PARTENERIAT GRĂDINIŢĂ - FAMILIE

„ÎMPREUNĂ, PENTRU FORMAREA PERSONALITĂŢII COPILULUI TĂU!”
Grădiniţa de Aplicaţie a Colegiului Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” Grupa „Steluţele de Mare” – Prof. Ecaterina RADU

„Eu sunt copilul. Tu ţii în mână destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educămă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume. ” Child`s Appeal ARGUMENT Preşcolaritatea este perioada formării iniţiale a personalităţii, perioada apariţiei primelor relaţii şi atitudini ce constituie un nivel superior de organizare a vieţii psihice a copilului. În locul dependenţei copilului de impresiile externe, în locul instabilităţii şi fluctuaţiei emoţionale, în preşcolaritate vom întâlni detaşarea, desprinderea copilului de câmpul perceptiv, o mai mare organizare şi stabilizare a comportamentelor, fapt posibil datorită modificărilor esenţiale care se produc în structura activităţii psihice. De un real folos în formarea personalităţii este jocul, mai ales cel bazat pe roluri, în care copilul, asimilându-şi rolul îşi asimilează implicit şi relaţiile interioare de comportament incluse în rolul respectiv. La fel de importante pentru formarea personalităţii preşcolarului sunt şi stilurile comportamentale parentale. Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei individului. Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este un ”candidat la maturizare”(H. Pierot), deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau negative care se exercită asupra lui. Copilul trebuie socializat şi modelat, iar fundamentarea personalităţii sale se realizează, în mare măsură, în interiorul familiei acestuia, care concentrează primul său univers afectiv şi social. Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează în raport cu modelul şi natura situaţională trăită în mod direct, nemijlocit, de către copil în mediul său familial, iar atitudinile părinţilor au consecinţe durabile asupra personalităţii, în formare, a copilului. La vârstele mici, adaptarea copilului se realizează prin imitaţie, acesta raportându-se permanent la persoana adulţilor. Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi vor marca profund evoluţia viitoare a copilului (G. Mauco). 1

După familie. Această instituţie îl aşază într-un cadru nou prin dimensiunile şi conţinutul său. precum şi particularităţile lui temperamentale şi caracteriale. incipient. În acelaşi timp şi grădiniţa. grădiniţa încearcă să răspundă specificului activităţii fiecărei vârste şi să identifice mijloacele şi activităţile necesare pentru o dezvoltare complexă a forţelor infantile în vederea maturizării lor. De la intrarea în grădiniţă copilul realizează o adaptare la un anumit ritm al vieţii cotidiene. Pe măsură ce copilul se dezvoltă. Este vorba de încadrarea şi respectarea unui anumit program. a vieţii sociale. aceasta poate observa cum se comportă copiii nu numai la grădiniţă ci şi în afara grădiniţei. Treptat şi cu răbdare. se răsfrâng asupra tuturor laturilor personalităţii copilului. folosind jocul şi jucăria. disponibilităţile intelectuale. În acest timp. îl provoacă să se exprime şi îi propune. Aici copilul ia cunoştinţă cu activităţi şi obiecte care-i stimulează gustul pentru investigaţie şi acţiune. educatoarea participă la dezvoltarea personalităţii copiilor. Astfel. în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestuia. asistăm la dezvoltarea unor iniţiative de organizare a unor cursuri sau programe pentru părinţi.ca şi cea a grădiniţei. În cadrul grupei el trăieşte prima experienţă a vieţii în colectivitate. Având în vedere particularităţile lor de vârstă şi ţinând seama de temperamentul lor. grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate. vis-a-vis de personalitatea copilului. se pot comunica părinţilor 2 . angajarea în relaţiile sociale de grup. Aceste cursuri sau programe încearcă să răspundă experienţelor părinţilor sau viitorilor părinţi în ce priveşte abilităţile necesare creşterii şi educării copilului. Pentru a răspunde standardelor impuse de comunitate în ceea ce priveşte valorile şi responsabilităţile familiei. majoritatea susţinându-se în cadrul grădiniţei de către educatoare. părinţii trebuie antrenaţi în acest demers. cultivându-le încrederea în propriile posibilităţi. educatoarea grupei trebuie să cunoască specificul fiecărui stadiu de dezvoltare a copilului. Educaţia făcută de primii educatori – părinţii . Adaptându-şi metodele la formele particulare ale vieţii mentale ale copilului. Cu intenţia ca fiecare copil să beneficieze de educaţie şi instrucţie conform posibilităţilor şi particularităţilor sale. cresc şi trebuinţele şi dorinţele lui. contribuie la formarea şi dezvoltarea copilului. alta decât familia. ca primă instituţie care se conduce după principii şi metode ştiinţifice. dar îi oferă prilejul să cunoască mediul înconjurător organizând vizite în împrejurimile grădiniţei. în instituţii şi la locurile de muncă ale părinţilor. educatoarea va putea acţiona diferenţiat astfel încât eficienţa demersului său educativ să fie optimă. Copilul preşcolar începe să-şi definească treptat începutul personalităţii sale. Educatoarea se preocupă de socializarea preşcolarului prin integrarea în mediul grădiniţei. Investită cu această nobilă şi plină de răspundere sarcină.

estetice. atenţia care se acordă fiecărui membru al familiei sunt percepute şi trăite de copil în mod diferit. atrăgându-le atenţia asupra părţilor bune ale personalităţii copiilor. menţinerii si dezvoltării personalităţii. convins de puterea exemplului în familie. iar procesul de instrucţie şi educaţie ar deveni inoperant. de respect faţă de personalitatea în formare a copilului. asigurând sentimentul siguranţei . Fără o susţinere afectivă. ce asigura menţinerea continuităţii biologice. acceptare şi îndrumare către cooperare. întâlnirea copilului cu grădiniţa va fi cu atât mai violentă. satisfacerea nevoilor personale. Familia îl pregăteşte pe copil pentru integrarea în grădiniţă. Se ştie că familia reprezintă una din cele mai vechi forme de comunitate umana. fără un ansamblu de activităţi. iar măsurarea efectelor influenţelor educative în funcţie de timpul acordat de părinţi copilului este o practică greşită. de ambianţa şi climatul acesteia şi de înclinaţia către imitaţie a copilului. personalitatea copilului. culturale a societăţii. grija faţă de bunurile comune. ori călăuzite spre altă direcţie. oferind copilului posibilitatea de a pătrunde în ea. Pentru a-şi îndeplini acest rol familia trebuie să se deschidă lumii. Pedagogul John Locke. încât cu greu vă veţi putea atinge de el pentru a-i îndrepta cum trebuie greşeala. stopate. climatul de familie. faţă de sentimentele şi nevoile sale. dar şi asupra aspectelor ce trebuie înfrânate. el cu siguranţă se va apăra invocând exemplul dat de dumneavoastră şi se va pune în asemenea măsură la adăpostul acestui exemplu. a activităţilor curente.” 3 . depinde de stilul de viaţă al acestei. Aici se pun bazele incipiente ale dezvoltării intelectuale. Familia nu este numai primul adăpost al copilului. prin elementele sale concrete. Familia este primul iniţiator sociocultural al copilului. şi nu numai. reglarea raporturilor dintre membrii familiei. protecţie. influenţează în raport cu natura sa.concluziile observaţiilor făcute. În interrelaţiile dintre părinţi şi copii. de la dragoste. Modul de exercitare a rolului părinţilor. fizice şi sociale ale copilului. Atitudinea părinţilor trebuie modelată în raport de vârsta şi temperamentul copiilor. orientându-l spre lumea cunoaşterii. de achiziţii şi experienţe. Dacă vă scapă o vorbă sau săvârşiţi vreo faptă pe care i-aţi prezentat-o drept o greşeală când a comis-o. se adresa părinţilor: „Nu trebuie să faceţi în faţa copilului nimic din ceea ce nu vreţi să imite. la fiecare vârstă. morale. fiecare familie se impune ca o matrice a devenirii personalităţii fiecărui membru al său. Întotdeauna ambianţa. iniţiindu-l în deprinderi fundamentale. angajare reciprocă la viaţa familială cu recunoaşterea unei minime independenţe. singura atitudine părintească validă este cea de acceptare. ci este şi prima bază de lansare a lui în lume. Familia trebuie convinsă că o bună educaţie în familie. organizarea vieţii de la micile treburi gospodăreşti la activităţile recreative şi creative. După numărul şi ierarhia membrilor familiei care-i alcătuiesc o anume constelaţie.

Educatoarea va sugera acestora modul în care îşi pot ajuta copiii acasă. atât în sensul socializării. Parteneriatul. poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respect de sine. dacă nu se va sprijini şi nu va colabora cu familiile copiilor. cât şi din punct de vedere intelectual. asigurarea coerenţei influenţelor educative şi ale tuturor factorilor care acţionează asupra copiilor este un deziderat major şi trebuie să se realizeze. împreună cu părinţii. serbări. participarea la activităţi. căci doar aşa îşi vor forma deprinderi de parteneriat cu grădiniţa si. excursii. cât şi ai celor cu dezvoltare firească. propaganda vizuală – afişarea diverselor materiale pe teme de educaţie. Problemele pe care le implică acest domeniu sunt multiple. Copiii care vin in grădiniţă pot avea dificultăţi de adaptare. la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor. SCOP 4 . dar şi cu percepţia pe care o are grădiniţa despre calităţile şi problemele copilului. Toţi părinţii au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. iar educaţia dată în această instituţie nu va avea rezultate bune. căci sunt părinţi care oferă copiilor sprijin suplimentar în învăţare. Cauzele acestora se pot identifica de către educatoare. Ei trebuie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi trebuie implicaţi în luarea deciziilor. estetic. în cadrul acestui parteneriat coresponsabil dorim să descoperim cheia unităţii de acţiune ce deschide porţile succesului educaţional. alături de copiii lor. Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie cunoaşte numeroase forme în care activitatea propusă conduce la creşterea şi educarea copilului prin armonizarea celor doi factori educativi: şedinţe cu părinţii – în care sunt prezentate principalele aspecte ale activităţii grădiniţei. vizitarea grădiniţei de către părinţi. pentru a asigura dezvoltarea copilului in programul educativ din grădiniţă. Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţa. ca parteneri. implicit. fizic. mese rotunde. Părinţii trebuie să fie la curent cu progresele copilului lor. Grădiniţa este prima treapta a sistemului de învăţământ. De aceea. este bine să fie consultaţi pentru a stabili programe educative. de aceea susţin ideea de a implica părinţii în programul educativ încă de la început. încredere în competenţele lor.Activitatea cu părinţii. plimbări. în care să se implice şi familia. În concluzie. cu educatoarea. atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii. Grădiniţa nu poate face minuni. în special materiale ce arată activitatea copiilor. putem spune că reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de o colaborare prodigioasă dintre doi factori educaţionali de bază: grădiniţa şi familia. Atât părinţii copiilor cu dificultăţi. făcându-i mai buni.

documente. în vederea implicării. a familiei în procesul de formare a personalităţii preşcolarului. Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul acestui Încurajarea părinţilor în a face propuneri menite să aducă înbunătăţiri actului educaţional din grădiniţă/familie.să consilieze problemele care se ivesc în educarea copiilor. consilier educaţional.să participe la fiecare întâlnire pentru a direcţiona dezbaterile şi a stimula prezenţa părinţilor. Studierea unor cărţi. prin contactul direct al grupului de părinţi cu persoane abilitate să desfăşoare un proces educaţional. cât mai active. recomandându-le cele mai accesibile materiale de specialitate.familie . • • • • • Găsirea unor soluţii comune în educaţie. printr-o colaborare coresponsabilă între aceste două părţi.  Familia pe teme date. Iniţierea unor acţiuni comune. . copii. anturajul social al copilului. ÎNDATORIRILE PĂRŢILOR  Educatoare şi profesor consilier: . reviste de specialitate în vederea realizării unor dezbateri Valorificarea unor experienţe personale. Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afectivă.• Eficientizarea relaţiei grădiniţă . PĂRŢI IMPLICATE: părinţi. parteneriat 5 . bunici.să îndemne la lectură/studiu. educatoare. urmărind manifestarea lor în familie şi grădiniţă. familiile copiilor. . studiind cărţi şi alte materiale de specialitate de ultimă oră. OBIECTIVE • • • Cunoaşterea individuală a copiilor.

dar are obligaţia de a contribui la asigurarea bunului mers al parteneriatului şi al materialului utilizat. desfăşurate împreună cu părinţii. pliante.). Ecaterina RADU colaboratori: prof. la grupă. chestionare. ecusoane.implicarea directă în cadrul activităţilor desfăşurate şi găsirea unor soluţii în scopul rezolvării situaţiilor de natură educaţională. 6 . aparat foto  FINANCIARE: bugetul minim alocat derulării parteneriatului..părinţii sunt invitaţi să împrumute sau să cumpere cărţi de specialitate. cărţi etc. . cameră video. calculator. CD-uri.  Vernisaje cu lucrări ale copiilor. .participă benevol. care provine din sponsorizările realizate de părinţii copiilor MODALITĂŢI DE REALIZARE  Şedinte cu părinţii. ÎNDATORIRI COMUNE .  Lectorate pe diverse teme. Mădălina BELCIN – psiholog familiie copiilor. DURATA: un an şcolar: 2010-2011 GRUP ŢINTĂ: familiile copiilor LOCUL DE DESFĂŞURARE: Grădiniţa de Aplicaţie a Colegiului Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanţa RESURSE  UMANE: coordonator: prof.pregătirea şi asigurarea materialului de lucru (fişe. reviste.  Activităţi.  MATERIALE: cărţi.

condiţie fundamentală a demersului didactic în alternativa educaţională Step-by-Step.03.un act creator Învăţarea orientată după necesităţile preşcolarilor .2011 02. 10. 12.2010 22. „Şcoala de o zi a părinţilor”.2011 04. a-i convinge pe aceştia că ar fi important să accepte ideea de a învăţa/aprofunda „meseria de părinte” a fost foarte dificil. Expoziţii cu vânzare. Deşi în fază de pionierat.09.2011 Tema Prezentarea curriculum-ului preşcolar. încă din anul şcolar 2002-2003.02.2011 28. 5. 11. 13. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PE PERIOADA DERULĂRII PARTENERIATULUI Grupa Step-by-Step: “ Steluţele de mare “ Prof. Mai întâi i-am invitat pe părinţi să participe.2010 21. crt.2011 14.11. 7.2011 17. împreună cu părinţii lor.  Sărbătorirea zilei de naştere a copiilor/onomasticii acestora. 2.06. câştigă” – conţinuturi din Programa activităţilor din grădniţele de copii – în care au făcut 7 .12. în cadrul unor activităţi organizate la grădiniţă. 14.  Serbări tematice.10. Întărirea negativă (pedeapsa) Din legile copilului. excursii.05. Generalităţi despre filozofia programului Step-by-Step Socializarea copiilor . drumeţii. Comunicarea eficientă Eşti pregătit să devii părinte de şcolar? Cum poate fi înţeleasă competiţia şcolară? IMPLEMENTAREA PROIECTULUI: Am fost membru al echipei de lucru a Colegiului Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” care a iniţiat. 4.2010 08. Data 22.2010 12. Stingerea. am reuşit să-i atragem pe părinţi în acest tip de activitate. 8.03.05. 3.2010 10.04. alături de copiii lor.11. Ecaterina RADU Nr. 6.01. la un concurs gen „Cine ştie.2011 03.2011 18. 1.2010 26. având drept exponate lucrări realizate de către copii. Individualizarea Familia în sala de clasă Importanţa jocului şi a limbajului Ce trebuie să înveţe copilul tău ? Promovarea aptitudinilor şi talentului Stimularea potenţialului creator al copiilor Gelozia faţă de nou-născut Cum să-i ajutăm pe copii să facă faţă frustrării? Violenţa în şcoală Întărirea pozitivă.  Vizite.10. 9. în condiţiile în care.

Au fost primele reacţii pe care am dorit să le declanşez. foarte sinceri în prezentarea anumitor situaţii prin care au trecut avându-i ca protagonişti pe copiii lor. inclusiv subsemnata. La început au fost două întâlniri fără o temă anume. Activităţile cu părinţii îmbracă. primele „de ce-uri” pe care le-am provocat. iniţial. au deschis porţile „şcolii părinţilor”. care. Această bibliotecă. Au acceptat invitaţia mea şi cel mai greu a fost până i-am adus la prima întâlnire la care a participăt şi psihologul şcolii. pe care. La finele fiecărei întâlniri prezint tema viitoare pentru a oferi părinţilor posibilitatea de a medita şi de a aduna informaţii din sfera cotidiană . cu o durată de aproximativ două ore. de fiecare dată. pe necesitatea cunoaşterii şi educării copiilor prin ifluenţa pozitivă a celor doi factori educaţionali: grădiniţa şi familia. „Biblioteca pentru copii şi părinţi” stă. chestionare. am elaborat o planificare orientativă în care am trecut toate problemele pentru care ei. părinţii.. de a-şi aşterne pe hârtie nelămuririle şi „de ce-urile” şi a încerca să facem lumină.. De asemenea. în această zonă atât de neclară pentru unele familii. se împărtăşesc experienţe proprii. solicitau soluţii. alţi profesori. din experienţele personale. În afară de discuţiile libere. de fapt. împreună cu părinţii copiilor. Acest gen de activitate se bucură şi acum de succes deplin. Părinţii 8 . pedagogi. precum şi fişe de autoevaluare pentru părinţi. să găsească cele mai potrivite soluţii. împreună cu părinţii. permanent. Cu greu au înţeles ce este evaluarea continuă şi competiţia cu sine şi. de priceperile şi deprinderile pe care şi le-au format la grădiniţă. Au fost surprinşi de volumul de cunoştinţe şi competenţele pe care le deţin copiii lor. parţial am dezbătut-o împreună cu părinţii interesaţi. cuprinde cărţi/documente de specialitate de ultimă oră – inclusiv Legea nr. După câteva întâlniri. încercând. de o oră s-a transformat în întâlniri fără o limită anume: au fost întâlniri de două ore sau chiar de două ore şi jumătate-trei. pe tema propusă de ei. împreună. aşa cum reiese şi din denumirea pe care i-am dat-o. aproape n-au înţeles deloc cum de „toţi copiii au ieşit învingători”.. mizând. 1/2010. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI Întâlnirile cu părinţii se desfăşoară lunar. se dau exemple de bune practici. aceştia primesc. la dispoziţia copiilor şi a familiilor acestora. timp în care se transmit informaţii cu specific educaţional.echipă. specialiştii Colegiului: psihologi. fiecare cu copilul lui. părinţii au devenit foarte apropiaţi. Apoi. spre rezolvare. împreună. iar după aceea. anumite fişe de evaluare pentru copii. de fiecare dată. activitatea programată. o haină interactivă. Bineînţeles că părtaşi la aceste soluţii erau.

FINALIZAREA PARTENERIATULUI De fiecare dată. modalităţi prin care au reuşit să depăşească anumite situaţii dificile pe care le-au întâmpinat în educaţia copiilor lor. lucrurile care i-au impresionat. întregii grădiniţe. DISEMINAREA REZULTATELOR Pentru a imortaliza întâlnirile. la nivelul Colegiului – mese rotunde. este cazul. precum şi cu ceilalţi copii şi familiile acestora. concluziile şi propunerile pe care le fac părinţii copiilor pentru perfectarea acestei forme de activitate: parteneriatul coresponsabil cu partenerul educaţional care se numeşte familia. la sfârşitul unui an şcolar. dacă înţelegerea anumitor lucruri. reliefându-se aspectele pozitive.Jurnal al părinţilor” în care. De asemenea. avem. elevelor practicante care-şi desfăşoară practica pedagogică la Grădiniţa de Aplicaţie şi. într-un cadru organizat. ori de câte ori am prilejul. În fiecare an şcolar împărtăşesc experienţa pozitivă rezultată în urma activităţii cu părinţii de la grupa mea. solicită sprijin în De fiecare dată. în cele mai optimiste culori. să consemneze unele dintre problemele lor. urmărind scopuri/obiective comune. în cadrul proiectului. realizările de care s-au bucurat beneficiarii proiectului – părinţii/copiii . împreună cu familia copilului. anumite amintiri legate de activitatea desfăşurată împreună cu proprii lor copii. Beneficiarii proiectului au propus iniţierea unui . BIBLIOGRAFIE 9 . în cadrul acesta organizat al parteneriatului se încheie cu evaluări specifice. realizarea unui album.. în derulare. Convingerea mea este că.copiilor împrumută materiale din această bibliotecă şi. sesiuni de referate şi comunicări etc. în mod deosebit. nu în ultimul rând. în cadrul parteneriatului cu familiile copiilor. grădiniţa reuşeşte să contureze personalitatea omului în devenire. am realizat înregistrări video şi foto.şi. părţile implicate în parteneriatul cu familiile copiilor se întâlnesc pentru a evalua activitatea derulată de-a lungul întregii perioade. cine doreşte. întâlnirile cu familiile copiilor.

Adina Pocol. Bucureşti. Piteşti. Bucureşti. Florence „Personalitate plus – Cum să-i înţelegi pe ceilalţi înţelegându-te pe tine însuţi” Editura „Business Tech International Press. Bucureşti. 2010 Dolean. Dacian Dorin „Meseria de părinte”. Editura Aramis. Alina Codruţa „Dezvoltarea copilului de la întrebări şi nelinişti. Dolean. Ioan. Viorica „Grădiniţa altfel”. Bucureşti. 2006 Preda. Lolica-Lenuţa Glava. Anamaria Bianca Jitariu. Piteşti. Editura V & I INTEGRAL. 2009 Minulescu.Abrujdan. 2009 10 . 2002 Littauer. 2003 Tătaru. Tessa „Copilul vremurilor noastre – Învăţarea timpurie” Editura Didactica Publishing House. 2007 Linvigstone. Mihaela „Relaţia psihologică cu copilul tău” Editura Psyche. la sprijin” Editura Diana. Bucureşti. 2004 „Personalitate plus – Ghid pentru părinţi” Editura „Business Tech International Press. Bucureşti. Maria „Educaţia timpurie” – ghid metodic pentru aplicarea curriculumului preşcolar Editura „Paralela 45”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful