Topik 1 – Strategi Pengajaran PI 1. Maksud ‘Pendekatan’ Mendekati atau menghampiri Dlm pendidikan, cara bagaimana pengajaran dilaksanakan 2.

Apakah maksud ‘Pendekatan Induktif’ ? Satu pendekatan pengajaran yg memberi peluang kpd pel membuat kesimpulan sendiri mengenai sesuatu konsep. 3. EMPAT (4) konsep induktif : i. mpelajari sesuatu utk mendptkan hok ii. memperkenalkan pengetahuan dan memberi pengalaman iii. membuat satu kesimpulan umum drp contoh2 tertentu iv. cuba mendptkan kesimpulan melalui satu urutan pemikiran 4. EMPAT (4) ciri Pendekatan Induktif : i. bermatlamatkan kpd pembentukan kebiasaan ii. menggunakan perantaran deria utk mendptkan kemahiran iii. memerlukan krkerapan ulangan iv. menekankan aspek lisan 5. EMPAT (4) Prinsip Penggunaan Pendekatan Induktif : i. mengadakan strategi penyoalan utk membentuk konsep ii. mencuba dan menguji kemahiran intelektual pelajar iii. pengajaran yg terancang & kepelbagaian aktiviti iv. guru perlu menyediakan ABM yg sesuai 6. Maksud ‘ Pendekatan Deduktif ‘ : Satu pendekatan mengajar yg mengasaskan P & P pelajar kpd hoskut tertentu. Dimulakan dgn mempelajari peraturan2 tertentu kemudian peraturan itu diaplikasikan utk menuju ke suatu fakta. 7. Konsep Deduktif : i. mempelajari sesuatu berdasarkan sesuatu hukum ii. menganalisa fakta yg membentuk generalisasi 8. Ciri2 Pendekatan Deduktif : i. pembelajaran sentiasa mementingkan pengetahuan yg akan diperolehi ii. menggunakan perantara fikiran utk mendptkan ilmu iii. penyusunan isi dimulakan drp keseluruhan yg lbh kompleks iv. pembelajarn dgn kefahaman adalah lbh kekal 9. Maksud ‘ Pendekatan Bersepadu ‘ : Mengintegrasi atau menyerap beberapa kemahiran sewaktu menjalankan P & P. 10. DUA (2) ciri Pendekatan Bersepadu : i. penggabungjalinan – guru rancang pengajaran m/p yg tlh ditetapkan serta mengaitkan dgn m/p lain dlm bidang yg sama ii. merentas kurikulum iii. Penyerapan nilai melalui m/p yg diajar 11. Maksud Pengajaran berpusatkan guru ialah : Pengajaran berpusatkan guru ialah guru memberi penerangan, demonstrasi, model, panduan, memberi latihan dan maklumbalas. Peranan guru sebagai pengarah yang berwibawa.

12. Tujuan kaedah berpusatkan guru : i. merangsang pelajar ii. menjelaskan & membuat rumusan pelajaran iii. mengembangkan isi pelajaran iv. menyampaikan maklumat yg dirancang 13. EMPAT (4) ciri pengajaran berasaskan pelajar : i. Pelajar dilibatkan secara aktif dengan meminta mereka memberi pendapat ii. Melibatkan diri dalam semua aktiviti kelas, perbincangan dan sebagainya iii. Guru berperanan sebagai pemudahcara iv. Pelajar diminta memberi pendapat 14. Kepentingan menggunakan ABM : i. memudahkan pelajar memahami abstrak ii. memudahkan pelajar menguasai kemahiran iii. aktiviti pengajaran dpt dipelbagaikan iv. aktiviti pembelajaran lbh menarik & memberangsangkan 15. Jenis2 ABM/BBM : i. sumber berasaskan manusia e.g, rakan2, guru ii. bahan bercetak iii. bahan pandang dengar iv. sumber berasaskan computer 16. EMPAT (4) kelebihan Bahan Bantuan Mengajar (BBM) berasaskan bahan berkomputer : i. Amat fleksibel ii. Menarik iii. Mudah dikemaskini iv. Canggih v. Terkini vi. Mesra Pengguna 17. Maksud ‘ Isi Pengajaran ‘ : Kandungan isi pelajaran yg tlh pun ada did lm sukatan pelajarn kemudian dihuraikan dalam HSP 18. Kriteria dlm pemilihan Isi Pelajaran : i. berdasarkan obj. yg ditentukan ii. berdasar PSA pelajar iii. sesuai dgn tahap pencapaian pelajar iv. bersifat mencabar

Topik 2 – Strategi Pengajaran PI 1. EMPAT (4) pendekatan pengajaran PI : i. pengajaran bersepadu ii. Induktif iii. Deduktif iv. Pendekatan pemusatan pelajar 2. Kaedah & Teknik pengajaran PI : i. Berpusatkan guru ii. Berpusatkan Bahan iii. Berpusatkan pelajar 3. Prinsip2 Perkembangan Isi Pengajaran PI : i. Dr. mudah kpd sukar ii. Dr. yg diketahui kpd yg belum diketahui iii. Dr. maujud kpd mujarad iv. Dr. mujarad kpd abstrak 4. Kesepaduan dalam pendidikan terbahagi kpd 3 : i. Kesepaduan Kurikulum – sepadu ilmu,akal & ilmu wahyu ii. Kesepaduan Isi Pelajaran – menghubungkan isi pel. akademik/fardu kifayah dgn aqidah, fiqh,sirah,ibadah dan akhlak iii. Kesepaduan kaedah Pengajaran – menggabungkan pelbagai kaedah yg blh disepadukan dlm satu2 m/p 5. Maksud Pendekatan Induktif dlm Peng. PI : Penyampaian pelajaran dr peringkat yg mudah kpd yg lbh kompleks/dr konkrit kpd abstrak. Bg. Contoh khusus dulu 6. Kelebihan Pendekatan Induktif : i. merangsang keblhan mental pelajar ii. memupuk sikap berdikari pelajar dlm memahami sesuatu konsep iii. pelajar dpt belajar menghadapi masalah,merancang strategi penyelesaian hingga mencapai tahap membuat keputusan 7. Maksud Pendekatan Deduktif dlm Peng. PI : mengesahkan terlebih dahulu prinsip2 asas ,peraturan dan definisi yg tlh dipelajari dgn mengaplikasikan perkara yg telah dipelajari itu kpd situasi yg lain 8. Prinsip Pendekatan Deduktif dlm Peng. PI : i. Hukum asas dinyatakan dahulu ii. Pelajar memperolehi pengetahuan yg tlh disediakan dan sampaikan kpd orang lain iii. Melibatkan pemikiran konvergen 9. Kelebihan Pendekatan Deduktif : i. Memudahkan tugas guru ii. Cepat iaitu menjimatkan masa guru dan pelajar iii. Sesuai utk pelajar2 yg tidak dpt membuktikan fakta2 dgn sendiri iv. Tiada risiko mendapatkan hasil yg salah.

Topik 3 – Kaedah P & P Ulum Syariah 1. OBJEKTIF pengajaran Aqidah : i. Membentuk aqidah Islam yg betul ii. Membekalkan pel dgn ilmu aqidah yg lengkap iii. Menanam keyakinan & roh keislaman yg jitu iv. Membentuk pekerti mulia berlandaskan kpd tuntutan aqidah 2. DUA (2) kaedah pengajaran Aqidah : i. Bersoal jawab ii. Perbincangan 3. Nyatakan prinsip utama ‘kaedah perbincangan’ i. Kebebasan bersuara ii. Mencari persefahaman 4. Nyatakan ‘Langkah Penyampaian’ dlm Peng. Aqidah i. Permulaan Pengajaran ii. Perkembangan Pengajaran iii. Pengukuhan iv. Penutup v. xtvt lanjutan Topik 4 – Kemahiran P & P JAWI 1. Kem. P & P Jawi terbahagi kpd 3 : i. Kem. Mengenal dan menyebut ii. Kem. Membaca iii. Kem. Menulis 2. EMPAT (4) KAEDAH P & P Jawi : i. Kaedah Huruf ii. Kaedah Mengeja iii. Kaedah Bunyi iv. Kaedah Pandang Sebut 3. TEKNIK P & P Jawi : i. Imlak ii. Menghafaz iii. Latih tubi 4. EMPAT (4) langkah teknik menghafaz : i. Fikirkan bahan yg dipelajari ii. Ulang bahan bacaan yg dipelajari iii. Mengucapkan dihadapan guru iv. Mengingat bahan yg dipelajari. Topik 5-Sumber Pengajaran ( SP ) PI 1. Konsep umum ‘Sumber Pengajaran’ : Bahan2 P & P yg perlu digunakan oleh guru bagi menggerakkan proses P & P kea rah mencapai objektif P&P 2. Rasional menggunakan SP dlm proses P & P : i. Memotivasikan pelajar ii. Mengaitkan dgn kehidupan iii. Alat sokongan & perkongsian iv. Mengurangkan kos 3. Matlamat/Faedah penggunaan SP : i. Menjadikan pengajaran lbh produktif ii. Pengajaran berasaskan kajian saintifik iii. Pengajaran yg bersemangat & bertenaga iv. Pendidikan yg lbh seimbang

4. Kategori bahan SPP : i. Bahan cetak – Buku, akhbar, majalah dll ii. Bahan bkn cetak Perkakasan Perisian Bahan 3 Dimensi 5. Proses Pemilihan SPP : i. PERSEDIAAN a. Persediaan Guru b. Persediaan persekitaran c. Persekitaran kelas ii. PENYAMPAIAN iii.KEGIATAN SUSULAN - perbincangan 6. EMPAT (4) Prinsip Pemilihan & Penggunaan Bahan SPP i. Sesuai dgn tajuk dan kurikulum yg ditetapkan ii. Praktikal utk digunakan iii. Bersifat interaktif iv. Dpt menarik perhatian pelajar terhadap pelajaran 7. Perbandingan kategori SPP : Jenis Sumber 1. Sumber berasaskan manusia Kelebihan > Flaksibel > Interaktif > Secara langsung > Mudak akses Kelemahan > Tidak terjamin kualiti > Sukar mendpt pakar yg berwibawa > Tebal > Berat > Xblh disunting > Tidak terkini > Xtahan lasak > Terdapat yg mahal > Susah disunting > Tidak terkini

3. Konsep Pengayaan : Satu xtvt pembelajaran yg menarik dan mencabar utk memberi peluang kpd pelajar mengembangkan sikap mereka. Topik 7 – Penilaian Dlm PI 1. Konsep Pengujian : Teknik utk mendptkan maklumat tentang perubahan t/laku seseorang individu – terdiri dari satu set soalan /tugasan 2. DUA (2) tujuan Pengujian : i. Mengesan pencapaian hasil pembelajaran ii. mengesan masalah yg dihadapi pelajar 3. Konsep Pengukuran : Proses menentukan kualiti / takat pembelajaran pelajar dan keberkesanan pengajaran guru. 4. DUA (2) tujuan Pengukuran : i. Mengesan hasil2 pengajaran ii. Mengesan jenis2 kemahiran yg diperolehi 5. Konsep Penilaian : Proses mentafsir perubahan t/laku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif melibatkan proses menentu, mendpt dan memberi maklumat utk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. 6. DUA (2) tujuan Penilaian : i. Mengesan perkembangan pelajar secara menyeluruh ii. Mengetahui keberkesanan pengajaran iii. Merancang dan mengubahsuai pengajaran 7. Jenis Penilaian : i. Formatif – ukur kemajuan pelajar lps satu unit/bab ii. Sumatif - ukur pd akhir semester / tahun 8. Maksud ‘ Jadual Penentu Ujian’ (JPU) Satu matrik yg terdiri dari 2 paksi kandungan (menegak) dan paksi aras kemahiran (melintang) 9. Perkara / komponen utama yg terdapat dlm JPU : i. Kandungan ujian : topik2 ii. Aras kemahiran : taksonomi objektif pendidikan iii. Pemberatan peratus pd kandungan iv. Format ujian v. Bilangan item vi. Kesukaran item 10. EMPAT (4) Kepentingan JPU : i. mengelak ujian dibina secara rambang ii. menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian iii. menjadi panduan membentuk formart ujian iv. menstabilkan taraf ujian 11. Proses Penyediaan JPU : i. Pilih tipok yg hendak dinilai ii. Tentukan hasil pembelajaran iii. Tulis bilangan soalan dlm petak berkenaan iv. Semak jumlah & peratus soalan v. Tentukan bilangan soalan mengikut aras

2. Sumber bahan Bercetak

> Murah > Kekal > Senang dirujuk > Mudah alih > Murah > Menarik > Pelbagai pancaindera > Blh diulang tayang > Amat fleksibel > Menarik > Mudah dikemas kini > Canggih > Terkini

3. Sumber AudioVisual

4. Sumber berkomputer

> Mahal > Perisian terhad > Risiko mudah rosak > Serangan virus

Topik 6 – Pemulihan & Pengayaan 1. Konsep Pemulihan Satu aktiviti P & P utk membantu pelajar yg menghadapi masalah pembelajaran di dlm kelas ( tidak dpt menguasai 3M ) 2. TIGA (3) masalah utama pelajar dalam kumpulan pemulihan : i. ii. iii. penglihatan pendengaran psikomotor

12. Jenis2 Ujian : Terbahagi kpd 2 iaitu : Ujian Objektif 1. Item jwp pendek 2. Item melengkap 3. Item benar salah 4. Item padanan 5. Item aneka pilihan

Ujian Subjektif 1. Jawapan terhad 2. Jawapan tidak terhad

d. Melayan soalan pelajar e. Melayan jwp pelajar f. Menggunakan media pengajaran g. Penilaian h. Gerak geri guru & bhs isyarat i. Menutup pelajaran 5. EMPAT (4) Kelebihan Pengajaran Mikro : i. Satu kaedah yg amat sesuai & berkesan ii. Tidak memerlukan peralatan yg canggih iii. Dpt memperbaiki sesuatu teknik pengajaran iv. Masalah lbh mudah dikesan dan diperbaiki 6. Penilaian Dlm Latihan Mengajar : a. Persediaan Rancangan Mengajar Format rancangan pengajaran harian b. Proses P & P i. Set induksi ii. Perkembangan isi pelajaran iii. Penghuraian iv. Penggunaan ABM v. Penglibatan dan xtvt pelajar vi. Kawalan kelas vii. Penilaian & penutup c. Personaliti guru i. Minat & kesungguhan ii. Kematangan iii. Hubungan dgn sekolah iv. Hubungan dgn murid v. Penjagaan masa vi. Pakaian & perwatakan 7. EMPAT (4) Kesilapan dlm Latihan Mengajar : i. Tiada RPH ii. Obj. Pengajaran tidak tepat iii. Tiada ABM iv. Mengajar sambil duduk

Kelemahan 1. Pembinaan ujian perlu lbh masa,tenaga & kos 2. Xblh menguji aras kognitif yg tinggi 3. Gagal menguji keblhan menyusun & menghurai idea 1. Unsur subjektif pemarkahan akan mempengaruhi pemeriksaan 2. Skop terbatas 3. Pemarkahan mengambil masa yg panjang 4. Dipengaruhi emosi pemeriksa 5. Kesan Halo. Markah yg tinggi jwp pertama akan mempengaruhi jwp2 berikutnya

Kelebihan 1. Dpt meliputi skop yg luas 2. Dpt menguji aras kognitif rendah dgn berkesan 3. Masa memeriksa jwp adalah tepat 4. Emosi pemeriksa tidak mengganggu jwp 1. Mudah dibina dan ditadbir 2. Kaedah utk mengetahui bgaimana seseorg meluahkan ideanya 3. Peluang utk meneka jwp adalah kurang 4. Peluang utk meniru adalah rendah

Topik 8 – Pengajaran Mikro 1. Definisi Pengajaran Mikro : Asal perkataan Greek bermaksud KECIL Praktikal sebahagian kecil drp seluruh kegiatan pengajaran termasuk jum pelajar, kaedah, masa dsbgnya. 2. EMPAT (4) matlamat dan objektif Pengajaran Mikro : i. Memberi pengalaman sebenar drp teori2 yg dipelajari ii. Memberi keyakinan kpd guru iii. Kenalpasti potensi guru iv. Kenalpasti kelemahan guru v. Latihan kemahiran guru 3. EMPAT (4) cirri Pengajaran Mikro : i. Obj. P & P yg terhad utk memudahkan pencapaian ii. Jumlah pelajar yg terhad iii. Berfokus kpd satu/dua strategi pengajaran shj iv Jangka masa P & P yg terhad 4. Kemahiran Mengajar dlm Pengajaran Mikro : a. Set induksi Aspek dlm set induksi : i. Penyoalan ii. Penjelasan obj. Pengajaran iii. Hubungan isi pelajaran dgn kehidupan pelajar iv. Paparan visual berkaitan b. Huraian Konsep – merupakan intipati pelajaran dan perlu disampaikan secara terperinci dgn laras bhs yg sesuai & mudah c. Menyoal & mengemukakan soalan