You are on page 1of 3

Pompy Wtryskowe - Budowa, Zasada Dziaania, Usterki, Naprawa, Regeneracja, Serwis W samochodach osobowych, jedcych po dzisiejszych drogach, wystpuje

ukad zasilajcy silnik spalinowy, ktrego gwnym zadaniem jest doprowadzenie do komory spalania mieszanki paliwowo powietrznej. We wspczesnych silnikach o zaponie samoczynnym dziaa to w ten sposb, i przefiltrowane przez filtr powietrze zasysane jest przez tok w procesie suwu ssania; z kolei paliwo wtryskiwane jest przez pomp wtryskiwacza w momencie suwu sprania. Z kolei w silnikach ganikowych paliwo wtryskiwane jest przez pomp wtryskiwacza do komory wstpnej, w ktrej funkcjonuj jednoczenie wiece arowe, ktre rozgrzewaj si do czerwonoci, przez co uatwiaj zapalenie samochodu. Z kolei w samochodach ciarowych najczciej paliwo wtryskiwane jest przez pomp wtryskiwacza bezporednio do komory spalania w toku. Budowa typowej instalacji paliwowej samochodu skada si z nastpujcych elementw: pompy wtryskowej, wtryskiwaczy, przewodw wysokiego i niskiego napicia, regulatora prdkoci obrotowej, pompy zasilajcej, filtra oraz zbiornika paliwa. Kady z powyszych elementw jest bardzo wany w ukadzie i spenia w nim swoj rol. Rwnie pompa wtryskowa ogrywa du rol, poniewa jej zadaniem jest przyjcie od pompy zasilajcej zassanego paliwa, a nastpnie odmierzenie okrelonej dawki i wtoczenie jej za pomoc przewodw wysokiego napicia do wtryskiwaczy. Z kolei nadmiar paliwa, za pomoc przewozw przelewowych, spywa z pompy do zbiornika paliwa. Pompa wtryskowa, ze wzgldu na speniane w ukadzie funkcje, ma bardzo precyzyjn i skomplikowan konstrukcyjnie budow. W skad pompy wtryskowej wchodz nastpujce elementy: pompa opatkowa, czyli element zasysajcy paliwo ze zbiornika do pompy wtryskowej; zawr sterujcy, znajdujcy si w jednym z kanaw, w grnej czci urzdzenia, a ktry zajmuje si odprowadzaniem nadmiaru oleju napdowego do zbiornika, a take odpowietrzaniem pompy (przez co nie jest konieczne rczne odpowietrzanie pompy); pompa wysokiego

cinienia, ktra toczy paliwo pod wysokim cinieniem, a take olej napdowy, w odpowiednich dawkach do poszczeglnych wtryskiwaczy; urzdzenie regulujce dawk wtrysku oraz ograniczajce prdko obrotu biegu jaowego i silnika; zawr przesuwny, ktry umieszczony jest na toczysku gwnym pompy wysokiego cinienia i ktry poczony jest z pedaem gazu, oraz sterowany dwigniami i cignami (umoliwia on utrzymanie minimalnych obrotw silnika); regulator kta wtrysku, ktry zwiksza kt wyprzedzenia proporcjonalnie do uzyskiwanego cinienia paliwa; a take filtr paliwa, ktrego zadaniem jest zabezpieczenie pompy wtryskowej przez zanieczyszczeniami, ktre dosta si mog ze zbiornika paliwa (jest to element, ktry naley wymienia ze wzgldu na zbieranie si w nim zanieczyszcze). Ponadto w kadej rozdzielczej pompie wtryskowej, znajduje si urzdzenie rozruchowe, ktrego dwignia umieszczona jest na desce rozdzielczej samochodu. W niektrych modelach samochodu urzdzenie to wymaga ingerencji kierowcy, za w nowszych modelach jest ono w peni zautomatyzowane. Zadaniem za tego urzdzenia jest blokowanie regulatora wyprzedzania wtrysku, a z chwil jego dziaania kt ten jest stay i wynosi okoo 2,5. W silnikach wysokoprnych stosowane s dwa rodzaje pomp wtryskowych: rzdowe i rozdzielcze obecnie najczciej stosowane, mniejsze, lejsze i tasze w produkcji. Pompy wtryskowe rzdowe cechuj si rzdowym uoeniem wzgldem siebie sekcji toczcych. Z kolei rozdzielcze, inaczej rotacyjne pompy wtryskowe maj pojedynczy zesp toczcy, ktry na skutek wirowania na waku kolejno zasila ustawione gwiedzicie przewody cinieniowe. Najczstsze problemy z pomp wtryskow w samochodzie wynikaj z zanieczyszcze w paliwie, z elektroniki pomp, z zacierania si gowic toczcych, bd z uszkodzenia zaworw sterujcych. W momencie powstania jakichkolwiek kopotw z pomp wtryskow, nie dostarcza ona paliwa do wtryskiwaczy, co skutkuje zatrzymaniem pracy silnika. W ten sytuacji s dwa wyjcia: albo wymiana pompy wtryskowej na now, albo jej regeneracja, polegajca na jej rozoeniu, wyczyszczeniu, poddaniu diagnostyce poszczeglnych jej elementw, a nastpnie wymianie elementw dziaajcych niewaciwie. Dziaanie to wymaga jednak

precyzyjnoci i duych umiejtnoci, przez co powinno by wykonane w specjalistycznym zakadzie naprawczym, bd zakadzie cile specjalizujcym si w regeneracji pomp wtryskowych.