~v~Enel Distributie

)\ Dobrogea
Constanta, 900587 str. Nlcolae lorga nr. B9A Tel. 0241 605999 , Fax. 0241 616340

BIROUL PROIECTARE §I CONSTRUCTIE MT

PROIECT 86/2009

Faza: PT + CS

" Montare container §i modul hibrid in statia de transformare Cernavoda, , [udetul Constanta"
VOLUMUL II (INCADRARE MT)

CONTINE:
( piese scrise
~j

FAZA:
desenate

EX. NR.
PT+CS

I

(

I

(

l.

I

~\~ Enel Distributie )l: Dobrogea
Constanta, 900587 str. Nicolae lorga nr. 89A
Tel. 0241 805999 • fax. 0241 616340

PROIECT 86/2009 Faza: PT + CS

" Montare container ~i modul hibrid in statia de transformare Cernavoda, , [udetul Constanta"

FOAIE DE SEMNATURI

$ef Birou Proiectare ~i Constructie MT Proiectant

Ing. Anghel Mu~at Teh. Emil Puschila

Q\

i'\

Constanta - 2009

Enel Distributie Dobrogea Biroul Proiectare §i constructls MT

Proiect: 86/2009 Faza: PT + CS

CUPRINS

A. PlESE SCRISE 1. Foaie de semnaturi; 2. Cuprins; 3. Aviz CTE; 4. Oevize calcul puncte; 5. Memoriu tehnic; 6. Anexa nr. 1 - 7.

B. PlESE DESENATE 1. Plan de situatie. Tncadrare in zona. Scara 1: 100000; 2. Vedere in plan. Amplasament container. Scara 1:500; 3. Plan profile pozare cablu 20 kV: 4. Plan intersectii cablu 20 kV proiectat, cu canal cabluri §i conducta apa existente; 5. Lista de echipare LEA + LES 20 kV.

Tntocmit, Teh. Emil Puschila

1\r

FD2/P-02-12 rev. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S. 2009 Emis ca urmare a sedlntel Comisiei Tehnico-Economice de Avizare Proiecte in lnstalatii de inalta tensiune din cadrul S. 89 A Tel. Nlcolae Iorga nr. sunt realizate cu cabluri cu lzolatie de hartle cu ulei §Ii manta din plumb cu sectiunea 3x(lx1S0/2S) mmp (L 5600.2002 . 2009. Alexandru SIMHAS ing. Marciel FLORESCU ing. din data de 27.A. Dana NECULA Secretar: Comisia a examinat lucrarea rnentlonata mai JOSt sub aspectul stabilirii solutiel optime §Ii al lncadrarii solutiei in perspectiva de dezvoltare a lnstalatiilor energetice din zona analizata. Radu TAGIRTA ing. MIHAl ST AVIZ CTE nr. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.0241 805999 Fax. Ooru ANDREI ing.11. Petre CRISTEA ing.11. Alexandru POENARU ing.c. 0241616340 DIRECTOR DE Ing. 89 A CUt R014500308/113/791/0803. Faza: Denumirea lucrarl]: Proiectant: Beneficia r: PT + CS MONTARE CONTAINER SI MODUL HIBRIO IN STATIA DE TRANSFORMARE CERNAVODA. convocate In urrnatoarea cornponenta: Pre$edinte: Membri: Serviciul Planificare Retea Centrul Inalta Tensiune Criterii de Exploatre Protectii Planificare si Racordare Birou Proiecte si Constructli inalta Tensiune Sectia Telecontrol si Verificare Instalatii Sectia de Conducere si Monitorizare Retea Birou Planificare Retea si Patrimoniu Birou Proiecte si Constructii Inalta Tensiune ing.Constanta 900587 str.c.L 5612).JUD. CONSTANTA (INCADRARE MT) Biroul proiectare si Constructii MT ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA LUCRARIPROIECTATE Actual cele 13 ie§liri LES 20 kV din statia Cernavoda. L 5601)..A Constanta 900587 str. 48/8/27. Ion SPATARU ing. Nicolae Iorga nr. dar si cu cablu tip A2YSY cu sectiunea 3x(lx150/25) mmp (L 5602 . 0 S.

tip Separatorii SSo exlstenti se vor inlocul cu separatori noi._:3 3 :3 - 1 1 . Primul stalp al LEA 20 kV nr.lES + LEA 20 kV .. 2.----l-~_ - I - . 4. -. 2 existent printr-o LES 20 kV proiectata. sunt necesare inlocuirea cablurilor existente cu cabluri proiectate. ex. Pentru realizare ieqaturllor intre containerul proiectat . 5602 se va demonta.116 .Sltuatia proiectat1\d Lung. 11. se vor inlocui cu echipamente performante. Izolatia tip ITFs ce forrneaza lanturile simple de intlndere la stalpt arnplasati in incinta statiel.032002 2 .ucrarlle enumerate se reqasesc in tabelul de mai jos: TABEl . ENH DISTRIBUTIE DOBROGEA S. montate intr-un container amplasat In incinta statiei.P. ex. L.. 13. CERNAVODA I Nr. ex.S. La toti statpli cu aparataj se vor lmbunatatll prizele de parnant existente pana la 0 valoare Rp < 4 ohmi.ST. l . IsSo. 9.c. 3. se va lnlccui cu lanturi duble de intindere cu izolatori compozit cu cauciuc siliconic pentru zona cu gradut II de poluare. t. echipamentele existente in sala de 20 kV. L. 6. f----- - 1 1 1 1 - TOTAL 161 155 6 43 158 155 100 6 110 6 90 153 155 100 165 155 18 1100 - 1 - - - - ~ I - - 1 I - I - 6 - 1 1 - :_---w-I ~ . - -!-!f--------~-+ --I- -I-iI I -I - -- - - 3 - ! :3 I - +t 18 ! F02(P-02-12 rev.A Constanta 900587 str. Desc P.P._ I 5600 10 5601 10 5602 126 5603 10 5604 114 5605 84 5606 140 ..1--. 7. 8.II (m) pr . Console de beton existente pe stalpul nr. Crt. ~- .I (m) ex.096 - 1 - - 1 - - 1 - - - - . 12. SSo. I f---- 1.D.i doua straturi de vopsea. f---~--~.+-----. pro pro .Deoarece statia Cernavoda urrneaza sa fie retehnologizata. 2 se vor inlocui cu 0 consola rnetallca de lntlndere CIT 140. Nicalae larga nrc S9 A CUI R01450030Bl J13/791/08. urrnand ca racordarea LEA exlstenta la containerul proiectat. Stelajele metalice pe care sunt rnontati descarcatorii existent] si consolele metalice existente de pe primll stalpli de trecere din LES in LEA se vor vopsi cu doua straturi de grund . 5. inclusiv pe statpl' LEA 20 kV existentl.5607 I 160 5608 10 5609 155 5610127 5611 10 5612 140 :11. sa se reallzeze la stalpul nr..i cele 13 plecari in LES 20 kV existente. LES existente se vor demonta pe portiunile unde traseele proiectate se suprapun peste traseele LES existente.O s.- Situatia existenta Nr. Desc P. I 10. LES Lung.

.::.-i~~.P.R. .tip Enel" (6 LES) = 7 m. PSI $i protectla mediului._ $ef B. l >. Documentatia prezentata corespunde documentelor SMI.\J . '0 L-I\:" SECRETAR CTE inq Dana NECULA F02jP-02-12 rev.tip Enel (3 LES) = 50 m.Profil intersectle cablu proiectat cu conducta apa = 1 m La intersectil ~i la schlmbartle de traseu ale LES 20 kV proiectata sau prevazut carnine de tragere si vizitare. Marciel FLORESCU J.tip Enel" (4 LES) = 21 m.tip Enel" (2 LES) = 19 m.2002 3 .C. Iorqa nr.p. . Comisia Tehnico-Economica de Avizare.P.tip Enel" (7 LES) = 10 m. .T.-ing. .mg. Doru ANDREI /1t. Ion SPATARU j~~~\. ENEl DISTRIBUTIE DOBROGEA S. normelor $i normativelor de securitate si igiena muncii. prin trotuar si spatiu verde."7 T . . ..C.T.Cablurile proiectate se vor monta pe toata lungimea in tub PVC si se vor poza la adanclrnea de 0/9 m.03.M. .P.R.R./U~V/V\ $ef S.tip Enel" (7 LES) = 55 rn: . a avlzat FAVORABIl lucrarea in faza: "PROIECT TEHNIC + CAIET SARCINI ".tip Enel" (5 LES) = 119 m."M + '12 M.c. .V."4 M . materialele $i aparatajul nou se vor alege conform caietelor de sarcini si fiselor tehnice si se vor achizitiona de la firme si producatori agreati si autorizati de beneficiarul investitiei."6T . in urrnatoarele tipuri de profile: ."3 M . .tip Enel" (1 LES) = 15 m.. in vigoare. ."M . Radu TAGIRTA~ . In urma argumentelor prezentate de proiectant $i a dlscutlllor ce au avut loc. 89 A CUI R014500308 f )13(791/08."2M + 1/2 M.D s. mg.jjD $ef S.. Q1%Jc> ~ ~II. Nicola.. ."2 M . ll Avand In vedere ca lucrarile se executa in mstalatt! existente.A Constanta 900587 str. MEMBRI COMISIEI $ef C.ing.I.P.I."3M + '12 M.tip Enel" (6 LES) = 6 m. Termenul de realizare al lucrarllor este de 3 luni. AlexandrUuPOENAR~] _\ $ef B.

60 nrc nr.00 38400 69.00 12.40 6.799.CONSOLA 81 MONT. buc.20 3.20 KV MONTARE DESCARCATORI EXECUTARE PRIZA PAMANT VOPSITORIE CONSOLE EXISTENTE TOTAL LEA 20 KY TOTAL GENERAL PUNCTE CALCUL AFERENT NORMA MATERIALE DENUMIRE NECUPRINSE MATERIAL 3 1 120 16.00 9.00 4.40 6. MT.6 233. mp.00 91.MAN SON MIXT 20 kV EXECUTARE MANS ON 20 kV EXECUTARE MANS ON MIXT 20 kV EXECUTARE CAPAT TERMINAL VOP81TORIE CAPACE METALICE CON8TR. mo.00 1.50 0.00 264.00 384.00 91. 2. LES 20 KV 0.00 0.00 29.75 49. kg. mp. 0. rnp.40 0. 0. 18 CU IZOLATOR COMPOZIT STEPNO CU ZNO 20KV INTERIOR LES 20 KY nr.00 64 1 1 6. PAYAJE m. SAPAT.00 24.00 30.50 18.60 14. + REF.00 850.164.3 7 420 rn m m m.50 12. DOBORARE STALP DEM.00 27.799.50 16.00 33.00 66.14 60 0.227.4 2 2 0.00 210. nrc set.4 rn) CANAL TIP B -(1-1.00 69. m.00 9. LEA 20KV EP3018 EP3019 EP3016 EP3017 EP4013 EP4120 DEM.60 5.40 6.FUNDATIE TOTAL OEM.00 96.00 14.JANTITAH PRET UNITAR{LEI TOTAL LEI TOTAL EURO 77.40 8. be.00 2.50 0.50 0.00 24.00 77. be.91 1186.10 6.43 20.00 4. bc.20 120 1.35 40.35 40.90 10.NOUA MT INLOCUIRE TIJE SIIZOLATORI MONTARE STE .4 m) COMPLETARE EP1001-1006 COMPLETARE EP1001-1006 COMPLETARE EP1007 POZARE CABLU 20 kV EXEC. be.00 96. STRUCTURI BETON ARMAT LUCRARI DE ZIDARIE DE ORICE TIP FURNIZARE SI MONTARE TABLE STRIATE PENTRU ACOP TOTAL LES 20 KY GALERII m.00 264.00 26.4 26.50 1800 30.50 18.90 1056 11. rnp. be.ENEL DISTRIBUTIE Servieiul Proieetare Lucrarea: DOBROGEA Re\ele MT/JT "Montare container ~i modul hibrid In statla Cernavoda" Pro nr 8612009 Faza: CS CALCUL NORMA PUNCTE DESCRIERE UNITATE MASURA m PUNCTE CANTITATE C+I MONTAJ ECHIPAM.00 0.41 DEMONTARE LEA 20 KV EP3010 EP2014 EP2012 RECUPERARE TREI CONDUCT.60 296.00 1380.00 9. 8.75 1 6 14. 1 LEA 20KV 120 MMP SUPORT SEPARATOR 8UPORT TOTAL TOTAL LES 20 KV GENERAL 3 1 DESCARCATORI MATERIALE .91 1186.00 24.50 593 2 40 1150 16 58 1700 8 2 8 2 16 93 2.00 30.00 2900 850.00 180. set.00 0.40 B. 185 rnrnp 185 mmp be.8 LES 20KV EP3004 EP3014 EP3014 EP3015 EP3015 CABLU 20KV 3x1x185 mmp m.00 180. me. m.00 EP5001 EP5002 EP5018 EP5020 rnp.75 49.MAN $ON EXEC.00 24.75 21.00 4.40 128. 14.40 TOTAL DEMONTARE LES 20 KV EP3012 DEMONTARE CABLU 20 kV TOTAL DEM.45 35 210 4.00 12.00 8.00 24.00 15.00 54.00 27.00 1380. set. SAPAT.41 IN NORMA UNITATE MASURA f.56 11. LEA 20 KY DESFACERI + REFACERI PAVAJE FREZARE PAVAJ REFACERE PAVAJ VERIF. 1700 8 2 9 39 MANSON LES 20 kV MAN$ON MIXT LES 20 kV TERMINAL 20KV EXTERIOR TERMINAL TOTAL EP3018 EP3019 EP3016 EP3017 CIT 140 LANT DUBLU MIJLOC DE INTINDERE FAZA DE 70nrc be. LUCRARE SPATIU VERDE TOTAL DESF. nrc me.00 4. mp be.00 66.00 30.40 128.60 5. m.00 LES 20KV EP1001 EP1004 EP1005 EP1007 EP1009 EP1010 EP3004 EP6003 EP6003 EP3014 EP3014 EP3015 EP4120 EP4105 EP4110 EP4115 CANAL TIP A -SPATIU VERDE CANAL TIP B -SPATIU VERDE·(1-1.CONS. LUCRARE ASFAL T VERIF.50 500 0.45 35.00 54.00 12.00 33.

799. '09.91 4. Teh.CALCUL MATRICOLA ECHIPAMENTE DENUMIRE MATERIAL UNITATE MASURA PANTITATE PRET UNITAR{LEI 3 1 TOTAL LEI TOTAL EURO LEA 10KV EP3016 EP3017 SEPARATOR TRIPOLAR DE EXTER.241.90 91.40 30.60 233. ij" casturi echipamente costuri manopera totale intacmit.41 valare pune total eura tatallei C+I echipamente VALOAREA LUCRARII cost materia Ie euro lei Verificat. nr. DESCARCATORI CU ZNO TOTAL LES 20 KV TOTAL GENERAL UTILAJ lucrare DEMONTARE VALOARE MANOP ERA LES 20 KV PAVAJE C+I DEMONTARE LEA 20 KV DESFACERI + REFACERI LES 20 KV LEA20 KV LEA20 KV Montaj TOTAL punete 8.00 5. Emil Pu§chilii Musat ~ .60 77. set.

5608 . dupa care trece in aerian pe gabarit LEA 110 kV. 1.2. 5609 . . in lungime de 10m pana la gardul statiei.Directia Inalta Tensiune.6m x 3.7. in lungime de 10m pana la gardul statiei.5. 1. T§i continua traseul in cablu.4. in lungime de 10m pana la gardul statiei.i continua traseul in cablu. 5605 . 2. .iesire din statle in cablu 3x1x150 mmp in lungime de 140 m p2mala primul stalp echipat cu separator SSO.leslre din statie In cablu 3x1x150 mmp in lungime de 126 m pana la primul stalp echipat cu separator SSO.LES 20 kV nr. 'in lungime de 84 m pana la gardul statiei. Amplasamentul obiectivului: Lucrarile se vor executa in statia de transformare 110/20 kV Cernavoda.ieslre din statie In cablu 3x1x150 mmp.iesire din statie in cablu 3x1x150 mmp. I§i continua traseul in cablu. Actual din "Sala MT . tn lungime de 127 m pana la gardul statiei.0ate generale 1. J 1. Proiectant de specialitate: Enel Distributie Dobrogea . i§i continua traseul in cablu. In lungime de 10m pana la gardul statiei. . dupa care trece in aerian pe gabarit LEA 110 kV.LES 20 kV nr. I:. In vederea cresterii fiabilitatii §i a siqurantei in alimentarea consumatorilor .iesire din statie in cablu 3x1x150 mmp in lungime de 160 m pana la primul stalp echipat cu separator SSO. Tnlungime de 114 m pana la gardul stafiei.Tema de proiectare intocmite de Enel Distributie Dobrogea . .LES 20 kV nr.Directia Inalta Tensiune. t§i continua traseul in cablu. in lungime de 155 m pana la gardul statiei.LES 20 kV nr.3. Constanta. .LES 20 kV nr.LEA 20 kV nr. 5607 .Comanda nr.iesire din statie In cablu 3x1x150 mmp. pleaca 13 linii in cablu de 20 kV cu sectiunea (3x150/25) mmp.LES 20 kV nr. 1.1/11 ~~~ Ene/ Distributie )( Dobrogea Biroul Proiectare §i Constructie MT Proiect nr.LES 20 kV nr. jud. 5602 .. avand numerotarea de la 5600 la 5612. I§i continua traseul in cablu. .iesire din statie in cablu 3x1x150 mmp.i continua traseul in cablu. In statie se va monta un container ce contine echipamente moderne de medie tensiune.LES 20 kV nr. 19i continua traseul in cablu. Elementele care stau la baza elaborarii documentatiei: .iesire din statie Tncablu 3x1x150 mmp.iesire din stafie in cablu 3x1x150 mmp. . 86/2009 Faza: PT+CS MEMORIU TEHNIC '\ 1. 1. in lungime de 10m pana la gardul statiei.2009.. i§.20 kV" a statiei Cernavoda.LES 20 kV nr. 5606 .iesire din statie In cablu 3x1x150 mmp. 108 din 03.LES 20 kV nr.1.Necesitatea si oportunitatea lucrarii : Echipamentele de medie tensiune existente in statia de transformare 110/20 KV Cerna~oda sunt uzate fizic §i moral. judetul Constanta". . Faza de proiectare: PT + CS. 5601 . 1. Beneficiar: Enel Distributie Dobrogea .85m. . Oenumirea lucrarii: " Montare container §i modul hibrid in statia de transformare Cernavoda.LEA 20 kV nr. i§i continua traseul in cablu. .iesire din statie tn cablu 3x1x150 mmp. I:.08. 5611 .iesire din statie Tncablu 3x1x150 mmp.Biroul Proiectare §i Constructii MT. amplasat in incinta statiei. . 5603 . in lungime de 140 m pana la gardul statiei. .LEA 20 kV nr. dupa care trece in aerian. 5610. 5606 si 5607 tree din cablu in aerian pe teritoriul statiei de transformare. Trei dintre acestea si anume 5602. au fiabilitate scazuta ceea ce face ca lucrarile de rnentenanta sa fie costisitoare. continua traseul in cablu. Acestea sunt cabine metalice modulate in forma de prisrna cu dimensiunea de 13m x 5.6. 5604 . . Situatia existenta 5i viitoare a zonei Situatia existenta Cele 10 LES 20 kV §i 3 LEA 20 kV ce ies din statia de transformare Cernavoda sunt: .leslre din statie in cablu 3x1x150 mmp. . 5612 . amplasat in incinta statiei. amplasat in incinta statiei. 5600 .

L 5601).tip Ene]" (6 LES) = 6 m. 6. SSo.D. .tip Enel" (6 LES) = 7 m. 10.lES + lEA 20 kV .P. ex. pro pro pro - P. 2 se vor inlocui cu 0 consola rnetallca de intindere tip CIT 140. Console de beton existente pe stalpul nr.ucrarlle enumerate se regasesc in tabelul de mai jos: TABEl . ."3 M . 3."2M + % M. ex. Stelajele metalice pe care sunt rnontati descarcatorii existenti §oiconsolele metalice existente de pe primii stalpii de trecere din LES in LEA se vor vopsii cu doua straturi de grund !?idoua straturi de vopsea.tip Enel" (5 LES) = 119 m. P. 2 existent printr-o LES 20 kV proiectata.tip Enel" (2 LES) = 19 rn.tip Enel" (3 LES) '" 50 m: . lzolatia tip ITFs ce forrneaza lanturile simple de intindere la stalp! arnplasati in incinta statiei.1. se va inlocui cu lanturi duble de intindere cu izolatori compozit cu cauciuc siliconic pentru zona cu gradul II de poluare. Nr. (m) ex. LES 5600 5601 5602 5603 5604 5605 5606 5607 5608 5609 5610 5611 5612 Situatia existenta Lung. 10 10 1 1 126 10 114 Situatia prolectata SSo. 4.tip Ene]" (7 LES) '" 10 m. pro - - - - - 1 - - - - - - 1 - 6 1 1 - 1 1 - - - - - - 6 6 - - - - 3 - - - - - - 18 - - 3 Cablurile proiectate se vor monta pe toata lungimea in tub PVC sl se vor poza la adancirnea de 0. Desc.ST. se vor inlocui cu echipamente performante. 5602 se va demonta. in urrnatoarele tipuri de profile: .I. CERNAVODA Nr. Amplasamentul containerului proiectat cat si traseul LES proiectate sunt prezentate in plansa nr 2 anexata la documentatie. sunt necesare inlocuirea cablurilor existente cu cabluri proiectate.2/11 Situatia proiectata Actual cele 13 iesiri LES 20 kV din statia Cernavoda. 8."4 M . Separatorii SSo existenti se vor inlocui cu separatori noi. . urrnand ca racordarea LEA existenta la containerul proiectat.P. Crt. prin trotuar si spatiu verde. montate intr-un container amplasat in incinta statiei. . 7. 2.Profil lntersectie cablu proiectat cu conducta apa = 1 m La tntersectli si la schirnbarile de traseu ale LES 20 kV prolectata sau prevazut carnine de tragere si vizitare. echipamentele existente in sala de 20 kV.L 5612). ex. Primul stalp al LEA 20 kV nr. 12. 5."M + % M. . - - 1 84 140 160 10 155 127 10 140 1 - - - 6 - 1 1 1 1 1 - - - 6 6 - - 3 - - - - - - - TOTAL 1096 3 3 - - - - - 18 Lung. sunt realizate cu cabluri cu izotatie de hartle cu ulei ~i manta din plumb cu sectiunea 3x(1 x150/25) rnrnp (L 5600. sa se realizeze la stalpul nr. (m) 161 155 43 158 155 100 110 90 153 155 100 165 155 1700 - L. 11. 1."3M + % M. Desc.tip Enel" (4 LES) = 21 m.9 m."6T . . . Deoarece statia Cernavoda urrneaza sa fie retehnologizata.tip Enel'' (7 LES) = 55 m. 13.tip Enel" (1 LES) = 15 rn. Pentru realizare legaturilor intre containerul proiectat ~i cele 13 plecari in LES 20 kV existente. LES existente se vor demonta pe portiunile unde traseele proiectate se suprapun peste traseele LES existente. 9. . t."2 M . dar si cu cablu tip A2YSY cu sectiunea 3x{1 x150/25) mmp (L 5602 ."7 T . .S. - - L. La toti stalpii cu aparataj se vor trnbunatatn prizele de pamant existente pana la 0 valoare Rp < 4 ohmi."M . inclusiv pe stalpii LEA 20 kV existenti.

6 m de limitele constructiilor. Alte cerinte priza de legare la Pentru apropieri (para/elism) cab/uri e/eetriee rata de: conducte de apa :. V.5 grade C.5 m (se admite reducerea distantei pan a la 0. Procurarea materialelor.Categoria consumatorilor: casnici :. coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor .5 m (sau 0.92. .25 m cu protejarea cablurilor subtraversate pe 0 lungime de 0. ~.conducte de apa :.3.Norrnativ privind alegerea izolatiei. se 3.. Condit!i de sistem I.legarea partilor metalice. cabluri electrice de Medie Tensiune intre ele ::: 0.Delimitarea instalatiilor: Se pastreaza delimitarile actuale. Cerinte de functionare .temperatura de formare a chiciurei . .i de alta a traversarii). 32/2004 .temperatura maxima= +40 grade C. arbori (axul acestora) :...6 m. legale si de reglementare avute in vedere la proiectare I. clima $i calitatea aerului Conform NTE 003/04/00 ..2 MVA 1 LES 20 kV..2.i canalizare ::: 0. Cerinte de performanta . 3..cabluri telefonice ::: 0.i la 0.Schema electrica si echipamentele prevazute in documentatie asiqura parametrii pentru calitatea energiei electrice furnizate :.6 m). IV.6 rn). aprobat prin Ord.localitatea Cernavoda se afla in zona rneteoroloqica B caracterizata prin: . Suprafata de teren afectata de pozarea cablurilor proiectate este de 600 mp ternporar. aferente echipamentelor electrice montate pe stalp.i producatori agreati ~i autorizati de beneficiarul investitiei. Protectia impotriva tensiunilor de atingere $i de pas s-a asigurat astfel : . 02 /2003.5 m de marginea bordurii existente :.25 m.i canalizare ::::0. . Coexistenta retelelor Saparea santurilor pentru cablurile MT ~i pentru prizele de pam ant la stalpf cu aparataj. caracterizata printr-un nurnar de 115 ore de furtuna cu descarcari electrice/an). .grosimea stratului de chiciura ::::22 mm.temperatura medie ::::+15 grade C. ..25 cm cu conoitia protejarii mecanice. LES 20 kV proiectate se vor amplasa in spatiul destinat trotuarului :.3/11 3. III.Factorul de putere: 0.5 m (la adancirni de peste 1.NTE 001/03/00 .i spatlu verde. .temperatura minima= .. II.legarea la parnant a capetelor terminale ale cablurilor MT.. 12. II. . .. Protejarea instalatiilor pentru utilitati: la intersectii sau paralelisme face cu respectarea prevederilor NTE 007/08/00.aprobat prin Ord. Pentru constructiile tehnologice aferente alimentarii cu energie electrica s-au respectat prevederile din Legea 10/1995 privind Calitatea in Constructu.i aqenti economici. Date tehnice 3.25 m.5 m (Ia adancimi de peste 1. Terenul pe care se executa lucrarea este situat in interiorul statiel de transformare 110/20 kV cernavoca si apartine Enel Distributie Dobrogea. echipamentelor $i utilajelor: prevazute in docurnentatie se va face de la firme :. .4.Tensiunea nominala de functionare: 20 kV. a cablului traversat pe 0 lungime de 0. . cu instalatiile de energie electrlca.Gradul de continuitate in alimentarea cu energie electrica: La nivel de LES. la 0.0 rnp. la parnant. iar din punct de vedere al indicelui cronokeraunic zona de amplasament este zona B.5 m distanta va fi de 0. se va face manual pentru a evita deteriorarea altor instalatii existente pe teritoriul statiei Cernavoda.i caderi de tensiune scazute. Prin demontarea statpului existent se recupereaza suprafata de 1. fundatli de constructii ::::0.cabluri electrice 1-20 kV ::: 0.Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000 V.presiunea vantului 15 daN/mmp.i de alta a traversaru). se rnentine cel actual. . Terenul are destinatie de spatiu tehnologic. . Pentru intersectii cab/uri e/ectriee eu: . in tub.30 grade C. Suprafata $i situatia juridica a terenului ce urrneaza a fi ocupat de obiectivul de investitii. . .5 m de 0 parte :. instalatiile proiectate se vor amplasa in zona de poluare IV.5 m distanta va fi de 0. cabluri telefonice ::::0. Caracteristicile terenului.1. 1m (se admite reducerea distantei cu conditia protejarii cablurilor in tuburi). din care 300 mp definitiv. Conform .5 m de 0 parte :.Puterea electrica: Max.

beneficiarul va urrnaf prin personalul sau de specialitate care asigura dlriqentia conditiilor de calitate :. "M + Y2 M.7.a.. se vor tnlocui cu echipamente performante. La subtraversarea aleelor de acces. a conductelor de apa si a cablurilor existente.i respectiv constructorul vor respecta aceste conditu. conducte de apa si canalizare.i se vor monta dopuri ignifuge.i care prevede urmatoarele 1. Descrierea solu~iei tehnice adoptate la SF S-a analizat a singura varianta care a fast :. lucrari: .4/11 Toate furniturile vor avea declaratie de conformitate :. aprobat prin Hotararea 2139/2004 lucrarile se tncadreaza in grupa 1. Conditiile de depozitare pana la utilizarea In executie a furniturilor. La intrarea in containerul proiectat cablurile se vor vopsii ignifug :. manipularea :. respectarea 3. La pozarea cablurilor se vor respecta prevederile norrnativului NTE 007/08/00 "NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA RETELELOR DE CABLURI ELECTRICE" privind conditiile de coexistenta a retelelor electrice cu celelalte instalatii existente in zona. 3(1 x185) mmp cu izolafie XLPE conform DC 4385/2 RO.Caracteristici tehnice I conditii constructive si de echipare 4. privind clasificarea :. LES 20 kV proiectata in lungime de 1. La executarea mansoanelor :. sunt necesare lnlocuirea cablurilor existente cu cabluri proiectate. Pe traseul cablurilor proiectate pot exista cabluri electrice sub tensiune. . necesare refacerii acestora. etc. L 5601).tip Enel".i transportul VI. Demontare LEA 20 kV existenta in lungime de 0. "3M + Y2 M. cablul se va monta in tub PVC cu ¢ 160 mm pe tot traseul utilizano profit "M-tip Enel".LES 20 kV proiectata Actual cele 13 iesiri LES 20 kV din statia Cernavoda.1.conform plan anexat nr. lntersectiile si paralelismele cu alte instalatii existente se realizeaza conform NTE 007/08/00 "NORMATIV PENTRU PROIECTAREA st EXECUTAREA RETELELOR DE CABLURI ELECTRICE". Conectarea cablurilor vechi (trifazate) cu cablurile proiectate se va realiza cu rnansoane mixte. In spatiu verde :.L 5612).7 krn.tip Enel" :. "2M + Y2 M.i executie convocand :.1. Pe traseul cablului proiectat se vor folosi sondaje pentru identificarea traseelor utilitatilcr existente.. Pentru perioada de executie : conform duratei norm ate de executie prezentata de oferta.7 km se va construi cu cablu de 20 kV. 2.ambalarea. "3 M .tip Enel". CAIET DE SARCINI . Beneficiarul :.receptia . sunt realizate cu cabluri cu izolatie de hartie cu ulei :.6 m . VII.. conform plansei nr.. 4. "2 M . montate intr-un container amplasat In incinta statiei.i 7T . Deoarece statia Cernavoda urrneaza sa fie retehnologizata.i duratele normate de functionare a mijloacelor fixe.ccnstructil pentru transportul energiei electrice.Regulament privind stabilirea categoriei de irnportanta a constructiilor. La subtraversarea canalelor de cabluri. cabluri telefonice. dar si cu cablu tip A2XSY cu sectiunea 3x(1 x150/25) mmp (L 5602 . Contractele de achizltle ale acestora vor prevedea conditiile speciale privind : ..itrotuar.). 3 anexata la documentatie.retele de alimentare cu energie electrica.. echipamentele existente In sala de 20 kV.i cele 13 plecari in LES 20 kV existente.. Zonele unde se impun anumite profile sunt marcate pe plan. Categoria de importanta a constructiilor Conform HGR 766/1997 Anexa 3 .. inclusiv pe stalpii LEA 20 kv existenti. la cartea tehnica a conditiile impuse de constructor odata cu lucrarii. LES existente se vor demonta pe portiunile unde traseele proiectate se suprapun peste traseele LES existente.. Conform Catalogului.fata de fundatii de cladiri = 0.tip Enel". cablul se va monta in tub PVC cu ¢ 160 mm pe tot traseul utillzand profil 6T . 4).) Conform prevederilor P 100-2006 lucrarile se lncadreaza In c/asa de imporianta III.i pe proiectant pentru fazele determinante. subgrupa 1. lucrarile se lncadreaza la categoria g/oba/a (art. Pentru realizare legaturilor intre containerul proiectat :.7. 4. cablul proiectat se va proteja cu tuburi de protectie cu diametrul de 160 mm (interseotie canal cu cablu 20 kV si conducta apa .5.tip Enel".i varianta aprobata :. LES 20 kV proiectata in lungime de 1.i a capetelor terminale se va lasa 0 rezerva de 2 m si respective 1 m...tip Enel"".i manta din plumb cu sectiunea 3x(1x150/25) mmp (L 5600. 1.i4 M . 3 anexata la docurnentatie. constructie de irnportanta norma/a "e" (art. 6.1 krn.. vor respecta furnizori asttel ca sa se asigure trasabilitatea calitatii garantate de catre acestia... .tip Enel". conform plansei nr.i garan1ie care se vor atasa instalatiel.tip Enel" :.. Oistantele minime care trebuie respectate la pozarea cablurilor sunt : pentru apropieri cablu electric: .

cu montaj orizontat si cutite de punere la pamant cu trei pozitii. Cordoanele de punere la pamant ale setului de descarcatoare se vor lega intre ele si impreuna se vor lega la conductorut din OL zincat de 50 mmp (canductorul OL zincat se va tixe de stalp cu bratari din PVC). Pe LEA 20 kV nr.Direc!ia de Telecomunicetil Constanta. sa se realizeze la stalpul nr. La toti stalpii cu aparataj se vor trnbunatatii prizele de parnant existente pana la 0 valoare Rp < 4 ohmi. In punctele de mansonare se va asigura continuitatea armaturii cablelor cu conductor Cu 25 mmp. Carninele vor avea capac metalic din tabla striata eu grosimea de 4 mm si se vor aseza in teren pe un strat de piatra cu grosimea de 20 cm. Legarea la pamant a DRV ZnO proiectate se va reaJiza prin intermediul unui conductor din OL zincat de 50 mmp.fata de drumuri = 0. 3 metalic) se vor Tnlocui cu lanturi duble de intindere eu izolatori compozit cu cauciuc siliconic pentru zona cu gradulll de poluare. 2 existent printr-o LES 20 kV proiectata. separatorul se va monta pe stalpul nr. Nota: Nu se va incepe executarea tucrsruo: pana nu se va lua legatura cu beneficiarii insieietiitor existente pentru asigurareh asistentei tehnice . cu respectarea distantelor normate fata de celelalte utilittW LEA 20 kV Deoarece amplasamentul eontainerului proiectat se afla in imediata apropiere a stalpului nr.fata de cabluri electrice = 0. ce se va racorda la priza de pamant a staJpului de 4 ohmi. Inainte de fnceperea tucreritor (sapaturilor) de pozare a cablului se va lua legatura cu proprietarii instalatiilor subterane din zona §i anume: CE MT JT Cernevodii.1.8 m si inaltimea de 1 m. Console de beton existente pe stalpul nr. Cablul va fi ineercat Tn conformitate cu prevederile standardelor in vigoare. (se poate reduce pana la 0. se va demonta stalpul nr. cablurile proiectate ce se va pozat pe stalpii existent (SV si TC 15014) si vor fi protejate pe 0 lnaltime de 2 m de la sol. Romte/ecorn . 5606 si 5607. armaturile eablurilor se vor lega la priza de parnant proiectata la stalpii speciali existenti cu conductor de cupru-25 mmp. La racordarea la LEA 20 kV existente. nr. 2 se vor inlocui cu 0 consola metalica de intindere tip CIT 140. 2 (stalpu' nr. Separatorii SSo existenti pe LEA 20 kV nr.8 m x 0. Demontare . urmand ca raeordarea LEA existenta la containerul proiectat. 2 existent al LEA 20 kV nr. se va demonta stalpul nr. iar molozul rezultat din spargerea pavajelor se va transporta la groapa de gunoi a orasului. 5602. . au fost prevazute carnine de tragere ~i vizitare. carosabil. Nota : Toate DRV ZnO proiectate se vor Jegala pamant separat de celelalte conieciii metaHce existente pe stalp. Dupa efectuarea lucrarilor se vor reface zonele afeetate (trotuare. 5602. intersectii cablu electric: . pe 0 distanta de 0. In portiunile unde se va rnansona. Constructia acestora se va realiza din beton armat monolit cu dimensiunile interioare 0. 2 existent printr-o LES 20 kV proiectata.5 m de 0 parte si de cealalta a traversarii): Deoarece nu au fost obtinute avize de traseu atat la intersectii.25 m .fata de cabluri electrice . in tub PVC eu diametrul de 90 mm. Stelajele metaliee pe care sunt montaf descarcatorii existenti 9i consolele metalice existente de pe primii stalpii de trecere din LES in LEA se vor vopsii cu doua straturi de grund ~i doua straturi de vopsea. Grosimea perejilor va fi de 10 cm. De asemeni pe acest stalp se vor monta descarcatori cu ZnO cu disconectori.spatiu verde). urrnano ca racordarea LEA existenta la containerul proiectat. Toate DRV ZnO proiectate vot avea dispazitiv de deconectare (disconector) in caz de defect. Deoarece ineinta statiei de transformare este considerata zona cu circulatie frecventa. 5606 si 5607. se va stabili la fata locului tipul profilului de sant si adancimea de ingropare a cablului de 20 kV.5 m (de la bordura spre trotuar) . 2 existent al LEA 20 kV nr. inclusiv cabluri electrice. 5602. Pozarea cablelor se va face in tub.1.fata de arbori = 1 m . Traseul LES mt va fi born at si cotat fata de constructiile fixe.25 m cu conditia protejarf mecanice a cablului traversat. sa se realizeze la stalpul nr. In eazul LES 20 kV nr. 5602. Deoarece amplasamentul containerului proiectat se afla in imediata apropiere a stalpului nr. cit sl la paralelism cu alte instalatii din zona. La lntersectii 9i la schimbarea de directie a cablurile proiectate. se vor inlocui cu separatori tip STE 3Pno. cablul se va proteja rnecanic cu placi din PVC. . 1 urmeaza sa se demonteze). 5602. izolatorii tip ITFs ce forrneaza lanturile simple de Tntindere la stalpii existenti (inclusiv st. 2.5/11 . Regia Autonorna Jude!eana de Apa Constanta ..Sectia Cernavoda.

Cetitve pentru incercarea cablurilor de medie tensiune cu izolatie din po/ietilena reticulatii (XPLE) pentru pozare subterana Tubul de protectie cablu va f tip 295515 conform cu : OS 4247 RO . sectiune 3x(1 x185 mm2) ~i vor fi conforme cu : DC 4385 RO .Statie de transformare cescarcatoare MT cu oxizi metalici curent nominal de descarcare 10 kA cu carcasa in material organic cu dispozitiv de disconectare. Cablul 20 KV este furnizat pe tamburi avand 0 lungime de 300 m. EP din cadrul . Principalele cantitati de materiale si echipamente 5.1. Capetele terminale de exterior utilizate vor fi de tip 273067 si se vor executa in conformitate cu: OJ 4476 RO . cu ecran in tub de aluminiu sub lnveli§ de PVC sau PE DC 4585 RO .2. 4. Deoarece incinta statiei de transformare este considerata zona cu circulatie frecventa. lzolatia tip ITFs ce formsaza lanfurile simple de susfinere la acesti stalpii se va Tnlocui cu lanturi duble de intindere cu izolatori compozit cu cauciuc siliconic pentru zona cu gradul II de poluare. DY 1017 RO .2. 5602. Echipamente Separator tripolar de exterior Caracteristicile tehnice ale separatorului tripolar de exterior ce se rnonteaza in LEA 20 kV proiectata sunt prezentate in Anexa nr.Terminale de exterior pentru cab/uri monopo/are mt cu camp radial cu izo/atie extrudatii Mansoanele utilizate vor fi de tip 271021 si se vor executa in conformitate cu: OJ 4387 RO .Prescriptii pentru constructia descarcatoarelor cu oxizi metalici tara eclatoare cu carcasa din material organic pentru medie tensiune. cablurile proiectate ce se va pozat pe stalpii existent (SV si TC 15014) si vor f protejate pe 0 inaltime de 2 m de la sol. ansxata la documentatie. Legarea la pamant a DRV ZnO proiectate se va realiza prin intermediul unui conductor din OL zincat de 50 mmp.Terminale de interior penfru cab/uri monopo/are mt cu camp radial cu izolatie extrudata. DY 1018 RO . Caracteristici tehnice materiale si echipamente 4. Materiale Cablurile 20 kV utilizate vor fi de tip 332284.3. In cazul LES 20 kV nr. In portiunile unde se va mansona. izolate in polietilena teticutetii de grosime recuse. in tub PVC cu diametrul de 90 mm.2. Echipamente Echipamentele necesare se regasesc 'in lista"Calcui Puncte".Tub de proieciie flexibil.Lista de tarife MT-JT" ~i Nota: Oecontarea materialelor se va face functie de cantitatea reala folosita ta lucrare. se va face manual pentru a evita deteriorarea altor instalatii existente pe teritoriul statiei Cernavoda. tip pliabil Capetele terminale de interior utilizate vor fi de tip 273040 si se vor executa in conformitate cu: OJ 4456 RO .6/11 4. Izolatori LEA 20 KV Caracteristicile tehnice ale lanturilor duble de i'ntindere faza extrema sunt prezentate in Anexa nr. cablul se va proteja mecanic cu placi din PVC.Cabluri de medie tensiune tripo/are cu elice vizibilii pentru montare subierene. Gordoanele de punere la pamant ale setu/ui de descarcatoare se vor lega intre ele si impreuna se vor lega la conductorul din OL zincat de 50 mmp (conductorul OL zincat se va fixa de stalp cu brarari din PVC). Toate DRV ZnO proiectate vor avea dispozitiv de deconectare (disconector) in caz de defect. Coexistenta retelelor Saparaa santurilor pentru cablurile MT ~i pentru prizele de parnant la stalpii cu aparata]. 5.1 Materiale Principalele materiale utilizate sunt incluse In continutul normelor sunt evidentiate in lista "Calcul Puncte" anexata la docurnentatie. ce se va racorda la priza de pamant a stalpului de 4 ohmi. 5606 si 5607. 2. Nota : Toate DRV ZnO proiectate se vor lega /a pamant separat de celelalte conteciii metalice existente pe sfalp.2. 1.2.Man§oane drepte uniooiere peniru cabluri MT cu camp radial cu izolatie extrudata.Prescriptii pentru receptia descarcatoarelor cu oxizi metalici tara eclatoare cu carcasa din material organic pentru medie tensiune. . Mansoanele utilizate intre cablurile existente cu izolatie de hattie cu ulei ~i manta din plumb cu sectiunea 3x(1 x150/25) mmp ~i cele proiectate 3x(1 x185) mmp vor fi mixte. 4. 5. Descarcatoare cu oxid de zinc in carcasa compozita Dsscarcatoarele 20 kV cu oxid de zinc vor fi de de tip 170013 ~i se vor executa in conformitate cu: DY 557 RO .

"Norme specifice de protectia muncii 'in transportul ~i distributia energiei electrice". .SR EN ISO 14001/2005 . . sunt conforme cu: . ."Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si transformare cu tensiuni peste 1 kV".2008.STAS 4102/85 "Piese pentru instalatii de protectie prin legare la parnant sau nul"."Calitatea in constructii''. . . .G.Legea 426/2001 pentru aprobarea aUG 78/2000 privind regimul deseurllor. cabluri subterane. Prescnptii.STAS 2612/87 .33/4.PE 009/93 . lnstalatiile de legare la pamant pentru linii aeriene. 02/2003. ."Nomenclator de verlflcari."Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrlca cu tensiuni peste 1000 V".PE 101/85 .Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energie electrice aprobat prin Ordinul ANRE 28/2007. .Hotarars pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006."Protectie impotriva electrocutarilor.Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie ~i de siquranta aferente capacitatilor energetice aprobata prin Ord. aprobat prin HG nr. .SR EN ISO 9000/2001Sisteme de management al calitatiLPrincipii fundamentale si vocabular.NTE 003/04/00 . aprobarea Regulamentului de aplicare a aUG nr. . . stingere §:i dotare impotriva incendiilor pentru ramura energiei electrice".Standarde si normative tehnice Solutiile tehnice adoptate In protect. .U.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. punerea in functiune ~i darea in exploatare a instalatiilor energetice".Legea 265/2006 pentru aprobarea aUG 195/2005. . Cerinte. 90/2008 privind aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public.STAS 9570/1-89 .Normativ pentru proiectarea reteletor electrice de distributte publica.HG nr. .05.Cerinte cu ghid de utilizare.aprobat prin Decizia ANRE 101 12000. 90/2008.O. ANRE 4/2007 modificat prin Ord.1RE-lp30-2004 Indreptarde proiectare l1i executie a instalatiilor de legare la parnant: . .13/200711i Legii gazelor nr. .Legea nr. nr. 51/23.1 RE -lp 35/2-92 .Metodologie privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in instalatii electrice de distributie de 1 .HGR 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.HGR 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice ~i electronice. . ANRE 49/2007. statii l1i posturi de transformare.2007 privind modificarea l1i completarea Legii energiei electrice nr.Sisteme de management al calitatii. precum ~i a structurii §:i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii ~i lucrari de interventii: .Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public.Normativ privind alegerea izolatiei.02.13/2007 a energiei electrice publicata in M."Normaliv de tncercari ~i rnasuratori la echipamentele ~i lnstalatiile energetice.HG 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice.STAS 12217/1988: Protectia impotriva electrocutarilor la utilaje si echipamente electrice mobile. .Indreptar de proiectare pentru retelele de dlstributie cu neutrul tratat prin rezistenta. tncercari ~i probe privind montajul.Sisteme de management al sanatatii si securltatii ocupationale. nr. .PE 003/79 .SR EN ISO 9001/2001 .SR OHSAS 18001/2008.P1 00/2006 .PE 116/94 . . .NTE 007/08/00 . . .Legea 10/1995 .SR EN 50160 .01.351/2004.Ordonanta de Urqenta nr."Norme de prevenire. .2007."lnstructiuni generale de protectia muncii pentru unitatile MEE". . Limite adrnisibite". publicata in M. realizare a constructillor privind protectia la actiunsa focului".P118/1999 . .a.HGR 349/2005 privind depozitarea deseurilor. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului.110 kV -NTE 401/03/00 aprobata prin Decizia ANRE 269 12003. .PE 132/2003 .NTE 001/03/00."Norme tehnice de proiectare.aprobat prin Ord. coordonarea izolatiei §:i protectia instalatiilor electroenergetice Impotriva supratensiunilor . ."Metodologia privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in instalatiile electrice de distributie de 1-110 kV". .Caracteristici ale tensiunii furnizate de retelele publice de distributie: . ."Marcarea cablurilor". .".NSPM-TDEE 65/2002 .O.HG 1391/2006 pt. . 109/12.Sisteme de management de mediu.7/11 6. nr. ."Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice": . .qOdul Tehnic al Retelelor Electrice de Distributie . . . .NTE 401/03/00 . .Legea 319/2006 a securitatii l1i sanatatii In munca. ."Cod de proiectare antiseismica".PE 006/81 . .HG 1425/2006 .

mediu -sanatate §i securitate ocupationala. Protectia mediului Solutia tehnica avizata in prezenta lucrare reduce la minim impactul negativ al instalatiilor energetice asupra mediului lnconjurator.600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca. Orice modificare ad usa docurnentatiei se va face numai cu acordul proiectantului ti numai In situatlile cand aceasta nu afecteaza esential datele tehnice §i conditiile de dimensionare avute in vedere la elaborarea documentatiei. veriflcarii §i lncercarii in timpul executiei lucrarilor". pe toata perioada de exlstenta a instalatiei.8/11 . verificat §i aprobat de personal calificat. Docurnentatia elaborata respecta cerintele exprimate de client prin tema de proiectare.rnediu . iar la final receptia va fi facuta de Comisia de Receptie constituita Tn acest scop.STAS 12217/1988: Protectia Tmpotriva electrocutarilor la utilaje §i echipamente electrice mobile.Legea 307/2006 Apararea lrnpotriva incendiilor. I 7. . Nu se impun restrictti in modul de realizare a lucrarilor. Procesele . Lucrarlls se executa cu scoaterea de sub tensiune a instalatiei Programul de Tntrerupere se va stabili de catre CEMT JT Medgidia. 9.Ordinul 163/2007 al Ministrului Administratiei §i Internelor pentru aprobarea Normelor generale de aparare Impotrlva incendiilor. . de catre mai multe echipe. ele se pot executa simultan in mai multe etape.1091/2006 privind cerintele minime de. Sunt precizate documentatills aplicabile. . . proiectantul are rol consultativ §i va fi convocat de catre beneficiar. .Hotararea Guvernului nr.IPSSM-01. . Pentru receptia la terminarea executiei. ce se vor anexa Cartii tehnice a constructiei. punerea sub tensiune sau receptia finala.sanatats §i securitate ocupationala.1 028/2006 privind cerintele minime de securitate §i sanatate in rnunca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare. Managementul calitatii La elaborarea prezentei docurnentatii tehnico-economice s-au respectat cerintele impuse prin SR EN ISO 9001/2001 .Planul de masuri de mediu "din anexa. anexat la prezentul proiect.Verbale Tntocmite pe parcursul si la finalizarea lucrarilor se vor cuprinde in Cartea tehnica a constructiei. Proiectul a fost elaborat.Modul de realizare a lucrarilor Fazele determinate la care va fi solicitat be neficiaru I §i dirigintele de santier pentru incheierea proceselor verbale privind executia lucrarilcr sunt specificate in . securitate §i sanatate pentru locul de munca: . execute §i exploatare.lnstalatiite de legare la parnant se vor realiza conform 1 RE Ip 4/388 "Indreptar de proiectare §i executie a instalatiilor de leg are la pamant" . astfel: -PE1 01/85 . in conditii de siguranta §i eficienta In toate fazele ciclului de viata a lucrarf proiectate: proiectare. Prescripts Se va urmari executa rea lucrarilor conform proiectului §i respectarea fiselor tehnologice §i a tehnologiilor de montare a utilajelor §i echipamentelor. lncadrandu-se Tn sistemul de management integrat calitate .HG 300/2006 privind cerintele rninirne de securitate §i sanatate pentru santierele temporare sau mobile .lnstructiuni proprii de securitate §i sanatate in rnunca pentru instalatii electrice in exploatare .Hotararea Guvernului nr. .1146/2006 privind cerintele minime de securitate §i sanatate pentru utilizarea In rnunca de cafre lucratori a echipamentelor de rnunca. .Hotararea Guvernului nr. Lucrarlle proiectate Tn prezenta docurnentatie vor fi executate conform fiselor tehnologice ale instructiumlor de montaj In vigoare. Aspectele de mediu identificate in docurnentatie sunt prezentate in .Documente unificate Enel. respectand cerintele imp use prin SR EN ISO 14001/2005. SR OHSAS 18001/2008lncadrandu-se in sistemul de management integrat calitate .Hotararea Guvernului nr.Hotararea Guvernului nr. Modificarea va fi prezentata la comisia de avizare pentru validate.1 048/2006 privind cerintele minime de securitate §i sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de rnunca.HG nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea se securitate si/sau de sanatate la locul de rnunca: .Planul de control al calitatii. 8. normele §i standardele care stau la baza intocmirii proiectului §i a stabilirii solutiei tehnice. Executia lucrarii va fi verlficata pe parcurs de catre dirigintele de santier.Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni §i transformare cu tensiuni peste 1kV .

Surse de poluan]l ~i protectla factorilor de mediu §i de suprafata. respectand conditiile autortzatiei de constructie. precum §i la. intocmit de CE MT-JT Medgidia. Toate solutiile l?i tehnologiile adoptate vor fi moderne §i nepoluante. Conform OUG 78/2000 costurile de colectare. Se va respecta programul de liniste legiferat. sunt locuri stabilite de autoritatile publice locale. factorii de mediu nu sunt afectati l?i nu se impun lucrari de reconstructie ecoloqica.montaj. Radiatiile electromagnetice produse de instalatii nuau un nivel semnificativ de impact asupra mediului.executantul trebuie sa faca dovada ca locurile de depozitare a deseurilor rezultate. Protectia impotriva zgomotului !ji a vibratiilor Protectia impotriva radiatiilor Instalat1ile proiectate nu produc radiatu poluante pentru mediul lncoruurator.1.executantul va face dovada predarii acestora la unitati autorizate si va vira in contul Enel Distributie Dobrogea. asttet lncat influentels asupra mediului sa fie mini me. doar pentru descarcatul materialelor. oameni sau animale. respectandu-se . In docurnentatie s-au prevazut lucrari de transport a tuturor materialelor necesare efectuarii lucrarii. In ceea ce priveste modul de lucru la constructii . valorificare sau eliminare a deseurilor se vor suporta de proprietarul Iucrarii. materialele folosite vor f depozitate in locuri special amenajate.executantul lucrarii raspunde de colectarea. stabilit cu seful de centru in raza caruia se executa lucrarea. in cazul demontarii mijlocului fix. transportul. materialele §i sculele folosite se acuna §i se transporta la sediul firmei constructoare. expirarea duratei de functionare. contravaloarea ce i se cuvine. deci nu necesita un studiu de impact asupra mediului. Pentru deseurile reciciabile: . reparatii.executantul lucraru raspunde de colectarea. Pe parcursul existentei mijlocului fix. Protecti« ecosisteme/or terestre !ji aevatiee lnstatatiile Distantale proiectate nu produc aqenf poluanti pentru ecosistemelor terestre §i acvatice. Combustibilul folosit nu se scurge. . Protectl» solului !ji a subsotului l. aducandu-se la starea initiala.06. transport. respectiv CE MT-JT Medgidia. transportul. executantul are obliqatia aducerii la starea initiala a terenului afectat de sapatura. se vor respecta cerintele legale §i de reglementar~ in vigoare precum ~i procedurile legate de managementul deseurilor. intre orele 22 ~i 6. . modernizare. depozitare. Lucrer! de reconsiructle eeo/ogica Zonele afectate de lucrarile proiectate se vor elibera de to ate resturile rezultate la constructie §i se va reface stratul vegetal in zonele unde acesta a fost afectat. Prin grija constructorului. Pentru deseurile nereciclabile: . iar la terminarea lucrarilor terenul se va curata l?i amenaja. proiectate proiectate nu produc aqenti poluanti pentru apele subterane Protecti« aerului nu produc aqenti poluanti pentru aer.ucrarlle de sapatura afecteaza partial solul §i subsolul.Planul de gestionare deseuri . Prin lucrarile prevazute. depozitarea sau valorificarea acestora conform reglementarilor in vigoare. La alegerea traseelor de cabluri s-au respectat distantele fata de obiectivele ~i gospodariile supra §i subterane §i alte obiective de interes public. Toate materialele/aparatajul prevazut in docurnentatie vor fi achizitionate astfel incat sa respecte durata de functionare normata. neexistand nici 0 forma de Protecti« ape/or lnstalatiile lnstalatllle emisie. Functionarea lor in aceasta perioada nu dauneaza zonei. depozitarea si eliminarea acestora .9/11 Dupa terminarea lucrarilor. Dupa terminarea lucrarllor se vor elibera suprafetele ocupate. conform leqislatiei in vigoare. I 9. se vor respecta cerintele legale §i de reglementare. pe toata durata de executie a lucrarilor. intre instalatiile electrice §i cladirile civile respecta prevederile normelor in vigoare. Pe toata durata de functionare a mijlocului fix. La finalizarea lucrarilor se va face nivelarea §i tasarea solulul. Gospodarirea deseurltor Constructorul se obliga sa transporte deseurile la centrul de colectare. in timpul exploatarf lnstalatiile electrice proiectate nu produc zqornot sau vibratii. D~pa terminarea tucranlor. . accesul utilajelor in zona facandu-se pe drumurile de acces existente. in cazul executarii de lucrari de rnentenanta. utilajele specifice transportului materialelor pentru realizarea liniilor electrice nu stationeaza mult timp in zona.2000. cu respectarea OUG 78/16. Parnantul rezultat in sapatura se va depozita la un punct de depozitare avizat. Materialele necesare rsallzartl lucraril se vor depozita in locuri marcate. pentru mijlocul fix realizat. nu se depune pe sol si nu deterioreaza zona.

in cazul in care aceasta nu corespunde cu valoarea proiectata.Montarea de ingradiri de protectie .Norme de prevenire §i dotare Impotriva incendiilor pentru producerea. UTR Constanta este dotata cu forta de rnunca preqatita pentru exploatarea instalatiilor proiectate. de intretinere. Executarea lucrarilor prevazute in prezenta documentatie vor respects HG 300/2006 si Legea 319/2006. incadranduse In sistemul de management integrat calitate . .Nornenclator de probe privind montajul.2. Prezenta lucrare a fost Intocmita cu respectarea tuturor normativelor in vigoare la aceasta data. 11. un grafic destasurator pe parti a tucrarii. Lucrarlle se pot realiza respectandu-se prevederile .se vor preda la CE MT/JT Medgidia.Instructiuni proprii de securitate !?i sanatate In rnunca pentru instalatll electrice In exploatare". incadrarea in normele PSI Lucrarile prevazute in proiect sunt concepute ~i amplasate In conformitate cu normativul PE 009/93 .10/11 Colectarea selectiva a deseurilor: . transportul energiei electrice si term ice. prezentand securitate in exploatare §i va asigura aparatajul impotriva modificarilor mediului exterior. comisiile indicate in regulamentul de exploatare. respectiv PE 116/94 . specificatiile tehnice !?i fisele tehnologice de montaj (dupa caz) livrate de furnizor odata cu echipamentul. lucru care asiqura protectia nscesara in exploatare.pamant.Te5te. 10.Se va verifica valoarea rezistentei prize lor de legare la parnant.Montarea de tablite avertizoare .1. instalatiile proiectate nu necesita sa fie dotate cu mijloace PSI. PIF. Prezentul proiect corespunde normelor §i normative lor de securitate ~i igiena a muncii.IPSSM-01. se vor cere indicatii suplimentare unitatii de proiectare. resturi metalice etc. conductor.materialele rezultate din demontarea LEA 20 kV . conductor. raspund pentru aplicarea normelor de protectia muncii. sau a celor aflate in apropiere . 10. moloz. Sistemul de interblocaj mecanic asigura corectitudinea manevrelor de inchidere-deschidere a separatoarelor. §i . verificari si ma5uratori la PIF Acestea se vor face conform PE 003/79 . Echipamentul este perfect izolat astfel ca acesta sa nu prezinte pericolla atingere. Executantul va respecta intocmai instructiunile de manevrare. in mod special. izolalii PVC. cu precizarea tuturor operatiilor.) vor fi colectate ~i transportate la baza de productle a executantului. Masuri pentru perioada de exploatare Pentru asigurarea unei protectii totale a personalului de exploatare §i impotriva unor manevre qresite sunt prevazute blocaje impotriva posibilitatli de atingere a partilor aflate sub tensiune de catre personalul de exploatare. rnasuritor de protectia rnuncii §i a probelor ce se efectueaza. Pentru intreaga perlcada de punere in functiune §i exploatare de proba se lntocmeste de catre unitatea de exploatare §i constructor. iar in caz contrar. astfel tncat personalul de exploatare este absolvit de riscul efectuarii unor manevre gre§ite .mediu .Se va acorda 0 atentie deosebita delirnitarii zonelor de lucru !?ia celor protejate . acestea existand in dotarea echipelor de intervenfie !?i exploatare. unde vor fi sortate ~i predate la firme specializate in colectarea deseurilor: . Prezenta docurnentatie a fost tntocmita cu respectare distantelor prescrise intre elementele ce vor fi sub tensiune in regim normal de functionare §i cele din apropiere. izolatori . In perioada de punere in functiune !?i exploatare de proba. 12. La lucrarile in instalatllle existente se vor lua suplimentar rnasurile precizate in autorizatia de lucru. Masuri pentru perioada de exploatare §i exploatare de proba inainte de efectuarea tuturor tucrarilor de Incercari se va controla daca toate lucrarlle au fost terminate §i oamenii evacuaf de la locul de rnunca.3.Scoaterea de sub tensiune.Mijloace si masuri de securitatea si sanatatea muncii 10. verificarea lipsei acesteia §i legarea la parnant ~i in scurtcircuit a instalatiilor la care se lucreaza.securitate §i sanatate in rnunca. se va completa pana la obtinerea valorii necesare. de comanda. . La inceperea lucrarilor se va verifica daca prevederile proiectului tehnic corespund cu situatia din teren la data respectiva. 10. instalare. punerea in functiune dotarea In exploatare a instalatiilor energetice". Masuri pentru perioada de executle .stalpi.Normativ de lncercari !?i rnasuratori la echipamente §i instalatii".Se interzice admiterea la lucru a personalului daca nu este echipat corespunzator . Se va avea in vedere.Autorizatia de Construire" .Prirnaria Orasului Cernavoda. urmatoarele: .reziduuri de productie sau consum (capete cabluri. piatra (rezultate din sapatura canalizatie LES 20 kV !?idernontare fundatii stalpi LEA 20 kV) vor fi transportate la depozitul indicat prin .

acesta fiind parte cornponenta a "Cartii Consfructiei" . Proiectant. Toate materialele. f Executantul de lucrari in zona drumului public este obligat sa realizeze arnenaiarile rutiere aprobate In proiect. Durata de reaJizare a investitiei este de 3 luni.manualul de montaj. indrumare de executie §li proiectul tehnic. Cand lucrarile se efectueaza pe trotuar §li Impiedica circulatia pe acesta.document de certificare a calitatii echipamentului intocmit conform reqlernentarilor Tn vigoare. Planul de securitate §i sanatate conform HG 300/2006". pentru a permite circulatia in siquranta a particlpantilor la trafic.ucrarile vor avea la baza documentatille tehnice §i instructiunile de montaj livrate odata cu echipamentul. Executantuf lucrarilor este obligat ca.Probfeme pentru beneficiar si constructor Detaliile de executie se proiecteaza prin grija constructorului. de culoare galbena sau portocalie. Grice avarie care impfica pagube va f suportata de executant. concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat. Emif Puschila Ing. . potrivit noilor conditii de circulatie. Semnalizarea instituita pe sectoarele de drum pe care se executa lucrarl trebuie Intretinuta §i rnocificata corespunzator evolutiei acestora.avertizare fluorescent §li refiectorizant. Fiecare echipament va fi tnsotit deurrnatoarele documente: . Teh. daca este cazul. La terminarea lucrarilor executantul trebuie sa asigure. verificare si validare proiect". If"1 s= Musat .Avize 5i acorduri . flsele tehnologice. pentru a fi observate cu u§lurinta de participantii la traflc.cartea tehnica a echipamentului. la terminarea acestora. Proiectul de executierl ex. lntretinere §li exploatare. Prezenta docurnentati contine.11/11 13. l. §i refacerea semnalizarii initiale sau modificarea ei. executantul lucrarilor este obligat sa construiasca pasaje pentru pietoni. 14.Fisa " Analiza. echipamentele §i utilajele prevazute In docurnentatie se vor achizitiona de la firme §i producatori aqreati sl autorizati de beneficiarul investitiei. separate de partea carosabila §i protejate corespunzator. sa aduca drumulla starea initiala sau la cea stabilita prin protect. Persoanefe care executa lucrari de orice natura pe partea carosabifa a drumului public sunt obligate sa poarte echipament de protectie .) se va preda beneficiarului investitiei. prescriptiile in vigoare. Toate furniturile vor avea declaratii de conformitate §li garantie care se vor atasa fa cartea tehnica Executantul lucrarii raspunde de respectarea conditiilor de coexistenta tntre instalatiile electrice proiectate §i celelalte utilitati impuse prin avizele anexate la docurnentatie. . Toate materialefe §i echipamentele vor fi testate in conformitate cu reqlernentarile PE 116/1994.

.......... zona de poluare II Nr. 50 min................ in functionare de garantie Alte conditii E........491 min....... .... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A.. Conditii .. Conditii C.......30 0-1000 siguranta 4 5 A................ 1 FISA TEHNICA Legatura de intindere dubla faza extrema.............. ~ ..............24 min...... Furnizor produs(Producator) (semnatura) ............ Specificatii de performanta si conditii privind privind conformitatea cu standardele relevante si postgarantie ...~ .. D... 60 min............ cu caracter tehnic ...........Proiect nr..... 86/2009 Faza: PT+CS Anexa nr.. Specificatii Denumire tehnice impuse prin Caietul de sarcini U. pentru LEA 20 kV cu izolator tip tija compozit 24 kV. cu armaturile si clemele necesare fixarii conductorului OLAL 35 -120mmp................ Valoare impusa prin caietul de Sarcini Caracteristici ofertant Producator 0 1 2 3 2 20 24 tija 170 min......70 min.crt........Parametri tehnici si functionali Izolator tip tija buc Tensiunea nominala a retelei kV Tensiunea maxima de serviciu a retelei kV Tip izolator Tensiunea de tinere la impuls de traznet kVmax Tensiunea de tinere la 50 Hz sub ploaie kV Sarcina de rupere kN Lungimea liniei de fuga-zona de _Qoluare II mm Sarcina mecanica specificata kN Garantie de la data livrarii luni Garantie de la data PIF luni Durata de viata normata ani Altitudinea peste nivelul marii m B.....M....... ~ ...30 min... ..

.... 2 FISA TEHNICA Separator de exterior tip STE 3Pno 20 kV ~r................... 1 2 3 4 5 6 7 B................... D.... 1 ..................................11 .... Alte conditii cu caracter tehnic .............................. Valoare impusa lstici prin caietul de ofertant I sarclnl 1 2 5 3 4 A......... E.........Parametri tehnici si functionali tensiunea nominala 24 KV curentul nominal A 400 curent limita termic 8 kA manuala actionare 3 (inch is-deschisnumar pozitii punere la pamint) Izolatori suport compoziti montaj orizontal Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in functionare Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 11.crt Specificatii tehnice imp use prin Caietul de sarcini Caracter Producator Denumire U...... C..... 86/2009 Faza:PT+CS Anexa nr... Conditii de garantie si postgarantie .... Furnizor produs( Producator) (semnatura) ........ to •• 0 A.........M...............................Proiectnr.

- (I) 02 ._ ~ s: o (1)\'0 ctI·..!S! 0) c:: ..::: .. u W > . :u .J ::J ("II:.:: .J (/J >E 'IU a..J (ij '~ ...:: (l) IU "' 'i: u W Q) CI o ~ .: -'0..."' (1)"'-0) u ~ "' ... .!!1 ·iii oo xX (l) (l) "5-~- c:: W(l) 0'- .: _ 0) U "0 c:: m I.e . ~.... c:: l- e o co u ..- Z « .(ij. .I0 ~N u...._ .e Z -- o I- .s "' .._ 0 I- a.(ij."' ..e o o l- 0) C) [/) -' W ~ . c::oU •• • .8 ....J N :...

::: ~~ c z tll ::J w o Q) w 0:: 0.. ::J . is..::. tll ('0 tll C 0:: .... :s > 0. c.~ > 0.. o C c» :....I-~ Z ~ U W ::J >< W ~ •• • • • ~ • • • -E . Q) C C:o:>- >2 0. -e-' N . III {fJ > o o o • •• ~ to o N N c:::~ <{ (3 u..2 I.::: o -c Q) ro "0 C ('0 tll a. ..::: "O~ ::J o Jg.._ '('0. "0 Q) .ro E 'ro c. ..... .. "0 -~ :s~ >"0 + Qi > 0.('0 o • ~ . .... ('0 tll > u -iiitll C ro . os::::: .. g > CD 0..e C I.('O Q) 0 ~E ai ci o::~ ~a. 0:: I- > 0. ~ I.01... C Vl tll ::J '('0 C ::J "0 ('0 c..::: Q) > ro E -c N C.. B C .2 -'- -- "0 tll • • c.

nI t:: N >< III -« ) Q) "0 >!tJ - ... e ~ ..._ .r=. nlt:: ULL..... Q) o r.0 0 N en V uHcoo...: n. a._ Q_ . III i. '0 ./rQ) ~ .

:: . Q) W ._ ""C ""CL.... Q) ~rn Q) ro Q) E~ 0 .§ :2 ro < :J lro lro <{ C 0 ro 0 0 ._ ..:: U roen.::. 0.~ U -. U lro Q) E~~ ro +'. +-' +' o>OcNC N (5 Q) ...ro .(/).rn..?: Q) +O~ Q) 8 . C :J ro ._ ~ro'_Q) -ro . ..roQ)oe:~~Q) 2 . ro W ._ C N-5:J-.. .:: 0..Il. ro ._ Q) en._ := ro ·N ro·_ :J 0..~ o ro Q) :J 8 .:. :. ro ro ._ L:...2 o o·_ W .:: C :J . C Q) 0> ro -0 -01..""C C Q) c· u .._..: ._ . 0> '+Q) tJ) Q) .._ 2 _ .ro 0 +' ~ ~ Q) +' .0..:::.!:: C C o Q) Q:i :J ::l.19::J1~O.. I.2..~ :J:lii g ·ro tJ) .I 0 -0 -0 ·0 ::l Q) Q)-O C :J 2 en.

:::J 'co aJ 'co ~ -c ~ .:: 0'.2.....rn(])oe~~ l3 E~~ -2 -. OIU).:: .!!1 ..3 r/»...- 'E . "L: 6 Oro :J < § 0 Q) Q) c:: -0 -0 :::J 'co 'co CO 0 0 I -.E:! 0 (]) -2 -a» ...:: '~ :::J (/) 'co E -..3 ~ .:~ CO __ :::J'~ N-o:::J-. (]) ~ -Q) ..-.~ aJ aJO aJ~:::J:::JO... i(ij 0 :2 CO ..:l ...:: o +-or" c..:: _..cnl o 'L: - .3 co ()) (]) -_~ ~ -... aJ c:: 0 co COr/» CO C . OJ OJ-(])CNO~:::J N0 _0 -.!l! -..s: co aJ OJ aJ 'CO CO (])..3 0 ...:=".....-~ := ~ .3 C -0 !:.... co ~ -. c..:: 'co C e aJ o .(ij c:: .

constructie de irnportanta norrnala "C" art.22 ~i HGR 766/1997 . Categoria " Montare container ~i modul hibrid in statla de transformare Cernavodii. SEF PROIECT.~\~ )\: Enel Distributie Dobrogea Biroul Proiectare ~i Constructie MT Proiect nr: 8612009 Faza: PT+CS Anexa nr. Legii 1O/95-art. .4. Emil ~'. Musat An& PROIECTANT.5. Ing. [udetul Constanta" de irnportanta . Obieclivul: 2.) . 5 FI~A TEHNICA DE iNCADRARE CATEGORII DE IMPORTANTA ) ' iN (canf.globala (art. Teh.Regulament ) privind stabilirea categoriei de irnportanta a constructiilor 1.a.

c. ..2 ..::.. o c::: m :::r:::: -l ~ ~ -0 :J '§ rn rn :J o...c U) o ~ CD .. o o Z <i. o. to) o . E "5 15 tn :J "5 "5 U) (5 CII ro o :i!! CII ~ .QJ QJ W-o-o (])~.:_lZ 0.. :::::I t) < IZ "' "' c.a a> -l . ~ w c::: ~ -0 (]) _.' I- :J IW «ic.. :J:: WI- -l< c:::Z a_ ·c c.w- :! w c::: ::::> U) S en Z < CI 'e rn Q) '- 1i) rn ro rn < :i!: o z <C _J a. o E o :Jen -< :i!!1wO Zo.. .. o ~ (ij"1i).9 QJ zZ 00 ":t:: ..:: -0 Q)..0.. rn Q) w 'iii ..-- ._ Q) 15 :J 1:5 rn 0.. U) 0:: o :2(1)"'" ~f.rn ~ ~ ~ Q) E c <. -. r::: Q) ...C? 0:::(1)(1) ~ ~ o W W < :i!! ~ o LL.c co U) :J CI:I CI:I t: N ~ LL.~ 8 o E .« WW u. rn ro (]) :J o c::: :i!! en w ~ Z o :::::I 't 8 ro 0::: ~ "0 Q) E o o w c::: Z r!! U) c.. t: ..... CI:I.~ < o.. Z ~ en ~ ::::l w o o IW lrn (ij ro :.

.... ..o ...- . 0::...- .~ ro . E . o ro (]) Q) ~~wro ZU ()- .c ""0 ro OJ ~ ""0 III o :0 C ro .~ I- a...j:: "iii « I-Cl. :J Cii E ~·E OW ~ ...- N .c <Fl (]) . Q) Cl.

0 g =·c g W 0. LL <t: ~ z LL w [J)..(jj.III ...(j).J:E -0:: 0::0 ·0 (/) (j) .:::'l_ 0< 1-1tntn Wz <. <t: ~ z ~ LL 0:: w 0:: w IZ [J)..:E _J o " o ru '- (j) '- c: (j) '- en w Z 2 c: o . . .10 a.... ru (/) -c§ ro o o....l:> -c..... ...-I'- o o I'lI) '<t '<t o OJ o o .: 0:: o W w ~o... .(6 c 0:: Z o :::J (j) o C o c . 0) roro N _ ID·~ e ro" ro rn '.. I-::l~ <t: .-- I'- . <t: ::> 0.: Ill-C >ro . u.(5 (j) o C o < I- o w ~ 0:: o " -c o o u» ru . 1-0 - ::2! o 0.. I<- ::2! 0= . w o ::> o 0:: 0. . Ul Ql W [J).. <t: Z [J)...ro Ec:ro 0::1-0:: za::l =:10 w:t: ~ ~ N o -c (j) 0.!: ·c 'ro -c N ~ Iro ~o.l o..~+(/)0 :::J 1.-- N . a.(j) .0 ro (/) ~ ~ w 0:: z LL [J).: 0. W [J)....._ - 0:: . W [J).!: ~ 'ro 0.Z Z < I- I- < o o . (/) (j) ill ~ ro 0.-- o '<t 0 I'- . ::2! 0:: o 0._ 1il (j) (j) [l E o .ro (j) (/) c: .._ . < o zw E Ql o ~ Z 1il o 'gro - . ~ w 0:: Z LL ~ w 0:: c o 0:: [J)..: .s ·E . c: ~ .. ::2! o 0:: o» .. [J).: ~ ~ o ~ ro o o ""iii <+= .:: E '0.§ ro-c e :... .!)- « z_ 0::0 <+= ._ (j) :::J 1:: ..J Z=:l <0 ._ ~.... W W [J)..N~ > ro > Ec:ro = ·c W ro .... 0.....§ ro . .: Ql v..:::...-.-E "L Q) :::J (j) (j) 'v._ (j) :::J ru-c 1:: >ro (/) ""iii ·0 ILl 0.(j).._ '.l:> ru (/) -c § !. ~""_~ -c (j) 0_ -(j) _ < W ~ ·E :::J ~ c !:!::~ a:::: OJ wc 0:: o (j) >~ OJ C o .-- z :E o :: :::J • iii (/)0 (j) v...ru -c...!::! ""iii ~ . W< 00:: <IWw thz <+= c: E .iij..I ::> N . ::2! 0:: o ::2! 0:: 0. 00. Wtn ._ (j) [l E o·c (j) 0::0:: 0< =:ILL..I tn .. W I- ... ro..

INTERSECTIE CABLU 20 CU CUCANAL CABLURI KV PRDIECTAT EXISTENTE CANAL I 12M 260M CABLU 20 KV NOTA a CABLUL 20 KV ESTE TIP DC 4385/2 . (co. ~\fk Enel Distributie )l PRDlECTARE SI CDNSTRUCTIE MT 86/2009 DUll: 24.3xClx18S)Ml'lp CI.pl. E.A o PRDlECTAT DESENAT VERIFICAT tl.09.no. E.lizo.INTERSECTIA NR.re) 0. 0. 1 INTERSECTIE CABLU 20 KV PROIECT AT CU CONDUCT A DE APA SI CANALIZARE EXISTENTA C) £.2CXJ3 MDTARE CONTAINER SI MDDUL HIBBRlD IN STATIA CERNAVODA .Acto. 4. Puschila I A MJSOt SF-PT+CS F QZQ: SCOorOo PLAN INTERSECTJ[ CABLU 20 KV PRIECTAT CU CANAL CABLURI SI CONDUCTA DE APA SI CANALIZARE EXISTENTE Ll.Al de protectie este de PVC D=160Ml'lp Nr. If'li LES ) !\!'I 0 Condl.AcrQreQ nr. Puschila TEtl.Abl. TEtl.

P. pro ZnO pro pro 1 - - - - - - L. 2. 9. E. 3. 5. - - - - - 1 - - - L. ex. 1.I. 8. 11. ex. 6 - 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 - 6 6 - - - - - - 3 3 - 3 - - - - 18 Lung. pr.ST. 6. CERNAVODA Nr. Crt. 13.I.D. - 1 - - - - 1 - 6 1 1 - 1 1 - - - - - - - 6 6 - - 3 - - - - - - 1 - 3 - - - 18 Proiectant Teh. 10. LES 5600 5601 5602 5603 5604 5605 5606 5607 5608 5609 5610 5611 5612 Lung. (m) 10 10 126 10 114 84 140 160 10 155 127 10 140 1096 Situatia existenta SSe Desc. 1 P. 7. 12. TOTAL Nr. ex. Puschila ~ .P. (m) 161 155 43 158 155 100 110 90 153 155 100 165 155 1700 Situatia proiectata SSe Desc.P. 4. 5 LlSTA DE ECHIPARE LES + LEA 20 kV .S. ex.ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA Birou Proiectare $i Constructie MT • I Proiect nr: 86/2009 Faza: PT + CS Plan nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful