Modul Soalan Sejarah 1- STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.co.

cc
TEMA 5 (PENDIDIKAN) 1. Jelaskan kaedah pendidikan Islam pada zaman Rasulullah (saw) ketika berada di Makkah dan Madinah.

Pendahuluan  Pendidikan Islam sering kali dikaitkan dengan beberapa istilah iaitu tarbiyyah, ta’dib, ta’lim, irsyad dan tadris. Kesemua istilah ini memiliki maksud tersendiri yang melambangkan taraf dan tahap pendidikan itu sendiri.  Tujuan pendidikan Islam ialah membentuk keperibadian yang sempurna sehingga sampai ke tahap manusia dapat berhubung dengan pencipta.  Pendidikan pada zaman permulaan Islam bermula selepas turunnya surah al-Alaq yang bermula dengan “ bacalah”. Ayat ini menuntut umat manusia agar mempelajari ilmu tanpa mengira usia dan jantina. Perkataan “bacalah” menjadi asas permulaan yang baik dalam proses pembelajaran.  Pendidikan pada zaman Rasululah (saw) merangkumi tiga perkara asas iaitu pendidikan akidah,pendidikan akhlak dan pendidikan syariah. Isi i.)

Pendidikan di Makkah. a) Rasulullah (saw) telah menyampaikan ilmu secara sulit kepada ahli keluarga terdekat seperti isterinya Khadijah, sepupunya Ali bin Abi Talib dan beberapa orang yang rapat dengan baginda. b) Kaedah yang digunakan ketika penyampaian ilmu adalah secara lemah lembut supaya orang ramai tertarik untuk belajar. c) Rumah al-Arqam ialah tempat pendidikan Islam pertama. Baginda dan sahabatnya sering bermesyuarat bagi mengatur kaedah dan strategi berdakwah. d) Hampir tiga tahun baginda menyampaikan ilmu secara sulit, lalu diturunkan ayat yang meminta baginda menyampaikannya secara terbuka. Rasulullah (saw) telah menggunakan kaedah berpidato dan berceramah di tempat-tempat yang menjadi tumpuan orang ramai seperti di pasar Ukaz dan di sekitar Kaabah ketika musim haji. e) Pendidikan di Makkah lebih tertumpu kepada perkara akidah dan akhlak. Akidah ialah kepercayaan yang menghubungkan seseorang dengan penciptanya. Rasulullah (saw) menyampaikan segala perintah Allah (swt) kepada manusia dan menyeru mereka menyembah Allah (swt) semata-mata tanpa melakukan penyekutuan terhadapNya. Selain itu perkara lain yang menyentuh akidah ialah kepercayaan kepada hari pembalasan, mempercayai malaikat, dan kepercayaan kepada untung nasib seseorang samada baik atau buruk. f) Manakala, aspek akhlak yang diberi penekanan oleh Rasulullah (saw) ialah menganjurkan manusia agar berakhlak mulia kerana akhlak terpuji sahaja dapat berdamping Allah (swt). g) Baginda mengajar manusia supaya mengamalkan sifat sederhana, tolong menolong, dan selalu bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah (swt).

1

Modul Soalan Sejarah 1- STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.co.cc
ii.) Pendidikan di Madinah a) Setelah terbina masjid Quba’ dan Masjid Nabawi, sistem pendidikan Islam mengalami perubahan. Masjid telah menjadi sekolah yang pertama dalam sistem pendidikan lslam. b) Konsep pendidikan di Madinah lebih tertumpu kepada perkara ibadat dan syariah tanpa melupakan soal-soal yang lain. c) Dalam pendidikan ibadah, terdapat perkara yang diwajibkan seperti solat Jumaat. Selain itu, terdapat juga perkara yang disunatkan seperti solat hari raya. d) Pendidikan berpuasa telah bermula pada tahun ke dua Hijrah dan ibadat Haji pula bermula pada tahun keenam Hijrah. Selain itu, pendidikan zakat dan hukum perkahwinan turut diperkenalkan. e) Selain itu pendidikan membaca dan menulis telah diperkembang. Rasullulah s.a.w telah memerintahkan para sahabat yang pandai menulis dan membaca supaya mencatit dan menulis ayat-ayat al-Quran yang diwahyukan. Mereka juga di minta supaya mengajar umat Islam yang tidak tahu menulis dan membaca.

Kesimpulan  Pendidikan pada zaman Rasullulah s.a.w bersumberkan Wahyu yang menjadi tunggak utama kepada perkembangan sistem pendidikan Islam.  Kemajuan dalam pendidikan Islam telah menjadikan orang Islam sebagai satu umat yang terulung dan dihormati.

2

Modul Soalan Sejarah 1- STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.co.cc
2. Huraikan peranan pusat pendidikan Islam awal di Alam Melayu.

Pengenalan  Alam Melayu pada tahap awal penerimaan Islam masih terikat dengan asas pendidikan tidak formal yang berasaskan kepada pola kehidupan tradisional.  Pendidikan lebih ditekankan kepada keperluan kehidupan semasa dan berkembang kepada pendidikan sebagai asas kehidupan.  Asas permulaan pendidikan di alam Melayu adalah dengan mempelajari al-Quran dan juga hukum agama.  Perkembangan pendidikan ini turut dimainkan oleh beberapa kerajaan Islam Melayu utama seperti Pasai, Acheh dan Melaka. Isi i.) Sistem pendidikan tidak formal  Pendidikan awal di alam Melayu adalah tidak formal.  Ilmu diturunkan melalui proses pengalaman melalui kerja-kerja pertukangan dan pertanian. Anak lelaki akan mempelajari dengan cara mengikut orang tua dan ilmu dipelajari secara tidak langsung.  Seni mempertahankan juga dipelajari.  Anak perempuan diasuh dengan kerja-kerja berasaskan kepada pembentukan peribadi bersopan, lemah-lembut dan persediaan sebagai seorang suri rumah dan ibu. Mereka diasuh dengan pendidikan memasak. Mengemas rumah dan kerja-kerja kraf tangan. ii.) Sistem pendidikan Islam secara formal. a. Sistem sekolah pondok  Sistem sekolah pondok merupakan tempat pembelajaran agama yang berasingan daripada petempatan masyarakat. Di sini pelajar akan diajar dengan ilmu agama secara aktif dan menghafal al-Quran secara insentif selama beberapa tahun. Lulusan sekolah pondok ini akan menjadi pendakwah Islam dan apabila kembali ke kampung masing-masing akan bertindak sebagai guru.  Terdapat juga pelajar yang akan meneruskan pengajiannya ke sekolah pondok lainnya setelah tamat di sesebuah sekolah pondok untuk mendalami ilmu agama dengan guru lain.  Kitab agama karangan tokoh Islam dan ulama digunakan sebagai bahan pendidikan.  Sekolah pondok dapat dianggap sebagai sebuah sekolah berasrama pada waktu sekarang kerana dilengkapi dengan rumah murid, rumah guru agama, tempat beribadat dan tempat untuk menghadiri kuliah agama.  Sistem sekolah pondok yang terawal di alam Melayu adalah di Perak yang dikenali sebagai Dayah dan yang terkenal seperti Dayah Cot Kuala.  Di alam Melayu sekolah pondok dikenali dengan beberapa nama seperti di Tanah Melayu dan di selatan Thai dikenali dengan pondok, di Minangkabau dikenali sebagai surau, di Jawa dikenali sebagai pesantren, di Sulawesi dikenali sebagai pengajian, di Acheh dan Pasai dikenali sebagai dayah

3

cc b. 4 .Modul Soalan Sejarah 1. Hal ini terbukti dalam sejarah Melayu apabila Sultan Mahmud Syah telah mendatangi rumah Maulana Yusuf untuk mempelajari agama. c.  Sultan Mansur Syah juga telah menjemput ulama untuk ke istana bagi menyampaikan ajaran termasuk Tasawuf. Madrasah al-Mashur al-Islamiyyah di Pulau Pinang dan Madrasah Ma’ahad Mahmud di Kedah. Madrasah Iqbal di Singapura. Madrasah Muhammadiyah Melayu di Kelantan. Pengajian Islam di Istana  Peranan Istana sebagai pusat perbincangan pelbagai ilmu termasuk ilmu agama banyak disentuh di dalam kitab sastera Melayu.  Sultan Alauddin Riayat Shah.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. Kesimpulan  Sistem pendidikan awal Islam di Alam Melayu berkembang mengikut masa. Peranan rumah ulama  Ulama turut menjadikan mereka sebagai tempat untuk menyampaikan pengajaran agama. Peranan masjid  Masjid juga berperanan sebagai pusat kegiatan ilmu di Alam Melayu seperti yang terdapat di dalam catatan Ibn Battuta yang menjelaskan masjid di Pasai berperanan sebagai tempat pengajian pelbagai ilmu dan Sultan Pasai sendiri datang ke masjid untuk memperdalami ilmu agama. e. sistem madrasah. dan peranan masjid yang bertindak sebagai pusat pengajian. Madrasah al-Ahmadiyah di Riau. d. Sistem pendidikan madrasah  Perkembangan sistem pendidikan Islam di Alam Melayu berkembang dengan wujudnya madrasah. Hikayat Muhammad Ali Hanafiah dan Hikayat Iskandar Zulkarnain. seperti sejarah Melayu.  Pendidikan Islam di alam Melayu berkembang dengan kesedaran terhadap pentingnya penghayatan terhadap ajaran Islam sehingga wujud sistem pendidikan Islam berteraskan kepada sistem pondok.  Kerja menyalin sastera asing telah dilakukan terutama terhadap kitab Hikayat Amir Hamzah. pengajian agama di Istana.  Tahap awal pendidikan lebih bersifat tidak formal dengan pendidikan lebih didasarkan kepada pengalaman dan bersifat tradisional dengan lelaki akan belajar untuk menjadi seorang petani atau sebagai tukang sementara wanita pula persediaan sebagai suri rumahtangga. Baginda sendiri telah memerintahkan agar kitab Darul Mazlum yang dibawa oleh Maulana Abu Bakar dari Jeddah dihantar ke Pasai untuk diterjemahkan bagi memudahkan dibaca oleh golongan yang tidak memahami bahasa Arab.  Pelajar masih dikekalkan dengan sistem pelajaran agama dan teras pendidikan adalah sebagai asas sebelum pelajar melanjutkan pelajaran ke Timur Tengah.co. Sultan Melaka pernah menjadikan istana Melaka sebagai pusat pendidikan bukan sahaja kepada kerabat diraja tetapi juga kepada wakil di jajahan takluknya untuk mempelajari agama di istana Melaka.  Madrasah terkenal adalah seperti madrasah al-Masriyyah di Bukit Mertajam.

dan puisi menjadi subjek yang utama untuk menyampaikan propaganda kerajaan Bani Umaiyah. g.  Abdullah bin Abbas . Hadis. Tenaga pengajar a. Antara ulama yang terkenal yang menjadi guru di masjid . ahli fekah. syarahan. mata pelajaran dan sistem pengajaran. d.co. Guru-guru di Istana di gelar Muaddib dan kurang berpengetahuan berbanding guru-guru di masjid. ii. f.  Antara faktor yang membawa kepada perkembangan pesat ini termasuklah sokongan pemerintah. dasar Islam yang mementingkan ilmu dan sebagainya. dan murid beliau yang terkenal ialah Wasil bin Ata’ iaitu pengasas mazhab Mu’tazillah. Khutbah.cc 3. Mereka mengajar dengan ikhlas tanpa mengharapkan gaji.Modul Soalan Sejarah 1. ilmu falsafah telah diajar.  Untuk orang awam yang dikenakan yuran pengajian.  Khuttab al-Sabil untuk kanak-kanak miskin yang tidak dikenakan yuran pengajian. ahli tafsir. Terdapat dua jenis khuttab . Bandingkan sistem pendidikan pada zaman Umaiyah dan Abbasiyah Pendahuluan  Zaman Bani Umaiyah dan zaman Abbasiyah merupakan zaman yang berlangsung selepas zaman kulafah Al-Rasyidin dan berlaku perkembangan pesat dalam pendidikan. Guru-guru di masjid mpunyai ilmu pengetahuan yang kukuh dan memiliki pelbagai pengetahuan lain. Pengajian al-Quran dan asas ilmu agama ditekankan di khuttab.  Terdapat persamaan dan perbezaan di dalam sistem pendidikan zaman Umaiyah dan Abbasiyah antaranya institusi pendidikan. Masjid dijadikan institusi pndidikan utama seperti masjid Kufah dan Basrah. c. Mata pelajaran yang diajar a. b. c. usuluddin. b. Mereka bukan sahaja mengajar ilmu tetapi mendidik anak-anak khalifah. Istana khalifah dijadikan tempat belajar dan perpustakaan yang menyimpan segala bahan bacaan. Sistem pendidikan zaman Umaiyah i. 5 . Pengajian kesusasteraan dan ilmiah berpusat di Kufah dan Basrah. c. iii. Isi a. Semasa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz.iaitu seseorang guru duduk di tengah dan dikelilingi oleh murid-murid.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. Fekah dan Sastera. Bahan bacaan Yunani diterjemahkan dalam kesusasteraan Arab d. Pengajian seni muzik dan puisi berpusat di Makkah dan Madinah. e. b. Institusi pendidikan a.  Hassan al-Basri . Terdapat juga Khuttab iaitu sekolah permulaan. e. tenaga pengajar. Kaedah pengajian berbentuk Halaqah.

Al-Quran juga diletak titik dan tanda serta tanda tanwin dan syaddah.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.  Pada zaman khalifah Harun Al-Rasyid. Sistem pendidikan zaman Abbasiyah Institusi pendidikan  Pada zaman khalifah Al-Makmun. c. Pendidikan secara terbuka di Khuttab dan masjid telah menjadikan rakyat berlumba-lumba mengejar ilmu pengetahuan. iaitu Madrasah Nizamiyyah yang didirikan di zaman pemerintahan Bani Saljuk di bawah pimpinan Perdana Menteri Nizam Al-Muluk. Imam Ahmad ( 241 Hijrah) dan lain-lain.  Pada zaman ini lahir beberapa orang tokoh ulamak seperti Imam Abu Hanifah( 150 Hijrah). Baghdad menjadi pusat pendidikan yang masyhur di dunia. b.) ii. e. Kemunculan ilmu falsafah yang menjadi senjata untuk mematahkan hujah orang Yahudi dan Nasrani.  Murid-murid di peringkat sekolah rendah menggunakan batu tulis dan pena batu.) iii.cc d. Imam Malik( 178 Hijrah). matematik. mengira serta mengaji dan membaca Al-Quran  Di peringkat menengah. Sistem pengajaran  Terbahagi kepada dua.Modul Soalan Sejarah 1. dan astronomi. Madinah. Kufah. d. kedai-kedai buku dan sebagainya. b. Penyebaran agama Islam telah meluas dan perlu kepada sistem pendidikan bagi mengajar penganut-penganut baru agama Islam. iaitu sistem bersekolah dan sistem halaqah.) iv. di dirikan Baitulhikmah pusat pengajian dan terjemahan. semua bidang diajar seperti falsafah. f.  Terdapat juga pusat pengajian yang lebih rendah disekitar Baghdad seperti Khuttab dan tempat pengajian umum seperti perpustakaan.  Pada tahun 459 Hijrah. Imam Syafie ( 204 Hijrah).) .  Di Kaherah terdirinya Dar Al-Hikmah. 6 i. sebuah institusi pendidikan tinggi di Naisabur. Tenaga pengajar  Guru dipandang tinggi oleh masyarakat serta diberi gaji yang tinggi.kimia. Ilmu Qiraat (ilmu membaca al-Quran) dikembangkan. Tugas tersebut dilakukan oleh Nasir bin Asim iv. Mata pelajaran yang diajar  Di Khuttab.co. diajar menulis. Ilmu sejarah juga membantu perkembangan sistem pendidikan untuk memahami ilmu ketatanegaraan. Sistem pengajaran a. istana. Ilmu diajar di masjid-masjid di Damsyik. Di Syria wujudnya madrasah Nuriyah Al-Kubra. membaca.  Kebanyakan Khalifah Bani Abbasiyyah mencintai ilmu pendidikan dan kesusasteraan serta menjadi penaung. dan Basrah. sistem pemerintahan dan pentadbiran serta memahami peristiwa masa lalu.

7 . Bahan bacaan ialah Al-Quran. Peringkat menengah.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. beberapa rangkap syair. dan bahan-bahan yang mudah serta kitab nahu dan sastera. Pendidikan pada kedua-dua zaman ini telah mencakupi pelbagai disiplin ilmu samada berkaitan keagamaan ataupun keduniaan.Modul Soalan Sejarah 1.cc   Kesimpulan    Zaman Bani Umaiyah dan Abbasiyah telah memperlihatkan kepentingan sistem pendidikan Islam hingga Islam terus berada dalam zaman kecemerlangannya. Perkembangan tersebut banyak dibantu oleh sikap khalifahnya yang cinta akan ilmu malah mereka juga telah memperuntukkan satu perbelanjaan yang besar untuk memajukan sektor pendidikan.co. peralatan pengajian lebih moden.

sejarah. pendidikan . perpustakaan.  Terdapat sekolah-sekolah khas untuk melatih anak-anak kakitangan kerajaan. masjid. c) Kolej atau akademi  Institusi pendidikan Tinggi dilengkapi dengan kemudahan perpustakaan dan skriptoria. Bandingkan institusi pendidikan dalam tamadun Mesir purba dan Islam .  Institusi-institusi pendidikan di Mesir ialah rumah guru. pendeta dan arkitek.  Ditadbir oleh rumah-rumah berhala.  Sekolah-sekolah ini khas untuk pelajar lelaki.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. madrasah.  Didirikan khas untuk anak-anak raja dan golongan bangsawan  Subjek-subjek yang diajar adalah kesusasteraan.  Antara masjid penting ialah Jami.  Tutor diraja akan mengajar anak-anak raja  Terdapat sekolah-sekolah khas untuk anak raja dan golongan bangsawan. astronomi dan perubatan. b) Istana  Anak-anak Firaun menerima pendidikan di istana raja.  Tamadun Islam dan Mesir melahirkan banyak institusi-institusi pendidikan yang berperanan dalam melahirkan golongan cendekiawan. kolej atau akademi.) Institusi pendidikan Islam a) Masjid  Masjid memainkan peranan sebagai pusat pembelajaran.falsafah. Isi i. e) Pusat latihan profesional  Melatih golongan profesional seperti doktor. d) Sekolah pertukangan  Melatih pelajar dalam bidang pertukangan.  Pada zaman keagungan Baghdad terdapat 300. matematik. al Mansur dan Masjid Jam. Ash.  Madrasah terawal dan terkenal adalah Madrasah Nizhamiyah . agama. c) Rumah ulama  Rumah Arqam Ibn Arqam di gunakan pada zaman awal perkembangan Islam. 8 .  Subjek agama dan sekular diajar.  Antara institusi pendidikan dalam tamadun Islam ialah rumah ulama.Modul Soalan Sejarah 1. istana dan universiti. istana.) Institusi pendidikan Mesir a) Rumah guru  Pada peringkat awal. undangundang.cc 4. ii. b) Madrasah  Madrasah mengambil alih peranan masjid kerana berlaku pertambahan pelajar.ah Amru b. rumah guru memainkan peranan sebagai institusi pendidikan.  Perlu menerima latihan praktikal daripada pakar-pakar.jurutulis.000 masjid yang digunakan untuk pembelajaran. Pendahuluan  Institusi pendidikan berperanan dalam mengurus dan mentadbir pendidikan secara sistematik. sekolah.co. sekolah perkukangan dan pusat latihan profesional.  Kanak-kanak dihantar ke rumah guru ketika berumur empat tahun.

Malaga dan Granada.  Perpustakaan ini memainkan peranan dalam peminjaman buku.W dan rumah Ulamak seperti Ibnu Sina dan Imam alGhazali digunakan untuk pembelajaran . Sekolah  Institusi sekolah memainkan peranan dalam menjalankan penyelidikan serta penemuan sains. penterjemahan dan penjilidan. Rasyidiah dan Al-Zaitouna berperanan dalam penyebaran ilmu pengetahuan. e) f) g) Kesimpulan    Tamadun Mesir dan Islam melahirkan banyak institusi pendidikan . istana di gunakan untuk pembelajaran.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.cc  Rumah Nabi Muhamad S. 9 .A. Al-Azhar. penerbitan. perpustakaan  perpustakaan awam dan persendirian didirikan pada zaman Abbasiah.co. d) Istana  Pada zaman khalifah Muawiyah.  Universiti terkenal di Sepanyol adalah Cordova. Kemunculan institusi-institusi pendidikan menyebabkan berlaku perkembangan ilmu yang sistematik dan terancang.  Ruangan dalam istana yang dikenali sebagai Shalunatul Adabiyah digunakan untuk tujuan perbincangan agama. Perkembangan ini juga telah menyebabkan lahir ramai golongan cerdik pandai yang memberi sumbangan dalam pelbagai lapangan ilmu.Modul Soalan Sejarah 1. Sevilla.  Institusi sekolah yang terkenal adalah sekolah Baghdad. Mustansiriyah. penulisan. universiti  Universiti seperti Nizamiyah.

c) Pendidikan di Athens bertujuan melahirkan warganegara yang sempurna dari segi perkembangan tubuh dan minda secara harmoni.Modul Soalan Sejarah 1. b. Bandingkan matlamat pendidikan dalam tamadun Islam dan tamadun Eropah dari zaman Yunani hingga zaman pertengahan.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.co. psikologikal. Isi i. g. beriman.w.  Sistem pendidikan dalam tamadun Islam menekankan kepentingan dunia dan akhirat.a. Pendahuluan  Tamadun Islam dan Eropah telah memberikan sumbangan dalam bidang pendidikan. Pendidikan juga bertujuan merangsang dan mendorong seseorang itu mencapai nilainilai murni dalam kehidupan dan akhirnya dibuat penilaian tentang pencapaian pendidikan itu sendiri. Pendidikan juga bertujuan mendapat keredaan Allah (swt) dengan mentaati segala suruhanNya dan meninggalkan segala larangaNya serta mengabdikan diri dengan tulus iklas kepadaNya. Untuk memperkenalkan kepada manusia akan kedudukan dan tanggungjawab masingmasing terhadap diri sendiri serta mendedahkan mereka akan hubungan-hubungan sosialnya.) Matlamat pendidikan dalam tamadun Islam.cc 5. agama dan negara. Pendidikan Islam juga bermatlamat melahirkan anggota masyarakat yang sempurna. pendidikan bertujuan menyediakan individu bagi menghadapi kehidupan selepas mati. bermanafaat dan berakhlak mulia. 10 . f) Matlamat pendidikan zaman ini adalah mendekatkan diri kepada tuhan dan menanamkan nilai-nilai moral dalam pembelajaran. Menurut Hassan Langgulung. f. bertakwa dan beramal soleh. keluarga.) Matlamat pendidikan dalam tamadun Eropah a) Pendidikan di Sparta bertujuan melahirkan individu yang boleh bertindak dan pembentukan warganegara tentera yang sempurna. Bertujuan untuk melahirkan insan yang kamil. b) Pendidikan di Sparta menekankan latihan fizikal sebagai persediaan untuk melahirkan individu yang setia kepada negara. tujuan pendidikan islam adalah untuk melahirkan insan yang sempurna dari segi rohaniah. Untuk meningkatkan semangat ilmiah dan cintakan ilmu pengetahuan serta menguasai pelbagai bidang ilmu dapat berkecimpung di dalam kerjaya hidup. e. d) Pendidikan di Rom.  Dalam tamadun Eropah. manakala dalam tamadun Eropah dapat di kesan sejak zaman Yunani. jasmaniah dan membuat persiapan bagi kehidupan di dunia dan akhirat. ii. Pendidikan juga melibatkan proses sepanjang hayat iaitu dari buaian hingga ke liang lahad.  Pendidikan dalam tamadun Islam bermula sejak zaman Rasulullah s. d. c. e) Pada zaman pertengahan awal. a. sebagai tentera dan pahlawan yang hebat. matlamat pendidikan mengalami perubahan mengikut zaman berasaskan keperluan masyarakat dan negara. intelektual. bersifat utilitarian iaitu menekankan nilai-nilai yang dapat menanamkan semangat kebangsaan untuk kepentingan negara. bertanggungjawab kepada diri.

STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. berakhlak mulia. 11 . Dalam tamadun Eropah matlamat pendidikan mengalami perubahan selaras dengan kehendak negara.co.cc Kesimpulan   Matlamat pendidikan dalam tamadun Islam adalah melahirkan insan yang sempurna. beriman dan membuat persiapan bagi menghadapi kehidupan di dunia dan akhirat.Modul Soalan Sejarah 1.

STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. irsyad.Modul Soalan Sejarah 1. Dayah Terungku Chik c) Rangkang -Pondok-pondok didirikan di sekeliling masjid sebagai asrama & dinamakan sangkang -Di Acheh pendidikan peringkat menengah pertama = sangkang -Ilmu-ilmu yg diajar fiqh. ibadat. tasawuf. di susun baik oleh pemerintah a) Zaman kerajaan islam Perak -Tempat-tempat pendidikan didirikan & dinamakan Zawiyah pd awal abad ke 10M -Tujuan mengajar rakyat Perlak untuk mendalami ilmu pengetahui mengenai islam -Pusat pendidikan tinggi Dayak Cot Kala -Pusat pendidikan islam tinggi yg pertama di Asia Tenggara b) Dayah -Disamakan dgn sekolah mengah atas -Terhadap hampir di setiap daerah -Berpusat di masjid bersama sangkang -Kebanyakannya di luar masjid :  Semua pelajaran dlm bahasa arab  Bersifat umum @ khusus (untuk wanita sahaja)  Ilmu yang di ajar seperti fiqh. Terdapat pelbagai istilah dalam pengertian terhadap pendidikan islam – contohnya tasbiyyah. tasawuf. Isi -proses pengislaman bawa perubahan besar dalam konteks pendidikan islam di Nusantara khususnya di Acheh -Terdapat persamaan dgn perkembangan pendidkan islam di asia barat -Sejarahnya bermula sejak zaman kerajaan Perlak & Pasai.cc 6. pertukangan  Contohnya Dayak Cot Kala. sejarah islam -Kitab-kitab bahasa melayu & Arab d) Meunsah @ Madrasah -sekolah permulaan @ sekolah dasar 12 . Terangkan sistem pendidikan Islam di Acheh abad ke 18.adat resam masyarakat 2. ta’lim .co. tauhid. Bentuk dan corak sistem pendidikan berbeza ikut masa tempat. Pendahuluan Sejarah pendidikan bermula sejak kewujudan manusia 1. Proses bermula sejak kelahiran berterusan hingga akhir hayat 3. ta’dib. pertanian. & tadris. kemuncaknya pada abad 17M & 18M -Institut pendidikan di Acheh -organisasi yg di rancang. tauhid.

Turki. bahasa Arab. & rakyat jelata -pelajar dari luar seperti Melaka. Parsi. akhlak -Kitab melayu seperti perukunan. dorongan sultan untuk keg.co.Modul Soalan Sejarah 1. India -guru & ulama tempatan yg terkenal seperti Abdul Samad Falimbani. Masail Muhtadin e) Jamiah Baiturrahman (Universiti) -pendidikan di masjid contoh . ibadat. Contoh . Ilmiah -pelajar terdiri daripada golongan bangsawan. menengah & peringkat tinggi -Pemerintah-pemerintah Acheh cintakan ilmu & kehadiran ramai ulama yg mengarang kitab-kitab terkenal menjadikan Acheh sebagai Serambi Makkah. Pattani.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. Rahim. Darul Tafsir wal Hadis -pendidikan dijalankan oleh guru-guru & ulama -orang asing seperti Arab. baca Al-Quran.cc -di setiap kampung / desa -diajar tulis. masjid Bayt. dapat naungan. raja. Shamsuddin al Sumaterani -menjadi penasihat sulta. Masjid Bayt-al Rahman -berperanan sebagai pusat pendidikan tinggi -mempunyai beberapa das / fakulti. 13 . Jawa Kesimpulan -Sepanjang keagungan kerajaan Acheh ia telah mempunyai satu sistem pendidikan yg baik dari peringkat rendah.

similar. madrasah. Institusi Pendidikan terdiri daripada sekolah . -terdiri daripada rumah Kiyai.pondok . Pasai .pondok -pendidikan dijalankan secara berkelompok dalam satu lingkaran dengan beberapa Santari(sistem halaqah) -mengajar kitab-kitab Arab yang terjemah dalam bahasa jawa . Institusi Pendidikan merujuk kepada tempat di mana proses pengajaran dan pembelanjaran di jalankan 2.dual . Istana -merupakan institusi Pendidikan yang penting di Melaka .kolej .cc 7.diasaskan oleh Tengku Chik Mohammad . -di pasai istana raja merupakan pusat perbincangan dan perdebatan tentang isu-isu agama yang di sertai oleh raja dan ulamak -di melaka istana berfungsi sebagai pusat perbincangan ilmu agama.dan Acheh. -tenaga pengajar terdiri daripada ulama (tok guru) 2. Isi Institusi Pendidikan di alam melayu .yang menubuhkan Dayah Lok Kala -antara Dayah terkenal ialah :  Dayah Kot Kala –Acheh timur  Dayah Seuruleu-Acheh tengah . Pesantren -merupakan institusi Pendidikan di jawa dan madura.co.Pasai 3.  Dayah Belang Peria –Samudera. 14 .STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.masjid. Bincangkan institusi Pendidikan yang terdapat dalam sistem Pendidikan Islam di Alam Melayu . 4.barmin . dan sebagainya.istana . pusat pengajian anak-anak raja dan sebagai perpustakaan serta tempat penyalinan dan penterjemahan . -korikulum tidak sahaja berfokus kepada ilmu akhirat tetapi juga ilmu2 dunia yang lain . Institusi Pendidikan islam di alam melayu tidak banyak berbeza antara satu negeri satu negeri dengan yang lain .Modul Soalan Sejarah 1.dan telok manok . 1. 3.surau.surau. Pendahuluan 1. -bermula di petani pada abad ke –12 masihi -menyerupai institusi Pendidikan tertinggi di Acheh (Rangkang) -antara pondok terkenal di patani –dala . Pondok -merupakan institusi Pendidikan tertua di Asia tenggara . -bermula pada abad ke 10 masihi. universiti . Dayah -merupakan institusi Pendidikan yang di amalkan di Acheh -merupakan kompleks Pendidikan yang mengabungkan beberapa buah “balee” dan “rankang” .

dan johor -tenaga pengajar terdiri daripada guru-guru agama yang berkhidmat secara sukarela .  Pusat penterjemahan dan penyalinan kitab-kitab agama .tasauf .hadis.  Pusat pengumpulan dn penyimpanan kitab-kitab agama .sumatrani .Samsuddin al.istana dan masjid menjadi saluran penting dalam menyampaikan pengajaran secara berkesan kepada masyarakat . 5. -mata pelajaran yang di ajar ailah fekah.dayah . Masjid -merupakan institusi Pendidikan formal di melaka .  Pusat Pendidikan bagi anak-anak raja dan bangsawan . Kesimpulan Institusi Pendidikan seperti pondok . 15 .usuluddin . tafsir dn lain-lain-para pelajar terdiri daripada golongan bangsawan kerabat di raja dan rakyat jelata .STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.co.Modul Soalan Sejarah 1.dan Nuruddin al-raniri -secara umumnya istana berfungsi sebagai  Tempat perbincangan ilmu agama  Tempat perbincangan ahli bijak pandai dan ulamak .cc -di Acheh istana menggalakkan perkembangan ilmu tasauf hingga lahir beberapa orang tokoh tasauf terkenal spt Hamzah Fansuri .

dimana institusi keluarga memainkan peranan mendidik anak-anak mereka tentang nilai-nilai budaya. pendidikan lebih dimonopoli oleh golongan bangsawan dan kerabat diraja. Karya-karya yang dihasilkan berdasarkan epik Ramayana dan adalah Sumana-Santaka. Bincangkan dasar pendidikan. Manakala karya yang dihasilkan berdasarkan epik mahabrata adalah Arjuna Vivaha dan Bharatayuddha. Pendidikan ada zaman tersebut bertujuan untuk mendewa-dewakan golongan pemerintah dan bangsawan. Alam Melayu adalah terdiri daripada negara-negara seperti Malaysia.Juga terdapat lebih drp1 ribu pelajar mempelajari pelbagai bidang ilmu agama budha dibwh pengawasan pendeta Dharmakirti. Isi A. Sistem Pendidikan di Alam Melayu. 2. Pengenalan 1. 5. adat ostiadat.Ini dapat dibuktikan dengan kenyataan I-Tshing bahawa Srivijaya yg terletak di Sumatra yang merupakan pusat pengajian agama Budha yg terkenal di alam melayu pd abad 6 masihi. dan kurikulum pendidikan yang wujud dalam Tamadun Alam Melayu. Dkalangan rakyat biasa. Matlamat pendidikan pada zaman tersebut juga bertujuan melahirkan lebih ramai golongan pendeta agama Budha. Sebelum kedatangan Islam ia merujuk kepada pengaruh Hindhu-Buddha. Pendidikan pada zaman tersebut telah memberi tumpuan kepada agama Hindu-Budha kerana ia merupakan prasyarat untuk memegang jawatan dalam perkhidmatan kerajaan.sastera dan roman seperti Harivamsa. Filipina dan Brunei.Smaradahana dan Bhomakavya.penemuan inskipsi-inskipsi Sanskrit dibeberapa tempat di Indonesia seperti kutei bertarikh 400m mengandungi bukti bahawa bahasa Sanskrit dipelajari oleh golongan Brahmin di Nusantara. Kesannya. 3. Indonesi. 1. Pendidikan adalah satu disiplin yang berkaitan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan persekitarannya. Dari segi dasar dam matlamat pendidikan dapat dilihat daripada dua sudut iaitu sebelum kedatangan Islam dan selepas kedatangan Islam. Untuk tujuan ini epik-epik Hindu seperti Ramayana dan Mahabrata diterjemahkan kepada bahasa Jawa Kuno dan bahasa Bali. pantang larang serta kemahiran pertukangan. Sebaliknya pemikiran masyarakat sebelum islam dikongkong 16 . Harisraya dan Arjunavijaya. Pendidikan pada zaman tersebut juga bertujuan mengajar bahasa Sanskrit yang yang digunakan sbg bahasa istana dan penulisan rekod-rekod rasmi.cc 8.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. Dalam bidang pendidikanwalau bagaimanapun ianya mempunyai dasar. Selepas kedatangan islam wujud pendidikan yang menekankan konsep nasionalisme dan pengetahuan akliah. Ia merupakan satu kegiatan terancang dan sistematik bertujuan untuk memantapkan perkembangan jasmani dan rohani untuk menjalani kehidupan yang lebih sempurna. Pengetahuan rasionalisme merupakan satu cara falsafah berdaarkan alam semesta yang menggunakan cara tatatertib akal. Sebelum kedatangan islam tudak wujud satu system ilmu yang bersifat resionalisme. 4. institusi pendidikan.co.Modul Soalan Sejarah 1.Hasil kegiatan ini telah melahirkan karya bercorak mitos. 2. institusi dan kurikulum pendidikan yang tersendiri. pendidikan diberi secara tidak formal.

surau dan madrasah memainkan peranan dalam pendidikan dan ianya sudah mula di gunakan sejak zaman kerajaan Pasai lagi . Semasa alam melayu mpenganut agama hindu budha istana dan karton memainkan peranan sebagai pusat pendididkan secara formal yang banyak dimonopoli oleh golongan kerabat diraja dan bangsawan.Pengajaran yg di ajar di rumah lebih di kenali dgn pendidikan tak formal .matematik.Pada zaman Hinddu – Buddha . di Minangkabau sebagai surau .Guru guru ini membaca kitab kitab suci dan murid muridnya duduk secara halaqah iaitu dalam bulatan .Hadis .Fikah. tafsir Al – Quran . Selepas kedatangan Islam .undang undang dan ilmu perang Kesimpulan Sebagai kesimpulan .pentadbiran.Modul Soalan Sejarah 1.kurikulum pendidikan lebih menekankan tentang agama iaitu Usuluddin .Rumah guru agama juga memainkan peranan dalam pendidikan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka .Pendidikan Islam diberikan oleh guru guru yang dibawa dari Arab .Hadis dan bahasa Arab . Tasawuf.Parsi.Tasawur .kewangan.Contohnya istana Melaka bukan sahaja sebagai tempat perbincangan ilmu agama juga berfungsi sebagai perpustakaan dan tempat penyalinan dan penterjemahan .Begitu juga dengan kurikulum pendidikan juga berbeza . Sekolah pondok terawal ( tempat pengajian ) . Di Tanah Melayu dan selatan Thai di kenali dengan pondok .Pendidikan formal dijalankan di Istana 11. Pendidikan pada masa itu bukan sahaja bertumpu di istana malah di perluaskan kepada rakyat jelata.Turki dan India . di Jawa sebagai pesantran manakala di Sulawisi sebagai pengajian .Pada peringkat universiti pula selain bidang agama. Disamping itu institusi keluarga juga memainkan peranan dalam memdidik rakyat biasa tetapi proses pembelajaran dijalankan secara tidak formal. Di Acheh pelajar pelajar lulusan madrasah akan meneruskan pengajian mereka di Rangkang atau Kolej mata pelajaran yang diajar meliputio semua bidang ilmu seperti ilmu kalam . Selepas kedatangan Islam . cth : rumah Maulana Yusof 8. pusat pusat Ibadat seperti masjid . rumah guru .STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.cc oleh kepercayaan karut dan tahyul. sebuah masjid atau surau yang berfungsi sebagai tempat berjemaah dan asrama untuk pelajar . Ini selaras dengan ajaran islam yang menekankan konsep persamaan dan kewajiban menuntut ilmu tanpa mengenal batas jantina. sejenis puisi nyayian bercorak agama .Ini menunjukkan pengaruh agama adalah penting dalam perkembangan pendidikan di Alam Melayu 17 .Malah intitusi dan pusat pendidikan juga adalah berbeza beza . dapatlah dikatakan bahwa matlamat pendidikan adalah berbeza mengikut zaman iaitu sebelum Islam dan selepas kedatangan Islam .Al-Quran . 7. pelajar di ajar ilmu perubatan. Melaka dan Acheh . Fekah . 6. Kurikulum pendidikan adalah berbeza2 mengikut peredaran zaman .co.Pendidikan di istana lebih difokuskan kepada golongan istana dan bangsawan .Pelajar lulusan sekolah pondok berpeluang melanjutkan pelajaran ke Makkah dan setelah menamatkan pengajian mereka bertugas sebagai guru guru agama 10. kitab agama banyak digunakan dlm pendidikan . bahasa Arab dan kanak kanak juga di ajar lagu Qasidah . Institusi pendidikan yang memainkan peranan dalam perkembangan pendidikan juga dapat dilihat semasa ajaran hindu –budha dan selepas kedatangan islam. Pelajar pelajar lulusan RAngkang akan melanjutkan pelajaran di pusat pengajian tinggi yang dikenali sebagai Jamiah Bait Ar – Rahman 9. sekolah pondok yang dikenali dengan pelbagai nama . di Acheh dipanggil Dayah . Manakala istana memainkan peranan penting sebagai pusat pendidikan sejak zaman Pasai lagi . Akhir sekali .

 Pendidikan tinggi dikendalikan matha dan monastri yang merupakan kolej berasrama penuh. Bincangkan sistem pendidikan dalam tamadun India pada zaman klasik.Modul Soalan Sejarah 1.  Terdapat juga institusi yang dikenali sebagai matha. kurikulum dan institusi pendidikan.  Melahirkan individu yang mempunyai tingkah laku. Isi-isi penting a) Matlamat pendidikan  Pendidikan bertujuan membebaskan manusia daripada ikatan duniawi dan mencapai moksha (nirvana)  Melahirkan insan yang menjalankan tugas-tugas keagamaan.  Pelbagai kaedah seperti kaedah lisan. falsafah. Proses pengajaran dan pembelajaran  Pendidikan formal bermula selepas upacara upayana. proses pengajaran dan pembelajaran. pertanian.  Guru-guru terdiri daripada golongan Brahman.co.  Sistem pendidikan di India meliputi matlamat pendidikan. diskusi. Kurikulum  Kurikulum pendidikan dalam tamadun India berbeza mengikut keperluan dan kasta seseorang.  Pendidikan rendah dijalankan di rumah guru (gurukula) dan agrahara.  Terdapat empat jenis ilmu pengetahuan yang utama iaitu falsafah. perdagangan dan politik 18 b) c) d) e) . iaitu peringkat rendah dan tinggi.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.cc TEMA 5 –( PENDIDIKAN ) 1. nilai moral dan personaliti yang baik. Veda. pemahaman.  Sistem monotorial dipraktikkan di mana guru-guru dibantu oleh pelajar-pelajar senior. Pendahuluan  Masyarakat India mempunyai sistem pendidikan yang sistematik pada zaman klasik. Peringkat pendidikan  Terdapat dua peringkat.  Institusi kedua adalah sekolah yang didirikan atas tanah yang dikurniakan oleh raja. logik dan ilmu ketenteraan. Mereka tidak dibayar gaji. perdebatan dan amali digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. penternakan. Universiti ini menawarkan subjek seperti teologi. peringkat pengajian. hafalan. Institusi pendidikan  Pada peringkat awal proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan di rumah guru.  Terdapat juga pusat-pusat pengajian tinggi seperti universiti Vikramasila dan universiti Nalanda.

bidang pembelajaran yang penting pada zaman klasik ialah astronomi. perubatan dan nahu.co. politik. pembentukan akhlak dan memelihara warisan budaya.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.cc  Selain itu. 19 .Modul Soalan Sejarah 1. Kesimpulan  Matlamat akhir pendidikan ialah pencapaian nirwana.

 Institusi pendidikan lama Athens adalah seperti berikut.Pelajar mempelajari muzik.  Penekanan diberikan kepada ilmu.  Akademi atau sekolah pendidikan tinggi. aritmatik dan menghafal sajak serta syair. Isi-isi penting i. muzik dan kesukanan. muzik.  Kurikulum bagi pelajar berusia 20 hingga 30 tahun meliputi subjek sains. Kanak-kanak mempelajari pentathlon dan kemahiran membaca dan menghafal.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.  Kurikulum di sekolah rendah menekankan latihan fizikal. ucapan. mengira dan retorik.  Sekolah bagi kanak-kanak berusia 7 tahun.Kanak-kanak diberi latihan gimnastik. seni.Modul Soalan Sejarah 1.  Institusi pendidikan baru terdiri daripada .  Sofis terkenal adalah Protogoras dan Gorgias.  Kedua-dua mempunyai ciri-ciri pemerintahan sendiri. membaca.  Kurikulum peringkat menengah bagi pelajar berusia 18 hingga 20 tahun menekankan latihan fizikal dan sukan pentathlon.) Sistem pendidikan Athens  Dasar pendidikan  Pendidikan bertujuan melahirkan warganegara yang sempurna dari segi perkembangan tubuh dan minda harmoni. geometrid dan astronomi.co. Institusi pendidikan  Institusi pendidikan di Athens terdiri daripada. pengajar di sekolah dikenali sebagai sofis. Pendahuluan  Tamadun Yunani terletak di tepi sungai Tibet di Lembah Latium.  Institusi pendidikan baru Athens.  Tamadun Yunani sangat mementingkan pendidikan kepada rakyatnya sehingga berjaya melahirkan cendekiawan. Jelaskan sistem pendidikan negara kota Athens dan Sparta dalam tamadun Yunani. aritmetik. Tenaga pengajar  Pada zaman Solon.  Dua buah kota yang terletak pada zaman Yunani ialah Athens dan Sprata. Kanak-kanak diberi latihan fizikal yang ringan dan permainan.  Sekolah bagi kanak-kanak berusia 12 hingga 15 tahun.  Institusi pendidikan lama Athens.  Univeristi bagi pelajar berusia 18 tahun.cc 2.  Sekolah bagi kanak-kanak berusia 15 tahun. penulisan. 20    .  Sekolah yang menekankan pembelajaran bacaan. Kurikulum  Kurikulum negara kota Athens berbeza mengikut usia pelajar.  Athens mahu melahirkan warga yang serba boleh dalam pelbagai bidang pendidikan. menulis dan mengira. pembacaan.

    Tahap kedua (abad keempat hingga 338 M)  Semasa Raja Philip Macedonia pelajar diajar tatacara kehidupan awam. kuat.  Kurikulum meliputi aspek tatabahasa.  Pelajar belajar di gimnasium  Guru yang mengajar dikenali sebagai sofis dan yang terkenal ialah Protogoras dan Gorgias.  Lelaki berusia 20 tahun akan menjalani kehidupan militer sebenar.  Kurukulum Sparta menekankan latihan fizikal  Lelaki yang berusia 18 tahun akan diajar cara-cara peperangan. retorik dan pidato.  Apabila berumur 30 tahun. Pelajar juga dibimbing oleh hamba yang dikenali sebagai poedagogus. mengira dan menulis. Tahap pendidikan  Tahap lama (abad kelima hingga keenam S. sekolah tamat dan mereka ini akan berkahwin.  Peringkat menengah  Pelajar berusia 15 tahun. dan menanam semangat patriotik dalam diri mereka. Peringkat sekolah  Sekolah rendah  Pelajar belajar tinju dan muzik  Waktu belajar dari pagi hingga petang  Mereka menulis dan menyalin apa yang diajar oleh guru serta menghafal tanpa mengetahui maknanya.M. membaca. 21 .cc Guru yang mengajar muzik dikenali sebagai Cithana dan Lyre.  Kanak-kanak melibatkan diri dengan belajar muzik. Guru-guru akan mengajar pelajar menulis dan menyalin serta menghafal tanpa memahami maksud. iaitu akademik. khususnya Majlis Areopajus.) Sistem pendidikan Sparta  Di negara Sparta.  Pada umumnya sekolah di Athens di bawah penyeliaan negara.  Guru yang mengajar muzik dikenali sebagai Cithana dan Lyre.Modul Soalan Sejarah 1.  Institusi pendidikan awal ialah keluarga.  Wanita diberi kebebasan menjalani kehidupan di luar rumah dan mereka diajar aktiviti sukan.)  Kanak-kanak dilatih untuk keamanan dan gimnastik. pendidikan merupakan tugas negara dan mendidik kanak-kanak agar berani.  Solon mengasaskan Cynossarges.  Plato telah menubuhkan sekolah tinggi.co.  Peperiksaan setiap 10 hari.  Wanita diajar latihan fizikal adalah untuk melahirkan keturunan yang sihat.   ii.  Institusi pendidikan sebenar Sparta adalah di berek tentera.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.

taat dan berguna kepada bangsa.co.Modul Soalan Sejarah 1.cc Kesimpulan  Terdapat jurang perbezaan antara Athens dengan Sparta dari segi pembentukan warga melalui pendidikan.  Kedua-duanya melahirkan warganegara yang berilmu.  Masih terdapat unsur-unsur persamaan dalam masyarakat Yunani. 22 .STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.

Muncul sekolah yang dikenali sebagai “ Adubba”.  Menyalin semula hasil-hasil sastera berbentuk metos.) Dasar pendidikan Mesopotamia a.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.  Guru besar dan guru-guru akan memeriksa tugasan pelajar.  Perkembangan sistem pendidikan jelas dalam aspek kurikulum. 23 d. e. . Institusi     pendidikan Pendidikan formal bermula pada pertengahan abad ketiga s. Sekolah-sekolah terdapat di rumah-rumah berhala yang ditadbir oleh golongan pendeta. c. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan tenaga pengajar. Kaedah pengajaran dan pembelajaran  Sampai ke sekolah pada waktu pagi.  Pelajar-pelajar menyalin teks tersebut pada kepingan tanah liat. Pendahuluan  Tamadun Mesopotamia dan Mesir purba mempunyai sistem pendidikan yang terancang.  Menguruskan pentadbiran sekolah. Tenaga pengajar  Guru-guru terdiri daripada golongan pendeta.  Pendidikan juga bertujuan untuk mencapai kemahiran yang tinggi dalam tulisan Cuneiform. Sekolah berperanan sebagai pusat intelektual.  Antara tugas guru atau pendita adalah . lagu-lagu suci dan pepatah.  Terdapat sifir-sifir matematik dan kamus bahasa Sumeria.m.  Tamadun Mesopotamia dan Mesir purba merupakan antara tamadun awal yang membangunkan sistem pendidikan. Matlamat pendidikan  Pendidikan bertujuan melatih jurulatih bagi melaksanakan pentadbiran dan menguruskn ekonomi ladang-ladang milik rumah berhala dan istana. zoologi.  Pelajar-pelajar menghafal karya-karya klasik. Bandingkan dasar pendidikan dalam tamadun Mesir purba dan Mesopotamia. b.  Semua bahan pembelajaran disediakan oleh guru.Modul Soalan Sejarah 1. institusi. pelajar dikehendaki membaca teks klasik. Kurikulum pendidikan  Terdapat dua kumpulan subjek iaitu bercorak semi saintifik dan sarjana serta bercorak sastera dan kreatif. cerita-cerita epik. geografi dan mineralogi.  Buku-buku tentang botani.cc 3. matlamat pendidikan.co. Isi-isi penting i.

 Peringkat ke dua mempelajari perkataan-perkataan dalam teks kesusasteraan.  Kemahiran bertulis ditekankan. Dasar pendidikan  Masyarakat Mesopatami memberi keutamaan kepada pendidikan . d.co. Kurikulum pendidikan  Subjek-subjek seperti geografi.  Pelajar menyalin teks-teks klasik pada Ostrada iaitu serpihan batu dan tembikar. Selain sekolah terdapat juga kolej( House Of Lifes) Keistimewaan kolej. Menulis latihan pada kepingan tanah liat untuk pelajar salin semula.  Menterjemahkan teks-teks ke dalam bahasa Vernakular. Memeriksa hasil kerja pelajar.  Sekolah juga berperanan sebagai pusat penilian kreatif. perdagangan dan keagamaan diajar.Modul Soalan Sejarah 1.  Peringkat ke tiga menyalin teks-teks klasik. b. Kaedah pengajaran dan pembelajaran  Peringkat permulaan penghafalan huruf.  Melahirkan individu yang boleh membaca dan menulis supaya mereka dapat pekerjaan.  Sekolah diuruskan oleh rumah-rumah berhala. Pengetua atau guru besar sekolah dikenali sebagai Ummie. Institusi      c. Sekolah diuruskan oleh rumah-rumah berhala dan istana.  Pelajar-pelajar yang lulus peperiksaan akan dilantik menjadi pegawaipegawai kerajaan. ii. matematik.) Dasar pendidikan Mesir purba a. Menguji pemahaman pelajar. Matlamat pendidikan  Memberikan pengetahuan dan pelajaran tentang kehidupan sehari-hari. bahasa asing.  Berperanan sebagai pusat kebudayaan dan pembelajaran di Mesopotamia.  Memberikan perkhidmatan kepada Firaun dan kerajaan.  Mata pelajaran sastera diutamakan.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.cc        f. 24 . Belajar selama 12 tahun. Menghasilkan dokumen tentang sejarah dan teknologi Mengumpulkan teks-teks klasik. Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. pendidikan Kanak-kanak mula pergi ke sekolah semasa umur empat tahun.:  Akademi pengajian tinggi  Kemudahan Skriptorial dan perpustakaan  Menawarkan kursus pendidikan dan perubatan.

dan falsafah. 25 .  Golongan kaya mengundang guru-guru khas ke rumah. Tenaga pengajar  Kanak-kanak kampung diajar oleh jurutulis dirumah sendiri.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. sejarah.Modul Soalan Sejarah 1.  Mata pelajaran yang diajar berkaitan dengan minat dan masa depan pelajar.  Sekolah khas untuk anak-anak kerabat diraja dan bangsawan. agama.cc e. matematik.  Anak-anak tukang mahir dan pegawai kerajaan dihantar ke sekolahsekolah khas menjadi pelatih. Dasar pendidikan  Peringkat rendah  Bermula semasa kanak-kanak berumur 6 tahun.  Undang-undang falsafah. Kesimpulan  Tamadun Mesopotamia dan Mesir purba memberi sumbangan besar dalam bidang pendidikan dan melahirkan ramai cendikiawan.  Perkembangan ini meletakkan asas bagi kemajuan dalam bidang intelektual seperti astronomi.  Sekolah terdapat di rumah-rumah berhala di pekan-pekan besar. matematik.  Tidak terdapat satu set sukatan yang sama atau sistematik. muzik.  Di sekolah pelajar-pelajar diajar membaca dan menulis. f.  Anak-anak Firaun diajar oleh tutor di istana.co.  Peringkat tinggi  Untuk golongan bangsawan sahaja. lukisan dan kitab agama diajar.

c) Kolej atau akademi  Institusi pendidikan Tinggi dilengkapi dengan kemudahan perpustakaan dan skriptoria.cc 4.  Rumah Nabi Muhamad S. astronomi dan perubatan.  Madrasah terawal dan terkenal adalah Madrasah Nizhamiyah .  Terdapat sekolah-sekolah khas untuk melatih anak-anak kakitangan kerajaan. Ash. rumah guru memainkan peranan sebagai institusi pendidikan. Pendahuluan  Institusi pendidikan berperanan dalam mengurus dan mentadbir pendidikan secara sistematik.) Institusi pendidikan Islam a) Masjid  Masjid memainkan peranan sebagai pusat pembelajaran. b) Istana  Anak-anak Firaun menerima pendidikan di istana raja.  Institusi-institusi pendidikan di Mesir ialah rumah guru. d) Sekolah pertukangan  Melatih pelajar dalam bidang pertukangan.jurutulis.  Tutor diraja akan mengajar anak-anak raja  Terdapat sekolah-sekolah khas untuk anak raja dan golongan bangsawan.) Institusi pendidikan Mesir a) Rumah guru  Pada peringkat awal. istana. Isi-isi penting iii.  Kanak-kanak dihantar ke rumah guru ketika berumur empat tahun.  Perlu menerima latihan praktikal daripada pakar-pakar.  Pada zaman keagungan Baghdad terdapat 300.  Tamadun Islam dan Mesir melahirkan banyak institusi-institusi pendidikan yang berperanan dalam melahirkan golongan cendekiawan.W dan rumah Ulamak seperti Ibnu Sina dan Imam alGhazali digunakan untuk pembelajaran . istana dan universiti. sekolah perkukangan dan pusat latihan profesional.falsafah. sejarah. sekolah. perpustakaan. madrasah.  Sekolah-sekolah ini khas untuk pelajar lelaki.000 masjid yang digunakan untuk pembelajaran.  Subjek agama dan sekular diajar.  Ditadbir oleh rumah-rumah berhala.  Antara masjid penting ialah Jami. al Mansur dan Masjid Jam. pendidikan . matematik. iv. pendeta dan arkitek.co. Bandingkan institusi pendidikan dalam tamadun Mesir purba dan Islam .STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. kolej atau akademi. 26 . e) Pusat latihan profesional  Melatih golongan profesional seperti doktor. b) Madrasah  Madrasah mengambil alih peranan masjid kerana berlaku pertambahan pelajar.  Didirikan khas untuk anak-anak raja dan golongan bangsawan  Subjek-subjek yang diajar adalah kesusasteraan. agama.A. c) Rumah ulama  Rumah Arqam Ibn Arqam di gunakan pada zaman awal perkembangan Islam.  Antara institusi pendidikan dalam tamadun Islam ialah rumah ulama.Modul Soalan Sejarah 1. masjid. undangundang.ah Amru b.

 Universiti terkenal di Sepanyol adalah Cordova. Mustansiriyah. penerbitan. perpustakaan  perpustakaan awam dan persendirian didirikan pada zaman Abbasiah. Sekolah  Institusi sekolah memainkan peranan dalam menjalankan penyelidikan serta penemuan sains.co. Sevilla.  Institusi sekolah yang terkenal adalah sekolah Baghdad.Modul Soalan Sejarah 1. Kesimpulan  Tamadun Mesir dan Islam melahirkan banyak institusi pendidikan . istana di gunakan untuk pembelajaran.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. universiti  Universiti seperti Nizamiyah.  Perpustakaan ini memainkan peranan dalam peminjaman buku.  Perkembangan ini juga telah menyebabkan lahir ramai golongan cerdik pandai yang memberi sumbangan dalam pelbagai lapangan ilmu. Al-Azhar. penterjemahan dan penjilidan. Rasyidiah dan Al-Zaitouna berperanan dalam penyebaran ilmu pengetahuan. 27 .  Kemunculan institusi-institusi pendidikan menyebabkan berlaku perkembangan ilmu yang sistematik dan terancang. Malaga dan Granada. penulisan.cc d) e) f) g) Istana  Pada zaman khalifah Muawiyah.  Ruangan dalam istana yang dikenali sebagai Shalunatul Adabiyah digunakan untuk tujuan perbincangan agama.

Bandingkan matlamat pendidikan dalam tamadun Islam dan tamadun Eropah dari zaman Yunani hingga zaman pertengahan. f) Matlamat pendidikan zaman ini adalah mendekatkan diri kepada tuhan dan menanamkan nilai-nilai moral dalam pembelajaran. bersifat utilitarian iaitu menekankan nilai-nilai yang dapat menanamkan semangat kebangsaan untuk kepentingan negara. intelektual. manakala dalam tamadun Eropah dapat di kesan sejak zaman Yunani.co.) Matlamat pendidikan dalam tamadun Eropah a) Pendidikan di Sparta bertujuan melahirkan individu yang boleh bertindak dan pembentukan warganegara tentera yang sempurna. matlamat pendidikan mengalami perubahan mengikut zaman berasaskan keperluan masyarakat dan negara. beriman. tujuan pendidikan islam adalah untuk melahirkan insan yang sempurna dari segi rohaniah. l.w. iv. Pendidikan juga bertujuan mendapat keredaan Allah (swt) dengan mentaati segala suruhanNya dan meninggalkan segala larangaNya serta mengabdikan diri dengan tulus iklas kepadaNya.a. Pendahuluan  Tamadun Islam dan Eropah telah memberikan sumbangan dalam bidang pendidikan. k. pendidikan bertujuan menyediakan individu bagi menghadapi kehidupan selepas mati. bertanggungjawab kepada diri. d) Pendidikan di Rom. psikologikal. Pendidikan juga melibatkan proses sepanjang hayat iaitu dari buaian hingga ke liang lahad. Menurut Hassan Langgulung.cc 5. Isi-isi penting iii. c) Pendidikan di Athens bertujuan melahirkan warganegara yang sempurna dari segi perkembangan tubuh dan minda secara harmoni. m. Bertujuan untuk melahirkan insan yang kamil. bermanafaat dan berakhlak mulia.  Pendidikan dalam tamadun Islam bermula sejak zaman Rasulullah s. b) Pendidikan di Sparta menekankan latihan fizikal sebagai persediaan untuk melahirkan individu yang setia kepada negara. bertakwa dan beramal soleh.) Matlamat pendidikan dalam tamadun Islam.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. i. jasmaniah dan membuat persiapan bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Kesimpulan : Apa-apa yang berkaitan 28 .  Dalam tamadun Eropah. sebagai tentera dan pahlawan yang hebat. Pendidikan Islam juga bermatlamat melahirkan anggota masyarakat yang sempurna. Untuk memperkenalkan kepada manusia akan kedudukan dan tanggungjawab masingmasing terhadap diri sendiri serta mendedahkan mereka akan hubungan-hubungan sosialnya. Pendidikan juga bertujuan merangsang dan mendorong seseorang itu mencapai nilainilai murni dalam kehidupan dan akhirnya dibuat penilaian tentang pencapaian pendidikan itu sendiri. h. j. keluarga. e) Pada zaman pertengahan awal.  Sistem pendidikan dalam tamadun Islam menekankan kepentingan dunia dan akhirat. n.Modul Soalan Sejarah 1. Untuk meningkatkan semangat ilmiah dan cintakan ilmu pengetahuan serta menguasai pelbagai bidang ilmu dapat berkecimpung di dalam kerjaya hidup. agama dan negara.

tubuh secara harmoni. . Terangkan dasar dan kurikulum pendidikan negara kota Athens dan Sparta di dalam tamadun Yunani. Dasar pendidikan di Athens lebih bermatlamatkan kepada melahirkan warganegara atau individu yang boleh bertindak dan pembentukan warganegara yang sempurna.Modul Soalan Sejarah 1. diajarkan oleh institusi-institusi pendidikan seperti sekolah dan akademi.cc 6. 2. Isi Jawapan A. Dasar pendidikan negara kota Athens 1.Dasar pendidikannya adalah selaras dng matlamat utk mewujudkan warganegara yg kuat dari segi fizikal dan mentel utk mempertahankan dan melindungi negara. -Dasar pendidikan di Sparta bermatlamt untuk membentuk warganegara tentera yang sempurna manakala pendidikan di Arthens pula bermatlamat melahirkan melahirkan warganegara yang sempurna dari segi rohani dan jasmani. Pendahuluan -Pendidikan merupakan satu proses sosial dalam memberikan pengetahuan kepada seseorang melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan melalui institusi pendidikan formal dan tidak formal.Dasar pendidikan Athens juga memberikan penekanan kepada latihan fizikal khususnya bagi melahirkan tentera dan pahlawan yang handal.Kanak-kanak Sparta yang berumur 7 th keatas di wajibkan menjalani latihan ketenteraan untuk menjadi tentera yg berani dan handal.Salah satu aspek penting adalah latihan fizikal.Dasar pendidikannya lebih memberi penekanan kepada hasrat dan keinginan kerajaan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai ilmu pengatahuan yang cukcp serta mampu mempertahankan negara.Kanak-kanak dalam lingkungan 8-18 th akan melalui perbagai jenis latihan fizikal yg amat lasak dan ganas. Kurikulum pendidikan dalam masyarakat Sparta berasaskan kpd prinsip kehidupan masyarakatnya yg mendukung hasrat utk berkorban demi mempertahankan kebebasan dan kedaulatan tanah air.co. Oleh itu kurikulum pendidikannya mementingkan kekuatan seseorang warganegara mempertahankan negara. -Dasar dan kurikulum pendidikan tamadun-tamadun dunia berbeza antara satu sama lain. Dasar pendidikan di Sparta pula lebih kepada melahirkan warganegara yang sempurna dari segi perkembangan mental . Ia selaras dengan matlamat dan falsafah pendidikan sesebuah tamadun itu sendiri. Kurikulum Pendidikan Sparta 1.di antara aktiviti lasak itu 29 2. -Kurikulum merupakan skop atau isi kandungan yang terkandung dalam mata-mata pelajaran yg.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. dalam usaha melahirkan tentera atau warganegara yg kuat.

Kaum wanita akan dilatih dengan . 4. Kanak-kanan yang berusia 7 hingga 14 biasanya dihantar kesekolah dan menjalani latihan .M lebih memberi penekanan kepada membaca.membaling cakera dan tarian. Pada usia 18 tahun atau pada peringkat Universiti / Institusi awam pula. kerajaan Sparta menganggap latihan ini penting untuk membolehkan kaum wanita melahirkan bayi yang sihat.retorik .M hingga ke 4S. Kurikulum Pendidikan Athens 1. Mereka dikehendaki berkhidmat dan menjalani 10 tahun dalam dunia peperangan dengan memburu binatang dan mengawal sempadan . melompat .kanak yang berusia 7 tahun .cc termasuklah melempar cakra. Dalam usia 20-an . 30 . mereka diberikan kemahiran asas dalam muzik. bertinju disamping menari dan menyanyi.tinju. Di awal umur 19 tahun kanak-kanak ini di latih menggunakan senjata dan cara bertempur.lumba lari. ketabahan dan kekuatan fizikal .Modul Soalan Sejarah 1.Ia bertujuan utk menjadikan kanak2 tersebut lasak dan mempunyai nilai2 yg baik. Kurikulum pendidikan bagi kanak2 yang berusia 15 tahun keatas pula lebih memberikan penumpuan kepada latihan/kemahiran dalam kursus lima bahagian yang dipanggil penthathlon. 2. kurikulum sekolah lebih bersifat memberi latihan fizikal yang ringan dan permainan bola . kurikulum dan latihan gimnastik akan di perkenalkan kepada mereka.membaca.Mereka juga diberikan pendidikan dalam kursus2 tugas2 ketenteraan untuk menjadi warganegara yang dikenali sebagai Ephebus(youth) 5. Kanak. Kanak – kanak itu juga disebat di tempat penyembahan dewa untuk menguji ketahanan .co. termasuk juga kemahiran membaca dan menghafal . ucapan . mengira. Ia meliputi lompatan. melontar cakera dn lembing.menulis dan mengira.Ia selaras dengan kehendak kerajaan sebagai persediaan untuk menjadi warganegara yang benar-benar lasak.larian. warganegara diterapkan dengan nilai dan kehidupan ketenteraan /militer yang sebenar . belajar muzik dan pembacaan mengikut kandungan atau kurikulum zaman lama.M hingga 5 S.bergusti. berlari.melempar lembing dan pertandingan bertempur dgn musuh. Individu perlu mengangkat sumpah untuk menjadi warganegara yang baik. Manakala kurikulum zaman baru yang bermula dari pertengahan abad ke 5 S. Apabila kanak2 tersebut mencapai usia 12 hingga15 tahun .M). Kaum wanita juga diberikan latihan fizikal atau jasmani untuk meningkat taraf kesihatan mereka . Ia bertujuan untuk menyiapkan diri sebagai warganegara yang lasak dan berguna. 4. 3. Ia bertujuan untuk menanamkan semangat patriotic dan melahirkan ibu yang sihat serta berketurunan baik. Kurikulum pendidikan di Athens boleh di bahagikan kepada kurikulum zaman lama dan zaman baru. (aritmetik) dan tatabahasa. 5. (abad ke 6 S. 3.Bahkan diadakan peperiksaan / pemeriksaan setiap 10 hari.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. Biasanya bayi yang baru dilahirkan dibiarkan beberapa lama di tanah lapang dan jika tahan dan sihat akan diambil untuk dilatih sebagai tentera.

Diperingkat akedemi ( Sekolah Pendidikan Tinggi) pelajar2 bebas memberikan pendapat . Motifnaya adakah untuk menyediakan individu kepada kejayaan awam.cc Kanak2 juga diajar menghafaz sajak dan syair di peringkat sekolah rendah. aritmetik . 6. geometri dan astronomi diperkenalkan dan diajar untuk mengasah berfikir dan mencari kebenaran serta melahirkan taat setia kepada negara. Kesimpulan : Apa-apa yang berkaitan 31 .STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. Pada masa usia antara 20-30 tahun .co. Pada usia 35 hingga 50 tahun . individu akan mengabdikan diri kepada kerja2 kebajikan dan kepentingan negara. kurikulum seperti sains .Modul Soalan Sejarah 1.

persendirian dibiayai golongan kaya atau pegawai-pegawai awam Sekolah Tinggi -Maharaja Wu Ti dirikan sekolah tinggi di ibu kota 5)Peraturan/ Syarat-syarat Menduduki Peperiksaan -Peperiksaan diduduki setelah tamat pendidikan menengah untuk layak memegang jawatan kerajaan -Tiada had umur utk duduki peperiksaan (contoh :anak.cc 7. ijazah Hsiu Tsai Tahap 2 -Peperiksaan Diperingkat ibukota Provin Si/wilayah -Jika lulus memperolehi ijazah Chun Jen Tahap 3 -Peperiksaan Di ibu Kota Empayar/d istana dgn kehadiran Maharaja -Memperolehi ijazah Chin Shih -ahli-ahli akademik ini dilantik menjadi ahli Han-Lin (Imperial Academy) -3 ahli akademi paling tinggi diberi gelaran Chuang Yuan 4)Institusi pendidikan China -Sekolah Rendah -di rumah guru.datuk-serentak) -peraturan ketat sepanjang waktu 32 .Modul Soalan Sejarah 1.rumah berhala.ayah.co. Sejauh mana sistem pendidikan China menjurus ke arah menyediakan pelajar untuk peperiksaan awam? Pengenalan -Sejarah pendidikan bermula sejak kewujudan manusia -Bentuk dan corak system pendidikan berbeza ikut masa.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.pagoda lama.pondok.rumah penaung yg kaya -Sekolah Menengah -tajaan kerajaan.tempat dan adat resammasyarakat -Berterusan sejak kelahiran sehingga akhir hayat Satu seni yg membolehkan manusia mengumpulkan segala pengalaman yg diperolehi dalam kehidupan dan menyampaikan pengalaman itu kpd generasi baru Isi Jawapan 1) Sejarah Peperiksaan Awam China -bermula pada zaman Maharaja WuTi Dinasti Han –dikenali peperiksaan awam China pemerintahan berpusat perlukan pegawai-pegawai kerajaan yg cekap dan terlatih utk mentadbir -sistem pendidikan tradisional Chna dimajukan utk lahirkan pegawai-pegawai cekap -mempengaruhi kebudayaan China selama 2000 tahun 2)Tujuan Pendidikan China -bukan utk memajukan individu @kehidupan social rakyatnya -tujuan memungkinkan murid lulus peperiksaan mengikut keperluan tertentu -mempunyai hbgn erat dengan system pemilihan pegawai-pegawai awam melalui peperiksaan 3)Dasar Pendidikan China -menyediakan pelajar utk tiga peringkatijazah akademik dam 3 tahap peperiksaan iaitu Tahap 1-peperiksaan kelayakan didaerah iaitu: -peperiksaan rasmi pertama di bandar utama kounty jika lulus.

Teks digunakan san Tzu Ching iaitu ringkasan cerita pendek falsafah Confucias dan sejarah Cina *Sekolah rendah .hafal 9 buku suci antaranya Five Classics.belajar tulis huruf penting .cc -peperiksaan peringkat daerah.Modul Soalan Sejarah 1.Belajar dirumah .co.   Sekolah Menengah .3 hari -peperiksaan peringkat wilayah-3 tahun sekali -penipuan dlm peperiksaan –hukum mati -ada amalan tidak jujur seperti pljr menipu dan pegawai kerajaan terima rasuah 6) Kurikulum  Peringkat awal .Dibekalkan latihan karangan.penulisan esei. KESIMPULAN -Pendidikan rasmi China berkembang melalui dikri yang ditentukan oleh orentasi kebudayaan China -Walaupun system pendidikasn China menjurus kepada peperiksaan awam tetapi ia masih bersifat intelekual dan praktikal 33 .STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman.jelaskan kandungan buku suci .kesusasteraan dan esei Sekolah Tinggi -terjemahkan buku2 suci ke dlm bahasa cina moden .The Four Books dll.

-Pendidikan mengalami perkembangan yang berterusan dan banyak madrasah menjadi pusat2 pengajian dan budaya yang penting di India di dirikan .co.sekolah (digabungkan dengan masjid dan khanqah) dan madrasah -Maktab dan sekolah menyediakan Pendidikan peringkat rendah –membaca dan menulis ilmu kira2 manakala madrasah pusat pengajian tinggi .astronomi lojik . -Institusi Pendidikan yang dikenali sebagai Matha di Kashmir – kuliah dalam pelbagai subjek dikendalikan oleh pakar dan diikuti oleh soal jawab . -Institusi pengajian lain – Varanasi .sains. Galurkan perkembangan institusi Pendidikan Tamadun India dan Tamadun Eropah sehingga Zaman Pertengahan . 2) Tamadun India –Zaman Petengahan -Terdapat 3 institusi Pendidikan utama iaitu maktab .Perhimpunan sarjana dikenali sebagai Gosti dan Pandita Sabha yang dinaungi oleh raja . Valabhi dll. Vedanga (6 cabang ) dan Purana (8 jenis ) -Pendidikan rendah lazimnya dikendalikan oleh sekolah2 yang ditadbir keluarga Brahmana .dan lain2. Tamadun India 1) Zaman Klasik / Vedik -Sistem Pendidikan India diperkenalkan pada zaman vedik (1500 SM) -Institusi Pendidikan terawal bermula di rumah Brahmana (guru) – pelajar2 mempelajari cara untuk menjalankan pelbagai upacara keagamaan dan subjek / pengajian utama dalam Veda .cc 8.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. Sistem Pendidikan dibiayai dan dikawal oleh kerajaan .Modul Soalan Sejarah 1.geometri. Pendahuluan onsep institusi / institusi Pendidikan Contoh2 institusi Pendidikan dan peranannya Isi Jawapan A.matematik .peraturan kerajaan. muzik dan kesenian . matematik. dan tanah2 untuk tujuan membina dan mengurus sekolah2 dianugerahkan oleh raja .. Sarasvati Mandira . 34 . Institusi Pendidikan merupakan satu saluran penting dalam menyampaikan pengajaran secara berkesan kepada masyarakat .pertanian.semasa pemerintahan Akhbar semua pelajar dikehendaki belajar buku2 mengenai moral. -2 universiti yang terkenal – Vikramasila dan Nalanda sarjana berkumpul secara formal untuk membahaskan tentang pelbagai subjek seperti syair.astronomi dan geografi . -Pemerintah Babur (Zaman Moghul) menubuhkan madrasah di Delhi untuk mengajar mata pelajaran teologi islam .sejarah. Chitor . Bodh-Gaya .

STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. Tamadun Eropah –Zaman Graeco.co. -Pendidikan baru ini .Zaman Pertengahan -Zaman Gelap tidak menjanjikan sebarang harapan kepada masyarakatnya-institusi gereja melalui sekolah2 monastri muncul sebagai institusi pendidikan yang penting. 35 .Di Alexandria muncul perpustakaan agung yang didirikan oleh Ptolemy Soter. -Warganegara diperlukan untuk mentadbir negara menyebabkan institusi sekolah ditaja oleh kerajaan untuk memenuhi aspirasi tersebut. Tamadun Eropah 1) Zaman Yunani -Di kota Sparta pendidikannya adalah untuk melahirkan warga negara yang lasak dan berani menyebabkan institusi pendidikannya terdiri daripada berek2 tentera untuk melatih belia2 menjadi tentera.Sekolah2 ini menekankan kehidupan berasaskan pengetahuan dan penelitian.cc B.disiplin yang ketat telah dilonggarkan dan wujud golongan guru yang dikenali sebagai sofis yang melengkapkan diri dengan ilmu untuk memenuhi keperluan Pendidikan.menulis .aritmetik menghafal sajak2 Homer dan hasil2 karya penyair lain . -Zaman Republik muncul institusi sekolah yang menekankan pembacaan dan latihan yang diperlukan untuk kehidupan tentera dan pengkajian tentang undang2 Twelve Tables. -Di Athens institusi sekolah untuk mengadakan latihan gimnastik dan muzik selain membaca menulis dan mengira. -Monastri Monte Cassino di kuil Appolo-7 jam kerja manual dan 2 jam pembacaan. 3) Tamadun Eropah. -Kanak2 lelaki belajr dengan tekun tentang kehidupan secara formal daripada bapa dan kanak2 perempuan akan mendapat latihan dirumah daripada ibu. hasilnya pada abad ke-4 lahir sekolah2 pendidikan tinggi yang menawarkan kursus yang tetap dan kaedah kritikan dan perbincangan yang routine. -Pendidikan Rom sebelumZaman Empayar adalah praktikal dan untuk memenuhi kehendak pekerjaan dengan matlamat untuk melahirkan warganegara dan tentera yang cekap. -Belia diajar untuk mengambil bahagian dalam kehidupan awam – cara untuk bercakap .Roman -Sekolah stoic dan epicurean diasaskan oleh zeno dan epicurus mengikut asas yang sama seperti academy dan lyceum. 2).Zaman Rom -Keluarga sebagai institusi pendidikan pertama dan mereka menerima latihan dalam bentuk perlakuan yang baik dan keperluan kepada obligasi social.Pada kurun ke-5 M akibat perubahan ekonomi dan politik lahir bentuk Pendidikan baru di Athens.Modul Soalan Sejarah 1. -Kebudayaan Hellenistik berkembang ke timur dan barat Greek sebagai pusat pendidikan menemukan pelajar dari semua bahagian dunia.Tumpuan gurunya untuk mengajar membaca.Pendidikan lebih menekankan kepada soal agama dan bertujuan menyediakan individu untuk kehidupan selepas mati. 4) Tamadun Eropah. -Muzium Alexandria dikenali sebagai The Temple Of The Muses didirikan untuk meneruskan kerja sebagai pertemuan ahli akademik dan penyelidik yang mengabadikan diri mereka untuk penyelidikan melalui perbelanjaan diraja.

mengira dan tatabahasa. 36 .undang2 dan teologi. -Di India asas institusi pendidikan bermula pada Zaman Vedik dan berkembang menjadi kompleks sehingga Zamann Pertengahan India.co.STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman. Kesimpulan (2m) -Institusi pendidikan di Eropah berkembangmengikut keperluan politik.Universiti2 awal diEropah Oxford dan Canbridge.Beliau menarik ahli akademik ke istananya-Peter dari Pisa dan Alcuin dari York.Modul Soalan Sejarah 1. -Kestabilan plitik pada kemuncak Zaman Pertengahan telah merintis kepada penubuhan Universiti . -Subjek2 diajar seperti bidang perubatan.cc -Frank Charlemagne menjadikan istana sebagai pusat pendidikan dengan mewajibkan setiap monastri mempunyai sekolah untuk kanak2 belajar menyanyi.Sekolah bertambah dan lebih bersifat secular-dikenali sebagai studia generelia dan kemudianny universiti.ekonomi dan sosial.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful