CONTOH SOALAN STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN 1 (1999-2010) BAB 1

NAMA:NOR FAHMEEZAH AB LAZID KELAS:6 LPU(2) NAMA GURU:PUAN NURAENI

CONTOH SOALAN TAHUN 1999

1.a.berikan 4 faktor pengeluaran bagi perniagaan(2m) -buruh/guna tenaga,pekerja,pengusaha -modal/sumber kewangan -mesin dan peralatan -Keusahawanan/usahawan -tanah

.b.nyatakan 4 tahap yang dilalui oleh sebuah kitaran ekonomi(2m) -pertumbuhan /pemulihan -kemewahan/kemakmuran -kemerosotan -kemelesetan

2.a.huraikan proses perniagaan(3m) -proses/kitaran kepentingan bermula dari pengambilan input seperti bahan mentah -input diproses melalui kaedah tambah nilai untuk mengeluarkan input -output dijual kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan

.b.jelaskan dengan ringkas mengapa perniagaan penting kepada ekonomi(7m)

-memberikan peluang pekerjaan -memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat -meningkatkan pendapatan Negara melalui kutipan cukai keuntungan perniagaan -mengeksploitasikan sumber-sumber alam -meningkatkan pembangunan insfraktuktur/prasarana -menggalakkan industri sokongan dan industri-industri lain -mencapai keseimbangan ekonomi

.c.nyatakan 5 faktor persekitaran umum yang mempengaruhi perniagaan.dengan member contoh,jelaskan bagaimana persekitaran tersebut mempengaruhi perniagaan(15m) i.persekitaran ekonomi -risiko dan ketidakpastian pasaran -dinamik/perubahan pasaran -kedudukan pasaran wang -keadaan/pertumbuhan dan kemelesetan ekonomi -pusingan perniagaan Contoh:penempatan pasaraya hanya sesuai di kawasan penduduk berpendapatan tinggi dan mampu.

ii.persekitaran politik dan perundangan -keadaan politik dan polisi awam sesebuah Negara peraturan,kawalan,sokongan dan galakan kerajaan. -sistem percukaian

Contoh:cukai dinaikkan untuk pusat hiburan,kedai minuman keras dan pusat permainan video.

iii.persekitaran sosiobudaya -hubung kait nilai budaya social amalan sesuatu kaum -perlindungan dan tanggungjawab social yang dipegangsesuatu bangsa -perubahan populasi -etika perniagaan Contoh:pakaian orang melayu berbeza dengan keperluan pakaian orang cina.oleh itu tidak sesuai jual baju melayu di petaling street.

iv.persekitaran persaingan -persaingan yang dihadapi -jenis struktur pasaran(persaingan tulen,monopoli,oligopoly,monopolistic) -persaingan harga -persaingan produktiviti -persaingan antarabangsa Contoh:perniagaan makanan segera,kereta baru/kereta terpakai

v.persaingan teknologi -sebarang penggunaan sains yang membolehkan sesuatu yang baru atau membentuk tugas atau prosedur kerja yang baru dan lebih baik Contoh:teknologi computer dalam perniagaan,penggunaan e-mail,e-commerce

vi.persaingan fizikal -persaingan yang sering dikaitkan dengan tenaga(minyak.ekologi -kemudahan pengangkutan dan perhubungan Contoh:kemudahan berdekatan pelabuhan bagi mengurangkan kos pengangkutan unntuk eksport dan import samada input/output. .elektrik dll) -sumber semula jadi -pencemaran alam sekitar.

terangkan setiap peringkat tersebut(6m) i.jelaskan maksud perniagaan tahap haluan dan berikan contoh(11/2m) -perniagaan haluan ialah perniagaan yang terlibat dalam bidang ekstraktif/pengeluaran bahan mentah Contoh:perniagaan francais KFC(asas) membuka perladangan KFC(haluan) 2.CONTOH SOALAN TAHUN 2000 1.memenuhi pesanan dengan memberikan contoh yang sesuai.proses perniagaan melibatkan tiga peringkat iaitu i.a.membangunkan keluaran ii.membangunkan keluaran -kenalpasti apakah keluaran yang hendak dikeluarkan supaya ia dapat member kepuasan kepada pengguna -buat inovasi terhadap keluaran sedia ada supaya mutu keluaran dan fungsi penggunaan dapat di tingkatkan .a.menguruskan permintaan iii.huraikan 3 kepentingan aktiviti perniagaan kepada masyarakat(3m) -memenuhi keperluan pengguna dengan menyediakan barang dan perkhidmatan -mewujudkan peluang pekerjaan melalui pengambilan pekerja untuk menjalankan usaha perniagaan -pembangunan masyarakat setempat dengan penyediaan peluang untuk menyertai perniagaan melalui system bekalan dan jualan b.

persekitaran fizikal adalah merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi di Malaysia.jalan keretapi.pengecualian cukai) .apa.kaselamatan) *zon perdagangan(harga tanah rendah.pembungkusan dan rangkaian -contoh:membuat pelancaran jualan secara besar-besaran dan menerima pesanan terlebih dahulu.memenuhi pesanan -merangkumi proses pengeluaran.bekalan air.jelaskan usaha-usaha yang teleh dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan untuk memantapkan lagi persekitaran fizikal perniagaan di Malaysia.laut) *kemudahan awam(elektrik.-mencipta 1 keluaran yang baru -contoh:PROTON keluarkan kereta WAJA ii.Menguruskan permintaan -mengenalpasti keperluan dan kehendak pengguna -merangkumi penyelidikan pemasaran.komputer dan lainlain.zon perdagangan bebas) *perhubungan(MSC. -contoh:menyediakan khidmat selepas jualan bagi kereta.memasang dan perkhidmatan selepas jualan. b.udara.jualan.(15m) -usaha-usaha kerajaan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan untuk memantapkan persekitaran fizikal perniagaan di Malaysia: *kemudahan pengangkutan(jalan raya.promosi.telekomunikasi. iii.pengiklanan.penyimpanan.

. *pembekal membekalkan keperluan perniagaan -hubungan dengan pembekal penting untuk memastikan bekalan sentiasa terjamin -pemilihan pembekal yang dapat menyediakan pelbagai kemudahan dapat membentuk perjalanan operasi perniagaan.*pelabuhan dan perundangan(sistem yang cekap dan terkini) c.”pelanggan dan pembekal merupakan dua pihak yang memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kejayaan sesebuah perniagaan”jelaskan penyataan ini.(4m) *pelanggan merupakan pengguna kepada keluaran -pelanggan mahukan kepuasan dalam penggunaan barang dan perkhidmatan -pelanggan yang akan menentukan kejayaan sesebuah perniagaan kerana mereka yang akan membayar bagi barang dan perkhidmatanyang disediakan.

(7m) .a.senaraikan 6 persekitaran umum organisasi(3m) *elemen persekitaran umum -ekonomi -persaingan dan jaringan -sosiobudaya -politik dan perundangan -teknologi -fizikal b.syarikat sendirian berhad iii.dari segi perundangan.sektor awam.CONTOH SOALAN TAHUN 2001 1.dan badan berkanun dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi Negara.bandingkan ketiga-tiga entity perniagaan yang berikut.koperasi *perkongsian-pendaftar perniagaan 2-20 org tidak terhad akta perkongsian 1961(pindaan) *syarikat sdn.bhd pendaftar syarikat 2-50 org terhad akta syarikat 1965 *koperasi jabatan pembangunan koperasi tidak kurang dari 100 org terhadakta koperasi 1948(pindaan 1993) 2.huraikan perkaitan antara peranan sektor swasta.(3m) i.a.perkongsian ii.

*sektor swasta -menjalankan aktiviti perniagaan -memberi/menyediakan peluang pekerjaan *sektor awam -pendorong dan penyokongdengan member kemudahan dan panduan kepada pihak swasta -mengurangkan lapisan birokrasi di sektor awam *badan berkanun -mengawal selia aktiviti perniagaan supaya aktiviti berlandaskan peraturan dan perundangan -menjaga kewibawaan sektor swasta -menyediakan sumber manusia(universiti) *peranan firma kecil dalam industry barangan elektronik -membekalkan bahan mentah kepada firma yang mengeluarkan barang siap -menyediakan kepakaran khusus seperti peralatan audio dibekalkan oleh pengeluar peralatan audio kepada PROTON -mengurangkan kos pembayaran -membuat/mengeluarkan barangan mengikut pesanan -kos pergudangan ditanggung oleh pembekal .

*kerajaan dan komuniti -kerajaan memperuntukkan peraturan dan undang-undang untuk dipatuhi oleh perniagaan.pengetahuan dan kemahiran pekerja juga perlu ditingkatkan dengan member latihan-latihan tertentu.serta pembayaran hutang kepada pembekal tepat pada masanya.c. -dengan itu kebajikan pekerja tidak boleh diabaikan. -perniagaan juga perlu menjalankan tanggungjawab social supaya mereka dapat memastikan sokongan yang berterusan dari masyarakat.ini akan menyebabkan kos pengeluaran akan meningkat. -selain daripada itu. *pekerja -merupakan asset penting dalam perniagaan.huraikan 4 unsur persekitaran tugas yang mempengaruhi sesuatu perniagaan(12m) *pelanggan -merupakan pihak yang membekalkan bahan mentah kepada perniagaan. -sekiranya produktiviti pekerja menurun. -perniagaan/syarikat tidak boleh mencemarkan alam sekitar dan tidak boleh menaikkan barangan sewenang-wenangnya. -hubungan yang baik antara perniagaan dan pembekal adalah bertujuan untuk menjamin bekalan yang berterusan pada harga yang berpatutan. . -perniagaan perlu sensitif kepada keperluan dan kehendak pekerja samada dalam bentuk kewangan atau bukan kewangan.

*pesaing -merupakan perniagaan yang lain dalam industri yang sama yang menawarkan barangan hampir sama. -syarikat perlu bersaing untuk mendapatkan syer pasaran bagi syarikatnya dan mendapatkan tapak yang kukuh dalam pasaran. -namun begitu persaingan perlulah adil supaya tiada syarikat yang melanggar etika perniagaan dan peraturan perniagaan. -pesaing akan meningkatkan kecekapan dan member manfaatkepada pengguna. .

 Aktiviti utama organisasi ialah penjualan barangan dan perkhidmatan.nyatakan 3 perbezaan selain daripada faktor perundangan antara organisasi perniagaan dengan organisasi bukan perniagaan. Organisasi bukan perniagaan  Matlamat utama adalah kebajikan sosial ahli  Sumber kewangan adalah daripada yuran ahli dan sumbangan masyarakat.a.terangkan 4 persekitaran umum dan bincangkan bagaimana setiap persekitaran tersebut mempengaruhi prestasi perniagaan. b. -meningkatkan ekonomi Negara.(12m) i.CONTOH SOALAN TAHUN 2002 1.(3m) -membantu meningkatkan pendapatan kerajaan melalui kutipan cukai dari perniagaan yang mendapat untung. -dinamik/perubahan-perubahan pasaran -kedudukan pasaran wang .huraikan 3 kepentingan aktiviti perniagaan kepada ekonomi Negara.(3m) Organisasi perniagaan  Matlamat utama adalah keuntungan  Sumber kewangan adalah daripada modal dan keuntungan syarikat.persekitaran ekonomi -risiko dan ketidakpastian pasaran.a. -mewujidkan petempatan baru/Bandar baru.  Aktiviti utama organisasi ialah bercorak kemasyarakatan. 2.

ii. iii.persekitaran sosiobudaya -hubungkait nilai budaya sosial amalan sesuatu kaum. -perlindungan dan tanggungjawab sosial yang dipeggang sesuatu bangsa -perubahan populasi Contoh:pakaian orang melayu berbeza dengan keperluan pakaian orang cina.tidak sesuai jual baju melayu di petaling street. iv.monopoli.oligopoly.oleh itu.persekitaran politik dan perundangan.-keadaan/pertumbuhan atau kemelesetan ekonomi -pusingan perniagaan Contoh:penempatan pasaraya hanya sesuai di kawasan penduduk berpendapatan tinggi dan mampu. -keadaan politik dan polisi awam sesebuah Negara -peraturan.kedai minuman keras dan pusat permainan video.persekitaran persaingan -persaingan yang dihadapi -jenis struktur pasaran(persaingan tulen.sokongan dan galakan kerajaan -sistem percukaian Contoh:cukai dinaikkan untuk pusat hiburan.kawalan.monopolistic) -persaingan harga -persaingan antarabangsa .

Contoh:perniagaan makanan segera.persaingan fizikal -persaingan yang sering dikaitkan dengan tenaga -sumber semulajadi -pencemaran alam sekitar.kereta baru/kereta terpakai v.penggunaan email.persaingan teknologi -sebarang perubahan penggunaan sains yang membolehkan manusia melakukan sesuatu yang baru atau membentuk tugas atau prosedur kerja yang baru dan lebih baik. . vi.ecommerce. Contoh:teknologi computer dalam perniagaan.ekologi -kemudahan pengangkutan dan perhubungan Contoh:kemudahan berdekatan pelabuhan bagi mengurangkan kos pengangkutan untuk eksport dan import samada input/output.

basikal adalah outputnya. *proses pemasaran. .(13m) *input -faktor pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan keluaran iaitu buruh.tayar.pemasar akan menjalankan fungsinya untuk mewujudkan ciri-ciri basikal seperti saiz.dan lain-lain.dan teknologi. -jabatan pemasaran akan menetapkan harga basikal berdasarkan aktiviti tambah nilai yang dilakukan. -bahan mentah seperti besi.modal dan usahawan. -transformasi adalah aktiviti tambah nilai dalam proses pengeluaran -input ditukar kepada output dengan menggunakan manusia. -peralatan seperti mesin pemasangan.tanah. -sumber kewangan yang diperlukan untuk membiayaiaktiviti perniagaan dan membeli alatan. *proses transformasi. -dalam kes ini.bahan.bincangkan proses perniagaan bagi sebuah kilang membuat basikal.cat dan lain-lain. -ialah urusniaga yang berlaku antara pengeluar dengan pelanggan.pengetahuan.b. *output -merujuk kepada hasil daripada proses pengeluaran.

.*untung atau rugi -untung adalah kelebihan hasil daripada kos. -untung merupakan ganjaran kepada usahawan. -rugi adalah kurangan hasil berbanding kos.

-meningkatkan hasil Negara melalui kutipan cukai. .ia akan meningkatkan peluang pekerjaan.aktiviti perniagaan akan meningkat. -memberi sumbangan kepada Negara seperti derma. -memberi kemahiran dan pengalaman untuk meningkatkan produktiviti/pembangunan sumber manusia kepada masyarakat melalui latihan/teknologi yang dibawa masuk. -membangunkan insfraktuktur/fizikal seperti membina jalan/tempat menunggu bas kepada masyarakat. b.CONTOH SOALAN TAHUN 2003 1. -memindahkan teknologi luar ke dalam Negara iaitu membawa teknologi baru/R&D.huraikan 3 sumbangan sektor swasta kepada Negara.a.(3m) -mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dengan membuka kilang/perniagaan/industry.galurkan hubungan antara perkembangan ekonomi Negara dengan pelanggan. -seterusnya akan meningkatkan pendapatan pelanggan dan akan meningkatkan pembelian/dapat meningkatkan permintaan.(12m) -apabila ekonomi berkembang.

pakaian dan pelbagai.2. -mengekalkan permintaan bagi keluaran sedia ada. -kehendak manusia adalah tidak terbatas serta mempunyai keinginan yang banyak dan pelbagai.jelaskan kepentingan perniagaan bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia.a.maksud keperluan dan kehendak. -menghasilkan barangan dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. -menyediakan barang yang berkualiti/bernilai tinggi.(8m) peranan: -mengenalpasti keperluan dan kehendak manusia.kepentingan.(5m) i.selamat digunakan dan tiada pencemaran.kuantiti yang dikehendaki oleh pengguna dan tepat pada masanya. b. -keperluan asas merupakan sesuatu yang perlu ada seperti makanan.bincangkan peranan pengurusan permintaan kepada sesebuah perniagaan. -keperluan sampingan merupakan sesuatu untuk tujuan keselesaan seperti pendidikan. . ii. -mengagihkan/mengedarkan barang dan perkhidmatan untuk sampai ke tangan pengguna pada harga dan kos yang berpatutan. -ia bertujuan mewujudkan permintaan bagi keluaran baru.

-harga yang berpatutan -mempunyai faedah sampingan. -mengekalkan permintaan terutama bagi keluaran yang sedia ada. Aktiviti yang dijalankan: i.membuat penyelidikan pemasaran -memastikan keluaran yang dihasilkan memang diperlukan oleh pengguna. -mewujudkan permintaan dengan cara memujuk. -mengenalpasti citarasa pengguna menerusi cirri-ciri produk. -menentukan sasaran pasaran ii. -masa yang sesuai/berterusan. iii.-adalah untuk member kepuasan kepada pengguna. .mengadakan aktiviti penjualan yang berkesan -tempat yang sesuai iaitu mudah didatangi/selesa.mengadakan promosi(pengiklanan) -memastikan pengguna diberikan maklumat yang lengkap.

dari segi persekitaran ekonomi. .sosial. i.jelaskan kesan persekitaran umum perniagaan yang berikut terhadap industri komputer di Malaysia. iii.politik dan perundangan.c. -budaya masyarakat yang celik komputer menggalakkan penerokaan dalam bidang ini. -taraf pendidikan masyarakat contohnya masyarakat berpengetahuan -sikap iaitu minat dan kesedaran tentang kepentingan komputer -komposisi penduduk contohnya dari segi usia(muda/tua) -taraf hidup penduduk iii. ii. -undang-undang yang ketat dalam member perlindungan hak cipta -galakan dari kerajaan menerusi prosedur percukaian. -sistem politik yang diamalkan contohnya komunis/kapitalis dari segi kebebasan mandapatkan maklumat. iv.politik dan perundangan.ekonomi. -menggalakkan usaha peningkatan teknologi ii.teknologi(12m) i.dari segi sosial.

-memudahkan pelaksaan kerja.penguasaan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat sesebuah Negara. -dari segi peralatan hardware yang canggih seperti teknologi robotik dan teknologi maklumat.meningkatkan mutu/kualiti komputer. -sistem ekonomi campuran terdapat sedikit campur tangan kerajaan -peningkatan pendapatan penduduk menyebabkan mereka mampu memiliki komputer. -persaingan tulen boleh menurunkan harga. -dari segi kepelbagaian software. . -dari segi teknik kemahiran.dari segi teknologi.-sistem ekonomi kapitalis menggalakkan pelaburan dengan pemilikan harta dan hak keatas keuntungan. iv.

ini menyebabkan harga minyak sawit dinaikkan.(3m) *perniagaan tahap tertiar ialah perniagaan yang melibatkan perkhidmatan atau produk tidak ketara yang tidak boleh diproses lagi. . -perkhidmatan penghantaran dan pengangkutan seperti DHL. -perkhidmatan telekomunikasi seperti perkhidmatan internet disediakan oleh telekom Malaysia berhad.a.jelaskan maksud perniagaan tahap tertiar dan berikan contoh perniagaan tersebut. Contoh perniagaan tahap tertiar: -perkhidmatan langsung seperti doctor dan pendandan rambut. b. -proses tambah nilai berlaku dengan aktiviti pembungkusan/penjenamaan/pelabelan/pewarnaan/pengawetan/pewangi an. -perkhidmatan insurans seperti perlindungan risiko yang disediakan oleh great eastern assurance bhd.dengan menggunakan industri minyak kelapa sawit. -perkhidmatan perhotelan seperti penginapan yang disediakan oleh sherwood marina cove.CONTOH SOALAN TAHUN 2004 1.(21/2) -input(buah kelapa sawit)diproses untuk dijadikan minyak kelapa sawit yang seterusnya menjadi output lain iaitu produk berasaskan kelapa sawit.jelaskan bagaimana proses tambah nilai berlaku. -perkhidmatan bank seperti pinjaman oleh maybank Malaysia berhad.

a.beliau memikirkan untuk menubuhkan syarikat sendirian berhad tetapi tidak pasti akan keberkesanannya.pak teh sedang menghadapi masalah untuk mengekalkan perniagaannya secara milikan tunggal.restoran nasi kandar pak teh merupakan sebuah perniagaan yang sedang berkembang pesat.oleh sebab pertambahan pelanggan yang begitu pesat.(10m) *pemilikan tunggal -liabiliti tidak terhad -modal terhad -pemilik tiada kemahiran -beban pengurusan -perniagaan jarang kekal dalam jangka panjang *kelebihan syarikat sendirian berhad -modal besar -liabiliti terhad -operasi dapat mengembangkan perniagaan -jangka hayat perniagaan lebih panjang *kelemahan syarikat sendirian berhad -penguasaan cenderung kepada pemengang saham utama .2.jelaskan kelemahan perniagaan pemilikan tunggal yang mungkin dihadapi oleh pak teh.pak teh memikirkan untuk mengembangkan perniagaan restorannya dengan menubuhkan beberapa cawangan.

-kos penubuhan sangat tinggi dan pembubaran yang kompleks -konflik kepentingan dalam pengurusan -laporan kewangan mengikut akta syarikat 1965.perlu diaudit -keputusan dibuat lambat kerana perlu mendapat persetujuan daripada pemengang saham.berikan nasihat anda kepada pak teh tentang cadangan beliau untuk menubuhkan syarikat sendirian berhad bagi mengendalikan rantaian restorannya.(15m) -nasihat kepada pak teh(kaitan sokongan penubuhan syarikat sendirian berhad) Alasan/kaitan -pelanggan/pasaran semakin besar -menubuhkan beberapa cawangan -mengembangkan perniagaan -liabiliti pak teh sebagai pemilik . b.

-menanggung liability tidak terhad di mana harta peribadi boleh dituntut untuk membayar hutang jika perniagaan muflis. -peniaga juga perlu dapatkan lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan dan terus berniaga. -peniaga perlu mendaftar dengan pejabat pendaftaran perniagaan dengan melengkapkan borang A dan membayar yuran pendaftaran.nyatakan 4 konsep asas perniagaan(2m) -barangan dan perkhidmatan -pertukaran nilai -keuntungan perniagaan -memenuhi keperluan dan kehendak pengguna b.(5m) i.CONTOH SOALAN TAHUN 2005 1.(2m) -motivasi yang tinggi untuk menjayakan 1 perniagaan yang diasasnya sendiri.jelaskan mengapa entity perniagaan berbentuk keempunyaan tunggal dianggap sesuai bagi perusahaan kecil. .nyatakan dua sebab mengapa seorang peniaga keempunyaan tunggal sanggup menggunakan lebih masa dan usaha untuk mengurus perniagaannya. 2.a.a.mudah ditubuhkan.

(12m) persekitaran tugas meliputi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perniagaan. .ii. -peniaga tidak perlu bayar cukai perniagaan yang tinggi tetapi hanya bayar cukai pendapatan individu. iii.kos penubuhan yang rendah. -peniaga mudah mengembangkan perniagaan atau membubarkannya.harga yang berpatutan dan layanan yang baik.syampu dan alat-alat yang berkaitan.huraikan pengaruh persekitaran terhadap tugas perniagaan. -peniaga perlu menggunakan modal ini secara bertanggungjawab supaya dapat membayar balik pinjaman beserta faedahnya kepada pemodal dan pembiaya.dengan memberikan contoh. *pembekal -pihak yang membekalkan segala keperluan salun/perniagaan seperti losyen rambut.saudara mara atau orang perseorangan. -membekalkan perkhidmatan yang berkualiti.keputusan dibuat sendiri. *pelanggan -pihak yang mengunjungi salun tersebut -salun perlu pastikan perkhidmatannya memenuhi kehendak pelanggannya.berdasarkan contoh pendandan rambut. b. *pemodal dan pembiaya -pihak yang membekalkan modal kepada salaun seperti bank. -peniaga tidak perlu dapatkan persetujuan pihak lain dalam membuat keputusan perniagaan.

-jika tidak.galian. -kemudian mengatur strategi yang sewajarnya seperti promosi diskaun. *pekerja.hutan. *bekalan sumber yang berterusan . c.-peniaga perlu menjalin hubungan baik drngan pembekal dan bayar tepat pada masanya.huraikan kepentingan persekitaran fizikal terhadap pembangunan perniagaan.laut dan lain-lain. -persekitaran fizikal termasuklah segala sumber alam yang terdapat di sesuatu kawasan -ia merangkumi sumber air. *kerajaan. -peniaga perlu pastikan undang-undang dipatuhi. *pesaing -salun dandanan rambut lain yang sama-sama bersaing dalam perniagaan ini.udara. -semua ini input kepada perniagaan.(8m) *input kepada perniagaan.peniaga akan didakwa dan perniagaannya akan terjejas. -terdiri daripada pendandan rambut yang digajikan oleh peniaga salun. -peniaga perlu pastikan pekerja diberi gaji yang berpatutan dan tempat kerja yang selesa. -peniaga salun perlu mengkaji kelebihan dan kelemahan pesaing.tanih.

. *kehausan sumber yang tidak dapat diperbaharui -akan menjejaskan perniagaan seperti sumber galian. *pemeliharaan alam sekitar -usaha menerokai alam yang perlu diimbangi dengan memelihara alam sekitar.pengeluaran akan terjejas.pencemaran udara.-jika ada sumber yang berterusan memastikan perniagaan dapat menjalankan pengeluaran tanpa gangguan. -peniaga terpaksa membayar kos yang tinggi untuk mendapatkannya -kos pengeluaran akan meningkat.jerebu dan lain-lain. -ada perniagaan yang mengabaikan tanggungjawab ini. -contohnya tumpahan minyak. -jika berlaku gangguan bekalan.

jem pisang.atau pengedar untuk menghasilkan produk atau memasarkannya di pasaran.dengan menggunakan pisang sebagai contoh.CONTOH SOALAN TAHUN 2006 1.(10m)  Globalisasi/dunia tanpa sempadan.(3m) -dimensi barangan consumer barangan industry.a. -produk akhir pisang.pisang goreng.jelaskan maksud jaringan perniagaan.a.kek pisang.(2m) -pakatan strategi atau hubungan perjanjian formal. -yang dibentuk oleh perniagaan dengan pembekal.nyatakan perbezaan antara barangan consumer dengan barangan industri. -kategori pembeli dibeli oleh pengguna akhir dibeli oleh pengilang. b.kerepek pisang. -ciri produk-produk akhir input kepada produk seterusnya. 2.pengilang.huraikan 5 cabaran yang akan dihadapi oleh aktiviti perniagaan pada masa hadapan. . -tujuan dibeli digunakan untuk dimakan/digoreng untuk isi rumah diproses untuk dijual semula kepada pengguna akhir.

persaingan sengit. -perubahan produk.  Kewujudan blok-blok perdagangan.hayat semakin panjang-ramai pekerja yang sudah MATANG. .perihatin terhadap OKU.penyampaian).  Peningkatan kemajuan teknologi.kerajaan.perlu  Peningkatan sistem perniagaan islam(perbankan islam) -pematuhan syariah.meningkatkan produktiviti(meningkatkan kecekapan penggunaan sumber)  Perubahan struktur demografi -kebanjiran tenaga wanita dalam pasaran memerlukan kemudahan atau suasana kerja yang berbeza daripada suasana biasa. -ketumpuan pasaran.-persaingan sengit(kualiti.perlukan inovasi dan kreativiti yang tinggi.tempoh ke pasaran kemahiran teknologi. semakin pendek.celaru budaya.batasan perdagangan.  Sumber semakin berkurangan.perlu modal tinggi.  Peningkatan tanggungjawab sosial -batasan aktiviti komersial.pihak berkepentingan:buruh kanak-kanak.desakan/tekanan pihak NGO. -batasan pengeluaran.mobility pekerja/modal.harga.

harga barangan.fizikal(10m) i.b. -barang murah dan pelbagai -kadar pertukaran matawang menarik -sistem kewangan yang efisien -peniaga beretika .huraikan bagaimana faktor yang berikut dapat menggalakkan industri pelancongan di Negara kita.EKONOMI -keadaan/persekitaran ekonomi. -budaya unik(kepelbagaian agama.adat resam.kuasa beli. i.kerajaan iv.SOSIOBUDAYA -nilai-nilai bersama yang dikongsi oleh 1 kumpulan masyarakat.perayaan.sosiobudaya ii.ekonomi iii.dll) -rakyat mudah mesra dan beradab -gabungan gaya hidup moden dan nilai tradisional ii.

jalanraya.gaya kepimpinan.contoh:dividen. -tahap keuntungan melambangkan imej/kecemerlangan syarikat -keyakinan atau dorongan kepada pelabur .jelaskan kepentingan untung kepada perniagaan(5m) -merupakan ganjaran kepada pengusaha kerana kesanggupan menanggung risiko.penguatkuasaan).selesa dan selamat -keindahan alam semula jadi/tempat lawatan yang menarik -kebersihan dan kesihatan(bebas penyakit) -sistem pengangkutan/perjalanan/perhubungan -sistem komunikasi c.FIZIKAL -merujuk kepada kemudahan fizikal(bangunan.2nd home.pas lawatan. -sumber modal bagi pembesaran dan penerusan/kelangsungan perniagaan(survival)-pelaburan semula keuntungan.KERAJAAN -sistem pemerintahan(institusi.perhubungan) -tempat penginapan yang banyak.cth. -kemudahan perjalanan(visa.program homestay.iii. -galakan kedatangan pelancong.kurang birokrasi) iv.

(2m) Kepentingan persaingan -melakukan inovasi terhadap produk dan perkhidmatan -meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kos -meningkatkan kualiti -mengurangkan kos Kepentingan sosiobudaya -demografi/populasi penduduk menentukan pasaran dan permintaan -perubahan gaya hidup mengubah reka bentuk produk -kepercayaan/agama/adat/nilai mempengaruhi produk yang ditawarkan.a.nyatakan kepentingan persaingan dan sosiobudaya kepada organisasi perniagaan.Jelaskan maksud perniagaan berasaskan pengeluaran barangan industri dan berikan contoh(3m) -maksud:perniagaan barangan industry adalah perniagaan yang melibatkan pembuat menjual barangan/keluarannya kepada pembuat . b.CONTOH SOALAN TAHUN 2007 1.

-contoh:papan yang dihasilkan oleh kilang papan dibeli oleh kilang perabot untuk diproses seterusnya kepada produk berasaskan kayu seperti perabot.makanan) -menjimatkan pertukaran asing -memberikan kemahiran asas kepada tenaga kerja tempatan b.huraikan maksud perniagaan domestic dan sumbangannya kepada Negara.(12m) .(13m) Maksud: -perniagaan yang berpotensi dalam Negara -menggunakan sumber input yang terdapat dalam Negara -pasaran dalam Negara Peranan: -memberi pendapatan cukai kepada Negara -mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan -menggunakan sumber/input dalam Negara dan meningkatkan kegiatan perusahaan haluan -mewujudkan perusahaan lain yang menyokong perusahaan asas(pengangkutan. 2.jelaskan perbezaan antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad.pintu dan sebagainya.a.lain dan barangan tersebut seterusnya(tambah nilai)bagi menghasilkan produk akhir.

-pemindahan saham terhad dan perlu ada persetujuan daripada ahli-ahli dan pemindahan saham adalah bebas.pemilikan syer terbuka kepada orang ramai melalui pasaran saham/bursa saham.sekurang-kurangnya seorang pengarah akan menguruskan syarikat.-bilangan pemilik sekurang-kurangnya 2 orang dan maksimum 50 orang pemengang saham sekurang-kurangnya 2 orang pemegang saham tetapi tiada jumlah maksimum(terhad kepada bilangan saham berbayar) -penjualan dan pembelian syer pemilikan syer terbuka kepada sekumpulan orang persendirian saja. -pendaftaran dan nama syarikat perkataan ‘sdn bhd’perlu dimasukkan sebagai sebahagian daripada nama syarikat . -pengurusan lembaga pengarah mesti dilantik daripada pemengang syer.laporan kewangan perlu diumumkan hanya melalui akhbar. -laporan kewangan tidak perlu diumumkan kepada orang ramai. . -sumber modal adalah terhad dan mudah mendapat modal yang besar daripada ramai pemegang saham.

nyatakan perbezaan antara fungsi persekitaran umum dengan fungsi persekitaran tugas.CONTOH SOALAN TAHUN 2008 1.a.(2m) dimensi persekitaran umum persekitaran tugas -liputan faktor yang luas san menyeluruh faktor yang khusus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perniagaan. -kesan terlibat secara tidak langsung dengan operasi perniagaan/semua industri -terlibat secara langsung dalam setiap tindakan pengurusan perniagaan .(3m) -perniagaan dapat beroperasi secara sah -mendapat kemudahan insfraktuktur -mendapat kawasan atau lokasi perniagaan -mendapat sumber pembiayaan -mendapat garis panduan menjalankan aktiviti perniagaan b.nyatakan 3 kepentingan agensi kerajaan kepada perniagaan.

-kawalan faktor yang sukar dijangka/dikawal oleh pihak pengurusan organisasi faktor yang boleh dijangkakan/dikawal oleh pihak pengurusan organisasi.a. -mendapat pelbagai pilihan produk.jelaskan kepentingan perniagaan kepada pihak yang berkepentingan. Tenaga pekerja yang memberikan sumbangan mental dan fizikal kepada syarikat.dengan merujuk kepada perniagaan di Malaysia. -mendapat gaji dan upah.(15m) Pelanggan membeli produk yang dikeluarkan oleh syarikat-mendapat barang yang berkualiti. -mendapatkan produk yang selamat digunakan -mendapat produk pada harga yang berpatutan. Mendapat kuantiti barangan yang mencukupi. 2. Pihak yang membekalkan bahan mentah/input kepada perniagaan . -mendapat faedah pekerjaan -dapat meningkatkan kemahiran dan pengalaman -mewujudkan jalinan sosial/kumpulan kerja.

-mendapat untung -mendapat bayaran tepat pada masanya -dapat terus beroperasi sebagai pembekal -mendapat maklumat daripada perniagaan untuk meningkatkan kualiti produk Pemodal/pembiaya pemodal(pihak yang melabur dalam syarikat) Pembiaya(pihak yang member pinjaman kepada syarikat) -mendapat dividen atau keuntungan -mendapat peluang pelaburan yang menguntungkan -menambah kekayaan Pihak kerajaan yang berkuasa menentukan undang-undang dan peraturan -mendapat hasil/cukai daripada keuntungan perniagaan -mengatasi masalah pengangguran/masalah sosial -mengurangkan perbelanjaan pembinaan insfraktuktur -menggalakkan pertumbuhan ekonomi Pesaing firma lain dalam industri/pasaran yang sama. -menggalakkan inovasi produk -sumber idea -menjadi penanda aras harga dan kualiti -strategi pemasaran yang dapat bersaingan .

-peluang untuk meningkatkan bilangan pengguna.b.iaitu teknologi dan sosial dapat menyumbang kepada perkembangan dan pertumbuhan industry perbankan islam di Malaysia. -produk mengikut syariah.(10m) -teknologi peralatan/pengetahuan/kaedah menukarkan input kepada output internet telebanking -ATM:peluang mewujudkan dan menawarkan produk baru.dengan memberikan contoh.jelaskan bagaimana faktor persekitaran umum. -perkongsian untung. -meningkatkan bilangan pelanggan . -perbankan islam(menawarkan produk) -meluaskan pasaran. -tanpa riba. -peluang untuk meningkatkan cara penyampaian produk yang lebih berkesan. -peluang untuk memperluaskan pasaran/promosi.

-cara penyampaian. .

menjimatkan masa pengeluaran dan mengurangkan kos perniagaan.(10) -teknologi merujuk kepada kaedah baru untuk melakukan sesuatu kerja.apakah yang dimaksudkan dengan persekitaran teknologi dan sejauh manakah persekitaran teknologi dapat memberikan impak positif kepada perniagaan.teknologi sering dikaitkan dengan penciptaan kaedah baru melalui kegiatan penyelidikan dan pembangunan(R&D).CONTOH SOALAN TAHUN 2009 1.nyatakan 4 isu perniagaan yang perlu ditangani oleh para pengurus pada masa hadapan. .(2m) -manusia -bentuk pemilikan perniagaan -tenaga kerja -konsep perniagaan antarabangsa -pekerjaan jarak jauh -perkembangan teknologi -tanggungjawab sosial -sistem perniagaan islam -blok perdagangan -sumber yang semakin berkurangan b. -penggunaan teknologi baru dapat membantu untuk meningkatkan produktiviti.a.

misal nya dalam memproses kasut sukan yang dibuat daripada getah ataupun kain akan dianggut ke kilang proses kasut dan barang siap perlu dipasarkan kepada pengguna akhir.nilai tambah yang dihasilkan pada tahap ini lebih tinggi berbanding pada tahap primer.a.(15m) PRIMER -melibatkan pengestrakkan sumber semula jadi dan bahan mentah dari perut bumi tanpa mengubah bentuk asalnya. TERTIAR -merujuk kepada perniagaan yang melibatkan produk tidak ketara atau perkhidmatan yang tidak perlu diproses lagi.penggunaan teknologi yang canggih dapat meningkatkan kemampuan daya saing sesebuah perniagaan.aktiviti perniagaan yang dijalankan pada tahap primer akan memberikan nilai tambah terhadap hasil yang diperolehi pada peringkat seterusnya..sekunder dan tertier bagi penghasilan produk kasut sukan. SEKUNDER -melibatkan pemprosesan bahan mentah untuk menghasilkan barang siap atau barang separuh siap. .dalam situasi perkhidmatan.-perniagaan harus peka terhadap perkembangan teknologi dan menggunakan teknologi yang dapat membantu untuk meningkatkan prestasi perniagaan mereka. 2.penggangkutan diperlukan untuk melancarkan aktiviti tersebut.jelaskan aktiviti pengeluaran pada tahap perniagaan primer.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful