You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ

310018 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Tel.: (586) 977-7267 * Fax.: (586) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977 7379 www.ParafiaSterlingHts.org sekretariat@ ParafiaSterlingHts.org

22 IV 2012

Biuro Parafialne czynne: od poniedziaku do pitku 10:00am 12:00pm 1:00pm- 5:00pm w soboty 10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadz Ksia Chrystusowcy: ks. Sawomir Murawka - proboszcz, ks. Jzef Siedlarz - wikariusz, ks. Stanisaw Drza - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

III NIEDZIELA WIELKANOCNA


Nawrcie si, aby odpuszczone zostay wasze grzechy Ze Zmartwychwstania Chrystusa wynika kilka oczywistych wnioskw: - ten kto uwierzy w Chrystusa nie jest ju wicej niewolnikiem prawa i grzechu, ale synem Boym, wyzwolonym z niewoli grzechu, - Chrystus jest jego jedyn nadziej i Panem, - grzech i mier nadal s naszym udziaem, ale nie jestemy ju bezbronni i bezradni wobec tych rzeczywistoci, bo Chrystus jest Zwycizc grzechu i Panem ycia, - w Nim i przez Niego moemy pokona grzech i sabo pojawiajce si w naszym yciu, - stalimy si wiatem wiata i gosicielami Dobrej Nowiny o zbawieniu czowieka, - Jezus jest pord nas, a my jestemy Jego wiadkami. Ustawicznie jednak potrzebna jest nasza zgoda na panowanie Chrystusa w naszym yciu i nasza wsppraca. Nie moe by tak, e z jednej strony wierz w zbawcz moc Boga, ale z drugiej strony pozwalam sobie y w zakamaniu i niejasnych koneksjach i ukadach ze zem, hodujc swoim namitnociom i sabociom. Jeli jednak nawet zdarzy mi si zgrzeszy, to zawsze mam t pewno, e z Jego pomoc mog "z tego doka wyj". Grzech nie jest moim panem, nie jest dla wierzcego adnym fatum, ani przeznaczeniem. Jest przypadoci czowieka, ktra zdarza si kademu yjcemu, ale nie jest koniecznoci i nie musz mu ulega, ani by od niego zaleny, bo zostaem wyzwolony z jego wadzy przez samego Syna Boego. Ktra religia wyzwala czowieka z grzechu w ten bardzo personalistyczny i peen godnoci sposb? ks. Kazimierz Kubat SDS

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights

Suba Liturgiczna
SOBOTA - 21 KWIETNIA

LEKTORZY
4:00 - Celina Basta 5:30 - Victoria Wystpek, Alexander Wystpek 8:00 - Edward Wajszczuk, Celina Pultanis 9:30 - Stanisaw Dobrzyski, Boena Dulemba, Eugenia Czaja 11:15 - Klasa 7 1:00 - Stanisaw Bis, Anna Marchel, Olga Oko 7:00 - Kl. 9 poniedziakowa

9:00 + Josephine Ciccone - Virginia Kunia 4:00 + Stanisaw, Genowefa, Marian Mieczkowski - rodzina 5:30 + Maria Pawlow, Anna Urbanik - przyjaciele
3 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 22 KWIETNIA

Sobota/ Niedziela - 28/29 kwietnia

8:00 + Z rodziny Szubzdw - crka 9:30 + Tadeusz Jackiewicz - syn z rodzin 11:15 O Boe bog. dla Marysi z ok. 7 rocz. urodz. oraz ukasza i Elbiety z ok. 8 rocz. lubu 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 1:00 + Stanisaw Frylewicz w 6 rocz. mierci - rodzina 1:00 + Zygmunt Niemyjski - Rolph i Lorri Pasternacki 1:00 + Janina Zakrzewska 1:00 + Marianna Cepiska 1:00 + Irena Zalewska - Emil i Krystyna Filip 7:00 + ukasz Skowroski i za zm. z rodz.- rodzice i siostra
PONIEDZIAEK 23 KWIETNIA

9:00 Dzik. za otrzymane aski

- E.C. Wajszczuk

WTOREK 24 KWIETNIA

4:00 - (chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii) 5:30 - (chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii) 8:00 - Izydor Szklarski, Edward Szymanski 9:30 - Eryk Niemczyk, Augustyn Nytko, A. Popawski, Zdzisaw Skorupa 11:15 - Jerzy Rakowiecki, Jerzy Sokoowski, Zdzisaw Wolan, Krzysztof Zadrozny 1:00 - Jan Berent, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Janusz Wolkowicz 7:00 - Adam Jasiski, Kazimierz Modzelewski

KOLEKTORZY Sobota/ Niedziela 28/29 kwietnia

9:00 Za parafian
RODA 25 KWIETNIA

9:00 + Marianna, Mirosawa, Teodor Zembrzuski 7:00 + Bronisaw Kulpa - Stanisaw Bis
CZWARTEK 26 KWIETNIA

9:00 O Boe bog. dla Iwony z ok. urodzin


PITEK 27 KWIETNIA

- rodzice

My czsto, za witym Tomaszem, mwimy: szukam Boga. Tymczasem ju wiemy: nie trzeba Go szuka. Bg jest, i to zawsze. Trzeba Go tylko rozpozna. I to niech na nas ciy obowizek dawania wiadectwa, e Bg jest i mona Go rozpozna. Niedziela dzisiejsza przeywana jest jako Niedziela Biblijna i pocztek Tygodnia Biblijnego. Niech ta wita Ksiga towarzyszy nam kadego dnia, w kadej modlitwie. Nie rozstawajmy si z owym najwspanialszym listem Boga do czowieka. Patronowie tego tygodnia: Jutro, 23 kwietnia, uroczysto w. Wojciecha Patrona naszej Ojczyzny. Jego mczeska krew, wylana na pocztku historii Kocioa w naszym kraju, staa si prawdziwie nasieniem chrzecijan. Zwracajmy si z gorc modlitw przez ordownictwo witego Wojciecha, aby jego ofiara cigle oywiaa wiar Polakw. W rod, 25 kwietnia w. Marek Ewangelista. Przez Jego wstawiennictwo modlimy si o dobre urodzaje i o bogosawiestwo dla pracujcych na roli. Promy take o to, aby nikomu na wiecie nie brakowao chleba.

9:00 + Jzef Kagan - rodzina 7:00 + Stanisaw Rusin w 12 rocz. mierci - syn z rodzin 7:00 + Stanisaw Dziura w 4 r. m. i za zm. z rodz. Dziurw
SOBOTA 28 KWIETNIA

9:00 + Aleksander Janik 4:00 Dzik. z prob o Boe bog. dla Mariusza i Elbiety Maruszczakw z ok. 25 rocz. lubu 5:30 + Zenon Szymaski - Dominik
4 NIEDZIELA WIELKANOCNA 29 KWIETNIA

8:00 + Regina Szklarska w 5 rocz. m. Walter, Helen Skrtkowicz - syn i kolega 9:30 + Dominika i Jzef Jezusek - L.A. Malarz 11:15 + Agnieszka Hoowiska 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 1:00 Dzik. i o Boe bog. dla rodziny Orzo 1:00 + Antoni Dragan w 2 rocz. m. - ona Halina Dragan 1:00 + Danuta Leko 1:00 + Regina i Bolesaw Kobylecki 7:00 + Bronisaw Kulpa - Stanisaw i Maria Zielonka z rodz.

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights


MSZE WITE U KSIY CHRYSTUSOWCW Intencje Zbiorowych Mszy w., ktre odprawi Neoprezbiterzy, mona zamwi wypeniajc formularz znajdujcy si na stoliku z tyu kocioa. PIELGRZYMKA DO ZIEMI WITEJ Organizujemy pielgrzymk do Ziemi witej na przeomie wrzenia i padziernika tego roku, zainteresowani szczegami proszeni s do zakrystii po ulotki. Prosimy o wpacenie zaliczki wszystkich chtnych na pielgrzymk. KONCERT W CAFE PROWINCJA Serdecznie zapraszamy 29 kwietnia po Mszy w. o godz. 1:00 p.m. na Koncert p. Kazimierza Jdralczyka pt. Umarli aby y - dotyczcy ycia i mierci Jana Pawa II oraz ofiar w Smolesku. PIERWSZA KOMUNIA WITA Przypomnienie dla rodzicw: 28 kwietnia, sobota w tym dniu wszystkie dzieci bd miay zaliczenie formuy spowiedzi 1 maja, wtorek prba o godz. 7:00 pm 5 maja, sobota - prba o godz. 10:00 12:00 pm wszystkie dzieci przychodz na godz. 10:00 am 8 maja, wtorek Prba Generalna, godz.7:00 pm 10 maja, czwartek, o godz. 7:00 pm wystrj kocioa, bardzo prosz o pomoc przy dekoracji 11 maja, pitek - godz. 6:00 pm - I Spowied w. 12 maja, sobota - godz. 10:00 am - I Komunia w. Prosimy o punktualnie przywoenie dzieci na prby.
ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII WITEJ

PODZIKOWANIE Skadamy serdeczne podzikowania wszystkim zaangaowanym w przygotowanie wiconki Parafialnej. Bg zapa za woony trud i ofiarowane serce! WAKACYJNY PROGRAM DLA DZIECI Od czerwca rozpoczynamy wakacyjny program dla dzieci przedszkolnych. Szczegy: p. Marta 586286-8452, p. Marzena 586795-8653 i p. Justyna 586795-0794. REMONT PRZEDSZKOLA Szukamy kontraktorw do remontu przedszkola parafialnego. Zgoszenia do koca kwietnia. WIOSENNA ZABAWA GRALSKA Koo Grali zaprasza na Zabaw, ktra odbdzie si 5 maja o godz. 7:00pm. Bilety 21 i 29 kwietnia po Mszach w. Kontakt p. Magosia: 586 943-8071. II SPOTKANIE MODZIEY POLONIJNEJ MORASKO 2012 W ubiegym roku zorganizowaymy po raz pierwszy Spotkanie Modziey Polonijnej. Udzia liczebny by skromny, ale pierwsze szlaki zostay przetarte. W tym roku planujemy ponowi t form spotkania dla modziey, z ktr Siostry pracuj na polonijnych placwkach. Spotkanie odbdzie si w dniach od 27 lipca do 3 sierpnia. W programie: wyjazd do Czstochowy, Biskupina, Poznania (zwiedzanie Seminarium Ksiy Chrystusowcw, katedry i rejs statkiem). Koszt uczestnictwa 600 z. Zgoszenia prosz przysya na adres: smpmorasko2012@wp.pl. Zgoszenia prosz nadsya do 15 czerwca 2012. WAKACJE DLA MODZIEY Siostry Misjonarki Chrystusa Krla zapraszaj modzie od 13 do 18 lat na Wakacje z Bogiem, od 24 czerwca do 1 lipca 2012 roku w Orodku Rekreacyjnym w Marianville, MI. W programie: wsplna modlitwa i Msza wita, spotkania formacyjne - katechezy i rozmowy, ognisko, zabawy, piew i taniec, zawody i zajcia sportowe, basen. Opata $360.00. Informacje i zgoszenia: s. Dorota (773) 704 2267.
Jeeli kto z Polonii mieszkajcej w Metropolii Detroit kwalifikuje si na otrzymanie amerykaskiego obywatelstwa, ale posiada skomplikowan sytuacj prawn, ktra moe by przeszkod w jego otrzymaniu i wymaga pomocy prawnej prosimy o kontakt: 248 396-1370. Oferta wana jest do padziernika 2012 r. Kontakt - 248 396-1370.

Dla dzieci z klasy IV, ktre w ubiegym roku przystapiy do Pierwszej Komunii w., Rocznica odbdzie si w niedziel 20 maja o godz. 11:15am. Prosimy, aby dzieci przyszy na t uroczysto w strojach komunijnych. KALENDARIUM PARAFII 12 maja - Pierwsza Komunia wita 13 maja - Msza w. Prymicyjna Ks. Antoniego Brooksa 13 maja - Dzie Matki 20 maja - Rocznica Pierwszej Komunii Zakoczenie roku katechetycznego 2011/12 2 3 czerwca - Festiwal Parafialny 10 czerwca - Boe Ciao 17 czerwca - Dzie Ojca 25-26 sierpnia - Odpust Parafialny, Piesza Pielgrzymka
NASZYM MODLITWOM POLECAMY CHORYCH: Ojca Konrada, s. Magorzat, Antoniego, Danut, Ew, Helen, Marka, Iren, Leszka, Franciszka, Jzefa, Zofi, Dan, Krzysztofa, Mariana, Marka, Czesawa, Roberta i Floriana oraz dzieci ze Wsplnoty Razem.

POMOC W SPRAWACH EMIGRACYJNYCH

Ofiary niedzielne z 15 kwietnia: Ofiary z kopert: $5,631.00 Ofiary bez kopert: $2,027.00 Serdeczne Bg zapa za zoone ofiary.

Pomoc su Siostry Misjonarki Chrystusa Krla: s. Magorzata Tomalka MChR s. Agnieszka Jach MChR tel. domu sistr: (586) 979- 0255 Program Radiowy Ksiy Chrystusowcw Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM Ze stacji WNZK 690 AM prowadzony przez ks. Jzefa Siedlarza, SChr Rada Duszpasterska: Przewodniczca: Mariola Vanderest (248) 879-5898 Zastpca: Krzysztof Wszdyby Sekretarz: Magdalena Hondo (586) 566-1636 Jolanta Gmurowska, Iwona Jdrzejczak, ukasz Macig, Mariusz Maruszczak, Zbigniew Rakowiecki, John Roland, Barbara Somiska Rada Finansowa: Przewodniczcy: Walter Maziarz (586) 873 - 8156 Zastpca: Alicja Karlic (313) 365 - 1990 Sekretarz: Elzbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski, Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin, Wadysaw Szaflarski, Wojciech Urban Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636 Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217 Ministranci - ks. Jzef Siedlarz SChr Grupa Modlitewna Opiekun duchowy - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 Grupa Modlitewna- Rodziny Nazaretaskie Magorzata Purzycka - (248) 566 3468 Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Re Racowe - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Olga Osko - (586) 293 - 9177 Radio Maryja- Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koo Seniorw Zota Ra Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Rycerze Kolumba Ryszard Konrad - (586) 731-7573 Finanse - Celina Pultanis - (586) 731 - 0355 Koordynator do spraw Katechezy s. Magorzata Tomalka MChR Komitet Rodzicielski w Parafii Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898 Challenge Girls - Ania Roland (248) 579 - 3307 Magosia Purzycka - (248) 566 3468 Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344 Ping Pong - Eugeniusz Szamiel (248) 495 - 7517

Niedzielne Msze wite sobota - 4:00 po poudniu Saturday - 5:30 p.m. - in English niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziaem dzieci), 1:00 7:00 (z udziaem modziey) Codzienne Msze wite od poniedziaku do soboty - o godz. 9:00 AM; dodatkowo w rody i pitki o godz. 7:00 PM w I Czwartek miesica - o godz. 7:00 PM Adoracja Najwitszego Sakramentu od wrzenia do maja: w rody i pitki od 6:00- 7:00 PM oraz Pierwsze Pitki miesica od 9:30 AM do 7:00 PM Liturgia Godzin Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty o godz. 8:45 rano Sakramenty: Pojednania - codziennie p godziny przed Msz w. Chrztu - trzecia niedziela miesica po Mszy w. o godz. 1:00 po poudniu Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych kada trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00 po poudniu w kaplicy w. Maksymiliana Bierzmowania - cykl katechez przygotowujcych modzie w klasie smej Maestwa - naley zgosi 6 miesicy przed planowan dat lubu Chorych - w pierwszy pitek miesica, w sprawach nagych o kadej porze

Grupy i Zespoy dziaajce w parafii


Zesp Dziecicy Hosanna (sob. 11:00 pm) Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Osoby prowadzce - Marzena Szewczuk, Pawe Laskowski Zesp Modzieowy Laudamus Te - Justyna Pal Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4 - 5 lat) Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6 - 7 lat) Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny May Dunajec (9 - 12 lat) Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Dunajec (13 - 18 lat) Grupa I roda - 8:30PM, sobota 9:00 - 11:00AM Grupa II Wtorek - 8:00-10:00PM (sala Jana Pawa II) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469 Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Somiski Kontakt i informacje - Iwona Jdrzejczak (586) 739-1561 Caf Prowincja:
Poniedziaek, roda i pitek: 5:30-8:30 Wtorek: 4:00 - 8:30 Sobota: 10:00-1:00 Czwartek: nieczynne