Hoe ziet ons leven op aarde er op de korte en langere termijn uit?

bachelor

Future Planet Studies

2012/2013

uva.nl

u v a nl/b a ch e lo rs w w w.nl/ Meer weten? hting www.nl/b a ch e lo rs 2 .UVa.Voorlichtingskalen UVa Bachelordag 2012 zaterdag 26 maart der UVa ProeFstUderen proeFStuderen KijK op www. u v a .nl/Voorlic w w w..uva.

inschrijving en kosten Meer weten? 4 5 11 12 15 ColoFon 6 Ontwerp Crasborn grafisch ontwerpers bno 6 Opmaak raadHuis voor creatieve communicatie 6 Coverbeeld lizzy kalisvaart Redactie afdeling Communicatie FnWi. oktober 2011 aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. w w w. u v a . nl/b a ch e lo rs 3 . jouw toekomst De opleiding in detail Bachelor en dan? Toelating. uva universiteit van amsterdam.Future Planet Studies Inhoudsopgave Onze planeet.

Ook met het oog op jouw toekomstige baan zit je in deze omgeving goed. Naast de colleges vindt veel onderwijs plaats in kleine werkgroepen. of die nu nationaal of internationaal zijn. mensen. Natuur en gezondheid of Economie en maatschappij) en je geïnteresseerd bent in zowel de maatschappijwetenschappen als de natuurwetenschappen. centrum van cultuur en media en internationaal knooppunt van bedrijven en instellingen. 6 In de eerste twee jaar komen verschillende thema’s aan de orde. Na je bachelor heb je. u v a . Internationaal denken wordt je tweede natuur dankzij gastdocenten van internationale organisaties en de mogelijkheid om een semester in het buitenland te studeren. Je kiest een studiepad dat past bij je talent.Onze planeet. In Amsterdam vind je vele bedrijven die een link hebben met je studie. symposia en excursies. Kiezen voor de UvA betekent kiezen voor een intellectuele uitdaging in een kosmopolitische omgeving: de stad Amsterdam. De UvA is een eigentijdse universiteit met een rijke historie. toegang tot disciplinaire en interdisciplinaire masters. op dezelfde voet doorgaan als nu? En de aarde op dezelfde manier blijven inrichten en gebruiken zoals we dat nu doen? Is het zinvol om veel geld uit te geven aan het voorkomen van klimaatverandering? Hoe kunnen we zeewater gebruiken als drinkwater? Hoe stimuleren wij de productie en het gebruik van duurzame energie? Bij Future Planet Studies gebruik je kennis niet alleen vanuit de natuurwetenschappen. inspirerende. dus een stageplek is niet moeilijk te vinden. Jouw studie? Is Future Planet Studies iets voor jou? Wel als je een vwo-diploma hebt (met het profiel Natuur en techniek. Veel gelijkgestemde en gemotiveerde medestudenten die houden van discussiëren en creatief nadenken. w w w. In het tweede jaar kies je een specialisatie (major) en 6 6 6 6 6 6 in het derde jaar word je gestimuleerd een periode in het buitenland te studeren en doe je een interdisciplinair onderzoek. maar juist ook vanuit de maatschappij. Uniek is deze combinatie van breed studeren en specialiseren. vibrerende global village die een prima uitvalsbasis vormt voor je verdere toekomstplannen. belangstelling en ambities. Je hebt een veelzijdige belangstelling en wilt graag antwoorden formuleren op vragen over de toekomst van de aarde. Juist voor Future Planet Studies is het van belang dat Amsterdam een wereldstad is: een intrigerende. op basis van je specialisatie (majorkeuze).en gedragswetenschappen. Samen met je medestudenten ga je aan de slag om oplossingen te bedenken voor uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan. Waarom Future Planet Studies aan de uva? 6 Future Planet Studies is een brede internationaal georiënteerde studie die alleen aan de UvA gegeven wordt. Een omgeving die je kansen en ervaringen biedt die tijdens je studie en voor je toekomst van onschatbare waarde zijn. nl/b a ch e lo rs 4 . jouw toekomst Hoe ziet ons leven op aarde er op de korte en langere termijn uit? Kunnen wij. waarbij je kunt rekenen op persoonlijke begeleiding en advies van tutoren en studieadviseurs.

economische. thematisch onderwijs. dagen uit en verwachten van de studenten een actieve studiehouding.De opleiding in detail Future Planet Studies is een track van de bacheloropleiding Bèta-gamma en duurt drie jaar. Daarnaast ga je op excursie om het energievraagstuk . De menselijke consumptie neemt zodanige vormen aan dat de voorraad fossiele brandstoffen uitgeput dreigt te raken en de CO2-uitstoot tot onnatuurlijke klimaatveranderingen leidt. De explosieve groei van de wereldbevolking legt een grote druk op de planeet. In een practicum pas je de verworven theorie toe in de praktijk en doe je bijvoorbeeld experimenten in laboratoria. Uiteindelijk maak je samen met je medestudenten een ontwerp voor een innovatieve leefomgeving waarin zoveel mogelijk aspecten op realistische wijze worden gecombineerd. In het tweede semester staat het thema: “Kwaliteit van leven” centraal. ecologische en duurzame aspecten aan de orde. Denk hierbij aan een bezoek aan bijvoorbeeld een bruinkoolgroeve of een kerncentrale. Daarnaast besteed je ongeveer 20 uur per week aan het voorbereiden van colleges. In het eerste semester maak je een keuze of je de bèta of de gamma richting op wilt binnen je programma van Future Planet Studies. het tweede semester van februari tot eind juni. w w w. het bedrijfsleven en milieuorganisaties.dat nauw samenhangt met het klimaatvraagstuk . tentamens. essay. menselijke en economische factoren allemaal hun kracht op uitoefenen. Het eerste semester loopt van september tot eind januari. practica. Je houdt interviews en analyseert de verschillende meningen van belanghebbenden zoals de overheid. werkstuk of traditioneel tentamen. schrijfopdrachten en presentaties. werkcolleges. Het eerste semester wordt het thema: “Toekomstige uitdagingen. De groepen zijn over het algemeen niet groter dan 20 studenten. De thema’s die binnen Future Planet Studies aan bod komen vragen veelzijdigheid. of oefen je je academische vaardigheden. Docenten geven interactief college. Onderwijsvormen Bij Future Planet Studies krijg je te maken met hoorcolleges. Elk jaar is opgebouwd uit twee semesters van 20 weken en omvat 60 studiepunten. moet je deze vanuit meerdere perspectieven benaderen. Future Planet Studies is daarmee bij uitstek een interdisciplinaire opleiding. alle collegereeksen worden afgesloten met één of meerdere toetsen. Hiermee kun je een duidelijk accent aanbrengen binnen je programma.aan de hand van een concrete casus te bestuderen. u v a . Je onderzoekt hoe we naar een kwalitatief hoogwaardige planeet toe kunnen werken en je behandelt vragen als: wat is eigenlijk kwaliteit van leven. Tijdens werkcolleges maken studenten opdrachten en bespreken deze onderling en met docenten. nl/b a ch e lo rs 5 . Het eerste jaar Elk semester staat in het teken van een actueel thema. en wie bepaalt dat? Kan het creëren van een kwalitatief hoogwaardige menselijke samenleving samengaan met het beschermen van natuurlijke kwaliteit of bestaat er altijd een spanningsveld tussen milieu en ontwikkeling? In de colleges en werkgroepen ga je in op deze vragen en ontwikkel je begrip voor verschillende benaderingen van kwaliteit van leven. Om tot oplossingen te komen voor complexe actuele vraagstukken. Gemiddeld heb je 20 contacturen per week. Naast het gezamenlijke kernprogramma volg je dan bèta of gamma profielvakken. innovatieve oplossingen” behandeld. maar vooral vanuit maatschappelijk relevante thema’s. stimuleren. Het onderwijsprogramma van Future Planet Studies is intensief. excursies en digitaal onderwijs. Bij hoorcolleges luisteren zo’n 75 studenten in een auditoriumzaal naar de docent en maken aantekeningen. Dat kan zijn in de vorm van een presentatie. Daarbij komen sociale. Je bestudeert de materie niet alleen vanuit vakken. Een belangrijke vraag die hier aan de orde komt is: hoe creëren we een duurzaam evenwicht in het precaire aardse systeem? De aarde is een zelfregulerend systeem waar ecologische.

daarnaast krijg je de opdracht om in een groepje een toekomstscenario te ontwerpen met als centrale vraag: hoe ziet de wereld er in 2039 uit? w w w. duurzame ontwikkeling is een veelgebruikt begrip en heeft betrekking op een veelheid aan menselijke activiteiten die een impact hebben op de omgeving. is hoe we onze leefomgeving. u v a . de planeet aarde. uitgangspunt is de constatering dat onder andere de ongelijkheid tussen volkeren. uitputting van grondstoffen en versnelde klimaatverandering staan we op een keerpunt in ons bestaan. Een major is het specialisatiedeel van Future Planet Studies dat je in het tweede en derde jaar van je studie volgt.Aan het eind van het eerste jaar kies je je hoofdrichting/specialisatie: de major. verder houd je je onder andere bezig met de volgende vragen: 6 Hoe wordt het concept duurzaamheid gebruikt in verschillende wetenschappelijke disciplines? 6 Wat zijn de technologische mogelijkheden voor het omgaan met grondstoffen en energie op een manier dat deze niet (binnen afzienbare tijd) opraken? 6 aan welke sociaal-politieke voorwaarden moet worden voldaan om deze mogelijkheden te kunnen verwerkelijken? Het onderwijs bestaat uit elke week een werkgroep en een aantal hoorcolleges. politicologie en systeemdynamica. nl/b a ch e lo rs 6 . in het vak duurzame dynamiek komt deze agenda 21 uitgebreid aan bod. in deze agenda worden 36 doelen genoemd die moeten bijdragen aan duurzaamheid en ontwikkeling. een vak belicht I Duurzame dynamiek in het vak duurzame dynamiek wordt een aantal onderwerpen onderzocht vanuit uiteenlopende disciplines als de ecologie. zo hebben de verenigde naties in 1992 een agenda voor de 21e eeuw opgesteld ook wel agenda 21 genoemd. is ook bepalend voor de master die je na de bachelor kunt volgen.en derdejaars niveau. Je kunt kiezen uit de volgende majors: 6 Aardwetenschappen 6 Bedrijfskunde 6 Ecologie 6 Kunstmatige intelligentie 6 Politicologie 6 Rechten 6 Sociale geografie & Planologie een vak belicht I Toekomstperspectief voor de aarde in dit natuurwetenschappelijke vak ga je in op de meest belangrijke onderwerpen binnen de ecologie en de aardwetenschappen. een grote uitdaging waar we ons voor gesteld zien. sociologie. De major die je kiest. door ongekende bevolkingsgroei. waar de begrippen behandeld worden. om inzicht te krijgen in de relatie tussen mens en de aarde. in dit vak komen onder andere de volgende vragen aan de orde: 6 Hoe dynamisch is de aarde? 6 Welke levenscycli spelen een essentiële rol in het leven voor de mens? 6 Welke impact heeft het menselijk bestaan op onze planeet aarde? 6 Wat is biodiversiteit en waarom is het belangrijk? naast de wekelijkse hoorcolleges. wordt er in kleine tutorgroepen dieper op de verschillende onderwerpen ingegaan. Iedere major bestaat uit een samenhangend pakket van vakken op tweede. zodanig kunnen inrichten dat het een plek blijft waar wij ook in de toekomst een goed bestaan kunnen leiden. het voortbestaan van honger. Chemie. onveiligheid en analfabetisme en de aantasting van het milieu en klimaat met elkaar samenhangen.

Zo kun je vanuit je eigen specialisatie een nuttige bijdrage leveren aan het interdisciplinair onderzoek dat je gezamenlijk uitvoert. Internationale lezingen twee keer per jaar biedt de opleiding een speciaal programma van lezingen aan om het thema van het semester in te leiden. robbert dijkgraaf (president van de koninklijke nederlandse akademie van Wetenschappen. studeren in het buitenland of een vervolgopleiding. In een team van drie studenten ga je aan de slag met een zelfgekozen. dr. voer je in het laatste semester zelfstandig een onderzoek uit. Zijn we technisch en politiek eigenlijk wel in staat om het water in goede banen te leiden? Zo ja. In het tweede jaar krijg je bij Future Planet Studies vakken rond de thema’s Food en Water: Food Hoe garanderen we voldoende en veilige voeding voor alle mensen op de wereld? Is biobrandstof een goede oplossing voor het energieprobleem? Of spannen we het paard achter de wagen wanneer we gewassen verbouwen voor brandstof in plaats van voor voedselvoorziening? Onderwijs over dit thema wordt gegeven in Engelstalige hoorcolleges en werkgroepen. Wubbo. Bekende sprekers tijdens de afgelopen studiejaren waren: dr. Eenmaal terug uit het buitenland. prof. Eén van de laatste vakken is het interdisciplinaire onderzoeksproject. u v a . j. nl/b a ch e lo rs 7 . je wordt zo in staat gesteld om met experts uit de wetenschap en praktijk op inspirerende wijze van gedachten te wisselen. ontvang je het bachelordiploma en de titel Bachelor of Science (BSc). Daarin laat je voor een afgebakend thema zien dat je op basis van je theoretische kennis en onderzoekservaring tot een overtuigende nieuwe visie komt op hoe we onze kansen in de toekomst kunnen benutten en tegelijkertijd de omgeving duurzaam in balans kunnen houden. de sprekers zijn internationaal gerenommeerde experts die hun visies op belangwekkende thema’s van deze tijd presenteren. Dit bevordert je internationale oriëntatie en helpt je om een netwerk op te bouwen dat niet stopt bij de grenzen van Nederland. daarna ga je zelf aan de slag met de thema’s. Dit biedt een voorbereiding op een Engelstalige afstudeerscriptie. alexander rinnooy kan (voorzitter van de sociaal economische raad en uva-hoogleraar). De vraagstukken waarmee studenten Future Planet Studies zich bezighouden. Je doet hiervan verslag en geeft je bevindingen weer in een eindwerkstuk: je bachelorthesis. Als je alle onderdelen van de bachelor met succes hebt afgerond. moeten we dat dan ook willen? De vakken worden geheel in het Engels gegeven en bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen. Daarnaast ga je het laboratorium in om zelf genetisch gemanipuleerd voedsel te maken. louise Fresco (hoogleraar duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief en oud-directeur World Health organization en prof. zij bespreken welke fundamentele stappen gezet moeten worden om de kwaliteit van onze samenleving in brede zin te kunnen waarborgen. erwin kroll (knmi) en prof. Zeker gezien de verwachte klimaatveranderingen en de nog altijd groeiende wereldbevolking. w w w. interdisciplinair thema. de thema’s worden in een actueel perspectief geplaatst en begrijpelijk gemaakt voor de studenten. Daarnaast volg je nog een aantal Future Planet Studies vakken met daarin onder meer aandacht voor Academic English. Het derde jaar Het derde jaar is een specialisatiejaar waarin je je voorbereidt op de master en vakken volgt van de door jouw gekozen major. ir. dr. uva-hoogleraar mathematische natuurkunde).Het tweede jaar In het tweede studiejaar start je met het onderwijs van je gekozen major/specialisatie. ockels (hoogleraar duurzame technologie tu delft). dhr. Ook de colleges van gastdocenten uit internationaal opererende organisaties vormen hiervoor een stimulans. Dit onderzoek kan de vorm aannemen van een stage. spelen zich wereldwijd af en daarom is internationaal denken van belang. De opleiding stimuleert je om gedurende dit jaar een aantal relevante vakken te volgen aan een buitenlandse universiteit. dr. Water De beschikbaarheid en het verbruik van water staan hoog op de agenda.

filosofische en actuele thema’s. zie www. Creativity. ‘Tutors’ zijn jonge wetenschappers die zijn afgestudeerd in een bètaof gammadiscipline. Voor begeleiding bij andere zaken die studiebepalend kunnen zijn. Het honoursprogramma bestaat onder meer uit een keuze uit de interdisciplinaire werkgroepen Power and Change.uva. culturele. De bachelorfase vormt hiermee ook een mooie opstap naar een van de Engelstalige onderzoeksmasters waarin je met je bachelordiploma kunt instromen. Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan interdisciplinaire colleges en minors. De omvang van het honoursprogramma is in totaal 30 studiepunten aan extra vakken die je tijdens je driejarige bacheloropleiding volgt. u v a . De mogelijkheid om in de specialisatiefase (het derde jaar) vakken te volgen aan een buitenlandse universiteit. Dit interdisciplinaire honoursprogramma biedt je een unieke kans je breed te ontwikkelen en je te verdiepen in wetenschappelijke. kun je altijd contact opnemen met de studieadviseur. Daarnaast krijg je onderwijs in Academic English om je voor te bereiden op een Engelstalige afstudeerscriptie en studeren in het buitenland tijdens het derde jaar. krijg je naast het bachelordiploma een honoursdiploma uitgereikt.uva. Om op internationaal niveau te kunnen denken en werken. Ethics.5 haalt en binnen drie jaar afstudeert. Dark Side of Democracy. helpt je bovendien een internationaal netwerk op te bouwen. krijg je in de loop van je studie steeds vaker te maken met Engelstalig studiemateriaal. Je begint met het lezen van boeken of artikelen in het Engels. Inspirerende hoogleraren en docenten verzorgen colleges waarin een thema vanuit een interdisciplinair perspectief behandeld wordt. nl/b a ch e lo rs 8 . Philosophy of Technology.nl/keuzeonderwijs Internationaal studeren Bij Future Planet Studies draait het om onderwerpen die van mondiaal belang zijn. De studieadviseur houdt ook je studievoortgang in de gaten. Enkele voorbeelden van interdisciplinaire collegecycli zijn: 6 Geheime praktijken 6 Macht en onmacht in het Midden-Oosten 6 Wetenschapsgeschiedenis 6 Big History 6 Islamitische kunst en architectuur 6 Sport: Olympische Spelen in Nederland 6 China 6 Quantumlessen 6 Brein 6 Zeker Weten?! Wetenschapsbeoefening en de technologische samenleving 6 Soliya. Learning Lab. Als je voor alle reguliere en extra vakken minimaal een 7. Honoursprogramma Ben je op zoek naar een extra uitdaging? Wil en kun je meer dan het reguliere studieprogramma van je vraagt? In aanvulling op de bachelortrack Future Planet Studies kun je deelnemen aan het honoursprogramma voor studenten Future Planet Studies.iis.nl/honoursprogramma Studiebegeleiding In elk studiejaar word je begeleid door ‘tutors’ bij het schrijven van papers en het uitvoeren van onderzoek en opdrachten tijdens werkgroepen en practica.Minor en keuzeruimte Naast het vastgestelde curriculum kun je extra keuzevakken volgen. www. Dan beluister je colleges van gastsprekers in het Engels. Masters of Suspicion en Retorica. w w w. maatschappelijke. Vervolgens leer je zelf een presentatie te geven in deze taal. Daarnaast discussieer je met medestudenten in kleine discoursgroepen of doe je eigen onderzoek. De internationale oriëntatie van het programma blijkt onder meer uit de veldexcursies in het buitenland en de gastdocenten vanuit internationale organisaties.en masterkeuze. Zij kunnen je ook adviseren bij je major. biedt zonodig extra begeleiding en adviseert over de studie en het studeren. Conflict and dialogue between the West and the Islamic world Voor het volledige interdisciplinaire keuzeaanbod.

Science Park Amsterdam is gelegen aan de oostelijke kant van Amsterdam in Watergraafsmeer en goed bereikbaar met het openbaar vervoer.en keuzevakken (eventueel in het buitenland) Studiepunten 6 6 6 6 6 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 3 30 6 3 6 6 3 6 6 54 w w w. u v a .locatie en faciliteiten Future Planet Studies is gevestigd in het nieuwe faculteitsgebouw op het Science Park Amsterdam. Naast moderne collegezalen en laboratoria vind je hier uiteraard ook computer. biedt de campus genoeg mogelijkheden tot ontspanning. Blackboard (met nuttige studie-informatie. Als UvA-student krijg je je eigen computeraccount en webspace. Je vindt er niet alleen een espressobar en cafés. collegesheets. soms collegedictaten) en Studieweb (onder andere voor het aanmelden voor colleges en tentamens). maar ook sportcentrum Universum. Opbouw bachelor eerste jaar (propedeuse) toekomstige uitdagingen. onder andere dankzij het nieuwe treinstation Amsterdam Science Park. innovatieve oplossingen toekomstperspectief voor de aarde klimaatverandering & zeespiegelstijging energie transities kwaliteit van leven virtual globe Wetenschapsfilosofie & visieontwikkeling duurzame dynamiek verzamelen. visualiseren & analyseren Bèta profielvakken analyse ipCC rapport natuurrampen Gamma profielvakken toekomstperspectief voor de samenleving economisch perspectief Tweede jaar Food production Water Quality research proposal majorvakken Bèta profielvakken World ecosystems digital earth i Water management Gamma profielvakken World Food system Future Food Water governance Derde jaar interdisciplinair project major.en studieruimtes waar je zelfstandig kunt werken. nl/b a ch e lo rs 9 . Door in te loggen op MijnUvA heb je direct toegang tot je studentenmail. En als je klaar bent met studeren.

de toekomst? al sinds mensenheugenis een fascinatie. de trends op het gebied van voedsel. dit besef zonk bij mij pas na enkele goede colleges in.Future Planet Studies door de ogen van… Kim Buisman. dus een wetenschappelijke benadering is niet meer dan logisch. energie.’ ‘Hoe is het mogelijk een studie te volgen over een onbekend onderwerp? andersom geredeneerd: mensen speculeren hoe dan ook over de toekomst. de onderwerpen die in de kroeg bij velen heftig gebrul veroorzaken. maar de visie draag ik mee vanuit het globale inzicht van Future planet studies. met dit perspectief kies ik een specialisatie en maak zo een gedeelte van het systeem mijn terrein. zodat wij de noodzaak van verandering inzien? Het lijkt alsof de kennis slechts bij weinigen binnenkomt en zo snel mogelijk ontkoppeld wordt van daden. de bizarheid van dit feit krijgt tijdens het eerste jaar Future planet studies steeds tastbaardere vormen. Wij mensen zijn een sterk geëvolueerde apensoort die adaptief blijft door de lange termijn in beslissingen mee te nemen.’ ‘maar wat kan een Future planet-student dan bijdragen? de kennis van hen die al tientallen jaren langer nadenken heb ik aangehoord en tot me laten doordringen. omdat het nodig is. ik zie studeren als een instrument om de wereld in te trekken met je eigen doel en deze studie dwingt je om over een richting na te denken. op die manier dringt het grote plaatje nooit door. water. dit kan de economie. daarom is het uniek om als student vanaf het begin een andere invalshoek mee te krijgen!’ ‘Over dertig jaar is er geen fossiele energie meer. student de wereld in! ‘Bij Future planet studies bestuderen we de thema´s die mij bezighouden. gaaf!’ w w w. u v a . de vragen waar niemand antwoord op heeft. alleen mensen zijn stiekem nog niet zo goed in staat om over de wereld als één systeem te denken. Wij zijn gewend te denken in compartimenten en hokjes en thema´s en disciplines. nl/b a ch e lo rs 10 . politiek. aardwetenschappen of ecologie zijn. landgebruik en denkpatronen worden door wetenschappers steeds meer doorgetrokken. Waarom zijn wij als samenleving massaal oost-indisch doof? Waarom spreken politieke leiders het volk niet toe over de onmogelijkheid van onze levensstijl.

vormen jouw deskundigheid als student Future Planet Studies en je vermogen om je kennis over te brengen naar het brede publiek onmisbare elementen. nl/b a ch e lo rs 11 . Met je bachelordiploma Future Planet Studies kun je helpen de kloof tussen wetenschap en maatschappij te overbruggen. bijvoorbeeld op het gebied van genetische manipulatie en voedselveiligheid 6 adviseur in het koppelen van wetenschappelijke disciplines aan de beleidswereld of het bedrijfsleven Onderzoek en promoveren Na een master kun je kiezen voor een wetenschappelijke carrière aan de universiteit door te gaan promoveren. Je bent inzetbaar in sectoren waar je een kritische.uva. masters Welke master je na de bachelortrack Future Planet Studies kunt gaan doen. Werkgevers zoeken vaak naar werknemers die een specialistische basis kunnen combineren met een brede blik op het hele wetenschappelijke veld. dan volg je een master. het tegengaan van de verspreiding van ziekten en de druk op de aarde die de ongebreidelde economische groei met zich meebrengt.nl/masters De arbeidsmarkt Een breed opgeleide academicus heeft een belangrijke meerwaarde op de arbeidsmarkt. Dat biedt direct voordelen wanneer je bijvoorbeeld als onderzoeker. zelfstandige en leergierige geest nodig hebt. www. beleidsmedewerker of manager veelal in teamverband werkt.en voedselvraagstukken. bijvoorbeeld door nieuwe oplossingen te bedenken voor duurzame productie 6 voorlichter bij multinationals als Unilever. De Universiteit van Amsterdam heeft ruim 180 masterprogramma’s. energie. Bij hun streven naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Na een major Politicologie kun je een master International Relations volgen. Maar dan wel van het soort dat bereid is én in staat is om mee te denken met managers van multinationals en beleidsmakers binnen overheidsinstellingen. bijvoorbeeld op het gebied van watermanagement 6 medewerker juridische zaken bij een bedrijf als Shell. Je doet dan vier jaar lang onderzoek en geeft onderwijs aan de universiteit. Denk aan de sterk aan elkaar gerelateerde klimaat-. Je kunt kiezen voor een master die in het verlengde ligt van je major of je kiest een interdisciplinaire master.en natuurwetenschappen.nl/ilo overige masters en meer informatie Ga naar de Mastersite voor uitgebreide informatie over alle mogelijkheden en masterprogramma’s. Na een major Ecologie kun je bijvoorbeeld verder met de master Biological Sciences of de master Life Sciences.uva. dat over de gehele wereld betrokken is in projecten met een grote impact op de infrastructuur en natuur van een regio 6 adviseur bij banken om te helpen bepalen welke bedrijven opgenomen kunnen worden in de zogenaamde groene fondsen 6 innoverend ondernemer.Bachelor en dan? De master Zoek je na je bachelor meer wetenschappelijke verdieping of verbreding. Meer dan de helft daarvan wordt in het Engels aangeboden. maar ook voor (interdisciplinaire) masters aan andere universiteiten. In die tijd publiceer je over je onderzoek en schrijf je een proefschrift. w w w. www. Je kunt niet alleen kiezen voor de voor de hand liggende masters aan de UvA. Voorbeelden zijn: 6 adviseur bij de Verenigde Naties. De maatschappij doet steeds vaker een beroep op de wetenschap om grote vraagstukken te helpen oplossen. u v a . lerarenopleiding Wil je leraar worden? In sommige gevallen kun je. ook kiezen voor de lerarenopleiding bij het Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO). Naar een promotieplaats moet je solliciteren. Zo is er in de maatschappij grote behoefte aan mensen met een brede kennis van aard. hangt af van je gekozen major en interesse. na de disciplinaire master.

Bij het maken van de afspraak wordt dit verder uitgelegd.nl w w w. Hiermee kun je je inschrijving voltooien.nl/colloquiumdoctum Doorstuderen na het hbo Met een hbo-propedeuse of hbo-bachelor kun je instromen in een universitaire bachelor wanneer je vakkenpakket van het hbo voldoet aan de vakeisen zoals die ook voor het vwo gelden. Het intakegesprek is een verplicht onderdeel van de inschrijfprocedure en moet tussen 1 januari en 1 augustus 2012 plaatsvinden.digid. ongeveer een maand voor de officiële deadline die de opleiding stelt voor inschrijving. u v a . Neem voor meer informatie hierover contact op met de studieadviseurs van Future Planet Studies.uva. voor inschrijving via Studielink heb je een DigiD nodig. ontvang je verdere informatie en jouw persoonlijke inloggegevens tot de digitale omgeving van de UvA. Daarna moet je je aanmelden via Studielink. je DigiD hebt aangevraagd.nl/inschrijven – www.studielink. aardrijkskunde. Natuur en gezondheid of Economie en maatschappij). natuurkunde.duo. www. Meer informatie hierover kun je krijgen bij de studieadviseurs. inschrijving en kosten Toelating Je kunt instromen in de bachelortrack Future Planet Studies als je een vwo-diploma hebt met het profiel Natuur en techniek of Natuur en gezondheid.Toelating. dan maak je een afspraak voor een intakegesprek. kun je een toelatingsexamen afleggen: het colloquium doctum. www. Future Planet Studies heeft geen eigen toelatingsexamen maar accepteert wel deelcertificaten voor verschillende vakken. telefonisch via 020 – 525 5190 of per e-mail: secretariaat-iis@uva. Dat betekent voor Future Planet Studies dat je voldoende basisvakken moet hebben gehad op een niveau dat vergelijkbaar is met het eindexamen vwo (profiel Natuur en techniek.uva. www. Leidraad tijdens het gesprek zijn antwoorden op een aantal vragen en een essay van eigen hand. biologie.nl Colloquium doctum Als je 21 jaar of ouder bent en niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. nl/b a ch e lo rs 12 . Let op. economie.uva. Zorg ervoor dat je.nl.nl/hbo-doorstroom Collegegeld en studiekosten Ga voor een uitgebreid overzicht van de collegeldtarieven naar www. www. Nadat je je hebt ingeschreven.uva.nl – www. Studielink zorgt ervoor dat je gegevens bij de UvA en bij de juiste opleiding terechtkomen.nl/collegegeld Studiefinanciering Uitgebreide informatie over de verschillende soorten studiefinanciering kun je krijgen via de Dienst Uitvoering Onderwijs.uva. Intakegesprek en inschrijven Als je je wilt inschrijven voor Future Planet Studies. Scholieren met een profiel Economie en maatschappij of een andere vooropleiding kunnen zich aanmelden als ze ten minste wiskunde A of B op vwo-niveau met een voldoende hebben afgerond en daarnaast eindexamen op vwo-niveau hebben gedaan in ten minste twee van de volgende vakken: scheikunde. De toelaatbaarheid met een hbo-propedeuse of hbo-bachelor wordt bepaald door de examencommissie.

theater.uva. www.crea.ziedaar. www.uva. SVBG heeft een actief bestuur en diverse commissies zoals de eerstejaarsweekendcommissie. Op de site van het universiteitsblad vind je bovendien het dagelijkse nieuws vanuit de universiteit en landelijk en internationaal nieuws. Onder de naam Studium Generale organiseert CREA bovendien tentoonstellingen. nog andere interdisciplinaire studenten lid zijn. die vind je alleen bij bepaalde studentenverenigingen. Elke week ligt een nieuw nummer in de universiteitsgebouwen.Studentenleven Tijdens je studie aan de universiteit van amsterdam heb je ook de ruimte om te genieten van de culturele sportieve en sociale activiteiten die amsterdam biedt. dans. literatuur. beeldende kunst. www. Je kunt kiezen uit meer dan 47 professioneel begeleide sporten: van kickboksen en yoga tot basketballen en sportduiken.folia.nl – www. Sport De sportcentra van het USC bieden uitgebreide sport. zoals het onderwijsinstituut. Hier kun je onder meer cursussen en workshops volgen op het gebied van theater.nl CREa CREA is de gezamenlijke culturele organisatie van de UvA en de HvA. orkest. Daarnaast organiseren zij jaarlijks een interdisciplinair congres.nl (BLIND!) Studenteninvloed In de opleidingscommissie praten studenten en docenten over allerlei zaken die van belang zijn voor de studie. Sinds kort bestaat er ook een studievereniging waarvan naast studenten Bèta-gamma en Future Planet Studies. volg je liever een cursus fotografie of toneel? Ga dan naar CREa. debat. en daarnaast nuttige ervaring opdoen. u v a . Hierin vind je het laatste nieuws uit de universiteit en prikkelende artikelen over onder andere onderwijs.usc. fotografie. ensemble. Deze studenten geven een digitaal interdisciplinair tijdschrift uit: BLIND! Een studievereniging doet niet aan ontgroening. Je lidmaatschap geeft je volop gelegenheid in contact te komen met je medestudenten uit alle jaren. de borrelcommissie en de cultuurcommissie. dan kun je terecht bij één van de uSC-sportcentra. Studenten kunnen zich tot de commissie richten met opmerkingen over het onderwijsprogramma en de inrichting ervan. Op de website van het USC vind je een uitgebreid overzicht. Je kunt er ook nieuwsvideo’s bekijken van Campus TV. muziek. onderzoek en bestuurlijke zaken. de culturele organisatie van de uva en de Hogeschool van amsterdam. een toneel. De commissie geeft adviezen aan andere bestuursorganen.nl w w w. nl/b a ch e lo rs 13 . Je kunt je daar ook aansluiten bij een koor. Al eens aan een workshop filmacteren gedacht? Of aan een cursus reisfotografie of percussie? Bij CREA kan het.svbg. video/radio en multimedia.of dansgroep. Je kunt dus je stem laten horen. Het uSC is de sportorganisatie van de uva en de Hva. www.en muziekuitvoeringen en lezingen over actuele thema’s. Studievereniging Studenten van Future Planet Studies maken deel uit van de studievereniging van Bèta-gamma: de SVBG.en fitnessfaciliteiten. als je na college wilt sporten. Ook kun je zitting nemen in de studentenraad van jouw faculteit of in de centrale studentenraad.nl Folia Het gratis weekblad van de Universiteit van Amsterdam heet Folia. Jaarlijks worden vier studenten in de opleidingscommissie benoemd. Bovendien kun je lid worden van de studievereniging of actief zijn in de opleidingscommissie of studentenraad van jouw faculteit.

Als je aan de voorwaarden voldoet. Veel studenten vinden via via een kamer. is er een voorrangsregeling: de UvA Kameractie. www. Ook kun je er terecht voor tips en adressen van betrouwbare kamerbemiddelingsbureaus. Kijk goed rond.uva. de stad Amsterdam en woningbouwverenigingen samen om het aanbod van betaalbare studentenwoningen in lijn te brengen met de vraag ernaar. lees de advertenties in Folia. Voor eerstejaarsstudenten die op minstens een uur treinreizen van Amsterdam wonen.wonen.nl www.nl/bachelors (‘praktische zaken’) w w w.amsterdam. gemeente Amsterdam.studentenwoningweb.nl www. Het ASVA Studentenunie Kamerbureau houdt bij voldoende aanbod elke dag een kamerloting voor ASVA-leden. nl/b a ch e lo rs 14 . kun je informatie krijgen over huurwoningen en huisvestingsvergunningen. De UvA werkt met de Vrije Universiteit. Je kunt ook zelf een advertentie plaatsen in bijvoorbeeld Folia of op Marktplaats.nl www. op prikborden van jouw faculteit en in de supermarkt. Bij de Dienst Wonen. Je kunt je al inschrijven bij een woningbouwvereniging als je 17 bent. net van de middelbare school komen en zich voor 1 mei hebben aangemeld voor hun bachelor.asva. ontvang je vanzelf informatie over deelname. vertel iedereen dat je een kamer zoekt.Op kamers Een kamer vinden in Amsterdam is niet meer zo moeilijk als enkele jaren geleden. Begin wel vroeg met zoeken. u v a .

www. Service & Informatiecentrum Voor algemene informatie kun je terecht bij het Service & Informatiecentrum (SIC): Binnengasthuisstraat 9. Kom bijvoorbeeld naar de uva Bachelordag of kom ‘proefstuderen’. u v a . Veelgestelde vragen: www.nl/studiekeuzeworkshop uva Bachelordag De UvA Bachelordag.nl of via het secretariaat van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS). Daarnaast is er in het centrum van Amsterdam een bachelor.Meer weten? Ben je geïnteresseerd in de bachelortrack Future Planet Studies en wil je meer weten? Of twijfel je nog tussen bepaalde opleidingen? De universiteit van amsterdam adviseert en helpt je graag bij het kiezen van je opleiding. UvA-informatielijn: 020 – 525 3333.en informatiemarkt.nl/bachelordag w w w.uva. De UvA Bachelordag wordt gehouden op: zaterdag 26 maart 2011 www.nl/bachelors-faq Studiekeuzetest en -workshop Weet je nog niet helemaal wat je wilt of welke studie bij je past? Doe dan een studiekeuzetest of volg een studiekeuzeworkshop bij het Service & Informatiecentrum. die tweemaal per jaar plaatsvindt. Amsterdam Geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17. nl/b a ch e lo rs 15 . kijk dan op de Bachelorsite. Ook kun je voor meer informatie contact opnemen met de studieadviseur. Daar vind je op één plek informatie over alle bachelors en over andere zaken die met studeren te maken hebben.uva.00 tot 17. Hier kun je. bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9. Bachelorsite Wil je meer informatie over studeren aan de Universiteit van Amsterdam of over onze bacheloropleidingen.uva. De studieadviseurs zijn bereikbaar via e-mail: studieadviseur-iis@uva.00 uur. is een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met de UvA en je te verdiepen in je studiemogelijkheden.00 uur. www. via de Opleidingenzoeker.nl/studiekeuzetest www.uva. Vrijwel alle UvA-bacheloropleidingen geven voorlichting op de locatie waar ze zijn gehuisvest.nl/bachelors Studieadviseur Specifieke vragen stel je aan de studieadviseur van Future Planet Studies. telefoon 020 – 525 5190.uva. precies zien welke opleidingen met jouw profiel toegankelijk zijn.

Mocht je meer willen weten wat het IIS te bieden heeft. de Bachelortrack ‘Future Planet Studies’. en de Research Masteropleiding ‘Brain and Cognitive Sciences’. Het IIS heeft veertien jaar ervaring met interdisciplinair onderwijs in verschillende vormen.uva. in het bijzonder op het snijvlak van enerzijds bèta en anderzijds gamma en alfa. www. dan kunt je altijd onze website bezoeken op: www. minoren. dan kun je een studiekeuzetraject van vijf maanden doen. Na dit oriëntatietraject ben je beter in staat om de opleiding te kiezen die bij jou past. Instituut voor Interdisciplinaire Studies Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de Universiteit van Amsterdam is een uniek kenniscentrum op het gebied van interdisciplinair onderwijs. Kijk op de website voor de precieze datum van het proefcollege van jouw keuze. ontwerpt daarvoor samen met partners nieuw onderwijs en brengt dat onder bij faculteiten. maakt een toets en leert hoe je wetenschappelijke studiestof verwerkt. in aanvulling op hun Bacheloropleiding. Ook biedt het IIS wisselende collegecycli aan die studenten kunnen volgen als bijvak.nl.uva. u v a . Bij ons studeren ruim 1500 studenten en we verzorgen de Bachelor opleiding ‘Bèta-gamma’.nl Meelopen? Wil je een dagdeel meelopen met een Future Planet Studies-student? Neem dan contact op met de opleiding via secretariaat-iis@uva.nl/proefstuderen uva–Hva Oriëntatiejaar Als je nog niet weet welke studie je wilt gaan doen. Zo krijg je een goed beeld van een opleiding en van studeren aan de UvA. Bijvoorbeeld: 6 6 6 6 6 6 Big History Het Brein Soliya: Conflict and dialogue between the West and the Islamic world China Olympische spelen in Nederland: droom of nachtmerrie? Sterrenkunde Het IIS wil zich manifesteren als het toonaangevende onderwijsinstituut en kenniscentrum op het gebied van interdisciplinair onderwijs.uva Proefstuderen Met UvA Proefstuderen kun je zien wat een bepaalde studie inhoudt: je volgt een hoorcollege of werkgroep.orientatiejaar.nl w w w. Naast deze opleidingen verzorgt het instituut ook keuzeonderwijs voor studenten van alle faculteiten:. en blijft vanuit de inhoud bouwen aan onderwijsinnovaties met een interdisciplinair karakter.iis. Proefstuderen is bedoeld voor leerlingen uit 5 en 6 vwo die zich al goed georiënteerd hebben op een vervolgopleiding. Activiteiten hebben altijd een interdisciplinaire signatuur. Het instituut identificeert nieuwe thema’s en vraagstukken. nl/b a ch e lo rs 16 . honoursmodulen. www. en verschillende publieksactiviteiten.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful