Terdapat beberapa nilai-nilai murni yang boleh dimasukkan dalam ruangan nilai murni pada RPH.

Antaranya: 1. Baik hati 2. Berdikari 3. Hemah tinggi 4. Hormat 5. Kasih sayang 6. Keadilan 7. Kebebasan 8. Keberanian 9. Kebersihan fizikal 10. Kebersihan mental 11. Kejujuran 12. Kerajinan 13. Kesederhanaan 14. Kesyukuran 15. Rasional 16. Semangat bermasyarakat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful