Ku oray sanca katempoen gagak maling lauk.DONGENG BASA SUNDA GAGAK JADI HIDEUNG Kacariotakeun baheula dina hiji tempat aya oray naga keur nawu balong. gaaaa!” Tah kitu sasakalana manuk gagak buluna hideung jeung sorana gaaa. buntutna dibrlitkeun kana pancuh tambakan beulah dieu. Sungutna ngegel kana tangkal huni. ngomongna oge basa Betawi. Gagak teh hiber kuorang diobrot. goplak. gagak teh bingung da diberik wae sieunen katewak. Awakna malang dina balong tea. da jadi hideung lestereng. goplak dipake nawu baloing tea. “Engga. tuluy di ayun keun goplak. Jol datang gagak kadinya haritamah gagak teh buluna bodas ngeplak. geuwat digenggereuhkeun. Teu kungsi lila balong teh saat laukna sing kocopok loba. gaaaak! . da sieunen katara. gebrus bae gagak teh asup ka jero pijanaan. Atuh oray ambek sebrut bae diudag gagakteh. “mahlik hideung maneh nempo sakadang gagak teu bieu liwat kadieu?” Gagak teh sorana digedekeun. Ujug-ujug corokcok weh laukna dipacokan nepi beak lauk nu baradagnamah. tapi gagak ngalah beuki ngahajakeun. Barang jol oray sanca teh panglingeun. Kabeneran aya nu keur neleum. Pok weh oray sanca nanya. Atuh ari muncul deui teh geus lestreng .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful