You are on page 1of 21

Een beknopte handleiding voor

het gebruik van de Interwrite


Response software

1
Een beknopte handleiding voor
het gebruik van de Interwrite
Response software

1. Het instellen van de menutaal


2. Het gereedmaken van de hardware en software voor
het eerste gebruik
3. Het maken en instellen van een klas
4. Het instellen van het type klikker
5. Het maken en stellen van vragen met de Interwrite
Response software
6. Het gebruik maken van PowerPoint en de Response
software
7. Het analyseren van de antwoorden
8. het genereren van rapportages

2
1. Het instellen van de menutaal van de software

A. Ga in het hoofdscherm naar "Een nieuwe klas maken".

B. Ga in het vervolgscherm naar "Bewerken" en dan naar


"Algemene voorkeuren".

1
Het instellen van de menutaal van de software

C.De standaard instelling zorgt er voor dat de taal van het


besturingssysteem ingesteld wordt als menutaal. Om
dit te veranderen stelt u zelf de gewenste taal in met
behulp van het "pulldown" menu.

2
2. Het gereedmaken van de hardware en software
voor het eerste gebruik

1. Stop de Interwrite USB RF zender in een vrije USB poort van


uw computer. De benodigde driver wordt dan automatisch
geïnstalleerd. (Let op installeer eerst de Response software
voordat u de RF zender in de computer stopt!) Na de
installatie zal de zender detectie gemeld worden.
2. Mocht de zender niet verschijnen dan kunt u deze handmatig
aanmelden. Klikt u hiervoor op "Mijn hardware installeren".
3. Klik vervolgens op "Poorten scannen". De zender verschijnt
dan in de lijst.

3
Het gereedmaken van de hardware en software
voor het eerste gebruik

Het instellen van het type klas

4. Als u voor het eerst met de software en hardware aan de


slag gaat, is het aan te raden om in dit scherm alles te laten
staan zoals het standaard is ingesteld. Mocht u een ander
type klas willen instellen dan raden wij aan om de
begeleidende hulptekst eerst goed door te lezen.
5. Optie "Klikker van docent instellen": hier niets instellen of u
moet in het bezit zijn van een Masterklikker of een extra
PRS RF unit.
6. Optie "Systeemtest" kunt u doen, maar hoeft niet.

4
3. Het maken en instellen van een klas

7. Ga in het hoofdscherm naar "Een nieuwe klas maken"


hier gaat u instellen wat voor type klikker u in gebruik
heeft. Een handige "wizard" helpt u stap voor stap met
het maken van de juiste instellingen.

8. Lees de instructie goed door en klik op "Volgende".


5
Het maken en instellen van een klas

9. Lees de instructie goed door en vul dan de naam van


de klas in. De naam moet minimaal vier karakters
hebben. De overige velden kunnen naar wens ingevuld
worden. Ze dienen ter verduidelijking voor uzelf en
andere gebruikers.

10

10. Lees de instructie goed door en stel het in als u er


behoefte aan heeft. Klik hierna op "Volgende".
6
Het maken en instellen van een klas

4. Het instellen van het type klikker

11

11. U stelt hier in met welk type klikker u wilt gaan


werken. het is mogelijk om een combinatie te maken
van de diverse type klikkers. Als u klaar bent klikt u
op "Volgende".

7
Het maken en instellen van een klas

Het instellen van het type klikker

12

12. U hoeft hier niets in te stellen. Het is namelijk mogelijk


om na het uitvoeren van de eerste sessie alle
klikkergegevens in te laden in het klasseschema. Na
het klikken op "Volgende" verschijnt het onderstaande
venster met de melding dat u klaar bent met het
aanmaken van de klas.

8
5. Het maken en stellen van vragen met de
Interwrite Response software

Met het Interwrite Feedback Response systeem bent u zeer flexibel in


het maken en stellen van vragen. Hierdoor is het mogelijk om het te
gebruiken in zeer uiteenlopende situaties.

Hieronder een overzicht van de mogelijkheden tot het stellen van


vragen:

Mondeling + Response software ( in de stand "Ongerepeteerd")

Met behulp van vragen gemaakt in de Response software

Met behulp van vragen gemaakt in PowerPoint

Met behulp van vragen gemaakt in de Workspace software

(meegeleverd bij een Interwrite Board,Panel en Pad).

Schriftelijk, waarbij aan het eind alle antwoorden gezamenlijk

worden doorgestuurd door de deelnemers. ( in de stand

"Ongerepeteerd")

Met behulp van vragen gemaakt in de Examview software

Met behulp van kant en klare vragen van Learning Series

9
Het maken en stellen van vragen
met de Interwrite™ Response software

A.Zorg dat de USB RF zender in de computer zit. Dit is te


controleren door de melding in het veld A.
B.Klik op de knop "Antwoorden verzamelen" om het dialoogvenster
voor het typevragen op te roepen.

Deze handelswijze is te gebruiken bij:

Mondeling + Response software ( in de stand "Ongerepeteerd")

Schriftelijk, waarbij aan het eind alle antwoorden gezamenlijk

worden doorgestuurd door de deelnemers. ( in de stand

"Ongerepeteerd")

10
Het maken en stellen van vragen
met de Interwrite™ Response software

A.Selecteer de juiste klas met leerlingen/studenten die u vragen wilt


gaan stellen.
B.Kies bij Lestype voor "Ongerepeteerd"
C.Klik hierna op "OK"

Deze handelswijze is te gebruiken bij:

Mondeling + Response software ( in de stand "Ongerepeteerd")

Schriftelijk, waarbij aan het eind alle antwoorden gezamenlijk

worden doorgestuurd door de deelnemers. ( in de stand

"Ongerepeteerd")

11
Het maken en stellen van vragen
met de Interwrite™ Response software

B
C

D
E

F
G
H

A.Geef de vraag een herkenbare naam of laat het zo staan.


B.Kies het type vraag (Meerkeuze en Waar/nietwaar zijn geschikt
voor de Cricket).
C.Voer het aantal te behalen punten per vraag in.
D.Voer het aantal keuzes in voor de meerkeuzevraag.
E.Kies voor cijfers of letters.
F.Bepaal hoeveel keer men mag invoeren/corrigeren per vraag.
G.Stel de tijdsduur voor het beantwoorden van de vraag in.
H.Geef nu het juiste antwoord in.
I.Wilt u bij iedere nieuwe vraag van type wisselen vink deze dan
aan.

12
Het maken en stellen van vragen
met de Interwrite™ Response software
A

E D

Demo<51> B C

A.Een website met vragen gemaakt in Hotpotatoes. Hier heeft


iedere meerkeuzevraag vier antwoorden.
B. De naam van de klas en het vrije kanaal voor deze zender.
C.Aantal klikkers dat ingelogd is op het kanaal 51.
D.Het aantal klikker dat geantwoord heeft op deze vraag.
E.Start, pauzeer of stop de vraag met deze gekleurde icoontjes.

Het aanmelden van de Interwrite™ Cricket:


1. Druk voor een paar seconde op de "powertoets".

2. Wacht tot de linker twee lampjes branden/knipperen

3. Druk nu achterelkaar de nummers van het vrije kanaal in, in dit

geval 5 en 1.

13
6. Het maken en stellen van vragen
met PowerPoint en Response

Het installeren van de PowerPoint plugin

3 4
5

➡ Volg de stappen 1 t/m 5 hierboven en installeer de

plugin. De installatie duurt een seconde of vijf.


➡ Na de installatie verschijnt er een nieuwe werkbalk van

de Response software. Vergeet u niet de weergave v/d

Response werkbalk aan te zetten in PowerPoint.


➡ U klikt in de Responsebalk op "New question" waarna er

een soortgelijk scherm verschijnt als in de

"Ongerepeteerde" stand van de Responsesoftware.


➡ Na invoer van de vraag heeft u op de dia, ter bevestiging,

een Response icoontje.


14
Het maken en stellen van vragen
met PowerPoint en Response

Het installeren van de PowerPoint plugin

A. Er verschijnt automatisch een melding in PowerPoint

zodra er in een dia Response vragen worden

gedetecteerd. Klikt u op "Yes" om deze te activeren.

C D

B Demo<51>

B. Log in op het aangegeven kanaal

C. Start de vraag.

D. Via het voorkeurenscherm kunt u eventueel de vraag ook

automatisch laten starten met het verschijnen van de dia.


15
Het maken en stellen van vragen
met Powerpoint en Response
Het analyseren van de antwoorden

A. Voor analyse en naslag klik op "Mijn gegevens beheren".

B.Klik op "Klassen"
C.Kies de juiste klas (in dit geval demo)
D.Klik op "Sessies" en kies die met de juiste datum en tijd.
E.Dubbelklik de Sessie voor meer gedetailleerde informatie.

16
Het maken en stellen van vragen
met PowerPoint en Response
7. Het analyseren van de antwoorden

B C

A.U kiest hier de vraag waarvan u de informatie wilt zien.


B.Ten tijde van het stellen van de vraag is er een
schermopname gemaakt die hier zichtbaar is.
C.De grafiek die weergegeven werd tijdens de sessie, is nu
hier ook weer zichtbaar. Met de icoontjes erboven is de
vorm en info van de grafiek aan te passen.
D.Hier staat een overzicht van de gegeven antwoorden per
klikker ID, en indien ingevuld, ook per leerling/student
naam.

17
Het maken en stellen van vragen
met Powerpoint en Response
8. Het genereren van Rapportages

Via de Rapporten sectie is het mogelijk om per sessie of per

student/leerling een rapportage te maken. Deze rapportage

kunt u vervolgens printen of opslaan als PDF of CSV.

De CSV is te gebruiken voor verdere , cijfermatige,

bewerking van de gegevens in andere software.

18
Ga naar www.interwritelearning.nl voor:

Nieuwsberichten
Productinformatie
Software updates
Trainingen
Tutorials
Tips en trucs
Vragen stellen aan de helpdesk

19