KEGUNAAN KOMPUTER

Pada Mmasa ini terdapat pelbagai jenis alat komunikasi . Komputer merupakan ialah salah satu alat komunikasi terkini yang canggih.. Komputer amat diperlukan ialah keperluan pada zaman moden ini. Komputer mempunyai pelbagai kegunaan untuk manusia. membawa banyak kegunaan kepada manusia.

Komputer boleh mengurangkan kebeban kerjaan manusia. Komputer merupakan ialah satu alat komunikasi diperciptabuat oleh

manusia. Komputer amat berguna kepada manusiamempunyai kegunaan untuk kita. Kita boleh bermenghubung sesiapa pun melalui komputer. Kita boleh saling berhubungan dengan eh hubung – menghubungi rakan kita yang berada jauh atau dekat denganmelalui kita menggunakan komputer. Melalui kKomputer juga membantu kita bolehkita menghantar pesanan kita kepada sesiapa pun. boleh. Oleh sebab itu, komputer boleh memudahkan dan

membantu mengurangkan urusan harian kita. Selain itu, kita hanya perlu membuat sedikit sahaja mesti bayar bbayaran bulanan menggunakan perkhidmatan Internet. Komputer mempunyai lagi satu lagi keistimewaan iaitu komputer boleh menghiburkan kita. Di samping itu, kita boleh menyimpan lagu atau rakaman video dalam komputer. Apabila Semasa kita rasa bosan kita boleh mendengar lagu dan menonton rakaman video yang di simpan dalam komputer.kita .simpan. Konklusinya, Oleh sebab itu, komputer mempunyai banyak kegunaan. Selain itu, kitaKita harus menggunakan komputer secara bijaksana untuk melakukan kerjakerja yang berfaedah. boleh guna komputer yang mempunyai komputer yang yang sedikit sahaja untuk

.berfaedahRakyat negara ini terutamanya golongan muda haruslah menguasai kemahiran menggunakan computer bagi merealisasikan Wawasan 2020..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful