You are on page 1of 218

~

a
.
;

0

z

"
"
"
'

e
n

I
U

D

I
U

a
.

0
-
:
:
:
:
)

0

0
-
~

.
.
,

0
-
-
.
.
.
.

~

:
:
:
:
)

0

-
.

Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittmiskeskus
PUMA 7610-448-7230
ISBN 951-25-1109-6
Oy EditaAb
Helsinki
2000
PESIKUNTA
Helsinki
Vahvistan tmn Joukkueen Oppaan kyttn otettavaksi
Maavoimapllikk
Kenraaliluutnantti
Jalkaven tarkastaja
Eversti
1
k-? l.
I
J ha Kainulainen

Jaakko Koskela
SISLLYS
JOHDANTO .......................................................................................................... 13
I LUKU
TOIMINNAN PERUSTEITA ........................................................ 15
A. VIHOLLISEN TOIMINTA JA SEN ASETTAMAT VAATIMUKSET
JOUKKUEELLE .................................................................................................. 15
B. JOUKKUEEN KOKOONPANO, VARUSTUS JA SUORITUSKyKy ...... 25
C. JOUKKUEEN VAHVENTAMINEN ............................................................. 26
II LUKU
JOHTAMINEN ................................................................................ 28
A. PERUSTEITA .................................................................................................. 28
B. TAISTELUKYKY JA TAISTELUVALMIUS ............................................... 29
1. Taistelukyky ........................ .............. .............................. ............... ... .. ................ 29
2. Taisteluvalmius .......................... , ................................. .. ........... .. ........................ 31
C. JOHTAMISTOIMINTA ........................................................... ...................... 32
1. Tehtv
2. Suunnittelu
2.1 Tilanteen arviointi ja pts
2.2 Taistelusuunnitelma
3. Johtamiskeinot
4. Taistelun johtaminen
111 LUKU
32
33
33
34
34
40
JOUKKUEEN TAISTELUUN LIITTYVI TOIMINTOJA ..... 41
A. TIEDUSTELU ................................................................................................... 41
1. Perusteita
2. Maastontiedustelu
3. Vihollistiedustelu
4. Tilannetiedot
41
41
42
43
B. KOSKETUS JA SUOJAAMINEN ................................................................. 44
C. PANSSARINTORJUNTA ............................................................................... 45
D. EPSUORA TULI ........................................................................................... 50
E. ILMASUOJELU JA ILMATORJUNTA ....................................................... 52
1. Ilmauhka ............................................................................................................. 52
2. Ilmasuojelu ................ .................................................................................. ....... 56
3. Omasuoj ailmatorjunta ............ .......... ..... .......................................... .................... 58
F. PIONEERITOIMINTA .................................................................................... 59
1. Linnoittaminen .................................................................................................... 59
2. Suluttaminen ................................................. .. ............. ....... ................................ 68
GHUOLTO .......................................................................................................... 76
1. Perusteita .... .... ................................................................................................. ... 76
2. Taisteluvlinehuolto
3. Lkinthuolto
4. Taloushuolto
5. Kuljetusvlinehuolto
77
77
78
79
H. SUOJELU ......................................................................................................... 79
1. Perusteita .................................. ................. ..... ........ ....... ..... ................................ 79
2. Polttosuojelu ....................................................................................................... 80
3. Kaasusuojelu .................. ......................... .... ............ ............................................ 81
4. ydinsuojelu ...................... ............... .................................................................... 82
IV LUKU
PERUSTAMINEN JA KOULUTUS ................................................................... 84
A. PERUSTAMINEN ........................................................................................... 84
B. KOULUTUS ..................................................................................................... 87
V LUKU
SIIRTYMINEN ..................................................................................................... 90
A. PERUSTEITA .................................................................................................. 90
B. MOOTTORIMARSSI ............................... ................................................. .... 92
1. Marssin valmistelut .......... ...... ......... .... ...... .... ... ...... ....... ... ......... ..... .. ...... .. ... ... ..... 92
2. Marssi .............. ........... .. ....... ..... ... .. ...... ........... .. ..... ............................. .... .... .. ...... 99
C ETENEMINEN MAASTOSSA .................................................................... 105
2. Maastomarssi .............. ..... .. ..... .... .... ... ... .. .... ... .. ....... ........................ .. .... .. .......... J 08
3. Joukkue suuntaosastona ja latuosastona 108
VI LUKU
PUOLUSTUS ...................................................................................................... 111
A. PUOLUSTUKSEEN RYHMITTYMINEN ................................................. 111
B. PUOLUSTUSVALMISTELUT ..................................................................... 118
1. Perusteita .................. .. .... .... .. ....... .. ........ ...... ...... ...... ..... .................................... 118
2. Ensimminen tarkastuskierros
3. Toinen tarkastuskierros
118
123
4. Myhemmt tarkastuskierroksetja taistelusuunnitelman harjoittaminen ......... 127
5. Pimetoiminnan valmistelut .... ...... ............. ... .... ...... ...... ... ... ............ ....... ...... ..... 131
C. PUOLUSTUSTAISTELU .............................................................................. 133
D. ERITYISPIIRTEIT .................... ......... .. ..................................................... 137
1. PuoJustuskeskuksen taaimman tukikohdan puolustus- ja vastahykkys-
valmistelut .... .. ...... .... .... ... ....... ....... ... ..... ........ ..... ....... ..... ....... ... .... ..... ............ ...... .. 137
2. Puolustus erillisess tukikohdassa .. .. .... .. ...... .............. .. .............. .. .......... .......... 139
3. Puolustus vesistn rannalla .. ...... .. ........ .... .. ....... .. ...... .... ............................ ........ 142
4. IrtautumisvaJmistelut ja irtautuminen ........ ............................................ ........... 143
5. Tuliyllkk ...... ......... ..... ... ..... ... ... .... .......... ............. .. ............................. .. .. ....... . 149
VII LUKU
HYKKYS ...... .. ..... ..... ............... ..... ..... .. .... ........ .. .. ....... ..... .. .. ...... .... .. .. ..... .... ... 153
A. VALMISTELUT JA ETENEMINEN KOSKETUKSEEN .......... .. .... .. ...... 153
1. PERUSTEITA .. .. ... ... ........................ .. ........ ... .... ... ....... ......... ...... .. ................... . 153
2. HYKKYSVALMISTELUT ....................... .. .......... .. ..... .... ................. .. ....... 159
2.1 Toimenpiteet lhtalueella ...... .. .............. .. .... ... .... ...... ........ .. .......... 159
B. ISKU VIHOLLISEN RYHMITYKSEEN ........................................ .. ......... 162
C. TOIMINTA TAVOITTEESSA ...................................................................... 168
D. HYKKYKSEN ERITYISPIIRTEIT ................................................... 169
1. HYKKYS PIMELL
2. HYKKYS TALVELLA
3. KRKIJOUKKUEEN TOIMINTA
4. JOUKKUE ISKUOSASTONA
VIII LUKU
169
l70
171
l73
JOUKKUEEN MUITA TOIMINTOJA ...................................... 176
A. TAISTELU SAARRETTUNA JA IRTAUTUMINEN OMIEN JOUKKO-
JEN YHTEYTEEN ............................................................................................. 176
C. HELIKOPTEREIDEN KYTT ............................................................... 183
D. TAISTELU MAAHANLASKUJA VASTAAN ............................................ 184
E. VESISTN YLITYS ...................................................................................... 191
F. KOHTEEN SUOJAAMINEN ....................................................................... 192
KUVALUETTELO
KUVA 1 Esimerkki vahvennetun komppanian hykkyksest metsmaastossa .. 16
KUVA 2 Esimerkki vahvennetun komppanian hykkyksest metssaarekkeiden ..
rikkomassa maastossa .......................... .. ...... .... .. ....... ... ... ... ............ .. ...... 18
KUVA 3 Esimerkki vahvennetun komppanian hykkyksest aukeamaastossa. 20
KUVA 4 Esimerkki helikopterihykkyksest tykeinja raketein ..... .......... ....... .. 21
KUVA 5 Esimerkki vihollisjoukkueen puolustusryhmityksest ............. ... .. ... ..... 23
KUVA 6 Esimerkki vihollisryhmn peskkeest puolustuksessa .......... .. ... ......... 24
KUVA 7 Esimerkki joukkueen kskynantomuodosta .... .. ..... .... ..... ............. .. ...... . 36
KUVA 8 Esimerkki komppanian viestiyhteyksist m911JvK JK m 2005
viestiyhteydet perustuvat radioyhteyksiin ... .................. ..... ....... .. ..... ..... 39
KUVA 9 Esimerkki joukkueen panssarintorjunnasta puolustuksessa 46
KUVA 10 Savutuksen kytttapoja 49
KUVA 11 Tulimuodot 50
KUVA 12 Esimerkkej lentotiedustelulla havaittavista kohteista 53
KUVA 13 Esimerkki vihollisen rynnkkkoneiden toiminnasta 55
KUVA 14 Ampujan toimenpiteet omasuojailmatorjunnassa
59
KUVA 15 Ampuma-alan raivaamisen periaate 61
KUVA 16 Taistelijaparin potero suojakoloineen 63
KUVA 17 Sinkopartion potero suojakoloineen 64
KUVA 18 Ryhmn majoituspotero 65
KUVA 19 Ilmatorjuntakonekivrin potero
66
KUVA 20 Esimerkki tulenjohtoryhmll vahvennetun jalkavkijoukkueen
linnoitetun tukikohdan rakenteesta ..... ... ...... ..... ........ ......... .... ...... .... ...... 67
KUVA 21 Toiminta kohdattaessa sulute ... .... ... ..... ... .... .. ......... ..... ...... ..... ....... ......... 71
KUVA 22 Esimerkki joukkueen suluttamisesta .... .. .... .... ... ....... ..... ..... ...... .... .......... 72
KUVA 23 Esimerkki miinanauhasta .. .......... .. ............................ ... ...... ... ....... ... .... ... 73
KUVA 24 Esimerkki joukkueen puumurroksen kytst puolustuksessa ....... .. ..... 74
KUVA 25 Esimerkki valemiinoitteesta ... ... .... .............. .... ...... .... ...... .. ... ........ ..... ..... 76
KUVA 26 Joukon perustamisen periaate .. ...... ... .. ........... .......... ......... ...... ........ ....... 85
KUVA 27 Esimerkki joukkueen asekoulutuksen jrjestelyist .. ......... ... .... ........... .. 88
KUVA 28 Marssin ksitteit .... .... ... ..... .......... .. ..... ... .... ... ........ .... ..... ...... ... ... ... ........ 91
KUVA 29 Esimerkki tulenjohtoryhmll vahvennetun jkrijoukkueen m 91 ........ .
kuormaamisesta telakuorma-autoihin ..................... .. .. ........ ...... ....... .. ... 94
KUVA 30 Esimerkki tulenjohtopartiolla vahvennetun jkrijoukkueen m 2005 .... ..
kuormaamisesta telakuorma-autoihin .................. .. .. ....... ...................... 95
KUVA 31 Esimerkki tulenjohtoryhmll vahvennetun jkrijoukkueen m 91 ........ .
kuormaamisesta panssariajoneuvoihin (PSAJON-83) .. .... .................... 96
KUVA 32 Esimerkki tulenjohtopartiolla vahvennetun jkrijoukkueen m 2005 .... ..
kuormaamisesta panssariajoneuvoihin (PSAJON-83) .. .... .. .... .. .......... .. 97
KUVA 33 Esimerkki tulenjohtoryhmll vahvennetun jalkavkijoukkueen
kuormaamisesta traktoreihin ........... ................. .. ..... .... ... ....... .. .............. 98
KUVA 34 Esimerkki opastuksenjrjestmisest marssilla .... .. .. .. .......... .............. 100
KUVA 35 Esimerkki ryhmityksest marssilepoalueella .. .... .. .. ............................. 102
KUVA 36 Esimerkki jkrijoukkueen m 91 (T) toiminnasta jouduttaessa
vihollisen yllkn kohteeksi .. .. .. .. .......... .. ...... ...... .............. .. .... .... ....... 104
KUVA 37 Jkrikomppanian m 2005 etenemismuodot ... .... ............ ................... 106
KUVA 38 Joukkueen etenemismuodot ... ......... ... ... ... .......... ..... ....... .......... .. .......... 107
KUVA 39 Esimerkki suuntaosaston toiminnasta ........ .... .... ....... .... .. ..... .... ..... ....... 109
KUVA 40 Esimerkki latuosaston toiminnasta ja ahkioladusta ............. ....... .. ....... 110
KUVA 41 Esimerkki komppanian puolustuksen rakenteesta ......... ........ .... .. ........ 112
KUVA 42 Joukkueen ryhmitysvaihtoehtoja ....................... .................... ..... .. ....... 115
KUVA 43 Esimerkki tukikohdan maaston nimemisest ............. .......... ............. . 125
KUVA 44 Esimerkki tukikohdan sisisest vastaiskusta ....... .. ............................. 129
KUVA 45 Esimerkki jalkavkijoukkueenjohtajan taistelusuunnitelmasta 2.
tarkastuskierroksen jlkeen .............. ................................... ............. .... 130
KUVA 46 Esimerkki tulenjohtoryhmll vahvennetun jkrijoukkueen valaisun ....
jrjestelyist tukikohdassa .................... ........................ ....................... 132
KUVA 47 Esimerkki erillisen tukikohdan puolustuksen jrjestelyist 141
KUVA 49 Esimerkki jkrijoukkueen m 91 (T) irtautumisjrjestelyist ...... ...... 146
KUVA 50 Esimerkki jkrijoukkueen tuliyllkst 151
KUVA 51 Esimerkki tulivalmistelusta 155
KUVA 52 Komppanian hykkyksen ksitteit 158
KUVA 53 Esimerkki joukkueen ryhmityksest lht asemassa 163
KUVA 54 Joukkueen avorivi hykkyksess 164
KUVA 55 Esimerkkej joukkueen toiminnasta panssarijalkavkiryhmn estess ....
etenemisen .. .. ........ ............... .............. ... .... .. ........ .............. ...... ..... ....... . 167
KUVA 56 Esimerkki panssariajoneuvoilla liikkuvan krkijoukkueen
etenemismuodosta 172
KUVA 57 Esimerkki joukkueen hykkyksest iskuosastona l75
KUVA 58 Esimerkkej joukkueen ja panssarivaunujoukkueen yhteistoiminnasta .....
hykkyksess ........ ............. ... ................ .......... ... ........ ......... .. .. ..... ...... 179
KUVA 60 Huomioon otettavia asioita toimittaessa panssarivaunun lhialueella .182
KUVA 61 Esimerkit helikopteri- ja laskuvarjomaahanlaskuista 186
KUVA 62 Esimerkki joukkueen ryhmityksest metssaarekkeiden rikkomalla ........ .
aukea-alueella maahan laskun torjunnassa ........................... .. ..... ......... 188
KUVA 63 Esimerkki joukkueen ryhrnityksest aukean reunassa maahan laskun ..... .. .
torjunnassa ............ ..... ....... ..... ........................... ................ ................... 189
KUVA 64 Esimerkki joukkueen kohteensuojaamisesta 193
LIITELUETTELO
LIITE 1 OPPAASSA KYTETTYJ MERKKEJ 195
LIITE 2 ESIMERKKI JKRIJOUKKUEEN M 91 VARUSTUKSESTA. 197
LIITE 3 JOUKON JA AJONEUVON JOHTAMISESSA KYTETTVT
MERKIT ................ ... .............. .... ...... ...... .... .................. .... ................... 198
LIITE 4 ESIMERKKI JOUKKUEENJOHTAJAN KYTTMST
TULIKOMENNOSTA .... ... .... .... ....... ..... ... ..... .......................... ... ........ 199
LIITE 5 ESIMERKKI JOUKKUEELLE ANNETTAVASTA MARSSI-
KSKYST 200
LIITE 6 OHJE LUONNNOKSEN LAATIMISESTA JA ESIMERKKI LUON- ....
NOKSESTA PUOLUSTUKSESSA .................................................... 202
LIITE 7 ESIMERKKEJ PUOLUSTUKSEN KSKYIST 203
LIITE 8 ESIMERKKEJ KSKYIST HYKKYKSESS 212
LIITE 9 JKRIJOUKKUEEN TUKIKOHDAN VARTIOINTI-
JRJESTELYT 215
13
JOHDANTO
Tm opas on tarkoitettu jkri- ja jalkavkijoukkueelle. Kokoonpanojen eroista
johtuvat erilaiset menettelytavat on esitetty kussakin luvussa. Taisteluajoneuvoilla
varustettujen panssarijkrijoukkueiden toiminta ohjeistetaan erikseen.
Joukkueen asutuskeskustaistelu ja sissitoiminta on ksitelty Asutuskeskustaisteluop-
paan II osassaja Sissitoimintaoppaassa. Joukkueen toimintaan kiintesti liittyvi muita
oppaita ovat Komppania opas, Ryhmnjohtajan opas, Taistelijan opas sek Panssa-
rintorjuntaopas. Yksityiskohtaiset, haljoituksissa kytettvt kokoonpanot ilmene-
vt voimassa olevista hatjoitusvahvuuksista.
Oppaan periaatteiden hallitseminen luo edellytykset joukkueenjohtajien omatoimi-
sille kytnnn sovellutuksille eri maastoissa ja tilanteissa.
Tm opas kumoaa Jalkaven taisteluohjesnt III:n luonnoksen vuodelta 1988 sek
vliaikaisen koulutusohjeen Jkrikomppanian ja Jkrijoukkueen taistelusta vuo-
delta 1991 (PEjvtsto:n koulutusohje nro 1141/Dbc/31.7.1991).
15
I LUKU
TOIMINNAN PERUSTEITA
Suunnitellessaan tehtvns toteuttamista joukkueenjohtajan on arvioitava vas-
tassaan olevan vihollisen taistelutapoja kyseisess toimintamaastossa ja -olos.uh-
teissa.
A. VIHOLLISEN TOIMINTA JA SEN ASETTAMAT
VAATIMUKSET JOUKKUEELLE
Vihollisen panssaroidut joukot on varustettu ja koulutettu taisteluun ensisijaisesti
aukeavoittoisessa maastossa. Metsmaasto vaikeuttaa vihollisen tiedustelua, liikett
ja tulen kytt.
Puolustavaajoukkuettamme vastaan saattaa hykt esimerkiksi vahvennettu komp-
pania, johon voi kuulua kolme taistelupanssarivaunua ja 14 rynnkkpanssarivau-
nua. Jalan taistelee noin 90 miest. Hykkyst tuetaan epsuoralla tulella, panssari-
vaunujen ja tulitukiaseiden suora-ammunta tulella sek ilma-aseilla.
Metsmaastossa vihollinen joutuu etenemn posin jalan ja se voi kytt pans-
sarivaunujaan tulitukeen vain rajoitetusti. Ilmavoimien, helikoptereiden ja tykistn
tukemismahdollisuudet heikkenevt, koska maalin paikantaminen vaikeutuu.
Vihollinen aloittaa hykkyksens yleens voimakkaalla tulivalmistelulla, joka voi
olla kymmenienkin minuuttien pituinen. Panssarivaunut raivaavat epsuoran tulen
suojassa sulutteisiin aukkoja. Epsuora tuli siirtyy portaittain eteenpin lamauttaen
syvemmll puolustuskeskuksessa olevan joukon. Murtokohtaan voidaan ampua sa-
vutus. Jalkavki etenee miinoittamattomista kohdista tai panssarivaunujen perss
miinoitteisiin raivattujen aukkojen kautta ja iskee asemiamme vastaan. Vihollistais-
telijat heittvt ksikranaatteja etummaisiin peskkeisiin ja jatkavat tulta ja liikett
sek panssarivaunujen tukea hyvksi kytten tunkeutumista puolustajan ryhmityk-
seen.
Metsmaastossa vihollinen ei pysty levittytymn nopeasti eik kyttmn tulivoi-
maansa tysin hyvkseen. Johtaminen on vaikeaa ja hidasta. Sivustahykkykset ovat
hitaita ja vaikeasti toteutettavia.
Tiest vaikuttaa oleellisesti vihollisen hykkyksen suuntaamiseen. Taisteluja ky-
dnkin alkuvaiheessa tiestn valtaamiseksi.
16
st'"
Jalkaven varmistusosasto edess, vaunut
perss jonossa 25 - 50 metrin vlein
st'

t-t-
\
' ka.r::.a==t-I ---
1
II
t-t- J
l
\ .. :

- I - -----J

"'" t't'
Vastarintaa kohdatessaan krk.
vaunut antavat tulitukea, tykist
ampuu tulivalmistelun, taisteluvau-
nut raivaavat, jalkavki jalkautuu
t:
st' tt
t-t- t-
t-t- p \f..; t.:
tIa.- I ...
"1\ Jh::.- -
luttamaUomista ja raivatuista
jalkavki tekee rynnkn ja jatkaa ete-
nemistn taisteluvaunujen t ukemana.
Jos hykkys eponnistuu, voidaan am-
pua uusi tulivalmistelu tai kiert puo-
lustajan sivustaan ialkavell. Taistelu-
vaun
tl.

KUVA 1 Esimerkki vahvennetun komppanian hykkyksest mets maastossa
17
Metssaarekkeiden rikkomassa maastossa taisteluvaunut toimivat yleens ryhmi-
tyksess etummaisina. Niit kytetn tulituessa metssaarekkeissa. Jalkavki ete-
nee rynnkkvaunuissaan mahdollisimman pitklle, joskus jopa puolustajan ryhmi-
tykseen jalkautuen vasta taisteluasemissa, mikli puolustaja on heikko.
Syksy voidaan mys suorittaa tukikohtien vlitse lamauttamalla ne hetkellisesti voi-
makkaalla tulella. Jos puolustajaa ei kyet lamauttamaan pyritnjalkautumaan puo-
lustajan thystetyn suora-ammuntatulen vaikutuksen ulkopuolella tai savun suoj assa.
Rynnkkpanssarivaunut seuraavat jalkautumisen jlkeen jalkavke tulituessa.
Metssaarekkeita kytetn etenemiseen, valtaamalla ne yksi kerrallaan. Metssaa-
rekkeet antavat suojaa hykkjlle. Vihollisen jalkavki voi vallata metssaarek-
keen jalan tuhoten saarekkeesta panssarintorjunta aseet, jonka jlkeen panssarivau-
nut ajavat saarekkeeseen tulitukeen.
18
Taistelupanssarivaunut toimivat ryhmityksess
etummaisina. Jalkavki etenee rynnkkvau-
nuissaan mahdollisimman pitklle. Hykkyst
tuetaan mys epsuoralla tulella.
Taistelupanssarivaunut ajavat tulitukeen. Rynnk-
kvaunut seuraavat jalkautumisen jlkeen jalka-
vke ja tukevat sit tulellaan.
KUVA 2 Esimerkki vahvennetun komppanian hykkyksest metssaarekkeiden
rikkomassa maastossa.
19
Avoimessa maastossa vihollinen suorittaa hykkyksens rintamahykkyksen.
Avoimena maastona ymmrretn koko yksikn levittytymisen mahdollistavaa, v-
hintn 200 m leve, peltoaukeaa tai muuta aukeaa. Taistelupanssarivaunut, joista
osa on varustettu raivaimella, etenevt yleens ryhmityksess etummaisina avorivin
tapaisessa muodossa. Taistelupanssarivaunut tulittavat voimakkaasti puolustajan ryh-
mityst. Epsuoraa tulta voidaan ampua samanaikaisesti puolustajan ryhmitykseen.
Jalkautunut jalkavki seuraa taistelupanssarivaunuja avoriss. Jalkavki tulittaa vau-
nujen vleist puolustajaa ja valmistautuu rynnkn suorittamiseen ksketyll het-
kell.
Rynnkkpanssarivaunut seuraavat jalkavke avoriviss. Rynnkkvaunut antavat
tulitukea jalkavelle ampumalla jalkaven ja taistelupanssarivaunujen vleist.
Mikli havaitaan miinoja voi hykkj ryhty raivaamaan miinoitetta. Hykkys
voidaan hetkellisesti pakottavassa tilanteessa pysytt, mikli miinoite est tysin
vaunujen etenemisen.
Aukean yli pyritn hykkmn nopeasti voimakkaan tulituen turvin, ja murtamaan
puolustus kapeassa muodossa.
20
tt tttt
tt
~ ~
~ t t
*\t tt
~ ~
t t ~ t t t t
t tt
~
~
Vahvennetun komppanian hyktess etummaisina
hykkvt taistelupanssarivaunut. Jalkavki
etenee rynnkkvaunujen etupuolella. Rynnkk-
vaunut etenevt heti jalkaven takana valmiina
tukemaan tulellaan sen etenemist.
~
t tt tt j.
t tj 11 n
~ ~ ~
KUVA 3 Esimerkki vahvennetun komppanian hykkyksest aukeamaastossa.
21
Vihollinen tukee hykkystn taisteluhelikoptereilla, rynnkkkoneilla, tykistl-
l ja kranaatinheittimistll. Puolustavaa komppaniaa vastaan saattaa toimia taiste-
luhelikoptereita tai rynnkkkoneita. Taisteluhelikoptereita ja rynnkkkoneita ky-
tetn jo ennen hykkyksen tulivalmistelua sek osana tuli valmistelua. Taisteluhe-
likoptereita kytetn mys tulivalmistelun jlkeen vlittmiin tulitukitehtviin. Ne
lentvt matalalla kytten hyvkseen maaston tmjoamaa suojaa.
KUVA 4
TULlTUSET ISVYS
500 - 2000 m
_ .. ":..,--
Esimerkki helikopterihykkyksest tykein ja raketein
22
Tykistll ja kranaatinheittimistll vihollinen pyrkii ampumaan murtokohtaan niin
voimakkaan tulivalmistelun ettei puolustaja kykene toimimaan sit vastaan.
Vihollisen panssarivaunut ja osa lentokoneista sek helikoptereista pystyvt jatka-
maan taistelua pimell. Osa vihollisen ksiaseista on varustettu valonvahvistimilla.
Vihollinen valaisee taistelukentt valaisuraketein ja -ammuksin.
Omien joukkojen hyktess vastassa on usein nopeasti puolustukseen ryhmitty-
nyt vihollinen. Oman joukkueemme on pystyttv nopeasti lymn ryhm, joka
taistelee osana joukkuetta. Ryhmn voi kuulua rynnkkvaunu ja seitsemn jalan
taistelevaa miest. Epsuoran tulen alkaessa ryhm suojautuu vaunuunsa. Tulen p-
tytty ryhm jalkautuu ja levittytyy vaunun tuliasemien suojaksi. Maan ollessa sula
miehill on avopoterot muutaman tunnin valmistelujen jlkeen ja rynnkkvaunu on
osin kaivettu maahan sek vara-asemat on tiedusteltu.
Vaunun tuliasema pyritn valitsemaan metsmaastossa siten, ett tulialue on joko
tiell, hakkuuaukealla, raivatulla alueella tai harvassa metsss.
Puolustavalla vihollisen komppanialla voi olla reservin vastahykkyksiin varattu
panssarivaunujoukkue.
o
KUVA 5
~
~
'-l/
100111
ryhmityksen leveys 300 m, syvyys 150 m
ajan salliessa etumaasto miinoitetaan ja sinne
paikannetaan epsuoran tulen maaleja
Esimerkki vihollisjoukkueen puolustusryhmityksest
23
~
~
~ - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ ~ ~ ~ - - 5 0 - 6 0 m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . .
CD Miehill avopoterot
@ Konekivri
@ Rynnkkvaunun varsinainen asema
@ Rynnkkvaunun vara-asema
Miehet suojautuvat epsuoralta tulelta rynnkkvaunuun
Taisteluien luonne vaatii ioukkueelta
tilanteen edellyttm riittvn tehokasta ennakointia
- tilanteen edellyttm taisteluvalmiutta ja toimenpiteiden riittv nopeutta
- yhteistoimintaa muiden joukkojen kanssa
- oman toiminnan suojaamista ja salaamista
taitoa kytt maastoa
- kyky suojautua vihollisen tulen vaikutuksilta
- kyky kytt joukkueen aseita
- kyky kytt epsuoraa tulta
taistelukelpoisuuden ja taistelutahdon jatkuvaa yllpitmist ja kehittmist.
B. JOUKKUEEN KOKOONPANO, VARUSTUS
JA SUORITUSKYKY
Joukkueeseen kuuluu
joukkueenjohtaja
- joukkueen varajohtaja
- kolme ryhm
- sinkopartio (JkJ m 9l:ss sisltyy 3. ryhmn)
- taistelu lhetti
- lkintmies ja
- ajoneuvojen kuljettajat.
Jkrijoukkueeseen (m/2005) kuuluu lisksi tulenjohtopattio.
25
Joukkueenjohtaja johtaa joukkuettaan tehtvn ja tilanteen mukaisesti ja vastaa jouk-
kueensa taistelukelpoisuudesta, taisteluvalmiudesta, koulutuksesta sek kurista. Jouk-
kueenjohtajan on pidettv joukkueensa selvill tilanteesta ja tehtvst. Ryhmien
johtajien on oltava tietoisia joukkueenjohtajan suunnitelmista siin mrin, ett he
pystyvt tyttmn ryhmlle annetun tehtvn.
Joukkueen varajohtaja on joukkueenjohtajan apulainen ja tarvittaessa sijainen. Va-
rajohtajalla on oltava tilanteesta, tehtvst ja suunnitelmista samat tiedot kuin jouk-
kueenjohtajalla. Tllin joukkueenjohtajan estyess johtamasta joukkuettaan pystyy
joukkue jatkamaan tehtvns toteuttamista. Varajohtaja johtaa huoltotoimenpiteit
joukkueenjohtajan kskyjen mukaan. Hn on ensisijaisesti vastuussa ajoneuvoista,
ampumatarvikkeista, lkintmiehen toiminnasta, ruokailuista ja majoittumisesta.
Joukkueen jakautuessa kahteen osaan joukkueen varajohtaja voi johtaa toista osaa.
Ryhmn tulivoima perustuu rynnkkkivrien, konekivrin ja kertasinkojen tulen-
kyttn. Ryhm taistelee yleens joukkueen osana kiintess yhteistoiminnassa jouk-
kueen muiden ryhmien kanssa.
26
Sinkopartio tuhoaa joukkueen alueella olevat vihollisen panssarivaunut. Partiota
kytetn yleens kootusti. Sinkopartion johtaja johtaa partiotaan joukkueen johta-
jalta saamiensa kskyjen ja ohjeiden mukaan.
Taistelulhetti vlitt joukkueenjohtajan kskyj ja ilmoituksia. Taistelulhetti liik-
kuu yleens joukkueenjohtajan mukana ja majoittuu hnen kanssaan samaan paik-
kaan.
Lkintmies antaa haavoittuneille ensiavun. Hn valvoo lisksi juomaveden kyt-
tkelpoisuutta, jtteiden hvittmist sek kenttkymliden rakentamista ja kyt-
t.
Ajoneuvonkuljettaja kuljettaa ajoneuvoa, vastaa ajoneuvonsa kunnosta, kuormasta
ja maastouttamisesta. Hn osallistuu taistelijana joukkueenjohtajan tai ryhmnjohta-
jan kskemiin tehtviin. Hn voi toimia ilmatorjuntakonekivrin ampujana.
Esimerkkijkrijoukkueen m 91 varustuksesta on esitetty liitteess 2.
Joukkueen on kyettv
lymn hykkyksell panssaroidun jalkavkiryhmn vahvuinen vihollisosasto
torjumaan puolustusvalmistelujen jlkeen komppanian vahvuisen, taistelu- ja
rynnkkpanssarivaunujen tukeman vihollisosaston hykkys
- hiritsemn tai tuhoamaan helikoptereita ja rynnkkkoneita
ilmatoljuntakonekivreill
siirtymn ja taistelemaan mys pimell.
c. JOUKKUEEN VAHVENTAMINEN
Joukkueelle alistetaan yleens tulenjohtoryhm tai - partio. Jkrijoukkueeseen
(m/200S) kuuluu tulenjohtopartio. Tulenjohtoryhmn kuuluu tulenjohtaja, tulenjoh-
toaliupseeri, tulenjohtomies ja kaksi viestimiest. Tulenjohtopartioon kuuluu tulen-
johtaja, tulenjohtoaliupseeri, tulenjohtomies ja viestimies. Tss oppaassa kytetn
tulta johtavista osista nimityst tulenjohtoryhm.
Tulenjohtoryhmn varustukseen kuuluu thystysvlineist, etisyyden mittausvli-
neist sek viestivlineit. Tulenjohtoryhmn vlineist kytetn muuhunkin toi-
mintaan kuin tulenjohtotoimintaan, mm. mittausvlineist ampumaetisyyksien mit-
taukseen, viestivlineit joukkueenjohtajan johtamisyhteyksien yllpitoon.
27
Tulenjohtaja johtaa epsuoran tulen kytn valmistelut ja toteuttamisen joukkueen
alueella joukkueenjohtajan ja komppanian tulenjohtopllikn kskyjen mukaan.
Koko tulenjohtoryhmn henkilst osallistuu varsinaisten tehtviens ohella muun
muassa joukkueen thystys- ja vartiotehtviin. Tulenjohtoryhmn on kyettv taiste-
lemaan mys ksiasein.
Ensimmisen kerran tavatessaan joukkueenjohtaja ja tulenjohtaja selvittvt seuraa-
vat asiat:
Joukkueenjohtaja Tulenjohtaja
- arvo, nimi ja joukko
- arvo ja nimi
- tehtv sek tulenjohtoryhmn kokoonpano,
sijainti sek taisteluvalmius
- joukkueen tehtv, kokoonpano ja
ryhmitys
- tiedot tilanteesta ja naapureista
- tulenjohtoryhmn tehtv
- huollon jrjestelyt
Joukkuetta voidaan mys tukea antamalla sille lismateriaalia, kuten
patruunoita, kertasinkoja, telamiinoja, ksikranaatteja sek savu- ja
valaisuvlineit
tykoneita ja ajoneuvoja
tykaluja, rjhdysaineita ja viestivlineit sek
linnoitusmateriaalia
elintarvikkeita ja
lkintmateriaalia.
Joukkueen kanssa samalla alueella voi toimia esimerkiksi komppanian tai pataljoo-
nan sinkoryhmi tai -partioita sek pataljoonan pioneerijoukkueen osia.
28
II LUKU
JOHTAMINEN
A. PERUSTEITA
Joukkueenjohtaja johtaa joukkuettaan komppanian plliklt saamiensa kskyjen
mukaan. Joukkue taistelee yleens komppanian osana.
Taistelujen aikana tilanteet muuttuvat nopeasti ja kokonaistilanne on usein epselv.
Joukkue voi joutua saarroksiin tai erilleen muusta komppaniasta. Joukkueenjohtajan
on tllinkin pystyttv tekemn nopeita ja pllikn taistelusuunnitelman mukai-
sia ratkaisuja. Komppanian pllikn antamat tehtvt ovat komppanian kokonais-
toiminnan kannalta vlttmttmi toteuttaa. Tehtvn tyttminen saattaa merkit
joidenkin taistelijoiden kaatumista tai haavoittumista, mutta se ei saa est tehtvn
tyttmist.
Sodan alkuvaiheessa joukkueenjohtaja ei voi tiet kuinka alaiset pystyvt hallitse-
maan pelkonsa ja silyttmn toimintakykyns taistelussa. Tmn vuoksi joukku-
eenjohtajan on perustamisesta lhtien seurattava erityisesti alijohtajiensa toimintaa.
Jos joukkueenjohtaja havaitsee alaisessaan kyvyttmyytt toimia vaikeissa tilanteis-
sa, hnen on viipymtt keskusteltava jatkotoimenpiteist komppanian pllikn kans-
sa.
Kyetkseen johtamaan joukkuettaan hyvin kaikissa tilanteissa ja tyttmn annetun
tehtvn joukkueenjohtajan on
tunnettava vihollisen taistelutavat ja kalusto
ymmrrettv komppanian taistelusuunnitelma
hallittava joukkueensa kokoonpano, varustus, suorituskyky ja kyttperiaatteet
hallittava joukkueen taisteluvlineiden kytt
ennakoitava tilanteita siten ett kykenee tekemn ptkset nopeasti ja
kskettv ratkaisut ajoissa
oltava toiminnassaan mrtietoinen ja johdonmukainen
osattava ksitell alaisiaan ja yllpit joukkueessaan kuria
oltava toiminnassaan oikeudenmukainen ja huolehdittava alaisistaan.
Joukkueenjohtaja on alaistensa jatkuvan tarkkailun kohteena. Esimerkkin alaisilleen
joukkueenjohtajan on kestettv sek fyysist ett henkist rasitusta.
Joukkueenjohtajan on tasattavajohtamisvastuuta vuorottelemalla varajohtajansa kans-
sa tarpeen mukaan ja pyrittv nukkumaan vhintn 3-4 tuntia vuorokaudessa si-
29
lyttkseen toimintakykyns. Ravinto- ja nestetarpeen tyydyttminen on vlttm-
tnt johtajan toimintakyvyn silymisen kannalta. Vsynyt ja vlinpitmtn johtaja
heikent koko joukkueen taistelukyky.
Joukkueenjohtajan on osattava suunnistaa hyvin. Hn ei kuitenkaan joukkuetta joh-
taessaan saa sitoutua liikaa summistustehtviin, vaan niiss hnen tulee mrt avuk-
seen joukkueen paras suunnistaja.
B. TAISTELUKYKY JA TAISTELUVALMIUS
1. Taistelukyky
Joukkueen taistelukykyyn vaikuttavia tekijit ovat taistelutahto, koulutustaso, aseis-
tus ja varustus.
Hyv taistelutahto ilmenee kykyn voittaa pelko ja haluna tytt tehtvt. Taiste-
lutahdon perustana on tietoisuus taistelujen vlttmttmyydest. Trkeimpi taiste-
lutahdon silyttmis- ja kehittmiskeinoja ovat
joukkueenjohtajan esimerkki
tehtvn ja sen merkityksen sek tilanteen selvittminen alaisille
luottamus toisiin taistelijoihin ja taisteluvlineisiin
tunnustuksen antaminen hyvst toiminnasta
tinkimtn ja oikeudenmukainen kuri sek
huolenpito alaisista, erityisesti haavoittuneista.
Taistelutahtoa lis erityisesti ryhmien yhteishenki. Joukkueenjohtaj an on vltett-
v ryhmien j a taistelijaparien hajoittamista. Ryhmiin kuulumattomat ajoneuvojen kul-
jettajat on sijoitettava ryhmiin j a kskettv heille taistelij aparit.
Joukkue on pidettv j atkuvasti selvill tehtvst ja tilanteesta. Toiminnan tar-
koitus on mahdollisimman usein selvitettv alijohtaj ille tai tilanteen salliessa koko
j oukkueelle. Tietojen on oltava totuudenmukaisia. Luottamusta ja yhteenkuuluvuut-
ta j oukon j a johtajan vlill lis avoin ja rehti keskustelu. Esimies ei saa antaa lupa-
uksia, j oiden tyttminen ei ole hnen vallassaan.
Kuri ilmenee kskyj en j a mrysten jrkhtmttmn tyttmisen. Kuria on py-
rittv pitmn yll ensisij aisesti kannustamalla ja palkitsemalla. Esimiehen on aina
puututtava rikkomuksiin. Nin estetn kurittomuuden yleistyminen. Vhisiss ta-
pauksissa riitt yksityinen huomautus tai kahdenkeskinen puhuttelu. Jos rikkomus
on vakava tai sen laatuinen, ett sill voi olla kielteinen vaikutus koko joukon kurin-
alaisuuteen, on joukkueenjohtajan ilmoitettava asiasta komppanian plliklle.
30
Alaisille on annettava silloin tunnustusta, kun siihen ilmenee aihetta. Joskus kan-
nattaa palkita hyv yrityskin. Palkitsemiset suoritetaan joukkueen lsnollessa.
Taistelujen odotus aiheuttaa pelkoa ja lamaannuksen tunnetta. Niiden voittamiseksi
on joukkueenjohtajan liikuttava miestens keskuudessa ja rohkaistava heit. Toimet-
tomuus johtaa helposti kurin ja taistelutahdon heikkenemiseen. Taistelujen vlinen
aika on kytettv uuden tehtvn valmisteluihin, linnoittamiseen, lepoon, huoltoon
ja koulutukseen.
Jos taistelussa on eponnistuttu tai tilanne on muuten vaikea, taistelutahdon silymi-
nen riippuu merkittvsti niist toimenpiteist, joihin joukkueenjohtaja ryhtyy. Ep-
onnistumisen jlkeen on sen syyt selvitettv ja ne on otettava huomioon tulevassa
toiminnassa. Taistelijoiden mielialaa on jatkuvasti tarkkailtava ja sit huonontavat
tekijt on poistettava ajoissa.
Huhut ja vrt tiedot on tyrehdytettv antamalla oikeita tietoja. Erityisesti on
paljastettava lento lehtisten, julkaisujen, radion ja kaiuttimien vlityksell sek koti-
seudun kautta levitetyn vihollispropagandan tarkoituspert. Samalla on pyrittv pal-
jastamaan huhujen levittjt. Edell mainituista toimenpiteist huolimatta saattavat
vsymys, suuret tappiot, tietmttmyys omasta toiminnasta, vihollisen yllttv toi -
minta tai tuntemattomien aseiden kytt sek johtajien herpaantunut ote tai kaatumi -
nen aiheuttaa taistelustressi, paniikkia ja jopa joukkopakoa.
Taistelustressin oireet esiintyvt vhitellen voimistuvina ilmiin, jotka on heti tu-
kahdutettava pttvisill ja kovilla toimilla. Niill ohjataan alaiset tuttuun, helpos-
ti hallittavaan ja samalla tehtv edistvn toimintaan, kuten esimerkiksi poteroi-
den kaivamiseen. Taistelijoiden mielenkiinto on suunnattava siihen, mit me teem-
me viholliselle tai mitk ovat lhiajan ongelmat sen sijaan, ett pohdittaisiin omia
henkilkohtaisia vaikeuksia tai sit, mit vihollinen tekee meille.
Joukkueenjohtajan lsnolo ja keskustelu taistelijoiden kanssa on vaikeissa tilan-
teissa vlttmtnt. Tehtvist luopuneet on heti eristettv ja heille on osoitettava
selvsti luopumisen seuraukset. Kurin silyttmiseksi on tarvittaessa ryhdyttv an-
karimpiinkin lain sallimiin toimenpiteisiin.
Joukkopaon hallitsemiseksi johtajien on ensimmiseksi pyrittv pysyttmnjou-
kon liike. Trkeint on tllin saada joukon huomio kiinnitetty esimieheen komen-
tamallajoukko suojaan tai maahan tai esiintymll muusta toiminnasta selvsti poik-
keavalla, uhkarohkeallakin tavalla. Pakoa johtava on pysytettv tarvittaessa voi-
makeinoja kytten. Taistelutahtonsa silyttneit miehi voidaan asettaa pakenevan
joukon eteen pysyttmn tai ohjaamaan se haluttuun maastonkohtaan. Muodolli-
seen arvovaltaan ja kuriin vetoaminen tai ankarilla rangaistuksilla uhkaaminen eivt
auta paniikin valtaan joutuneen joukon hillitsemisess.
31
Alaisten hyvinvointi ja perustarpeiden tyydyttminen vaativat riittv lepoa, huol-
totoimenpiteiden jatkuvuutta ja oikea-aikaisuutta sek taistelijoiden suojaamista kyl-
myydelt ja kosteudelta. Riittvn levon turvaamiseksi majoittuminen on valmistel-
tava etukteen ja toteutettava nopeasti. Majoituksen purkamista liian aikaisin on vl-
tettv, etenkin talvella ja huonolla sll. Vsynyt ja hiestynyt joukko on altis palel-
tumiselle.
Ampumatarvikkeiden riittvyyteen on kiinnitettv erityist huomiota. Tydennys on
suoritettava viimeistn silloin, kun puolet ampumatarvikkeista on kytetty.
Hyvin jrjestetty haavoittuneiden ja kaatuneiden huolto lievent tappioiden la-
maannuttavaa vaikutusta. Haavoittuneet ja sairaat on evakuoitava mahdollisimman
nopeasti komppanian sidontapaikalle. Kuljetusta odottavat on sijoitettava mahdolli-
simman suojaisiin ja lmpimiin paikkoihin.
Taistelutaitoa kehittv koulutus on aloitettava jo perustamisen aikana. Yhteistoi-
mintaa vahvennusten kanssa on harjoiteltava.
Fyysinen kunto silytetn taistelutoiminnan vaatimalla tasolla toiminnan ja levon
stelyll sek huoltotoimenpiteill.
Joukkueen sotavarustus pidetn toimintakunnossa suojaamalla se vihollisen tulel-
ta ja sn vaikutuksilta sek huoltamalla se kytn ja vuodenajan vaatimusten mu-
kaisesti.
2. Taisteluvalmius
Taisteluvalmiuden taso riippuu joukkueen senhetkisest tehtvst ja vallitsevasta
tilanteesta.
Joukkueelle joka valmistautuu siirtymist edellyttmn tehtvn on kskettv liik-
keellelhtvalmius. Liikkeellelhtvalmius mritetn tilanteen tarpeen mukaan 10
minuutista muutamiin tunteihin. Joukkueelle onjo koulutusvaiheessa vakioitava kun-
kin liikkeellelhtvalmiuden edellyttmt toimenpiteet. Hykkyksen lhtalueella
liikkeellelhtvalmiudet ovat 30 minuuttia tai 1 tunti . Hykkyksen liikkeellelht-
valmiuksien edellyttmt toimenpiteet on kerrottu kohdassa toimenpiteet lhtalu-
eella.
Taistelusta irti olevan joukkueen taisteluvalmius edellytt, ett
ryhmille on ksketty taisteluasemat ja toiminta niiss on harjoiteltu
uhanalaisissa suunnissa on kertasingoilla varustettu vartio
miehill on huollettu ja kohdistettu ase aina mukanaan
32
taisteluvy on aina mukana ja reppu on pakattuna suoja-asemassa tai
ajoneuvossa
maastouttaminen on toteutettu
mrvahvuiset ampumatarvikkeet, kertasingot, ksikranaatit ja vuorokauden
kuivamuona on jaettu
ajoneuvoihin on kuormattu tarpeeton materiaali ja ajoneuvot on ajokunnossa ja
jkrijoukkueessa ainakin yksi ilmatorjuntakonekivri on miehitetty.
Taisteluvalmiutta voidaan kohottaa muun muassa
jakamalla tehtvn tarvittava erikoisvlineist
lismll vartiointia ja tiedustelua
kskemll taisteluvalmiimpi ryhmitys liikkeell oltaessa tai lismll
peskkeiden miehityst
antamalla esikskyj tulevasta toiminnasta
harjoittelemalla tulevaa toimintaa.
c. JOHTAMISTOIMINTA
1. Tehtv
Joukkueenjohtaja saa perusteet toiminnalleen komppanian pllikn kskyist ja oh-
jeista.
Komppanian pllikn ksky sislt yleens ainakin
tiedot vihollisesta
- komppanian tehtvn ja toiminta-ajatuksen
oukkueen tehtvn tarkasti
taistelua tukevat joukot ja aseet sek
huollon.
Joukkueenjohtajan tulee merkit oleelliset asiat komppanian pllikn kskyst muis-
tiin. Kompanian pllikk merkitsee usein kskyns asioitajoukkueenjohtajan kart-
taan.
33
2. Suunnittelu
2.1 Tilanteen arviointi ja pts
Tilanteen arvioinnin perustana on joukkueenjohtajan komppanian plliklt saama
ksky. Kskyn jlkeen joukkueenjohtaja selvitt epsuoran tulen kyttmahdolli-
suudet tulenjohtajan tai tulenjohtopllikn kanssa. Joukkueenjohtaja antaa vaatimuk-
set tulenjohtajalleen epsuoran tulen kytst joukkueen alueella.
Joukkueenjohtajan tilanteen arviointi sislt
joukkueen tehtvn erittelyn
vihollisen ja oman joukkueen toimintamahdollisuuksien arvioinnin
toimintaolosuhteiden kuten maaston, sn, vuorokauden ja vuodenajan vaikutuk-
sen arvioinnin sek
joukkueen valmiuden ja aikatekijiden arvioinnin.
Tehtv arvioidessaan joukkueenjohtaja sitoo tehtvn edellyttmt toiminnat ai-
kaan ja maastoon, jolloin hnelle selvi kokonaiskuva tehtvn edellyttmist toi-
minnoista.
Vihollisuhka on aina olemassa sek ilmasta ett maasta. Pllikn antamien tietojen
perusteella joukkueenjohtaja arvioi vihollisen toiminnasta
kuinka paljon vihollista tulee joukkueen alueelle tai sen lheisyyteen
vihollisen taistelu- ja rynnkkpanssarivaunujen kyttmahdollisuuksia, tulituki-
paikkoja ja etenemisuria
vihollisen jalkaven toimintaa
vihollisen taisteluhelikoptereiden ja rynnkkkoneiden toimintaa
miten maasto, vuorokauden ja vuodenaika sek s vaikuttavat
vihollistoimintaan
oman toiminnan vaikutuksen vihollisen toimintaan.
Omista toimintamahdollisuuksistaan joukkueenjohtaja arvioi
joukkueen senhetkisen valmiuden aloittaa tehtv
valmisteluihin kytss olevaa aikaa huomioiden vihollisen toiminta
toimintamaaston antamaa suojaa, estearvoa ja linnoittautumismahdollisuuksia
vuorokauden, sn ja kelin vaikutusta toimintaan ja
suojautumismahdollisuuksiin
Lopuksi joukkueenjohtaja arvioi aikatekijt, jotka vaikuttavat toimintaan. Aikateki-
jiden arvioinnin pohjalta joukkueenjohtaja ptt toimintojen suoritusjrjestyksen
ja kiireellisyyden.
34
Tilanteen arvioinnin perusteella joukkueen johtaja tekee ptksens. Tilanteen ar-
vioinnin on oltava jatkuvaa mys ptksenteon jlkeen. Pts ilmaisee, miten teh-
tv suoritetaan.
Nopea ja oikeansuuntaisena aloitettu toiminta on parempi kuin pitkn harkinnan vuoksi
myhstynyt ratkaisu.
2.2 Taistelusuunnitelma
Joukkueenjohtaja tydent ptksens taistelusuunnitelmaksi,joka sislt yleens
- joukkueen tehtvn ja sen suoritusperiaatteen
ryhmien tehtvt
tiedustelun ja suojaamisen
panssarintorjunnan
epsuoran tulen
ilmatorjunnan ja ilmasuojelun
pioneeritoiminnan
ajoneuvojen kytn
taisteluainesuojelun
huollon ja
johtamisen.
Taistelusuunnitelmasta voidaan tehd luonnos erityisesti puolustustaistelussa helpot-
tamaan johtamistoimintaa. Liitteess 6 on esimerkki taistelusuunnitelman luonnok-
sesta puolustuksesta
3. Johtamiskeinot
Joukkueenjohtajan johtamisen keinoja ovat
oma esimerkki ja johtamispaikan valinta
selvt j a yksiselitteiset kskyt
vahvistetut ja sovitut merkit
pysyv tehtvjako
- etukteen sovitut toimintamenetelmt sek
- vakioidut toimenpiteet.
Johtajan esimerkki on erityisen trke ensimmisess taistelussa. Rohkealla ja rau-
hallisella esiintymisell hn auttaa miehi hallitsemaan pelkonsa. Kuitenkin liialli-
nen uhkarohkeus voi kostautua turhana kaatumisena tai haavoittumisena. Johtajan
menettminen saattaa lamauttaa joukkueen taistelukyvyn. Johtajan esimerkill saa-
daan joukko mys suojautumaan, aloittamaan ja keskittmn tuli tai etenemn hyk-
kyksess.
Johtamispaikkaa valittaessa on otettava huomioon, ett
sielt on nhtv sek vihollinen ett taistelumaasto
joukkneenjohtajalla on oltava mahdollisuuksien mukaan nkyhteys ryhmn-
johtajiin
sen tulisi tarjota suojaa vihollisen suora-amrnuntatulelta
35
johtajan on sijoituttava ja liikuttava taistelun aikana siten, ett hn pystyy
tarvittaessa vlittmsti johtamaan taistelua kulloinkin ratkaisevasti vaikuttavan
joukkneen osan tai aseen, kuten esimerkiksi konekivrin ja sinkoaseen toimin-
taanja
joukkneenjohtaja ja tulenjohtaja toimivat yleens yhdess.
Kskyt on annettava riittvn ajoissa, jotta alaisille j aikaa kskyn toteuttamiseen.
Kskiessn joukkneenjohtajan ja ryhmnjohtajan on otettava huomioon alaisensa
henkilkohtaiset ominaisuudet, kokemus, koulutustaso, mieliala ja vsymystila.
Kskiessn joukkneenjohtajan
nenkytn on oltava rauhallista ja vakuuttavaa
on kohdistettava sanansa kskyn saajalle ja katsottava hnt silmiin ja
on sidottava ksky maastoon tai kdell nytettyyn kompassi suuntaan.
Joukkneenjohtaja kskee joukknettaan
henkilkohtaisesti
lhiradiolla
lhetin tai
huutoketjun vlityksell.
Joukkneenjohtajan antamat kskyt ovat esikskyj, yhteiskskyj tai erillisksky-
j.
Esiksky on toiminnan nopeuttamiseksi annettava varsinaista ksky edeltv ks-
ky, joka sislt valmistautumistehtvn.
Yhteisksky annetaan samansisltisen samanaikaisesti kaikille alijohtajille tai koko
joukkneelle. Annettaessa yhteisksky koko joukkneelle kytetn usein kskynan-
tomuotoa.
Erillisksky annetaan vain niille alaisille, joita asia koskee. Taistelutilanteissa anne-
tut kskyt ovat yleens erilliskskyj. Erillisksky on saatettava mys niiden tietoon,
joiden toimintaan se vaikuttaa.
36
&
[JJ
&
KUVA 7


2C8J
3C8J EE

1
IZI
v

RSrn
J
IZI
J

&
31Z1
J
-10 m


I
[1JTJA
21Z1
J

11Z1
J1C8J
[AJ
RSITJ
(JvJ:ssa ja JkJ m 200S:ss)
- taistelijoiden vliset etisyydet noin 1 metri
- vartiomiehet maaston mukaan 50 - 150 metrin phn
Joukkuetta ei saa koota kskynantomuotoon vihollisen lheisyydess, eikij
silloin, kun on olemassa uhka joutua tulen kytn kohteeksi.
Esimerkki j oukkueen kskynantomuodosta
Hyv ksky on lyhyt, yksiselitteinen ja toteuttamiskelpoinen.
Kskyyn sisllytetn vain ne asiat, jotka kskyn saajan on toiminnassaan tiedettv.
Joukkueenjohtaja ei toista komppanian plliklt saamaansa ksky joukkueelleen
sellaisenaan, vaan kskee vain saamansa tehtvn toteuttamiseksi tarvittavat asiat.
Kskyn ymmrtminen varmennetaan kysymyksinja toistoin. Erityisesti kskyn teh-
tvosien ymmrtminen on varmistettava. Kskyn jlkeen alaisille voidaan antaa
yksityiskohtaisia toimintaohjeita.
37
Vahvistettuja ja sovittuja merkkej ovat ksi-, valo-, lippu- ja nimerkit sek
merkkisavut. Niit kytetn joukon, tulen ja ajoneuvojen johtamisessa, hlyttmi-
sess, tietojen vaihtamisessa ja tunnistamisessa.
Merkinantovlineit joukkueessa ovat
valopistoolit
taskulamput
liput
savu- ja merkkisavuheitteet
vihellyspillit
valojuovaluodit sek
hlyttimet.
Joukon ja ajoneuvojen johtamisessa kytettvt vahvistetut ksi- valo- ja lippumer-
kit ovat liitteess 3.
Pysyv tehtvjako joukkueessa ja ryhmss vhent kskemist ja nopeuttaa toi-
menpiteit. Tehtvt pit jakaa alaisten kykyjen mukaan.
Vakioidut toimenpiteet ja etukteen sovitut toimintamenetelmt edesauttavat aloit-
teen tempaamista ja helpottavat johtamista. Toiminnan onnistumisen edellytyksen
on, ett joukkueenjohtaja kskee ja harjoittaa toimintamenetelmt riittvn hyvin.
Yhteytt pidetn takaa eteen, vasemmalta oikealle ja tukevasta tuettavaan. Jouk-
kueenjohtaja voi kytt yhteydenpitoon
- tapaamista
lhetti
yhteysmiehi
- vahvistettuja ja sovittuja merkkej sek
- puhelin- ja radioyhteyksi.
Henkilkohtainen tapaaminen on varmin yhteydenpitotapa ja siihen on pyrittv aina
tilanteen salliessa. Joukkueen ollessa taistelussa joukkueenjohtajan on keskityttv
taistelun johtamiseen ja huolehdittava yhteydenpidosta muilla tavoin.
Jkrijoukkue voidaan varustaa ryhmkohtaisilla lhiradioilla, joita kytetn tais-
telun johtamiseen.
Tulenjohtoryhmt ja jalkavkikomppaniassa lisksi puhelinryhm rakentavat jouk-
kueisiin puhelinjohdot. Tulenjohtoryhmill on lisksi kytssn radio ja sanomalai-
te. Radio- ja puhelinyhteyksi kytetn ensisijaisesti epsuoran tulen johtamiseen,
mutta mys joukkueenjohtajan johtamistoiminnassa.
38
Puhelinyhteytt tulee kytt salattavuussyist aina kun se on mahdollista. Puhelin
on kyttkelpoinen yhteydenpitovline erityisesti puolustustaistelussa. Joukkueenjoh-
tajan on huolehdittava siit, ett puhelinlinjat on pyrittv kaivamaan maahan vihol-
lisen tulivaikutuksen vhentmiseksi.
Jkrikomppania m 2005 viestiyhteydet perustuvat radioyhteyksiin. Jkrijoukku-
eessa m 2005 kytetn yhteydenpidossa ja johtamisessa mys ryhmkohtaisia lhi-
radioita.
KUVA 8
Komppanian radioyhteydet
~ p ctJp .!I!,
~ I r, -
1-----
81mm
,_o_1

I%lJ I & IT JA I%lJ ~ T JA
r J -,
I%lJ ~ ~ _ t
Komppanian puhelinyhteydet
Pataljoonaan ja tukevi in tuliyksikihin
I
9 Keskusosakeskus
Kenttpuhelin
-E!S..1--7-- Rakentamissuunta, yksi parikaapeliyhteys
Radiolla ja puhelimella saadaan yhteys kaikkiin pataljoonan yksikihin
sek tukeviin tuliyksikihin. Puhelimella soitetaan ensiksi komppanian
komentopaikalla olevaan keskukseen, joka vlitt puhelun edelleen.
39
Esimerkki komppanian viestiyhteyksist m911JvK JK m 2005 viestiyhteydet
perustuvat radioyhteyksiin.
40
Pllikk on tavoitettavissa joukkueenjohtajan tai tulenjohtajan radion kautta. Ra-
diota voidaan kytt trkeiden ilmoitusten antamiseen erityisesti komppanian ede-
tess tulen ja liikkeen avulla hykkyksess.
Joukkueenjohtaja valvoo kskyjens toteuttamista
toistattamalla tehtvn
tarkastuskierroksi llaan
asettamalla mraikoja ja
vaatimalla ilmoituksia.
Valvonnassa joukkueenjohtaja kytt apunaan joukkueen varajohtajaa. Valvonnan
on oltava avointa, alaisia ohjaavaa ja tukevaa toimintaa. Ryhmien sisisiin pikkuasi-
oihin puuttumista on vltettv. Ryhmien toimintaa valvoessaan joukkueenjohtaja
huomauttaa virheist ryhmnjohtajille, jotka korjauttavat virheet. Alaista ei saa uh-
kailla eik jtt yksin kamppailemaan vaikeuksiensa kanssa. Alaisten oma-aloittei-
suutta on kannustettava.
4. Taistelun iohtaminen
Taistelun johtaminen perustuu joukkueenjohtajan omiin havaintoihin, joita tukevat
ryhmien ilmoitukset. Joukkueenjohtajan on koulutettava ryhmnjohtajat antamaan il-
moitukset tilanteen vaihteluista oma-aloitteisesti. Ptkset on tehtv nopeasti. Joh-
tamiseen kytetn lyhyit erilliskskyj sek sovittuja ja vahvistettuja merkkej.
Taistelun aikana joukkueenjohtajan oma esimerkki on ratkaiseva. Rohkea ja olosuh-
teisiin nhden mahdollisimman rauhallinen johtaja on esimerkkin alaisilleen.
Joukkueenjohtajan on pyrittv liikkumaan taistelun aikana ryhmst toiseen. Hen-
kilkohtainen kynti rohkaisee miehi ja kohottaa taistelutahtoa. Joukkueenjohtaja
ei saa jd passiivisena odottamaan vihollisen toimenpiteit ja sit, kuinka omat
ennalta ksketyt vastatoimenpiteet tehoavat. Vihollisen toiminta on ennakoitava ja
siten temmattava aloite itselleen. Ryhmn tai taistelijaparinkin oikea-aikainen, yllt-
tv isku odottamattomasta suunnasta voi ratkaista koko taistelun.
Joukkueenjohtajan tulee pit alijohtajansa jatkuvasti tietoisena tehtvn suorituspe-
riaatteesta ja toimintavaihtoehdoista. Tllin he pystyvt toimimaan yllttvisskin
tilanteissa oma-aloitteisesti ja oikeansuuntaisesti. Komppanian pllikk on pidett-
v tietoisena joukkueen toiminnasta ja taistelun kulusta. Komppanian pllikk pys-
tyy tukemaan joukkuetta ainoastaan silloin, kun hnell on riittv tieto tilanteesta.
Naapureille ilmoitetaan heit koskevat tilannetiedot, jotka vlitetn yleens puheli-
mella, lhetill tai radiolla.
41
111 LUKU
..
JOUKKUEEN TAISTELUUN LIITTYVIA
TOIMINTOJA .
A. TIEDUSTELU
1 . Perusteita
Joukkueen tiedustelu on aktiivista ja jatkuvaa tietojen hankkimista vihollisesta ja
maastosta. Tiedustelu ei saa paljastaa omaa toimintaa.
Joukkueen kyttmt tiedustelutavat ovat
- thystys
partiointi sek niihin liittyv
kuulostus.
Joukkue saa tietoja omien havaintojensa lisksi
- komppanian plliklt
- naapureilta sek
sotavangeilta ja sotasaalismateriaalista.
2. Maastontiedustelu
Maastontiedustelulla selvitetn toiminta-alueen maaston sek olosuhteiden kuten
lumen, jn ja kelin vaikutus vihollisen ja omaan toimintaan.
Maastontiedustelulla haetaan vastausta kolmeen kysymykseen
millainen toimintamaasto on
miten vihollinen toimii tss maastossa ja
miten parhaiten suoritan tehtvni tss maastossa.
Joukkueenjohtaja tiedustelee toiminta-alueensa maaston tulenjohtajan ja joukkueen
varajohtajan kanssa aina, kun se on mahdollista. Ryhmnjohtajille on annettava ajan
ja tilanteen salliessa tilaisuus toiminta-alueen tiedusteluun. Joukkueenjohtajan on tl-
lin selvitettv heille
ksityksens vihollisen tulevasta toiminnasta
joukkueen tehtv ja sen suoritustapa sek
- ryhmien tehtvt.
42
Mikli maastontiedusteluun ei ole aikaa tai mahdollisuuksia, joukkueenjohtaja tekee
ptksens ja antaa ensimmiset kskyns kartan, tekemiens havaintojen sek komp-
panian plliklt saamiensa tietojen perusteella. Maastontiedustelua tydennetn
tehtvn aikana.
Komppania lhett yleens tulevalle toiminta-alueelle tiedustelu- ja valmisteluosas-
ton. Osastoa johtaa yleens komppanian pllikk. Siihen kuluu joukkueesta ainakin
joukkueenjohtaja tai -varajohtaja.
3. Vihollistiedustelu
Vihollistiedustelulla selvitetn joukkueen toiminta-alueella olevan vihollisen m-
r, laatu, kalusto, ryhmitys ja toiminta. Komppanian pllikk antaa perusteet tie-
dustelulle kskyssn.
Vartiomiehet suorittavat maa- ja ilmathystyst. Sen pmrn on aukoton t-
hystysverkko joukkueen toiminta-alueella.
Partioinnilla tydennetn ja tarkistetaan thystystietoja sek pidetn kosketusta
viholliseen. Partioita voidaan kytt mys yhteydenpito on esimerkiksi erillisten tu-
kikohtien tai peskkeiden ja puolustuskeskusten vlill. Partion vahvuus mrytyy
tehtvn ja tilanteen mukaan. Se varustetaan tehtvn mukaisesti ja kevennetn si-
ten, ett liikkumisesta ei aiheudu ylimrisi ni. Lisvarusteeksi partiolle voi-
daan antaa
kompassi
kartta tai luonnos
kiikari ja pimenklaite sek
- lhiradio tai komppanian pllikn kskyll muu radio.
Tiedusteluksky annetaan partion johtajalle yleens koko partion kuunnellessa. Ks-
ky annetaan karttaan, luonnokseen tai lyhyill tiedusteluetisyyksill maastonkohtiin
sitoen. Ksky sislt yleens
vihollisen
joukkueen tehtvn ja lhiajan toiminnan
partion tehtvn ja sen suoritustavan: lhtjljestelyt, etenemisreitin, toiminnan
eri kohteilla ja paluun aikamrineen
tietojen ilmoittamistavan
heti ilmoitettavat asiat
tunnusmerkit ja
- toiminnan kohdattaessa vihollinen.
43
Partio lle on annettava niin paljon aikaa, ett se voi suorittaa tehtvns htilemtt.
Vihollistilanteesta, sst ja vuodenajasta riippuen partio lle on annettava aikaa noin
1,5 tuntia kilometrin tiedustelumatkaa kohden. Tiedusteluajasta on kohteen tieduste-
luun varattava 2/3 kytss olevasta ajasta. Partio voi liikkua tehtvssn jalan, pol-
kupyrill, hiihten, moottoripyrill tai moottorikelkoilla.
Tiedustelupartion lht on aina ilmoitettava koko joukkueelle. Tiedustelupartio lh-
tee liikkeelle ksketyn vartiopaikan kautta, jossa se ilmoittaa joukkueenjohtajan ks-
kemt tunnusmerkit. Tunnistaminen varmistetaan tunnussanalla. Partio palaa takai -
sin yleens saman vartiopaikan kautta kuin lhteekin. Tunnusmerkkej on vaihdetta-
va riittvn usein vihollisen harhauttamiseksi. Tunnusmerkkej ovat esimerkiksi
tiedustelupartion tullessa vartiopaikan lhelle - 2 TAPUTUSTA
- vartiomies vastaa - 3 TAPUTUSTA.
Partio etenee ksketty reitti avojonossa tunnustelijoiden tapaan, pyshtyen vlill
thystmn ja kuulostelemaan. Tiedustelupartio aloittaa tulen, mikli se havaitaan
eik suojaan pseminen ole mahdollista. Muulloin taistelukosketus otetaan vain, jos
tehtv sit edellytt. Vihollisen lheisyydess on edullista thyst pitkn samas-
sa paikassa ja antaa vihollisen paljastaa oma toimintansa.
Partion johtaja kertoo tiedustelutiedot yleens itse joukkueenjohtajalle. Heti ilmoi-
tettavien asioiden perillemeno on varmistettava. Tiedot ilmoitetaan yleens luonnok-
selle piirrettyn.
4. Tilannetiedot
Joukkueenjohtajan ksitys tilanteesta joukkueen alueella muodostuu jljestmns
tiedustelun avulla, komppanian plliklt ja alaisiltaan saamiensa tietojen sek hen-
kilkohtaisten havaintojen perusteella. Joukkueenjohtaja saa kokonaiskuvan viholli-
sen toiminnasta komppanian plliklt.
Joukkueenjohtajan on heti ilmoitettava komppanian plliklle
kosketuksen saamisesta tai katkeamisesta
maahanlaskusta, helikoptereista ja sirotemiinoitteista
vihollisen uusista joukoista, aseista, ryhmityksist ja toiminnan muutoksista
- taisteluaineista tai niiden kyttn viittaavista toimenpiteist j a
- sotasaalisasiakirj oista.
Komppanian pllikk on pidettv selvill joukkueen toiminnasta j a taistelun ku-
lusta lyhyill tilanneilmoituksilla. Joukkueenjohtaja antaa ilmoitukset itse, pllikn
tarkastuskierrosten yhteydess tai lhett tiedot lhetill tai viestivlineell.
44
Tilanneilmoitusten tietojen on oltava tosia. Jos tiedot ovat epvarmoja tai oletuksia,
on se selvsti tuotava esille. Mys epedulliset tiedot on ilmoitettava. Tilanneilmoi-
tus sislt yleens
vihollisen mr, laatu, toiminta ja tappiot
oman ryhmityksen, toiminnan ja suunnitellun jatkotoiminnan
omat tappiot ja materiaalitilanteen sek
joukkueen taistelutahto.
Tilanneilmoitus annetaan tarvittaessa kirjallisena ja sit voidaan selvent luonnok-
sella.
Joukkueenjohtajan tilanneilmoitus taistelutilanteessa plliklle voi kuulua esimer-
kiksi "Tavoite saavutettu, yksi rynnkkvaunu tuhottu, jossa numerointi 1128 A. Ai-
nakin 5 vihollista kaatunut. Omat tappiot yksi kaatunut ja 2 haavoittunutta. Joukkue
on kaivautumassa. Kytetty 0, 1 tuliannosta krh-joukkueen tulta. Raskaita kertasin-
koja on jljell vain 2 kappaletta, niit tarvitaan vhintn 3 lis. Joukkue on vsy-
nyt, mutta taistelutahto on hyv"
B. KOSKETUS JA SUOJAAMINEN
Kosketuksen pitmisen tarkoituksena on pysy joka hetki selvill vastassa olevan
vihollisen ryhmityksest, vahvuudesta j a toiminnasta. Kosketus on joko tiedustelu-
tai taistelukosketus.
Tiedustelukosketus pidetn thystyksell ja partioinnilla. Taistelukosketuksessa
joukkue tai sen osat ovat taistelussa vihollisen kanssa.
Joukkueen toimintavapauden silyttmiseksi ja vihollisen yllttvn toiminnan est-
miseksi on joukkueen aina suojattava itsens. Joukkue suojaa itsens
- vartioinnilla ja thystyksell
tunnustelijoilla ja sivustapartioilla
lhipuolustuksella sek
hlyttimill tai suojamiinoilla.
Joukkueenjohtaja kskee joukkueen vartiopaikat. Etenemisen pyshtyess tai puo-
lustukseen ryhmittymisen alkuvaiheessa on ryhmnjohtajien oma-aloitteisesti asetet-
tava vartio trkeimpn suuntaan. Joukkueenjohtajan ja varajohtajan on mahdolli-
simman nopeasti tarkistettava vartiopaikat tilanteen, maaston ja tehtvn mukaisiksi.
Vahvennuksena olevan tulenjohtoryhmn vartiopaikka ksketn tulenjohtopaikalle
45
tai thystyspaikalle. Joukkueenjohtaja tarkastaa vartiot yleens vhintn kerran vuo-
rokaudessa. Liitteess 9 on esitetty tarkemmin vartioinnin yleisi periaatteita sek
joukkueen tukikohdan vartioinnin jrjestelyt.
Komppanian pllikk kskee tunnussanan ja taistelutunnuksen, jotka vaihtuvat
tavallisesti kerran vuorokaudessa.
Tavallisesti ryhmityksess ensimmisin etenevien ryhmien johtajat asettavat ennen
liikkeelle lht kertasingoilla varustetun taistelijaparin ryhmns eteen tunnusteli-
joiksi. Tunnustelijat suojaavat joukkuetta sen etenemissuunnassa liikkeen aikana.
Sivustapartioita voidaan kytt liikkeen aikana joukon sivustojen suojaamiseen.
Vihollisen mahdolliset yllkk- tai thystyspaikat, kuten met ja aukeiden reunat, on
tarvittaessa tutkittava sivustapartioilla ennen joukon viemist uhanalaisille alueille.
Lhipuolustusta kytetn vihollisen yllttvn toiminnan torjumiseksi esimerkiksi
marssilevon aikana ja majoituttaessa. Tllin tiedustellaan ja valmistellaan puolus-
tusryhmitys joukon vlittmn lheisyyteen sek harjoitellaan toiminta vihollisen
torjumiseksi.
c. PANSSARINTORJUNTA
Panssarintorjunnan tarkoituksena on vihollisen panssarivaunujen tuhoaminen, niiden
toiminnan estminen tai vaikeuttaminen sek joukkueen suojaaminen panssarivau-
nujen toiminnalta.
Panssarintorjunta on yksi joukkueen onnistuneen taistelun edellytyksist. Pans-
sarintorjunta toteutetaan
- valitsemalla taistelumaasto mahdollisuuksien mukaan siten, ett se on peitteinen
ja vaikeakulkuinen
- panssarintorjunta-aseilla
miinoilla ja puumurrosteilla
- epsuoralla tulella ja savuilla
- tilapisvlineill, kuten kasapanoksilla ja polttopulloilla.

.j::..
c::
0
Taistelumaaston valinta 0\

- (vh 300 m) riittvn kau
kana aukeasta
\0
_ 1'11
- peitteinen ja vaikeakul-
kuinen
m

\ 11
\11
Epsuora tuli
en

- \ 11
- ryhmittyvn vihollisen hi
S
\)
y*4 ____
rint
(1)
- panssarivaunujen sokai-


, su savuttamalla
--, - vaunuja suojaavan jalka-
o'
,
ven tuhoaminen
c

- rynnkkvaunuj en tuhoa-

minen
(1)

(1) Sulutteet
::l
'0
- panssarivaunujen pys-
'"
yttminen ja tappioiden
::l
U r21JltJ7
en
tuottaminen niille
en
'"
- oman ryhmityksen suo-
>;


jaaminen
c:!.

Kertasingot
c
::l
- panssarivaunujen tuhoa-
::l minen
'"
en

S-

Ilmatorjuntakonekivrit
'0
Q
ttr..
- rynnkkpanssari vaunu-
c
2-
RS'(
jen vaurioittaminen
c

en
2
Tilapisvlineet
:><:"

- asemiin tunkeutuneiden
en
(1) panssarivaunujen tuhoa-
en
en

minen
'"
\ 11 \ 11
1\
\ 11 \ 11
Savutus
1\
- vaunujen sokai seminen
epsuoralla tulella tai
0
0
\ 11
thystyksell
0

- tuliaseman vai hto
100m
11 = jal kavki
li!l3 = nnkk sv
47
Kertasinkojen kytss on otettava huomioon, ett maasto ja muu ryhmitys suojaa
ne vihollisen jalkavelt
raskaat kertasingot on sijoitettava siten, ett maasto ja muu ryhmitys suojaa ne
vihollisen jalkavelt
etisyydet on mitattava
ennakon mrittmist varten on arvioitava maalin todennkinen
etenemisnopeus
ainakin kahden kertasingon on pystyttv ampumaan samalle tulialueelle
kertasingot on pyrittv sijoittamaan sivustatuliasemiin
kertasinkojen ja kivrikaliiperisten aseiden tulella on estettv tukikohdan
edess olevien sulutteiden osien raivaaminen sek
kytetn kertasinkojen tehokkaita ampumaetisyyksi.
Kertasinkojen tehokkaat ampumaetisyydet:
ase liikkuvaan vaunuun paikalla olevaan vaunuun
Rsksko 25-200 m 25-350 m
Kvksko 15-100 m 15-220 m
Kertasinkojen tuliasemat on edullista valita siten, ett trkeimmlle tulialueelle on
etisyytt alle puolet suurimmasta tehokkaasta ampuma-etisyydest. Kevyen kerta-
singon osumatodennkisyys 150 metrilt kaksinkertaistuu, kun ampumaetisyys on
mitattu. Tulenjohtoryhmn etisyydenmittausvlineill voidaan mitata nopeasti tar-
kat ampumaetisyydet.
Joukkue saa tilanteesta ja toimintamaastosta riippuen raskaita ja kevyit kertasinko-
ja. Hykkyksess tulee kaikkien kertasinkojen olla joukkueen mukana. Joukkueen-
johtajan tulee aina varata muutama kevyt kertasinko omaksi reservikseen. Jokaisesta
ryhmst valitaan 1-3 taistelijaa kertasinkoampujiksi . Ampujiksi valittujen tulee olla
rohkeita ja itseniseen toimintaan kykenevi sek hyvi ampujia. Kullekin ampujalIe
annetaan 2-3 kevytt ket1asinkoa.
Joukkue rakentaa oman toimintansa suojaksi panssarintorjuntaan liittyvn varamii-
noitteen. Varamiinoite rakennetaan siten, ett siihen pyshtynyt panssarivaunu on sin-
kojen tehokkaan ampumaetisyyden pss. Varamiinoitteeseen kytetn enintn
30 telamiinaa. Joukkueen siirtyess uuteen tehtvn telamiinat on pyrittv ottamaan
mukaan. Jos joukkueelle annetaan kevyit kylkimiinoja, niill voidaan esimerkiksi
sulkea pienehkt panssariurat joukkueen sivustalla.
48
Ilmatorjuntakonekivrill voidaan vaurioittaa kuljetuspanssarivaunuja. Tllin vau-
nua tulee tulittaa sivustatuliasemista, koska lpisy ei yleens synny etupanssariin.
Ksiaseilla ja epsuoralla tulella tuhotaan panssarivaunuja suojaava jalkavki. Tl-
lin vaunujen tuhoaminen lhietisyydelt on helpompaa. Tykistn tulella voidaan
tuhota rynnkkpanssarivaunuja ja vaurioittaa taistelupanssarivaunuja.
Savutuksella voidaan sokaista ja vaikeuttaa vihollisen panssarivaunujen toimintaa.
Savutukseen on valmistauduttava sek valoisalla ett pimell. Savutuksella voidaan
mys harhauttaa vihollista.
=V
...
Hykkyksen kohteena olevan
vihollisen sokaiseminen

Singon
tehokas
kantama
- Panssarivaunujen thystetyn
tulen kytn vaikeutlaminen
sinkojen tehokkaan kantaman
ulkopuolella

..
,


Tulituessa olevien panssari-
vaunujen tulen tarkkuuden
heikentminen
(
.Jo.;;;id>
-
Asemanvaihtojen tai irtautu-
misen suojaaminen
KUVA 10 Savutuksen kytttapoj a
-


f.... (jO;
l'i. (V'V""I f.... ,..rr' RS
l'i.
Vihollisen harhauttaminen

..

- -

Liikuntakyvytlmn panssari-
vaunun sokaiseminen tuhoamis-
ta varten


-
Pimenklaitteiden kytn
vaikeuttaminen (ir-Iaitteilla
nhdn normaalin savun lpi)
49
50
D. EPASUORA TULI
Joukkueen taistelua voivat tukea kranaatinheitinkomppania tai sen osa, kentttykis-
tpatteristo tai useita patteristoja sisltv tykistryhm. Lisksi jalkavkijoukkueen
taistelua tukee jalkavkikomppanian oma kranaatinheitinjoukkue.
Tuliyksikt ampuvat muun muassa
tulimuotoja eli iskuja, peitteit ja esteit
ryppyj
2-5 kerran eri
kertoja.
ISKU
100 m
D,00m
PEITE
300 m
"-------,1100 m
ESTE
300 m
"-------,1100 m
KUVA 11 Tulimuodot
- kestoaika 60 s
- ampumatarvikkeita 0,1 t-ann
- esim KrhK/JP 108 Is, kun
9x120 mm krh ampuu 12 Is/heitin
- kytetn yleens hykkyksess
- kestoaika 60 s
- ampumatarvikkeita 0,1 t-ann
- kytetn yleens hykkyksess
- KrhJ ei ammu
- ammutaan suurimmalla tulinopeudella
- ampumatarvikkeita 0,2 t-ann
- kytetn yleens puolustuksessa
- kranaatinheitinjoukkueen esteen koko
on 100 m x 100 m
51
VarmuusetisyydeU tarkoitetaan oman tulen kannalta turvallista etisyytt maalis-
ta. Varmuusetisyyden mritt tulenjohtopllikk tai tulenjohtaja laskennallisesti
tai tulen osuvuuden perusteella. Ennalta lasketut varmuusetisyydet osoittavat vain
likimrisesti todellisen varmuusetisyyden.
Tulenkytll pyritn vihollisen tuhoamiseen, lamauttamiseen tai hirintn. Nit
mritteit kytten joukkueenjohtaja kskee tulenjohtajalle vaatimuksensa epsuo-
ran tulen kytst.
Tuhoamisella tarkoitetaan vihollisen saattamista toimintakyvyttmksi pysyvsti tai
ainakin kyseisen taistelun ajaksi. Tuhoamisella aiheutetaan vhintn 50 prosentin
henkilsttappiot maalissa. Poteroihin suojautuneen vihollisen tuhoaminen vaatii noin
6 patteriston iskua, kun maali on kooltaan 200 m x 200 m.
Lamauttamisella estetn vihollisen toiminta haluttuna aikana. Lamauttamisella ai-
heutetaan vhintn 20 prosentin henkilsttappiot. Lamauttamiseen tarvitaan noin
3 patteriston iskua, kun maalina on kaivautunut vihollinen kooltaan 200 m x 200 m.
Lamauttamiseen liitetn usein savuammunta.
Hirinnll tarkoitetaan vihollisen toiminnan vaikeuttamista. Ammuntaan voidaan
liitt savuammunta.
Joukkueenjohtaja ja tulenjohtaja ovat taistelijapari. He liikkuvat psntisesti yh-
dess ja majoittuvat samaan paikkaan. Tilanteenarviointi tulenjohtajan kanssa ep-
suoran tulen tarpeesta ja kyttmahdollisuuksista kuuluu oleellisena osana joukku-
eenjohtajan johtamistoimintaan.
Joukkueenjohtaja ptt ja kskee epsuoran tulen kytst. Sen vuoksi hnen on
oltava selvill epsuoran tulen mrst ja laadusta
ilmaistava selkesti tulenjohtajalle taistelusuunnitelmansa ja siihen liittyvt
vaatimukset epsuoran tulen kytst.
tarkastettava ja hyvksyttv tulenjohtajan laatimat suunnitelmat
kskettv tulitehtvt sek
pidettv tulenjohtaja selvill tilanteesta.
Liitteiss 8 ja 9 on esimerkkej joukkueenjohtajan antamista vaatimuksista tulenjoh-
tajalle.
52
Tulenjohtaja tekee esityksi ja toteuttaa epsuoran tulen kytn. Hnen on pidettv
joukkueenjohtaja tietoisena
kytss olevien tuliyksikiden sijainnista, laadusta ja ampumavalmiudesta
tulenjohtajan valmiudesta epsuoran tulen kyttn
tulen kytn rajoituksista
aikatekijist
joukkueen toimintaan liittyvist epsuoran tulen maaleista
varmuusetisyyksist ja
viestiyhteyksist.
Joukkue saa epsuoraa tulta kyttns tulenjohtoplliklt. Joukkueenjohtajan on
annettava vaatimuksensa tulenjohtajalle vlittmsti tehtyn ptksen toiminnas-
taan. Tllin tulenjohtaja ehtii pyyt tulenjohtoplliklt tarvittavat tuliyksikt kyt-
tns.
Joukkueenjohtajan on kyettv antamaan tulikomento mys itse. Liitteess 4 on esi-
merkki joukkueenjohtajan kyttmst tulikomennosta ja tulen korjaamisesta.
E. ILMASUOJELU JA ILMATORJUNTA
1. Ilmauhka
Joukkueen alttius joutua vihollisen ilmatiedustelun paljastamaksi sek ilmahykk-
yksen kohteeksi on suurin liikkeell oltaessa.
ALLE 500 METRIN ETISYYDELT HAVAITAAN
- teltta,
- ajoneuvo,
- tykin tuliasema ja liikkuva mies
ALLE 1500 METRIN ETISYYDELT HAVAITAAN
- liikkuva partio,
- liikkuva ajoneuvo,
- ryhmitysalue
~
1\
o
JOUKON PALJASTAVAT HELPOSTI:
Jljet ja poikkeaminen maaston muodoista
Valot
Liike Lmpsteily
KUVA 12 Esimerkkej lentotiedustelulla havaittavista kohteista
53
54
Tiedustelulennokkeja kytetn kohteen tiedusteluun ja joissakin tilanteissa mys
epsuoran tulen johtamiseen. Tiedustelulennokit ovat pienen kokonsa ja hiljaisuu-
tensa vuoksi vaikeasti havaittavia.
Rynnkkkoneet hykkvt joukkoja vastaan tykein, raketein, ohjuksin tai kasetti-
ja napalmpommituksin. Ennen lentohykkyst on maali tiedusteltava tai ainakin pai-
kannettava ylilennolla. Useita maaleja paikantava kone voi pysy pitkn ilmator-
junnan ulottumattomissa. Mikli havaitaan jopa yli 10 km etisyydell korkealla pi-
vystv kone, voidaan varautua kuvassa 13 esitettyyn toimintaan.
Aikaisemmin todettua kohdetta, esimerkiksi puolustukseen ryhmittynytt joukkoa
vastaan hyktessn, kone lhestyy matalalla, nousee muutaman sadan metrin kor-
keuteen ja irrottaa pommit alle kilometrin etisyydell kohteesta tai juuri sen yl-
puolella. Vakauttamiseen ja thtmiseen tarvitaan aikaa 10-15 sekuntia.
Raketti - ja tykkirynnkss kohdetta lhestytn matalalla. Noin 5 kilometrin eti-
syydell kone vedetn yls ja rynnkidn kohdetta vastaan. Tulitus aloitetaan noin
2 kilometrin etisyydelt maalista.
1. LENNON AIKANA HAVAITTU KOHDE
_____________________ KORKEALTA
------
" I
HAVAITSEE
I
I MAALIN ETSINT
I JA PAIKANTAMINEN
"
THTYS
, , 'J----L TULlTUS
,+. "..".."" --
".. -
-'"" --
LHESTY - - - - -
- - ->

km 5 4 3 2
2. AIKAISEMMIN TIEDUSTELTU KOHDE
km 3
2

<]---- "
- - - --
POMMIT
IRTOAVAT

"
"
Vakaultamis- ja thtmisaikaa 10 - 15 sek
2
SYKSYPOMMITUS
kaseltipommitus
ohjautuvat pommit
KUVA 13 Esimerkki vihollisen rynnkkkoneiden toiminnasta
3 4 5 km
km
55
56
Helikopterit lhestyvt kohdetta hyvin matalalla kytten hyvkseen katvealueita.
Tulenaloitusetisyydeltn eli 500-2000 metrin pss ne nousevat nopeasti yls suo-
jan takaa ja tulittavat tykein, raketein tai ohjuksin. Helikopterit ovat nkyviss 10-20
sekuntia, jonka jlkeen ne poistuvat tai lhestyvt kohdetta uudestaan toisesta suun-
nasta. Kuvassa 4 on esimerkki vihollisen helikopterihykkyksest tykein ja rake-
tein.
Vihollinen kykenee lentotiedusteluun ja rynnkintiin mys pimell lmpkame-
roiden avulla. Pimell on mys mahdollista hykt laajoja maaleja vastaan kor-
keapommituksin suurimmalla osalla nykyisin kytss olevasta kalustosta.
Rynnkkkoneiden ja taisteluhelikoptereiden kytt taistelukosketuksessa olevaa
joukkuetta vastaan vaikeuttaa niiden aseiden varmuusetisyys ja tilanteen epselvyys.
Varsinkin rynnkkkoneiden kytt est vihollisen epsuoran tulen vapaan kytn.
2. IImasuoielu
Ilmasuojelu on aseiden kyttn perustumatonta toimintaa vihollisen lentotieduste-
lun ja ilmahykkysten vaikutusten estmiseksi tai vhentmiseksi.
Ilmasuojelun keinoja ovat
ilmathystys
joukon hlyttminenja suojautuminen
joukon havaittavuuden vhentminen
ha j aryhmitys
vihollisen asevaikutuksen vhentminen ja
huonon lentosn hyvksikytt.
Lisksi komppanian pllikk voi kske
harhauttamistoimenpiteit ja
- ryhmitysmuutoksia.
Joukkueenjohtajan on jrjestettv toiminta-alueellaan jatkuva ilmathystys. Ilma-
thystyst suoritetaan ryhmiss ja ajoneuvoissa. Ilmatorjuntakonekivreill on olta-
va jatkuva valmius ilmatorjuntaan.
Komppanian komentopaikalla seurataan radiossa jaettavaa ilmavalvontaselostetta,
jossa esitetn tiedot vihollisen lentotoiminnasta. Ilmahlytys vlitetn joukkueelle
komennolla"ILMAHLYTYS", sireenill, ajoneuvojen nimerkill, muilla merki-
nantovlineill tai viestivlineill.
57
Ilmahlytys annetaan tai vlitetn joukkueessa komennoilla tai merkeill. Jokai -
nen, joka havaitsee lhestyvn ilma-aluksen, suorittaa tarvittaessa ilmahlytyksen. Kun
ilmahlytys annetaan, on suojauduttava ja valmistauduttava ksiaseilla omasuojail-
matorjuntaan. Kaikki liike lopetetaan heti meneilln olevaa tulitoimintaa lukuunot-
tamatta. Keskeytynytt toimintaa jatketaan komennolla "VAARA OHI".
Joukkueen havaittavuutta voidaan vaikeuttaa kyttmll maastoa hyvksi, maas-
touttamalla taisteluvlineet, majoituslaitteet ja ajoneuvot. Linnoitteet on pyrittv saat-
tamaan vriltn ja muodoltaan ymprivn maaston kaltaiseksi. Maastouttamisessa
kytetn hyvksi
maaston antamaa suojaa ja luonnon materiaaleja
naamioverkkoja ja -paperia
naamiomaalauksia ja tilapisvlineit.
Lmpnaamioinnilla vhennetn havaittavuutta vihollisen kyttess thystysv-
lineistnn lmpthystimi tai - kameroita. Lmpnaamiointia suoritetaan lmp-
naamioverkoilla, -peitteill sek tilapisvlineill. Ajoneuvot ja muut lmp stei-
levt suuremmat kohteet on sijoitettava siten, ett ne sijoittuvat tiheisiin pensaikoi-
hin tai tuuheiden puiden alle.
Hajaryhmityst on kytettv siten, ett ajoneuvot, teltatja muut vihollistoiminnan
kohteet sijoitetaan vhintn 100 metrin etisyydelle toisistaan jolloin ne muodosta-
vat yksittisi maaleja. Ryhmityst on tarvittaessa muutettava.
Vihollisen asevaikutusta voidaan vhent linnoittamalla, joka on joukon trkeim-
pi suojautumiskeinoja. Joukon tappiot vhenevt huomattavasti jo avopoteroiden-
kin suojassa. Pienempien siroteaseiden on osuttava lhes suoraan poteroon aiheut-
taakseen tappioita, kun taas seisovaan henkiln vaikutusetisyys on samaa luokkaa
kuin putkimiinalla. Koska elv voimaa vastaan kytetn usein siroteaseita, onjou-
kon suojautumisesta asevaikutusta vastaan tehty suurin osa, kun taistelijat ovat kai-
vaneet poteronsa. Jokainen tyvaihe on maastoutettava.
Huonolla sll vihollisen ilmatoiminta vaikeutuu. Sadesll, nkyvyyden ollessa
2-5 kilometri ja pilvikorkeuden 200-500 metri, rynnkkkoneiden toiminta vai-
keutuu merkittvsti ja helikoptereiden lentojen mr vhenee. Sumussa ja rntsa-
teessa, nkyvyyden ollessa alle kilometrin ja pilvikorkeuden alle 100 metri, ryn-
nkkkoneiden toiminta estyy ja helikopterit voivat lent vain yksittislentoja. Jouk-
kueen kannalta s on erityisen suosiollinen, kun esimerkiksi
vesisade tai rankka sumu alkaa jty ajoneuvojen tuulilasiin, jolloin helikopterit
eivt lenn
edellajavista ajoneuvoista ei pivll ne sumun takia kuin korkeintaan kaksi.
58
On huomattava, ett edell mainituissa olosuhteissa korkeapommitukset aluemaalei-
hinja tarkkuuspommitukset aikaisemmin tiedusteltuihin maaleihin ovat mahdollisia.
Vihollisen ilmatoimintaa voidaan mys harhauttaa. Komppanian pllikk kskee ja
ohjeistaa harhauttamistoimenpiteiden toteuttamisen. Harhauttamista voidaan toteut-
taa esimerkiksi rakentamalla tilapisvlineist, kuten kankaasta, puusta, muovista,
esimerkiksi majoituslaitteita, ajoneuvoja tai henkilst kuvaavia valelaitteita.
3. Omasuoiailmatoriunta
Omasuojailmatorjunnalla estetn tai hiritn viholliskoneidenja helikoptereiden
toimintaa matalalla, tuotetaan niille tappioita ja pakotetaan ne nousemaan varsinais-
ten ilmatorjunta-aseiden tehokkaalle tulialueelle. Joukkueen omasuojailmatorjunta
hiritsee lentj ja voi vhent vaikutuksen maalissa noin neljsosaan.
Joukkue suorittaa omasuojailmatorjuntaa ilmatorjuntakonekivreill ja ksiaseilla
-viholliskosketuksessa tai maahanlaskuntorjuntatehtvss olevassa yksikss aina
taistelun salliessa
muulloin vain joukkoa vastaan hykkviin lentokoneisiin ja helikoptereihin
ksiaseilla vain alle 300 metrin korkeudessa lentviin maaleihin.
Ksiaseilla tulittaminen suoraan lhestyviin helikoptereihin ja potkurikoneisiin voi-
daan aloittaa jo 600 metrin etisyydelt.
Ilmatorjuntakonekivreit kytetn alle 1500 metrin etisyydell oleviin lentviin
maaleihin. Ilmatorjuntakonekivrit on asennettuna ajoneuvoihin, joista ne voidaan
siirt jalustalle tuliasemiin. Siirryttess tai marsseilla ilmatorjuntakonekivreit
kytetn joukon suojana ajoneuvoissa. Ilmatorjuntakonekivrin trkein maali on
helikopteri. Aseita kytetn mys pinta-ammuntaan. Omasuojailmatorjunnassa ky-
tetn kaikissa aseissa valojuovapatruunoita.
Ksiaseilla ampumamenetelmn kytetn niin sanottua esteammuntaa, jolloin
maalin lentosuunnanjatkeelle ammutaan arvioituun ennakkopisteeseen tulieste. Jou-
kon johtaj a kskee tulikomennon, josta on esimerkki kuvassa 15. Kohti syksyviin
tai paikalla leijuviin koneisiin ei oteta ennakkoa. Ensimmisen tulikomennonjlkeen
voidaan komentaa vlittmsti uusi tulikomento samaan maaliin. Tllin komenne-
taan vain ennakko ja tulen aloittaminen, esimerkiksi "50 - TULTA". Ampuja toimii
samalla tavalla kuin ensimmisen tulikomennon aikana.
1. Johtaj an osoitlaessa maal in
(esim HEKO - VASEMMALLA),
taistelij a siirt vaihtimen
sarjatulelI e, tht maali a
ja seuraa sit aseell a.
2. Johtajan kskiess ennakon
(esim 50) , taistelij a arvi oi
ennakkopisteen pai kan maalin
lentosuunnan jatkeelta. Aseella
seurataan koko ajan maalia.

ENNAKKOPISTE
'_ A
3. Johtajan kskiess tulen aloit-
tamisen, taistelija suuntaa nope-
asti aseensa TULTA-komennoll a ,
arvioi maansa ennakkopisteeseen ,
j a ampuu siihen kaksi lyhytt
sarj aa (2: 3 Is/ sarj a).
KUVA 14 Ampuj an toimenpiteet omasuoj ailmatorjunnassa.
F. PIONEERITOIMINTA
1 Linnoittaminen
59
Joukkueen pioneeritoiminnan trkein laji on linnoittaminen. Linnoittamisen tarkoi-
tuksena on parantaa taistelijan, aseen ja vlineiden toimintamahdollisuuksia ja suo-
jaa sek list maaston estearvoa. Joukkueen linnoittaminen onjoko pika- tai kentt-
linnoittamista.
60
Linnoittamisasteet
Linnoittamisen kiireysjrjestys on yleens seuraava:
ampuma- ja thystysalan raivaaminen
kranaatti en pintarjhdyksilt suojaavien taistelijaparin poteroiden rakentaminen
ilmatorjuntakonekivrien avopoteroiden kaivaminen
avopoteroiden kaivaminen vaihto asemiin
majoituspoterot
ryminthautojen kaivaminen
aseiden ja ampumatarvikkeiden suojapoterot sek
estetyt.
Linnoittaminen on aloitettava
puolustuksessa heti joukkueen ryhmitytty alueelleen
hykkyksess joukkueen ryhmitytty tavoitteessa puolustukseen tai liikkeen
pyshdytty j a
muulloin komppanian pllikn kskyll.
Joukon on kaivauduttava aina kun se on mahdollista, koska jo avopotero antaa suu-
rimman osan suojasta tulta vastaan. Joukkueen on kyettv valmistamaan hyvss
linnoittamismaastossa yksittisen taistelijan avopoterot 30 minuutissa pyshtymisen
jlkeen.
Ampuma- ja thystysalan raivaamisella pyritn siihen, ett aseilla voidaan tulittaa
tehokkaasti ksketylle tulialueelle. Ty on tehtv siten, ett jljet eivt paljasta omaa
toimintaa ja maastouttamisen on oltava jatkuvaa. Omien asemien lhell oleva kas-
villisuus jtetn niin tiheksi, ett se peitt peskkeen haittaamatta tulitoimintaa ja
thystyst. Ampumalinjoja raivataan vain tehokkaan ampumaetisyyden phn.
~
KUVA 15
Jtetn
usein
koske-
, ~ ~ '" L matto-
maksl
Ryhmn
c=J I c:=J I peske I c::=J
Ampuma-alan raivaamisen kiireysjrjestys
1I I ]II
VRIN
- alue hakattu liian puhtaaksi
- alaoksat karsittu liian korkealta
Ampuma-alan raivaamisen periaate
61
62
Estein kytetn tavallisesti kompastus- ja lieriesteit. Ne rakennetaan ksikra-
naatin heittoetisyyden ulkopuolelle asemista siten, ett niiden alueelle voidaan t-
hyst ja tulittaa. Esteill suojataan ylltyksille alttiit vartiopaikat, peskkeet ja jos-
kus kokonaiset tukikohdatkin.
Linnoittamisen nopeuttamiskeinoja joukkueessa ovat
maastontiedustelu sek linnoitteiden suunnittelu ja merkitseminen ennakolta
joukkueen hallussa olevien ja komppanialta saatujen tykalujen jakaminen
ryhmille ja niiden kunnossapito
routapanoksien ja rjhdysaineiden kytt
tehokas tynjohto ja valvonta
tyskentely tyryhmittin ja joukkueessa olevien ammattimiesten hyvksikytt
sek
koneiden ja valmiiden elementtirakenteiden kytt.
Mikli joukkue saa kyttns valmiin tukikohdan tai osittain valmiin, on linnoittei-
den sopivuus taistelusuunnitelmaan tarkistettava.
Joukkueen tukikohdan taistelijaparin poteroihin ja ryhmn majoituspoteroihin kuluu
noin 500 kpl 20 cm paksua ja 3,5 metri pitk puutavaraa. Komppanian pllikk
osoittaa paikan, mist puutavara hankintaan. Kuvissa 17-19 on esimerkkej joukku-
een linnoitteista.
A
B
c
o
- 0,1 m I
- 0,6 m
KUVA 16
Ratapllej 12 kpl
asetetaan tasatun maan varaan
Luiskan jyrkkyys
maa/aiin mukaan
f
Poimulevyt, 4 kpl, asetetaan
tasatun maan varaan
Tukipuu reunassa
Luiskan jyrkkyys
maalaiin mukaan
v
60 cm, loivat kumpareet
maa
NAAMIOKERROS: Multaa, turvetta tms
VAlMENNUSKERROS: Tiiviiksi poljettua
paikalta saatua maata ja kivi
TIIVISTYSKERROS: Sammalta, muovia, kattohuopaa tms
KANTAVA KERROS: Paksuus riippuu mm kytettvst
materiaalista (pyret puutavaraa tms)
Taistelijaparin potero suojakoloineen
63
64
TULIASEMA EDES T
ASEEN TUKI
----Tr-!'l'-Ei'M------- r-- l
130 ,,'00
lJ
100
TULIASEMA YLHLT
KATEKERROS
SUOJATILA
TAISTELIJAN
TULIASEMA
1
00
-w '"
600
KUVA 17 Sinkopartion potero suojakoloineen


.....
00

8
""
:;
8

0
2'
en
"0
0
et
-.
0
I
I
EI
, 2
, .
, e')
--r<>
I
/
--------------
...
\
\
\
- 8,0 m L \
KAMINAN SIJOITUS
T \
LEVYJEN ALUSTAN
TASAUS MAANPINNASSA
POIMULEVYT 12 KPL
KA TTOKERROS n 80 CM
LOIVA KUMPARE
!J!M
f _ _
:J
' SAUMA YLOSPAIN
1 - - - - - - - - - - - /1 )(
1 (- - -- - - - 4 - -f- - - - , - - ... V '1 NISKAPUUT. .Rf 15-20 cm
1 II ' , ,0, - '1: I /' 1, KAIVETAAN MAAHAN
1 - I VAIHE liV
: : 1 : -' 1 /, LEVYN REUNAN
1 1 - --_ -_-_ :.:_- _-_- -_-... : 1 - 1/ f TUKI- JA SUOJAPUU

-,..1 -- l 1 .- _ t LHIPUOL. POTERO


-- ---r-r-- J , I rf-
, 11 ,- " - - J - ,,1- /- ' V
II -_ 1 i- +--:-]-..:- V
o ' II" Nl! ,,1- 1 ' 1 - /1
/ - ... lO \ , 1 1 " , ,1- I ". ... -
, '-' (",":- ' \ , 1 -" , , 1, 1 , I Ii:" ' , /
/ ,.'.'.' j' I e') " , _, I , 1 : _ \ I " , r I '.'.'.'.' ,
\ "' \ ___ - . --/ I LlMITYS" , ' , ______ 1.. /
\ \ , . . ,!, - - - ,- - / , , l OI " - -' - - - - - -' / /'
\ '.... I 1 I I I I ,," "
'" - - - - - - - - - - - I LEVYT 4 koi _ I - - - - - 1- - - - - - - ". /
- - - - - - - -, ,- - - - - ... -- -.,- -. -, \ - - - - - - - -
/ : II VAIHE I II , \
, MAA KERROKSEN
2,8 m / - - -, \ "
II 1. I ' I SAKEILLA
, " ,
"
,---_ .......
... _-----
0\
Vl
66
Huom.
Vallien on mahdollistettava matalalla lent3\Jien
maalientulittaminen (esim. heko leijunnassa
puiden latvojen \'1puolella)
Naamiointi
KUVA 19
Naamioverkko
---.'-
'" H ~ t tulittamismahdollisuu det ilmaan
.,. Asema on linnoitetlava mahdo lIisimman syvksi (n 150-170 cm)
Syvyyden ratkai see hyv ampuma-ala ilmaan .
.,. Suora- ammuntaa varten poteron valliin ampumasektoreita (1-2
.,. Hyv naamiointi
Ilmatorjuntakonekivrin potero
1 R vaihtoasemat
~
Sinkopartion ~
vai htoasemat
I
I
I 3 R vaihtoasemat
I
m.
-.- = korsu tai
majoituspotero
A-- = rymint- tai
taisteluhauta
RSrn
L
80 m
1
67
({J1J)
~
piikki lanka- ja
kompastuseste
KUVA 20
- = taistelijaparin potero ~ 2 I X ~
2 R vaihtoasemat "
- - - - , Sinkopartion vaihtoasemat
Esimerkki tulenjohtoryhmll vahvennetun jalkavkijoukkueen linnoitetun
tukikohdan rakenteesta
68
Joukkue voi saada kyttns linnoittamiseen soveltuvan koneen. Sit voidaan kyt-
t
majoituslinnoitteiden kaivuu- ja tytttiss
ilmatorjuntakonekivrien asemien kaivamiseen
taistelijaparien poteroiden kaivamiseen sek
rymint- ja taisteluhaudan kaivamiseen.
Tykoneen kuljettajalle on annettava kussakin tykohteessa tyohjeet, jolloin selvi-
tetn
siirtymistie
linnoitteen paikka ja mitat
mihin maa siirretn
linnoitteen mahdollisen viemrin suunta ja kulku
mitk alueet on varattu rakennusmateriaalia ja sen siirtmist varten sek
mik osa maanpinnasta ja puustosta on jtettv koskemattomaksi.
Kaivurin tyskentely ohjaa yleens ryhmnjohtaja tai joukkueen varajohtaja.
Linnoitteiden maastouttaminen on aloitettava jo rakentamisvaiheessa luonnonmate-
riaalilla, naamiopaperilla ja naamioverkoilla.
2. Suluttaminen
Suluttamiseen kuuluu miinoittaminen, hvittminen ja murrostaminen. Miinoitteet ovat
miinaesteit, -ryhmi, -nauhoja tai varamiinoitteita.
Miinaeste on kooltaan enintn 100 m x 50 m. Se voi olla rakennettu tela-, pohja-
tai lankamiinoista. Miinaeste aiheuttaa sen lpi kulkevalle viholliselle noin 40 % tap-
piot.
Miinaryhm on kooltaan enintn 50 m x 50 m. Siin kytetn enintn 50 kpl
erilaisia miinoja. Miinaryhmll on pasiassa hiritsev ja epvarmuutta tuottava
vaikutus.
Miinanauhassa on 1-3 miinarivi 10-50 metrin vlein. Miinarivin pituus on enin-
tn 300 metri. Nauhassa kytetn vain tela-, pohja- tai automiinoja. Miinanauhaa
kytetn yleens leveiden aukeitten sulkemiseen sek miinoittamiseen 'suurta nope-
utta vaativissa tilanteissa.
Varamiinoite on joukon suojaukseen 10-30 telamiinasta rakentama miinoite.
69
Puumurrosteella voidaan sulkea ura. Puumurrosteeseen liittyy miinoite.
Sulutteet jaetaan torjunta- ja hirintsulutteisiin. Sulutteiden rakentajina toimi -
vat pioneerit. Joukkue voi rakentaa kuitenkin osia sulutteesta. Torjuntasulutteita ky-
tetn uhanalaisimmissa suunnissa. Torjuntasulutteella suljetaan kulku-uria ja este-
tn sulutetun alueen kytt. Hirintsulutteita kytetn silloin, kun vihollisen hyk-
kyksen todennkisyys on pieni tai kun suluttamismateriaalia tai aikaa on vhn.
Hirintsulutteella estetn alueen vapaa kytt.
Sulute tai sen osa voi olla 1, II tai III valmiusasteessa.
I valmiusasteen sulutteen kaikki osat on toimeenpantu sek opastus ja vartiointi jr-
jestetty.
II valmiusasteen sulutteen lpi on oma liike viel mahdollista, sek
liikennereitin ulkopuoliset sulutteen osat ovat valmiit
liikennereitille tarkoitetut miinat ovat paikoillaan ilman sytyttimi tai aivan
sijoituspaikan lhell, sytyttimet ja sakaramiinat ovat toimeenpano-osastolla
murroste on valmisteltu
vartiointi ja opastus on jrjestetty ja toimeenpano-osasto on valmiina sulutteen
lheisyydess ja
sulutteen toimeenpanoon saa kulua enintn 1/2 tuntia .
. Pioneerit kouluttavat toimeenpano-osaston siit joukosta, jolle sulute luovutetaan.
III valmiusasteen sulutteen lpi on kaikki liikenne mahdollista. Sulute on suunnitel-
tu, materiaali on lhell kohdetta ja miinasijoja on tehty.
Sulutteiden toimeenpanon kskee pataljoonan komentaja. Yllttvss taistelutilan-
teessa voi joukkueenjohtaja omalla alueellaan kske sulutteen osan toimeenpanon.
Tst on viipymtt ilmoitettava komppanian plliklle.
Pioneerijoukkueen rakentaman sulutteen osat sijoitetaan tukikohtien panssarintorjuntaa
ja muuta tulenkytt palveleville alueille. Komppanian pllikk antaa pioneerijouk-
kueen johtajalle vaatimukset sulutteesta. Joukkueenjohtaja osallistuu sulutteen
suunnitteluun oman tukikohdan osalta. Tukikohdan valvontavastuulle kuuluvien
sulutteen osien tultua valmiiksi pioneerijoukkueen johtaja luovuttaa ne joukkueen-
johtajalle.
70
PIONEERI- JA JKRIJOUKKUEENJOHTAJAN VLINEN YHTEISTOIMINTA
Pioneerijoukkueen johtaja Joukkueenjohtaja
Esittytyminen Esittytyminen
Ilmoittaa pioneerijoukkueen tehtvn ja mit alu- Selvitt pioneerijoukkueen johtajalle
eella rakennetaan.
- viimeiset vihollistiedot alueelta, arvio vihollistoiminnas-
ta
- tukikohdan ryhmityksen, pst-aseiden tulialueet ja mii-
noiteet ja murrosteet, epsuoran tulen maalit sek
- vartioinnin, thystyspaikat ja t iedustelupartioiden reitit.
Esitt maastossa Hyvksyy pioneerijoukkueen johtajan esityksen tai te-
kee siihen haluamansa muutokset. Ilmoittaa milt vartio-
- sulutteen osien tarkat paikat paikalta tai miten sulutetta valvotaan.
- osien merkitsemisen
- kiertotiet ja mahdolliset kulkuaukot sek
- miinoittajien siirtymisreitit
Pyyt Osoittaa
- mahdollista kantoapua - kyttn tarvittavan kantoavun
- suojauksen jrjestmisen vihollisen tulosuun- - rakentajaosastolle paikan johdon ryhmittyvt vihollisen
taan hyktess sek tulialueen rajat.
- sek kysyy miinoittajien toiminnan vihollisen - asettaa tarvittaessa suojauksen j a ilmoittaa mist h-
hyktess ja ilmoittaa valmistumisajankohdan. net lyt luovutusta varten, kun osat ovat valmi it.
Aloittaa sulutteen rakentami sen j ohtamisen tai Ilmoittaa komppanian plliklle ja tarvittaessa naapu-
siirtyy seuraavaan tuki kohtaan ott amaan yhteytt reill e sulotteen valmistumisesta, paikasta j a valmiusas-
sen joukkueenjohtajaan. teesta
Vihollinen pyrkii miinoittamisellaan hidastamaan joukkueen liikett. Vihollinen mii-
noittaa koneellisesti, ilmo itse lentokoneista ja helikoptereista tai ampumalla miinoj a
tykistll. Koneelliselle miinoittamiselle on tyypillist kaavamaisuus. Miinoitteet ovat
nauhamaisia j a miinat mretisyyden pss toisistaan viilloksessa tai maan pin-
nalla.
Sirotemiinoittaminen on ilmoitse ja tykistll tapahtuvaa jalkavkimiinojen ja pans-
sarimiinojen levityst. Sirotemiinoitteiden koko vaihtelee. Helikopterista levitetty
miinoite voi olla noin 30 metri leve ja 200 metri pitk. Siroteminoille on tyypil-
list pieni koko ja maastoon sulautuva ulkonk. Miina voi laueta kosketuksesta, mag-
neettikentn muutoksesta tai aikautuksella.
Kun miinoite kohdataan, se kierretn. Pioneerit raivaavat tarvittaessa aukon mii-
noitteen lpi.
1. "MIINOJA"
4. Ilmoitetaan
- ilmoitus
"
~
~ P miinoista
2. "SEIS"
... ~ J ... So i Kiertminen]a
- vartio
opastus
3 1 Ha.avoittuneet I II'
pOIS
---
5. Jos joukon on pstv heti eteenpin,
voidaan sulute kiert jttmll v-
hintn 500 m:n varmuusvli
I
I
I
/
--
,
,
,
-1 -
' ..
~
vh 300 m 4. Tiedustellaan
kiertotie
3. Ilmoitetaan miinoitteesta esimiehelle
- koko
- paikka
- arvioitu miinoittamisajankohta
- kuvaillaan havaitut miinat
- pyydetn jatko-ohjeet
KUVA 21 Toiminta kohdattaessa sul ute
71
72
Jos sirotemiinoitteen kiertminen ei ole mahdollista, se voidaan raivata ampumal-
la. Jos joukkue on varustettu panssariajoneuvoilla, voidaan ajaa noin 30 metrin p-
hn ensimmisist miinoista ja tuhota ne ampumalla ampumaluukuista. Miinan tu-
hoamisen jlkeen ajetaan sopivalle ampumaetisyydelle seuraavasta miinasta. Jos
joukolla ei ole panssariajoneuvoja, voidaan miinoite raivata ampumalla esimerkiksi
ahkioon rakennetusta ja hiekkaskein vahvistetusta suojasta.
Kaikki tiedot todetuista vihollisen sulutteista sek suluttamisvlineist ja -menetel-
mist on vlittmsti ilmoitettava komppanian plliklle.
3. Joukkueen miinoittaminen ja murrostaminen
Joukkue rakentaa itse varamiinoitteita, miinanauhoja, puumurrosteita ja kytt t-
hysmiinoja. Miinoitteet pyritn rakentamaan suoraan 1 valmiusasteeseen. Viholli-
sen hidastamiseksi rakennetaan valemiinoitteita.
~ ~
~
~
:p;r\
~
~
~
M
( / \ ~
-
~ ~
M
JM / \ ~
,! _M
o 100 200 300
I I I I
KUVA 22 Esimerkki joukkueen suluttamisesta
Varamiinoite rakennetaan joukon suojaksi tukkimaan uhanalainen kulku-ura. Saa
tuaan lis telamiinoja voi joukkue rakentaa miinanauhan.
~
~
~ J
~
....
....
......
............
..........
........
......
Johtaja kskee
- miinarivien mrn ja vlin
Kuvassa
- 50 telamiinaa
- pituus 150 m
- miinojen vli 9 m
- ryhm rakentaa tunnissa
~
~
~
~
0 1 00 200
~
Rakentamisen periaatteet:
- telamiinat 5 - 10 metrin vlein
- miinarivien lht- ja ptekohdat - pituus 100 - 300 metri
73
- miinamrn, miinojen vli - miinarivit 10 - 30 metrin vlein
- 1 - 3 miinarivi
- pienell miinamrll vain
hiritsev vaikutus
KUVA 23 Esimerkki miinanauhasta
74
Puumurroste hidastaa tehokkaasti vihollisen liikett ja vaikeuttaa raivaamista. Puu-
murroste on edullista toimeenpanna vasta kun vihollinen on pataljoonan alueella, sill
se paljastaa joukon helposti.
,
"VVvv
R0 \ Osittain
-( katkaistu puu
- toimeenpano ei saa kest yli 30 min
- puut katkaistaan osittain valmiiksi
- telamiinat asennetaan etukteen,
- kantojen pituus noin 80 cm
- puiden keskivahvuus noin 25 cm
- riittv estevaikutus 100 metrin
murrosteessa saadaan 15 puulla
- on varottava raivaamasta viholliselle ampuma-alaa
KUVA 24 Esimerkki joukkueen puumUlToksen kytst puolustuksessa
75
Thysmna on halutulla hetkell thystettyn laukaistava miina. Laukaisu voi ta-
pahtua laukaisulangasta vetmll tai shksytytyksell. Thysmiinoina voidaan kyt-
t
kylkimiinoja
putkimiinoja sek
viuhkarjhdyspanoksia.
Thysmiinoja kytetn
hykkyksen torjuntaan
sivustojen suojaamiseen
II valmiusasteen sulutteiden valvontaan
vartiopaikkojen suojaamiseen ja
katvealueiden kytn estmiseen.
Joukkue laatii rakentamistaan miinoitteista suluteselosteen.
Valemiinoitteet hidastavat vihollisen liikett ja pakottavat sen aikaa vievn raiva-
ukseen. Valemiinoite voidaan tehd
miinoittamisjljill (turpeen rikkominen, jlki lumeen)
hautaamalla noin 5 cm syvyyteen hylsyj tai nauloja
siilimll soraa tielle tai kaatamalla tielle puita
kyttmll aitausta, miinoitekylttej tai veto lankaa harhautukseen.
Joukkue rakentaa ajan salliessa valemiinoitteita omalle alueelleen.
76
KUVA 25 Esimerkki valemiinoitteesta
G. HUOLTO
1 . Perusteita
l lunta/maata liskin
- puita ja oksia
- mys tien ulkopuolella n 50 m
syvyyteen asti on miinoittamis-
jlki
Huollon tehtvn on pit joukkue taistelukykyisen kaikissa olosuhteissa. Joukku-
eenjohtaja johtaa joukkueensa huoltoa kytten apunaan joukkueen varajohtajaa, ryh-
mnjohtajia, lkintmiest ja ajoneuvojen kuljettajia.
Joukkue tukeutuu huollossa komppanian huoltopaikkoihin esimerkiksi kuvan 26 mu-
kaisesti. Joukkueen on huollettava sille alistetut joukot.
77
2. Taisteluvlinehuolto
Komppanian taisteluvlineryhm perustaa taisteluvlinepaikan yleens komppani-
an komentopaikan lheisyyteen.
Joukkueen taisteluvlinehuoltoon kuuluu aseiden ja ampumatarvikkeiden sek pio-
neeri- ja suojeluvlineiden tydennykset, kunnossapito ja evakuoinnit. Joukkueella
on oltava hallussaan ainakin mrvahvuiset ampumatarvikkeet. Taisteluvlinepai-
kalta noudetaan tydennys viimeistn silloin, kun puolet ampumatarvikkeista on
kulunut. Joukkueenjohtajan on erityisesti tarkkailtava keliasinkojen kulutusta.
Komppanian pllikk voi kske joukkueelle ampumatarvikkeiden porrastuksen.
Tm tarkoittaa ampumatarvikkeiden varaamistajoukkueelle yli mrvahvuuden.
Joukkueenjohtajan on tarkastettava joukkueensa taisteluvlineet ainakin kerran vii-
kossa ja ryhmnjohtajan ryhmns taisteluvlineet pivittin. Erityinen huomio tulee
kiinnitt aseitten toimivuuteen ja siihen, ett ne on kohdistettu. Aseet voidaan kent-
tkohdistaa nopeasti valojuovapatruunoiden avulla. Viottuneet aseet toimitetaan tais-
teluvlinepaikalle.
Sotasaaliiksi saaduista aseista ja ampumatarvikkeista on ilmoitettava komppanian
plliklle. Sotasaaliiksi saatuja aseita ja ampumatarvikkeita, joiden ksittely osa-
taan, voidaan ottaa suoraan kyttn.
3. Lkinthuolto
Komppanian lkintryhm perustaa sidontapaikan yleens komppanian komento-
paikan yhteyteen lhelle taisteluvlinepaikkaa. Sidontapaikalta haavoittuneet evaku-
oidaan pataljoonan joukkosidontapaikalle.
Joukkueessa haavoittuneille annetaan henkepelastava ensiapuja heidt laitetaan eva-
kuointikuntoon sek evakuoidaan komppanian sidontapaikalle. Sairastuneet evaku-
oidaan samalla tavalla. Haavoittuneelle ensiavun antaa tavallisesti hnen taistelija-
parinsa. Lievsti haavoittunut sitoo haavansa itse.
Ryhm vie vakavammin haavoittuneen joukkueen lkintmiehen perustamaan haa-
voittuneiden suojapaikkaan. Joukkueen lkintmies tydent haavoittuneelle an-
netun ensiavun ja laittaa hnet kuljetuskuntoon. Haavoittunut kuljetetaan sidontapai-
kalle paareilla, ahkiolla tai ajoneuvolla. Lkintmiest ei saa sitoa haavoittuneiden
kantamiseen.
78
Haavoittuneelta otetaan ennen evakuoimista pois ryhmlle tai joukkueelle kuuluva
varustus. Henkilkohtainen ase, poisluettuna konekivri, viedn haavoittuneen
mukana. Ryhmnjohtaja toimittaa haavoittuneen tai kaatuneen jljelle jneen sota-
varustuksenja yksityisomaisuuden joukkueen varajohtajalle toimitettavaksi edelleen
komppanian vpelille.
Kaatuneet siirretn komppanian pllikn kskemn paikkaan erilleen haavoittu-
neista. Kaatuneiden nopea evakuointi ja kunnioittava kohtelu vhentvt tappioiden
lamauttavaa vaikutusta.
Kentthygienian noudattamisella vhennetn joukon toimintakykyyn vaikuttavaa
sairastumisuhkaa. Joukkueenjohtajan on valvottava yhdess lkintmiehen kanssa,
ett
taistelijat peseytyvt riittvn usein
ruoka ja juomavesi on kyttkelpoista
majoitus pidetn siistin
jtteet hvitetn polttamalla tai hautaamalla maahan sek
tukikohtaan rakennetaan kenttkyml.
Joukkueenjohtajan on valvottava, ett paleltumia ei pse syntymn.
4. Taloushuolto
Komppanian talousryhrn perustaa talouspaikan, jossa valmistetaan lmmin muo-
na. Joukkueen taloushuoltoon kuuluu ruoan nouto, ruokailun jrjestminen, vaattei-
den ja majoitusvlineiden kunnossapito ja vaihto.
Talousryhrnnjohtaja toimittaa ruoan lmpastioissa yleens komppanian komento-
paikalle, josta joukkueet noutavat sen. Joukkueen varajohtaja jrjest ruoan nou-
don ja jaon joukkueenjohtajan kskemll tavalla. Ryhrnnjohtaja vastaa siit, ett
mys vartiossa tai muutoin tilapisesti poissaoleville taistelijoille varataan ruokaa.
Ryhmnjohtaja ilmoittaa joukkueen varajohtajalle ryhmn saatua ruoan. Lmmin ruoka
pyritn jakamaan kaksi kertaa vuorokaudessa. Kunkin pivn kuivamuona jaetaan
joukkueeseen edellisen pivn pivllisen yhteydess. Kuivamuona silytetn tais-
teluvyss, jolloin se on kytettviss silloin, kun lmmint ruokaa ei ole saatavilla.
Talousryhrn jljest joukkueelle pyykinvaihdon komppanian pllikn kskeml-
l tavalla. Joukkueen posti toimitetaan kirjurille elintarvikkeiden noudon yhteydes-
s.
79
5. Kulietusvlinehuolto
Kuljetusvlineryhm perustaa komppanian pllikn kskemn paikkaan kuljetus-
vlinepaikan. Komppanian moottorialiupseeri kouluttaa kuljettajia ja valvoo ajo-
neuvojen huolto- ja korjaustit. Hn johtaa ajoneuvonkuljettajia, kun ajoneuvot koo-
taan joukkueesta komppanian johtoon.
Kuljetusvlinehuoltoon kuuluu joukkueessa ajoneuvojen ja liikuntavlineiden kun-
nossapito ja tydennys sek poltto- ja voiteluainetydennykset. Ajoneuvojen poltto-
ainesilit ja varapolttoaineastiat pidetn mahdollisimman tysin. Ajoneuvojen
polttoainetydennys noudetaan polttoaineastioilla kuljetusvlinepaikalta tai ajoneu-
vot tankataan komppanian alueelle tilatusta polttoaineajoneuvosta, kun puolet polt-
toaineesta on kulunut.
Ajoneuvojen kuljettajat huoltavat joukkueen ajoneuvoja joukkueenjohtajan ja vara-
johtajan valvonnassa. Ajoneuvojen kynnistysvalmiudesta on huolehdittava sn edel-
lyttmll tavalla.
H. SUOJELU
1 Perusteita
Polttoase on merkittv osa tavanomaista tulen kytt. Se on otettava huomioon
kaikissa joukkueen toiminnoissa. Joukkue voi joutua toimimaan mys ABC-aseiden
vaikutuspiiriss.
ABC- ja polttoaseiden kytst joukkue voi saada tietoja tarkkailemalla vihollisen
toimintaa. Merkkin kyttuhasta voi olla mm. vihollisen henkilkohtaisten suoja-
vlineiden kyttvalmiuden tehostaminen tai yllttv taistelun keskeyttminen ja ve-
tytyminen. Tllaiset tiedot on heti ilmoitettava komppanian plliklle. Tietoja ABC-
ja polttoaseiden kyttuhasta joukkue saa mys komppanian plliklt. Hn kskee
tarvittaessa kaasuilmaisuvlineiden ja steilynannosmittareiden kytst joukkueiden
vartiopaikoilla.
Joukkue voi vhent ABC- ja polttoaseiden vaikutuksia tiedostamalla niiden kyt-
tmahdollisuudenja valmistautumalla niiden kyttn muun muassa
linnoittamalla taisteluasemansa
kouluttamalla ja harjoittamalla taistelija- ja joukkokohtaiset suojelutoimenpiteet
sek
varaamalla vlttmttmt ensipuhdistus-, sammutus- ja muut vlineet.
80
2. Polttosuoielu
Joukkoja vastaan kytettvist polttoaseista ovat yleisimpi napalm ja fosfori. Na-
palmin yleisin levitystapa on matalapommitus. Muidenkin aseiden kytst voi syn-
ty maastopaloja joiden sammuttamiseen on varauduttava.
Suojautumisvalmiutta tehostetaan joukkueessa ja ryhmss komennolla "POLTTO-
VAROITUS", jolloin
ilmathystys jatkuu
kokeillaan, ett hlytys toimii
poteroiden ja linnoitettujen asemien sisnkynnit valmistaudutaan peittmn
mrill suojapeitteill tai muusta materiaalista valmistetuilla luukuilla
ampumatarvikepoterot peitetn katteella ja syttymisherkk aluskasvillisuus
poistetaan tarvittaessa niiden lhettyvilt
viestivlineet suojataan
moottoriajoneuvot hajautetaan ja suojataan vhintn 100 metrin vlein
ajoneuvopoteroihin tai painanteisiin
varataan paareja ja sammutusmateriaalia sek -vett henkilstn pelastamiseksi
ja palojen sammuttamiseksi
harjoitellaan sammutus- ja suojaamistoimenpiteet sek
tarkastetaan mieskohtaiset suojautumisvalmistelut.
Komennolla "POLTTOHLYTYS" tai jouduttaessa polttohykkyksen kohteeksi
paikallaan oltaessa suojaudutaan hykkyksen ajaksi ja
liikkeell oltaessa ajoneuvot ajetaan nopeasti pois tielt ja henkilst suojautuu.
Panssariajoneuvoista valmistaudutaan jalkautumaan, jos ajoneuvo syttyy tuleen.
Hykkyksen jlkeen annetaan ensiapu, sammutetaan palavat varusteet, ajoneuvot
ja muu kalusto sek poistetaan palavat suojakatteet. Laajamittainen sammutustoiminta
oman alueen ulkopuolella aloitetaan vasta eri kskyst. Pakokauhun syntyminen on
kaikin tavoin estettv. Tappioista ja vahingoista ilmoitetaan komppanian pllikl-
le.
81
Yleisimmt polttoaineet
NIMI JA OMINAISUUDET VAIKUTUS IH- VAIKUTUS SAMMUTTAMI-
KYTT MISIIN MATERIAA- NEN
UIN
NAPALM - tarttuu kaikkiin pintoihin - kuumuus voi aihe- - sytytt kaiken- - tukahduttamalia vaat-
- pommit - syttyy herksti tulesta ja fosfo- uttaa shokin laisen palavan ma- teella, lumella jne
- liekinheittimet rista - liekit ja roiskeet teriaalin
- miinat - muodostaa yhtenisen liekki- aiheuttavat pahoja Ei vedell!
meren palovammoja
- palaa noin 10 min - hkmyrkytysvaa-
- kehitt mustaa hkpitoista ra
savua
- kuluttaa voimakkaasti happea
FOSFORl - syttyy itsestn ilmassa olevan - roiskeet aiheutta- sytytt vain hel- - vedell
- napalmin sytytti- hapen vaikutuksesta vat pahoja palo- posti palavaa ma- - tukahduttamalla m-
men - kehitt paksua valkoista savua vammoja teriaalia rll vaatteella jne
- pommit - myrkytysvaara - syttyy knivuttuaan uu-
- kranaatit - savu rsytt hen- delleen!
- raketit gityselimi ja sil-
mi
3. Kaasusuoielu
Taistelukaasut ovat hyryj, nesteit tai kiinteit aineita. Vihollinen saattaa kytt
niit tydentkseen ja tehostaakseen tavanomaisten aseiden vaikutusta. Taistelukaa-
suja levitetn lentokoneista pommittamalla, valuttamalla tai puhaltamalla sek ra-
ketinheittimill ja tykistll.
Taistelukaasujen kyttuhan ollessa ilmeinen ja kskettess "KAASUVAROITUS"
joukkueessa ja ryhmiss
hlytysjrjestelyt tarkistetaan ja kokeillaan yhteydet naapureihin
tehostetaan vartiopaikoille sijoitettujen kaasuilmaisimien seurantaa
suojataan toiminnan sallimalla tavalla tukikohdissa oleva kalusto ja materiaali
suojakattein tai -peittein
suojataan elintarvikkeet ja juomavesi huolellisesti umpinaisiin astioihin tai
muovipusseihin
linnoitetuissa asemissa, rakennuksissa ja suojatiloissa valmistaudutaan sulke-
maan tai toiminnan salliessa suljetaan oviaukotja vastaavat mahdollisimman
tiiviisti. Levossa oleva henkilst sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan suojat-
iloihin
henkilstn ja kaluston puhdistusta varten varatut puhdistusvlineet ja -aineet
tarkistetaan sek
tarkastetaan mieskohtaiset suojautumisvalmistelut.
82
Taisteluvalmius ei saa heikenty suojautumisvalmistelujen vuoksi.
Todettaessa taistelukaasun levivn joukkueen alueelle tai kun komppanian pllik-
k on kskenyt kaasuhlytyksen komennetaan "KAASUHLYTYS", jolloin
suojaudutaan heti tilanteen ja tehtvn mahdollistamalla tavalla
pannaan suojanaamari phn
varmistutaan hlytyksen perillemenosta sek
jatketaan tehtvn suoritusta suojavarusteissa.
Kaasuilmaisimin tai komppanian komentojoukkueelta saatavilla kaasuntiedusteluv-
lineill selvitetn, onko alueella kaasua. Suojavlineit ei saa riisua ilman esimies-
ten antamaa ksky.
Kaasumyrkytyksen saaneelle henkilstlle annetaan ensiapu. Jokaisella taistelijalla
on hermokaasumyrkytyst varten vastalkkeen antolaite. Sit kytetn heti, kun on
varmuudella todettu kaasumyrkytyksen oireita. Kskyn vasta-aineen kytst antaa
yleens joukkueen- tai ryhmnjohtaja.
Henkilstn ja kaluston esipuhdistus aloitetaan heti tilanteen salliessa. Suojavarus-
tus riisutaan vasta komppanian pllikn ilmoitettua kaasuvaaran olevan ohi. Vihol-
lisen toimiessa ilman suojavarustusta voidaan mys oma suojavarustus riisua.
Puhdistamisessa noudatetaan jrjestyst
henkilst
aseet
varusteet sek
liikuntavlineet ja ajoneuvot.
Komppanian pllikk kskee saamiensa ohjeiden mukaisesti muut puhdistustoimen-
piteet, lkinttoimenpiteet sek mahdollisen siirtymisen pois saastealueelta.
4. Ydinsuoielu
Joukkue saattaa joutua alttiiksi ydinrjhdysten aiheuttamille vaikutuksille. Y dinr-
jhdysten vlittmi vaikutuksia ovat poltto-, steily- ja painevaikutukset. Radioak-
tiivinen laskeuma alkaa vasta myhemmin ja saattaa tulla mys kaukana maamme
ulkopuolella tapahtuneista ydinrjhdyksist.
Kskettess "YDINVAROITUS" valmistaudutaan joukkueessa suojautumaan
- varmistautumalla kskyn lpimenosta
83
panemalla suojanaamari kyttvalmiiksi ja pukemalla muu suojavarustus plle
tyttmll kenttpullot vedell
suojaamalla aseet ja materiaali suojapoteroissa ja peskkeiss
varaamalla ensipuhdistus- ja ensiapuvlineet saataville
tarkastamalla ja kunnostamalla suojatilat, niiden sulkeminen sek varustus
tehostamalla thystyst
kertaamalla suojautumis-, ensiapu- ja puhdistustoimenpiteet sek
irroittamalla radioiden antennit ja kytkemll puhelimet irti.
"YDINHLYTYS" ksketn todettaessa ydinrjhdys tai sellaisen aiheuttama las-
keuma tai komppanian pllikn kskiess suojautumaan ydinvaaraa vastaan. Tl-
lin joukkue suojautuu ksketyll ja harjoitellulla tavalla. Johtajat vastaavat kskyn
perillemenosta ja toimenpiteiden toteutumisesta. Vartiointia jatketaan keskeytykset-
t. Vartiovuoroja lyhennetn steilyannosten pienentmiseksi.
Laskeuman ptytty puhdistetaan taisteluasema laskeumasta kuori malla maan pin-
takerros vhintn metrin steell asemista. Tarvittaessa puhdistetaan suojien sisti-
lat, vlineist ja elintarvikepakkaukset pyyhkimll ne esimerkiksi kostutetuilla r-
teill. Saastuneet rtit ja varusteet poistetaan sistiloista. Suojan ymprill suoritet-
tavilla puhdistustoimenpiteill vhennetn steilyvaaraa suojatilassa. Suojaamatta
jneiden, mahdollisesti saastuneiden elintarvikkeiden ja juoman nauttiminen on es-
tettv.
Toimittaessa ulkona steily tilanteen aikana kytetn aina suojavlineit. Palattaes-
sa sistiloihin puhdistaudutaan huolellisesti ja jtetn saastuneet varusteet suojan
ulkopuolelle.
Steily seurataan annosnopeusmittarilla. Mittari asetetaan ulos metrin korkeuteen
maanpinnasta ja siihen kertynyt steilyannos ilmoitetaan komppanian plliklle.
Komppanian pllikk kskee alueelta siirtymisen, steilyhlytyksen pttymisen ja
varsinaisen puhdistuksen suorittamisen.
84
IV LUKU
PERUSTAMINEN JA KOULUTUS
A. PERUSTAMINEN
Joukot perustetaan tavallisesti sodan uhan aikana. Joukkue perustetaan osana komp-
paniaa. Joukkueenjohtajan tulee viipymtt saapua perustamispaikalle palvelukseen-
astumismryksen saatuaan. Kaikkien taistelijoiden palvelukseen saapumiseen voi
kulua aikaa yli vuorokausi.
Joukkueen perustamiseen kuuluu
henkilstn vastaanotto ja sijoittaminen
perustamisen suojaaminen ja huolto
moottoriajoneuvojen vastaanotto
materiaalin vastaanotto ja joukkueen varustaminen
koulutuksen aloittaminen ja
sotavalmiustarkastus.
SOTA-
VARU
KUVA 26
HENKILST
-- / ~
--- ~
SOTAVALMIS JOUKKO
Joukon perustamisen periaate
lIi
KULJETUS-
VLINEET
85
86
LiikekannaUepanoupseeri johtaa komppanian perustamisen. Hn kytt komp-
panian ensin saapunutta henkilst apuna perustamisessa.
Komppanian pllikk valvoo komppaniansa perustamisen ja johtaa sen koulutuk-
sen.
Joukkueenjohtaja valvoo oman joukkueensa varustamista, ottaa vastaan ryhm- ja
joukkuekohtaisen materiaalin sek aloittaa koulutuksen. Saavuttuaan perustamispai-
kalle joukkueenjohtaja ottaa vastaan joukkuekohtaisen materiaalin. Materiaali siir-
retn yleens suojaiselle vistalueelle, jossa jaetaan ryhmille kuuluva materiaali
ryhmnjohtajille. Liikekannallepanoupseeri voi kske joukkueenjohtajalle varusta-
miseen liittyv tehtvi. Tllinjoukkueenjohtaja kskee materiaalin vastaanoton jouk-
kueen varajohtajalle tai jollekin ryhmnjohtajalle.
Kun joukkueen taistelija on varustettu, hnet siirretn vistalueelle, jossa aloite-
taan heti koulutus. Kouluttajana on yleens ryhmnjohtaja.
Saavuttuaan vistalueelle joukkueenjohtaja suunnittelee joukkueen ryhmityksen ja
kskee puolustukseen ryhmittymisen. Joukkueenjohtaja kskee ja tarkastaa koulu-
tuksen aloittamisen, vartioinnin sek varustuksen jakamisen.
Joukkueen sotavalmius todetaan sotavalmiustarkastuksessa. Ennen komppanian pl-
likn sotavalmiustarkastusta joukkueenjohtaja kskee ryhmnjohtajia
laatimaan nimiluettelon
varusteiden ja materiaalin puuteluettelon
varmistautumaan siit, ett taistelijat pystyvt toimimaan koulutuksensa ja
kykyjens mukaisissa tehtviss
tarkastamaan, ett aseet, ampumatarvikkeet ja ryhmkohtainen materiaali ovat
toimintakuntoisia
tarkastamaan, ett ryhmn ajoneuvo soveltuu kyttn ja on kuormattu oikein.
Joukkueenjohtaja
varmistautuu siit, ett taistelijat tietvt tilanteen ja tehtvns
tarkastaa, ett moottorikelkat ja moottori pyrt soveltuvat kyttn
selvitt ryhmnjohtajien ilmoitusten perusteella, onko sotavarustus jaettu oikein
joukkueen sisll
laadituttaa joukkueen nimilistan ja puuteluettelon, joiden kopiot annetaan
komppanian plliklle
joukkueenjohtaja sijoittaa joukkueensa taistelijat oikeisiin tehtviin
87
B. Koulutus
Joukkueen koulutus on aloitettava heti ensimmisten reservilisten saavuttua palve-
lukseen. Perusteet koulutuksen aloittamiselle saadaan yleens komppanian pllikn
kskyist ja ohjeista sek mahdollisista ennalta laadituista kirjallisista koulutusoh-
jeista.
Perustamisen aikana annettavan koulutuksen jlkeen taistelijoiden on osattava aina-
kin kytt henkilkohtaista ja ryhmasetta taistelunmukaisissa olosuhteissa. Koulu-
tus suoritetaan yleens aseksittelyn ja kohdistusammuntana.
Koulutusta suunnitellessaan joukkueenjohtajan on huomioitava, ett
harjoitusmaasto valitaan ilmasuojaiselta alueelta
taisteluvalmius silytetn koulutuksen aikana ja
ensimmiseksi koulutetaan joukkueiden taistelukyvyn kannalta trkeimmt asiat
alijohtajat ohjeistetaan koulutuksesta.
Ennen koulutuksen alkua joukkueenjohtaja kskee alijohtajilleen ainakin
koulutusaiheen ja -paikan
koulutukseen kytettvn ajan
mit taistelijoiden tulee osata hat]oituksen jlkeen.
88
KEVYT KERTASINKO
- ominaisuudet
- ampuma- ja kuljetus-
kuntoon laitta
- thtminen ja laukaisu
l%Jv
(
RASKAS KERTASINKO
- ominaisuudet
- ampuma- ja kuljetus-
kuntoon laitta
- thtminen ja laukaisu
Rrn
~

[%]J
JOUKKUEENJOHTAJA
- tahdittaa koulutus-
ryhmien vaihdot
- valvoo koulutusta
- korjaa virheit
TELAMIINA
- asentaminen
3ctJ
J
RYNNKKKIVRI
- ksittely
- lipastaminen
- hirit ja niiden pois-
taminen
1I%JJ
)
KEVYT KONEKIVRI
- ksittely
- vyttminen
- hirit ja niiden poista-
minen
2ctJ
J
/
KUVA 27 Esimerkki joukkueen asekoulutuksen jrjestelyist
89
Kohdistusammunta suoritetaan komppanian pllikn kskemss paikassa. Johta-
essaan kohdistusammuntaa tulee joukkueenjohtajan ottaa huomioon, ett
ampumaetisyys on noin 150 metri
ammutaan 5 laukausta tuelta, siirretn thtimi ja ammutaan taas 5 laukausta
jos osumia ei tule, thystetn tulta valojuovapatruunoilla ja tehdn tarvittavat
korjaukset ja
kohdistetaan mys kaikkien aseiden pime- tai valonvahvistinthtimet, kevyet
konekivrit ja ilmatorjuntakonekivrit.
Kun aseksittely ja kohdistusammunnat on suoritettu, aloittaa joukkueenjohtaj a j ouk-
kueen taistelutaitoa parantavan koulutuksen. Koulutettavia aiheita ovat ainakin
joukkueen ja ryhmn eri etenemismuodot, puolustukseen ryhmittyminen ja
taistelun aloittaminen
suojautuminen vihollisen suora-ammunta- ja epsuoraltatulelta
puolustusvalmistelut ja -taistelu
ajoneuvojen kuormaaminen ja toiminta moottorimarssilla
joukkueen hykkys
maastouttaminen ja Iinnoittaminen
ensiavun antaminen.
Koulutusaiheita on harjoiteltava mys pimell.
Koulutuksen painopisteen on oltava joukon ensimmisen tehtvn mukaisessa toi-
minnassa. Mikli kyseess on hykkystehtv, on harjoiteltava erityisesti tulta ja
liikett sek maastonkytt. Mikli kyseess on puolustustehtv, on keskityttv
puolustusvalmistelujen, Iinnoittamisen ja puolustustaistelun harjoitteluun.
Joukkueen koulutus ei pty lhtn vistalueelta. Joukkueenjohtaja jatkaa
joukkueensa kouluttamista aina tehtvn salliessa.
90
V LUKU
SIIRTYMINEN
A. PERUSTEITA
Siirtymisen tarkoituksena on saada joukkue toiminta-alueelleen taistelukuntoisena,
oikeaan aikaan, viholliselta salassa ja tilanteen vaatimassa taisteluvalmiudessa.
Joukkue siirtyy yleens komppanian osana marssien tiestll tai maastoitse omilla
vlineilln tai se kuljetetaan ylemmn johtoportaan antamilla kuljetusvlineill.
Marssitavat ovat moottori-, jalka- ja hiihtomarssi. Kuljetustavat ovat auto-, rautatie-,
vesi- ja ilmakuljetus.
Joukkueen peruslhtvalmius tulevaa tehtv varten on yksi tunti. Tulevasta teht-
vst riippuen joukkueenjohtaja kskee joukkueelle lhtvalmiuden, jonka aikana
joukkueen on kyettv liikkeellelhtn.
Siirtymisen aikana joukkue on erityisen haavoittuva. Vihollisen kohtaamiseen erityi-
sesti ilmasta on aina valmistauduttava. Joukkueen on oltava siirtymisen aikana tais-
teluvalmis. Siirryttess kytetn hyvksi suojaisia ja vihollisen toimintaa vaikeut-
tavia maasto- ja nkyvyysoloja.
Komppanian pllikk kskee joukkueen marssitavan. Hnen kskyns sislt yleen-
s kuvassa 28 esitetyt asiat.
~
~
N
OC>
~
'" (;l
en
5"
:>;"
"" ~ "
'
S;"
+- MARSSI REITTI
MARSSITAUKO
VARATIE-- '
,
MARSSIRYHMITYS
TULOALUE
TULOKYNNYS
TIEDUSTELU- JA
VALMISTELU- m
OSASTO F
S1
MARSSIYKSIKK
~
--
~ ~ r+-, ...
bd3LaS:J2LaS:J U 81 m m [ ~ [ ] L ~ " f rJp 11%1
MARSSILEPOALUE
tai _
rJ v
f----------2 -3 km -----------<
\0
92
B. MOOTTORIMARSSI
1. Marssin valmistelut
Komppanian pllikk antaa esikskyn marssista. Sen perusteella lhtalueella teh-
dn valmistautumistoimenpiteet. Komppanian tiedustelu- ja valmisteluosastoon lhtee
joukkueesta tilanteen mukaan ainakin joukkueenjohtaja tai varajohtaja.
Joukkueen marssin johtaja huolehtii esikskyn jlkeen siit, ett
ryhmill on ksketty mr ampuma- ja elintarvikkeita
ryhmkohtainen varustus kuormataan ajoneuvoihin
joukkueen ajoneuvot ovat tankatut, kunnossa ja kuormatut oikein
kitkaketjut on tarvittaessa kiinnitetty
sotavalojen kytt on valmisteltu ja
jalkavkijoukkueessa ajoneuvojen kuormapeite tai teltat saadaan talvella
tarvittaessa vedetty joukon suojaksi.
Komppanian pllikk tai varapllikk antaa marssikskyn joukkueen marssin joh-
tajalle. Joukkueessa marssiksky annetaan koko joukkueen kuullen. Marssikskyyn
kuuluu yleens
tilanne
komppanian marssitehtv
joukkueen tehtv ja paikka komppanian ryhmityksess
joukkueen marssiryhmitys. ajoneuvojen jrjestys ja etisyydet
ajonopeus
marssireitti ja sen pituus
marssitauot ja -levot
- opastus
- toiminta ajoneuvon rikkoutuessa
lkinthuolto marssin aikana
thystys. ilmatorjunta ja toiminta jouduttaessa yllkkn
liikkeellelhtvalmius
lhtaika ja -kynnys
tulo aika ja -kynnys
komppanian ja joukkueen jlkipn johtajan ja joukkueen marssin johtajan
paikka.
Alleviivatut kskyn kohdat ovat vakioituja toimenpiteit, jotka ksketn ainoastaan
silloin, kun ne ovat tavallisuudesta poikkeavia . .
93
Lisksi voidaan kske valojen ja pimenklaitteiden kytst, naamioinnista sek
muista toimintaohjeista. Kskyjen jlkeen tehdn viimeiset valmistelut ja tarkastukset.
Esimerkki marssikskyst on liitteess 5.
Majoitus valmistaudutaan purkamaan vasta vhn ennen liikkeellelht. Talvella
peitetn teltan alta sulaneet kohdat ja muut lhdn paljastavat jljet.
Liikkeellelhtajan lhestyess joukkueenjohtaja ryhmitt joukkueensa taisteluva-
rustuksessa ilmasuojaan ajoneuvojen lheisyyteen komeunolla "VALMISTAUTU-
KAA KUORMAUKSEEN". Komennolla tai merkill "AJONEUVOON - NOUSE"
noustaan ajoneuvoon ja viimeisen poistetaan vartiomiehet.
94
00 r%Jv
i 1 I

m 11%1
J
... . I
QJTJA RSWJ
Pervaunuun kuormataan
- ampumatarvikkeet
- telamiinat
- lieriesteet

~ I % I J
. ~
~ . ~
- polttonesteastiat ja moottorisaha
- paarit ja ahkiot
Sukset ja reput kuormataan katolle
1[0 ! E8
1 2 ~ J
(+ pervaunu)
Joukkueen varajohtaja on marssia johtaessaan joukkueen-
johtajan paikalla.
KUVA 29 . Esimerkki tulenjohtoryhmll vahvennetun jkrijoukkueen m 91
kuormaamisesta telakuonna-autoihin


!%Iv ~ 2!%1
J
1
1
1
J
[]]
I
[]]1!%1
[]]


[ ~ : T J A
RS[]]J I

w!%lJ
~
... ' -
.- (' . .
l. ~ . . ,-
Katoille ja takavaunuihin kuormataan
- ampumatarvikkeet
- telamiinat
- lieriesteet
- polttonesteastiat ja moottorisaha
- paarit ja ahkiot
- sukset ja reput
I[]]
I []]
Joukkueen varajohtaja on marssia johtaessaan joukkueen-
johtajan paikalla.
KUVA 30 Esimerkki tulenjohtopartiolla vahvennetun jkrijoukkueen m 2005
kuormaamisesta telakuorma-autoihin
95
EE
96
~
00
~
KUVA 31
~
1 ' ~ '
~ .. ;, ~ .. ~
00 ,[d:J' 00 1 ' ~ '

!%IJ
I KKI I I !%IV
ITJ

~ T J A
~
CAJ
ITJ
~
liE]
131>1<1
11
EE3
'--------
~

ITJ
~
1
4
1 :3 I
1. Posa repuista
2. Pioneerivlineet
3. Telamiinat
4. Ampumatarvikkeet, itkk:n tarvikkeet sek osa repuista
Joukkue- ja ryhmkohtainen varustus esim ahkiossa sek
sukset nipussa katolla
Esimerkki tulenjohtoryhmlJ vahvennetun jkrijoukkueen m 91
kuormaamisesta panssariajoneuvoihin (PSAJON-83)
97


[ID
21%1
J


[2J 1,[%]"
I%IJ
IKK I
[2J 1 ,['El"
1%1 v
m ...
m
I]JTJA
1,C;B@g
~
tj
~
KUVA 32

EE
LJ
I I
~
ITJ
~
I 4 I 3 I
I
1. Posa repuista
2. Pioneerivlineet
3. Telamiinat
4. Ampumatarvikkeet, itkk:n tarvikkeet sek osa repuista
Joukkue- ja ryhmkohtainen varustus esim ahkiossa sek
sukset nipussa katolla
Esimerkki tulenjohtopartiolla vahvennetun jkrijoukkueen m 2005
kuormaamisesta panssariajoneuvoihin (PSAJON-83)
98
KUVA 33

I b ITJA IZlJ

w


Esimerkki materiaalin
kuormaamisesta lavalle.

EE
Tyvlineet ja pp
A-tarv I
Majvl
Ahkio
Paari
'---
- -
Suk- Suk-
set set
Esimerkki tulenj ohtoryhmll vahvennetun jalkavkijoukkueen
kuormaamisesta traktoreihin
99
2. Marssi
Joukkue lhtee marssille suoraan ilmasuojasta yleens vakioidussa jrjestyksess l.
ryhm, 2.ryhm ja 3.ryhm. Joukkue liittyy omalle paikalleen komppanian ryhmi-
tykseen. Komppania marssii yleens rivistajona, jolloin ajoneuvot ajavat 100-200
metrin etisyyksin. Ksketty etisyys otetaan heti liikkeelle lhdettess. Komppa-
nia voi marssia mys joukkueittain tai ajoneuvoittain yksittisajona.
Ajoneuvon johtaja vastaa marssin aikana muun muassa suunnistuksesta, ksketyn eti-
syyden ja nopeuden noudattamisesta ja siit, ett tienristeyksess knnyttess jl-
jess tuleva ajoneuvo seuraa. Marssiosaston pyshtyess ajoneuvot on pyrittv saa-
maan pois tieltja suojaan tarvittaessa ksketyist marssietisyyksist poiketen. Trak-
toreilla liikuttaessa ajoneuvon johtaja sijoittuu lavan etuosaan. Johtaakseen kuljetta-
jan toimintaa hn voi tllin kytt apunaan esimerkiksi keppi, jolla annetaan en-
nalta sovittuja merkkej traktorin hyttiin koputtaen.
Joukkueen marssin jlkipn johtajana toimii viimeisen ajoneuvon johtaja. Hn
vastaa yhteydenpidosta takana tulevaan joukkueeseen. Lisksi hn varmistaa, ett ajo-
neuvorikon sattuessa osataan toimia oikein. Tauoilla hn ilmoittaa poikkeavat tapah-
tumat joukkueen marssin johtajalle.
Joukkueen marssin johtaja marssii tulenjohtajan kanssa joukkueen ensimmisess
ajoneuvossa. Radiot ovat yleens kuuntelulla. Siirtymisen ajaksi ksketn yleens
lhetyskielto. Liikenninti aloitetaan, kun
joudutaan kosketukseen vihollisen kanssa
joudutaan ilmarynnkn kohteeksi
havaitaan maahanlasku
kohdataan sulute tai marssitie on muuten liikennintikelvoton
todetaan kytetyn taistelukaasuja.
Opastuksen marssilla jrjest tiedustelu- ja valmisteluosasto. Oikea reitti voidaan
tarvittaessa osoittaa tienristeyksiss marssiosaston tunnuskilvell esimerkiksi kuvan
34 osoittamalla tavalla. Risteyksiss, joissa on erityinen eksymisvaara kytetn opas-
ta.
100
,
SELlTE:
1 = liikennevartio
r
46
= marssiosaston
tunnuskilpi
KUVA 34 Esimerkki opastuksen jrjestmisest marssilla
Marssitauko pidetn jkrikomppaniassa 1-3 kertaa pivtaipaleen aikana suo-
jaisella alueella 1/2-1 tuntia kerrallaan. Jalkavkikomppaniassa marssitauot pidetn
2-4 tunnin vlein. Kylmn vuodenaikanajalkavkikomppanian marssiessa kuorma-
autoin ja traktorein pidetn lmmittelytaukoja yleens kerran tunnissa 10-15 mi-
nuuttia kerrallaan. Sen aikana marssia jatketaan kvellen.
Marssitauolle pyshdyttess ajoneuvot ajetaan ilmasuojaan ja sivuun marssitielt
keula liikkeellelhtsuuntaan yleens marssietisyyksi supistamatta. Tie tai muu
kulku-ura jtetn vapaaksi. Taistelijat jalkautetaan tauolla. Tauon aikana ajoneuvo-
jen johtajat
asettavat suojauksen, ilmatorjuntakonekivrille ampujan sek yhteysmiehen
marssitien vmieen
tarkastavat ajoneuvojen maastouttamisen, polttoainemrn ja ajoneuvon
kunnon
tekevt tarvittavat ilmoitukset joukkueen marssin johtajalle.
101
Joukkueen marssin johtaja
tarkastaa, ett joukkue on kokonaisuudessaan pois tielt, ilmasuojassa ja ajoneu-
vojen keulat lhtsuuntaan
selvitt joukkueen kunnon
tekee tarvittaessa ilmoituksen komppanian marssin johtajalle.
Marssin jatkamiseen valmistaudutaan tien ulkopuolella ilmasuojassa. Valmistautu-
mis- ja liikkeellelhtmerkkien tullessa yhteysmiehet vlittvt ne ajoneuvolta toi-
selle. Ajoneuvoon nouse- merkill noustaan ajoneuvoihinja valmistaudutaan liikkeel-
lelhtn. Joukkueen marssin johtajan on varmistauduttava siit, ett ajoneuvot ovat
liikkeellelhtvalmiina. Liikkeellelhtmerkill ajoneuvot lhtevt liikkeelle suoraan
taukopaikalta.
Marssilepo pidetn 8-10 tunnin vlein. Se on usean tunnin mittainen. Marssilevon
aikana yleens ruokailIaan ja ajoneuvot tankataan. Sateella ja kylmll ilmalla pys-
tytetn jalkavkijoukkueessa teltat. Sulan maan aikana kaivetaan avopoterot ja tal-
vella lumipoterot.
Marssilepoalueelle tultaessa joukkueen marssin johtaja ryhmitt joukkueen opas-
tuksen mukaisesti esimerkiksi kuvan 35 esittmll tavalla.
102

vv-v-vv-v-vv
\ '-
\
\
\
\
\
\
,
&
I
I
I
&
!g 1:1' 1
150 m
I
I
I
I
I
I
I
I
:0

I
I
I


ffi
- lhipuolustusasemat noin 50 m ajoneuvosta
&. = Vartio/yhteysmies
- ajoneuvot maastoutetaan
- moottorien lmpsteily vhennetn
peittmll ne havuilla tai lmppeitteill
- itkk tarvittaessa irti ajoneuvosta
KUVA 35 Esimerkki ryhmityksest marssilepoalueella
Joukkueen ryhmitytty joukkueen marssin johtaja
kiert ryhmt tarkastaen vartiojrjestelyt ja lhipuolustuksen
tarkastaa, ett ajoneuvot ovat ilmasuojassa naamioituina ja mr ilmatorjunta-
konekivriampujille thystyssuunnat sek kskee tulenaloituksen ja
tekee komppanian plliklle tarvittavat ilmoitukset.
Kovalla pakkasella ajoneuvon kuljettajien on pitkn marssilevon aikana kytettv
ajoneuvoja niiden pitmiseksi toimintavalmiina.
Ajoneuvon rikkoutuessa marssin aikana
rikkoutuneen ajoneuvon johtaja kskee taistelijat varusteineen, kertasingot ja
trkeimmn materiaalin pois ajoneuvosta
ajoneuvon johtaja pysytt esimerkiksi kaksi takana tulevaa ajoneuvoa, opastaa
muut pyshtymtt ohi ja kuormauttaa taistelijat varusteineen ja materiaalin
pysytettyihin ajoneuvoihin, joilla jatketaan marssia
etisyydet otetaan kiinni ajonopeutta nostamalla, mutta muita ajoneuvoja ei
ohiteta ennen seuraavaa taukopaikkaa
joukkueen jlkipn johtaja antaa rikkoutuneen ajoneuvon kuljettajalle ohjeet
ajoneuvon vartioinnista ja tarvittaessa liikenteen ohjaamisesta ajoneuvon ohi
pataljoonan tai komppanian jlkipn johtaja vastaa ajoneuvon evakuoinnista.
Joukkueen marssin johtajan ajoneuvon rikkoutuessa hn jatkaa marssia tulenjohta-
jan ja radiomiehen kanssa joukkueen posan mukana.
Joukkueen suojaamiseksi on ajoneuvosta thystettv joka suuntaan, erityisesti il-
maan. Telakuorma-autoistaja panssaroiduista ajoneuvoista thystetn ikkunoista sek
kansi- ja sivuluukuista. Marssittaessa on kansiluukuista oltava ulkona ilmatorjunta-
konekivriampujan lisksi ainakin yksi taistelija, joka kykenee yhteydenpitoon ja
thystmn ilmaan. Taisteluvalmiuden vaatiessa listn thystji.
Liikuttaessa traktoreilla tai muilla avolavaisilla ajoneuvoilla voidaan kylmll sll
tilanteen salliessa asettaa kuormapeite tai teltta taistelijoiden suojaksi. Tllin on kui-
tenkin mrttv kaksi thystj, jotka huolehtivat yhteydenpidosta ja thystyk-
sest.
Ilmahlytyksen tullessa ajoneuvot ajavat komennolla tai merkill vlittmsti koh-
daltaan ilmasuojaan mahdollisuuksien mukaan tien molemmin puolin. Aukealle j-
neill ajoneuvoilla on tilanteen salliessa ajettava suurimmalla ajonopeudella lhim-
pn suojaa antavaan maastonkohtaan, kuten taloryhmn tai metssaarekkeeseen.
Taistelijat jalkautuvat, hajautuvat ja suojautuvat ajoneuvosta noin 50 metrin phn
ja ovat valmiina ajoneuvon johtajan kskyst omasuojailmatorjuntaan.
104
Peitteisess maastossa oltaessa panssariajoneuvossa suljetaan suojaan ajamisen jl-
keen muut kuin ilmatorjuntakonekivriampujan luukku ja henkilst j panssaroin-
nin suojaan. Aukeamaastossa tai ellei panssariajoneuvo pse riittvn kauas tielt
ja ilmathystykselt suojaiseen paikkaan menetelln kuten muilla ajoneuvoilla. Mars-
sin aikana kuljettajan on tarkkailtava edell ajavan ajoneuvon lisksi maastoa ja tien
vierustoja ollakseen valmiina ajamaan suojaan.
Jouduttaessa vihollisyUkn kohteeksi avataan tuli heti konekivreill. Panssaroidut
ajoneuvot knnetn kohti vihollista, jalkaudutaan ja aloitetaan taistelu. Panssaroi-
mattomilla ajoneuvoilla avataan tuli lavalta tai luukuista, ajetaan suojaan ja jalkau-
dutaan. Joukkueen marssin johtaj an on pyrittv tempaamaan aloite itselleen ja ly-
mn vihollinen, jos joukkueella on taistelusta irti olevia osia.
~ - - - - - @ ) - -
1. Nopea tulenaloitus esim ilmatorjuntakonekivrill, suojaanajo
2. Jalkautuminen, ryhmittyminen avoriviin
3. Jlkipn johtaja pysytt takana tulevat
4. Joukkueen johtajan kskem joukkueen osa kiert
vihollisen taakse ja ly sen
KUVA 36 Esimerkki jkrijoukkueen m 91 (T) toiminnasta jouduttaessa vihollisen
yllkn kohteeksi
105
Komppanian muut joukkueet, jotka eivt ole joutuneet vihollisen tulituksen kohteek-
si, jalkautuvat, suojautuvat ja valmistautuvat taisteluun komppanian marssin johta-
jan kskyjen mukaisesti. Lhinn yllkn kohteeksi joutunutta joukkuetta marssiva
joukkue hykk yllkivn vihollisen sivustaan tai taakse, est sen irtautumisen ja
tuhoaa vihollisen. Marssia jatketaan komppanian marssin johtajan kskyll.
Tuloalueella joukkueen tiedustelu- ja valmisteluosaston johtaja ryhmitt joukku-
een tiedustelemaansa ryhmitykseen mukana olleen taistelijan kanssa.
C ETENEMINEN MAASTOSSA
1. Etenemismuodot
Etenemismuotojen tarkoituksena on list taisteluvalmiutta ja suojaa, mahdollistaa
taistelun nopea aloittaminen sek helpottaa liikkumista.
Komppanian etenemismuodot ovat joukkuejono, joukkueparijono ja joukkuerivi.
Komppania ryhmittyy etenemismuotoihin yleens paikallaan ja komppanian plli-
kn kskyt vlitetn lhetill tai radiolla.
Joukkueen etenemismuodot ovat ryhmjono, ryhmparijono sek ryhmrivi. Ryh-
mjono on nopein joukkueen etenemismuoto ja sit kytetn silloin, kun tilanne ei
edellyt taisteluvalmiimpaa etenemismuotoa.

,.....

0
0\
(;>
-.J
......,

JOUKKUEJONO

JOUKKUEPARIJONO
JOUKKUERIVI

0
DJ DJ DJ DJ
DJ DJ
.
'0

...

...

...

...

.. .

.. .

'"

1
11%1 21& 1
1
11%1 21&1 21%1 31 & 1
1
11%1 21&1 21%1 31 & 1 31%1 41 & 1
'"
8
i%JP IAIP


i%JPIAIP
...

i%JPIAIP
N
31%1 41 & 1 0
0
b N l l
400-
400 -
Vl 500m
bd
J
11l1
SOOm
bd
J
11l 1 (1)
1
1
et
'" 0 0 0
(1) 700 -
2.
900",
en
j
--- - ----
a
---- ----
...
bd(-) bd(-) c
21%1 31 &1
0
P-

...

31%1 41 & 1
2 j a 3 J voivat ryhmitty mys ( 400-500 111 )
plli kn vasemmalle puolelle.
----
KrhJ/JvK etenee 1 J jlj ess ----
bd(-)
05
fl
t

'T' RYHM-
L.J.....J KV
f.i\ t RI\lIIt..1 , +
RYHMPARI- .. [D
JONOON T
' 11X1 I IZI
J
J
[J] [1JT
...
cg]J

I &. ITJA
I

cb
W
1

1m
/
I
RS
/
/
CD RYHM-
I
(
I 2 IXI
I
JONOON

/
/

IZIv I
I
EE .J
1m ;;
I
J
/ IZI
v

3 IXI
50/11 50 /11
I
EE

IZI
v
KUVA 38 Joukkueen etenemismuodot
- etisyys taistelijasta toi-
seen n 5 m
_ talvella tZJJ ja IZJv
etenevt ryhmien laduilla
- sinkopartion paikka
mrytyy maaston ja
tilanteen mukaan
lO7
Joukkue ryhmittyy etenemismuotoihin paikalla tai liikkeess. Joukkueenjohtaja an-
taa ryhmittymiskskyn yleens kyttmll vahvistettuja merkkej. Ryhmittyminen
voidaan kske mys suullisesti esimerkiksi "SUUNTA 15 - 00, RYHMJONOON
- RYHMITY" tai "SUUNTA 15-00, ALKUP KIVEN TASALLA, RYHMJO-
NOON - RYHMITY". Suuntaryhmn on ensimminen ryhm. Ryhmityttess muut
ryhmt ryhmittyvt sen mukaan. Paikallaan oltaessa ja pyshdyttess asetetaan au-
tomaattisesti suojaukset ryhmityksen ulkopuolelle. Pimell tai peitteisess maastos-
sa ryhmnjohtaja ilmoittaa suullisesti joukkueenjohtajalle, kun ryhm on ryhmitty-
nyt ksketylle paikalle.
108
2. Maastomarssi
Etenemisen aikana yhteydenpito tapahtuu joukkueen sisll vahvistetuilla ja sovituilla
merkeill, suullisilla taistelijalta taistelijalIe vlitettvill kskyill ja ilmoituksilla
sek ryhmien vliin asetettavilla yhteysmiehill. Toistona annettavien kskyjen ja il-
moitusten on oltava lyhyit, ja niiden lpimenosta on ilmoitettava kskyn antajalIe.
Pimell joukkueenjohtaja ja ryhmnjohtajat on pyrittv merkitsemn esimerkiksi
kyprn tai selkn kiinnitetyll valkealla vaatteella, himmesti taaksepin valaise-
valla lampulla tai heijastimella. Johtajien tunnistamiseksi voidaan kytt erivrisi
valoja. Taistelijoiden vlisi etisyyksi supistetaan.
Jalkamarssin alkuvaiheessa pidetn lyhyt tauko, jolloin korjataan hiertvt kanta-
mukset. Tmn jlkeen pidetn noin 10 minuutin tauko kerran tunnissa ilmasuojai-
sella alueella. Hiihtomarssilla noudatetaan edell esitettyj periaatteita. Olosuhtei-
den salliessa joukkueen ajoneuvoja kytetn hiihtohinaukseen.
3. Joukkue suuntaosastona ja latuosastona
Joukkue voidaan mrt jalan, hiihten tai maastoajoneuvoilla siirtyvn pataljoo-
nan suuntaosastoksi.
Suuntaosaston suuntaryhm tiedustelee ja merkitsee etenemisreittin olevan polun,
ladun tai uran siten, ett takana tulevilla ei ole eksymisvaaraa. Suuntaryhm huoleh-
tii ksketyn suunnan silyttmisest ja suojaa suuntaosastoa. Suuntaryhm johtaa
yleens joukkueenjohtaja.
Suuntaryhm etenee kesll jalan, polkupyrin tai moottoripyrll. Talvella suunta-
ryhm etenee hiihten, moottorikelkoilla tai telakuorma-autolla. Paikantamislaitteel-
la varustetulla ajoneuvolla voidaan nopeuttaa suuntaryhmn toimintaa. Mikli suun-
taryhm saa kyttns kaksi moottorikeIkkaa, etenevt ensimmisess tunnustelijat
sek kompassimies ja jlkimmisess joukkueenjohtaja, lhetti, raivaajat ja merkit-
sij hiihto hinauksessa. Kelkat etenevt 50 metrin vlein.
Suuntaryhm valitsee reitin tasaisen ja peitteisen maaston kautta. Suuntaryhmn liik-
keellelht ksketn useita tunteja ennen muun suuntaosaston lht.
Taaempana tulevat suuntaosaston muut ryhmt raivaavat ja merkitsevt kskettes-
s 5-50 metrin etisyydelle suuntaurasta kaksi maastoajoneuvouraa. Maastoajoneu-
vourat eivt saa ylitt suuntaryhmn suuntauraa. Komppanian varapllikk johtaa
yleens suuntaosastoa. Suuntaosasto liikkuu yleens ajoneuvoilla.
109
Esimerkki suuntaosaston suuntaryhmn kokoonpanosta ja tehtvist
Henkil Tehtv
Tunnustelijat Vastaavat suojaamisesta
Kompassimies (rjoht) Suunnistaa joukkueenjohtajan ohjeiden mu-
kaan
Joukkueenjohtaja Johtaa toimintaa ja vastaa reitill pysymisest
Lhetti Vlitt kskyj
Askelparimies Ilmoittaa kuljetun matkan 100 metrin vlein Ua-
lan edettess). Hiihdettess arvioi etisyy-
den.
Raivaajat Raivaavat suuntauran jalka- tai hiihtomiehen
kuljettavaksi
Merkitsij Merkitsee uran
--------
askelparimies


suunta ryhm tunnustelijat

= = = = = = = = = = = mm
KUVA 39 Esimerkki suuntaosaston toiminnasta
110
Latuosasto avaa hiihten etenevn komppanian tarvitsemat ladut. Latuosastoksi m-
rtn komppaniasta yleens joukkue. Se avaa yleens kaksi tai kolme latua, joista
yksi on ahkiolatu. Latuosasto suojaa samalla taaempana hiihtvn joukon marssia ja
ryhrnittymist tuloalueelle.
Latuosasto hiiht yleens taisteluvarustuksessa ilman ahkiota. Ladut tehdn moot-
torikelkoilla, ellei toiminnan salaaminen sit est. Suuntaryhm toimii kuten suunta-
osastossa. Suuntaryhmn rinnalla hiihtvien ryhmien tunnustelijat ovat joukkueen-
johtajan tasalla. Ryhmnjohtajat oikaisevat tunnustelijoiden tekemt tarpeettomat
mutkat. Jokaisen ryhmn latu raivataan ja merkitn.

1---
2
3 :J

KUVA 40 Esimerkki latuosaston toiminnasta ja ahkioladusta
VI LUKU
PUOLUSTUS
A. PUOLUSTUKSEEN RYHMITTYMINEN
111
Komppanian vastuualueen leveys on painopistesuunnassa 1 - 2 kilometri ja sivu-
suunnassa 2 - 3 kilometri tai jopa enemmnkin. Alueen syvyys mrytyy maaston
mukaisesti siten, ett komppania kykenee valvomaan sen. Syvyys on yleens alle 3
kilometri.
Komppanian puolustuskeskus muodostuu toisiaan tukemaan pystyvist rinnakkai-
sista ja syvyyteen ryhmitetyist tukikohdista ja peskkeist. Osa komppaniasta ryh-
mitetn yleens pataljoonan komentajan kskemn pidettvn maastonkohtaan.
Siit ei saa luopua ilman hnen lupaansa ja sen on oltava taistelun ptytty komp-
panian hallussa. Puolustuskeskuksessa on kyettv taistelemaan saarrettunakin.
112
KUVA 41
+
"""
I
,.
--'
VAIHTO-
TAISTELU-
PARTIO
MAALI-
PISTE
~ ~
TUKIKOHTA
TORJUNTA-
MAALI
+
r"""/
. ~ , S A U ~ A -
PESAKE
PIDETTV
MAASTONKOHTA
500 m
Esimerkki komppanian puolustuksen rakenteesta
113
Joukkue taistelee komppanian vastuualueella puolustuskeskukseen kuuluvassa tuki-
kohdassa tai sivusuunnan erillisess tukikohdassa. Tukikohdan leveys voi olla 250-
500 metri. Joukkue kykenee hallitsemaan tulellaan 400-800 metri levyisen alueen.
Joukkue torjuu tukikohtaansa vastaan hykkvn vihollisen ja sen on kyettv tais-
telemaan saarrettunakin. Tukikohdasta saa luopua vain komppanian pllikn ks-
kyst.
Joukkue tekee vastaiskuja tukikohtaansa murtautuneen vihollisen lymiseksi sek
komppanian pllikn kskyst vastahykkyksi komppanian vastuualueen muihin
osiin.
Joukkueenjohtajan toimenpiteisiin puolustukseen ryhmityttess ja puolustusval-
mistelujen aikana kuuluu yleens
maastontiedustelu ja tilanteen arviointi
ryhmityksest pttminen eli pts
joukkueen opastaminen tukikohdan alueelle
suojauksen asettaminen
puolustukseen ryhmittymisksky ryhmnjohtajille, sinkopartion johtajalle,
tulenjohtajalle ja joukkueen varajohtajalIe
ksky tiedustelupartiolle
maastontiedustelun jatkaminen ja taistelu suunnitelman kehittminen
tulisuunnitelman tarkastus
1. tarkastuskierros ja puolustusksky
ilmoitus komppanian plliklle joukkueen ryhmittymisest
yhteydenotot naapureihin
2. tarkastuskierros ja puolustuskskyn tarkentaminen sek
myhemmt tarkastukset ja taistelusuunnitelman haljoittaminen.
Komppanian puolustukseen ryhmittyminen alkaa yleens komppanian plliknjoh-
tamalla maastontiedustelulla. Joukkueen toimintamaaston tiedustelee tavallisesti
komppanian tiedustelu- ja valmisteluosastoon kuuluva joukkueenjohtaja, joka saa tie-
dustelun perusteet plliklt. Jos maastontiedusteluun ei ole mahdollisuutta enna-
kolta, joukkueenjohtaja asettaa suojauksen ja tiedustelee maaston saavuttuaan tuki-
kohdan alueelle joukkueen mukana.
Joukkueenjohtaja selvitt itselleen maastontiedusteluUa viholl isen ja oman jouk-
kueensa toimintamahdollisuudet tukikohdan alueella.
Vihollisen toimintamahdollisuuksista selvitetn muun muassa
miss j a miten vihollinen todennkisesti ryhmittyy hykkyst varten
- miten viholl inen kytt rynnkk- ja taistelupanssarivaunujaan esim. tulituessa
114
mitk ovat panssarivaunujen etenemisreitit
hykkk vihollinen vaunuin vai mill tasalla vihollinen todennkisesti
jalkautuu
mitk ovat vihollisen jalkaven toimintamahdollisuudet eri maastonkohdissa
miten vihollinen kytt tulitukiaseitaan mm. kranaattikonekivreit
mitk on vihollisen epsuoran tulen kyttmahdollisuudet sek
mitk ovat helikoptereiden ja rynnkkkoneiden kyttmahdollisuudet.
Oman toiminnan kannalta selvitetn ainakin
minne paikannetaan ensimminen torjuntamaali
mihin rakennetaan varamiinoite
alueet, joille on kyettv ampumaan panssarintorjunta-aseilla
minne ksiaseiden tuli on voitava keskitt
miss ovat edullisimmat ilmatorjuntakonekivrien tuliasemat
jk tukikohdan eteen katveita, joihin ei voida vaikuttaa suora-ammunta-aseilla
millainen on maaston peitteisyys sek
millainen on maaston linnoitettavuus
Maastontiedustelun perusteella joukkueenjohtaja ptt peskkeiden paikat tulialu-
eineen, alueen tai tasan jossa panssarivaunut tuhotaan sek ppiirtein epsuoran tu-
len trkeimpien maalien sijainnin. Liitteess 6 on ohje luonnoksen laatimisesta puo-
lustuksessa.
Ryhmitys edullisessa maastossa
t
Korkeuserot mahdollistavat tuliUami-
sen oman peskkeen yli
I-----i
o 100m
Maasto ei mahdollista syv ryhmi-
tyst
Rikkonainen maasto vaatii leven
ryhmityksen
-----"--11
KUVA 42 Joukkueen ryhmitysvaihtoehtoja
115
Joukkueenjohtaja, rynnkkkivrimies tai lhetti opastaa joukkueen komppanian
tulokynnykselt tukikohdan takaosaan. Joukkueenjohtaja asettaa kertasingoin varus-
tetun taistelijaparin uhanalaiseen suuntaan suojaamaan joukkueen puolustukseen ryh-
mittymisen.
Ptksens perusteella joukkueenjohtaja antaa puolustukseen ryhmittymiskskyn.
116
Suojaavalle taistelijaparille ksketn paikka, suojaustehtv ja hlyttminen.
Ryhmnjohtajille ksketn
peskkeen paikka
tulialue
tulenaloitustasa
varamiinoitteen paikka sek
joukkueen johtamispaikka.
Sinkopartion johtajalle ksketn
peskkeen paikka
ksiaseiden ja sinkojen tulialue
tulenaloitustasa
varamiinoitteen paikka sek
joukkueen johtamispaikka.
Tulenjohtajalle ksketn tulenjohtoryhmn peskkeen paikka, tulialue, tulenaloitus-
tasa, tukikohdan trkein suunta ja vaatimus ensimmisen torjuntamaalin paikaksi sek
etulinjan tasa. Joukkueen varajohtajalIe ksketn varamiinoitteen paikka, ajoneu-
vojen paikat ja ilmatorjuntakonekivrien tuliasemat.
Lisksi kaikille ksketn tukikohtaan saapumisen jlkeen tiedot tilanteesta, joukku-
een tehtv ja joukkueenjohtajan paikka ryhmittymisvaiheessa. Liitteess 7 on esi-
merkkej puolustuksen kskyist.
Ryhmittymisen jlkeen joukkueenjohtaja jatkaa maastontiedusteluaan tulenjohtajan
ja joukkueen varajohtajan kanssa erityisesti tukikohdan etumaastossa. Tiedustelun
tuloksena joukkueenjohtaja tarkistaa tarvittaessa ryhmityksen yksityiskohtia. Varsin-
kin tukikohdan mahdollisesta etureunan siirtmisest on heti ilmoitettava tulenjohta-
jaHe, koska se vaikuttaa tulisuunnitelman laatimiseen.
Joukkueen varajohtaja
johtaa varamiinoitteen rakentamisen
kskee kuljettajia siirtmn ajoneuvot suora-ammuntatulelta ja
ilmathystykselt suojaisaan paikkaan, maastouttamaan ajoneuvotja siirtmn
ilmatorjuntakonekivrit joukkueenjohtajan kskemiin tuliasemiin
- kskee lkintmiehen paikan suojaiseen maastonkohtaanja
- siirtyy joukkueenjohtajan mukaan maastontiedusteluun ja 1. tarkastuskierrokselle.
Tulenjohtaja
kskee viestiyhteyksien toteuttamisesta ja tulenjohtopaikan mittaamisen
ryhmitt tulenjohtoryhmn asemaan
paikantaa torjuntamaalit sek toimittaa niiden tiedot tulenjohtoplliklle tai
117
uhkaavassa tilanteessa suoraan tuliasemiin ja
siirtyy joukkueenjohtajan mukana maastontiedusteluun ja 1. tarkastuskieITokselle.
Ryhmnjohtaja tiedustelee peskkeen maaston mahdollisuuksien mukaan viholli-
sen suunnasta alkaen, arvioi linnoittamismahdollisuuksien vaikutuksen ryhmitykseen
ja ratkaisee
ryhmittymisen suojauksen
konekivrin tuli aseman ja tulialueen
kertasinkotaistelijoiden tuliasemat ja tulialueet
taistelijaparien tuli asemat ja tuli alueet sek
oman johtamispaikan.
Ratkaisunsa tehtyn ryhmnjohtaja siirt ryhmns peskkeen taakse ja asettaa suo-
jauksen sek ryhmitt muut ryhmns taistelijat peskkeeseen.
Sinkopartion johtaja ryhmitt alkuvaiheessa yhden raskaskertasinkoampujan siten,
ett singolla pystytn ampumaan ilman raivaamista tuli alueen trkeimpn osaan.
Peitteisess maastossa ampujan on tllin sijoituttava usein vain muutaman kymme-
nen metrin etisyydelle panssariurasta. Ampuja siiITetn edullisempaan tuliasemaan
heti, kun partion tuliasemat on tiedusteltu ja tulialue raivattu.
Silloin kun joukkueenjohtajan ei ole ollut mahdollista tiedustella tukikohtaa etuk-
teen ja kun vihollisen kohtaaminen on mahdollista jo ryhmittymisvaiheessa, jouk-
kueenjohtaja tiedustelee tukikohdan ja sen etumaaston pelkstn thystmll. Jouk-
kueenjohtaja antaa joukkueelle lyhyen yhteiskskyn, jolloin hn saa joukkueen ryh-
mitetty nopeasti. Ksky voidaan antaa esimerkiksi siten, ett ksketn
lyhyesti tiedot vihollisesta ja siihen liittyen annetaan joukkueen varaj ohtajalle
ksky vied heti puolustukseen ryhmittymist suojaava partio eteen
joukkueen tehtv
tehtvt ryhmille ja sinkopartiolle
tulenaloitustasa
alue tai tasa, johon vihollisen panssarivaunut tuhotaan ja paikka mihin
varamiinoite rakennetaan
vaatimus tulenjohtajalle torjuntamaalin paikantamisesta
joukkueen johtamispaikan ja
"RYHMITY"-komento.
Alijohtajat lyhmittvt ryhmns. Ryhmt aloittavat puolustusvalmistelut taisteluval-
miutensa silytten. Tarvittaessa tukikohta otetaan haltuun hykkmll. Talvella
on jo ennen ryhmittymist suunniteltava liike ja kulku-urat siten, ettei tukikohta-alu-
eelle tule turhia jlki.
118
B. PUOLUSTUSVALMISTELUT
1 . Perusteita
Ryhmittymisen jlkeen joukkueenjohtaja jatkaa maastontiedustelua sek tilanteenar-
viointia. Maastontiedustelun ja tilanteenarvioinnin pohjalta joukkueenjohtaja kehit-
t taistelusuunnitelmaansa. Taistelusuunnitelman kehittyess joukkueenjohtaja ks-
kee sen perusteella joukkueelleen puolustusvalmisteluihin liittyvi kskyj tarkastus-
kierroksilla. Tarkastuskierroksilla ovat joukkueenjohtajan mukana yleens tulenj oh-
taja, joukkueen varajohtaja ja taistelulhetti.
Tydennettyn maastontiedustelua joukkueenjohtaja aloittaa ensimmisen tarkas-
tuskierroksensa.
2. Ensimminen tarkastuskierros
Joukkueenjohtaja tarkastaa ja kskee ensimmisell tarkastuskierroksella peskkees-
s ryhmnjohtajan kanssa
peskkeen tarkennetun paikan ja ryhmityksen
peskkeen tulialueen rajat
konekivrin tuliaseman
panssarintorjunta-aseiden tuliasemat ja tulialueet
ilmatorjuntakonekivrin tuliasemanja tulialueen, mikli ase on peskkeess.
Joukkueenjohtaja tarkastaa peskkeen taisteluasemat yksi kerrallaan ja toteaa, onko pe-
skkeen rakenne ja sijainti tukikohdan taistelun kannalta tarkoituksenmukainen. Tarvit-
taessa joukkueenjohtaja tsment peskkeen etureunan tasan ja peskkeen reunat.
Joukkueenjohtaja kskee tulialueen rajat ja nytt ne peskkeen reunoista selvs-
ti erottuvien maastonkohtien avulla. Peskkeiden tulialueet ksketn tukikohdan tr-
keimpn suuntaan siten, ett ryhmt ampuvat osittain ristiin. Tllin ryhmien tuli
voidaan keskitt trkeimpn suuntaan. Taaempien ryhmien tulialueet mritetn
joko etumaisten ryhmien sivuitse tai osittain niiden yli. Yli voidaan ampua, mikli
taempien ryhmien peskkeet ovat selvsti etumaisia peskkeit korkeammassa maas-
tonkohdassa.
Ainakin kevyiden konekivrien ja kertasinkojen paikat joukkueenjohtaja tarkas-
taa menemll ampuma-asentoon konekivriampuj anja kertasinkomiehen asemaan.
119
llmatorjuntakonekivrien ensisijainen tehtv on aina omasuojailmatorjunta. Aseet
sijoitetaan sellaisiin asemiin, ett niill voidaan ampua omasuojailmatorjuntaa uhan-
alaisimpaan suuntaan. Ilmatorjuntakonekivreille voidaan valmistella asemat, jois-
ta ne pystyvt pinta-amrnuntaan sivustatuliasemista. Samoista asemista on aina kyet-
tv mys omasuojailmatorjuntaan.
Joukkueenjohtaja kskee ryhmnjohtajan tarvittaessa siirt taistelijoiden tuli asemia
siten, ett aseiden tulialueet kattavat tarvittavat maastonkohdat ja tuli voidaan kes-
kitt trkeimpn suuntaan.
Tarkastettuaan peskkeen joukkueenjohtaja antaa peskkeess ryhmn kuullen puo-
lustuskskyn, joka sislt
vihollisen ja sen arvioidun toiminnan maastoon sidottuna
joukkueen tehtvn ja ryhmityksen
ryhmn tehtvn
peskkeen vasen ja oikea reuna sek etureuna ksketn peskkeen tarkistuksen
yhteydess ryhmnjohtajalle
varsinaisen tulialueen rajat ksketn peskkeen tarkistuksen yhteydess
ryhmnj ohtaj alle
tilapisen tulialueen rajat ksketn peskkeen tarkastuksen yhteydess ryhmn-
johtajalle
tulen aloittamisen ja keskittmisen
vartioinnin, tiedustelun ja thystyksen
hlyttmisen
linnoittamisen
oman johtamispaikan
vaihtoasemat ja niiden tulialueet ksketn vaihtoasemissa ryhmnjohtajalle
sek
tarvittavat mrajat ja valmiusilmoitukset.
Tulenjohtaja kskee tmn jlkeen
joukkueen taistelua tukevat tuliyksikt
epsuoran tulen maalit
maalikorttien tai -viittojen valmistuksen ja
vihollistietojen ilmoittaminen tulenjohtopaikalle.
Joukkueenjohtajan ksketty ryhmnjohtajalle vaihtoasemat joukkueen varajohta-
ja tarkastaa ryhmnjohtajan kanssa vartiopaikan ja vartio-ohjeet sek kskee tarvit-
tavat korjaukset ryhmnjohtajalle.
Esimerkkej puolustuskskyist 1. tarkastuskierroksella on liitteess 7.
120
Joukkue voi avata tulen joukkueenjohtajan tulenaloitusmerkill. Tulenaloitustasat
ksketn erikseen panssarintorjunta-aseille ja pinta-ammunta-asemassa oleville il-
matorjuntakonekivreille. Ryhmn tulenaloitustasaksi ksketn yleens noin 100 -
150 metri peskkeen etu puolella oleva maastolinja. Tarvittaessa tulenaloitustasa
merkitn maastoon. Ryhmt aloittavat tulituksen, mikli niiden omalla tulialueella
on tulenaloitustasalla tai sit lhempn vihollisia.
Ryhmlle ksketn tilapinen tulialue sellaiselle alueelle jonne se voi tulittaa, mi-
kli varsinaisella tulialueella ei ole vihollista. Tilapinen tulialue voi ryhmll olla
esim. naapuriryhmn tulialueelle tai oman ryhmn taakse. Ryhm vastaa thystyksen
jrjestmisest tilapiselle tulialueelle.
Joukkueenjohtaja kskee jokaiselle ryhmlle thystettvn alueen siten, ett jouk-
kueen trkein suunta pystytn valvomaan. Vartiointi ja tiedustelu jrjestetn si-
ten, ett komppanian pllikn kskem alue voidaan thyst tai viholliseen saa-
daan tiedustelukosketus riittvn ajoissa ja joukkue ehtii asemiin ennen vihollisen
hykkyst hlytyksen tapahtuessa. Aina kun on mahdollista, hlytys pyritn teke-
mn hiljaisena. Hlytys vlitetn peskkeest toiseen lhetill tai hlytyslaitteilla.
Hlytyksen perillemeno varmistetaan aina lhetill.
Joukkueenjohtaja kskee ryhmn vaihtoaseman paikan maastosta osoittaen ja ks-
kee vaihtoasemien tulialueen maastoon sitoen. Jos komppanian pllikk kskee jo
ryhmittymiskskyssn mys tukikohdan toiseksi trkeimmn suunnan, kskee jouk-
kueenjohtaja ryhmien vaihtoasemat heti siihen suuntaan.
Tukikohdan linnoittaminen aloitetaan heti ryhmittymisenjlkeen komppanian pl-
likn kskemll tavalla. Avopoterot kaivetaan heti ryhmittymisen jlkeen. Talvella
tuliasemat rakennetaan alkuvaiheessa lumeen. Linnoittamisen aikana kaivamisjljet
on naamioitava.
Kskyn ptteeksi joukkueenjohtaja kskee tarvittavat mrajat siten, ett trkeim-
mt toimenpiteet mm. tulitoiminnan perusteiden harjoittelu on suoritettava mrai-
kaan menness. Lisksi joukkueenjohtaja vaatii valmiusilmoituksen trkeimpien toi-
menpiteiden suorittamisesta.
Sinkopartion peskkeess joukkueenjohtaja tarkastaa
sinkojen paikat
sinkojen tulialueen rajat
etisyydet sinkojen tulialueen trkeimpiin maastonkohtiin
tulialueen ksiaseille
peskkeen vasemman ja oikean reunan sek
Tarkastettuaan tuliasemat joukkueenjohtaja kskee sinkopartiolle
partion tehtv
tulen aloittamisen ja keskittmisen singoilla ja ksiaseilla
vara-asemien tiedustelun ja valmistelun sek
linnoittamisen.
121
Puolustuskskyn muut asiat voidaan kske partiolle lhimmn ryhmn peskkees-
s. Esimerkki puolustuskskyst sinkopartiolle on liitteess 7.
Raskaiden kertasinkojen tuli aloitetaan siten, ett
panssarivaunun ylittess tulenaloitustasan, ammutaan singoilla heti
jos panssarivaunu on tulialueella ja tulittaa tukikohtaa, ammutaan niill singoilla
joilla kyetn
muissa tapauksissa joukkueenjohtajan kskyll tai merkill.
Vara-asemasta singoilla ammutaan varsinaiselle tulialueelle. Vara-asemia on valmis-
teltava koko tukikohdan alueelle. Silloin niit voi olla mys muiden ryhmien pesk-
keiss.
Joukkueenjohtaja tarkastaa tulenjohtoryhmn peskkeen yhdess tulenjohtajan kans-
sa ja toteaa, ett
thystys - ja tulenjohtotehtvt ovat mahdollisia
tulenjohtoryhm pystyy tulenjohtoasemastaan osallistumaan ksiasein tukikoh-
dan puolustukseen, jonka jlkeen
joukkueenjohtaja kskytt ryhmlle ensimmisen tarkastuskierroksen kskyn.
Tulenjohtaja paikantaa tOljuntamaalin joukkueenjohtajan ja tulenjohtopllikn vaa-
timusten mukaan varmuusetisyyden phn tukikohdan etureunasta. Tukikohdan
eteen paikannetaan yleens yksi tykistn ja raskaan kranaatinheittimistn torjunta-
maali. Jalkavkijoukkueen tukikohdan eteen paikannetaan lisksi 1-3 kevyen kranaa-
tinheittimistn torjuntamaalia. Tulenjohtajat voivat mys tehd esityksi maalipis-
teiksi mahdollisille muille tulenkyttalueille.
Tulenjohtaja osoittaa joukkueenjohtajalle torjuntamaalin tarkan paikan maastossa ja
merkitsee maalipisteet joukkueenjohtajan taistelusuunnitelmaan. Joukkueenjoh-
tajan hyvksytty torjuntatulisuunnitelman tulisuunnitelma toimitetaan tuliyksikille
ja tulenjohtoplliklle tulenjohtopllikn ohjeiden mukaisesti. Tulisuunnitelma
pyritn toimittamaan lhetill ryhmittymisilmoituksen yhteydess.
Ensimmisen tarkastuskierroksen jlkeenjoukkueenjohtaja lhett lhetin ilmoit-
tamaan komppanian plliklle joukkueen ryhmittyneen. Ilmoitus voidaan tehd mys
122
puhelimella. Lhetin on joka tapauksessa tiedusteltava reitti komppanian komento-
paikalle.
Joukkueenjohtajan on otettava yhteys mys naapuritukikohtiin. Yhteydet otetaan pe-
riaatteella takaa eteen, vasemmalta oikealle ja tukevasta tuettavaan. Tapaamisen yh-
teydess on naapurijoukkueen johtajalle selvitettv oma ryhmitys ja tulen kytt
sek oman thystyksen ja vartioinnin jrjestelyt. Tmn jlkeen joukkueenjohtajat
sopivat keskenn tulen kytst tukikohtien vlimaastossa sek toistensa tukemis-
mahdollisuuksista ja yhteistoimintajrjestelyist taistelun eri vaiheissa. Yhteydenot-
toon voidaan kytt mys joukkueen varajohtajaa.
Joukkueenjohtajan ensimmisen tarkastuskierroksenjlkeen ryhmnjohtaja kskee
joukkueenjohtajan kskyn aiheuttamat muutokset taistelijoiden tuliasemiin ja
tulialueisiin
peskkeen rajat tulialueineen
tilapisen tulialueen
maaliviittojen asettamisen
vaihtoasemat ja niiden tulialueet sek
vartiopaikan ja thystyksen.
Tmn jlkeen sijoitetaan ryhmnjohtajan poteron reunaan ja ryhmn vartiopaikalle
maaliviitat. Ryhmnjohtaja harjoituttaa ryhmlln asemien miehittmisen, tuli toi-
miFlllan perusteet ja ryhm jatkaa linnoittamista.
Joukkueenjohtajan ensimmisen tarkastuskierroksen jlkeen sinkopartion johtaja
kskee
peskkeen rajat tulialueineen
toteuttaa joukkueenjohtajan kskyn aiheuttamat muutokset sinkojen tuliasemiin
ja tulialueisiin
harjoittaa asemien miehittmisen
harjoittaa tulitoiminnan singoiHa ja ksiaseilla
tiedustelee ja kskee valmistella jouldrueenjohtajan kskemt vara-asemat sek
harjoittaa niiden miehittmisen.
Ensimmisen tarkastuskierroksen jlkeen joukkueenjohtaja valvoo erityisesti linnoit-
tamisen ja maastouttamisen edistymist.
Ennen 2. tarkastuskierrosta on
tiedusteltu maasto tukikohdan alueella
jrjestetty tukikohdan vartiointi, thystys ja komppanian pllikn kskem
tiedustelu
ksketty ryhmien tehtvt ja vaihto asemat
ksketty tulen aloittaminen, keskittminen ja tilapiset tulialueet
jrjestetty panssarintorjunta
jrjestetty epsuoran tulen kytt
aloitettu linnoittaminen
ilmoitettu komppanian plliklle joukkueen ryhmittymisest
otettu yhteys naapureihin.
3. Toinen tarkastuskierros
123
Toisen tarkastuskierroksen tarkoituksena on tarkastaa aikaisemmin ksketyt toi-
menpiteet ja kske tukikohdan taistelusuunnitelmaan, linnoittamiseen ja huoltoon
kuuluvia asioita.
Komppanian pllikn tullessa ensimmiselle tarkastuskierrokselleen tukikohtaan
joukkueenjohtaja ilmoittaa hnelle
vihollistiedot
oukkueen ryhmityksenja puolustusvalmistelujen vaiheen
esityksen tukikohdan muusta suluttamistarpeesta, tykoneiden kytttarpeesta
sek muista taisteluvalmiutta parantavista tekijist
Lisksi tulenjohtaja osoittaa tulenjohtoplliklle paikannettujen torjuntamaalien si-
jainnin maastossa ja maalipisteiden paikat.
Pllikk tarkastaa tukikohdan ja kskee joukkueenjohtajalle komppanian puolus-
tuskskyn ne osat, joita ei ole ksketty puolustukseen ryhmityttess. Ksky voi si-
slt
viimeiset tilannetiedot
pataljoonan tehtvn
komppanian tehtvn ja taisteluajatuksen
naapurit
joukkueen tarkennetun tehtvn
joukkueen vastuualueen rajat
tulialueen
vaihtoasemat ja niiden tulialueet
tulen aloittamisen
panssarintorjunnan
tiedustelun
epsuoran tulen kytn
ilmasuojelun ja ilmatorjunnan
pioneeritoiminnan
124
huollon
ajoneuvojen kytn
johtamisen
muut asiat, kuten yhteistoiminnan naapuritukikohtien kanssa ja suojelun
kskyn ptteeksi pllikk antaa toimintaohjeita.
Joukkueenjohtaja tekee toisen tarkastuskierroksen peskkeiss yleens komppanian
pllikn tarkastuskierroksen jlkeen. Joukkueenjohtaja voi aloittaa toisen tarkastus-
kierroksen, vaikka pllikk ei olisi ehtinytkn tehd tarkastuskierrostaan tukikoh-
dassa. Tllin joukkueenjohtaja kskee pllikn puolustuskskyss esille tulevat asiat
myhemmin.
Toisen tarkastuskierroksen alussa joukkueenjohtaja
hlytt peskkeen miehistn varsinaiseen asemaan
tarkastaa tilanteita kuvaamalla tulitoiminnan perusteet
tarkastaa ampuma-alan ja thystyslinjojen raivaamisen
tarkastaa linnoittamisen edistymisen ja maastouttamisen
tarkastaa vaihtoasemat miehityttmll ne.
Tmn jlkeen hn kskee koko ryhmlle
tiedot vihollisesta
komppanian tehtvn ja sen taisteluajatuksen
naapuritukikohdat, peskkeet ja komppanian komentopaikan sijainnin
joukkueen tehtvn ja sen taisteluajatuksen
ryhmn tehtvn
maaston nimemisen
innoittamisen jatkamisen
joukkueen toimintaan vaikuttavien miinoitteiden sijainnin ja merkinttavan
huollon sek
tarvittavat mrajat ja valmiusilmoitukset.
Joukkueenjohtaja nime maaston esimerkiksi kuvan 43 mukaisesti. Tukikohdan
maaston nimi voidaan kytt mm. vihollistilanneilmoituksissa paikan tarkennuksi-
na. Ryhmnjohtajat nimevt peskkeen etumaaston maastonkohtien mukaan.
125
" TAKAVA SEN"
"VASEN"
1
"TAKAOIKEA"
1
"OIKEA"
KUVA 43 Esimerkki tukikohdan maaston nimemisest
Joukkueenjohtajan tulee selvitt ryhmlle huollosta joukkueen haavoittuneiden suo-
japaikan, ampumatarvikkeiden suojapoterot, komppanian sidontapaikan ja taistelu-
vlinepaikan sijainnin sek haavoittuneiden evakuoinnin.
Esimerkki toisen tarkastuskierroksen kskyst on liitteess 7.
Lisksi joukkueenjohtaja antaa toimintaohjeita
liikkumisesta tukikohdan alueella
toiminnasta pimell
majoittumisesta
ruokailuista
kentthygieniasta sek
tyosastojen muodostamisesta.
126
Puolustusvalrnisteluiden alkuvaiheessa ryhmt lepvt ajoneuvoissa, taisteluasemissa
tai teltoissa. Majoituspoteroiden valmistuttua ryhmt majoittuvat niiss.
Tulenjohtaja tarkastaa peskkeess, ett
taistelijat tietvt torjuntamaalien nimet, numerot ja sijainnin maastossa
maalikortteihin tai -viittoihin on merkitty maalin nimi, numero, etisyys ja
suunta sek maaliviitat on oikein suunnattu.
Lisksi tulenjohtaja kskee
miten toimitaan, kun torjuntamaalin alueelle tulee vihollisia
mahdolliset muutokset ja lisykset torjuntamaaliin tai maalipisteisiin sek
muut paikannetut maalit ja thystyspaikat tukikohdan alueella.
Joukkueenjohtaja tarkastaa sinkopartion ja kskee sit, kuten jkri- tai jalkavki-
ryhmi. Lisksi hn kskee
sinkojen tilapisen tulialueen ja
- vaihtoasemien tiedustelun ja valmistelun tilapisen tulialueen suuntaan.
Vaihtoasemasta singoilla ammutaan tilapiselle tulialueelle. Joukkueenjohtajan on
kskettv vaihtoasemien tiedustelu jo ensimmisell tarkastuskierroksella, mikli
tukikohdan alueella on kaksi tai useampia panssariuria. Vaihtoasemiin siirtymisen
kskee joukkueenjohtaja tai sinkopartion johtaja.
Joukkueenjohtaja tarkastaa tulenjohtopaikalta thystyslinjan torjuntamaaleihin. Jouk-
kueenjohtaja kskee tulenjohtoryhmlle samat asiat kuin muille ryhmille.
Joukkueenjohtajan johtamispaikka on yleens tulenjohtopaikaUa. Joukkueen
varajohtaja sijoittuu yleens joukkueen johtamispaikalle. Tulialueet ja thystyslinjat
on raivattava siten, ett joukkueenjohtajalla on thystysmahdollisuus ainakin tuki-
kohdan trkeimpn suuntaan ja, jos mahdollista, suora nkyhteys ryhmien pesk-
keisiin. Hnen on taistelun aikana pystyttv siirtymn eri peskkeisiin ja niiden
vaihtoasemiin. Tulenjohtaja liikkuu yleens joukkueenjohtajan mukana.
Toisen tarkastuskierroksen jlkeen ryhmss toteutetaan joukkueenjohtajan ks-
kemt lisykset ja muutokset, harjoitellaan siihen menness ksketty tehtvn suori-
tusperiaate ja jatketaan linnoittamista.
Ryhmnjohtaja harjoittaa ryhmlln
vartiomiesten toiminnan ja hlytysjrjestelyt
siirtymisen suoja-asemasta varsinaiseen tuli asemaan
tulen aloittamisen tulenaloitustasalta
tulen aloittamisen joukkueenjohtajan merkill
ryhmn tulen jakamisen ja keskittmisen
kertasinkomiesten toiminnan
epsuoran tulen maalien tuntemusta ja
vaihtoasemien miehittmisen sek tuli toiminnan vaihtoasemissa.
127
Joukkueenjohtajan toisen tarkastuskierroksen jlkeen sinkopartion johtaja tieduste-
lee vaihtoasemat ja harjoittaa partion toiminnan.
4. Myhemmt tarkastuskierrokset ia taistelu-
suunnitelman harioiHaminen
Joukkueenjohtaja kehitt taistelusuunnitelmaa koko puolustusvalmistelujen ajan ja
harjoittaa sit myhemmill tarkastuskierroksilla. Hn tarkastaa ja harjoittaa muun
muassa
tukikohdan vartioinninja hlyttmisen
miinoitteiden toimeenpanon
varsinaisten ja vaihtoasemien miehittmisen
tulen aloittamisen ja keskittmisen
sinkopartion varsinaisten, vara- ja vaihtoasemien miehittmisen ja tulitoiminnan
ilrnatOljuntakonekivrien tuliasemat ja tulitoiminnan sek tukikohdan oma-
suojailmatOljunnan
suojautumisen epsuoralta tulelta
tulen aloittaminen ja keskittminen
ryhmien kertasinkojen kytn sek
johtamismerkitja kskyjen vlittmisen.
Joukkueenjohtaja kskee muun muassa
joukkueen sisiset vastaiskut ja peskkeiden vahventamisen
taisteluvalmiuden kohottamisen
valmistautumisen pimetoimintaan
savujen kytn valmistelut
komppanian pllikn mahdollisesti kskemien sulutteen osien ja
valemiinoitteiden rakentamisen
pllikn kskemien harhauttamistoimenpiteiden toteuttamisen sek
thysmiinojen asentamisen.
Joukkueenjohtaja hatjoittaa taistelusuunnitelmaa ensin ryhmittin, jonka jlkeen koko
joukkueella. Ryhmittin harjoiteltaessa joukkueenjohtaja kuvaa peskkeess viholli-
sen toimintaa ja taistelu suunnitelman mukaisia merkkej tai antaa kskyj suullisesti
ja tarkastaa, ett ryhm osaa toimia oikein.
128
Joukkueenjohtaja tarkastaa tulenjohtoryhmn peskkeen toiminnan kuvaamalla ti-
lannettaja antamalla vaatimuksia tulenjohtajalle, esimerkiksi: 'Taimikon kautta kiert
ainakin joukkue jalkavke. Tulenjohtaja - lamauta vihollinen"! Joukkueenjohtaja
tarkastaa mys tulenjohtoryhmn taistelun ksiasein sek thystyspaikan miehitt-
misen ja tulenjohtotoiminnan siell.
Joukkueenjohtaja kytt joukkueen varajohtajaa ja taistelulhetti apunaan harjoit-
taessaan koko joukkueen toimintaa. Koko joukkueella voidaan harjoitella esimerkiksi
hlytyksen ja kskyjen vlittmist, joukkueen siirtyminen eri taisteluasemiin sek
vastaiskuja ja peskkeiden vahventamista. Harjoittelun aikana vartio intia jatketaan
tukikohdassa normaalisti.
Peskkeit vahventamalla listn painopistesuunnan peskkeen torjuntavoimaa. Pe-
skkeit voidaan vahventaa taistelijoilla tai tulenkytll. Vahventaminen valmistel-
laan ja harjoitellaan mys vaihtoasemiin. Vahventamisesta kskee joukkueenjohtaja.
Joukkueen sisisiin vastaiskuihin on valmistauduttava silt varalta, ett vihollinen
saa tukikohdan jonkin peskkeen haltuunsa. Vastaiskuun valmistaudutaan irroittamalla
taistelusta irti olevia ryhmi tai niiden osia. Joukkueenjohtaja kskee selket kskyt
ja merkit, joilla ryhm tai sen osia suunnataan kskyn edellyttmlle alueelle, josta
osat suorittavat vastaiskun. Joukkueenjohtaja johtaa yleens vastaiskun. Joukkueen-
johtaja harjoituttaa vastaiskut taistelusuunnitelmansa mukaan.


.j:o.
.j:o.
tr1
C/>
Ei"
("p


X'
o
:r
0-
$
t:l
rn
00"
$,
00 "
("p
rn
S:
<:
$

'"
<n o
e
rn
Et

o
A
p
I ' 100m

A
'1\
I
rb-./

U ...

I
\
- '"
...t \
,.1. rF, Rt.?i'
"r"
4l
o
A I JV 1 R:N PESKKEESS I
KOIVU 2

o 0

o
\1/
\1/
\1/
VASTAISKUUN
OSALLISTUVAT
IZJ'[I] ,
ITJ, ITJ,ITJ
i8J,ITJ,ITJ
Toimenpiteit vastaiskuun
liittyen:
- ' saa tiedon vastaiskun
tarpeellisuudesta
lheteille ksky "VASTA
1" 2ja 3 R:n
- 0':n vaatimus rn"': lIe I
kytt tulta SUSI 1 :een I
ja KOIVU 1 :een I
_ - - ilm rZl': lIe v-iskun kyn- I
nistmisest I
- osaston kokoontuminen
kokoontumispaikalle
- 0':n johdolla eteneminen
tst-hautaa pitkin
\ 1/
\1/
- peskkeen osien takai-
sinvaltaus tst-hautaa
vyryt!mll
- 3 R (-) ja TjR tukevat
vastaiskua
- puolustukseen ryhmitty-
minen peskkeess
- osaston irrottaminen
peskkeisiins
- ilm rZl' :lle vastaiskun
suorituksesta
VARUSTUS
ksikranaatit
kvksko:t
savuheitteet
merkkisavuheitteet
valopistooli
......
N
'D
VAHV 1 JVJ:N TST-SUUNNITELMA
11 .2.1999
p
I
f--------f'1
100m
SUSI 1
\ 11 \ 11
- - - - - <,II
\ 11
TS 14-0:f>
\ 11
\ 11 \ 11
VAIHTOASEMAT
Ryhm Ksky
1 R 1 R VAIHTOASEMMN
2 R 2 R VAIHTOASEMMN
3 R 3 R VAIHTOASEMAAN
SKOP SKOP VAIHTOASEMMN
TJR TJRVAIHTOASEMMN
VAHVENTAMINEN
1 R 2 R
2R 1 R
3R 1 ja2R
VASTAISKU
Mist Mihin Ksky
1 ja3R 2R VASTA 2
2R 1 R VASTA 1
3R 1 R VASTA 1
HUOM!
Tydentyy sulut!eilla ja
taisteluhaudoilla
.....
VJ
o
131
5. Pimetoiminnan valmistelut
Joukkueen on valmistauduttava taisteluun pimell ja huonoissa nkyvyysoloissa,
koska vihollisen hykkyskyky silyy pimenklaitteiden ansiosta mys niss olo-
suhteissa. Joukkueenjohtajan on kskettv ryhmille pimetoiminnan valmistelut tar-
kastuskierroksillaan tai erilliskskyin.
Joukkueen pimetoimintaa helpottavia vlineit ovat
valopistoolit
valaisuraketit
valojuovapatruunat
valonvahvistimet ja lmpthystimet
aseiden hmrthtimet
kentttykistnja kranaatinheittimistn valaisuammukset sek
paukku- ja valohlyttimet.
Pimetoiminnan valmisteluja ovat mm.
kluston tarkastus valoisalla
valonvahvistimien ja lmpthystimien jako
liikkumisen harjoittelu valoisalla
tulialueen merkitseminen
nuotioiden valmistelut tulenaloitustasalle
rajoittimien valmistaminen aseille
polttopuiden teko valoisalla
valojen kytn rajoittaminen sek
ulkona tapahtuvan tupakoinnin rajoittaminen.
Pimetoiminnan valmistelujen aikana joukkueenjohtaja tarkastaa aseitten rajoitti-
met ja pimethtimet. Lisksi hn kskee
vartioinnin muutoksista pimell
valopistoolien ja valorakettien jaosta ja kytst vartioinnin ja taistelun aikana
tilapisten valaisulaitteiden ja hlyttimien rakentamisesta
pimenklaitteiden kytst
valaisuammunnan valmisteluista tulenjohtajalle sek
muista asioista, kuten valojen kytst, polttopuiden teosta ja tupakoinnista.
Joukkueenjohtaja kskee yhdest kahteen paikkaa, joista ammutaan valaisuraketteja
antamaan yleisvaloa tulialueelle. Valaisupaikka on valittava hieman ryhmityksen si-
vustasta tai takaa, jotta se ei paljasta omaa ryhmityst. Valopistooleita kytetn ryh-
mien peskkeist ryhmn tulialueen valaisuun. Valopistooleita voidaan valoisalla kyt-
t harkitusti mys merkinantoon. Vartiopaikoille jaetaan valaisuvlineit ja valon-
vahvistimia.
A _-_- \)
3 (-
@
>
lA.JTJA
__________________ __
1
J.
0

RSY
,Jo.AA"-
II.
P
II.
1,
100111
o
o
o
\ 1/ _
- - - - - - \ 1/
\ 1/
\ 1/
\1/ \1/
\ 1/ \ 1/
\ 1/
\1/
\{@ Valoraketti
@ Valopistool ien
jako
:n ----71 R
!%I v :n ----72 R
RSrn
J
:n ----7 Skop
IJT JA:n ----7 Johta-
mispaikka
Paukku ja valo-
hlytin
- r:n tulenaloitus
tasalle
- sivustalle
- vartiopaikan
suojaksi
133
Taistelu voidaan aloittaa epsuoralla tulella ja tuhoamalla krkivaunu ilman valai-
sua. Joukkueenjohtajan tulee kske valaisu ja thystys mys tukikohdan sivustoil-
le. Sivustat tulee suojata valohlyttimin ja miinoin.
Pimell ryhmityttess joukkueenjohtaja ptt kartan ja maaston perusteella, miss
on panssarivaunujen tuhoamisalue. Sielt valitaan varamiinoitteen paikka, joka mer-
kitn taskulampulla tai muulla valolla. Joukkueen varajohtaja rakennuttaa varamii-
noitteen valon osoittamaan maastoon. Sinkopartion johtaja ryhmitt singot tuli ase-
miin siten, ett ne pystyvt tulittamaan varamiinoitteen alueelle mahdollisimman v-
hin raivauksin. Tulenjohtaja paikantaa ja merkitsee maalipisteen trkeimpn suun-
taan varmuusetisyyden phn.
Ryhmittymisen jlkeen joukkueenjohtaja ja tulenjohtaja lhtevt l. tarkastuskierrok-
selle. Heti valoisan tultua tarkastetaan koko tukikohta ja ksketn tarvittavat
ryhmitysmuutokset.
c. PUOLUSTUSTAISTELU
Vihollisen lhestyess joukkueessa taisteluvalmiutta kohotetaan asteittain
lismll taistelupartioiden taisteluvalmiutta
vartiomiehi ja vartiopaikkoja lismll
miehittmll konekivrit, singot ja tulenjohtopaikka
miehittmll peskkeit osin tai kokonaan
hlyttmll koko tukikohta.
Taistelun alkuvaiheessa vihollinen tiedustelee hykkysuunnan yleens ilma- ja pans-
saritiedustelulla. Ilmatiedustelu aloitetaan useita vuorokausia ennen hykkyst. Vi-
hollisen vahvennetut panssaritiedustelujoukkueet etenevt pteiden sivustoilla pyr-
kien syvlle selustaan. Hykkysuran suunnassa vihollinen ottaa taistelukosketuksen
yleens krjess hykkvn panssarijkrikomppanian kokoisella osastollaan. Tais-
telupartioilla otetaan taistelukosketus vihollisen krkeen, aiheutetaan viholliselle tap-
pioita ja vaikeutetaan varsinaisen ryhmitysalueen paljastumista.
Vihollisen phykkys komppaniaa vastaan alkaa yleens ilmoitse helikoptereiden
tai rynnkkkoneiden hykkyksell. Ilmahlytyksess komppanian ilmatorjuntako-
nekivrit miehitetn, jotta viholliselle kyetn tuottamaan tappioita.
Vihollisen tunkeutuessa komppanian vastuualueelle miehitetn joukkueissa taiste-
luasemat ja tarkastetaan taisteluvalmius. Komppanian pllikn asettama taistelupartio
aloittaa yleens taistelun komppanian vastuualueen etuosassa.
134
Vihollisen kuluttaminen joukkueen alueella voidaan aloittaa tukikohdan etupuolel-
ta tulenjohto- ja panssarintorjuntakykyisten partioiden taistelulla. Kattavalla thys-
tysverkolla tai liikkuvilla partioilla on mahdollistettava epsuoran tulen kytt jouk-
kueen vastuualueella niin kaukaa tukikohdasta kuin se on mahdollista. Mikli toi-
mintamaasto ja tilanne mahdollistaa joukkueen taistelupartioiden toiminnan, on tark-
kaan sovittava ja annettava toimintaohjeet partioiden taistelusta, irtautumisesta sek
siirtymisest tukikohtaan. Siirtyminen tukikohtaan voidaan joutua tekemn tilantees-
sa, jossa tukikohta on jo taistelussa, joten sen tulee tapahtua tukikohdan sivustoilta.
Etupuolella toimivien taistelupartioiden toiminta ei saa est tukikohdan tulenkyt-
t.
Joukkueen tukikohdan etupuolella olevat vartiopaikat pysyvt paikoillaan, kunnes
ne saavat havainnon vihollisesta tai joukkueenjohtaja kskee vartiomiehet pesk-
keisiins.
Tiedusteltuaan tukikohdan sijainnin vihollinen aloittaa voimakkaan tulivalmistelun,
johon voi liitty savutus. Tulivalmistelu aloitetaan yleens helikoptereiden, tykistn
ja kranaatinheittimistn tulella. Varrnuusetisyyksien pienentmiseksi tulivalmiste-
lua jatketaan taistelu- ja rynnkkpanssarivaunujen sek kranaattikonekivrien suora-
ammunta tulella. Tulivalmistelun turvin vihollinen raivaa sulutteita ja sen jalkavki
etenee vaunuin tai jalan mahdollisimman lhelle joukkueen tukikohtaa.
Joukkueenjohtaja, tulenjohtaja ja ryhmien johtajat sek ksketyt thystjt pyrkivt
jatkamaan thystyst tulivalmistelun aikana. Sinkopartio tuhoaa vihollisen raivaus-
panssarivaunut joko tukikohdan etupuolelle valmistelluista vara-asemistaan tai var-
sinaisista asemistaan. Epsuoralla tulella jatketaan raivausalueen takana olevan vi-
hollisen lamauttamista. Ilmatorjuntakonekivrein hiritn taisteluhelikoptereiden
toimintaa.
Mikli raivaus on onnistunut, vihollinen ajaa taisteluvaunuilla sulutteesta lpi, jalka-
ven seuratessa vaunujen perss. Rynnkkvaunut seuraavat tuki en hykkv jal-
kavke. Jalkavki rynnki peskkeeseen ksikranaatteja kytten.
Mikli panssarivaunujen kulku-urien raivaus eponnistuu vihollinen pyrkii hykk-
mn jalan joko suoraviivaisesti eteenpin tai kielien sivustaan. Jalkaven suoraa
hykkyst tai kiertoa tuetaan panssarivaunujen, kranaattikonekivrien ja suora-
ammunta-aseiden tulella.
Vihollisen tullessa torjuntamaalin tasalle tulenjohtaja ammuttaa joukkueenjohtajan
kskyst torjunnan. Kranaatinheittimistn tai joukkueen omalla savutuksella eriste-
tn ja vaikeutetaan kauempana olevien tulitukivaunujen ja tulitukiaseiden toimin-
135
taa. Tulitukiaseilla ja ilmatorjuntakonekivreill tuhotaan vihollisen kranaattikone-
kivri- ja muut suora-ammunta-aseiden tulitukipeskkeet.
Raskailla kertasingoilla tuhotaan ensisij aisesti taistelupanssarivaunuja ja kauempana
tulituessa olevia vaunuja. Sinkopartion taistelu voidaan aloittaa tukikohdan vara-ase-
mista varsinaisten asemien paljastumisen ehkisemiseksi. Kevyill kertasingoilla tu-
hotaan rynnkkpanssarivaunut. Peskkeisiin psseit vaunuja sokaistaan savuinja
tuhotaan niit kasapanoksin, polttopulloin tai muilla tilapisvlineill.
Ksiaseiden tulella tuhotaan etenev jalkavki. Konekivreill tuhotaan taempana
hykkv vihollinen ja rynnkkkivreill lhemmksi pssyt vihollinen. Tark-
ka-ampujien trkeimpin maaleina ovat johtajat ja erikoismiehet. Joukkueenjohtajan
ohjeistuksen mukaan ryhmt tulittavat mys tilapisille tulialueille ja miehittvt tar-
vittaessa vaihtoasemia.
Ilmatilanteen salliessa ilmatorjuntakonekivreit kytetn kauempana olevien tu-
litukiaseiden tai jalkaven tuhoamiseen.
Hykkyst jatkava vihollinen tuhotaan ksikranaateilla ja ksiaseilla. Peskkeisiin
syksyv vihollinen tuhotaan lhitaistelussa aseella ampuen tai lyden. Tuhoamiseen
voidaan kytt mys muita vlineit kuten pistint, kirvest tai kenttlapiota. Lhi-
taistelussa henkisen yliotteen tempaamisella ja nopealla toiminnalla on suuri merki-
tys.
Tukikohdan sivuitse hykkv vihollinen tuhotaan thystyspaikoista johdetulla
epsuoralla tulella, ryhmien tulella vaihtoasemista ja kyttmll viuhkarjhdepa-
nosia. Vaihtoasemat miehitetn riittvn ajoissa ryhmnjohtajien toimesta joukku-
eenjohtajan ohjeistuksen mukaan. Vihollisen kiertess on arvioitava tilanne nope-
asti ja vahvennettava uhanalaista suuntaa tai pantava vastaisku alulle riittvn ajois-
sa.
Jos jokin peske menetetn, on joukkueenjohtajan vallattava se takaisin taistelusta
irti olevien osien vastaiskulla. Murron laajeneminen rajoitetaan kyttmll taiste-
lusta irti olevia joukkueen osia ja konekivreit tulituessa sek estetn vihollisen
lisvoimien tulo epsuoralla tulella. Peskkeeseen pureutuneen vihollisen lymisek-
si muodostetaan taistelusta irti olevista ryhmist osasto vastaiskuun. Vastaiskun ete-
nemisen aikana kytetn poterojonoja hyvksi. Menetetyt taisteluasemat vallataan
takaisin poteroita tai taisteluhautaa vyrytten. Sekavassa tilanteessa helpotetaan
omien tunnistamista taistelutunnuksen kytll. Kuvassa 44 on esimerkki tukikoh-
dan sisisest vastaiskusta.
136
Joukkueenjohtajan omalla esimerkill on ratkaiseva vaikutus taistelun kulkuun. Rat-
kaisuhetkill mm. vastaiskussa joukkueenjohtaja tempaa omalla esimerkilln tais-
telijat mukaan taisteluun. Taistelun aikana joukkueenjohtajan on pysyttv selvill
vihollisen aikeista, jotta hn voi kske vastatoimenpiteet ajoissa.
Joukkueenjohtajan on pidettv komppanian pllikk taistelun aikana tietoisena ti-
lanteesta. Joukkueenjohtajan liikkuessa peskkeiss on joukkueen varajohtajan olta-
va ilmoitetulla johtamispaikalla ottamassa vastaan ilmoituksia ryhmist. Niden il-
moitusten merkitys korostuu pimetaistelussa, koska joukkueenjohtajan johtamistoi-
minta on omien nkhavaintojen perusteella vaikeaa. Joukkueen varajohtajan on aina
tiedettv, miss joukkueenjohtaja liikkuu.
Pimell tukikohdan taistelu voidaan salaamissyist aloittaa ilman valaisua kytten
pime- ja hmrthtimi sek pimenklaitteita. Pimenklaitteita avulla kyte-
tn epsuoraa tulta, tuhotaan vihollisen krkivaunut ja taistellaan ksiaseilla niin
pitkn kuin mahdollista. Vihollisen edetty ksiaseiden tulenaloitustasalle aloitetaan
valaisu. Joukkueenjohtajan ohjeiden mukaan valaistaan ksivalaisuraketein yleisva-
loa joukkueen alueelle. Valopistooleilla valaistaan ryhmien tulialueet, sivustat ja se-
lusta. Pimell etukteen sovitut toimintamenetelmt ja vakioidut toimenpiteet ko-
rostuvat enemmn kuin pivll.
Torjutun hykkyksen jlkeen on
tehtv ilmoitus komppanian plliklle
pidettv kosketus viholliseen
evakuoitava haavoittuneet
tydennettv ampumatarvikkeet
kunnostettavat taisteluasemat
silytettv taisteluvalmius.
Joukkueenjohtaja tekee ilmoituksen komppanian plliklle esimerkiksi: " l. Jouk-
kue torjunut vihollisen hykkyksen tukikohdassaan. Vihollisen tappiot yksi rynnk-
kvaunu ja noin ryhm jalkavke. Omat tappiot 2 haavoittunutta. Raskaita kerta-
sinkoja ammuttiin kaksi. Kranaatinheitinkomppanian tulta kytettiin 0, 1 tuliannosta,
tuli oli kohdallaan. Vihollinen irtautui ojan tasalle. Vihollisen hykkyst tuki kaksi
rynnkkvaunua pellon takareunan tasalta. Joukkueessa hyv henki. Olen lhettnyt
tiedustelupartion Mkkikyln suuntaan, Sm'velan tasalle. Partio palaa viimeistn
23.45"
Joukkueen on pidettv kosketus viholliseen. Kosketus voi olla joko taistelu- tai
tiedustelukosketus. Tietoja vihollisen aikeista ja tulevasta toiminnasta on pyrittv
saamaan mys silloin, kun varsinaista taistelua ei kyd. Joukkueenjohtajan on heti
137
torjutun taistelun jlkeen lhetettv tiedustelupartio pitmn kosketusta viholliseen,
mikli vihollinen vetytyy.
Joukkueen on evakuoitava haavoittuneet. Taistelijaparin antaman henkepelastavan
ensiavun jlkeen taistelija evakuoidaan joukkueen haavoittuneiden suojapaikkaan,
jossa lkintmies tydent ensiapua. Haavoittuneiden suojapaikasta taistelija eva-
kuoidaan tarvittaessa komppanian sidontapaikalle, joka yleens on komppanian ko-
mentopaikan alueella. Komppanian sidontapaikalla voidaan aloittaa tarvittaessa neste-
hoito.
Joukkueen on tydennettv ampumatarvikkeet torjutun hykkyksen jlkeen.
Joukkueenjohtajalla on yhden tuliannoksen verran ampumatarvikkeita reservissn.
Joukkueenjohtajan on pyrittv tydentmn reservin, kun siit on kulunut noin
puolet.
Taisteluasemat on kunnostettava. Mikli taisteluasemiin on tullut sortumia tai ase-
man rakenteet ovat muutoin krsineet taistelussa, on ne saatettava pian kuntoon. Sor-
tunut tai muuten vioittunut taisteluasema ei anna taistelijan tarvitsemaa suojaa. Vau-
rioituneet sulutteet tydennetn rakentamalla esimerkiksi varamiinoite sulutteen taak-
se.
Joukkueen on silytettv koko ajan taisteluvalmiutensa. Vaikka osa taistelijoista
linnoittaa, evakuoi, tydent ampumatarvikkeita tai on pitmss kosketusta vihol-
liseen, on taisteluvalmiuden silyttv koko ajan.
Joukkueenjohtaja tarkastaa peskkeet ja antaa ryhmille kskyt taistelusuunnitelmas-
saan mahdollisesti ilmenneiden puutteiden korjaamiseksi. Joukkueen on koko ajan
oltava valmiina jatkamaan taistelua. Taistelutauon aikana joukkueenjohtajan on kier-
rettv ryhmiss luomassa henke taistelijoihin.
D. ERITYISPIIRTEITA
1. Puolustuskeskuksen taaimman tukikohdan
puolustus- ia vastahykkysvalmistelut
Puolustuskeskuksen taaimpaan tukikohtaan ryhmittyneelle joukkueelle ksketn
yleens torjuntatehtv ja valmistautuminen vastahykkykseen. Joukkueesta irrote-
taan usein suoraan komppanian pllikn johtoon tulenjohto- ja panssarintorjunta-
kykyinen taistelupartio heti vastuualueelle saapumisen jlkeen.
l38
Taistelupartioon kuuluu yleens ryhm ja tulenjohtoryhm. Taistelupartiota johtaa
tavallisesti joukkueen varajohtaja. Se varustetaan telamiinoilla, thysmiinoilla ja ker-
tasingoilla. Taistelupartion tehtvn voi olla tiedustelu, edest irtautuvien omienjouk-
kojen vastaanotto ja opastus, komppanian ryhmittymisen ja puolustusvalmistelujen
suojaaminen sek taistelun aloittaminen. Taistelupartion tehtviin voi mys kuulua
kosketuksen pito viholliseen ja sen kuluttaminen epsuoralla tulella irtautumisen jl-
keen.
Taistelupartio aloittaa taistelun pysyttmll vihollisen krjen miinoitteilla, thys-
teisesti laukaistavilla miinoilla sek epsuoralla, panssarintorjunta-aseiden ja ksi-
aseiden tulella. Taistelupartio irtautuu tehtvn suoritettuaan toimintaohjeen tai komp-
panian pllikn kskyn mukaan. Taistelupartio irtautuu omaan tukikohtaansa reit-
ti, joka ei est puolustuskeskuksen tukikohtien tulenkytt. Joukkueenjohtaja vas-
taa taistelupartion asemien linnoittamisesta tukikohdassa.
Taimpaan tukikohtaan ryhmitetty joukkue valmistautuu komppanian puolustustaiste-
luun liittyviin vastahykkyksiin. Komppanian pllikk saattaa kske vastahyk-
kystehtvi mys muille joukkueille.
Komppanian pllikk kskee trkeinunt vastahykkystehtvt puolustuskskys-
sn vastahykkysten suunnittelua, valmistelua ja harjoittelua varten. Vastahykk-
yksen pmrn voi olla tukikohtaan murtautuneen vihollisen lyminen, menete-
tyn puolustuskeskuksen tai sen osan takaisin valtaaminen taikka sivustaan tunkeutu-
neen vihollisen lyminen.
Komppanian pllikk ja tulenjohtopllikk antavat joukkueenjohtajalle ja tulen-
johtajalle perusteet vastahykkysten suunnittelua ja valmistelua varten. Vastahyk-
kystehtvn saaneet joukkueenjohtaja ja tulenjohtaja ottavat yhteyden vastahyk-
kyssuunnassa olevan tukikohdan joukkueenjohtajaan ja tulenj ohtaj aan, jotka selvit-
tvt tukikohdan rakenteen, sulutteet ja taistelusuunnitelman. Johtajat suunnittelevat
keskenn vastahykkyksen suuntaamisvaihtoehdot ja tulituen jrjestelymahdolli-
suudet. Joukkueenjohtajat sopivat yhteydenottopaikan ja -varapaikan, jossa hykkv
joukkue saa viimeiset tiedot tilanteesta vastahykkyssuunnassa.
Vastahykkystehtvn saaneen joukkueen johtaja ja tulenjohtaja tiedustelevat ali-
johtajineen vastahykkysmaaston. Maastontiedustelun perusteella joukkueenjohta-
ja laatii yhdess tulenjohtajan kanssa vastahykkyssuunnitelman. Suunnitelmasta
on selvittv yksityiskohtaisesti ainakin
vastahykkykseen kytettv joukko
vastahykkysreitti, etenemismuoto eri vaiheissa, liikesuunnitelma sek aika-
laskelmat vaiheittain yhteydenottopaikkaan asti
tulituen jrjestelyt
vastahykkyssuunnassa taistelevien omien joukkojen mahdollisuudet tukea
vastahykkyst
yhteydenottopaikka ja -varapaikka
haavoittuneiden evakuointi sek
johtaminen.
139
Vastahykkystehtvn saaneen joukkueen johtaja ja tulenjohtaja esittvt suunni-
telmansa komppanian pllikn hyvksyttvksi.
Joukkueenjohtaja tiedustelee ja merkitsee vastahykkysreitin alijohtajiensa kanssa
yhteydenottopaikalle asti. Joukkueenjohtaja antaa samalla vastahykkyksen valmis-
teluun liittyvt kskyt. Tmn jlkeen joukkueenjohtaja perehdytt alij ohtaj ansa vas-
tahykkyssuunnan tukikohtaan ja hykkyksen toteuttamisen eri vaihtoehtoihin.
Joukkue ja sen vahvennukset harjoittelevat vastahykkyksen ainakin yhteydenotto-
paikkaan asti. Joukko perehdytetn mahdollisuuksien mukaan mys vastahykk-
ysmaastoon. Harjoittelun aikana vastahykkyksen yksityiskohtia voidaan viel tar-
kentaa.
Joukkueenjohtajajtt vastahykkykseen lhtiessn tukikohtaansa runkomiehityk-
sen, ellei pllikk toisin kske. Runkomiehitykseen kuuluvat esimerkiksi joukku-
een varajohtaja, ajoneuvojen kuljettajat ja taistelijapari jokaisesta ryhmst.
Joukkueenjohtaja saa tiedot vastahykkyssuunnan tilanteesta komppanian plliklt
yleens tukikohdan lhimaastossa hykkyskskyn yhteydess. Tiedot tarkennetaan
etenemisen aikana ja sovitussa yhteydenottopaikassa, jossa komppanian pllikk voi
antaa tarkennetun hykkyskskyn.
Vihollinen lydn tulella ja liikkeell. Tavoitteeseen pstyn joukkue ryhmittyy
puolustukseen. Tukikohdan tilanteesta ja erityisesti tappioista riippuen komppanian
pllikk ptt ja kskee puolustuksen mahdollisista uudelleenjrjestelyistjajouk-
kueiden tehtvien tarkentamisesta.
2. Puolustus erillisess tukikohdassa
Erillinen tukikohta on komppanian puolustuskeskuksen ulkopuolelle, esimerkiksi
sivusuuntaan ryhmitetty tukikohta, jonka taistelua muut tukikohdat eivt kykene tu-
kemaan tulellaan.
140
Erillisen tukikohdan puolustustaistelun erityispiirteisiin kuuluu muun muassa, ett
tukikohdan on kyettv taistelemaan saarrettunakin ilman naapuritukikohtien
tukea
sivusuunnassa joukkueen vastuualue on laajempi kuin puolustuskeskuksessa
- tukikohtaan porrastetaan yleens ampuma-, lkint- ja elintarvikkeita komp-
panian pllikn taistelusuunnitelman mukaisesti
- joukkueelle voidaan antaa kuljetustukea haavoittuneiden evakuointia varten.
Erillisen tukikohdan taistelussa korostuu erityisesti aktiivisuus. Joukkueenjohtaja voi
muodostaa tulenjohto- ja panssarintorjuntakykyisen partion, jonka tehtvn on aloit-
taa taistelu. Partio aiheuttaa tappioita viholliselle ja pit siihen kosketusta. Vastuu-
alue valvotaan tulenjohto- ja panssarintorjuntakykyisell partiolla sek tiedustelupar-
tiolla ja thystyksell. Joukkue voi rakentaa vastuualueelleen komppanian pllikn
taistelusuunnitelmaan liittyvi valemiinoitteita. Taistelun alettua komppanian pl-
likkn pidetn yhteytt puhelimella, taistelulhetill ja radiolla.

Yhteyspartio puolustuskeskuksesta
------------ --------1
-----
'"
...
"
...
Partion reitti
- -
...
,
;::tf
KEPPI20 I
'1&\ "
1Ft \ ' " ' fV'-'- ...
__ - j- - r..:.\ ,'"
" m - M_M- - _ _ r.>M---:::-r / ' , I
v - "M - , .... - ::/
_M
o
KUVA 47
1 km
Selite:
/\... = puumurroste
= maali piste
I LAATU
[]jf,j[] = torjuntamaali
= lankamiinoja
.. = valmisteltu tulenjohtopaikka
Esimerkki erillisen tukikohdan puolustuksen jrjestelyist
141
142
3. Puolustus vesistn rannalla
Joukkueen tukikohta ryhmitetn todennkisen rantautumispaikan sivustalle si-
ten, ett vihollisen rantautumispaikalle kohdistama tulivalmistelu ei lamauta joukku-
etta, ja ett suora-ammuntatuli ja thystetty epsuora tuli voidaan keskitt rantautu-
mispaikalle. Vihollisen hykkys on torjuttava rantaviivalla, jossa maihin nousevan
vihollisen suorituskyky on heikoimmillaan.
Panssarintorjunta suunnitellaan siten, ett vihollisen panssarivaunut voidaan tuho-
ta rantautumispaikalla ja sielt lhtevill panssariurilla. Sinkojen tuli on pystyttv
keskittmn rantautumispaikalle rakennertuihin sulutteen osiin.
Rantautumispaikalla torjuntamaalit paikannetaan rantaviivalle sek vihollisen ete-
nemisreittien kapeikkoihin tukikohdan ryhmitykseen liittyen.
Ilmatorjuntakonekivrit sijoitetaan siten, ett ne pystyvt tulittamaan helikopte-
reita niiden todennkisill lhestymisreiteill. Ilmatorjuntakonekivrien on mys
kyettv tulittamaan pinta-ammunnoin ranta-aluetta ja tukemaan jalkaven sek ke-
vyesti panssaroitujen ajoneuvojen tuhoamista.
Peskkeet pyritn ryhmittmn siten, ett kaivautuminen on mahdollista. Kallioi-
sella rannalla asemat rakennetaan kivest, puusta, maasta ja valmisosista. Linnoitta-
miseenjoukkue voi saada hiekkaskkej, rjhdysaineita, erilaisia valmisosiaja lou-
hintavlineit.
Saariin ryhmitettviin tukikohtiin varastoidaan ampuma-, lkint- j a elintarvikkei-
ta sek talousvett pitkaikaista taistelua varten.
Joukkueen suora-ammunta-aseiden tuli keskitetn rantaa lhestyviin ja rantautu-
viin maihinnousualuksiin. Samanaikaisesti ammutaan rantautumispaikalle paikannet-
tuun torjuntamaaliin. Tuli kiihdytetn rimmilleen hykkjn rantautuessa ja syk-
syess maihin. Tukikohtaan tunkeutunut vihollinen lydn joukkueenjohtajan joh-
tamalla vastaiskulla tai komppanian pllikn johtamalla vastahykkyksell.

D
c=s
o
(Ml
KUHA 2
KUHA 1
M_M
M
M _
-
I
...
l' N. ,("
1 <S 3 l2<'J & 1
KUVA 48 Esimerkki jalkavkijoukkueen puolustusryhmityksest rannalla
4. Irtautumisvalmistelut ia irtautuminen
143
Komppanian viivyttess pataljoonan osana komppanian taistelun pmrn on
tuottaa viholliselle tappioita ja hidastaa sen etenemist. Vihollista kulutetaan ja hi-
dastetaan keskitetyll tulella, komppanian viivytyskeskuksen, joukkueiden tukikoh-
tien ja ryhmien peskkeiden sitkell taistelulla sek yllkin komppanian vastuu-
alueella.
144
Komppanian viivytyskeskus muodostuu toisiaan tukemaan kykenevist rinnakkaisista
ja syvyyteen ryhmitetyist tukikohdista ja peskkeist. Viivytyskeskuksen rakentees-
sa, tukikohtien ja peskkeiden sijoittelussa ja muissa torjunnan jrjestelyiss nouda-
tetaan puolustustaistelun periaatteita ottaen kuitenkin huomioon irtautumisen vaati-
mat jrjestelyt.
Joukkue taistelee viivytyskeskuksen tukikohdassa, erillisess tukikohdassa tai vas-
taanottotukikohdassa. Se voi suorittaa mys yllkn. Joukkueen tOljuntataistelun li-
sksi on suunniteltava ja valmisteltava irtautumisjrjestelyt ja seuraava tehtv.
Joukkueen taistelu komppanian viivyttess on puolustustaistelua, jonka jl-
keen irtaudutaan.
Komppanian pllikk antaajoukkueenjohtajalle puolustuskskyn,jonka lopussa hn
antaa irtautumista koskevan valmistautumistehtvn. Joukkueenjohtaja laatii taiste-
lusuunnitelmansa, kskytt alaisensa ja aloittaa puolustusvalmistelut tmn kskyn
perusteella. Komppanian pllikk antaa irtautumisjrjestelyist sek tulevan teht-
vn tiedustelusta ja valmistelusta myhemmin erilliskskyn, joka sislt
irtautumiskomennon ja merkin
irtatumisreitin
kosketuksen pidon
- joukkueen kokoontumispaikan varapaikkoineen sek komppanian
kokoontumisalueen ja
- viivytysvalmistelut.
Komppanian pllikk antaa joukkueenjohtajalle ajallisesti pitklle ulottuvat toimin-
taohjeet niin, ett joukkue pystyy yhteyksien katketessakin jatkamaan toimintaansa
komppanian pllikn pttmn tehtvn suoritusperiaatteen mukaisesti.
Komppanian pllikn erilliskskyn jlkeen joukkueenjohtaja suunnittelee irtautu-
misjrjestelyt ja tulevan tehtvn valmistelut. Irtautumisjrjestelyist on suunni-
teltava
- irtautumiskomennot ja -merkit
- ryhmien kokoontumispaikat
- joukkueen kokoontumispaikka varapaikkoineen
- ryhmien irtautumisreitit joukkueen kokoontumispaikoille
- epsuoran tulen kytt irtautumisen aikana
- kosketuksen pito irtautumisen aikana
- irtautumisreitti komppanian kokoontumisalueelle
ajoneuvojen kytt sek
huollolliset valmistelut.
145
Jokaiselle peskkeelle annetaan oma irtautumiskomento tai -merkki. Ryhmn kokoon-
tumispaikka tiedustellaan vihollisen suora-ammuntatulelta suojaiseen paikkaan 50-
100 metrin phn peskkeest. Joukkueen kokoontumispaikka tiedustellaan vhin-
tn 300 metrin phn tukikohdasta vihollisen suora-ammuntatuleltaja thystyksel-
t suojaiseen paikkaan ja sen hykkysuralta sivuun. Ryhmn irtautumisreitti on suun-
niteltava siten, ettei ryhm irtautuessaan vaikeuta taaemman peskkeen tulen kyt-
t.
Joukkueenjohtaja kskee tulenjohtajan valmistautua tukemaan joukkueen irtautumista
epsuoralla tulella. Epsuoraa tulta on valmistauduttava kyttmn mys itiautu-
misreitill. Tmn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi irtautumisreitille paikannetaan
maalipisteit.
Komppanian pllikn kskem joukkue pit irtautumisen jlkeen viholliseen kos-
ketusta tulenjohto- ja panssarintorjuntakykyisell partiolla. Joukkueen irtautumis-
reitti suunnitellaan suojaisen maaston kautta komppanian kokoontumisalueelle siten,
ett se soveltuu vastaanottavan joukon taistelusuunnitelmaan. Joukkue voi mys ir-
tautua suoraan tulevan tehtvn mukaiselle alueelle, mikli irtautumismatka on ly-
hyt.
Ajoneuvojen kytst kskee komppanian pllikk. Joukkueen ajoneuvot siirre-
tn ennen taistelun alkamista yleens komppanian kokoontumisalueelle. Panssari-
ajoneuvojen tulisuojaa ja telakuorrna-autojen maastoliikkuvuutta voidaan kytt
hyvksi joukkueen kokoontumispaikalta alkaen. Ajoneuvojen itiautumisreittien tie-
dusteluun on kiinnitettv erityist huomiota. Ajoneuvojen sijoittamisessa on otetta-
va huomioon ilmatorjuntakonekivrien kytt. Ajoneuvoja valmistaudutaan kytt-
mn irtauduttaessa haavoittuneitten kuljettamiseen.
Huollollisista valmisteluista joukkueenjohtaja suunnittelee
ampumatarvikkeiden kytn puolustustaistelussa ja irtautumisessa
haavoittuneiden evakuoinnin
ajoneuvojen kuorrnaamisen.
146
Irtautuminen sivuun viholli-
sen hykkysuralta ja pois
toisen joukkueen tulialueelta
;: ... = valmi steltu tulen-
' 0'.' johtopaikka
VVvv //
/
KARHU 1
Ui TUKEE
I
/
I ;;, , 1
2
1%1
" ( r I
I
rKP1 B3 31%1) _sr,
lT / ' I.?
/
/
I '@/
T J /
" /r //'/
, / ;
, // //
, / /
I ",/ ",,/
1,./ "","
",'" '"
1/;\",'-//
, --
,-
"
I Irtautumisjrjestys
CD !%Jv E8 2m
, ,
11%1

_. . ..
IAJlJAI%lJ 21%1
1m, _sdl
.. (-)..... . ..
31%1 ,rn ,/A!TJA,W
ISUOJAAI
::!t_s
Joukkueen kokoontumis-
paikalta voidaan siirty
31%1(-) mys jalan
100 m
.A.AA.A.
KUVA 49 Esimerkki jkrijoukkueen m 91 (T) irtautumisjrjestelyist
Joukkueenjohtaja kskee irtautumisvalmisteluista ryhmnjohtajalle
joukkueen irtautumisjrjestelyt
ryhmn irtautumismerkin ja -komennon, irtautumisreitin ja kokoontumispaikan
joukkueen kokoontumispaikan ja varakokoontumispaikan
epsuoran tulen kytn irtauduttaessa
irtautumisreittien tiedustelun kokoontumispaikoille
irtautumisen harjoittelun ryhmn ja joukkueen kokoontumispaikalle
ajoneuvojen kytn
ampumatarvikkeiden kytn irtautumisen jlkeen
haavoittuneiden evakuoinnin
mahdollisen taistelumuonan jaon ja
varustuksen kuormaamisen ajoneuvoihin.
Lisksi joukkueenjohtaja kskee joukkueen tulevan tehtvn.
147
Tulevan tehtvn tiedustelun ja valmistelun johtaa komppanian varapllikk. Jouk-
kueenjohtaja antaa joukkueen varajohtajalIe kskyn joukkueen tiedustelu- ja valmis-
teluosaston liittymisest komppanian tiedustelu- ja valmisteluosastoon.
Joukkueen varajohtaja
tiedustelee ja valmistelee tulevan tehtvn
selvitt komppanian kokoontumisen ja kokoontumisalueen jrjestelyt
tiedustelee reitin komppanian kokoontumisalueelle
suunnittelee ryhmityksen joukkueen kokoontumispaikalla
johtaa toimintaa joukkueen kokoontumispaikalla, kunnes joukkueenjohtaja
saapuu paikalle ja
opastaa joukkueen komppanian kokoontumispaikalle.
Joukkueen on harjoiteltava irtautuminen ryhmittin ainakin joukkueen kokoontumis-
paikalle asti. Irtautumisreitti merkitn tarvittaessa. Talvella irtautumisreitti ladun-
netaan ja ryhmt siirtvt sukset kokoontumispaikoilleen.
Joukkueenjohtaja kskee ryhmnjohtajille mrajat valmisteluja ja harjoittelua var-
ten. Toimenpiteiden kiireysjrjestyksen joukkueenjohtaja ptt komppanian pl-
likn kskemien mraikojen perusteella.
Vihollisen hyktess joukkue torjuu hykkykset, kuten puolustustaistelussa. Jouk-
kueenjohtajan on pidettv komppanian pllikk tietoisena tilanteesta joukkueen
alueella.
Komppanian pllikk antaa joukkueenjohtajalle kskyn irtautumisesta, jonka jl-
keen joukkueenjohtaja irroittaa joukkueensa pttmlln hetkell. Irtautuminen on
148
edullisinta suorittaa silloin, kun vihollisen hykkys on torjuttu tai kun tukikohtaan
murtautunut vihollinen on lyty takaisin ja tukikohta on joukkueen hallussa.
Etumrnaiset ryhmt voidaan irroittaa yhtaikaa salaamalla toiminta viholliselta ta-
emman ryhmn suojatessa irtautumista. Joukkueenjohtaja kskee irtautumisen sovi-
tuilla merkeill, lyhyill komennoilla tai lheteill. Etummaisten ryhmien irtauduttua
taempien ohi joukkueenjohtaja irroittaa seuraavat ryhmt ja irtautuu itse tulenjohto-
ryhmn tai -partion kanssa viimeisen.
Saatuaan joukkueenjohtajalta irtautumismerkin tai -kskyn ryhmnjohtaja irroittaa
ryhmns. Ryhmnjohtaja irtautuu peskkeest viimeisen. Ryhmn kokoontumis-
paikassa ryhmnjohtaja tarkastaa, ett kaikki taistelijat ovat mukana. Sen jlkeen ryh-
m irtautuu joukkueen kokoontumispaikalle. Ensimmiseksi saapunut ryhm suojaa
joukkueen kokoontumispaikan.
Irtautumisen aikana tulenjohtaja johtaa epsuoraa tulta joukkueenjohtajan kske-
miin maaleihin. Joukkueen irtauduttua tukikohdasta joukkueenjohtaja voi kske tu-
lenjohtajan ampua tukikohdan alueelle, mikli vihollinen on havainnut irtautumisen
ja jatkaa hykkystn. Tulenjohtajalle on annettava tehtvt ajoissa, jotta hnelle
j aikaa jrjest tulen kytt.
Irtautumisen aikana ryhmt kuljettavat haavoittuneensa joukkueen kokoontumispai-
kalle. Joukkueen kokoontumispaikalta haavoittuneet evakuoidaan kantaen, ajoneu-
volla tai talvella ahkiolla komppanian kokoontumisalueelle. Lkintmies irtautuu
joukkueen varajohtajan kanssa ensimmisten ryhmien mukana joukkueen kokoontu-
mispaikalle, jossa hn valmistautuu saattamaan haavoittuneita kuljetuskuntoon.
Joukkueen saavuttua kokoontumispaikkaansa joukkueenjohtaja ilmoittaa tilanteesta
komppanian plliklle yleens joko radiolla, lhetin vlityksell tai henkilkohtai-
sesti aiemmin sovitussa paikassa. Samalla hn kertoo havaintonsa vihollisesta. Tu-
lenjohtaja ilmoittaa kyttmstn epsuorasta tulesta ja tulenkytttarpeen ptty-
misest tulenjohtoplliklle.
Joukkueenjohtaja tarkastaa joukkueen kokoontumispaikalla ryhmt ja selvitt vii-
meiset tilannetiedot ryhmilt. Joukkueen saavuttua komppanian kokoontumisalueel-
le joukkueenjohtaja ilmoittaa saapumisesta vlittmsti plliklle.
Mikli vihollinen est suunnitelman mukaisen irtautumisen, joukkue voi joutua esi-
merkiksi mUliautumaan saarroksista hykkmll tai irtautumaan uutta, suojaista
reitti omien yhteyteen. Tllinkin aseet ja haavoittuneet on kuljetettava mukana.
149
5. Tuliyllkk
Joukkueen tuliyllkk on odottamattomasta paikasta ylltten aloitettu tuli viholli -
sen tuhoamiseksi. Joukkue voi suorittaa tuliyllkn joko komppanian osana tai itse-
nisesti. Tuliyllkkn liitetn yleens miinojen kytt.
Tuliyllkkpaikaksi valitaan peitteinen maastonkohta, jossa toiminnan valmistelut
voidaan tehd salassa, ja josta ittautuminen on mahdollista suojaista reitti. Paikka
valitaan mys siten, ett vihollinen joutuu joko etenemn kapeassa ryhmityksess
tai ryhmittymn suppealle alueelle, jossa maaston antama suoja viholliselle on v-
hinen.
Tuliyllkkpaikassa joukkue ryhmitetn yleens vihollisen hykkysuran samalle
puolelle johtamistoiminnan, tulen kytn ja irtautumisjrjestelyjen helpottamiseksi .
Peskkeet sijoitetaan siten, ett niist kyetn tulittamaan kohteena olevaa, uralla ete-
nev vihollista, mutta muut vihollisosastot tai aseet eivt pysty vaikuttamaan tuleI-
laan peskkeeseen. Ryhmien on kyettv mys irtautumaan suojassa. Raivaukset tai
muut valmistelut eivt saa paljastaa yllkk.
Varamiinoite rakennetaan uralle sellaiseen paikkaan, ettei vihollinen havaitse sit kau-
kaa eik pysty kiertmn sit. Vihollisen krki vaunu pstetn etenemn yleens
varamiinoitteen tasalle, jossa se on viimeistn taistelun alkaessa kyettv tuhoamaan.
Miinoja kytetn lisksi panssarivaunujen, ajoneuvojen ja miehistn tuhoamiseen
sek valmistelujen ja ittautumisen suojaamiseen. Thysmiinoja voidaan kytt mys
tien toisella puolella vihollisen harhauttamiseksi. Kertasingot ryhmitetn siten, ett
niiden tulella voidaan kattaa yllkkalue mahdollisimman laajalti. Kertasingoille on
valmisteltava mys vara-asemia.
Epsuoran tulen maalit on suunniteltava siten, ett joukkueen taistelua voidaan tu-
kea, vihollisen lisvoimien tulo yllkkpaikalle pystytn estmn ja joukkueen ir-
tautuminen voidaan suojata. Kentttykistn tulen kytt painottuu varmuusetisyyk-
sien takia yleens vihollisen lisvoimien tulon estmiseen tuliyllkkpaikalle. Jalka-
vkikomppanian kranaatinheitinjoukkueen ja pataljoonan kranaatinheitinkomppani-
an tulta voidaan kytt mys tuliyllkkpaikalle.
IlmatOljuntakonekivrej kytetn yleens vihollisen taisteluhelikoptereiden hi-
ritsemiseen ja irtautumisen suojaamiseen ajoneuvojalustalta. Jos ilmatorjuntakone-
kivrej kytetn yllkkpaikalla, tulee joukkueen kokoontumispaikalle varata ajo-
neuvo irtautumista varten.
150
Joukkueen ajoneuvot maastoutetaan valmistelujen aikana niin kauas joukkueen ko-
koontumispaikan taakse, ett ne eivt paljasta joukkoa ennen tuliyllkk. Haavoit-
tuneiden evakuointiin tarvittavat ajoneuvot voidaan sijoittaa tilanteen salliessa jouk-
kueen kokoontumispaikalle.
Maastontiedustelun aikana joukkueenjohtaja ptt joukkueen ryhmityksen, teht-
vn suoritusperiaatteen, irtautumisen sek kokoontumispaikan. Hn osoittaa tulen-
johtajalle paikat, mihin haluaa epsuoraa tulta ja kskee tulenjohtajan paikantaa maalit.
Joukkueenjohtaja kskee ryhmien johtajille ja sinkopartion johtajalle
peskkeen paikan
tulialueen
tulenaloituksen
varamiinoitteen paikan sek
joukkueen johtamispaikka.
Tmn jlkeen ryhmnjohtajat ryhmittvt ryhmns ksketyille paikoille. Joukku-
een varajohtajalle ksketn ilmatorjuntakonekivrien tuliasemat ja varamiinoitteen
paikka.
Joukkueenjohtaja tarkastaa tulenjohtajan kanssa peskkeet, kuten puolustuksessa
ja kskee ryhmnjohtajalle peskkeen vasemman ja oikean reunan sek etureunanja
tuli alueen rajat. Tmn jlkeen ksketn koko ryhmlle
vihollinen ja sen arvioitu toiminta maastoon sidottuna
joukkueen tehtv, ryhmitys ja taisteluajatus
ryhmn tehtv
tulen aloittaminen
vartiointi ja thystys
hlyttminen
linnoittaminen
irtautumismerkki tai -komento
irtautumisjrjestelyt
joukkueen kokoontumispaikka
ajoneuvojen kytt
haavoittuneiden evakuointi sek
valmisteluihin kytettviss oleva aika.
Tulenjohtaja kskee tmn jlkeen epsuoran tulen maalit ja joukkueen taistelua tu-
kevat tuliyksikt.
t
t
IV "J'
"!(' , '1
K
'
, [REl /
~ L / IKP'J' [REl I
, Ij 1
1
, / /
, / ,,,"" ,/
G
' / -."../ ---..,
--
? EE J:n kokoontumispaikka
100m
1. Varamiinoitteeseen ajanut vaunu tuhotaan
2. Thysmiinoilla ja kertasingoilla tuhotaan vaunut, jalkautunut vihollinen
tuhotaan ksiasein
3. Tulenjohtaja erist yllkkpaikan ammuttamalla maaliin KEPPI 3
4. Joukkue irtautuu yhtaikaisesti
KUVA 50 Esimerkki j krij oukkueen tuliyllkst
151
Joukkue aloittaa tulen joukkueenjohtajan kskyll, merkill tai muulla ennalta ks-
ketyll tavalla. Vihollisen edetess panssaroiduissa ajoneuvoissa tuli aloitetaan ker-
tasingoilla. Raskaat kertasingot aloittavat tulen, kun krkivaunu ylitt ennalta ks-
ketyn tasan. Ksiaseilla tulitetaan jalkautuvaa vihollista. Tulenaloituksen jlkeen ryh-
mt kiihdyttvt tulensa rimmilleen tuhotakseen vihollisen ennen kuin se ehtii suo-
jautua ja saada vastatoimenpiteens kyntiin. Tarvittaessa on kertasinkojen vaihdet-
tava asemia pystykseen tuhoamaan joukkueen tulialueella olevat panssarivaunut.
Epsuora tuli aloitetaan samanaikaisesti muun tulen kanssa. Tulta on siirrettv var-
muusetisyyksien salliessa sellaisiin paikkoihin, joissa vihollinen on ruuhkautunut
tai joissa se ryhmittyy hykkykseen.
152
Joukkue irtautuu joukkueenjohtajan antamalla merkill, komennolla tai aikaan sito-
en. Ryhmt irroitetaan, mikli mahdollista, samanaikaisesti. Irtautumisen aikana am-
mutaan epsuoraa tulta vihollisen kuluttamiseksi ja sen vastatoimien estmiseksi.
Joukkueen kokoontumispaikalla ensimmisen paikalle tullut ryhm suojaa muun
joukkueen ryhmittymisen ja muut ryhmt ryhmittyvt asemiin tuliyllkkpaikan suun-
taan. Joukkueenjohtaja tarkastaa ryhmt ja johtaa joukkueensa uuteen tehtvn tai
komppanian kokoontumisalueelle.
Ryhmien on kannettava itse haavoittuneensa joukkueen kokoontumispaikkaan, jossa
lkintmies saattaa heidt kuljetuskuntoon. Talvella haavoittuneet evakuoidaan ah-
kiolla ryhmn kokoontumispaikalta alkaen. Joukkueen kokoontumispaikalta haavoit-
tuneet kuljetetaan joukkueen mukana komppanian sidontapaikalle.
153
VII LUKU
.. ..
HYOKKAYS
A. VALMISTELUT JA ETENEMINEN KOSKETUKSEEN
1. PERUSTEITA
Joukkueen hykkyksen tarkoituksena on lyd tai tuhota vastassa oleva vihollinen
tai maastonkohtia valtaamalla luoda edellytykset komppanialIe vihollisen lymisek-
si.
Onnistunut hykkys vaatii joukkueelta
vakioituja ja harjoiteltuja toimenpiteit
tilanteen mukaista maaston kytt sek
tulen ja liikkeen hallintaa.
Lyminen tarkoittaa vihollisen pakottamista vistymn ja sen saattamista kyvytt-
mksi jatkamaan aikaisempaa toimintaansa.
Tuhoaminen tarkoittaa kohteena olevan vihollisen saattamista pysyvsti taisteluky-
vyttmksi.
Valtaaminen tarkoittaa ksketyn alueen tai kohteen ottamista haltuun hykkmll
ja sen pitmist.
Joukkue hykk komppanian osana. Joukkue kuuluu komppanian hykkyksess
iskuportaaseen tai reserviin. Hykkys pyritn suuntaamaan vihollisen sivustaan
tai selustaan. Iskuportaassa hykkvien joukkueiden tehtvn on tunkeutua etum-
maisina vihollisen ryhmitykseen.
Lhtalue on ilmasuojainen, vihollisen epsuoran tulen vaikutuspiirin ulkopuolella
oleva maastonkohta, jossa voidaan suorittaa hykkysvalmistelut. Jalkavkikomp-
panian lhtalue on yleens lhempn vihollista kuin jkrikomppanian lhtalue.
Lhtalueelta komppania siirtyy lhtkynnyksen kautta etenemisreitti ajoneuvoin
opastuspisteelle, josta se opastetaan lhtasemaan. Lhtasema on 0,5 - 2 kilomet-
rin pss murtokohdasta oleva maastonkohta, joka on suojassa vihollisen thystyk-
selt ja suora-ammuntatulelta.
154
Lhtasemassa noustaan ajoneuvoista, annetaan hykkysksky ja ryhmitytn hyk-
kysryhmitykseen. Lhtasemasta valmistaudutaan hykkmn joukkueelle ksket-
tyyn kompassisuuntaan tai selvien maastopisteiden kautta tavoitteeseen.
Joissakin tilanteissa komppanialle voidaan kske jalkautumisalue, mikli jalkau-
tuminen lhtasemassa ei ole mahdollista. Komppania voi mys hykt mys jalan
tai hiihten aina lhtalueelta asti mikli etisyydet ovat lyhyet tai vihollisen ilma-
toiminta ei mahdollista ajoneuvojen kytt.
Joukkueen hykkyst tuetaan epsuoran tulen tulivalmisteluUa ja saatoUa, jotka
johtaa yleens komppanian tulenjohtopllikk. Tulivalmistelu on joukon liikkeen
mukaan aikatauluun sidottua thystetty epsuoran tulen kytt, jolla tuhotaan tai
lamautetaan murtokohdassaja sen lheisyydess oleva vihollinen. Tulivalmistelu on
yleens ajallisesti lyhyt, mutta voimakas.
Mikli komppanialla tai joukkueella on kytssn vain yksi tuliyksikk, tulenkyt-
t ei yleens sidota aikatauluun. Komppania aloittaa epsuoran tulen saadessaan
taistelukosketuksen viholliseen tai hykkyksen pyshtyess. Vihollisen taistelupans-
sarivaunuihin epsuoralla tulella on hiritsev vaikutus. Joukkue voi joutua hyk-
kmn mys oman tulen turvin.
Asemaan
H 10
Tulltoiminta
alkaa
Rst H-8
1 H5
KUVASI

1_.
E3 I,rn;
,-"
o ...
31%]
1&1
21%] ciJp ctJp 11%]
, /
"
....(RS __ ___ ""
. \, ,
- 1. ',
KS.,,,>
/
/

I
500m 1 km
Esimerkki tulivalmistelusta
Lh!asemas!a liikkeelle
H -16
Etenemisnopeus 50 mimin
EPSUORA TULI
TULlTUS ALKAA PTTYY
,. MURTOMAALl I I---6''i-''',*--I
[!J
120mm[JJ
81mm[JJ
2. SAVUTUS
H .,
H -7
(H-5
120 mmITJ H-7
H 7
H 7
H -3)
H1
3. SIVU MAALI I
120mmITJ H-4 H .,
4. TAKAMAAU I
[!J
H -6 (ryppy)
81 mm[JJ (H -2 H-1)
155
TARKISTUSAMMUNNAT
Tarkistusammunnat suoritetaan jok
naapurikomppanian alueella ja johta
mina tai esim tulitukios aston ase-
H -11 - H -9
[!J
400 m
120mm[JJ
250m
81 mmITJ
100m
Lopulli set varmuusetisyydet
mrytyvt tulen osuudesta
tehtyjen havaintojen perusteella
156
Saattosuunnitelmaan kuuluu hykkyssuunnasta sek tavoite- ett vlitavoitealu-
eilta ja uhanalaisilta sivustoilta paikannetut maalipisteet. Saattosuunnitelman tarkoi-
tuksena on nopeuttaa tulen aloitusta ja keskittmist pyrittess tuhoamaan tai lama-
uttamaan vihollisosastot hykkyksen edetess sek torjuttaessa vihollisen vastahyk-
kyksi. Saattosuunnitelmaa ei sidota aikatauluun.
Jalkavkikomppanian kranaatinheitinjoukkue tai jkrikomppania m 2005 tulituki-
ryhm mahdollistaa vihollisen jalkaven lamauttamisen lhietisyydelt. Jkrijouk-
kueen m 91 taistelua tukevat tuliyksikt eivt yleens sovellu alle 200 metrin pss
olevien maalien tulittamiseen pitkist varmuusetisyyksist johtuen.
Varmuusetisyys on oman tulen kannalta turvallinen etisyys maalista. Varmuus-
etisyydet ovat pienimmilln
- kevyill kranaatinheittimill J 00-150 metri
- raskaalla kranaatinheittimistll ja tykistll 250-500 metri.
Lopulliset varmuusetisyydet mrytyvt tulen osuvuudesta murtokohtaan tehtyjen
havaintojen perusteella.
Aloitteen tempaamiseksi tai ylltyksen saavuttamiseksi hykkys voidaan aloittaa il-
man epsuoraa tulta. Epsuoran tulen kyttn on kuitenkin valmistauduttava anta-
malla tulenjohtajalle sit koskevat tehtvt ennen taistelun alkamista.
Suora-ammunta-aseista voidaan muodostaa komppanian tulitukiosasto. Tulitukiosasto
hiritsee vihollista ja edist joukkueitten nopeaa etenemist epsuoran tulen ptyt-
ty murtokohtaan. Tulitukiosaston muodostamisesta kskee komppanian pllikk.
Joukkueenjohtaja voi kske jonkin ryhmn, ryhmien konekivrit tai sinkopartion
tukemaan joukkueensa hykkyst. Ilmatorjuntakonekivrien kytt peitteisess
maastossa tulitukena on vaikeaa. Yhden ilmatorjuntakonekivrin ja patruunoiden
mukaanotto hykkykseen sitoo kantotehtviin yhdenjkriryhmn, ellei asetta tuoda
ajoneuvolla hykkyksen mukana.
Varmuusvli jtetn hykkvn joukon ja tulitukiosaston aseiden ammusten len-
toradan vliin. Ksiaseilla varmuusvli on noin kolme sormenleveytt aseen ampu-
malinjasta.
Rynnkk on yleens joukkueen tai sen osan suorittama yhtmittainen, lyhyt ja raju
syksy vihollisen ryhmitykseen. Rynnkk suoritetaan yleens alle 50 metrin pst
vihollisen asemista. Yksikin tehokkaasti tulittava vihollisen peske voi aiheuttaa ryn-
nkivlle joukkueelle raskaat tappiot. Rynnkkn voidaan ryhty, kun
joukkueen etenemist estvt vihollisen panssarivaunut on tuhottu
vastassa oleva vihollisen jalkavki ei pysty tulittamaan tehokkaasti.
157
Joukkue aloittaa tunkeutumisen vihollisen ryhmitykseen hykkyshetkeU (H-het-
ki) . Joukkue hykk tllin kranaatinheittimistn varmuusetisyydelt tulta ja lii-
kett kytten komppanian murtokohtaan. Komppanian murtokohta on vihollisen
ryhmityst sisltv alue, jolle komppanian iskuportaan hykkys suunnataan. Mur-
tokohtaan keskitetn panssarintorjunta sek tykistn ja kranaatinheittimistn tuli.
Joukkueen tavoite on komppanian pllikn kskem, yleens noin 100-300 metri
murtokohdan takana tai sivulla oleva maastonkohta. Joukkueen tavoite on usein komp-
panian vlitavoite.
158
~ \ / )
/ @ / "","",
~ ~
\
9
Pataljoonan
opastus piste
9
Komppanian
opastus piste
/
I \
LJ
/
I LJILJ I
( )
.
.
.
///}-- t ',
" "
I , ------, '
I r---- ' \
I I
\ ~ ~ ~ '
" "
~
I I
o 1500111
-
LHTASEMA
1
1
1
__ 1
KOMPPANIAN
MURTOKOHTA
ETENEMINEN
KOSKETUKSEEN
-
ISKU
VIHOLLISEN
RYHMITYKSEEN
KOMPPANIAN TAVOITE
KUVA 52
Komppanian hykkyksen ksitteit
159
2. HYKKYSVALMISTELUT
2.1 Toimenpiteet lhtalueella
Joukkueen saapuessa lhtalueelle se ryhmittyy komppanian pllikn kskemn
paikkaan puolustusryhmitykseen. Ajoneuvot hajautetaan joukkueen alueelle ja maas-
toutetaan huolellisesti. Lhtalueella aloitetaan vlittmsti hykkysvalmistelut.
Hykkysvalmisteluihin kuuluu ainakin
patruunoiden, ksikranaattien, miinojen, savujen ja kertasinkojen tydentminen
mrvahvuisiksi
lis- ja erikoismateriaalin jakaminen
hykkyksess tarvittavan varusteiden pakkaaminen ja valmistelu sek
hykkyksen vakioitujen toimenpiteiden harjoittelu
Komppanian pllikk antaa esikskyn tulevasta hykkyksest. Pllikn esiks-
kyn perusteella joukkueenjohtaja kskee
joukkueelle lhtvalmiuden
valmistautumistehtvt joukkueelle sek joukkueen varajohtajalle ja
oman siirtymisens tiedustelu- ja valmisteluosien mukana.
Komppanian tiedustelu- ja valmisteluosiin kuuluu yleens komppanian pllikk, tu-
lenjohtopllikk ja hnen tulenjohtoryhmns, jalkavki- tai jkrijoukkueiden joh-
tajat, komppanian tiedustelupartio (1 +2) sek komppanian pllikn lhetti. Tiedus-
telu- ja valmisteluosasto kokoontuu komppanian komentopaikalle ja siirtyy komp-
panian pllikn kskemll ajoneuvolla. Tiedustelu- ja valmisteluosat aloittava siir-
tymisen lhtasemaan 1-3 tuntia ennen posia.
Joukkueenjohtajan siirtyess tiedustelu- ja valmisteluosien mukana joukkueen vara-
johtaja johtaa posien etenemisen lhtasemaan. Ennen lhtn on joukkueenjoh-
tajan varmistuttava siit, ett joukkueen varajohtajalla on tilanteesta riittvt tiedot
ja ett hn osaa johtaa joukkueen lhtasemaan komppanian osana.
Lhtalueella joukkueella on automaattisesti yhden tunnin lhtvalmius. Tunnin
lhtvalmiudessa joukkueella on
taistelujaotus muodostettu
ampumatarvikkeet jaettu ja valmisteltu tarvittaviita osin kytlvalmiiksi
seuraavan pivn kuivamuona jaettu taistelijoille
ajoneuvot posin pakattu pl. taistelijoiden reput
ajoneuvot naamioituna
teltat edelleen pystyss naamioituna
ilmatorjuntakonekivri on asemassa sek
tarvittavat miinat on asennettuna.
160
Mikli joukkueelle ksketn 30 minuutin lhtvalmius, joukkue
pakkaa reput ajol1euvoihin
asentaa ilmatorjuntakonekivrit ajoneuvoihin
poistaa miinat
pit kylmll sll teltat pystyss ja naamioituna
pit ajoneuvot naamioituna.
Komppanian varapllikk kskee joukkueiden varajohtajille etenemiskskyn lh-
tasemaan. Kskyn jlkeen varajohtaja antaa joukkueelle etenemiskskyn, jossa ks-
kee
vihollisen
komppanian tehtvn
joukkueen tehtv
lhtaseman
etenemisjrjestyksen
etenemisreitin ja pituuden
opastuksen
ajonopeuden, ajoneuvojen etisyydet ja valojen kytn
ilmatorjunnan ja ilmathystyksen
marssin aikaisen lkinthuollon
johtamisen
taistelutunnus ja tunnussana
liikkeellelhdn ja lhtajan
Alleviivatut kohdat ovat vakioituja toimenpiteit, jotka ksketn ainoastaan silloin
kun ne ovat tavallisuudesta poikkeavia.
Esimerkki varajohtajan antamasta etenemiskskyst lht alueella on LIITTEESS
8. Joukkueen varajohtaja antaa kskyns koko joukkueen kuullen.
Komppanian posat etenee lhtalueelta vakiojrjestyksess 1. Joukkue, Komento-
joukkue ml. lkint- ja tvlryhm, ( Kral1aatinheitinjoukkue), 2. Joukkue, 3. Jouk-
kue ja Huoltojoukkue. Joukkue etenee jrjestyksess 1. Ryhm ja joukkueen vara-
johtaja, 2. Ryhm ja 3. Ryhm.
Tulenjohtaja valmistautuu kyttmn epsuoraa tulta marssin aikana tulenjohtopl-
likn antaman kskyn mukaisesti .
2.2 Eteneminen kosketukseen
Tiedustelu- ja valmisteluosaston psty lhtasemaan komppanian pllikk antaa
hykkyskskyn ppiirteittin. Pllikk voi tarkentaa kskyn ennen hykkyk-
seen lht. Kskyn perusteellajoukkueenjohtaja
tiedustelee joukkueen paikan lht asemassa
suunnittelee tulevan hykkyksen ja
valmistelee hykkyksen nopean kskytyksen.
161
Joukkue etenee komppanian posien osana komppanian opastuspisteelle, josta komp-
panian lhetti ohjaa komppanian lhtasemaan. Lhtasemassa lhetti nytt ko-
koonmerkin, jolloin joukkueessa
pysytetn ajoneuvo ja ajoneuvon johtaja sek opasmies nousevat ajoneuvosta
ajoneuvon johtaja ajattaa ajoneuvon ilmasuojaan noin 50 metrin phn edelli-
sest ajoneuvosta
opasmies vlitt merkit takana tulevalle ajoneuvolle
taistelijat nousevat ajoneuvoista hykkyksess tarvittava materiaali mukanaan
joukkue siirtyy kskynantomuotoonjoukkueen ensimmisen ajoneuvon lheisyy-
teen
ajoneuvojen kuljettajat naamioivat ajoneuvonsa
ajoneuvojen kuljettajat miehittvt ilmatorjuntakonekivrit.
Joukkueenjohtajan antaa hykkyskskyn kskynantomuodossa, ksky sislt yleens
vihollistiedot
komppanian tehtvn
joukkueen tehtvn
epsuorantulen kytn
tulituen
lkint- ja taisteluvlinehuollon
liikkeellelhdn lhtasemasta
H-hetken.
H-hetki ksketn ainoastaan silloin, kun tuli valmisteluun osallistuu useampi kuin
yksi tuliyksikk. Ksky voidaan tilanteen mukaan tydent myhemmin. Esimerk-
ki joukkueenjohtajan hykkyskskyst on liitteess 8.
Joukkueenjohtaja vlitt tulenjohtopllikn kskyn tulenjohtajalle. Ksky on yleens
kirjallinen.
Kskyn jlkeen joukkueenjohtaja siirt joukkueen hykkysryhmitykseen. Komp-
pania ryhmittyy yleens joukkueparijonoon. Joukkueparijonossa krkijoukkueet ovat
ryhmriviss ja takana etenev joukkue ryhmparijonossa. Joukkueiden ryhmt ovat
avojonossa. Joukkueenjohtaja ilmoittaa lhetill tai radiolla komppanian plliklle
valmiudesta ryhmitettynjoukkueen. Jalkautumisenjlkeenjoukkueen on oltava val-
miina etenemn komppanian osana 15 minuutissa.
162
Vaikeakulkuisessa maastossa tai pimell joukkue voi aloittaa hykkyksen lht-
asemasta ryhmparijonossa tai jopa ryhmjonossa. Hykkyksen edetess kohote-
taan taisteluvalmiutta asteittain ryhmityksen muutoksilla.
Komppanian pllikk kskee yleens jo lhtalueella mukaan otettavat ajoneuvot,
jotka seuraavat hykkv komppaniaa portaittain. Jos joukkueesta ksketn ottaa
ajoneuvo mukaan, siihen lastataan telamiinat, ilmatorjuntakonekivrit ja loput ker-
tasingot sek ampumatarvikkeet. Moottorikelkkaa valmistaudutaan kyttmn huol-
tokuljetuksiin.
B. ISKU VIHOLLISEN RYHMITYKSEEN
Iskuportaan joukkue lhtee yleens lhtasemasta liikkeelle ryhmriviss, ryhmt
avojonossa. Ryhmien etupuolella hykk 2-3 kertasingoin varustettua tunnustelijaa.
Joukkueen isku suunnataan suoraan lhtasemasta sen tavoitteeseen. Etenemisnope-
us on kesll noin 50 mimin ja hykttess suksin tai pimell jalan noin 30 mimin.
Yleens edetn ryhmt avojonossa aina taistelukosketukseen saakka.
W KV!W W KV!W W KV!W
1 ~ 1
OJ


21Zl
IZlV
31Zl
~
EE

[1JTJA
~
W
~
- tulenjohtoryhmn ja sinkopartion paikka mrytyy
tilanteen mukaan
- ryhmityksen leveys on noin 150 metri
KUVA 53 Esimerkki joukkueen ryhmityksest lht asemassa
163164
Liikkeen aikana joukkueenjohtaja pit yhteytt komppanian pllikkn, joka tah-
dittaa komppanian liikkeen tulivalmistelun edistymisen mukaisesti. Tulenjohtajan on
pystyttv tarvittaessa tahdittamaan joukkueen liike tulivalmistelun aikana.
Tulivalmistelun aikana on edettv mahdollisimman lhelle vihollista jopa alkupe-
risten varmuusetisyyksien sispuolelle. Epsuoran tulen pttyess joukkue pyrkii
hykkmn mahdollisimman nopeasti kohti tavoitetta ennen kuin vihollinen ehtii
toipua tulivalmistelusta. Yleens vihollisen tarkka ryhmitys on epselv. Jos viholli-
sen panssarivaunujen sijainti tiedetn, joukkueenjohtaja kskee sinkopartion tuho-
ta tai tulenjohtajan sokaista ne.
Tunnustelijoina toimivien kertasinkotaistelijoiden saatua havainnon vihollisesta tai
heidn jouduttua taistelukosketukseen joukkue suojautuu. Taistelukosketuksen saatu-
aan joukkue hykk tulta ja liikett kytten.
IIhv!rn rnKV!rn

1C8J

[JJ IZI
J
[]JT JA 2 C8J

CAJ
RS[i]
rnKV!rn

C8JV

3C8J
EE


- tulenjohtoryhm ja sinkopartio voivat olla mys avoriviss
- ryhmityksen leveys on noin 150 metri
KUVA 54 Joukkueen avorivi hykkyksess
165
Jos vihollinen on vahva ja sen panssarivaunuja on yh tulituessa, on vihollinen si-
dottava taisteluun joukkueen osilla ja pyrittv lymn se irti olevilla osilla. Jouk-
kueenjohtaja arvioi tllin muun muassa
vihollisen toimintaa
naapureiden toimintaa
maaston kytt
joukkueensa kyttmahdollisuuksia
panssareiden tuhoamista tai sokaisua ja
epsuoran tulen kyttmahdollisuuksia.
Arvionsa perusteella joukkueenjohtaja voi ptt
ryhmien kytst
sinkopartion kytst vaunujen tuhoamiseksi
kiertvn joukkueen osan kytst ja suuntaamisesta
tukevan osan toiminnasta sek
mahdollisesta epsuoran tulen kytst.
Tmn jlkeen joukkueenjohtaja esitt tulenjohtajalle vaatimuksensa epsuoran tu-
len kytst. Epsuoran tulen kytt vihollisen ryhmityksess taisteltaessa vaikeut-
taa lyhyt etisyys viholliseen. Joukkueenjohtaja voi kske vihollisen hirinnn, Ia-
mauttamisen tai tuhoamisen ja niihin liittyvn savutuksen kertoen samalla miten ai-
koo hykt.
Kiertvlle osalle, tukevalle osalle ja sinkopartiolle joukkueenjohtaja kskee erillis-
kskyin ainakin
joukkueen toiminnan
osastojen ja sinkopartion tehtvt sek
tulenkytn vlirajat.
Liitteess 8 on esimerkkejjoukkueenjohtajan kskyist tulen ja liikkeen aikana.
Joukkueenjohtaja johtaa joukkueen trkeint osaa joukkueen jakaantuessa. Tulenjoh-
taja ja radiomies seuraavat yleens joukkueenjohtajaa. Johtamisessa kytetn muun
muassa huutoketjua, eriIIiskskyj, valopistoolia, vahvistettuja merkkej ja menette-
lytapoja sek radiota.
Sinkopartio ja kiertv osa suunnataan mahdollisuuksien mukaan vihollisen sivulle
tai taakse maaston tai savun suojassa. Kiertvn osan ja sinkopartion on oltava tie-
toisia, siit minne epsuoraa tulta kytetn.
Tukeva osa tukee tulellaan kiertvn osan toimintaa ja harhauttaa vihollista. Tuke-
van osan on pyrittv tuhoamaan vihollisvaunut kertasingoin varustetuiIIa tuhooja-
166
partioilla. Sopivaan tuli asemaan voidaan pst kyttmll etenemiseen ojia, maas-
tokatveita ja savutusta. Panssarivaunun toiminta vaikeutuu, kun sit tulitetaan sinko-
aseilla, vaikka tuhoaminen olisikin epvarmaa.
Kiertvn osan toimintaa saattaa joissakin tapauksissa rajoittaa naapurijoukkueiden
toiminta. Kiertv osa etenee yleens avojonossa. Jos joukkueen sinkopartio ei ole
kyennyt viel tuhoamaan panssarivaunua, se tuhotaan kiertvn osan kertasingoilla.
Kun vaunu on tuhottu, kiertv osa hykk oman tulen turvin. Kiertvn osan ly-
ty vihollisen, tukeva osa etenee kiertneen osan tasalle.
Joukkue jatkaa hykkyst kohti tavoitetta tulta ja liikett kytten. Panssarijalkav-
kiryhmn lyminen saattaa kest useita kymmeni minuutteja. Komppanian pl-
likk voi tukea omilla toimenpiteilln joukkueen hykkyst esimerkiksi antamalla
sen kyttn epsuoraa tulta, tulitukiosastolla, sinkoryhmll ja naapurijoukkueiden
toiminnalla.
1.
..[JJ KVr [JJ [JJ KVr [JJ[JJ KVr [JJ

JiJ
3.
- Ksky tulenjohtajalle taaemman vau-
nun hirinnst
- Ksky sinkopartion johtajalle vaunun
tuhoamisesta
- Ksky 2 ja 3 ryhmlle "sinko tuhoaa,
1 R kiert, tukekaa"
- Ksky kiertvlle ryhmlle
..
[JjTJA
rZlJAS
W-,


RsJiI


KVr .


"f TUKEE
\
TUKEE t


- 1 R hykk mui den tulen tukemana
167
2.
... t
..c.


"'i"

..
\.C:,J 1":71

1 tL::::::J
[]JTJA
l'
S
" -?'TUHOAA
I
I
I
I
I
I
\
\
\ TUKEE .. V

\
\
\
,
"
'-
- 1 R etenee avojonossa maastokatveita
hyvksikytten
- Tulenjohtaja hiritsee etenemist est-
vi vaunuja
4 .
lrJ
If<l
. /
TUKEE
f9J
"" "" 71
"
",, / / 1 /
, 1.
// ,/ y/ .
/ , I
/ , I
, I

- 2 R ja 3 R syksyvt samalle tasall e
merkill
- sinkopartioll e ksky tuhota seuraava
vaunu
KUVA 55 Esimerkkej joukkueen toiminnasta panssarijalkavkiryhmn estess
etenemisen.
168
Kun joukkuetta vastassa oleva vihollinen on heikko, joukkue voi hykt suoravii-
vaisesti. Komppanian isku portaan mukana hykkvlI joukkueella on joskus ka-
pea hykkysalue, joka pakottaa suoraviivaiseen hykkykseen. Tllin joukkueen-
johtaja aloittaa tulenja liikkeen komentamalla esimerkiksi "JOUKKUE PIIRAINEN
- SYKSYEN ETEENPIN, AMPUKAA".
Joukkueenjohtajan valittua trken maastonkohdan jonka hn haluaa haltuun, hn
komentaa "JOUKKUE PIIRAINEN - SYKSYEN POLUN TASALLE, AMPU-
KAA". Tllin taistelijat hykkvt syksy en ja tulittaen ksketylle tasalle. Koko
joukkueen samanaikaisen hykkyksen vaikeutuessa vihollisen tulen tai maaston ta-
kia joukkueenjohtaja kskee hykkmn kykenevn ryhmn jatkamaan liikett tois-
ten tukiessa.
Jalkavki- ja jkrikomppania m/2005:n kevyet kranaatinheittimet mahdollista-
vat vihollisen jalkaven lamauttamisenja pimell mys valaisun. Iskuporras voi edet
lhelle vihollista keveitten kranaatinheitimien tulen turvin lyhyen varmuusetisyy-
den ansiosta. Panssarivaunuja voidaan hirit kranaatinheittimien tulella ja savutuk-
sella voidaan est vihollisen toiminta joukkuetta vastaan.
Vihollisen vastahykkys voi alkaa jo ennen joukkueen psy tavoitteeseen. Jouk-
kueenjohtaja torjuu vastahykkyksen ryhmittmlljoukkueen tai sen osan nopeas-
ti puolustukseen, kyttmll epsuoraa tulta ja tuhoamalla vihollisen panssarivau-
nut. Jouduttaessa vihollisen epsuoran tulen kohteeksi joukkueenjohtajan on johdet-
tava mahdollisuuksien mukaan joukkue tulitaukojen aikana vihollisen vannuuseti-
syyksien sispuolelle.
Jos oma tulivalmistelu uusitaan, ei joukkuetta siirret sen takia taaksepin vaan tar-
vittaessa tulenjohtaja siirt tulta eteenpin tarvittavan varmuusetisyyden phn.
c. TOIMINTA TAVOITTEESSA
Tavoitteessa joukkueenjohtaja ryhmitt joukkueensa nopeasti puolustukseen ja an-
taa tulenjohtajalle vaatimukset epsuoran tulen kytst. Joukkueenjohtaja antaa ti-
lanneilmoituksen komppanian plliklle lhetill tai radiolla. Joukkueenjohtajan on
mys
silytettv kosketus viholliseen thystyksell tai komppanian pllikn
kskiess partiolla
tarkastettava ryhmitys ja ryhmien taistelukelpoisuus ja
otettava yhteys naapureihin tulenkytn sopimiseksi ja tilannetietojen vaihtami-
seksi.
169
Tulenjohtaja paikantaa maalit tavoitteessa siten, ett tulta voidaan kytt sek vas-
tahykkysten torjuntaan ett hykkyksen jatkamiseen valmistautumissuuntaan.
Joukkueen varajohtaja johtaa joukkueen huollon tavoitteessa. Jos joukkueen ajoneu-
vot on jo siirretty tavoitealueelle, rakennetaan varamiinoite ja tydennetn ampu-
matarvikkeet. Ajoneuvojen mukana tuodut ilmatorjuntakonekivrit sijoitetaan p-
sntisesti omasuojailmatorjunta-asemiin. Haavoittuneet pyritn evakuoimaan jo
hykkyksen aikana heti tilanteen salliessa sidontapaikalle.
Vaikka pyshtyminen tavoitteessa olisi lyhytaikaista, on kaivauhlminen aloitettava
vlittmsti. Maaston painanteet, vanhat poterot ja linnoitteet on kytettv hyvksi.
D. HYKKYKSEN ERITYISPIIRTEIT
1. HYKKYS PIMELL
Joukkueen hyktess pimell toiminta hidastuu ja johtaminen vaikeutuu. Joukku-
een liikkeen on oltava suoraviivaista. Toimintojen tulee olla yksinkertaisia ja yksin-
kertaisia. Tuntuman pitoon on kiinnitettv erityinen huomio.
Tarvittavat valmistelut pimell tapahtuvaa hykkyst varten tehdn jo lhtalu-
eella. Pimenklaitteet jaetaan esimerkiksi joukkueenjohtajalle, varajohtajalIe, ryh-
mien johtajille, ryhmien varajohtajille sek sinkopartiolle. Tulenjohtaja voi saada
kyttns pimekiikarin thystmist ja tulenjohtamista varten. Sinkopartio kyke-
nee tuhoamaan panssarivaunuja pimethtimen avulla ilman valaisua.
Taistelijoiden selkn voidaan kiinnitt valkoinen kangas tai heijastavaa materiaa-
lia tuntuman pidon helpottamiseksi. Lhitaistelutilanteissa valmistaudutaan kytt-
mn taistelutunnusta.
Siirryttess ajoneuvoin kytetn sotavaloja. Jalkauduttaessa kytetn merkinan-
toon opasmiesten taskulamppuja. Heti ryhmittymisen jlkeen on tehtv ryhmittin
ilmoitukset joukkueenjohtajalle suullisesti .
Lhtasemassa etenemisreitit on tiedusteltava ja merkittv mahdollisimman help-
pokulkuisen maaston kautta. Pimell ryhmityksiss kytetn supistettuja etisyyk-
si ja vlej. Lhtasemasta on yleens edullista jatkaa etenemist ryhmparijonossa
tai jopa ryhmjonossa. Etenemismuodon muutosten ajaksi on pyshdyttv.
170
Tulitaistelun alkamiseen saakka johtamisessa kytetn hiljaisia ja lyhyit kskyj.
Hykkyksen aikana joukkueenjohtaja ja ryhmnjohtajat tarkistavat hykkyssuun-
nassa pysymisen kompassistaan. Tulivalmistelun alkaessa suunnan silyttmisess
voidaan kytt apuna maaleista nkyvi leimahduksia.
Joukkue valaisee tarvittaessa viholliskohteita valopistooleilla sek valaisuraketeilla.
Lisksi komppanian pllikk voi j lj est valaisua tykistn ja kranaatinheittimistn
valaisuammusten avulla. Joukkueenjohtaja voi antaa valopistoolilla merkkej ryh-
mille taistelun aikana. Joukkueenjohtaja ja ryhmnjohtajat kyttvt valojuovaluote-
ja ja valopistoolia maalien osoittamiseen.
Savuilla estetn vihollisen jalkaven thdtty tulitus ja sokaistaan posa pimen-
klaitteista. Uusimmat panssarivaunut pystyvt thystmn lmpthystymilln
savun lpi.
Omakohtaisten havaintojen puuttuessa joukkueenjohtajan on saatava ryhmnjohta-
jilta tilannetietoja tavanomaista useammin. Joukkueenjohtajan on vastaavasti pidet-
tv komppanian pllikk tietoisena tilanteesta.
2. HYKKYS TALVELLA
Talvella lumen mr ja laatu sek maasto ovat keskeisi tekijit arvioitaessa ete-
nemismahdollisuuksia sek ajoneuvojen ja suksien kytt. Kun lunta on vhn ja
liikkuminen viel helpohkoa, hyktn jalan. Komppanian pllikk kskee ajoneu-
vojen ja suksien kytn.
Lhtalueella lastataan sukset ajoneuvojen katolle ryhmkohtaisissa nipuissa. Haa-
voittuneiden evakuointiin varataan vhintn yksi tyhj ahkio. Joukkueen muihin ah-
kioihin pakataan taisteluvline- ja muuta materiaalia. Joukkueen moottorikelkkoja
kytetn laduntamiseen, materiaalin kuljettamiseen ja haavoittuneiden evakuointiin.
Joukkue etenee aluksi ryhmjonossaja ryhmittyy viimeistn taistelukosketuksen saa-
tuaan ryhmriviin. Siirtymisess voidaan kytt mys hiihtohinausta. Tulitaistelun
alkaessa irrotetaan sukset ja jatketaan hykkyst jalan. Mikli lunta on niin paljon,
ett se ei mahdollista etenemist jalan on hykkys suoritettava kokonaan suksin.
Hykkys suksin on pyrittv harjoittelemaan etukteen.
Joukkueen lkintmiehell on tyhj ahkio mukanaan haavoittuneiden evakuoimi-
seen. Moottorikelkkoja ja telakuorma-autoja voidaan siirt portaittain joukon pe-
rss tulivalmistelun alettua. Lisksi niit voidaan kytt tulitukiosaston siirtmi-
seen.
171
Lumi vhent omanja vihollisen tulen sek savutuksen tehoa. Tavoitteessa joukkue
ryhmittyy puolustukseen kaivautuen lumipoteroihin.
3. KRKIJOUKKUEEN TOIMINTA
Komppanian pllikk kskee joukkueen suojaamaan liikkeell olevaa komppanian
posaa yleens hykkystaisteluun liittyen. Krkijoukkueen tehtvn voi olla
kosketuksen ottaminen viholliseen
krkikomppanian taisteluun ryhmittymisen suojaaminen
vihollisen mrn, laadun ja ryhmityksen selvittminen
vihollisen sitominen taisteluun.
Komppanian krkijoukkue etenee yleens kosketukseen saakka kytten ajoneuvo-
jaan niiden ominaisuuksien mukaisesti. Kosketuksen jlkeen edetn taisteluun ja-
lan. Komppanian pllikk kskee krkijoukkueen johtajalle hykkyssuunnan tai
hykkysreitin ja tavoitteen.
Tulenjohtopllikk paikantaa hykkysreitille maalipisteit sopivin etisyyksin sel-
vsti nkyviin maastonkohtiin ja toimittaa tai viestitt ne tukeviin tuliyksikihin.
Tulenjohtopllikk kskee krkijoukkueen tulenjohtajan suunnata kytssn ole-
vat tuliyksikt etenemissuunnassa oleviin maalipisteisiin, jotta epsuora tuli voidaan
aloittaa tarvittaessa nopeasti.
Krkijoukkueen taistelujaotuksen, etenemistavan ja -muodon on mahdollistettava
nopea ryhmittyminen taisteluun ja taistelun aloittaminen. Jalan tai hiihten liikkuva
krkijoukkue etenee ryhmparijonossa tai ryhmriviss. Kuvassa 56 on esimerkki
panssariajoneuvoilla liikkuvan krkijoukkueen etenemismuodosta.
172
~
~
Komppanian tiedustelu partio
~
T unnustelijat moottoripyrill tai
0M
moottori keikoilla.
i
Noi,,500 -
1000111
1
~
lZi ...... ..
1 [SJJ [IlTJA [Il
, , ,
t
Noill JOO /II
I
~
..
2cg]
t
Noin 500m
I
~
..
cg] .11
3 , [SJV, EEl
KUVA 56
Esimerkki panssariajoneuvoilla liikkuvan krkijoukkueen etenemismuodosta
173
Saatuaan kosketuksen viholliseen joukkueenjohtaja ilmoittaa siit heti komppanian
plliklle. Krkijoukkue ryhmittyy joukkueenjohtajan kskemlle tasalle edulliseen
maastonkohtaan. Joukkue est vihollisen tunkeutumisen etenemissuunnassa komp-
panian ryhmitykseen. Mikli vihollinen on heikko krkijoukkue ly sen hykkmll.
Joukkueen varajohtajan johdolla rakennetaan varamiinoite joukkueenjohtajan ks-
kemn paikkaan.
Sinkopartio ryhmittyy siten, ett se kykenee keskittmn tulen krkijoukkueen eteen.
Tulenjohtoryhm ryhmittyy siten, ett se kykenee johtamaan thystetty tulta mah-
dollisimman kauas joukkueen eteen. Tulenjohtaja antaa vlittmsti kosketuksen
jlkeen tulikomennon vihollisen hiritsemiseksi yleens tukeutuen valmiiksi paikan-
nettuihin maalipisteisiin.
Joukkueenjohtaja valitsee johtamispaikkansa ryhmityksest siten, ett hn kyke-
nee johtamaan joukkuettaan omien havaintojensa perusteella. Vihollistiedot ilmoite-
taan sellaisenaan komppanian plliklle, joka voi niiden perusteella tarkentaa kr-
kijoukkueen tehtv.
4. JOUKKUE ISKUOSASTONA
Joukkue voi hykt komppanian osana puolustukseen ryhmittynytt vihollista vas-
taan iskuosastona.
Iskuosaston kokoonpano mrytyy tehtvn, maaston ja vihollisen ryhmityksen mu-
kaan. Osaston runkona on yleens joukkue. Joukkuetta voidaan vahventaa tulenjoh-
to-, sinko- ja pioneeriryhmll sek tarkka-ampujilla ja lkintmiehill.
Iskuosasto jaetaan yleens kokoonpanoitaan j a aseistukseltaan tarkoituksenmukai-
siin, itseniseen toimintaan kykeneviin ryhmiin. Iskuosastolle annetaan yleens ksi-
kranaatteja, kevyit kertasinkoja, kasapanoksia, sytytys- j a valaisuvlineit sek sa-
vuja ja merkkisavuja.
Komppanian tiedustelulla pyritn selvittmn ainakin
- vihollisen ryhmitys, josta erityisesti vartio- ja thystyspaikat, sulutteet ja
ryhmityksen aukkopaikat, tulenjohtoasemat, aseistus sek panssarivaunut ja
niiden tulialueet
- kyttkelpoiset hykkysreitit
- suojainen lht asema ja siirtymistiet sinne sek
- komppanian ja joukkueiden tulitukiosastojen ryhmitys.
174
Tiedustelun perusteella komppanian pllikk laatii iskuosaston hykkyksest suun-
nitelman, jonka on oltava yksinkertainen. Siihen sisltyy lyhyt ja raju tulivalmistelu
ja iskuosaston nopea, hikilemtn toiminta. Komppanian pllikn suunnitelma
sislt muun muassa
valmistavat toimenpiteet
iskuosastojenja tulitukiosaston toiminnan sulutteiden raivaaminen mukaan
lukien
jatkotoimenpiteet tavoitteen saavuttamisen jlkeen.
epsuoran tulen kytn sek
harjoittelun
Epsuoran tulen kyttn liitetn yleens savuammuntoja, joilla sokaistaan viholli-
nen hykkyksen eri vaiheissa. Tulenjohtaja paikantaa maalipisteit vihollisen to-
dennkisiin vastahykkyssuuntiin.
Joukkueenjohtaja suunnittelee joukkueen toiminnan komppanian pllikn suunni-
telman perusteella. Suunniteltavia asioita ovat ainakin taistelujaotus, lismateriaalin
jako sek vahvennusten, joukkueen tulitukiosaston ja iskuryhmien toiminta.
Pioneerit rjyttvt tarvittaessa vihollisen sulutteisiin aukot, joiden kautta iskuosas-
to syksyy vihollisen asemaan. Pioneerien toiminta ja tulitukiosaston tuli suunnitel-
laan liittyvksi saumattomasti iskuosastojen toimintaan ja epsuoran tulen kyttn.
Tulitukiosastoa on tarvittaessa siirrettv hykkyksen edistyess siten, ett se voi
tukea iskuosastoja koko sen toiminnan ajan.
Iskuryhmt syksyvt vihollisen asemaan ja aloittavat heti murtokohdan laajentami-
sen vyryttmll, jonka aikana iskuryhmt kyttvt ksikranaatteja ja ksi aseita
elvn voiman tuhoamiseen. Kasapanoksia, ksikranaatteja, fosforiksikranaatteja ja
polttopulloja kytetn vihollisen asepeskkeiden, majoituspoteroiden ja ajoneuvo-
jen tuhoamiseen. Kertasingoilla tuhotaan panssaroidut ajoneuvot.
Iskuosasto voi tavoitteen saavuttamisen jlkeen tehtvns mukaisesti pit saavute-
tun tasan, jatkaa hykkyst vihollisen ryhmityksen syvyyteen tai joissakin tapauk-
sissa vetyty tehtvns suoritettuaan takaisin lhtpaikkaansa. Jos tehtv edellyt-
t palaamista takaisin, on paluu ja paluun tukeminen erilaisine vaihtoehtoineen suun-
niteltava tarkasti.


'?) I
q.. _. I Suojaa ..... - - ...... I%l v


o 100m
KUVA 57 Esimerkki joukkueen hykkyksest iskuosastona
175
'l{

f{
176
VIII LUKU
JOUKKUEEN MUITA TOIMINTOJA
A. TAISTELU SAARREnUNA JA IRTAUTUMINEN
OMIEN JOUKKOJEN YHTEYTEEN
Joukkue voi jd vihollisen hykkyksen seurauksena sen lhiselustaan saarretuksi
omista joukoista. Tllin vihollinen joko tyytyy pelkstn eristmn joukkueen ja
estmn sen aktiivisen toiminnan tai pyrkii lymn taikka tuhoamaan joukkueen.
Komppanian pllikk pyrkii jo suunnitelmaa laatiessaan vlttmn komppaniansa
tai sen osien joutumisen vihollisen saartamaksi. Jos kuitenkin joudutaan saarroksiin,
on joukkueenjohtajan ilmoitettava siit komppanian plliklle.
Puolustuksessa tukikohdassa taistellaan saarrettunakin. Joukkueenjohtaja suun-
nittelee tukikohdan ryhmityksen siten, ett joukkue kykenee taistelemaan tarvittaes-
sa joka suuntaan. Toimintakyvyn silyttmiseksi omassa hallussa oleva alue tulee pi-
t riittvn suurena. Ryhmityksen supistamiseen voidaan kuitenkin joutua esimer-
kiksi tappioiden takia, tulivoiman lismiseksi tai pitvn puolustuksen jrjestmi-
seksi.
Tulenjohtaja tydent epsuoran tulen kytn suunnitelmaa siten, ett tulenkyts-
s valmistaudutaan kaikkiin suuntiin.
Komppanian pllikk kynnist vastatoimet joukkuetta saarrostavan vihollisen ly-
miseksi ja joukkueen saamiseksi komppanian yhteyteen. Trkein nist on taistelu-
suunnitelmaan pohjautuva komppanian sisinen vastahykkys.
Mikli joukkueeseen ei onnistuta palauttamaan yhteytt vastahykkyksell, voi
komppanian pllikk kske joukkueen ittaantumaan tukikohdasta muun komppanian
yhteyteen. Tllin saarretluun tukikohtaan mahdollisesti tunkeutunut vihollinen ly-
dn joukkueen sisisell vastaiskulla irtautumisen mahdollistamiseksi.
Saarroksissa taistelevan joukkueen saadessa kskyn irtautua muun komppanian yh-
teyteen irtautuminen voidaan toteuttaa soluttautumalla. Joukkue soluttautuu kapei-
ta jonomaisia muotoja kytten vihollisen aukkokohdista muun komppanian yhtey-
teen. Vihollisen ryhmityksen heikot kohdat tiedustellaan irtautumisreittien selvitt-
miseksi. Irtautumisreitti suunnataan peitteisen ja tulisuojaa antavan maaston kautta.
Irtautuminen toteutetaan yleens heikoissa nkyvyysolosuhteissa ja siin pyritn yl-
ltykseen. Joukkue voi mys murtautua taistellen tukikohdasta ulos.
177
S01uttautumis- tai murtautumiskohta pyritn valitsemaan saarrostavan vihollisen ryh-
mityksest siten, ett
vihollista on mahdollisimman vhn
kohdan suojaaminen vhin voimin on mahdollista
irtautuminen on mahdollista suojassa suora-ammuntatulelta sek
komppanian muut joukot voivat tukea irtautumista.
Soluttautuminen voidaan toteuttaa yhdest tai useammasta paikasta. Soluttautumi-
sen aloittaa tulivoimainen partio, joka j soluttautumisaukkoon suojaamaan jouk-
kueen posan irtautumista. Joukkueenjohtaja irrottaa joukkueen posat ryhmittin
ja partioittain tarkoituksenmukaisessa jrjestyksess soluttautumisaukon kautta jouk-
kueen kokoontumispaikalle. Joukkueenjohtajajohtaa posien soluttautumisen. Jouk-
kueen varajohtaja irtautuu viimeisen ja ottaa suojaajat mukaansa.
Soluttauduttaessa vihollista voidaan harhauttaa esimerkiksi erillisess suunnassa teh-
tvll toiminnalla, kuten savutuksella tai liikkeell.
Joukkueen kokoontumispaikaksi ksketn esimerkiksi naapuritukikohta tai selvsti
maastosta erottuva kohta, jonka ryhmt ja partiot lytvt ilman karttaakin. Kokoon-
tumispaikalla joukkue tarkastetaan, jonka jlkeen se siirtyy muun komppanian yhte-
yteen.
Soluttautuminen saattaa paljastua ennen kuin koko joukkue on pssyt pois saarrok-
sista. Tllin irtautumista jatketaan taistellen. Tmn vuoksi iltautumista on valmis-
tauduttava tukemaan kaikella saatavilla olevalla tulella.
Jos saarroksista irtautuminen ei ole mahdollista soluttautumalla, joukkue murtau-
tuu ulos taistellen.
Joukkueenjohtajan on ptettv ja kskettv murtautumishetki, murtokohta, hyk-
kysmuoto, liikesuunnitelma, suojaus sek omanja muualta saatavan tulituen kytt.
Tulenj ohtaj alle ja tulitukiosaston johtajalle ksketn tukemistehtvt.
Joukkue hykk murtoaukosta lpi rajulla iskulla voimakkaan tulituen tukemana.
Joukkueenjohtajajohtaa itse iskun. Joukkueen varajohtaja poistuu murtoaukosta vii-
meisten suojaamistehtvss olevien taistelijoiden mukana.
Vihollinen voidaan joskus ylltt hykkmll ilman tulivalmistelua. Tulen kyt-
tn on tllinkin valmistauduttava.
Haavoittuneet, aseet ja trkein materiaali kuljetetaan kantaen irtautuvan joukon mu-
178
kana. Tukikohtaan jv, viholliselle kyttkelpoinen materiaali ktketn tai tuho-
taan.
B. YHTEISTOIMINTA PANSSARIVAUNUJEN KANSSA
Komppanian vastuualueella voi toimia panssarivaunuin varustettuja joukkoja. Komp-
pani alle voidaan joskus mys alistaa panssarivaunujoukkue, jota kytetn kootusti
oman johtaj ansa johdossa j a yhteistoiminnassa jkri - tai jalkavki joukkueiden kans-
sa.
Vaunujoukkueeseen kuuluu kolme taistelupansarivaunua, joiden tykill voidaan am-
pua sirpale- ja ontelokranaatteja sek alikaliiperiarnmuksia. Tulinopeus on noin 7
laukausta minuutissa ja tehokas ampumaetisyys 2,5 kilometri. Vaunu on varustettu
kahdella konekivrill ja ilmatorjuntakonekivrill.
Panssarointi suojaa kranaatin sirpaleilta ja keveiden panssarintorjunta-aseiden am-
muksilta. Vaunu liikkuu tiell noin 70 kmIh ja ylitt noin 2,5 metrin levyisen kai-
vannon ja 1 metrin korkuisen esteen. Vaunut on varustettu valonvahvistimin ja ra-
dioin.
Yhteistoiminta panssarivaunujoukkueen kanssa onnistuu parhaiten ennalta sovituin
ja harjoitelluin yksinkertaisin menetelmin, joita sovelletaan joustavasti eri tilantei-
siin.
Joukkueen toimiessa yhdess panssarivaunujen kanssa taistelijat on koulutettava teh-
tvn. Koulutettavia asioita ovat ainakin
panssarivaunujen lhisuojaus
panssarivaunujen opastaminen
maalinosoitus panssarivaunuille
joukkueen ryhmityksen etureunanja sivu stan merkitseminen
toiminta panssarivaunujen lhialueella
yhteydenpito.
Hykkyksess panssarivaunujoukkue voi hykt joukkueen rinnalla tai krjen
mukana. Se voi mys toimia liikkuvana tulitukiosastona.
KUVA 58
o 100m
,
.. 1
/ AVORIVISSA IpSVJ
7
/' - < ' A A A
// A '. A
/ ,
// \
" ' SJ)'
/ ""
/// tA A
1( "
... ,
o 100m
Esimerkkej joukkueen ja panssarivaunujoukkueen yhteistoiminnasta
hykkyksess
Panssarivaunujen lhisuojaus voidaan toteuttaa kosketukseen edettess siten, ett
ryhm suojaa panssarivaunujoukkuetta edeten joko taistelijapareittain vaunujen kan-
silla, koko ryhm yhden vaunun kannella tai jalan saattoryhmityksess kuvan 59 mu-
kaisesti.
180
~ ~
rn
1. Ryhm vaunun kannella edettess kosketukseen
rn IiKIJ K0: rn
i
50 m
1
~ KV!
' f ~
K'9..
rn
2. Krkivaunun saattoryhmitys
rn KV! ~ +--100 m rni%lJKV!rn
KUVA 59
i
50(
rn K0: rn
3. Ryhmriviss etenevn vaunujoukkueen saattoryhmitys
Esimerkkej panssarivaunujen lhisuojauksesta
181
Panssarivaunujen opastamiseen kytetn liitteen 3 mukaisia vahvistettuja ja vau-
nunjohtajan kanssa sovittuja merkkej. Opastaminen on erityisen trke ohitettaes-
sa maastoesteit ja sulutteita sek panssarivaunujen asemaanajon aikana.
Maalin osoittamiseen panssarivaunuille kytetn vahvistettuja ja sovittuja merkke-
j tai radiota. Maalin suunta ilmoitetaan radiolla kytten kellotauluilmaisua, jossa
vaunun keulan suunta on kello 12.00, esimerkiksi "KELLO KAKSI, PANSSARI-
VAUNU, 600".
Panssarivaunujen ollessa tulituessa hykkv joukkue merkitsee oman etureunan-
saja panssarivaunujen puoleisen reunan. Nin panssarivaunut pystyvt tukemaanjouk-
kuetta ampumalla mahdollisimman lhelle omaa ryhrnityst. Samalla estetn omien
tappioiden syntyminen panssarivaunujen tulen kytn seurauksena. Ryhmityksen
merkitsemis- ja ilmoittamistapoja ovat esimerkiksi
savu- ja merkkisavuheitteet
valopistoolin patruunat ammuttuna suoraan ylspin
liput ja merkkivaatteet sek
radioyhteys.
Panssarivaunujen kydess tulitaistelua on lhialueella olevien taistelijoiden py-
rittv ennakoimaan tykin laukaukset tomin ja tykin asennoista, vaunun liikkeen hi-
dastumisista ja pyshtymisist sek tykin tulirytmist. Tykin suupainetta on varotta-
va usean kymmenen metrin etisyydell putken etupuolella ja sivuilla. Panssarivau-
nukonekivrien ampumasuunnat ja tulituskorkeudet on mys otettava huomioon.
Tornissa olevilla konekivreill voidaan usein ampua jalan liikkuvien taistelijoiden
yli.
Panssarivaunujen killisi liikkeit on varottava pitmll vaunuihin yleens ainakin
muutaman metrin etisyys ja ottamalla huomioon niiden ohjausominaisuudet ja vau-
numiehistn thystysmahdollisuudet. Panssarivaunun luokse menemisest on sovit-
tava merkeill vaununjohtajan kanssa. Merkit on annettava siten, etteivt ne j t-
hystysvlineiden lhikatveeseen.
182
Lhesty johtajaa siten,
ett sinut havaitaan
I l ~ e n ~ thystyskatveeseen I
3-5 m!
Varo tykin putken
kkinisi li ikkeit
Varo psv:n
nopeita knnksi
ja peruutuksia
KUVA 60 Huomioon otettavia asioita toimittaessa panssarivaunun lhialueella
100
183
Puolustuksessa panssarivaunujoukkue voi suojata joukkueen ryhmittymist ja puo-
lustusvalmisteluja, tukea joukkueen taistelua tulellaan tai suojata joukkueen irtautu-
mista.
c. HELlKOPTEREIDEN KYTT
Joukkue siirtyy taistelualueelle helikopterein yleens komppanian osana. Komppanian
tehtvn on yleens keskeisen maaston valtaaminen. Jos tilanne mahdollistaajouk-
ko tuodaan suoraan kohteelle. Joskus voidaan koota osasto iskuosastohykkyk-
seen vihollisen trken kohteen tuhoamiseksi. Jos kohde on ilmatorjuntasuojattujou-
dutaan komppania laskemaan maahan 5-10 kilometrin pss kohteesta.
Joukkue ottaa noin vuorokauden kestvn taistelutehtvn kaikki joukkueen ker-
tasingot, 3 tuliannosta ksiaseiden patruunoita, yhden ilmatorjuntakonekivrin sek
kaksi tuliannosta niiden ampumatarvikkeita. Joukkueelle voidaan lisksi jakaa kah-
den vuorokauden kuivamuona, pohjamiinoja ja viuhkarjhdyspanoksia. Ajoneuvot
ja niiden kuljettajat jvt yleens lhtalueelle komppanian vpelin johtoon.
Joukkue siirtyy kuormausalueelle, jossa se lastataan helikoptereihin. Ennen kuorma-
usta osasto jaetaan kuormauseriin komppanian pllikn kskyjen mukaisesti.
Joukkue kuljetetaan yleens yhdell tai kahdella helikopterilla. Joukkueen johtaja
mr kullekin helikopterille vastaanottajan ja vastaanottopaikan. Helikopterin vas-
taanottaja menee paikalleen kun helikopterin ni kuuluu. Laskeutumispaikka osoi-
tetaan helikopteri lle siten, ett vastaanottaja seisoo selk tuulta kohti ja pit kdet
kohotettuna. Helikopteri laskeutuu ja nousee vastatuuleen. Laskeutumisalue voidaan
osoittaa mys savulla, radiolla tai valolla. Muu joukkue odottaa yleens ilmasuojai-
sessa paikassa.
Helikopteriin noustaan ja siit jalkaudutaan etusektorista. Sukset on sidottava en-
nen kuormausta nippuihin. Taistelijoiden aseet ovat kdess lataamattomina ja var-
mistettuina. Aseet viritetn vasta joukon jalkauduttua helikopterista. Osaston johta-
ja nousee koneeseen viimeisen. Osastonjohtaja kytkeytyy helikopterin sispuhelin-
jrjestelmn miehistn ohjeitten mukaisesti.
Helikopterit lentvt yleens pareittain ajallisesti porrastettuina 25-50 metrin lento-
korkeudella. Helikopteripari tarvitsee laskeutumisalueen, joka on kooltaan noin 100m
* 100 m.
184
Helikopterista jalkaudutaan osaston johtajan johdolla helikopterinmiehistn annet-
tua siihen luvan. Ensimmisenjalkautuu osaston johtaja ja kaksi suojaajaa sek ma-
teriaalin vastaanottajat. Materiaalin purkamisen jlkeen jalkautuu helikopterista muu
joukko. Osaston johtajan johdolla joukko siirtyy ilmasuojaiselle alueelle. Joukkueen
johtaja kokoaa joukkueen ja aloittaa ksketyn tehtvn suorituksen.
Maahanlaskettu komppania ryhmitetn siten, ett sen ryhmitys on ympripuolustet-
tava. Joukkue ryhmitetn puolustukseen siten, ett se voi saada suojaa joko kaivau-
tumalla tai ryhmittymll rakennuksiin. Vihollisen toimintaa rajoittavat vahvapuus-
toiset ja louhikkoiset metsalueet soveltuvat mys maahanlasketun joukon taistelu-
alueeksi.
Yhteys maahanlaskettuun komppaniaan pyritn saamaan viimeistn vuorokauden
kuluttua maahan laskusta. Jos yhteytt ei kyet saamaan joukot huolletaan ilmoitse,
tuoda pois helikoptereilla tai ksketn vistymn suojaiselle alueelle.
D. TAISTELU MAAHANLASKUJA VASTAAN
Vihollinen tekee hykkykseens liittyen maahanlaskuja helikoptereilla ja laskuvar-
jojoukoilla. Kohteina voivat olla satamat, lentokentt, trket liikennekapeikot, tei-
den risteykset ja johtamispaikat. Niden haltuunotolla vaikeutetaan reservien liik-
keit, joukkojen irtautumista, huolto liikennett ja johtamista. Maahanlaskun tarkoi-
tuksena voi olla mys hykkys j oukkoj emme selustaan. Maahanlaskut liittyvt aina
kiintesti vihollisen muuhun toimintaan.
Vihollinen tekee maahanlaskun suoraan kohteelle tai valitsee sen lheisyydest mie-
hittmttmnja maastollisesti edullisen alueen. Maahanlaskun suoritusvaiheita ovat
yleens
alueen tiedustelu
tulen kytt sek maahan laskua lue ella ett lentokytvn varrella ja
maahanlasku yhdess tai useammassa erss, johon sisltyvt varsinainen
maahanlasku ja kohteen haltuunotto sek rynnkkkoneiden ja helikoptereiden
tulituki, joka on yleens jatkuvaa.
Helikopterimaahanlaskut voidaan suorittaa pelkn thystystiedustelun ja ilmaku-
vauksen perusteella, mutta laskuvarjomaahanlaskut vaativat yleens tarkempaa tie-
dustelua alueella ja sinne etukteen jrjestetty opastusta. Opastukseen voidaan kytt
pudotettavia radiomajakoita ja tiedustelupartioita, jotka valoilla tai muilla merkeill
opas tavat muun muassa helikoptereiden laskeutumisen.
185
Vihollinen pyrkii yleens valitsemaan maahanlaskualueeksi varsinaisen kohteen l-
helt alueen, joka ei ole miehitetty ja joka maastoltaan parhaiten soveltuu suunnitel-
tuun toimintaan. Joskus vihollinen voi suunnata maahanlaskun suoraan kohteeseen,
jos kohteen puolustus on heikosti jrjestetty ja kohde on saatava vlittmsti haltuun
tappioista huolimatta.
Helikopterimaahanlaskuja voidaan tehd pienillekin aukeille, jopa metsn. Helikop-
tereilla maahanlaskettu osasto on nopeasti taisteluvalmis. Komppanian suuruisen osas-
ton maahanlaskuun yhdell kuljetuskerralla tarvitaan 10-15 keskiraskasta helikopte-
ria ja 200 x 300 metrin laajuinen maahan laskua lue. Tllin taisteluhelikoptereiden
suojaama joukon maahan laskeminen kest yleens 1-2 minuuttia. Helikopterimaa-
hanlaskuissa pilvikorkeuden on oltava yleens yli 100 metri ja vaakankyvyyden
vhintn 800 metri.
Laskuvarjopudotuksiin soveltuvat parhaiten pellot, niityt ja kuivahkot suot sek
talvella lisksi jtyneet vesistt. Pienehkj osastoja voidaan pudottaa esimerkiksi
taimikoihin ja jopa asutuskeskuksiin. Vahvennettu komppania vaatii yleens noin 300
x 1000 metrin suuruisen alueen laskuvarjopudotusta varten. Hyppy tapahtuu 150-
300 metrin korkeudesta ja laskuvarjomiehen laskeutuminen kest 15-30 sekuntia.
Komppanian kokoontuminen kest edullisissa olosuhteissa 10-15 minuuttia.
186
KULJETUSKYKY TULO KOHTEESEEN
T
"
,
1/2 JOUKKUE
/'

. ,
,
., ,, 50m -:Xl

JOUKKUE
NOPEASTI TAISTELUVALMIS
RASKASTA KALUSTOA KOMPPANIAN LASKEUTUMINEN
VAR.T.EN TARVITAAN KEST 40 S JA KOKOONTUMI-
LlSAA KONEITA NEN NOIN 15 MlN RASKAS KA-
. - LUSTO MUKAAN LUKIEN
r "'
V 100; 150m
t
15 s
/

- 1000 m
KUVA 61 Esimerkit helikopteri- ja laskuvarjomaahanlaskuista
187
Maahanlaskuntorjunnassa komppania ryhmitetn suoraan ksketylle kohdealueel-
le. Reservin toimittaessa voi tehtviin kuulua valmistautuminen maahanlaskun ra-
joittamiseen tai lymiseen. Tllin sovelletaan puolustus- tai hykkystaistelun peri-
aatteita.
Joukkue on maahanlaskuntorjunnassa yleens komppanian osana. Joukkueelle an-
netaan tehtvksi torjua maahanlasku. Joukkue toteuttaa tehtvns tuhoamalla tuli-
alueellaan olevan vihollisen ja estmll sen kokoontumisen. Laajojen peltoaukei-
den metssaarekkeisiin ryhmitetyn joukkueen on valmistauduttava torjuntaan joka
suuntaan. Joukkue taistelee tukikohdassa saarrettunakin. Maahanlaskun torjuntaan
ksketty joukkue voidaan joissakin tilanteissa ryhmitt jopa aukealle, mikli ksi-
aseiden kantama ei riit metssaarekkeesta tai metsnreunasta. Maahanlaskun tor-
junnassa noudatetaan puolustustaistelun periaatteita jljempn mainituin poikkeuk-
sm.
Peskkeiden paikkoja tiedusteltaessa on otettava huomioon, ett
ne joudutaan usein ryhmittmn lhelle aukean reunaa, jotta tuli saadaan
ulottumaan koko ksketylle tulialueelle
metssaarekkeiden rikkomalla alueella niit joudutaan sijoittamaan mys
aukeiden keskelle metssaarekkeisiin
laajalla alueella vastuualueen ollessa suuri ne joudutaan usein sijoittamaan kauas
toisistaan
ainakin osasta peskett kyetn ampumaan mys ilmaan
kertasingoilla voidaan tulittaa mys ilmassa leijuvia helikoptereita ja
tulialueelle ei j katveita.
188
~
~
o
KUVA 62
~ y
--r-
~
.,.
~ /
I
I
I
I
It- I
I
\ I
\ I
\
\
\
~ - - - - - -_\
~ - - - - -
--r-
200m
Esimerkki joukkueen ryhmityksest metssaarekkeiden rikkomalla aukea-
alueella maahanlaskun torjunnassa
0
\

0
0


.
.
.
.
.

1


190
Ptksens jlkeen joukkueenjohtaja antaa alijohtajilleen tarvittavat kskyt. Ryh-
mnjohtajat hakevat ryhmns ja ryhmittvt ne peskkeisiin. Peskkeiden tuli alueet
ksketn erityisen tarkasti, jottei omaa ryhmityst tulitettaisi.
Epsuorantulen maalit paikannetaan todennkisille maahanlaskupaikoille. Epsuo-
ran tulen kyttn on valmistauduttava mys maahanlaskukohteeseen suuntautuvilla
urilla ja mahdollisten vaihtotukikohtien tukemiseksi.
Ilmatorjuntakonekivrien trkein tehtv on omasuojailmatorjunta. Aseiden tuliase-
mat on pyrittv valitsemaan siten, ett niist tai niiden vlittmst lheisyydest
voidaan lisksi tulittaa helikoptereita ja pintamaaleja todennkisill maahanlasku-
paikoilla.
Tuliasemia valittaessa ja linnoitettaessa on kytettv hyvksi alueella mahdollisesti
olevia valmiita rakennuksia, talojen kivijalkoja, kaivojen renkaita, pellon ojia ja muita
suojaa antavia paikkoja. Vihollisen todennkiset laskeutumis- ja kokoontumispai-
kat sek katvealueet sulutetaan. Maahanlaskukohteeseen suuntautuvat urat on mys
pyrittv suluttamaan.
Torjunta aloitetaan ilmatorjuntakonekivrien ja ksiaseiden tulella sek epsuo-
ralla tulella. Panssarintorjunta-aseilla voidaan tuhota helikoptereita niiden leijuessa
ja purkaessa miehist ulos. Ryhmt tuhoavat omilla tulialueillaan olevan vihollisen
ja estvt sen kokoontumisen ja etenemisen suojaisiin maastonkohtiin.
Joukkue voi saada tehtvksi mys maahanlaskun rajoittamisen, jolloin joukkue ryh-
mitetn nopeasti puolustukseen keskeiseen maastonkohtaan tai ryhmittin keskei-
siin maastonkohtiin rajoittamaan maahanlasketunjoukon etenemist sek suojaamaan
komppanian vastahykkyst.
Maahanlaskupaikan sivuille psseet vihollisosastot pyritn lymn nopeasti komp-
panian vastahykkyksill vihollisen kokoontumisen estmiseksi. Kohteen ulkopuo-
lelta tulevat hykkykset torjutaan valmistelluista vaihtotukikohdista, vastahykk-
yksill ja epsuoralla tulella. Varsinaisiin asemiin on aina jtettv ainakin tukikoh-
tien runkomiehitys silt varalta, ett vihollisen tekee uuden maahanlaskun.
Komppanialla joka on ryhmittynyt puolustukseen maahanlaskun torjuntatehtvll
on yleens valmistautumistehtv hykkykseen. Tehtv edellytt joukkueessa 30
minuutin lhtvalmiutta. Ilmatorjuntakonekivrit pidetn kuitenkin asemissa ja
miinat asennettuina.
191
E. VESISTN YLITYS
Yli menossa joukkue siirtyy vesistn yli omia uintikykyisi ajoneuvojaan, ylimeno-
kalustoa tai tilapisi ylimenovlineit kytten. Uintikyvyttmien ajoneuvojen yli-
menoon kytetn ruuhi- tai ponttoonilauttoja tai siltoja, ellei kahlaaminen ole mah-
dollista.
Ylitettess vesist panssariajoneuvoilla tai telakuorma-autoilla veden virtaamisno-
peuden on oltava pienempi kuin 1 mls. Lht- ja tulorannan tulee olla loivia. Kulje-
tuspanssarivaunujen kitkaketjut helpottavat nousua rannalle.
Ylimenokalustoa kytettess saa joukkue kaksi puoliryhmn venett, ruuhen tai
syksyveneen ryhm kohti. Uiskolla voidaan kuljettaa kaksi ryhm.
Komppanian pllikk kskee joukkueenj ohtaj alle lhtpaikan, ylimenoreitinja yli-
menoern. Joukkueenjohtaja tiedustelee pllikn johdolla lhtpaikan.
Ylimenovlineet tuodaan lhtpaikan vlittmn lheisyyteen maakuljetuksena ja
ylimenevn joukon ensimminen porras kuljettaa ylimenovlineet purkamispaikalta
lhtpaikalle. Aikalaskelma on tehtv siten, ettei lhtrannalle saavuttua tule py-
shdyst, vaan ylimenovlineiden vesillelaskun jlkeen suoritetaan vlitn kuormaa-
minenja aloitetaan ylimeno.
Tysin varustetun syksyveneen kuljettamiseen purkamispaikalta rantaan tarvitaan
kaksi ryhm. Rannassa vene on maastoutettava lyhyenkin pyshdyksen ajaksi. Syk-
syvene kunnostetaan veneenkuljettajan antamien ohjeiden mukaan. Aseet ja ampu-
matarvikkeet kuormataan veneeseen, pelastusliivit puetaan ylle ja jdn odottamaan
liikkeellelhtksky. Tllin vene tynnetn nopeasti suojasta vesille, kuormataan
henkilst ja sauvotaan moottorin kyttsyvyydelle. Ennen liikkeelle lht asenne-
taan konekivri keula-aseeksi. Konekivrimies toimii thystjn toistaen annetut
merkit.
Kapea vesist ylitetn yleens ylimenovlineet avoriviss. Levell vesistll ede-
tn avojonossa ja ryhmitytn avoriviin ennen rantautumista.
Tarvittaessa keula-aseiden tuli aloitetaan johtoveneen esimerkin mukaisesti ja tulta
jatketaan rantautumiseen saakka. Keula-aseiden tulen aloitus on samalla merkki "VAL-
MISTAUTUKAA RANTAUTUMAAN", jolloin jokainen tarkastaa omat vlineen-
s, laskee pelastusliivit veneeseen ja valmistautuu aloittamaan tulen rannalle syksy-
essn. Ellei tulta aloiteta veneest rantaudutaan veneenkuljettajan komentojen mu-
kaan.
192
Rantautumisen jlkeen joukkueenjohtajan on mahdollisimman nopeasti ryhmitytt-
v pllikn kskemlle alueelle tai jatkettava suoraan hykkyst. Tilanteesta on
ilmoitettava komppanian plliklle.
F. KOHTEEN SUOJAAMINEN
Joukkue voi saada kohteen suojaamistehtvn. Suojattava kohde voi olla esimerkik-
si linkki, varastoalue, johtamispaikka tai trke silta.
Joukkue ryhmitetn siten, ett se kykenee estmn vihollisen toiminnan kohdetta
vastaan. Joukkue rakentaa kohteen suojaksi miinoitteita ja sulkee murrosteilla urat,
joita ei tarvita omien joukkojen toimintaan tai siviililiikenteeseen. Joukkue valmis-
tautuu kyttmn epsuoraa tulta vihollisen hykkysten torjumiseksi.
Toiminnan jrjestys kohteen suojaamisessa:
- toiminnan suunnittelu
- kohteen tiedustelu ja yhteydenotto muihin alueella oleviin joukkoihin
- posien siirtyminen kohteelle
- kohteen tarkastus
- kulunvalvonnan toteuttaminen
- peskkeiden ja vartiopaikkojen perustaminen
- estetyt, linnoittaminen, suoja-asemat
- lhipuolustus
- huollolliset asiat
Toiminnan suunnittelu aloitetaan heti pllikn kskyn jlkeen. Joukkueenjohtaja
tekee alustavan ptksens karttatiedustelunsa perusteella. Joukkueenjohtaja antaa
tarvittavat esikskyt toiminnasta ja siirtymisest kohteelle ennen tiedustelutehtvn
lhtn varajohtajalIe. Tarvittava materiaali varataan ajoneuvoihin ennen kohteelle
siirtymist.
Kohteen tiedusteluun osallistuu esimerkiksi joukkueenjohtaja, ryhmnjohtajat, tu-
lenjohtaja ja lhetti. Kohde tiedustellaan tss vaiheessa vain alueen kytn tarkkuu-
della. Tiedustelussa kiinnitettn huomiota kohteen ympristn kuten tiestn, koh-
teen puolustettavuuteen, thystysmahdollisuuksiin, liikenteenvalvonnan mahdollisuuk-
siin sek majoitus- ja huoltomahdollisuuksiin.
Joskus tiedusteluosaa ei voida laittaa tehtvns. Tllin koko joukko siirtyy koh-
teelle. Tllin ensimmisen perustetaan kulunvalvontapaikat. Tmn jlkeen kohde
tarkastetaan ja tiedustellaan sek aloitetaan suojaamistehtvn tarkempi suunnittelu.
193
Joukkueenjohtaja ottaa yhteytt alueella oleviin muihin joukkoihin. Joukkueenjoh-
taja selvitt oman joukon tehtvn ja sen toteuttamisen alueella olevan joukon joh-
tajalle. Joukkueenjohtaja selvitt alueella jo olevan joukon ryhmityksen ja toimin-
nan.
Posien siirtymisen kohteelle johtaa yleens varajohtaja ksketty marssireitti.
Kohteen lheisyydess on lhetti, joka pysytt joukkueen ennen suojattavaa koh-
detta. Joukkue jalkautuu ja maastouttaa ajoneuvonsa. Lhetti opastaa joukon jouk-
kueenjohtajan kskemn paikkaan.
,\. =Silta
&. = Vartio paikka
1 = Kulunvalvontapaikka
.. ::; Kulunvalvontapaikan
on henki lst

100m
KUVA 64 Esimerkki joukkueen kohteensuojaamisesta
194
Kohde tarkastetaan siten, ett maasto tutkitaan vhintn 200 metrin steelt koh-
teesta. Kohteen rakenteet tarkastetaan huolellisesti, ettei kohdetta ole ansoitettu tai
muutoin muutettu sen rakenteita.
Kulunvalvonta aloitetaan vlittmsti. Valvonnan on ulotuttava niin kauas, ettei ku-
lunvalvontapaikalta kyet vaikuttamaan suoraan kohteelle. Ne urat, joita ei omassa
toiminnassa tarvita on miinoitettava tai murrostettava. Trkein suunta on vihollisen
todennkisin lhestymissuunta. Se valmistellaan ensimmisen. Kulunvalvontapai-
kan lheisyyteen sijoitetaan ilmatorjuntakonekivri. Asema on valittava siten, ett
aseella pystytn ilma- ja pinta-ammuntaan.
Vartiopaikoilta on kyettv valvomaan kattavasti kohteen ympristn uhanalaisiin
suuntiin. Ellei riittvn kattavaa thystysverkkoa saada luoduksi kiinteilt thystys-
paikoilta, kskee joukkueenjohtaja partioita valvomaan katvealueita.
Estetyt, linnoittaminen ja suoja-asemat on kyettv saamaan valmiiksi ensim-
misen vuorokauden aikana. Esteill hidastetaan vihollisen etenemist uhanalaisim-
missa suunnissa. Linnoittamalla lhipuolustusasemat ja vartiopaikat luodaan taisteli-
joille edellytykset toimintaan. Linnoittamisessa on pyrittv vhintn kenttlinnoit-
tamisen ensimmiseen asteeseen. Suoja-asemat valmistellaan lhipuolustuksen sis-
puolelle.
Lhipuolustus on kskettv ja harjoiteltava tukikohdassa kuten puolustustaistelus-
sa. Tukikohta suunnitellaan yleens ympripuolustettavaksi. Panssarintorjunnan, ep-
suorantulen, miinoittamisen, omasuojailmatorjunnan ja johtamisen on liityttv kiin-
testi joukkueen lhipuolustukseen.
Huollon kskee komppanian pllikk joukkueelle. Joukkueelle voidaan porrastaa
materiaalia ennen sen siirtymist kohteelle.
OPPAASSA KYTETTYJ MERKKEJ
Pataljoonan komentaja
~
Pataljoonaupseeri
~
Komppanian pllikk
~
Komppanian varapllikk
~
Joukkueen johtaja
c2J
Joukkueen varajohtaja
c2J
Ryhmnjohtaja
~
Ryhmn varajohtaja
~
Partio, taistelijapari (kivri, kk)
W
LIITE 1
1 (2)
KOM (tai K)
PUPS (tai PU)
PLL (tai P)
VARAPLL (tai V)
JOHT (tai J)
VARAJOHT (tai V )
JOHT (tai J)
VARAJOHT (tai V)
~
195
-
-
l

:
:
'
\

-
a

:
:
'
\

r

r

m
l

:
:
'
\

m
l

,
.
.
.
.
.
.

c
o
"

~

0
)

C

0
)
:

0
)
:

0

'
-
0

0
)

~

0
\

Q
.

:
:
J

~

0
)
:

7
'

:
:
J

e
n

c

:
:
J

e
n

(
l
)

(
l
)

~

7
'

(
l
)

C
O

0
)

-
-
e
n

e
n

-
~

:
:
J

0
)

7
'

-
O
l

0
)

~
"

-
I

<
"

~

:
:
:
:
!
"

O
l

0
)
:

0
)

0
)
:

O
l

:
:
J

:
:
J

3

3

0
)
:

0
)

~

-
(
l
)

0

c
o
"

"
0

~

a
:

.
.
:
:
:
:
!
"

e
n

-
s
"

3
"

:
:
J

C

O
l

c
o
"

3

:
:
J

-
e
n

c
o
"

0
)

0

e
n

2
:

c

e
n

3

c
o
"

e
n

LIITE 2
Esimerkki ikriioukkueen M 91 varustuksesta
Mieskohtainen varustus
VARUSTE Jjoht Jvarajoht Rjoht Rvarajoht Tstlhetti Lkm Rkm Kkm Skopjoht Skom Kulj
Rk+6lipasta X X X X X X X X X X
Kvkk+6 vylipasta X
Rsksko X X
- pimethtin X
Valopistooli X X X
Kenttlapio X X X X X X X X
Kenttkirves X X
Vesuri X
Karttalaukku X X
Kompassi X X X X X X
Ksivalaisin X X X X X X
Kiikari X
Paikantamislevy X X
Kaasunilmaisinan- X
nos
Steilyannosmitta- X
ri
Lkintlaukku X
Paarit X
Suojasidepaketti X
Suojanaamari X X X X X X X X X X X
Hiihtovlineet X X X X X X X X X X X
Kenttvarustus X X X X X X X X X X X
Joukkuekohtainen varustus
2. Aseet 4. Ampumatarvikkeet (Psajon 83)
- ilmatorjuntakonekivri 2 - 7.62 RK p 3 t-ann/noin 280 kg 2)
- 12.7 Itkk P 1920 kpll340 kg')
3. Pioneerimateriaali - rsksko 3 kpll29 kg
- kaarisaha 3 - kvksko 3 kpll9 kg
- partiosaha 1 - vapist p 180 kpll12 kg
- yleiskirves 3 - kkr 40 kpll40 kg
- lumilapio 6
- soralapio 7 5. Kuljetusvlineet
- rautakanki 3 - psajon 3 tai
- piikkilankasakset 3 - tka
2')
- hakku 6 - mamtp 1
- moottorisaha 1 - mtkka + reki 2
- tutkain 6 - ahkio (iso) 3
- sulutteen merkitsemisnauharulla 3 - pp 1
- miinoitteen merkitsemisvlineet 3
- lierieste 6 6. Muu materiaali
- naamioverkko 6 - teltta m 60/10 4
- lmpnaamiopeite
3' )
- kamina 4
- telamiina 12 - Iyhtylaatikko 2
- vesi astia 20 I 4
- polttoaineastia 20 I 11"
1) Psajon 83 kalustolla
2) 1 tuliannos on rk:ll 90 patr ja kvkk:ll 600 patr
3) 1 tuliannos on 320 patr
4) Toisessa on perreki
5) Psajon 83 kalustolla
197
Yht
24/25
3
3
1
3
23/24
4
3
2
10
8
1
2
1
1
1
1
1
1
27/28
27/28
27/28
198
JOUKON JA AJONEUVON JOHTAMISESSA
KYTETTVT MERKIT
HUOMIO


I AJONEUVOON I
et!
VALMIS
NOUSE
YMMRRETIY
MARS

le Vihre valo
I MOOTIORI
NOPEAMMIN
pysty tasossa
KYNNISS

SEIS
, \!i'l'l'th
I SEIS

Punainen valo
puolikaaressa
edestakaisin
ASEMAAN I ...............
I Punainen valo
pysty tasossa
-+ edestakaisin
I ASEMAAN

ILMA-

) I valKo,nen valo I MOOTIORI
!& VAARA _ SAMMUTA

ILMA-

- - ETEENPIN,
SUOJAAN
I Valkoinen valo I SEURATKAA
--",----- -- TAAKSEPIN
VIHOLLISTA
W
I HITAAMMIN
ON
VAPAA

I AJONEUVO
VIHOLLISESTA
LI IKUNTA-
KYVYTN
ALIJOHTAJAT

'Y' I ETEENPIN
KOKOON
Vilkkuva JA
VASEMMALLE
KOKOON '(JAa
l
I TAAKSEPIN
JA
OIKEALLE
KNNYTN
OIKEALLE
(VASEMMALLE)
LIITE 3
*
Vlhrea
pienes
Kuten
yleismerkki
J
Kuten
yleismerkki
*
VilkkulJa
punainen valo

Vihre valo
vaakatasossa
edestakaisin
/" ......
LIITE 4
ESIMERKKI JOUKKUEENJOHTAJAN KYTTMST
TULIKOMENNOSTA
199
Tulikomento silloin, kun maali ja tulenjohtopaikka ovat ampuvan tuli yksikn tiedossa.
1. Yhteys tuliyksikkn puhelimella tai radiolla.
2. Maalin nimi, esimerkiksi "SUSI 1".
3. Maalin laatu, esimerkiksi "JALKAVKIJOUKKUE".
4. Komento "AMPUKAA", jonka jlkeen tuliyksikk ampuu yhden kra-
naatinlase.
5. Jos kranaatit eivt osu maaliin, tulta kOljataan iskemkeskeispisteen (keskimmisten
iskemien) perusteella seuraavasti:
Iskemien paikka Korjauskomento
Takana (50 metri) Lyhenn
Edess (50 metri) Jatka
rvasemmalla (200 piirua) Oikealle
Oikealla (200 piirua) Vasempaan
metrimr arvioidaan tai mitataan etisyysmittarilla
piirumr katsotaan ojennetun kden sormien avulla
Korjauksen mr
50
50
200
200
(1 sormen leveys = 30 piirua ja koko kmmenen leveys = 150 piirua)
6. Komennetaan korjaus, esimerkiksi "OIKEALLE 200, LYHENN 100".
7. Komennetaan vaikutus, esimerkiksi" KOLME KERTAAAMPUKAA".
8. Kranaattien vaikuttaessa maaliin jatketaan ampumista, kunnes haluttu vaikutus on
saavutettu.
9. Jos ammutaan torjuntaa torjuntamaaliin, komennetaan "TORJUNTA .KARHU 1
AMPUKAA", jolloin tuliyksikk ampuu 0,2 tuliannosta. Kesto on kaksi minuuttia.
Jos tuliyksikk ei tied maalin tai tulenjohtopaikan koordinaatteja, ne on ilmoitetta-
va ennen "AMPUKAA"-komentoa, esimerkiksi:
"OMA PAIKKANI ON P 4572, i 3265, MAALIN KOORDINAATIT OVAT
P 4532, i 3260, k 140".
200
LIITE 5
1(2)
ESIMERKKI JOUKKUEELLE ANNETTAVASTA
MARSSI KSKYST
Alleviivatut kohdat ovat vakioituja toimintoja, jotka ksketn ainoas-
taan, jos niist poiketaan.
Vihollinen on taistelussa omien j oukkoj emme kanssa Virolahdella. Vihollisen
ilmatoiminta on ollut voimakasta Kymijoen itpuolella.
lJK marssii pataljoonan krkikomppaniana Lelun alueelle, jossa ryhmittyy
puolustukseen.
Joukkueemme marssii komppanian krkijoukkueena. Takanamme marssii
komentojoukkue.
Joukkueen marssijrjestys on ajoneuvoittain: 1. ajoneuvo lR ja TjR, 2.
ajoneuvo 2R ja 3. ajoneuvo 3R ja lkintmies. Ajouvojen vlinen etisyys
on 500 metri.
Marssireitti on Valkealan kirkonkyl - Tykkimki - Myllykoski - Inkeroinen-
Rantahaka - Hamina - Lelu. Marssireitin pituus on 70 km.
Marssitaukoa ja -lepoa ei pidet.
Ajonopeus on 70 kmlh.
Opastus on merkitty luonnokseen, jonka ajoneuvojen johtajat kopioivat
tmn kskyn jlkeen. Edell ajava vastaa siit, ett perss tuleva kntyy
risteyksiss oikeaan suuntaan.
Ajoneuvon rikkoutuessa siirretn miehet taisteluvarustuksessa, ampumatar-
vikkeet ja kertasingot oman joukkueen tai komppanian muihin ajoneuvoihin.
Muut komppanian ajoneuvot opastetaan ohitse. Ajoneuvon kuljettaja j
odottamaan hinausapua.
LkR marssii Kntoln yhteydess.
lR:n ilmatorjuntakonekivriampuja thyst ilmaan ensi sijassa marssi-
suuntaan. 3R:n ilmatorjuntakonekivriampuja thyst ilmaan ensijaisesti
taaksepin. Tuli avataan rynnkivi koneita vastaan. Lisksi jokaisessa
ajoneuvossa on kansi luukusta oltava thystj.
201
2 (2)
Ilmahykkyksess ajetaan vlittmsti ilmasuojaan ja suljetaan luukut
poislukien ilmatorjuntakonekivrien paikat.
Jouduttaessa yIlkkn avataan tuli konekivrein, ajetaan suojaan keula
kohti vihollista, jalkaudutaan ja taistellaan ennalta harjoittelemallamme
tavalla. Komppanian taistelusta irti olevat osat valmistautuvat taisteluun.
Lhinn vihollista oleva joukkue hykk vihollisen sivustaan tai selustaan.
Marssia jatketaan komppanian marssin johtajan kskyll.
Liikkeellelhtvalmius tukikohdassa klo 18.15. Lhtkynnys on Valkeala-
talo. Joukkue ylitt sen klo 18.30.
Tuloaika Leluun on 19.30 ja tulokynnys on Lelun risteys.
Liikun marssin aikana moottoripyrll.
Komppanian jlkipn johtaja on moottorialiupseeri ja joukkueen jIki-
pn johtaja on 3R:n johtaja kers Virtanen.
Kysyttv? Mihin aikaan ryhmt ovat ajoneuvoissa - Sihvola? Oikein! Kertaan vie-
l muutamia toimenpiteit, jonka jlkeen kopioitte luonnoksen marssireitist.
LUONNOS VAHV 1 JVJ: TKK:STA
/0
.... 0
IV
LUONNOS
0
"KILPI 1" 9.2.1999
C:::E:
IV
" ,
0 ...
" , Luonnoksen sislt:
- ' Zm
Laati: Jjoht vnr J Sarja
---',-------"
- peskkeet tulialuei neen
J
(nuoli ilm. am-etn) Z ....
\11
\11
- vaihtoasemat
oC:

-=-- \)
------\11
- johtamispaikka,

IZJ
J
, IZJv ,
Cl'Z
- sinkojen jako
mZ
CI'
\1/

- varamiinoite
}.
\11

>
- vartio- ja thystyspaikat
c:CI'

SUSI 1
- tiedustelupartio
Om
bd
rr i'1'lJJ!2
- kv torjunnat
.... Z
IZJ
J
&
- rs torjunta ml suunta

iA IZJv
TS
- maalipisteet
- muut sulutteen osat
(esim. murrosteet)

..t,.(
Cl'3:
- haavoittuneiden suoja-
m-
e
..
paikka
CI'CI'
bd
RSY
- patruunavarasto
- ajoneuvot
l>J;:
KOIVU 2 - torjuntasuunta ...
\11 \11
- pohjoisnuoli
l>
A
- mittakaavajana
m
p
\11 \11
- maasto ppiirt.
CI'
1,
A \11 -
HUOM!
3:
0
0
\11
\ 11 Tydentyy sulutteilla,
m
0
-f
taistelu haudoilla ym:lla,
j;II:IIt"'"
100 m
JkJ:lle ei kvtorjunta-

maaleja

_ tri
0\
ESIMERKKEJ PUOLUSTUKSEN KSKYIST
LIITE 7
1 (9)
203
Komppanianpllikn puolustukseenryhmittymisksky joukkueenjohtajalle
tukikohdassa tiedustelun ja valmistelun aikana
Vihollinen hykk tll hetkell noin 20 km:n pss tuossa suunnassa.
Pataljoona suojaa puolustukseen ryhmittymisen Kattilaisen - Hppiln tasalla.
lJK torjuu hykkykset vastuu alueellaan ja pit Kaukiaisen talon alueen.
1J torjuu hykkykset tukikohdassaan, trkein suunta 14-00.
Oikealle tien lnsipuolelle ryhmittyy 2J, vlirajana Ileen on metslinja
mukaanlukien, 3J ja kntop 500 m tukikohtasi taakse tien suuntaan. Komppani-
an taistelupartio, R/3J ryhmittyy kilometri eteenpin tukikohdastasi Halkosaa-
ren talon alueelle.
Joukkue siirtyy tukikohtaansa tulokynnykselt reitti Lelun th - Kaukiainen -
Tervaskangas.
Tiedustele tmn jlkeen tuki kohtasi ja joukkueen siirtymisreitti tukikohtaan.
Lhet lhettisi komppanian tulokynnykselle Lelun tienhaaraan klo 07.30.
Mik on joukkueen tehtv? Oikein.
Joukkueenjohtajan ksky tiedustelupartiolle
Vihollinen on taistelussa omien joukkojen kanssa tll hetkell 15 km:n
pss tuossa suunnassa.
1J torjuu hykkykset tukikohdassaan, trkein suunta 14-00.
Selvittte onko vihollista pellon itpuolella ja sorakuopan alueella. Liikkeel-
lelht kello 10.00. l. ryhmn vartiopaikan kautta.
Etenemisreittinne on Tievinki - Lelunsuo - Hunkerinoja - Tievinki.
Paluu viimeistn klo 13.00 menness l. ryhmn vartiopaikan kautta.
Palattuanne ilmoittaudutte minulle.
Mikli havaitsette panssarivaunuja, on siit ilmoitettava heti minulle.
Taistelukosketusta on vltettv.
204
2 (9)
Taistelutunnus on "Krki" ja Tunnussana "Tali - Ihantala".
Sovitte 1. ryhmnjohtajan kanssa tarkat merkit paluutanne varten.
JOUKKUEENJOHTAJAN KSKYJ PUOLUSTUKSEEN RYHMITYTTESS
Joukkueen saavuttua tukikohtaan ksketn sen takaosassa koko
joukkueelle tiedot tilanteesta, joukkueen tehtv ja johtamispaikka.
Ottaessaan johtajat tmn jlkeen eteen ryhmittymiskskyj varten
joukkueenjohtaja ottaa saapuessaan esim lR:n peskkeen alueelle sen
johtajan ja siirtyy hnen kanssaan peskkeen toiseen reunaan ja kskyt-
t seuraavasti:
"Peskkeen vasen reuna on tss, kuljemme peskkeen etureunaa pitkin
(keskeisell paikalla annetaan allaolevan esimerkin mukainen ksky) ja tss
on peskkeen oikea reuna." (Asemaan komento annetaan peskkeen reunassa)
Suojaavalle taistelijapariIle
Jkrit Tolsa ja Lagerstam, johtajana Tolsa, suojaatte joukkueen puolustuk-
seen ryhmittymisen, vartiopaikka tuolla tienmutkassa, hlytys ampumalla -
toimikaa.
Jkriryhmn johtajalle
Muona, peskkeen paikka nyttmssni paikassa, tulialue mets - tie,
tulenaloitustasa kivi, varamiinoite rakennetaan tien mutkan kohdalle, johta-
mispaikkani rinteess 100 m oikealla - asemaan.
Sinkopartion johtajalle
Naapila, peskkeen paikka nyt1mssni paikassa, tulialue mets - tie,
tulenaloitustasa kumpareen reuna, tulenaloitustasa singoilla varamiinoite,
varamiinoite rakennetaan tielle 150 m tuohon suuntaan, johtamispaikkani on
50 m oikealla puolellasi - asemaan. .
Tulenjohtajalle
Lauri, tulenjohtoryhmn peske tss, tulialue mets - tie, tulenaloitustasa
kumpareen reuna, tukikohdan etureuna nyttmni tasa, trkein suunta 15 -
00. Johtamispaikkani tss. Paikanna tOljuntamaali tien mutkaan - toimi.
205
3 (9)
Joukkueen varajohtajalle
Schutskoff, varamiinoite tielle 100 m tuohon suuntaan ojan kohdalle, ajoneu-
vot tuon kumpareen taakse, ilmatorjuntakonekivrit siirretn tukikohtaan
omasuojailmatorjunta-asemiin l. ja 3. ryhmn alueelle - toimi.
JOUKKUEENJOHTAJAN KSKYJ 1. TARKASTUSKIERROKSELLA
Ennen ksky tarkastetaan / ksketn tarkastuksen yhteydess pesk-
keen ja tulialueen rajat ryhmn johtajalle ml tilapisen tulialueen
rajoineen.
"Peskkeen vasen raja tm kanto, eturaja taimikon reuna, oikea tm kivi.
Tulialueen vasen raja tst tuohon kiveen. Oikea raja tst tuohon kantoon. ".
Tilapinen tulialue ksketn vastaavalla tavalla.
Vihollinen on taistelussa omien j oukkoj emme kanssa 15 km tuossa
suunnassa. Vihollinen on tukenut hykkystn taisteluhelikopterein ja
rynnkkkonein.
Tunti sitten havaittiin noin 10 taistelijan vihollisosasto Likolammen
alueella nelj km tuossa suunnassa. Se oli tulitaistelussa pataljoonan partion
kanssa. Suuntana oli valtatie.
Joukkuettamme vastaan hyknnee kahdesta kolmeen panssarijalkavkijouk-
kuetta epsuoran tulen ja rynnkkvaunujen tukemana.
Vihollinen ryhmittytynee hykkykseen viimeistn kohdattuaan komppani-
an taistelupatiion. Tmn jlkeen se hyknnee rynnkkvaunuin Lelun
peltojen yli, jonka jlkeen tien suunnassa jalkaven edetess 100 - 200 m
vaunujen etupuolella. Vaunut kykenevt liikkumaan tien suunnassa. Tulituessa
vihollinen kyttnee niit tien oikealla puolella olevan aukean takana ja tien
suoran pss.
Vihollisen edetess osittain vaunuissa se jalkautunee viimeistn varamiinoit-
teen kohdalla.
Joukkue jalkavke hyknnee vasemmalla olevan uran suunnassa toisen
hyktess tien suunnassa.
Vihollinen kyennee kyttmn kranaattikonekivreit tien oikealla puolella
aukean takana.
206
4 (9)
1J torjuu hykkykset tukikohdassaan, trkein suunta 14-00.
Joukkueemme ryhmitys on seuraava: Ryhmsi on vasemmanpuoleisin,
oikealla puolellasi harjanteella on 3R ja TjR tulialueenaan mets ja tie. Tien
oikealla puolella 2R tulialueenaan tien oikea puoli ja tie.
lR torjuu hykkykset peskkeessn trkein suunta ura.
Tuli aloitetaan viimeistn vihollisen ylittess tulenaloitustasan, joka on
kiven tasa 100 m.
Tuli keskitetn ampumieni valoammusten suuntaan.
Vartiopaikka sijoitetaan siten, ett sielt kyetn thystmn tien suunnassa
talolle - Lelun tien suuntaan sek tilapiselle tulialueelle. Vartiopaikka
miehitetn eri kskyll tehostettaessa vartio intia Joukkueen varajohtaja antaa
sinulle tarkemmat ohjeet.
Hlytys on vlitettv 3R:n, josta ryhmstsi lhtenyt hlyttj jatkaa lpi
koko tukikohdan.
Ampuma-alat on raivattava klo 16.00 menness ja poterot on saatava
valmiiksi 08.00 menness. Muista jatkuva naamiointi.
Johtamispaikkani on TjR:n peskkeess.
Onko kysyttv?
Toista tehtvsi!
Mit teet, kun ryhmsi saa havainnon vihollisesta? - Asemaan ja koko tuki-
kohdan hlyttminen.
Hyv! Tulenjohtajan kskyn jlkeen lhdet kanssani katsomaan vaihtoase-
manne, jonka jlkeen joukkueen varajohtaja kskytt sinut vartioinnista.
Lhetti, mene sanomaan 3Rjohtlle, ett tulen 15 min:n kuluttua ja j itse
sinne odottamaan.
Tulenjohtaja, ole hyv!
207
5 (9)
Ksky sinkopartiolle
Ennen ksky tarkastetaan / ksketn tarkastuksen yhteydess pesk-
keen ja tulialueen rajat partion johtajalle, kuten 1-3R johtajille.
Sinkojen tulialueen vasen raja on peskkeen vasemmasta reunasta tuon uran
mutkaan, oikea raja on peskkeen oikeasta reunasta tuohon tien vieress
olevaan kiveen.
Sinkopartio tuhoaa panssarivaunut tukikohtamme alueella.
Sinkojen tuli aloitetaan, kun vihollisen panssarivaunut saavuttavat varamii-
noitteen tasan. Sinkojen tuli on kyettv keskittmn tielle.
Ksiaseiden tuli aloitetaan viimeistn vihollisen ylittess tulenaloitustasan,
joka on ojan tasa 100 m.
Vara-asemat on tiedusteltavaja valmisteltava klo 18.00 menness tuon
harjanteen alueelta.
Ampuma-alat on raivattava klo 16.00 menness ja poterot on saatava
valmiiksi 08.00 menness. Muista jatkuva naamiointi.
Minne keskitt sinkojen tulen? Oikein!
Muut kskyyn kuuluvat asiat on kskytetty lhimmss ryhmss.
TULENJOHTAJAN KSKY 1. TARKASTUSKIERROKSELLA JOUKKU-
EENJOHTAJAN KSKYN JLKEEN
Joukkueemme taistelua tukee kranaatinheitinkomppania, joka on tuliasemissa
Tarmolan alueella tuossa suunnassa 3 kilometrin pss. Komppanialla on 9 kpl
120 mm:n kranaatinheittimi. I/KTR 5, joka on tuliasemassa Ristiniemess 5
kilometri tuossa suunnassa, kykenee tukemaan taisteluamme huomisesta kello
09.00 alkaen. Patteristossa on 18 kpl122 mm:n haupitseja. Minulla ei ole viel
tulta kytssni.
Raskas torjuntamaali KARHU 1 on tuossa suunnassa 350 metrin etisyydell,
keskipiste on tien reunassa oleva iso kivi, maalin vasen reuna on ladon kohdalla
ja oikea reuna ojan tasalla. Lisksi olen paikantanut maalipisteen RP 12300
metri tuohon suuntaan, keskipisteen suuri kivi.
Valmista maaliviitat osoittamiini maaleihin kello 13.00 menness. Tll
antamallani lapulla on maalin nimi, numero, suunta ja etisyys. Tulenjohto
paikka on 100 m oikealla.
208
6 (9)
Jos torjuntamaalia lhestyy tai sen alueelle tulee vihollista, on siit ilmoitetta-
va heti minulle johtamispaikalle maalin mahdollista ampumista varten. Kyt
mittana sormenleveyksi. Yksi sormi on noin 30 piirua ja ksi nyrkiss on
noin 150 piirua. Ilmoituksen teet esimerkiksi nin: KARHU l:st 30 piirua
vasemmalla ryhm ja rynnkkvaunu. Ovat 100 metri maalin takana.
Liikkuvat kohti ryhmmme.
KSKYJ 2. TARKASTUSKIERROKSELLA
Joukkueenjohtajan ksky 2. ryhmlle
Vihollinen hykk tuossa suunnassa 15 km pss ja se on edelieen taiste-
lussa suojaavien osien kanssa. Vihollisen jalkavkipartio on havaittu Honka-
niemenkankaan alueella 2 km tuossa suunnassa tunti sitten.
lJK torjuu hykkykset vastuualueellaan ja pit Kaukiaisen talon alueen.
Komppania aloittaa taistelun taistelupartion taistelulla, jonka jlkeen viholli-
nen torjutaan jkrijoukkueiden taistelulla. Taaimmainen joukkue valmistau-
tuu vastahykkyksiin etummaisiin tukikohtiin.
Joukkueemme oikealla puolella on 2J,jonka vasemmanpuoleinen peske on
metslinjan tasalla tuossa suunnassa 200 metri. Takanamme 500 m tuossa
suunnassa ovat komentopaikka ja 31. Viittakilpi osoittaa komppanian komen-
topaikan.
1J torjuu hykkykset tukikohdassaan, trkein suunta 14-00.
2R torjuu hykkykset peskkeessn. Ryhm siirtyy vaihtoa se maan kskyll
"2R vaihtoasemaan".
Nimen maaston: vasen edess tien vasen puoli, keski tie - metsn reuna ja
oikea mets sek takavasen tien vasen puoli asemien takana ja takaoikea
tien oikea puoli asemien takana.
Vaihtoasemien poteroiden on oltava valmiita huomenna kello 18.00.
PionJ rakentaa varamiinoitteen alueelle miinaryhmn huomiseen kello 12.00
menness. PionJ kertoo miinoitteen merkinttavan luovutuksen yhteydess.
Varamiinoite valmistaudutaan siirtmn vasemmalle lR eteen.
Komppanian sidonta paikka ja taisteluvlinepaikka ovat komentopaikan
alueella. Ampumatarviketydennyksen voi noutaajohtamispaikaltani. Joukkueen
209
7 (9)
lkintmies on 3R:n peskkeess. Haavoittuneet evakuoidaan lkintmiehen
luokse, josta joukkueen varajohtaja jrjest jatkoevakuoinnin. Lmmin ruoka
on noudettavissa 3R:n peskkeen takaa kello 18.00 alkaen, jolloin jaetaan
myskin huomisen kuivamuona.
Liikuttaessa tukikohdan alueella ryhmt kyttvt vakio ituja reittejn
mahdollisimman suojaista maastoa pitkin. Asemien etupuolelle ei menn
ilman minun lupaani.
Pimell ei kytet valoja, eik tupakoida siten, ett tupakan hehkuva p
nkyy.
Tm y yvytn teltoissa ja semaava y poteroissa. Majoituspoteroiden
valmistuttua yvytn niiss.
Joukkueen varajohtaja selvitt yksityiskohdat ruokailujen suorittamisesta
tulenjohtajan kskyn jlkeen.
Majoituspaikoista 20 - 30 metrin phn valmistellaan riuku isompia tarpeita
varten ja tmn lheisyyteen virtsapaikka.
Majoituspaikkaan liittyen kaivetaan jtekuoppa, johon jtteet haudataan.
Tmn tulee sijaita 20 - 30 metri sivussa ruoanjako- ja syntipaikoista.
Lkintmies tarkastaa nm tnn klo 2l.00 menness.
Miten maasto on nimetty? Mihin menness vaihtoasemien poteroiden on
oltava valmiit? Oikein!
Tulenjohtajan ksky joukkueenjohtajan kskyn jlkeen
Tulenjohtopllikk on paikantanut torjuntamaalin KARHU 2 tukikohtam-
me ja oikealla olevan 2J:n vliin 500 m tuohon suuntaan, keskipiste metslin-
jalla oleva lato. Lisksi olen paikantanut maalipisteen RP 3 Myllysuolle
350 m tuohon suuntaan, keskipisteen ojien risteys. Muut maalit ovat edelleen
samat.
Minulla on kytssni KrhK:n tulta 0,1 tuliannosta eli noin 100 kranaattia.
Kerro miss on torjuntamaali KARHU 1.
Maaliviitat ovat asetetut oikein.
Tuon kumpareen takaa lhestyy vihollisryhm kohti KARHU 1 :st. Ilmoita
vihollistiedot minulle, kuten ilmoittaisit johtamispaikalle.
210
8 (9)
Tulenjohtoryhm on valmistanut thystyspaikan tuohon suuntaan 150 metrin
phn, josta se voi johtaa tulta Myllysuolle.
JOUKKUEENJOHTAJAN KSKY IRTAUTUMISVALMISTELUISTA
11 valmistautuu irtautumaan huomenna klo 08.00 alkaen Kyynnmen
alueelle, jossa ryhmittyy puolustukseen. Irtautuminen toteutetaan komppanian
pllikn kskyll.
Joukkue irtautuu kskystni jrjestyksess joukkueen varajohtaja, lkint-
mies ja 2R, IRja SkoP, 3R yhdess TjR:n kanssa. Itse irtaudun viimeisen
yhdess tulenjohtajan ja lhetin kanssa.
Ryhm irtautuu lhetin tuomalla kskyll. lR:nja SkoP:n komento on
MUULI, 2R:n NT, 3Rja TjR:n OINAS.
Joukkueen kokoontumispaikka on Kaukiaisen pellon lnsikuima, jonne on
matkaa 700 m. Varakokoontumispaikka on ojien risteys 500 m.
Reitti komppanian kokoontumispaikalta joukkueen kokoontumispaikalle
tiedustellaan komppanian varapllikn johdolla tnn klo 24.00 menness.
Joukkueesta tiedusteluun osallistuu joukkueen varajohtaja ja 1R:n varajohtaja.
Joukkueen kokoontumispaikkaja varapaikka tiedustellaan tnn klo 18.00
menness. Tiedustelun johtaa joukkueen varajohtaja. Ryhmist tiedusteluun
osallistuu ryhmn varajohtaja ja yksi mies. Tiedustelu suoritetaan vlill
ryhmn - joukkueen kokoontumispaikka. Reitti merkitn kreppipaperilla.
Ryhmien kokoontumispaikat tiedustellaan ryhmien johtajien johdolla tnn
klo 13.00 menness. Etisyys on 50 - 100 metri peskkeest suojaiseen
paikkaan. Tiedustelette paikan ja reitin siten, ettette vaikeuta naapuriryhmn
taistelua. Reitit on merkittv.
Irtautuminen ryhmien kokoontumispaikoille harjoitellaan tnn klo 14.00
menness ryhmnjohtajien johdolla.
Ajoneuvot siirretn tnn klo 21.00 menness komentojoukkueen yhtey-
teen, josta ne siirretn komppanian johdolla komppanian kokoontumispai
kalle.
Ampumatarviketydennys suoritetaan joukkueen kokoontumispaikalla, johon
varataan joukkueen varajohtajan johdolla Y2 tuliannosta ksiaseiden patruu-
noita.
211
9 (9)
Haavoittuneiden evakuointia varten jokainen ryhm valmistelee yhdet
tilapispaarit kokoontumispaikalleen. Lkintmies valmistelee haavoittunei-
den suojapaikan joukkueen kokoontumispaikalle. Komppanian kokoontumis-
paikalla on sidontapaikka. Puolustustaistelun aikana haavoittuneet evakuoi-
daan Kntoln tukikohtaan sidontapaikalle. Irtautumisvaiheessa evakuointi
ryhmittin joukkueen kokoontumispaikalle, josta joukkueena komppanian
kokoontumispaikalle. Ensisiteet tydennetn lkintmiehelt ennen konei-
den lht.
Joukkueen varajohtaja jakaa pivllisen yhteydess vuorokauden kuivamuo-
nan.
Ajoneuvot kuormataan klo 20.00 menness. Ilmatorjuntakonekivrit ja
majoitusvlineet pl makuupussit kuormataan koneisiin.
Miten suoritatte irtautumisen? Mihin menness ryhmt ovat tiedustelleet ja
harjoitelleet irtaumisen kokoontumispaikalleen? Mill komennoilla irtaudut-
te? Hyv, oikein! Kysyttv?
Tulenjohtaja, selvit tulenkytt irtautumiseen liittyen.
212
ESIMERKKEJ KSKYIST HYKKYKSESS
LIITE 8
1 (3)
Alleviivatut kohdat ovat vakioituja toimintoja, jotka ksketn ainoas-
taan, jos niist poiketaan.
JOUKKUEEN VARAJOHTAJAN ETENEMISKSKY LHTALUEELLA
Vihollisen hykkys on pysytetty Ravijoen tasalle tuossa suunnassa 15 km.
Vihollinen on taistelussa omien j oukkoj emme kanssa.
lJK etenee lhtasemaansa ja valmistautuu lymn Valkjrvell olevan
vihollisen pataljoonan osana.
Joukkueemme etenee lht ase maan komppanian krkijoukkueena. Joukku-
een jljess etenee KntoJ.
Lhtasema on Koivulan talon pohjoispuolinen alue.
Joukkueen etenemisjrjestys on ajoneuvoittain; l.ajon: min, IRja TjR,
2.ajon: 2Rja 3.ajon: 3Rja lkintmies.
Etenemisreitti on Lelun kyl - Likolampi - Kattilainen - Hietala - Heitti -
Lakiasuo - Koivula. Reitin pituus on 18 km.
Opastus on Jokitien risteyksess. Komppanian opastuspiste on pisteen
23,66 risteys. Edellinen ajoneuvo varmistaa takana tulevan pysymisen
oikealla reitill.
Ajonopeus on 50 km/h.
Ajoneuvoetisyydet ovat 200 m.
Ajoneuvot jvt lhtasemaan komppanian moottorialiupseerin johtoon.
Ajoneuvot naamioidaan vlittmsti ajoneuvon kuljettajien toimesta.
lR:n ilmatorjuntakonekivriampuja thyst ilmaan ensi sijassa etene-
missuuntaan. 3R:n ilmatorjuntakonekivriampuja thyst ilmaan ensisijai-
sesti taaksepin. Tuli avataan rynnkivi koneita vastaan.
Ilmahykkyksess vlittmsti ilmasuojaan ajo ja luukut kiinni poislukien
ilmatorjuntakonekivrien luukut.
213
2 (3)
Tuliyllkss toimitaan harjoitellulla tavalla.
LkR ja TvIR etenee KntoJ:n yhteydess lht asemaan, josta seuraa
komppanian hykkyksen mukana.
Johdan marssia ensimmisest ajoneuvosta.
Komppanian jlkipn johtajana toimii moottorialiupseeri ja joukkueen
jlkipnjohtajana 3R:n johtaja.
Liikkeellelhtvalmius tukikohdassa klo 17.45. Lhtkynnys on
Hunkerin risteys 400 m:i edess. Joukkue ylitt sen klo 18.00.
Tunnussana RNT - PIV ja taistelu tunnus KRKI.
Kysyttv? Mihin aikaan ryhmt ovat ajoneuvoissa - Alenius? Oikein
Kertaan viel muutamia toimenpiteit, jonka jlkeen ajoneuvon johtajat saatte
luonnoksen marssireitist.
Tulenjohtaja - ole hyv!
JOUKKUEENJOHTAJAN HYKKYSKSKY LHTASEMASSA
Vihollista on Valkjrven kentn ympristss tuossa suunnassa 700 metrin
pss ainakin 3 rynnkkvaunua ja muutamia kymmeni taistelijoita.
Joukkueen hykkysalueella on havaittu 1 rynnkkvaunu ja
jalkavke.
lJK ly kentn alueella olevan vihollisen, murtokohta Ravijoen tie 700
metrin pss, tavoite parakkialue murto kohdasta 400 metri itn.
Joukkueemme hykk suunnassa 15-00, ly kohtaamansa vihollisen,
tavoite pellot - ojalinja 200 m tien takana.
Oikealla hykk 2J. Vlirajana Mustalampi - Valkjrvi 200 metri oikealla.
Haavoittuneet evakuoidaan thn mkeen, johon tulee sidontapaikka.
Samalla patruunatydennys tlt. Kummatkin siirtyvt 100 m Ravijoen tien
tlle puolelle hykkyksen psty tavoitteeseen.
Kranaatinheittimist tukee komppanian hykkyst 0,3 tuliannoksella eli noin
300 kranaatilla.
Mik on joukkueen tavoite - Pekurinen? Oikein!
214
3 (3)
JOUKKUEENJOHTAJAN KSKYJ TULEN JA LIIKKEEN AIKANA
1 Tulenjohtajalle
Janhunen, hykkn kahdella ryhmll vasemmalta 3R:n tukiessa tst.
Hiritse vihollista kolme minuuttia ja savuta vihollinen. Aloita tuli heti, kun
olet valmis.
2 Sinkopartion johtajalle
Sihvola, hykkn ykksell ja kakkosella vasemman kautta. Tuhoa vaunu.
Tulenjohtaja hiritsee ja savuttaa vihollisen kolmen minuutin ajaksi.
3 Joukkueen varajohtajalle
Virtanen, hykkn kahdella ryhmll vasemmalta 3R:n tukiessa tst.
Sinkopartio tuhoaa vaunun. Tulenjohtaja hiritsee ja savuttaa vihollisen
kolmen minuutin ajaksi. Tulenkytn vliraja kentn pty. Tulen aloitat
kolmosella lhtiessmme liikkeelle. Punaisella valopistoolin patruunalla liityt
mukaan.
4 Ensimmisen ryhmn johtajalle
Alenius, sinkopartio tuhoaa vaunun. Tulenjohtaja hiritsee ja savuttaa viholli-
sen kolmen minuutin ajaksi.
Ryhmsi ja kakkonen hykkvt johdollani vasemman kautta ja lyvt
vihollisen.
LIITE 9
1(2)
JKRIJOUKKUEEN TUKIKOHDAN VARTIOINTI-
JRJESTELYT
1 Yleist
215
Joukkueen vartiopaikat mr joukkueenjohtaja. Puolustukseen ryhmittymisen al-
kuvaiheessa ryhmnjohtajien on oma-aloitteisesti asetettava vartio trkeimpn suun-
taan.
Joukkueen saavuttua joukkueenjohtaja asettaa kertasingoin varustetun taistelijaparin
uhanalaiseen suuntaan suojaamaan ryhmittymist. Taistelijapari voidaan asettaajouk-
kueenjohtajan lhtiess kskyttmn alijohtajille ryhmittymisksky.
2 Vartiopaikkojen mr
uhanalaisimpaan suuntaan 100 - 400 metrin phn tukikohdasta kertasingoin
varustettu taistelijapari
yksi ilmatorjuntakonekivri miehitettyn yhdell taistelijalla
jokaisessa suoja-asemassa lhivartiomies
Tilanteen mukaan vartio intia voidaan tehostaa kskemll kaikki ryhmt ja partiot
miehittmn omat vartiopaikkansa.
3 Vartioinnin suunnittelu ja kskytys
1. tarkastuskierroksella joukkueenjohtaja kskee tukikohdan vartiopaikat ja thys-
tettvt alueet.
Joukkueen varajohtaja suunnittelee tukikohdan vartioinnin joukkueenjohtajan anta-
mien vaatimusten perusteella ja kskytt ryhmnjohtajan peskkeen vartiopaikalla
vaihto asemien kskyttmisen jlkeen. Joukkueenjohtaja kskytt vartiopaikkojen
miehittmisen.
4 Vartioinnin suunnittelussa on otettava huomioon
vartiopaikka tytt tuliaseman vaatimukset
vartioaika on 1 - 2 tuntia
vartiomies on paikallaan, kunnes seuraava vartiomies tulee
tarvittaessa kytetn parivartiota
216
2(2)
pimell parivartio vaihdetaan vuorotellen pimenkkyvyn takia ja vaihtojen
vlin on oltava ainakin puoli tuntia, jollei kytss ole pimenklaitteita
hlytys on pyrittv suorittamaan hiljaisena
uhanalaisessa tilanteessa hlytetn hlyttimell, ampumalla tai huutamalla
5 Vartioaliupseerina toimivat
joukkueen varajohtaja
ryhmien johtajat
sinkopartion johtaja
tulenjohtoaliupseeri
6 Vartioaliupseerin tehtvt
joukkueen vartiopaikkojen tarkastaminen vuoron aikana
valvoo vartionvaihtojen tapahtumista kskettyin aikoina
valvoo lhivartiomiesten toimintaa
vastaa hlytyksen vlittmisest
- joukkueen taistelun johtaminen joukkueenjohtajan saapumiseen asti
Varustuksena on taisteluvarustus, valopistooli ja valaisuraketteja. Mahdollisuuk-
sien mukaan varustukseen listn valonvahvistin.