Praca zespołowa w startupach

Natalia Blicharska Magdalena Tiereszko Karolina Konecka Jan Rosner Paweł Raszkiewicz

Czym jest zespół?       Mała grupa Wspólny cel Wzajemne uzupełnianie się Wspólna odpowiedzialność Wzajemna pomoc Poczucie wspólnoty .

Dlaczego warto pracować w zespole?     Lepsza jakość produktów i usług Lepsza produktywność Lepsza komunikacja Lepszy komfort pracy .

Jak przygotować pracę w zespole?  Wyznaczenie  Podział celu kompetencji zasad pracy  Ustalenie .

Etapy pracy w zespole .

Typy zachowań w zespole  zachowania  zachowania  zachowania zadaniowe zespołowe indywidualne .

Start up – co to?     Mianem star-upów określa się młode. W fazie start-up podlegają one ciągłemu rozwojowi i wzrostowi. a dużą część ich działalności stanowi poszukiwanie odbiorców. Organizacje te działają zazwyczaj w internecie. powstające dopiero przedsiębiorstwa lub organizacje które mają wypracować nowy model przedsiębiorstwa. Start-upy mogą działać w każdej branży jednak w zdecydowanej większości działają one w branży technologiczno-informatycznej .

Formy finansowania:      Venture Capital Programy Unijne Inkubatory Finansowanie własne Anioły biznesu .

Oczekiwanie wysokich zysków.Kim jest Anioł Biznesu? Anioł Biznesu to osoba prywatna wspierająca firmy będące na wczesnych etapach rozwoju poprzez inwestowanie własnych środków oraz angażująca swój czas. doświadczenie oraz kontakty. Aktywne wspieranie rozwoju. Wypełnianie „luki kapitałowej”. . Gotowość do podejmowania ryzyka związanego z inwestowaniem w startujące spółki. Motywacja zarządu spółki.  ü ü ü ü ü ü Typowe Inwestycje: od 50 do 500tyś zł.

Sieci Aniołów Biznesu  • • • • • Klub inwestorów przeznaczających kapitał na rozwój innowacyjnych firm we wczesnej fazie rozwoju. Ochrona Środowiska. . Produkcja. Ma na celu kojarzenie twórców innowacyjnych firm z inwestorami. W Europie działa przeszło 400 takich klubów. Wielkość typowej inwestycji – od 400 tysięcy złotych nawet do 5 milionów. Biotechnologia. w które najczęściej się inwestuje: IT. Branże.

. ekspert Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości ds. tak naprawdę szukamy ludzi. kompetencje i kontakty. doświadczenie. zdolność do efektywnej współpracy i uzupełniania swoich kompetencji. Sukces startupu to umiejętne połączenie kompetencji związanych z zarządzaniem.Łukasz Parafianowicz. przyjmowania krytyki oraz wyciągania wniosków z ewentualnych porażek.  „Najważniejsze umiejętności zespołu tworzącego startup.. a do tego mają pomysł na biznes. sprzedażą oraz technologią. Szukając projektów. którzy mają wiedzę. w które chcielibyśmy zainwestować. inwestycji. Za cenną umiejętność uznałbym również zdolność do szybkiego uczenia się. to.” . który chcą zrealizować. marketingiem.

człowiek odpowiedzialny m.pl. wzajemne zaufanie.  „Najważniejsze umiejętności zespołu tworzącego startup to. kreatywne myślenie i chłodne analizowanie. Marek Przystaś . za projekt Ciufcia.. pracowitość.” ..in.

czyli umiejętność pracy w zespole.. wyznaczania realnych celów i ich osiągania.” .organizatorka Startup School..Agnieszka Lewandowska-Dziewięcka .  „Najważniejsze umiejętności zespołu tworzącego startup to. granie do jednej bramki. zdolności komunikacyjne.

założyciel i prezes IAI S.A..com. – dostawcy platformy sklepowej IAI-Shop.. w której zamierza działać oraz przygotowanie techniczne. to.  „Najważniejsze umiejętności zespołu tworzącego startup. wszechstronność i pracowitość. Biegła znajomość branży.Paweł Fornalski. .

by się wzajemnie uzupełniać. Ludzie dzielą się na wizjonerów. potrafią zarażać innych swoją wizją..” . w ogóle nie zajmują się stroną biznesową. Prezes Zarządu MIDEA.  „Najważniejsze umiejętności zespołu tworzącego startup. doskonaląc swój własny odcinek pracy. Plus są też ludzie. juror oraz mentor podczas licznych konkursów startupowych.. ale np. Dobranie trzech takich typów w odpowiednich proporcjach to sukces zespołu. Uzupełniają ich ludzie pozornie nudni – myśl: „księgowi” – ale to właśnie dzięki nim wizja składa się w kompletną całość. to. Świetnie wyjaśnia to Simon Sinek w książce „Start With Why”.Paweł Tkaczyk. Są trybikami w maszynie i świetnie się czują. którzy wizję i plan biznesowy wcielają w życie. a biznes „zapina się”. którzy mają pasję.dobieranie się w taki sposób.

) .Dziękujemy za uwagę .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful