Tabel monitorizare

or a EMOŢIILE Ce ai simţit exact şi cît de rău ţi-a fost Not a 110 SITUAŢIA Unde s-a petrecut emoţia(locul exact)

1

GAN
Nota Cât crezi(1 -10) RĂSPUNSUL RAŢIONAL Care ar fi răspunsul raţional la G.A.N (dacă ai face apel la gândire) Nota Cît de mult crezi (1-10)

G.A.N Ce ai gîndit în mod exact atunci

MONITORIZAREA STĂRILOR DE PANICĂ
Zi u a Descrierea detailată a sensaţiilor avute 1 L i p s ă 2 p a l p i t a a e ţ r i i 3 f r i c ă m a r e 4 s e n s aţ ii în pi e pt 5 t r a n s p i r a ţ ii 6 a m e ţ e l i 7 s e n s aţ ii ci u d at e 8 g r e a ţ ă 9 se ns aţi e cal drec e 1 0 tr e m ur ăt ur i 1 1 ur in at d es 1 2 fri că m o ar te 13 not a(1 10) 14 frecv enţa crizel or de panic ă

2
GAN (ideile automate negative care apar atunci Nota, cît le crezi( 1-10) Răspunsul raţional care ar trebui dat Cât de mult crezi acest răspun s(1-10)

Sensaţiile corporale cele mai importante

3 TABEL CU ACTIVITĂŢILE ZILNICE EFECTUATE orel luni e 8-9 9-10 1011 1112 1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819 1920 2021 21marţi miercuri joi vineri sâmbătă duminecă

4 22 2223 2324 24-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8

5