PENGENALAN Menurut Mok Soon Sang (2008), perkembangan merupakan satu proses yang berterusan dari peringkat lahir

hingga peringkat kematangan. Mengikut ahli psikologi perkembangan manusia dari aspek perubahan jasmani, kognitif, emosi, sosial dan rohani adalah dipengaruhi oleh dua faktor yang utama iaitu faktor baka dan faktor persekitaran. Perkembangan juga boleh disifatkan sebagai pengaliran yang saling berkait antara perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif yang menuju ke arah tertentu. Menurut Atan Long (1980), perkembangan ialah perubahan

kualitatif. Ia tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi jelas dilihat perubahan telah berlaku kerana sifat baru berlainan daripada peringkat yang lebih awal. Gesell (1949) menyatakan, walaupun tidak ada dua individu yang benarbenar serupa, secara global semua kanak-kanak yang normal cenderung mengikut susunan pertumbuhan yang biasa dilalui oleh kanak-kanak. Kesimpulannya perkembangan dapat ditakrifkan sebagai satu perubahan kualitatif yang sistematik meliputi aspek biologi, kognitif dan sosioemosi. Perubahan tersebut adalah berterusan dalam mematangkan dan mendewasakan suatu benda hidup hingga ke akhir hayatnya

1

KONSEP PERKEMBANGAN KREATIVITI DALAM BENTUK GRAFIK

2

Muzik dan pergerakan

Pengenalan

  

Muzik adalah satu aspek yang sangat penting dan berkesan dalam perkembangan emosi, sosial, fizikal dan kognitif kanak-kanak. Pengalaman awal muzik dapat membantu kanak-kanak dari segi pembinaan, penukaran dan pengembangan konsep. Perkembangan dalam persepsi multisensory, pengawalan motor, kemahiran penyelesaian masalah, mencipta dan kemahiran menyoal.

3

Peniruankanak-kanak 4      Nama ialah Zoltan Kodaly Tokah muzik yang berasal dari Hungary. ORFF DAN KODALY Kaedah Dalcroze Kaedah Orff Kaedah Kodaly         Nama ialah Emile Jaques Dalcroze Dalcroze telah memperkenalkan kaedah eurythmics – mempelajari dan mengekspresikan muzik melalui pergerakan Sebab: pelajarnya cekap dari segi teknikal tetapi mempunyai kelemahan dari segi pemahaman muzik Kaedah ini menggabungkan pergerakan. Meneroka dan mencuba pergerakan badan menggunakan ruang yang sedia ada serta mengikut rentak muzik yang berlainan. pembelajaran bahan muzik instrinsik iaitu muzik yang berkait rapat dengan budaya sesuatu masyarakat dan penggunaan solmization yang relatif. Kaedah Dalcroze menegaskan bahawa. Proses pengajaran pendekatan Shulwek dibahagi kepada 4 bahagian: Penjelajahankanakkanak menjelajahi dan mencuba semua aspek Shulwerk. -Menghasilkan individu dewasa yang dapat membaca dan menulis skor muzik seperti mana mereka mahir membaca dan . Asas dalam kaedah ialah nyanyian. Peralatan muzik diguankan dalam kaedah ini adalah dari jenis bar atau mallet seperti xylophone. Objektif pendekatan Kodaly: -Membantu dalam perkembangan sosial seni kanak-kanak yang seimbang. Tindak balas seluruh tubuh badan perlu           Nama Carl Orff Seorang ahli muzik dari German Pendekatan ini dikenali sebagai Orff Shulwerk. Perbezaan utama antara kaedah ini dengan kaedahkaedah pendidikan muzik yang lain ialah penekanan kepada pembelajaran dan pembacaan skor muzik secara formal. Lagu dan rima pentatonic digunakan untuk mengajar kanak-kanak menyanyi. Tubuh badan pelajar dianggap sebagai peralatan muzik dalam menginterpretasikan bunyi.TEORI-TEORI PERKEMBANGAN MUZIK DALCROZE. rentak dan improvisasi Pembelajaran dan latihan muzik yang lengkap dan kreatif seharusnya menggabungkan tigatiga aspek ini. Suara. pergerakan dan peralatan muzik adalah tiga elemen perantara yang digunakan dalam Shulwerk.

dan melodi. menulis dalam bahasa. ruang dan tenaga dan antara muzik dan pergerakan Minda dan tubuh hendaklah sentiasa dalam keadaan seimbang dan harmoni Pendengaran dalaman iaitu kebolehan mengenali sensasi yang dirasai melalui pergerakan dan bunyi Kinesthesia iaitu sensasi yang dirasai melalui pergerakan ditukar kepada perasaan yang kemudiannya dihantar ke otak.cara muzik dipelajari adalah sama dengan cara pembelajaran bahasa.  Ciri-ciri kaedah Kodaly: -semua orang patut dan boleh dididik membaca skor muzik -pembacaan muzik harus diperkenalkan melalui solfege dari peringkat awak kanak-kanak -nyanyian digunakan sebagai instrument atau peralatan muzik -lagu-lagu yang diajar hendaklah muzik yang paling tinggi kualiti dan nilai keseniannya. rentak. Improvisasi-selepas kanak-kanak belajar tentang pergerakan. Penciptaan-menyediakan alat untuk penciptaan supaya mencipta satu gubahan muzik yang lengkap. Otak pula akan memproses maklumat dan menukar maklumat yang diterima menjadi pengetahuan   banyak belajar dengan meniru pergerakan yang dilihat dan didengar.      aktif dalam mempelajari muzik Kepentingan pengalaman peribadi dalam pembelajaran Pergerakan tubuh badan sebagai asas kepekaan terhadap rentak Kepentingan hubungan antara masa. . 5 . kanak-kanak akan berupaya membuat improvisasi terhadap melodi.

pengamalan dan persekitaran yang bermakna. berkomunikasi dan memahami makna yang dihasilkan daripada bunyi. penggubahan pelbagai bentuk dan corak muzik. 6 iii.Kecerdasan Muzik   Peka kepada rentak. sosial. mental dan emosi. Semua orang mempunyai keupayaan mempelajari dan menggunakan muzik dengan kreatif Pendidikan muzik pada peringkat awal kanak-kanak harus digalakkan untuk menccapai tahap perkembangan yang menyeluruh dan seimbang Hubungan rapat antara muzik dan bahasa sebagai alat berkomunikasi Pendidikan muzik haruslah merangkumi aspek fizikal. iv. berkembang melalui pendidikan. tala dan nada. Struktur kecerdasan muzik dalam otak hamper selari dengan struktur kecerdasan linguistik. Hemisfera kanan otak manusia yang memainkan peranan penting dalam membentuk persepsi dan produksi muzik. Pandangan Gardner:   Sebagai kemahiran aspek persembahan. ii. . Berpotensi berfikir secara kreatif dan semua jenis kecerdasan ini berkerjasama secara kompleks.   Aspek Muzik dalam teori kecerdasan Garner i. Membolehkan individu mencipta.

SENI VISUAL Pengenalan       Manusia dari semua peringkat umur mempunyai keupayaan meluahkan perasaan mereka melalui mainan dan seni. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. Penekanan kurikulum: -Pemerhatian secara aktif -interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan -Apresiasi seni visual secara mudah -menghargai nilai baik dalam semua aspek. 7 . membuat corak dan rekaan. Kurikulum seni visual dibahagikan kepada 4 bidang iaitu menggambar. Menpunyai 2dimensi Apresiasi atau kajian kerja artistic yang dihasilkan oleh orang lain. Hasil seni visual yang dihasilkan oleh murid atau kanak-kanak sendiri.

Teori-teori seni visual Teori Kognitif Teori Psikoanalitik Teori Kognitif Pandangan Victor Lowenfeld (1947)  Lowenfeld (1947) menyatakan bahawa sejak kecail lagi proses pembelajaran kanak-kanak dibantu dengan penggunaan alat bantuan sensori seperti peta. gambar-gambar dan peralatan-peralatan sains. pengetahuan teknik-teknik seni halus serta kemahiran memanipulasi ciri-ciri lukisan. Seni dapat meningkatkan kemahiran seni melukis serta imej artistik yang dihasilkan boleh mewujudkan bahan perantara untuk kanak-kanak mengembangkan kreativiti.   8 . Lowenfeld menyatakan dalam bidang seni halus.

Tahun) -penekaan lebih diberikan kepada cara penyusunan objek dalam imej selain daripada imej manusia dan objek yang terdapat di sekelilingnya.-mereka menitikberatkan konsep kedudukan 14 tahun) dan saiz rasional imej. kanak-kanak akan mempamerkan kesedaran tentang corak dan koordinasi tangan-mata. Peringkat Rasional -kanak-kanak mula peka dengan konsep (Pseudonaturalistic realistic di dalam menghasilkan lukisan atau Reasoning :12. Realisma (Dawning -imej yang dilukis secara realistic dan teliti Realism :9-imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan 12Tahun) kanak-kanak mula menunjukkan sifat kritikal dengan hasil karya sendiri. Period If Decision atau Adolescent Art in High School (1417 Tahun) -peringkat ini merupakan peringkat penekanan terhadap proses penghasilan karya seni dan peciptaan objek.Lowenfeld menjelaaskan bahawa perkembangan artistik kanak-kanak dan hubungannya secara langsung terhadap perkembanagn mental boleh dilihat dari klasifikasi tahap yang berikut: Peringkat Contengan (Scribbling:2-4 Tahun) Peringkat Praskematik (Preschematic: 47tahun) -menghasilkan contengan secara rawak dan tidak terkawal -contengan yang dibuat oleh kanakkanak pula tahap ini tidak dihasilkan secara suka-suka sdan tanpa tujuan. -hasilnya dengan spontan. 9 . -kanak-kanak terus melukis dengan Peringkat Kesedaran mengekalkan konsep dan skema tertentu. Peringkat Skematik -lukisan mula dihasilkan mengikut skema atau (Schematic: 7-9 konsep tertentu. -sebaliknya. bebas dan berskala besar. -peringkat peningkatan daripada contengan bulatan kepada percubaan pertama untuk melukis objek yang terdapat di sekelilingnya dengan menggunakan garisan.

pakar terapi mendapati umur mental Bridget adalah lebih kurang 3 tahun dan dia mempunyai sindrom risau dangementar apabila dipisahkan daripada ibunya.  Teori ini berkaitan dengan penggunaan bahasa menganalisa ataumembincangkan seni visual.  Daripada gambar tersebut.  Freud juga mengkaji hubungan antara sejarah hidup artis dengan karya mereka  Dalam konteks kemahiran seni kanak-kanak.  Briget melukis gambar yang menunjukkan bahawa dirinya sudah lebihbesar dan mengatakan gambar kecil di sebelahnya adalah ibunya. Jarboe memerhati tingkah laku Bridget.  Bridget menyatakan ibunya bersaiz kecil kerana ibunya berada jauhdaripadanya.  Dalam sesi terapi. didapati Bridget menunjukkan tingkah laku yanganeh apabila dia menghadapi perubahan. 10 . Bridget  Pada peringkat awal.lebih besar disekeliling bulatan pertama.Teori Psikoanalitik Freud  Diperkenalkan oleh sigmund Freud. Freud mempercayai bahawainterpretasi mereka terhadap seni visual dan penghasilan mereka bolehmewujudkan perasaan dan emosi. Bridget disuruh melukis sebuah lagi gambar mengenai dirinya. diikuti dengan bulatanyang .  Bridget akan menjerit-jerit dan tidak dapat dikawal.  Freud juga menyatakan bahawa tahap ini boleh dicapai dengan menganalisis proses-proses kreatif yang terlibat dalam penghasilan senivisual.  Selepas beberapa siri terapi.  Bridget melukis satu bulatan yang sangat kecil.  Seni boleh meluahkan emosi seseorang  Freud percaya bahawa seni visual adalah bahan perantara paling pentingdan utama dalam mengenal pasti pemikiran bawah sedar manusia.

bentuk dan ruang Kecenderungan dalam kecerdasan ini membolehkanseseorang : . . . Melibatkan kepekaan terhadap warna. .Seseorang individu juga dapat berfikir dalam bentukgambaran dan bayangan secara tiga dimensi. warna dan corakdalam persekitaran. Penekananyang khusus diberikan untuk mengenalpastiaspekaspek dalam teori kecerdasan pelbagai.Dapat mengenali objek. 11 .Membuat persepsi tentang alam sekitar secara tepat. . bentuk.garis.Berkebolehan menceritakan dan menggambarkanpengalaman yang pernah dilalui.Kecerdasan Visual Ruang Teori-teori    `seven ways of knowing.    Kebolehan mencipta gambaran mental danmengamati dunia visual. . Howard Gardner (1983) Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh HowardGardner adalah sebagai asas pemupukan mindamurid untuk mencapai kecemerlangan.Bijak menghubungkaitkan antara objek dalam ruang. preceiving andunderstanding life·. Teori kecerdasan pelbagai memainkan perananyang sangat penting sebagai asas bagi penerapanSeni dalam Pendidikan semasa pengajaran danpembelajaran di dalam bilik darjah.Mempersembahkan idea visualdan ruang secaragrafik.

mereka meniru gaya atau pelakuan orang dewasa dan ianyan berlaku dalam waktu pendek sahaja. dalam sosiodrama mereka sendiri merupakan sebagai pengarah sosiodrama dilakonkan mengikut dunia mereka sendiri seperti menggunakan kayu sebagai senapang atau kotak besar sebagai kereta yang dipandu dengan menggunakan mulut untuk mengeluarkan bunyi kereta.Sosiodrama Definisi  Sosiodrama dilakukan oleh kanak-kanak secara spontan dengan mencipta tema dan senario yang biasa mereka lihat atau alami .   12 . Selain itu.

Main ‘solitary’ (bersendirian) iaitu suatu permainan di mana kanak-kanak bermain seorang diri tanpa menghiraukan rakan-rakan dan keadaan sekeliling. Permainan koperatif adalah hasil daripada organisasi. 13 . tetapi mereka tidak bermain bersama-sama. Main ‘cooperative’ iaitu kanakkanak terlibat secara aktif sebagai satu kumpulan bermain bersama. Mereka meberikan focus kepada permainan kanak-kanak lain.Main ‘associative’ iaitu kanak-kanak hanya berinteraksi di antara satu sama lain dengan bertanya atau meminjam peralatan atau bahan. Main ‘parallel’ iaitu kanak-kanak bermain sendirian dengan menggunakan cara dan alatan yang sama dengan rakan-rakan mereka. Main ‘unoccupied’ iaitu kanak-kanak tidak bermain dengan sesiapapun dan juga sebarang permainan Main sosial Main ‘onlooker’ (pemerhati) iaitu kanakkanak memerhati dan melihat rakan-rakan bermain.

Peranan permainan sosio dramatic dalam pembelajaran kanak-kanak adalah untuk memberi mereka: 1. bapa . Menghadapi situasi-situasi tertentu 4. doktor. pengjahat dan sebagainya. polis. memahami tentang orang lain 5.Permainan Sosio Dramatik     sebahagian daripada drama kreatif Dikenali role playing Merujuk kepada permainan di mana kanak-kanak bermain sebagai ibu. Memilih alternative dalam menyesuaikan sesuatu masalah 3. melahirkan emosi dan kemahiran berinteraksi dan mencipta 14 . Mengalisa sesuatu situasi 2. Merujek kepada cerita dongeng dan cerita-cerita dan kepahlawan.

3. emosi atau cerita dengan menggunakan teknik-teknik drama. 2. Merupakan medium bagi kanak-kanak untuk meluahkan atau memperlihatkan diri mereka sendiri iaitu melalui pergerakan.Drama Kreatif - - Suatu proses sponton yang bertujuan untuk menyampaikan mesej. Permainan dramatic Drama berpandu Boneka Sosio drama 15 . bahasa (verbal) dan nonverbal. 4. Dibahagikan kepada 4 kategori: 1.

Menurut Gardner. iaitu berdasarkan ujian IQ adalah terlalu terhad. kaedah lama untuk mengukur tahap kecerdasan manusia. Howard Gardner pada tahun 1983.Teori Kecerdasan - Teori Kecerdasan Pelbagai diperkenalkan oleh Dr. Dr. Gardner telah mengemukakan 9 jenis kecerdasan yang berbeza sebagai satu cara untuk mengukur potensi kecerdasan manusia. kanak-kanak dan dewasa. ruang linguistik Logik matematik naturalistik Kecerdasan-kecerdasan bodily muzik spiritual interpersonal Intrapersonal 16 . Beliau merupakan profesor dalam bidang pendidikan di Harvard Universiti.

termasuk kebolehan memanipulasikan ayat. penulisan kreatif. ucapan formal. kehendak. prnktis mind fullness. proses emosi. latilhan task‟ ernpati. diari. disiplin diri dan amalan pemusatan. taakulan tahap tinggi. secara pragmatik menentukan bahan terhadap petanda pelajaran dan corak tersebut. perbendaharaan kata. Pendorong Kecerdasan Personal Kemampuan untuk Kurikulam rnendiskriminasi berpusatkan murid antara pelbagai -Bermaksud murid petanda mempunyai peranan interpersonal dan penting dalam kebolehan untuk menentukan bahan berkornunikasi pelajaran seperti dengan berkesan perencanan. gaya bahasa dan pengucapan dengan baik dan sempurna.Teori Kecerdasan Kecerdasan Verbal-linguistik Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan. motivasi. strategi pemikinm. puisi. kanak terus belajar rnernberi maklurn mengikut balas. jenaka dan bercerita. Mempunyai gambarann yang tepat tentang diri sendiri. pembelajaran yang Contoh aktiviti: mereka ingini. strategi kemampuan masingpernbelajaran masing kooperatif dan Strategi pengajaran sedia bekerja Individu sama -guru mengutamakann pemupukan daya pemikiran kanakkanak dan aktiviti pembelajaran Pendekatan pembelajaran penguasan -diberi masa yang cukup untuk melakunya -pelajaran yang mereka terima baik mtunya Kecerdasan Intrapersonal 17 . dorongan dan kemampuan untuk mendisipIinkan diri dan jati diri. Contoh aktiviti: Teknik metakognisi. latihan -memberikan kanakkolaboratif. jurnal. kornunikasi antara Bilik darjah „multi individu. bacaan. Kecerdasan Interpersonal Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. Contoh aktiviti: Perbahasan. kesedaran terhadap mood dalaman. kemarahan.

Pop -ups Boneka Jari Jenis-jenis boneka Boneka tangan Boneka puppets Boneka Tali 18 .Seni boneka Definisi Adalah objek-objek yang mewakili watak-watak cerita Ia boleh digerak-geraakkan seolah-olah hidup Yang digerakkan serentak dengan skrip yang dibaca ataupun cerita yang disesuaikan Sebagai alat bantuan mengajar dan dapat menarik perhatian pelajar. menghidupkan suasana yang lebih menyeronokkan dan seterusnya memotivasikan pelajar.

Kemudian lidipanjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggotaanggotatertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya.rotan.Semasa memainkan boneka ini. kesemua jari atau hanya sebilangan jari dimasukkanke dalamsarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka BONEKA LIDI Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal.Boneka ini juga bolehdibuat daripada kulit.plastik.buluh dansebagainya di bahagian bawah boneka tersebut.Semasa digunakan.ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih.Jenis-jenis boneka BONEKA SARUNG TANGAN Boneka ini boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka.diwarnakan dan bentuknya dipotong keluar.lutsinar dan kertas tebal BONEKA WAYANG KULIT Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk dua dimensi.Boneka ini menggunakan konsepwayang. Semasa menggunakanboneka jenis ini. BONEKA BERTALI Boneka bertali diperbuat daripada bahan-bahan keras sepertipapier mache plaster-of-Paris atau kayu.Lididigoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka BONEKA TONGKAT Boneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkatseperti kayu.Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebutakan kelihatan di atas skrin. tali-tali itu ditariktarik untuk membuat angotaangooota badan itu bergerak 19 .Tali-tali halus disambungkan kepada bahagianbahagian boneka yangboleh bergerak. Rupa bentuk bonekadilukisdi atas kertas tebal.Lidi-lidi halusdiletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu.

Boneka Sarung Tangan Gambar bonekaboneka Boeneka Wayang Kulit Boneka Tali Boneka Lidi Boneka Tongkat 20 .

Keistimewaan penggunaan boneka - Mempelajari bahansa dalam suasana yang menarik dan berkesan Mempercepatkan dan mempermudahkan pemahaman murid terhadap seduatu peristiwa ataupun cerita Memupuk daya kreativitiuntuk menghasilkan ciptaan dan karya seni Melibatkan kanak-kanak secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran Memupuk semangat bekerjasama dan berkongsi pengalaman Berminat untuk belajar. 21 .

Menggunakan pelbagai deria Memupuk daya kreatif dalam diri kanak-kanak Pengalaman pembelajaran dalam boneka Menggunakan kemahiran bahansa secara serentak Belajar sambil berhibur 22 .

Kecerdasan logik matematik Menurut Howard Gardner. pengayaan dan pengajaran yang sesuai dalam bilak darjah. - 23 . Pelbagai kecerdasan tidak diajar sebagai satu topic yang berasingan tetapi dikembangkan secara penyerapan semasa pengajaran dam pembelajaran. Setiap individu mempunyai kebolehan menbangunkan kesemua kecerdasannya dengan adanya galakan.

dapat membantu mengenal dan memahami diri sendiri. dapat merangsang imaginasi. dapat membantu mendapatkan maklumat dan dapat memupuk nilai-nilai murni kepada individu kanak-kanak. dapat memahami bahasa secara semula jadi.Sastera awal Kanak-kanak Definisi Sastera kanak-kanak yang dihasilkan dalam bentuk buku yang boleh dibaca oleh kanak-kanak dam mampu menimbulkan keseronakan kepada mereka. - 24 . Mempu memberi keseronokan.

Keperluan membaca kepada kanak-kanak adalah untuk: 1. dan membaca buku 3. Mensosialisasi dan mengakulturasikan kanak-kanak 4. meneliti. Memperluaskan pengalaman kanak-kanak mengenai bendabenda dan konsep-konsep asas 25 . Menanam bibit gemarkan melihat. Persediaan bagi mereka untuk pembacaaan formal apabila mereka memasuki sekolah rendah 2.

ini menunjukkan bahawa Bahan-bahan itu menarik minat kanak-kanak Bahan-bahan bacaan tidak mematikan keinginan kanakkanak untuk membaca Adanya usaha dewasa menggalakkan aktiviti pembacaan dengan membeli dan menyediakan bahan bacaan 26 .Bahan-bahan bacaan itu ada Ada keinginan mereka untuk menatap atau membaca bahanbahan bacaan Adanya usaha orang dewasa memberi motivasi Apabila kanak-kanak berminat untuk membaca.

2. Menyediakan gambar atau dokumentari berkenaan buahbuahab atau haiwan. 4. kaedah-kaedah dan pengajaran dan pembelejaran yang sesuai dengan perkembagan diri dan kebolehan kanak-kanak. alatan . Memberi ganjaran sama ada dalam bentuk bahasa seperti pujian 27 . Menyediakan sudut pembelajaran untuk aktiviti simulasi gerai buah-buahan. 5.Kecerdasan naturalis boleh dikembangkan dengan: 1. Menyediakan persekitaran di luar kelas 3. Guru menyediakan soalan. Amalan yang bersesuaian Menunjukkan kepentingan membaca dengan menjadikan pembacaan sebagai kegiatan harian Mengadakan dan menyediakan seberapa banyak buku dan bahan bacaan laian di dalam kelas Menggalakkan kanak-kanak bercerita dan berkongsi pengalaman yang diperoleh hasil daripada pembacaan individu Menentukan amalan pemilihan bahab-bahan. Menyenaraikan makanan berasaskan buah-buahan tersebut atau habitat haiwan. Membentuk buah daripada doh 6.

ia akan mencabut rumput dan lalang. Pada sebelah petang pula. Perancangan Tajuk dan idea Dalam membuat keputusan mengenai tajuk dan idea. Ali menanam pelbagai jenis tanaman di kebun sayurnya. Jenis Boneka Jenis boneka yang telah digunakan dalam persembahan boneka ini ialah boneka sarung tangan.LAPORAN 1. Latar Belakang Cerita Kisah “Arnab Yang Rajin Bekerja” menceritakan seekor arnab bernama Ali yang sangat rajin bekerja. lobak merah dan lain-lain lagi. Ali menyiram tanam-tanaman. Setiap hari. Tajuk yang telah dipilih dalam pementasan boneka ini ialah “Arnab Yang Rajin Bekerja”. cerita teladan. Antara cara-cara yang sesuai bagi memastikan tajuk dan ideanya sesuai dengan golongan kanak-kanak ialah memilih jalan cerita yang menarik dan berunsurkan kecindan serta bersesuaian mengikut peringkat umur. Tetapi Peter tidak setuju kepadanya. cerita fantasi. Ali akan memulakan kerja di kebunnya pada awal pagi. dia 28 . Peter menghabiskan masa dengan bermain. Peter ingin tahu sebab Ali begitu rajin bekerja. Hal ini penting kerana dia perlu simpan makanan yang mencukupi sebelum tiba musim hujan. Setiap hari. keagamaan dan sebagainya. terdapat beberapa langkah yang perlu dijalankan bagi memastikan tajuk pementasan boneka sesuai dengan golongan kanak-kanak. Peter amat pemalas. Ali memberitahu Peter bahawa cuaca sekarang amat sesuai untuk bercucuk tanam. Terdapat beberapa jenis cerita kanak-kanak seperti cerita binatang. Setiap hari. Boneka yang digunakan berwatakkan seekor arnab yang rajin bekerja dan seeokor kucing yang malas. Setiap hari Peter melihat Ali hanya menghabiskan masanya di kebun. Jiran Ali ialah seekor kucing bernama Peter. Tajuk ini telah dipilih kerana berkaitan dengan moral dan nilai murni yang dapat dipupuk dalam golongan kanak-kanak. Peter hanya akan pergi mencari makanan apabila ia terasa lapar. Terdapat pelbagai jenis sayuran yang ditanam seperti tomato. Peter berasa hairan melihat Ali terlalu rajin bekerja.

pencahayaan dan bunyi juga telah dilakukan bagi mendapat persembahan yang baik. Antara persiapan yang telah dilakukan ialah mengagih-agihkan tugasan dan kerja yang perlu dilakukan iaitu menjadi pencerita dan melakonkan boneka di atas pentas. Penonton dan Audien Penonton dan audien adalah penting kerana persembahan pementasan boneka dilakukan mengikut tahap umur dan jenis peringkat umur. mereka boleh mati kebuluran. Pelbagai persiapan telah dilakukan untuk melaksanakan pementasan boneka ini. Bagi pementasan boneka ini penonton dan audien yang menyaksikan pementasan boneka ini terdiri daripada golongan kanak-kanak. Pasukan Pementasan Persembahan pementasan boneka ini telah dilakukan dalam bentuk kumpulan iaitu secara berpasangan.Melalui penjelasan Ali. Apabila penonton dan audien telah dikenalpasti iaitu kanak-kanak ini dapat membantu untuk mendapat idea jenis bahasa atau kosa kata yang sesuai digunakan atau jenis cerita yang akan dipersembahkan. Ali telah menolak cadangannya dan menjelaskan kepada peter apabila hujan sudah turun adalah amat sukar untuk mencari makanan. sebagai contoh.berpendapat bahawa musim hujan masih lambat lagi dan mencadang mereka harus bermain dan bersuka ria pada musim sekarang. Peter baru memahami sebab Ali begitu rajin bekerja. juga latihan dan perkara-perkara seperti mengumpul bahan untuk sokongan atau kesan khas. Selain itu. Jika mereka tidak menyimpan makanan dari sekarang. Sejak itu. Peter juga rajin bekerja bersama Ali untuk mengumpul makanan. 29 .

Oleh itu. terdapat kelemahan dan kekuatannya. Pelaksanaan Tempat Tarikh Masa Audien Tajuk : Pusat Sumber : 4/8/2012 : 9. Nada suara juga haruslah disertakan dengan emosi yang sesuai agar apa yang disampaikan dapat difahami oleh mereka. 30 . Dalam teknik percakapan. muzik latar belakang certa kurang jelas dan kurang sesuai.30 a. Selain itu.00-11. dialog yang disampaikan terlalu laju. intonasi suara yang sesuai amat peting dan dapat menjadikan kanak-kanak akan lebih tertarik dan memahami tentang jalan cerita tersebut. Hal ini demikian kerana terdapat jalan cerita yang tidak sesuai dengan pengeluaran suara yang digunakan.2. Nada suara juga hendaklah jelas dan lantang agar mereka dapat memahami dengan lebih jelas tentang apa yang hendak disampaikan. Hal ini demikian kerana ini merupakan kali pertama kita mempersembahkan boneka di hadapan kanak-kanak. Hal ini menyebabkan kanak-kanak tidak memahami cerita yang disampaikan.m : Murid-murid Prasekolah Tunas Madani : Arnab Yang Rajin Bekerja 3. Penilaian Keberkesanan Setelah membuat persembahan boneka dengan kanak-kanak prasekolah. Secara keseluruhannya. Hal ini menyebabkan kanak-kanak berasa bosan dan tidak berminat dalam cerita yang telah disampaikan. muzik atau suara yang dimasukkan amat penting dalam persembahan boneka agar kanak-kanak menghayati dan merasakan sendiri cerita tersebut.

cerita yang dipilih haruslah kurang berdialog dan lebih kepada penyampaian secara bercerita sahaja. kita haruslah menyediakan pentas tersendiri Jika dapat menyediakan pentas tersendiri mengikut cerita masing-masing. Kelebihan yang kami didapati ialah penyediaan watak-watak boneka dapat menarik minat kanak-kanak. Hal ini demikian kerana kita terpaksa menyediakan pentas pada masa yang singkat. kita terpaksa berada di belakang pentas yang sempit dan menyebabkan keluaran suara yang kurang jelas dan tidak selesa. Hal ini disebabkan cerita yang dipilih yang bersifat tahap yang tinggi dan kurang sesuai dengan tahap kanak-kanak. Walaupun terdapat kelemahan yang perlu dibaiki. kanak-kanak kurang faham jalan cerita yang disampaikan turut menjadikan salah satu kelemahan dalam persembahan boneka. mengikut kumoulan. kita harusnya memlih cerita yang menarik seperti kisah dongeng yang mudah difahami lebih menarik dan kanak-kanak dapat berminat dalam persembahan boneka tersebut. tetapi terdapat juga kelebihan dalam persembahan boneka tersebut. Tambahan pula. Oleh itu. Semasa penyampaian cerita. terdapat tahap kosa kata yang digunakan terlalu tinggi dan susah bagi kanak-kanak untuk memahami. Bahasa yang digunakan mestilah bersesuaian dengan aras kanak-kanak kerana mengikut prinsip-prinsip pembelajaran guru prasekolah hendaklah mengajar kanak-kanak dari senang ke susah. Pergerakan boneka bersama dengan dialog boneka tersebut menjadikan kanakkanak merasakan jala cerita tersebut sambil berimaginasi jalan cerita yang sebenarnya. Sebenarnya.Begitu juga. 31 . Sebagai penyampai seharusnya menggunakan bahasa dan ayat yang pendek dan mudah serta bersesuaian agar kanak-kanak dapat meningkatkan kemahiran berbahasa mereka selain memahami cerita yang disampaikan. persembahan haruslah dapat mempersembahkan boneka dalam keadaan yang selesa. Dalam persembahan yang kami dijalankan.

cerita yang disampaikan dapat mengikuti masa yang telah ditetapkan iaitu dalam 10 minit. 32 . Melalui watak-watak boneka menyampaikan mesej tentang nilai-nilai murni dapat memberikan pengajaran kepada pembentukkan peribadi diri mereka.Selain itu. kita telah mempelajari tentang cara-cara penyampaian cerita melalui persembahan boneka dan mendapatkan pengalaman yang amat berguna pada masa depan. Melalui persembahan boneka ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful