KERJA KURSUS I – TUGASAN INDIVIDU Tulis satu tugasan 600-800 perkataan ( termasuk ‘quotes’ ) berdasarkan mana-mana

topik yang diberi. Rujukan hendaklah ditulis dengan jelas.

5 TONGGAK MATEMATIK.
PENGENALAN

DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Subjek Matematik adalah merupakan satu mata pelajaran penting.

yang

sangat

Melalui Matematik kita mampu untuk mempelajari yang betul dalam

pengiraan. Ini kerana Matematik sentiasa berada di sekeliling kita dan banyak perkara dalam kehidupan ini menggunakan matematik. Dalam pengajaran dan pembelajaran matematik, terdapat lima tonggak utama yang perlu kita ketahui dan pertimbangkan iaitu:      Penyelesaian masalah dalam Matematik Komunikasi dalam Matematik Penaakulan Matematik Perkaitan Matematik Aplikasi teknologi

1. PENYELESAIAN MASALAH DALAM MATEMATIK Tonggak yang pertama iaitu penyelesaian masalah dalam matematik adalah merujuk kepada penerangan mengenai bagaimana kita menggambarkan matematik itu. Masalah adalah satu kenyataan atau situasi dalam kehidupan seharian yang memerlukan penyelesaian. Manakala penyelesaian masalah pula ialah sesuatu proses yang digunakan untuk menentukan jawapan kepada sesuatu yang tertentu dengan terancang. Kemahiran di dalam penyelesaian masalah adalah satu fokus utama yang perlu diberi penekanan yang sewajarnya dalam kurikulum matematik, 1

memandangkan pelbagai masalah adalah berasaskan persekitaran dan dalam lingkungan seharian kita. Strategi-strategi penyelesaian masalah yang pelbagai. membuat simulasi. membuat jadual. 2 . Seperti dalam subjek bahasa. KOMUNIKASI DALAM MATEMATIK Komunikasi dalam matematik merangkumi pelbagai bentuk peluang komunikasi di dalam pelbagai persekitaran. Terdapat beberapa strategi yang boleh digunakan atau dipertimbangkan bagi menyelesaikan masalah. George Polya ( 1945) di dalam bukunya iaitu ‘How to Solve It´ ada menyatakan mengenai model peyelesaian masalah yang boleh digunakan oleh para pelajar dalam menyelesaikan semua masalah matematik. komunikasi matematik juga mencakupi aspek pembacaan. lisan dan penulisan. mengenalpasti pola. menggunakan analogi. Model ini sangat mudah digunakan kerana ianya adalah ringkas dan senang difahami. Dalam menghadapi sebarang masalah baru murid dapat mengaplikasikan pelbagai strategi dan mengadaptasikan apa yang telah dipelajari dengan lebih berkesan. Untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran dalam subjek matematik ini dapat berjalan dengan lancar. antaranya mencuba kes yang lebih mudah terlebih dahulu. yang digunakan dapat dikembangkan dan dihubungkaitkan masalah yang lama dengan yang baru. Pengetahuan di dalam menyelesaikan masalah matematik ini akan membina pengetahuan yang baru dalam diri pelajar. Secara tidak langsung. Dengan adanya situasi masalah yang berbeza murid juga dapat memperkukuhkan diri apabila menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan seharian. membolehkan minda murid berfikir secara kreatif dan inovatif. Pemilihan permasalahan yang sesuai akan membantu pelajar untuk menggunakan konsep dan prosedur yang telah dipelajari sebagai panduan untuk mereka menyelesaikan masalah tesebut. Jadi. cuba jaya.. jelaslah bahawa pengajaran dan pembelajaran menyelesaikan masalah ini akan memberi banyak manfaat kepada pelajar. melukis gambarajah dan bekerja ke belakang. teras yang pertama ini sewajarnya diwujudkan di dalam kurikulum sekolah. 2.

Terdapat empat ciri utama yang sangat penting dalam penaakulan matematik ini iaitu mengecam penaakulan sebagai perkara penting dalam matematik. Ia berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid. Terdapat empat prinsip utama komunikasi mengenai kebolehan yang sepatutnya ada pada pelajar bermula dari prasekolah sehingga ke sekolah menengah. lisan atau perbincangan serta penulisan akan meningkatkan pemahaman murid dengan lebih berkesan dalam pembelajaran matematik. Apabila murid dapat menguasai kemahiran komunikasi ini maka mereka akan lebih berkeyakinan dan ingin mempelajari sesuatu yang baru. membuat dan menyiasat masalah matematik. rakan sekelas dan orang lain. Penaakulan matematik ini perlu ditekankan kepada murid supaya mereka dapat mengembangkan pemikiran secara logik dan dapat berfikir secara lebih kritis. Kemahiran dalam menerangkan bahasa matematik dan mengetahui segala kosa kata matematik serta kefahaman terhadap definisi dan kesesuaian penggunaannya akan menjadikan masalah matematik itu dapat difahami dan diselesaikan dengan mudah. menyampaikan idea dan hasil pemikiran matematik dalam struktur yang jelas pada guru.Penggunaan pembacaan. 3. Penaakulan merupakan asas di dalam memahami matematik. Prinsip-prinsip ini sepatutnya menjadi pegangan kepada pelajarpelajar supaya konsep komunikasi ini dapat mereka gunakan dalam matematik. menganalisis dan menilai pemikiran dan strategi matematik yang digunakan oleh orang lain dan penggunaan bahasa matematik untuk menyampaikan idea matematik dengan lebih jelas. 3 . Prinsip-prinsip tersebut adalah mengorientasi dan menguatkan pemikiran matematik mereka menerusi komunikasi. memperkembangkan penaakulan dan bukti dalam permasalahan dan memilih serta menggunakan pelbagai cara penaakulan. PENAAKULAN MATEMATIK Penaakulan adalah tekaan atau telahan dalam menentukan sesuatu penemuan atau penyelesaian. Cara guru memberi penerangan dalam memberitahu sesuatu perkara mempengaruhi sesi pengajaran dan pembelajaran.

membuat pertimbangan. Oleh kerana kurikulum matematik terdiri daripada beberapa bidang yang saling berkait. maka dengan adanya perkaitan ini mereka tidak perlu banyak mengingat dan memahami konsep dan kemahiran secara berasingan. ciri-ciri atau model-model yang diberikan. murid boleh membuat hubungkait.Dalam proses penaakulan. Maka jelaslah bahawa perhubungan dalam matematik akan menjadikan pelajar lebih memahami perkara-perkara baru yang berkaitan dengan matematik. 4. menggunakan konsepkonsep ini dengan menghubungkaitkan dengan matematik dan yang terakhir adalah mengenal dan menggunakan konsep matematik dalam konteks lain. Matemetik berada di sekeliling mereka. Tiga standard utama perhubungan dalam matematik iaitu mengenal dan menggunakan perhubungan antara semua idea matematik. Murid juga hendaklah dilatih untuk memberi penerangan mengikut logik akal dengan cara menganalisis. beberapa perkara boleh dilakukan oleh seorang guru. Melalui fakta-fakta. perkaitan matematik perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan pengetahuan yang dipelajari dengan kehidupan seharian mereka. Ini kerana. Seseorang Pelajar yang mampu menghubung kaitkan pelbagai konsep matematik adalah mereka yang memahami matematik dengan mendalam tersebut dan menjadikan pelajar sangat mahir dalam penyelesaian masalah matematik. 4 . mereka akan belajar sesuatu yang lebih bermakna. Terdapat 3 jenis perhubungan yang membina pengetahuan matematik iaitu perhubungan antara pelbagai konsep dan idea dalam matematik. membuat penyiasatan dengan tekaan atau telahan. Secara tidak langsung. perhubungan antara pelbagai benda yang berkaitan dengan matematik dan perhubungan matematik dan konteks-konteks lain sama ada dalam akademik mahu pun dunia luar. menilai dan membuat justifikasi terhadap semua aktiviti yang dilaluinya. Guru seharusnya menggalakkan penemuanpenemuan baru dalam konsep penaakulan dan pembuktian ini supaya mereka dapat memahami konsep penaakulan. PERKAITAN MATEMATIK Dalam Kurikulum Matematik.

Aplikasi teknologi ini dapat membantu murid memahami konsep-konsep matematik secara jelas. 5 . penggunaan komputer. tepat dan lebih mendalam.5. dan internet secara tidak langsung akan menjadikan murid celik ilmu. Murid juga boleh meneroka ideaidea matematik yang baru. Contohnya. KESIMPULAN Keseluruhannya dapatlah disimpulkan bahawa setiap tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik ini banyak memberi manfaat kepada pelajar. APLIKASI TEKNOLOGI Aplikasi teknologi dalam matematik juga menjadi teras dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Ianya juga dapat membantu pelajar memahami matematik secara menyeluruh serta dapat menggunakannya dalam kehidupan harian. kalkulator. Penggunaan teknologi akan membantu murid dalam memahami dan menyelesaikan masalah matematik. Aplikasi matematik juga dapat membantu pelajar menambah ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang lain selain daripada matematik.

WWW.COM – Lima tonggak dalam matematik 3.Teras dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik 2. WWW.COM .4SHARED.BIBLIOGRAFI 1.edu.pdf 4.my/pdf/toggak.SCRIBD. http://jmat.ipgmksm. Modul BPG MTE 3102 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful