______________________________________________________________________________

PROGRAM MEMBAIKPULIH GELANGGANG FUTSAL __________________________________________

TARIKH PERLAKSANAAN : SEPANJANG BULAN FEBRUARI 2011 TEMPAT : GELANGGANG FUTSAL SMKB

ANJURAN BERSAMA : PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN DAN UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING

KERTAS CADANGAN PROGRAM MEMBAIKPULIH GELANGGANG FUTSAL

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BALING

1.0

PENGENALAN

Hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melaksanakan Program Satu Murid Satu Sukan merupakan usaha yang amat baik untuk melahirkan pelajar yang sihat dari aspek fizikal dan mental. Untuk memurnikan lagi usaha ini penyediaan infrastruktur yang baik merupakan langkah yang perlu diambil supaya pelajar dapat bersukan dengan lebih selesa dan selamat. selari dengan matlamat tersebut Panitia pendidikan Jasmani mengambil inisiatif untuk menjalankan Program Membaikpulih Gelanggang Futsal.

2.0

OBJEKTIF. 2.1 2.2 Menyediakan kemudahan yang selesa kepada pelajar Memudahkan perjalanan proses P&P Pendidikan Jasmani.

2.3 Memberikan keyakinan kepada pelajar untuk menonjolkan diri dlam sukan.

3.0

PENGANJUR Panitia Pendidikan Jasmani & Kesihatan dan Unit Bimbingan &

Kaunseling

4.0

TARIKH Sepanjang bulan Februari 2011

5.0

TEMPAT PELAKSANAAN PROGRAM Gelanggang Futsal SMK Baling

6.0 6.1

KEWANGAN PENDAPATAN Sumbangan Sekolah Sumbangan PIBG JUMLAH RM1080.00 RM 700.00 RM1780.00

6.2

ANGGARAN PERBELANJAAN Cat Jotun ( Hijau ) RM150.00 x 4 RM 600.00 RM 150.00 RM 600.00 RM 100.00 RM 180.00 RM 150.00 RM1780.00

Cat Jotun ( Kuning ) RM150.00 x 1 Water Sprayer ( Penyembur Air ) Peralatan Mengecat Jaring Gol Makan Minum JUMLAH RM 90.00 x 2

7.0

AHLI JAWATANKUASA KERJA : : : : : En. En. En. En. En.

Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari 7.1

AHLI JAWATANKUASA : En. Pn.

Dokumentasi

Makan/Minum

: En.

En.

Mengecat

:

En. En.

8.0

PENUTUP

Pihak sekolah berharap para pelajar akan mendapat memanfaatkan kemudahan yang disediakan. Semoga semua pelajar dapat menambahkan pengetahuan dalam sukan dan merealisasikan harapan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk meningkatkan mutu sukan dalam kalangan murid di Malaysia.

Disediakan oleh

Disahkan / Tidak Disahkan

…………………………… Setiausaha,

……………………………

Program Baikpulih Gelanggang Futsal

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful