MODEL

GRILĂ DE SALARIZARE
la contractul colectiv de muncă, negociat şi încheiat la nivel de unitate, pentru perioada 2012/2013

Nr. bază -leicrt. A. 1. 2. 3. 4. 5.

Funcţia

Brand Ambassador minim

Salariul de maxim

Funcţii de conducere: Director General/Preşedinte Administrator/Director Director adjunct Şef serviciu Şef birou Funcţii de execuţie: …………………….. ……………………. …………………….

B. 1. 2. 3. . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful