Hoe ziet ons leven op aarde er op de korte en langere termijn uit?

bachelor

Future Planet Studies

2012/2013

uva.nl

.nl/ Meer weten? hting www. u v a . u v a nl/b a ch e lo rs w w w.UVa.nl/Voorlic w w w.Voorlichtingskalen UVa Bachelordag 2012 zaterdag 26 maart der UVa ProeFstUderen proeFStuderen KijK op www.uva.nl/b a ch e lo rs 2 .

w w w. nl/b a ch e lo rs 3 . uva universiteit van amsterdam.Future Planet Studies Inhoudsopgave Onze planeet. u v a . inschrijving en kosten Meer weten? 4 5 11 12 15 ColoFon 6 Ontwerp Crasborn grafisch ontwerpers bno 6 Opmaak raadHuis voor creatieve communicatie 6 Coverbeeld lizzy kalisvaart Redactie afdeling Communicatie FnWi. oktober 2011 aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. jouw toekomst De opleiding in detail Bachelor en dan? Toelating.

dus een stageplek is niet moeilijk te vinden. Na je bachelor heb je. Samen met je medestudenten ga je aan de slag om oplossingen te bedenken voor uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan. Natuur en gezondheid of Economie en maatschappij) en je geïnteresseerd bent in zowel de maatschappijwetenschappen als de natuurwetenschappen. In Amsterdam vind je vele bedrijven die een link hebben met je studie. Jouw studie? Is Future Planet Studies iets voor jou? Wel als je een vwo-diploma hebt (met het profiel Natuur en techniek.en gedragswetenschappen. mensen. Een omgeving die je kansen en ervaringen biedt die tijdens je studie en voor je toekomst van onschatbare waarde zijn. op dezelfde voet doorgaan als nu? En de aarde op dezelfde manier blijven inrichten en gebruiken zoals we dat nu doen? Is het zinvol om veel geld uit te geven aan het voorkomen van klimaatverandering? Hoe kunnen we zeewater gebruiken als drinkwater? Hoe stimuleren wij de productie en het gebruik van duurzame energie? Bij Future Planet Studies gebruik je kennis niet alleen vanuit de natuurwetenschappen. Uniek is deze combinatie van breed studeren en specialiseren. toegang tot disciplinaire en interdisciplinaire masters. Internationaal denken wordt je tweede natuur dankzij gastdocenten van internationale organisaties en de mogelijkheid om een semester in het buitenland te studeren. of die nu nationaal of internationaal zijn. waarbij je kunt rekenen op persoonlijke begeleiding en advies van tutoren en studieadviseurs. vibrerende global village die een prima uitvalsbasis vormt voor je verdere toekomstplannen. op basis van je specialisatie (majorkeuze). symposia en excursies. maar juist ook vanuit de maatschappij. Je kiest een studiepad dat past bij je talent. 6 In de eerste twee jaar komen verschillende thema’s aan de orde. Waarom Future Planet Studies aan de uva? 6 Future Planet Studies is een brede internationaal georiënteerde studie die alleen aan de UvA gegeven wordt. Juist voor Future Planet Studies is het van belang dat Amsterdam een wereldstad is: een intrigerende. jouw toekomst Hoe ziet ons leven op aarde er op de korte en langere termijn uit? Kunnen wij. inspirerende. Je hebt een veelzijdige belangstelling en wilt graag antwoorden formuleren op vragen over de toekomst van de aarde. Naast de colleges vindt veel onderwijs plaats in kleine werkgroepen. Ook met het oog op jouw toekomstige baan zit je in deze omgeving goed. belangstelling en ambities. centrum van cultuur en media en internationaal knooppunt van bedrijven en instellingen. De UvA is een eigentijdse universiteit met een rijke historie. nl/b a ch e lo rs 4 . u v a . Veel gelijkgestemde en gemotiveerde medestudenten die houden van discussiëren en creatief nadenken.Onze planeet. In het tweede jaar kies je een specialisatie (major) en 6 6 6 6 6 6 in het derde jaar word je gestimuleerd een periode in het buitenland te studeren en doe je een interdisciplinair onderzoek. w w w. Kiezen voor de UvA betekent kiezen voor een intellectuele uitdaging in een kosmopolitische omgeving: de stad Amsterdam.

het tweede semester van februari tot eind juni. essay. Je houdt interviews en analyseert de verschillende meningen van belanghebbenden zoals de overheid. Het onderwijsprogramma van Future Planet Studies is intensief. Je bestudeert de materie niet alleen vanuit vakken. ecologische en duurzame aspecten aan de orde. Naast het gezamenlijke kernprogramma volg je dan bèta of gamma profielvakken. u v a . alle collegereeksen worden afgesloten met één of meerdere toetsen.aan de hand van een concrete casus te bestuderen. Hiermee kun je een duidelijk accent aanbrengen binnen je programma. innovatieve oplossingen” behandeld. Uiteindelijk maak je samen met je medestudenten een ontwerp voor een innovatieve leefomgeving waarin zoveel mogelijk aspecten op realistische wijze worden gecombineerd. moet je deze vanuit meerdere perspectieven benaderen. Je onderzoekt hoe we naar een kwalitatief hoogwaardige planeet toe kunnen werken en je behandelt vragen als: wat is eigenlijk kwaliteit van leven. tentamens. thematisch onderwijs. maar vooral vanuit maatschappelijk relevante thema’s. nl/b a ch e lo rs 5 . economische. Een belangrijke vraag die hier aan de orde komt is: hoe creëren we een duurzaam evenwicht in het precaire aardse systeem? De aarde is een zelfregulerend systeem waar ecologische. Om tot oplossingen te komen voor complexe actuele vraagstukken. het bedrijfsleven en milieuorganisaties. schrijfopdrachten en presentaties. Daarnaast besteed je ongeveer 20 uur per week aan het voorbereiden van colleges. In een practicum pas je de verworven theorie toe in de praktijk en doe je bijvoorbeeld experimenten in laboratoria. werkcolleges. of oefen je je academische vaardigheden. Bij hoorcolleges luisteren zo’n 75 studenten in een auditoriumzaal naar de docent en maken aantekeningen. Daarnaast ga je op excursie om het energievraagstuk . De menselijke consumptie neemt zodanige vormen aan dat de voorraad fossiele brandstoffen uitgeput dreigt te raken en de CO2-uitstoot tot onnatuurlijke klimaatveranderingen leidt. De thema’s die binnen Future Planet Studies aan bod komen vragen veelzijdigheid. Gemiddeld heb je 20 contacturen per week. Het eerste jaar Elk semester staat in het teken van een actueel thema. De groepen zijn over het algemeen niet groter dan 20 studenten. De explosieve groei van de wereldbevolking legt een grote druk op de planeet.De opleiding in detail Future Planet Studies is een track van de bacheloropleiding Bèta-gamma en duurt drie jaar. Denk hierbij aan een bezoek aan bijvoorbeeld een bruinkoolgroeve of een kerncentrale. Elk jaar is opgebouwd uit twee semesters van 20 weken en omvat 60 studiepunten. Tijdens werkcolleges maken studenten opdrachten en bespreken deze onderling en met docenten.dat nauw samenhangt met het klimaatvraagstuk . dagen uit en verwachten van de studenten een actieve studiehouding. werkstuk of traditioneel tentamen. menselijke en economische factoren allemaal hun kracht op uitoefenen. Dat kan zijn in de vorm van een presentatie. In het eerste semester maak je een keuze of je de bèta of de gamma richting op wilt binnen je programma van Future Planet Studies. In het tweede semester staat het thema: “Kwaliteit van leven” centraal. Het eerste semester wordt het thema: “Toekomstige uitdagingen. Docenten geven interactief college. Onderwijsvormen Bij Future Planet Studies krijg je te maken met hoorcolleges. Het eerste semester loopt van september tot eind januari. en wie bepaalt dat? Kan het creëren van een kwalitatief hoogwaardige menselijke samenleving samengaan met het beschermen van natuurlijke kwaliteit of bestaat er altijd een spanningsveld tussen milieu en ontwikkeling? In de colleges en werkgroepen ga je in op deze vragen en ontwikkel je begrip voor verschillende benaderingen van kwaliteit van leven. excursies en digitaal onderwijs. Future Planet Studies is daarmee bij uitstek een interdisciplinaire opleiding. practica. stimuleren. w w w. Daarbij komen sociale.

onveiligheid en analfabetisme en de aantasting van het milieu en klimaat met elkaar samenhangen. sociologie. Een major is het specialisatiedeel van Future Planet Studies dat je in het tweede en derde jaar van je studie volgt. De major die je kiest. Chemie. door ongekende bevolkingsgroei. u v a . daarnaast krijg je de opdracht om in een groepje een toekomstscenario te ontwerpen met als centrale vraag: hoe ziet de wereld er in 2039 uit? w w w. zo hebben de verenigde naties in 1992 een agenda voor de 21e eeuw opgesteld ook wel agenda 21 genoemd. zodanig kunnen inrichten dat het een plek blijft waar wij ook in de toekomst een goed bestaan kunnen leiden. is ook bepalend voor de master die je na de bachelor kunt volgen. is hoe we onze leefomgeving. uitgangspunt is de constatering dat onder andere de ongelijkheid tussen volkeren. duurzame ontwikkeling is een veelgebruikt begrip en heeft betrekking op een veelheid aan menselijke activiteiten die een impact hebben op de omgeving. in dit vak komen onder andere de volgende vragen aan de orde: 6 Hoe dynamisch is de aarde? 6 Welke levenscycli spelen een essentiële rol in het leven voor de mens? 6 Welke impact heeft het menselijk bestaan op onze planeet aarde? 6 Wat is biodiversiteit en waarom is het belangrijk? naast de wekelijkse hoorcolleges. Iedere major bestaat uit een samenhangend pakket van vakken op tweede.Aan het eind van het eerste jaar kies je je hoofdrichting/specialisatie: de major. uitputting van grondstoffen en versnelde klimaatverandering staan we op een keerpunt in ons bestaan. de planeet aarde. waar de begrippen behandeld worden. om inzicht te krijgen in de relatie tussen mens en de aarde. in deze agenda worden 36 doelen genoemd die moeten bijdragen aan duurzaamheid en ontwikkeling. in het vak duurzame dynamiek komt deze agenda 21 uitgebreid aan bod. nl/b a ch e lo rs 6 .en derdejaars niveau. politicologie en systeemdynamica. wordt er in kleine tutorgroepen dieper op de verschillende onderwerpen ingegaan. een grote uitdaging waar we ons voor gesteld zien. het voortbestaan van honger. verder houd je je onder andere bezig met de volgende vragen: 6 Hoe wordt het concept duurzaamheid gebruikt in verschillende wetenschappelijke disciplines? 6 Wat zijn de technologische mogelijkheden voor het omgaan met grondstoffen en energie op een manier dat deze niet (binnen afzienbare tijd) opraken? 6 aan welke sociaal-politieke voorwaarden moet worden voldaan om deze mogelijkheden te kunnen verwerkelijken? Het onderwijs bestaat uit elke week een werkgroep en een aantal hoorcolleges. Je kunt kiezen uit de volgende majors: 6 Aardwetenschappen 6 Bedrijfskunde 6 Ecologie 6 Kunstmatige intelligentie 6 Politicologie 6 Rechten 6 Sociale geografie & Planologie een vak belicht I Toekomstperspectief voor de aarde in dit natuurwetenschappelijke vak ga je in op de meest belangrijke onderwerpen binnen de ecologie en de aardwetenschappen. een vak belicht I Duurzame dynamiek in het vak duurzame dynamiek wordt een aantal onderwerpen onderzocht vanuit uiteenlopende disciplines als de ecologie.

je wordt zo in staat gesteld om met experts uit de wetenschap en praktijk op inspirerende wijze van gedachten te wisselen. Zijn we technisch en politiek eigenlijk wel in staat om het water in goede banen te leiden? Zo ja. Eenmaal terug uit het buitenland. Dit bevordert je internationale oriëntatie en helpt je om een netwerk op te bouwen dat niet stopt bij de grenzen van Nederland. j. dr. Je doet hiervan verslag en geeft je bevindingen weer in een eindwerkstuk: je bachelorthesis. dr. Bekende sprekers tijdens de afgelopen studiejaren waren: dr. Het derde jaar Het derde jaar is een specialisatiejaar waarin je je voorbereidt op de master en vakken volgt van de door jouw gekozen major. Als je alle onderdelen van de bachelor met succes hebt afgerond. uva-hoogleraar mathematische natuurkunde). dr. de thema’s worden in een actueel perspectief geplaatst en begrijpelijk gemaakt voor de studenten. Zo kun je vanuit je eigen specialisatie een nuttige bijdrage leveren aan het interdisciplinair onderzoek dat je gezamenlijk uitvoert. ir. u v a . dhr. daarna ga je zelf aan de slag met de thema’s. louise Fresco (hoogleraar duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief en oud-directeur World Health organization en prof. erwin kroll (knmi) en prof. Wubbo.Het tweede jaar In het tweede studiejaar start je met het onderwijs van je gekozen major/specialisatie. moeten we dat dan ook willen? De vakken worden geheel in het Engels gegeven en bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen. Dit onderzoek kan de vorm aannemen van een stage. nl/b a ch e lo rs 7 . Daarnaast volg je nog een aantal Future Planet Studies vakken met daarin onder meer aandacht voor Academic English. zij bespreken welke fundamentele stappen gezet moeten worden om de kwaliteit van onze samenleving in brede zin te kunnen waarborgen. Ook de colleges van gastdocenten uit internationaal opererende organisaties vormen hiervoor een stimulans. Dit biedt een voorbereiding op een Engelstalige afstudeerscriptie. w w w. Zeker gezien de verwachte klimaatveranderingen en de nog altijd groeiende wereldbevolking. De vraagstukken waarmee studenten Future Planet Studies zich bezighouden. De opleiding stimuleert je om gedurende dit jaar een aantal relevante vakken te volgen aan een buitenlandse universiteit. studeren in het buitenland of een vervolgopleiding. de sprekers zijn internationaal gerenommeerde experts die hun visies op belangwekkende thema’s van deze tijd presenteren. interdisciplinair thema. Internationale lezingen twee keer per jaar biedt de opleiding een speciaal programma van lezingen aan om het thema van het semester in te leiden. Daarnaast ga je het laboratorium in om zelf genetisch gemanipuleerd voedsel te maken. ockels (hoogleraar duurzame technologie tu delft). Eén van de laatste vakken is het interdisciplinaire onderzoeksproject. robbert dijkgraaf (president van de koninklijke nederlandse akademie van Wetenschappen. In een team van drie studenten ga je aan de slag met een zelfgekozen. spelen zich wereldwijd af en daarom is internationaal denken van belang. In het tweede jaar krijg je bij Future Planet Studies vakken rond de thema’s Food en Water: Food Hoe garanderen we voldoende en veilige voeding voor alle mensen op de wereld? Is biobrandstof een goede oplossing voor het energieprobleem? Of spannen we het paard achter de wagen wanneer we gewassen verbouwen voor brandstof in plaats van voor voedselvoorziening? Onderwijs over dit thema wordt gegeven in Engelstalige hoorcolleges en werkgroepen. prof. voer je in het laatste semester zelfstandig een onderzoek uit. ontvang je het bachelordiploma en de titel Bachelor of Science (BSc). Daarin laat je voor een afgebakend thema zien dat je op basis van je theoretische kennis en onderzoekservaring tot een overtuigende nieuwe visie komt op hoe we onze kansen in de toekomst kunnen benutten en tegelijkertijd de omgeving duurzaam in balans kunnen houden. alexander rinnooy kan (voorzitter van de sociaal economische raad en uva-hoogleraar). Water De beschikbaarheid en het verbruik van water staan hoog op de agenda.

‘Tutors’ zijn jonge wetenschappers die zijn afgestudeerd in een bètaof gammadiscipline. kun je altijd contact opnemen met de studieadviseur. Enkele voorbeelden van interdisciplinaire collegecycli zijn: 6 Geheime praktijken 6 Macht en onmacht in het Midden-Oosten 6 Wetenschapsgeschiedenis 6 Big History 6 Islamitische kunst en architectuur 6 Sport: Olympische Spelen in Nederland 6 China 6 Quantumlessen 6 Brein 6 Zeker Weten?! Wetenschapsbeoefening en de technologische samenleving 6 Soliya. Dit interdisciplinaire honoursprogramma biedt je een unieke kans je breed te ontwikkelen en je te verdiepen in wetenschappelijke. w w w.uva. zie www. Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan interdisciplinaire colleges en minors. krijg je in de loop van je studie steeds vaker te maken met Engelstalig studiemateriaal. De studieadviseur houdt ook je studievoortgang in de gaten. Philosophy of Technology.iis. u v a . De omvang van het honoursprogramma is in totaal 30 studiepunten aan extra vakken die je tijdens je driejarige bacheloropleiding volgt. krijg je naast het bachelordiploma een honoursdiploma uitgereikt. Vervolgens leer je zelf een presentatie te geven in deze taal. Learning Lab. Voor begeleiding bij andere zaken die studiebepalend kunnen zijn. Zij kunnen je ook adviseren bij je major. De internationale oriëntatie van het programma blijkt onder meer uit de veldexcursies in het buitenland en de gastdocenten vanuit internationale organisaties. Inspirerende hoogleraren en docenten verzorgen colleges waarin een thema vanuit een interdisciplinair perspectief behandeld wordt. Het honoursprogramma bestaat onder meer uit een keuze uit de interdisciplinaire werkgroepen Power and Change. Daarnaast krijg je onderwijs in Academic English om je voor te bereiden op een Engelstalige afstudeerscriptie en studeren in het buitenland tijdens het derde jaar. Ethics. Conflict and dialogue between the West and the Islamic world Voor het volledige interdisciplinaire keuzeaanbod. Honoursprogramma Ben je op zoek naar een extra uitdaging? Wil en kun je meer dan het reguliere studieprogramma van je vraagt? In aanvulling op de bachelortrack Future Planet Studies kun je deelnemen aan het honoursprogramma voor studenten Future Planet Studies. Als je voor alle reguliere en extra vakken minimaal een 7. culturele.5 haalt en binnen drie jaar afstudeert. De mogelijkheid om in de specialisatiefase (het derde jaar) vakken te volgen aan een buitenlandse universiteit. www. filosofische en actuele thema’s. biedt zonodig extra begeleiding en adviseert over de studie en het studeren. Dark Side of Democracy. Creativity.uva. nl/b a ch e lo rs 8 . De bachelorfase vormt hiermee ook een mooie opstap naar een van de Engelstalige onderzoeksmasters waarin je met je bachelordiploma kunt instromen.Minor en keuzeruimte Naast het vastgestelde curriculum kun je extra keuzevakken volgen. Om op internationaal niveau te kunnen denken en werken.en masterkeuze. maatschappelijke. Daarnaast discussieer je met medestudenten in kleine discoursgroepen of doe je eigen onderzoek.nl/honoursprogramma Studiebegeleiding In elk studiejaar word je begeleid door ‘tutors’ bij het schrijven van papers en het uitvoeren van onderzoek en opdrachten tijdens werkgroepen en practica. Masters of Suspicion en Retorica. helpt je bovendien een internationaal netwerk op te bouwen.nl/keuzeonderwijs Internationaal studeren Bij Future Planet Studies draait het om onderwerpen die van mondiaal belang zijn. Dan beluister je colleges van gastsprekers in het Engels. Je begint met het lezen van boeken of artikelen in het Engels.

collegesheets. Je vindt er niet alleen een espressobar en cafés. Door in te loggen op MijnUvA heb je direct toegang tot je studentenmail. visualiseren & analyseren Bèta profielvakken analyse ipCC rapport natuurrampen Gamma profielvakken toekomstperspectief voor de samenleving economisch perspectief Tweede jaar Food production Water Quality research proposal majorvakken Bèta profielvakken World ecosystems digital earth i Water management Gamma profielvakken World Food system Future Food Water governance Derde jaar interdisciplinair project major. soms collegedictaten) en Studieweb (onder andere voor het aanmelden voor colleges en tentamens). Blackboard (met nuttige studie-informatie. u v a . Science Park Amsterdam is gelegen aan de oostelijke kant van Amsterdam in Watergraafsmeer en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Naast moderne collegezalen en laboratoria vind je hier uiteraard ook computer.en keuzevakken (eventueel in het buitenland) Studiepunten 6 6 6 6 6 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 3 30 6 3 6 6 3 6 6 54 w w w. onder andere dankzij het nieuwe treinstation Amsterdam Science Park. Als UvA-student krijg je je eigen computeraccount en webspace. innovatieve oplossingen toekomstperspectief voor de aarde klimaatverandering & zeespiegelstijging energie transities kwaliteit van leven virtual globe Wetenschapsfilosofie & visieontwikkeling duurzame dynamiek verzamelen. nl/b a ch e lo rs 9 . En als je klaar bent met studeren. Opbouw bachelor eerste jaar (propedeuse) toekomstige uitdagingen. biedt de campus genoeg mogelijkheden tot ontspanning.locatie en faciliteiten Future Planet Studies is gevestigd in het nieuwe faculteitsgebouw op het Science Park Amsterdam. maar ook sportcentrum Universum.en studieruimtes waar je zelfstandig kunt werken.

’ ‘Hoe is het mogelijk een studie te volgen over een onbekend onderwerp? andersom geredeneerd: mensen speculeren hoe dan ook over de toekomst. Wij mensen zijn een sterk geëvolueerde apensoort die adaptief blijft door de lange termijn in beslissingen mee te nemen. ik zie studeren als een instrument om de wereld in te trekken met je eigen doel en deze studie dwingt je om over een richting na te denken. de trends op het gebied van voedsel. student de wereld in! ‘Bij Future planet studies bestuderen we de thema´s die mij bezighouden. water. de bizarheid van dit feit krijgt tijdens het eerste jaar Future planet studies steeds tastbaardere vormen. daarom is het uniek om als student vanaf het begin een andere invalshoek mee te krijgen!’ ‘Over dertig jaar is er geen fossiele energie meer. alleen mensen zijn stiekem nog niet zo goed in staat om over de wereld als één systeem te denken. op die manier dringt het grote plaatje nooit door.’ ‘maar wat kan een Future planet-student dan bijdragen? de kennis van hen die al tientallen jaren langer nadenken heb ik aangehoord en tot me laten doordringen. Wij zijn gewend te denken in compartimenten en hokjes en thema´s en disciplines. aardwetenschappen of ecologie zijn. Waarom zijn wij als samenleving massaal oost-indisch doof? Waarom spreken politieke leiders het volk niet toe over de onmogelijkheid van onze levensstijl. dit kan de economie. landgebruik en denkpatronen worden door wetenschappers steeds meer doorgetrokken. de vragen waar niemand antwoord op heeft. maar de visie draag ik mee vanuit het globale inzicht van Future planet studies. gaaf!’ w w w.Future Planet Studies door de ogen van… Kim Buisman. de toekomst? al sinds mensenheugenis een fascinatie. energie. nl/b a ch e lo rs 10 . u v a . dit besef zonk bij mij pas na enkele goede colleges in. de onderwerpen die in de kroeg bij velen heftig gebrul veroorzaken. zodat wij de noodzaak van verandering inzien? Het lijkt alsof de kennis slechts bij weinigen binnenkomt en zo snel mogelijk ontkoppeld wordt van daden. omdat het nodig is. dus een wetenschappelijke benadering is niet meer dan logisch. met dit perspectief kies ik een specialisatie en maak zo een gedeelte van het systeem mijn terrein. politiek.

Werkgevers zoeken vaak naar werknemers die een specialistische basis kunnen combineren met een brede blik op het hele wetenschappelijke veld. energie. Na een major Ecologie kun je bijvoorbeeld verder met de master Biological Sciences of de master Life Sciences.en natuurwetenschappen. Naar een promotieplaats moet je solliciteren. Denk aan de sterk aan elkaar gerelateerde klimaat-. dat over de gehele wereld betrokken is in projecten met een grote impact op de infrastructuur en natuur van een regio 6 adviseur bij banken om te helpen bepalen welke bedrijven opgenomen kunnen worden in de zogenaamde groene fondsen 6 innoverend ondernemer. Zo is er in de maatschappij grote behoefte aan mensen met een brede kennis van aard. zelfstandige en leergierige geest nodig hebt. maar ook voor (interdisciplinaire) masters aan andere universiteiten. Je bent inzetbaar in sectoren waar je een kritische. Je doet dan vier jaar lang onderzoek en geeft onderwijs aan de universiteit.nl/ilo overige masters en meer informatie Ga naar de Mastersite voor uitgebreide informatie over alle mogelijkheden en masterprogramma’s.uva. De Universiteit van Amsterdam heeft ruim 180 masterprogramma’s. Dat biedt direct voordelen wanneer je bijvoorbeeld als onderzoeker. dan volg je een master. bijvoorbeeld op het gebied van genetische manipulatie en voedselveiligheid 6 adviseur in het koppelen van wetenschappelijke disciplines aan de beleidswereld of het bedrijfsleven Onderzoek en promoveren Na een master kun je kiezen voor een wetenschappelijke carrière aan de universiteit door te gaan promoveren.nl/masters De arbeidsmarkt Een breed opgeleide academicus heeft een belangrijke meerwaarde op de arbeidsmarkt. De maatschappij doet steeds vaker een beroep op de wetenschap om grote vraagstukken te helpen oplossen. Je kunt kiezen voor een master die in het verlengde ligt van je major of je kiest een interdisciplinaire master. Voorbeelden zijn: 6 adviseur bij de Verenigde Naties. www. Je kunt niet alleen kiezen voor de voor de hand liggende masters aan de UvA. Meer dan de helft daarvan wordt in het Engels aangeboden. Na een major Politicologie kun je een master International Relations volgen. Maar dan wel van het soort dat bereid is én in staat is om mee te denken met managers van multinationals en beleidsmakers binnen overheidsinstellingen. w w w. beleidsmedewerker of manager veelal in teamverband werkt. na de disciplinaire master. Met je bachelordiploma Future Planet Studies kun je helpen de kloof tussen wetenschap en maatschappij te overbruggen. Bij hun streven naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. u v a . hangt af van je gekozen major en interesse. vormen jouw deskundigheid als student Future Planet Studies en je vermogen om je kennis over te brengen naar het brede publiek onmisbare elementen. www.Bachelor en dan? De master Zoek je na je bachelor meer wetenschappelijke verdieping of verbreding. ook kiezen voor de lerarenopleiding bij het Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO). het tegengaan van de verspreiding van ziekten en de druk op de aarde die de ongebreidelde economische groei met zich meebrengt. lerarenopleiding Wil je leraar worden? In sommige gevallen kun je. bijvoorbeeld door nieuwe oplossingen te bedenken voor duurzame productie 6 voorlichter bij multinationals als Unilever. In die tijd publiceer je over je onderzoek en schrijf je een proefschrift. bijvoorbeeld op het gebied van watermanagement 6 medewerker juridische zaken bij een bedrijf als Shell. nl/b a ch e lo rs 11 .en voedselvraagstukken. masters Welke master je na de bachelortrack Future Planet Studies kunt gaan doen.uva.

Dat betekent voor Future Planet Studies dat je voldoende basisvakken moet hebben gehad op een niveau dat vergelijkbaar is met het eindexamen vwo (profiel Natuur en techniek.nl w w w.Toelating.uva. Natuur en gezondheid of Economie en maatschappij). Zorg ervoor dat je. biologie. kun je een toelatingsexamen afleggen: het colloquium doctum.uva.studielink. telefonisch via 020 – 525 5190 of per e-mail: secretariaat-iis@uva. Daarna moet je je aanmelden via Studielink. dan maak je een afspraak voor een intakegesprek. inschrijving en kosten Toelating Je kunt instromen in de bachelortrack Future Planet Studies als je een vwo-diploma hebt met het profiel Natuur en techniek of Natuur en gezondheid.nl/inschrijven – www. www. www. Let op. natuurkunde. www. www. De toelaatbaarheid met een hbo-propedeuse of hbo-bachelor wordt bepaald door de examencommissie. Het intakegesprek is een verplicht onderdeel van de inschrijfprocedure en moet tussen 1 januari en 1 augustus 2012 plaatsvinden. Scholieren met een profiel Economie en maatschappij of een andere vooropleiding kunnen zich aanmelden als ze ten minste wiskunde A of B op vwo-niveau met een voldoende hebben afgerond en daarnaast eindexamen op vwo-niveau hebben gedaan in ten minste twee van de volgende vakken: scheikunde. ongeveer een maand voor de officiële deadline die de opleiding stelt voor inschrijving.uva. je DigiD hebt aangevraagd. Bij het maken van de afspraak wordt dit verder uitgelegd.nl – www.uva. aardrijkskunde. Hiermee kun je je inschrijving voltooien. Neem voor meer informatie hierover contact op met de studieadviseurs van Future Planet Studies.nl. u v a .nl/collegegeld Studiefinanciering Uitgebreide informatie over de verschillende soorten studiefinanciering kun je krijgen via de Dienst Uitvoering Onderwijs. Nadat je je hebt ingeschreven. voor inschrijving via Studielink heb je een DigiD nodig.nl Colloquium doctum Als je 21 jaar of ouder bent en niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.digid. Leidraad tijdens het gesprek zijn antwoorden op een aantal vragen en een essay van eigen hand. Intakegesprek en inschrijven Als je je wilt inschrijven voor Future Planet Studies.nl/colloquiumdoctum Doorstuderen na het hbo Met een hbo-propedeuse of hbo-bachelor kun je instromen in een universitaire bachelor wanneer je vakkenpakket van het hbo voldoet aan de vakeisen zoals die ook voor het vwo gelden.nl/hbo-doorstroom Collegegeld en studiekosten Ga voor een uitgebreid overzicht van de collegeldtarieven naar www. Future Planet Studies heeft geen eigen toelatingsexamen maar accepteert wel deelcertificaten voor verschillende vakken. Studielink zorgt ervoor dat je gegevens bij de UvA en bij de juiste opleiding terechtkomen. ontvang je verdere informatie en jouw persoonlijke inloggegevens tot de digitale omgeving van de UvA.uva.duo. Meer informatie hierover kun je krijgen bij de studieadviseurs. nl/b a ch e lo rs 12 . economie.

Jaarlijks worden vier studenten in de opleidingscommissie benoemd. beeldende kunst. Op de website van het USC vind je een uitgebreid overzicht. u v a .of dansgroep. Studievereniging Studenten van Future Planet Studies maken deel uit van de studievereniging van Bèta-gamma: de SVBG. video/radio en multimedia. Je kunt je daar ook aansluiten bij een koor. Studenten kunnen zich tot de commissie richten met opmerkingen over het onderwijsprogramma en de inrichting ervan. debat.nl (BLIND!) Studenteninvloed In de opleidingscommissie praten studenten en docenten over allerlei zaken die van belang zijn voor de studie. Op de site van het universiteitsblad vind je bovendien het dagelijkse nieuws vanuit de universiteit en landelijk en internationaal nieuws. www. dans. www. www. Je kunt kiezen uit meer dan 47 professioneel begeleide sporten: van kickboksen en yoga tot basketballen en sportduiken. die vind je alleen bij bepaalde studentenverenigingen.folia. www. Hierin vind je het laatste nieuws uit de universiteit en prikkelende artikelen over onder andere onderwijs.Studentenleven Tijdens je studie aan de universiteit van amsterdam heb je ook de ruimte om te genieten van de culturele sportieve en sociale activiteiten die amsterdam biedt. literatuur.en fitnessfaciliteiten.nl – www. Hier kun je onder meer cursussen en workshops volgen op het gebied van theater. Deze studenten geven een digitaal interdisciplinair tijdschrift uit: BLIND! Een studievereniging doet niet aan ontgroening. De commissie geeft adviezen aan andere bestuursorganen. muziek. nog andere interdisciplinaire studenten lid zijn. de culturele organisatie van de uva en de Hogeschool van amsterdam.svbg.usc. Al eens aan een workshop filmacteren gedacht? Of aan een cursus reisfotografie of percussie? Bij CREA kan het. orkest. onderzoek en bestuurlijke zaken. SVBG heeft een actief bestuur en diverse commissies zoals de eerstejaarsweekendcommissie. zoals het onderwijsinstituut. theater. volg je liever een cursus fotografie of toneel? Ga dan naar CREa.uva. Het uSC is de sportorganisatie van de uva en de Hva. en daarnaast nuttige ervaring opdoen. ensemble.en muziekuitvoeringen en lezingen over actuele thema’s. fotografie.nl w w w. nl/b a ch e lo rs 13 . Elke week ligt een nieuw nummer in de universiteitsgebouwen. Je lidmaatschap geeft je volop gelegenheid in contact te komen met je medestudenten uit alle jaren. Je kunt er ook nieuwsvideo’s bekijken van Campus TV. dan kun je terecht bij één van de uSC-sportcentra.nl Folia Het gratis weekblad van de Universiteit van Amsterdam heet Folia.uva. als je na college wilt sporten. Daarnaast organiseren zij jaarlijks een interdisciplinair congres.nl CREa CREA is de gezamenlijke culturele organisatie van de UvA en de HvA. Ook kun je zitting nemen in de studentenraad van jouw faculteit of in de centrale studentenraad. de borrelcommissie en de cultuurcommissie. Sport De sportcentra van het USC bieden uitgebreide sport. Onder de naam Studium Generale organiseert CREA bovendien tentoonstellingen.crea. Bovendien kun je lid worden van de studievereniging of actief zijn in de opleidingscommissie of studentenraad van jouw faculteit. een toneel. Sinds kort bestaat er ook een studievereniging waarvan naast studenten Bèta-gamma en Future Planet Studies. Je kunt dus je stem laten horen.ziedaar.

amsterdam. de stad Amsterdam en woningbouwverenigingen samen om het aanbod van betaalbare studentenwoningen in lijn te brengen met de vraag ernaar. Voor eerstejaarsstudenten die op minstens een uur treinreizen van Amsterdam wonen. Kijk goed rond. Als je aan de voorwaarden voldoet.nl www. nl/b a ch e lo rs 14 . lees de advertenties in Folia. is er een voorrangsregeling: de UvA Kameractie. www.uva.wonen. Je kunt je al inschrijven bij een woningbouwvereniging als je 17 bent. Bij de Dienst Wonen. Ook kun je er terecht voor tips en adressen van betrouwbare kamerbemiddelingsbureaus. op prikborden van jouw faculteit en in de supermarkt.nl www. Je kunt ook zelf een advertentie plaatsen in bijvoorbeeld Folia of op Marktplaats. Het ASVA Studentenunie Kamerbureau houdt bij voldoende aanbod elke dag een kamerloting voor ASVA-leden.studentenwoningweb. ontvang je vanzelf informatie over deelname. gemeente Amsterdam.nl www. net van de middelbare school komen en zich voor 1 mei hebben aangemeld voor hun bachelor.Op kamers Een kamer vinden in Amsterdam is niet meer zo moeilijk als enkele jaren geleden.asva. u v a . Begin wel vroeg met zoeken. vertel iedereen dat je een kamer zoekt. Veel studenten vinden via via een kamer. kun je informatie krijgen over huurwoningen en huisvestingsvergunningen.nl/bachelors (‘praktische zaken’) w w w. De UvA werkt met de Vrije Universiteit.

Kom bijvoorbeeld naar de uva Bachelordag of kom ‘proefstuderen’. Ook kun je voor meer informatie contact opnemen met de studieadviseur. Bachelorsite Wil je meer informatie over studeren aan de Universiteit van Amsterdam of over onze bacheloropleidingen. Amsterdam Geopend van maandag t/m vrijdag van 10.Meer weten? Ben je geïnteresseerd in de bachelortrack Future Planet Studies en wil je meer weten? Of twijfel je nog tussen bepaalde opleidingen? De universiteit van amsterdam adviseert en helpt je graag bij het kiezen van je opleiding.nl/studiekeuzetest www.00 tot 17.nl/studiekeuzeworkshop uva Bachelordag De UvA Bachelordag. telefoon 020 – 525 5190. Service & Informatiecentrum Voor algemene informatie kun je terecht bij het Service & Informatiecentrum (SIC): Binnengasthuisstraat 9. Daarnaast is er in het centrum van Amsterdam een bachelor.nl of via het secretariaat van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS). www. www.nl/bachelors-faq Studiekeuzetest en -workshop Weet je nog niet helemaal wat je wilt of welke studie bij je past? Doe dan een studiekeuzetest of volg een studiekeuzeworkshop bij het Service & Informatiecentrum. Daar vind je op één plek informatie over alle bachelors en over andere zaken die met studeren te maken hebben. Veelgestelde vragen: www. via de Opleidingenzoeker. u v a . UvA-informatielijn: 020 – 525 3333.00 uur.nl/bachelordag w w w. bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9. nl/b a ch e lo rs 15 .00 tot 17.nl/bachelors Studieadviseur Specifieke vragen stel je aan de studieadviseur van Future Planet Studies. kijk dan op de Bachelorsite. De UvA Bachelordag wordt gehouden op: zaterdag 26 maart 2011 www.en informatiemarkt. Hier kun je. Vrijwel alle UvA-bacheloropleidingen geven voorlichting op de locatie waar ze zijn gehuisvest.uva. is een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met de UvA en je te verdiepen in je studiemogelijkheden.uva. die tweemaal per jaar plaatsvindt. De studieadviseurs zijn bereikbaar via e-mail: studieadviseur-iis@uva.uva.uva. precies zien welke opleidingen met jouw profiel toegankelijk zijn.uva.00 uur.

uva.nl/proefstuderen uva–Hva Oriëntatiejaar Als je nog niet weet welke studie je wilt gaan doen.nl. dan kunt je altijd onze website bezoeken op: www.orientatiejaar. Het IIS heeft veertien jaar ervaring met interdisciplinair onderwijs in verschillende vormen. nl/b a ch e lo rs 16 . Proefstuderen is bedoeld voor leerlingen uit 5 en 6 vwo die zich al goed georiënteerd hebben op een vervolgopleiding. maakt een toets en leert hoe je wetenschappelijke studiestof verwerkt. Ook biedt het IIS wisselende collegecycli aan die studenten kunnen volgen als bijvak. Mocht je meer willen weten wat het IIS te bieden heeft. honoursmodulen. Na dit oriëntatietraject ben je beter in staat om de opleiding te kiezen die bij jou past. www.uva. Bij ons studeren ruim 1500 studenten en we verzorgen de Bachelor opleiding ‘Bèta-gamma’. in het bijzonder op het snijvlak van enerzijds bèta en anderzijds gamma en alfa. de Bachelortrack ‘Future Planet Studies’.iis. www.uva Proefstuderen Met UvA Proefstuderen kun je zien wat een bepaalde studie inhoudt: je volgt een hoorcollege of werkgroep. Het instituut identificeert nieuwe thema’s en vraagstukken. Zo krijg je een goed beeld van een opleiding en van studeren aan de UvA. en de Research Masteropleiding ‘Brain and Cognitive Sciences’. Bijvoorbeeld: 6 6 6 6 6 6 Big History Het Brein Soliya: Conflict and dialogue between the West and the Islamic world China Olympische spelen in Nederland: droom of nachtmerrie? Sterrenkunde Het IIS wil zich manifesteren als het toonaangevende onderwijsinstituut en kenniscentrum op het gebied van interdisciplinair onderwijs. dan kun je een studiekeuzetraject van vijf maanden doen. Naast deze opleidingen verzorgt het instituut ook keuzeonderwijs voor studenten van alle faculteiten:. in aanvulling op hun Bacheloropleiding. Instituut voor Interdisciplinaire Studies Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de Universiteit van Amsterdam is een uniek kenniscentrum op het gebied van interdisciplinair onderwijs. Kijk op de website voor de precieze datum van het proefcollege van jouw keuze. minoren. u v a . Activiteiten hebben altijd een interdisciplinaire signatuur. en blijft vanuit de inhoud bouwen aan onderwijsinnovaties met een interdisciplinair karakter. en verschillende publieksactiviteiten.nl Meelopen? Wil je een dagdeel meelopen met een Future Planet Studies-student? Neem dan contact op met de opleiding via secretariaat-iis@uva.nl w w w. ontwerpt daarvoor samen met partners nieuw onderwijs en brengt dat onder bij faculteiten.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful