CADANGAN INTRUMEN PENTAKSIRAN

SAINS TINGKATAN SATU

Maklumat ini adalah cadangan untuk melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah.Sekiranya ada kreatif anda boleh membuat penambahbaikan atau pengubahsuaian mengikut DSP yang dibekalkan.

BAND

PERNYATAAN STANDARD B1 Mengetahui pengetahuan tentang konsep dan prinsip asas sains

DESKRIPTOR

EVIDENS

CADANGAN INSTRUMEN

1 Tahu

B1D1 Menyatakan kerjaya dalam sains B1D2 Mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan

B1D1E1 Menyenaraikan kerjaya dalam bidang sains B1D2E1 Menyatakan sel sebagai unit asas kehidupan

B1D1E1 Menyenaraikan secara lisan atau bertulis B1D2E1 Menyatakan secara lisan atau bertulis (Melengkapkan/ menulis pernyataan) B1D2E2 Menamakan secara lisan atau bertulis (Lembaran kerja)

B1D2E2 Menamakan pelbagai jenis sel manusia

B1D3 Menyatakan tentang bendabenda di sekeliling B1D3E1 Menyenaraikan benda-benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang B1D3E1 Menyenaraikan secara lisan atau bertulis (Lembaran kerja) .

BAND PERNYATAAN STANDARD B2 Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi DESKRIPTOR EVIDENS CADANGAN CONTOH INSTRUMEN B2D1E1 Menyenaraikan secara lisan atau bertulis (Lembaran kerja) B2D2E1 Memberi maksud secara lisan/ Melengkapkan maksud/ menulis maksud B2D3E1 Menyebut secara lisan atau menulis tiga keadaan jirim 2 Tahu dan Faham B2D1 Menyatakan fenomena alam sains B2D1E1 Menyenaraikan fenomena alam yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains B2D2E1 Memberikan maksud organisma unisel dan organisma multisel B2D2 Menyatakan maksud organisma unisel dan multisel B2D3 Memerihalkan tentang jirim B2D3E1 Menyatakan tiga keadaan jirim B2D4 Memerihalkan tentang sumber Bumi B2D3E2 B2D3E2 Memberi maksud jirim Menyebut / Melengkapkan pernyataan / Menulis maksud jirim B2D4E1 B2D4E1 Menyenaraikan sumber-sumber Bumi Menyenaraikan yang diperlukan untuk secara lisan dan menyokong bertulis kesinambungan hidup B2D4E2 Menyatakan kegunaan sumbersumber Bumi dalam kehidupan harian B2D4E2 Menyenaraikan kegunaan secara lisan atau bertulis B2D5E1/ B2D5E2/ B2D5E3 Memberi maksud secara lisan/ bertulis B2D5 Menyatakan maksud unsur. sebatian dan campuran B2D5E1 Memberi maksud unsur B2D5E2 Memberi maksud sebatian .

B2D5E3 Memberi maksud campuran B2D6 Menyatakan komponen udara B2D7 Memerihalkan tenaga dan sumbernya B2D6E1 Menyenaraikan komponen-komponen dalam udara B2D7E1 Menamakan jenisjenis tenaga B2D7E2 Menyenaraikan sumber-sumber tenaga B2D7E3 Menyatakan matahari sebagai sumber tenaga utama dan haba sebagai satu bentuk tenaga B2D6E1 Menyenaraikan secara lisan/ bertulis B2D7E1 Menamakan secara lisan/ bertulis B2D7E2 Menyenaraikan secara lisan/ bertulis B2D7E3 Menyatakan secara lisan/ Melengkapkan pernyataan/ Menulis pernyataan .

faham dan boleh buat B3D1 Menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik B3D2 Mengenal pasti kuantiti fizik B3D1E1 Menyusun langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik mengikut urutan B3D2E1 Menyenaraikan lima kuantiti fizik B3D2E2 Menulis unit S.BAND PERNYATAAN STANDARD B3 Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian DESKRIPTOR EVIDENS CADANGAN CONTOH INSTRUMEN B3D1E1 Lembaran kerja 3 Tahu. dan simbolnya B3D2E3 Menentukan nilai imbuhan dan simbol bagi unit panjang B3D2E4 Menentukan nilai imbuhan dan simbol bagi jisim sesuatu objek B3D2E1/ B3D2E2/ B3D2E3/ B3D2E4 Lembaran kerja B3D3 Mengenal pasti dan menggunakan alat-alat pengukuran B3D3E1 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran panjang B3D3E2 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran isipadu cecair B3D3E3 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu badan B3D3E1/ B3D3E2/ B3D3E3/ B3D3E4/ B3D3E5 Lembaran kerja .I.

 sistem dan  organisma B3D6E1 Lembaran kerja .  organ.  sel pembiakan  sel saraf.  tisu.  sel tulang.  sel darah merah.  sel darah putih dan  sel otot B3D5E1 Memberi contoh organisma unisel dan organisma multisel B3D4E1 Lembaran kerja B3D5 Mengenal pasti organisma unisel dan organisma multisel B3D6 Mengenal pasti organisasi sel B3D5E1 Lembaran kerja B3D6E1 Menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada mudah ke kompleks menggunakan istilah :  sel.B3D3E4 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu cecair B3D3E5 Mengukur dan mencatat nilai jisim dan berat bagi sesuatu objek menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas B3D4 Memerihalkan jenis sel manusia dan fungsinya B3D4E1 Menyatakan fungsi bagi  sel epitelium.

B3D7 Menghubung kait antara bendabenda dengan jirim B3D8 Menyatakan maklsud ketumpatan B3D9 Menerangkan komposisi udara B3D7E1 Mengelaskan bendabenda kepada bentuk jirim dan bukan jirim B3D7E1 Lembaran kerja B3D7E1 Memberi definisi ketumpatan B3D7E1 Lembaran kerja B3D9E1 Menyatakan sebab udara merupakan satu campuran B3D9E2 Memberi peratusan bagi nitrogen. oksigen karbon dioksida dan gas nadir dalam atmosfera B3D9E1 Lembaran kerja B3D9E2 Lembaran kerja B3D10 Memerihalkan tentang sumber tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu B3D10E1 Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu B3D10E2 Mendefinisikan tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu B3D10E1 Lembaran kerja B3D10E2 Lembaran kerja .

faham. B4D2 Menjalankan satu penyiasatan saintifik B4D1E1 Menjelaskan tentang kepentingan sains dalam kehidupan seharian B4D2E1 Mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa melalui penyiasatan saintifik B4D3E1 Mengira luas permukaan bentuk sekata B4D3E2 Membuat anggaran luas permukaan bentuk tidak sekata menggunakan kertas graf B4D2E1 Menulis laporan aktiviti B4D3 Menentukan luas permukaan B4D3E1 Lembaran krerja B4D3E2 Lembaran kerja B4D4 Menentukan isi padu pepejal B4D5 Memerihalkan tentang konsep jisim dan berat B4D6 Menghasilkan slaid dan penggunaan mikroskop B4D4E1 Menentukan isi padu pepejal menggunakan kaedah sesaran air B4D5E1 Menerangkan perbezaan antara konsep jisim dan berat melalui aktiviti B4D6E1 Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang mengikut prosedur yang betul B4D4E1 Laporan aktiviti B4D5E1 Petikan ringkas/ Rencana B4D6E1 Laporan aktiviti .BAND PERNYATAAN STANDARD B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah DESKRIPTOR EVIDENS CADANGAN CONTOH INSTRUMEN B4D1E1 Artikel pendek Petikan ringkas 4 Tahu. boleh buat dengan beradab B4D1 Memerihalkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian.

sebatian dan campuran B4D10 Memerihalkan tentang kandungan udara B4D8E1 Rencana ringkas/ Petikan ringkas/ Lembaran kerja B4D9E1 Rencana ringkas/ Petikan ringkas/ Lembaran kerja B4D10E1/B4D10E2/ B4D10E3 Laporan aktiviti B4D11 Memerihalkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida .B4D6E2 Menggunakan mikroskop dengan prosedur yang betul B4D7E1 Menunjukkan udara. air. sebatian dan campuran B4D10E1 Menentukan peratusan oksigen dalam udara B4D10E2 Membuktikan udara mengandungi wap air B4D10E3 Menunjukkan udara mengandungi mikroorganisma dan habuk B4D11E1 Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk oksigen dan ciricirinya melalui aktiviti B4D11E2 Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk karbon dioksida dan B4D11E1/ B4D11E2 Laporan aktiviti B4D7E1 Laporan aktiviti B4D7 Menerangkan benda-benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang B4D8 Memerihalkan tentang susunan dan pergerakan zarah-zarah B4D9 Menyatakan perbezaan antara unsur. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti B4D8E1 Menjelaskan perbezaan susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim B4D9E1 Menerangkan perbezaan antara unsur.

ciri-cirinya melalui aktiviti B4D12E1 Mengkaji perubahan B4D12 tenaga keupayaan Menerangkan kepada tenaga kinetik tentang perubahan melalui aktiviti tenaga B4D12E2 Mengkaji perubahan tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan melalui aktiviti B4D13E1 Menjelaskan haba sebagai suatu bentuk tenaga dan Matahari membebaskan haba serta contoh-contoh pelbagai kegunaan haba B4D13E2 Menyatakan maksud suhu B4D13E3 Menyatakan perbezaan antara haba dan suhu B4D14E1 Membuktikan haba boleh menyebabkan pengembangan dan pengecutan dalam pepejal. cecair dan gas melalui aktiviti B4D14E2 Menghuraikan tiga cara pengaliran haba melalui aktiviti B4D14E3 Menjelaskan dengan contoh cara pengaliran haba B4D14E1/ B4D14E2/ B4D14E3 Laporan aktiviti Lembaran kerja B4D12E1 /B4D12E2 Laporan aktiviti B4D13 Memerihalkan tentang haba dan suhu B4D13E1 Petikan ringkas/karangan pendek B4D14 Memerihalkan kesan haba dalam kehidupan harian .

dalam fenomena semulajadi B4D14E4 Menyatakan maksud konduktor dan penebat haba B4D14E5 Menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian B4D15E1 Menjelaskan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim secara fizikal B4D15E2 Menghuraikan perubahan keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba melalui aktiviti B4D15E3 Memberi contohcontoh dalam pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan keadaan jirim B4D15E1/ B4D15E2/ B4D15E3 Lembaran kerja/ Karangan pendek/ prtikan ringkas B4D15 Memerihalkan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim .

menyatakan fungsi setiap struktur sel serta menjelaskan persamaan dan perbezaan di antara kedua-dua sel B5D2E1 Menentukan ketumpatan pelbagai objek pepejal dan cecair. (berada di Band 5 kerana gabungan eviden) 5 Tahu. menjelaskan mengapa objek dan cecair timbul dan tenggelam serta menyelesaikan beberapa masalah mudah berkaitan ketumpatan B5D3E1 Membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam.  pasir dan garam . B5D2 Mengenal pasti ketumpatan pelbagai objek dan cecair B5D2E1 Penyelesaian masalah/ Rekacipta B5D3 Memerihalkan logam dan bukan logam B5D3E1 Aktiviti eksprimen B5D4 Mengenal pasti komponen dalam campuran B5D4E1 Laporan eksperimen Mengasingkan komponen dalam campuran :  besi dan sulfur.BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS CADANGAN CONTOH INSTRUMEN B5D1E1 Lukisan dan label. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam dan memberi contoh logam dan bukan logam. faham. boleh buat dengan beradab terpuji B5 Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan teknologi B5D1 Mengenal pasti struktur umum dan fungsi bagi sel haiwan dan sel tumbuhan serta membuat perbandingan B5D1E1 Melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan .

tenaga dan wap air semasa respirasi melalui eksperimen B5D5E2 Membanding dan membezakan kandungan udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia melalui eksperimen B5D6E1 Membuktikan oksigen diperlukan untuk pembakaran.melalui beberapa kaedah dan menjelaskan kaedah tersebut B5D5 Menghuraikan proses respirasi B5D5E1 Membuktikan benda hidup mengunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. menyenaraikan hasil pembakaran dan menyatakan maksud pembakaran melalui eksperimen B5D7E1 Mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai konduktor dan penebat haba melalui eksperimen B5D8E1 Mengkaji objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen B5D8E2 B5D5E1/ B5D5E2 Laporan eksperimen B5D6 Menjelaskan oksigen diperlukan untuk pembakaran B5D6E1 Laporan eksperimen B5D7 Memerihalkan bahan yang berbeza sebagai konduktor dan penebat haba B5D8 Memerihalkan tentang penyerapan dan pembebasan haba B5D7E1 Laporan eksperimen B5D8E1/ B5D6E2 Laporan eksperimen .

Mengkaji objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen .

6 B6D1 Mewajarkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama B6D1E1 Membahaskan mengenai masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan melalui pelbagai bentuk komunikasi B6D2 Menghuraikan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks B6D2E1 Membincangkan mengenai mengapa manusia adalah organisma yang kompleks dalam pelbagai bentuk persembahan B6D2E1 Pelbagai bentuk persembahan (Perbentangan / ucapan umum/ peta minda yang boleh dipertontonkan kepada umum) B6D3E1 Rekacipta (penyelesaian masalah dan dapat di terangkan kepada umum) B6D3 Memerihalkan tentang aplikasi konsep jirim dan ketumpatan B6D3E1 Membuat beberapa penyelesaian masalah mengenai bagaimana manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim. mengaplikasikan konsep ketumpatan dan aplikasi konsep timbul dan tenggelam dalam bentuk prototaip B6D4E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai :  maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar  amalan guna semula dan kitar semula B6D4 Memerihalkan tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar B6D4E1 Pelbagai bentuk pembentangan Untuk amalan pelajar perlu membuat projek tentang kitar semula. Bukan sekadar menerangkan sahaja . idea dalam boleh melestarikan buat perkara-perkara dengan yang berkaitan beradab dengan sains dan mithali teknologi. dan menyumbang faham.BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS CADANGAN CONTOH INSTRUMEN B6D1E1 Perbahasan/ Pidato (jika kurang dari 2 orang pelajar) B6 Menangani cabaran Tahu.

surat khabar . majalah atau newletter yang disebarkan ke semua kelas. power point atau risalah.  cara mengekalkan udara supaya bersih dan  mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih B6D6E1 Menjelaskan melalui penulisan kreatif mengenai :  mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga.  kepentingan memulihara sumber tenaga  penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap B6D7E1 Menghuraikan dalam pelbagai bentuk persembahan bagi beberapa penyelesaian masalah mengenai prinsip pengembangan dan B6D5E1 Pelbagai bentnuk pembentangan Mempraktikkan amalan hanya menerangkan melalui poster.  cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap. B6D7 Menjelaskan tentang kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam prinsip pengaliran B6D7E1 Penyelesaian masalah. Guru boleh memberi stimulasi untuk membantu pelajar . B6D6 Mengumpul maklumat tentang sumber tenaga dan pemuliharaannya B6D6E1 Pelbagai bentuk penulisan kreatif Sajak Syair Cerpen Artikel dimajalah sekolah.  kesan pencemaran udara  langkah-langkah untuk menghalang dan mengawal.bahan(projek) B6D5 Memerihalkan tentang pencemaran udara B6D5E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai :  pencemaran udara  contoh bahan cemar udara dan sumber.

bahan pameran dan pementasan. peta minda. pengucapan awam. menulis respon. pidato. skrip drama dan artikel Laporan aktiviti: -Hanya perlu tujuan. Pelbagai bentuk penulisan keatif: -Sajak. Penyelesaian mestilah sesuai dan mudah serta akur peluang untuk semua palajar mempraktikkan. mencari perkataan.hasil pemerhatian dan kesimpulan -Jawab soalan-soalan yang dikemukakan dalam perbincangan . bahan dan radas. poster. cerpen . Pelbagai bentuk persembahan Cadangan bentuk instrumen pentaksiran: Lisan: -Menyebut/ menunjuk/ menggunakan bahasa isyarat/ berbual/soalan lisan Bertulis: -Mengisi tempat kosong. Pelbagai bentuk persembahan: -Perbentangan.haba pengecutan jirim dalam kehidupan harian mengembangkan pengetahuan dalam sains berkaitan tajuk. memandankan. cara kerja. menjawab soalan struktur. syair.

VIII. VII. IV. -Boleh terdiri daripada soalan-soalan yang melibatkan tiga aras kesukaran dan konstruk pengetahuan. pemahaman dan aplikasi. -Boleh terdiri daripada soalan-soalan yang melibatkan tiga aras kesukaran dan konstruk pengetahuan dan pemahaman. . II. III. Band 2: -Dalam bentuk lembaran kerja atau soalan-soalan lisan. VI. V. -Terdiri daripada tiga aras kesukaran dan konstruk pengetahuan. Band 3: -Dalam bentuk lembaran kerja dan perlu dijawab secara bertulis. Penyelesaian masalah Tujuan Hipotesis Pemboleh ubah Bahan dan radas Kaedah (dalam bentuk ayat pasif) Keputusan Kesimpulan Bentuk persembahan: Power point (disediakan oleh pelajar sendiri tetapi dibenarkan dengan bantuan ibubapa) Keyakinan dalam membuat perbentangan Ketepatan isi Kepelbagaian dalam bentuk persembahan Pentaksiran Mengikut Band Band 1: -Dalam bentuk lembaran kerja atau soalan-soalan lisan.Laporan eksperimen: -Laporan mesti lengkap dengan item berikut: I.

Sekiranya pelajar tidak dapat menguasai sesuatu eviden. Pentaksiran boleh dilaksanakan secara formatif atau sumatif bagi setiap topik atau subtopik. pelajar tersebut boleh menduduki semula pentaksiran tersebut setelah mereka melalui sesi pemulihan seperti dalam pembelajaran masteri. . -Petikan pendek/ Artikel ringkas dan lain-lain instrumen yang menepati pernyataan eviden dalam DSP. Band 5: -Dalam bentuk laporan eksperimen Band 6: -Dalambentuk persembahan -Maklumat disediakan oleh murid Catatan Item pentaksiran boleh dipelbagaikan mengikut aras pencapaian murid serta kreativiti guru yang mentafsir.Band 4: -Dalambentuk laporan aktiviti. Selamat menjalankan tugas dan amanah kita dalam dunia pentaksiran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful