Tipuri sau secvenţe de text Obiectivul lor TEXTUL NARATIV POVESTRE

TIPOLOGIA TEXTELOR (.M. Adam) Mărci lingvistice Genuri de texte ce probabile aparţin sau care au o secvenţă ce aparţine unui anume tip de text - repere temporale, mai ales: atunci, apoi, mai târziu... - timpuri verbale: prezent şi perfect compus sau perfect simplu - lexic: frecvenţa verbelor şi adverbelor ce insistă asupra acţiunii - romane, nuvele, basme... - fapte diverse - pasaje de basm, schiţă, nuvelă...

întrebări ce evidenţiază specificul textului Cine? Ce face? Unde? Când? Cum? De ce?

Testul descriptiv

- repere spaţiale, mai ales: aici, mai departe, lângă ... - timpuri verbale: imperfect sau prezent - lexic: frecvenţa substantivului şi adjectivului; verbe ale stării; câmpuri lexicale ce asigură unitatea tematică

- pasaje de roman, nuvelă, pastelul - planşe anatomice - pasaje de ghid turistic

Ce este descris? De cine? Cum? De ce?

Testul scenic sau „dialogal / conversaţional Textul informativ a informa

- punctuaţie specifică - mărci ale enunţării

- piese de teatru - scene în texte epice - conversaţii „pe viu" - unele articole de presă - rubrici de presă de tipul „meteo", anunţuri"

Cine vorbeşte? Cu cine? Despre ce? Unde? Când? De ce? Despre ce suntem informaţi? De cine? Cum? De ce?

- estomparea completă a emiţătorului - articulaţii de tip cronologic: mai întâi, apoi...; timp verbal: prezentul - lexic specific orizontului tematic

Textul explicativ

- a face să Înţeleagă

- estomparea emiţătorului - conectori logici: cauză efect: deoarece, deci... - timp verbal: prezentul - lexic specific orizontului tematic

- manuale şcolare - unele texte ştiinţifice

Ce este explicat? De cine? Cum? De ce?

Textul injonctiv a indica modul de acţiune Textul argumentativ a convinge

- estomparea emiţătorului - timpuri verbale: imperativ sau infinitiv - conectori logici: deoarece, în consecinţă, cu toate acestea... - lexic, în funcţie de strategia adoptată: neutru sau valorizant vs. devalorizant

- reţete - prospecte - expuneri, prezentare de carte - editoriale, cronici şi comentarii de presă

La ce se referă indicaţiile? Cine le dă? De ce? Cine argumentează? Ce argumentează? Pe cine doreşte să convingă? Cui i se opune? De ce?

ALINA PAMFIL. Limba şi literatura romană în gimnaziu : Structuri didactice deschise, 2003.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful