You are on page 1of 6

Archeologisch onderzoek in de gemeente Assen

2005
ADC Smit, L., 2005: Assen, Platolaan. Een bureauonderzoek en inventariserend booronderzoek, Amersfoort (ADC-rapport 419). Grontmij Hopman, M., 2005: Archeologisch onderzoek Marturia-complex te Assen. Archeologische Quickscan, Assen (Grontmij Archeologische Rapporten 104). De Steekproef Vissinga, A. en J. Jelsma 2005: Assen Port Natal Schepersmaat. Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek, Zuidhorn (Steekproefrapport 2005-02/09). Tulp, C. en J. Jelsma 2005: Assen, Marsdijk I (Dr.). Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek, Zuidhorn (Steekproef-rapport 200510/01).

2004
RAAP Bakker, A.M., 2004: Plangebied Galgenveld te Assen, gemeente Assen; een inventariserend archeologisch onderzoek (proefsleuven), Amsterdam (RAAP-rapport 1059). Bakker, A.M., 2004: Plangebied Galgenveld te Assen, gemeente Assen; een archeologische opgraving, Amsterdam (RAAP-rapport 1101). De Steekproef Tulp, C., 2004: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek aan de Beatrixstraat te Assen, Zuidhorn (Steekproef-briefrapport 2004-01/3). Jelsma, J. en C. Tulp 2004: Assen, Kloosterveste: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek, Zuidhorn (Steekproef-rapport 200404/18). Tulp, C. en J. Jelsma 2004: Assen, Cultureel Kwartier: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek, Zuidhorn (Steekproef-rapport 2004-08/1). Groen-Lubbers, N. en J. Jelsma 2004: Assen, Peelo-Zuid: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek, Zuidhorn (Steekproefrapport 2004-08/26). Exaltus, R.P., 2004: Verslag van archeologische waarnemingen bij graafwerkzaamheden op Messchenveld II te Assen, Zuidhorn (Steekproefbriefrapport 2004-10/12). Woltinge, I. en J. Jelsma 2004: Huis ter Heide, Tonckensbos: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek, Zuidhorn (Steekproefrapport 2004-11/5).

2003
Oranjewoud Marinelli, M. en D.J. la Fber 2003: Cultuurhistorische en archeologische inventarisatie Hendrik van Boeijenoord terrein te Assen, Heerenveen (Oranjewoud-projectnr. 133066). De Steekproef Jelsma, J. en C. Tulp 2003: Huize Nassau. Een Verkennend Archeologisch Onderzoek te Assen, Zuidhorn (Steekproef-rapport 200305/4). Jelsma, J. en C. Tulp 2003: Assen, Kloosterveen Ontsluitingsweg. Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek, Zuidhorn (Steekproefrapport 2003-09/6A). Tulp, C., 2003: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek te Asserwijk 1, Gemeente Assen, Zuidhorn (Steekproef-briefrapport 200309/6B).

2002
ARC Wit, M.J.M. de (red.), 2002: Aanvullende Archeologische Inventarisaties en Onderzoeken in 2001, Groningen (ARC-publicaties 50). Met daarin voor Drenthe: Bijl, B., Assen, gem. Assen, Dijkveldpad/Europalaan. IVO. Wit, M.J.M. de, Emmen, gem. Emmen, Barger-Oosterveld. AAO. Wit, M.J.M. de, Emmen, gem. Emmen, De Delftlanden. AAI. Wit, M.J.M. de, Emmen, gem. Emmen, Gorzenveld. AAI. Wit, M.J.M. de, Emmen, gem. Emmen, Spoorstede. AAI. Beek, J.L. van, Gieterveen/Bonnerveen/Torenveen/Eexterveen/NieuwAnnerveen, gem. Aa en Hunze, Veenkolonin III. Archeologische tracbegeleiding. Essink, M. en C. Tulp, Hoogeveen, gem. Hoogeveen, Buitenvaart II. AAI2. Bijl, B., Hoogeveen, gem. Hoogeveen, Fluitenberg. AAI. Bijl, B., Odoorn, gem. Borger-Odoorn, Valtherweg. Archeologische inspectie. Wit, M.J.M. de, Pesse, gem. Hoogeveen, Zorgcentrum. AAO. De Steekproef Jelsma, J. en C. Tulp 2002: Assen, Kloosterveen: Een Aanvullende Archeologische Inventarisatie, Groningen (Steekproef-rapport 200204/5). Groen-Lubbers, N. en J. Jelsma 2002: Verslag van twee archeologische waarnemingen op het Messchenveld te Assen-Noord (RD: 234.50235.20/560.17) op 26 maart en 5 april 2002, in opdracht van de gemeente Assen, Groningen (Steekproef-briefrapport 2002-04/7).

2001
RAAP Veenstra, H.W., 2001: Plangebied Messchenveld I, gemeente Assen: een archeologische verwachtingskaart, Amsterdam (RAAP-rapport 652). Exaltus, R.P. en B.I. Smit 2001: Bestemmingsplan Kloosterveen II, gemeente Assen: een verkennend en karterend archeologisch onderzoek, Amsterdam (RAAP-rapport 686). De Steekproef Jelsma, J. en C. Tulp 2001: Archeologische Verkenningen rond Assen: Een Onderzoek naar Archeologische Waarden in de Plangebieden Groene Dijk, Marsdijk-De Landjes, en Peelerpark, Groningen (Steekproef-rapport 2001-01/2).

1999
RAAP Asmussen, P.S.G.,1999: Pingorune Taarlose Veentje: gemeente Assen: een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI-1 en AAI-2), Amsterdam (RAAP-rapport 420).