PROTOKOL TEMUBUAL KECERDASAN EMOSI 1. Sepanjang berada di dalam program matrikulasi, adakah kamu pernah berasa tertekan?

Jawapan: ya a. Sila beri penjelasan mengapa Jawapan: jadual yg padat..masa study terhad 2. Bagaimanakah kamu menangani perasaan tersebut? Jawapan: berfikiran positif 3. Pada pendapat kamu, apakah faktor-faktor yang boleh menimbulkan tekanan atau stress di kalangan pelajar matrikulasi? Jawapan: : jadual yg padat..masa study terhad 4. Pada pendapat kamu, adakah kecerdasan emosi mempengaruhi pencapaian pelajar dalam subjek Biologi? Jawapan: ya a. Sila beri penjelasan bagaimana Jawapan:emosi stabil mnyenangkan proses pembelajaran PENGLIBATAN PELAJAR DALAM PEMBELAJARAN SAINS 5. Sepanjang berada di dalam kelas tutorial Biologi, bagaimanakah sikap kamu terhadap pengajaran yang disampaikan? Jawapan: berminat a. Sila beri penjelasan mengapa Jawapan: perasaan ingin tahu 6. Berdasarkan pengalaman kamu, bagaimanakah cara yang paling berkesan yang kamu gunakan bagi mengawal emosi-emosi negatif yang dapat menghalang proses pembelajaran di dalam kelas Biologi. Jawapan: a. Sila beri penjelasan bagaimana Jawapan: meminati tajuk yg diajar b. Sila beri penjelasan mengapa Jawapan: ingin dpat A

7. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran tutorial Biologi, adakah kamu diberi peluang untuk menyatakan pendapat atau pandangan? Jawapan: ya 8. Bagaimanakah penglibatan kamu dalam proses pengajaran dan pembelajaran kelas tutorial Biologi? Jawapan: a. Adakah kamu terlibat dalam sesuatu aktiviti atau tugasan yang diberikan? (sila beri penjelasan bagaimana) Jawapan: ya..pembentangan b. Bagaimanakah kamu memastikan kamu melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan? Jawapan: melubatkan diri tanpa rasa dipaksa 9. Pada pendapat kamu, adakah kecerdasan emosi mempengaruhi penglibatan pelajar dalam pembelajaran sains. Jawapan: ya a. Sila beri penjelasan bagaimana Jawapan: 10. Pada pendapat kamu, adakah penglibatan pelajar dalam pembelajaran sains. mempengaruhi pencapaian pelajar dalam subjek Biologi? Jawapan: ya a. Sila beri penjelasan bagaimana Jawapan: sudah mempunyai info tentang sesuatu yg ingin dipelajari

PROTOKOL TEMUBUAL TAMBAHAN Persoalan Kajian: Bagaimanakah pelajar mengamalkan dimensi kecerdasan emosi untuk meningkatkan penglibatan pelajar dalam pembelajaran Biologi? A. Dimensi Intrapersonal 1. Kepekaan terhadap emosi sendiri Soalan: Adakah kamu peka terhadap perubahan emosi yang berlaku ke atas diri kamu? Jawapan: ya Sekiranya ya: Bagaimana? Jawapan: tidak fokus Sekiranya Tidak: Mengapa? Jawapan: 2. Ketegasan Soalan: Adakah mudah bagi kamu untuk menyatakan perasaan dan kepercayaan kamu? Jawapan: tidak Soalan: Bagaimanakah kamu menyatakan perasaan dan kepercayaan kamu? Jawapan: 3. Penilaian diri Soalan: Bagaimana kamu menilai diri kamu? Jawapan:

Jelaskan. mengapa? Jawapan: 2. bagaimana? Jawapan: Sekiranya tidak. Tolenrasi stres 2.maka tidak timbulah stres E. Berdikari Soalan: Adakah kamu mempunyai kebolehan untuk menunjuk arah sendiri dan mengawal pemikiran dan tindakan kamu? Jawapan:ya Sekiranya ya. bagaimana? Jawapan: Sekiranya tidak. Jawapan:berfikiran positif 2. Penyelesaian masalah Soalan: Bagaimanakah kamu dapat mengenalpasti dan menghuraikan masalah serta menyelesaikannya dengan berkesan? Jawapan:cuba yang terbaik Sila berikan contoh yang sesuai. Kelenturan Soalan: Bagaimanakah kamu menyesuaikan emosi. apakah perasaan atau tanggapan kamu? Jawapan:sedih Soalan: Apakah cara yang sering kamu lakukan untuk menanganinya. berpuas hati dengan kehidupan dan penampilan kamu serta dapat menikmati kehidupan bersama-sama dengan orang lain? Jawapan:ya . Jawapan: D. Mood Asas 1. Kesedaran terhadap potensi diri Soalan: Pada pendapat kamu. Optimistik Soalan: Sekiranya berhadapan dengan sebarang kesulitan. memahami dan menyelami perasaan orang lain? Jawapan: tidak Sekiranya ya. Jawapan: 3. apakah potensi atau keupayaan diri kamu? Jawapan:senang menghafal Soalan: Adakah kamu menggunakan sepenuhnya potensi atau keupayaan diri kamu? Jawapan:ya Sekiranya ya. Pengurusan stres 1. Hubungan Interpersonal Soalan: Bagaimanakah kamu membina dan mengekalkan hubungan dengan orang lain? Jawapan:memahami sikapnya C. Penyesuaian 1. adakah setiap orang mempunyai kebolehan untuk mengenali dan menentukan emosi diri sendiri? Jawapan:ya Sekiranya ya. Empati Soalan: Adakah mudah bagi kamu untuk menyedari. mengapa? Jawapan: 2. bagaimana? Jawapan:pandai mgawal emosi Sekiranya tidak.4. Kegembiraan Soalan: Adakah kamu seronok. Pengujian Realiti Soalan: Pada pendapat kamu. bagaimana? Jawapan: Sekiranya tidak. mengapa? Jawapan: B. Kawalan desakan Soalan: Bagaimanakah kamu menguruskan stres yang berkaitan dengan pembelajaran? Jawapan: memahami sesuatu dengan baik Jelaskan dengan terperinci Jawapan: jika kita memahami sesuatu pembelajaran. mengapa? Jawapam: 5. Tanggungjawab sosial Soalan: Bagaimanakah kamu melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti di kolej atau kompel atau aktiviti-aktiviti akademik yang dianjurkan? Jawapan: 3. pemikiran dan tingkah laku mengikut situasi yang berubah-ubah? Jawapan: berfikiran positif Sila berikan contoh yang sesuai. Dimensi Interpersonal 1.

Sekiranya ya. bagaimana? Jawapan: Sekiranya tidak. mengapa? Jawapan: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful