ANEXA 4

REALIZAREA LINIILOR ELECTRICE AERIENE CU CONDUCTOARE TORSADATE

NOTĂ: Legăturile prezentate au caracter didactic, cleme de derivaţie, conductoarele şi celelalte echipamente nu sunt corelate din punct de vedere al sarcinilor electrice. Alegerea echipamentelor se va face la faza de PT, unde se vor prezenta toate detaliile de execuţie.

3.2.LJ-FT-47

129

LEA de jt cu nul purtător izolat

Aplicaţii tipice pentru LEA de JT cu nul purtător izolat 1. Stâlp de intindere pentru LEA şi conexiune LEA/LES 2. Jonctionare LEA de JT izolata 3. Stâlp de susţinere LEA de JT şi branşament 4. Stâlp întindere branşament 5. Pozarea branşamentului pe perete 6. Branşament cu BMP 7. Stâlp pentru susţinere LEA de JT şi legare la pământ 8. Stâlp pentru susţinere LEA de JT, şi derivaţie linie-linie 9. Stâlp cu dublă întindere la 100° şi descărcători 10. Conectarea la transformator 11. Stâlp susţinere LEA de JT izolată 12. Stâlp susţinere LEA de JT şi conexiune la corp de iluminat 13. Stâlp LEA de JT cu dublă întindere în unghi de 90° 14. Stâlp de întindere LEA de JT izolata şi conectarea la LEA neizolată

130

SC ELECTRICA SA

Legătură de susţinere cu TU şi corp de iluminat

Datele reţelei LEA de JT izolată: TYIR (T2X)50OlAl+3x70Al Lista de materiale Poz Descriere produs 1 TU-JT 2 ASA R 04KV 3 4 5 6 7 8 9 10 CDD 15IL (P2X ) BPC AFY BF Nume produs Tijă universală -joasă tensiune Clemă de derulare şi susţinere pentru cablu torsadat 0,4kV Clema derivatie pentru iluminat Conector pentru corp iluminat Brăţară braţ lampă Conductor Ochet Brăţară fascicol Corp iluminat Cârjă Buc 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1

3.2.LJ-FT-47

131

4kV Bratara fascicol Clema intindere bransament Clema derivatie Cablu coaxial Buc 1 1 1 2 1 2 1 132 SC ELECTRICA SA .4kV BF CUIBM CDD 45 (P2X ) ACBYCY Nume produs Tija universala -joasa tensiune Ochet Clema de derulare si sustinere pentru cablu torsadat 0.Legătură de susţinere cu TU şi branşament coaxial Datele reţelei LEA de JT izolată: TYIR (T2X)50OlAl+3x70Al Lista de materiale Poz 1 2 3 4 5 6 7 Descriere produs TU-JT ASA R 0.

2.4kV Clema derivatie cu dinţi Conductor torsadat Bratara fascicol Clemă întindere bransament Cablu coaxial Buc 1 1 1 2 2 1 133 3.LJ-FT-47 .Legătură de susţinere cu BU şi branşament coaxial Datele reţelei LEA de JT izolată: TYIR (T2X)50OlAl+3x70Al Branşament : Cablu coaxial ACBYCY Lista de materiale Poz 1 2 3 4 5 6 7 8 Descriere produs TU-JT ASA R 04KV CDD 45 (P2X ) TYIR BF CUIBM ACBYCY Nume produs Brăţară universală -joasa tensiune Ochet Clema de derulare si sustinere pentru cablu torsadat 0.

Legătură de susţinere cu BSC şi ASA 300 . fără branşament Datele reţelei LEA de JT izolată: TYIR (T2X)50OlAl+3x70Al Lista de materiale Poz 1 2 3 Descriere produs BS TYIR ASA 300 Nume produs Bratara de sustinere Conductoare torsadate Armatura de sustinere in aliniament Buc 1 1 1 134 SC ELECTRICA SA .

Legătură de susţinere cu BU şi ASA 300 .LJ-FT-47 .2. cu branşament coaxial Datele reţelei LEA de JT izolată: TYIR (T2X)50OlAl+3x70Al Branşament : Cablu coaxial ACBYCY Lista de materiale Poz Descriere produs 1 BU 2 ASA 300 3 4 CDD 45 (P2X ) CUIBM Nume produs Bratara de universală Armatura de sustinere in aliniament Clemă derivaţie cu dinţi Clemă întindere bransament Buc 1 1 2 1 135 3.

cu branşament coaxial opus Datele reţelei LEA de JT izolată: TYIR (T2X)50OlAl+3x70Al Branşament : Cablu coaxial ACBYCY Lista de materiale Poz 1 2 3 4 5 Descriere produs BU CUIBM CDD 45 (P2X ) BF ASA 300 Nume produs Bratara de universală Clemă întindere bransament Clemă derivaţie cu dinţi Bratara fascicol Armatura de sustinere in aliniament Buc 2 1 2 2 1 136 SC ELECTRICA SA .Legătură de susţinere cu BU şi ASA 300 .

4kV Clemă derivaţie cu dinţi Bratara fascicol Clemă întindere bransament Buc 2 1 2 2 1 3.LJ-FT-47 137 .2.4kV 3 4 5 CDD 45(P2X ) BF CUIBM Nume produs Bratara de universală Clema de derulare si sustinere pentru cablu torsadat 0.Legătură de susţinere cu BU şi ASA R 0.4 kV. cu branşament coaxial Datele reţelei LEA de JT izolată: TYIR (T2X)50OlAl+3x70Al Branşament : Cablu coaxial ACBYCY Lista de materiale Poz Descriere produs 1 BU 2 ASA R 0.

4kV 3 4 5 CDD 45 (P2X ) BF CUIBM Nume produs Bratara de universală Clema de derulare si sustinere pentru cablu torsadat 0.Legătură de susţinere în colţ cu ASA R 0.4kV Clemă derivaţie cu dinţi Bratara fascicol Clemă întindere bransament Buc 2 1 2 2 1 138 SC ELECTRICA SA . cu branşament coaxial Datele reţelei LEA de JT izolată: TYIR (T2X)50OlAl+3x70Al Branşament : Cablu coaxial ACBYCY Lista de materiale Poz Descriere produs 1 BU 2 ASA R 0.4kV .

LJ-FT-47 139 .2. cu branşament coaxial Datele reţelei LEA de JT izolată: TYIR (T2X)50OlAl+3x70Al Branşament : Cablu coaxial ACBYCY Lista de materiale Poz 1 2 3 4 5 Descriere produs BU ASC 1100 CDD 45(P2X ) BF CUIBM Nume produs Bratara de universală Clema sustinere în colţ Clemă derivaţie cu dinţi Bratara fascicol Clemă întindere bransament Buc 2 1 2 2 1 3.Legătură de susţinere în colţ cu ASC 1100 .

Legătură de susţinere în colţ cu BU şi ASC 1100 Datele reţelei LEA de JT izolată: TYIR (T2X)50OlAl+3x70Al Branşament : Cablu coaxial ACBYCY Lista de materiale Poz Descriere produs 1 BU 2 3 ASC 1100 Nume produs Braţară de universală Ochet Clemă sustinere în colţ Buc 2 1 1 140 SC ELECTRICA SA .

LJ-FT-47 141 .2.Legătură de întindere în aliniament cu CLAMI 35-50 Datele reţelei LEA de JT izolată : TYIR (T2X)50 OlAl+3x70 Al Lista de materiale Poz 1 2 3 4 5 6 7 8 Descriere produs CLAMI 35-50 IR750 BU-JT P750 PHA 50/70 BF Nume produs Clemă de întindere amagnetica Întinzător de reţea IR 750 Brăţară universală -joasă tensiune Prelungitor P750 Papuc aluminiu 50 mm² Legătură de împământare Braţară fascicol Nul purtator Buc 2 1 1 1 2 1 7 1 3.

Derivaţie dintr-un stâlp de întindere în aliniament cu CLAMI 35-50 Datele reţelei LEA de JT izolată: TYIR (T2X)50 OlAl+3x70 Al Derivaţie : TYIR(T2X) 50 OlAl+3x50 Al Lista de materiale Poz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Descriere produs CDD45(P2X ) BF CLAMI 35-50 IR 750 BU-JT P 750 CDD45 Nume produs Clemă derivaţie cu dinţi.nul Legătură de împământare Braţară fascicol Nul purtător Clemă de întindere amagnetică Întinzator retea Braţară universală -joasă tensiune Prelungitor reţea Clemă de derivatie cu dinţi Buc 1 1 7 1 3 2 1 1 3 142 SC ELECTRICA SA .

LJ-FT-47 143 .2.Derivaţie dintr-un stâlp de întindere în aliniament şi cutie de derivaţie Datele reţelei LEA de JT izolată: TYIR (T2X)50 OlAl+3x70 Al Derivaţie : TYIR(T2X) 50 OlAl+3x50 Al Lista de materiale Poz 1 2 3 4 5 6 7 Descriere produs P 750 BU-JT IR 750 BF CLAMI 35-50 CDR TYIR (T2X) Nume produs Prelungitor reţea Braţară universală -joasă tensiune Întinzător reţea Braţară fascicol Clemă de întindere amagnetică Cutie derivaţie reţea Conductor torsadat Buc 1 1 2 3 3 1 - 3.

Legătură de întindere în colţ de 90 Datele reţelei LEA de JT izolată: TYIR(T2X) 50OlAl+3x70Al Lista de materiale Poz 1 2 3 4 5 Descriere produs IR 750 CLAMI 35-50 BF BT Nume produs Întinzător retea Clemă de întindere amagnetică Braţară fascicol Legătură de împământare Braţara terminală Buc 2 2 4 1 2 144 SC ELECTRICA SA .

LJ-FT-47 145 .Legătură de întindere în aliniament cu CLAMI 35-50 Datele reţelei LEA de JT izolată : TYIR (T2X)50 OlAl+3x70 Al Lista de materiale Poz 1 2 3 4 5 6 7 Descriere produs CLAMI 35-50 IR750 BTVp TYIR BF PHA 50/70 Nume produs Clemă de întindere amagnetică Întinzător de reţea IR 750 Braţară întindere stâlpi vibraţi Conductor purtător (nul reţea) Braţară fascicol Legătură de împământare Papuc aluminiu 50 mm² Buc 2 2 1 1 7 1 2 3.2.

Legătură de întindere în aliniament cu clemă preformată Datele reţelei LEA de JT izolată: TYIR(T2X) 50OlAl+3x70Al Lista de materiale Poz 1 2 3 4 5 6 7 Descriere produs NXRT IR 750 BU-JT PHA 50/70 TYIR(T2X) CU Nume produs Clemă preformata Miez de frânghie Întinzator reţea Brăţară universală -joasă tensiune Papuc aluminiu 50 mm² Conductor torsadat Clemă universală Buc 1 1 2 1 1 1 146 SC ELECTRICA SA .

LJ-FT-47 147 .Trecerea din LEA jt cu conductoare neizolate în LEA jt izolată Datele reţelei LEA de JT izolată : TYIR (T2X)50 OlAl+3x70 Al Lista de materiale Poz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Descriere produs CLAMI 35-50 IR750 BU CT4 T80 CDD 45 (P2X ) CLEAL Nume produs Clemă de întindere amagnetică Întinzator de retea IR 750 Brăţară universală Consolă terminal 4 izolatori Izolator porţelan Clemă cu dinţi Clemă de legătură mecano-electrică Bandă Al 10x1mm Brăţară nul Bornă împământare stâlp Legătură de împământare Buc 1 1 1 1 5 5 5 5 1 1 2 3.2.

Legătură terminală LEA jt cu conductoare izolate Datele reţelei LEA de JT izolată : TYIR (T2X)50 OlAl+3x70 Al Lista de materiale Poz 1 2 3 4 5 Descriere produs CLAMI 35-50 IR750 BU BF Nume produs Clemă de întindere amagnetică Întinzator de retea IR 750 Braţară universală Capac izolant fascicol Braţară fascicol Buc 1 1 1 1 7 148 SC ELECTRICA SA .

LJ-FT-47 149 .2.Trecerea din LES jt în LEA jt cu conductoare izolate Datele reţelei LEA de JT izolată : TYIR (T2X)50 OlAl+3x70 Al Lista de materiale Poz 1 2 3 4 5 6 7 Descriere produs BU IR750 CLAMI 35-50 BF Nume produs Brăţară universală Întinzator de retea IR 750 Bornă împământare stâlp Clemă de întindere amagnetică Brăţară fixare tub PVC Tub protecţie din PVC Braţară fascicol Buc 1 1 1 1 4 1 2 3.

Legătură de întindere pe clădire cu CLAMI 35-50 Datele reţelei LEA de JT izolată: TYIR(T2X) 50 OlAl+3x70 Al Lista de materiale Poz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Descriere produs CLAMI 35-50 IR 750 P 750 TYIR BF Nume produs Clema de intindere amagnetica Intinzator retea Prelungitor Conductoare torsadate Bratara fascicol Legătura de împământare Brida cablu cu diblu PVC Prezon Suport întindere pe zid Buc 2 1 1 1 6 1 2 1 1 150 SC ELECTRICA SA .

2.Legătură terminală pe clădire cu CLAMI 35-50 Datele reţelei LEA de JT izolată: TYIR(T2X) 50 OlAl+3x70 Al Lista de materiale Poz 1 2 3 4 5 6 7 8 Descriere produs CLAMI 35-50 IR 750 TYIR BF Nume produs Clemă de intindere amagnetica Întinzător reţea Suport de întindere pe zid Conductoare torsadate Braţară fascicol Legătură de împământare Bridă cablu cu diblu PVC Prezon Buc 2 2 1 1 1 2 1 151 3.LJ-FT-47 .

Legătură de întindere LEA de jt şi conexiuni LEA/LES Datele reţelei LEA de JT izolată cu XLPE : T2X 50OlAl+3x70Al Cablu: 4x120 mm2 Lista de materiale Poz Descriere produs 1 F2007 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A 200 CA 1500 PA-1500 CSB CSL 350 HEL 6893ZAK WCSM 33/8 CGPT 18/6-0 502K016/S GPC 60x60 L2750 Nume produs Bride de oţel Catarame bride Suport clemă întindere Clemă de întindere Brida cablu Brida cablu Conector mecanic Tub izolator Tub protecţie Tub cu ramificaţii Protecţie cablu Buc 2 1 1 3 4 4 4 4 1 1-3 m 2 152 SC ELECTRICA SA .

LJ-FT-47 153 .Legătură de susţinere LEA de jt şi branşament trifazat Datele reţelei LEA de JT izolată cu XLPE: T2X 50OlAl+3x70Al Branşament: 4x16 mm2 Lista de materiale Poz 1 2 3 4 5 6 7 Descriere produs F2007 A 200 ES 1500 P2X 95 CSB CA 1500 PA 25x100 Nume produs Bride de oţel Catarame bride Clemă de susţinere cu suport Clemă de derivaţie cu dinţi Bridă cablu Suport clemă întindere Clemă de întindere branşament Buc 4 1 4 6 1 1 m 4 3.2.

modul de legare la pământ a nulului purtător Datele reţelei LEA de JT izolată cu XLPE: T2X 50OlAl+3x70Al Cond. izolat de împământare: 6 mm2 Al Împământarea stâlpului: Φ 6 mm Oţel Lista materiale Poz 1 2 3 4 5 Descriere produs F2007 A 200 ES1500 P2X 95 CSB Nume produs Bride de oţel Cataramă pentru bride Clemă susţinere cu suport Clemă derivaţie cu dinţi Bridă cablu Buc 2 1 2 3 m 2 154 SC ELECTRICA SA .Legătură de susţinere.

Derivaţie dintr-un stâlp de susţinere Datele reţelei LEA de JT principal. izolată cu XLPE: T2X 50OlAl+3x70Al LEA de JT derivaţie.LJ-FT-47 155 . izolată cu XLPE : T2X 50OlAl+3x70Al Lista materiale Poz Descriere produs 1 F2007 2 3 4 5 6 7 A 200 ES 1500 P3X95 CSB CA 1500 PA-1500 Nume produs Bride oţel Cataramă pentru bride Clemă de susţinere cu suport Clemă de derivaţie cu dinţi linie-linie Brida cablu Suport clemă intindere Clemă de intindere Buc 4 1 4 7 1 1 m 4 3.2.

Legătură de întindere în colţ la 100° şi descărcători Datele reţelei Lista material LEA de JT izolată cu XLPE: T2X 50OlAl+3x70Al Poz Descriere produs F2007 1 2 A 200 3 4 5 6 7 CSB CA 1500 PA-1500 LVA-440-CS P3X 95 Nume produs Bride oţel Cataramă pentru bride Bridă cablu Suport clemă întindere Clema de întindere Descărcător Clemă de derivaţie cu dinţi Buc 2 6 1 2 3 4 m 2 156 SC ELECTRICA SA .

Legătură de întindere în colţ la 90° Datele reţelei Lista de material LEA de JT izolată cu XLPE: T2X 50OlAl+3x70Al Poz Descriere produs F2007 1 2 A 200 3 4 5 CSB CA 1500 PA-1500 Nume produs Bride de oţel Cataramă pentru bride Bridă cablu Suport clemă întindere Clemă de întindere Buc 4 3 2 2 m 4 3.LJ-FT-47 157 .2.

Trecerea din LEA jt cu conductoare neizolate în LEA jt izolată Datele reţelei LEA de JT izolată cu XLPE: T2X 50OlAl+3x70Al Linie neizolată : 4x70+25 mm2 Lista de materiale Poz Descriere produs 1 2 3 4 5 6 7 F2007 A 200 CSB CA 1500 PA-1500 CDR/CN 1S95UK RDP 25/CN Nume produs Bride oţel Cataramă pentru bride Bridă cablu Suport clemă întindere Clemă de întindere Conector de derivaţie cu dinţi Conector de derivaţie cu dinţi 2 3 1 1 4 1 Buc m 2 158 SC ELECTRICA SA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful