NASEHAT PERNIKAHAN

Untuk

RESA DAN RICKY
Oleh Dra.Hj. Meiliarni Rusli Assalamualaikum Wr. Wb

Yang berbahagia keluarga besar Bapak Masri (Alm) dan Ibu Nurni, keluarga besar Bapak H. Zulbachyar Habdi dan Ibu Erma R, serta kedua mempelai Resa dan Ricky Kita baru saja menyaksikan upacara Aqad Nikah antara anak, kakak, adik, kemenakan, dan saudara kita yang kita cintai dan sayangi yaitu Resa dan Ricky. Untuk kepada itu kami semua mengucapkan selamat berbahagia ananda berdua,

semoga pernikahan ananda berdua dianugerahi kehidupan yang manis dan bahagia dalam suatu rumah tangga muslim, rukun, damai penuh maghfirah, keluarga sakinah mawaddah warrahmah yang diridhai Allah SWT. Ananda berdua yang kami sayangi… Dengan berlakunya aqad nikah, resmilah ananda berdua menjadi suami isteri sesuai dengan tuntunan agama kita karena pernikahan adalah perintah Allah dan Rasul yaitu untuk mengikat dua hati menjadi satu dengan tujuan membina suatu kehidupan yang bahagia, rukun, dan damai. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum:21

‫ﻮﻣﻦ ﺍﻴﺘﻪ ﺍﻦ ﺨﻟﻖ ﻠﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﻓﺴﻛﻢ ﺍﺯﻮﺍﺠﺎ‬ ‫ﻠﺘﺴﻛﻧﻮﺍﺍﻟﻴﻬﺎﻮﺟﻌﻞ ﺒﻴﻧﻛﻡ ﻤﻮﺪﺓﻮﺮﺣﻤﺔ‬ ‫ﺍﻦ ﻓﻲ ﻧ ﻠﻚﻻ ﻳﺖ ﻠﻗﻮﻢ ﻳﺘﻓﻛﺭﻮﻦ‬

Rasulullah SAW berpesan “nikah adalah sunnahku. namun jika kedua hati telah terikat dengan kokoh. Tapi pernikahan adalah untuk mematrikan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan isteri. Pernikahan tidak bisa disamakan dengan transaksi dagang yang berpikir untung rugi. walaupun banyak godaan dari kiri dan kanan. maka akan terdapat beberapa inti atau hikmah yang harus kita renungkan antara lain: Pernikahan adalah untuk membina suatu kehidupan yang tenang dan bahagia (litaskumu ilaiha) Pernikahan untuk mematrikan rasa cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri (mawaddah warrahmah). Ketentraman hati dan rasa cinta akan terwujud bila suami atau isteri sama-sama berusaha untuk menciptakannya.Selain itu. menyatukan dua hati menjadi satu sehingga merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan saling melengkapi dan saling membutuhkan (soulmate). dimana masing-masing mengambil untung sebesarbesarnya dengan modal sekecil-kecilnya. satu dalam suka dan duka. Pernikahan yang dilandasi cinta dan kasih sayang adalah tali halus yang mengikat suami-isteri menjadi satu. tapi juga agar dengan pernikahan itu kita saling beribadah. Jika kita memperhatikan surat Ar-Rum : 21 di atas. sesakit sesehat. dan siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka tidaklah masuk golonganku”. godaan . sepahit semanis. ada usaha bersama yang mengikat keduanya untuk membangun rumah tersebut menjadi tempat tinggal keluarga/Home Sweet Home (baiti jannati) Ananda berdua yang berbahagia dan hadirin yang mulia… Dalam Islam pernikahan tidaklah dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan materilistis semata. Walaupun badan berjauhan.

Dengan lain perkataan. Setelah dewasa cinta itu berkembang dengan kecintaan suami/isteri dan akan mekar lagi bila kedua suami-isteri sudah dikaruniai keturunan sebagai buah kasih mereka. menghayati makna pernikahan. kami ingin menyampaikan beberapa landasan pernikahan bahagia. Cinta bukan berarti buta atas segala kekurangan dan kelemahan pasangan. cinta kepada suami atau isteri tidak boleh mematikan cinta kepada orangtua atau sebaliknya. Pertama. Pernikahan sebagimana juga kehidupan. dan kejujuran. memupuk rasa cinta. Tiada pernikahan tanpa masalah. apalagi sampai mengkhianati pasangannya. membangun saling pengertian. Tapi harus ananda ingat bahwa cinta tersebut tidak boleh melupakan apalagi mematikan cinta yang telah ada. Pada kesempatan ini. Kepada . akan tetapi berusaha menyempurnakan kekurangan tersebut dan memaafkan segala kekhilafan. kasih sayang. Pernikahan bukan “lampu aladin” yang dapat mendatangkan bahagia dengan cepat atau seperti membalikkan telapak tangan. Gagah tentu juga tidak kalah menarik tetapi akan lebih disenangi bila gagah diiringi dengan tanggung jawab. namun akan lebih menarik bila diimbangi oleh kelembutan. kesetiaan. Ketiga. Pernikahan harus diikat dengan saling menghayati dan memahami. Ananda berdua harus ingat bahwa kecantikan memang memikat. mengundang bermacam problema dan persoalan baik pahit ataupun manis. Cinta dan kasih adalah kebutuhan dasar manusia. Kedua. Suami mengerti isteri dan isteri mengerti suami itulah hakikat pernikahan.tersebut tidak akan mampu memisahkan keduanya. Mama. dan ramah tamah. oleh karena itu hayati makna pernikahan. Waktu kecil dicintai Papa. dan keluarga.

manusia akan kehilangan tongkat dan pemandu dalam hidupnya dan cepat pula mengalami frustasi dan putus asa bila dihadang cobaan. Tanpa pengabdian. pembimbing. sebagai isteri ananda pun. Abu Bakar Siddiq menasehati Asma` binti Abu Bakar waktu akan menikah “mengabdilah kamu pada suamimu seolah-olah kamu menjadi sahaya. harus mengerti dirimu sebagai isteri yang baik. Kelima. pernikahan tidak akan mencapai sasaran. pembela. Iman dan akhlak adalah faktor yang mampu memberi ketenangan hidup keluarga terutama di era globalisasi ini. isteri mengabdi kepada suami dan suami mengabdi kepada isteri. . ananda harus menjaga diri. Isteri berpikir apa yang kupersembahkan buat suamiku tercinta dan suami pun juga demikian. apakah yang akan kupersembahkan kepada pasanganku. pahlawan bagi anak atau isteri. Rasulullah SAW telah mengingatkan. kami pesankan. betapa rapuhnya rumah tangga yang kropos dari iman dan rendah dalam aspek akhlak. menjadi qawwamuuna alan nisa’. dan pelindung isteri. Pernikahan menuntut pengabdian yang ikhlas dari kedua pihak. kokohkan iman dan akhlak.” Untuk itu tanamkanlah dalam hati masingmasing. pemimpin yang demokratis dan penuh toleran. memberikan pengabdian. “pilihlah pasangan yang beriman dan taat beragama”. dan tidak mendorong suami berlaku serong apalagi menjadi penyebab suami tenggelam dalam keruwetan dan permasalahan. Selanjutnya kepada ananda …. kelak suamimu akan mengabdi pula kepadamu sebagai seorang hamba. Banyak fakta kita lihat. memelihara harta rumah tangga dengan ikhlas (almar`atu ra`iyatunti baiti zaujiha).ananda … tunjukkanlah sikap sebagai suami ideal yaitu suami adalah kepala keluarga. Keempat. Tanpa iman dan akhlak. apakah yang akan aku berikan untuk isteriku tersayang. last but not least.

taat beribadah. tapi yang kawin adalah kedua keluarga. Ananda berdua yang berbahagia… Dengan pernikahan ananda Resa dan Ricky saat ini timbullah pertalian keluarga yang sangat akrab. Sebagai orang minang kita mempunyai falsafah bahwa yang menikah adalah kedua pengantin. dan memelihara buah cinta tersebut dengan penuh kasih sayang. dan belajarlah memiliki sabar yang handal dalam meredam musibah.Jika kelima landasan tersebut dapat dipenuhi oleh suami-isteri. Keluarga besar kedua mempelai mungkin saja mempunyai perbedaan. mendidik. “Shabrun Jamil”. qurrata a`yun berbakti kepada kedua orang tua. Harta perlu untuk kesejahteraan hidup. Ananda berdua yang semoga selalu dirahmati Allah SWT… Ketika ananda berdua menjadi ayah dan ibu jadilah orang tua yang bijak. Islam tidak melarang kita banyak harta. berguna bagi agama dan bangsa. asal tidak diperoleh secara haram. Namun perbedaan tersebut tidak akan menyebabkan pertentangan tapi menjadi aset dan kekayaan kita bersama. Mudah-mudahan bisa dididik menjadi anak yang shaleh. yang pangkalnya adalah antara kedua mertua dan menantu kemudian . pandailah bersyukur bila mendapat karunia Allah SWT. membimbing. namun berkahnya harta akan dirasakan bila didapat dengan cara yang halal. Carilah karunia Allah SWT dengan gesit tapi jangan lupa mengingat Allah SWT agar tidak sesat dan tidak salah langkah. InsyaAllah perahu pernikahan Ananda akan melaju mencapai pantai tujuan. Ada suka dan duka dalam hidup. asal saja tidak lupa bahwa harta bisa juga membuat manusia arogan bahkan rakus dan akhirnya berujung pada malapetaka. Rezeki dan karunia Allah SWT banyak sekali dan ada dimana-mana.

allahumma barik lahuma fi khairin. rabbana taqabbal minna innaka anta as samii’u al alim. Untuk itu marilah kita pelihara pertalian ini sehingga silaturrahim dan ukhuwah kita semakin tumbuh dan berkembang menjadi pertalian yang menghangatkan. waj’alna lilmuttaqina imama.mengikut antara ipar dan besan. Walhamdulillahirabbil’alamin Wassalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh Simabua. dan saling merindukan. serta bako dan anak pisang. Hendaklah ananda berdua menjaga pertalian itu. penuh rasa sayang. 1433H 10 2012M Februari 17 Rabiul Awal . rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhirati hasanah waqina azabannar. rabbi aj’alnii muqiima ashlati wa min dzurriyati. akrab. rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a’yun. rabbi habbli min ladunka dzurriyatan thoyyibatan. innaka samiiu addhua’. rabbana wa taqabbal dhua’. kemudian mengikut antara ando dan sumando.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful