www.zaluu.

com
www.zaluu.com
Гарчиг
I.

II.

Судалгаа
1.1

Оршил ………………………………………………….............3

1.2

Систем хөгжүүлэх үндэслэл .....................................................4

Төслийн хэсэг
2.1

Хэрэглэгчийн талаарх мэдээлэл................................................7

2.2

Хэрэглэгчийн үйл ажиллагааны онцлог...................................8

2.3

Системийн хамрах хүрээ............................................................9

2.4

Хэрэглэсэн нэр томъёоны тодорхойлолт..................................9

2.5

Хэрэглэгчийн функциональ шаардлага....................................10
2.5.1 Корресфондез менежерийн шаардлага..............................10
2.5.2 Үйл ажиллагааны менежерийн шаардлага..................... ..10
2.5.3 Нягтлангийн шаардлага .....................................................12
2.5.4 Няравын шаардлага..............................................................12

III.

2.6

Хэрэглэгчийн функциональ бус шаардлага.............................13

2.7

Кодын зохиомж ..........................................................................13

2.8

Архитектурын сонголт...............................................................14

Системийн шинжилгээ
3.1

Обьектийн холбоосын диаграм.................................................16

3.2

Обьектийн холбоосын диаграмын өргөтгөл............................17

3.3

Use case диаграм.........................................................................23

3.4

Үйл ажиллагааны диаграм.........................................................31

3.5

Тайлангын загвар .......................................................................32

3.6

Дэлгэцийн зохиомж ...................................................................33

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Оршил
Сүүлийн үед мэдээллийн технологи асар хурдацтай хөгжиж байгаагаас
байгууллгага, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны хэв маяг ч өөрчлөгдөж
байна. Ийнхүү албан байгууллага, хувь хүн, үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаа
компьютер буюу тооцоолон бодох машинтай салшгүй холбоотой болсон
ба тэр дундаа хүний хийх ажлыг хөнгөвчлөх, ажлын бүтээмжийг өндөрсгөж цаг
хугацаа хэмнэх зэрэг асуудал нь нэн чухлаар тавигдаж байгаа.
Өнөөгийн мэдээллийн зуун гэж нэрлэгдсэн энэ үед хэн мэдээлэл сайн олж
чадаж байна тэр чинээгээрээ амжилт олж чадах болсон.
Иймд аливаа байгууллагын үйл ажиллагааг зохион байгуулах,мэдээллийн
урсгалыг тодорхой болгож, мэдээллийг хурдан дамжуулах шаардлага
зайлшгүй тулгарч байна.
Байгууллага бүр өөрийн үйл ажиллагаандаа компьютерийн системийг нэвтрүүлж
байгаа нь үүнтэй холбоотой.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Систем хөгжүүлэх болсон шалтгаан
Улс түмний хамтын ажиллагааг бэхжүүлэн, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж,
ажлын байрыг ихээр бий болгодог, байгаль орчинд хор хөнөөл багатай хязгааргүй
нөөцтэй “Утаагүй үйлдвэрлэл” болохын хувьд аялал жуулчлалыг Монгол улсын
эдийн засгийн нэг гол салбар болгон хөгжүүлэх шаардлагатай байгааг үе үеийн
Засгийн газрууд тодорхойлж, хөгжүүлэх талаар олон чухал алхмуудыг хийсэн.
Мэргэжилтнүүдийн тооцоолж байгаагаар манай улс жилдээ 450-500 мянган
жуулчин хүлээн авах хүчин чадалтай. Дэлхийн жуулчлалын урсгал Ази, Номхон
далайн бүс нутаг руу чиглэж байгаад дүгнэлт хийж бэлтгэлийг одооноос тодорхой
бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлж эхлээд байна. Өнөөдөр дэлхий дээр 900 сая хүн
улс орноосоо өөр улс орон, тив рүү аялан жуулчилж, аялал жуулчлалын
үйлчилгээг хүргэхээр 200 гаруй сая хүн ажиллаж байна. Дэлхийн 6 хүн тутмын нэг
нь хэрэглэгч нь болдог энэхүү салбарын нийт орлого жилдээ 1 триллион буюу
өдөрт

3

тэрбум

ам.доллараар

хэмжигдэх

болсноор

өөр

бусад

ямар

ч

үйлдвэрлэлтэй харьцуулашгүй өргөн цар хүрээг бий болгож байгаа юм.
2000 оноос хойш эрчимтэйгээр дэлхийн хэмжээнд өсөн нэмэгдэх болсон аялал
жуулчлалын салбар нь өнөөдөр яахын аргагүй олон улсын эдийн засгийн
тэргүүлэгч үйлдвэрлэл болон тодорлоо.
Судлаачид болоод олон улсын байгууллагуудын гаргасан баримтаар өнөөдөр
дэлхий даяар зарагдаж буй сая сая аяллаас 10 аялал тутмын 3 нь интернэтээр
хийгддэг бөгөөд нийтдээ 65 тэрбум ам.долларын орлогыг бий болгож байна. Олон
улсын аялал жуулчлалын нэгэн томоохон хэсэг болох зочид буудлууд интернэт
худалдаа болоод мэдээллийн технологид тулгуурласан и-маркетингийн гайхалтай
арга хэлбэрүүдийг маш ихээр амжилттай ашиглаж энэ чиглэлдээ тэргүүлэгч болж
байна. Тухайлбал, дэлхийд тэргүүлэгч “Хилтон” зочид буудлын зөвхөн нэг салбар
л гэхэд 500 сая ам.долларын ашгийг ганцхан интернэт худалдаанаас авч байдаг.
Тэгэхээр аялал жуулчлалын салбарын боловсон хүчнүүд орчин үеийн мэдээлэл,
харилцааны технологийн гаргуун ашиглагч нар байдаг.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлснээр хөгжиж буй орнуудын хувьд өөрийн
орны хөгжлийн хурдыг хурдасгах, үйлдвэрлэлийн хэмжээнд тэргүүлэгч байх
боломжууд нээгдэж байна. Олон улсын аялал жуулчлалын тэргүүлэгч 25 орны
хүлээн авч буй жуулчдын хэмжээ нийт олон улсын жуулчлалын 50 хувьд ч
хүрдэггүй бөгөөд үлдсэн бүх зах зээлийн хувийг бусад улс орнууд харилцан
ялгаатай, өрсөлдөөнтэй байдлаар хуваан эзэлдэг. Үүнээс дүгнэхэд аялал
жуулчлалын үйлдвэрлэл нь машин, техник төхөөрөмж, компьютер болон хоол
ундаа үйлдвэрлэлийн салбаруудтай харьцуулахад шинээр брэнд бий болгох, шинэ
өрсөлдөгч болон зах зээл дээр гарч ирэхэд таатай, ээлтэй салбар юм.
Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагын дүгнэж буйгаар хөгжиж буй орнуудын
хувьд аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлснээр дараахь томоохон боломжуууд
нээгдэнэ гэж үзжээ. Үүнд:
-Ажлын байр бий болно
-Жуулчдын зарцуулах мөнгөн дүн болоод, мөнгөн урсгалын тоон дээр ямар нэгэн
хязгаарлалт тавих боломжгүй байдаг нь олон улсын худалдааны квот зэрэг саад
тотгортой байнга тулгарч байдаг түүхий эдийн экспортыг бодвол хамаагүй
аюулгүй, өндөр ашигтай гадаад худалдааны төрөл
-Жуулчин илгээгч нь ихэвчлэн өндөр хегжилтэй орнууд байгаа бөгөөд нөгөө талаас
эдгээр орнууд хатуу валюттай улс орнууд тул тэдний жуулчдыг хүлээн авснаар
гадаад валютын эргэлтийг хурдасгах боломжтой
-Аялал жуулчлалын салбарыг даган олон улсын тээврийн үйлчилгээ, тээврийн дэд
бүтэц хөгжих боломжтой.
Аялал жуулчлалын салбарын статистикаас хархад сүүлийн жилүүдэд монголыг
зорих жуулчдын тоо тогтмол өсч, 2005 онд 338715 жуулчин ирсэн нь 2004 оноос
12,7 хувиар өссөн үзүүлэлт байв. 2006 оны эхний 7 сард 195.000 жуулчин ирсэн нь
өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 10 гаруй хувиар өссөн үзүүлэлт байна.
Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 600 гаруй тур оператор компани, 320 зочид
буудал, 200 орчим жуулчны бааз, 182 үндэсний аяллын зэрэглэлтэй хөтөч-

www.zaluu.com
www.zaluu.com
тайлбарлагч ажиллаж төрийн болон хувийн хэвшлийн 40 орчим их, дээд
сургуулиуд салбарын мэргэжилтэн бэлтгэж байна.
Энэ бүгдээс хархад аялал жуулчлал нь монголд хөгжих бүрэн дүүрэн боломтой
салбарын нэг юм. Миний бие энэ төгсөлтийн ажлаараа “Mongolia Trails” ХХК – ийг
сонгон

авч

бүртгэлийн

системийг

боловсруулах

юм.

Энэхүү

системийг

хэрэгжүүлснээр гар үйл ажиллагааг халж хэрэглэгчдэд үйлчилгээгээ хурдан шуурхай
найдвартайгаар хүргэх бүрэн боломжтой болно.
Дэлхийн аялал жуулчлалын хөгжлийн хандлага, бодлоготой уялдуулан монголын
аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар дараах бодлого, чиглэлүүдийг тодорхойлон
ажиллаж байна. Үүнд:
- Монголын аялал жуулчлалын Мастер төлөвлөгөөг Бүсчилсэн хөгжлийн
үзэл баримтлалтай нийцүүлэн боловсронгуй болгох, дотоодын аялал жуулчлалыг
хөгжүүлэх
- Жуулчдын аюулгүй байдлыг хангах цогц бодлого хэрэгжүүлэх
- Аялал жуулчлалын үйлдвэрлэлийг улирлын эрхшээлээс гаргах ялангуяа
өвлийн аяллыг хөгжүүлэх, хөрш орны жуулчдын сонирхолд нийцсэн шинэ
бүтээгдэхүүн, аяллын маршрут бий болгох
- Гадаадын хөрөнгө оруулалт, зээл тусламжийг татах замаар жуулчин
хүлээн авах хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх
- Байгаль орчинд ээлтэй, ажлын байр шинээр бий болгох, орон нутгийн ард
иргэдийн амьжиргааг сайжруулахад чиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх
- Монгол орны аялал жуулчлалын сурталчилгааг тодорхой зах зээлд
чиглүүлж далайцтай, тогтмол явуулах

www.zaluu.com
www.zaluu.com
- Салбарын үйлчилгээний чанар, соѐлын түвшинг сайжруулах зорилгоор
хүний нөөцийн хөгжлийн асуудлыг онцгой анхаарч их, дээд сургуулиудын
сургалтын хөтөлбөрүүдийг гадаад орнуудын түвшинд хүргэх
- Монгол оронд түүх, соѐл, экотуризм хөгжих давуу тал, онцлогийг харгалзан
хөдөө, орон нутагт аялал жуулчлалаас ордог орлогын зохих хувийг хувиарлах
замаар иргэдийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зэрэг болно.

2). Тө слийн хэсэг
2.1 Хэрэглэгчийн талаарх мэдээлэл
Аялал жуулчлалын салбар нь монголын нө хцө лд цаг агаараас шалтгаалан
улирлын шинж чанартайгаар хө гжсө н. Нийт жуулчдын 80-90 хувь нь зуны
урин дулаан улиралд ирдэг.

“Монголиа Трайлс” XXK нь 2005 оноос эхлэн ө нө ө г хүртэл 2 менежер, 6
хө тө ч, 14 жолооч, 5 тогооч, 1 дугуй засварчин гэсэн 26 ажилтантайгаар үйл
ажиллагаагаа

явуулж

байгаа

юм.

Ихэнх

хэрэглэгчид

Автрали

болон

Америкийн иргэд байдаг. Сүүлийн жилүүдэд тухайн компаниар дамжин
аялах жуулчдын тоо эрс ө сч үйл ажиллагаа нь ө сө н нэмэгдэж байгаа юм.

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Захирал

Үйл ажиллагааны
менежер

Жолооч

Тогооч

Корресфондез
менежер

Хөтөч

Дугуй
засварчин

Нягтлан
Захирал

Нярав

2.2 Хэрэглэгчийн үйл ажиллагааны онцлог
Аялал жуулчлал нь улс төр, эдийн засгийн хямрал, дайн дажин, ядуурал,
байгалийн гамшиг, халдварт өвчин, олон улсын терроризм зэрэг урьдчилан
таамаглах боломжгүй хүчин зүйлсээс шууд хамааралтай ихээхэн эмзэг салбар
болохыг өнгөрсөн хугацаанд дэлхий дахинд болж буй үйл явдлууд харуулж,
түүнийг хохирол багатайгаар гэтлэн давж, урьдчилан сэргийлэхэд улс орнууд
онцгой анхаарч, бодлогоо төлөвлөх шаардлагатай болж байна. Үүнээс үзхэд
аялал жуулчлал нь эмзэг хариуцлага өндөртэй салбар юм.
Уг систем нь “Монголиа Трайлс” ХХК – ний менежерүүдийн үйл
ажиллагааг хө нгө вчилж цаг хугацааг хэмнэнэ. Нягтлан бодох бүртгэл нь аливаа
байгууллагын үйл ажиллагаа , үр дүнг бүртгэн тайлагнаж хэрэглэгчдэд хүргэдэг

www.zaluu.com
www.zaluu.com
тул түүнд илэрхийлэгдсэн мэдээллүүд нь бодитойгоор тодорхойлогдсон байх
ѐстой.
Корресфондез менежер:
- Аялалыг төлөвлөх.
- Жуулчидтай харилцаж аялалыг зарах.
- Лавлах мэдээллийг бүртгэх.
Үйл ажиллагааны менежер:
- Дотоод болон гадаад харилцагч нартай гэрээ байгуулах
- Аялалын үйл ажиллагааг явуулах.
- Аялалын захиалга хийх.
- Лавлах мэдээллийг бүртгэх.
- Үйл ажиллагааны тайлан гаргах.

Нягталан:
- Оролт болон гаралтын бүх зардлын тооцоог хийх.
- Ажилчдын цалинг бодох.
- Тооцооны тайланг гаргах.
Нярав:
- Шинэ тоног төхөөрөмжийг бүртгэх.
- Эвдэрсэн тоног төхөөрөмжийг бүртгэх.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
- Тоног төхөөрөмжийн тайланг гаргах.

2.3 Системийн хамрах хүрээ
Энэхүү системийг Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй бүх
компаниуд хэрэглэх боломжтой.

2.4 Хэрэглэсэн нэр томъѐоны тодорхойлолт
Корресфондез - Correspondence буюу захидлаар харилцах гэсэн англи үг юм.
Корресфондез менежер нь жуулчид болон түнш байгууллагуудтай захидлаар
харилцдаг.

Тур оператор - Tour operator буюу аялалын оператор гэсэн утгатай англи үг юм.
Тур оператор компаниуд нь жуулчдыг хүссэн маршрутаар нь аялуулдаг
үйлчилгээний юм.

Квот – Ямар нэг хөтөлбөрийн дагуу явагдах аялалын үнэ буюу өртөгийг бодохыг
хэлнэ.

2.5 Хэрэглэгчийн функциональ шаардлага
2.5.1). Корресфондез менежерийн шаардлага
А. Жуулчдыг бүртгэх
- Дараах мэдээллүүддийг бүртгэнэ: (Код, Овог,Нэр, Төрсөн огноо,
Хүйс, Иргэншил, Гадаад паспортны дугаар,Гадаад паспортны дуусах
хугацаа, Визний дугаар, Визний хүчинтэй хугацаа, Нэвтэрсэн газар,
Нэвтэрсэн огноо, Даатгуулсан компаны нэр, Даатгалын компаны утас,

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Цагдаагын утас, Холбоо барих хүний нэр, Холбоо барих хүний утас,
Холбоо барих хүний хаяг )
Б. Хөтөлбөр бүртгэх
- Дараах мэдээллүүдийг бүртгэнэ: ( Код, Нэр, Байршил, огноо, .... )
В. Квот бүртгэх
- Дараах мэдээллүүдийг бүртгэнэ: (Код, Нэр, Валют,Байршил, ....)
Г. Аялалын төрөл бүртгэл
- Дараах мэдээллүүдийг бүртгэнэ: ()
Д. Аялалын бүртгэл
- Дараах мэдээллүүдийг бүртгэнэ: (Код, Төрөл, Хөтөлбөрийн код,
Квотын код, Эхлэх огноо, Дуусах огноо, ...)
2.5.2) Үйл ажиллагааны менежер
А. Гадаад харилцагч бүртгэх
- Дараах мэдээллийг бүртгэнэ: (Код, Албан байгууллагын нэр,
Компаны нэр, Төрөл, Утас1, Утас2, Факс, Байгууллагын хаяг, Холбоо
барих хүний овог нэр, ХБХ утас1, утас2, утас3, ХБХ гэрийн хаяг, ХБХ
e-mail хаяг, ХБХ албан тушаал, гэрээний код, байршилын код)
Б. Дотоод харилцагчын бүртгэл
- Дараах мэдээллийг бүртгэнэ: (Код, Овог Нэр, Хүйс, Нас, Төрсөн
огноо, Регистерийн дугаар, Иргэний үнэмлэхний дугаар, Гэрийн утас,
Гар утас1, Утас2, Гэрийн хаяг, и-мэйл хаяг, мэргэжил, зураг, холбоо
барих хүний нэр, Холбоо барих хүний утас, ХБХ гэрийн хаяг ).
В. Гэрээний бүртгэл

www.zaluu.com
www.zaluu.com
- Дараах мэдээллийг бүртгэнэ: (Код, Дотоод ба гадаад харилцагчын
нэр, Байгууллагын огноо, Гэрээний төрөл, ....)
Г. Хэрэглэгчийн бүлэг
- Дараах мэдээллийг бүртгэнэ: (Код , Нэр, Хамаарах бүлэг)
Д. Хэрэглэгч
- Дараах мэдээллийг бүртгэнэ: (Код, Нэр, Албан тушаал,
Хэрэглэгчийн бүлэг, Нэвтрэх үг)
Е. Валют
- Дараах мэдээллийг бүртгэнэ: (Код, Нэр, улс орон, Огноо, Ханш)
Ж. Байршил
- Дараах мэдээллийг бүртгэнэ: (Код, Нэр, Хамаарах бүлэг)
З. Холбогдох байршил
- Дараах мэдээллийг бүртгэнэ: (Байршилийн код, Холбогдох
байршилын код, Хоорондын зай, Тайлбар)
К. Үзвэр үйлчилгээ
- Дараах мэдээллийг бүртгэнэ:(Код, Нэр, Байршил, Утас, Үнэ ...)

И. Үзвэр үйлчилгээний цагийн хуваарь
- Дараах мэдээллийг бүртгэнэ:(Үзвэрийн код, нээх огноо, хаах
огноо,...)
Л. Ажилчдын аялсан түүх
- Дараах мэдээллийг бүртгэнэ:(Ажилтны код, Аялсан газар, Аялсан
огноо, Аялсан тоо)
М. Ажилтдын ажилласан түүх

www.zaluu.com
www.zaluu.com
- Дараах мэдээллийг бүртгэнэ: (Ажилтны код, Ажилласан газар,

Ажилласан жил, Албан тушаал)
О. Тээврийн хэрэгсэл
- Дараах мэдээллийг бүртгэнэ: (Ажилтны код, Тээврийн хэрэгсэлийн
марк, дугаар, үйлдвэрлэсэн он,...)

2.5.3). Нягтлан
А. Харилцагчидтай хийсэн төлбөр тооцоо
- Дараах мэдээлийг бүртгэнэ: (Код, Огноо, Албан байгууллага, дүн,
хэрэглэгч, Валют)
Б. Жуулчидтай хийсэн төлбөр тооцоо
- Дараах мэдээллийг бүртгэнэ:(Код, Огноо, Жуулчин , Дүн, Хэрэглэгч,
Валют )

2.5.4). Нярав
А. Тоног төхөөрөмж
- Дараах мэдээллийг бүртгэнэ: (Код, Нэр, Тоо ширхэг, үйлдвэрлэсэн
огноо)
Б. Тоног төхөөрөмжийн тайлан

2.6 Хэрэглэгчийн Функциональ бус шаардлага
- Хэрэглэгч нууц үгээр системд нэвтэрнэ.
- Хэрэглэгчдийг эрхээр нь хязгаарлаж зарим цонхыг хязгаарлах

2.7 Кодын зохиомж
Аялалын код- Аялал бүр нь өөрийн гэсэн давтагдашгүй кодтой байна.

www.zaluu.com
www.zaluu.com

c

s

f

1

0

0

5

0

8

Аялал болох өдөр
Аялал явах сар
Аялал явах он
Аялалын төрлийн код

Жуулчны код – Жуулчин бүрд давтагдашгүй кодыг олгоно.
p

s

1

0

0

1

5

Захиалгын дугаар
Аяласан он
Жуулчны овог нэрний эхний үсэг

2.8

Архитектурын сонголт

Програм хангамж боловсруулах явцдаа өндөр түвшний технологи хэрэглэх
түүнийг зөв оновчтойгоор зохион байгуулах асуудал бол тухайн систем,
төсөл амжилттай болох эх үндэс юм. Тус боловсруулагдах системдээ дараах
технологуудыг ашиглах шаардлагатай тэдгээртэй холбоотойгоор нэмэлт
боломжуудыг тусгасан байх шаардлагатай байна.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Үйлдлийн системийн сонголт
WindowsXP тухайн системыг хэрэглэгч нь ашиглах шаардлагатай учир
одоогийн боловсруулагдаад байгаа үйлдлийн системүүд дотроос дэлхий
нийтийн

фонт

түүний

стандарт

боломжууд

дэлхийн

фонтын

загварыг

тодорхойлж чадсан Microsoft компаний бүтээгдэхүүн юм. WindowsXP - д
Unicode гарч ирсэн явдал манай улсын фонт гарын дрейверийн стандартыг
тогтоож чадсан болно. Үүнээс гадна MSSQL 2000 нь XML Unicode – дэмждэг
UTF-8 стандартад үндэслэгдсэн байдаг байна.
Өгөгдлийн сан удирдах системийн сонголт
MSSQL 2000 нь Microsoft компаниас гаргасан хамгийн сүүлчийн хувилбар
бүхий өгөгдлийн сан удирдах систем юм. MSSQL 2000 нь хамгийн гол нэг
онцлог нь бол XML технологийг дэмждэг.
 MSSQL 2000 нь resource- г богино хугацаанд хуваарлан ажилладаг
 Unicode – дэмждэг дэлхийн нийтийн нэгэн стандарт фонтыг асуудлыг
шийдвэрлэж чадсан бөгөөд энэ мөн сүүлийн шинэ боломж мөн.

Програмчилал технологи сонголт
Тус

програмыг

Visual

Studio.NET

програмчлалын

хэрэгсэл

ашиглан

боловсруулах бөгөөд тус систем Microsoft компаний хамгийн сүүлчийн
технологи болох CLR (Common Language Runtime) – д үндэслэгдсэн аль ч
хэлний хувьд MSIL гэсэн машинын хэл рүү хөрвүүлэгдэн ажилладаг дэлхийд
гараад байгаа сүүлчийн технологуудыг нэг юм. Тус технологийн цэвэр объект
хандалтад програмчлал болох C# технологи мөн хамгийн сүүлд гарч ирсэн

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Java болон C++ дундын холимог шинэ програмчлалын хэл юм. Тус хэл дээрхи
хоѐр хэлнийхээ давуу талуудыг тусган авч Safe programming -д үндэслэгдсэн
технологитой програмчлалын хэл юм. Энэхүү хэл дэлхий нийтэд одоогоор Java
програмчлалын дараагаар хоѐрдугаар байрт явж байгаа бөгөөд түүний давуу
тал шинэ шинэ боломжуудыг манай улсын мэдээллийн технологийн компаниуд
ч өргөнөөр ашиглан энэхүү технологи руу эрчимтэйгээр нэвтрэн орж Visual
Basic 6.0 зэрэг нь орхигдож байна.
Visual studio C#.NET
 Өөртэй өмнөх Visual Studio-н ашигтай гэсэн бүгдийн агуулж чадсан түүний
дараагийн хувилбар.
 Цэвэр объект хандалттай бөгөөд бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь объект
хандалтад технологид үндэслэнэ.
 Клиент-Сервер технологид үндэслэгдсэн
 ComponentOne – Контролуу болон C1Report зэрэг нэмэлт контрол удирдах
боломжоор хангагдсан хэрэгсэлүүдтэй ашигласан болно.
 Хэрэглэгчийн интерфейс маш ойлгомжтой програмчлах бүрэн боломжтой.
 Өгөгдөлийн сан удирдах системүүдтэй хамтарч ажиллах бүрэн боломжтой.
 SQL server нь өгөгдөлийн сан зохион байгуулахад өргөн боломж өндөр
чадвартай систем.
 Хэрэглэхэд хялбар
 Unicode дэмждэг
 Мэдээллийн нууцлалын хувьд сайн.

3). Системийн шинжилгээ
3.1 Обьектийн холбоосийн диаграм

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Жуулчны групп

Улс орон
Хоорондын зай

Хэрэглэгчийн
бүлэг

Холбоотой
байршил

Жуулчин

Цаг ба
хөтөлбөр

Хэрэглэгч
Хөтөлбөр

Өдөр ба хөтөлбөр

Аялал ба
Жуулчин
Нэмэлт үйлчилгээ

Квот
Буудал
Үзвэр
үйлчилгээ

Захиалга
Аялал ба
Хэрэглэгч

Гэрээ

Аялал ба
Квот

Үнэ
Он сар

Ваучер

Нэмэлт
үйлчилгээ

Үзвэр
үйлчилгээний
цагийн хуваарь

Үзвэрийн төрөл

Шатахуун

Шатхууны
үнэ

Аялал ба
Буудал
Валют

Захиалга

Гэр бааз

Аялал

Нэмэлт үйлчилгээ

Тоног төхөөрөмж
ба Аялал

Аялал ба Гэр
бааз

Гэрээ

Аялал ба Гэст
хаус
Он сар

Валютын
үнэ

Тоног
төхөөрөмж
Аялалын төрөл

Үнэ
Нэмэлт үйлчилгээ
Аялал ба Ресторан

Захиалга

Гэст хаус

Захиалга

Ресторан
Аялал ба Ажилчид

Гэрээ
Үнэ

Гэрээ
Машин
Үнэ

Ажилчид

Меню

Засвар

Мэддэг хэл
Ажилласан түүх
Хийдэг хоол

3.2 Обьектийн холбоосын диаграмын өргөтгөл

Он сар

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Аттрибут

Жуулчин

Ажилтан

Код
Овог
Нэр
Төрсөн огноо
Хүйс
Иргэншил
Гадаад
паспортны
дугаар
Гадаад
паспортны
дуусах хугацаа
Визний дугаар
Визний
хүчинтэй
хугацаа
Нэвтэрсэн
огноо
Нэвтэрсэн
байршил
Даатгалын
компаны нэр
Даатгалын
компаны утас
Цагдаагын утас
Холбоо барих
хүний нэр
Хоорондын
хамаарал
Холбоо барих
хүний утас
Хоолны хэлбэр
Хууч өвчин
Код
Овог
Нэр
Хүйс
Нас
Төрсөн огноо
Регистерийн
дугаар
Иргэний

Анхдагч Гадаад
түлхүүр түлхүүр
х

Хоосон
утга
зөвшөөрөх

х

x

Төрөл

Урт

nvarchar
Nvarchar
Nvarchar
Date
Nvarchar
Nvarchar

7
50
50
20
10
50

Nvarchar

30

Date

20

Nvarchar

30

Date

20

Date

20

Nvarchar 100
Nvarchar 100

х

х

Int

40

Int

40

Nvarchar

50

Nvarchar

30

Int

40

Nvarchar 100
nText
nvarchar 20
nvarchar 50
Nvarchar 50
Nvarchar 10
Int
3
Date
20
Nvarchar

15

Nvarchar

15

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Ажилтаны гэрээ

Хэрэглэгчийн
бүлэг

Хэрэглэгч

Валют
Байршил

Холбогдох
байршил
Хөтөлбөр

үнэмлэхний
дугаар
Утас1
Утас2
Гэрийн хаяг
е-майл хаяг
Мэргэжил
Төгссөн
сургууль
Зураг
Холбоо барих
хүний нэр
Холбоо барих
хүний утас
Гэрийн хаяг
Код
Дотоод болон
гадаад
харилцагчын
нэр
Байгуулсан
огноо
Гэрээний төрөл
Гэрээ
Код
Нэр
Хамаарах бүлэг
Код
Нэр
Албан тушаал
Хэрэглэгчийн
бүлэгийн код
Нэвтрэх үг
Код
Нэр
Улс орон
Код
Нэр
Бүлэгийн код
Код
Холбогдох
байршилын код
Хоорондын зай
Тайлбар
Код

X

Int
Int
Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar

20
20
50
50
50

Nvarchar 100
Nvarchar 100

Х
x

X

х

Х

х

х

50

Nvarchar

15

Nvarchar 100
Nvarchar 20
Nvarchar

50

Date

20

Nvarchar 50
Nvarchar 100
Nvarchar 20
Nvarchar 50
Nvarchar 20
Nvarchar 20
Nvarchar 50
Nvarchar 50

x

Nvarchar

20

х

Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar

20
20
50
50
20
50
20
20

х

Nvarchar

20
10

x

Int
Ntext
Nvarchar

х

х

х

х

x
x

Nvarchar

20

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Хөтөлбөр ба
өдөр

Үзвэр үйлчилгээ

Нэр
Хоногын тоо
Зохиосон хүн
Хөтөлбөрийн
код
Байршилын код
Өдрийн дугаар
Гаригын нэр
Үзвэр
үйлчилгээний
код
Гадаад
харилцагчын
код
Тайлбар
Код
Нэр
Байршилын код
Утас

х

х

Nvarchar
Int
Nvarchar

50
3
50

х

Nvarchar

20

х

Nvarchar
Int
Nvarchar

20
3
20

х

Х

Nvarchar

20

х

Х

Nvarchar

20

X

Ntext
Nvarchar 20
Nvarchar 50
Nvarchar 20
Int
20
Nvarc
Nvarchar 50
har
Nvarchar 100

х
x

Төрөл

Үзвэр
үйлчилгээний
цагийн хуваарь

Квот

Хаяг
Үзвэр
үйлчилгээний
код
Огноо
Эхлэх цаг
Дуусах цаг
Амрах гариг
Код
Байршилын код
Валютын код

х

Квотын код
Квот ба гадаад
харилцагчын
код

Тоног
төхөөрөмж
Тоног

Гадаад
харилцагчын
код
Код
Нэр
Тоо ширхэг
Үйдвэрлэсэн
огноо
Аялалын код

х

x

Nvarchar

20

х
x
x

Date
Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar

20
20
20
20
20
20
20

х

Nvarchar

20

х

Nvarchar

20

х

Nvarchar
Nvarchar
Int

20
50
4

Date

20

Nvarchar

20

х

www.zaluu.com
www.zaluu.com
төхөөрөмж ба
аялал
Аялал ба
жуулчин
Аялал ба
Гадаад
харилцагч
Аялал ба
дотоод
харилцагч

Аяласан түүх ба
дотоод
харилцагч

Ажилласан түүх
ба дотоод
харилцагч

Тээврийн
хэрэгсэл ба
дотоод
харилцагч

Аялалын төрөл

Тоног
төхөөрөмжийн
код
Аялалын код
Жуулчны код
Аялалын код
Гадаад
харилцагчын
код
Аялалын код
Дотоод
харилцагчын
код
Дотоод
харилцагчын
код
Аялсан газар
Сүүлд аялсан
огноо
Аялсан тоо
Тайлбар
Дотоод
харилцагчын
код
Ажилласан
газар
Ажилласан жил
Албан тушаал
Тайлбар
Дотоод
харилцагчын
код
Тээврийн
хэрэгсэлийн
марк
Тээврийн
хэрэгсэлийн
дугаар
Үйлдвэрлэсэн
огноо
Суудлын тоо
Тайлбар
Аялалын
төрлийн код
Нэр

х

Nvarchar

20

х
х
х

Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar

20
20
20

х

Nvarchar

20

х

Nvarchar

20

х

Nvarchar

20

х

Nvarchar

20

Nvarchar 100

x

Date

20

Int
Ntext

3

Nvarchar

20

Nvarchar 100

х
х

Int
Nvarchar
Ntext

3
50

Nvarchar

20

Nvarchar

50

Nvarchar 10
Date
Int
ntext
х

х

Nvarchar

20
3
20

Nvarchar 100

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Аялал

Ресторан

Хамаарах бүлэг
Код
Нэр
Төрөлийн код
Квотын код
Эхлэх огноо
Дуусах огно
Жуулчдын тоо
Аялалын төлөв
Код
Нэр
Албан
байгууллагын
нэр
Компаны нэр
Төрөл
Утас1
Утас2
Факс
Байгууллагын
хаяг
Холбоо барих
хүний овог
Холбоо барих
хүний нэр
Холбоо барих
хүний утас1
Холбоо барих
хүний утас2
Холбоо барих
хүний утас3
Гэрийн хаяг
е-майл хаяг
Албан тушаал
Байршилын код
Код
Нэр
Албан
байгууллагын
нэр
Компаны нэр
Төрөл
Утас1
Утас2
Факс

х

х
х

Nvarchar 20
Nvarchar 20
Nvarchar 100
Nvarchar 20
Nvarchar 20
Date
20
Date
20
Int
3
Nvarchar 50
nvarchar 20
nvarchar 50
nvarchar 50

х
х

х

х

x

x

х

nvarchar 50
Nvarchar 50
Int
30
Int
30
Int
30
Nvarchar 100
Nvarchar

50

Nvarchar

50

Int

20

x

Int

20

x

Int

20

x
x

Nvarchar 100
nvarchar 50
Nvarchar 50
Nvarchar 20
nvarchar 20
nvarchar 50
nvarchar 50

x

nvarchar
Nvarchar
Int
Int
Int

х
х

x

50
50
30
30
30

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Зочид буудал

Гэст хаус

Байгууллагын
хаяг
Холбоо барих
хүний овог
Холбоо барих
хүний нэр
Холбоо барих
хүний утас1
Холбоо барих
хүний утас2
Холбоо барих
хүний утас3
Гэрийн хаяг
е-майл хаяг
Албан тушаал
Байршилын код
Код
Нэр
Албан
байгууллагын
нэр
Компаны нэр
Төрөл
Утас1
Утас2
Факс
Байгууллагын
хаяг
Холбоо барих
хүний овог
Холбоо барих
хүний нэр
Холбоо барих
хүний утас1
Холбоо барих
хүний утас2
Холбоо барих
хүний утас3
Гэрийн хаяг
е-майл хаяг
Албан тушаал
Байршилын код

Nvarchar 100

х

Nvarchar

50

Nvarchar

50

Int

20

x

Int

20

x

Int

20

x
x

Nvarchar 100
nvarchar 50
Nvarchar 50
Nvarchar 20
nvarchar 20
nvarchar 50
nvarchar 50

x

nvarchar 50
Nvarchar 50
Int
30
Int
30
Int
30
Nvarchar 100

х
х

x

Nvarchar

50

Nvarchar

50

Int

20

x

Int

20

x

Int

20

x
x
х

Nvarchar 100
nvarchar 50
Nvarchar 50
Nvarchar 20

www.zaluu.com
www.zaluu.com
3.3 Use Case диаграм

Систем

Жуулчны мэдээлэлтэй
ажиллах

Гадаад харилцмагчын
мэдээлэлтэй ажиллах
Аялалын мэдээлэлтэй
ажиллах
Дотоод харилцагчын
мэдээлэлтэй ажиллах

Үйл ажиллагааны
менежер

Квотын мэдээлэлтэй
ажиллах

Корресфондез
менежер

Гэрээний мэдээлэлтэй
ажиллах
Байршилын мэдээлэлтэй
ажиллах
Хөтөлбөрийн
мэдээлэлтэй ажиллах
Хэрэглэгчийн мэдээлэлтэй
ажиллах
Холбогдох байршилын
мэдээлэлтэй ажиллах
Валютын мэдээлэлтэй
ажиллах
Үзвэр үйлчилгээний
мэдээлэлтэй ажиллах

Тоног төхөөрөмжийн
мэдээлэлтэй ажиллах

Нярав

Харилцагчтай хийсэн
төлбөр тооцооны
мэдээлэлтэй ажиллах
Жуулчидтай хийсэн
төлбөр тооцооны
мэдээлэлтэй ажиллах

Нягтлан

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Жуулчны мэдээлэлтэй ажиллах
жуулчин нэмэх

жуулчин засварлах

Корресфондез менежер

Жагсаалтаас ном
сонгох

Жуулчин устгах

Аялалын мэдээлэлтэй ажиллах
Аялалын төрөл
сонгох
Аялал нэмэх

Корресфондез менежер
Хөтөлбөр сонгох

Квот сонгох

Аялал засварлах

Үйл ажиллагааны менежер

Аялал устгах

Жагсаалтаас сонгох

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Дотоод харилцагчын мэдээлэлтэй ажиллах
Дотоод харилцагчыг
нэмэх
Гэрээ сонгох

Үйл ажиллагааны менежер

Дотоод харилцагчыг
устгах

Жагсаалтаас сонгох
Дотоод харилцагчыг
засварлах

Гадаад харилцагчын мэдээлэлтэй ажиллах
Гадаад харилцагчыг
нэмэх

Гэрээ сонгох

Байршил сонгох
Үйл ажиллагааны менежер

Гадаад харилцагчыг
устгах

Гадаад харилцагчыг
засварлах

Жагсаалтаас сонгох

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Квотын мэдээлэлтэй ажиллах
Квотыг нэмэх

Валют сонгох

Квотыг засварлах
Корресфондез менежер

Жагсаалтаас ном
сонгох

Квотыг устгах

Хөтөлбөрийн мэдээлэлтэй ажиллах
Хөтөлбөрийг нэмэх

Корресфондез менежер
Хөтөлбөрийг
засварлах

Хөтөлбөрийг устгах
Үйл ажиллагааны менежер

Жагсаалтаас ном
сонгох

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Хэрэглэгчийн мэдээлэлтэй ажиллах

Хэрэглэгч нэмэх

Хэрэглэгчийн бүлэг
сонгох

Корресфондез менежер
Хэрэглэгчийг
засварлах

Жагсаалтаас сонгох
Хэрэглэгчийг устгах
Үйл ажиллагааны менежер

Үзвэр үйлчилгээний мэдээлэлтэй
ашиглах
Үзвэр үйлчилгээ
нэмэх
Байршил сонгох

Үйл ажиллагааны менежер

Үзвэр үйлчилгээг
засварлах

Үзвэр үйлчилгээг
устгах

Жагсаалтаас сонгох

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Байршилын мэдээлэлтэй ажиллах
Байршил нэмэх
Байршилын бүлэг
сонгох

Байршил устгах
Үйл ажиллагааны менежер

Жагсаалтаас сонгох
Байршил засварлах

Холбогдох байршилын мэдээлэлтэй ажиллах
Холбогдох байршил
нэмэх
Байршил сонгох

Үйл ажиллагааны менежер

Холбогдох байршил
устгах

Жагсаалтаас сонгох
Холбогдох байршил
засварлах

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Харилцагчидтай хийсэн төлбөр тооцооны
мэдээлэлтэй ажиллах
Валют сонгох

Төлбөр тооцоо нэмэх

Хэрэглэгч сонгох
Нягтлан

Харилцагч сонгох

Төлбөр тооцоо
устгах

Жагсаалтаас сонгох
Төлбөр тооцоо
засварлах

Жуулчидтай хийсэн төлбөр тооцооны
мэдээлэлтэй ажиллах
Валют сонгох

Төлбөр тооцоо нэмэх

Хэрэглэгч сонгох
Нягтлан
Жуулчин сонгох

Төлбөр тооцоо
устгах

Төлбөр тооцоо
засварлах

Жагсаалтаас сонгох

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэлтэй ажиллах

Тоног төхөөрөмж
нэмэх

Нярав

Тоног төхөөрөмж
устгах

Жагсаалтаас сонгох
Тоног төхөөрөмж
засварлах

3.4 Үйл ажиллагааны диаграм

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Шинээр аялал бүртгэх үйл ажиллагаа

Корресфондез менежер

Систем

Хэрэглэгчийн нууц үгээ оруулах

Оруулсан мэдээлэл

Мэдээллийг шалгах

Аялалын мэдээллээ оруулах

Алдааны мэдээлэл

Оруулсан мэдээлэл

Мэдээллийг шалгах

Алдааны мэдээлэл

Аялалын мэдээллийг бүртгэх

3.5 Тайлангын загвар

www.zaluu.com
www.zaluu.com
3.5.1). Гэр баазад өгсөн аялалын захиалгын тайлан

3.5.1). Зочид буудалд өгсөн аялалын захиалгын тайлан

3.6 Дэлгэцийн зохиомж

www.zaluu.com
www.zaluu.com
3.6.1). Нэвтрэх хэсэг

3.6.2). Үндсэн цонх

3.6.3). Лавлах бүртгэл(Зочид буудал)

www.zaluu.com
www.zaluu.com

-

Байршилын цонх

www.zaluu.com
www.zaluu.com

3.6.4). Бүртгэл болон тооцооллын цонх
- Хөтөлбөрийн цонх

-

Квотын цонх

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful