SMK TAMAN RINTING 2

Jalan Rinting, Taman Rinting, 81750 Johor Bahru

JEA:1064
TEL:07-3867137
FAX:07-3867193

BIODATA
(Dilengkapkan oleh pelajar)
NAMA:………………………………………………………………………….. NO. K/P:……………………………………………….…………..
TINGKATAN:..…………… JANTINA: (L/P) KAUM: MELAYU/CINA/INDIA/BUMI SARAWAK/ORANG ASLI/LAIN
AGAMA:ISLAM/BUDDHA/HINDU/KRISTIAN/SIKH/LAIN-LAIN.

WARGANEGARA: MALAYSIA/ ASING

PENJAGA: IBU/BAPA/IBU&BAPA/DATUK/NENEK/ABANG/KAKAK/SAUDARA/LAIN-LAIN.
NAMA PENJAGA:…………………………………………………………………………….PERKAITAN:……………………………………..
PEKERJAAN PENJAGA:………………………………………………………PENDAPATAN PENJAGA:……………………………….
ALAMAT: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NAMA IBU:…………………………………………………………….PEKERJAAN IBU:………………………………………………………..
NAMA BAPA:………………………………PEKERJAAN BAPA:………..……………PENDAPATAN BAPA:…………………………
NO. TEL PENJAGA :………………………………………..JENIS BIASISWA :……………………………..TAHUN:…………………….
STATUS KEMASUKAN : RAYUAN SEMULA/BUKAN RAYUAN SEMULA
(Dilengkapkan oleh guru)
NAMA PELAPOR: ……………………………………………………………………………TARIKH MELAPOR:…………………………….
TARIKH KEJADIAN:…………………………………………………………………………. MASA KEJADIAN:…………………………….
LAPORAN KES
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………............................................................................................................
Keterangan punca:diri sendiri/ persekitaran/ keluarga/ sekolah/ pengaruh luar/ lain …………………………….
Hubungan penjaga:belum/ sudah (tarikh ……………………. / melalui surat/ telefon/ lain …………………………..
Tindakan penjaga 1. Tiada sambutan
2. Datang berjumpa Pengetua/ HEM/ PK1/ PK KOKO/ Guru Disiplin/ Guru Tingkatan/
Guru Matapelajaran/ Guru (tarikh ……………………………………)
KETERANGAN TINDAKAN
1. Nasihat / Kaunseling
2. Amaran lisan / Surat amaran 1/2/3 (terakhir)
3. Rotan 1/2/ lebih 3 ……………………………………… Nama saksi ……………………………………………………………
4. Gantung / buang sekolah : Tarikh gantung / buang …………………. Tarikh ambil semula ……………….
5. Denda / Lain-lain ……………………………………………………….
6. Lapor pada polis 1. Tempat kejadian : Dalam / luar kawasan sekolah …………………………………………
2. Kedudukan kes: Menanti perbicaraan / dalam pemerhatian / kes selesai
diperingkat polis atau mahkamah
3. Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
Nama guru yang ambil tindakan: …………………………………………………………..
Tarikh: …………………………………………………………
Tandatangan guru: ………………………………………………..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful