Interaksi di antara organism Hidup  Penting kerana : i. Mengawal saiz populasi dalam suatu ekosistem ii.

Mengekalkan ekosistem yang seimbang iii. Memastikan kemandirian(terus hidup) organism  Terdapat 3 jenis interaksi iaitu mangsa-pemangsa, simbiosis dan persaingan Mangsa-pemangsa -pemangsa menangkap dan memakan mangsa Contoh: kucing (pemangsa) dan tikus (mangsa) Ular (pemangsa) dan katak (mangsa) Simbiosis Terbahagi kepada 3 : komensalime, mutualisme dan perasitisme 1. Komensalisme  Satu perhubungan yang menguntungkan satu pihak (komensal), sementara pihak lain (perumah) tidak rugi atau untung.  Contoh : i. ikan remora (komensal) dan ikan yu(perumah)

2. Mutualisme  Kedua-dua pihak dapat untung  Contoh . i. Alga dan kulat (Liken) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful