penulisan zaman kegemilangan kerajaan Johor.

Perlabuhan entrepot Persuratan Pusat keilmuan

Perlabuhan Riau Perbincangan: Karya penulisan zaman kegemilangan kerajaan Johor

kesultanan Melayu Menyanjungi dan memelihara warisan kesultanan Melayu Menghargai warisan karya agung bangsa kita

Aras 2

♦ Menghuraikan peranan Johor
♦ sebagai pusat ekonomi serantau Membincangkan peranan Johor sebagai pusat keilmuan.

Aras 3 ♦ Mencetuskan idea-idea baru ke arah penerusan kegemilangan kesultanan Melayu Johor.

kemerosotan Kerajaan Johor 1. perebutan kuasa 2. penglibatan Bugis dalam pemerintahan Johor 3. pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda

Memahami kemerosotan kerajaan Johor Aras 1 ♦ ♦ ♦ ♦ Memerihalkan perebutan kuasa yang menyebabkan kemerosotan kerajaan Johor Menceritakan penglibatan Bugis dalam pemerintahan Johor. Menceritakan tentang perang Johor – Jambi Menyatakan pengaruh SHTB di Johor. Perebutan kuasa Merampas kuasa Campur tangan Perbincangan: Taat dan setia kepada faktor yang membawa negara kepada kejatuhan Johor berwasapada terhadap kepentingan perpaduananasir yang boleh untuk kestabila merosakkan negara., kepentingan perpaduan -mengamalkan sikap bersatu padu.

Aras 2 ♦ Menghuraikan peranan Bugis dalam kerajaan Johor.

Rancangan Tahunan Sejarah Tingkatan 1 ♦ Menerangkan tindakan pemerintahan untuk mengurangkan pengaruh Bugis di Johor.

Aras 3 ♦ Mewajarkan tindakan Raja Sulaiman meminta bantuan Bugis untuk mengembalikan takhta Johor.

Bab 8: kerajaan negeri –negeri Melayu ♦ Latar belakang pembentukan kerajaan-kerajaan melayu. 1. kerajaan-kerajaan Melayu Tua (kedah Tua, Pahang, dan Perak) 2. Kerajaan-kerajaan melayu baru (Terengganu, Kelantan, Selangor dan Negeri Sembilan)

Mengetahui latar belakng pembentukan kerajaan-kerajaan Melayu Aras 1 ♦ ♦ ♦ Menceritakan asal-usul kerajaankerajaan melayu Menceritakan kerajaan-kerajaan melayu tua dan baru. Menyatakan lokasi kerajaankerjaan melayu

Naungan Ufti Demokarasi

Perbincangan: Latar belakang pembentukan kerajaankerjaan melayu tua dan baru Kajian teks Asal usul nama kerajaan melayu tua dan baru Kajian peta: Melakar dan melabel lokasi kerajaan melayu tua dan baru. Buku skrap: Bendera negeri Jata negeri Lambang negeri

Kebanggaan terhadap warisan kita. Menghargai warisan budaya negeri-negeri Melayu Keunikkan kerajaankerajaan melayu Berbangga dengan kepelbagaian warisan sejagat gnegara.

Aras 2 ♦ Menguhubungkaitkan kerajaankerajaan melayu dariu aspek pengasasan.

Aras 3 ♦ Bab 9: Wrisan Kesultanan Melayu ♦ Sistem pemerintahan dan pentadbiran 1. negeri-negeri Melayu 2. negeri sembilan Memhami sistem pentadbiran negerinegeri Melayu Aras 1 Golongan magis Daulat Jajahan Kepatuhan kepada Pengurusan grafik: undang-undang dan Sistem pentadbiran pentadbiran negeri-negeri melayu mematuhi peraturan dan dan negeri sembilan undang-undang. Merasionalkan asal usul nama kerajaan-kerajaan melayu.

Rancangan Tahunan Sejarah Tingkatan 1 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Mendefinisikan konsep daulat dan tulah. Menyenaraikan ciri-ciri yang mengukuhkan daerah. Menamakan alat-alat kebesaran negeri-negeri melayu. Mengumpulkan maklumat tentang peranan pembesar di peringkat jajahan dan daulat. Menceritakan peranan pemimpin agama dan magis. Menerangkan peranan ketua penggawa dan ketua kampung. Membina struktur pentadbiran kerajaan-kerajaan melayu dan negeri sembilan. Memerihalkan sistem pentadbiran. Kuasa mutlak Susun lapis pembesar Unit politik Luak suku / waris Buapak Pembahagian pusaka

Aras 2 ♦ ♦ Membandingkan sistem pentadbiran kerajaan melaka dengan negeri sembilan. Menghubungkan konsep daulat dengan pengukuhan kuasa sultan.

Aras 3 ♦ ♦ Membukitikan kewujudan amalan demokrasi dalam adat pepatih. Menghubungkaitkan sistem pemerintahan dengan keamanan dan kemajuan.

sistem perundangan 1. undang-undang tidak bertulis 2. adat Temenggung 3. Adat Pepatih 4. Undang-undang Bertulis

Memahami Sistem Perundangan Kerajaan Melayu Aras 1 ♦ Menceritakan tentang latar belakang adat pepatih dan adat

Undang-undang bertulis Undang-undang adat

Membina peta minda: Sistem perundangan di negeri-negeri Melayu Perbincangan kumpulan:

Berbangga dalam warisan negara. Menghargai sistem perundangan tradisi.

Rancangan Tahunan Sejarah Tingkatan 1 ♦ ♦ temenggung. Menyatakan perinsip-prinsip adat pepatih dan adat temenggung. Menyenaraikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang 99 Perak, Undang-undang Pahang, Undangundang Kedah dan sistem Perundangan di Kelantan. Kanun Prinsip dalam sistem perundangan Kepentingan undangundang.

Aras 2 ♦ membandingkan prinsip-prinsip aadat temenggung. Dan adt pepatih. ♦ Membandingkan undang-undang adat dengan undang-undang bertulis. Aras 3 ♦ Menghuraikan kepentingan sistem perundangan dalam menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat. Sara diri Bebas cukai kuala Cuakai labuh batu Sistem serah Sistem kerah Meranu Membina peta minda: jenis-jenis kegitan ekonomi tradisional kajian gambar: Mata wang tradisional Kegigihan berusaha meningkatakan kemakmuran negara. Berbangga dengan hasil bumi kita yang bertuah. Berbangga dengan kebolehan, keupayaan dan kreativiti kita. Berusaha meningkatakan kebolehan dan keupayaan dan kreativiti.

Kegiatan ekonomi 1. sara diri (bercucuk tanam, menangkap ikan, mengumpul hasil hutan) 2. perlombongan 3. kraftangan 4. percukaian 5. perdagangan (mata wang, tinbangan dan sukatan dan pengangkutan)

Memahami sistem perundangan kerajaan Melayu Aras 1 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Mendefinisikan konsep sara diri. Mengumpulakn maklumat tentang kegiatan perlombongan, kraftangan dan perdagangan. Menyatakan jenis peralatan yang digunakan dalam kegiatan ekonomi. Memberi contoh jenis mata wang yang digunakan. Menyatakan sistem cukai yang diperkenalkan. Menamakan sistem timbangan dan

Rancangan Tahunan Sejarah Tingkatan 1 ♦ sukatan. Menamakan jenis pengangkutan.

Aras 2 ♦ ♦ ♦ Menerangakan peranan sungai sebagai nadi perkembangan ekonomi. Mengelaskan tentang jenis mata wang yang digunakan di Tanah Melayu. Menerangkan kegunaan hasil perlombongan.

Aras 3 ♦ ♦ Sosiobudaya 1. struktur masyarakat melayu tradisional - susunlapis masyarakat dan fungsinya. 2. Gaya hidup golongan bangsawan dan golongan rakyat. 3. kegiatan sosiobudaya masyarakt melayu tradisional -kegiatan masa lapang -karya persuratan -kesenian rakyat -adat resam -pendidikan Menilai enferens kraftangan sebagai warisan kebudayaan bangsa. Golongan pemerintah Golongan diperintah Golongan merdeka Golongan hamba Golongan bangsawan Golongan rakyat

Memahami tentang sosiobudaya masyarakat melayu tradisional Aras 1 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Menyatakan susunlapis masyarakat melayu tradisional Menyenaraikan peranan setiap susunlapis masyarakat Menceritakan gaya hidup golongan bangsawan dan rakyat jelata. Menyenaraikan kegiatan masa lapang. Menyatakan contoh karya persuratan. Mengumpul maklumat tentang kesenian rakyat dan adat resam. Menyatakan jenis pendidikan masyarakat melayu tradisional

Perbincangan kumpulan: Peranan golongan perintah dan yang diperintah Golongan bangsawan dengan rakyat jelata. Pengurusan grafik: Mebandingkan gaya hidup golongan bangsawan dengan golongan rakyat. Simulasi: Pelajar bermain congkak Tayangan video: upacara pertabalan dan kemangkatan kesenian tradisional melayu. Membuat buku skrap: Kegiatan masa lapang

Ketinggian niali budaya bangsa. Menghargai dan mengawalkan tradisi bangsa Bersatu dan berharmoni menjamin kesejahteraan bersama Sentiasa bersatu padu dalam sesebuah masyarakat.

Aras 2 ♦ Mengelaskan struktur susunlapis masyarakat melayu

Rancangan Tahunan Sejarah Tingkatan 1 ♦ Membandingkan kegiatan masa lapang golongan bangsawan dengan rakayat jelata.

Aras 3 ♦ ♦ Menerangkan amalan hidup bermasyarakat untuk kesejahteraan. Membandingkan kegiatan masa lapang melayu tradisional dengan masyarakat hari ini.

Bab 10 dan Bab 11: Sabah dan Sarawak ♦ latar belakang Sabah dan Sarawak 1. pertalian Sabah dan Sarawak dengan Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu. 2. keadaan masyarakat kumpulan etnik dan penempatan.

Mengetahui tentang latar belakang sejarah dan masyarakat Sabah dan Sarawak Aras 1 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Menceritakan pertalian sejarah Sabah dan Sarawak dengan kesultanan Brunei dan Sulu Menyenaraikan kumpulan etnik di Sabah dan Sarawak Menyatakan lokasi petempatan kumpulan etnik di sabah dan Sarawak. Menceritakan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sabah dan Sarawak. Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi di Sabah dan Sarawak.

Kesultanan Kuasa autonomi Etnik

Melorek dan melabel kawasan: Penempatan kumpulan etnik di Sabah dan Sarawakdi atas peta.

Aras 2 ♦ Menghubungkaitkan kawasan penempatan kumpulan etnik di Sabah dan Sarawak dengan cara hidup budaya dan kegiatan ekonomi.

Rancangan Tahunan Sejarah Tingkatan 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful