TUGAS PEMROGRAMAN KOMPUTER (TEKUK KOLOM

)

Di kerjakan oleh

Wanda Nugraha Alfi Noor Rokhman Hanif Yuniarta Nadiya Ramadhani Putri

I0109104 I0110012 I0110051 I0110082

JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

ALGORITMA OPERASI TEKUK KOLOM

1. Algoritma Program Tekuk Kolom
a. Algoritma cara hitung langsung

1. Memulai Menjalankan program 2. Memilih perletakan Membaca data pilihan yang telah dimasukkan: 2.1 sendi - sendi 2.2 sendi – jepit 2.3 jepit – jepit 2.4 jepit - bebas

3. Memilih penampang 3.1 penampang T 3.2 penampang L

4. Memilih jenis bahan penampang 4.1 bahan baja = 120000 mpa 4.2 bahan alumunium = 200000 mpa 4.3 bahan beton = 20000 mpa 4.4 bahan lainnya (memasukan data sendiri)

2 Iy atas – bawah 7. Selesai .3 Pmax 7. Tampilkan hasil perhitungan 7. Memasukan nilai dimensi a.1 Ix kanan-kiri 7.c.d (milimeter) a b c a b d c d 7.4 P diperbolehkan 8. Memilih panjang batang L 6.b.5.

MODEL MATEMATIKA OPERASI TEKUK KOLOM p p p p Sendi-Sendi Jepit-Jepit Jepit-Sendi Jepit-Bebas .

dan memasukan nilai dimensi. panjang bentang batang .baja.dll) Masukan panjang bentang batang Masukan Nilai dimensi (a.alumunium. jenis penampang (baja.beton. Pilih 1 perletakan dari 4 perletakan Sendi-sendi jepit-jepit Sendi-jepit jepit-bebas Pilih bentuk penampang ( L.c) Tampilkan hasil Perhitungan SELESAI .T ) Pilih Jenis penampang (alumunium.b.DIAGRAM ALIR PROGRAM TEKUK KOLOM MULAI Input : Memilih perltakan .beton.dll) . T ) . bentuk penampang ( L .

USER INTERFACE PROGRAM Program Selamat datang : HOME : .

sendi Perletakan jepit-jepit .Perletakan sendi .

Perletakan sendi .bebas .jepit Perletakan Jepit .

Materi Program tekuk kolom .

FontBold cmnJepit2.Font.FontSize cmnJepit2.KODING PROGRAM  Form selamat datang Private Sub Command1_Click() Form1.ShowFont cmnSendi2.Font.Name = .Font.Hide End Sub  Form materi Private Sub Command1_Click() Unload Me Form1.FontName cmnSendi2.Font.FontItalic cmnJepit2.FontBold cmnSendi2.Name = .Italic = .Font.FontItalic cmnSendi2.Bold = .Font.Show End Sub Private Sub mnuEditFont_Click() With dlgCommon .Size = .FontSize .Italic = .Size = .Flags = cdlCFScreenFonts .Bold = .Show End Sub Private Sub cmnSendi2_Click() frmSendi2.Font.Show End Sub  Form pemilihan Private Sub cmnJepit2_Click() frmJepit2.Show End Sub Private Sub cmnJepitBebas_Click() frmJepitBebas.Font.Show End Sub Private Sub cmnSendiJepit_Click() frmSendiJepit.Show End Sub Private Sub Command1_Click() frmHasil.FontName cmnJepit2.Show frmSelamatDatang.

ShowColor Picture1.FontSize cmnJepitBebas.BackColor = .FontName lblJudul.Name = .ShowColor cmnSendi2.FontBold lblJudul.Color End With End Sub Private Sub mnuEdtWarnaFont_Click() With dlgCommon .Italic = .BackColor = .Font.Font.FontName cmnSendiJepit.FontSize Command1.Italic = .BackColor = .Size = .FontSize lblJudul.BackColor = .Color cmnSendiJepit.Font.Font.Italic = .Font.Name = .Bold = .Color lblJudul.Hide Form1.Name = .Color cmnJepit2.Font.Font.Hide Unload Me Else Form1.Font.ShowColor Frame1.Font.FontBold cmnSendiJepit.FontItalic Command1.FontItalic cmnJepitBebas.BackColor = .Color cmnJepitBebas.Font. vbYesNo.FontItalic cmnSendiJepit.ForeColor = .Name = .Show End If .Italic = .FontItalic End With End Sub Private Sub mnuEdtWarnaFrame_Click() With dlgCommon .BackColor = .Bold = .Font.FillColor = .FontName cmnJepitBebas.Size = .Color Command1.Color End With End Sub Private Sub mnuEdtWarnaImage_Click() With dlgCommon .Bold = .FontBold cmnJepitBebas.Font. "Exit") If keluar = vbYes Then frmSelamatDatang.Font.FontName Command1.cmnSendiJepit.Size = .Font.Color Shape2.Color End With End Sub Private Sub mnuFileExit_Click() keluar = MsgBox("Are y0u Sure to eXit fr0m thiS pR0graM?".BackColor = .Bold = .FontBold Command1.Font.

Hide frmSelamatDatang.Hide frmSendi2.ShowSave End With End Sub Private Sub mnuHelpAbout_Click() frmAbout.Show Form1.Hide End Sub Private Sub mnuPilPerletaknSendiJepit_Click() frmSendiJepit.Show Form1.Hide frmJepit2.Show Form1.Hide frmJepit2.Show End Sub Private Sub mnuPilPerletaknJepit2_Click() frmJepit2.Hide End Sub  Form lisensi .Hide frmSendi2.End Sub Private Sub mnuFileSave_Click() With dlgCommon .Hide End Sub Private Sub mnuPilPerletaknJepitB_Click() frmJepitBebas.Show End Sub Private Sub mnuHelpLisensi_Click() Form2.Show End Sub Private Sub mnuHelpMateri_Click() Materi.Hide End Sub Private Sub mnuPilPerletaknSendi2_Click() frmSendi2.Show Form1.Hide frmJepit2.

Visible = False End If End Sub Private Sub optBaja1_Click() If optBaja1.Visible = False Label14.Text = "Penampang L" Then picT.Private Sub Command1_Click() Unload Me Form1.Show End Sub  Form about Private Sub Command1_Click() frmAbout.Text = "Penampang T" Then picT.Text = "Penampang L" End If End Sub Private Sub optAl1_Click() If optAl1.AddItem ("Penampang T") cmbPenampang1. i Private Sub Form_Load() cmbPenampang1.Value = True Then txtE.Visible = False .Hide End Sub  Form jepit – jepit Dim pilihan.Visible = False txtPenampang1.Visible = False picL.AddItem ("Penampang L") End Sub Private Sub cmbPenampang1_Click() If cmbPenampang1.Visible = True txtPenampang1.Text = "200000" Label13.Visible = False Label14.Visible = True picL.Visible = False txtE. titik.Value = True Then txtE.Text = "Penampang T" End If If cmbPenampang1.Text = "120000" Label13.

Text = "20000" Label13.Visible = False txtE.5 * a) + (i2 * (a + 0.Text = "0" Or txtD. vbOKOnly.Text = "" Then MsgBox "Input data Anda terlebih dahulu". i5. i8.Text = "" End If If cmbPenampang1. i6.Text) d = Val(txtD.Text = "" Or txtA. i3.Text = "Penampang L" Then If txtPanjangBatang.Visible = False Label14.5 * b))) / i3 'titik berat dr atas i5 = (a + b) .0.Value = True Then txtE.Text = "" Or txtC. i7.Text = "0" Or txtC. i2.Text = "" Or txtB.Text) a = Val(txtA.5 * c) + (i2 * 0. i4.Visible = True txtE.Visible = True End If End Sub Private Sub cmnHitung_Click() Dim i1.i4 'titik berat dr bawah i6 = ((1 / 12) * c * a ^ 3) + (i1 * ((i4 . "Tidak Valid" txtPanjangBatang.5 * a) ^ 2)) + ((1 / 12) * (c + d) * (b ^ 3)) + (i2 * ((i5 0.Text = "" Or txtD.Text) c = Val(txtC. i9. "Isi Input" Else i1 = a * c 'luas bidang 1 i2 = b * (c + d) 'luas bidang 2 i3 = i1 + i2 'LUAS TOTAL i4 = ((i1 * 0.Visible = True Label14. i10.Text) If txtPanjangBatang. vbOKOnly.Text) b = Val(txtB.Visible = False End If End Sub Private Sub optBeton1_Click() If optBeton1.Value = True Then Label13.i7 'titik berat dr kanan .Text = "0" Or txtB.5 * (c + d))) / i3 'titik berat dr kiri i8 = (c + d) .Text) E = Val(txtE.Text = "" txtDiameter.Text = "0" Or txtA.txtE.Text = "0" Then MsgBox "Data tidak valid.Visible = False End If End Sub Private Sub optLain_Click() If optLain. mhon ulangi input data". i11 As Single L = Val(txtPanjangBatang.5 * b) ^ 2)) i7 = ((i1 * 0.

0.Text = "" picT.Text = "" txtC.Text = CStr(i10) txtPijin. vbOKOnly.3 ' nilai P ijin txtIx.Text = "Penampang T" Then If txtPanjangBatang.Visible = False .5 * i7 = a / 2 'titik berat dr kiri-kanan i9 = ((1 / 12) * b * a ^ 3) + ((1 / 12) * c * (d ^ 3)) i10 = (3.5 * (c + d)) ^ 2)) i10 = (3.Visible = False txtPanjangBatang.i4 'titik berat dr bawah i6 = ((1 / 12) * a * b ^ 3) + (i1 * ((i4 . "Isi Input" Else i1 = a * b 'luas bidang 1 i2 = c * d 'luas bidang 2 i3 = i1 + i2 'LUAS TOTAL i4 = ((i1 * 0.14 ^ 2 * E * i2) / (((0.0.5 * L) ^ 2) * 10 ^ 6) 'nilai Pmax i11 = i10 / 2.Text = CStr(i9) txtPmax.3 ' nilai P ijin txtIx.Visible = True End If End If End Sub Private Sub cmnReset_Click() frmData.Text = CStr(i10) txtPijin.5 * c))) / i3 'titik berat dr atas i5 = (a + b) .5 * L) ^ 2) * 10 ^ 6) 'nilai Pmax i11 = i10 / 2.0.14 ^ 2 * E * i2) / (((0.Text = CStr(i6) txtIy.Text = CStr(i11) frmHasil1.Text = "" Or txtC.Text = CStr(i11) frmHasil1.Text = "" Or txtD.5 * b) ^ 2)) + ((1 / 12) * d * (c ^ 3)) + (i2 * ((i5 .5 * c) ^ 2)) + ((1 / 12) * b * ((c + d) ^ 3)) + (i2 * ((i8 0.Text = "" Or txtA.i9 = ((1 / 12) * a * c ^ 3) + (i1 * ((i7 .Visible = True End If End If If cmbPenampang1.Text = "" Or txtB.5 * b) + (i2 * (b + 0.Text = CStr(i9) txtPmax.Text = "" txtD.Text = "" txtB.Text = "" txtA.Text = CStr(i6) txtIy.Text = "" Then MsgBox "Input data Anda terlebih dahulu".

Recordset.Visible = False frmData.Text Data1.Fields("Perletakan") = txtJepit2.Recordset.Value = False optBeton1.Visible = False picT.Fields("Nilai d") = txtD.Text = "" txtD.Visible = False picL.picL.Text Data1.Text = "Pilih Bentuk Penampang" End Sub Private Sub cmnSave_Click() Data1.Hide frmHasil1.Text Data1.Recordset.Visible = False optBaja1.Show frmJepit2.Recordset.Recordset.Recordset.Fields("Iy") = txtIy.Fields("Bentuk Penampang") = txtPenampang1.Text = "" txtB.Recordset.Text = "Pilih Bentuk Penampang" End Sub Private Sub Command2_Click() Form1.Text Data1.Fields("Pmax") = txtPmax.Visible = False cmbPenampang1.Text Data1.Update Data1.Text = "" txtA.AddNew Data1.Text = "" frmHasil1.Value = False optAl1.Visible = False txtE.Fields("Nilai a") = txtA.Visible = False optBaja1.Text Data1.Text Data1.Fields("Nilai b") = txtB.Refresh txtPanjangBatang.Value = False optBeton1.Fields("E") = txtE.Value = False optAl1.Visible = False picL.Text Data1.Value = False cmbPenampang1.Recordset.Recordset.Fields("Ix") = txtIx.Text Data1.Visible = False frmHasil1.Fields("Pijin") = txtPijin.Fields("Panjang Batang") = txtPanjangBatang.Visible = False Label13.Recordset.Visible = False Label14.Recordset.Text = "" txtC.Text Data1.Visible = False .Value = False optLain.Text Data1.Recordset.Text Data1.Recordset.Value = False optLain.Fields("Nilai c") = txtC.Recordset.Value = False picT.

4) End Sub Private Sub txtPanjangBatang_KeyPress(KeyAscii As Integer) titik = False ' Nilai awal titik adalah false For i = 1 To Len(txtPanjangBatang. 1) = ". 4) End Sub Private Sub txtPmax_Change() txtPmax.Text = Round(txtPijin." Then titik = True End If Next If KeyAscii >= vbKey0 And KeyAscii <= vbKey9 Or _ KeyAscii = 46 And titik = False Or KeyAscii = vbKeyBack Then .Text = Round(txtPmax." Then titik = True End If Next If KeyAscii >= vbKey0 And KeyAscii <= vbKey9 Or _ KeyAscii = 46 And titik = False Or KeyAscii = vbKeyBack Then Exit Sub Else MsgBox "Karakter tidak diperbolehkan".Text. "ERROR" KeyAscii = 0 End If End Sub Private Sub txtLebar_KeyPress(KeyAscii As Integer) titik = False ' Nilai awal titik adalah false For i = 1 To Len(txtLebar. i.Text.Text.Text = "Pilih Bentuk Penampang" End Sub Private Sub cmnBack_Click() Form1. vbInformation.Text = Round(txtIy.Text.Text = Round(txtIx.Text.Text.cmbPenampang1. i.Hide End Sub Private Sub txtIx_Change() txtIx.Text) ' Mengaktifkan titik menjadi True If Mid(txtLebar.Text) ' Mengaktifkan titik menjadi True If Mid(txtPanjangBatang. 4) End Sub Private Sub txtPijin_Change() txtPijin.Show frmJepit2. 1) = ". 4) End Sub Private Sub txtIy_Change() txtIy.

" Then titik = True End If Next If KeyAscii >= vbKey0 And KeyAscii <= vbKey9 Or _ KeyAscii = 46 And titik = False Or KeyAscii = vbKeyBack Then Exit Sub Else MsgBox "Karakter tidak diperbolehkan". vbInformation. i. "ERROR" KeyAscii = 0 End If End Sub Private Sub txtDiameter_KeyPress(KeyAscii As Integer) titik = False ' Nilai awal titik adalah false For i = 1 To Len(txtDiameter. vbInformation.Text) ' Mengaktifkan titik menjadi True If Mid(txtE.Exit Sub Else MsgBox "Karakter tidak diperbolehkan". 1) = ". 1) = ".Text. titik." Then titik = True End If Next If KeyAscii >= vbKey0 And KeyAscii <= vbKey9 Or _ KeyAscii = 46 And titik = False Or KeyAscii = vbKeyBack Then Exit Sub Else MsgBox "Karakter tidak diperbolehkan".Text) ' Mengaktifkan titik menjadi True If Mid(txtDiameter. "ERROR" KeyAscii = 0 End If End Sub  Form jepit – bebas Dim pilihan. "ERROR" KeyAscii = 0 End If End Sub Private Sub txtE_KeyPress(KeyAscii As Integer) titik = False ' Nilai awal titik adalah false For i = 1 To Len(txtE.Text = "Penampang T" Then . i. i Private Sub Form_Load() cmbPenampang1.Text.AddItem ("Penampang L") End Sub Private Sub cmbPenampang1_Click() If cmbPenampang1. vbInformation.AddItem ("Penampang T") cmbPenampang1.

Visible = False txtPenampang1.Visible = False txtE.Visible = False Label14.Visible = True txtE.Visible = True End If End Sub Private Sub cmnHitung_Click() Dim i1.Visible = False End If End Sub Private Sub optLain_Click() If optLain.Text = "Penampang L" End If End Sub Private Sub optAl1_Click() If optAl1.Visible = True txtPenampang1. i10.Visible = False picL.Visible = True picL.Text) b = Val(txtB.Text = "200000" Label13. i5.Visible = False Label14. i11 As Single L = Val(txtPanjangBatang.Text) c = Val(txtC.Visible = False Label14.Visible = False End If End Sub Private Sub optBeton1_Click() If optBeton1.Text) E = Val(txtE.Visible = False End If End Sub Private Sub optBaja1_Click() If optBaja1.Text) d = Val(txtD. i8. i6.Value = True Then txtE.Text = "120000" Label13.Text = "Penampang L" Then picT.Value = True Then txtE.Visible = False txtE.Text = "20000" Label13.Text) a = Val(txtA.Text = "Penampang T" End If If cmbPenampang1. i9.Text) . i3. i4.Value = True Then Label13.Value = True Then txtE.picT. i7. i2.Visible = False txtE.Visible = True Label14.

Text = "0" Or txtC.Text = "" txtDiameter.Text = "" Or txtD.Text = CStr(i10) txtPijin.5 * a) + (i2 * (a + 0. mhon ulangi input data".0.5 * (c + d)) ^ 2)) i10 = (3.0.5 * c) + (i2 * 0.0.Text = "" End If If cmbPenampang1.Text = "0" Or txtA.i4 'titik berat dr bawah i6 = ((1 / 12) * c * a ^ 3) + (i1 * ((i4 .Text = "" Then MsgBox "Input data Anda terlebih dahulu".Text = "0" Then MsgBox "Data tidak valid.Visible = True End If End If If cmbPenampang1.5 * b) + (i2 * (b + 0.If txtPanjangBatang.Text = "Penampang T" Then If txtPanjangBatang.5 * c))) / i3 'titik berat dr atas i5 = (a + b) .5 * c) ^ 2)) .5 * b) ^ 2)) + ((1 / 12) * d * (c ^ 3)) + (i2 * ((i5 .Text = CStr(i11) frmHasil1. vbOKOnly.5 * b))) / i3 'titik berat dr atas i5 = (a + b) .14 ^ 2 * E * i2) / (((2 * L) ^ 2) * 10 ^ 6) 'nilai Pmax i11 = i10 / 2.0. vbOKOnly.Text = "Penampang L" Then If txtPanjangBatang.Text = "0" Or txtD.i4 'titik berat dr bawah i6 = ((1 / 12) * a * b ^ 3) + (i1 * ((i4 .Text = "" Or txtC.Text = "" Or txtA.Text = "" Or txtD.Text = "" Or txtC.Text = CStr(i9) txtPmax.5 * (c + d))) / i3 'titik berat dr kiri i8 = (c + d) .Text = "0" Or txtB. "Isi Input" Else i1 = a * b 'luas bidang 1 i2 = c * d 'luas bidang 2 i3 = i1 + i2 'LUAS TOTAL i4 = ((i1 * 0. "Tidak Valid" txtPanjangBatang.5 * a) ^ 2)) + ((1 / 12) * (c + d) * (b ^ 3)) + (i2 * ((i5 0.3 ' nilai P ijin txtIx.5 * c) ^ 2)) + ((1 / 12) * b * ((c + d) ^ 3)) + (i2 * ((i8 0.Text = "" Then MsgBox "Input data Anda terlebih dahulu". "Isi Input" Else i1 = a * c 'luas bidang 1 i2 = b * (c + d) 'luas bidang 2 i3 = i1 + i2 'LUAS TOTAL i4 = ((i1 * 0.5 * b) ^ 2)) i7 = ((i1 * 0.Text = "" Or txtA.Text = "" Or txtB. vbOKOnly.Text = "" Or txtB.Text = CStr(i6) txtIy.i7 'titik berat dr kanan i9 = ((1 / 12) * a * c ^ 3) + (i1 * ((i7 .

Text Data1.Recordset.Text Data1.Recordset.Fields("Panjang Batang") = txtPanjangBatang.Recordset.Recordset.Recordset.Fields("Pijin") = txtPijin.i7 = a / 2 'titik berat dr kiri-kanan i9 = ((1 / 12) * b * a ^ 3) + ((1 / 12) * c * (d ^ 3)) i10 = (3.Text Data1.Recordset.Visible = True End If End If End Sub Private Sub cmnReset_Click() frmData.AddNew Data1.Visible = False txtPanjangBatang.Recordset.Text = "" txtD.Text Data1.Value = False optLain.Recordset.Text = "" txtC.3 ' nilai P ijin txtIx.Text Data1.Fields("Nilai c") = txtC.Text Data1.Recordset.Visible = False picL.14 ^ 2 * E * i2) / (((2 * L) ^ 2) * 10 ^ 6) 'nilai Pmax i11 = i10 / 2.Text Data1.Text = "Pilih Bentuk Penampang" End Sub Private Sub cmnSave_Click() Data1.Recordset.Text Data1.Text Data1.Text Data1.Update Data1.Value = False optAl1.Recordset.Recordset.Recordset.Value = False cmbPenampang1.Text = "" picT.Fields("Perletakan") = txtJepit2.Visible = False frmHasil1.Value = False optBeton1.Text = CStr(i10) txtPijin.Fields("Ix") = txtIx.Refresh .Fields("Bentuk Penampang") = txtPenampang1.Fields("E") = txtE.Text = CStr(i9) txtPmax.Fields("Nilai b") = txtB.Fields("Nilai d") = txtD.Fields("Iy") = txtIy.Fields("Nilai a") = txtA.Text = "" txtB.Text = CStr(i6) txtIy.Text = "" txtA.Visible = False optBaja1.Recordset.Text = CStr(i11) frmHasil1.Fields("Pmax") = txtPmax.Text Data1.Text Data1.

Text = "" frmHasil1.Visible = False cmbPenampang1.Hide frmHasil1.txtPanjangBatang.Text.Visible = False txtE.Text = "Pilih Bentuk Penampang" End Sub Private Sub cmnBack_Click() Form1.Visible = False optBaja1.Visible = False picL. 4) .Text. 4) End Sub Private Sub txtPijin_Change() txtPijin.Text = Round(txtIx.Value = False optAl1. 4) End Sub Private Sub txtIy_Change() txtIy.Visible = False picL.Text = Round(txtPmax.Value = False optBeton1.Text = Round(txtIy.Text = "Pilih Bentuk Penampang" End Sub Private Sub Command2_Click() Form1.Visible = False picT.Visible = False frmData.Show frmJepit2.Value = False picT.Text = Round(txtPijin.Text = "" txtD.Text. 4) End Sub Private Sub txtPmax_Change() txtPmax.Text.Text = "" txtC.Visible = False Label13.Hide End Sub Private Sub txtIx_Change() txtIx.Visible = False Label14.Value = False optLain.Visible = False cmbPenampang1.Show frmJepitBebas.Text = "" txtB.Text = "" txtA.

1) = ".Text. i.Text) ' Mengaktifkan titik menjadi True If Mid(txtPanjangBatang.Text) ' Mengaktifkan titik menjadi True If Mid(txtDiameter. "ERROR" KeyAscii = 0 End If End Sub Private Sub txtDiameter_KeyPress(KeyAscii As Integer) titik = False ' Nilai awal titik adalah false For i = 1 To Len(txtDiameter.End Sub Private Sub txtPanjangBatang_KeyPress(KeyAscii As Integer) titik = False ' Nilai awal titik adalah false For i = 1 To Len(txtPanjangBatang." Then titik = True End If Next If KeyAscii >= vbKey0 And KeyAscii <= vbKey9 Or _ KeyAscii = 46 And titik = False Or KeyAscii = vbKeyBack Then Exit Sub Else MsgBox "Karakter tidak diperbolehkan"." Then titik = True End If Next If KeyAscii >= vbKey0 And KeyAscii <= vbKey9 Or _ KeyAscii = 46 And titik = False Or KeyAscii = vbKeyBack Then Exit Sub Else MsgBox "Karakter tidak diperbolehkan". 1) = ". i. i.Text) ' Mengaktifkan titik menjadi True If Mid(txtLebar. 1) = ". vbInformation. "ERROR" KeyAscii = 0 End If End Sub Private Sub txtE_KeyPress(KeyAscii As Integer) titik = False ' Nilai awal titik adalah false For i = 1 To Len(txtE.Text." Then ." Then titik = True End If Next If KeyAscii >= vbKey0 And KeyAscii <= vbKey9 Or _ KeyAscii = 46 And titik = False Or KeyAscii = vbKeyBack Then Exit Sub Else MsgBox "Karakter tidak diperbolehkan".Text. vbInformation.Text) ' Mengaktifkan titik menjadi True If Mid(txtE.Text. vbInformation. "ERROR" KeyAscii = 0 End If End Sub Private Sub txtLebar_KeyPress(KeyAscii As Integer) titik = False ' Nilai awal titik adalah false For i = 1 To Len(txtLebar. 1) = ". i.

AddItem ("Penampang T") cmbPenampang1.Value = True Then txtE.Visible = False End If End Sub Private Sub optBaja1_Click() If optBaja1.Value = True Then txtE.Text = "Penampang L" Then picT.Visible = True txtPenampang1.titik = True End If Next If KeyAscii >= vbKey0 And KeyAscii <= vbKey9 Or _ KeyAscii = 46 And titik = False Or KeyAscii = vbKeyBack Then Exit Sub Else MsgBox "Karakter tidak diperbolehkan".AddItem ("Penampang L") End Sub Private Sub cmbPenampang1_Click() If cmbPenampang1.Visible = False frmData.Visible = False Label14.Text = "120000" .Visible = True txtPenampang1. vbInformation.Text = "200000" Label13.Visible = True frmData.Text = "Penampang T" Then picT. i Private Sub Form_Load() cmbPenampang1.Visible = True picL.Text = "Penampang T" End If If cmbPenampang1.Visible = False txtE.Visible = False picL.Text = "Penampang L" End If End Sub Private Sub optAl1_Click() If optAl1. titik. "ERROR" KeyAscii = 0 End If End Sub  Form sendi – sendi Dim pilihan.

i3.Value = True Then txtE. i8.Visible = True Label14.Text) d = Val(txtD. vbOKOnly.Text = "Penampang L" Then If txtPanjangBatang.Text = "20000" Label13. i9.Value = True Then Label13.5 * a) ^ 2)) + ((1 / 12) * (c + d) * (b ^ 3)) + (i2 * ((i5 0.Text = "0" Or txtD.Text = "" End If If cmbPenampang1.Text = "0" Then MsgBox "Data tidak valid.Text = "0" Or txtA. "Tidak Valid" txtPanjangBatang.Text = "" Then MsgBox "Input data Anda terlebih dahulu". vbOKOnly.Text = "0" Or txtB. "Isi Input" Else i1 = a * c 'luas bidang 1 i2 = b * (c + d) 'luas bidang 2 i3 = i1 + i2 'LUAS TOTAL i4 = ((i1 * 0.5 * (c + d))) / i3 'titik berat dr kiri .Visible = False txtE.Visible = False Label14. mhon ulangi input data".Text = "" Or txtD.0. i11 As Single L = Val(txtPanjangBatang.Text) E = Val(txtE.5 * a) + (i2 * (a + 0.Text = "" Or txtC.5 * b) ^ 2)) i7 = ((i1 * 0. i2.Text) If txtPanjangBatang.Text = "" Or txtA.Text = "" Or txtB.Label13. i5.5 * b))) / i3 'titik berat dr atas i5 = (a + b) .Visible = False End If End Sub Private Sub optLain_Click() If optLain.i4 'titik berat dr bawah i6 = ((1 / 12) * c * a ^ 3) + (i1 * ((i4 .Text) b = Val(txtB. i4.Visible = True txtE.Text) a = Val(txtA.Visible = False End If End Sub Private Sub optBeton1_Click() If optBeton1. i10.Text = "0" Or txtC. i7. i6.5 * c) + (i2 * 0.Text = "" txtDiameter.Text) c = Val(txtC.Visible = False txtE.Visible = True End If End Sub Private Sub cmnHitung_Click() Dim i1.Visible = False Label14.

14 ^ 2 * E * i2) / (((1 * L) ^ 2) * 10 ^ 6) 'nilai Pmax i11 = i10 / 2.Text = CStr(i10) txtPijin.Text = "" Or txtB.Text = CStr(i6) txtIy. vbOKOnly.Text = "" txtA.5 * c))) / i3 'titik berat dr atas i5 = (a + b) . "Isi Input" Else i1 = a * b 'luas bidang 1 i2 = c * d 'luas bidang 2 i3 = i1 + i2 'LUAS TOTAL i4 = ((i1 * 0.14 ^ 2 * E * i2) / (((1 * L) ^ 2) * 10 ^ 6) 'nilai Pmax i11 = i10 / 2.5 * (c + d)) ^ 2)) i10 = (3.Text = "Penampang T" Then If txtPanjangBatang.Text = "" Then MsgBox "Input data Anda terlebih dahulu".3 ' nilai P ijin txtIx.Text = "" Or txtD.Text = CStr(i11) frmHasil1.i4 'titik berat dr bawah i6 = ((1 / 12) * a * b ^ 3) + (i1 * ((i4 .5 * b) + (i2 * (b + 0.5 * b) ^ 2)) + ((1 / 12) * d * (c ^ 3)) + (i2 * ((i5 .0.Text = CStr(i9) txtPmax.Text = "" txtB.i7 'titik berat dr kanan i9 = ((1 / 12) * a * c ^ 3) + (i1 * ((i7 .0.0.Visible = True End If End If End Sub Private Sub cmnReset_Click() frmData.3 ' nilai P ijin txtIx.Visible = True End If End If If cmbPenampang1.Text = CStr(i11) frmHasil1.i8 = (c + d) .Text = CStr(i9) txtPmax.Text = "" .Text = "" Or txtC.5 * c) ^ 2)) i7 = a / 2 'titik berat dr kiri-kanan i9 = ((1 / 12) * b * a ^ 3) + ((1 / 12) * c * (d ^ 3)) i10 = (3.Text = CStr(i6) txtIy.5 * c) ^ 2)) + ((1 / 12) * b * ((c + d) ^ 3)) + (i2 * ((i8 0.Visible = False txtPanjangBatang.Text = "" Or txtA.Text = CStr(i10) txtPijin.

Fields("Nilai c") = txtC.Visible = False picL.Text Data1.Recordset.Fields("Bentuk Penampang") = txtPenampang1.Recordset.Value = False optBeton1.Visible = False picL.Recordset.Fields("Panjang Batang") = txtPanjangBatang.Text = "" txtD.Value = False picT.Text Data1.Recordset.Text = "" txtD.Value = False cmbPenampang1.Text Data1.Fields("Ix") = txtIx.Recordset.Fields("Nilai b") = txtB.Value = False optLain.Visible = False cmbPenampang1.Text = "" txtC.Value = False optAl1.Text Data1.Recordset.Fields("Pmax") = txtPmax.Value = False optAl1.Fields("Nilai a") = txtA.Text Data1.AddNew Data1.Refresh txtPanjangBatang.Fields("Iy") = txtIy.Recordset.Visible = False frmData.Fields("Pijin") = txtPijin.Recordset.Visible = False .Text = "Pilih Bentuk Penampang" End Sub Private Sub Command2_Click() Form1.Recordset.Text Data1.Visible = False Label13.Fields("E") = txtE.Update Data1.Visible = False picL.Text = "" txtB.Text = "" txtA.Text = "" picT.Text = "Pilih Bentuk Penampang" End Sub Private Sub cmnSave_Click() Data1.Fields("Nilai d") = txtD.Recordset.Text Data1.Value = False optLain.Fields("Perletakan") = txtJepit2.Text = "" frmHasil1.Text Data1.Hide frmHasil1.txtC.Value = False optBeton1.Visible = False frmHasil1.Text Data1.Text Data1.Visible = False picT.Show frmSendi2.Recordset.Visible = False optBaja1.Text Data1.Visible = False optBaja1.Text Data1.Recordset.Recordset.Recordset.

Text.Visible = False txtE.Text.Text) ' Mengaktifkan titik menjadi True If Mid(txtLebar.Text) ' Mengaktifkan titik menjadi True If Mid(txtPanjangBatang.Show frmJepit2.Text. 4) End Sub Private Sub txtPanjangBatang_KeyPress(KeyAscii As Integer) titik = False ' Nilai awal titik adalah false For i = 1 To Len(txtPanjangBatang.Label14. i.Text = Round(txtPijin.Hide End Sub Private Sub txtIx_Change() txtIx." Then titik = True End If Next If KeyAscii >= vbKey0 And KeyAscii <= vbKey9 Or _ KeyAscii = 46 And titik = False Or KeyAscii = vbKeyBack Then Exit Sub Else MsgBox "Karakter tidak diperbolehkan". 4) End Sub Private Sub txtPmax_Change() txtPmax.Text = Round(txtIx. 4) End Sub Private Sub txtPijin_Change() txtPijin. "ERROR" KeyAscii = 0 End If End Sub Private Sub txtLebar_KeyPress(KeyAscii As Integer) titik = False ' Nilai awal titik adalah false For i = 1 To Len(txtLebar. 4) End Sub Private Sub txtIy_Change() txtIy.Text = Round(txtIy. i.Text.Text.Text.Visible = False cmbPenampang1. 1) = ". vbInformation. 1) = "." Then titik = True End If Next .Text = Round(txtPmax.Text = "Pilih Bentuk Penampang" End Sub Private Sub cmnBack_Click() Form1.

"ERROR" KeyAscii = 0 End If End Sub  Form sendi – jepit Dim pilihan. vbInformation. 1) = ". "ERROR" KeyAscii = 0 End If End Sub Private Sub txtE_KeyPress(KeyAscii As Integer) titik = False ' Nilai awal titik adalah false For i = 1 To Len(txtE." Then titik = True End If Next If KeyAscii >= vbKey0 And KeyAscii <= vbKey9 Or _ KeyAscii = 46 And titik = False Or KeyAscii = vbKeyBack Then Exit Sub Else MsgBox "Karakter tidak diperbolehkan". vbInformation. i.If KeyAscii >= vbKey0 And KeyAscii <= vbKey9 Or _ KeyAscii = 46 And titik = False Or KeyAscii = vbKeyBack Then Exit Sub Else MsgBox "Karakter tidak diperbolehkan". 1) = "." Then titik = True End If Next If KeyAscii >= vbKey0 And KeyAscii <= vbKey9 Or _ KeyAscii = 46 And titik = False Or KeyAscii = vbKeyBack Then Exit Sub Else MsgBox "Karakter tidak diperbolehkan". i Private Sub Form_Load() cmbPenampang1.Text.AddItem ("Penampang T") cmbPenampang1. titik.Text) ' Mengaktifkan titik menjadi True If Mid(txtDiameter.AddItem ("Penampang L") End Sub .Text) ' Mengaktifkan titik menjadi True If Mid(txtE.Text. "ERROR" KeyAscii = 0 End If End Sub Private Sub txtDiameter_KeyPress(KeyAscii As Integer) titik = False ' Nilai awal titik adalah false For i = 1 To Len(txtDiameter. i. vbInformation.

Visible = False txtE.Visible = False Label14.Value = True Then Label13.Visible = False picL.Value = True Then txtE.Value = True Then txtE.Visible = True picL.Visible = False End If End Sub Private Sub optBaja1_Click() If optBaja1.Visible = True Label14.Text = "20000" Label13.Visible = False txtE.Value = True Then txtE.Visible = False End If End Sub Private Sub optBeton1_Click() If optBeton1.Text = "Penampang T" End If If cmbPenampang1.Text = "200000" Label13.Text = "Penampang T" Then picT.Visible = False txtE.Visible = False Label14.Private Sub cmbPenampang1_Click() If cmbPenampang1.Visible = False txtPenampang1.Visible = False Label14.Visible = True txtE.Visible = True End If End Sub .Text = "Penampang L" End If End Sub Private Sub Image1_Click() End Sub Private Sub optAl1_Click() If optAl1.Visible = True txtPenampang1.Text = "120000" Label13.Visible = False End If End Sub Private Sub optLain_Click() If optLain.Text = "Penampang L" Then picT.

5 * (c + d)) ^ 2)) If i6 > i9 Then i10 = (3.Text = "" Then MsgBox "Input data Anda terlebih dahulu".Text) If txtPanjangBatang.699 * L) ^ 2) * 10 ^ 6) 'nilai Pmax Else i10 = (3.5 * c) + (i2 * 0.Text = CStr(i11) frmHasil1.Text = "" End If If cmbPenampang1.Text = "0" Or txtB. i3.Text) E = Val(txtE.Text) b = Val(txtB. "Isi Input" Else i1 = a * c 'luas bidang 1 i2 = b * (c + d) 'luas bidang 2 i3 = i1 + i2 'LUAS TOTAL i4 = ((i1 * 0.5 * b))) / i3 'titik berat dr atas i5 = (a + b) .Visible = True ' nilai P ijin End If End If If cmbPenampang1.i7 'titik berat dr kanan i9 = ((1 / 12) * a * c ^ 3) + (i1 * ((i7 .5 * a) + (i2 * (a + 0.5 * b) ^ 2)) i7 = ((i1 * 0.14 ^ 2 * E * i6) / (((0. i2.Text) c = Val(txtC.Private Sub cmnHitung_Click() Dim i1. i7.0.0.5 * (c + d))) / i3 'titik berat dr kiri i8 = (c + d) .Text = "0" Or txtA. i8.3 txtIx.Text = "0" Then MsgBox "Data tidak valid. "Tidak Valid" txtPanjangBatang.699 * L) ^ 2) * 10 ^ 6) End If i11 = i10 / 2. i10.5 * a) ^ 2)) + ((1 / 12) * (c + d) * (b ^ 3)) + (i2 * ((i5 0. vbOKOnly.Text = "Penampang T" Then .Text = CStr(i10) txtPijin. i4.Text = "0" Or txtC.Text) a = Val(txtA.Text = "" txtDiameter.5 * c) ^ 2)) + ((1 / 12) * b * ((c + d) ^ 3)) + (i2 * ((i8 0.Text) d = Val(txtD.Text = "" Or txtC.Text = "" Or txtD. i9.Text = "" Or txtB.i4 'titik berat dr bawah i6 = ((1 / 12) * c * a ^ 3) + (i1 * ((i4 . vbOKOnly. mhon ulangi input data". i11 As Single L = Val(txtPanjangBatang. i5. i6.Text = CStr(i9) txtPmax.Text = CStr(i6) txtIy.Text = "0" Or txtD.Text = "" Or txtA.14 ^ 2 * E * i9) / (((0.Text = "Penampang L" Then If txtPanjangBatang.

Text = "" txtA.Text = CStr(i10) txtPijin.Text = "" Or txtA.Text = "" Or txtB.Visible = True ' nilai P ijin End If End If End Sub Private Sub cmnReset_Click() frmData.Visible = False optBaja1.If txtPanjangBatang.Text = "" txtD.Text = CStr(i11) frmHasil1.Text = CStr(i6) txtIy.5 * b) + (i2 * (b + 0.5 * b) ^ 2)) + ((1 / 12) * d * (c ^ 3)) + (i2 * ((i5 .Value = False optBeton1.3 txtIx.Text = "" Or txtC.699 * L) ^ 2) * 10 ^ 6) 'nilai Pmax Else i10 = (3.14 ^ 2 * E * i6) / (((0.5 * c))) / i3 'titik berat dr atas i5 = (a + b) .Visible = False frmHasil1.Text = "" Then MsgBox "Input data Anda terlebih dahulu".Value = False optLain.Text = "" txtC.0.Text = "" Or txtD.Visible = False txtPanjangBatang. vbOKOnly.Value = False optAl1.Text = "" picT.Text = "" txtB.Text = "Pilih Bentuk Penampang" End Sub .699 * L) ^ 2) * 10 ^ 6) End If i11 = i10 / 2.14 ^ 2 * E * i9) / (((0. "Isi Input" Else i1 = a * b 'luas bidang 1 i2 = c * d 'luas bidang 2 i3 = i1 + i2 'LUAS TOTAL i4 = ((i1 * 0.5 * c) ^ 2)) i7 = a / 2 'titik berat dr kiri-kanan i9 = ((1 / 12) * b * a ^ 3) + ((1 / 12) * c * (d ^ 3)) If i6 > i9 Then i10 = (3.0.Value = False cmbPenampang1.Text = CStr(i9) txtPmax.i4 'titik berat dr bawah i6 = ((1 / 12) * a * b ^ 3) + (i1 * ((i4 .Visible = False picL.

Fields("Iy") = txtIy.Fields("Nilai a") = txtA.Visible = False picL.Text Data1.Text Data1.Fields("Panjang Batang") = txtPanjangBatang.Visible = False cmbPenampang1.Text Data1.Value = False optAl1.Text Data1.Refresh txtPanjangBatang.Visible = False txtE.Show frmJepit2.Fields("Perletakan") = txtJepit2.Recordset.Text = "Pilih Bentuk Penampang" End Sub Private Sub Command2_Click() Form1.Fields("Bentuk Penampang") = txtPenampang1.Fields("Nilai b") = txtB.Text = "" txtD.Fields("Pmax") = txtPmax.Recordset.Text Data1.Text Data1.Fields("Ix") = txtIx.Recordset.Fields("Nilai c") = txtC.Value = False optBeton1.Recordset.Recordset.Text = "" txtB.Visible = False picL.Visible = False frmData.Text Data1.Private Sub cmnSave_Click() Data1.Text Data1.Recordset.Recordset.Recordset.Hide End Sub .Show frmSendiJepit.Fields("Pijin") = txtPijin.Recordset.Fields("Nilai d") = txtD.Text = "Pilih Bentuk Penampang" End Sub Private Sub cmnBack_Click() Form1.Visible = False Label14.Value = False picT.Visible = False picT.Text Data1.Text Data1.AddNew Data1.Recordset.Recordset.Text Data1.Text = "" txtA.Visible = False optBaja1.Recordset.Update Data1.Visible = False Label13.Recordset.Text Data1.Text = "" frmHasil1.Fields("E") = txtE.Hide frmHasil1.Text = "" txtC.Recordset.Value = False optLain.Visible = False cmbPenampang1.

Text." Then titik = True End If Next If KeyAscii >= vbKey0 And KeyAscii <= vbKey9 Or _ KeyAscii = 46 And titik = False Or KeyAscii = vbKeyBack Then Exit Sub Else MsgBox "Karakter tidak diperbolehkan".Text = Round(txtIy. 4) End Sub Private Sub txtPmax_Change() txtPmax. 4) End Sub Private Sub txtPanjangBatang_KeyPress(KeyAscii As Integer) titik = False ' Nilai awal titik adalah false For i = 1 To Len(txtPanjangBatang.Text.Text = Round(txtPmax. 1) = ".Text.Private Sub txtIx_Change() txtIx." Then titik = True End If Next If KeyAscii >= vbKey0 And KeyAscii <= vbKey9 Or _ KeyAscii = 46 And titik = False Or KeyAscii = vbKeyBack Then Exit Sub Else MsgBox "Karakter tidak diperbolehkan".Text.Text) ' Mengaktifkan titik menjadi True If Mid(txtLebar. vbInformation. "ERROR" KeyAscii = 0 End If End Sub Private Sub txtLebar_KeyPress(KeyAscii As Integer) titik = False ' Nilai awal titik adalah false For i = 1 To Len(txtLebar.Text.Text) ' Mengaktifkan titik menjadi True . vbInformation. i. 4) End Sub Private Sub txtIy_Change() txtIy. 4) End Sub Private Sub txtPijin_Change() txtPijin.Text) ' Mengaktifkan titik menjadi True If Mid(txtPanjangBatang. 1) = ".Text = Round(txtPijin.Text = Round(txtIx.Text. "ERROR" KeyAscii = 0 End If End Sub Private Sub txtDiameter_KeyPress(KeyAscii As Integer) titik = False ' Nilai awal titik adalah false For i = 1 To Len(txtDiameter. i.

i. "ERROR" KeyAscii = 0 End If End Sub . vbInformation.Text." Then titik = True End If Next If KeyAscii >= vbKey0 And KeyAscii <= vbKey9 Or _ KeyAscii = 46 And titik = False Or KeyAscii = vbKeyBack Then Exit Sub Else MsgBox "Karakter tidak diperbolehkan".Text.If Mid(txtDiameter. 1) = ". "ERROR" KeyAscii = 0 End If End Sub Private Sub txtE_KeyPress(KeyAscii As Integer) titik = False ' Nilai awal titik adalah false For i = 1 To Len(txtE.Text) ' Mengaktifkan titik menjadi True If Mid(txtE. vbInformation. 1) = "." Then titik = True End If Next If KeyAscii >= vbKey0 And KeyAscii <= vbKey9 Or _ KeyAscii = 46 And titik = False Or KeyAscii = vbKeyBack Then Exit Sub Else MsgBox "Karakter tidak diperbolehkan". i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful