Portal Moja matura za besplatne online pripreme državne mature

Državna matura iz informatike
Zadaci iz ispita državne mature Rješenja su u izvornim dokumentima nas stranici: http://mojamatura.net/dosadasnji-ispiti-informatika izvor: ncvvo.hr priprema: mojamatura.net Obrazovni ishodi:
Rješavanje problema programiranjem        usvojiti i znati razlikovati (protumačiti) pojam i uporabu varijable i konstante razlikovati i znati primijeniti jednostavne tipove podataka (cjelobrojne, realne, znakovne, logičke) prepoznati i primijeniti naredbu pridruživanja prepoznati i primijeniti aritmetičke, logičke i relacijske operatore i njihove prioritete prepoznati i primijeniti deinirane standardne funkcije modiicirati i prestrukturirati matematičke izraze u pseudojezik i obrnuto razlikovati i uporabiti unos i ispis podataka

1.

Zadatak 5. – Probna matura 2009. Zadan je matematički izraz: . Koji de oblik imati taj izraz zapisan u pseudojeziku? A. z := Sqr (x - y); B. z := Sqrt (x - y); C. z := Sqrt (x) – Sqrt (y); D. z := Sqr (x) – Sqr (y); Zadatak 5. – Primjer ispita 2009. Ako neki izraz ima oblik

, tada naredba za izračunavanje vrijednosti

varijable x u programu ili programskome paketu može biti: 2. A.  x := Sqrt (Sqr (a) – Sqr (b)) / (a * b); B.  x := Sqrt (a * a – b * b) * (a / b); C.  x := Sqrt (Sqr (a) – Sqr (b)) / a * b; D.  x := Sqrt (a * a – b * b) * a / b Zadatak 21. – DM ljeto 2010./2011. Zadan je matematički izraz: 3.
√| |

.

Koji de oblik imati taj izraz zapisan u pseudojeziku? A. y := Sqr (Abs (x)) / Sqrt (x); B. y := Sqrt (x) / Sqr (x); C. y := Sqrt (Abs (x)) / Sqr (x); D. y := Sqr (x) / Sqrt (x);

Ovaj dokument je intelektualno vlasništvo Sonje Lušid Radoševid, prof. i Udruge Samo jedan klik. Zadaci su odabrani iz ispita državne mature s mrženih stranica www.nccvo.hr . Dozvoljeno je kopiranje i distribuiranje dokumenta u tiskanom i digitalnom obliku uz uvjet da je naveden izvor dokumenta i jasno označena sva odstupanja od izvornika kao i autori dodanih i/ili promijenjenih dijelova dokumenta.

Portal Moja matura za besplatne online pripreme državne mature

Zadataka 5. – DM ljeto 2009./2010. Kako izgleda matematički izraz koji u pseudojeziku ima oblik x := Sqr (Sqrt (a) – Sqrt (b)) / a * b ; ?

A. 4. B. C. D.

(√ √

√ )

(√

√ )

Zadatak 20. – DM jesen 2010./2011. Koji je matematički izraz ekvivalentan sljededemu izrazu u pseudojeziku? y := Sqrt (Abs (x)) / Sqr (x); A. 5. B. C. D.
√ | | | | √

|

|

√| |

6.

Zadatak 25. – DM jesen 2009./2010. Kolika je vrijednost izraza: (a > b) ILI NE(b > c) I (c > a) ako su zadane vrijednosti varijabli a := 1; b := 1; c := 2? Zadatak 25. – DM ljeto 2009./2010. Koja de biti vrijednost varijable t nakon izvođenja sljededega dijela programa? a := 1; b := 2; c := 3; t := NE (a < b) I (a < c) ILI NE (b < c);

7.

Ovaj dokument je intelektualno vlasništvo Sonje Lušid Radoševid, prof. i Udruge Samo jedan klik. Zadaci su odabrani iz ispita državne mature s mrženih stranica www.nccvo.hr . Dozvoljeno je kopiranje i distribuiranje dokumenta u tiskanom i digitalnom obliku uz uvjet da je naveden izvor dokumenta i jasno označena sva odstupanja od izvornika kao i autori dodanih i/ili promijenjenih dijelova dokumenta.

Portal Moja matura za besplatne online pripreme državne mature

8.

Zadatak 25. – Primjer ispita 2009. Kolika je vrijednost izraza (a<b) I ((b<c) I (c<a)) ako su zadane vrijednosti varijabli a:= 5; b:= 7; c:= 9? Zadatak 25. – Probna matura 2009. Koja de biti vrijednost varijable t nakon izvođenja sljededega dijela programa? a := 3; b := -3; t := (a > b) ILI (a < b) I (a = b); Zadatak 25. – DM ljeto 2010./2011. Koja de biti vrijednost varijable t nakon izvođenja sljedede naredbe? a := 7; b := 9; c := 3; t := NE ( NE (a < b) I (a < c) ILI NE ((c < b) ILI NE (c < a))) Zadatak 25. – DM jesen 2010./2011. Koja de biti vrijednost varijable t nakon izvođenja sljedede naredbe? a := 7; b := 9; c := 3; t := NE ( NE (a > b) I NE (a < c) ILI NE (c < b)) Zadatak 20. – Probna matura 2009. i 2011. Kolika je vrijednost cjelobrojne varijable x nakon izvršavanja sljedede naredbe (div je operator cjelobrojnoga dijeljenja, a mod operator ostatka cjelobrojnoga dijeljenja)? x := 15 div 5 + 15 mod 5; A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Zadataka 20. – DM ljeto 2009./2010. Kolika je vrijednost cjelobrojne varijable a nakon izvršavanja sljedede naredbe (div je operator cjelobrojnoga dijeljenja, a mod operator ostatka cjelobrojnoga dijeljenja)?

9.

10.

11.

12.

13.

a := 35 div 5 mod 2 + 19 mod 5; A. 0 B. 1 C. 4 D. 5

Ovaj dokument je intelektualno vlasništvo Sonje Lušid Radoševid, prof. i Udruge Samo jedan klik. Zadaci su odabrani iz ispita državne mature s mrženih stranica www.nccvo.hr . Dozvoljeno je kopiranje i distribuiranje dokumenta u tiskanom i digitalnom obliku uz uvjet da je naveden izvor dokumenta i jasno označena sva odstupanja od izvornika kao i autori dodanih i/ili promijenjenih dijelova dokumenta.

Portal Moja matura za besplatne online pripreme državne mature

Zadatak 20. – DM jesen 2009./2010. Kolika je vrijednost cjelobrojne varijable x nakon izvođenja sljedede naredbe (div je operator cjelobrojnoga dijeljenja, a mod operator ostatka cjelobrojnoga dijeljenja)? 14. x := 155 mod 100 div 5 mod 6 div 2; A. 0 B. 1 C. 2 D. 5 Zadatak 20. – primjer ispita 2009. Kolika je vrijednost cjelobrojne varijable x nakon izvođenja sljedede naredbe (div je operator cjelobrojnoga dijeljenja, a mod operator ostatka cjelobrojnoga dijeljenja)? x := 17 div 3 * 7 mod 3; A. B. C. D. 5 2 4 1

15.

Zadatak 20. – DM ljeto 2010./2011.; DM jesen 2010./2011. Koju de vrijednost imati varijabla a nakon izvođenja sljedede naredbe? a := Round (Sqrt (35)) – Trunc (Sqrt (35)) ; 16. A. 0 B. 1 C. 35 D. 70 Zadatak 21. – DM jesen 2009./2010. Ako varijable x, y i z imaju početnu vrijednost 3, koja de varijabla i dalje imati vrijednost 3 nakon izvođenja sljededega dijela programa? x := x + y; y := y + x - z; z := z – y + x; 17. A. x B. y C. z D. niti jedna

Ovaj dokument je intelektualno vlasništvo Sonje Lušid Radoševid, prof. i Udruge Samo jedan klik. Zadaci su odabrani iz ispita državne mature s mrženih stranica www.nccvo.hr . Dozvoljeno je kopiranje i distribuiranje dokumenta u tiskanom i digitalnom obliku uz uvjet da je naveden izvor dokumenta i jasno označena sva odstupanja od izvornika kao i autori dodanih i/ili promijenjenih dijelova dokumenta.

Portal Moja matura za besplatne online pripreme državne mature

18.

Zadatak 5. – DM jesen 2009./2010. ( ) pri čemu je ( )najvedi prirodni broj koji je Zadan je matematički izraz: manji ili jednak x . Koji de oblik imati taj izraz zapisan u pseudojeziku? A. z := Sqr (x); B. z := Round (Sqr (x)); C. z := Trunc (Sqr (x)); D. z := Sqrt (Sqr (x)); Zadatak 21. – DM ljeto 2009./2010. Koju de vrijednost imati varijabla x nakon izvođenja sljededega dijela programa? x := 20; y := -5; x := x + y; y := x + y; x := x + y; A. 10 B. 15 C. 20 D. 25 Zadatak 22. – DM ljeto 2010./2011. Koju de vrijednost imati varijabla x nakon izvođenja sljededega dijela programa? x := 17; y := x MOD 4; x := x + y; y := x MOD 4; x := x + y; y := x MOD 4; A. 0 B. 17 C. 18 D. 20 Zadatak 5. – Probna matura 2009. Koju de vrijednost imati varijabla x nakon izvođenja sljededega dijela programa? x := 3; y := 2; x := x – 3 * y; y := -y; x := x + y; A. –5 B. –3 C. 5 D. 3

19.

20.

21.

Ovaj dokument je intelektualno vlasništvo Sonje Lušid Radoševid, prof. i Udruge Samo jedan klik. Zadaci su odabrani iz ispita državne mature s mrženih stranica www.nccvo.hr . Dozvoljeno je kopiranje i distribuiranje dokumenta u tiskanom i digitalnom obliku uz uvjet da je naveden izvor dokumenta i jasno označena sva odstupanja od izvornika kao i autori dodanih i/ili promijenjenih dijelova dokumenta.

Portal Moja matura za besplatne online pripreme državne mature

22.

Zadatak 21. – Primjer ispita 2009. Koju de vrijednost poprimiti varijabla p nakon izvođenja navedenoga dijela programa? p := -5; r := 5; r := r – p; p := p – r; p := p – r; A. -20 B. -10 C. -5 D. -25 Zadataka 22. – DM jesen 2010./2011. Koju de vrijednost imati varijabla y nakon izvođenja sljededega dijela programa? x := 17; y := x MOD 4; x := x + y; y := x MOD 4; x := x + y; y := x MOD 4; A. 0 B. 17 C. 18 D. 20

23.

Ovaj dokument je intelektualno vlasništvo Sonje Lušid Radoševid, prof. i Udruge Samo jedan klik. Zadaci su odabrani iz ispita državne mature s mrženih stranica www.nccvo.hr . Dozvoljeno je kopiranje i distribuiranje dokumenta u tiskanom i digitalnom obliku uz uvjet da je naveden izvor dokumenta i jasno označena sva odstupanja od izvornika kao i autori dodanih i/ili promijenjenih dijelova dokumenta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful