GRAF GARISAN

• • Graf garis terdiri daripada satu garisan yang dilukis untuk menunjukkan nilai yang berbeza bagi satu tempoh. Graf garis terbahagi kepada graf garis mudah dan graf garis berganda.

Suhu bulanan

Harga barangan

GRAF GARIS

Pengeluaran barangan

Prestasi syarikat

Graf garis dibentuk dengan menandakan setiap data dengan satu titik di atas kertas graf dan kemudian titik-titik tersebut akan disambung dan akan terbentuklah graf garis.

Graf yang telah siap dilukis di atas paksi ini mestilah dilengkapkan dengan tajuk iaitu untuk menyatakan data berkaitan sesuatu perkara yang diwakili oleh graf yang telah dibina tersebut.

• •

Paksi tegak (y) dan paksi mendatar (x) juga mesti dilabel dengan betul. Graf garis mudah digunakan untuk menunjukkan pola perubahan satu unsur sahaja.

poin-poin tersebut ditanda untuk membentuk satu garisan Graf yang telah dilukis kemudian perlu dilengkapkan dengan tajuk .  Merujuk kepada jadual.  Untuk mewakili bulan pula.  Skala yang sesuai perlu ditentukan.Langkah-langkah melukis graf garis mudah:  Lukis paksi mendatar dan menegak ( paksi x dan paksi y ).  Setelah semua poin ditanda. paksi mendatar dibahagikan kepada 12 bulan dan dinamakan dengan 12 bulan tersebut. Contoh: 1 cm= 5 °C untuk memudahkan graf diplot. poin-poin nilai suhu ditanda di atas graf dengan menggunakan titik (•) atau tanda ‘x’.  Labelkan paksi menegak sebagai suhu dalam °C ( jika data yang dikumpul adalah mengenai suhu ) dan paksi mendatar mewakili bulan.

.

Carta pai merupakan satu bulatan yang bernilai 360. yang dibahagikan kepada beberapa sektor mengikut nilai yang diwakilinya. iii. Contoh:Lukis carta pai untuk menunjukkan maklumat dalam jadual di bawah.5 100 Sudut Sektor () 182 98 28 52 360 . ii. kumpulkan data tukarkan data kepada bentuk peratus tukarkan peratus kepada sudut sektor bulatan lukis bulatan besar dan bahagikannya kepada beberapa bahagian mengikut sudut sektor bulatan v.7 14. 3. 2. Carta pai boleh menggambarkan taburan dan menunjukkan kadar peratusan. Saiz bulatan menggambarkan jumlah keseluruhan ciri yang dikemukakan. 4.6 27. 5. 1. Cara melukis carta pai:i. labelkan tiap-tiap sektor vi. lengkapkan carta dengan tajuk yang sesuai.2 7. iv.Carta Pai Melukis dan Mentafsir Carta Pai. Kaum Melayu Cina India Lain-lain Jumlah Bilangan Penduduk 10 012 100 5 373 800 1 521 200 2 873 400 19 780 500 Peratus () 50.

Taburan Penduduk Malaysia Mengikut Kaum Cara Melukis Carta Pai Kaum Melayu Cina India Lain-lain Jumlah Bilangan 16 10 10 4 40 Komposisi pelajar di dalam kelas 3A mengikut kaum. .

Langkah 1 Bilangan pelajar ditukarkan kepada peratus. iaitu: x 360º = 144º Kaum Melayu Cina India Lain-lain Jumlah Bilangan (%) 144º 90º 90º 36º 100 . x 100 Kaum Melayu Cina India Lain-lain Jumlah Bilangan (%) 40 25 25 10 100 Langkah 2 Peratus ditukarkan kepada sudut sektor.

Langkah 3 Lukis satu bulatan dan bahagikan bulatan mengikut sudut-sudut sektor. .

Contohnya : Carta palang berikut menunjukkan bilangan kereta yang dijual dalam masa dua bulan. Lebar setiap jalur adalah sama dan tinggi atau panjang jalur berkadaran dengan kekerapan maklumat yang diberi.CARTA PALANG 1. . Carta Palang ialah suatu perwakilan data dengan menggunakan jalur mencancang atau mengufuk.

.Carta Palang Berpasangan ialah carta palang yang mempunyai lebih 2. Contohnya : Carta palang berpasangan berikut menunjukkan bilangan pelajar dalam tiga kelab. daripada satu jalur atau baris untuk setiap maklumat.

PIKTOGRAF .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful