TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.

HỒ CHÍ MINH Ỹ KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN NGHỆ

Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên: c

BIÊN DỊCH TÀI HƯ CH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ THƯ VI VIỆN NGUỒN MỞ OPENCV
Sinh viên thực hiện: BÙI T n: TẤN AN Lớp: 10CDTP1 ỄN Người hướng dẫn: NGUYỄ NGỌC TRANG

1

Mục lục: Phần I. Mở đầu…..………………..………………..………………..………………...……....... 3 1. Lý do chọn đề tài…..………………..………………..………………..…………..……....... 3
2. Xác định mục tiêu nghiên cứu: …..………………..…………………………..……....... 3. Đối tượng nghiên cứu: …..………………..………………..…………………….……...... 4. Phạm vi nghiên cứu: …..……………….………………..……………………….……....... 5. Đặt giả thuyết: …..………………..………………..………………..……………………...... 6. Thực trạng và khảo sát về bộ thư viện nguồn mở OpenCV:……… ……... 6.1. Thực trạng: …..………………..………………..………………..…………..……...... 6.2. Khảo sát…..………………..………………..………………..……………....……....... 3 3 4 4 5 5 5 15 16 17 17 19

Phần II. Quy trình thực hiện…..………………..………………..…………………......

Phần III. Tổng kết…..………………..………………..………………..…………….…….......
1. Hướng phát triển của đề tài: …..………………..………………………………...... 2. Kinh nghiệm: …..………………..………………..…………………………...……......

Tài liệu hướng dẫn sử sụng OpenCV v2.1…..………………...…….....

2

Đề tài: BIÊN DỊCH TÀI HƯ CH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ THƯ VI VIỆN NGUỒN MỞ OPENCV

Phần I. Mở đầu:
1. Lý do chọn đề tài: Tôi rất quan tâm tới công nghệ nhận dạng máy tính, công nghệ này rất mới, ứng dụng rộng rãi ất trên nhiều ngành khác nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực chế tạo robot. Nh ặc Nhưng việc tìm kiếm ệc nguồn tài liệu Tiếng Việt về OpenCV hiện nay rất hiếm, phần lớn tài liệu là bằng tiếng Anh, ồn gây nhiều khó khăn trong cho sinh viên muốn học hoặc ứng dụng. Vì lí do trên tôi chọn đề tài ăn muốn này, mong muốn cung cấp cho các bạn nguồn tài liệu Tiếng Việt, rất mong sẽ giúp ích cho các ốn bạn. 2. Xác định mục tiêu nghiên cứu: - Mục tiêu: Đề tài này,tôi sẽ biên dịch tài liệu h ớng dẫn từ tiếng Anh sang tiếng Việt, cùng ề hướng với code mẫu giúp cho người học dễ dàng trong cách sử dụng bộ th viện để lập trình. ời thư ể - Mục đích: Cung cấp nguồn tài liệu tiếng Việt cho sinh viên Việt Nam tham khảo, học tập, ấp nghiên cứu lập trình dễ dàng trên bộ th viện OpenCV. ứu thư 3. Đối tượng nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Bộ thư viện OpenCV 2.1 C API ện - Khách thể nghiên cứu: Sinh viên ngành Công nghệ thông tin, đặc biệt là các lập trình viên ể ặc muốn học tập, nghiên cứu bộ thư viện này. ện 3

4 . Phạm vi nghiên cứu: OpenCV 2. nó thật sự giúp ích cho bạn trong việc học. việc bạn học bộ thư viện này sẽ thật sự dễ dàng. Nó cần thiết khi bạn quan tâm tới. sử dụng bộ thư viện này ? Thật sự cần thết khi bạn quan tâm tới nó ? Có nó sẽ giúp bạn tự học bộ thư viện này ? Với nguồn tài liệu được biên dịch sang tiếng Việt. đạt kết quả như mong muốn.1 C API 5. nhanh chóng đón bắt công nghệ thế giới. Với nguồn tài liệu Tiếng Việt sẽ rất cần thiết để việc học của bạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. các lập trình viên Việt Nam có thể dễ dàng sử dụng bộ thư viện OpenCV để viết ra các phần mềm ứng dụng như đã nêu trên. Khi hoàn thành đề này.4. Đặt giả thuyết: Việc tôi biên dịch tài liệu OpenCV này. Biên dịch tài liệu này với code mẫu sẽ giúp bạn thật sự dễ hiểu và có thể tự học một cách hiệu quả. các sinh viên viên.

phần lớn tài liệu là bằng tiếng Anh.1.org/. Ở các trường đại học cũng tương tự là tài liệu học tập cho sinh viên đều là tiếng Anh. Có. Bạn có quan tâm về Robot không? 3 11% 1 30% 2 59% 1. gây nhiều khó khăn trong cho sinh viên muốn học hoặc ứng dụng. Không 2. Khảo sát: Phiếu khảo sát đã phát ra là 60 phiếu và thu về được 56 phiếu. việc hiểu một thuật ngữ mang tính kỹ thuật với một người mới rất mất thời gian và không bao giờ là dễ dàng. Rất quan tâm 5 . Ví dụ như http://khoinguonit. http://www. Trên các diễn đàn hay website cũng có rất nhiều đề tài nói về OpenCV..com/f93/.ieev. Thực trạng và khảo sát về bộ thư viện nguồn mở OpenCV: 6. Sinh viên Việt Nam muốn khởi đầu việc nghiên cứu đều phải gặp rất nhiều khó khăn do rào cản ngôn ngữ (Tiếng Anh). hoặc tài liệu bằng tiếng Anh.6.. Dưới đây là biểu đồ chi tiết các câu hỏi khảo sát được.Nguồn tài liệu Tiếng Việt về OpenCV hiện nay rất hiếm. nhưng không nhiều 3.2. 1. Thực trạng: . 6. Nhưng hầu hết các trang này đều không có tài liệu thống nhất về OpenCV tiếng Việt mà chỉ có một số tài liệu đơn lẻ.

2. Có nghe qua 6 . Không 2. Có. nhưng không nhiều 3. Bạn có quan tâm về công nghệ nhận dạng khuôn mặt người bằng máy tính? 3 7% 1 21% 2 72% 1. Chưa từng nghe qua 2. Bạn có biết Thị giác máy tính? (3) 0% 1 41% 2 59% 1. Rất quan tâm 3.

Đang tìm hiểu 4. Không 2.3. Những ứng dụng của bộ thư viện này mà bạn biết? 4 41% 1 31% 3 5% 2 23% 1. Rất quan tâm 5. bạn quan tâm tới nó chứ? 3 18% 1 20% 2 62% 1. Không 7 . Cũng chỉ biết qua 3. Đây là công nghệ nhận dạng máy tính.

Đã bao giờ bạn tìm kiếm tài liệu tự học về một bộ nguồn thư viện nào? 3 29% 1 34% 2 37% 1. nhân dạng) 4. Cả 2 và nhiều ứng dụng khác nữa 6.2. Bạn muốn tự học bộ thư viện này chứ? 3 16% 1 14% 2 70% 8 . Chưa bao giờ 2. Xử lí màu sắc và độ phân giải 3. An ninh (camera thông minh. Chỉ đọc qua cho biết 3. Chắc chắn rồi 6b.

Không 5. Tất nhiên 2. bạn muốn nguồn tài hướng dẫn bằng Tiếng Việt chứ? 2 7% 1 93% 1. Nếu học. Cũng muốn thử qua 6.4. Không quan tâm 8. Tài liệu về thư viện này bằng Tiếng Việt có nhiều không? 3 9% 1 29% 2 62% 9 . Rất muốn 7.

2. Bạn có tìm kiếm tài liệu liên quan đến bộ thư viện không? 4 3% 1 27% 3 43% 2 27% 1. Không Cũng thỉnh thoảng Khi nào cần mới tìm Thường xuyên 10 . Nhiều 9.1. 4. Ít 3. 3. Không biết 2.

Bạn muốn đọc tài liệu về OpenCV bằng ngoại ngữ hay bằng tiếng Việt? 3 1 5% 11% 2 84% 1. Nguồn tài liệu Tiếng Việt về nó rất hiếm. Tức nhiên là Tiếng Việt 3. nhưng ít 3. Sao cũng được 11 . bạn có nhiều không? 3 5% 1 32% 2 63% 1.10. Nhiều 11. Không 2. Có. Không quan tâm 2.

Bạn đã từng lập trình với thư viện OpenCV này chưa? 4 12% 3 16% 2 14% 1 58% 1. Chưa bao giờ Chỉ mới thử qua Cũng thỉnh thoảng Thường xuyên 13. Chưa từng lập trình với nó 12 . Nếu bạn đã từng lập trình với thư viện OpenCV. 4. 3. bạn có gặp khó với cách dùng các hàm trong OpenCV khi tài liệu bằng tiếng Anh? 4 3 5% 11% 2 11% 1 73% 1.12. 2.

Không 3. Cũng không khó lắm 4.2. Mình không quan tâm 2. Việc chúng tôi biên dịch nguồn tài liệu này sang Tiếng Việt bạn thấy thế nào? 3 14% 1 33% 2 53% 1. Quá khó khăn 14. Rất có ích 13 . Cũng được đấy 3.

14 .

hàm cụ thể và sắp xếp Duyệt sơ lượt các toàn bộ các phần đã chọn và sắp xếp lại lần nữa Bắt đầu dịch toàn bộ theo thứ tự đã xếp. tratu.vn. Sau khi dịch xong.Từ 24/10/2011 đến 25/12/2011: Thực hiện sản phẩm: 1. phát bảng khảo sát và thống kê kết quả khảo sát. 2. Công cụ hỗ trợ: translate.soha. 15 .Từ 25/12/2011: Nộp bài về cho khoa.Phần II.vn. đọc lại để sửa lỗi. Đóng gói sản phẩm.Từ 3/10/2011 đến 22/10/2011: Biên soạn đề cương nghiên cứu. đem đi in. vdict.Từ 5/9/2011 đến 1/10/2011: Xác định đề tài nghiên cứu và đăng kí đề tài . 3.com. . Quy trình thực hiện: . 4.google.com 5. phần. Lọc nguồn tài liệu cần dịch từ nguồn tài liệu nước ngoài Chia nội dung cần dịch ra các chương. . 6.

OpenCV là viết tắt của Open Source Computer Vision. Đó là một thư viện nguồn mở để lập ết ện trình gồm nhiều hàm C và một số lớp C++ dựa trên thuật toán phổ biến trong xử lí ảnh và thị ồm giác máy tính. Adrian Kaehler . -Bộ thư viên này còn được viết trên ngôn ngữ Python và Java.Phần III. Parker Trang chủ: http://opencv.google.willowgarage willowgarage.com/s/l8pq7x8q1ktfmecbatfv .OpenCV Reference Manual v2. R.google.com/books?id=seAgiOfu seAgiOfu2EIC&lpg=PP1&hl=vi&pg=PA364#v v=onepage& q&f=false Tác giả: Gary Bradski. ấp Ứng dụng công nghệ nhận dạng : . Tổng kết Tài liệu tham khảo: . Android và Mac .box.com Giới thiệu về OpenCV: . Linux.OpenCV cung cấp rất nhiều kiểu dữ liệu có cấu trúc nhằm hỗ trợ tối việc xử lí.Learning OpenCV: computer vision with the OpenCV library http://books.Hiệu chỉnh và phục chế ảnh 16 .com/books?id=BK BK3oXzpxC44C&lpg=PP1&dq=related%3AISBN AISBN059651 6134&hl=vi&pg=PA15#v=onepage& &q&f=false Tác giả: J. Lập trình được trên nhiều nền ợc ợc tản: Windows.Algorithms for Image Processing and Computer Vision http://books.1 http://www.

17 .Y khoa (chẩn đoán. tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ tài hướng dẫn này hơn nữa.Giao thông (theo dõi lưu thông. Chế tạo robot tự động hóa. Tôi được biết về quy trình đề thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học. Như đã nói. tiếp tục làm bộ tài liệu hướng dẫn cho OpenCV C++ API. kinh nghiệm lập trình với OpenCV.. điều khiển xe) .Xử lí hình trạng và phân tách chi tiết . phục vụ cho cuộc sống. Mọi người cũng có thể chia sẻ kiến thức. kiểm định chất lượng) và v. như an ninh trong việc nhận dạng vân tay.An ninh (camera thông minh. Xử lí.Tự động hóa sản xuất (đo lường. đây là sự đón đầu công nghệ thế giới cho Việt Nam. các lập trình viên Việt Nam sẽ sử dụng tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ thư viện OpenCV viết các phần mềm ứng dụng cao cấp trên. cộng đồng cùng nhau phát triển và phát triển đất nước. phát triển đất nước. thêm được nhiều từ vựng mới. phục chế hình ảnh trong siêu âm… Rất nhiều ứng dụng phục vụ con người.Tái dựng ảnh ba chiều và diễn giải ảnh . java. tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức thay cho con người. nâng cao hiệu quả công việc. nâng cấp bộ tài liệu này theo các phiên bản OpenCV mới hơn.Nhận dạng và giám sát thực thể . hoàn thiện nó hơn nữa. Bộ tài liệu này sẽ được chia sẻ miễn phí hoàn trên mạng. giải phẫu) . viết báo cáo tổng kết đề nghiên cứu khoa học. để mọi người đều được sử dụng dễ dàng đóng góp. đặc biệt là các từ chuyên ngành công nghệ thông tin. Trong thời gian tới. Tài liệu hướng dẫn sử dụng OpenCV này sẽ tạo đòn bẩy đưa công nghệ tương lai về với Việt Nam.Xử lí màu sắc và độ phân giải ảnh . số từ vựng tiềng Anh của tôi đã tăng lên. Hướng phát triển của đề tài: Bộ thư viện OpenCV ứng dụng được trong rất nhiều ngành nghề khác nhau.v… Kinh nghiệm: Trong quá trình thực hiện đề tài. đối tượng. nhận dạng) .

18 .

Tài liệu hướng dẫn sử sụng OpenCV v2...……………….. 1..…….………………… 4.2 Ảnh hình học biến đổi………………………………………………………………………… 2.. 1. 1.……………….………..1 Các Struct cơ bản………………………………………………………………………………. Chương 3: cvaux. Các hàm mở rộng của Thị Giác Máy Tính…. 1. Cao cấp giao diện và I/O….……………….……………….3 Hình ảnh hỗn hợp biến đổi………………………………………………………………… 2. Xử lý hình ảnh và thị giác máy tính………………………………….4 Các hàm vẽ…………………………………………………………………………………………. 2.…………….………………...6 Phân nhóm và Tìm kiếm trong không gian đa chiều………………………….. 2....………………..4 Biểu đồ…………………………………………………………………………………...3 Cấu trúc động……………………………………………………………………………………. 20 20 27 59 86 94 111 113 113 121 128 142 152 153 153 157 19 . Chương 4: highgui.1 Mục lục: Chương 1: cxcore.…………….. 1. 4.1 Giao diện người dùng…..5 XML/YAML Persistence…………………………………………………………………… 1..1 Lọc hình ảnh……………………………………………………………………………………….2 Đọc / ghi hình ảnh và video….……………….………………. Chương 2: cv..2 Hoạt động trên mảng…………………………………………………………………………. Hàm cốt lõi………………………………………………………………….

x x-phối hợp y y-phối hợp z z-phối hợp / * Constructor * / 20 . float y. } CvPoint2D32f. Hàm cốt lõi 1. int y ). / * Chuyển đổi từ CvPoint * / inline CvPoint2D32f cvPointTo32f( CvPoint point ).1 Các Struct cơ bản CvPoint 2D điểm với số nguyên tọa độ (thường là zero-based). x x-phối hợp y y-phối hợp / * Constructor * / inline CvPoint2D32f cvPoint2D32f (double x. CvPoint2D32f 2D điểm với tọa độ điểm nổi typedef struct CvPoint2D32f { float x. / * Chuyển đổi từ CvPoint2D32f * / inline CvPoint cvPointFrom32f( CvPoint2D32f point ). } CvPoint3D32f. double y). x x-phối hợp y y-phối hợp / * Constructor * / inline CvPoint cvPoint( int x. CvPoint3D32f 3D điểm với tọa độ điểm nổi typedef struct CvPoint3D32f { float x. typedef struct CvPoint { int x. float z.Chương 1: cxcore. int y. float y. } CvPoint.

double y. } CvPoint2D64f. / * Chuyển đổi từ CvPoint * / inline CvPoint2D64f cvPointTo64f( CvPoint point ). } CvPoint3D64f. double z ). double y. double z. int height. 21 . int height ). x x-phối hợp y y-phối hợp z z-phối hợp / * Constructor * / inline CvPoint3D64f cvPoint3D64f( double x. CvSize2D32f Sub-pixel chính xác kích thước của hình chữ nhật. Chiều rộng chiều rộng của hình chữ nhật Chiều cao chiều cao của hình chữ nhật / * Constructor * / inline CvSize cvSize( int width. typedef struct CvSize { int width. CvPoint3D64f 3D điểm với tọa độ điểm độ chính xác kép nổi typedef struct CvPoint3D64f { double x. CvSize Pixel chính xác kích thước của hình chữ nhật. } CvSize.inline CvPoint3D32f cvPoint3D32f( double x. x x-phối hợp y y-phối hợp / * Constructor * / inline CvPoint2D64f cvPoint2D64f( double x. double z ). double y. double y. CvPoint2D64f 2D điểm với tọa độ điểm độ chính xác kép nổi typedef struct CvPoint2D64f { double x. double y ).

int y. Chiều rộng chiều rộng của hình chữ nhật Chiều cao chiều cao của hình chữ nhật / * Constructor * / inline CvSize2D32f cvSize2D32f( double width. val [3] với val0123 */ inline CvScalar cvScalarAll( double val0123 ). float height. double val3=0 ). 3 . */ inline CvScalar cvScalar( double val0. int width. / * Constructor: khởi tạo tất cả của val [0] . và tất cả các val [1] .. x x-phối hợp của các góc trên cùng. val [3] với số không */ inline CvScalar cvRealScalar( double val0 ). / * Constructor: khởi tạo val [0 với val0.4-tuples của đôi.typedef struct CvSize2D32f { float width. } CvScalar.. } CvSize2D32f. double val2=0.. / * Constructor: khởi tạo val [0] với val0. typedef struct CvRect { int x. typedef struct CvScalar { double val[4]. int y. } CvRect. 22 .. double height ). CvRect Bù đắp (thường là góc trên bên trái) và kích thước của hình chữ nhật. val [1] với val1. int height ). bên trái y y-phối hợp của góc trên bên trái (phía dưới bên trái cho Windows bitmap ) Chiều rộng chiều rộng của hình chữ nhật Chiều cao chiều cao của hình chữ nhật / * Constructor * / inline CvRect cvRect( int x. int height. double val1=0. 2. CvScalar Một container cho 1. int width.

int max_iter. } data. typedef struct CvMat { int type. short* s. double epsilon ). float* fl. int default_max_iters ). #ifdef __cplusplus union { int rows. / * Kiểm tra và chuyển đổi một CvTermCriteria để type = CV_TERMCRIT_ITER + CV_TERMCRIT_EPS và cả hai max_iter và epsilon là hợp lệ * / CvTermCriteria cvCheckTermCriteria( CvTermCriteria criteria. }. int* i.CvTermCriteria Tiêu chí chấm dứt cho lặp đi lặp lại các thuật toán. int height. int step. int max_iter. #define CV_TERMCRIT_ITER 1 #define CV_TERMCRIT_NUMBER CV_TERMCRIT_ITER #define CV_TERMCRIT_EPS 2 typedef struct CvTermCriteria { int type. union { uchar* ptr. type Một sự kết hợp của CV_TERMCRIT ITER và CV_TERMCRIT EPS max_iter số lần lặp tối đa epsilon yêu cầu độ chính xác / * Constructor * / inline CvTermCriteria cvTermCriteria( int type. double* db. 23 . } CvTermCriteria. CvMat Một ma trận đa kênh. double default_eps. double epsilon. union { int cols. int* refcount.

} dim[CV_MAX_DIM]. float* fl. typedef struct CvMatND { int type.int width. #else int rows. int dims. kết hợp các loại của các yếu tố và cờ dims làm mờ số của kích thước mảng refcount Bên dưới tham chiếu truy cập dữ liệu data Con trỏ dữ liệu để các dữ liệu ma trận thực tế dim mờ Đối với mỗi chiều. khoảng cách giữa các thành phần trong byte ) CvSparseMat Multi-chiều thưa thớt mảng đa kênh. } data. CvMatND Đa chiều đa kênh mảng dày đặc. type loại chữ ký CvMatND (CV MATND MAGIC VAL). union { uchar* ptr. int cols. } CvMatND. int* i. double* db. }. struct { int size. short* s. type gõ chữ ký CvMat (CV MAT MAGIC VAL) có chứa các loại của các yếu tố và cờ step hàng chiều dài theo byte refcount Bên dưới tham chiếu truy cập dữ liệu data Con trỏ dữ liệu để các dữ liệu ma trận thực tế rows Số hàng của hàng cols Số cột của cột Ma trận được lưu trữ hàng bởi hàng. int* refcount. int step. #endif } CvMat. cặp đôi này (số yếu tố. Tất cả các hàng được liên kết bởi 4 byte. 24 .

} CvSparseMat. struct _IplImage *maskROI. Không được sử dụng. int size[CV_MAX_DIM]. int* refcount. 25 . struct CvSet* heap. type loại chữ ký CvSparseMat (CV_SPARSE_MAT_MAGIC_VAL). heap Một đống hồ bơi của các nút bảng băm hashtable Các bảng băm. dims Số mờ của kích thước refcount Bên dưới tham chiếu truy cập. theo byte size mảng có kích thước kích thước IplImage IPL hình ảnh tiêu đề typedef struct _IplImage { int nSize. int depth. void *imageId. char *imageData. struct _IplROI *roi. hashsize Kích thước của bảng băm total tổng của các nút mảng thưa thớt valoffset giá trị bù đắp của các nút mảng. char channelSeq[4]. int ID. int nChannels. int alphaChannel. char colorModel[4]. int total. int hashsize. int dataOrder. int valoffset. int dims. int origin. struct _IplTileInfo *tileInfo. int height. kết hợp các loại của các yếu tố và cờ. int imageSize.typedef struct CvSparseMat { int type. int width. void** hashtable. int align. theo byte idxoffset Chỉ số bù đắp của các nút mảng. Mỗi mục là một danh sách các nút. int idxoffset.

dưới bên trái có nguồn gốc (Windows bitmap phong cách ) align sắp xếp sắp các dòng hình ảnh (4 hoặc 8) . nSize sizeof(IplImage) ID Phiên bản.. luôn luôn bằng 0 nChannels Số của các kênh. Đối với dữ liệu xen kẽ. maskROI Phải được NULL trong OpenCV imageId Phải được NULL trong OpenCV tileInfo Phải được NULL trong OpenCV imageSize ảnh kích thước dữ liệu theo byte. Của IplImage cấu trúc được thừa kế từ Thư viện xử lý hình ảnh của Intel. } IplImage.kênh màu xen kẽ. Hỗ trợ độ sâu là: IPL_DEPTH_8U Unsigned số nguyên 8-bit IPL_DEPTH_8S Đăng ký số nguyên 8-bit IPL_DEPTH_16U Unsigned số nguyên 16-bit IPL_DEPTH_16S Đăng ký số nguyên 16-bit IPL_DEPTH_32S Đăng ký số nguyên 32-bit IPL_DEPTH_32F đơn chính xác nổi IPL_DEPTH_64F độ sâu chính xác điểm nổi Double-64F colorModel Bỏ qua OpenCV. int BorderConst[4]. Hầu hết các Hàm OpenCV hỗ trợ 1-4 kênh. thông thường bố trí của một hình ảnh màu sắc là: b00g00r00b10g10r10 .int widthStep. trong đó 26 . bị bỏ qua bởi OpenCV BorderConst biên giới hoàn thành chế độ. origin nguồn gốc 0 . width Ảnh rộng chiều rộng tính bằng pixel height Ảnh cao chiều cao tính bằng pixel roi khu vực quan tâm (ROI). channelSeq bị bỏ qua bởi OpenCV dataOrder 0 = IPL_DATA_ORDER_PIXEL . bị bỏ qua bởi OpenCV imageDataOrigin Một con trỏ đến nguồn gốc của dữ liệu hình ảnh (không nhất thiết phải phù hợp). Đây là được sử dụng cho deallocation hình ảnh. char *imageDataOrigin. CreateImage chỉ tạo ra hình ảnh với các kênh xen kẽ. alphaChannel bị bỏ qua bởi OpenCV depth kênh sâu trong bit + bit dấu tùy chọn (IPL SIGN chiều sâu) . chỉ có khu vực này hình ảnh sẽ được xử lý. Nếu không phải là NULL.. OpenCV bỏ qua điều này và sử dụng widthStep thay vì. Hàm OpenCV CvtColor yêu cầu nguồn và destination màu không gian như các thông số. Ví dụ.gốc trên bên trái. 1 . 1 màu sắc riêng biệt kênh. int BorderMode[4]. trong byte BorderMode biên giới hoàn thành chế độ. bằng hình ảnh-> chiều cao mage-> widthStep imageData Một con trỏ vào các dữ liệu hình ảnh liên kết widthStep Kích thước của một dòng hình ảnh liên kết.

cvAbsDiffS Tính khác biệt tuyệt đối giữa các mảng và một vô hướng. cvAdd Tính toán số tiền cho mỗi phần tử của hai mảng. OpenCV Hàm yêu cầu rằng kích thước hình ảnh hoặc kích cỡ ROI của tất cả các nguồn và hình ảnh điểm đến phù hợp chính xác. dst) cvAbsDiffS(src.2 Hoạt động trên mảng cvAbsDiff Tính khác biệt tuyệt đối giữa hai mảng. ảnh xử lý Intel Thư viện xử lý khu vực giao nhau giữa các hình ảnh nguồn và đích đến (hoặc ROIs). Ngoài ra các hạn chế trên. CvArr metatype chỉ được sử dụng như một tham số Hàm để xác định rằng Hàm chấp nhận mảng của nhiều loại. Tất cả các mảng phải có cùng một kiểu dữ liệu và kích thước tương tự (hoặc thu nhập từ đầu kích thước). CvScalar value). cho phép họ thay đổi một cách độc lập. Tất cả các mảng phải có cùng một kiểu dữ liệu và kích thước tương tự (hoặc thu nhập từ đầu kích thước). CvMat * hoặc thậm chí CvSeq * đôi khi. CvArr Tùy tiện mảng typedef void CvArr. Các cụ thể loại mảng được xác định tại thời gian chạy bằng cách phân tích 4 byte đầu tiên của tiêu đề. 27 . như được nêu trong tham số danh sách trên. dst. void cvAdd(const CvArr* src1. OpenCV xử lý ROIs khác nhau. const CvArr* src2. src1 Các mảng nguồn đầu tiên src2 Các mảng nguồn thứ hai dst Các mảng đích Hàm tính toán sự khác biệt tuyệt đối giữa hai mảng. OpenCV chỉ hỗ trợ một tập hợp con của các định dạng IplImage có thể . CvArr* dst). chẳng hạn như IplImage. CvArr* dst.định dạng có nguồn gốc. const CvArr* src2. #define cvAbs(src. void cvAbsDiff(const CvArr* src1. void cvAbsDiffS(const CvArr* src. Trên Mặt khác. cvScalarAll(0)) src Các mảng nguồn dst Các mảng đích value Các vô hướng Hàm tính toán sự khác biệt tuyệt đối giữa các mảng và một vô hướng. 1.

src Các mảng nguồn value vô hướng dst Các mảng đích mask mặt nạ hoạt động. thêm vào số tiền mỗi Hàm tính toán tổng hợp có trọng số của hai mảng như sau: dst(I)=src1(I)*alpha+src2(I)*beta+gamma Tất cả các mảng phải có cùng loại và kích thước tương tự (hoặc kích thước ROI). Đối với loại có phạm vi giới hạn hoạt động này là bão hòa. void cvAddWeighted(const CvArr* src1. const CvArr* mask=NULL). const CvArr* mask=NULL). double beta. 8-bit kênh mảng. cvAddWeighted Tính toán tổng trọng số của hai mảng. CvArr* dst). double alpha.CvArr* dst. 28 . CvArr* dst. dst(I)=src(I)+value if mask(I)!=0 Tất cả các mảng phải có cùng loại. quy định cụ thể các yếu tố của mảng đích được thay đổi Hàm bổ sung thêm một giá trị vô hướng để mọi phần tử trong mảng nguồn src1 và lưu trữ kết quả trong dst. 8-bit kênh mảng. cvAddS Tính tổng của một mảng và một vô hướng. void cvAddS(const CvArr* src. Đối với các loại có hạn chế phạm vi hoạt động này được bão hòa. CvScalar value. Đối với các loại có phạm vi giới hạn hoạt động này là bão hòa. trừ mặt nạ. const CvArr* src2. trừ mặt nạ. quy định cụ thể các yếu tố của mảng đích được thay đổi Hàm bổ sung thêm một mảng khác: dst(I)=src1(I)+src2(I) if mask(I)!=0 Tất cả các mảng phải có cùng loại. double gamma. và kích thước tương tự (hoặc kích thước ROI). và kích thước tương tự (hoặc kích thước ROI). src1 Các mảng nguồn đầu tiên alpha Trọng lượng cho các phần tử mảng đầu tiên src2 Các mảng nguồn thứ hai beta Trọng lượng cho các phần tử mảng thứ hai dst Các mảng đích gamma vô hướng. src1 Các mảng nguồn đầu tiên src2 Các mảng nguồn thứ hai dst Các mảng đích mask mặt nạ hoạt động.

int i. src Các mảng nguồn value vô hướng để sử dụng trong hoạt động dst Các mảng đích mask mặt nạ hoạt động. const CvArr* mask=NULL). a[i]). const CvArr* mask=NULL). -5. const CvArr* mask=NULL). absMask = 0x7fffffff. 8. arr Mảng 29 . Các mẫu sau đây sẽ chứng minh làm thế nào để tính giá trị tuyệt đối của mảng floating-point các yếu tố bằng cách thanh toán bù trừ các bit có ý nghĩa nhất: float a[] = { -1. void cvAndS(const CvArr* src. src1 Các mảng nguồn đầu tiên src2 Các mảng nguồn thứ hai dst Các mảng đích mặt nạ mặt nạ hoạt động. CvArr* dst. &A. Tất cả các mảng phải có cùng loại. cvRealScalar(*(float*)&absMask). quy định cụ thể các yếu tố của mảng đích được thay đổi Hàm tính toán cho mỗi phần tử bit-khôn ngoan kết hợp hợp lý của hai mảng: dst(I)=src1(I)&src2(I) if mask(I)!=0 Trong trường hợp mảng điểm nổi đại diện bit được sử dụng cho hoạt động. và kích thước giống nhau. -3. i++ ) printf("%. const CvArr* src2. -7.1f ". CvMat A = cvMat(3. và kích thước giống nhau.0 9. 4.0 7.0 2. for(i = 0. cvAndS(&A. 2. CvArr* dst. quy định cụ thể các yếu tố của mảng đích được thay đổi Hàm tính toán kết hợp khôn ngoan-bit cho mỗi phần tử của một mảng và một vô hướng: dst(I)=src(I)&value if mask(I)!=0 Trước khi hoạt động thực tế. 3.0 8.0 cvAvg Tính trung bình (trung bình) của các phần tử mảng. i < 9.0 4.0 5. &a). 6. 0).0 6. vô hướng được chuyển đổi cùng loại như của mảng (s). Tất cả các mảng phải có cùng loại. cvAndS Tính toán kết hợp khôn ngoan-bit cho mỗi phần tử của một mảng và một vô hướng. trừ mặt nạ. CvScalar cvAvg(const CvArr* arr.cvAnd Tính toán cho mỗi phần tử bit-khôn ngoan kết hợp của hai mảng. trừ mặt nạ. -9 }. 8-bit kênh mảng. Trong trường hợp của các mảng đại diện của họ bit floating-point được sử dụng cho hoạt động. void cvAnd(const CvArr* src1. CvScalar value. CV\_32F.0 3. Mã nên in: 1. 8-bit kênh mảng.

họ có thể được 2D (ví dụ. const CvArr* mask=NULL). CvScalar* stdDev. một sự kết hợp của các giá trị sau CV_COVAR_SCRAMBLED tranh giành ma trận hiệp phương sai đầu ra được tính như sau : 30 . CvScalar* mean. Hàm xử lý các kênh được lựa chọn chỉ và các cửa hàng trung bình S0 thành phần đầu tiên vô hướng... cvCalcCovarMatrix Tính ma trận hiệp phương sai của một tập các vectơ. independently cho mỗi kênh: Nếu mảng là IplImage và COI được thiết lập. arr Mảng mean là Con trỏ trỏ tới các giá trị trung bình đầu ra. Các vectơ không có được 1D. có thể được NULL nếu nó không phải là cần thiết stdDev Pointer đến độ lệch chuẩn đầu ra Mặt nạ mặt nạ hoạt động tùy chọn Hàm tính toán độ lệch giá trị và tiêu chuẩn trung bình của các phần tử mảng. cvAvgSdv Tính trung bình (trung bình) của các phần tử mảng. int flags).trung bình (trung bình) vector của đầu vào vector flags cờ hoạt động. vects vector đầu vào. void cvAvgSdv(const CvArr* arr. CvArr* covMat. tất cả đều phải có cùng loại và kích thước giống nhau . hình ảnh) . Hàm xử lý các kênh được lựa chọn chỉ và các cửa hàng trung bình và độ lệch tiêu chuẩn để các thành phần đầu tiên của vô hướng đầu ra (mean0 và stdDev0). int count. độc lập cho mỗi kênh: Nếu mảng là IplImage và COI được thiết lập.mask Mặt nạ mặt nạ hoạt động tùy chọn Hàm tính toán M giá trị trung bình của các phần tử mảng. void cvCalcCovarMatrix(const CvArr** vects. CvArr* avg. count số của vectơ đầu vào covMat ma trận hiệp phương sai đầu ra nên được thả nổi điểm và vuông avg đầu vào hay đầu ra (tùy thuộc vào những lá cờ) mảng .

avg là không phải là một vector có nghĩa là đầu vào thiết lập của vectơ. vector trung bình của tập hợp các đầu vào vector. ma trận hiệp phương sai được thu nhỏ.…]T . hoặc cả hai của tất cả các vector 2d (x (I). const CvArr* y. CV_COVAR_COLS Có nghĩa là tất cả các vectơ đầu vào được lưu trữ như các cột của một ma trận duy nhất. góc. để so sánh vector sử dụng khoảng cách Mahalanobis và vv. có thể được thiết lập để NULL nếu nó không phải là cần thiết.count được bỏ qua trong trường hợp này. Điều này là hữu ích nếu avg đã được đã được tính toán bằng cách nào đó. y (I)): 31 . Như một ma trận hiệp phương sai bất thường được sử dụng để nhanh chóng PCA của một tập hợp các vector rất lớn (xem. CV_COVAR_NORMAL ma trận hiệp phương sai đầu ra được tính như sau: scale * [vects[0] .avg. Hàm tính toán ma trận hiệp phương sai.…] .…] T . CV_COVAR_ROWS Có nghĩa là tất cả các vectơ đầu vào được lưu trữ như các hàng của một ma trận duy nhất. và avg phải là một vector đơn hàng của một thích hợp kích thước. vects[1] – avg. CvArr* angle=NULL. hoặc nếu ma trận hiệp phương sai được tính bởi các bộ phận trong trường hợp. quy mô "tranh giành" chế độ đối ứng trong tổng số số phần tử trong mỗi vector đầu vào. ma trận hiệp phương sai số count x count. Một và chỉ có một CV_COVAR_SCRAMBLED và CV_COVAR_NORMAL phải được xác định CV_COVAR_USE_AVG Nếu lá cờ được quy định cụ thể Hàm không tính toán avg vector đầu vào. x Các mảng của x-tọa độ y Các mảng của y-tọa độ magnitude độ lớn mảng đích của độ lớn. Giá trị riêng của ma trận này "tranh giành" sẽ phù hợp với giá trị riêng của ma trận hiệp phương sai sự thật và "true" eigenvectors có thể dễ dàng tính từ các eigenvectors của ma trận "tranh giành" hiệp phương sai. nhưng thay vào đó. cvCartToPolar Tính cường độ và/hoặc góc của vector 2D.avg.[vects[0] – avg. vects [0]. ví dụ. Trong "bình thường" chế độ quy mô '1 / số. mà là giá trị trung bình vector của toàn bộ thiết lập.[vects[0] – avg. Đó là. Các góc là đo bằng radian (0-2) hoặc ở các mức độ (từ 0 đến 360 độ). Hàm này có thể được sử dụng cho PCA. và tùy chọn. EigenFaces kỹ thuật nhận diện khuôn mặt). vects[1] – avg. có thể được thiết lập để NULL nếu nó không phải là cần thiết angle góc mảng đích của góc độ. vects [0]. vects[1] – avg. int angleInDegrees=0). số được bỏ qua trong trường hợp này. sử dụng vector avg thông qua. angleInDegrees Lá cờ cho biết các góc được đo bằng radian.…]. Đó là. là chế độ lỗi. hoặc ở các mức độ Hàm tính toán độ lớn. covMat sẽ là một ma trận hiệp phương sai với kích thước tuyến tính tương tự như tổng số phần tử trong mỗi vector đầu vào. void cvCartToPolar( const CvArr* x. và avg phải là một vector cột duy nhất của một kích thước thích hợp. CV_COVAR_SCALE Nếu lá cờ được quy định cụ thể. vects[1] – avg. Theo mặc định (nếu cờ không được chỉ định) ma trận hiệp phương sai không phải là quy mô ('quy mô = 1'). CvArr* magnitude.scale * [vects[0] .

arr đầu vào mảng idx mảng của các chỉ số thành phần CvClearND Hàm xóa bộ để không một yếu tố cụ thể của một mảng dày đặc hoặc xóa các phần tử của một mảng thưa thớt. lập luận tiêu cực được xử lý đúng cách. Giá trị đặc biệt (NaN) không được xử lý. void cvCmp(const CvArr* src1. mat đầu vào mảng cvCloneSparseMat Tạo bản sao đầy đủ của mảng thưa thớt. và ROI. mat ma trận để được sao chép Tạo một bản sao đầy đủ của một ma trận và trả về một con trỏ để sao chép các. dữ liệu.). Nếu phần tử mảng thưa thớt không tồn tại. IplImage* cvCloneImage(const IplImage* image). cvCmp Thực hiện mỗi phần tử so sánh của hai mảng. angle(I)=atan(y(I)/x(I) ) Các góc được tính toán với 0.magnitude(I)=sqrt(x(I)ˆ2ˆ+y(I)ˆ2ˆ ). CvSparseMat* cvCloneSparseMat(const CvSparseMat* mat). cvClearND Xóa một phần tử mảng cụ thể.1 độ chính xác. góc được thiết lập là 0. int* idx). Ngoài ra.0). cvCloneImage Làm cho một bản sao đầy đủ của một hình ảnh. cvCbrt Tính gốc khối float cvCbrt(float value). bao gồm tiêu đề. và thông thường nó là nhanh hơn so với pow (giá trị. image hình ảnh ban đầu Trả lại IplImage * điểm cho các bản sao hình ảnh. Đối với điểm (0. CvMat* cvCloneMat(const CvMat* mat). void cvClearND(CvArr* arr. value Giá trị đầu vào giá trị dấu chấm động Hàm tính toán căn khối của các đối số. mat đầu vào mảng Hàm này tạo ra một bản sao của mảng đầu vào và trả về con trỏ để sao chép. 32 . cvCloneMatND Tạo bản sao đầy đủ của một mảng đa chiều và trả về một con trỏ để sao chép các. 1 / 3. CvMatND* cvCloneMatND(const CvMatND* mat). Hàm không có gì. cvCloneMat Tạo một bản sao ma trận đầy đủ.

void cvConvertScale(const CvArr* src. phải có loại 8u hoặc 8s cmpOp Các cờ xác định mối quan hệ giữa các yếu tố để được kiểm tra CV_CMP_EQ src1 (I) "bằng" giá trị CV_CMP_GT src1 (I) "quá mức" giá trị CV_CMP_GE src1 (I) lớn hơn hoặc bằng giá trị CV_CMP_LT src1 (I) "thấp hơn" giá trị CV_CMP_LE src1 (I) "ít hơn hoặc bằng giá trị CV_CMP_NE src1 (I) "không bằng" giá trị Hàm so sánh các yếu tố tương ứng của một mảng và một vô hướng và lấp đầy destination mặt nạ mảng: dst (I) = src(I) op vô hướng nơi op là =. dst (I) được thiết lập để 0xff (tất cả 1-bit) nếu mối quan hệ cụ thể giữa các yếu tố là đúng và 0 khác. dst Mảng đích. <=. int cmpOp). phải có loại 8u hoặc 8s cmpOp Các cờ xác định mối quan hệ giữa các yếu tố để được kiểm tra CV_CMP_EQ src1 (I) "bằng" giá trị CV_CMP_GT src1 (I) "quá mức" giá trị CV_CMP_GE src1 (I) lớn hơn hoặc bằng giá trị CV_CMP_LT src1 (I) "thấp hơn" giá trị CV_CMP_LE src1 (I) "ít hơn hoặc bằng giá trị CV_CMP_NE src1 (I) "không bằng" giá trị Hàm so sánh các yếu tố tương ứng của hai mảng và điền vào các mặt nạ đích mảng: dst(I)=src1(I) op src2(I). hoặc !=. và kích thước tương tự (hoặc ROI kích thước) cvCmpS Thực hiện so sánh mỗi phần tử của một mảng và một vô hướng.const CvArr* src2. CvArr* dst. Tất cả các mảng phải có cùng loại. 1. 0 ) 33 . double value. trừ điểm đến. Tất cả các mảng phải có cùng kích thước (hoặc kích thước ROI). phải có một kênh duy nhất value giá trị vô hướng để so sánh từng phần tử mảng dst Mảng đích. int cmpOp). Cả hai mảng nguồn phải có một kênh duy nhất. cvConvertScale Chuyển đổi một mảng khác với tùy chọn chuyển đổi tuyến tính. src mảng nguồn. double shift=0).>. CvArr* dst. #define cvCvtScale cvConvertScale #define cvScale cvConvertScale #define cvConvert(src. dst (I) được thiết lập để 0xff (tất cả 1-bit) nếu mối quan hệ cụ thể giữa các yếu tố là đúng và 0 khác. void cvCmpS(const CvArr* src. (dst). >=. double scale=1. CvArr* dst. src1 Các mảng nguồn đầu tiên src2 Các mảng nguồn thứ hai. dst ) cvConvertScale((src).

src Nguồn mảng dst Điểm đến mảng dst (nên có chiều sâu 8u) quy mô ScaleAbs yếu tố thay đổi giá trị gia tăng cho các yếu tố nguồn mảng quy mô Hàm này tương tự như cvConvertScale .)| Hàm hỗ trợ các điểm đến mảng chỉ của 8u (8-bit số nguyên không dấu) loại. CvArr* dst. shift1. 34 . và do đó có nhiều tên khác nhau. nhưng nó lưu trữ giá trị tuyệt đối của chuyển đổi kết quả: dst (I) = | scalesrc (I) + (shift0. double shift=0). Loại chuyển đổi được thực hiện làm tròn số và độ bão hòa. . double scale=1. shift=0 prescaling không được thực hiện.. cvCvtScaleAbs Chuyển đổi các phần tử mảng đầu vào một số nguyên unsigned 8-bit với tùy chọn chuyển đổi tuyến tính. đó là nếu kết quả của mở rộng quy mô + chuyển đổi có thể không được đại diện chính xác bởi một giá trị của loại phần tử mảng đích. đó là thực hiện đầu tiên và / hoặc chuyển đổi loại hình tùy chọn. cvConvertScaleAbs Chuyển đổi các phần tử mảng đầu vào một số nguyên unsigned 8-bit với tùy chọn chuyển đổi tuyến tính. đó là thiết lập để các giá trị biểu diễn gần nhất trên trục thực... double shift=0). double scale=1. Nó sao chép một mảng khác với tùy chọn mở rộng quy mô.src Nguồn mảng dst Điểm đến mảng scale quy mô Quy mô shift thay đổi giá trị gia tăng cho các yếu tố nguồn mảng quy mô Hàm có một số mục đích khác nhau.. Đây là một trường hợp đặc biệt tối ưu và nó đã cvConvert tên thích hợp . void cvConvertScaleAbs(const CvArr* src. cho các loại Hàm có thể được mô phỏng bởi một sự kết hợp của các Hàm cvConvertScale và cvAbs .)| Hàm hỗ trợ các điểm đến mảng chỉ của 8u (8-bit số nguyên không dấu) loại. Nếu nguồn và đích các loại mảng có bằng nhau loại. cho các loại Hàm có thể được mô phỏng bởi một sự kết hợp của các Hàm cvConvertScale và cvAbs . src Nguồn mảng dst Điểm đến mảng (nên có chiều sâu 8u) scale quy mô ScaleAbs yếu tố shift thay đổi giá trị gia tăng cho các yếu tố nguồn mảng quy mô Hàm này tương tự như cvConvertScale . shift1. void cvCvtScaleAbs(const CvArr* src. nhưng nó lưu trữ giá trị tuyệt đối của chuyển đổi kết quả: dst (I) = | scalesrc (I) + (shift0. CvArr* dst.…) Tất cả các kênh của các mảng đa kênh được xử lý độc lập. thực hiện sau: dst(I) = scalesrc(I) + (shift0. điều này cũng là một trường hợp đặc biệt có thể được sử dụng để quy mô và thay đổi một ma trận hay một hình ảnh và được caled cvScale. shift1. Trong trường hợp có scale=1. .

const CvArr* mask=NULL). và kích thước giống nhau. int cvCountNonZero(const CvArr* arr). Xem IplImage cho độ sâu hợp lệ. Lưu ý rằng trong trường hợp các loại ma trận Hàm OpenCV phân bổ được sử dụng và trong trường hợp của IplImage họ được sử dụng trừ khi CV_TURN_ON_IPL_COMPATIBILITY được gọi là. quy định cụ thể các yếu tố của mảng đích được thay đổi Hàm sao chép các yếu tố được lựa chọn từ một mảng đầu vào một mảng đầu ra: dst(I) = src(I) if mask(I) = 0: Nếu bất kỳ của các mảng thông qua IplImage loại. Trong trường hợp thứ hai. arr mảng phải là một kênh duy nhất mảng hoặc một hình ảnh đa kênh với COI thiết lập Hàm trả về số lượng các yếu tố khác không trong arr: (arr( ≠ 0) Trong trường hợp của IplImage cả hai ROI và COI được hỗ trợ. depth. channels). Cuộc gọi này là một hình thức rút gọn của header = cvCreateImageHeader(size. 8-bit kênh mảng. Hàm này chỉ tạo ra hình ảnh với các kênh xen kẽ. cvCreateData(header). Xem IplImage để biết thêm chi tiết. Cả hai mảng phải có cùng loại. cvCreateImage Tạo một tiêu đề hình ảnh và phân bổ các dữ liệu hình ảnh. int depth. ma trận hoặc mảng dữ liệu đa chiều. src Các mảng nguồn dst Các mảng đích mask mặt nạ hoạt động. sau đó thu nhập từ đầu của nó và các lĩnh vực COI được sử dụng. cvCreateData Phân bổ mảng dữ liệu void cvCreateData(CvArr* arr). 35 . channels số kênh của các kênh cho mỗi điểm ảnh. cùng kích thước. Hàm IPL được sử dụng để phân bổ dữ liệu. CvArr* dst. Các Hàm cũng có thể sao chép các mảng thưa thớt (mặt nạ không được hỗ trợ trong trường hợp này). IplImage* cvCreateImage(CvSize size. void cvCopy(const CvArr* src. int channels). arr mảng tiêu đề Hàm phân bổ hình ảnh. size Hình ảnh kích thước chiều rộng và chiều cao depth Bit độ sâu của các yếu tố hình ảnh.cvCopy Bản sao một mảng khác. cvCountNonZero Số lượng các yếu tố mảng khác không.

int cols. và CV 32SC2 có nghĩa là các yếu tố 32-bit đã ký và có 2 kênh. Các dữ liệu ma trận có thể sau đó được phân bổ sử dụng cvCreateData hoặc thiết lập một cách rõ ràng để người sử dụng dữ liệu thông qua giao cvSetData. Ví dụ. cvCreateMat Tạo ra một tiêu đề ma trận và phân bổ dữ liệu ma trận.int type). IPL_DATA_ORDER_PIXEL. int depth.int type). nhưng nó không sử dụng các Hàm IPL theo mặc định (xem CV_TURN_ON_IPL_COMPATIBILITY). type). cols. IplImage* cvCreateImageHeader(CvSize size. xem cvCreateMat Hàm phân bổ một tiêu đề ma trận mới và trả về một con trỏ đến nó. 0. channels == 1 ? "GRAY" : "RGB". depth. CvMatND* cvCreateMatND(int dims. 0.int type). size.width. Đây là hình thức ngắn gọn: CvMat* mat = cvCreateMatHeader(rows. U = unsigned.0. rows Số lượng hàng trong ma trận cols Số lượng cột trong ma trận type Các loại ma trận các yếu tố trong hình thức CV_<bit depth><S|U|F> C <số kênh>. int channels). rows Số lượng hàng trong ma trận cols Số lượng cột trong ma trận type Loại các yếu tố ma trận.0. cvCreateData(mat). cvCreateMatND Tạo tiêu đề và phân bổ dữ liệu cho một mảng đa chiều dày đặc. trong đó S = ký kết. 4. Điều này không được vượt quá CV_MAX_DIM (32 theo mặc định. CvMat* cvCreateMat(int rows. 36 .cvCreateImageHeader Tạo một tiêu đề hình ảnh nhưng không phân bổ dữ liệu hình ảnh. cvCreateMatHeader Tạo một tiêu đề ma trận. dims số kích thước mảng.const int* sizes. CvMat* cvCreateMatHeader(int rows. nhưng có thể được thay đổi thời gian xây dựng).int cols. type Loại phần tử mảng. F = float. IPL_ORIGIN_TL.0). sizes mảng có kích thước kích thước. CV 8UC1 có nghĩa là các yếu tố được 8bit unsigned và có 1 kênh. nhưng không phân bổ dữ liệu ma trận. size kích thước chiều rộng và chiều cao depth Hình ảnh chiều sâu chiều sâu (xem cvCreateImage) channels Số lượng các kênh của các kênh (xem cvCreateImage) Cuộc gọi này là một chất tương tự hdr=iplCreateImageHeader(channels. size. xem cvCreateMat.height. channels == 1 ? "GRAY" : channels == 3 ? "BGR" : channels == 4 ? "BGRA" : "".

void cvCrossProduct(const CvArr* src1. các mảng không có tính. const int* sizes. sizes kích thước mảng có kích thước kích thước type Loại phần tử mảng. bất mảng 1D hoặc 2D dst Điểm đến mảng có cùng kích thước và cùng một loại như là nguồn gốc cờ chuyển đổi cờ. dims Number of array dimensions kích thước mảng có kích thước kích thước Loại kiểu của các phần tử mảng. xem cvCreateMat Hàm phân bổ một tiêu đề cho một mảng đa chiều dày đặc. src Nguồn mảng. cvGet hoặc cvGetReal trả về zero cho mỗi chỉ số. dims số kích thước mảng. const CvArr* src2. Giống như cho CvMat Hàm phân bổ một mảng đa chiều thưa thớt. void cvDCT(const CvArr* src. int flags). int type). Các mảng dữ liệu có thể tiếp tục được phân bổ bằng cách sử dụng cvCreateData hoặc thiết lập một cách rõ ràng để người sử dụng dữ liệu thông qua giao cvSetData. CvSparseMat* cvCreateSparseMat(int dims. CvArr* dst. số lượng kích thước thực tế không giới hạn (lên đến 216). cvCrossProduct Tính sản phẩm chéo của hai vectơ 3D. cvDCT Thực hiện một về phía trước hoặc ngược rời rạc cô sin chuyển đổi của một mảng floating-point 1D hoặc 2D. Ban đầu. sizes. src1 Các vector nguồn đầu tiên src2 Các vector nguồn thứ hai dst Các vector đích Hàm tính toán sản phẩm chéo của hai vectơ 3D: dst = src1 x src2 hoặc: dst1 = src12src23 . cvCreateMatNDHeader Tạo một tiêu đề ma trận mới nhưng không phân bổ dữ liệu ma trận. cvCreateData(mat). type).src12src21 CvtPixToPlane Đồng nghĩa cho chia . cvCreateSparseMat Tạo mảng thưa thớt. int type). một sự kết hợp của các giá trị sau 37 .src13src22 dst2 = src13src21 .Đây là một hình thức viết tắt của: CvMatND* mat = cvCreateMatNDHeader(dims. CvArr* dst). const int* sizes. Ngược lại với ma trận dày đặc.src11src23 dst3 = src11src22 . CvMatND* cvCreateMatNDHeader(int dims.

int nonzeroRows=0). = 2 vớ > 0 Inverse cosin biến đổi của vector 1D của các yếu tố N: (C(N) là ma trận trực giao. CV_DXT_ROWS làm một biến đổi về phía trước hoặc ngược của tất cả các hàng cá nhân của ma trận đầu vào. CV_DXT_INVERSE_SCALE giống như CV_DXT_INVERSE + CV_DXT_SCALE 38 . CvArr* dst. void cvDFT(const CvArr* src. CV_DXT_FORWARD và CV_DXT_INVERSE nghịch đảo là loại trừ lẫn nhau. đó là kết hợp với CV_DXT_INVERSE. Hàm thực hiện một biến đổi về phía trước hoặc nghịch đảo của một 1D hoặc mảng 2D nổi điểm: Chuyển tiếp cô sin biến đổi của vector 1D của các yếu tố N: Y = C(N) . để làm biến đổi 3D và chiều cao hơn và vv. CV_DXT_ngược một 1D ngược hoặc chuyển đổi 2D.CV_DXT_FORWARD một biến đổi tiến 1D hoặc 2D. Cờ này cho phép người sử dụng để chuyển đổi vector nhiều cùng một lúc và có thể được sử dụng để giảm chi phí (mà đôi khi lớn hơn gấp nhiều lần so với chế biến chính nó). Thông thường. Kết quả là không thu nhỏ lại. một sự kết hợp của các giá trị sau : CV_DXT_FORWARD một biến đổi tiến 1D hoặc 2D. thực hay phức tạp dst Điểm đến mảng có cùng kích thước và cùng một loại như là nguồn gốc flags chuyển đổi cờ. CV_DXT_SCALE quy mô kết quả: chia nó cho số lượng các phần tử mảng. Kết quả là không thu nhỏ lại. CV_DXT_ROWS làm một biến đổi về phía trước hoặc ngược của tất cả các hàng cá nhân của ma trận đầu vào. C(N)T = I) Chuyển tiếp cô sin biến đổi 2D M x N ma trận: Inverse cô sin biến đổi của vector 2D của các yếu tố M x N: cvDFT Thực hiện một Fourier rời rạc về phía trước hoặc ngược biến đổi của một mảng nổi điểm 1D hoặc 2D. C(N) . để làm biến đổi 3D và chiều cao hơn và vv. và người ta có thể sử dụng một phím tắt CV_DXT_INV_SCALE. src Source mảng. X nơi Và = 1. tất nhiên. int flags. CV_DXT_INVERSE một 1D ngược hoặc chuyển đổi 2D. Lá cờ này cho phép người dùng chuyển đổi các vector nhiều cùng một lúc và có thể được sử dụng để giảm các chi phí (mà đôi khi lớn hơn gấp nhiều lần so với chế biến chính nó).

dft\_N. Xem ví dụ dưới đây. CVg32F). hoặc lớn hơn tổng số của hàng.1. Nếu giá trị là tiêu cực. được sử dụng để đại diện các kết quả của một biến đổi Fourier về phía trước hoặc đầu vào cho một biến đổi Fourier ngược: Lưu ý: cột cuối cùng là nếu N là thậm chí. // it is also possible to have only abs(M2-M1)+1 times abs(N2-N1)+1 // part of the full convolution result CvMat* conv = cvCreateMat(A->rows + B->rows . F(N) Inverse Fourier biến đổi của vector 2D của các yếu tố M x N: Trong trường hợp các dữ liệu thực sự (một kênh). X . A->type). CvMat tmp. CvMat* dftgA = cvCreateMat(dft\_M. được vay mượn từ IPL. dft\_N. // copy A to dftgA and pad dft\_A with zeros 39 . hoặc một số hàng quan tâm trong mảng điểm đến (trong trường hợp của một 2d ngược biến đổi). CvMat* B = cvCreateMat(M2. Dưới đây là ví dụ về làm thế nào để tính toán 2D chập sử dụng DFT. A->type). Tham số có thể được sử dụng để tăng tốc độ chập 2d / tương quan khi tính toán thông qua DFT. A->type). N1.1). Trong trường hợp của 1D thực sự chuyển đổi kết quả trông giống như dòng đầu tiên của ma trận trên. // initialize A and B . Hàm thực hiện một biến đổi về phía trước hoặc nghịch đảo của một 1D hoặc mảng 2D nổi điểm: Chuyển tiếp biến đổi Fourier của vector 1D của các yếu tố N: Inverse biến đổi Fourier của vector 1D của các yếu tố N: Chuyển tiếp biến đổi Fourier của vector 2D của các yếu tố M x N: Y = F(M) . B->type).nonzeroRows Số hàng khác không trong mảng nguồn (trong trường hợp của một tiến 2d xuyên hình thức). int dftgM = cvGetOptimalDFTSize(A->rows + B->rows . int dftgN = cvGetOptimalDFTSize(A->cols + B->cols . bằng không. CvMat* A = cvCreateMat(M1. N2.. định dạng đóng gói. A->cols + B->cols . CvMat* dftgB = cvCreateMat(dft\_M.1). hàng cuối cùng là nếu M thậm chí còn.1..

cvCopy(&tmp. cvCopy(A. dft\_A. // no need to pad bottom part of dftgA with zeros because of // use nonzerogrows parameter in cvDFT() call below cvDFT(dftgA. cvRect(A->cols.B->cols. &tmp).B->cols. cvGetSubRect(dftgA.0. arr con trỏ đến một mảng tiêu đề Decrements Hàm truy cập dữ liệu tham chiếu trong một CvMat hoặc CvMatND nếu các tài liệu tham khảo con trỏ truy cập không phải là NULL. cvGetSubRect(dftgB. 0 /* or CV\_DXT\_MUL\_CONJ to get correlation rather than convolution */). cvDiv Performs per-element division of two arrays. cvDecRefData Decrements một mảng tham chiếu dữ liệu truy cập. 40 . cvRect(B->cols. cvDet Trả về yếu tố quyết định của một ma trận. // repeat the same with the second array cvGetSubRect(dftgB.A->rows)).dft\_A->cols . cvRect(0. double cvDet(const CvArr* mat). nó cũng có thể chạy cvSVD với U = V = 0 và sau đó tính toán yếu tố quyết định là một sản phẩm của các yếu tố đường chéo của W. các tiêu đề ma trận là một phần của một ma trận lớn hơn hoặc hình ảnh .cvGetSubRect(dftgA. &tmp.0. &tmp. dft\_B. // calculate only // the top part cvGetSubRect(dftgA. &tmp. hoặc tiêu đề được chuyển đổi từ một hình ảnh hoặc tiêu đề ma trận n-chiều. cvMulSpectrums(dftgA. cvZero(&tmp).A->cols. Nếu truy cập đạt đến số không. void cvDiv(const CvArr* src1.conv->cols.conv->rows)). Trong hiện tại truy cập thực hiện các tài liệu tham khảo không phải là NULL chỉ khi dữ liệu đã được phân bổ bằng cách sử dụng các cvCreateData Hàm. mat Các ma trận nguồn Hàm trả về yếu tố quyết định của mat ma trận vuông. cvZero(&tmp).B->rows)).0. dft\_A. CV\_DXT\_INV\_SCALE. void cvDecRefData(CvArr* arr).0. &tmp.B->rows)).0. cvRect(0. CV\_DXT\_FORWARD. Đối với đối xứng tích cực xác định các ma trận. &tmp). dữ liệu được deallocated. Các phương pháp trực tiếp được sử dụng cho ma trận nhỏ và loại bỏ Gaussian được sử dụng cho ma trận lớn hơn. dft\_A. conv). B->rows).A->cols. &tmp. // no need to pad bottom part of dftgB with zeros because of // use nonzerogrows parameter in cvDFT() call below cvDFT(dftgB. cvDFT(dftgA. cvCopy(B.dft\_B->cols . Truy cập sẽ được NULL trong các trường hợp khác như: dữ liệu bên ngoài đã được giao cho tiêu đề bằng cách sử dụng cvSetData. CV\_DXT\_FORWARD. A->rows). dft\_B. cvRect(0. conv->rows).A->rows)).

a) là một vector phức tạp. Nếu con trỏ NULL.:)’ = evals(i)*evects(i. CvArr* dst. sẽ trả về ||a||2. cvEigenVV Tính giá trị riêng và eigenvectors của một ma trận đối xứng. src1 Các mảng nguồn đầu tiên src2 Các mảng nguồn thứ hai Hàm tính toán và trả về sản phẩm dot Euclide của hai mảng. Lập chỉ mục là 0-dựa. CvArr* evals.) highindex Tùy chọn chỉ số nhỏ nhất-giá trị riêng /-vector để tính toán . Hàm có thể quá trình đa chiều mảng. lớp. và như vậy. Thông thường. Đối với các lý do di sản Hàm này luôn luôn trả về một ma trận vuông kích thước tương tự như ma trận nguồn eigenvectors và 41 src1(I) . int lowindex = -1. THÔNG SỐ NÀY HIỆN LÀ BỎ QUA. để lại lowindex = highindex =. double cvDotProduct(const CvArr* src1. các kết quả cho tất cả các kênh được tích lũy. double scale=1). (Xem dưới đây. src2 = Trong trường hợp của nhiều mảng kênh. quá. DBL_EPSILON (khoảng 10^-15) hoạt động tốt. src1 Các mảng nguồn đầu tiên. src2 Các mảng nguồn thứ hai dst Các mảng đích scale tùy chọn quy mô yếu tố Hàm phân chia một mảng khác: Tất cả các mảng phải có cùng loại và kích thước tương tự (hoặc kích thước ROI). (Xem dưới đây.:)’ (trong MATLAB ký hiệu) Nếu hoặc thấp hoặc highindex được cung cấp khác là cần thiết. Cụ thể. CvArr* evects. tất nhiên) eps chính xác diagonalization.const CvArr* src2. hàng của hàng. src2(I) . lowindex tùy chọn chỉ số lớn nhất eigenvalue /-vector để tính toán . mat đầu vào đối xứng vuông ma trận. được lưu trữ theo thứ tự giảm dần (thứ tự của giá trị riêng và eigenvectors syncronized. mảng là giả định là tất cả 1. const CvArr* src2).1. cvDotProduct(a. Để tính toán tất cả các giá trị riêng. int highindex = -1). sửa đổi trong quá trình chế biến evects ma trận đầu ra của eigenvectors. cvDotProduct Tính toán dấu chấm sản phẩm của hai mảng số liệu Ơclít. double eps=0. Ví dụ: Để tính toán lớn nhất eigenvector / giá trị thiết lập lowindex = highindex = 0. void cvEigenVV(CvArr* mat.) Hàm tính toán các giá trị riêng và eigenvectors của ma trận A: mat*evects(i. từng lớp. src1 . được lưu trữ như các dòng tiếp theo evals vector đầu ra của giá trị riêng.

flipMode Chỉ định làm thế nào để lật các mảng: 0 có nghĩa là flipping xung quanh trục x. nên sử dụng cvSVD để tìm giá trị riêng và eigenvectors A. Hiện nay. 1 ) có nghĩa là flipping xung quanh trục y. Hàm chuyển đổi denormalized giá trị cho số không về sản lượng. src Nguồn mảng dst Điểm đến mảng. void cvFlip(const CvArr* src. • Lật ngang của hình ảnh với sự thay đổi ngang tiếp theo và sự khác biệt tuyệt đối? Calculation để kiểm tra một đối xứng trục thẳng đứng (flipMode > 0) 42 . mà là một hoạt động điển hình trong xử lý video theo các hệ thống Win32. tích cực (ví dụ. void cvExp(const CvArr* src. src Các mảng nguồn dst Mảng đích. Nếu dst = NULL lật được thực hiện tại chỗ. Góc được đo bằng độ và thay đổi từ 0 độ đến 360 độ. Chính xác là khoảng 0.10-6. vì vậy nếu A được biết đến là tích cực định nghĩa (ví dụ. đặc biệt là nếu eigenvectors là không cần thiết. nó cần phải có loại tăng gấp đôi hoặc loại tương tự như nguồn Hàm tính toán số mũ của tất cả các yếu tố của mảng đầu vào: dst[I] = esrc(I) Các lỗi tương đối tối đa là khoảng 7. ngang hoặc cả hai. float x). cvExp Tính số mũ của mỗi phần tử mảng.1 độ. -1) có nghĩa là lật xung quanh cả hai trục. tiêu cực (ví dụ. Xem cũng thảo luận dưới đây để các công thức: Hàm bật các mảng trong một trong ba cách khác nhau (chỉ số hàng và cột là 0-): Các kịch bản ví dụ về sử dụng Hàm là: • Lật theo chiều dọc của hình ảnh (flipMode = 0) để chuyển đổi giữa các hình ảnh trên cùng bên trái và phía dưới bên trái nguồn gốc. Nội dung của ma trận A là bị phá hủy bởi Hàm. đó là một ma trận hiệp phương sai). cvFlip Lật một mảng 2D xung quanh trục thẳng đứng. Các eigenvectors chọn / giá trị luôn là người đầu tiên highindex . cvFastArctan Tính các góc độ của một vector 2D. int flipMode=0). float cvFastArctan (float y. x x-phối hợp của 2D vector y y-phối hợp của 2D vector Hàm tính toán góc đầy đủ tầm của một vector đầu vào 2D. Hiện nay Hàm là chậm hơn so với cvSVD chính xác nhưng ít hơn. CvArr* dst). CvArr* dst=NULL.vector một chiều dài của ma trận nguồn với giá trị riêng.lowindex + 1 hàng.

nếu có sự thay đổi. src2. arr đầu vào mảng idx0 số không dựa trên thành phần của chỉ số yếu tố đầu tiên idx1 số không dựa trên thành phần của chỉ số yếu tố idx2 số không dựa trên thứ ba thành phần của chỉ số yếu tố idx mảng của các chỉ số thành phần Các Hàm trả lại một phần tử mảng cụ thể. CvScalar cvGet1D(const CvArr* arr. Có thể được NULL. cvGetCol (s) Trả về mảng cột hoặc khoảng cột. void cvGEMM(const CvArr* src1. int idx1. int idx2). dst. int idx1). #define cvMatMulAdd(src1. CvScalar cvGet2D(const CvArr* arr. const CvArr* src3. src3. src2. int idx0). src2. 0 ) #define cvMatMul(src1. CvScalar cvGetND(const CvArr* arr. cvGet1D Trả lại một phần tử mảng cụ thể. int idx0. dst ) cvGEMM(src1. Real hoặc phức tạp ma trận nổi-điểm được hỗ trợ. dst Các mảng đích tABC cờ hoạt động có thể là 0 hoặc sự kết hợp của các giá trị sau CV_GEMM_AT chuyển src1 CV_GEMM_BT chuyển src2 CV_GEMM_CT chuyển src3 Ví dụ. 1. int tABC=0). Trong trường hợp của một mảng thưa thớt Hàm quay trở lại 0 nếu nút được yêu cầu không tồn tại (không có nút mới được tạo ra bởi các Hàm). int idx0. dst ) cvMatMulAdd(src1. dst ) src1 Các mảng nguồn đầu tiên src2 Các mảng nguồn thứ hai src3 mảng nguồn thứ ba (thay đổi). double alpha. 1. double beta. int* idx). CvArr* dst. src3. const CvArr* src2. 43 . 0. lật dọc của hình ảnh với sự thay đổi tiếp theo và tuyệt đối tính toán để kiểm tra sự khác biệt cho một đối xứng trung tâm (flipMode <0) • Đảo ngược thứ tự của các mảng điểm 1d (flipMode? 0)? cvGEMM Thực hiện phép nhân ma trận tổng quát. CvScalar cvGet3D(const CvArr* arr. src2.• Đồng thời ngang. CV_GEMM_AT + CV_GEMM_CT tương ứng alpha src1T src2 + beta src3T Hàm thực hiện phép nhân ma trận tổng quát: dst = alpha op(src1) op(src2) + beta op(src3) where op(X) is X or XT Tất cả các ma trận cần phải có cùng một kiểu dữ liệu và kích cỡ phối hợp.

total = 1. GetCol là một phím tắt cho cvGetCols: cvGetCol(arr. cho hình ảnh 0 có nghĩa là chiều cao. int cvGetDimSize(const CvArr* arr. int i. CvMat* submat. CvGetDimSize Hàm trả về kích thước kích thước cụ thể (số lượng của các yếu tố mỗi rằng kích thước). int index). int endCol). int dims = cvGetDims(arr. for(i = 0. Ví dụ. int col). CvMat* submat. size). Đối với mảng 2d số hàng (Chiều cao) đi số. int cvGetDims(const CvArr* arr. i++ ) total *= sizes[i]. tương ứng với -1 đường chéo ở trên. arr mảng đầu vào sizes kích thước tùy chọn đầu ra của các kích thước kích thước mảng. 1 có nghĩa là số lượng cột. for(i = 0. cvGetDims. các mã sau đây tính toán tổng số của các phần tử mảng trong hai cách: // Thông qua cvGetDims () int sizes[CV_MAX_DIM]. // ˜ cvGetCols(arr. đầu tiên của cột (chiều rộng). submat. tương ứng với một đường chéo quy định của mảng đầu vào. total = 1. 1 có nghĩa là chiều rộng) Hàm CvGetDims trả về mảng và một mảng có kích thước kích thước chiều. Không tương ứng với đường chéo chính. int* sizes=NULL). i < dims. index chỉ số dựa trên kích thước Zero-(cho ma trận 0 có nghĩa là số lượng hàng. hoặc kích thước của một kích thước cụ thể. col). col + 1). tương ứng với một cột cụ thể khoảng mảng đầu vào. CvMat* cvGetDiag(const CvArr* arr. // Thông qua cvGetDims () và cvGetDimSize () int i. arr đầu vào mảng submat Con trỏ trỏ tới các tiêu đề phụ mảng kết quả col Zero-dựa trên chỉ số của cột được lựa chọn startCol Zero-dựa trên chỉ số của cột bắt đầu (bao gồm) của nhịp endCol Zero-dựa trên chỉ số của cột kết thúc (độc quyền) của nhịp GetCol Hàm và GetCols trở lại tiêu đề. i < dims. int startCol.CvMat* cvGetCol(const CvArr* arr. Hàm trả về tiêu đề. CvMat* cvGetCols(const CvArr* arr. và vv. tương ứng với chính 1 đường chéo dưới chính. Trong trường hợp của IplImage hoặc CvMat nó luôn luôn trả về 2 bất kể số lượng hình ảnh / ma trận hàng. submat. int dims = cvGetDims(arr). cvGetDiag Trả lại một đường chéo mảng. col. int diag=0). CvMat* submat. cvGetDimSize Quay trở lại số kích thước mảng và kích thước của chúng. arr đầu vào mảng submat Con trỏ trỏ tới các tiêu đề phụ mảng kết quả chẩn mảng đường chéo. i++ ) 44 .

image->width. arr đầu vào mảng tiêu đề Pointer CvMat cấu trúc được sử dụng như một bộ đệm tạm thời coi tùy chọn đầu ra tham số cho lưu trữ COI allowND Nếu không phải số không. cvGetImageCOI Trả về chỉ số của kênh quan tâm. cvGetImageROI Trả về ROI hình ảnh. hoặc một hình ảnh . Lưu ý rằng nếu chúng ta biến đổi IplImage CvMat và sau đó biến đổi CvMat trở lại IplImage.IplImage hoặc một mảng đa chiều dày đặc . arr đầu vào mảng Hàm này trả về kiểu của các phần tử mảng như mô tả trong cuộc thảo luận cvCreateMat : CV_8UC1 .total *= cvGetDimsSize(arr. chúng tôi có thể nhận được tiêu đề khác nhau. image->height) được trả về. 0. CvRect cvGetImageROI(const IplImage* image).. i). int allowND=0).CvMatND (sau trường hợp cho phép 45 . CvMat* header. image con trỏ đến các tiêu đề hình ảnh Nếu có không có thiết lập ROI. int* coi=NULL. nếu ROI được thiết lập. arr đầu vào mảng imageHeader Pointer IplImage cấu trúc được sử dụng như một bộ đệm tạm thời Hàm trả về tiêu đề hình ảnh cho các mảng đầu vào có thể là một ma trận CvMat . image con trỏ đến các tiêu đề hình ảnh Trả về kênh quan tâm của một trong IplImage.CvMat . Các mảng phải được liên tục. Giá trị trả về tương ứng với coi trong cvSetImageCOI. CvMat* cvGetMat(const CvArr* arr. và do đó một số Hàm IPL tính stride hình ảnh từ chiều rộng của nó và sắp xếp có thể thất bại trên các hình ảnh kết quả. cvGetElemType Trả về loại phần tử mảng.. một hình ảnh . int cvGetImageCOI(const IplImage* image). IplImage* imageHeader).IplImage *. cvGetMat Trả về tiêu đề ma trận cho mảng tùy ý. int cvGetElemType(const CvArr* arr). cvRect(0. Trong trường hợp của một hình ảnh Hàm chỉ đơn giản là trả về con trỏ đầu vào. CV_64FC4. cvGetImage Trả về tiêu đề hình ảnh cho mảng tùy ý. IplImage* cvGetImage(const CvArr* arr. Hàm chấp nhận đa chiều mảng dày đặc (CvMatND *) và tái quay 2D (nếu CvMatND có hai chiều) hoặc ma trận 1D (khi CvMatND có 1 kích thước hoặc nhiều hơn 2 chiều). Hàm trả về một ma trận tiêu đề cho các mảng đầu vào có thể là một ma trận . Trong trường hợp của CvMat nó khởi tạo một cấu trúc imageHeader với các thông số của ma trận đầu và.

nếu không Hàm không thành công. CvSparseNode* node = cvInitSparseMatIterator(array. for(. for(i = 0. printf("("). val). int i. size0 Vector kích thước 46 . double sum. Ngược lại biến đổi từ CvMat để IplImage có thể được thực hiện bằng cách sử dụng cvGetImage. Nó cho phép mỗi máy bay xử lý hình ảnh đa kênh với cách bố trí dữ liệu phẳng bằng cách sử dụng Hàm OpenCV.chỉ khi allowND = 0). CvSparseMatIterator mat_iterator. Trong trường hợp của ma trận Hàm chỉ đơn giản là trả về con trỏ đầu vào. /* get value of the element (assume that the type is CV_32FC1) */ float val = *(float*)CV_NODE_VAL(array. dims = cvGetDims(array). sum). i < dims . node). &mat_iterator). idx[i].1 ". bởi vì chúng được lưu trữ trong bảng băm. } printf("\nTotal sum = %g\n". Hàm này cung cấp một cách dễ dàng để xử lý cả hai loại của các mảng . printf("%g\n"." : "): "). Nếu các mảng đầu vào là IplImage với cách bố trí dữ liệu phẳng và thiết lập COI. Trong phiên bản hiện hành không có bất kỳ thứ tự cụ thể của các yếu tố. nó được trả lại một cách riêng biệt. Các mẫu dưới đây giải thích làm thế nào để lặp qua ma trận thưa thớt: Sử dụng cvInitSparseMatIterator và cvGetNextSparseNode để tính toán tổng của floating-point thưa thớt mảng. cvGetOptimalDFTSize Trả về kích thước DFT tối ưu cho một kích thước vector nhất định. matIterator thưa thớt mảng iterator Hàm di chuyển iterator tới phần tử ma trận thưa thớt tiếp theo và trả về con trỏ đến nó. node != 0. sum += val. node). int cvGetOptimalDFTSize(int size0). Hàm trả về con trỏ để chọn máy bay và COI = 0.IplImage và CvMat Bằng cách sử dụng cùng một mã. i < dims. Đầu vào mảng phải có dữ liệu cơ bản được phân bổ hoặc đính kèm. Trong trường hợp của IplImage * hoặc CvMatND nó khởi tạo các cấu trúc tiêu đề với các thông số của ROI hình ảnh hiện tại và trả về con trỏ đến cấu trúc tạm thời. node = cvGetNextSparseNode(&mat_iterator )) { /* get pointer to the element indices */ int* idx = CV_NODE_IDX(array. cvGetNextSparseNode Trả về các yếu tố ma trận thưa thớt tiếp theo CvSparseNode* cvGetNextSparseNode(CvSparseMatIterator* matIterator). i++ ) printf("%4d%s". Bởi vì COI là không được hỗ trợ bởi CvMat .

int idx0. x < size. vì vậy một số các con trỏ có thể được thiết lập để NULL. Nếu mảng là IplImage với thu nhập từ đầu thiết lập. cvGetRawData(array. một lỗi thời gian chạy được nêu ra. (uchar**)&data. &step. y++. CvSize* roiSize=NULL). y < size.height. y. int* idx). Nếu các mảng có nhiều kênh khác nhau. các thông số của ROI được trả về. float* data. int x. Ví dụ sau đây cho thấy làm thế nào để có được quyền truy cập vào các phần tử mảng. for(y = 0.Hàm trả về N số lượng tối thiểu lớn hơn hoặc bằng size0. r. điểm nổi mảng. idx0 số không dựa trên thành phần của chỉ số yếu tố đầu tiên idx1 số không dựa trên thành phần của chỉ số yếu tố idx2 số không dựa trên thứ ba thành phần của chỉ số yếu tố idx mảng của các chỉ số thành phần Các Hàm cvGetReal*D trả về một yếu tố cụ thể của một mảng một kênh. int idx2). Tất cả các đầu ra các thông số là tùy chọn. như vậy mà DFT của một vector có kích thước N có thể được tính toán nhanh. int idx0. double cvGetReal3D(const CvArr* arr. int idx1. GetRawData tính toán giá trị tuyệt đối của các yếu tố trong một kênh duy nhất. double cvGetReal2D(const CvArr* arr.width. double cvGetRealND(const CvArr* arr. arr đầu vào mảng. int idx0). arr mảng tiêu đề data đầu ra con trỏ đến nguồn gốc toàn bộ hình ảnh hoặc nguồn gốc thu nhập từ đầu nếu ROI được thiết lập step đầu ra đầy đủ hàng chiều dài theo byte roiSize đầu ra ROI kích thước Hàm đầy biến đầu ra với mức độ thấp thông tin về các dữ liệu mảng. data += step ) for(x = 0. CvSize size. Trong việc thực hiện hiện nay của N = 2p x 3q x 5r. int idx1). int step. void cvGetRawData(const CvArr* arr. int* step=NULL. đối với một số p. step /= sizeof(data[0]). q. double cvGetReal1D(const CvArr* arr. Lưu ý rằng cvGet Hàm có thể được 47 . uchar** data. Phải có một kênh duy nhất. Hàm trả về một số âm nếu size0 là quá lớn (rất gần với INT_MAX) cvGetRawData Lấy thông tin ở mức độ thấp về mảng. cvGetReal*D Quay trở lại một yếu tố cụ thể của mảng kênh duy nhất. x++ ) data[x] = (float)fabs(data[x]). &size).

int endRow. Các hàm quay trở lại tiêu đề. Trong trường hợp của một mảng thưa thớt Hàm trả về 0 nếu nút được yêu cầu không tồn tại (không có nút mới được tạo ra bởi các Hàm).sử dụng một cách an toàn cho cả hai kênh duy nhất và nhiều kênh mảng mặc dù chúng chậm hơn một chút. cvGetRow(s) Trả về mảng hàng hoặc khoảng hàng. void cvInRange(const CvArr* src. 1). Lưu ý rằng GetRow là một phím tắt cho cvGetRows: cvGetRow(arr. Đó là. cvInRange Kiểm tra rằng các phần tử mảng nằm giữa các yếu tố của hai mảng khác. tương ứng với một khoảng hàng / hàng quy định của mảng đầu vào. Trong trường hợp của hình ảnh. CvMat* cvGetSubRect(const CvArr* arr. do đó các mảng của ROI thật sự rút ra. CvMat* cvGetRow(const CvArr* arr. CvMat* submat. int deltaRow=1). submat. CvMat* submat. cvGetSubRect Trả về tiêu đề ma trận tương ứng với các tiểu mảng của hình ảnh đầu vào hoặc ma trận hình chữ nhật. ROI là đưa vào tài khoản theo Hàm. CvMat* cvGetRows(const CvArr* arr. arr đầu vào mảng submat Con trỏ trỏ tới các tiêu đề phụ mảng kết quả row dựa trên chỉ số của Zero-hàng đã chọn startRow Zero-dựa trên chỉ số của hàng bắt đầu (bao gồm) của nhịp endRow Zero-dựa trên chỉ số của hàng kết thúc (độc quyền) của nhịp deltaRow Index bước trong khoảng thời gian hàng. row + 1. row. Nói cách khác từ. cvGetSize Trả về kích thước của ma trận hoặc hình ảnh ROI. CvArr* dst). CvRect rect). Hàm chiết xuất mỗi hàng thứ deltaRow startRow và đến (nhưng không bao gồm) endRow. CvSize cvGetSize(const CvArr* arr). const CvArr* upper. CvMat* submat. tương ứng với một hình chữ nhật quy định cụ thể của mảng đầu vào. kích thước của ROI được trả về. row ) ˜ cvGetRows(arr. int row). arr đầu vào mảng submat Con trỏ trỏ tới các tiêu đề phụ mảng kết quả rect Zero-tọa độ của hình chữ nhật quan tâm Hàm trả về tiêu đề. 48 . const CvArr* lower. nó cho phép người sử dụng để điều trị một phần hình chữ nhật của mảng đầu vào như là một mảng độc lập. int startRow. submat. arr mảng tiêu đề Hàm trả về số hàng (CvSize::height) và số cột CvSize::width) của ma trận đầu vào hoặc hình ảnh.

. nếu không nó sẽ trả về số không. và kích thước tương tự (hoặc thu nhập từ đầu kích thước).src Các mảng nguồn đầu tiên lower mảng ranh giới thấp hơn. cvInitImageHeader Khởi tạo một tiêu đề hình ảnh đã được giao trước đây.v. int origin=0. int channels. image Hình ảnh tiêu đề để khởi tạo size Hình ảnh kích thước chiều rộng và chiều cao 49 . void cvInRangeS(const CvArr* src. CvScalar lower. dst(I) = lower0 <= src(I)0 < upper0 ^ lower1 <= src(I)1 < upper1 Đối với hai kênh mảng thứ hai . phải có loại 8u hoặc 8s Hàm kiểm tra phạm vi cho mọi phần tử của mảng đầu vào: dst(I) = lower(I)0 <= src(I)0 < upper(I)0 Đối với mảng kênh duy nhất..Tất cả các mảng phải có cùng kích thước (hoặc kích thước ROI). bao gồm upper ranh giới độc quyền trên mảng dst Mảng đích. cvIncRefData Increments mảng dữ liệu tham khảo truy cập. arr mảng tiêu đề Hàm gia tăng CvMat hoặc CvMatND truy cập tài liệu tham khảo dữ liệu và trả về mới truy cập giá trị nếu con trỏ truy cập tài liệu tham khảo không phải là NULL. CvScalar upper. CvArr* dst).. phải có loại 8u hoặc 8s Hàm kiểm tra phạm vi cho mọi phần tử của mảng đầu vào: dst(I) = lower0 <= src(I)0 < upper0 Đối với mảng kênh duy nhất. CvSize size. dst (I) được thiết lập để 0xff (tất cả 1-bit) nếu src (I) trong phạm vi và 0 nếu ngược lại. cvInRangeS Kiểm tra các phần tử mảng nằm giữa hai vô hướng. trừ điểm đến. Tất cả các mảng có cùng loại. trong phạm vi và 0 nếu ngược lại. int align=4). dst(I) = lower(I)0 <= src(I)0 < upper(I)0 ^ lower(I)1 <= src(I)1 < upper(I)1 Đối với hai kênh mảng và v. IplImage* cvInitImageHeader( IplImage* image. int depth. src Các mảng nguồn đầu tiên lower Càng thấp bao gồm ranh giới upper Trên ranh giới vùng đặc quyền dst Các mảng đích. int cvIncRefData(CvArr* arr). ‘dst (I)’ được thiết lập để 0xff (tất cả 1-bit) nếu 'src (I).

11. Ví dụ. 8. 12 }. 4. cvMatMulAdd(&Ma. Mc . 3. data tùy chọn: dữ liệu con trỏ được gán cho tiêu đề ma trận step Tùy chọn: chiều rộng hàng đầy đủ trong byte dữ liệu được giao. 6. cvInitMatHeader(&Mb. 6. int step=CV_AUTOSTEP). c). int cols. // Mảng c giờ chứa các sản phẩm của một (3x4) và b (4x3) cvInitMatNDHeader Khởi tạo một tiêu đề đa chiều mảng được cấp phát trước. 4. 4. 10. void* data=NULL. CV_64FC1. Theo mặc định. 11. 7. int dims. int type. double b[] = { 1. 9. mat con trỏ đến các tiêu đề ma trận được khởi tạo rows Số lượng hàng trong ma trận cols Số lượng cột trong ma trận type Loại các yếu tố ma trận.depth Hình ảnh chiều sâu chiều sâu (xem cvCreateImage) channels Số lượng các kênh của các kênh (xem cvCreateImage) origin trên trái IPL_ORIGIN_TL hoặc phía dưới bên trái IPL_ORIGIN_TL align sắp xếp sắp cho các hàng hình ảnh. 5. 10. CvMat* cvInitMatHeader( CvMat* mat. CvMatND* cvInitMatNDHeader( CvMatND* mat. 0. double c[9]. 3. cvInitMatHeader Khởi tạo một tiêu đề ma trận được cấp phát trước. 4. 50 . cvInitMatHeader(&Mc. CV_64FC1. Hàm này thường được sử dụng để xử lý dữ liệu thô với các Hàm ma trận OpenCV. CV_64FC1. b). 3. 12 }. 3. 8. Mb. thường là 4 hoặc 8 byte Trả lại IplImage* điểm tiêu đề khởi tạo. 2. CvMat Ma. 3. 5. 7. a). 9. int rows. cvInitMatHeader(&Ma. &Mb. &Mc). 3. được lưu trữ như mảng bình thường: double a[] = { 1. 2. const int* sizes. tối thiểu có thể bước được sử dụng giả định không có khoảng trống giữa các hàng tiếp theo của ma trận. xem cvCreateMat. các mã sau đây tính sản phẩm ma trận của hai ma trận.

int cvIsInf(double value). cvIsInf Xác định nếu đối số là vô cực. double cvInvert(const CvArr* src. và thông thường nó là nhanh hơn 1.int type. Trong các trường hợp phương pháp LU. int method=CV LU). mat con trỏ đến mảng để tiêu đề được khởi tạo dims số của kích thước mảng sizes một mảng có kích thước kích thước type kiểu của các phần tử mảng. value Giá trị đầu vào dấu chấm động Hàm tính toán gốc nghịch đảo của các đối số vuông. Hàm trả về tình trạng nghịch đảo của src1 (tỷ lệ của giá trị nhỏ nhất từ các giá trị lớn nhất từ) và 0 nếu src1 là tất cả các số không. mat đầu vào mảng matIterator khởi tạo Iterator Hàm khởi tạo biến lặp của các phần tử mảng thưa thớt và trả về con trỏ đến các yếu tố đầu tiên. hoặc NULL nếu mảng có sản phẩm nào. SVD phương pháp tính toán ma trận giả nghịch đảo nếu src1 là số ít. cvInv Đồng nghĩa cho Invert cvInvert Tìm nghịch đảo hoặc giả nghịch đảo của một ma trận. CvSparseMatIterator* matIterator). void* data=NULL). float cvInvSqrt(float value). Hàm trả về các yếu tố quyết định src1 (src1 phải là hình vuông). CvArr* dst. Trong trường hợp các phương pháp SVD. Nếu đối số là số không hoặc tiêu cực./sqrt (giá trị). Nếu nó là 0. xem cvCreateMat data tùy chọn dữ liệu con trỏ được gán cho tiêu đề ma trận cvInitSparseMatIterator Khởi tạo mảng thưa thớt yếu tố lặp. 51 . ma trận là không đảo ngược và src2 được làm đầy với số không. src Các ma trận nguồn dst Các ma trận điểm đến method Phương pháp phương pháp Inversion CV_LU Gaussian loại trừ có yếu tố trục tối ưu được lựa chọn CV_SVD phương pháp phân hủy giá trị từ (SVD) CV_SVD_SYM SVD phương pháp cho một ma trận tích cực xác định đối xứng Hàm đảo ngược của ma trận src1 và lưu trữ kết quả trong src2. Đặc biệt giá trị (± ∞) không được xử lý. kết quả là không xác định. cvInvSqrt Tính nghịch đảo vuông gốc. CvSparseNode* cvInitSparseMatIterator(const CvSparseMat* mat.

cvIsNaN Xác định nếu đối số là không phải là một số. cvLUT Thực hiện một cái nhìn lên bảng biến đổi của một mảng. các bảng có cần phải có một đơn kênh (trong trường hợp này cùng một bảng được sử dụng cho tất cả các kênh) hoặc số lượng của các kênh như là nguồn gốc / mảng đích. src Các mảng nguồn dst Mảng đích. void cvLog(const CvArr* src. CvArr* mat). vec1 1D nguồn đầu tiên vector vec2 Các nguồn 1D thứ hai vector mat ma trận hiệp phương sai nghịch đảo Hàm tính toán và trả về khoảng cách trọng giữa hai vectơ: 52 . Chỉ số của các mục được lấy từ mảng nguồn. Hàm lấp đầy các mảng điểm đến có giá trị từ bảng nhìn lên. double cvMahalanobis( const CvArr* vec1. int cvIsNaN(double value).value Giá trị đầu vào dấu chấm động Hàm trả về 1 nếu đối số là ±∞ (theo quy định của IEEE754 tiêu chuẩn). Đó là. nên có độ sâu tương tự như các mảng đích. 0 nếu ngược lại. Trong trường hợp của đa kênh nguồn và mảng đích. 0 khác. nó cần phải có loại tăng gấp đôi hoặc loại tương tự như nguồn Hàm tính toán logarit tự nhiên của giá trị tuyệt đối của tất cả các yếu tố đầu vào mảng: Trường hợp C là một số tiêu cực lớn (khoảng -700 trong việc thực hiện hiện tại). void cvLUT(const CvArr* src. const CvArr* vec2. const CvArr* lut). cvMahalonobis Tính khoảng cách Mahalonobis giữa hai vectơ. src Nguồn loạt các yếu tố 8-bit dst Điểm đến mảng dst của một độ sâu nhất định và cùng một số kênh như các mảng nguồn lut Nhìn lên bảng là 256 yếu tố. Giá trị đầu vào giá trị dấu chấm động Hàm trả về 1 nếu đối số là A Number (theo quy định của IEEE754 tiêu chuẩn). Hàm xử lý mỗi phần tử của src như sau: dsti ← lutsrci+d nơi: d= | 0 nếu src có chiều sâu CV_8U | 128 nếu src có chiều sâu CV_8S cvLog Tính logarit tự nhiên của giá trị tuyệt đối tất cả các phần tử mảng. CvArr* dst). CvArr* dst.

double value. void cvMaxS(const CvArr* src. rows Số lượng hàng trong ma trận cols Số lượng cột trong ma trận type loại của các yếu tố ma trận . const CvArr* src2. int cols. kiểu dữ liệu giống nhau và kích thước tương tự (hoặc kích thước ROI). nó tương đương với: CvMat mat. CV\_AUTOSTEP). int type. void cvMax(const CvArr* src1. type. CvMat cvMat( int rows. CvArr* dst). cvMat Khởi tạo ma trận tiêu đề (biến thể nhẹ). cvMaxS Tìm thấy tối đa cho mỗi phần tử của mảng và vô hướng. CvArr* dst). cvMax Tìm tối đa mỗi phần tử của hai mảng.Ma trận hiệp phương sai có thể được tính bằng cách sử dụng Hàm cvCalcCovarMatrix và hơn nữa đảo ngược bằng cách sử dụng các Hàm cvInvert (CV_SVD phương pháp là một trong những ưu tiên bởi vì các ma trận có thể là số ít). src Các mảng nguồn đầu tiên value giá trị vô hướng dst Các mảng đích Hàm tính toán tối đa cho mỗi phần tử của mảng và vô hướng: dst (I) = max (src1(I). cvInitMatHeader(&mat. src2(I)) Tất cả các mảng phải có một kênh duy nhất. 53 . kiểu dữ liệu giống nhau và kích thước tương tự (hoặc thu nhập từ đầu kích thước). Ma trận là đầy hàng khôn ngoan (cột đầu tiên các yếu tố của dữ liệu hàng đầu tiên của ma trận.xem cvCreateMat data tùy chọn dữ liệu con trỏ được gán cho tiêu đề ma trận Khởi tạo một tiêu đề ma trận và gán dữ liệu cho nó. cols. v. rows. src2(I)) Tất cả các mảng phải có một kênh duy nhất.v) Hàm này là một sự thay thế nội tuyến nhanh chóng cho cvInitMatHeader. src1 Các mảng nguồn đầu tiên src2 Các mảng nguồn thứ hai dst Các mảng đích Hàm tính toán tối đa cho mỗi phần tử của hai mảng: dst(I) = max(src1(I). Cụ thể. void* data=NULL). data.

CvArr* dst). kiểu dữ liệu giống nhau và kích thước tương tự (hoặc thu nhập từ đầu kích thước). kênh này được sao chép vào mảng đích. tất cả chúng đều được sao chép vào mảng đích. Đối với IplImage cvCopy với COI thiết lập cũng có thể được sử dụng để chèn một kênh duy nhất vào hình ảnh. void cvMin(const CvArr* src1. CvArr* dst). Các extremums được tìm kiếm qua toàn bộ mảng. arr mảng nguồn. chọn ROI (trong trường hợp của IplImage) hoặc. #define cvCvtPlaneToPix cvMerge src0 đầu vào kênh 0 src1 đầu vào kênh 1 src2 đầu vào kênh 2 src3 đầu vào kênh 3 dst Điểm đến mảng Hàm là ngược lại với cvSplit. const CvArr* mask=NULL). cvMinMaxLoc Tìm thấy toàn cầu tối thiểu và tối đa trong mảng hoặc subarray. CvPoint* maxLoc=NULL. const CvArr* src2. double* maxVal. Nếu các mảng đích N kênh sau đó nếu người đầu tiên N kênh đầu vào là không NULL. nếu chỉ có một nguồn duy nhất kênh N đầu tiên không phải là NULL. CvPoint* minLoc=NULL. cvMin Tìm thấy tối thiểu mỗi phần tử của hai mảng. const CvArr* src2. nếu mask không phải là 54 . const CvArr* src1. const CvArr* src3.cvMerge Sáng tác một mảng đa kênh từ kênh duy nhất một số mảng hoặc chèn một kênh duy nhất vào mảng. Phần còn lại của các kênh nguồn (ngoài N đầu tiên) phải luôn luôn là NULL. void cvMerge(const CvArr* src0. void cvMinMaxLoc(const CvArr* arr. double* minVal. src2 (I)) Tất cả các mảng phải có một kênh duy nhất. đơn kênh hoặc đa kênh với COI thiết lập minVal Pointer giá trị tối thiểu trở lại maxVal Pointer giá trị tối đa trở lại minLoc con trỏ đến vị trí tối thiểu trở lại maxLoc con trỏ đến vị trí tối đa trả lại mask mặt nạ tùy chọn được sử dụng để lựa chọn một subarray Hàm tìm thấy giá trị của các phần tử tối thiểu và tối đa và vị trí của họ. src1 Các mảng nguồn đầu tiên src2 Các mảng nguồn thứ hai dst Các mảng đích Hàm tính toán tối thiểu cho mỗi phần tử của hai mảng: dst (I) = min (src1 (I). nếu không một lỗi được nâng lên.

NULL, trong khu vực mảng quy định. Nếu mảng có nhiều hơn một kênh, nó phải được IplImage Sau khi COI thiết lập. Trong trường hợp mảng đa chiều, minLoc-> x và maxLoc-> x sẽ chứa nguyên (tuyến tính) vị trí của extremums. cvMinS Tìm thấy tối thiểu cho mỗi phần tử của một mảng và một vô hướng. void cvMinS(const CvArr* src, double value, CvArr* dst); src Các mảng nguồn đầu tiên value giá trị vô hướng dst Các mảng đích Hàm tính toán tối thiểu của một mảng và một vô hướng: dst(I) = min(src(I), value) Tất cả các mảng phải có một kênh duy nhất, kiểu dữ liệu giống nhau và kích thước tương tự (hoặc thu nhập từ đầu kích thước). Mirror Đồng nghĩa với hàm Flip. cvMixChannels Bản sao một số kênh từ mảng đầu vào các kênh của mảng đầu ra void cvMixChannels(const CvArr** src, int srcCount, CvArr** dst, int dstCount, const int* fromTo, int pairCount); src đầu vào mảng srcCount số mảng đầu vào. dst Điểm đến mảng dstCount Số lượng các mảng đầu ra. fromTo mảng của các cặp của các chỉ số của các máy bay sao chép. fromTo Các mảng của các cặp của các chỉ số của các máy bay sao chép.fromTo [k * 2] là chỉ số 0 của kênh đầu vào trong src và fromTo [k * 2 +1] là chỉ số của các kênh đầu ra trong dst.Số kênh liên tục được sử dụng, có nghĩa là, các kênh đầu vào hình ảnh đầu tiên được lập chỉ mục từ 0 đến channels (src [0]) -1, các kênh đầu vào hình ảnh thứ hai được lập chỉ mục từ các channels (src [0]) channels (src[0]) + channels (src [1]) -1 v.v, và các chương trình tương tự được sử dụng cho các kênh hình ảnh đầu ra.Như một trường hợp đặc biệt, khi fromTo [k * 2] là tiêu cực, các kênh đầu ra tương ứng là đầy với số không. Hàm là một dạng tổng quát của cvSplit và cvMerge và một số hình thức của CvtColor. Nó có thể được sử dụng để thay đổi thứ tự của những chiếc máy bay, thêm / gỡ bỏ các kênh alpha, giải nén hoặc chèn một một máy bay hoặc máy bay nhiều. Ví dụ, mã này chia tách 4-kênh RGBA hình ảnh vào một 3-kênh BGR (tức là với R và B trao đổi) và kênh alpha hình ảnh riêng biệt: CvMat* rgba = cvCreateMat(100, 100, CV_8UC4); CvMat* bgr = cvCreateMat(rgba->rows, rgba->cols, CV_8UC3); CvMat* alpha = cvCreateMat(rgba->rows, rgba->cols, CV_8UC1); cvSet(rgba, cvScalar(1,2,3,4)); CvArr* out[] = { bgr, alpha }; int from_to[] = { 0,2, 1,1, 2,0, 3,3 }; 55

cvMixChannels(&bgra, 1, out, 2, from_to, 4);

MulAddS Đồng nghĩa cho ScaleAdd. cvMul Tính sản phẩm cho mỗi phần tử của hai mảng. void cvMul(const CvArr* src1, const CvArr* src2, CvArr* dst, double scale=1); src1 Các mảng nguồn đầu tiên src2 Các mảng nguồn thứ hai dst Các mảng đích scale tùy chọn quy mô yếu tố Hàm tính toán các sản phẩm cho mỗi phần tử của hai mảng: dst(I) = scale . src1(I) . src2(I) Tất cả các mảng phải có cùng loại và kích thước tương tự (hoặc kích thước ROI). Đối với các loại có hạn chế phạm vi hoạt động này được bão hòa. cvMulSpectrums Thực hiện mỗi phần tử nhân của hai quang phổ Fourier. void cvMulSpectrums( const CvArr* src1, const CvArr* src2, CvArr* dst, int flags); src1 Các mảng nguồn đầu tiên src2 Các mảng nguồn thứ hai dst mảng điểm đến của cùng loại và kích thước giống như các mảng nguồn flags Một sự kết hợp của các giá trị sau; • CV_DXT_ROWS xử lý mỗi hàng của các mảng như là một quang phổ riêng biệt (xem các thông số mô tả cvDFT). • CV_DXT_MUL_CONJ liên hợp các mảng nguồn thứ hai trước khi nhân rộng. Hàm thực hiện phép nhân cho mỗi phần tử của hai ma trận CCS-đóng gói hoặc phức tạp là kết quả của một thực hay phức tạp biến đổi Fourier. Hàm, cùng với cvDFT, có thể được sử dụng để tính tích chập của hai mảng nhanh chóng. cvMulTransposed Tính sản phẩm của một mảng và một mảng hoán. void cvMulTransposed(const CvArr* src, CvArr* dst, int order, const CvArr* delta=NULL, double scale=1.0); src Các ma trận nguồn dst ma trận điểm đến. Phải CV_32F hoặc CV_64F. order Sắp xếp thứ tự của số nhân 56

delta Một mảng tùy chọn, trừ từ src trước khi nhân scale Một tùy chọn mở rộng quy mô Hàm tính toán là sản phẩm của src và chuyển vị của nó: dst = scale(src - delta)(src - delta)T nếu order = 0, và dst = scale(src - delta)T (src - delta) khác. cvNorm Tính toán mảng tuyệt đối tiêu chuẩn, định mức khác biệt tuyệt đối, hoặc định mức chênh lệch tương đối. double cvNorm(const CvArr* arr1, const CvArr* arr2=NULL, int normType=CV L2, const CvArr* mask=NULL); arr1 Các nguồn hình ảnh đầu tiên arr2 Các hình ảnh nguồn thứ hai. Nếu nó là NULL, chỉ tiêu tuyệt đối của arr1 được tính toán, nếu không các chỉ tiêu tuyệt đối hay tương đối của arr1, arr2 được tính toán. normType Loại định mức, xem các cuộc thảo luận mask mặt nạ hoạt động tùy chọn Hàm tính toán các chỉ tiêu tuyệt đối arr1 nếu arr2 là NULL:

hoặc định mức chênh lệch tương đối nếu arr2 không phải là NULL

hoặc định mức chênh lệch tương đối nếu arr2 không phải là NULL và (normType & CV_RELATIVE) !=0:

Hàm trả về các chỉ tiêu tính toán. Một mảng nhiều kênh được xử lý như một đơn kênh, có nghĩa là, các kết quả cho tất cả các kênh được kết hợp. cvNot Thực hiện cho mỗi phần tử đảo bit-khôn ngoan của các yếu tố mảng. void cvNot(const CvArr* src, CvArr* dst); src Các mảng nguồn dst Các mảng đích Hàm ngược mỗi bit của mỗi phần tử mảng: dst(I)=˜src(I) 57

Trong trường hợp của các mảng đại diện của họ bit floating-point được sử dụng cho hoạt động. Tất cả các mảng phải có cùng loại. và kích thước giống nhau. vô hướng được chuyển đổi cùng loại như của mảng (s). 8-bit kênh mảng. 8-bit kênh mảng. y. z) → (x’ / w. y’ / w. cvPerspectiveTransform Thực hiện chuyển đổi ma trận quan điểm của một mảng vector. src Nguồn ba kênh mảng nổi điểm dst Điểm đến ba kênh mảng nổi điểm mat 3 x 3 hoặc 4 × 4 chuyển đổi ma trận Hàm biến đổi mọi phần tử của src (bằng cách xử lý nó như là vector 2D hoặc 3D) như sau như sau: (x. trừ mặt nạ. CvArr* dst. CvArr* dst. void cvPerspectiveTransform(const CvArr* src. 58 . const CvArr* src2. const CvArr* mask=NULL). CvArr* dst. và kích thước giống nhau. Tất cả các mảng phải có cùng loại. src1 Các mảng nguồn đầu tiên src2 Các mảng nguồn thứ hai dst Các mảng đích mask mặt nạ hoạt động. trừ mặt nạ. cvOrS Tính toán một yếu tố cho mỗi bit-khôn ngoan phân ly của một mảng và một vô hướng. quy định cụ thể các yếu tố của mảng đích được thay đổi ORS Hàm tính toán phân ly mỗi phần tử bit-khôn ngoan của một mảng và một vô hướng: dst(I)=src(I)|value if mask(I)!=0 Trước khi hoạt động thực tế. src Các mảng nguồn value vô hướng để sử dụng trong hoạt động dst Các mảng đích mask mặt nạ hoạt động. w’) = mat · [x y z 1] Và cvPolarToCart Tính tọa độ Đề-các vectơ 2d đại diện trong hình thức cực. const CvArr* mask=NULL).cvOr Tính mỗi yếu tố bit khôn ngoan phân ly của hai mảng. z’/w) nơi (x’. void cvOr(const CvArr* src1. quy định cụ thể các yếu tố của mảng đích được thay đổi Hàm tính toán cho mỗi phần tử bit-khôn ngoan phân ly của hai mảng: dst (I) = src1 (I) | src2 (I) Trong trường hợp mảng điểm nổi đại diện bit được sử dụng cho hoạt động. const CvArr* angle. y’. void cvPolarToCart( const CvArr* magnitude. const CvMat* mat). void cvOrS(const CvArr* src. CvScalar value. z’.

hoặc ở các mức độ Hàm tính toán hoặc x-coodinate. nên được cùng loại như là nguồn gốc power số mũ của quyền lực Hàm làm tăng mọi phần tử của mảng đầu vào để p: Đó là. /* find negative elements */ cvPow(src. dst. cho dù trong radian hoặc độ x Các mảng đích của x-tọa độ. cho thấy: CvSize size = cvGetSize(src).5. magnitude Các mảng độ lớn của biên độ. j = sqrt (-1): x(I)=magnitude(I)*cos(angle(I)). size. mask. 0. cvScalarAll(0). / * đầu tiên được phân bổ khối * / 59 . CV_8UC1). chuyên các thuật toán nhanh hơn được sử dụng. y. là chế độ mặc định. tính căn bậc ba của các phần tử mảng.CvArr* x. 1. src Các mảng nguồn dst Mảng đích. cvSubRS(dst. void cvPow( const CvArr* src. angle xoay nhiều góc độ. mask). có thể được thiết lập để NULL nếu nó không phải là cần thiết y Các mảng đích của y-tọa độ. int angleInDegrees=0). CvArr* y. cvCmpS(src. 1. 0. Nếu nó là NULL. y(I)=magnitude(I)*sin(angle(I)) cvPow Tăng tất cả các phần tử mảng quyền lực. /* negate the results of negative inputs */ cvReleaseMat(&mask). typedef struct CvMemStorage { struct CvMemBlock* bottom.Tuy nhiên. và -0.height./3). nó có thể để có được giá trị đích thực cho các giá trị tiêu cực bằng cách sử dụng một số hoạt động thêm.5. dst. CvMat* mask = cvCreateMat(size.3 Cấu trúc động CvMemStorage Gia tăng bộ nhớ lưu trữ. như ví dụ sau đây.width.coodinate hoặc cả hai của tất cả các cường độ vector magnitude (I) * exp (angle(I) * j). double power). mau được thiết lập để NULL nếu nó không phải là cần thiết angleInDegrees Lá cờ cho biết các góc được đo bằng radian. CV_CMP_LT). CvArr* dst. biên độ được giả định là tất cả 1. Đối với một số giá trị của quyền lực. chẳng hạn như các giá trị số nguyên. một số mũ điện không nguyên các giá trị tuyệt đối của các phần tử mảng đầu vào được sử dụng.

đó là. nhưng không nhất thiết phải là khối cuối cùng của danh sách. vv. struct CvMemBlock* next. phân khu. / * kích thước khối * / int free\_space. một khối mới được giao (hoặc vay từ cha mẹ. Cấu trúc mô tả ở trên các cửa hàng vị trí của đỉnh ngăn xếp có thể được lưu thông qua cvSaveMemStoragePos và phục hồi thông qua cvRestoreMemStoragePos. đồ thị. không gian miễn phí) cho thấy đầu của stack. / * vay mới từ khối * / int block\_size. không gian miễn phí được giảm đi kích thước của bộ đệm được phân bổ cộng với một số padding để giữ sự liên kết thích hợp. int free\_space. Khi được phân bổ bộ đệm không phù hợp với thành phần có sẵn của đầu. được coi là miễn phí và đầu tự nó là một phần ocupied . có bình thường không cần phải truy cập vào các lĩnh vực cấu trúc lưu trữ trực tiếp. được coi là hoàn toàn bị chiếm đóng. lưu trữ các hoạt động như một chồng phía dưới chỉ ra dưới cùng của ngăn xếp và một đôi (hàng đầu. CvMemBlock cấu trúc đại diện cho một khối duy nhất của bộ nhớ lưu trữ. hoặc thiết lập lại thông qua cvClearStorage. không bao gồm hàng đầu. typedef struct CvMemStoragePos { CvMemBlock* top. luôn luôn bắt đầu kết thúc của khối hiện tại nếu nó phù hợp với có. Bộ nhớ lưu trữ là một cấu trúc ở mức độ thấp được sử dụng để lưu trữ các cấu trúc dữ liệu dynamicly như trình tự. tất cả các khối từ đầu và ngăn chặn cuối cùng. 60 . đường nét. * / * khối bộ nhớ hiện tại trên cùng của ngăn xếp * / struct CvMemStorage* parent. Một bộ nhớ đệm mới có thể được phân bổ một cách rõ ràng theo Hàm cvMemStorageAlloc hoặc implicitly Hàm cấp cao hơn. } CvMemBlock. / * miễn phí không gian trong khối \ {đầu} texttt (theo byte) * / } CvMemStorage. CvMemStoragePos Bộ nhớ lưu trữ vị trí. Sau khi phân bổ. Tất cả các khối từ phía dưới và phía trên. } CvMemStoragePos. không bao gồm thứ hai. typedef struct CvMemBlock { struct CvMemBlock* prev.miễn phí không gian chứa số lượng byte miễn phí còn lại vào cuối hàng đầu. Nếu không có các khối tự do hơn. được tổ chức như một danh sách của các khối bộ nhớ của bằng kích thước dưới cùng lĩnh vực là sự khởi đầu của danh sách các khối và các đầu khối hiện đang được sử dụng. xem ) cvCreateChildMemStorage và thêm vào cuối danh sách. Đầu ngăn xếp có thể được lưu thông qua cvSaveMemStoragePos. cvGraphAddEdge. CvMemBlock Bộ nhớ lưu trữ khối. Vì vậy. khối lưu trữ tiếp theo từ danh sách được thực hiện như không gian hàng đầu và miễn phí được thiết lập lại kích thước khối toàn bộ trước khi việc phân bổ. Tuy nhiên. byte thứ i của khối bộ nhớ có thể được lấy ra với biểu thức ((char*)(mem_block_ptr+1))[i].struct CvMemBlock* top. phục hồi thông qua cvRestoreMemStoragePos. chẳng hạn như cvSeqPush. vv. Các dữ liệu thực tế trong các khối bộ nhớ theo tiêu đề.

mỗi có thể được hoặc chiếm hoặc miễn phí như được chỉ ra bởi lá cờ nút. đưa người sử dụng xác định các lĩnh vực sau khi tất cả các lĩnh vực CvSeq được bao gồm thông qua các trình tự LĨNH VỰC vĩ mô CV (). Như vậy trình tự được sử dụng cho dữ liệu không có thứ tự các cấu trúc như bộ của các yếu tố. /* current write pointer */ \ int delta_elems. Các trường h trước và h điểm tiếp theo đến trước đó và trình tự tiếp theo trên cùng một cấp độ thứ bậc. /* free blocks list */ \ CvSeqBlock* first. Các loại cơ sở cho chuỗi dày đặc. #define CV_SEQUENCE\_FIELDS() \ int flags. Để mở rộng CvSeq người sử dụng có thể định nghĩa một cấu trúc mới./* maximal bound of the last block */ \ char* ptr. /* total number of elements */ \ int elem_size. Họ là trình tự của các nút. đồ thị.CvSeq Growable trình tự của các yếu tố. CvSeq cấu trúc là cơ sở cho tất cả các của OpenCV cấu trúc dữ liệu động./* size of sequence element in bytes */ \ char* block_max.vectơ. các yếu tố từ khi kết thúc gần hơn được thay đổi. hàng đợi. /* previous sequence */ \ struct CvSeq* h_next. header size lĩnh vực có chứa các kích thước thực tế của tiêu đề trình tự và cần phải được lớn hơn hơn hoặc bằng sizeof(CvSeq). /* next sequence */ \ struct CvSeq* v_prev. Một định nghĩa khác thường thông qua một macro trợ giúp đơn giản hóa phần mở rộng của CvSeq cấu trúc với các thông số bổ sung. Nhưng đây là những chỉ tên và các con trỏ có thể được sử dụng theo một cách khác. /* how many elements allocated when the sequence grows (sequence granularity) */ \ CvMemStorage* storage. v_prev. có nghĩa là. Trường đầu tiên first để khối thứ tự đầu tiên. Thưa thớt trình tự có CvSet như là một lớp cơ sở và họ sẽ được thảo luận chi tiết hơn. và deques. có cấu trúc được mô tả dưới đây. cha mẹ và đứa con đầu tiên của mình. Họ không có khoảng trống ở giữa . /* size of sequence header */ \ struct CvSeq* h_prev. /* pointer to the first sequence block */ typedef struct CvSeq { CV_SEQUENCE_FIELDS() } CvSeq. Trường total có số lượng thực tế của các yếu tố trình tự dày đặc và số lượng của phân bổ các nút trong một chuỗi thưa thớt.nếu một phần tử được lấy ra từ giữa hay đưa vào giữa trình tự. Các h_prev. v_next có thể được sử dụng để tạo ra các cấu trúc phân cấp từ riêng biệt trình tự. /* 2nd next sequence */ \ int total.dày đặc và thưa thớt. /* micsellaneous flags */ \ int header_size. /* 2nd previous sequence */ \ struct CvSeq* v_next. CvSeq và trình tự như vậy được sử dụng để đại diện cho mảng growable 1d . h_next. ngăn xếp. trong khi các lĩnh vực v trước và v tiếp theo điểm trước đó và trình tự tiếp theo trong hướng thẳng đứng. /* where the seq is stored */ \ CvSeqBlock* free_blocks. Có hai loại chuỗi . Trường flags có chứa các loại chữ ký đặc biệt năng động (CV_SEQ_MAGIC_VAL dày đặc trình tự và CV_SET_MAGIC_VAL cho chuỗi thưa thớt) trong 16 bit cao nhất và miscella 61 . bảng băm và vv.

ví dụ như.neous thông tin về trình tự. Ví dụ. hoặc nếu các lá cờ khác 62 . Hầu hết các Hàm xử lý chuỗi không sử dụng loại yếu tố mà là elem_size được lưu giữ trong kích thước Elem. có rất ít loại yếu tố thêm quy định tại tiêu đề cvtypes. v. &vtx_d */ #define CV_SEQ_ELTYPE_GRAPH_VERTEX CV_SEQ_ELTYPE_GENERIC /* first_edge.h: Các loại tiêu chuẩn của các yếu tố trình tự #define CV_SEQ_ELTYPE_POINT CV_32SC2 /* (x..y) */ #define CV_SEQ_ELTYPE_TRIAN_ATR CV_SEQ_ELTYPE_GENERIC /* vertex of the binary tree */ #define CV_SEQ_ELTYPE_CONNECTED_COMP CV_SEQ_ELTYPE_GENERIC /* connected component */ #define CV_SEQ_ELTYPE_POINT3D CV_32FC3 /* (x. cùng với lá cờ CV SEQ FLAG CLOSED.y.7 */ #define CV_SEQ_ELTYPE_GENERIC 0 /* unspecified type of sequence elements */ #define CV_SEQ_ELTYPE_PTR CV_USRTYPE1 /* =6 */ #define CV_SEQ_ELTYPE_PPOINT CV_SEQ_ELTYPE_PTR /* &elem: pointer to element of other sequence */ #define CV_SEQ_ELTYPE_INDEX CV_32SC1 /* #elem: index of element of some other sequence */ #define CV_SEQ_ELTYPE_GRAPH_EDGE CV_SEQ_ELTYPE_GENERIC /* &next_o. Chế biến Hàm làm việc với chuỗi số kiểm tra xem kích thước Elem bằng mà tính từ kích thước phần tử loại. các đường cong làm bằng điểm (CV SEQ HÌNH THỨC ĐƯỜNG CONG | CV SEQ ELTYPE POINT). Thấp nhất của CV_SEQ_ELTYPE_BITS bit chứa các ID của loại yếu tố. &(x. &next_d.y) */ #define CV_SEQ_ELTYPE_CODE CV_8UC1 /* freeman code: 0. &vtx_o. CV_32SC2 có thể được sử dụng cho một chuỗi các điểm 2D.v.z) */ CV_SEQ_KIND_BITS bit chỉ định các loại trình tự: Các loại tiêu chuẩn của Sequences /* Chung (không xác định) của chuỗi */#define CV_SEQ_KIND_GENERIC (0 << CV_SEQ_ELTYPE_BITS) /* dense sequence suntypes */ #define CV_SEQ_KIND_CURVE (1 << CV_SEQ_ELTYPE_BITS) #define CV_SEQ_KIND_BIN_TREE (2 << CV_SEQ_ELTYPE_BITS) /* sparse sequence (or set) subtypes */ #define CV_SEQ_KIND_GRAPH (3 << CV_SEQ_ELTYPE_BITS) #define CV_SEQ_KIND_SUBDIV2D (4 << CV_SEQ_ELTYPE_BITS) Các bit còn lại được sử dụng để xác định các tính năng khác nhau cụ thể với các loại trình tự nhất định và yếu tố loại. Bên cạnh đó các loại CvMat tương thích. thuộc về loại CV SEQ đa giác. CV_32FC1 cho các chuỗi giá trị dấu chấm động. CV_SEQ_ELTYPE (seq_header_ptr) vĩ mô lấy các loại của các yếu tố trình tự. Nếu chuỗi có chứa các dữ liệu số một của CvMat loại sau đó các loại yếu tố phù hợp để loại yếu tố CvMat tương ứng.

Nó có nghĩa là tiếp theo của khối cuối cùng là khối đầu tiên và trước của khối đầu tiên là khối cuối cùng. /* previous sequence block */ struct CvSeqBlock* next. nếu trình tự bao gồm 10 yếu tố và phân chia thành ba khối 3. Cvtypes. và 2 yếu tố. 5). inline CvSlice cvSlice( int start. và khối đầu tiên có startIndex tham số = 2.3). StartIndex tham số của khối đầu tiên thường là 0. CV_WHOLE_SEQ_END_INDEX) /* calculates the sequence slice length */ int cvSliceLength( CvSlice slice. const CvSeq* seq ). 2) tương ứng. } CvSlice. typedef struct CvSlice { int start_index. #define CV_WHOLE_SEQ_END_INDEX 0x3fffffff #define CV_WHOLE_SEQ cvSlice(0. (5. typedef struct CvSeqBlock { struct CvSeqBlock* prev. vì vậy các con trỏ trước và tiếp theo là không bao giờ NULL và điểm trước đó và ngăn chặn các trình tự tiếp theo trong chuỗi. Một trong các startIndex endIndex có thể được tiêu cực hoặc vượt quá độ dài chuỗi. Nhiều Hàm xử lý đường viền kiểm tra các loại của chuỗi đầu vào và báo cáo một lỗi nếu họ không hỗ trợ kiểu này. int end ). CvSeqBlock Khối chuỗi liên tục.h tập tin lưu trữ danh sách đầy đủ của tất cả các loại hỗ trợ được xác định trước chuỗi và macro trợ giúp được thiết kế để có được những loại chuỗi các tài sản khác. /* pointer to the first element of the block */ } CvSeqBlock. count) trình tự các khối (2.được sử dụng. /* number of elements in the block */ char* data. Các trường startIndex và đếm để theo dõi vị trí khối trong trình tự. kiểu phụ của nó. và (10. Một số Hàm hoạt động trên các trình tự phải mất một tham số lát CvSlice là mười thiết lập trình tự toàn bộ (CV TOÀN SEQ) theo mặc định. 5. CvSlice Một lát trình tự. sau đó cặp (startIndex. /* next sequence block */ int start_index. int end_index. Ví dụ. Khối Trình tự lập một danh sách liên kết đôi tròn. trừ khi một số yếu tố đã được đưa vào đầu của chuỗi. startIndex bao gồm. Định nghĩa của các khối xây dựng của các chuỗi có thể được tìm thấy dưới đây. và endIndex 63 . /* index of the first element in the block + sequence->first->start_index */ int count.

cvSlice (-2. chỉ số tiêu cực được phép). Mỗi nút thiết lập. lát có thể lựa chọn một vài yếu tố vào cuối của một chuỗi tiếp theo là một vài yếu tố ở đầu của chuỗi. mà là một danh sách các nút miễn phí.là một ranh giới độc quyền. Như sau tuyên bố trên. không ele ments). Lát thực tế để xử lý bắt đầu từ startIndex bình thường và kéo dài các yếu tố cvSliceLength (một lần nữa. được gọi là xác định độ dài của slice. Nếu một nút nào là miễn phí. lĩnh vực cờ là tiêu cực 64 . trình tự phụ có thể được chiết xuất bằng cách sử dụng Hàm cvSeqSlice. các thiết lập (Và có nguồn gốc cấu trúc) các yếu tố phải bắt đầu với một trường số nguyên và có thể phù hợp với CvSetElem cấu trúc. /* list of free nodes */ typedef struct CvSet { CV_SET_FIELDS() } CvSet. /* it is negative if the node is free and zero or positive otherwise */ struct CvSetElem* next_free. CvSet thừa hưởng từ CvSeq và nó cho biết thêm elems miễn phí lĩnh vực. #define CV_SET_FIELDS() \ CV_SEQUENCE_FIELDS() /* inherits from [#CvSeq CvSeq] */ \ struct CvSetElem* free_elems. theo sau bởi cvMakeSeqHeaderForArray). the field is a pointer to next free node */ } CvSetElem. Các Hàm bình thường hóa các đối số slice trong các cách sau: đầu tiên cvSliceLength. có tiền cuối cùng (8). CvSet Bộ sưu tập của các nút. 3) trong trường hợp của một chuỗi 10-yếu tố sẽ chọn một slice 5 phần tử. Nếu chúng bằng nhau. sau đó. Trong khi có không hạn chế về các yếu tố của chuỗi dày đặc. Nếu một Hàm không chấp nhận một đối số slice. startIndex của slice được chuẩn hóa tương tự như các ar gument cvGetSeqElem (tức là. nhưng bạn muốn quá trình chỉ là một phần của trình tự. Bởi vì trình tự đang được coi là cấu trúc hình tròn. cắt miếng được coi là rỗng (tức là. giả sử chuỗi là một cấu trúc tròn). CvSet cấu trúc là cơ sở cho cấu trúc dữ liệu OpenCV thưa thớt. bởi vì hai lĩnh vực (một số nguyên theo sau bởi một con trỏ) được yêu cầu cho Orga nization của một nút thiết lập với danh sách của các nút tự do. typedef struct CvSetElem { int flags. cho dù miễn phí hay không. /* if the node is free. đầu tiên (0). thứ hai (1Th) và thứ ba (2) yếu tố. với nó. là một phần tử của cơ bản trình tự. (9). Đối với cũ phong phú. hoặc được lưu trữ vào một liên tục đệm với CvtSeqToArray (tùy chọn.

thưa thớt đa chiều mảng (CvSparseMat). sau đó cập nhật. tổng số lĩnh vực của bộ này là tổng số của các nút bị chiếm đóng và miễn phí. /* edge weight */ \ struct CvGraphEdge* next[2]. Nếu danh sách trống rỗng. lĩnh vực cờ là tích cực và có chứa các chỉ số nút có thể được lấy ra bằng cách sử dụng (thiết lập Elem-> cờ & CV SET Elem IDX MASK) các biểu thức. Ban đầu thiết lập và danh sách có sản phẩm nào.(Bit quan trọng nhất. các nút bị chiếm đóng không liên kết với các nút miễn phí được. Khi một chiếm đóng nút được phát hành. và miễn phí tới các điểm đến miễn phí tiếp theo nút (nút đầu tiên được tham chiếu bởi trường elems miễn CvSet). #define CV_GRAPH_FIELDS() \ 65 . #define CV_GRAPH_VERTEX_FIELDS() \ int flags. /* the first incident edge */ typedef struct CvGraphVtx { CV_GRAPH_VERTEX_FIELDS() } CvGraphVtx. /* edge flags */ \ float weight. phần còn lại của nội dung nút được xác định bởi người sử dụng. Như vậy. #define CV_GRAPH_EDGE_FIELDS() \ int flags. /* the next edges in the incidence lists for staring (0) * /* and ending (1) vertices */ \ struct CvGraphVtx* vtx[2]. của lĩnh vực này được thiết lập). Đặc biệt. vì vậy trường thứ hai có thể được sử dụng cho liên kết như vậy cũng như đối với một số mục đích khác nhau. Các vĩ mô CV IS SET Elem (thiết lập Elem ptr) có thể được sử dụng để xác định liệu các nút được chỉ định là chiếm đóng hay không. một chuỗi mới khối được cấp phát và tất cả các nút trong khối được tham gia vào danh sách các nút tự do. MSB. Khi một nút mới được yêu cầu từ thiết lập. nó được thêm vào danh sách các nút tự do. và các phân khu phẳng CvSubdiv2D. Và nếu một nút là chiếm. CvGraph Định hướng đồ thị trọng unoriented. Các nút phát hành cuối cùng sẽ được chiếm đóng đầu tiên. Trong CvSet OpenCV được sử dụng để đại diện cho đồ thị (CvGraph). /* the starting (0) and ending (1) vertices */ typedef struct CvGraphEdge { CV_GRAPH_EDGE_FIELDS() } CvGraphEdge. nó được thực hiện từ danh sách của các nút. /* vertex flags */ \ struct CvGraphEdge* first.

Các đỉnh.). /* the graph */ CvSeq* stack. /* set of edges */ typedef struct CvGraph { CV_GRAPH_FIELDS() } CvGraph. Cấu trúc đồ thị được thừa hưởng từ CvSet .trong đó mô tả các cạnh đồ thị. /* the graph vertex stack */ int index. Trong khi các cấu trúc đỉnh và cạnh không kế thừa từ CvSetElem một cách rõ ràng.CV_SET_FIELDS() /* set of vertices */ \ CvSet* edges. CV_TREE_NODE_FIELDS Helper vĩ mô để kê khai một loại nút cây. CvGraph cấu trúc là cơ sở cho các đồ thị được sử dụng trong OpenCV. Các lĩnh vực cờ được sử dụng để chỉ ra đỉnh chiếm đóng và cạnh cũng như cho các mục đích khác. Đồ thị được biểu diễn như là một tập hợp của các cạnh trong đó có một danh sách của các cạnh sự cố. và các cấu trúc tiêu đề đồ thị được khai báo bằng cách sử dụng kỹ thuật tương tự như OpenCV khác thể mở rộng cấu trúc . do đó. Các danh sách tới đối với các đỉnh khác nhau xen kẽ để tránh trùng lặp càng nhiều thông tin posssible. CvGraphScanner cấu trúc được sử dụng cho sâu đầu tiên của đồ thị traversal. đồ thị traversal (xem cvCreateGraphScanner et al. Xem thảo luận của Hàm dưới đây.chỉ một trong số họ có thể tồn tại trong đồ thị tại cùng một thời điểm và nó đại diện cho cả hai AB và BA cạnh. CvGraphScanner Biểu đồ traversal nhà nước. /* current edge */ CvGraph* graph. nó là tốt hơn không sử dụng chúng trực tiếp. và có một thiết lập như là một thành viên . đáp ứng cả hai điều kiện các yếu tố theo quy định: có một trường số nguyên trong đầu và phù hợp trong cấu trúc CvSetElem. ví dụ. Đồ thị có thể được định hướng hoặc unoriented. /* event mask */ } CvGraphScanner. Trong trường hợp thứ hai không có distiction giữa cạnh kết nối đỉnh A với B đỉnh và cạnh các kết nối đỉnh B với đỉnh A . /* the lower bound of certainly visited vertices */ int mask. /* current graph edge destination vertex */ CvGraphEdge* edge. cạnh. 66 . typedef struct CvGraphScanner { CvGraphVtx* vtx.trong đó mô tả các thuộc tính đồ thị thông thường và các đỉnh đồ thị.thông qua các macro. /* current graph vertex (or current edge origin) */ CvGraphVtx* dst. đơn giản hóa việc mở rộng và tuỳ biến của các cấu trúc.

Điều này Hàm này không deallocate bất kỳ bộ nhớ. Nếu lưu trữ có một phụ huynh. } CvTreeNodeIterator. cvClearMemStorage Xóa bộ nhớ lưu trữ. /* previous sequence */ \ struct node_type* h_next. Các cây được tạo ra với các nút tuyên bố bằng cách sử dụng macro này có thể được xử lý bằng cách sử dụng các Hàm mô tả dưới đây trong phần này. Hàm trả về tất cả khối để phụ huynh. void cvClearMemStorage( CvMemStorage* storage ).) LĨNH VỰC vĩ mô. void cvClearGraph( CvGraph* graph ). } CvSeq. /* next sequence */ \ struct node_type* v_prev. int level. /* micsellaneous flags */ \ int header_size. Hàm có O (1) thời gian complexity. 67 . mỗi cây nút phải là một cấu trúc "bắt nguồn" từ struct _BaseTreeNode { CV_TREE_NODE_FIELDS(_BaseTreeNode). Mỗi nút cây nên bắt đầu với một số lĩnh vực được xác định bởi CV TREE NODE (. typedef struct CvTreeNodeIterator { const void* node.. CvTreeNodeIterator Mở hiện tại hoặc tạo ra tập tin lưu trữ mới. /* 2nd next sequence */ CvTreeNodeIterator cấu trúc được sử dụng để đi qua cây. /* size of sequence header */ \ struct node_type* h_prev. int max_level.loại cơ bản cho tất cả các cấu trúc năng động. graph đồ thị Hàm loại bỏ tất cả các đỉnh và các cạnh của một đồ thị. /* 2nd previous sequence */ \ struct node_type* v_next.CV_TREE_NODE_FIELDS được sử dụng để khai báo các cấu trúc có thể được tổ chức vào thứ bậc strucutures (cây). CvSet. Trong C + + về. CvGraph và các cấu trúc năng động khác có nguồn gốc từ CvSeq thực hiện theo yêu cầu. #define CV_TREE_NODE_FIELDS(node_type) \ int flags.. storage Bộ nhớ lưu trữ Thiết lập lại Hàm hàng đầu (miễn phí không gian ranh giới) của lưu trữ để bắt đầu. cvClearGraph Xóa một đồ thị. chẳng hạn như CvSeq .

CvGraph* cvCloneGraph(const CvGraph* graph. kho bộ nhớ nơi lưu trữ tất cả là 68 .cvClearSeq Xóa một chuỗi. storage ) tương đương với cvSeqSlice( seq. Nếu các đỉnh đồ thị hoặc cạnh con trỏ đến một số dữ liệu bên ngoài. Hàm có 'O (1)' thời gian phức tạp. nếu bất kỳ. ngoại trừ cho sự khác biệt trong cơ chế phân bổ / deallocation bộ nhớ.CvMemStorage* storage ). cvCloneSeq Tạo một bản sao của một chuỗi. CvMemStorage* cvCreateChildMemStorage(CvMemStorage* parent). nhưng bộ nhớ này được tái sử dụng sau khi các yếu tố mới được thêm vào trình tự. Hàm làm cho một bản sao hoàn chỉnh của chuỗi đầu vào và trả về nó. Nếu nó là NULL. Các cuộc gọi cvCloneSeq( seq. cvClearSet Xóa một Set. Các Hàm không trả lại phần mềm khối lưu trữ ORY. 1 ) cvCreateChildMemStorage Tạo bộ nhớ lưu trữ trẻ em. seq tiếp theo trình tự storage Các lưu trữ đích khối để giữ tiêu đề trình tự và các dữ liệu được sao chép. CvMemStorage* storage=NULL ). cha mẹ hoặc phân bổ một khối hoặc vay mượn một từ cha mẹ của riêng mình. Nói cách khác. nó sẽ cố gắng để có được khối này từ cha mẹ. Nó có phức tạp thời gian O (1). Các đỉnh và cạnh chỉ số trong đồ thị mới có thể khác nhau từ bản gốc bởi vì Hàm chống phân mảnh The bộ đỉnh và cạnh. Hàm sử dụng khối lưu trữ có chứa các chuỗi đầu vào. CvSeq* cvCloneSeq(const CvSeq* seq. Trống đầu tiên cha mẹ có sẵn khối được thực hiện và bị loại khỏi danh sách chặn mẹ. cvCloneGraph Bản sao một đồ thị. seq trình tự Hàm loại bỏ tất cả các yếu tố từ một chuỗi. hay một cấu trúc phức tạp hơn. CV_WHOLE_SEQ. dây chuyền. Khi một đứa trẻ cần lưu trữ một khối mới để thêm vào danh sách chặn. parent lưu trữ bộ nhớ cha Hàm tạo ra một bộ nhớ lưu trữ của con là tương tự như bộ nhớ lưu trữ đơn giản. nếu có. Nếu không có các khối có sẵn. nó vẫn có thể được chia sẻ giữa các bản sao. storage. void cvClearSeq( CvSeq* seq ). void cvClearSet( CvSet* setHeader ). setHeader rà phá thiết lập Hàm loại bỏ tất cả các yếu tố từ thiết lập. graph để đồ thị sao chép storage container để sao chép Hàm tạo ra một bản sao đầy đủ của đồ thị quy định.

int header size. cha mẹ. Với cách tiếp cận đơn giản. Tuy nhiên. Khi lưu trữ trẻ em được phát hành hoặc thậm chí xóa. CvMemStorage* storage ). rác xuất hiện ở giữa dung lượng lưu trữ. và phát hành lưu trữ con Cuối cùng. Trong các khía cạnh khác. Hãy tưởng tượng rằng người sử dụng cần để quá trình dữ liệu động cư trú trong một khu vực lưu trữ và đặt kết quả trở lại với cùng một khu vực lưu trữ. int vtx size. int edge size. đỉnh tùy chỉnh cấu trúc phải bắt đầu với CvGraphVtx( sử dụng CV GRAPH VERTEX FIELDS() ) 69 . không có rác thải sẽ xuất hiện trong nguồn / đích lưu trữ: Năng động. nếu một trong tạo ra một bộ nhớ con lưu trữ vào lúc bắt đầu chế biến. ghi dữ liệu tạm thời ở đó. khu vực lưu trữ sẽ xem xét như sau sau khi chế biến: Năng động. graph_flags Loại đồ thị của đồ thị được tạo ra. header_size kích thước đồ thị tiêu đề. con lưu trữ là tương tự như lưu trữ đơn giản. CvGraph* cvCreateGraph( int graph flags.một đứa trẻ / phụ huynh của khác là có thể. Đó là. không có thể ít hơn so với sizeof (CvGraph) vtx_size kích thước đồ thị đỉnh. khi dữ liệu tạm thời cư trú tại cùng một khu vực lưu trữ như là đầu vào và các dữ liệu đầu ra. nó sẽ trả về tất cả các khối. Lưu trữ con là hữu ích trong tình huống sau đây. Thông thường. xử lý dữ liệu mà không cần sử dụng lưu trữ con. xử lý dữ liệu bằng cách sử dụng một lưu trữ con cvCreateGraph Tạo ra một đồ thị rỗng. nó là một trong hai CV_SEQ_KIND_GRAPH cho chung unoriented đồ thị và CV_SEQ_KIND_GRAPH | CV_GRAPH_FLAG_ORIENTED theo định hướng chung chung oriented đồ thị.

CvGraphVtx* vtx=NULL. cây bắt đầu từ đỉnh đầu tiên (một đỉnh với tối thiểu chỉ mục trong trình tự của các đỉnh). mask Sự kiện mặt nạ cho thấy những sự kiện được người dùng quan tâm (nơi cvNextGraphItem Hàm trả về kiểm soát cho người sử dụng) có thể được CV_GRAPH_ALL_ITEMS tất cả các mục (tất cả các sự kiện có liên quan) hoặc sự kết hợp của những lá cờ sau đây: CV GRAPH VERTEX dừng lại ở các đỉnh đồ thị truy cập cho lần đầu tiên CV GRAPH TREE EDGE dừng lại ở cạnh cây (tree edge là các cạnh kết nối cuối cùng visited đỉnh và các đỉnh được truy cập tiếp theo) CV GRAPH BACK EDGE dừng lại ở cạnh trở lại (back edge là một cạnh kết nối cuối cùng đối với đỉnh với một số tổ tiên của nó trong cây tìm kiếm) CV GRAPH FORWARD EDGE dừng lại ở cạnh phía trước (forward edge là một cạnh conecting cuối cùng đã đến thăm đỉnh với một số hậu duệ của nó trong cây tìm kiếm. Phía trước cạnh chỉ có thể trong định hướng đồ thị traversal) CV GRAPH CROSS EDGE dừng lại ở cạnh chéo (cross edge là một cạnh khác nhau kết nối tìm kiếm cây hoặc chi nhánh của cùng một cây. tìm kiếm đối với một số đỉnh ghé thăm thường xuyên trong đồ thị và hồ sơ quá trình traversal từ đỉnh đó. Khi các traversal thủ tục truy cập vào tất cả các đỉnh và các cạnh có thể truy cập từ đỉnh ban đầu (các truy cập đỉnh cùng với các cạnh cây làm cho cây). khi cvNextGraphItem được gọi là lần đầu tiên) nó tạo ra một đồ thị sự kiện CV_GRAPH_NEW_TREE. CV GRAPH BACKTRACKING thụt lùi tại tất cả đã đến thăm đỉnh trong thời gian thụt lùi . Nếu NULL.traversal thủ tục gia tăng. Cấu trúc khởi tạo được sử dụng trong cvNextGraphItem Hàm . Các cross edge chỉ có thể có trong định hướng đồ thị traversal) CV GRAPH ANY EDGE dừng cạnh bất kỳ ((tree.storage container lưu trữ Hàm tạo ra một đồ thị rỗng và trả về một con trỏ đến nó. graph đồ thị vtx đỉnh ban đầu để bắt đầu từ.trở lại đã viếng thăm các đỉnh của cây traversal. kích thước khối được thiết lập để giá trị mặc định hiện nay nó là khoảng 64K. Trước khi bắt đầu mới cây (bao gồm cả cây đầu tiên. Đối với các đồ thị unoriented. cvCreateMemStorage Tạo bộ nhớ lưu trữ. CvGraphScanner* cvCreateGraphScanner( CvGraph* graph. cvCreateGraphScanner Tạo cấu trúc sâu đầu tiên của đồ thị traversal. back. mỗi cây tìm kiếm tương ứng với một thành phần kết nối của đồ thị. forward. 70 . CvMemStorage* cvCreateMemStorage( int blockSize=0 ). int mask=CV GRAPH ALL ITEMS ). Hàm này tạo ra một cấu trúc sâu đầu tiên đồ thị traversal / search. và cross edges) CV GRAPH NEW TREE dừng lại ở sự bắt đầu của tất cả các cây tìm kiếm mới. Xem mô tả CvMemStorage. blockSize Kích thước của các khối lưu trữ trong byte. Hàm tạo ra một bộ nhớ lưu trữ trống. Nếu nó là 0.

bao gồm cả không gian đầu tiên sizeof(CvSeq) byte. CvMemStorage* storage ). CvMemStorage* storage). chuỗi giá trị có thể được thiết lập là 0. và storage các giá trị thông qua. Kích thước phải phù hợp với loại. nguyên tố các loại CV SEQ ELTYPE POINT nên được quy định cụ thể và các elemSize tham số phải có bằng sizeof (CvPoint). headerSize Kích thước của tiêu đề trình tự. phải lớn hơn hoặc bằng sizeof (CvSeq). và trả về con trỏ để thiết lập. elemSize Kích thước của các yếu tố trình tự trong byte. void* elements. Hàm này chỉ là một lớp mỏng trên đầu trang của cvCreateSeq. seq trình tự elements con trỏ để mảng đích phải đủ lớn. và xóa các lĩnh vực tiêu đề khác. Hàm giao tiêu đề trong các khối lưu trữ như là đoạn liên tục và thiết lập cơ cấu các lĩnh vực flags. int headerSize. CvSeq* cvCreateSeq( int seqFlags. int header size. không phải là một tiêu đề ma trận. int elem size. có thể không được ít hơn CvSetElem storage container lưu trữ cho thiết lập Hàm này tạo ra một tập rỗng với kích thước tiêu đề quy định và yếu tố kích thước. Nếu chuỗi không được thông qua bất kỳ Hàm làm việc với một loại hình cụ thể trình tự.cvCreateSeq Tạo một chuỗi. elemSize. bộ delta_elems với giá trị mặc định (Có thể được bố trí bằng cách sử dụng Hàm cvSetSeqBlockSize). CvSet* cvCreateSet( int set flags. headerSize. Ví dụ. int elemSize. không có thể ít hơn so với sizeof (CvSet) elem_size Thiết lập kích thước kích thước . Nếu một loại hình cụ thể hoặc gia hạn của nó được chỉ định. storage Trình tự vị trí Hàm tạo ra một chuỗi và trả về con trỏ đến nó. void* cvCvtSeqToArray( const CvSeq* seq. CvSlice slice=CV WHOLE SEQ ). Nó phải là một con trỏ đến dữ liệu. cvCreateSet Tạo một tập rỗng. slice Phần trình tự sao chép vào mảng 71 . seqFlags Flags của chuỗi được tạo ra. set_flags Loại thiết lập được tạo ra header_size kích thước kích thước tiêu đề. đối với một chuỗi các điểm được tạo ra. loại hình này phải phù hợp với những tiêu đề kiểu cơ sở. nếu khôngloại thích hợp phải được lựa chọn từ danh sách các loại trình tự được xác định trước. cvCvtSeqToArray Bản sao một chuỗi liên tục để ngăn chặn một bộ nhớ.

const CvGraphVtx* startVtx. để quá trình viết có thể được tiếp tục bất cứ lúc nào.Hàm sao chép toàn bộ chuỗi hoặc dãy các bộ đệm và trả về con trỏ đến bộ đệm. cvFindGraphEdgeByPtr Tìm một cạnh trong một đồ thị bằng cách sử dụng con trỏ của nó. thứ tự của đỉnh các thông số không quan trọng. 72 . Hàm tìm thấy cạnh biểu đồ kết nối hai đỉnh quy định và trả về một con trỏ đến nó hoặc NULL nếu cạnh không tồn tại. int end_idx ). #define cvGraphFindEdge cvFindGraphEdge graphđồ thị start_idx của đỉnh bắt đầu của cạnh end_idx kết thúc của đỉnh kết thúc của cạnh. cvGetGraphVtx Tìm thấy một đồ thị đỉnh bằng cách sử dụng chỉ số của nó. để kiểm tra điều kiện cụ thể. CvGraphEdge* cvFindGraphEdgeByPtr( const CvGraph* graph. thứ tự của đỉnh các thông số không quan trọng. Hàm tìm cạnh biểu đồ kết nối hai đỉnh quy định và trả về con trỏ đến nó. trong quá trình viết. Đối với một đồ thị unoriented. CvGraphEdge* cvFindGraphEdge( const CvGraph* graph. void cvFlushSeqWriter( CvSeqWriter* writer ). #define cvGraphFindEdgeByPtr cvFindGraphEdgeByPtr graph đồ thị startVtx Pointer bắt đầu từ đỉnh của cạnh endVtx Pointer đỉnh kết thúc của cạnh. xem xét việc sử dụng cvSeqPush thay vì. NULL nếu cạnh không tồn tại. trình tự có thể được đọc và sửa đổi một cách an toàn. int start_idx. cvFlushSeqWriter Tiêu đề trình tự cập nhật từ nhà văn. CvSeq* cvEndWriteSeq( CvSeqWriter* writer ). const CvGraphVtx* endVtx ). cvEndWriteSeq Kết thúc quá trình viết một chuỗi. Tác giả không phải là đóng cửa. writer Writer state Hàm kết thúc quá trình bằng văn bản và trả về con trỏ đến chuỗi bằng văn bản. tuy nhiên. writer Writer state Hàm được thiết kế để cho phép người dùng đọc các yếu tố theo thứ tự. Sau đó. Đối với một đồ thị unoriented. Hàm cập nhật tiêu đề trình tự để làm cho việc đọc trình tự có thể. Các Hàm cũng cắt các khối không đầy đủ trình tự cuối cùng để trả lại phần còn lại của khối để lưu trữ bộ nhớ. bất cứ khi nào cần thiết. Nếu một thuật toán đòi hỏi phải xóa thường xuyên. Xem cvcvStartWriteSeq và cvcvStartAppendToSeq cvFindGraphEdge Tìm thấy một lợi thế trong một đồ thị. ví dụ như.

setHeader Set Index chỉ số của phần tử thiết lập trong một chuỗi Hàm tìm thấy một yếu tố được thiết lập bởi chỉ số của nó.index)(TYPE*)cvGetSeqElem((CvSeq*)(seq). cvGetSetElem Tìm thấy một yếu tố được thiết lập bởi chỉ số của nó. index) nên được được sử dụng. Tiêu cực chỉ số luôn luôn gây ra các cuộc gọi cvGetSeqElem. và chỉ số tham số là chỉ số của phần tử mong muốn. seq tham số là một chuỗi. int vtx idx ). 73 . cvGetSeqElem Trả về một con trỏ đến một yếu tố trình tự theo chỉ số của nó. CvSetElem* cvGetSetElem( const CvSet* setHeader. Nếu phần tử không tìm thấy. sau đó vĩ mô CV_GET_SEQ_ELEM (elemType. #define CV_GET_SEQ_ELEM(TYPE.. reader Reader state Hàm trả về vị trí người đọc hiện tại (trong 0 .. Hàm trả về con trỏ đến nó hoặc 0 nếu chỉ số là không hợp lệ hoặc các nút tương ứng là miễn phí. seq. nơi elemType tham số là loại yếu tố thứ tự (CvPoint ví dụ). graph Graph vtx_idx Index của đỉnh Hàm tìm thấy đồ thị đỉnh bằng cách sử dụng chỉ số của nó và trả về con trỏ đến nó hoặc NULL nếu đỉnh không thuộc về đồ thị. seq. Hàm hỗ trợ chỉ số tiêu cực. vv Nếu các trình tự rất có thể bao gồm một khối thứ tự hoặc các yếu tố mong muốn có thể đặt trong khối đầu tiên. đọc-> seq-> tổng .1). int index ). cvGraphAddEdge Thêm một cạnh một đồ thị. nếu không vĩ mô các cuộc gọi GetSeqElem Hàm chính. -2 là viết tắt của một trong những trước khi cuối cùng. char* cvGetSeqElem( const CvSeq* seq. Hàm này hỗ trợ chỉ số tiêu cực như nó sử dụng cvGetSeqElem để xác định vị trí các nút. int index ).CvGraphVtx* cvGetGraphVtx( CvGraph* graph. int cvGetSeqReaderPos( CvSeqReader* reader ). Hàm O (1) thời gian giả định phức tạp số khối nhỏ hơn nhiều hơn số lượng các yếu tố. -1 Là viết tắt của các yếu tố trình tự. Hàm trả về 0.(index) ) seq trình tự index chỉ số của nguyên tố Hàm tìm thấy các phần tử với các chỉ số được đưa ra trong trình tự và trả về con trỏ tới nó. cvGetSeqReaderPos Trả về vị trí đầu đọc hiện tại. Vĩ mô sẽ kiểm tra lần đầu tiên cho dù các yếu tố mong muốn thuộc về khối đầu tiên của chuỗi và trả lại nó nếu nó không.

thứ tự của đỉnh các thông số không quan trọng. cvGraphAddEdgeByPtr Thêm một cạnh một đồ thị bằng cách sử dụng con trỏ của nó. Hàm cũng báo cáo một lỗi theo mặc định.int cvGraphAddEdge( CvGraph* graph. 0 nếu các cạnh nối hai đỉnh đã tồn tại và -1 nếu một trong các đỉnh không được tìm thấy. const CvGraphEdge* edge=NULL. hoặc có khác một số quan trọng tình hình. Hàm trả về 1 nếu cạnh đã được thêm thành công. int cvGraphAddVtx( CvGraph* graph. const CvGraphVtx* vtx=NULL. graph đồ thị start_idx chỉ số của đỉnh bắt đầu của cạnh end_idx Index kết thúc của đỉnh kết thúc của cạnh. graph đồ thị start_vtx Con trỏ trỏ tới đỉnh bắt đầu của cạnh end_vtx Con trỏ trỏ tới đỉnh kết thúc của cạnh. Hàm cũng báo cáo một lỗi theo mặc định. khởi tạo dữ liệu cho cạnh inserted_edge tùy chọn đầu ra tham số để chứa các địa chỉ của cạnh được chèn vào bên trong tập cạnh. edge tham số đầu vào cạnh tùy chọn. thứ tự của đỉnh các thông số không quan trọng. CvGraphEdge** inserted edge=NULL ). graph đồ thị vtx Tùy chọn đầu vào đối số được sử dụng để khởi tạo đỉnh gia tăng (chỉ người sử dụng xác định các lĩnh vực vượt ra ngoài sizeof (CvGraphVtx) được sao chép) 74 . khi kết quả là âm tính). khởi tạo dữ liệu cho cạnh inserted_edge tùy chọn đầu ra tham số để chứa các địa chỉ của cạnh được chèn vào Hàm kết nối hai đỉnh quy định. CvGraphVtx** inserted vtx=NULL ). CvGraphVtx* end vtx. Hàm kết nối hai đỉnh quy định. Trong trường hợp thứ hai (tức là. và -1 nếu một trong các đỉnh không được tìm thấy. CvGraphEdge** inserted edge=NULL ). int end idx. CvGraphVtx* start vtx. Hàm trả về 1 nếu cạnh đã được thêm thành công. Đối với một đồ thị unoriented. Trong trường hợp thứ hai (tức là. edge tham số đầu vào cạnh tùy chọn. Đối với một đồ thị unoriented. khi kết quả là âm tính). bắt đầu và đỉnh kết thúc là như nhau hoặc có khác một số quan trọng tình hình. cvGraphAddVtx Thêm một đỉnh một đồ thị. 0 nếu cạnh nối hai đỉnh đã tồn tại. bắt đầu và đỉnh kết thúc là như nhau. const CvGraphEdge* edge=NULL. int start idx. int cvGraphAddEdgeByPtr( CvGraph* graph.

Đối với một đồ thị unoriented. Hàm không có gì. Hàm loại bỏ các cạnh nối hai đỉnh quy định. Nếu các đỉnh không còn [theo thứ tự]. void cvGraphRemoveEdge( CvGraph* graph. thứ tự của đỉnh các thông số không quan trọng. graph đồ thị edge con trỏ để cạnh đồ thị Hàm trả về chỉ số cạnh đồ thị. void cvGraphRemoveEdgeByPtr( CvGraph* graph. Nếu không phải là NULL. cvGraphRemoveVtx Loại bỏ một đỉnh từ một đồ thị. địa chỉ của đỉnh mới viết ở đây. thứ tự của đỉnh các thông số không quan trọng. cvGraphRemoveEdgeByPtr Loại bỏ một cạnh từ một đồ thị bằng cách sử dụng con trỏ của nó. Đối với một đồ thị unoriented. int start idx. int cvGraphEdgeIdx( CvGraph* graph. cvGraphEdgeIdx Trả về chỉ số cạnh đồ thị. graph đồ thị start_vtx Con trỏ trỏ tới đỉnh bắt đầu của cạnh end_vtx Con trỏ trỏ tới đỉnh kết thúc của cạnh. CvGraphVtx* start vtx. int cvGraphRemoveVtx( CvGraph* graph. Hàm không có gì. int index ). cvGraphRemoveEdge Loại bỏ một cạnh từ một đồ thị.inserted_vertex đầu ra tùy chọn đỉnh. Nếu các đỉnh không còn nected [theo thứ tự]. CvGraphVtx* end vtx ). Hàm bổ sung thêm một đỉnh để vẽ đồ thị và trả về chỉ số đỉnh. int end idx ). CvGraphEdge* edge ). graph đồ thị vtx_idx Index đỉnh loại bỏ 75 . Hàm loại bỏ các cạnh nối hai đỉnh quy định. graph đồ thị start_idx chỉ số của đỉnh bắt đầu của cạnh end_idx kết thúc của đỉnh kết thúc của cạnh.

int vtxIdx ). vertex ). int cvGraphVtxDegreeByPtr(const CvGraph* graph. graph đồ thị vtx con trỏ đến đỉnh đồ thị Hàm trả về chỉ số của một đỉnh của đồ thị. } Các vĩ mô CV_NEXT_GRAPH_EDGE ( edge. Sự trở lại giá trị là số của các cạnh bị xóa. tree_iterator cây khởi tạo bởi Hàm first nút ban đầu để bắt đầu đi qua từ 76 . cvGraphVtxDegreeByPtr Tìm thấy một lợi thế trong một đồ thị. các mã sau đây được sử dụng: CvGraphEdge* edge = vertex->first. hoặc -1 nếu các đỉnh không thuộc về đồ thị. graph đồ thị vtxIdx Index của đỉnh đồ thị Hàm trả về số của các cạnh sự cố đỉnh quy định. int cvGraphRemoveVtxByPtr( CvGraph* graph. Các Hàm báo cáo lỗi nếu đỉnh đầu vào không thuộc về đồ thị. const void* first.Hàm loại bỏ một đỉnh từ một đồ thị cùng với tất cả các vụ việc cạnh để nó. cvInitTreeNodeIterator Khởi tạo biến lặp nút cây. Giá trị trả về là số của các cạnh đã bị xóa.int max level ). graph đồ thị vtx con trỏ đến đỉnh loại bỏ Hàm loại bỏ một đỉnh của đồ thị bằng cách sử dụng con trỏ của nó cùng với tất cả các cạnh sự việc cho nó. cvGraphVtxDegree Đếm số của các cạnh indicent đỉnh. int cvGraphVtxDegree( const CvGraph* graph. Để đếm các cạnh. int cvGraphVtxIdx(CvGraph* graph. Hàm báo cáo một lỗi nếu đỉnh không thuộc đồ thị. while( edge ) { edge = CV_NEXT_GRAPH_EDGE( edge. int count = 0. cvGraphVtxIdx Trả về chỉ số của một đồ thị đỉnh. cả hai vào và outcoming.CvGraphVtx* vtx ). count++. void cvInitTreeNodeIterator(CvTreeNodeIterator* tree iterator.const CvGraphVtx* vtx ). graph đồ thị vtx con trỏ đến đỉnh đồ thị Hàm trả về số của các cạnh sự cố đỉnh quy định. vertex) trả về vụ việc vertex theo sau khi edge. hoặc -1 nếu đỉnh không thuộc về đồ thị. cả hai vào và gửi đi. CvGraphVtx* vtx ). cvGraphRemoveVtxByPtr Loại bỏ một đỉnh từ một đồ thị bằng cách sử dụng con trỏ của nó.

cvInsertNodeIntoTree Thêm một nút mới vào cây. Các tiêu đề trình tự cũng như các khối trình tự được phân bổ bởi người sử dụng (ví dụ. Thông số thứ tự phải điểm đến cấu trồng thủy kích thước đó hoặc cao hơn elem_size Kích thước của các yếu tố chuỗi elements Các yếu tố đó sẽ tạo thành một chuỗi total Tổng số phần tử trong chuỗi. Cây là đi qua sâu sắc lệnh đầu tiên. storage lưu trữ lưu trữ size bộ đệm kích thước Hàm cấp phát một bộ nhớ đệm trong một khối lưu trữ. Hàm bổ sung thêm một nút vào cây. cvMemStorageAllocString Cấp phát một chuỗi văn bản trong một khối lưu trữ.CvSeq* seq. Không có dữ liệu được sao chép Hàm.void* parent. nhưng những nỗ lực để thêm các yếu tố trình tự sẽ nâng cao một lỗi trong nhiều trường hợp. Hàm khởi tạo biến lặp cây.void* frame ). seq_type loại hình của chuỗi được tạo ra header_size Kích thước của phần đầu của chuỗi. v_prev trường của node được thiết lập NULL thay vì phải là parent. cvMakeSeqHeaderForArray Xây dựng một tiêu đề trình tự cho một mảng. nếu không một lỗi thời gian chạy được nêu ra. const char* ptr. Kích thước bộ đệm không được vượt quá kích thước lưu trữ khối. Nếu parent và frame đều giống nhau. nó có thể chỉ sửa đổi các liên kết của các nút cây. và vv.CvSeqBlock* block ). CvSeq* cvMakeSeqHeaderForArray(int seq type. Ví dụ. cvMemStorageAlloc Cấp phát một bộ nhớ đệm trong một khối lưu trữ. seq con trỏ vào biến địa phương được sử dụng như tiêu đề trình tự block Con trỏ trỏ tới biến địa phương là tiêu đề của khối chuỗi Hàm khởi tạo một tiêu đề trình tự cho một mảng. typedef struct CvString 77 . 1 có nghĩa là các nút chỉ ở mức độ tương tự như first phải được truy cập. Chuỗi kết quả sẽ bao gồm một khối duy nhất và có con trỏ lưu trữ NULL.max_level mức độ tối đa của cây (first nút giả định là ở cấp độ đầu tiên) để đi qua đến.int elem size. Số lượng các phần tử mảng phải bằng với giá trị của tham số này. Hàm không phân bổ bộ nhớ.int header size. 2 có nghĩa là các nút trên cùng cấp như là first và trẻ em trực tiếp của họ nên được truy cập. CvString cvMemStorageAllocString(CvMemStorage* storage. nó là có thể đọc các phần tử của nó.int total. Địa chỉ đệm phù hợp CV_STRUCT_ALIGN = sizeof(double) (đối với thời điểm này) byte. trên stack). do đó. node Các nút chèn parent Phụ huynh nút cha đã có trong cây frame Khung nút cấp cao nhất.size t size ). int len=-1).void* elements. void* cvMemStorageAlloc(CvMemStorage* storage. void cvInsertNodeIntoTree(void* node.

78 . Và nếu sự kiện liên quan đến cạnh. void cvReleaseGraphScanner( CvGraphScanner** scanner ). một sự kiện. tree_iterator cây iterator khởi tạo bởi Hàm Các Hàm trả về nút hiện đang quan sát và sau đó cập nhật các biến lặp .di chuyển nó đối với các nút tiếp theo. } CvString. cvPrevTreeNode Trả về nút hiện đang quan sát và di chuyển iterator về phía nút trước đó. void* cvNextTreeNode( CvTreeNodeIterator* tree iterator ). scanner đúp con trỏ đến biểu đồ traverser Hàm hoàn thành thủ tục traversal đồ thị và phát hành nhà nước traverser. nó sẽ trả về một trong các sự kiện được liệt kê trong mô tả của các tham số mask trên và với các cuộc gọi tiếp theo sơ yếu lý lịch các traversal. Hàm tính chiều dài. Trong trường hợp thứ hai.tại scanner->dst. Hàm trả về NULL nếu có không các nút.biểu hiện trên một con trỏ C hoặc C++ bộ sưu tập iterator.{ int len. quy định trong mask trong các cuộc gọi cvCreateGraphScanner) được đáp ứng hoặc traversal được hoàn thành.di chuyển nó đối với các nút trước đó. cạnh chính nó được lưu trữ ở cạnh scanner->edge. Các Hàm đi qua thông qua các đồ thị cho đến khi một sự kiện của người dùng quan tâm (có nghĩa là. hành vi Hàm tương tự như *p-. Nói cách khác. tree_iterator cây Iterator khởi tạo bởi Hàm Các Hàm trả về nút hiện đang quan sát và sau đó cập nhật các biến lặp . Trong trường hợp đầu tiên. Nói cách khác. cvNextTreeNode Trả về nút hiện đang quan sát và di chuyển iterator về phía nút tiếp theo. scanner đồ thị traversal nhà nước. Hàm tạo bản sao của chuỗi trong bộ nhớ lưu trữ. hành vi Hàm tương tự như biểu hiện *p++ trên điển hình con trỏ C hoặc C++ bộ sưu tập iterator. CV_GRAPH_BACKTRACKING. int cvNextGraphItem( CvGraphScanner* scanner ). Hàm trả về NULL nếu không có các nút hơn. hiện đang quan sát đỉnh được lưu trữ trong scanner->vtx. char* ptr. truy cập trước đó đỉnh scanner->vtx và khác kết thúc đỉnh của cạnh . Nó được cập nhật Hàm này. storage bộ nhớ lưu trữ ptr Chuỗi len Chiều dài của chuỗi (không kể NULL kết thúc). hoặc CV_GRAPH_NEW_TREE. void* cvPrevTreeNode( CvTreeNodeIterator* tree iterator ). Nếu tham số này là tiêu cực. Nó trả về các cấu trúc có chứa người sử dụng thông qua hoặc tính toán chiều dài của chuỗi và con trỏ đến chuỗi sao chép. cvNextGraphItem Thực hiện một hoặc nhiều bước của thủ tục đồ thị traversal. cvReleaseGraphScanner Hoàn thành thủ tục traversal đồ thị. Khi sự kiện này là CV_GRAPH_VERTEX. nó sẽ trả CV_GRAPH_OVER(-1).

deallocates tiêu đề lưu trữ và xóa các con trỏ để lưu trữ. Lưu ý một lần nữa rằng không có cách nào để bộ nhớ miễn phí ở giữa của một phần chiếm đóng của một lưu trữ khối. Hàm trả về chỉ số của một yếu tố trình tự hoặc một số tiêu cực nếu phần tử không tìm thấy. nếu có. int cvSeqElemIdx(const CvSeq* seq. 79 . Các Hàm cvRestoreMemStoragePos hơn nữa có thể lấy vị trí này.CvSeqBlock** block=NULL ).CvMemStoragePos* pos). char* cvSeqInsert( CvSeq* seq. storage bộ nhớ lưu trữ pos New vị trí lưu trữ hàng đầu Hàm khôi phục lại vị trí đầu lưu trữ từ pos tham số. seq trình tự beforeIndex Index trước khi mà yếu tố được đưa vào. Sau đó.CvMemStoragePos* pos). storage bộ nhớ lưu trữ pos Vị trí đầu ra của đầu lưu trữ Hàm sẽ lưu vị trí hiện tại của đầu lưu trữ để pos tham số. seq trình tự element con trỏ vào phần tử trong dãy block đối số tùy chọn. storage Pointer để lưu trữ phát hành Hàm deallocates tất cả các khối bộ nhớ lưu trữ hoặc trả về cho phụ huynh. cvRestoreMemStoragePos Phục hồi vị trí bộ nhớ lưu trữ.cvReleaseMemStorage Phiên bản bộ nhớ lưu trữ. Các Hàm trả về một con trỏ đến các yếu tố được chèn vào. void cvReleaseMemStorage( CvMemStorage** storage ). cvSaveMemStoragePos Tiết kiệm bộ nhớ lưu trữ vị trí.const void* element. cvSeqElemIdx Trả về chỉ số của một yếu tố thứ tự cụ thể. void cvSaveMemStoragePos(const CvMemStorage* storage. Nếu con trỏ không phải là NULL. void* element=NULL ). địa chỉ của khối trình tự có chứa yếu tố được lưu trữ trong vị trí này. Tất cả các lưu trữ liên quan đến trẻ em với cha mẹ khối lưu trữ phải được phát hành trước khi lưu trữ khối mẹ được phát hành. cvSeqInsert Chèn một phần tử ở giữa của một dãy. void cvRestoreMemStoragePos(CvMemStorage* storage. Chèn trước khi 0 (tối thiểu cho phép giá trị của tham số này) bằng cvSeqPushFront và chèn trước khi seq->total (giá trị tối đa cho phép của tham số này) là bằng cvSeqPush. int beforeIndex. element Chèn yếu tố Hàm thay đổi các yếu tố trình tự từ vị trí được chèn vào cuối gần nhất của trình tự và các bản sao nội dung phần tử có nếu con trỏ không phải là NULL. Hàm này và cvClearMemStorage Hàm là phương pháp duy nhất để giải phóng bộ nhớ bị chiếm đóng trong bộ nhớ khối.

const CvArr* fromArr ). cvSeqPopMulti Loại bỏ một số yếu tố từ hai đầu của một chuỗi.cvSeqInsertSlice Chèn một mảng ở giữa của một dãy. yếu tố cuối cùng đi đầu tiên và vv. cvSeqInvert Đảo ngược thứ tự của các yếu tố trình tự. void cvSeqInsertSlice( CvSeq* seq. void cvSeqPopFront( CvSeq* seq. seq trình tự element tùy chọn tham số. void cvSeqPop( CvSeq* seq. seq trình tự slice một phần của trình tự để loại bỏ fromArr mảng để các yếu tố từ Hàm chèn tất cả các yếu tố mảng fromArr tại vị trí quy định trình tự. các Hàm sao chép các yếu tố loại bỏ vị trí này. void* element=NULL ). int beforeIndex. Nếu con trỏ không phải là bằng không. void cvSeqPopMulti( CvSeq* seq. cvSeqPop Loại bỏ một phần tử từ ngày kết thúc của một chuỗi. seq trình tự Hàm đảo ngược trình tự tại chỗ . 80 . cvSeqPopFront Loại bỏ một phần tử từ đầu của một chuỗi. Các fromArr mảng có thể là một ma trận hay trình tự khác. Hàm báo cáo một lỗi nếu trình tự đã được sản phẩm nào. Hàm loại bỏ một phần tử từ một chuỗi. Hàm báo cáo một lỗi nếu đã được sản phẩm nào. các Hàm sao chép các yếu tố loại bỏ vị trí này. Hàm có O (1) phức tạp. Hàm loại bỏ một phần tử từ đầu của một chuỗi. void* elements. Nếu con trỏ không phải là bằng không. Hàm có O (1) phức tạp. seq trình tự element tùy chọn tham số.làm cho các yếu tố đầu tiên đi cuối cùng. void cvSeqInvert( CvSeq* seq ). void* element=NULL ).

Hàm loại bỏ các yếu tố nhiều càng tốt. cvSeqPush Thêm một yếu tố để kết thúc của một chuỗi. for( i = 0. seq trình tự element yếu tố gia tăng Hàm bổ sung thêm một yếu tố để kết thúc của một chuỗi và trả về một con trỏ đến các tạp yếu tố. /* yếu tố kích thước */ storage /* lưu trữ container */). Nếu các element đầu vào là NULL. 81 . char* cvSeqPush( CvSeq* seq. CvSeq* seq = cvCreateSeq( CV_32SC1.. /* Giải phóng bộ nhớ lưu trữ cuối cùng */ cvReleaseMemStorage( &storage ). *added ). nhưng có một phương pháp nhanh hơn để viết các chuỗi lớn (xem cvStartWriteSeq và các Hàm liên quan). Hàm có O (1) phức tạp. /* chuỗi các yếu tố số nguyên */ sizeof(CvSeq). int in front=0 ). } . Hàm chỉ đơn giản là phân bổ không gian cho thêm một phần tử. &i ). seq trình tự elements Loại bỏ các yếu tố count Số đếm của các yếu tố để bật in_front lá cờ xác định kết thúc của chuỗi sửa đổi. seq trình tự element yếu tố gia tăng Hàm này tương tự như cvSeqPush nhưng nó cho biết thêm các yếu tố mới để bắt đầu của trình tự. Nếu số lượng các yếu tố được loại bỏ vượt quá số lượng tổng số các yếu tố trong trình tự. char* cvSeqPushFront( CvSeq* seq. CV_BACK các yếu tố được thêm vào cuối của chuỗi CV_FRONT các yếu tố được thêm vào đầu của chuỗi Hàm loại bỏ một số yếu tố từ hai đầu của chuỗi. Các mã sau đây chứng minh làm thế nào để tạo ra một chuỗi mới bằng cách sử dụng Hàm này: CvMemStorage* storage = cvCreateMemStorage(0).int count. i < 100. cvSeqPushFront Thêm một yếu tố để bắt đầu của một chuỗi. printf( "%d is added\n". i++ ) { int* added = (int*)cvSeqPush( seq./* kích thước tiêu đề không có thêm các lĩnh vực */ sizeof(int). int i. Hàm có O (1) phức tạp. void* element=NULL ). void* element=NULL )..

Các yếu tố được thêm vào trình tự theo thứ tự giống như họ được bố trí trong mảng đầu vào. cvSeqSearch Tìm kiếm một yếu tố trong một chuỗi. CV_BACK các yếu tố được thêm vào cuối của chuỗi CV_FRONT các yếu tố được thêm vào đầu của chuỗi Hàm bổ sung thêm một số yếu tố để hai đầu của một chuỗi. Hàm loại bỏ một phần tử bằng cách thay đổi các yếu tố trình tự giữa gần nhất kết thúc của trình tự và index-th vị trí . char* cvSeqSearch( CvSeq* seq. seq Trình tự Elem Các yếu tố để tìm kiếm func Hàm so sánh trả về giá trị. void* userdata=NULL ). void cvSeqRemoveSlice( CvSeq* seq. void cvSeqPushMulti( CvSeq* seq. chỉ số của các yếu tố được tìm thấy 82 . int index ). tích cực hoặc tiêu cực không tùy thuộc vào mối quan hệ giữa các yếu tố (xem thêm cvSeqSort) is_sorted Cho dù được sắp xếp theo trình tự hay không elem_idx tham số đầu ra. seq trình tự slice một phần của trình tự để loại bỏ Hàm loại bỏ một phần từ trình tự. Nếu chỉ số được ra khỏi phạm vi Hàm báo cáo một lỗi. cvSeqRemoveSlice Loại bỏ một phần trình tự. void cvSeqRemove( CvSeq* seq. void* elements. int in front=0 ). Một cố gắng để loại bỏ một phần tử từ một chuỗi sản phẩm nào là một trường hợp đặc biệt tình trạng này. int count. CvCmpFunc func. seq trình tự index Index của yếu tố loại bỏ Hàm loại bỏ các phần tử có chỉ số nhất định. seq trình tự elements tăng yếu tố gia count số các yếu tố để thúc đẩy in_front trước lá cờ xác định kết thúc của chuỗi sửa đổi. nhưng họ có thể rơi vào khối thứ tự khác nhau. chưa kể sau này. int* elem idx.cvSeqPushMulti Đẩy một số yếu tố đến hai đầu của một chuỗi. const void* elem. cvSeqRemove Loại bỏ một phần tử từ giữa một chuỗi. int is sorted. CvSlice slice ).

nếu bất kỳ.một Hàm tương tự được sử dụng bởi qsort từ C runline trừ thứ hai. const void* b. const void* b. giúp để tránh các biến toàn cầu trong một số trường hợp /* a < b ? -1 : a > b ? 1 : 0 */ typedef int (CV_CDECL* CvCmpFunc)(const void* a. các yếu tố. Vì vậy. nếu không. CvSeq* cvSeqSlice( const CvSeq* seq. CvPoint* b = (CvPoint*)_b. void* userdata). void* userdata ) { CvPoint* a = (CvPoint*)_a. hoặc chỉ số nhỏ nhất. userdata không sử dụng userdata tham số người dùng thông qua Hàm compasion. CvMemStorage* storage=NULL. seq Các trình tự sắp xếp func Hàm so sánh rằng trả về một giá trị. /* a < b ? -1 : a > b ? 1 : 0 */ typedef int (CV_CDECL* CvCmpFunc)(const void* a. hay tích cực tùy thuộc vào mối quan hệ giữa các yếu tố (xem tuyên bố trên và ví dụ dưới đây) . cvSeqSort Sắp xếp thứ tự các yếu tố bằng cách sử dụng Hàm so sánh quy định. một tìm kiếm đơn giản tuyến tính được sử dụng. void* userdata). Các trình tự mới hoặc chia sẻ các yếu tố với các trình tự ban đầu hoặc có bản sao riêng của mình. Nếu trình tự được sắp xếp. Dưới đây là một ví dụ về bằng cách sử dụng Hàm này: /* Sắp xếp 2d điểm theo thứ tự từ trái sang bên phải hàng đầu-to-bottom */ static int cmp_func( const void* _a.b->x. Hàm tìm kiếm cho các phần tử theo thứ tự. 83 .b->y. giúp để tránh các biến toàn cầu trong một số trường hợp Hàm sắp xếp các chuỗi tại chỗ bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn quy định. yêu cầu trình tự phụ có thể được chiết xuất bằng cách sử dụng Hàm này. cvSeqSlice Làm cho một tiêu đề riêng biệt cho một phần trình tự. int x_diff = a->x . CvCmpFunc func. int copy data=0 ). nếu một trong những nhu cầu để xử lý một phần của chuỗi nhưng các Hàm xử lý không có một tham số slice. một nhị phân O(log(N)) là được sử dụng. Nếu nó là NULL. int y_diff = a->y . void* userdata=NULL ). Nếu phần tử không tìm thấy.userdata tham số người dùng thông qua Hàm compasion. void cvSeqSort( CvSeq* seq. hàm trả về một con trỏ NULL và chỉ số được thiết lập với số lượng của các yếu tố chuỗi tìm kiếm tuyến tính được sử dụng. Hàm sử dụng khối lưu trữ có chứa các chuỗi đầu vào. CvSlice slice. seq(i)>elem. copy_data lá cờ cho biết có để sao chép các yếu tố của slice được chiết xuất (copy_data != 0 ) hoặc không (copy_data = 0) Hàm này tạo ra một chuỗi đại diện cho slice quy định của chuỗi đầu vào. const void* _b. tiêu cực không. seq trình tự slice Các phần của chuỗi được trích xuất storage Các lưu trữ đích khối để giữ tiêu đề trình tự và các dữ liệu được sao chép.

inserted_elem đầu ra tùy chọn. setHeader Set Hàm là một biến thể nhẹ nội tuyến của cvSetAdd. pt->x. 0 /* userdata is not used here */ ). int i.y = rand() % 1000. cvSeqPush( seq. Nó chiếm một nút mới và trả về một con trỏ đến nó hơn là một chỉ số. i < 10. CvSetElem* cvSetNew( CvSet* setHeader ). CvSetElem* elem=NULL. Các giá trị chỉ số được lấy từ các bit thấp hơn của lĩnh vực cờ của nút.return y_diff ? y_diff : x_diff. CvMemStorage* storage = cvCreateMemStorage(0). và trả về con trỏ và chỉ số nút. /* print out the sorted sequence */ for( i = 0. i++ ) { CvPoint pt.%d)\n". int cvSetAdd( CvSet* setHeader. i ).x = rand() % 1000. sizeof(CvSeq). Hàm có O (1) phức tạp. pt->y ). pt. có tồn tại một Hàm nhanh hơn cho phân bổ thiết lập các nút (xem cvSetNew). con trỏ đến các tế bào được phân bổ Hàm phân bổ một nút mới. cvSetAdd Chiếm một nút trong thiết lập. CvSetElem** inserted elem=NULL ). } cvReleaseMemStorage( &storage ).. tuy nhiên. } cvSeqSort( seq. storage ). 84 . Hàm sao chép dữ liệu các nút được phân bổ (MSB của trường số nguyên đầu tiên sẽ bị xóa sau khi sao chép). tùy chọn các bản sao dữ liệu yếu tố đầu vào. i < seq->total. sizeof(CvPoint). một yếu tố được chèn vào. } . printf( "(%d. i++ ) { CvPoint* pt = (CvPoint*)cvSeqElem( seq. CvSeq* seq = cvCreateSeq( CV_32SC2. Nếu không phải là NULL. cvSetNew Thêm một yếu tố để thiết lập (biến thể nhanh chóng). setHeader Set elem tham số đầu vào tùy chọn. for( i = 0. cmp_func.. pt. &pt ).

85 . khôn ngoan. hai khối được nối. Nếu nút vị trí ified không phải là chiếm đóng. reader Reader state index vị trí điểm đến. Hàm không có gì. Hàm có O (1) phức tạp. int index. thấp hơn chuỗi phân mảnh có thể có. void cvSetRemove( CvSet* setHeader. cvSetRemoveByPtr cung cấp một cách nhanh hơn để loại bỏ một yếu tố thiết lập nếu nó nằm đã. tham số lớn hơn. int index ). setHeader Set elem Loại bỏ yếu tố Hàm là một biến thể nhẹ nội tuyến của cvSetRemove yêu cầu một con trỏ yếu tố. Khi trình tự được tạo ra. setHeader Set index chỉ số của phần tử loại bỏ Hàm loại bỏ một phần tử với một chỉ số xác định từ thiết lập. deltaElems tham số được thiết lập để giá trị mặc định của khoảng 1K.cvSetRemove Loại bỏ một phần tử từ tập hợp. Hàm phân bổ không gian cho các yếu tố trình tự deltaElems. người dùng nên chăm sóc đó. cvSetSeqReaderPos Di chuyển đầu đọc đến vị trí quy định. thực tế vị trí sẽ được index mod reader->seq->total. như thế nào bao giờ hết. Nếu chế độ định vị được sử dụng (xem các thông số tiếp theo). void cvSetSeqBlockSize( CvSeq* seq. nhưng không gian trong khối lưu trữ là lãng phí. cvSetRemoveByPtr Loại bỏ một phần tử thiết lập dựa trên con trỏ của nó. Các Hàm có thể thay đổi giá trị của tham số để đáp ứng hạn chế bộ nhớ lưu trữ thông qua. int is relative=0 ). void cvSetSeqReaderPos( CvSeqReader* reader. int deltaElems ). Vì vậy. một khối chuỗi mới được tạo ra. seq trình tự deltaElems mong muốn trình tự kích thước khối cho các yếu tố Hàm này ảnh hưởng đến cấp phát bộ nhớ granularity. Các Hàm có thể được gọi bất cứ lúc nào sau khi trình tự được tạo ra và ảnh hưởng đến phân bổ tương lai. Khi không gian trống trong chuỗi bộ đệm đã hết. void cvSetRemoveByPtr( CvSet* setHeader. Nếu đây ngăn chặn ngay lập tức sau một giao trước đây. void* elem ). cvSetSeqBlockSize Thiết lập kích thước khối chuỗi. Các Hàm không kiểm tra xem nút là chiếm đóng hay không.

nó sẽ giống như: cvScalar (thành phần màu xanh da trời. vì vậy nếu bạn tạo thành một màu sắc sử dụng cv.is_relative Nếu nó không phải là số không. tọa độ có thể được thông qua như là số điểm cố định. Tất cả các Hàm bao gồm màu sắc tham số có sử dụng một giá trị rgb (có thể được xây dựng với CV_RGB vĩ mô hoặc các Hàm cv) Cho hình ảnh màu sắc và độ sáng để màu xám. sau đó màu sắc [3] chỉ đơn giản là sao chép các điểm ảnh sơn lại. CvScalar color. Đối với hình ảnh màu sắc để kênh thông thường là màu xanh. Toàn bộ hình ảnh có thể được chuyển đổi từ BGR RGB hoặc một không gian màu khác nhau bằng cách sử dụng cv. y) Point2f (x2-ca. nếu không điều này chỉ ra rằng một vòng tròn đầy được rút ra linetype Loại ranh giới vòng tròn. sau đó chỉ số là tương đối so với vị trí hiện tại Hàm di chuyển vị trí đọc cho một vị trí tuyệt đối hay tương đối so với vị trí hiện tại. int lineType=8. Ngoài ra. int thickness=1. CvPoint center. mã hóa là số nguyên. void cvCircle( CvArr* img. xanh lá cây thành phần. Tính năng này đặc biệt hiệu quả khi rendering antialiased hình dạng. thành phần alpha]) Nếu bạn đang sử dụng dựng hình ảnh của riêng bạn và các Hàm I / O. xem mô tả dòng shift số bit phân đoạn trong các tọa độ trung tâm và giá trị bán kính Hàm vẽ một vòng tròn đơn giản hoặc đầy với một trung tâm và bán kính. bạn có thể sử dụng bất cứ kênh nào đặt hàng. lưu ý rằng các Hàm không hỗ trợ alpha-minh bạch .khi các hình ảnh mục tiêu là 4channnel. Số lượng bit phân đoạn được quy định bởi tham số thay đổi và các tọa độ điểm thực tế được tính như Điểm (x. Hàm vẽ có thể xử lý quy định tọa độ điểm ảnh với độ chính xác sub-pixel. đây là những gì cv. bạn có thể vẽ trong một bộ đệm riêng biệt và sau đó pha trộn nó với các chính hình ảnh. Ngoài ra. Hàm vẽ clip nó. Nếu một con số rút ra một phần hoặc hoàn toàn bên ngoài hình ảnh. 86 . nếu bạn muốn sơn bán trong suốt hình dạng. các Hàm vẽ quá trình mỗi kênh độc lập và không phụ thuộc vào kênh trật tự hoặc thậm chí trên không gian màu sắc được sử dụng. đỏ. cvClipLine Clip dòng chống lại các hình chữ nhật hình ảnh. y 2-ca). xanh. 1. Ranh giới của các hình dạng có thể được trả lại với khử răng cưa (thực hiện chỉ dành cho hình ảnh 8-bit cho bây giờ). cv và cv mong đợi. Vì vậy. đỏ thành phần. img Hình ảnh vòng tròn được vẽ center trung tâm của vòng tròn radius bán kính của vòng tròn color màu sắc vòng tròn thickness Độ dày của đề cương vòng tròn nếu tích cực. int radius.4 Các hàm vẽ Hàm vẽ làm việc với các ma trận / hình ảnh có chiều sâu tùy ý. cvCircle Vẽ một vòng tròn. int shift=0 ).

Hàm tính toán là một phần của đoạn đường đó là hoàn toàn bên trong hình ảnh. các đường viền được cắt bớt với thu nhập từ đầu. pt2 thứ hai kết thúc điểm của đoạn thẳng. Nếu 1. int thickness=1. img Hình ảnh các đường viền được rút ra. void cvDrawContours( CvArr *img. Nếu 2. 0))!= 0) { IplImage* dst = cvCreateImage( cvGetSize(src). xem mô tả Line Hàm vẽ phác thảo đường viền trong hình ảnh nếu thickness>= 0 hoặc lấp đầy các khu vực giáp bởi những đường nét nếu thickness<0. thickness Độ dày của đường dây các đường viền được rút ra. Như với bất kỳ Hàm vẽ khác. lineType Loại của các đoạn đường viền.1 level. Ví dụ: Kết nối thành phần phát hiện thông qua các Hàm đường viền #include "cv. Nó được sửa đổi theo Hàm. Nó trả về 0 nếu đoạn đường là hoàn toàn nằm ngoài hình ảnh và 1 khác cvDrawContours Vẽ phác thảo đường viền bên trong một hình ảnh.h" int main( int argc. CvScalar external color. int max level. 87 . chỉ contour được rút ra. char** argv ) { IplImage* src. đường viền và tất cả các đường nét sau nó trên cùng một mức độ được rút ra. Hàm này không vẽ các đường viền sau đây sau khi contour rút nhưng những đường nét con của contour tới các |max_level| . Nếu nó là tiêu cực (Ví dụ. imgSize Kích thước của hình ảnh pt1 đầu tiên kết thúc điểm của đoạn thẳng. nội thất đường viền được rút ra. Nếu giá trị là tiêu cực. CvPoint* pt1. int lineType=8 ). Nó được sửa đổi theo Hàm. Nếu 0. 8. và vv. CvPoint* pt2 ). CvMemStorage* storage = cvCreateMemStorage(0). 3 ). CvSeq* contour.int cvClipLine( CvSize imgSize. = CV_FILLED). tất cả sau những đường nét và tất cả các đường nét một mức thấp hơn các đường viền được rút ra.h" #include "highgui. CvScalar hole color. // the first command line parameter must be file name of binary // (black-n-white) image if( argc == 2 && (src=cvLoadImage(argv[1]. contour con trỏ đến các đường viền đầu tiên external_color màu sắc của các đường viền bên ngoài hole_color Màu sắc của đường nét nội bộ (lỗ) max_level mức độ tối đa cho đường nét vẽ.

Tất cả các góc được đưa ra ở các mức độ. nếu không điều này chỉ ra rằng một đầy khu vực hình elip được rút ra linetype Loại ranh giới hình elip. contour = contour->h_next ) { CvScalar color = CV_RGB( rand()&255. double angle. 1 ). 255. cvWaitKey(0). CV_THRESH_BINARY ). &contour. cvNamedWindow( "Source". int shift=0 ). rand()&255. color màu sắc Ellipse thickness Độ dày của đề cương hồ quang hình elip nếu tích cực. 1. sizeof(CvContour). cvShowImage( "Components". CV_RETR_CCOMP. int thickness=1. CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE ). CvSize axes. color. contour != 0. CvPoint center. int lineType=8. Một xấp xỉ tuyến tính piecewise được sử dụng cho các vòng cung antialiased và vòng cung dày. img Hình ảnh center trung tâm của hình elip axes Chiều dài của trục ellipse angle góc xoay start_angle góc bắt đầu của vòng cung elip end_angle góc kết thúc của vòng cung elip. CV_FILLED. for( . 88 . cvFindContours( src. double end angle. cvZero( dst ). color. -1. xem mô tả dòng shift số bit phân đoạn trong các tọa độ trung tâm và trục giá trị Hàm vẽ một vòng cung elip đơn giản hoặc dày hoặc điền vào một khu vực hình elip. Những hình ảnh dưới đây giải thích ý nghĩa của các thông số. rand()&255 ). } cvNamedWindow( "Components". contour. storage. src. dst ). double start angle. 8 ). void cvEllipse( CvArr* img. 1 ). Hồ quang được gài bởi hình chữ nhật ROI. src ).CvSeq* contour = 0. } } cvEllipse Vẽ một vòng cung elip đơn giản hoặc dày hoặc một lấp đầy khu vực hình elip. /* replace CV_FILLED with 1 to see the outlines */ cvDrawContours( dst. CvScalar color. cvThreshold( src. cvShowImage( "Source".

Các hình elip rút ra là cắt bớt thu nhập từ đầu hình chữ nhật. cvFillConvexPoly Điền vào các ô một đa giác lồi. int lineType=8. Hàm cung cấp một cách thuận tiện để vẽ một hình elip xấp xỉ một số hình dạng. Một xấp xỉ tuyến tính piecewise được sử dụng cho vòng cung antialiased và vòng cung dày. CvScalar color. hoặc điền vào một hình elip. CvBox2D box. void cvFillConvexPoly( CvArr* img. xem mô tả dòng shift số bit phân đoạn trong các tọa độ đỉnh hộp Hàm rút ra một phác thảo hình elip đơn giản hoặc dày. void cvEllipseBox( CvArr* img. CvScalar color. 89 . CvPoint* pts. đó là những gì CamShift và FitEllipse làm. img Hình ảnh box hộp kèm theo các hình elip vẽ thickness Độ dày của ranh giới hình elip linetype Loại ranh giới hình elip.Các thông số của Arc Elliptic cvEllipseBox Vẽ một vòng cung elip đơn giản hoặc dày hoặc điền vào một khu vực hình elip. int npts. int thickness=1. int shift=0 ).

int contours. cvFillPoly Điền vào các ô bên trong của một đa giác. Chiều cao của văn bản không bao gồm chiều cao của phần dưới đường cơ sở. img Hình ảnh pts mảng của con trỏ cho các đa giác npts mảng của các quầy đỉnh đa giác contours Số đường nét liên kết khu vực đầy color đa giác màu sắc linetype Loại ranh giới đa giác. xem mô tả dòng shift số bit phân đoạn trong các tọa độ đỉnh Hàm lấp đầy diện tích bị giới hạn bởi các đường nét một số đa giác. tức là. void cvGetTextSize( const char* textString. const CvFont* font. một đa giác có đường viền cắt tất cả các đường ngang (quét dòng) hai lần là nhiều nhất. baseline y-phối hợp của đường cơ sở liên quan đến phía dưới hầu hết các điểm văn bản Hàm tính toán kích thước của hình chữ nhật để kèm theo một chuỗi văn bản khi một quy định phông chữ được sử dụng. cvGetTextSize Lấy chiều rộng và chiều cao của một chuỗi văn bản. void cvFillPoly( CvArr* img. int* baseline ). và vv. int lineType=8. nhiệm vụ cvFillPoly và có thể làm không chỉ đa giác lồi nhưng bất kỳ hình đa giác đơn điệu. đường viền tự giao lộ. CvPoint** pts. img Hình ảnh pts mảng của con trỏ đến một đa giác npts đỉnh Polygon truy cập color đa giác màu sắc linetype Loại ranh giới đa giác. CvSize* textSize.int lineType=8. font con trỏ đến cấu trúc phông chữ textString Chuỗi đầu vào textSize kích thước Resultant của chuỗi văn bản. xem mô tả dòng shift số bit phân đoạn trong các tọa độ đỉnh Hàm đầy bên trong của một đa giác lồi. int shift=0 ). khu vực có lỗ. int shift=0 ). Hàm này là nhanh hơn nhiều so với Hàm. ví dụ. CvScalar color. 90 . int* npts. Hàm đầy phức tạp khu vực.

Một giá trị không có nghĩa là một phông chữ không nghiêng. CvPoint pt2. Nếu bằng 0.txt được hỗ trợ: CV_FONT_HERSHEY_SIMPLEX kích thước bình thường phông chữ sans-serif CV_FONT_HERSHEY_PLAIN nhỏ kích thước phông chữ sans-serif CV_FONT_HERSHEY_DUPLEX bình thường kích thước phông chữ sans-serif (phức tạp hơn CV_FONT_HERSHEY_SIMPLEX) CV_FONT_HERSHEY_COMPLEX bình thường kích thước phông chữ serif CV_FONT_HERSHEY_TRIPLEX bình thường kích thước serif font (phức tạp hơn CV_FONT_HERSHEY_COMPLEX) CV_FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL phiên bản nhỏ hơn của CV_FONT_HERSHEY_COMPLEX CV_FONT_HERSHEY_SCRIPT_SIMPLEX viết tay kiểu chữ CV_FONT_HERSHEY_SCRIPT_COMPLEX phức tạp hơn biến thể của CV_FONT_HERSHEY_SCRIPT_SIMPLEX Tham số có thể được ghép lại từ một trong những giá trị ở trên và một CV_FONT_ITALIC cờ. các nhân vật có chiều rộng ban đầu tùy thuộc vào loại phông chữ. font con trỏ cấu trúc chữ khởi tạo bởi Hàm fontFace nhận dạng tên chữ. xem mô tả Line Hàm khởi tạo cấu trúc chữ có thể được thông qua với Hàm vẽ chữ. int fontFace.0f.isc. int left to right=0 ). thickness Độ dày của các nét văn bản lineType Loại của đột quỵ. Chỉ có một tập hợp con của phông chữ Hershey http://sources.cvInitFont Khởi tạo cấu trúc phông chữ. image Hình ảnh mẫu dòng từ 91 .5f. các nhân vật nửa chiều rộng ban đầu. int cvInitLineIterator( const CvArr* image. các nhân vật của một nửa chiều cao ban đầu. Nếu bằng 1. CvLineIterator* line iterator. cvInitLineIterator Khởi tạo biến lặp dòng. mà chỉ ra chữ in nghiêng hoặc xiên.0f. Nếu bằng 0. 1. CvPoint pt1. int lineType=8 ). Nếu bằng 1.org/utils/misc/hershey-font. double hscale. int thickness=1.0f có nghĩa là khoảng một độ dốc 45 độ.5f. double shear=0. void cvInitFont( CvFont* font. double vscale. các nhân vật có chiều cao ban đầu tùy thuộc vào phông chữ. hscale quy mô ngang. shear cắt tiếp tuyến của các sườn núi nhân vật liên quan đến đường thẳng đứng. int connectivity=8. vscale dọc quy mô.

từ pt1 đến pt2. Sau khi lặp đã được khởi tạo.y*image->widthStep)/(3*sizeof(uchar) /* size of pixel */). tất cả các điểm trên dòng raster kết nối hai điểm kết thúc có thể được lấy ra bởi các cuộc gọi kế tiếp của CV_NEXT_LINE_POINT điểm. Các điểm trên đường dây được tính bằng cách sử dụng 4 kết nối hoặc kết nối 8-Bresen ham thuật toán.(uchar*)(image->imageData). CvPoint pt2 ) { CvLineIterator iterator. 8.ptr[2]. /* print the pixel coordinates: demonstrates how to calculate the coordinates */ { int offset. CvPoint pt1. x. } } return cvScalar( blue_sum. CvPoint pt1. int blue_sum = 0. /* assume that ROI is not set. left_to_right(left_to_right = 0) sau đó dòng được quét trong thứ tự quy định. pt1. i < count.ptr[1]. y ). int count = cvInitLineIterator( image.%d)\n". red_sum ). x. CV_NEXT_LINE_POINT(iterator). printf("(%d. red_sum = 0.ptr . green_sum.pt1 đầu tiên kết thúc điểm của đoạn thẳng pt2 điểm kết thúc thứ hai của đoạn đường line_iterator trỏ cấu trúc dòng trạng thái lặp connectivity kết nối dòng quét. x = (offset . y. &iterator. CvScalar sum_line_pixels( IplImage* image. otherwise need to take it into account. for( int i = 0. Cả hai điểm này phải được bên trong hình ảnh. 4 hoặc 8. y = offset/image->widthStep. i++ ){ blue_sum += iterator. green_sum = 0. */ offset = iterator. Nếu (left_to_right!= 0) dòng được quét từ trái điểm bên phải.ptr[0]. Hàm khởi tạo biến lặp và trả về số lượng điểm ảnh giữa hai kết thúc điểm. red_sum += iterator. void cvLine( CvArr* img. } cvLine Vẽ một đoạn thẳng nối hai điểm. Ví dụ: Sử dụng dòng lặp để tính toán tổng các giá trị điểm ảnh dọc theo dòng màu. pt2. green_sum += iterator. 92 . CvPoint pt2. 0 ).

g. int lineType=8. color Polyline color thickness Độ dày của các cạnh polyline lineType Loại của các đoạn đường thẳng. Dòng Antialiased được rút ra bằng cách sử dụng Gaussian lọc. CvPoint** pts. shift số bit phân đoạn tại điểm tọa độ Hàm rút ra đoạn đường từ pt1 và pt2 điểm trong hình ảnh. Dòng được cắt bớt hình ảnh hoặc hình chữ nhật ROI. int contours. int shift=0 ).CvScalar color. CV_AA antialiased. Để xác định màu đường. img Hình ảnh pt1 điểm đầu tiên của đoạn đường pt2 điểm thứ hai của đoạn đường Màu đường kẻ màu thickness độ dày dòng lineType Loại của dòng: 8 (hoặc bỏ qua) 8-kết nối dòng. người sử dụng có thể sử dụng vĩ mô CV_RGB( r. Đường dây dày được rút ra với làm tròn kết thúc. void cvPolyLine( CvArr* img. int thickness=1. Hàm rút ra đường từ đỉnh cuối cùng của tất cả các đường viền đỉnh đầu tiên. b ). cvPutText Vẽ một chuỗi văn bản. void cvPutText( 93 . int shift=0 ). xem mô tả Line shift số bit phân đoạn trong các tọa độ đỉnh Hàm rút ra một hoặc nhiều đường cong đa giác. int is closed. int lineType=8. pts mảng của con trỏ cho các đa giác npts mảng của các quầy đỉnh đa giác contours Số đường nét liên kết khu vực đầy img Hình ảnh is_closed Chỉ xem các polylines và phải được đóng lại. int* npts. CvScalar color. int thickness=1. Nếu đóng cửa. 4 4 kết nối dòng. cvPolyLine Rút ra các đa giác đơn giản hay dày. Đối với dòng với không antialiased số nguyên tọa độ 8-kết nối hoặc thuật toán Bresenham 4 kết nối được sử dụng.

CvPoint org. CvPoint pt1. xem Line thay đổi số bit phân đoạn tại điểm tọa độ Hàm vẽ một hình chữ nhật với hai góc đối diện pt1 và pt2. img Ảnh đầu vào text chuỗi để in org Tọa độ của góc dưới bên trái của chữ cái đầu tiên font con trỏ đến cấu trúc phông chữ color màu chữ Hàm làm cho văn bản trong hình ảnh với phông chữ và màu sắc.5 XML/YAML Persistence CvFileStorage Tập tin lưu trữ. (r) ) red đỏ thành phần grn xanh thành phần blu xanh thành phần 1. img Hình ảnh pt1 Một trong các đỉnh của hình chữ nhật pt2 Đối diện hình chữ nhật đỉnh color màu nét vẽ (RGB) hoặc độ sáng (hình ảnh màu xám ) thickness Độ dày của đường tạo ra hình chữ nhật. CV ĐIỀN. const CvFont* font. Biểu tượng không thuộc về phông chữ được thay thế bằng biểu tượng cho một hình chữ nhật. CV_RGB Xây dựng một giá trị màu.CvArr* img. Tiêu cực giá trị. const char* text. ví dụ như. #define CV RGB( r. g. int shift=0 ). gây ra các Hàm để vẽ một hình chữ nhật đầy. đầy. void cvRectangle( CvArr* img. typedef struct CvFileStorage { 94 . b ) cvScalar( (b). (g). int thickness=1. CvScalar color ). Văn bản in cắt bớt bởi hình chữ nhật ROI. CvPoint pt2. int lineType=8. lineType Loại của các dòng. CvScalar color. dày. cvRectangle Vẽ một hình chữ nhật đơn giản.

.yaml.org/XML) hoặc YAML (http://www. 0.0"> <opencv_storage> <A type_id="opencv-matrix"> <rows>3</rows> <cols>3</cols> <dt>f</dt> <data>1. 0. 0. trong khi YAML sử dụng thụt đầu dòng cho mục đích đó (tương tự như ngôn ngữ lập trình Python).</data> </A> </opencv_storage> YAML: %YAML:1. 1.. 0. đồ thị). Cấu trúc CvFileStorage là một "hộp đen" đại diện của các tập tin lưu trữ có liên quan với một tập tin trên đĩa. CvFileNode Node lưu trữ tập tin. Các Hàm CXCore tương tự có thể đọc và ghi dữ liệu trong cả hai định dạng.] Vì nó có thể được nhìn thấy từ các ví dụ. 1.org) định dạng. /* Loại nút tập tin */ #define CV_NODE_NONE 0 #define CV_NODE_INT 1 #define CV_NODE_INTEGER CV_NODE_INT #define CV_NODE_REAL 2 #define CV_NODE_FLOAT CV_NODE_REAL #define CV_NODE_STR 3 #define CV_NODE_STRING CV_NODE_STR #define CV_NODE_REF 4 /* không được sử dụng */ #define CV_NODE_SEQ 5 #define CV_NODE_MAP 6 #define CV_NODE_TYPE_MASK 7 95 .w3c. Dưới đây là một ví dụ về 3×3 dấu chấm động nhận dạng ma trận A. trình tự... 0. 0. CXCore có thể đọc và ghi dữ liệu trong XML (http://www. 1. Một số Hàm được mô tả dưới đây CvFileStorage như là đầu vào và cho phép theuser lưu hoặc tải các bộ sưu tập thứ bậc bao gồm các giá trị vô hướng.0 A: !!opencv-matrix rows: 3 cols: 3 dt: f data: [ 1. 0. 0. tiêu chuẩn CXCore đối tượng (chẳng hạn như ma trận. 0. 0. 0. XML sử dụng các thẻ lồng nhau để đại diện cho hệ thống phân cấp. 0.// các trường ẩn } CvFileStorage... 1. yml hoặc yaml YAML. được lưu trữ trong XML và YAML các tập tin bằng cách sử dụng các Hàm CXCore: XML: <?xml version="1. và các đối tượng người dùng định nghĩa.. định dạng đặc biệt là xác định bởi phần mở rộng của tập tin mở. xml cho các tập tin XML...

/* loại thông tin (Chỉ for đối tượng người dùng được xác định. /* chuỗi (ra lệnh cho bộ sưu tập của các nút tập tin) */ struct CvMap * map. for đối với những người khác nó là 0) */ union { double f. 96 . } CvStringHashNode. } CvString./* Cờ tùy chọn nào */ #define CV_NODE_USER 16 #define CV_NODE_EMPTY 32 #define CV_NODE_NAMED 64 #define CV_NODE_TYPE(tag) ((tag) & CV_NODE_TYPE_MASK) #define CV_NODE_IS_INT(tag) (CV_NODE_TYPE(tag) == CV_NODE_INT) #define CV_NODE_IS_REAL(tag) (CV_NODE_TYPE(tag) == CV_NODE_REAL) #define CV_NODE_IS_STRING(tag) (CV_NODE_TYPE(tag) == CV_NODE_STRING) #define CV_NODE_IS_SEQ(tag) (CV_NODE_TYPE(tag) == CV_NODE_SEQ) #define CV_NODE_IS_MAP(tag) (CV_NODE_TYPE(tag) == CV_NODE_MAP) #define CV_NODE_IS_COLLECTION(tag) (CV_NODE_TYPE(tag) >= CV_NODE_SEQ) #define CV_NODE_IS_FLOW(tag) (((tag) & CV_NODE_FLOW) != 0) #define CV_NODE_IS_EMPTY(tag) (((tag) & CV_NODE_EMPTY) != 0) #define CV_NODE_IS_USER(tag) (((tag) & CV_NODE_USER) != 0) #define CV_NODE_HAS_NAME(tag) (((tag) & CV_NODE_NAMED) != 0) #define CV_NODE_SEQ_SIMPLE 256 #define CV_NODE_SEQ_IS_SIMPLE(seq) (((seq)->flags & CV_NODE_SEQ_SIMPLE) != 0) typedef struct CvString { int len. CvString str. struct CvTypeInfo* info. /* Vô hướng số lượng số nguyên */ CvString str. /* Yếu tố cơ bản của tập tin lưu trữ . char* ptr. /* chuỗi văn bản */ CvSeq * seq. /* vô hướng nổi điểm số */ int i. struct CvStringHashNode* next. /* bản đồ (bộ sưu tập của các nút tập tin có tên) */ } data. /* Tất cả các phím (tên) của các yếu tố trong lưu trữ tập tin readed được lưu trữ trong băm để tăng tốc độ hoạt động tra cứu */ typedef struct CvStringHashNode { unsigned hashval.vô hướng hoặc bộ sưu tập */ typedef struct CvFileNode { int tag.

điều này cũng đúng cho dòng XML). nó được thực hiện tuần tự. Một đối tượng người dùng (tùy chỉnh) là một thể hiện hoặc là một trong các loại CxCore tiêu chuẩn.f Text string CV NODE STR node->data. bản đồ là không có thứ tự các bộ sưu tập của tên là các nút tập tin. bực bội trong một tập tin như là một bản đồ (như thể hiện trong XML và các tập tin ví dụ YAML ở trên) sau khi lưu trữ tập tin đã được mở ra và phân tích cú pháp. Mỗi nút của cây được đại diện bởi CvFileNode. chẳng hạn như CvMat. Khi dữ liệu được ghi vào một tập tin. CvSeq vv. Một đối tượng ban đầu là đại diện. CvAttrList Danh sách các thuộc tính. Vì vậy. với đệm tối thiểu. cho các dữ liệu tải từ tập tin). tuy nhiên. Loại N nút tập tin có thể được lấy như CV_NODE_TYPE(N->tag). Các yếu tố của bản đồ có thể được lấy ra với Hàm GetFileNodeByName mất một con trỏ đến nút tập tin "bản đồ" .str. thuộc tính \ _value) cặp */ struct CvAttrList tiếp theo. Trình tự (không trộn chúng với CvSeq) được sắp xếp bộ sưu tập của các nút tập tin giấu tên.khi người dùng gọi các Hàm Read hoặc ReadByName. Một số các nút tập tin (lá) là vô hướng: các chuỗi văn bản. Không có dữ liệu được lưu trữ trong lưu trữ tập tin. /* mảng NULL-chấm dứt (thuộc tính \ _name.seq Map CV NODE MAP node->data. có thể được vô hướng hoặc các bộ sưu tập lần lượt của họ. CvMap là một cấu trúc ẩn). Sau đó đối tượng có thể được giải mã (chuyển đổi sang đại diện bản địa) theo yêu cầu . Cấu trúc này chỉ được sử dụng để lấy dữ liệu từ tập tin lưu trữ (tức là. số nguyên. Bảng dưới đây mô tả các các loại khác nhau của các nút tập tin: /////////// table Type CV_NODE_TYPE(node->tag) Value Integer CV_NODE_INT node->data.i Floating-point CV_NODE_INT node->data. Ngược lại. khi dữ liệu được đọc từ một tập tin. Có hai loại bộ sưu tập: trình tự và bản đồ (chúng tôi sử dụng ký hiệu YAML.} CvFileNode. trong khi các yếu tố của bản đồ được truy cập bởi tên (GetFileNodeByName). hoặc bất kỳ loại hình đăng ký với RegisterTypeInfo. / * con trỏ đến đoạn tiếp theo của danh sách các thuộc tính * / } 97 . Các nút tập tin khác là các bộ sưu tập của các nút tập tin. các yếu tố của chuỗi được truy cập bởi chỉ số (GetSeqElem). toàn bộ tập tin được phân tích cú pháp và đại diện trong bộ nhớ như một cây. số dấu chấm động.ptr Trình tự CV NODE SEQ node->data. typedef struct CvAttrList { const char** attr.map(xem dưới đây) Không cần phải truy cập vào các lĩnh vực map trực tiếp (bằng cách này.

/* tiếp theo đăng ký loại trong danh sách */ const char* type_name. /* không được sử dụng */ int header_size. Người dùng có thể đăng ký một loại mới với RegisterType rằng cho biết thêm các cấu trúc thông tin đánh vào đầu của danh sách loại. const char* name. cvClone 98 . typedef void (CV_CDECL *CvWriteFunc)( CvFileStorage* storage. Trường hợp của loại có thể hoặc không có thể chứa một con trỏ vào CvTypeInfo tương ứng cấu trúc. /* Trả về thuộc tính giá trị hoặc 0 (NULL) nếu không có thuộc tính như vậy */ const char* cvAttrValue( const CvAttrList* attr. có một cách để tìm thấy những cấu trúc thông tin loại cho một đối tượng bằng cách sử dụng Typeof Hàm. thông tin loại có thể được tìm thấy theo tên loại sử dụng FindType. /* kiểm tra nếu đối tượng thông qua thuộc loại */ CvReleaseFunc release.) */ CvReadFunc read. thuộc tính được sử dụng để vượt qua các thông số khi viết người dùng đối tượng (xem Write). Trong bất kỳ trường hợp nào. /* viết đối tượng để lưu trữ tập tin */ CvCloneFunc clone. CvAttrList attributes ). typedef void (CV_CDECL *CvReleaseFunc)( void** structDblPtr ). CvTypeInfo Điền thông tin. const void* structPtr. const char* attr\_name ). Thuộc tính XML bên trong các thẻ không được hỗ trợ..CvAttrList. typedef struct CvTypeInfo { int flags.. CvTypeInfo cấu trúc chứa thông tin về một trong những tiêu chuẩn hoặc người dùng định nghĩa các loại. /* Khởi tạo cấu trúc CvAttrList */ inline CvAttrList cvAttrList( const char** attr=NULL. được sử dụng khi một đối tượng được đọc từ tập tin lưu trữ. Vì vậy. /* đối tượng phát hành (bộ nhớ . CvAttrList* next=NULL ). Aternatively. /* đối tượng đọc từ tập tin lưu trữ */ CvWriteFunc write. typedef void* (CV_CDECL *CvCloneFunc)( const void* structPtr ). được viết để lưu trữ tập tin */ /* Phương pháp */ CvIsInstanceFunc is_instance. typedef int (CV_CDECL *CvIsInstanceFunc)( const void* structPtr ). /* tạo ra một bản sao của đối tượng */ } CvTypeInfo. /* sizeof (CvTypeInfo) */ struct CvTypeInfo* prev.. CvFileNode* node ). ngoài các loại đối tượng đặc điểm kỹ thuật (type_id thuộc tính). /* tên loại. /* loại trước đó đã đăng ký trong danh sách */ struct CvTypeInfo* next. nó có thể tạo ra loại chuyên ngành từ các loại tiêu chuẩn chung và ghi đè lên các phương pháp cơ bản. Trong việc thực hiện hiện tại. typedef void* (CV_CDECL *CvReadFunc)( CvFileStorage* storage.

lấy với GetHashedKey createMissing Flag xác định liệu một nút vắng mặt nên được thêm vào bản đồ Hàm tìm thấy một nút tập tin. Chuyển hướng thông qua danh sách có thể được thực hiện thông qua prev và các trường next của cấu trúc CvTypeInfo. Nếu cả hai map và key là NULLs. CvFileNode* cvGetFileNode( CvFileStorage* fs. const CvFileNode* map. int createMissing=0 ). void* cvClone( const void* structPtr ). cvGetFileNode Tìm một nút trong một bản đồ hoặc lưu trữ tập tin. const char* name). cvGetFileNodeByName Tìm một nút trong một bản đồ hoặc lưu trữ tập tin. cvFindType Tìm thấy một loại theo tên của nó. fs tập tin lưu trữ map Bản đồ cha. const CvStringHashNode* key.Làm cho một bản sao của một đối tượng. CvFileNode* cvGetFileNodeByName( const CvFileStorage* fs. void cvEndWriteStruct(CvFileStorage* fs). fs tập tin lưu trữ Hàm hoàn thành cấu trúc hiện bằng văn bản. CvTypeInfo* cvFirstType(void). CvTypeInfo* cvFindType(const char* typeName). key quan trọng duy nhất con trỏ đến các tên nút. hàm trả về nút tập tin gốc . 99 . Ngoài ra. Nó trả về NULL nếu không có loại với quy định tên. Hàm tìm kiếm một nút cấp cao nhất. structPtr Các đối tượng nhân bản Hàm tìm thấy các loại của một đối tượng nhất định và các cuộc gọi clone với các đối tượng được thông qua. các Hàm có thể chèn một nút mới. cvEndWriteStruct Kết thúc bằng văn bản của một cấu trúc. Hàm trả về các loại đầu tiên trong danh sách các loại đăng ký.một bản đồ có chứa các nút cấp cao nhất. cvFirstType Trả về khởi đầu của một danh sách loại. typeName Tên Loại Hàm tìm thấy một loại đăng ký theo tên của nó. nếu nó không có trong bản đồ. Nó là một phiên bản nhanh hơn của GetFileNodeByName (xem GetHashedKey). Nếu nó là NULL. CvFileNode* map.

cvGetFileNodeName Trả về tên của một nút tập tin.fs tập tin lưu trữ map Bản đồ cha. hoặc -1 nếu nó cần phải được tính toán createMissing Flag chỉ định. trong trường hợp của một mảng của cấu trúc). name tên tập tin nút Hàm tìm thấy một nút tập tin theo name. nó có thể để có được băm "x" và "y" con trỏ để tăng tốc độ giải mã của các điểm.{ x: 10. -1. const char* name. y: 30 } # .0 points: .h" int main( int argc.yml". int len=-1. const char* cvGetFileNodeName( const CvFileNode* node ). CV\_STORAGE\_READ ) CvStringHashNode* x\_key = cvGetHashedNode( fs. Con trỏ này có thể được sau đó thông qua Hàm GetFileNode nhanh hơn GetFileNodeByName bởi vì nó so sánh các chuỗi văn bản bằng cách so sánh con trỏ chứ không phải là nội dung của chuỗi. các nút lưu trữ tập tin giữa các cấp cao nhất.. cvGetHashedKey Trả về một con trỏ duy nhất cho một tên cho. nếu con trỏ NULL.{ x: 20. Sử dụng Hàm này cho các bản đồ và GetSeqElem (Hay trình tự đọc) cho các trình tự. nếu nút tập tin không có tên hoặc nếu node là NULL. "x". cho dù một khoá vắng mặt nên được bổ sung vào bảng băm Hàm trả về một con trỏ duy nhất cho mỗi tên file nút cụ thể. người ta có thể sử dụng một sự kết hợp của GetHashedKey và GetFileNode. Nếu nó là NULL. 0. char** argv ) { CvFileStorage* fs = cvOpenFileStorage( "points. 1 ). 100 . fs tập tin lưu trữ name nút tên Literal len Chiều dài của tên (nếu nó được biết đến apriori). #include "cxcore. "points" ). 0. Hãy xem xét ví dụ sau đây một loạt các điểm được mã hóa như là một chuỗi nhập cảnh-2 bản đồ: %YAML:1. "y". CvStringHashNode* cvGetHashedKey( CvFileStorage* fs. Để tăng tốc độ truy vấn lập nhiều cho một phím nào đó (ví dụ.{ x: 30. nó có thể để nagivate thông qua các tập tin lưu trữ. tìm kiếm Hàm trong tất cả các nút cấp cao nhất (streams) bắt đầu với một trong những người đầu tiên. y: 10 } . -1. Nút hoặc là tìm kiếm bản đồ. y: 20 } . 1 ). Sau đó.. int createMissing=0 ). CvFileNode* points = cvGetFileNodeByName( fs. node file nút Hàm trả về tên của một nút tập tin hoặc NULL. CvStringHashNode* y\_key = cvGetHashedNode( fs.

if( CV\_NODE\_IS\_SEQ(points->tag) ) { CvSeq* seq = points->data.seq; int i, total = seq->total; CvSeqReader reader; cvStartReadSeq( seq, &reader, 0 ); for( i = 0; i < total; i++ ) { CvFileNode* pt = (CvFileNode*)reader.ptr; #if 1 /* nhanh hơn phiên bản */ CvFileNode* xnode = cvGetFileNode( fs, pt, x\_key, 0 ); CvFileNode* ynode = cvGetFileNode( fs, pt, y\_key, 0 ); assert( xnode && CV\_NODE\_IS\_INT(xnode->tag) && ynode && CV\_NODE\_IS\_INT(ynode->tag)); int x = xnode->data.i; // or x = cvReadInt( xnode, 0 ); int y = ynode->data.i; // or y = cvReadInt( ynode, 0 ); # Elif 1 / * chậm biến thể, không sử dụng x \ _key & y \ _key * / CvFileNode* xnode = cvGetFileNodeByName( fs, pt, "x" ); CvFileNode* ynode = cvGetFileNodeByName( fs, pt, "y" ); assert( xnode && CV\_NODE\_IS\_INT(xnode->tag) && ynode && CV\_NODE\_IS\_INT(ynode->tag)); int x = xnode->data.i; // or x = cvReadInt( xnode, 0 ); int y = ynode->data.i; // or y = cvReadInt( ynode, 0 ); #else /* the slowest yet the easiest to use variant */ int x = cvReadIntByName( fs, pt, "x", 0 /* default value */ ); int y = cvReadIntByName( fs, pt, "y", 0 /* default value */ ); #endif CV\_NEXT\_SEQ\_ELEM( seq->elem\_size, reader ); printf("%d: (%d, %d)\n", i, x, y ); } } cvReleaseFileStorage( &fs ); return 0; } Xin lưu ý rằng bất cứ phương pháp truy cập vào một bản đồ mà bạn đang sử dụng, nó vẫn còn chậm hơn nhiều hơn bằng cách sử dụng các trình tự đơn giản, ví dụ, trong ví dụ trên, nó là hiệu quả hơn để mã hóa các điểm như cặp số nguyên trong một chuỗi số duy nhất. cvGetRootFileNode Lấy một trong các nút cấp cao nhất của tập tin lưu trữ. CvFileNode* cvGetRootFileNode( const CvFileStorage* fs, int stream index=0 ); fs tập tin lưu trữ stream_index Zero-index của dòng suối. Xem StartNextStream. Trong hầu hết trường hợp, có 101

chỉ có một dòng trong tập tin, tuy nhiên, có thể có nhiều. Hàm trả về một trong các nút tập tin trên cấp. Các nút cấp cao nhất không có tên, chúng tương ứng với các dòng được lưu trữ sau khi một trong lưu trữ tập tin. Nếu chỉ số là ra khỏi phạm vi, Hàm trả về một con trỏ NULL, do đó tất cả các nút cấp cao nhất có thể được lặp các cuộc gọi tiếp theo Hàm với stream_index=0,1,..., cho đến khi con trỏ NULL được trả về. Hàm này có thể được sử dụng như một cơ sở cho đệ quy traversal lưu trữ tập tin. cvLoad Nạp một đối tượng từ một tập tin. void* cvLoad( const char* filename, CvMemStorage* storage=NULL, const char* name=NULL, const char** realName=NULL ); filename tên tập tin storage Bộ nhớ lưu trữ cho các cấu trúc năng động, chẳng hạn như CvSeq hoặc CvGraph. Nó không được sử dụng cho ma trận, hình ảnh. name tên đối tượng tùy chọn. Nếu nó là NULL, đối tượng cấp cao đầu tiên trong lưu trữ sẽ được nạp. realName tham số tùy chọn đầu ra sẽ chứa tên của đối tượng được tải (hữu ích nếu name = NULL) Hàm tải một đối tượng từ một tập tin. Nó cung cấp một giao diện đơn giản để cvRead. Sau khi đối tượng được tải, lưu trữ tập tin được đóng cửa và tất cả các bộ đệm tạm thời được xóa. Vì vậy, để tải một cấu trúc năng động, chẳng hạn như là một chuỗi, đường viền, hoặc biểu đồ, ta nên thông qua một bộ nhớ hợp lệ địa điểm lưu trữ Hàm. cvOpenFileStorage Mở tập tin lưu trữ cho việc đọc hoặc ghi dữ liệu. CvFileStorage* cvOpenFileStorage( const char* filename, CvMemStorage* memstorage, int flags); filename Tên của tập tin kết hợp với lưu trữ memstorage bộ nhớ lưu trữ được sử dụng cho dữ liệu tạm thời và để lưu trữ các cấu trúc năng động, như như CvSeq hoặc CvGraph. Nếu nó là NULL, một bộ nhớ lưu trữ tạm thời được tạo ra và sử dụng. flags có thể là một trong những điều sau đây: CV_STORAGE_READ lưu trữ được mở ra để đọc CV_STORAGE_WRITE lưu trữ được mở ra để viết Hàm mở tập tin lưu trữ cho việc đọc hoặc ghi dữ liệu. Trong trường hợp thứ hai, một tập tin mới tạo ra hoặc một tập tin hiện được viết lại. Các loại tập tin được đọc hoặc bằng văn bản được xác định bởi tên tập tin mở rộng: xml cho XML và yml hoặc yaml cho YAML. Hàm trả về một con trỏ cấu trúc CvFileStorage. cvRead Một đối tượng giải mã và trả về một con trỏ đến nó. void* cvRead( 102

CvFileStorage* fs, CvFileNode* node, CvAttrList* attributes=NULL ); fs tập tin lưu trữ node nút đối tượng gốc attributes biểu tượng thông số chưa sử dụng Các Hàm giải mã người sử dụng một đối tượng (tạo ra một đối tượng trong một đại diện có nguồn gốc từ tập tin lưu trữ cây con) và trả về nó. Các đối tượng được giải mã phải là một thể hiện của một loại đăng ký hỗ trợ phương pháp read (xem CvTypeInfo). Các loại đối tượng được xác định bởi loại tên được mã hóa trong tập tin. Nếu đối tượng là một cấu trúc năng động, nó được tạo ra hoặc trong bộ nhớ lưu trữ và thông qua để OpenFileStorage hoặc, nếu một con trỏ NULL được thông qua, trong tạm thời bộ nhớ lưu trữ, được phát hành khi ReleaseFileStorage được gọi. Nếu không, nếu đối tượng không phải là một cấu trúc năng động, nó được tạo ra trong bộ nhớ và sẽ được phát hành với một Hàm chuyên ngành hoặc bằng cách sử dụng thông cáo Release. cvReadByName Tìm thấy một đối tượng tên và giải mã nó. void* cvReadByName( CvFileStorage* fs, const CvFileNode* map, const char* name, CvAttrList* attributes=NULL ); fs tập tin lưu trữ map Bản đồ cha mẹ. Nếu nó là NULL, Hàm tìm kiếm một nút cấp cao nhất. name tên nút attributes biểu tượng thông số chưa sử dụng Các Hàm được một sự chồng chất đơn giản của GetFileNodeByName và Read. cvReadInt Lấy một giá trị số nguyên từ một nút tập tin. int cvReadInt( const CvFileNode* node, int defaultValue=0 ); node file nút defaultValue Các giá trị được trả về nếu node là NULL Hàm trả về một số nguyên được đại diện bởi các nút tập tin. Nếu nút tập tin là NULL, defaultValue được trả lại (do đó, nó là thuận tiện để gọi đúng Hàm sau khi GetFileNode mà không cần kiểm tra một con trỏ NULL). Nếu nút tập tin có kiểu CV_NODE_INT, sau đó node>data.i được trả về. Nếu nút tập tin có loại CV_NODE_REAL, sau đó node->data.f là chuyển đổi thành một số nguyên và trả về. Nếu không kết quả là không xác định. cvReadIntByName Tìm một nút tập tin và trả về giá trị của nó. int cvReadIntByName( const CvFileStorage* fs, const CvFileNode* map, 103

int defaultValue=0 ). nếu dt = 2if. cvReadRawData Đọc số lượng nhiều. Hàm tìm kiếm một nút cấp cao nhất.const char* name. đại diện cho một chuỗi. Tổng số các yếu tố trình tự đọc là một sản phẩm của total và số lượng các thành phần trong mỗi phần tử mảng. void* dst. const CvFileNode* src. int count. Hàm đọc các yếu tố từ một nút tập tin đại diện cho một chuỗi vô hướng. fs tập tin lưu trữ src nút tập tin (một chuỗi) để đọc số từ dst con trỏ đến mảng đích dt Đặc điểm kỹ thuật của mỗi phần tử mảng. name tên nút defaultValue Các giá trị được trả về nếu các nút tập tin là không tìm thấy Hàm là một sự chồng chất đơn giản GetFileNodeByName và ReadInt. Ví dụ. Hàm sẽ đọc total × 3 yếu tố chuỗi. const char* dt). Như với bất kỳ chuỗi. void* dst. void cvReadRawDataSlice( const CvFileStorage* fs. cvReadReal Lấy một giá trị nổi-điểm từ một nút tập tin. fs tập tin lưu trữ map Bản đồ cha mẹ. cvReadRawDataSlice Khởi đầu đọc file dãy nút. double defaultValue=0. Nó có định dạng tương tự như trong WriteRawData. Hàm đọc một hoặc nhiều yếu tố từ nút tập tin. ). double cvReadReal( const CvFileNode* node. fs tập tin lưu trữ reader trình tự đọc. void cvReadRawData( const CvFileStorage* fs. count số lượng các yếu tố để đọc dst con trỏ đến mảng đích dt Đặc điểm kỹ thuật của mỗi phần tử mảng. một số phần của chuỗi nút tập tin có thể bị bỏ qua hoặc đọc nhiều lần bằng cách tái định vị cho người đọc sử dụng SetSeqReaderPos. với một người dùng chỉ định mảng. 104 . Nếu nó là NULL. Nó có định dạng tương tự như trong WriteRawData. Khởi tạo nó StartReadRawData. const char* dt ). CvSeqReader* reader.

Nếu nút tập tin có kiểu CV_NODE_INT. Nếu nút tập tin NULL. const char* defaultValue=NULL ).node file nút defaultValue Các giá trị được trả về nếu node là NULL Hàm trả về một giá trị nổi điểm đó được đại diện bởi các nút tập tin. name tên nút defaultValue Các giá trị được trả về nếu các nút tập tin là không tìm thấy Hàm là một sự chồng chất đơn giản GetFileNodeByName và ReadReal. const char* defaultValue=NULL ). Nếu nút tập tin có kiểu CV_NODE_REAL. Nếu nút tập tin có kiểu CV_NODE_STR. Hàm tìm kiếm một nút cấp cao nhất. Nếu không kết quả là không xác định.f là chuyển đổi dấu chấm động và quay trở lại. const CvFileNode* map. fs tập tin lưu trữ map Bản đồ cha mẹ. node file nút defaultValue Các giá trị được trả về nếu node là NULL Hàm trả về một chuỗi văn bản được đại diện bởi các nút tập tin. name tên nút defaultValue Các giá trị được trả về nếu các nút tập tin là không tìm thấy Hàm là một sự chồng chất đơn giản GetFileNodeByName và ReadString. double defaultValue=0. cvReadRealByName Tìm một nút tập tin và trả về giá trị của nó. const char* name. sau đó node->data. Nếu nút tập tin NULL. defaultValue được trả lại (do đó. const char* cvReadStringByName( const CvFileStorage* fs. double cvReadRealByName( const CvFileStorage* fs. cvReadString Lấy một chuỗi văn bản từ một nút tập tin.str. nó là thuận tiện để gọi Hàm ngay sau khi GetFileNode mà không cần kiểm tra một con trỏ NULL). Hàm tìm kiếm một nút cấp cao nhất. const CvFileNode* map.f được trả về. Nếu không kết quả là không xác định. Nếu nó là NULL. const char* cvReadString( const CvFileNode* node. fs tập tin lưu trữ map Bản đồ cha mẹ. const char* name. sau đó node->data. sau đó node->data.ptr được trả về.). Nếu nó là NULL. cvReadStringByName Tìm một nút tập tin theo tên của nó và trả về giá trị của nó. cvRegisterType 105 . nó là thuận tiện để gọi Hàm ngay sau khi GetFileNode mà không cần kiểm tra một con trỏ NULL). defaultValue được trả lại (do đó.

fs đôi con trỏ để lưu trữ tập tin phát hành Hàm đóng cửa các tập tin liên quan đến lưu trữ và phát hành tất cả các tạm thời cấu tures. structPtr đôi con trỏ đến đối tượng Hàm tìm thấy các loại của một đối tượng nhất định và các cuộc gọi phát hành với hai con trỏ. const char* name=NULL. cvReleaseFileStorage Phiên bản lưu trữ tập tin. Điều này rất hữu ích cho concatenating các tập tin hoặc khôi phục các quá trình viết. cvRelease Phát hành một đối tượng. được mô tả bởi info. Cả hai YAML và nhiều hỗ trợ XML "streams".Đăng ký một loại mới. cvSave Lưu một đối tượng vào một tập tin. const char* comment=NULL. 106 . void cvStartReadRawData( const CvFileStorage* fs. void cvReleaseFileStorage(CvFileStorage** fs). fs tập tin lưu trữ Hàm bắt đầu các dòng tiếp theo trong tập tin lưu trữ. const void* structPtr. void cvRelease( void** structPtr ). void cvStartNextStream(CvFileStorage* fs). cvStartNextStream Bắt đầu dòng tiếp theo. filename tên tập tin structPtr đối tượng để tiết kiệm name tên đối tượng tùy chọn. Nó phải được gọi sau khi tất cả các hoạt động I / O với lưu trữ đã kết thúc. CvAttrList attributes=cvAttrList()). Hàm tạo ra một bản sao của cấu trúc. void cvSave( const char* filename. void cvRegisterType(const CvTypeInfo* info). Nếu nó là NULL. info Loại thông tin cấu trúc Hàm đăng ký một loại mới. cvStartReadRawData Khởi tạo các nút đọc tập tin trình tự. Nó cung cấp một giao diện đơn giản để viết. tên sẽ được hình thành từ filename comment tùy chọn để đưa vào đầu của tập tin attributes thuộc tính tùy chọn được thông qua để Write Hàm tiết kiệm một đối tượng vào một tập tin. vì vậy người dùng nên xóa nó sau khi gọi Hàm. const CvFileNode* src.

có thể là vô hướng hoặc cấu trúc. Trong trường hợp thứ hai. có nghĩa là. Chủ yếu là nó được sử dụng với người sử dụng đối tượng. fs tập tin lưu trữ name tên của cấu trúc bằng văn bản.tên loại đối tượng. Nó lặp qua danh sách các loại đã đăng ký và gọi là is_instance Hàm/phương pháp cho mỗi cấu trúc thông tin loại với đối tượng đó cho đến khi một trong những họ không trả về số không hoặc cho đến khi toàn bộ danh sách đã được đi qua. là. const char* name. fs tập tin lưu trữ src nút tập tin (một chuỗi) để đọc số từ reader Pointer để người đọc trình tự Hàm khởi tạo cho người đọc trình tự để đọc dữ liệu từ một nút tập tin. Hàm trả về NULL. nó được viết sau khi sau dấu hai chấm tên cấu trúc (xem ví dụ trong bản mô tả CvFileStorage). CV_NODE_MAP cấu trúc văn bản một bản đồ (xem thảo luận của CvFileStorage). tất cả các phần tử của nó có tên. các yếu tố của nó không có một tên. Một và chỉ một trong hai lá cờ trên phải được xác định CV_NODE_FLOW cờ tùy chọn có ý nghĩa cho các dòng YAML. Đó là khuyến cáo sử dụng lá cờ này cho các cấu trúc hoặc các mảng mà các thành phần của tất cả các vô hướng. 107 . cvTypeOf Trả về loại của một đối tượng. const char* typeName=NULL. CvTypeInfo* cvTypeOf( const void* structPtr ). Đọc khởi tạo có thể sau đó được truyền đến ReadRawDataSlice. nó được viết như là một type_id thuộc tính của thẻ mở cấu trúc. Nó có nghĩa là cấu trúc được viết như là một dòng chảy (không phải là một khối). Khi lưu trữ được đọc. attributes tham số này không được sử dụng trong việc thực hiện hiện tại Hàm bắt đầu viết một cấu trúc hợp chất (thu) có thể là một chuỗi hoặc một bản đồ. int struct flags. CvAttrList attributes=cvAttrList() ). typeName tham số tùy chọn . được viết. Sau khi tất cả các lĩnh vực cơ cấu. void cvStartWriteStruct( CvFileStorage* fs. tên loại mã hóa được sử dụng để xác định loại đối tượng (xem CvTypeInfo và FindTypeInfo). Cấu trúc này có thể được truy cập bởi tên này khi lưu trữ được đọc. Trong trường hợp của YAML. EndWriteStruct nên được gọi là. mà là nhỏ gọn hơn. cvStartWriteStruct Bắt đầu viết một cấu trúc mới. Trong trường hợp của XML. structPtr Các con trỏ đối tượng Hàm tìm thấy các loại của một đối tượng nhất định. Hàm này có thể được sử dụng để nhóm một số đối tượng hoặc để thực hiện các write Hàm cho một số đối tượng người dùng (xem CvTypeInfo). struct_flags một sự kết hợp của các giá trị sau: CV_NODE_SEQ cấu trúc bằng văn bản là một chuỗi (xem thảo luận của CvFileStorage).CvSeqReader* reader).

Sau đó. CvFileStorage* fs = cvOpenFileStorage( "example. cvWrite Viết một đối tượng người dùng. void cvWrite( CvFileStorage* fs. const void* ptr. vì vậy không cần phải xác định nó một cách rõ ràng) Dưới đây là đoạn code mà tạo ra các file YAML được hiển thị trong phần mô tả CvFileStorage: #include "cxcore. void cvUnregisterType( const char* typeName ). Nếu được NULL nếu và chỉ nếu cấu trúc mẹ là một chuỗi. và sau đó gọi cvUnregisterType(info>typeName). char** argv ) { CvMat* mat = cvCreateMat( 3. recursive nếu thuộc tính là hiện tại và không phải là bằng "0" hoặc "false". 2. CvAttrList attributes=cvAttrList() ).h" int main( int argc. Các thuộc tính được sử dụng để tùy chỉnh các thủ tục bằng văn bản. vertex_dt mô tả của các lĩnh vực người sử dụng các đỉnh đồ thị edge_dt mô tả của các lĩnh vực người sử dụng của các cạnh đồ thị (lưu ý rằng trọng lượng cạnh luôn luôn là bằng văn bản. ptr con trỏ đến đối tượng attributes Các thuộc tính của đối tượng. Nếu tên chưa được biết. CV\_32F ). bắt đầu từ FirstType.yml". nó có thể xác định vị trí các thông tin loại bởi một thể hiện của các loại bằng cách sử dụng typeof hoặc bằng cách lặp lại các danh sách loại. 3. 0. Các loại tiêu chuẩn hỗ trợ các các thuộc tính (tất cả các thuộc tính *dt định dạng giống như trong WriteRawData): 1. CV\_STORAGE\_WRITE 108 . fs tập tin lưu trữ name tên của đối tượng bằng văn bản. CvSeq header_dt mô tả của các lĩnh vực người sử dụng của tiêu đề trình tự theo CvSeq. Họ là những cụ thể đối với từng loại cụ thể (xem dicsussion dưới đây). hoặc CvChain (Nếu trình tự là một chuỗi Freeman) hoặc CvContour (nếu trình tự là một đường viền hoặc điểm trình tự) dt mô tả các yếu tố trình tự. Cvgraph header_dt mô tả tiêu đề của các lĩnh vực người sử dụng tiêu đề đồ thị sau CvGraph. cả cây trình tự (đường viền) được lưu trữ. thông tin loại thích hợp được tìm thấy bằng cách sử dụng Typeof. typeName Tên của một loại đăng ký Hàm unregisters một loại với một tên được chỉ định. const char* name. Thứ nhất. phương pháp write liên quan đến thông tin loại được gọi là. Hàm viết một đối tượng để lưu trữ tập tin.cvUnregisterType Unregisters loại.

cvAttrList(0. Tất nhiên. để họ có thể chỉ được sử dụng để gỡ lỗi hoặc các mục đích mô tả. fs Điểm đến tập tin lưu trữ new_file_node tên tập tin mới nút mới của các nút tập tin trong việc lưu trữ tập tin đích. int value). const CvFileNode* node. Hàm viết một bình luận vào lưu trữ tập tin. mat. Thay vào đó. nếu nhận xét là nhiều dòng. các yếu tố bản đồ có thể được ghi vào bản đồ. const char* name. void cvWriteInt( CvFileStorage* fs.). không có thêm các hiararchy được tạo ra. Các ý kiến được bỏ qua khi lưu trữ được đọc. const char* new node name. fs tập tin lưu trữ comment Các nhận xét bằng văn bản. hoặc nếu nó không phù hợp ở phần cuối của dòng hiện tại. cvReleaseFileStorage( &fs ). int eolComment). void cvWriteComment( CvFileStorage* fs. cvSetIdentity( mat ). cvWriteInt Viết một giá trị số nguyên. Các ứng dụng có thể Hàm sáp nhập các kho tập tin nhau thành một và chuyển đổi giữa các định dạng XML và YAML. void cvWriteFileNode( CvFileStorage* fs. "A". sử dụng cvGetFileNodeName node Nút bằng văn bản embed Nếu nút bằng văn bản là một bộ sưu tập và tham số này là không không. fs tập tin lưu trữ 109 . const char* comment. Để giữ cho hiện tại tên. } cvWriteComment Viết một lời. Hàm sẽ cố gắng để đưa các bình luận ở cuối dòng hiện tại. và có thể được các yếu tố của chuỗi viết chỉ để một chuỗi.0) ). cvWrite( fs. cvReleaseMat( &mat ). int embed ). tất cả các yếu tố của nút được viết vào các cấu trúc hiện bằng văn bản. Hàm viết một bản sao của một nút tập tin lưu trữ tập tin. Nếu cờ là số không. bình luận bắt đầu một dòng mới. return 0. một dòng hoặc nhiều dòng eolComment Nếu không phải số không. cvWriteFileNode Viết một nút tập tin để lưu trữ tập tin khác.

value giá trị bằng văn bản Hàm viết một giá trị số nguyên duy nhất (có hoặc không có một tên) để lưu trữ tập tin. ±vô cùng như + Inf (-. họ cần phải được viết một chuỗi chứ không phải là một bản đồ. Inf). theo sau là một số dấu chấm động chính xác đơn. Hàm viết một mảng. mà không cần đăng ký một loại mới. Ví dụ sau đây cho thấy làm thế nào để sử dụng Hàm viết ở mức độ thấp để lưu trữ tùy chỉnh cấu trúc. Nếu được NULL nếu và chỉ nếu cấu trúc mẹ là một chuỗi. chẳng hạn như tiêu chí chấm dứt. cvWriteRawData Ghi số lượng nhiều. 2if có nghĩa là mỗi phần tử mảng là một cấu trúc của 2 số nguyên. Lưu ý rằng bởi vì không ai trong số các yếu tố có một cái tên. nhưng một gọi là hiệu quả hơn.. Loại có thể được sử dụng để cấu trúc lưu trữ với các liên kết giữa các yếu tố. double value ). -Function cuộc gọi có thể được thay thế bằng một vòng lặp có chứa một vài WriteInt và các cuộc gọi WriteReal. const char* dt ). fs tập tin lưu trữ src con trỏ để mảng bằng văn bản len Số của các phần tử mảng để viết dt Đặc điểm kỹ thuật của mỗi phần tử mảng có định dạng sau ([count]f’u’|’c’|’w’|’s’|’i’|’f’|’d’g). void cvWriteRawData( CvFileStorage* fs. '2 i1f và vv. và 2d có nghĩa là mảng bao gồm các cặp đôi. Tương đương với ký hiệu các đặc điểm kỹ thuật trên IIF '. fs tập tin lưu trữ name tên của giá trị bằng văn bản. 110 . Đặc biệt giá trị được mã hóa như sau: NaN (Not A Number) là NaN. const char* name. Các ví dụ khác: u có nghĩa là mảng bao gồm các byte. cvWriteReal Viết một giá trị dấu chấm động. mà các thành phần bao gồm các con số một hoặc nhiều. void cvWriteReal( CvFileStorage* fs. const void* src.. tính là truy cập tùy chọn của val UE của một loại nhất định. value giá trị bằng văn bản Hàm viết một giá trị nổi-điểm duy nhất (có hoặc không có một tên) để lưu trữ tập tin.. nơi mà các nhân vật tương ứng với loại C cơ bản: u 8-bit unsigned số c 8-bit đã ký số w 16-bit unsigned số s 16-bit đã ký số i 32-bit đã ký số f đơn chính xác nổi điểm số d tăng gấp đôi độ chính xác nổi điểm số r con trỏ.name tên của giá trị bằng văn bản. int len. Nếu được NULL nếu và chỉ nếu cấu trúc mẹ là một chuỗi. Ví dụ.. thấp hơn 32 bit trong đó được viết như một số nguyên đã ký kết.

CvArr* centers=0. "accuracy". CvRNG* rng=0. "termination criteria". int cvKMeans2(const CvArr* samples. Các thuật toán. str Các chuỗi văn bản quote Nếu không. CvArr* labels. CvTermCriteria* termcrit ) { cvStartWriteStruct( fs. báo giá được sử dụng chỉ khi họ được yêu cầu (ví dụ như khi chuỗi bắt đầu bằng một chữ số hoặc chứa khoảng trắng). } cvWriteString Viết một chuỗi văn bản. fs tập tin lưu trữ name tên của chuỗi bằng văn bản. samples nổi ma trận điểm của mẫu đầu vào. Nếu được NULL nếu và chỉ nếu cấu trúc mẹ là một chuỗi. NULL. // just a description if( termcrit->type & CV_TERMCRIT_ITER ) cvWriteInteger( fs. nếu lá cờ là số không. CvTermCriteria termcrit. cvAttrList(0. int attempts=1.void write_termcriteria( CvFileStorage* fs.6 Phân nhóm và Tìm kiếm trong không gian đa chiều cvKMeans2 Chia tách tập các vectơ bởi một số lượng nhất định các cụm. const char* struct_name. struct_name. int flags=0. double* compactness=0). termcrit->epsilon ). 1 ). cvWriteComment( fs. bất kể cho dù họ được yêu cầu. CV_NODE_MAP. int nclusters. có thể được sử dụng để hoàn toàn kiểm soát được Hàm haviour 111 . Hàm viết một chuỗi văn bản để lưu trữ tập tin.0)). const char* name. cvEndWriteStruct( fs ). 1. void cvWriteString( CvFileStorage* fs.trả về rithm nhãn mang lại nhỏ gọn tốt nhất (xem các thông số Hàm cuối cùng) rng Tùy chọn ngẫu nhiên số máy phát điện bên ngoài. if( termcrit->type & CV_TERMCRIT_EPS ) cvWriteReal( fs. Nếu không. "max_iterations". const char* str. int quote=0 ). một hàng cho mỗi mẫu nclusters Số cụm để phân chia các thiết lập bởi labels đầu ra vector số nguyên chỉ số lưu trữ cluster cho tất cả các mẫu termcrit Chỉ định số lượng tối đa của lặp đi lặp lại và / hoặc tính chính xác (khoảng cách trung tâm có thể di chuyển bằng giữa lặp đi lặp lại sau này) attempts cố gắng bao nhiêu lần các thuật toán được thực hiện bằng cách sử dụng labelings khác nhau ban đầu. termcrit->max_iter ). các chuỗi văn bản được đặt trong dấu ngoặc kép.

0. labels(i) chứa một cụm chỉ số cho các mẫu được lưu trữ ở hàng thứ i của samples ma trận. 1. 8.255). khởi tạo nhãn mỗi thời gian sử dụng một thuật toán tùy chỉnh (flags=CV_KMEAN_USE_INITIAL_L) và. Đầu ra. color_tab[2] = CV_RGB(100.h" #include "highgui. IplImage* img = cvCreateImage( cvSize( 500. CvMat* clusters = cvCreateMat( sample_count. cvGetRows( points. char** argv ) { #define MAX_CLUSTERS 5 CvScalar color_tab[MAX_CLUSTERS].0.) { int k. #include "cxcore. cluster_count = cvRandInt(&rng)%MAX_CLUSTERS + 1. Hàm sử dụng người dùng cung cấp nhãn như ban đầu xấp xỉ thay vì tạo ra các nhãn ngẫu nhiên.0).for(.0). sample_count = cvRandInt(&rng)%1000 + 1. giá trị tốt nhất (tối thiểu) được chọn và các nhãn tương ứng được tái quay bằng Hàm.255. CvRNG rng = cvRNG(0xffffffff). 500 ).flags có thể là 0 hoặc CV_KMEANS_USE_INITIAL_LABELS. Các giá trị này có nghĩa là trong nỗ lực đầu tiên (và có thể là duy nhất). Đối với những nỗ lực thứ hai và tiếp tục. color_tab[3] = CV_RGB(255. được tính như ∑i || samplesi . center. k < cluster_count.0). color_tab[0] = CV_RGB(255. chọn phân nhóm tốt nhất.y = cvRandInt(&rng)%img->height. CvKMeans2 Hàm thực hiện một thuật toán k-có nghĩa là tìm thấy các trung tâm của nclusters cụm. color_tab[4] = CV_RGB(255.centerslabelsi ||2 sau khi mọi nỗ lực. CV_32FC2 ). 3 ). /* generate random sample from multigaussian distribution */ for( k = 0.100. k*sample_count/cluster_count. CvMat* points = cvCreateMat( sample_count.1)) ? sample_count : (k+1)*sample_count/cluster_count )..x = cvRandInt(&rng)%img->width. nhóm các mẫu đầu vào xung quanh các cụm.h" void main( int argc.255. color_tab[1] = CV_RGB(0. dựa trên chặt đầu ra hoặc bất kỳ tiêu chuẩn khác. CV_32SC1 ). người sử dụng chỉ có thể sử dụng cốt lõi của Hàm. 1. int i. thiết lập số lượng các nỗ lực đến 1. (k == (cluster_count . Hàm sẽ sử dụng các nhãn được tạo ra ngẫu nhiên trong bất kỳ trường hợp nào centers tùy chọn mảng đầu ra của các trung tâm cụm compactness tham số đầu ra tùy chọn. cvNamedWindow( "clusters". center. Về cơ bản. 112 . 1 ). &point_chunk. k++ ) { CvPoint center.255). CvMat point_chunk.

cvTermCriteria( CV_TERMCRIT_EPS+CV_TERMCRIT_ITER. CvPoint2D32f* pt2 = (CvPoint2D32f*)points->data. cvReleaseMat( &clusters ). CV_SWAP( *pt1. CV_FILLED ).0 )). cvScalar(center. int key = cvWaitKey(0). cvShowImage( "clusters". clusters.fl + cvRandInt(&rng)%sample_count.y. cluster_count.cvCircle( img.0). } cvKMeans2( points. i++ ) { CvPoint2D32f pt = ((CvPoint2D32f*)points->data. i++ ) { CvPoint2D32f* pt1 = (CvPoint2D32f*)points->data. CV_RAND_NORMAL. cvZero( img ). cvScalar(img->width/6. *pt2. for( i = 0.cvRandArr( &rng.1 Lọc hình ảnh Hàm và các lớp học được mô tả trong phần này được sử dụng để thực hiện khác hau. img ). color_tab[cluster_idx]. CvPoint2D32f temp. 10.x. } cvReleaseMat( &points ). đối với mỗi vị trí pixel (x.0) ).fl + cvRandInt(&rng)%sample_count. i < sample_count/2. Trong trường hợp của một bộ lọc tuyến 113 . tuyến tính hoặc phi tuyến tính lọc các hoạt động trên hình ảnh 2D (đại diện là cv). img->height/6. if( key == 27 ) break. } /* shuffle samples */ for( i = 0. 1. } } Chương 2: cv. i < sample_count. có nghĩa là. y) trong nguồn hình ảnh một số khu vực (thường là hình chữ nhật) được xem xét và được sử dụng để tính toán các phản ứng. &point_chunk.center. Xử lý hình ảnh và thị giác máy tính 2. temp ). 2. cvPointFrom32f(pt).0. int cluster_idx = clusters->data.i[i].0.fl)[i].

do đó hình ảnh đầu ra cũng sẽ có cùng số lượng các kênh như là một đầu vào.. nó là một tổng trọng số của các giá trị pixel. CvArr* dst. Kích thước của rectanlge phù hợp với nguồn hình ảnh kích thước / ROI kích thước bordertype Loại biên giới để tạo ra xung quanh hình chữ nhật hình ảnh sao chép mã nguồn. Thông thường. Một tính năng phổ biến của các Hàm và các lớp học được mô tả trong phần này là. cvCopyMakeBorder Bản sao một hình ảnh và làm cho một biên giới xung quanh nó. không giống như Hàm số học đơn giản. src Các hình ảnh nguồn dst Các hình ảnh điểm đến offset Tọa độ của góc trên bên trái (hoặc phía dưới bên trái trong trường hợp của hình ảnh phía dưới bên trái xuất xứ) của hình chữ nhật hình ảnh điểm đến.. rằng hình ảnh đầu ra sẽ có kích thước tương tự như hình ảnh nhập vào. sau đó trong lúc xử lý các điểm ảnh bên trái trong mỗi hàng. IplConvKernel Một IplConvKernel là một hạt nhân chập hình chữ nhật. nơi nguồn hình ảnh (ROI) được sao chép. IPL_BORDER_REPLICATE các điểm ảnh từ các hàng trên và dưới. được tạo ra bởi Hàm CreateStructuringElementEx. (Hai loại khẩu khác từ IPL. int bordertype. bên trái nhất và phải hầu hết các cột được nhân rộng để điền vào các biên giới. nếu chúng ta muốn làm mịn hình ảnh bằng cách sử dụng một Gaussian 3 × 3 bộ lọc. tức là bên ngoài của hình ảnh. CvPoint offset. hiện không được hỗ trợ) valueGiá trị của các điểm ảnh biên giới nếu bordertype là IPL_BORDER_CONSTANT 114 . Đối với cũ Ví dụ. được thông qua như một tham số cuối cùng của Hàm. IPL_BORDER_REFLECT và IPL_BORDER_WRAP. trong trường hợp này mỗi kênh xử lý độc lập. tối thiểu hoặc tối đa phản ứng tính toán được lưu trữ đến đích hình ảnh ở cùng một vị trí (x. các loại trong : IPL_BORDER_CONSTANT biên giới được làm đầy với các giá trị cố định. y). Chúng tôi có thể cho phép những điểm ảnh tương tự như các điểm ảnh hình ảnh trái (tức là sử dụng "nhân rộng biên giới" extrapolation phương pháp). Nó có nghĩa là.tính. hoặc giả định rằng tất cả các điểm ảnh không tồn tại là số không ("contant biên giới" ngoại suy phương pháp). chúng tôi cần điểm ảnh bên trái của họ. CvScalar value=cvScalarAll(0) ). họ cần phải ngoại suy các giá trị của một số điểm ảnh không tồn tại. Hàm hỗ trợ đa kênh mảng. void cvCopyMakeBorder( const CvArr* src. trong trường hợp của hình thái học hoạt động đó là .

Nếu con trỏ NULL. int anchorY. những người hàng xóm của điểm ảnh phải được xem xét values Con trỏ trỏ tới các yếu tố cấu trúc dữ liệu. Hàm này rất hữu dụng khi một trong những nhu cầu thi đua loại biên giới là khác nhau từ một trong những nhúng vào một thuật toán cụ thể implementation. int rows. Trong trường hợp này các values tham số quy định cụ thể mặt nạ. Các giá trị khác không cho thấy điểm thuộc về phần tử. mà có thể được sử dụng như một yếu tố cơ cấu trong hoạt động hình thái. đại diện cho hàng hàng quét nguyên tố của ma trận. cols Số cột trong các yếu tố cấu trúc rows Số hàng trong các yếu tố cấu trúc anchorX tương đối ngang bù đắp của các điểm neo anchorY thẳng đứng tương đối bù đắp của các điểm neo shape Hình dạng của các yếu tố cấu trúc. trong khi người sử dụng có thể cần một biên giới không. int iterations=1 ). Ví dụ. tràn đầy 1 hoặc 255. sau đó tất cả các giá trị được coi là không-không. int anchorX. cvCreateStructuringElementEx Tạo một yếu tố cấu trúc. 115 . có nghĩa là phần tử của một hình chữ nhật.Hàm sao chép các mảng nguồn 2D thành phần bên trong của các mảng đích và làm cho một biên giới của các loại quy định xung quanh khu vực sao chép. nội bộ sử dụng các loại biên giới nhân rộng. IplConvKernel* cvCreateStructuringElementEx( int cols. một mảng máy bay. có thể có giá trị sau: CV_SHAPE_RECT một yếu tố hình chữ nhật CV_SHAPE_CROSS một yếu tố hình chữ thập CV_SHAPE_ELLIPSE một yếu tố elip CV_SHAPE_CUSTOM một yếu tố người dùng định nghĩa. int* values=NULL ). void cvDilate( const CvArr* src. CvArr* dst. hình thái Hàm. int shape. Tham số này được coi là chỉ khi hình là CV_SHAPE_CUSTOM Hàm CreateStructuringElementEx phân bổ và lấp đầy IplConvKernel cấu trúc. biên giới. có nghĩa là. cũng như hầu hết các Hàm lọc khác trong OpenCV. IplConvKernel* element=NULL. cvDilate Làm giãn một hình ảnh bằng cách sử dụng một yếu tố cấu trúc cụ thể.

void cvErode( const CvArr* src. một 3 × 3 hình chữ nhật cơ cấu thành phần được sử dụng iterations Số lần của thời gian giãn nở được áp dụng Hàm làm giãn các nguồn hình ảnh bằng cách sử dụng các yếu tố cấu trúc quy định cụ thể để xác định hình dạng của một khu phố điểm ảnh tối đa được lấy: Hàm này hỗ trợ chế độ tại chỗ.-1)). IplConvKernel* element=NULL. void cvFilter2D( const CvArr* src. const CvMat* kernel. CvPoint anchor=cvPoint(-1. CvArr* dst. src Các hình ảnh nguồn dst Các hình ảnh điểm đến 116 . mỗi kênh được xử lý độc lập. int iterations=1). một 3 × 3 hình chữ nhật cơ cấu thành phần được sử dụng iterations số lần xói mòn Hàm làm xói mòn nguồn hình ảnh bằng cách sử dụng các yếu tố cấu trúc quy định cụ thể để xác định hình dạng của một khu phố pixel mà tối thiểu là: Hàm này hỗ trợ chế độ tại chỗ. Nếu nó là NULL. src Nguồn hình ảnh dst Điểm đến hình ảnh element Cơ cấu thành phần yếu tố được sử dụng để xói mòn. cvErode Làm xói mòn hình ảnh bằng cách sử dụng một yếu tố cấu trúc cụ thể.src Nguồn hình ảnh dst Điểm đến hình ảnh element phần tử Cơ cấu sử dụng cho sự giãn nở. Đối với hình ảnh màu sắc. mỗi kênh được xử lý độc lập. CvArr* dst. cvFilter2D Convolves một hình ảnh với hạt nhân. Xói mòn có thể được áp dụng nhiều (lặp lại) lần. Nếu nó là NULL. Sự giãn nở có thể được áp dụng nhiều (lặp lại) lần. Đối với hình ảnh màu sắc.

void cvLaplace( const CvArr* src. CvArr* temp. cvLaplace Tính Laplacian của một hình ảnh. src Nguồn hình ảnh dst Điểm đến hình ảnh apertureSize kích thước độ mở ống kính (nó có ý nghĩa tương tự như cvSobel) Hàm tính toán Laplacian của nguồn hình ảnh bằng cách thêm vào thứ hai x và y các chất dẫn xuất tính bằng cách sử dụng các toán tử Sobel: Thiết apertureSize = 1 cung cấp cho các phiên bản nhanh nhất là bằng convolving các hình ảnh với hạt nhân sau đây: 01 0 1 -4 1 10 1 Tương tự như Hàm cvSobel. Giá trị mặc định đặc biệt (-1. CvArr* dst. int iterations=1 ). Hoạt động tại chỗ được hỗ trợ. mở rộng quy mô không được thực hiện và kết hợp cùng một đầu vào và định dạng đầu ra được hỗ trợ. Khi khẩu độ là một phần bên ngoài hình ảnh. int operation. Hàm nội suy các giá trị điểm ảnh outlier từ các pixel gần nhất nằm bên trong hình ảnh. cvMorphologyEx Thực hiện chuyển đổi hình thái học tiên tiến. CvArr* dst. -1) có nghĩa là nó là ở trung tâm hạt nhân Hàm áp dụng một bộ lọc tuyến tính tùy ý để hình ảnh.kernel Convolution hạt nhân . Neo shoud nằm trong hạt nhân. void cvMorphologyEx( const CvArr* src. phân chia các hình ảnh vào máy bay màu sắc riêng biệt bằng cách sử dụng cvSplit xử lý cá nhân anchor neo của hạt nhân cho biết vị trí tương đối của một điểm lọc trong hạt nhân. src Nguồn hình ảnh dst Điểm đến hình ảnh 117 . int apertureSize=3). IplConvKernel* element. Nếu bạn muốn áp dụng khác nhau hạt nhân đến các kênh khác nhau. một ma trận điểm một kênh nổi.

element) = close(src. cvReleaseStructuringElement Xoá một yếu tố cấu trúc. element). element) = src open(src. element) = erode(dilate(src. Hàm thực hiện các bước downsampling của phân hủy kim tự tháp Gaussian. element) "Mũ": dst = tophat(src. src Các hình ảnh nguồn dst hình ảnh điểm đến. và trong trường hợp tại chỗ hoạt động đối với "đầu mũ" và "mũ đen".temp thời tạm thời hình ảnh. Đầu tiên nó convolves nguồn hình ảnh với bộ lọc được chỉ định và sau đó downsamples hình ảnh bằng cách từ bỏ thậm chí cả hàng và cột. int filter=CV GAUSSIAN 5x5 ). chỉ CV_GAUSSIAN 5x5 hiện đang được hỗ trợ. 118 . void cvReleaseStructuringElement( IplConvKernel** element ). element). void cvPyrDown( const CvArr* src. cvPyrDown Downsamples một hình ảnh. element) src Tạm thời hình ảnh tạm thời là cần thiết cho một gradient hình thái học. element) erode(src. element) = dilate(erode(src. element) = dilate(src. Mở cửa: dst = open(src. element) Hình thái độ dốc: dst = morph grad(src. element) "Mũ đen": dst = blackhat(src. một trong những điều sau đây: CV_MOP_OPEN mở CV_MOP_CLOSE đóng cửa CV_MOP_GRADIENT hình thái CV_MOP_TOPHAT "đầu mũ" CV_MOP_BLACKHAT "mũ đen" iterations số thời gian xói mòn và sự giãn nở được áp dụng Hàm có thể thực hiện chuyển đổi hình thái học tiên tiến bằng cách sử dụng xói mòn và sự giãn nở là hoạt động cơ bản. cần phải có một nửa chiều rộng và chiều cao lớn hơn so với nguồn filter Loại của bộ lọc được sử dụng cho chập. cần thiết trong một số trường hợp element Cơ cấu thành phần phần tử operation Loại hình thái hoạt động. CvArr* dst. element) Kết thúc: dst = close(src.

double param3=0. chiều rộng khẩu độ.html param1 tham số đầu tiên của hoạt động làm mịn.5) * 2 +1. Bỏ qua CV_MEDIAN và CV_BILATERAL. Thông tin về việc lọc song phương có thể được tìm thấy tại http://www. chiều cao khẩu độ.element con trỏ đến các yếu tố cấu trúc đã bị xóa Hàm phát hành IplConvKernel cấu trúc mà không còn cần thiết. Nếu không. int param2=0. void cvSmooth( const CvArr* src.ed.) param2 tham số thứ hai của hoạt động làm mịn. . src Các hình ảnh nguồn dst Các hình ảnh điểm đến smoothtype Loại làm mịn: CV_BLUR_NO_SCALE tuyến tính convolution với param1 × param2 hộp hạt nhân (tất cả 1). bên khẩu độ vuông được thiết lập để cvRound (param4 * 1.ac. CvArr* dst. double param4=0). Phải tích cực số lẻ (1. 5. int smoothtype=CV GAUSSIAN.. nó được tính toán từ các kích thước hạt nhân: param1 cho hạt nhân ngang 119 . Hàm không có tác dụng. Trong trường hợp đơn giản quy mô / không quy mô và Gaussian blur nếu param2 là số không. Nếu *element là NULL. param3 Trong trường hợp của một tham số Gaussian tham số này có thể chỉ định Gaussian (tiêu chuẩn độ lệch). Nếu nó là số không. nó được thiết lập để param1. cvSmooth Làm mềm hình ảnh trong một trong nhiều cách. int param1=3. nó phải là một lẻ tích cực số..dai. Nếu bạn muốn làm mịn điểm ảnh khác nhau với các hạt nhân hộp kích thước khác nhau. 3. bạn có thể sử dụng tích phân hình ảnh được tính toán bằng cách sử dụng cvIntegral CV_BLUR tuyến tính convolution với param1 × param2 hộp hạt nhân (tất cả 1) với tiếp theo mở rộng quy mô bằng 1 / (param1 · param2) CV_GAUSSIAN tuyến tính convolution với × param1 param2 Gaussian hạt nhân CV_MEDIAN trung bình lọc với một param1 × param1 vuông khẩu độ CV_BILATERAL phương song phương bộ lọc với một param1 × param1 vuông khẩu độ.uk/CVonline/LOCAL_COPIES/MANDUCHI1/Bilateral_Filtering. màu sắc sigma = param3 và không gian sigma = param4. Nếu param1 = 0.

Scharr bộ lọc có thể cho kết quả chính xác hơn 3 × 3 Sobel. Scharr khẩu độ -3 0 3 -10 0 10 -3 0 3 cho x-phái sinh. src Nguồn hình ảnh của loại CvArr dst Điểm đến hình ảnh xorder thứ tự của x phẩm phái sinh yorder Trình tự các y phái sinh apertureSize Kích thước của hạt nhân Sobel mở rộng. Hai phương pháp có thể xử lý hình ảnh tại chỗ. 8-bit và hình ảnh 32-bit dấu chấm động. hoán cho y-phái sinh. một hạt nhân apertureSize × apertureSize tách sẽ được sử dụng để tính đạo hàm. CvArr* dst. kích thước hạt nhân được tính từ sigma (để cung cấp chính xác hoạt động đủ). Nếu param3 là không bằng không. các dẫn xuất hình ảnh thứ ba hoặc hỗn hợp bằng cách sử dụng một toán tử Sobel mở rộng. Hàm tính toán các dẫn xuất hình ảnh bằng convolving hình ảnh thích hợp hạt nhân: 120 . int xorder. int yorder. Đối với apertureSize = 1 a 3 × 1 hoặc 1 x 3 một hạt nhân được sử dụng (Gaussian làm mịn không được thực hiện).Sử dụng tiêu chuẩn sigma hạt nhân nhỏ (3 × 3-7 × 7) cho tốc độ tốt hơn. 3. void cvSobel( const CvArr* src. int apertureSize=3 ). Bộ lọc trung bình và song phương làm việc với 1 hoặc 3-kênh hình ảnh 8-bit và không thể xử lý hình ảnh tại chỗ. phải là 1. Mờ đơn giản và hỗ trợ Gaussian blur 1 hoặc 3-kênh. cvSobel Tính toán đầu tiên thứ hai. Mỗi của các phương pháp có một số tính năng và hạn chế được liệt kê dưới đây Blur với quy mô không hoạt động với một kênh hình ảnh và hỗ trợ tích lũy của bit-8 để định dạng 16-bit (tương tự cvSobel và cvLaplace) và 32-bit dấu chấm động 32-bit floating-point định dạng. ngoại trừ 1. Ngoài ra còn có giá trị đặc biệt CV_SCHARR (-1) tương ứng với một 3 × 3. trong khi param1 param2 là số không. Hàm làm mềm một hình ảnh bằng cách sử dụng một trong một số phương pháp. 5 hoặc 7 Trong mọi trường hợp.

y) = src (fx (x. được mô tả trong vious phần. fy (x. apertureSize = 3) hoặc (xorder = 0. Để tránh tràn. Cả hai nguồn và đích đến phải là một kênh hình ảnh có kích thước bằng nhau hoặc kích cỡ ROI bằng. yorder = 1. họ không thay đổi nội dung hình ảnh. Mở rộng quy mô không được thực hiện. Hàm được gọi là (xorder = 1. đó là: dst (x. cần phải giải quyết 2 vấn đề chính với các bên trên công thức: 1. apertureSize = 3) để tính toán đầu tiên x hoặc y-hình ảnh phái sinh. Hàm đòi hỏi một hình ảnh điểm đến 16-bit nếu nguồn hình ảnh là 8-bit. có thể rơi bên ngoài hình ảnh. Tương tự như Hàm lọc. y)) Trong trường hợp khi người dùng xác định lập bản đồ về phía trước : . y) hoặc fy (x. y) của hình ảnh đích. yorder = 0. điểm đến hình ảnh. Đó là. từ cvRemap chung nhất và cvResize đơn giản nhất và nhanh nhất. Trường hợp đầu tiên tương ứng với một hạt nhân: -1 0 1 -2 0 2 -1 0 1 và thứ hai tương ứng với một hạt nhân: -1 -2 -1 0 0 0 1 2 1 hoặc một hạt nhân: 1 2 1 0 0 0 -1 2 -1 tùy thuộc vào nguồn gốc hình ảnh (nguồn gốc lĩnh vực cấu trúc IplImage). Kết quả có thể được chuyển đổi trở lại-8 bit bằng cách sử dụng cvConvertScale hoặc các cvConvertScaleAbs Hàm. nhưng biến dạng lưới điểm ảnh. Đó là. y) fx (x. Hàm tính toán tọa độ của điểm ảnh tương ứng "nhà tài trợ" trong hình ảnh nguồn và sao chép các điểm ảnh giá trị. Thực tế triển khai của biến đổi hình học. và bản đồ lưới này bị biến dạng.Các nhà khai thác Sobel kết hợp Gaussian làm mịn và sự khác biệt vì vậy kết quả là hơn hoặc ít hơn khả năng chống tiếng ồn. 2. Trong thực tế. ngoại suy của các điểm ảnh không tồn tại. OpenCV cung cấp 121 . lập bản đồ được thực hiện theo thứ tự ngược lại. y). do đó hình ảnh điểm đến thường có số lượng lớn (giá trị tuyệt đối) so với nguồn hình ảnh. mỗi điểm ảnh (x. Bên cạnh đó hình ảnh 8-bit Hàm có thể xử lý hình ảnh 32bit floating-point. y). các OpenCV Hàm đầu tiên tính toán lập bản đồ tương ứng với nghịch đảo: và sau đó sử dụng công thức trên. Thông thường. hoặc cả hai.2 Ảnh hình học biến đổi Các Hàm trong phần này thực hiện chuyển đổi hình học của hình ảnh 2D. để tránh các hiện vật lấy mẫu. đối với một số (x. trong trường hợp một số phương pháp ngoại suy cần phải được sử dụng. từ điểm đến nguồn.

một giá trị pixel tại tọa độ phân đoạn cần phải được lấy ra. fy có thể là một chuyển đổi afin hoặc quan điểm. hàng xóm nội suy. y). sự thay đổi được điều chỉnh. Thông thường fx (x. y)) và sau đó giá trị của đa thức (fx (x. double scale. y). hay biến dạng ống kính điều chỉnh bố trí hình tròn vv). nhưng cũng là một quảng cáo ditional phương pháp BORDER_TRANSPARENT. fy (x. fy (x. Tuy nhiên. cos(angle).nguồn gốc dinate được giả định là các góc trên cùng. do đó. y)) được thực hiện như là giá trị điểm ảnh nội suy. 2. bên trái) scale đẳng hướng quy mô yếu tố mapMatrix Con trỏ trỏ tới các điểm đến 2 × 3 ma trận Cv2DRotationMatrix Hàm tính toán ma trận sau đây: Với α = scale . nơi mà một hàm đa thức là phù hợp với một số vùng lân cận của điểm ảnh tính (fx (x. sin(angle) Việc chuyển đổi bản đồ các trung tâm luân chuyển đến chính nó. Trong OpenCV bạn có thể lựa chọn giữa nhiều phương pháp nội suy. cvGetAffineTransform Tính affine biến đổi từ 3 điểm tương ứng. const CvPoint2D32f* dst. CvMat* mapMatrix ). src Tọa độ của 3 đỉnh tam giác trong hình ảnh nguồn 122 . CvMat* cvGetAffineTransform( const CvPoint2D32f* src. được gọi là gần nhất. center Trung tâm luân chuyển nguồn hình ảnh angle Các góc quay ở các mức độ. Giá trị tích cực có nghĩa là quay ngược chiều kim đồng hồ (coor. cvGetRotationMatrix2D Tính ma trận afin quay 2d. suy của giá trị pixel. có nghĩa là các điểm ảnh tương ứng trong hình ảnh điểm đến sẽ không được sửa đổi tất cả. CvMat* mapMatrix ). Trong trường hợp đơn giản các tọa độ có thể được làm tròn đến tọa độ số nguyên gần nhất và tương ứng các điểm ảnh được sử dụng. CvMat* cv2DRotationMatrix( CvPoint2D32f center. y) và fy (x.việc lựa chọn cùng một trong những phương pháp ngoại suy như trong các Hàm lọc. một kết quả tốt hơn có thể thể đạt được bằng cách sử dụng phương pháp nội suy phức tạp hơn. β = scale . y) là số điểm nổi (tức là fx. Nếu đây không phải là mục đích. xem cvResize. double angle.

CvMat* mapMatrix ). const CvPoint2D32f* dst. src Tọa độ 4 đỉnh tứ giác trong hình ảnh nguồn dst Tọa độ 4 đỉnh tứ giác tương ứng với hình ảnh điểm đến mapMatrix Con trỏ trỏ tới các điểm đến 3 × 3 ma trận CvGetPerspectiveTransform Hàm tính toán một ma trận của quan điểm biến đổi như vậy mà: nơi cvGetQuadrangleSubPix Lấy tứ giác điểm ảnh từ một hình ảnh với độ chính xác phân điểm ảnh. CvMat* cvGetPerspectiveTransform( const CvPoint2D32f* src. src Nguồn hình ảnh dst Trích tứ giác mapMatrix Việc chuyển đổi 2 x 3 ma trận [A | b] (xem các cuộc thảo luận) CvGetQuadrangleSubPix Hàm chiết xuất từ các điểm ảnh từ src độ chính xác sub-pixel và lưu trữ chúng dst như sau: với và 123 . const CvMat* mapMatrix ). CvArr* dst. void cvGetQuadrangleSubPix( const CvArr* src.dst Tọa độ của 3 đỉnh tam giác tương ứng với hình ảnh điểm đến mapMatrix Con trỏ trỏ tới các điểm đến 2 × 3 ma trận CvGetAffineTransform Hàm tính toán ma trận của một affine biến đổi như vậy mà: nơi cvGetPerspectiveTransform Tính quan điểm chuyển đổi từ 4 điểm tương ứng.

Xem dưới đây flags Một sự kết hợp của phương pháp nội suy và những lá cờ tùy chọn sau đây: CV_WARP_FILL_OUTLIERS lấp đầy tất cả các điểm ảnh hình ảnh điểm đến. họ thiết lập để không CV_WARP_INVERSE_MAP Xem dưới đây CvLogPolar Hàm biến đổi hình ảnh nguồn bằng cách sử dụng việc chuyển đổi sau đây: 124 . CvArr* dst. Mỗi kênh nhiều kênh hình ảnh được xử lý độc lập. các bộ phận của hình chữ nhật có thể được bên ngoài. Khi Hàm cần điểm ảnh bên ngoài của hình ảnh.Các giá trị của pixel tại tọa độ số nguyên không được lấy ra bằng cách sử dụng nội suy song tuyến tính. Mỗi kênh nhiều kênh hình ảnh được xử lý độc lập. cvGetRectSubPix Lấy hình chữ nhật pixel từ một hình ảnh với độ chính xác sub-pixel. Trong khi hình chữ nhật trung tâm phải được bên trong hình ảnh. CvPoint2D32f center ). CvPoint2D32f center. void cvLogPolar( const CvArr* src. Trong trường hợp này. void cvGetRectSubPix( const CvArr* src. int flags=CV INTER LINEAR+CV WARP FILL OUTLIERS ). nơi mà độ chính xác đầu ra là tối đa M Tầm quan trọng quy mô tham số. src Nguồn hình ảnh dst Trích hình chữ nhật center nổi tọa độ điểm của trung tâm hình chữ nhật được chiết xuất trong hình ảnh nguồn. Nếu một số trong số họ corre spond Bên ngoài trong các nguồn hình ảnh. double M. cvLogPolar Remaps một hình ảnh để đăng nhập không gian cực. Các trung tâm phải được bên trong hình ảnh CvGetRectSubPix Hàm chiết xuất từ các điểm ảnh từ src: nơi mà các giá trị của các điểm ảnh tại tọa độ số nguyên không được lấy ra bằng cách sử dụng song tuyến tính interpo lation. việc nhân rộng chế độ biên giới được sử dụng để có được các giá trị điểm ảnh vượt ra ngoài ranh giới hình ảnh. CvArr* dst. nó sử dụng chế độ biên giới nhân rộng để tái tạo lại giá trị. src Nguồn hình ảnh dst Điểm đến hình ảnh center Trung tâm chuyển đổi.

#include <cv. 40.src->height/2). 1 ).h> #include <highgui. để theo dõi đối tượng và vv. if( argc == 2 && (src=cvLoadImage(argv[1]. cvWaitKey(). cvNamedWindow( "log-polar". 40. cvLogPolar( dst. char** argv) { IplImage* src. CV_INTER_LINEAR+CV_WARP_FILL_OUTLIERS+CV_WARP_INVERSE_MAP ).jpg được thông qua nó 125 . CV_INTER_LINEAR+CV_WARP_FILL_OUTLIERS ). 8. cvLogPolar( src. cvShowImage( "log-polar".Chuyển tiếp chuyển đổi (CV_WARP_INVERSE_MAP không được thiết lập): Inverse chuyển đổi (CV_WARP_INVERSE_MAP được thiết lập): nơi Hàm giả lập tầm nhìn của con người "foveal" và có thể được sử dụng cho quy mô nhanh và quay bất biến mẫu phù hợp. 1 ). cvNamedWindow( "inverse log-polar". cvPoint2D32f(src->width/2.256). cvShowImage( "inverse log-polar". } Và đây là những gì chương trình sẽ hiển thị khi opencv/samples/c/fruits. 3 ). dst ). IplImage* src2 = cvCreateImage( cvGetSize(src). 3 ). } return 0.src->height/2).h> int main(int argc.1) != 0 ) { IplImage* dst = cvCreateImage( cvSize(256. src2 ). dst. 8. src2. Các Hàm không thể hoạt động tại chỗ. cvPoint2D32f(src->width/2.

y) = src(mapx(x. y)) Tương tự như để biến đổi hình học khác. void cvResize( const CvArr* src. CvScalar fillval=cvScalarAll(0) ).cvRemap Áp dụng một chuyển đổi hình học chung cho hình ảnh. mapy(x. cvResize Thay đổi kích thước hình ảnh. const CvArr* mapx. void cvRemap( const CvArr* src. Lưu ý rằng các Hàm không thể hoạt động tại chỗ. CvArr* dst. họ thiết lập để fillval fillval Một giá trị sử dụng để điền Bên ngoài CvRemap Hàm biến đổi hình ảnh nguồn bằng cách sử dụng bản đồ quy định: dst(x. Nếu một số trong số họ correspond Bên ngoài trong các nguồn hình ảnh. một số phương pháp nội suy (quy định bởi người sử dụng) được sử dụng để trích xuất các pixel với các tọa độ số nguyên không. 126 . const CvArr* mapy. src Nguồn hình ảnh dst Điểm đến hình ảnh MapX Các bản đồ của x-tọa độ (CV_32FC1 hình ảnh) mapy bản đồ của y-tọa độ (CV_32FC1 hình ảnh) flags Một sự kết hợp của phương pháp nội suy và cờ tùy chọn sau đây (s): CV_WARP_FILL_OUTLIERS lấp đầy tất cả các điểm ảnh hình ảnh điểm đến. int flags=CV INTER LINEAR+CV WARP FILL OUTLIERS. y).

const CvMat* mapMatrix. Hàm tìm thấy các biến đổi ngược từ mapMatrix fillval Một giá trị sử dụng để điền Bên ngoài CvWarpAffine Hàm biến đổi hình ảnh nguồn bằng cách sử dụng ma trận xác định: nơi 127 . nếu một số người trong số họ correspond Bên ngoài trong các nguồn hình ảnh. Nếu ROI được thiết lập. src Nguồn hình ảnh dst Điểm đến hình ảnh mapMatrix 2 × 3 chuyển đổi ma trận flags Một sự kết hợp của phương pháp nội suy và những lá cờ tùy chọn sau đây: CV_WARP_FILL_OUTLIERS lấp đầy tất cả các điểm ảnh hình ảnh điểm đến. Trong điều kiện của phóng to nó cũng tương tự như CV_INTER_NN phương pháp CV_INTER_CUBIC bicubic suy CvResize Hàm thay đổi kích thước một src hình ảnh để nó phù hợp với chính xác vào dst. void cvWarpAffine( const CvArr* src. CvArr* dst. int flags=CV_INTER_LINEAR + CV_WARP_FILL_OUTLIERS. CvScalar fillval=cvScalarAll(0) ). và do đó. Đây là phương pháp ưa thích cho im tuổi decimation cho kết quả không gợn sóng. họ thiết lập để fillval CV_WARP_INVERSE_MAP cho thấy rằng ma trận nghịch chuyển đổi từ điểm đến hình ảnh nguồn.CvArr* dst. int interpolation=CV INTER LINEAR ). Nếu không. cvWarpAffine Áp dụng một chuyển đổi afin một hình ảnh. src Nguồn hình ảnh dst Điểm đến hình ảnh interpolation Phương pháp nội suy : CV_INTER_NN gần nhất-neigbor nội suy CV_INTER_LINEAR nội suy song tuyến tính (sử dụng mặc định) CV_INTER_AREA lấy mẫu lại bằng cách sử dụng mối quan hệ khu vực điểm ảnh. Hàm xem xét tỷ lệ hoàn vốn như hỗ trợ. có thể được sử dụng trực tiếp cho nội suy điểm ảnh.

Để chuyển đổi một tập hợp thưa thớt điểm. họ thiết lập để fillval CV_WARP_INVERSE_MAP cho thấy rằng ma trận nghịch chuyển đổi từ điểm đến hình ảnh nguồn. void cvWarpPerspective( const CvArr* src. int flags=CV INTER LINEAR+CV WARP FILL OUTLIERS. 128 . const CvMat* mapMatrix. Đối với một tập hợp thưa thớt của các điểm sử dụng cvPerspectiveTransform Hàm từ CxCore. 2. đã nhỏ hơn trên đầu và luôn luôn thay đổi nội dung điểm đến toàn bộ hình ảnh. có thể được sử dụng trực tiếp cho nội suy điểm ảnh. src Nguồn hình ảnh dst Điểm đến hình ảnh mapMatrix 3 × 3 chuyển đổi ma trận flags Một sự kết hợp của phương pháp nội suy và những lá cờ tùy chọn sau đây: CV_WARP_FILL_OUTLIERS lấp đầy tất cả các điểm ảnh hình ảnh điểm đến. Lưu ý rằng Hàm có thể không hoạt động tại chỗ. CvScalar fillval=cvScalarAll(0) ). nếu một số người trong số họ correspond Bên ngoài trong các nguồn hình ảnh. nó không phải là khá phù hợp đối với hình ảnh nhỏ) và có thể để lại một phần của hình ảnh đích không thay đổi.Hàm này tương tự như cvGetQuadrangleSubPix nhưng họ không chính xác như nhau. có chi phí lớn hơn (do đó. void cvAdaptiveThreshold( const CvArr* src. Trong khi cvGetQuad rangleSubPix có thể trích xuất tứ từ 8-bit hình ảnh vào bộ đệm điểm nổi. cvWarpPerspective Áp dụng một biến đổi quan điểm cho một hình ảnh. sử dụng Hàm cvTransform từ cxcore. Nếu không. CvArr* dst. Hàm tìm thấy các biến đổi ngược từ mapMatrix fillval Một giá trị sử dụng để điền Bên ngoài CvWarpPerspective Hàm biến đổi hình ảnh nguồn bằng cách sử dụng ma trận xác định: Lưu ý rằng các Hàm không thể hoạt động tại chỗ. cvWarpAffine yêu cầu đầu vào và đầu ra hình ảnh có cùng một kiểu dữ liệu.3 Hình ảnh hỗn hợp biến đổi cvAdaptiveThreshold Áp dụng một ngưỡng thích nghi vào một mảng. và do đó.

double param1=5 ). int blockSize=3. Đối với phương pháp CV_ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C là tổng trọng số (gaussian) của một blockSize × blockSize điểm ảnh kích cỡ khối. trừ param1. 5. và như vậy param1 phụ thuộc vào phương pháp tham số. mặc dù nó có thể được tiêu cực Hàm biến đổi một màu xám hình ảnh vào một ảnh nhị phân theo công thức: CV_THRESH_BINARY CV_THRESH_BINARY_INV T (x. int code ). Đối với phương pháp CV_ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C nó là blockSize × blockSize điểm ảnh lân cận. phải là một trong CV_THRESH_BINARY xxx CV_THRESH_BINARY_INV xxx blockSize Các kích thước của một khu phố điểm ảnh được sử dụng để tính toán một giá trị ngưỡng điểm ảnh: 3. CvArr* dst. trừ param1. void cvCvtColor( const CvArr* src. 7. int adaptive method=CV ADAPTIVE THRESH MEAN C. cvCvtColor Chuyển đổi một hình ảnh từ một không gian màu khác. src Nguồn hình ảnh dst Điểm đến hình ảnh maxValue tối đa giá trị được sử dụng với CV_THRESH_BINARY và CV_THRESH BINARY_INV adaptive_method thích ứng ngưỡng thuật toán để sử dụng: CV_ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C hoặc CV_ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C (xem các cuộc thảo luận) thresholdType ngưỡng loại. double maxValue.CvArr* dst. Đối với các phương pháp thích nghi CV_ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C và CV_ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C là một hằng số được trừ từ trung bình hoặc trọng trung bình (xem các cuộc thảo luận). 129 . y) là một ngưỡng tính riêng biệt cho mỗi điểm ảnh. int thresholdType=CV THRESH BINARY.

k. CV_RGB2GRAY) • RGB CIE XYZ.bwsrc. chuyển đổi đến / từ 16-bit màu RGB (R5: G6: B5 hoặc R5: G5: B5). bố trí). CV_RGB2XYZ. G0.. . G0. bố trí trong khi RGB có nghĩa là 24 định dạng với R0. BGR có nghĩa là định dạng 24-bit B0. R1. CV_YCrCb2RGB) 130 . YCC) (CV_BGR2YCrCb.. CV_XYZ2BGR. đảo chiều kênh trật tự. G1. hình ảnh đầu vào được thu nhỏ. vì vậy nguồn hình ảnh màu sắc không gian có thể quy định một cách chính xác (bao gồm cả thứ tự của các kênh trong trường hợp không gian RGB. Y và Z bao gồm các phạm vi toàn bộ giá trị (trong trường hợp hình ảnh nổi điểm Z có thể vượt quá 1). B1. Số lượng các kênh có thể được khác nhau code màu chuyển đổi hoạt động có thể được specifed sử dụng CV_src_color_space 2 dst_color_space hằng số (xem dưới đây) Hàm chuyển đổi hình ảnh đầu vào từ một không gian màu khác. CV_RGB2YCrCb. G1.Rec 709 with D65 white point (CV_BGR2XYZ. Phạm vi thông thường cho R. R1. trong trường hợp của biến đổi tuyến tính. . Tất nhiên. cũng như chuyển đổi đến / từ màu xám bằng cách sử dụng: Và Việc chuyển đổi từ một hình ảnh RGB để màu xám được thực hiện với: cvCvtColor(src .. G.. CV_YCrCb2BGR.src Nguồn 8-bit (8u). • RGB YCrCb JPEG (a. phạm vi có thể được cụ thể. CV_XYZ2RGB): X. hình ảnh 16-bit (16u) hoặc duy nhất chính xác floating-point (32F) dst hình ảnh điểm đến của cùng một kiểu dữ liệu như là nguồn gốc.a. B kênh giá trị là: · 0 đến 255 cho hình ảnh 8-bit · 0 đến 65535 cho hình ảnh 16-bit và · 0-1 cho hình ảnh nổi-điểm. B0. Các Hàm có thể làm biến đổi sau đây: · Biến đổi trong không gian RGB như thêm / gỡ bỏ các kênh alpha. R0. nhưng để có được kết quả chính xác trong trường hợp biến đổi phi tuyến tính. Hàm bỏ qua các lĩnh vực colorModel và channelSeq của tiêu đề IplImage. B1. Ví dụ.

0 <= H <= 360. CV_HLS2BGR. CV_RGB2HLS. CV_HSV2BGR. • • • • 131 .0 <= S <= 1.H + 360 Ngày đầu ra 0 <= V <= 1. CV_HSV2RGB) trong trường hợp hình ảnh 8-bit và 16-bit R. S. Các giá trị này sau đó được chuyển đổi sang các loại dữ liệu điểm đến: • Ảnh 8-bit • Hình ảnh 16-bit (hiện không được hỗ trợ) • Hình ảnh 32-bit H. CV_RGB2HSV. CV_HLS2RGB).Với Y. Cr và Cb bao gồm toàn bộ phạm vi giá trị. trong trường hợp hình ảnh 8-bit và 16-bit R. V trái như là • RGB↔HLS (CV_BGR2HLS. • RGB↔HSV (CV_BGR2HSV. G và B được chuyển đổi sang định dạng dấu chấm động và quy mô để phù hợp với khoảng 0-1 nếu H < 0 thì H <. G và B được chuyển đổi sang định dạng dấu chấm động và quy mô để phù hợp với phạm vi từ 0 đến 1.

còn lại là 132 . -127 <= a<= 127. -127 <= b <= 127 Các giá trị này sau đó được chuyển đổi sang các loại dữ liệu điểm đến: • Ảnh 8-bit • Hình ảnh 16-bit không được hỗ trợ • Hình ảnh 32-bit L. G và B được chuyển đổi định dạng dấu chấm động và quy mô để phù hợp với khoảng 0-1 • • • • • • Với và Ở đầu ra 0 <= L <= 100. • RGB↔CIE L*a*b*(CV_BGR2Lab. .CV_Lab2RGB) trong trường hợp hình ảnh-8 bit và 16-bit R. S. V trái như là .• if then On output .CV_RGB2Lab.CV_Lab2BGR. b. Các giá trị này sau đó được chuyển đổi sang các loại dữ liệu điểm đến: • Ảnh 8-bit • Hình ảnh 16-bit (hiện không được hỗ trợ) • Hình ảnh 32-bit H. a.

CV_BayerGR2BGR. Nó cho phép một để có được hình ảnh màu sắc từ một máy bay duy nhất. cvDistTransform 133 . nơi pixels R. Các giá trị này sau đó được chuyển đổi sang các loại dữ liệu điểm đến: • Ảnh 8-bit • Hình ảnh 16-bit không được hỗ trợ • Hình ảnh 32-bit L. u. v trái như là Các công thức trên để chuyển đổi RGB / từ không gian màu khác nhau đã được lấy từ nhiều nguồn trên trang web. G và B (cảm biến của một thành phần cụ thể) được xen kẽ như thế này: Sản lượng các thành phần RGB của một điểm ảnh được nội suy từ 1. CV_BayerRG2BGR. • Bayer→RGB (CV_BayerBG2BGR. G và B được chuyển đổi định dạng dấu chấm động và quy mô để phù hợp với 0 đến 1 phạm vi • • • • • • Ngày đầu ra 0 <= L <= 100. tương ứng. Ví dụ. -140 <= v <= 122. Có một số được sửa đổi của mô hình trên có thể được đạt được bằng cách dịch chuyển bên trái mô hình điểm ảnh và / hoặc một trong những điểm ảnh lên. CV_BayerGB2BGR. mô hình trên đã rất phổ biến loại "BG". CV_BayerGB2RGB. CV_Luv2RGB) trong trường hợp hình ảnh-8 bit và 16-bit R. CV_BayerBG2RGB. CV_Luv2BGR.đây là những thành phần từ hàng thứ hai. Hai chữ C1 và C2 trong các hằng số chuyển đổi CV_Bayer C1C2 2BGR và CV_Bayer C1C2 2RGB chỉ các loại mô hình cụ thể . CV_BayerRG2RGB. 2 hoặc 4 người hàng xóm của điểm ảnh có cùng một màu sắc. CV_BayerGR2RGB) Các Bayer mô hình sử dụng rộng rãi trong các máy ảnh CCD và CMOS.• RGB↔CIE L*u*v* (CV_BGR2Luv. -134 <= u <= 220. chủ yếu là từ Ford98 tại trang web Charles Poynton. CV_RGB2Luv. thứ hai và thứ ba cột.

Tính khoảng cách đến các điểm ảnh không gần gũi nhất cho tất cả các điểm ảnh khác không của hình ảnh nguồn. void cvDistTransform( const CvArr* src, CvArr* dst, int distance type=CV DIST L2, int mask size=3, const float* mask=NULL, CvArr* labels=NULL ); src 8-bit, một kênh (nhị phân) nguồn hình ảnh dst Đầu ra hình ảnh với khoảng cách tính (32-bit floating-point, single-kênh) distance_type về khoảng cách, can be CV_DIST_L1, CV_DIST_L2, CV_DIST_C or CV_DIST_USER mask_size Kích thước của mặt nạ khoảng cách biến đổi, có thể là 3 hoặc 5. trong trường hợp của CV_DIST_L1 hoặc CV_DIST_C tham số này là buộc phải đến 3, vì 3 x 3 mặt nạ cung cấp cho cùng một kết quả như một 5 × 5 nhưng nó là nhanh hơn mask mặt nạ người dùng định nghĩa trong trường hợp của một khoảng cách người dùng định nghĩa, nó bao gồm 2 con số (hor izontal / chi phí thay đổi theo chiều dọc, đường chéo thay đổi chi phí) trong trường hợp OFA 3 × 3 mặt nạ và 3 số điện thoại (Ngang / dọc thay đổi chi phí, đường chéo thay đổi chi phí, chi phí di chuyển của những hiệp sỹ) trong trường hợp của một 5 × 5 mặt nạ labels Các mảng đầu ra tùy chọn 2d nhãn kiểu số nguyên, kích thước giống như src và dst Hàm tính toán khoảng cách xấp xỉ từ mỗi điểm ảnh hình ảnh nhị phân gần nhất không điểm ảnh. Đối với không pixels Hàm thiết lập khoảng cách bằng không đối với những người khác mà nó tìm thấy con đường ngắn nhất bao gồm những thay đổi cơ bản: di chuyển ngang, dọc, chéo hoặc của những hiệp sỹ (mới nhất hiện có sẵn 5 × 5 mặt nạ). Khoảng cách tổng thể được tính như là một tổng hợp của những khoảng cách cơ bản. Bởi vì khoảng cách Hàm nên được đối xứng, tất cả trong sự chuyển dịch theo chiều ngang và dọc phải có cùng một chi phí (được ký hiệu là a), tất cả các thay đổi đường chéo phải có cùng chi phí (ký hiệu là b), và tất cả các của những hiệp sỹ di chuyển phải có cùng chi phí (ký hiệu là c). Đối với CV_DIST_C và CV_DIST_L1 khoảng cách được tính toán chính xác, trong khi đối với CV_DIST_L2 (Ơclít khoảng cách), khoảng cách có thể được tính chỉ với một số lỗi tương đối (5 × 5 mặt nạ cho kết quả chính xác hơn), OpenCV sử dụng các giá trị đề nghị trong [4]: CV_DIST_C (3 x 3) a=1 CV_DIST_L1 (3 x 3) a = 1, b = 2 CV_DIST_L2 CV_DIST_L2 (3 x 3) (5 × 5) a=0.955, b=1.3693
a=1, b=1.4, c=2.1969

Và dưới đây là mẫu của trường khoảng cách (đen (0) điểm ảnh là ở giữa màu trắng vuông) trường hợp của một khoảng cách người dùng định nghĩa: Người dùng định nghĩa 3 × 3 mặt nạ (a = 1, b = 1,5) 134

4.5
4 3.5 3 3.5 4 4.5

4
3 2.5 2 2.5 3 4

3.5
2.5 1.5 1 1.5 2.5 3.5

3
2 1

3.5
2.5 1.5 1

4
3 2.5 2 2.5 3 4

4.5
4 3.5 3 3.5 4 4.5

1 2 3

1.5 2.5 3.5

Người dùng định nghĩa 5 × 5 mặt nạ (a = 1, b = 1,5, c = 2)
4.5 3.5 3 3 3 3.5 4 3.5 3 2 2 2 3 3.5 3 2 1.5 1 1.5 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 1.5 1 1.5 2 3 3.5 3 2 2 2 3 3.5 4.5 3.5 3 3 3 3.5 4

Thông thường, đối với một khoảng cách, nhanh chóng thô dự toán CV_DIST_L2, 3×3 mặt nạ được sử dụng, và cho một CV dự toán khoảng cách chính xác hơn CV_DIST_L2, 5 × 5 mặt nạ được sử dụng. Khi sản lượng labels tham số không phải là NULL, cho mỗi điểm ảnh khác không Hàm cũng tìm thấy các thành phần kết nối gần nhất bao gồm không pixels. Kết nối các thành phần tự được tìm thấy như đường viền trong đầu của hàm. Trong chế độ này thời gian xử lý là O (N), trong đó N là số lượng điểm ảnh. Như vậy, Hàm cung cấp một cách rất nhanh để tính toán sơ đồ Voronoi gần đúng cho hình ảnh nhị phân. CvConnectedComp typedef struct CvConnectedComp { double area; /* area of the segmented component */ CvScalar value; /* average color of the connected component */ CvRect rect; /* ROI of the segmented component */ CvSeq* contour; /* optional component boundary (the contour might have child contours corresponding to the holes) */ } CvConnectedComp; cvFloodFill Điền vào các ô một thành phần kết nối với các màu sắc nhất định. void cvFloodFill( CvArr* image, 135

CvPoint seed point, CvScalar new val, CvScalar lo diff=cvScalarAll(0), CvScalar up diff=cvScalarAll(0), CvConnectedComp* comp=NULL, int flags=4, CvArr* mask=NULL ); image đầu vào - 1 hoặc 3-kênh, hình ảnh 8-bit floating-point. Nó được sửa đổi bởi các Hàm trừ khi CV_FLOODFILL_MASK_ONLY chỉ được thiết lập (xem dưới đây) seed_point Điểm khởi đầu new_val giá trị của các điểm ảnh miền sơn lại lo_diff tối đa thấp hơn độ sáng / màu sắc khác biệt giữa các điểm ảnh hiện đang quan sát và các nước láng giềng thuộc các thành phần, hoặc điểm ảnh một hạt giống được bổ sung vào thành phần. Trong trường hợp các hình ảnh màu sắc 8-bit, nó là một giá trị đóng gói up_diff sự khác biệt tối đa độ sáng / màu sắc trên giữa các điểm ảnh hiện đang quan sát và một các nước láng giềng thuộc các thành phần, hoặc điểm ảnh một hạt giống được bổ sung vào thành phần. Trong trường hợp các hình ảnh màu sắc 8-bit, nó là một giá trị đóng gói comp Con trỏ trỏ tới cấu trúc Hàm lấp đầy với những thông tin về sơn lại làm- chính. Lưu ý rằng các Hàm không điền vào comp-> lĩnh vực đường viền. Ranh giới của đầy thành phần có thể được lấy từ hình ảnh mặt nạ đầu ra bằng cách sử dụng cvFindContours flags Các hoạt động cờ. Bit thấp chứa giá trị kết nối, 4 (theo mặc định) hoặc 8, được sử dụng trong Hàm. Kết nối xác định người hàng xóm của một điểm ảnh được coi là. Trên bit có thể là 0 hoặc sự kết hợp của những lá cờ sau đây: CV_FLOODFILL_FIXED_RANGE nếu thiết lập, sự khác biệt giữa các điểm ảnh hiện tại và hạt giống Các điểm ảnh được coi là, nếu không sự khác biệt giữa các điểm ảnh lân cận được xem là ( phạm vi nổi) CV_FLOODFILL_MASK_ONLY, nếu thiết lập các Hàm không điền vào các hình ảnh (new_val là bỏ qua), nhưng đầy mặt nạ (phải là không NULL trong trường hợp này) mask mặt nạ hoạt động, nên là một kênh hình ảnh 8-bit, 2 pixel rộng hơn và 2 pixel cao hơn image. Nếu không phải là NULL, Hàm sử dụng và cập nhật các mặt nạ, vì vậy người sử dụng có lại sponsibility khởi tạo nội dung mask. Floodfilling không thể đi qua các điểm ảnh khác không trong mặt nạ, ví dụ, một đầu ra cạnh máy dò có thể được sử dụng như một mặt nạ để điền ở cạnh. Có thể sử dụng mặt nạ giống nhau trong nhiều cuộc gọi đến Hàm để đảm bảo các đầy khu vực không chồng chéo lên nhau. Lưu ý: vì mặt nạ lớn hơn so với hình ảnh đầy, một điểm ảnh trong mask tương ứng với (x, y) điểm ảnh trong image sẽ có tọa độ (x + 1, y + 1) Hàm lấp đầy một thành phần kết nối bắt đầu từ điểm giống với màu quy định. Kết nối được xác định bởi sự gần gũi của các giá trị điểm ảnh. Các điểm ảnh (x, y) được coi là thuộc về miền sơn lại nếu: • màu xám hình ảnh, phạm vi nổi • màu xám hình ảnh, phạm vi cố định 136

8-bit 1 kênh hình ảnh. flags inpainting phương pháp.• màu sắc hình ảnh. phạm vi nổi • màu sắc hình ảnh. cvInpaint Inpaints khu vực được lựa chọn trong hình ảnh. double inpaintRadius. Hàm có thể được sử dụng để loại bỏ bụi và vết trầy xước từ một bức ảnh quét. phạm vi cố định src (x’. Đó là. src 8-bit đầu vào 1 kênh hoặc hình ảnh 3-kênh. cvIntegral Tính tích phân của một hình ảnh. int flags). để được thêm vào các kết nối thành phần. const CvArr* mask. CV_INPAINT_TELEA phương pháp Alexandru Telea [21] Hàm tái cấu trúc khu vực hình ảnh được lựa chọn từ các điểm ảnh gần ranh giới khu vực. CvArr* dst. 137 . dst hình ảnh đầu ra của định dạng và kích thước giống như đầu vào. Các điểm ảnh khác không cho thấy khu vực có nhu cầu được inpainted. mask mặt nạ inpainting. một trong những điều sau đây: CV_INPAINT_NS phương trình Navier-Stokes dựa trên phương pháp. hoặc loại bỏ đối tượng không mong muốn từ các hình ảnh tĩnh hoặc video. void cvInpaint( const CvArr* src. inpaintRadius bán kính của khu phố circlular của mỗi điểm inpainted được coi là bằng các thuật toán. y’) là giá trị của một nước láng giềng của điểm ảnh. màu sắc / độ sáng của điểm ảnh nên được gần đủ để: • Màu sắc / độ sáng của một trong các nước láng giềng đã gọi các thành phần được kết nối trong trường hợp của phạm vi nổi • Màu sắc / độ sáng của điểm hạt giống trong trường hợp của phạm vi cố định.

1)). trung bình và độ lệch tiêu chuẩn trên một cụ thể. ví dụ: Nó làm cho có thể làm mờ nhanh hoặc tương quan khối nhanh chóng với kích thước cửa sổ biến. CvTermCriteria termcrit= cvTermCriteria(CV TERMCRIT ITER+CV TERMCRIT EPS. số nguyên hoặc tăng gấp đôi độ chính xác 32-bit floating-point (64f) sqsum Những hình ảnh không thể thiếu đối với các giá trị pixel vuông. CvArr* sqsum=NULL. cvPyrMeanShiftFiltering Không phân chia nhỏ hình ảnh meanshift void cvPyrMeanShiftFiltering( const CvArr* src.void cvIntegral( const CvArr* image. src Nguồn 8-bit. Trong trường hợp của hình ảnh đa kênh. CvArr* dst. Những hình ảnh hình ảnh nguồn. (W + 1) × (H + 1). (W + 1) × (H + 1). cùng một dữ liệu loại như sum Hàm tính toán một hoặc nhiều hình ảnh tách rời cho hình ảnh nguồn như sau: Sử dụng những hình ảnh tách rời. lên bên phải hoặc xoay khu vực hình chữ nhật của hình ảnh trong một thời gian liên tục. 138 . int max level=1. gấp đôi độ chính xác nổi điểm (64f) tiltedSum thể thiếu cho các ảnh xoay 45 độ. hình ảnh 3-kênh. W × H. ví dụ. dst hình ảnh điểm đến của cùng một định dạng và kích thước giống như nguồn. CvArr* tiltedSum=NULL ). (W + 1) × (H + 1). 8-bit floating-point (32F hoặc 64f) sum hợp hình ảnh không thể tách rời. double sp. các khoản tiền cho mỗi kênh được tích lũy độc lập.5. CvArr* sum. double sr. người ta có thể tính toán tổng hợp.

Trong khu vực không gian giá trị trung bình (X '. double threshold2 ). kết quả được tuyên truyền để các lớp lớn hơn và lặp đi lặp lại là chạy một lần nữa chỉ vào những điểm ảnh mà màu sắc lớp khác nhau nhiều (sr) từ lớp có độ phân giải thấp hơn. đó là ranh giới của khu vực màu được làm rõ. IplImage* dst.sp Bán kính cửa sổ không gian. CvSeq** comp. int level. các thành phần màu sắc của các điểm ảnh ban đầu (có nghĩa là. rằng Các kết quả sẽ được thực sự khác nhau từ những người thu được bằng cách chạy các thủ tục meanshift các hình ảnh ban đầu toàn bộ (tức là khi max_level == 0). b) là các vectơ của các thành phần màu (X. y). Y') và vector màu trung bình (R. đó là. (mặc dù. B) và (r. và ở trên thủ tục chạy trên các lớp nhỏ nhất. Y) hình ảnh đầu vào (hoặc hình ảnh đầu vào với quy mô nhỏ hơn. termcrit tiêu chí chấm dứt khi nào phải ngừng lặp đi lặp lại meanshift. void cvPyrSegmentation( IplImage* src. hạt dẹt. các thuật toán không phụ thuộc vào không gian màu sắc được sử dụng. src Các hình ảnh nguồn dst Các hình ảnh điểm đến storage lưu trữ . Y) khu phố trong HyperSpace không gian màu sắc chung là xem xét: (R. các điểm ảnh từ nơi lặp đi lặp lại bắt đầu) được thiết lập để các giá trị cuối cùng (màu sắc trung bình tại phiên cuối cùng): Sau đó. G. các điểm ảnh (X. B) được tìm thấy và họ hành động như là trung tâm khu phố kế tiếp lặp đi lặp lại: Sau lặp đi lặp lại trên. g. CvMemStorage* storage. G. cvPyrSegmentation Thực hiện phân khúc hình ảnh của kim tự tháp. max_level> 0. lưu trữ các chuỗi kết quả của các thành phần kết nối comp con trỏ đến các chuỗi đầu ra của các thành phần phân đoạn 139 . Tại mỗi điểm ảnh (X. đầu ra của Hàm là lọc "posterized" hình ảnh với gradient màu sắc và kết cấu tốt. kim tự tháp gaussian max_level + cấp 1 được xây dựng. Sau đó. Các Hàm thực hiện các giai đoạn lọc của phân khúc meanshift. xem dưới đây) Hàm thực hiện meanshift lặp đi lặp lại. Y) và (x. max_level tối đa của kim tự tháp cho các phân khúc. vì vậy bất kỳ thành phần 3không gian màu sắc có thể được sử dụng thay thế). có nghĩa là. sr Các cửa sổ màu sắc bán kính. Lưu ý. double threshold1.

Sau khi các thành phần được kết nối được định nghĩa. Các Hàm được typically sử dụng để có được một hình ảnh bi-cấp (nhị phân) của màu xám hình ảnh (cvCmpS có thể cũng được sử dụng cho mục đích này) hoặc loại bỏ một tiếng. Nếu hình ảnh đầu vào chỉ có một kênh. Kim tự tháp này được xây dựng lên đến mức độ cấp. Các liên kết giữa bất kỳ điểm ảnh trên một mức độ i và cha ứng cử viên b điểm ảnh trên liền kề mức độ được thành lập nếu p (c (a). 8-bit hoặc 32-bit dấu chấm động) dst Điểm đến mảng . sau đó . CvArr* dst. Bất kỳ hai phân đoạn A và B thuộc cùng một cụm. int thresholdType ). src Nguồn mảng (single-kênh. sau đó xanh). double maxValue. xanh lá cây và màu Có thể có nhiều hơn một thành phần kết nối cho mỗi một cluster. phải là cùng loại như src hoặc 8 bitthreshold ngưỡng ngưỡng giá trị maxValue tối đa giá trị sử dụng với CV_THRESH_BINARY and CV_THRESH_BINARY_INV loại thresholdType ngưỡng loại (xem các cuộc thảo luận) Hàm áp dụng mức ngưỡng cố định đến một mảng duy nhất kênh. cvThreshold Áp dụng một ngưỡng cố định mức độ các phần tử mảng. Src hình ảnh và dst nên là một kênh 8-bit hoặc 3-kênh hình ảnh hoặc kích thước bằng nhau. nếu p (c (A).level tối đa mức độ của kim tự tháp cho phân đoạn threshold1 Lỗi ngưỡng cho việc thiết lập các liên kết threshold2 Lỗi ngưỡng cho các phân nhóm phân đoạn Hàm thực hiện phân chia nhỏ hình ảnh bằng kim tự tháp. tức là lọc ra những điểm ảnh quá nhỏ hoặc quá lớn valUE. double cvThreshold( const CvArr* src. double threshold. c (B)) <threshold2. Nếu hình ảnh đầu vào có ba kênh (đỏ. họ được tham gia vào một số cụm. c (b)) <threshold1. Có một số loại của ngưỡng hỗ trợ Hàm được xác định bởi thresholdType: CV_THRESH_BINARY CV_THRESH_BINARY_INV CV_THRESH_TRUNC 140 .

giá trị đặc biệt CV_THRESH_OTSU có thể được kết hợp với một trong các giá trị trên.CV_THRESH_TOZERO CV_THRESH_TOZERO_INV Ngoài ra. Trong trường hợp này. Hàm trả về giá trị ngưỡng tính toán. Otsu của phương pháp chỉ được thực hiện cho hình ảnh 8-bit. 141 . Hiện nay. Hàm xác định giá trị ngưỡng tối ưu bằng cách sử dụng thuật toán Otsu và sử dụng nó thay vì quy định thresh.

/ * nhúng vào ma trận tiêu đề cho biểu đồ mảng * / 142 . / * cho biểu đồ thống nhất * / float** thresh2. CvArr* bins./ * không thống nhất biểu đồ * / CvMatND mat.2.4 Biểu đồ CvHistogram Biểu đồ đa chiều. float thresh[CV_MAX_DIM][2]. typedef struct CvHistogram { int type.

thay vì đó. CvHistogram* hist. tương ứng với màu đỏ. 2.} CvHistogram. tương ứng với các tuple trong hình ảnh điểm đến. int method. image Nguồn hình ảnh (mặc dù bạn có thể vượt qua CvMat** cũng) back_project Điểm đến chiếu lại hình ảnh của cùng một loại với hình ảnh nguồn hist Histogram Hàm tính toán dự án trở lại của biểu đồ. images Hình ảnh Nguồn (tuy nhiên. ví dụ. const CvHistogram* hist ). Đối với mỗi tuple của điểm ảnh tại cùng một vị trí của tất cả các hình ảnh đầu vào duy nhất kênh Hàm đặt giá trị của bin biểu đồ. bạn có thể vượt qua CvMat ** cũng) dst Điểm đến hình ảnh patch_size kích thước của các miếng vá trượt mặc dù nguồn hình ảnh hist Histogram 143 . Ngưỡng hình ảnh. cvCalcBackProjectPatch Đặt một mẫu trong một hình ảnh bằng cách sử dụng một biểu đồ so sánh. ta có thể làm như sau: 1. CvSize patch size. CvArr* dst. Biểu đồ có thể có tối đa mạnh mẽ. sử dụng biểu đồ. Tính toán lại chiếu của một chiếc máy bay màu sắc của hình ảnh đầu vào đối tượng là tìm kiếm. cvCalcBackProject Tính chiếu trở lại. void cvCalcBackProjectPatch( IplImage** images. Tìm các thành phần kết nối trong hình kết quả và lựa chọn các thành phần quyền sử dụng một số tiêu chí bổ sung. thành phần kết nối lớn nhất. Ví dụ. 3. Tính toán một biểu đồ màu sắc cho các đối tượng màu đỏ giả hình ảnh chỉ chứa các đối tượng này. void cvCalcBackProject( IplImage** image. Đó là các thuật toán gần đúng của đối tượng theo dõi Camshift màu sắc. để tìm thấy một đối tượng màu đỏ trong hình. thuật toán CAMSHIFT được sử dụng để xác định vị trí các đối tượng trên chiếu trở lại vị trí đối tượng trước đó. float factor ). CvArr* back project. Về thống kê. ngoại trừ cho bước thứ 3. giá trị sản lượng mỗi hình ảnh pixel là xác suất của các tuple quan sát được phân phối (biểu đồ).

Các biểu đồ hist có nhiều kích thước như số lượng các yếu tố trong mảng hình ảnh. Mỗi hình ảnh mới được đo và sau đó chuyển đổi thành một mảng hình ảnh image trong một cho sen ROI. hist sử dụng cvCompareHist Hàm so sánh phương pháp = method). được thông qua để cvCompareHist (xem mô tả về Hàm đó) factor Bình thường hóa yếu tố cho biểu đồ. vv Mỗi sản lượng đo lường được thu thập thành riêng của mình hình ảnh riêng biệt. y phái sinh. Những kết quả này có thể là một hoặc nhiều màu sắc. Biểu đồ được chuẩn hóa bằng cách sử dụng các tham số norm_factor để nó có thể được so sánh với hist. vượt qua 1 nếu không chắc chắn Hàm tính toán chiếu trở lại bằng cách so sánh biểu đồ của hình ảnh nguồn các bản vá lỗi với biểu đồ nhất định. Tính toán dự án trở lại bởi bản vá 144 . Lặp đi lặp lại cập nhật biểu đồ bằng cách trừ đi pixels dấu được bao phủ bởi các miếng vá và thêm mới pixels phủ để biểu đồ có thể tiết kiệm rất nhiều hoạt động. Một biểu đồ đa chiều hist được xây dựng bằng cách lấy mẫu từ các mảng hình ảnh image. Kết quả đầu ra được đặt ở vị trí tương ứng với bản vá một Chor dst hình ảnh xác suất. Biểu đồ được lấy từ hình ảnh này image trong một khu vực được bao phủ bởi một "miếng vá" với một neo tại trung tâm như trong hình dưới đây. Các biểu đồ được tính là compared biểu đồ mô hình. Quá trình này được lặp đi lặp lại khi bản vá được trượt trên thu nhập từ đầu. Các biểu đồ cuối cùng là bình thường. Các mảng hình ảnh image là một bộ sưu tập những hình ảnh này đo lường. phái sinh x. Lấy kết quả đo lường từ một số hình ảnh tại mỗi địa điểm trên thu nhập từ đầu tạo ra một image mảng. định hướng Gabor bộ lọc. Laplacian lọc. mặc dù nó không được thực hiện. sẽ ảnh hưởng đến quy mô bình thường của đích đến hình ảnh.method Compasion phương pháp.

s_bins*scale). 180 }. IplImage* hist_img = cvCreateImage( cvSize(h_bins*scale. CvHistogram* hist. ranges. 8. /* saturation varies from 0 (black-gray-white) to 255 (pure spectrum color) */ float s_ranges[] = { 0. IplImage* planes[] = { h_plane. #include <cv. s_bins}. const CvArr* mask=NULL ). cvCvtPixToPlane( hsv. s_plane }. 1 ). int scale = 10. int hist_size[] = {h_bins.h> #include <highgui. 145 . hoặc để cập nhật các biểu đồ trực tuyến mask mặt nạ hoạt động. 1 ). 8. 1 ). if( argc == 2 && (src=cvLoadImage(argv[1]. CV_BGR2HSV ). Điều này tính năng cho phép người sử dụng để tính toán một biểu đồ duy nhất từ một số hình ảnh. 8. 3 ). float* ranges[] = { h_ranges. hsv. Nếu nó được thiết lập. s_plane. IplImage* v_plane = cvCreateImage( cvGetSize(src). cvCvtColor( src. IplImage* s_plane = cvCreateImage( cvGetSize(src). s_ranges }. int h. CvHistogram* hist. char** argv ) { IplImage* src. CV_HIST_ARRAY. 8. hist = cvCreateHist( 2. h_plane. hist_size. 8. int h_bins = 30. s.h> int main( int argc.cvCalcHist Tính toán biểu đồ của hình ảnh (s). v_plane. xác định những điểm ảnh của hình ảnh nguồn được tính Hàm tính toán biểu đồ của một hoặc nhiều kênh hình ảnh đơn. 1 ). void cvCalcHist( IplImage** image. 3 ). Các yếu tố một bộ được sử dụng để tăng bin biểu đồ được chụp tại cùng một vị trí từ hình ảnh đầu vào tương ứng. image Nguồn hình ảnh (mặc dù bạn có thể vượt qua CvMat** cũng) hist con trỏ đến biểu đồ accumulate cờ tích luỹ. /* hue varies from 0 (˜0 deg red) to 180 (˜360 deg red again) */ float h_ranges[] = { 0. float max_value = 0. int accumulate=0. 255 }. biểu đồ là không được xóa trong đầu. s_bins = 32. 0 ). 1))!= 0) { IplImage* h_plane = cvCreateImage( cvGetSize(src). IplImage* hsv = cvCreateImage( cvGetSize(src).

cvCalcHist( planes, hist, 0, 0 ); cvGetMinMaxHistValue( hist, 0, &max_value, 0, 0 ); cvZero( hist_img ); for( h = 0; h < h_bins; h++ ) { for( s = 0; s < s_bins; s++ ) { float bin_val = cvQueryHistValue\_2D( hist, h, s ); int intensity = cvRound(bin_val*255/max_value); cvRectangle( hist_img, cvPoint( h*scale, s*scale ), cvPoint( (h+1)*scale - 1, (s+1)*scale - 1), CV_RGB(intensity,intensity,intensity), CV_FILLED ); } } cvNamedWindow( "Source", 1 ); cvShowImage( "Source", src ); cvNamedWindow( "H-S Histogram", 1 ); cvShowImage( "H-S Histogram", hist_img ); cvWaitKey(0); } } cvCalcProbDensity Chia một biểu đồ bằng cách khác. void cvCalcProbDensity( const CvHistogram* hist1, const CvHistogram* hist2, CvHistogram* dst hist, double scale=255 ); hist1 biểu đồ đầu tiên (số chia) hist2 thứ hai biểu đồ dst_hist điểm đến biểu đồ scale yếu tố quy mô cho các biểu đồ điểm đến Hàm tính toán mật độ xác suất đối tượng từ hai biểu đồ như:

Vì vậy, các biểu đồ điểm đến thùng trong vòng ít hơn so với quy mô. cvClearHist Xóa biểu đồ. void cvClearHist( CvHistogram* hist ); hist Histogram 146

Hàm thiết lập tất cả các thùng biểu đồ 0 trong trường hợp của một biểu đồ dày đặc và loại bỏ tất cả các thùng biểu đồ trong trường hợp của một mảng thưa thớt. cvCompareHist So sánh hai biểu đồ dày đặc. double cvCompareHist( const CvHistogram* hist1, const CvHistogram* hist2, int method ); hist1 Các biểu đồ dày đặc đầu tiên hist2 Các biểu đồ thứ hai dày đặc method so sánh phương pháp, một trong những điều sau đây: CV_COMP_CORREL tương quan CV_COMP_CHISQR Chi-Quảng trường CV_COMP_INTERSECT Intersection CV_COMP_BHATTACHARYYA khoảng cách Hàm so sánh hai biểu đồ dày đặc bằng cách sử dụng các phương pháp quy định (H1 biểu thị đầu tiên biểu đồ, H2 thứ hai): • Correlation (method=CV_COMP_CORREL) *

where

where N is the number of histogram bins.

Chi-Square (method=CV_COMP_CHISQR) *

Intersection (method=CV_COMP_INTERSECT) *

Bhattacharyya distance (method=CV_COMP_BHATTACHARYYA) *

Hàm trả d (H1, H2). 147

Lưu ý: phương pháp CV_COMP_BHATTACHARYYA chỉ làm việc với biểu đồ bình thường. Để so sánh một biểu đồ thưa thớt hoặc thưa thớt cấu hình chung của các điểm trọng, xem xét sử dụng Hàm cvCalcEMD2. cvCopyHist Sao chép một biểu đồ. void cvCopyHist( const CvHistogram* src, CvHistogram** dst ); src Nguồn biểu đồ dst Pointer biểu đồ điểm đến Hàm này làm cho một bản sao của biểu đồ. Nếu con trỏ biểu đồ thứ hai * dst là NULL, biểu đồ mới có cùng kích thước như src được tạo ra. Nếu không, cả hai biểu đồ phải có bằng loại và kích cỡ. Sau đó, các Hàm sao chép các giá trị bin của biểu đồ nguồn đến đích biểu đồ và đặt giá trị bin cùng phạm vi như trong src. cvCreateHist Tạo một biểu đồ. CvHistogram* cvCreateHist( int dims, int* sizes, int type, float** ranges=NULL, int uniform=1 ); dims Số kích thước biểu đồ sizes mảng của các kích thước kích thước biểu đồ type định dạng biểu đồ đại diện: CV_HIST_ARRAY có nghĩa là các dữ liệu biểu đồ là đại diện- bực bội như một CvMatND mảng đa chiều dày đặc; CV_HIST_SPARSE có nghĩa là thưa thớt của anh dữ liệu togram được biểu diễn như là một mảng thưa thớt đa chiều CvSparseMat ranges mảng phạm vi cho các thùng biểu đồ. Ý nghĩa của nó phụ thuộc vào uniform parameter giá trị. Những dãy được sử dụng cho khi biểu đồ được tính toán hoặc backprojected xác định tương ứng với bin biểu đồ giá trị / tuple các giá trị từ đầu vào image (s) uniform cờ đồng nhất, nếu không phải 0, biểu đồ đã ngang bằng với nhau thùng và cho mọi 0 <= i < cDims phạm vi [i] là một mảng của hai con số thấp hơn và trên ranh giới thứ-i-ông togram kích thước. Toàn bộ phạm vi [thấp hơn, phía trên sau đó được chia thành làm mờ [i] bằng phần xác định phạm vi giá trị đầu vào thứ i-tuple cho mỗi thùng biểu đồ. Và nếu thống nhất = 0, sau đó yếu tố thứ i của các phạm vi mảng chứa mờ [i] 1 yếu tố: lower0, upper0, lower1, upper1 lower2, ... upperdims [i] -1 lowerj và upperj thấp hơn và trên ranh giới uple giá trị đầu vào thứ j-bin, thứ i tương ứng. Trong cả hai trường hợp, đầu vào giá trị vượt ra ngoài phạm vi chỉ định cho một bin biểu đồ không được tính cvCalcHist và đầy 0 trong bởi cvCalcBackProject 148

idx1) float cvGetHistValue 3D(hist. idx) hist Histogram idx0. idx0) float cvGetHistValue 2D(hist. idx0. (idx). idx0. idx1 ) ((float*)(cvPtr2D( (hist)->bins. idx1. (idx0). idx1. (idx0). float cvGetHistValue 1D(hist. (idx1). void cvGetMinMaxHistValue( const CvHistogram* hist. float* max value. Trong trường hợp của một biểu đồ thưa thớt Hàm tạo ra một bin mới và đặt nó là 0. idx0. (idx2). int* min idx=NULL. Mặc dù cvCalcHist và cvCalcBackProject có thể xử lý 8-bit hình ảnh mà không thiết lập phạm vi bin. idx2 ) ((float*)(cvPtr3D( (hist)->bins. float* min value. idx1. 0 )) #define cvGetHistValue_2D( hist. phạm vi bin biểu đồ phải được xác định thông qua Hàm cvSetHistBinRanges. 3D hoặc ND biểu đồ. idx3 Chỉ số thùng rác idx mảng của các chỉ số #define cvGetHistValue_1D( hist. idx ) ((float*)(cvPtrND( (hist)->bins. idx0. idx2) float cvGetHistValue nD(hist. 0 ))) #define cvGetHistValue_nD( hist. cvGetHistValue * D Trả về một con trỏ đến thùng biểu đồ. idx2. 2D. (idx0). idx0 ) ((float*)(cvPtr1D( (hist)->bins. hist Histogram min_value Con trỏ trỏ tới giá trị tối thiểu của biểu đồ max_value Con trỏ trỏ tới giá trị tối đa của biểu đồ min_idx Con trỏ trỏ tới các mảng của các tọa độ cho tối thiểu max_idx Con trỏ trỏ tới các mảng của các tọa độ cho tối đa 149 . cvGetMinMaxHistValue Tìm các thùng tối thiểu và tối đa biểu đồ. Nếu mảng ranges là 0. trừ khi nó đã tồn tại. họ giả định là ngươi cách đều nhau trong 0 đến 255 thùng. int* max idx=NULL ).Hàm tạo ra một biểu đồ của kích thước quy định và trả về một con trỏ đến việc tạo ra biểu đồ. 0 ))) #define cvGetHistValue_3D( hist. 0 ))) GetHistValue macro trả về một con trỏ vào thùng quy định của 1D. (idx1).

Hàm tìm thấy các thùng tối thiểu và tối đa biểu đồ và vị trí của họ. cvMakeHistHeaderForArray Làm cho một trong biểu đồ của một mảng. Trong số extremas nhau với cùng một giá trị tối thiểu chỉ số (trong từ điển để) được trả về. có tiêu đề và các thùng được phân bổ bởi người sử dụng thứ. idx0 ) \ cvGetReal1D( (hist)->bins. Trong trường hợp mức tối đa hoặc tối thiểu một số. idx1. int* sizes. idx3 Chỉ số thùng rác idx mảng của các chỉ số #define cvQueryHistValue\_1D( hist. Tất cả sản lượng đối số là tùy chọn. idx2. dims kích thước biểu đồ sizes mảng của các kích thước kích thước biểu đồ hist tiêu đề biểu đồ được khởi tạo bởi Hàm data mảng sẽ được sử dụng để lưu trữ các thùng biểu đồ ranges bin phạm vi biểu đồ. cvReleaseHist không cần phải được gọi sau. chẳng hạn là số tiền của thùng trở nên bằng các factor. int uniform=1 ). cvNormalizeHist Bình thường hóa các biểu đồ. double factor ). cvQueryHistValue*D Truy vấn giá trị của bin biểu đồ. int idx0) hist Histogram idx0. float QueryHistValue_1D(CvHistogram hist. đầu tiên trong từ điển để (extrema địa điểm) được trả về. hist con trỏ đến biểu đồ factor yếu tố chuẩn hóa Hàm bình thường hóa các thùng biểu đồ bằng cách mở rộng quy mô. void cvNormalizeHist( CvHistogram* hist. Chỉ có biểu đồ dày đặc có thể được khởi tạo cách. CvHistogram* hist. float** ranges=NULL. float* data. CvHistogram* cvMakeHistHeaderForArray( int dims. xem cvCreateHist uniform tính đồng nhất cờ. Hàm trả về hist. (idx0) ) 150 . xem cvCreateHist Hàm khởi tạo biểu đồ.

3D. Nếu *hist con trỏ đã được NULL. biểu đồ ND. (idx1). hist Histogram ranges mảng của các mảng phạm vi bin. (idx) ) Các macro trả về giá trị của bin quy định của 1D. hist con trỏ đến biểu đồ threshold Cấp ngưỡng Hàm xóa các thùng biểu đồ dưới ngưỡng quy định.#define cvQueryHistValue\_2D( hist. (idx0). void cvSetHistBinRanges( CvHistogram* hist. idx1 ) \ cvGetReal2D( (hist)->bins. hist đúp con trỏ đến biểu đồ phát hành Hàm phát hành (tiêu đề và dữ liệu) biểu đồ. void cvReleaseHist( CvHistogram** hist ). Phạm vi cho các thùng biểu đồ phải được thiết lập trước khi biểu đồ được tính hoặc backproject của biểu đồ được tính toán. idx2 ) \ cvGetReal3D( (hist)->bins. Con trỏ đến biểu đồ xóa bởi Hàm. có thể khởi tạo các phạm vi như. double threshold ). float** ranges. idx1. 2D. Hàm không có gì. cvSetHistBinRanges Thiết lập các giới hạn của các thùng biểu đồ. 151 . (idx1) ) #define cvQueryHistValue\_3D( hist. Cho biết thêm một mô tả chi tiết ranges các thông số và uniform xem Hàm cvCalcHist. idx0. cvThreshHist Ngưỡng biểu đồ. (idx2) ) #define cvQueryHistValue\_nD( hist. xem cvCreateHist uniform tính đồng nhất cờ. xem cvCreateHist Hàm là một Hàm độc lập để thiết lập phạm vi bin trong biểu đồ. idx ) \ cvGetRealND( (hist)->bins. void cvThreshHist( CvHistogram* hist. nếu bin không có mặt trong biểu đồ không có bài mới bin được tạo ra. int uniform=1 ). Trong trường hợp của một biểu đồ thưa thớt Hàm trả về 0. (idx0). idx0. cvReleaseHist Phát hành các biểu đồ.

1 Phát hiện và mô tả đối tượng 152 .Chương 3: cvaux. Các hàm mở rộng của Thị Giác Máy Tính 3.

tuy nhiên trên một số hệ thống trật tự cần phải được đảo ngược trước khi hiển thị hình ảnh (ShowImage làm điều này tự động). Nó cung cấp giao diện dễ dàng để: • Tạo ra và thao tác các cửa sổ có thể hiển thị hình ảnh và "nhớ" nội dung của họ (không có cần phải xử lý sơn lại các sự kiện từ hệ điều hành) • Thêm trackbars các cửa sổ. 4. CvTrackbarCallback onChange ). Hàm được sử dụng bởi ShowImage.1 Giao diện người dùng cvConvertImage Chuyển đổi một hình ảnh khác với một lật dọc tùy chọn. int count. 153 . xử lý các sự kiện chuột đơn giản cũng như commmands bàn phím • Đọc và ghi các hình ảnh đến / từ ổ đĩa hoặc bộ nhớ. int* value. đôi khi có một cần phải thử một số Hàm một cách nhanh chóng và hiển thị các kết quả.Chương 4: highgui. void cvConvertImage( const CvArr* src. src Nguồn hình ảnh. • Đọc video từ máy ảnh hoặc tập tin và ghi video vào một tập tin. Phải là một kênh hoặc 3-kênh 8-bit hình ảnh. Đây là những gì các mô-đun HighGUI đã được thiết kế cho. CvConvertImage Hàm chuyển đổi một hình ảnh khác và làm bật kết quả theo chiều dọc nếu mong muốn. CvArr* dst. dst Điểm đến hình ảnh. Cao cấp giao diện và I/O Trong khi OpenCV được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng quy mô đầy đủ và có thể được sử dụng trong phạm vi Hàm giàu khuôn khổ giao diện người dùng (chẳng hạn như Qt. trackbarName Tên của trackbar được tạo ra. flags Các cờ hoạt động: CV_CVTIMG_FLIP_lật các hình ảnh theo chiều dọc CV_CVTIMG_SWAP_RB Hoán đổi các kênh màu đỏ và màu xanh. windowName Tên của cửa sổ sẽ được sử dụng như một phụ huynh cho trackbar tạo ra. const char* windowName. WinForms hoặc ca cao) hoặc không có bất kỳ giao diện người dùng ở tất cả. Trong hình ảnh màu sắc OpenCV BGR kênh tự. int flags=0 ). cvCreateTrackbar Tạo ra một trackbar và gắn nó vào cửa sổ chỉ định int cvCreateTrackbar( const char* trackbarName.

Tối thiểu vị trí luôn luôn là 0. trackbarName Tên của trackbar. cvGetWindowHandle Được xử lý của cửa sổ theo tên của nó. cvDestroyWindow Phá hủy một cửa sổ. chỉ định một biến được syncronized với trackbar vị trí và Specidoanh nghiệp FDI một Hàm gọi lại được gọi là thay đổi vị trí trackbar. name Tên của cửa sổ bị phá hủy. CvGetTrackbarPos Hàm trả về vị trí hiện tại của các trackbar quy định. cvGetTrackbarPos Trả về vị trí trackbar. cvDestroyAllWindows Phá hủy tất cả các cửa sổ HighGUI. const char* windowName ). CvCreateTrackbar Hàm tạo ra một (hay còn gọi là thanh trượt hoặc phạm vi kiểm soát) trackbar với quy định tên và phạm vi. count vị trí tối đa của thanh trượt. onChange Pointer Hàm để được gọi là mỗi khi thay đổi vị trí thanh trượt. void* cvGetWindowHandle( const char* name ). Khi sáng tạo. void cvDestroyWindow( const char* name ). Các cvGetWindowHandle Hàm trả về cửa sổ xử lý bản địa (HWND trong trường hợp Win32 và GtkWidget trong trường hợp của GTK+). có giá trị sẽ phản ánh vị trí của thanh trượt. windowName Tên của cửa sổ đó là cha mẹ của trackbar. int cvGetTrackbarPos( const char* trackbarName. cvGetWindowName Lấy tên của cửa sổ bằng cách xử lý của nó. có thể được NULL nếu gọi lại là không cần thiết. void cvDestroyAllWindows(void). CvDestroyWindow Hàm phá hủy các cửa sổ với tên gọi. Trackbar tạo ra được hiển thị trên đỉnh của cửa sổ. name tên của cửa sổ. CvDestroyAllWindows Hàm phá hủy tất cả các HighGUI cửa sổ mở.value con trỏ đến một biến số nguyên. Hàm này nên được prototyped như void Foo(int). vị trí thanh trượt được xác định bởi biến này. CV_EXTERN_C_FUNCPTR( void (*CvTrackbarCallback)(int pos) ). 154 .

CvNamedWindow Hàm tạo ra một cửa sổ mà có thể được sử dụng như một trình giữ chỗ cho lứa tuổi và trackbars. int x. CvGetWindowName Hàm trả về tên của cửa sổ xử lý nguồn gốc của nó (HWND trong trường hợp của Win32 và GtkWidget trong trường hợp của GTK +). void cvMoveWindow( const char* name. Nếu nó không được gọi một cách rõ ràng bởi người sử dụng trước khi cửa sổ đầu tiên được tạo ra. width chiều rộng height chiều cao 155 . int flags ). int height ). name tên của cửa sổ để thay đổi kích cỡ. windowHandle Handle của cửa sổ. kích thước cửa sổ được tự động điều chỉnh để phù hợp với hình ảnh hiển thị (xem ShowImage). Cửa sổ tạo ra được gọi bằng tên của họ. cvInitSystem Khởi tạo HighGUI. char** argv ). bên trái y y phối hợp của các góc trên cùng. Nếu một cửa sổ với cùng tên đã tồn tại. cvResizeWindow Thiết lập kích thước cửa sổ. và người dùng không thể thay đổi kích thước cửa sổ bằng tay. flags cờ của cửa sổ. Hàm không có gì. x x phối hợp của các góc trên cùng. argv = NULL. void cvResizeWindow( const char* name. int y ). int cvNamedWindow( const char* name.const char* cvGetWindowName( void* windowHandle ). name tên của cửa sổ trong cửa sổ chú thích có thể được sử dụng như một định danh cửa sổ. Dưới Win32 không có cần phải gọi nó một cách rõ ràng. Theo X Window các đối số có thể được sử dụng để tùy chỉnh một nhìn của HighGUI cửa sổ và kiểm soát. nó được gọi là ngầm sau đó với argc = 0. name tên của cửa sổ để được di chuyển. lá cờ duy nhất được hỗ trợ là CV_WINDOW_AUTOSIZE. int cvInitSystem( int argc. cvNamedWindow Tạo một cửa sổ. argc Số của các đối số dòng lệnh argv mảng của các đối số dòng lệnh CvInitSystem Hàm khởi tạo HighGUI. Hiện nay. bên trái CvMoveWindow Hàm thay đổi vị trí của cửa sổ. cvMoveWindow Thiết lập vị trí của cửa sổ. Nếu đây là thiết lập. int width.

windowName Tên của cửa sổ. và param là người dùng định nghĩa tham số được truyền cho các cvSetMouseCallback Hàm cuộc gọi. nơi event là một trong CV_EVENT_*. CvSetMouseCallback Hàm thiết lập các Hàm gọi lại cho các sự kiện chuột xảy ra trong cửa sổ chỉ định. Hàm này nên được prototyped như void Foo(int event. void cvSetMouseCallback( const char* windowName. int y. 156 . x và y là đồng phối của con trỏ chuột trong hệ tọa độ hình ảnh (không phải cửa sổ tọa độ). int x. onMouse con trỏ đến các Hàm để được gọi là mỗi khi một sự kiện chuột xảy ra trong các quy định cửa sổ. cvSetMouseCallback Gán gọi lại cho các sự kiện chuột. void* param=NULL ). Tham số sự kiện là một trong những: CV_EVENT_MOUSEMOVE chuột phong trào CV_EVENT_LBUTTONDOWN lại nút xuống CV_EVENT_RBUTTONDOWN phải xuống CV_EVENT_MBUTTONDOWN Trung nút xuống CV_EVENT_LBUTTONUP lại nút lên CV_EVENT_RBUTTONUP phải nút lên CV_EVENT_MBUTTONUP Trung nút lên CV_EVENT_LBUTTONDBLCLK Còn lại bấm vào nút tăng gấp đôi CV_EVENT_RBUTTONDBLCLK nút phải nhấn đúp chuột CV_EVENT_MBUTTONDBLCLK Trung nút nhấp đúp chuột vào Các tham số flags là một sự kết hợp của: CV_EVENT_FLAG_LBUTTON trái nút nhấn CV_EVENT_FLAG_RBUTTON phải nút nhấn CV_EVENT_FLAG_MBUTTON Trung nút nhấn CV_EVENT_FLAG_CTRLKEY điều khiển phím nhấn CV_EVENT_FLAG_SHIFTKEY phím Shift ép CV_EVENT_FLAG_ALTKEY Alt phím được nhấn cvSetTrackbarPos Thiết lập vị trí trackbar. int flags. int pos ). void cvSetTrackbarPos( const char* trackbarName. const char* windowName.CvResizeWindow Hàm thay đổi kích thước của cửa sổ. flags là một sự kết hợp của CV_EVENT_FLAG_*. param người sử dụng xác định tham số được thông qua với Hàm gọi lại. CvMouseCallback onMouse. void* param).

Trả về mã của phím được nhấn hoặc -1 nếu không có phím nào được nhấn trước khi thời gian quy định trôi qua. trừ khi HighGUI được sử dụng trong một số môi trường chăm sóc xử lý sự kiện.trackbarName Tên của trackbar. Nếu hình ảnh là 16-bit số nguyên không dấu 32-bit. các giá trị pixel được nhân với 255.1] là ánh xạ tới [0255]. CvWaitKey Hàm chờ đợi cho sự kiện quan trọng vô hạn (delay<= 0) hoặc delay phần nghìn giây. Đó là. const CvArr* image ). nó được hiển thị như là. windowName Tên của cửa sổ đó là mẹ của trackbar. delay dừng trong mili giây. cvShowImage Hiển thị hình ảnh trong cửa sổ chỉ định void cvShowImage( const char* name. Nếu cửa sổ được tạo ra với cờ CV WINDOW AUTOSIZE sau đó hình ảnh được hiển thị với kích thước ban đầu của nó. CvSetTrackbarPos Hàm thiết lập vị trí của các trackbar quy định. int iscolor=CV LOAD IMAGE COLOR ). 4. iscolor loại màu sắc cụ thể của hình ảnh được tải: 157 . Lưu ý: Hàm này là phương pháp duy nhất trong HighGUI có thể lấy và xử lý các sự kiện. CvShowImage Hàm hiển thị hình ảnh trong cửa sổ chỉ định. pos vị trí mới. int cvWaitKey( int delay=0 ). tùy thuộc vào của nó sâu: Nếu hình ảnh 8-bit không dấu. Nếu hình ảnh là 32-bit floating-point. các điểm ảnh được chia cho 256. giá trị phạm vi [0. cvWaitKey Chờ đợi cho một phím được nhấn. phạm vi giá trị [0255 * 256] được ánh xạ tới [0255]. Hàm có thể quy mô hình ảnh. vì vậy nó cần được gọi là định kỳ cho xử lý sự kiện bình thường. name tên của cửa sổ. khôn ngoan là hình ảnh thu nhỏ để phù hợp với cửa sổ. filename tin Tên của tập tin để được nạp.2 Đọc / ghi hình ảnh và video cvLoadImage Tải một hình ảnh từ một tập tin như một IplImage. image hình ảnh được hiển thị. Đó là. IplImage* cvLoadImage( const char* filename.

int iscolor=CV LOAD IMAGE COLOR ). TIFF file TIFF. nếu có. filename Tên của tập tin. JPE · Thiết bị đồ họa . các kênh alpha. JPG.SR. được tước từ đầu ra hình ảnh. DIB . CvLoadImage Hàm tải hình ảnh từ các tập tin được chỉ định và trả về con trỏ đến hình ảnh được tải. PPM .PNG · Thiết bị hình ảnh định dạng . JPEG file JPEG. TIF Lưu ý rằng trong việc thực hiện hiện tại. PGM.SR.BMP. CvLoadImageM Hàm tải hình ảnh từ các tập tin được chỉ định và trả về con trỏ hình ảnh được tải. RAS . PGM. JPEG file JPEG.PNG · Thiết bị hình ảnh định dạng . PPM . cvSaveImage Tiết kiệm một hình ảnh vào một tập tin được chỉ định. cvLoadImageM Tải một hình ảnh từ một tập tin như một CvMat. Hiện tại. ví dụ: 4-kênh hình ảnh RGBA sẽ được nạp là RGB.CV_LOAD_IMAGE_COLOR các hình ảnh được tải buộc phải là một hình ảnh 3-kênh màu CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE hình ảnh được tải buộc phải là màu xám CV_LOAD_IMAGE_UNCHANGED hình ảnh được tải sẽ được nạp như là. filename Tên của tập tin để được nạp. TIFF file TIFF. CvMat* cvLoadImageM( const char* filename. int cvSaveImage( const char* filename. TIF Lưu ý rằng trong việc thực hiện hiện tại. const CvArr* image ). RAS . các kênh alpha. iscolor loại màu sắc cụ thể của hình ảnh được tải: CV_LOAD_IMAGE_COLOR các hình ảnh được tải buộc phải là một hình ảnh 3-kênh màu CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE hình ảnh được tải buộc phải là màu xám CV_LOAD_IMAGE_UNCHANGED hình ảnh được tải sẽ được nạp như là. DIB . JPG. urrently các định dạng tập tin sau đây được hỗ trợ: · Windows bitmap .BMP.PBM. 158 . JPE · Thiết bị đồ họa . định dạng tập tin sau đây được hỗ trợ: · Windows bitmap . Sun rasters . Sun rasters . ví dụ: 4-kênh hình ảnh RGBA sẽ được nạp là RGB.PBM. nếu có. được tước từ đầu ra hình ảnh.

capture cấu trúc quay video. Xem VideoCodecs đối với một số thảo luận về những gì mong đợi và làm thế nào để chuẩn bị các tập tin video của bạn. xem LoadImage. trên Linux ffmpeg được sử dụng và trên Mac OS X kết thúc trở lại QuickTime. filename Tên của file video. double cvGetCaptureProperty( CvCapture* capture. Ngày của Windows HighGui sử dụng video cho Windows (VFW). cvCaptureFromCAM Khởi tạo thu giữ một đoạn video từ máy ảnh. hoặc sử dụng phổ quát cvSave để lưu các hình ảnh định dạng XML hoặc YAML. Để phát hành cấu trúc. 3 kênh (với BGR 'kênh theo thứ tự) hình ảnh có thể được lưu bằng cách sử dụng Hàm này. cvCaptureFromFile Khởi tạo thu giữ một đoạn video từ một tập tin. CvCaptureFromCAM Hàm phân bổ và khởi tạo cấu trúc CvCapture đọc hình ảnh video từ máy ảnh. Nếu định dạng. Hiện nay. cvGetCaptureProperty Được tính chất quay video. Sau khi cơ cấu phân bổ không được sử dụng nữa. Nếu chỉ có một máy ảnh hoặc nó không có vấn đề gì máy ảnh được sử dụng -1 có thể được thông qua.image hình ảnh được lưu lại. Codec và các định dạng file được hỗ trợ phụ thuộc thư viện kết thúc trở lại. 159 . CvCaptureFromFile Hàm phân bổ và khởi tạo các cấu trúc CvCapture để đọc các dòng video từ các tập tin được chỉ định. Các CvCapture cấu trúc không có một giao diện công chúng và chỉ được sử dụng như một tham số cho các Hàm quay video. sử dụng ReleaseCapture. Chỉ có duy nhất 8-bit kênh. index chỉ số của máy ảnh được sử dụng. nó nên được phát hành bởi các ReleaseCapture Hàm. sử dụng cvCvtScale và cvCvtColor để chuyển đổi nó trước khi lưu. hai giao diện máy ảnh có thể được sử dụng trên Windows: Video cho Windows (VFW) và hình ảnh Thư viện Matrox (MIL) và hai trên Linux: V4L và FireWire (IEEE1394). độ sâu hoặc kênh thứ tự là khác nhau. CvCapture Quay video cấu trúc. typedef struct CvCapture CvCapture. CvSaveImage Hàm lưu lại hình ảnh các tập tin được chỉ định. int property id ). Các định dạng hình ảnh được chọn dựa trên phần mở rộng filename. CvCapture* cvCaptureFromCAM( int index ). CvCapture* cvCaptureFromFile( const char* filename ).

Mục đích của Hàm này là để lấy khung hình một cách nhanh chóng để syncronization có thể xảy ra nếu nó có để đọc từ một số máy ảnh cùng một lúc. cvQueryFrame Lấy và trả về một khung hình từ máy ảnh hoặc tập tin. 1 kết thúc của bộ phim) CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH Chiều rộng của khung hình trong dòng video CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT Chiều cao của khung hình trong dòng video CV_CAP_PROP_FPS Frame rate CV_CAP_PROP_FOURCC 4-mã ký tự của các codec CV_CAP_PROP_FRAME_COUNT Số khung hình trong các file video CV_CAP_PROP_BRIGHTNESS độ sáng của hình ảnh (chỉ dành cho máy ảnh) CV_CAP_PROP_CONTRAST tương phản của hình ảnh (chỉ dành cho máy ảnh) CV_CAP_PROP_SATURATION độ bão hòa của hình ảnh (chỉ dành cho máy ảnh) CV_CAP_PROP_HUE HUE của hình ảnh (chỉ dành cho máy ảnh) CvGetCaptureProperty Hàm lấy tài sản quy định của máy ảnh hoặc video tập tin. cvGrabFrame Lấy các khung hình từ máy ảnh hoặc tập tin. 160 . CvGrabFrame Hàm lấy khung hình từ máy ảnh hoặc tập tin. nhưng trong một cuộc gọi. RetrieveFrame nên được sử dụng. IplImage* cvQueryFrame( CvCapture* capture ). capture cấu trúc quay video. Các khung hình nắm lấy không tiếp xúc bởi vì họ có thể được lưu trữ trong một định dạng nén (như được định nghĩa bởi các máy ảnh / driver). Để lấy khung nắm lấy.property_id tài sản sở hữu. capture cấu trúc quay video. void cvReleaseCapture( CvCapture** capture ). Khung nắm lấy lưu trữ nội bộ. Trong trường hợp lỗi. giải nén nó và trả về nó. Có thể một trong những điều sau đây: CV_CAP_PROP_POS_MSEC mili giây Phim vị trí hiện tại trong mili giây hoặc dấu thời gian quay video CV_CAP_PROP_POS_FRAMES 0-dựa trên chỉ số của khung hình để được giải mã / bắt tiếp theo CV_CAP_PROP_POS_AVI_RATIO tương đối vị trí của file video (0 . CvQueryFrame Hàm lấy một khung hình từ một file máy ảnh hoặc video. cvReleaseCapture Phát hành các cấu trúc CvCapture. capture con trỏ cấu trúc chụp video. trả lại giá trị có thể được NULL.bắt đầu của bộ phim. int cvGrabFrame( CvCapture* capture ). Những hình ảnh trở về không nên được phát hành hoặc sửa đổi bởi người sử dụng. Hàm này chỉ là một sự kết hợp của GrabFrame và RetrieveFrame.

cvSetCaptureProperty Thiết lập thuộc tính quay video. CV_CAP_PROP_POS_FRAMES. Những hình ảnh trở về không nên được phát hành hoặc sửa đổi bởi người sử dụng. CvRetrieveFrame Hàm trả về con trỏ đến hình ảnh nắm lấy với GrabFrame Hàm. capture cấu trúc quay video. Currently Hàm hỗ trợ các file video chỉ: CV_CAP_PROP_POS_MSEC . int property id. Có thể một trong những điều sau đây: CV_CAP_PROP_POS_MSEC mili giây Phim vị trí hiện tại trong mili giây hoặc dấu thời gian quay video CV_CAP_PROP_POS_FRAMES 0-dựa trên chỉ số của khung hình để được giải mã / bắt tiếp theo CV_CAP_PROP_POS_AVI_RATIO tương đối vị trí của file video (0 . capture cấu trúc quay video. IplImage* cvRetrieveFrame( CvCapture* capture ). CV_CAP_PROP_POS_AVI_RATIO. giá trị trả về có thể là NULL. CvSetCaptureProperty Hàm thiết lập các tài sản quy định thu video. cvCreateVideoWriter 161 . int cvSetCaptureProperty( CvCapture* capture. NB Hàm này hiện đang không làm gì khi sử dụng tải về CVS mới nhất trên Linux FFMPEG (các nội dung Hàm ẩn nếu 0 được sử dụng và trả lại). cvRetrieveFrame Được các hình ảnh chụp lấy với cvGrabFrame. property_id tài sản sở hữu. double value ). 1 kết thúc của bộ phim) CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH Chiều rộng của khung hình trong dòng video CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT Chiều cao của khung hình trong dòng video CV_CAP_PROP_FPS Frame rate CV_CAP_PROP_FOURCC 4-mã ký tự của các codec CV_CAP_PROP_BRIGHTNESS độ sáng của hình ảnh (chỉ dành cho máy ảnh) CV_CAP_PROP_CONTRAST tương phản của hình ảnh (chỉ dành cho máy ảnh) CV_CAP_PROP_SATURATION độ bão hòa của hình ảnh (chỉ dành cho máy ảnh) CV_CAP_PROP_HUE HUE của hình ảnh (chỉ dành cho máy ảnh) value giá trị của tài sản.bắt đầu của bộ phim.Hàm cvReleaseCapture phát hành cấu trúc CvCapture giao CaptureFromFile hoặc CaptureFromCAM. Trong trường hợp của một lỗi.

const IplImage* image ). filename Tên của các tập tin video đầu ra. int is color=1 ). CvReleaseVideoWriter Hàm kết thúc bằng văn bản cho tập tin video và phát hành. Xem VideoCodecs đối với một số thảo luận về những gì mong đợi. writer Video của cấu trúc image Khung bằng văn bản CvWriteFrame Hàm viết / gắn thêm một khung hình vào một tập tin video. 'I'. CvVideoWriter* cvCreateVideoWriter( const char* filename. int fourcc. cấu truc. các bộ mã hóa sẽ mong đợi và mã hóa các khung màu. CV_FOURCC ('P'.. Dưới Win32. Ví dụ. 'G') là một chuyển động-jpeg mã hóa . nếu không nó sẽ làm việc với màu xám khung (lá cờ hiện đang được hỗ trợ trên chỉ dành cho Windows).. 162 . 'M'. '1') là một MPEG-1 codec. frame_size kích thước của khung hình video. cvReleaseVideoWriter Phát hành các nhà văn AVI. Codec và các định dạng file được hỗ trợ phụ thuộc vào các thư viện kết thúc trở lại. typedef struct CvVideoWriter CvVideoWriter. nếu 0 được thông qua trong khi sử dụng một tên tập tin avi nó sẽ tạo ra một nhà văn video tạo ra một file avi không nén. trên Linux ffmpeg được sử dụng và trên Mac OS X kết thúc trở lại là QuickTime. Trên Windows HighGui sử dụng Video cho Windows (VFW).Tạo ra các nhà văn tập tin video. cvWriteFrame Viết một khung vào một tập tin video. fourcc 4-mã ký tự của các codec được sử dụng để nén các khung hình. 'P'. double fps. CvSize frame size. Theo Win32 có thể vượt qua -1 để lựa chọn phương pháp nén và thêm compression các thông số từ hộp thoại. int cvWriteFrame( CvVideoWriter* writer. CvCreateVideoWriter Hàm tạo ra các cấu trúc nhà văn video. fps khung hình của các dòng video tạo ra. CV FOURCC ('M'. void cvReleaseVideoWriter( CvVideoWriter** writer ). is_color Nếu nó không phải là không. writer Pointer cấu trúc nhà văn tập tin video. 'J'.

163 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful