UNDELE CEREBRALE

Undele cerebrale sunt impulsuri electrice, produse de către creierul uman, la nivelul celor două emisfere cerebrale, care se pot măsura după amplitudine şi frecvenţă. Amplitudinea este puterea impulsului electric, măsurată în microvolţi, iar frecvenţa este viteza ondulaţiilor electrice, măsurată în herţi. În funcţie de frecvenţă, undele cerebrale se clasifică în : unde beta, alfa, teta şi delta, iar combinaţia acestor diferite categorii de unde determină starea de conştiinţă a unei persoane la un anumit moment. Undele beta - cu frecvenţa între 13-30 Hz (caracteristice activităţilor conştiente) sunt prezente în lumea reală, percepută cu cele cinci simţuri în timp şi spaţiu. Undele beta sunt produse de creier în stǎri normale de veghe, manifestarea lor în exces conducând de cele mai multe ori la stǎri psihologice de panicǎ: puls nereguat, respiraţie rapidǎ, imposibilitatea de a se concentra şi de a lua o decizie. În condiţii optime, undele beta sunt asociate gândirii logice, rezolvǎrii problemelor concrete şi atenţiei active îndreptate asupra lumii înconjurǎtoare. Undele alfa - cu frecvenţa între 7-13 Hz (caracteristice stării alfa) sunt prezente în timpul stărilor de vis, dar şi în timp ce omul îşi foloseşte imaginaţia şi capacitatea de a vizualiza, sunt asociate unei stări de spirit detaşate şi receptive, în care se creează o punte între conştient şi subconştient. În momentul în care se manifestă undele alfa, omul are în general ochii închişi, iar în minte îi vin involuntar flash-uri, imagini scurte nesolicitate, care i se par foarte reale. Sunt undele care facilitează deschiderea legăturii dintre conştient şi subconştient, dar şi între conştient şi zona cea mai de jos a supraconştientului. Domeniul alfa corespunde nivelului conştiinţei interioare, lumii spirituale independente de spaţiu şi timp. Frecvenţa de 10 Hz este corespunzătoare fenomenelor paranormale, la această frecvenţă interconectându-se cele două emisfere cerebrale, cea intuitivă, spirituală (emisfera cerebrală dreaptă), cu cea sintetică şi analitică (emisfera cerebrală stângă). Deci, domeniul alfa din jurul frecvenţei de 10 Hz ne oferă practic eliberarea din existenţa materială, făcându-ne conexiunea cu energii şi informaţii din universul şi cerul căruia îi aparţinem. Astfel, se deschide drumul de acces către fenomenele PSI, fenomenele paranormale. Undele teta - cu frecvenţe între 3-7 Hz (caracteristice stării samadhi). Se întâmplǎ oricui sǎ simtǎ cǎ ceva nu este în regulǎ sau sǎ resimtǎ impulsul inexplicabil de a face ceva anume. Aceste stǎri sunt provocate de undele teta. Undele teta pot fi considerate ca fiind o parte a supraconştientului, acea parte a sufletului care face tranziţia de la conştient, deci de la raţiunea inferioară a omului la raţiunea superioară a sufletului şi duhului. Ele sunt active în timpul visului şi meditaţiei profunde, fiind extrem de accentuate în timpul experienţelor-limitǎ, a revelaţiilor şi a stǎrilor de funcţionare excepţionalǎ a creierului. Undele delta - cu frecvenţe între 0,1-3 Hz definesc cele mai profunde nivele ale relaxǎrii psihosomatice pe care o fiinţă umană le poate atinge. Fiind cele mai lente unde cerebrale, ele caracterizează somnul profund fǎrǎ vise, stǎrile „puternice” de extaz sau extazul mistic, starea samadhi etc. Sfinţii îndeosebi trǎiesc aceste stǎri profunde ale undelor cerebrale în mod conştient. Uneori viziunile cu Fecioara Maria, Iisus sau alţi sfinţi, produc vizionarului aceste frecvenţe ale undelor, viziunile fiind însoţite de o stare profundǎ de extaz.

Prezenţa undelor delta este asociatǎ cu procesul complet şi amplu al regenerǎrii fizice şi al refacerii ori menţinerii sǎnǎtăţii, de unde rezultǎ cǎ fluctuaţiile noastre mentale determinǎ starea generalǎ în care noi trǎim. Se întâmplǎ sǎ ştim cǎ va suna telefonul cu câteva clipe înainte ca aceasta sǎ se petreacǎ sau sǎ înţelegem perfect ce simte altcineva. Ne gândim foarte intens la cineva şi se întâmplǎ ca acel cineva sǎ ne contacteze. Aceasta este acţiunea undelor delta. Prezente în timpul somnului profund, ele rămân active atunci când toate celelalte unde cerebrale înceteazǎ sǎ-şi facǎ simţitǎ prezenţa. Ele pot fi prezente şi în timpul stǎrilor de veghe, în combinaţie cu alte tipuri de unde. Undele delta de amplitudine mare creeazǎ adesea o puternicǎ capacitate de empatie, fiind prezente în cantitate mare la psihoterapeuţi, vindecǎtori, consilieri etc. Din momentul naşterii, copiii au până la o anumită vârstă (1-2 ani) cele patru tipuri de unde prezente simultan. Astfel, ei au acces foarte uşor la fenomenele inexplicabile. Pe măsură ce cresc, ei încep să fie încorsetaţi de educaţia materialistă a societăţii, de viciile acesteia şi îşi închid treptat aceste căi de acces. Din această cauză infinitul minţii umane devine din ce în ce mai finit.

NOŢIUNI DE PARAPSIHOLOGIE
Parapsihologia reprezintă o ramură a psihologiei care studiază fenomenele psihice paranormale (percepţia extrasenzorială, telepatia, clarviziunea etc.) care nu sunt încă explicate ştiinţific, fenomene pe care percepţia noastră uzuală nu le poate explica imediat şi care se derulează într-un alt plan decât cel material. Parapsihologia analizează facultăţile datorită cărora o fiinţă umană - uneori chiar şi un animal - intră în contact cu un anumit mediu şi câteodată chiar îl modifică, fără ajutorul simţurilor cunoscute sau al muşchilor săi. În cadrul parapsihologiei se disting două mari diviziuni: 1. Cea care cuprinde domeniile în care trăsătura dominantă o formează bioinformaţia, fenomene predominant informaţionale, percepţiile extra-senzoriale, din care face parte spre exemplu telepatia; 2. Cea care cuprinde domeniile în care trăsătura dominantă este oferită de anumite manifestări energetice, fenomene predominant energetice, determinate de capacităţile paranormale ale fiinţei.

Fenomene predominant informaţionale
1. TELEPATIA – transmisia la distanţă a gândului ca mesaj extrasenzorial. Telepatia (însemnând literal simţire la distanţă) vine din greacă tele („distanţă”) şi pathe („sentiment”) şi se referă la abilitatea de a comunica informaţie de la o minte la alta, în fapt de la un duh la altul, fiind o formă de percepţie extra-senzorială sau cogniţie anormală după unii psihanalişti. Telepatia este procesul care permite ca fiinţele să transmită informaţii de la unele la altele, fără a se folosi de limbajul verbal, putând fi spontană sau intenţionată. Din punct de vedere spiritual putem afirma că telepatia este comunicarea directă, firească şi normală între două duhuri aflate la trup folosind pentru asta canalele energetice şi informaţionale care leagă între ele toate creaţiile Tatălui Ceresc. Prin aceasta, se demonstrează încă o dată că, toate duhurile cu trup sau fără trup sunt legate între ele prin anumite canale subtile speciale, şi că în mod normal, dacă doi oameni

raţiunii inferioare . De obicei. fie în stare hipnotică sau în vis. însă. din păcate. ea putând fi realizată numai de oameni elevaţi şi cu multă cunoaştere în domeniul spiritual. mult mai simplu. ci pun vin nou în burdufuri noi şi amândouă se păstrează împreună” (Matei 9. mai grav. permit duhurilor lor să se desprindă pentru o scurtă perioadă de trup. după care informaţiile sunt decodificate şi transmise conştientului . Capacitatea unor indivizi umani de a avea viziuni ale unor întâmplări petrecute la mare distanţǎ este cunoscută din cele mai vechi timpuri. De aceea. pune serioase probleme privind delimitarea de alte tipuri de percepţie extrasenzorială (în special faţă de telepatie. Acestea împreună cu o parte a sufletului lor se întâlnesc în astral şi comunică direct între ele.ating un anumit grad de elevare spirituală ei pot comunica atunci când doresc între ei. Un alt tip de comunicare. persoana în cauză. persoanele capabile de astfel de viziuni sunt denumite „clarvăzători”. inclusiv în zilele noastre. Dacă impresia este de tip auditiv (dar fără ca organul auditiv sa fie implicat).. alminterea burdufurile crapă: vinul se varsă şi burdufurile se strică. telepatic. face două mari greşeli: 1. Fenomenul de clarvedere reprezintă practic tot o manifestare a duhului uman. diferitele definiţii date de diferiţi autori clarviziunii ca fenomen paranormal. 2. cazuri în care anumite persoane. dar pot fi explicate. se foloseşte termenul de „claraudiţie”. după cum vom vedea în cele ce urmează. acţionând pur raţional. 2. forţează practic apariţia acestei însuşiri paranormale. Viziunile respective sunt produse fie în stare de veghe. fiind un dar divin pe care Tatăl Ceresc îl face anumitor oameni. Despre viziuni ale unor evenimente produse la distanţă şi despre care subiecţii vizionari nu au nici un fel de informaţii pe căi obişnuite există numeroase relatări de-a lungul timpului. tot de sorginte telepatică. Acest ultim tip de comunicare telepatică nu este însă la îndemâna oricui. duhuri întrupate cu mai multă experienţă astrală. Nu respectă Voia Domnului în ceea ce priveşte propriul proces de elevare. prezintă o variabilitate relativ mare. însă. folosind tot felul de tehnici sub îndrumarea sau nu a unor aşa zişi maeştri. el experimentează (trăieşte) o impresie aparent senzorială. Sare anumite trepte absolut necesare propriei elevări spirituale intrând în conflict cu porunca Mântuitorului Iisus Hristos: „Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi. realizată de doi sau mai mulţi subiecţi care în timpul unei meditaţii profunde în care ating o stare de supraconştiinţă. precogniţie si retrocogniţie). CLARVIZIUNEA – reprezintă o formă de percepţie extrasenzorială care atât in definirea sa. Majoritatea relatărilor diverşilor cercetători în domeniu despre acest fenomen sunt destul de ambiguue şi confuze. Clarvăzătorul „vede” ceva. şi care au misiunea de a arăta şi prin acest mod celorlalţi existenţa lui Dumnezeu. cat şi în plan concret.17). care ia cunoştinţă astfel de conţinutul informaţiilor respective. din orgoliu şi din necunoaştere (lipsă de elevare spirituală). solicită insistent divinităţii acest dar sau. . dar în general este conştient de faptul că aceasta nu îi parvine prin organele de simţ. folosind aceste legături subtile. Prin aceasta. Sunt. Acest dar este oferit de Tatăl Ceresc numai acelor duhuri umane care au nevoie de asta pentru a-şi duce la bun sfârşit misiunea pentru care au venit la trup. este comunicarea în duh.

dacă unele evenimente colective sau individuale tragice se întâmplă şi se vor întâmpla în mod implacabil. Tot în cadrul radiesteziei se încadrează şi PARADIAGNOZA (procedeul prin care se pune un diagnostic sau se face o constatare a unui anumit fenomen din interiorul corpului uman folosind capacităţile extrasenzoriale). iar ceea ce cred oamenii că fac prin propria lor voinţa nu este altceva decât voinţa destinului. 5. 6. 10. RETROCOGNIŢIA – descrierea cu exactitate a unor evenimente care au avut loc în trecut si cu care subiectul nu a interacţionat. În fapt. Precogniţia sau prezicerea viitorului. reprezintă percepţia unor semnale energetice sau informaţionale folosind pentru aceasta anumite calităţi extrasenzoriale şi apelând la potenţele divine cu care Tatăl Ceresc l-a înzestrat pe om încă de la Facere. 9.suflet . atrage după sine mai devreme sau mai târziu suferinţe multiple. primind astfel informaţii din trecutul său sau din trecutul altor persoane. Reprezintă deci. fără ca omul să le poată evita. problema dacă există un destin ce nu poate fi schimbat. precogniţia ridică. TELESTEZIE (percepţia dermato–optică) . etc. pentru a i se permite o astfel de manifestare a făcut eforturi deosebite de slujire a Sfintei Treimi multe existenţe la rând. În timpul vieţii. că acel duh. de receptare a unor evenimente din trecut. persona în cauză accesează informaţii din Banca de Informaţii Divină sau din memoria astrală a propriului duh. persoana respectivă putând ajunge câteodată chiar la dereglări psihice grave sau la un anumit stadiu de demonizare. Altfel spus.este percepţia la distanţă a unor senzaţii.soartă .este fenomenul în cadrul căruia un sistem viu (mineral. INTERACŢIUNI OM–PLANTE.destin. animal. când divinitatea hotărăşte că fiinţa respectivă are nevoie de această capacitate pentru a sluji mai eficient Planului Divin şi merită acest lucru în urma eforturilor făcute în această direcţie. 4. printre altele. capacitatea manifestată de anumite persoane. OM–ANIMALE . 7. 3.Nerespectarea acestei porunci şi intenţia de încălcare a Voii Domnului. vegetal. La naştere. caz în care omul se naşte după cum se spune cu această capacitate fără să fi făcut vreun efort în această direcţie. PSIHOMETRIA . În viaţa socială. dacă viaţa omului şi a omenirii este predestinată. cu ajutorul unor proprietăţi extrasenzoriale.vederea organelor din interiorul propriului corp sau al altor persoane.reprezintă capacitatea anumitor persoane de a putea interacţiona informaţional cu sisteme vii vegetale şi animale. B. mai apropiate sau mai îndepărtate în timp. RADIESTEZIA . a unor emoţii sau a unor imagini mentale.ieşirea din trup. Acest dar al clarvederii este făcut în mod normal unei fiinţe în două circumstanţe: A. defineşte însuşirile cuiva în a afla cu exactitate evenimente viitoare. 8. . uman) recepţionează prin intermediul extrasensibilităţilor sale un semnal energetic şi informaţional şi reacţionează conform unui algoritm prestabilit în momentul decodificării semnalului.se ocupă cu diagnosticarea (prin intermediul anumitor parametrii energetici şi informaţionali) aspectelor legate de relaţiile dintre duh . Nimeni nu ştie însă. AUTOSCOPIA (ETEROSCOPIA) . PRECOGNIŢIA – prezicerea viitorului sau a unor fapte şi lucruri ascunse. EXTRACORPORALIZAREA .trup starea de sănătate .

întotdeauna aceste fenomene sunt malefice. TELEPORTAREA . 4. FENOMENUL „DÉJÀ VU” . care îşi manifestă prezenţa producând zgomote. mai mult sau mai puţin instantaneu.vizualizarea în plan fizic a unor fiinţe care au murit. FOTOGRAFII ALE DUHURILOR . este temporară sau permanentă.Aţi avut vreodată sentimentul că. Mediumitatea poate fi pasivǎ sau activǎ. Fenomene din lumea nevăzută sau din vieţile anterioare 1. iar în al doilea caz. Se spune cǎ unii trec acest test. 7.transformarea energiei în materie. „a duce”).ridicarea în spaţiu prin alte forţe decât cele convenţionalcunoscute (hipnoză. determinate de duhuri malefice. În primul caz. 2. 5. MATERIALIZĂRI .vindecarea prin atingeri. Se spune că în yoga tibetanǎ existǎ următoarea probă: Ucenicul este aşezat într-o groapǎ cu adâncimea egalǎ cu înǎlţimea sa.transformarea materiei în energie.). 5. 6. mişcând obiecte sau chiar asaltând sau agresând oameni sau animale. uşi. răutăcios ori chiar răuvoitor. pentru a influenţa diferite sisteme tehnologice (semafoare. 4. 2. LEVITAŢIA . timp) fără intervenţia unui element fizic.apariţia în poze a unor duhuri sau a unor persoane care au murit. insuflaţii sau emisii energetice telepatice. Telekinezia poate fi folosită pentru a muta ori a modifica starea fizică a unui obiect. Acest fenomen apare în locuri infestate de evenimente dramatice consumate anterior sau în apropierea unor persoane care sunt dominate de un puternic conflict interior neconştientizat. S-a format din termenul grec tele (care însemnă „departe”) cu termenul latin portare (care înseamnă „a căra”. trecerea unor obiecte prin obstacole materiale (ziduri. 3. telepatie. 3. la vârf. ea însǎşi este aceea care prin voinţa sa decide asupra actului paranormal. persoana respectivǎ este instrument pasiv al duhului. APARIŢII . POLTERGEIST . alte fenomene PSI). Clopotul are o singurǎ deschidere.înregistrarea audio sau video a unei persoane care a murit. suficientǎ cât sǎ iasǎ un om pe-acolo. Singura posibilitate de a ieşi din acea groapǎ acoperitǎ este prin levitaţie. etc. iar facilitatea în cauzǎ mediumitate.Fenomene predominant energetice 1.).este un proces de deplasare a unui obiect dintr-un loc în altul. fără ca obiectul să parcurgă spaţiul dintre cele două poziţii. Deasupra se aşează un clopot de metal de aceeaşi înǎlţime cu a subiectului. sugestie. MEDIUMITATE (spiritism) . TRANSCOMUNICAŢIE (efectul Raudive) . cǎci ansamblul groapǎ-clopot nu permite o cǎţǎrare de tip alpinism. BIOENERGIA .anumite persoane sunt considerate a fi posesoare ale unor facilitǎţi deosebite fiind numite medium (mijlocitor). TELEKINEZIA .este un fenomen care presupune influenţarea unor elemente pur fizice (spaţiu. totul va este foarte familiar? Sau vi s-a întâmplat vreodatǎ sǎ aveţi . DEMATERIALIZĂRI .mişcarea în spaţiu a obiectelor fără o cauză depistabilă de oameni. deşi va aflaţi intrun loc pentru prima datǎ. generatoare de numere etc. Prin poltergeist este îndeobşte înţeles un duh malefic.

Respiraţia este o cheie. Manifestarea acestor potenţe poate deveni malefică numai atunci când una din cele trei reguli este încălcată. binefaceri pentru sănătatea lor fizică. de la forme minore. să poţi şi să trebuiască. o moralǎ bunǎ şi sǎ respectǎm etica şi deontologia profesiilor şi activitǎţilor benefice pe care le practicǎm. Aproximativ 60 . Fiindcă de respiraţie depinde deopotrivă funcţionarea corpurilor subtile şi a centrilor spirituali. deşi ştiţi sigur cǎ nu este aşa? Sau poate l-aţi vǎzut pe unul din colegi fǎcând ceva. şi chiar mai sus. şi nu numai. sunt apanajul potenţelor divine ale duhului. în ansamblul lor. de spontan. Este important sǎ respectǎm întreaga creaţie a Tatǎlui Ceresc şi sǎ nu facem nimǎnui rǎu. meditaţia. Respiraţia. asupra sufletului şi spiritului. Concluzie generală Fenomenele paranormale. . TEHNICI DE RESPIRAŢIE Motto: "A respira este ceva atât de normal. sǎ avem un comportament corect. acestea ajutându-ne să ne detaşăm de bruiajul care ne înconjoară şi să ne focusăm mai bine pe realizarea scopului spiritual propus. iar fenomenele precognitive au loc înainte ca evenimentul sǎ aibǎ loc. M. încât puţine persoane îşi dau cu adevărat seama că respiră. Respiraţia şi meditaţia. aşa cum ne învaţă de foarte multă vreme yoghinii indieni. potenţe aflate în stare latentă la marea majoritate a oamenilor şi care încep să se manifeste la un moment dat. conştientă! Desigur. vor comunica cu entităţi sublime şi vor beneficia de ştiinţa şi puterile acestora." Omraam Mikhaël Aivanhov Vă recomandăm în acest sens: Aplicaţii practice. Prezentare. Aceia care se exersează să respire în mod conştient. dimensiune spiritualǎ. Şi totuşi.O. ultima însemnând de fapt respectarea Voii Domnului Dumnezeu. reprezentând conversaţii sau evenimente de amploare. Aivanhov. chakrele. să se armonizeze cu ritmurile cosmice. ajutând-o în propriul proces evolutiv atunci când sunt respectate de către aceasta cele trei reguli de aur: să vrei. câte binefaceri ar putea obţine ele printr-o respiraţie regulată. Respiraţia are deopotrivă efecte asupra inimii şi intelectului. concentrarea şi vizualizarea. deschizând o uşǎ sau întinzând mâna dupǎ cana cu cafea şi aţi avut busc sentimentul cǎ ştiaţi dinainte cǎ asta urmeazǎ sǎ se întâmple? Acest fenomen a fost numit de cǎtre societate şi oamenii de ştiinţǎ deja vu. Această manifestare a lor este benefică fiinţei. Deja vu-urile sunt trǎite în timpul evenimentului.70% din populaţia globului admite cǎ a avut cel puţin un deja vu. ca cele menţionate mai sus. pânǎ la serii întregi de deja vu-uri. sub diverse forme.senzaţia cǎ subiectul pe care îl discutaţi cu un prieten a mai fost dezbǎtut o datǎ. INTRODUCERE În practica spirituală este foarte important să avem credinţă în Dumnezeu şi mai ales sǎ o manifestǎm cât mai mult timp. un lucru minor. Pe lângǎ aspectul relaţionării noastre cu mediul în care trǎim este necesar sa integrăm rugǎciunea.

de unde va lua bioxidul de carbon şi-l va transporta tot la nivelul alveolelor pulmonare unde prin expiraţie este eliminat în exterior. Iubirea divină ajunge la elementele creaţiei şi prin: . Să nu ne speriem însă că lipsa înclinaţiilor noastre artistice ne va împiedica să o stăpânim. Vom spune cǎ respiraţia este un act fiziologic fundamental fǎrǎ de care omul nu poate supravieţui. iar respiraţia trebuie educatǎ pentru a ne ajuta în aceastǎ direcţie. pentru a descoperi tainele subconstientului şi ale supraconstientului şi pentru a ne manifesta duhul şi sufletul. energia subtilă necesară şi indispensabilă vieţii universale care este Iubirea Divină. Mai puţin cunoscut este faptul că prin respiraţie se acumulează în organism şi un alt tip de energie exterioară corpului fizic. Revenind la respiraţie ca şi act fiziologic. toate desfăşurate pe o respiraţie bine studiată şi aprofundată. Pe lângǎ acest aspect arhicunoscut al actului respirator. Acesta se referǎ la faptul cǎ prin respiraţie se acumuleazǎ în organism şi un anumit tip de energie exteriorǎ corpului fizic. Binefacerile unei respiraţii corecte şi a diferitelor tipuri de respiraţie necesare a se practica în anumite situaţii sunt conştientizate doar după învăţarea lor. Unii spun cǎ a respira corect este o artǎ.hrana zilnică materială solidă . intelectuale sau spirituale pe care le întreprindem. Respiratia reprezintă fundamentul şi instrumentul lucrărilor noastre viitoare. de la cele mai grosiere la cele mai înalte. O respiraţie superficială are ca şi consecinţe negative în ceea ce priveşte acumularea considerabilă de deşeuri gazoase care ar fi trebuit eliminate prin expiraţie şi care astfel rămân în organism impurificându-l treptat. fiind recepţionată şi integrată atât cât se poate. deci trăiesc”.Modul în care respirǎm ne facilitează intrarea într-o anumitǎ stare necesarǎ diferitelor activitǎţi fizice. energie subtilă pe care o vom numi Iubire Divină. mai existǎ un altul mult mai puţin conştientizat de marea majoritate a oamenilor. A respira este una din condiţiile necesare vieţii. Acesta este motivul pentru care se discută aceste aspecte încă de la preiniţiere. concentrarea. Această Iubire o găsim în jurul nostru sub formă de energii în diferite stări de agregare. la nivelul alveolelor pulmonare se pune în contact aerul atmosferic cu sângele care transportă oxigenul la celule. iar a respira corect înseamnǎ a elimina viciile de orice tip care împieteazǎ la buna ventilaţie pulmonarǎ. vizualizarea. meditaţia. Începând cu treapta I de iniţiere se vor învǎţa anumite tehnici de lucru care necesită o putere de concentrare mai mare decât în mod obişnuit. iubire dăruită neîncetat şi necondiţionat de către Dumnezeu Creaţiei Sale. Iubirea Divină urmează în organism acelaşi circuit ca şi oxigenul prin intermediul inspiraţiei. DESPRE RESPIRAŢIE Este necesară cunoaşterea şi practicarea unei respiraţii corecte pentru a ne putea stăpâni corpul fizic şi mintea.canale energetice subtile . La nivelul treptei I de iniţiere se vor dezvolta prin practică susţinută aceste patru necesităţi spirituale fără de care nu se poate discuta despre nici un fel de iniţiere: rugăciunea. menţionăm că prin intermediul ei se satisface nevoia de oxigen a organismului şi se asigură eliminarea CO2: prin ventilaţia pulmonară. Cea mai înaltă formă a ei este tocmai această Iubire Divină. Aşadar este corectă afirmaţia „respir. însă la fel de important este modul în care practicăm această respiraţie.

Pentru a ne însuşi respiraţia conştientǎ trebuie sǎ controlǎm locul. Un ritm respirator considerat normal este de 12-16 ori pe minut. Diafragma se ridicǎ. etc. trebuie sǎ conştientizǎm ce se întamplǎ pe parcursul acesteia şi. Exerciţiu: Ne culcǎm pe spate. În timpul inspiratiei are loc ridicarea coastelor superioare. Canalele principale de circulaţie a Iubirii în corp sunt nervii şi meridianele energetice. abdomenul se contractǎ. Pentru a ne putea controla respiraţia. Respiraţia conştientǎ Omul obişnuit respirǎ automat.somn – timp în care duhul impreuna cu o parte din suflet pleacă şi ne hrănesc fiinţa cu energii.este mai frecvent întâlnit la femei. ritmul şi frecvenţa respiraţiei. Mai existǎ şi o „suspendare” a respiraţiei dupǎ inspiraţie şi/sau dupǎ expiraţie. duc la un ritm mai accelerat al respiraţiei. Asadar. concepte şi supraconcepte necesare şi indispensabile vieţii. fǎrǎ sǎ conştientizeze ce se întamplǎ în timpul actului respirator şi cum este influenţat de multe ori. Este tipul de respiraţie cel mai potrivit. b) Tipul costal inferior . etc. pe covor sau pe o saltea tare. Prin urmare. O respiraţie incorectǎ conduce la alterarea calitǎţii vieţii prin uzura organelor interne. o respiraţie corectǎ este profundǎ şi lentǎ prin care are loc dilatarea pieptului.aura sa – care constituie o emanaţie a corpurilor subtile . În inspiraţie coastele inferioare se ridicǎ şi se îndepǎrteazǎ. ce şi cum o influenţeazǎ. aerul nepǎtrunzând la baza pulmonilor. toracele se dilatǎ.centri energetici subtili . Respiraţia ritmică este cel mai utilizat mod de respiraţie prin care putem acumula Iubirea Divină.este întâlnit mai des la copii şi la unii bǎrbaţi. c) Tipul abdominal sau diafragmatic . o stare de enervare. Este o respiraţie cu maximum de efort şi cu minimum de randament. plǎmânii se dilatǎ în parte. numitǎ apnee. la fel şi psihicul. a claviculelor şi a umerilor. uneori diafragma se ridicǎ. Cu cat este mai profundǎ respiraţia. Existǎ trei tipuri clasice de respiraţie: a) Tipul costal superior .este întâlnit mai frecvent la bǎrbaţi. putem împǎrţi ritmul respirator în patru faze: inspir – apnee – expir – apnee. Corpul trebuie sǎ fie cât mai relaxat. a coastelor şi a abdomenului. o anumitǎ emoţie. mai ales de stǎrile sale psihice. Bazele pulmonilor se umplu cu aer. Punem o mânǎ pe . bucuria duce la un ritm mai rapid şi neregulat. în inspiraţie diafragma coboarǎ acordând astfel plǎmânilor mai mult spaţiu de dilatare. Aceasta corespunde accelerǎrii sau încetinirii pulsului. Astfel. Adesea însǎ oamenii respirǎ prea des şi incomplet. de asemenea. În acest tip. Un aspect deosebit de important este frecvenţa respiratorie. Astfel. tristeţea duce la o insuficienţǎ respiratorie. va trebui sǎ ţinem cont de aceste trei aspecte principale pentru a putea conştientiza actul respirator şi pentru a-l putea controla. fǎrǎ haine strânse pe corp. îmbrǎcaţi cât mai lejer.. Liniştea determinǎ o respiraţie lentǎ şi profundǎ. ea este şi mai lentǎ. Un alt aspect este controlul ritmului respirator. În mod normal respiraţia este formatǎ din doi timpi: inspir (pǎtrunderea aerului în pulmoni) şi expir (eliminarea aerului). informaţii.

la ea având acces limitat numai Înaltele Duhuri ale Împărăţiei care se găsesc în Sinea Sa Divină. profunde. ci aşteptǎm pânǎ când simţim nevoia de a inspira. Dacǎ în timp ce inspirǎm se ridicǎ mâna de pe piept. a creierului. având acces numai pentru informaţiile care le sunt necesare în misiunile lor spirituale. pancreas) – mişcarea de ridicare a diafragmului ca urmare a unui inspir profund maseazǎ inima → e stimulatǎ astfel circulaţia sângelui în organele interne. astfel 1-2-3-4-etc. Este indicat sǎ ne luǎm pulsul şi sǎ învǎţǎm sǎ-i percepem ritmul fǎrǎ sǎ ne folosim de mâini. cǎreia îi vom spune în continuare prescurtat B. în expiraţie cât şi în apnee.abdomen iar cealaltǎ pe piept. sporind capacitatea respiratorie. iar plǎmânii devin mai sǎnǎtoşi şi mai rezistenţi . fără nici o omisiune. în aşa-zisă Bancǎ de Informaţii Divină. . intestin subţire. ficat. creierul are mare nevoie de oxigen. se află în Sinea Tatălui Ceresc. apoi nu inspirǎm imediat. toate acestea sunt înscrise.I.creşte elasticitatea plǎmânilor şi a cutiei toracice. Duhurile coordonatoare ale cerurilor au acces la toate informaţiile. Duhurile din cerul 10 nu au acces la BID din Sinea Domnului Dumnezeu.mişcǎrile diafragmului în timpul unei respiraţii corecte. Expirǎm pe nǎri.D. necesare desfăşurării activităţilor duhurilor locuitoare la nivelul respectiv. atât în inspiraţie. a centrilor nervoşi şi a nervilor. Pe de-o parte accesul le este limitat de calitǎţile lor spirituale iar pe de altǎ parte de necesitatea accesului. vorbele şi faptele existenţelor care alcătuiesc Creaţia Domnului Dumnezeu. având ca limitǎ cerul respectiv sau cele aflate mai jos. maseazǎ organele interne din zona abdomenului (stomac. Beneficii ale unei respiratii corecte: . În această Bancă se găsesc depozitate Legile Primordiale ale Tatălui Ceresc. O pulsaţie corespunde unei unitǎţi de numǎrare a frecvenţei respiratorii. Sediul central al acestei Bănci. ȋn general. Celelalte duhuri aflate în acelaşi cer au acces limitat la informaţiile din cerul respectiv şi nelimitat la cele existente în cerurile inferioare celui din care fac parte. timp în care s-au derulat în universul în care trăim. a mǎduvei spinǎrii. Este important sǎ se respire pe nas. miliarde şi miliarde de evenimente. toate cele petrecute de la Facere până acum. dacǎ se ridicǎ mâna de pe abdomen avem o respiraţie abdominalǎ. consumând de 3 ori mai mult decât restul organismului . astfel încât atunci când facem exerciţii de respiraţie sǎ ne concentrǎm cât mai bine asupra ritmului şi frecvenţei respiraţiei. Inspirǎm pe nǎri. Această Bancă de informaţii Divină nu poate fi accesată din afara Sinei Dumnezeieşti şi singurul care are acces nelimitat la această Bancă este Tatăl Ceresc. „Sucursale” ale acestei Bănci de informaţii vom găsi la nivelul tuturor cerurilor. cele după care se desfăşoară întreaga evoluţie spirituală dar şi materială a întregii Creaţii si care guverneazǎ întreaga Fiinţǎ a Domnului Dumnezeu. ca să vorbim în termenii noştri lumeşti. înseamnǎ cǎ avem o respiraţie toracicǎ.îmbunǎtǎţeşte activitatea sistemului nervos. cu câteva excepţii. Respiraţia pe gurǎ este contraindicatǎ. toate gândurile. informaţii referitoare la Viaţa Intimă a Sinei Dumnezeieşti. Ei bine. cu informaţii specifice fiecărui cer în parte.. BANCA DE INFORMAŢII DIVINĂ De la Facere până în prezent au trecut miliarde de ani.

Daca nu existǎ acest accept. proporţional cu calitatea spiritualǎ a duhului nostru. . putem intra mai adânc în starea alfa (sau chiar samadhi). cu cerul din care face parte şi invers proporţional cu frecvenţa cerebralǎ. În Noul Testament avem exemple despre o carte care aparent conţine numele tuturor celor care meritǎ sǎ fie salvaţi. În fiecare dintre noi existǎ o bancǎ de informaţii care cuprinde toate evenimentele la care a asistat duhul nostru. pe acela îl voi şterge din cartea Mea. 32:33: “Iartă-le acum păcatul! Dacă nu. şterge-mă din cartea Ta.Un singur Duh întrupat trǎitor al acestei planete a avut acces complet şi nelimitat la toate BID existente în afara Sinelui Divin şi Acela a fost Duhul Mântuitorului Isus Hristos. budismul şi chiar Biblia însǎşi fac referiri la o astfel de memorie akashicǎ/Carte a Vieţii. Colecţia e descrisǎ metaforic asemenea unei librǎrii iar descrierile ei atestǎ înnoirea constantǎ a informaţiilor. Prima referinţǎ în scripturi o gǎsim în Exod: Moise vorbeşte cu Dumnezeu despre israeliţi. aceastǎ bancǎ fiind memoria astralǎ sau raţiunea divinǎ a duhului nostru. pentru care pledeazǎ în virtutea abandonǎrii de cǎtre aceştia a venerǎrii Viţelului de Aur. chiar si faptele care urmeazǎ sa le facǎ. În Cartea Apocalipsei se menţioneazǎ cǎ fiecare dintre noi avem un volum pe care Dumnezeu îl va deschide şi din care îi va „citi viaţa”. David în Psalmi menţioneazǎ cǎ totul din viaţa sa este memorat.” Important de menţionat este cǎ pǎcatele nu se sterg de fapt din BID. Înţelepciunea spiritualǎ anticǎ ne învaţǎ cǎ toatǎ istoria lumii este cumva încifratǎ într-o bazǎ de date universalǎ. BID este acelaşi lucru cu memoria cosmicǎ sau Akasha – termen de origine sanskritǎ ce desemneazǎ notiunea de eter. Adepţii acestor douǎ curente ezoterice sunt de parere cǎ aceste date conţin toatǎ cunoaşterea experienţei umane şi istoria cosmosului. Vom fi opriti de duhurile de tip paznic care vegheazǎ Tainele Tatǎlui Ceresc pentru a nu ajunge în posesia unor nepregǎtiţi. Hinduismul. nimic nu se şterge din BID. cu cât putem determina o “stare de relaxare” mai puternicǎ a raţiunii odatǎ cu scǎderea ritmului respiraţiei. Moise se oferǎ sa i se ştearga propriul nume din Carte: Exodul 32:32. Formula de memorie akashicǎ e utilizatǎ în teosofie si antroposofie. vom fi opriţi în a accesa anumite informaţii de cǎtre cǎlǎuzele şi ghizii noştri spirituali. putem obţine un acces mai bun în memoria astralǎ. iar în schimbul iertǎrii. pe care ai scris-o!" Domnul a zis lui Moise: "Pe cel ce a păcătuit împotriva Mea. În anumite condiţii putem avea un acces limitat la memoria astralǎ prin intrarea în starea alfa. unul din ele fiind spre exemplu Schimbarea la Faţǎ. Adicǎ. În Vechiul Testament/Estera/Capitolul 2 putem citi cǎ totul despre viaţa unei persoane e înregistrat într-o Carte a Amintirilor. Nimeni nu va putea pǎtrunde în aceastǎ Bancǎ fǎrǎ a avea acceptul Domnului Dumnezeu. Acest lucru se petrecea cu precǎdere în momentele de Rugaciune Tainicǎ a Acestuia. Principiul Akashei este menţionat în Biblie în mai multe forme: se vorbeşte despre o carte în care Dumnezeu compileazǎ o bazǎ de date celestǎ. atunci. ci doar este anihilatǎ energia lor negativǎ. BID este accesibilǎ într-o mǎsurǎ mai micǎ sau mai mare doar acelora care cred în El şi se strǎduiesc sǎ-I facǎ Voia.

radiestezistul reacţionează printr-o mişcare sau senzaţie fizică particulară care va mişca instrumentul radiestezic folosit. ca de exemplu furnicături sau căldură în palme sau într-o altă zonă a corpului. Aici nici un locuitor al vechilor aşezări chinezeşti nu ar fi început construirea unei case fără să consulte aşa zisul geomat. propriul conştient ia act de existenţa sau inexistenţa semnalului căutat şi a anumitor caracteristici ale generatorului de semnal la care radiestezistul are acces şi care se află în limita sa de acces energetic şi informaţional. şi prin anumite efecte resimţite în planul fizic prin intermediul organelor de simţ. dar odată cu apariţia creştinismului începe să fie condamnată ca practică păgână. adică prezicător de pământ (radiestezist).D. care înseamnă radiaţii. Radiestezia este o ştiinţă tainică care nu poate fi dezvăluită oricui şi nici nu poate fi înţeleasă şi practicată de oricine. adică sensibilitate la radiaţii. benefic. anse. Acest algoritm este compus în urma stabilirii cu precizie a caracteristicilor semnalului căutat. care înseamnă sensibilitate.). dacă aşa s-a codificat. sub conceptul de Qadar. Prin aceste senzaţii sau mişcări. dar despre acest aspect se va vorbi mai încolo. Existǎ şi o bancǎ de informaţii demonice la nivelul 1-2 al Cerului care serveşte strategilor întunecaţi şi duhurilor malefice cu trup sau fara trup. observăm că acesta este alcătuit din rădăcina latină radus. şi rădăcina greacă aistesis. . deoarece radiestezistul poate percepe semnale mult mai variate şi mai complexe decât aceste radiaţii. cu ajutorul sufletului şi duhului său. Chiar şi în astral (farǎ trup) vom avea acces la informaţiile din B. Aceasta este o definiţie incompletă a radiesteziei. Din aceste noţiuni. Radiestezia şi radiesteziştii s-au bucurat de mult respect în evul mediu. ar trebui sa înţeleagǎ toţi oamenii cǎ suntem la fel.I. Descoperirile arheologice şi alte probe materiale atestă faptul că radiestezia ar fi fost cunoscută în China cu aproximativ 4000 de ani în urmă. o notaţie a unei asa-numite Cǎrţi a Decretului ce este definitǎ ca o tabletǎ sfântǎ ce reţine amintiri ale tuturor evenimentelor petrecute şi nepetrecute încǎ. iar în momentul găsirii lui. credinţele noastre sunt la fel şi nu ne deosebim decat în formǎ. Totuşi ea rezistă în timp şi este în continuare practicată în multe domenii de activitate. Altfel spus: Radiestezia este fenomenul prin care un sistem viu recepţionează extrasenzorial. RADIESTEZIA Plecând de la etimologia cuvântului radiestezie. acesta fiind direct proporţional cu gradul său de elevare spirituală. vrăjitorie etc. avand însǎ acelaşi fond. Poate reacţiona. Radiestezia face parte din cadrul fenomenelor extrasenzoriale şi este arta de a utiliza indicatoarele radiestezice (baghete. semnalul pe care-l caută. Ateii pasivi sau activi nu au nicio şansă să pătrundă în tainele acestei ştiinţe şi dacă totuşi o fac din curiozitate sau infatuare nu vor putea niciodată să o practice în mod corect.etc. Este important de reţinut că radiestezistul are acces la informaţii numai până la un anumit nivel.În credinţa islamicǎ existǎ. doar proporţional cu stadiul de evoluţie al duhului nostru. pendule. Anumite surse atestă practicarea ei cu 4500 sau 5000 de ani în urmă. nu vor putea niciodată să facă determinări radiestezice cu rezultate bune sau foarte bune. folosind un algoritm specific de căutare elaborat de propria sa raţiune inferioară (conştientul).

De ce are nevoie un bun radiestezist de credinţă mai mare în radiestezia informaţională? Din mai multe motive: . Conştientul decodifică semnalul şi radiestezistului ia cunoştinţă de rezultatul determinării. subiectul determinării precum şi algoritmii de căutare. Radiestezia fizică Are la bază teoria prin care se afirmă faptul că orice existenţă emite permanent un anumit semnal energetic şi informaţional. vegetal.pentru că în urma calităţii şi intensităţii rugăciunii premergătoare determinării. începe să fie cercetată foarte serios şi este scoasă cumva din zona misticismului. conştientul transmite subconştientului subiectul determinării şi algoritmii de căutare. a publicat primul manual de radiestezie în care specifică metode de investigaţii. Radiestezia a fost însă practicată pe aceste meleaguri cu mult timp înainte de a apărea în China antică. Pătrunde apoi încet. Franţa fiind port-drapelul dezvoltării ei interbelice şi postbelice. care face parte din raţiunea divină a propriului duh. gazos. diferiţi parametrii ai unor zăcăminte găsite şi descrie modul de lucru cu indicatorul format din două nuiele legate la un capăt. folosind de fapt potenţele propriului nostru subconştient. Radiestezia informaţională Acest tip de radiestezie poate fi practicată numai de radiestezişti cu credinţă şi experienţă mai mare. astral. Sfânta Treime oferă prin duhurile intermediare accesul la sucursala BID din cerul respectiv. . un semnal emis de un corp fizic (mineral. guvernat de duh. părintele radiesteziei din România. În radiestezia informaţională. animal sau uman) aflat în diferite stări de agregare: solid. pe baza căruia poate fi detectată.în primul rând pentru că nivelul său spiritual trebuie să fie cel puţin egal cu cel al informaţiei . iar acesta detectează sursa de semnal şi apoi o retransmite corpului fizic al radiestezistului care printr-o contracţie musculară mişcă instrumentul radiestezic. Supraconştientul.În timpul Renaşterii şi după. Este vorba de indicatorul în formă de „V” sau bagheta Simu Simeon. care-i poartă numele. foarte bine antrenaţi. conştientul transmite supraconştientului. accesează informaţia din sucursala Băncii de Informaţii Divine. încet în mai toate ţările Europei.H. Simu Simeon. întrucât ei vor recepţiona de data aceasta anumite informaţii şi din Banca de Informaţii Divină sau mai bine zis din reflexia ei aflată în cazul oamenilor de pe Terra în Cerul I. lichid. raţiunea lui inferioară cu ajutorul subconştientului aflat după cum vom vedea la nivelul corpurilor subtile vital şi astral. protodacii învăţând-o şi practicând-o din moşi-strămoşi cu zeci de mii de ani î. Concluzie: În radiestezia fizică cea care lucrează este mintea omului (corpul subtil mental). etc. o decodifică şi o retransmite apoi conştientului. În radiestezia fizică vom căuta întotdeauna folosindu-ne extrasensibilităţile. În radiestezia fizică.

provocându-i acestuia acele stări fizice şi afectiv-sentimentale specifice într-o determinare radiestezică. lumea slujitorilor de demoni. informaţiile despre subiectul determinării.I. cu o anumită amplitudine. Poate fi uscată sau verde. limita sa de acces energetică şi informaţională. mintea umană. semnale emise de alte sisteme vii sau nevii. vegetal. cu palmele întoarse spre exterior şi care basculează în plan vertical. Conştientul ia în sfârşit la cunoştinţă de rezultatul determinării.orice persoană cu extrasensibilităţi care practică radiestezia. lumea slujitorilor de Dumnezeu. cercetării venind prin intermediul său şi a sufletului radiestezistului. De multe ori.este capacitatea unui sistem viu de a recepţiona şi decodifica în acelaşi timp. Acest spaţiu maxim este dat de mărimea gradului său de elevare spirituală. Nu se poate discuta despre o radiestezie informaţională raţională în care conştientul. Se ţine uşor înclinată.este format din două vergele elastice legate la un capăt. în funcţie de natura sursei de semnal detectate. pe care le recepţionează. extrasenzorial (prin alte mijloace decât organele sale de simţ obişnuite). direct de la sursa investigată dar şi din B. Extrasensibilitatea . Se culege de la anumiţi aluni.reprezintă spaţiul maxim din care şi în care un sistem viu (mineral. etc. el primeşte ajutor şi de la alte duhuri în cercetarea sa.Acesta o decodifică şi o retransmite subconştientului care îşi face treaba preluând semnalul respectiv. duhul omului este cel care coordonează întreaga activitate a radiestezistului. Această amplitudine are anumite semnificaţii prestabilite de operator. În momentul detecţiei sursei de semnal începe să aibă o mişcare oscilatorie uşoară. aşa după cum greşit afirmă unii.este folosită de fântânari. Radiestezişti malefici – a căror sursă de informaţii şi ajutor în acelaşi timp este lumea duhurilor malefice. pe care-l transmite corpului fizic printr-o contracţie imperceptibilă a sistemului muscular care mişcă aparatul conform codificării iniţiale. Radiestezistul . să fie vioara întâi.D. acestea acţionând şi ele asupra indicatorului radiestezic sau chiar asupra radiestezistului. Concluzie: În radiestezia informaţională. fără să atingă solul. animal sau uman) poate recepţiona şi respectiv genera câmpuri energetice şi informaţionale. care se ţin orizontal. Indicatorul în formă de V sau bagheta Simu Simeon . Limita de acces . îl decodifică şi-l trimite raţiunii inferioare care trage concluzia finală. aurari. INDICATOARE RADIESTEZICE Ramura de alun . . Radiesteziştii se împart şi ei în două mari categorii: Radiestezişti benefici – a căror sursă de informaţii şi ajutor în acelaşi timp este lumea duhurilor benefice.

zinc. în forme regulate sau neregulate. compatibilităţi ale sistemelor vii. şi a fost perfecţionat în special în sec. actelor şi faptelor omului şi ale altor existenţe cu sau fără trup. modernizat în timp. Este un instrument vechi. Stângacii îl pot ţine în mod firesc în mâna stângă. oţel. implică existenţa unui operator profesionist. Pendulul face parte dintre instrumentele radiestezice cu ajutorul cărora radiestezistul poate face investigaţii în legătură cu mai multe domenii ale cunoaşterii la nivelul mineralelor. Domeniul radiestezic în care folosim cu preponderenţă pendulul se numeşte pendulism. etc. aluminiu. dar pot fi confecţionate din diverse materiale: argint.12 m -0. ca activitate. experienţele de-a lungul timpului recomandă fildeşul în formă ovoidală şi cristalul în formă conică. ovoid. Pendulele sunt indicatoare radiestezice compuse dintr-un corp greu din anumite materiale şi un fir flexibil. . informaţii despre karma persoanelor care ne solicită ajutorul.a apărut cu circa 1700 ani î. vegetalelor şi animalelor. Dacă forma este conică. Firul de susţinere se ţine de obicei în mână între degetul mare şi degetul arătător. plumb. a gândurilor. radiaţii energetice. gânduri şi fapte ale omului. amprente. de la mâna dreaptă. stări de sănătate. etc.H.. întâmplări. având capacitatea de a oscila când un radiestezist face determinări asupra unor surse de semnal. Forma pendulului poate fi diferită: sferă. Acesta. a pendulului şi a unui tabel care are o inscripţionare specifică cu cifre şi litere. Investigaţiile pot viza informaţii şi energii referitoare la urme. etc.45 m şi este din in sau cânepă. Ca şi material. permite mai uşor utilizarea împreună cu un raportor. caracteristici fizico-chimice. cilindru. nichel. iar lungimea firului de susţinere poate avea lungimi între 0. cupru. Greutatea poate varia între 15-24g.Pendulul sideral . cositor. semnale informaţionale. piramidă. Celelalte trei degete trebuiesc îndepărtate.XVIII de radiesteziştii francezi care i-au şi dat denumirea de mai înainte.

Fig. vârfurile încep să se încrucişeze. Când se ajunge pe sursa de semnal. cu atât mai mult cu cât sunt mai aproape. nu intră în contradicţie cu dogmele religioase atâta timp cât informaţiile şi investigaţiile se fac cu acordul Sfintei Treimi. pereche. baghetele sunt încrucişate. În starea Alpha. paralele. baghetele trebuie să aibă o greutate mai mare. Fiind un indicator pereche. Este un indicator dublu. cu vârfurile apropiate. Pe măsură ce ne apropiem de sursa de semnal. pe vânt sau pentru determinări subacvatice. Cojocaru (de la Spitalul Militar Central). Pentru determinări în condiţii grele. Bagheta în formă de L În 1978 a apărut bagheta în formă de "L". ca şi radiestezia benefică. acurateţea măsurătorilor este mai mare. "L"-urile se pot folosi pe terenuri întinse. suprapuse. baghetele sunt convergente. ing. Determinările corecte şi benefice cu ajutorul instrumentelor radiestezice se fac numai în Voia Domnului. ţinte îndepărtate. de altfel. perfecţionată. Ansa şi raportorul . Investigaţia începe cu baghetele orientate paralel. modernizată la noi în ţară în 1982 de dr. Se poate lucra şi cu un singur “L”. caz în care direcţia la sursă este directă. realizându-se o autoverificare. iar deasupra sursei bagheta ajunge în poziţia la 90 de grade faţă de direcţia iniţială a acesteia. format dintr-o pereche de baghete în formă de “L”. 1 P endule Pendulismul. de 300g.

este de 4 cm.1 cm. Pe partea interioară a gradaţiilor numerice se află marcate informaţii alfa numerice .literele alfabetului. Proiecţia braţelor ansei de la axa sa de rotaţie . Se face precizarea că prin experiment fiecare radiestezist poate ajunge la alte mărimi optime ale ansei. iar la capetele celelalte. eventual şi de la -100 la +100. braţele sunt răsfrânte 0.Sunt instrumente radiestezice care servesc unui radiestezist pentru a face determinări complexe asupra majorităţii surselor de semnal. . Ansa şi raportorul au apărut pentru prima dată în România în anul 1977 şi s-au dezvoltat foarte rapid. Caracteristici ale instrumentelor radiestezice: .efortul fizic depus de operator pentru manipularea instrumentului trebuie să fie minim.5 .locul deasupra căruia ansa va executa rotaţii în jurul axei sale . într-o poziţie corectă. anselor care nu folosesc raportorul obţin rezultate folosind sistemul binar "Da" şi "Nu ". astfel încât la 90° să se afle în punctul 100 în grade centisimal. POZIŢIA CORECTĂ A INSTRUMENTELOR RADIESTEZICE ÎN TIMPUL FOLOSIRII LOR Voi încerca în cele ce urmează să vă prezint poziţia corectă a trei dintre instrumentele radiestezice pe care le vom folosi mai des în determinările pe care le vom face. Majoritatea baghetelor. Ansa este un indicator ce se poate realiza din orice material în mod special metale.construcţia şi modul de utilizare trebuie să fie cât mai uşor.capetele răsfrânse ale ei . o contribuţie în această direcţie având şi d-l Claudian Dumitriu preşedintele Fundaţiei de inforenergetică Sfântul Apostol Andrei şi patron al Societăţii Române de Radiestezie SRL. pendulelor. . Din axa raportorului . cu atât sunt mai bune. Raportorul este instrumentul radiestezic realizat dintr-un carton dreptunghiular pe care se află un semicerc marcat în grade centisimal gradat de la 0 – 200. Este foarte important ca instrumentele radiestezice în timpul determinării să fie ţinute în mână.4 cm. Locul unde cele două braţe se întâlnesc au o porţiune comună de 0. La baza semicercului raportorul are marcate căsuţe de la 1 la 10. .pornesc raze marcate din 9 în 9°.forţa de frecare dintre diferitele părţi componente ale indicatorului sau între indicator şi mâna operatorului trebuie să fie cât mai mică. în formă de "V". . iar la 180° cel de 200 în grade centisimale.indicatoarele radiestezice cu cât sunt mai instabile.

orientaţi cu faţa spre aceeaşi direcţie O. Ansa se ţine în mâna dreaptă sau stângă. având grijă ca braţul şi antebraţul nostru să formeze un unghi de aproximativ 90 de grade. determină cu exactitate direcţia sursei. mâna să fie relaxată. Partea pe care o ţinem în mână trebuie să fie perpendiculară pe sol.Astfel. Pendulul trebuie ţinut de asemenea în mână într-o poziţie cât mai relaxantă atât din poziţia în picioare cât şi din poziţia şezut. indicatorul in formă de L se va ţine în mâna dreaptă sau în cea stânga pentru stângaci. METODE DE CERCETARE RADIESTEZICĂ Biodetecţia este procedura prin care se determină de către un operator radiestezist direcţia pe care se găseşte o sursă de radiaţii telurice luând o anumită direcţie (considerată direcţia 0) ca reper. Fazele investigaţiei radiestezice: .S. radiestezistul se roteşte de exemplu în sens levogir. iar poziţia de începere a determinării să fie întodeauna pe direcţia înainte. Ea se poate realiza prin două sau mai multe biodetecţii succesive sau simultane (cu doi sau mai mulţi operatori). prin procedura de detecţie. determinând direcţia pe care se află sursa de radiaţii telurice căutată – S. Biolocaţia este procedura prin care se determină locul în care se găseşte o sursă de radiaţii telurice. La intersecţia celor două direcţii se găseşte poziţia sursei căutate . respectiv O’. poziţionându-se în punctul A cu faţa spre o direcţie anume – O. Adică. picioruşele ansei să fie ţinute uşor între degetul mare şi cel arătător şi să fie perpendiculare pe sol. În cazul de mai sus doi operatori situaţi în două puncte diferite A şi B. având grijă ca braţul şi antebraţul să formeze un unghi de 90 de grade.

anterior cercetării. pentru că în acest fel. notându-vă pe o foaie de hârtie toate intrebările. Cunoaşterea cerinţelor beneficiarului şi în funcţie de posibilităţi asumarea proiectului. apar diferite senzaţii fizice. instrumentul nu va determina corect. Determinările se vor face într-un loc fix. Pentru a obţine un raspuns corect. cafea. Puneţi o singură întrebare pentru o anumită problemă.să aleagă mijloacele şi codificările adecvate. apoi concentraţi-vă la subiectul de investigat. neîncrederea. respiraţia corectă. dar şi supraconştientului (duhului său) algoritmul de cercetare formulat raţional de conştientul său. să aibă o stare de sănătate bună şi să fie odihnit. 3. specifică investigaţiei radiestezice. Cunoaşterea intimă a obiectivelor cercetării. cu ochii semiînchişi şi cu respiraţia în apnee. 4. în funcţie de mediu şi sursă. în care intră radiestezistul pentru a putea induce la nivelul subconştientului. Documentarea radiestezistului prin cunoaşterea zonei din hărţi sau planuri sau prin deplasare la faţa locului. Trebui să vă eliberaţi mintea de problemele cotidiene pe care le aveţi. Evitaţi să beţi alcool. dar foarte precisă. nu în mişcare.să se afle într-o stare de echilibru psihic (linişte sufletească) . 2.să înlăture bruiajele de orice fel (vorbăria. Starea Alfa se consideră atinsă atunci când: . emiterea unor gânduri negative) . apare un sentiment de linişte şi siguranţă. Cerere de determinare sau de investigare (sau şi una şi alta) împreună cu informaţiile solicitate şi modul de prezentare a rezultatelor. Faceţi măsurătorile radiestezice într-un loc liniştit. 4. trebuie să fiţi în bune condiţii psiho-fizice. Nu puneţi o întrebare de mai multe ori. pentru ca acestea vă afectează sistemul nervos. Fazele şi condiţiile necesare atingerii stării Alfa sunt următoarele: .să aibă încredere în ceea ce face . mişcarea haotică în incinta unde lucrează. Intrarea în această stare înseamnă de fapt deschiderea căilor de comunicare între conştient şi subconştient (starea alfa primară) şi între conştient şi supraconştient (starea alfa plenară). apare o stare de relaxare puternică şi de detaşare de lumea materială. Reguli: 1. acesta din urmă făcând parte din raţiunea divină a duhului.să aibă cât mai multe date raţionale despre sursa sau obiectul de investigat . Vă puteţi ajuta. STAREA ALFA Este acea stare de concentrare semiconştientă. 2. pentru a obţine un răspuns la fel de precis. de preferinţă în natură. intrarea în apnee.deconectarea de la orice alt subiect raţional. unde nu este gălăgie.Fazele de investigaţie normale şi necesar a fi urmate sunt: 1. când utilizaţi instrumentul radiestezic. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească radiestezistul pentru realizarea unor investigaţii corecte sunt: . PROCESUL DE DETERMINARE RADIESTEZICĂ . 5.au dispărut orice alte preocupări străine subiectului de rezolvat. 3. să fumaţi. la soare.

care face parte din sufletul şi raţiunea divină a duhului său. o satisfacţie a misiunii îndeplinite.În radiestezia fizică Cum se desfăşoară determinarea radiestezică în cazul radiesteziei fizice? 1. 2. sufletului şi duhului să emită unde legate de semnalul de investigat direct către sursă dar şi în . permiţând astfel subconştientului să emită unde legate de semnalul de investigat şi să recepţioneze informaţia . Este foarte important ca algoritmii să fie simpli şi foarte precişi. Culegem raţional toate informaţiile despre fiinţa sau obiectul viitoarelor determinări. Formulăm raţional algoritmii care urmează a fi folosiţi în determinările respective împreună cu o convenţie mentală legată de mişcarea instrumentului în funcţie de diferitele variante de răspuns. Putem spune că în radiestezia fizică. 6. Raţiunea noastră inferioară (conştientul) ia cunoştinţă de obiectul. Operatorul intră în starea alfa primară. iar dacă acesta este conform cu realitatea. radiestezistul are un sentiment plăcut. 5. 5. În această stare. Subconştientul radiestezistului recepţionează apoi direct de la sursă semnalul energetic şi informaţional căutat. 3. pentru un radiestezist este vitală colaborarea raţiunii sale inferioare (conştientul) cu subconştientul . 7. Dacă nu se simte acest lucru se poate pune sub semnul întrebării corectitudinea informaţiilor. 4. Formulăm raţional algoritmii care urmează a fi folosiţi în determinările respective împreună cu o convenţie mentală legată de mişcarea instrumentului în funcţie de diferitele variante de răspuns. Culegem raţional toate informaţiile despre fiinţa sau obiectul viitoarelor determinări. Această comunicare dintre conştient şi subconştient se realizează numai în condiţiile existenţei unei stări alfa primare. 2. În radiestezia informaţională Cum se desfăşoară determinarea radiestezică în cazul radiesteziei informaţionale? 1. care va determina mişcarea instrumentului radiestezic. îl transformă prin intermediul corpului fizic într-o excitaţie a musculaturii. După recepţionarea semnalului de către subconştient. Conştientul ia act de rezultatul determinării radiestezice. Algoritmii de căutare sunt exprimaţi conştient şi transmişi subconştientului. subconştientul este “acordat” pe frecvenţa semnalului şi nu este influenţat de alte forme energetice sau informaţionale perturbatoare. 4. 3. fiinţa sau obiectivul viitoarelor determinări radiestezice. Raţiunea noastră inferioară (conştientul) ia cunoştinţă de obiectul. Este foarte important ca algoritmii să fie simpli şi foarte precişi. Operatorul intră în starea alfa plenară permiţând astfel supraconştientului. acesta îl decodifică şi îl retransmite apoi conştientului sau. Algoritmii de căutare sunt exprimaţi conştient şi transmişi supraconştientului. 8. fiinţa sau obiectivul viitoarelor determinări radiestezice.

sucursala Băncii de Informaţii Divine din Cerul I pentru ca apoi să recepţioneze informaţia de răspuns. radiestezistul trebuie să îndeplinească anumite condiţii absolut necesare pentru reuşita acţiunilor sale: Acestea sunt: . apariţia de diferite sunete profunde în urechi. morală. de gol în stomac. ameţeli. căreia trebuie să i se subordoneze de fapt. REGULI DE PROTECŢIE A RADIESTEZISTULUI Pentru a putea face determinări corecte.să fie modest şi să-şi cunoască limitele. 8. 6.orice determinare radiestezică se face în clipa în care radiestezistul se află într-o armonie interioară bună şi foarte bună. . să se afle într-o stare de echilibru psihic. că prin realizarea ei vom face Voia Lui Dumnezeu. este vitală colaborarea raţiunii inferioare (conştientul) cu raţiunea divină a duhului său (supraconştientul). Supraconştientul radiestezistului recepţionează direct de la sursă şi din BID semnalul energetic şi informaţional căutat. apariţia de junghiuri la diferite organe şi părţi ale corpului. să tindă spre perfecţionare spirituală.orice determinare radiestezică se face fără spectacol şi dacă este posibil fără martori. să mulţumească Sfintei Treimi pentru ajutorul primit după fiecare investigaţie.orice determinare radiestezică este precedată de rugăciunea de ajutor cerută Sfintei Treimi şi meditaţie. radiestezistul are un sentiment plăcut.trebuie să fie întotdeauna optimist şi să aibă încredere deplină în ceea ce face. care prin sistemul său nervos central şi periferic îl transformă într-o excitaţie a musculaturii. CODUL ETIC AL RADIESTEZISTULUI . Această comunicare a celor două raţiuni se realizează numai în condiţiile existenţei unei stări alfa plenare. o satisfacţie a misiunii îndeplinite. orice determinare radiestezică se face numai după ce. . care va determina mişcarea instrumentului radiestezic. cârcei. în condiţii neigienice. iar reuşitele sale benefice aparţin în totalitate lui Dumnezeu. vâjâituri. profesională. senzaţii de vomă. să urmărească în primul rând binele celor din jur şi apoi pe acela propriu. 7. După recepţionarea semnalului de către supraconştient. . Putem spune că în această situaţie. să respecte cu stricteţe regulile de viaţă creştină. Este interzis lucrul sub influenţa alcoolului. să nu urmărească preponderent câştiguri materiale. . Se întrerupe determinarea în cazul apariţiei următoarelor simptome: senzaţii de uscăciune în gură sau în jurul ochilor. senzaţii de leşin. apariţia de migrene. să conştientizeze faptul că lui îi aparţine doar strădania. de poluare sonoră sau chimică intensă. să aibă o stare de sănătate bună şi să fie odihnit. pentru un radiestezist. iar dacă acesta este conform cu realitatea. radiestezistul se va informa în amănunt despre obiectivul viitoarei determinări radiestezice. să prezică evenimente negative cu foarte mare atenţie şi după multe investigaţii. în urma meditaţiei şi apoi determinării constatăm prin determinare radiestezică şi prin ceea ce simţim. Conştientul ia act de rezultatul determinării radiestezice. acesta îl decodifică şi îl retransmite apoi conştientului.

facerea de cel puţin 2 ori/zi (dimineaţa şi seara) a rugăciunilor către Sfânta Treime. . Dacă cele două puncte sunt respectate.spovedirea şi primirea Sfintei Împărtăşanii de cel puţin 4 ori/an. fenomene tectonice sau fenomene fizico-chimice de tip coroziv (peşteri. fie modificări ale scoarţei terestre apărute în urma unor modificări ale solului şi subsolului (mişcări seismice foarte puternice. dezvoltarea şi manifestarea sentimentelor de iubire de Dumnezeu şi a Creaţiei Lui. facerea a cât mai multe fapte bune pentru cei în nevoie. rupturi de falie etc. RECOMANDĂRI PENTRU ELEVARE SPIRITUALĂ . criticilor.eliminarea tendinţelor de a-i judeca pe alţii. .cunoaşterea Sfintei Scripturi. . cel care lucrează în principal este duhul omului care animă fiinţa. numai atunci când: 1.). În ceea ce priveşte investigarea radiestezică pot să vă spun ca şi concluzie generală că ea este corectă.sacralizarea activităţilor personale. .aplicarea şi conştientizarea regulilor de smerenie personală faţă de Sfânta Treime în relaţiile cu ceilalţi oameni.eliminarea suspiciunilor. ţinerea posturilor mici şi mari fără excepţii.participarea la Sfânta Liturghie cel puţin o dată/lună. laudelor.aici intră orice fel de obiect fabricat. corespunzând astfel Adevărului Divin. cursuri de apă subterane. luminos sau în condiţii meteo grele.neacceptarea laudelor şi anihilarea efectului lor prin smerire în faţa lui Dumnezeu. . . RADIAŢIILE TELURICE ALE PĂMÂNTULUI SURSE DE RADIAŢII TELURICE Orice discontinuitate din interiorul unui material omogen reprezintă o sursă de radiaţii telurice. Numai în acest fel poate fi exclusă orice determinare eronată.sunt fie resursele naturale (apă. Determinarea respectivă se face cu Voia lui Dumnezeu. nerezonarea la manifestările meschine. .). .Radiestezistul se antrenează prima dată în condiţii uşoare de muncă şi apoi în condiţii de bruiaj sonor. a Vieţilor Sfinţilor importanţi din fiecare lună şi aplicarea celor însuşite în viaţa zilnică proprie. Acestea sunt de două feluri: . .Radiaţii telurice artificiale (realizate de mâna omului) . modificări de relief produse prin procese tehnologice etc. el execută determinarea şi tot el decodifică rezultatul investigaţiei pe care-l transmite apoi conştientului. 2.Radiaţii telurice naturale. înjurăturilor şi negaţiilor din limbaj. . rele ale altora. Radiestezistul respectă cu stricteţe toate regulile de investigaţie despre care s-a amintit. . bănuielilor. minereuri etc.

De asemenea furnicile îşi plasează muşuroaiele pe nodurile energetice. Similar. exceptând cataclismele naturale (în timpul producerii acestora dimensiunile lor variază foarte mult). în anumite locuri.Semnalul generat de sursele de radiaţii telurice este reperat de organismul uman (de subconştientul acestuia) şi cuantificat prin mişcarea instrumentului radiestezic. bufniţele şi insectele sunt atrase de aceste linii energetice si mai ales de nodurile (intersecţiile) acestora. Heidelberg). Acest câmp de forţă este datorat faptului că Pământul este o fiinţa vie. citând pe bioenergoterapeutul Ana Popescu din Craiova).05. deoarece aceste radiaţii frâneaza sau chiar blochează complet procesele fundamentale la nivel celular. Se consideră că pisicile. Până acum nu a putut fi pus în evidenţă cu ajutorul instrumentelor ştiinţifice.2006. corbul. 1967.distanţa dintre benzi) variază în situaţii normale. Amândoi descriu un câmp de forţă care acoperă Pământul şi poate fi detectat prin intermediul radiesteziei. organizată după modelul meridianelor si paralelelor globului terestru. Reţeaua Hartmann este un tip particular de radiaţii. tot aşa şi Pământul are anumite reţele energetice şi noduri ale acestor reţele energetice prin care curge energia vitală corespunzătoare planului energetic al Terei. se aliniază sub forma unor pereţi verticali. Sursele de radiaţii telurice au un caracter nociv asupra existenţelor vii. ecartament . cum fiinţa umană are meridiane şi puncte de acupunctură prin care curge energia vitală.radiaţii Lay: radiaţii generate de minerale încărcate energetic şi/sau informaţional Radiaţiile Terrei reprezintă un fenomen geofizic teoretic. La un nivel avansat poate fi recepţionat direct prin intermediul extrasensibilităţilor. Haug Verlag. Pentru prima dată a fost descris de fizicienii germani Ernst Hartmann si Manfred Curry. care ajunse la suprafaţă sub influenţa magnetismului pământului. la nivelul unui organ sau zonă sau la nivelul întregului sistem viu. Distanţa acestora este de aproximativ 2 metri pe direcţia S-N şi 2. Din punct de vedere al dimensiunilor lor (lăţime. Krankheit als Standortproblem. S-au făcut cercetări şi s-a ajuns la concluzia că de la o adâncime de aproximativ 80 de km faţă de scoarţa Pământului are loc o emisie sub forma unei perdele de radiaţii care se intersectează perpendicular şi care în secţiune cu suprafaţa pământului alcătuiesc o reţea de benzi de radiaţii Hartmann. cauzate de fenomene termice şi de presiune din interiorul pământului. Clasificarea radiaţiilor telurice Din interiorul solului Terrei pornesc mai multe feluri de radiaţii telurice: radiaţiile Hartmann: radiaţii ale Pământului pe direcţiile S-N şi E-V radiaţiile Curry: radiaţii oblice pe direcţiile NE-SV şi SE-NV (la 45º faţă de meridiane şi paralele) . în funcţie de mai mulţi factori printre care: .5 metri pe direcţia E-V. - RADIAŢIILE HARTMANN Au fost descoperite de Ernst Hartmann în 1967 (publicate în Ernst Hartmann.zona în care facem determinarea . după care se îndepărtau şi ocoleau locurile respective. Hartmann a observat că animalele (cobaii) pe care le avea în laborator se grupau în cuştile lor. Acestea sunt emise sub forma unor linii E-V şi N-S şi formează un caroiaj pe suprafaţa Pământului. a unor benzi de radiaţii în formă de tablă de şah” (scrie Alina Tudor în „Impact” din 14.

creează în decursul a mai multor ani în funcţie de modul în care e amplasat organismul şi de tipurile de păcate existente. precum şi de afecţiunile deja existente produc diferite afecţiuni şi maladii. În afara de nod.momentul în care facem determinarea (vom găsi diferenţe între zi şi noapte şi între diferitele momente ale zilei sau ale nopţii) .42 cm cu un ecartament ce variază între 0.. cea mai nociva este de asemenea şi limita de bandă. Vibraţia surselor de semnal teluric geonocive deci şi cea a benzilor Hartmann este grosieră şi dezarmonizează vibraţiile înalte: scade complexitatea algoritmică adică.minim România . S-a mai constatat.pe direcţia E–V cu o lăţime ce variază între 9. La intersecţia dintre două benzi se afla aşa-numitul "punct critic". de asemenea. În punctele critice se găsesc energii şi informaţii de până la zece ori mai nocive decât banda propriu-zisa.minim Terra maxim Lăţime E-V 21 cm 16 cm 26 cm 9 cm 42 cm RADIAŢIILE CURRY Au fost descoperite de Manfred Curry in 1952. Expunerea la aceste radiaţii (Hartmann şi Curry) sistematic. Aceste radiaţii sunt emise sub forma unui caroiaj formând 45º cu direcţiile E-V si N-S. S-a arătat că expunerea la aceste tipuri de radiaţii favorizează apariţia cancerului. Perdelele de radiaţie Hartmann pornesc spre scoarţa terestra sub un unghi de maxim 7°. Benzile de radiaţii Hartmann sunt orientate la nivel planetar astfel: . La acel nivel. Cu cât benzile sunt mai late şi distanţele dintre ele sunt mai mari cu atât gradul de maleficitate al lor inclusiv al nodurilor este mai mic. sau nodul de radiaţii Hartmann. BENZILE DE RADIAŢII HARTMANN Interval S-N Lăţime S-N Interval E-V 192 cm 18 cm 242 cm 185 cm 15 cm 215 cm 221 cm 20 cm 278 cm 75 cm 7 cm 86 cm 266 cm 34 cm 316 cm Zona geografică Timişoara România . . distanţa dintre două benzi succesive fiind de aproximativ 3m. .86-3.16 m. Benzile Hartmann situate pe direcţia S-N sunt preponderent axate pe principiul feminin Benzile Hartmann situate pe direcţia E-V sunt preponderent axate pe principiul masculin Ecartamentul este distanţa dintre două benzi.75-2. caracterul lor nociv este nul. acţionează cu predilecţie asupra corpului mental inferior si afectează sistemele vii. În locul unde perdelele Hartmann se intersectează în atmosfera terestră.66 m. că în timp dimensiunea benzilor si a intervalelor dintre aceste benzi de radiaţie Hartmann se modifică.maxim Terra . timp de mai multe ore pe zi.beneficitatea zonei dată de beneficitatea întregului sistem viu din adâncimea suprafaţa şi atmosfera ei (aici includem şi egregorul).pe direcţia S–N cu o lăţime ce variază între 7-4 cm. vom găsi o zonă "curată" din punct de vedere energetic şi informaţional. cu un ecartament ce variază între 0.

Sunt mai puternice decât benzile de radiaţii Hartmann de 1. nivelǎrile. Radiaţiile negre generate în cazul unui bloc cu 10 etaje sunt de circa 6 ori mai mari decât radiaţiile Hartmann. Faliile din subsol au ca origine alunecǎri vechi şi masive de teren sau rupturi ale straturilor subsolului produse de cutremurele mari sau alte fenomene geologice. Acestea sunt mai puternice în apropierea pereţilor exteriori şi a pereţilor de rezistenţă.9 ori. De asemenea.Din aceste motive trebuie analizate reţelele de radiaţii Hartmann şi Curry. Muchiile exterioare ale radiaţiilor negre. Radiaţiile negre se consideră a fi cea mai importantă sursă de radiaţii cu caracter malefic.minim Terra maxim Lăţime SE-NV 14 cm 14 cm 16cm 9 cm 50 cm RADIAŢIILE NEGRE O importantǎ sursǎ de radiaţii telurice este constituitǎ din faliile solului şi subsolului.65 m . Din punct de vedere al dimensiunilor aceste benzi de radiaţii telurice se prezintă astfel: În România Intervalul SV – NE = 2.maxim Terra . adicǎ o perioadǎ lungǎ de timp dupǎ ce alunecarea de teren se opreşte şi solul se stabilizeazǎ. digurile artificiale. afectarea sistemului imunitar.lăţime bandă = 15 cm Intervalul SE – NV = 3. Radiaţiile negre sunt generate pe direcţia verticală şi se datorează deformării câmpului electromagnetic al Pământului. la amplasarea paturilor şi a birourilor (adică locurile în care stăm în aceeaşi poziţie timp de mai multe ore). radiaţiile negre pot fi deviate din zonele locuite. pline de fier-beton generează radiaţii negre foarte puternice. În general acestea continuǎ sǎ emitǎ radiaţii telurice malefice. În cazul unor zgârie-nori de 50 de etaje radiaţiile de acest tip sunt de circa 47 de ori mai mari decât radiaţiile Hartmann.lăţime bandă = 14 cm Intervalul SE – NV = 3. Hartman sau Curry sunt mai nocive de cateva ori faţă de mijlocul benzii de radiaţie. Acest tip de emisie se intâlneşte şi la talazurile.5 m . Totuşi. Expunerea pe perioade îndelungate a fost asociată cu anumite forme de cancer. fundaţiile foarte adânci.minim România .37 m – lăţime bandă = 15 cm Pe Terra Intervalul SV – NE = 2. Faliile solului se produc în cazul unor alunecǎri de teren şi continuǎ sǎ emitǎ radiaţii telurice pânǎ la reomogenizarea solului în zona respectivǎ. Discontinuitatea formată în subsol nu se poate anula. în cazul construcţiilor mari. . aşa cum vom vedea mai târziu. prin poziţionarea unor cristale în anumite poziţii şi încǎrcate corespunzător.5 m .lăţime bandă = 16 cm BENZILE DE RADIAŢII CURRY Interval SV-NE Lăţime SV-NE Interval SE-NV 270 cm 13 cm 340 cm 250 cm 12 cm 330 cm 274 cm 15 cm 354 cm 80 cm 8 cm 90 cm 440 cm 42 cm 500 cm Zona geografică Timişoara România . boli intestinale şi ale sistemului nervos.

slabe. fiind considerate energii mortale. ascuţite.De 2. . Aceste radiaţii pot fi sub formă curbă sau dreaptă. puternice. iar celelalte ca fiind uşor strălucitoare.5 ori in cazul radiaţiilor Hartmann şi Curry şi până la de 6 ori în cazul radiaţiilor negre. Clarvăzătorii descriu două tipuri de radiaţii negre: unele negre şi mici. la suprafaţa solului sau paralele cu solul la nivelele etajelor superioare ale clădirilor mari. Radiaţiile negre se regăsesc în Feng-Shui cu numele de energii "sha".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful