You are on page 1of 75

WiMax v LTE: Chin hay ho? Th gii cng ngh khng th thiu nhng cuc chin.

Nhng khng phi cuc chin no cng "mt mt mt cn" nh cuc chin gia Blu-ray v HD DVD, i khi cng khng nht thit phi c thng thua... Tc truyn d liu nhanh hn v tm ph sng xa hn, cc nh nghin cu lun c gng a ra nhng cng ngh khng dy mi nhm p ng nhu cu ngy cng cao ca ngi dng di ng. Nhng ngnh CNTT v vin thng c nhng gii php khc nhau cho vn ny, iu ny to nn s phn chia gia WiMax v LTE. WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) l n lc ca ngnh CNTT ln sn lnh vc vin thng v LTE (Long Term Evolution) l n phn cng ca ngnh vin thng, y l hai ng vin chnh cho mng khng dy th h mi, ha hn to nn th gii khng dy bng rng tc cao ph khp mi ni. WiMax Cch y 4 nm, chun WiMax u tin 802.16-2004 c IEEE chp nhn ( c thm thng tin, tham kho bi Chun Wimax, USB khng dy v UWB: Kin to mt th gii di ng ton din - ID: A0501_92). Khng ging cc chun khng dy khc, WiMax cho php truyn d liu trn nhiu di tn, c th trnh ng vi nhng ng dng khng dy khc. WiMax cho tc cao mt phn nh k thut OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) cho php tng bng thng bng cch chia tch cc knh bng rng thnh nhiu knh bng hp, mi knh dng tn s khc nhau truyn ng thi cc gi d liu. Thng 12/2005, IEEE ph chun 802.16e Mobile WiMax, b sung cho 802.16-2004. Mobile WiMax cung cp kh nng di ng bng cch cho php chuyn knh truyn d liu t mt trm thu pht ny sang mt trm khc khi ngi dng di chuyn gia 2 trm. Tng t phin bn 802.11n ca Wi-Fi, Mobile WiMax dng cng ngh MIMO (Multiple Input Multiple Output, tham kho bi Mng khng dy: Nhanh hn! Xa hn! - ID: A0508_98) cho php pht v thu qua nhiu anten ci thin tc v cht lng tn hiu. Mobile WiMax c k vng cnh tranh vi cc cng ngh di ng, Wi-Fi v cc cng ngh truy cp Internet nh DSL. Nhiu chuyn gia phn tch cho rng Mobile WiMax s nhanh chng tr nn ph bin v khng cn c s h tng tn km nh cc h thng dng dy v cung cp bng thng cho cc dch v thoi, d liu v cc dch v a phng tin nh truyn hnh nt cao (HDTV). Theo mt nghin cu hi thng 4/2008, t chc WiMAX Forum d bo trong 5 nm ti s lng ngi dng Mobile WiMax trn ton cu c th t gn 100 triu. Gn y nhiu hng bt u a ra sn phm di ng c WiMax Forum chng nhn tun theo chun IEEE v c th lm vic vi nhau. Cc nh khai thc mng ti nhiu quc gia, c bit l khu vc chu Thi Bnh Dng, ang hoc c k hoch trin khai WiMax (ti Vit Nam cng c 4 nh khai thc vin thng c cp php trin khai). Tuy nhin, th gii cng ngh thay i nhanh. Mi va ni ln nh mt ng vin nng k

thch thc cng ngh di ng 3G nhng cha kp xc lp ch ng trn th trng th WiMax phi i mt vi mt thch thc ng gm: LTE. LTE LTE l th h th t tng lai ca chun UMTS do 3GPP pht trin. UMTS th h th ba da trn WCDMA c trin khai trn ton th gii. m bo tnh cnh tranh cho h thng ny trong tng lai, thng 11/2004 3GPP bt u d n nhm xc nh bc pht trin v lu di cho cng ngh di ng UMTS vi tn gi Long Term Evolution (LTE). 3GPP t ra yu cu cao cho LTE, bao gm gim chi ph cho mi bit thng tin, cung cp dch v tt hn, s dng linh hot cc bng tn hin c v bng tn mi, n gin ha kin trc mng vi cc giao tip m v gim ng k nng lng tiu th thit b u cui. c t k thut cho LTE ang c hon tt v d kin sn phm LTE s ra mt th trng trong 2 nm ti.
Mc d ngi dng nhiu quc gia cn cha tri nghim qua mng 3G, nhng nhiu hng sn xut thit b hin lm vic vi cng ngh 4G. V LTE c cho l c hi cho cc nh cung cp mng di ng cc quc gia mi pht trin chuyn thng t 2G ln 4G.

V cng ngh, LTE v WiMax c mt s khc bit nhng cng c nhiu im tng ng. C hai cng ngh u da trn nn tng IP. C hai u dng k thut MIMO ci thin cht lng truyn/nhn tn hiu, ng xung t trm thu pht n thit b u cui u c tng tc bng k thut OFDM h tr truyn ti d liu a phng tin v video. Theo l thuyt, chun WiMax hin ti (802.16e) cho tc ti xung ti a l 70Mbps, cn LTE d kin c th cho tc n 300Mbps. Tuy nhin, khi LTE c trin khai ra th trng c th WiMax cng s c nng cp ln chun 802.16m (cn c gi l WiMax 2.0) c tc tng ng hoc cao hn. ng ln t thit b u cui n trm thu pht c s khc nhau gia 2 cng ngh. WiMax dng OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access mt bin th ca OFDM), cn LTE dng k thut SC-FDMA (Single Carrier - Frequency Division Multiple Access). V l thuyt, SC-FDMA c thit k lm vic hiu qu hn v cc thit b u cui tiu th nng lng thp hn OFDMA. LTE cn c u th hn WiMax v c thit k tng thch vi c phng thc TDD (Time Division Duplex) v FDD (Frequency Division Duplex). Ngc li, WiMax hin ch tng thch vi TDD (theo mt bo co c cng b u nm nay, WiMax Forum ang lm vic vi mt phin bn Mobile WiMax tch hp FDD). TDD truyn d liu ln v xung thng qua 1 knh tn s (dng phng thc phn chia thi gian), cn FDD cho php truyn d liu ln v xung thng qua 2 knh tn s ring bit. iu ny c ngha LTE c nhiu ph tn s dng hn WiMax. Tuy nhin, s khc bit cng ngh khng c ngha quyt nh trong cuc chin gia WiMax v TLE.
BNG 1: TIN TRNH PHT TRIN CC CHUN CA 3GPP Phin bn Thi im Tnh nng chnh / Thng tin

hon tt Release 99 Release 4 Release 5 Gii thiu UMTS (Universal Mobile Qu 1/2000 Telecommunications System) v WCDMA (Wideband CDMA). Qu 2/2001 B sung mt s tnh nng nh mng li da trn IP v c nhng ci tin cho UMTS. Qu 3/2001 Gii thiu IMS (IP Multimedia Subsystems) v HSDPA (High-Speed Download Packet Access). Qu 4/2001 Kt hp vi Wireless LAN, thm HSUPA (High-Speed Upload Packet Access) v cc tnh nng nng cao cho IMS nh Push to Talk over Cellular (PoC). Qu 4/2007 Tp trung gim tr, ci thin cht lng dch v v cc ng dng thi gian thc nh VoIP. Phin bn ny cng tp trung vo HSPA+ (High Speeed Packet Evolution) v EDGE Evolution. D kin cui nm 2008 hoc u nm 2009 Gii thiu LTE v kin trc li UMTS nh l mng IP th h th t hon ton da trn IP.

Release 6

Release 7

Release 8

ua ng di Hin ti WiMax c li th i trc LTE: mng WiMax c trin khai v thit b WiMax cng c mt trn th trng, cn LTE th sm nht cng phi n nm 2010 ngi dng mi c tri nghim. Tuy nhin LTE vn c li th quan trng so vi WiMax. LTE c hip hi cc nh khai thc GSM (GSM Association) chp nhn l cng ngh bng rng di ng tng lai ca h di ng hin ang thng tr th trng di ng ton cu vi khong 2,5 t thu bao (theo Informa Telecoms & Media) v trong 3 nm ti c th chim th phn n 89% (theo Gartner) nhng con s trong m i vi WiMax. Hn na, LTE cho php tn dng dng h tng GSM c sn (tuy vn cn u t thm thit b) trong khi WiMax phi xy dng t u.
BNG 2: LTE V WIMAX Tnh nng Ghp knh Bng tn d kin 3GPP LTE RAN1 TDD, FDD 700MHz 2,6GHz 802.16e/Mobile 802.16m/Mobile WiMax R1 WiMax R2 TDD 2,3GHz, 2,5GHz, 3,33,8GHz 70Mbps /70Mbps 120km/h 1/5/30km 50 TDD, FDD 2,3GHz, 2,5GHz, 3,3-3,8GHz 300Mbps /100Mbps 350km/h 1/5/30km 100 D kin cui nm

Tc ti a 300Mbps (Download/Upload) /100Mbps Di ng Phm vi ph sng 350km/h 5/30/100km

S ngi dng VoIP 80 ng thi Thi im hon tt

D kin cui 2005

chun

nm 2008 hoc u nm 2009 20092010/2012

2009

Trin khai ra th trng

2007-2008/2009 2010

TThi th i thay, nhn thy li th ca LTE, mt s nh khai thc mng cn nhc li vic trin khai WiMax v c nh khai thc quyt nh t b con ng WiMax chuyn sang LTE, ng k trong s c hai tn tui ln nht ti M l AT&T v Verizon Wireless. Theo mt kho st do RCR Wireless News v Yankee Group thc hin gn y, c n 56% nh khai thc di ng chn LTE, ch c 30% i theo 802.16e. Kho st cho thy cc nh khai thc di ng Bc M v Ty u nghin v LTE, trong khi cc nc mi pht trin (c bit l khu vc chu - Thi Bnh Dng) th ng h WiMax. Nhiu hng sn xut thit b i nc i, mt mt tuyn b vn ng h WiMax, mt khc li dc tin u t cho LTE. Ngay nh Intel, u tu hu thun WiMax, cng i ging. C Siavash M. Alamouti, gim c k thut Wireless Mobile Group v Sean Maloney, gim c tip th ca Intel, trong cc pht biu gn y u cho rng WiMax c th ho hp vi LTE. Trong cuc ua 4G, WiMax v LTE hin l hai cng ngh sng gi nht. Liu hai cng ngh ny c th cng tn ti c lp hay s st nhp thnh mt chun chung? Hiu nng ca WiMax v LTE tng ng nhau, do vy vic quyt nh hin nay ph thuc vo yu t sn sng v kh nng thm nhp th trng.

WiMAX (vit tt ca Worldwide Interoperability for Microwave Access) l tiu chun IEEE 802.16 cho vic kt ni Internet bng thng rng khng dy khong cch ln. Theo Ray Owen, gim c sn phm WiMax ti khu vc chu -Thi Bnh Dng ca tp on Motorola: WiMax hon ton khng phi l phin bn nng cp ca Wi-Fi c tiu chun IEEE 802.11, WiMax v Wi-Fi tuy gn gi nhng l 2 sn phm khc nhau v cng khng phi pht trin t WiBro (4G), hay 3G. WiMAX l k thut vin thng cung cp vic truyn dn khng dy khong cch ln bng nhiu cch khc nhau, t kiu kt ni im - im cho ti kiu truy nhp t bo. Da trn cc tiu chun IEEE 802.16, cn c gi l WirelessMAN. WiMAX cho php ngi dng c th duyt Internet trn my laptop m khng cn kt ni vt l bng cng Ethernet ti router hoc switch. Tn WiMAX do WiMAX Forum to ra, bt u t thng 6 nm 2001 xng vic xy dng mt tiu chun cho php kt ni gia cc h thng khc nhau. Din n ny cng miu t WiMAX l "tiu chun da trn k thut cho php truyn d liu khng dy bng thng rng ging nh vi cp v DSL." Kho hp Hi ng thng tin v tuyn 2007 (RA-07) ca Lin minh vin thng th gii (ITU), c t chc ti Gennve, Thy S t ngy 15-19/10/2007, thng qua vic b sung giao din v tuyn OFDMA TDD WMAN (WiMAX di ng) vo h giao din v tuyn IMT-2000 (thng vn c bit di tn 3G).

Chun IMT-2000 hin c 5 giao din v tuyn CDMA Direct Spread (thng c bit di tn WCDMA), CDMA Multi-Carrier (thng c bit di tn CDMA 2000), CDMA TDD, TDMA Single-Carrier, FDMA/TDMA. Sau khi c b sung, chun giao din OFDMA TDD WMAN s l chun giao din v tuyn th 6 ca h IMT-2000. Cc ch tiu v c tnh pht x (pht x gi, pht x ngoi bng) ca cc trm thu pht (BTS) v my di ng (MS) ca WiMAX di ng cng c b sung vo cc chun hin p dng cho IMT-2000. RA-07 cng thng qua khuyn ngh v vic s dng bng tn 2500-2690 MHz cho IMT2000. Theo c 3 phng n (C1, C2, C3) s dng bng tn. Phng n C1 v C2 dnh 2x70 MHz (on 2500-2570 MHz v 2620-2690 MHz) s dng cho phng thc song cng FDD ph hp vi cc cng ngh di ng truyn thng nh HSPA, LTE. Phng n C3 cho php dng linh hot gia FDD v TDD, to thun li cho vic s dng cng ngh TDD nh WiMAX di ng. y s l c s quan trng cho vic quy hoch tn s cho bng tn 2500-2690 MHz ca cc nc, cng nh Vit Nam. S d Din n WiMAX v cc cng ty ng h WiMAX ra sc vn ng a WiMAX di ng vo IMT-2000 l do WiMAX di ng c pht trin da trn chun 802.16e ca IEEE v sn phm phi ph hp vi cc b tiu ch (profile) ca Din n WiMAX (mi profile gm nhiu tiu ch, trong c bng tn s dng, phng thc song cng). Tuy nhin, c IEEE ln Din n WiMAX li khng c vai tr trong vic a ra cc quyt nh lin quan n bng tn s c s dng. Trong khi bng tn 2500-2690 MHz, bng tn chnh ca WiMAX di ng, li c ITU phn b v hin c nhiu nc trn th gii, c bit l Chu u dnh cho IMT-2000. D kin y s l bng tn ca cc cng ngh mi pht trin t cng ngh di ng th h 2 (GSM, CDMA) ln nh HSPA, LTE, UMB s dng phng thc song cng FDD. V vy, WiMAX t c hoc khng c c hi c s dng ti cc nc . Do , vic c kt np vo h tiu chun IMT-2000 ca ITU, s gip gt b cc tr ngi php l, m ra c hi WiMAX di ng c th c s dng cc bng tn dnh cho IMT2000, c tham gia vo mt th trng rng ln. Tuy nhin, ti RA-07, Trung quc, c v mt s nh sn xut vin thng cho rng WiMAX di ng cha p ng c cc tiu ch k thut cn thit ca IMT-2000 nh cc tham s v c tnh pht x, h s d knh ln cn (ACLR), cht lng cc dch v ca mng chuyn mch knh, yu cu v chuyn vng (seamless handover),.. V vy, mc d thng qua vic b sung WiMAX di ng, nhng RA-07 yu cu cn tip tc nghin cu gp v cc vn cn tn ti ny. Hn na, vic c kt np vo h IMT-2000 khng ngha s m bo c thnh cng v mt thng mi cho WiMAX di ng. Ngay trong 5 chun ca h IMT-2000 trc y, ch c WCDMA l ang c s thnh cng tng i trn th trng, 4 chun cn li vn cn rt t c s dng trong thc t. Bn cnh vn kt np WiMAX, RA-07 thng qua cch gi lin quan n IMT-2000, cc h thng sau IMT-2000 v IMT tin tin (IMT-2000 Advanced). Do nh ngha v IMT2000 (3G) ca ITU c xy dng t nhiu nm trc, nhiu cng ngh sau ny nh HSDPA, HSUPA, LTE, WiMAX di ng c kh nng cung cp tc kt ni cao hn so vi

tc do ITU nh ngha, nn nhiu hng tn dng qung co cc h thng ca mnh l 3.5G, 3.9G thm ch l 4G. Trong kho hp ln ny, RA-07 quyt nh ci t li c cu cc nhm nghin cu v thng tin v tuyn. Theo ITU thnh lp nhm nghin cu 5 v cc nghip v thng tin v tuyn mt t trn c s st nhp 2 nhm nghin cu Nhm nghin cu 8 v cc nghip v thng tin v tuyn di ng, Nhm nghin cu 9 v nghip v c nh. Cc hot ng nghin cu lin quan n v tinh nm ri rc Nhm nghin cu 6, 8, 9 cng c gom v nhm nghin cu 4 thnh Nhm nghin cu v cc nghip v v tinh. Nhim v chnh ca cc Nhm nghin cu v tuyn l nghin cu cc vn t ra trong lnh vc thng tin v tuyn, qun l ph tn t xy dng cc khuyn ngh (ITU-R Recommendation), cc Bo co (Report), cc S tay (Handbook). Cc Nhm nghin cu ca ITU-R cn ng vai tr quan trng trong vic chun b ni dung cho cc Hi ngh thng tin v tuyn th gii. Ngay sau khi kt thc RA-07, Hi ngh thng tin v tuyn th gii 2007 (WRC-07) s c t chc t ngy 22/10 n 16/11/2007 ti ITU

WiMax v LTE: Chin hay ho? Th gii cng ngh khng th thiu nhng cuc chin. Nhng khng phi cuc chin no cng "mt mt mt cn" nh cuc chin gia Blu-ray v HD DVD, i khi cng khng nht thit phi c thng thua... Tc truyn d liu nhanh hn v tm ph sng xa hn, cc nh nghin cu lun c gng a ra nhng cng ngh khng dy mi nhm p ng nhu cu ngy cng cao ca ngi dng di ng. Nhng ngnh CNTT v vin thng c nhng gii php khc nhau cho vn ny, iu ny to nn s phn chia gia WiMax v LTE. WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) l n lc ca ngnh CNTT ln sn lnh vc vin thng v LTE (Long Term Evolution) l n phn cng ca ngnh vin thng, y l hai ng vin chnh cho mng khng dy th h mi, ha hn to nn th gii khng dy bng rng tc cao ph khp mi ni. WiMax Cch y 4 nm, chun WiMax u tin 802.16-2004 c IEEE chp nhn ( c thm thng tin, tham kho bi Chun Wimax, USB khng dy v UWB: Kin to mt th gii di ng ton din - ID: A0501_92). Khng ging cc chun khng dy khc, WiMax cho php truyn d liu trn nhiu di tn, c th trnh ng vi nhng ng dng khng dy khc. WiMax cho tc cao mt phn nh k thut OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) cho php tng bng thng bng cch chia tch cc knh bng rng thnh nhiu knh bng hp, mi knh dng tn s khc nhau truyn ng thi cc gi d liu. Thng 12/2005, IEEE ph chun 802.16e Mobile WiMax, b sung cho 802.16-2004. Mobile WiMax

cung cp kh nng di ng bng cch cho php chuyn knh truyn d liu t mt trm thu pht ny sang mt trm khc khi ngi dng di chuyn gia 2 trm. Tng t phin bn 802.11n ca Wi-Fi, Mobile WiMax dng cng ngh MIMO (Multiple Input Multiple Output, tham kho bi Mng khng dy: Nhanh hn! Xa hn! - ID: A0508_98) cho php pht v thu qua nhiu anten ci thin tc v cht lng tn hiu. Mobile WiMax c k vng cnh tranh vi cc cng ngh di ng, Wi-Fi v cc cng ngh truy cp Internet nh DSL. Nhiu chuyn gia phn tch cho rng Mobile WiMax s nhanh chng tr nn ph bin v khng cn c s h tng tn km nh cc h thng dng dy v cung cp bng thng cho cc dch v thoi, d liu v cc dch v a phng tin nh truyn hnh nt cao (HDTV). Theo mt nghin cu hi thng 4/2008, t chc WiMAX Forum d bo trong 5 nm ti s lng ngi dng Mobile WiMax trn ton cu c th t gn 100 triu. Gn y nhiu hng bt u a ra sn phm di ng c WiMax Forum chng nhn tun theo chun IEEE v c th lm vic vi nhau. Cc nh khai thc mng ti nhiu quc gia, c bit l khu vc chu Thi Bnh Dng, ang hoc c k hoch trin khai WiMax (ti Vit Nam cng c 4 nh khai thc vin thng c cp php trin khai). Tuy nhin, th gii cng ngh thay i nhanh. Mi va ni ln nh mt ng vin nng k thch thc cng ngh di ng 3G nhng cha kp xc lp ch ng trn th trng th WiMax phi i mt vi mt thch thc ng gm: LTE. LTE LTE l th h th t tng lai ca chun UMTS do 3GPP pht trin. UMTS th h th ba da trn WCDMA c trin khai trn ton th gii. m bo tnh cnh tranh cho h thng ny trong tng lai, thng 11/2004 3GPP bt u d n nhm xc nh bc pht trin v lu di cho cng ngh di ng UMTS vi tn gi Long Term Evolution (LTE). 3GPP t ra yu cu cao cho LTE, bao gm gim chi ph cho mi bit thng tin, cung cp dch v tt hn, s dng linh hot cc bng tn hin c v bng tn mi, n gin ha kin trc mng vi cc giao tip m v gim ng k nng lng tiu th thit b u cui. c t k thut cho LTE ang c hon tt v d kin sn phm LTE s ra mt th trng trong 2 nm ti.
Mc d ngi dng nhiu quc gia cn cha tri nghim qua mng 3G, nhng nhiu hng sn xut thit b hin lm vic vi cng ngh 4G. V LTE c cho l c hi cho cc nh cung cp mng di ng cc quc gia mi pht trin chuyn thng t 2G ln 4G.

V cng ngh, LTE v WiMax c mt s khc bit nhng cng c nhiu im tng ng. C hai cng ngh u da trn nn tng IP. C hai u dng k thut MIMO ci thin cht lng truyn/nhn tn hiu, ng xung t trm thu pht n thit b u cui u c tng tc bng k thut OFDM h tr truyn ti d liu a phng tin v video. Theo l thuyt, chun WiMax hin ti (802.16e) cho tc ti xung ti a l 70Mbps, cn LTE d kin c th cho tc n 300Mbps. Tuy nhin, khi LTE c trin khai ra th trng c th WiMax

cng s c nng cp ln chun 802.16m (cn c gi l WiMax 2.0) c tc tng ng hoc cao hn. ng ln t thit b u cui n trm thu pht c s khc nhau gia 2 cng ngh. WiMax dng OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access mt bin th ca OFDM), cn LTE dng k thut SC-FDMA (Single Carrier - Frequency Division Multiple Access). V l thuyt, SC-FDMA c thit k lm vic hiu qu hn v cc thit b u cui tiu th nng lng thp hn OFDMA. LTE cn c u th hn WiMax v c thit k tng thch vi c phng thc TDD (Time Division Duplex) v FDD (Frequency Division Duplex). Ngc li, WiMax hin ch tng thch vi TDD (theo mt bo co c cng b u nm nay, WiMax Forum ang lm vic vi mt phin bn Mobile WiMax tch hp FDD). TDD truyn d liu ln v xung thng qua 1 knh tn s (dng phng thc phn chia thi gian), cn FDD cho php truyn d liu ln v xung thng qua 2 knh tn s ring bit. iu ny c ngha LTE c nhiu ph tn s dng hn WiMax. Tuy nhin, s khc bit cng ngh khng c ngha quyt nh trong cuc chin gia WiMax v TLE.
BNG 1: TIN TRNH PHT TRIN CC CHUN CA 3GPP Phin bn Thi im Tnh nng chnh / Thng tin hon tt Gii thiu UMTS (Universal Mobile Qu 1/2000 Telecommunications System) v WCDMA (Wideband CDMA). Qu 2/2001 B sung mt s tnh nng nh mng li da trn IP v c nhng ci tin cho UMTS. Qu 3/2001 Gii thiu IMS (IP Multimedia Subsystems) v HSDPA (High-Speed Download Packet Access). Qu 4/2001 Kt hp vi Wireless LAN, thm HSUPA (High-Speed Upload Packet Access) v cc tnh nng nng cao cho IMS nh Push to Talk over Cellular (PoC). Qu 4/2007 Tp trung gim tr, ci thin cht lng dch v v cc ng dng thi gian thc nh VoIP. Phin bn ny cng tp trung vo HSPA+ (High Speeed Packet Evolution) v EDGE Evolution. D kin cui nm 2008 hoc u nm 2009 Gii thiu LTE v kin trc li UMTS nh l mng IP th h th t hon ton da trn IP.

Release 99 Release 4 Release 5

Release 6

Release 7

Release 8

ua ng di Hin ti WiMax c li th i trc LTE: mng WiMax c trin khai v thit b WiMax cng c mt trn th trng, cn LTE th sm nht cng phi n nm 2010 ngi dng mi c tri nghim. Tuy nhin LTE vn c li th quan trng so vi WiMax. LTE c hip hi cc nh khai thc GSM (GSM Association) chp nhn l cng ngh bng rng di ng tng lai ca h di ng hin ang thng tr th trng di ng ton cu vi khong 2,5

t thu bao (theo Informa Telecoms & Media) v trong 3 nm ti c th chim th phn n 89% (theo Gartner) nhng con s trong m i vi WiMax. Hn na, LTE cho php tn dng dng h tng GSM c sn (tuy vn cn u t thm thit b) trong khi WiMax phi xy dng t u.
BNG 2: LTE V WIMAX Tnh nng Ghp knh Bng tn d kin 3GPP LTE RAN1 TDD, FDD 700MHz 2,6GHz 802.16e/Mobile 802.16m/Mobile WiMax R1 WiMax R2 TDD 2,3GHz, 2,5GHz, 3,33,8GHz 70Mbps /70Mbps 120km/h 1/5/30km 50 TDD, FDD 2,3GHz, 2,5GHz, 3,3-3,8GHz 300Mbps /100Mbps 350km/h 1/5/30km 100 D kin cui nm 2009

Tc ti a 300Mbps (Download/Upload) /100Mbps Di ng Phm vi ph sng 350km/h 5/30/100km

S ngi dng VoIP 80 ng thi Thi im hon tt chun

D kin cui 2005 nm 2008 hoc u nm 2009 20092010/2012

Trin khai ra th trng

2007-2008/2009 2010

TThi th i thay, nhn thy li th ca LTE, mt s nh khai thc mng cn nhc li vic trin khai WiMax v c nh khai thc quyt nh t b con ng WiMax chuyn sang LTE, ng k trong s c hai tn tui ln nht ti M l AT&T v Verizon Wireless. Theo mt kho st do RCR Wireless News v Yankee Group thc hin gn y, c n 56% nh khai thc di ng chn LTE, ch c 30% i theo 802.16e. Kho st cho thy cc nh khai thc di ng Bc M v Ty u nghin v LTE, trong khi cc nc mi pht trin (c bit l khu vc chu - Thi Bnh Dng) th ng h WiMax. Nhiu hng sn xut thit b i nc i, mt mt tuyn b vn ng h WiMax, mt khc li dc tin u t cho LTE. Ngay nh Intel, u tu hu thun WiMax, cng i ging. C Siavash M. Alamouti, gim c k thut Wireless Mobile Group v Sean Maloney, gim c tip th ca Intel, trong cc pht biu gn y u cho rng WiMax c th ho hp vi LTE. Trong cuc ua 4G, WiMax v LTE hin l hai cng ngh sng gi nht. Liu hai cng ngh ny c th cng tn ti c lp hay s st nhp thnh mt chun chung? Hiu nng ca WiMax v LTE tng ng nhau, do vy vic quyt nh hin nay ph thuc vo yu t sn sng v kh nng thm nhp th trng.

WiMax v LTE: Chin hay ho? Th gii cng ngh khng th thiu nhng cuc chin. Nhng khng phi cuc chin no cng "mt mt mt cn" nh cuc chin gia Blu-ray v HD DVD, i khi cng khng nht thit phi c thng thua... Tc truyn d liu nhanh hn v tm ph sng xa hn, cc nh nghin cu lun c gng a ra nhng cng ngh khng dy mi nhm p ng nhu cu ngy cng cao ca ngi dng di ng. Nhng ngnh CNTT v vin thng c nhng gii php khc nhau cho vn ny, iu ny to nn s phn chia gia WiMax v LTE. WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) l n lc ca ngnh CNTT ln sn lnh vc vin thng v LTE (Long Term Evolution) l n phn cng ca ngnh vin thng, y l hai ng vin chnh cho mng khng dy th h mi, ha hn to nn th gii khng dy bng rng tc cao ph khp mi ni. WiMax Cch y 4 nm, chun WiMax u tin 802.16-2004 c IEEE chp nhn ( c thm thng tin, tham kho bi Chun Wimax, USB khng dy v UWB: Kin to mt th gii di ng ton din - ID: A0501_92). Khng ging cc chun khng dy khc, WiMax cho php truyn d liu trn nhiu di tn, c th trnh ng vi nhng ng dng khng dy khc. WiMax cho tc cao mt phn nh k thut OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) cho php tng bng thng bng cch chia tch cc knh bng rng thnh nhiu knh bng hp, mi knh dng tn s khc nhau truyn ng thi cc gi d liu. Thng 12/2005, IEEE ph chun 802.16e Mobile WiMax, b sung cho 802.16-2004. Mobile WiMax cung cp kh nng di ng bng cch cho php chuyn knh truyn d liu t mt trm thu pht ny sang mt trm khc khi ngi dng di chuyn gia 2 trm. Tng t phin bn 802.11n ca Wi-Fi, Mobile WiMax dng cng ngh MIMO (Multiple Input Multiple Output, tham kho bi Mng khng dy: Nhanh hn! Xa hn! - ID: A0508_98) cho php pht v thu qua nhiu anten ci thin tc v cht lng tn hiu. Mobile WiMax c k vng cnh tranh vi cc cng ngh di ng, Wi-Fi v cc cng ngh truy cp Internet nh DSL. Nhiu chuyn gia phn tch cho rng Mobile WiMax s nhanh chng tr nn ph bin v khng cn c s h tng tn km nh cc h thng dng dy v cung cp bng thng cho cc dch v thoi, d liu v cc dch v a phng tin nh truyn hnh nt cao (HDTV). Theo mt nghin cu hi thng 4/2008, t chc WiMAX Forum d bo trong 5 nm ti s lng ngi dng Mobile WiMax trn ton cu c th t gn 100 triu. Gn y nhiu hng bt u a ra sn phm di ng c WiMax Forum chng nhn tun theo chun IEEE v c th lm vic vi nhau. Cc nh khai thc mng ti nhiu quc gia, c bit l khu vc chu Thi Bnh Dng, ang hoc c k hoch trin khai WiMax (ti Vit Nam cng c 4 nh khai thc vin thng c cp php trin khai). Tuy nhin, th gii cng ngh thay i nhanh. Mi va ni ln nh mt ng vin nng k

thch thc cng ngh di ng 3G nhng cha kp xc lp ch ng trn th trng th WiMax phi i mt vi mt thch thc ng gm: LTE. LTE LTE l th h th t tng lai ca chun UMTS do 3GPP pht trin. UMTS th h th ba da trn WCDMA c trin khai trn ton th gii. m bo tnh cnh tranh cho h thng ny trong tng lai, thng 11/2004 3GPP bt u d n nhm xc nh bc pht trin v lu di cho cng ngh di ng UMTS vi tn gi Long Term Evolution (LTE). 3GPP t ra yu cu cao cho LTE, bao gm gim chi ph cho mi bit thng tin, cung cp dch v tt hn, s dng linh hot cc bng tn hin c v bng tn mi, n gin ha kin trc mng vi cc giao tip m v gim ng k nng lng tiu th thit b u cui. c t k thut cho LTE ang c hon tt v d kin sn phm LTE s ra mt th trng trong 2 nm ti.
Mc d ngi dng nhiu quc gia cn cha tri nghim qua mng 3G, nhng nhiu hng sn xut thit b hin lm vic vi cng ngh 4G. V LTE c cho l c hi cho cc nh cung cp mng di ng cc quc gia mi pht trin chuyn thng t 2G ln 4G.

V cng ngh, LTE v WiMax c mt s khc bit nhng cng c nhiu im tng ng. C hai cng ngh u da trn nn tng IP. C hai u dng k thut MIMO ci thin cht lng truyn/nhn tn hiu, ng xung t trm thu pht n thit b u cui u c tng tc bng k thut OFDM h tr truyn ti d liu a phng tin v video. Theo l thuyt, chun WiMax hin ti (802.16e) cho tc ti xung ti a l 70Mbps, cn LTE d kin c th cho tc n 300Mbps. Tuy nhin, khi LTE c trin khai ra th trng c th WiMax cng s c nng cp ln chun 802.16m (cn c gi l WiMax 2.0) c tc tng ng hoc cao hn. ng ln t thit b u cui n trm thu pht c s khc nhau gia 2 cng ngh. WiMax dng OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access mt bin th ca OFDM), cn LTE dng k thut SC-FDMA (Single Carrier - Frequency Division Multiple Access). V l thuyt, SC-FDMA c thit k lm vic hiu qu hn v cc thit b u cui tiu th nng lng thp hn OFDMA. LTE cn c u th hn WiMax v c thit k tng thch vi c phng thc TDD (Time Division Duplex) v FDD (Frequency Division Duplex). Ngc li, WiMax hin ch tng thch vi TDD (theo mt bo co c cng b u nm nay, WiMax Forum ang lm vic vi mt phin bn Mobile WiMax tch hp FDD). TDD truyn d liu ln v xung thng qua 1 knh tn s (dng phng thc phn chia thi gian), cn FDD cho php truyn d liu ln v xung thng qua 2 knh tn s ring bit. iu ny c ngha LTE c nhiu ph tn s dng hn WiMax. Tuy nhin, s khc bit cng ngh khng c ngha quyt nh trong cuc chin gia WiMax v TLE.
BNG 1: TIN TRNH PHT TRIN CC CHUN CA 3GPP Phin bn Thi im Tnh nng chnh / Thng tin

hon tt Release 99 Release 4 Release 5 Gii thiu UMTS (Universal Mobile Qu 1/2000 Telecommunications System) v WCDMA (Wideband CDMA). Qu 2/2001 B sung mt s tnh nng nh mng li da trn IP v c nhng ci tin cho UMTS. Qu 3/2001 Gii thiu IMS (IP Multimedia Subsystems) v HSDPA (High-Speed Download Packet Access). Qu 4/2001 Kt hp vi Wireless LAN, thm HSUPA (High-Speed Upload Packet Access) v cc tnh nng nng cao cho IMS nh Push to Talk over Cellular (PoC). Qu 4/2007 Tp trung gim tr, ci thin cht lng dch v v cc ng dng thi gian thc nh VoIP. Phin bn ny cng tp trung vo HSPA+ (High Speeed Packet Evolution) v EDGE Evolution. D kin cui nm 2008 hoc u nm 2009 Gii thiu LTE v kin trc li UMTS nh l mng IP th h th t hon ton da trn IP.

Release 6

Release 7

Release 8

ua ng di Hin ti WiMax c li th i trc LTE: mng WiMax c trin khai v thit b WiMax cng c mt trn th trng, cn LTE th sm nht cng phi n nm 2010 ngi dng mi c tri nghim. Tuy nhin LTE vn c li th quan trng so vi WiMax. LTE c hip hi cc nh khai thc GSM (GSM Association) chp nhn l cng ngh bng rng di ng tng lai ca h di ng hin ang thng tr th trng di ng ton cu vi khong 2,5 t thu bao (theo Informa Telecoms & Media) v trong 3 nm ti c th chim th phn n 89% (theo Gartner) nhng con s trong m i vi WiMax. Hn na, LTE cho php tn dng dng h tng GSM c sn (tuy vn cn u t thm thit b) trong khi WiMax phi xy dng t u.
BNG 2: LTE V WIMAX Tnh nng Ghp knh Bng tn d kin 3GPP LTE RAN1 TDD, FDD 700MHz 2,6GHz 802.16e/Mobile 802.16m/Mobile WiMax R1 WiMax R2 TDD 2,3GHz, 2,5GHz, 3,33,8GHz 70Mbps /70Mbps 120km/h 1/5/30km 50 TDD, FDD 2,3GHz, 2,5GHz, 3,3-3,8GHz 300Mbps /100Mbps 350km/h 1/5/30km 100 D kin cui nm

Tc ti a 300Mbps (Download/Upload) /100Mbps Di ng Phm vi ph sng 350km/h 5/30/100km

S ngi dng VoIP 80 ng thi Thi im hon tt

D kin cui 2005

chun

nm 2008 hoc u nm 2009 20092010/2012

2009

Trin khai ra th trng

2007-2008/2009 2010

TThi th i thay, nhn thy li th ca LTE, mt s nh khai thc mng cn nhc li vic trin khai WiMax v c nh khai thc quyt nh t b con ng WiMax chuyn sang LTE, ng k trong s c hai tn tui ln nht ti M l AT&T v Verizon Wireless. Theo mt kho st do RCR Wireless News v Yankee Group thc hin gn y, c n 56% nh khai thc di ng chn LTE, ch c 30% i theo 802.16e. Kho st cho thy cc nh khai thc di ng Bc M v Ty u nghin v LTE, trong khi cc nc mi pht trin (c bit l khu vc chu - Thi Bnh Dng) th ng h WiMax. Nhiu hng sn xut thit b i nc i, mt mt tuyn b vn ng h WiMax, mt khc li dc tin u t cho LTE. Ngay nh Intel, u tu hu thun WiMax, cng i ging. C Siavash M. Alamouti, gim c k thut Wireless Mobile Group v Sean Maloney, gim c tip th ca Intel, trong cc pht biu gn y u cho rng WiMax c th ho hp vi LTE. Trong cuc ua 4G, WiMax v LTE hin l hai cng ngh sng gi nht. Liu hai cng ngh ny c th cng tn ti c lp hay s st nhp thnh mt chun chung? Hiu nng ca WiMax v LTE tng ng nhau, do vy vic quyt nh hin nay ph thuc vo yu t sn sng v kh nng thm nhp th trng.

Wimax s thay th cng ngh 3G?

Hin nay, nhiu cng ngh mi ra i trong khng th khng k n Wimax - mt cng ngh ang dn chim lnh v tr quan trng ti Vit Nam. Mt s doanh nghip Vit Nam ang bc u th nghim cung cp dch v ny nh VTC, VDC, ViettelNgoi ra, mt s hng nc ngoi cng nhy vo lnh vc ny. Wimax l t vit tt ca Worldwire Interopeability for Microware Access Kh nng tng tc ton cu vi truy nhp vi ba. Cng ngh Wimax hay cn gi l chun 802.16 l cng ngh khng dy bng thng rng ang pht trin rt nhanh vi kh nng trin khai trn phm vi rng v c coi l c tim nng to ln tr thnh gii php dm cui l tng nhm mang li kh nng kt ni Internet tc cao ti cc gia nh v cng s.
Hin nay, hng Motorola (M) ang nghin cu v trin khai cng ngh Wimax cho thit b di ng v c nh ca mnh. Ngoi Motorola, Intel cng nghin cu v lnh vc ny, c Intel v Motorola u sn xut vi mch chipset c a vo thit b Wimax.

Motorola nhn thy mt tim nng cho cng ngh Wimax ti Vit Nam nn hng ny va hp tc vi Tp on Bu chnh Vin thng Vit Nam VNPT v cng ngh Wimax. ng David Knapp -Tng gim c Motorola Vit Nam cho bit: Chng ti bit VNPT lp nhm nghin cu Wimax vi nhiu

thnh phn, chng ti mun gii thiu sn phm v l trnh pht trin trong tng lai ca Wimax. Qua , hai bn bn bc v kinh nghim nhng khng tp trung nhiu v tc m gii thiu v tiu chun ca cng ngh ny.

Hin nay, chun mi cho cng ngh Wimax s hon thin cui nm nay, nn thit b ang c mi ch s dng cho c nh, v ti thi im ny, th gii cng cha c thit b cho di ng. Theo k hoch, khi chun 802.16E hon thnh, nhiu hng s c thit b cho c nh.

Vi Vit Nam, Wimax c coi l phng thc tiu chun ha truy nhp bng rng cho th trng di ng. Nhiu tnh nng vt tri ca Wimax khin nhiu ngi phi quan tm. Khi chun 802.16 c thm kh nng di ng (802.16E), chun ny s to ra s quan tm ngy cng tng ca cc nh cung cp dch v. Th trng ny tng i nh (di 400 triu USD ton cu nm 2003) li b chia nh cho nhiu nh cung cp cnh tranh v khng c kh nng di ng cho nn khng c nhu cu tng tc gia cc chng loi thit b. Tuy nhin, c hn ch l cha c mt nh cung cp ln no ni ln ng ra thit lp chun chung v lnh vc ny. Ngc li, cc chun 802.16 ha hn s gim chi ph bng cch cung cp chun ha v cng ngh v kh nng tng tc gia cc thit b ca nhiu nh cung cp khc nhau.

T nm 2001, Motorola tham gia vo th trng BWA vi sn phm Canopy. Canopy l mt gii php cung cp truy nhp v tuyn bng rng vi cu hnh gn nh, d dng trin khai vi 3 thnh phn chnh l Access Point hay AP Cluster Module (im truy nhp); SM hay Subscriber Module (B Thit b u cui ti Thu bao) v BH hay Backhaul Module (B Truyn dn).

Mt AP cluster Module (gm 6 AP, mi AP ph 60o) c th phc v ti 1.200 thu bao vi khong cch xa nht t AP ti thu bao c th ln ti trn 3,2km. SM c lp t ti nh thu bao vi iu kin nhn thy AP (Line of Sight) c kt ni thng vi PC hoc mng LAN gia nh hoc vn phng nh qua cp mng Cat. 5 thng thng. Gii php Canopy cho php cc im truy cp (Access Point) hot ng trong vng bn knh ln ti 15km v cc thit b hot ng cc bng tn 5.2 MHz v 5.7MHz. Tt c cc thit b trn u c kch thc nh gn, d dng trin khai lp t, bo tr vi chi ph thp nn gii php ny rt ph hp cho cc nh khai thc mi.

Wimax s thay th cng ngh 3G?

WiMAX l mt chun truy nhp V tuyn bng rng BWA (Broadband Wireless Access), BWA s r hn khi p dng cc chun WiMAX v cc gii tn ca BWA r hn ca 3G, WiMAX c kh nng tr thnh s thay th cho 3G; hay mt s b sung kh nng truyn d liu cho 3G vi gi thnh h; hoc mt s thay th cho gii php 4G trn nn tng IP v truyn s liu v thoi dng gi end-toend.

D on v th trng cc thit b di ng s dng cng ngh Wimax trong thi gian ti, ng David Knapp cho bit: Mobile WiMax c th pht trin c cng phi mt thi gian di, lc dch v di ng pht trin mnh nn WiMax khng phi l mi e da tng lai. S lng khch hng dng WiMax s khng th tng nhanh bi cng ngh ny cn ph thuc vo my u cui. Hn na, lp khch hng c nhu cu s dng dch v Multimedia trn cng ngh WiMax khng nhiu nh dch v di ng

Nh vy, Wimax khng phi l mt mi e da ca cc mng di ng, m ngc li vic pht trin Wimax s l mt c hi v l la chn kh thi cnh tranh c vi cc cng ngh khc. Vic ra i ca nhiu loi hnh mng em li s tin li hn cho cuc sng, ng thi gip cc nh cung cp dch v linh hot hn trong vic a cc ng dng c th v tng cng cht lng dch v ti tng khch hng trn cc th trng khc nhau.

WiMAX v LTE khng phi l 4G


Lin minh Vin thng Th gii (ITU), c quan nh ngha nhiu tiu chun cng ngh khng dy, va khin ton ngnh di ng sc khi cng b mi cng ngh chng ta gi l "4G" hin nay khng phi l 4G.

4G, cng ngh di ng th h th 4, l khi nim tip th 'nng' hin nay c cc nh mng di ng M s dng c to s khc bit cho mng mi nng cp t 3G ca h. Sprint cng b mng WiMAX chun 802.16e l "4G". C MetroPCS v Verizon Wireless cng gi mng LTE mi ca h l "4G" v T-Mobile cho rng mng HSPA ca h cng c "tc 4G". ITU khin c th gii 4G tr nn ri lon vi tuyn b ch c LTE-Advanced v WiMAX 2 (802.16m) mi thc s t tiu chun 4G. C hai cng ngh ny hin ang giai on th nghim, cn mt nhiu nm na mi c trin khai chnh thc. Ti hi ch thng mi "Th gii 4G" va din ra, mt s hng '-m" cng ngh 4G thc s. Samsung trnh din th nghim vic truyn 4 b phim nt n mt laptop thng qua kt ni da trn cng ngh Wimax 2 c tc truyn d liu ti a ln ti 120 Mbits/giy. Hng ny v Intel d kin s ra mt sn phm s dng chun 802.16m vo cui nm 2011. Nh mng v ITU bt nht v khi nim 4G S ri lon khi nim 4G phn ln l do c s khc bit trong vic nh ngha chun cng ngh ny. Cc nh mng v hu ht khch hng tha mn vi vic s dng khi nim "4G" cho nhng h thng c tc nhanh hn cc h thng 3G. Nhng ITU yu cu h thng 4G t tc d liu ti a 1 Gbit/giy vi ngi dng khng di chuyn, tc cc mng "4G" hin ti khng th p ng. Theo ITU, 4G ca Sprint thc s ch l 3G 802.16e l chun 3G. Cn cng ngh LTE cng ang l khi nim ln xn. Nhiu website gi LTE l 'tin 4G' (pre-4G) hoc "3,9G". Sanjay Acharya, ngi pht ngn ca ITU cho rng cc h thng LTE hin ny c th tr thnh

chun 4G chnh thc mt khi chng kt hp c vi IMT-Advanced hay cn gi l LTEAdvanced. Tuy nhin, iu ny c th s khng thay i cch tip th ca cc nh mng. T-Mobile tuyn b h khng quan tm cng ngh HSPA ca h c l 4G chnh thc hay khng bi n cung cp tc tng ng vi cc nh mng 4G khc. Verizon cng vy. "nh ngha k thut hin ti ca ITU s khng nh hng t no n k hoch ra mt mng LTE quy m ln u tin trn th gii ca chng ti vo cui nm nay", Jeffrey Nelson, ngi pht ngn ca Verizon ni. Nh mng Sprint l gii "Wimax l cng ngh c t chc Wimax Forum xc nh l cng ngh 4G v quan trng hn l n t n tc m cc cng ngh 3G hin ti khng th t c. Chnh v vy m chng ti gi n l 4G". S ln xn khi nim 4G khng phi l tin tt cho ngi tiu dng bi n s khin chng ta phi chng kin nhiu khi nim khc nhau trn th trng.
Quc Cng

3G v WiMax khc nhau nh th no?


written by iKnow on January 28th, 2010 | No Comments (No Ratings Yet) Font size: Nm va ri l mt nm m u u cng nhc ti 3G v cc c hi pht trin sau khi 3G c trin khai ti Vit Nam. Tuy vy trn thc t cch y 2-3 nm th WiMax cng c lc c nhc ti nh vy. Nu Wimax mi ch dng li vic th nghim th 3G gi y chc chn s c trin khai trn cc thu bao ca 3 nh cung cp dch v di ng ln nht Vit Nam (VinaPhone,Viettel, MobiFone). Vy, 3G v WiMax c g khc nhau?

nh: Flickr Nu 2G ch c kh nng thoi th 2.5G c mt bc tin mi khi cho php in thoi cung cp chc nng thoi v truyn d liu. Tuy vy, GPRS vi ging nh Internet thi k u, rt chm v bt tin. Trong khi cng ngh 3G cho php ngi s dng truy cp mng vi tc cao t 1.5Mbps cho ti 14Mbps. Trong khi 3G ang c trin khai th 4G cng c a vo nghin cu tng tc truyn dn ln ti 1Gbps (v thm ch c trin khai th nghim Bc u). Vy cn WiMax th sao? WiMax l chun cng ngh truyn dn khng dy c IEEE cng nhn, c s dng chu u v Bc M. Hin ti WiMax c tc truyn dn km hn so vi 3G nhng trong tng lai th WiMax hon ton c th t ti tc ca 4G. WiMax c im li th hn ngi anh em xa ca n l WiFi khong cch truyn dn. Trong khi WiFi ch m bo c khong cch 100m cho ti 500m th Wimax c th c kh nng truyn dn t 5-50km. WiMax chy trn nn IP v do bn c th thc hin c cc cuc gi VoIP gi r (iu m c th cc nh cung cp dch v di ng khng a thch g). Trong khi , trin khai 3G bn cn phi c tn s v phi c nh nc cho php s dng tn s ny. Trong cuc chin ti Vit Nam, 3G thng WiMax do nhiu nguyn nhn khc nhau. Tuy vy, baomoi.com/Home/CNTT/ictnews.vn/Nen-trien-khai-ca-3G-va-WiMAX/3174894.epi target=_blank>c th ni WiMax vn l mt cng ngh ng quan st trong tng lai. (Ngun: Baomoi.com)

i nt v mng WiMAX
(Trch v tng hp t http://vntelecom.org) I. Gii thiu Cng ngh WiFi IEEE 802.11 trong vi nm gn y gt hi c nhng thnh cng rc r vi minh chng l n c trin khai rng ri khp ni. Hu nh tt c cc my tnh c nhn, in thoi thng minh, PDA u c tch hp WiFI. Tc d liu ca WiFi c th t c 54Mpbs. Tuy nhin vng ph sng ca WiFi ch hn ch tm vi chc n vi trm mt. p ng nhu cu ph sng xa hn, WiMAX (IEEE 802.16) (Worldwide Interoperability for Microwave Access) ra i. Chun WiMAX u tin ra i vo thng 10 nm 2001. Khc vi WiFI ch s dng mt bng tng, WiMAX c th hot ng trong bng tng t 2-66 Ghz. Cc ng dng khc nhau s dng nhng bng tng khc nhau trnh s giao thoa. C th, cc ng dng di ng (802.16e) dng bng tng t 2-11 GHz. nhiu nc chu u, bng tng 3.5 GHz c dnh ring cho WiMAX di ng. Cc ng dng c nh (802.16d) th dng bng tng t 1066 GHz. II. Cc chun khc nhau ca WiMAX 1. Chun c bn 802.16 basic Chun 802.16 ban u c to ra vi mc ch l to ra nhng giao din (interface) khng dy da trn mt nghi thc MAC (Media Access Control) chung. Kin trc mng c bn ca 802.16 bao gm mt trm pht (BS - Base Station) v ngi s dng (SS - Subscriber Station). Trong mt vng ph sng, trm BS s iu khin ton b s truyn d liu (traffic). iu c ngha l s khng c s trao i truyn thng gia hai SS vi nhau. Ni kt gia BS v SS s gm mt knh uplink v downlink. Knh uplink s chia s cho nhiu SS trong khi knh downlink c c im broadcast. Trong trng hp khng c vt cn gia SS v BS (line of sight), thng tin s c trao i trn bng tng cao. Ngc li, thng tin s c truyn trn bng tng thp chng nhiu. 2. Cc chun b sung (amendments) ca WiMAX - 802.16a : Chun ny s dng bng tng c bn quyn t 2 11 Ghz. y l bng tng thu ht c nhiu quan tm nht v tn hiu truyn c th vt c cc chng ngi trn ng truyn. 802.16a cn thch ng cho vic trin khai mng Mesh m trong mt thit b cui (terminal) c th lin lc vi BS thng qua mt thit b cui khc. Vi c tnh ny, vng ph sng ca 802.16a BS s c ni rng. - 802.16b: Chun ny hot ng trn bng tng t 5 6 Ghz vi mc ch cung ng dnh v vi cht lng cao (QoS). C th chun u tin truyn thng tin ca nhng ng dng video, thoi, real-time thng qua nhng lp dch v khc nhau (class of service). Chun ny sau c kt hp vo chun 802.16a.

- 802.16c : Chun ny nh ngha thm cc profile mi cho di bng tng t 10-66GHz vi mc ch ci tin interoperability. - 802.16d : C mt s ci tin nh so vi chun 802.16a. Chun ny c chun ha 2004. Cc thit b pre-WiMAX c trn th trng l da trn chun ny. - 802.16e : c chun ha. c im ni bt ca chun ny l kh nng cung cp cc dch v di ng (vn tc di chuyn ln nht m vn c th dng tt dch v ny l 100km/h). -802.16j: By gi IEEE ang bt tay vo chun ha 802.16j phc v cho vic Relay (Wimax Mesh network). minh ha wimax relay, cc bn c th xem hnh di y

Li ch ca vic dng nhng relay BS c lit k trong hnh v. C th k n cc li ch sau: +Thay v lin lc trc tip vi BS, user c th lin lc thng qua nhiu Relay BS vi ng truyn tt hn v tc cao hn, hiu qu truyn cao hn, v.v.. + Relay BS c th dng tng vng ph sng ca mng WiMAX (relay BS r hn lp t BS wimax) + User s khng cn tiu tn mt nng lng ln lin lc vi BS (tit kim nng lng tiu th thit b di ng). -802.16m: ang c nghin cu v chun ha. Chun ny hng ti tng tc truyn ca WiMAX ln 1Gbps bng cch dng MIMO v cc dy angten. - Ngoi ra cn c nhiu chun b sung khc ang c trin khai hoc ang trong giai on chun ha nh 802.16g, 802.16f, 802.16h... III. c im ni bt ca WiMAX di ng

WiMAX di ng cng c nhng c im ging EV-DO hoc HSxPA nhm tng tc truyn thng (data rate). Nhng c im bao gm: M ha v iu ch thch nghi (Adaptive Modulation and Coding - AMC), k thut sa li bng d lp (Hybrid Automatic Repeat Request - HARQ), Phn b nhanh (Fast Scheduling) v chuyn giao mng (handover) nhanh v hiu qu. Khng ging nh cng ngh 3G da trn CDMA c xy dng nhm vo dch v thoi, WiMAX c thit k p ng dch v truyn d liu dung lng ln (trong c c dch v thoi VoIP). WiMAX s dng k thut tri ph SOFDMA v h tng mng xy dng trn nn IP. WiMax cung cp kh nng kt ni Internet khng dy nhanh hn so vi WiFi, tc uplink v downlink cao hn, s dng c nhiu ng dng hn, v quan trng l vng ph sng rng hn, v khng b nh hng bi a hnh. WiMAX c th thay i mt cch t ng phng thc iu ch c th tng vng ph bng cch gim tc truyn v ngc li. tng vng ph, chun WiMAX hoc s dng mng Mesh hoc s dng antenna thng minh hoc MIMO. D liu truyn trong mng WiMAX c phn chia thnh 5 lp dch v vi nhng u tin khc nhau nhm cung ng QoS. Ngoi ra bo mt cng l mt c im vt tri ca WiMAX so vi WIFI. CH TNG T:

Xin ti liu v iu ch v thch nghi trong Wimax ! cc thng s OFDM s dng trong WiMAX Bng tn cho wimax WiMax ch cn 5 nm ph sng ton th gii Phng vn cc bc trong Din n v dch v Wimax ti Vit Nam mnh t nh !

Chia s
o o o o o

minhngoc87 cm n ni dung ny. http://vntelecom.org Reply With Quote 12-05-07 05:53 #2 nvqthinh

Thnh vin mi

Tham gia May 2006 Ni C Ng Paris Bi vit 29 IV. ng dng ca WiMAX Ni ti WiMax , ngi ta c th ngh ti rt nhiu gii php thay th m cng ngh ny c th mang li. chnh l kh nng thay th ng xDSL gip tip cn nhanh hn cc i tng ngi dng bng rng m khng cn phi u t ln. c bit WiMAX rt hu ch cung cp dch v bang thng rng nhng vng xa xi m gii php ADSL hoc cp quang l rt tn km. nhng nc ang pht trin nh Vit Nam, ni m Internet bng thng rng cha ph bin, WiMAX l mt gii php kinh t. Ngoi ra WiMAX cn gip vic trin khai WiFi thm nhanh chng do cc hotspot WiFi s khng cn ng leased-line m s ni trc tip vi WiMAX BS. Kh nng roaming gia cc dch v Wi-Fi v WiMax s mang li nhiu li ch cho ngi s dng.

Hnh minh ha 1 s ng dng last-mile ca WiMAX c th dng dch v Internet bng thng rng ca WiMAX (fixed WiMAX), nh cung cp dch v ch cn lp t mt ang-ten BS gia khu dn c. Mi ngi dng s c cung

cp mt ang-ten thu (CPE), lp trn mi nh/ca s. CPE c th c ni trc tip vi my vi tnh hoc thng qua mt Access Point WiFi. Vic trin khai kh n gin, m gi thnh li thp hn nhiu so vi cng ngh hin hnh. Bn cnh dch v c nh, WiMAX cn cung ng cc dch v di ng. Trong tng lai, cc thit b mobile m hin nay c tch hp WiFi s c tch hp WiMAX. Khi , ngi dng c th kt ni mng mi lc mi ni thng qua WiMAX, v c bit l vn c th dng cc dch v ging nh nhng dch v ca mng cellular 3G. Hn na, tc truyn ca WiMAX cao hn hn 3G m gi ha hn s r. i vi cc nh cung cp mng, gi thnh ca mt WiMAX BS r hn rt nhiu so vi gi ca mt BS UMTS. Do , c th nh cung ng mng 3G s dng WiMAX thay th 3G nhng khu vc tha dn c.

Hnh minh ha ng dng ca WiMAX Mobile V. WiMAX trong mt nh u t Ging nh tt c cc cng ngh mi, Wimax tin trin rt nhanh. Tnh n nay c hn 140 cng ty, tp on tham gia vo trong WiMAX Forum. c bit tp on sn xut chip khng l Intel khng ngng y mnh s pht trin ca cng ngh WiMAX. Intel d ton s bng n ca WiMAX trong 5 nm ti ging nh s bng n ca WiFi hin nay. Intel ang y nhanh vic cho ra i chip Centrino WiMAX tch hp vo my tnh xch tay v PDA trong nm ti 2007. Bn cnh , Cisco v Alcatel cng khng ngng nghin cu v trin khai cng ngh WIMAX di ng. Dn dn cc nh cung cp mng bt u quan tm n tnh nng vt tri ca WiMAX cng nh e ngi s cnh tranh ca n. Nhiu nghin cu th trng c liu rng dch v WiMAX s t c con s 8,5 triu ngi dng t nay n nm 2009 (3% th trng bng thng rng trn ton th gii). InStat, mt t chc nghin cu ca M cng c tnh rng dch v thoi IP trn nn WiMAX (voice over WiMAX) s l mt dch v chnh ca mng WiMAX bi gi thnh ca n s r hn nhiu so vi dch v thoi trn mng cellular. Theo nh mt nghin cu ca Institut Research and market, th trng WiMAX trn th gii s t 2,2 t (thm ch 5 t i vi mt s nghin cu kh quan) vo nm 2009. Nhng nc ang pht trin mnh m c s h tng mng cha c trin khai y nh n , Trung Quc, Vit Nam, s l mt th trng bo b cho vic trin khai WiMAX. Chnh ph Trung Quc tha thun vi IEEE trin khai WiMAX bng tng 3.5GHz. Nhng nh cung cp mng Trung Quc sn sng v h k hp ng vi Alvarion, nh cung cp thit b WiMAX, trin khai WiMAX th im 6 thnh ph. Ngoi ra pre-WiMAX cng ang c trin khai th im nhiu nc trn th gii: Php, M, UK, Canada, o, c, Bazil, Phn Lan,.... VN, u nm nay, sau khi c s ng ca Th tng Chnh ph, c bn doanh nghip l Tp on Bu chnh Vin thng VNPT, Tng cng ty Vin thng qun i Viettel, cng ty FPT Telecom v Tng cng ty truyn thng a phng tin VTC c php m dch v Wimax di ng v c nh. Cng ty VDC (thuc VNPT) l n v u tin trin khai

cc loi hnh dch v v cng ngh tin tin ny ti Lo Cai. WiMax do VDC trin khai th nghim hot ng trong di tn t 3,3GHz n 3,4GHz, vi thit b nhp t hng Alvarion. Tt c 4 cng ty ny c cp php th nghim WiMAX trong vng 1 nm. Hin ti Alvarion l nh cung cp thit b WiMAX ln nht. Ngoi ra c cc cng ty khc cung cp thit b WiMAX vi gi thnh r hn nh Infinet, Siemens, Aperto... Vic nn hay khng nn trin khai WiMAX VN cng gy nhiu tranh ci. Vn nm s chn la v chin lc ca nh cung cp mng. Last edited by nvqthinh; 12-05-07 at 06:00.

Chia s
o o o o o

vodka1505, kinhtichdao, vn_doi_cao v 2 ngi na cm n ni dung ny. http://vntelecom.org Reply With Quote 07-01-08 22:15 #3 nvqthinh

Thnh vin mi Tham gia May 2006 Ni C Ng Paris Bi vit 29

tng hp ti liu v WiMAX


1. bt u cc bn c th c "standardisation overview" (slide presentation) (tng hp t IEEE standard v WiMAX Forum) v WiMAX. Ci ny c up y.

2. Cc bn nn bt u bng quyn sch ny. Fundamentals of WiMAX : Understanding Broadband Wireless Networking by Jeffrey Andrews, Arunabha Ghosh, Rias Muhamed
Topics include - Applications, history, evolution, technical and business challenges, and spectrum options - 802.16 standards: physical and MAC layers, channel access, QoS, security, multicast, power, mobility, and more - Performance enhancement: advanced antennas, multiple antennas, Hybrid-ARQ, and frequency reuse - Broadband wireless channels: path loss, shadowing, cellular systems, sectoring, and fadingincluding modeling and mitigation - OFDM: from basic multicarrier concepts to synchronization, PAR reduction, and clipping - OFDMA: multiple access, multiuser diversity, adaptive modulation, and resource allocation - End-to-end service: QoS, session management, security, and mobility - Predicting performance at the physical layer, MAC layer, link level, and system level - Architecting WiMAX networks: design principles, reference models, authentication, QoS, and mobility management

Link download http://mihd.net/nw1t6p hoc http://rapidshare.com/files/54264489/0132225522.zip 3. Cc bn c th c 2 ti liu ny ca WiMAX forum (ngn hn sch trn nhiu) bit cc cng ngh dng trong WiMAX - http://www.wimaxforum.org/news/downl...e_Analysis.pdf -http://www.wimaxforum.org/news/downl...erformance.pdf 4. Khng th khng c trong tay 2 bn chun IEEE 802.16-2004 v IEEE 802.16e-2005 c nu mun hiu cn k cu trc ca lp PHY v MAC - IEEE 802.16-2004 IEEE Standard for Local and metropolitan area networks Part 16: Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems -IEEE 802.16e-2005 IEEE Standard for Local and metropolitan area networks Part 16: Air Interface for Fixed and Mobile Broadband Wireless Access Systems Amendment for Physical and Medium Access Control Layers for Combined Fixed and Mobile Operation in Licensed Bands. Load trang web http://standards.ieee.org/getieee802/802.16.html 5. Tuy nhin IEEE ch ni v PHY v MAC thi, mun hiu cu trc mng th phi cn n chun ca WiMAX Forum. Load y http://www.wimaxforum.org/technology...ease_1.1.0.zip Xem thm y http://www.wimaxforum.org/technology/documents/ 6. Cc whiter paper v WiMAX :http://www.wimaxforum.org/technology/downloads/

7. WiMAX: Technology for Broadband Wireless Access by Loutfi Nuaymi - http://mihd.net/g0va9b - http://rapidshare.com/files/71551265...s.Mar.2007.rar

WiMAX: Technology for the Last Mile is aimed at readers with basic technical knowledge in the telecommunications field. This is a technical introduction to WiMAX, explaining the rather complex standards (IEEE 802.16-2004 and 802.16e). Some techniques are introduced and justified in order to give a global pedagogic and yet detailed presentation of WiMAX technology. Topics covered include: WiMAX topologies, protocol layers, MAC layer, MAC frames, WiMAX multiple access, the physical layer, security and comparisons of WiMAX and WLAN (WiFi). The clear and concise description of WiMAX technology is complemented by a glossary of abbreviations and their definitions, and a wealth of explanatory tables and figures.

8. WiMAX: Applications by by Syed A. Ahson (Editor), Mohammad Ilyas (Editor) - http://mihd.net/wmy506 - http://rapidshare.com/files/61625934/1420045474.zip 9. WiMAX: Standards and Security (WIMAX) by Syed A. Ahson - http://mihd.net/3bvi2o - http://rapidshare.com/files/61742632...C_2008_PDF.rar 10. WiMAX: Technologies, Performance Analysis, and QoS (Wimax Handbook) by: by Syed A. Ahson (Editor), Mohammad Ilyas (Editor) - http://mihd.net/kasyqo - http://rapidshare.com/files/61751320....eBook-BBL.rar 11. WiMAX: A Wireless Technology Revolution by: G.S.V. Radha Krishna Rao, G. Radhamani - http://mihd.net/rfzt3p - http://rapidshare.com/files/74632014/0849370590.rar 12. WiMAX: Taking Wireless to the MAX by: Deepak Pareek - http://mihd.net/t2opx8 - http://rapidshare.com/files/53834657...0849371864.rar 13. Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee and WiMax by: H. Labiod, H. Afifi, C. De Santis, - http://mihd.net/pau9k5 14. Mt bi vit (ting Vit) v WiMAX v 3G LTE trn TCVT

WiMax sp cht?
Cng vi vic Sprint t b quan h i tc vi Clearwire v WiMax, gi y M dng nh ch cn duy nht mt con ng tin ln 4G l LTE. [IMG]http://www.pcworld.com.vn/files/articles/2010/1221575/155612-wimaxlogo-***-original.jpg[/IMG](Tuy nhin PC World M khi ng li tin ny ca InfoWorld c b sung rng, Sprint cha ni s t b quan h i tc vi Clearwire v WiMax)*

Nu WiMax tng c th nghim, c hi by gi bin mt. Cc thnh vin hi ng ca Sprint t chc khi Clearwire, mt cng ty m Sprint s hu 54% trin khai cng ngh bng rng khng dy WiMax v kinh doanh dch v trn ton nc M. Vic Clearwire c th thnh cng bng chnh sc mnh l iu ng ng, v bi v Sprint lp k hoch s dng cc trm pht sng ca Clearwire cho dch v 4G ca mnh, tht kh tin rng Sprint s n gin t b ngay WiMax v chuyn sang cng ngh LTE m cc hng vin thng khc ca M ang ln k hoch trin khai. u nm nay, Sprint cho bit mun trin khai c LTE ln WiMax, by gi thay i dn ti ch cn h tr LTE cng chng ng ngc nhin.

L do o thot ca Sprint l khng r rng, nhng xut hin nhn nh vn l ban qun tr Clearwire ang xem xt vic tip cn TMobile ku gi u t t hng ny, nh vy s dn n vic hai hng vin thng M, Sprint v T-Mobile, cng cung cp dch v trong mt cuc hn phi vi vng xung quanh WiMax.D l l do g, th trng ca WiMax hin vn cn qu nh b. Intel thc gic WiMax trong nhiu nm qua vi hy vng bn chip WiMax trong my tnh v thit b ngoi vi, nhng cho n nay, smartphone c kh nng dng WiMax hin ch l Evo HTC v Samsung Epic do Sprint phn phi. Ngoi ra cn c mt vi loi modem WiMax c sn gn vo my tnh, nhng khng c th trng quan trng cho In*****

l iu ng mng. M b cn tr trong nhiu nm bi s chia r cng ngh trong cc dch v di ng, vi AT&T v T-Mobile s dng cng ngh GSM v Verizon Wireless v Sprint s dng CDMA. Hai cng ngh ny khng tng thch, do em li s bt tin cho ngi dng. Cc nh sn xut PC thn trng th nghim v sau ngng bn MTXT vi mt trong hai cng ngh c tch hp (bi ngi dng s khng mua MTXT m khng th chuyn i mng), v cc hng c t kh nng chia s vic trin khai c s h tng, do , nng lc v tc ca M c xu hng tt hu so vi chu u v nhiu phn cn li ca th gii, nhng ni m chnh quyn tiu chun ha GSM nhiu nm trc.V vy, ci cht c th c ca WiMax (d l mt cng ngh tt) c ngha l tt c 4 nh mng M s chuyn ln LTE - Verizon v AT&T bt u lm nh vy - cho mng 4G tc cao hn, vng ph sng tt hn. iu c ngha l cc nh mng c th chia s cc trm pht sng khu vc t dn c, cc nh sn xut thit b c th sn xut nhiu thit b hn vi chi ph thp hn, v ngi dng c th chuyn i d dng gia cc nh cung cp. (Tc gi bi bo cho bit mi y dnh mt thng chu u, v ly lm chong vng v thy qu d i th SIM 3G trn mt chic smartphone v thm ch c vi iPad, ngoi tr Php v B. Kt qu l d liu 3G r hn so vi M, vng ph sng tt hn, nhiu la chn tr ph hn, v tng tnh linh hot trong s dng). Mt du hiu tt na: dng nh thiu s quan tm ca cc nh cung cp vin thng ti cc "khong trng" ph tn s bng rng khng dy trc y dnh cho cc i truyn hnh analog, nay chuyn sang cng ngh s nn tr li y ban

truyn thng lin bang M (FCC). Cng ty t vn Cambridge Consultants bo co rng Dell, Google, Microsoft, Nokia, Philips v Qualcomm u ni cng ngh WiMax qu tn km trin khai do lin bang yu cu chng nhiu.

Cng ngh 1G, 2G, 2,5G v 3G khc nhau nh th no? Mng 2G (Second-Generation wireless telephone technology) l mng in thoi di ng th h th 2. c im khc bit ni bt gia mng in thoi th h u tin (1G) v mng 2G l s chuyn i t in thoi dng tn hiu tng t sang tn hiu s. Ty theo k thut a truy cp, mng 2G c th phn ra 2 loi: mng 2G da trn nn TDMA (Time Division Multiple Access) v mng 2G da trn nn CDMA (Code Division Multiple Access). Trong , TDMA l phng thc a truy cp phn chia theo thi gian cn CDMA l phng thc a truy cp phn chia theo m. Trong k thut CDMA, tn hiu ca mi ngi dng (user) s c dn tri (spreading) bng mt m xc nh trc giao (hoc gi trc giao) vi nhau. Tn hiu truyn s l tn hiu chng chp ca nhiu ngi dng khc nhau theo thi gian v trn cng mt bng tn s. 2G l th h vin thng ca h thng di ng s m hin c trin khai ph bin trn th gii (mng GSM v CDMA). N ch yu l vn chuyn thoi, tuy nhin cng c th dng cho vn chuyn d liu (tc thp) v tin nhn SMS 2.5G l bc chuyn i t cng ngh truyn thng 2G sang 3G. Cm t "th h di ng hai ri" c dng miu t h thng di ng 2G c c trang b h thng chuyn mch gi bn cnh h thng chuyn mch knh truyn thng. Trong khi cc danh t 2G v 3G c chnh thc nh ngha th danh t 2.5G khng c nh vy. Danh t ny c ch dng cho mc ch tip th. 2.5G cung cp mt s li ch ca mng 3G (v d nh chuyn mch gi) v c th dng c s h tng ang tn ti ca 2G trong cc mng GSM v CDMA. GPRS l cng ngh dng bi cc nh cung cp dch v vin thng GSM. Mt vi giao thc, chng hn nh EDGE cho GSM v CDMA2000 1x-RTT cho CDMA, c th t c cht lng nh cc dch v 3G (bi v chng c dng mt tc truyn d liu 144 kbit/s), nhng vn c xem nh l dch v 2.5G bi v chm hn vi ln so vi dch v 3G thc s. Cn mng 3G (Third-generation technology) l cng ngh truyn thng th h th ba, cho php truyn c d liu thoi v d liu ngoi thoi (ti d liu, gi email, tin nhn nhanh, hnh nh...). Chng cung cp c hai h thng: chuyn mch gi v chuyn mch knh. H thng 3G yu cu mt mng truy cp radio hon ton khc so vi h thng 2G hin nay. im mnh ca cng ngh ny so vi cng ngh 2G v 2.5G l cho php truyn, nhn cc d liu, m thanh, hnh nh cht lng cao cho c thu bao c nh v thu bao ang di chuyn cc tc khc nhau, c th nh sau: i vi cc thu bao c nh hoc phm vi di chuyn nh v tc di chuyn khng cao hn 10Km/h th tc truyn/nhn l 2Mbps. i vi cc thu bao di chuyn vi tc cao n 120Km/h th tc truyn/nhn d liu l 384Kbps. Cn i vi thu bao di chuyn vi tc n 500Km/h th tc truyn/nhn d liu l 144kbps.

Vi cng ngh 3G, cc nh cung cp c th mang n cho khch hng cc dch v nh: dch v a phng tin (Multimedia services) nh m nhc Hi-fi cht lng cao; hnh nh DVD cht lng cao v truyn hnh s; Video-on-demand; dch v nh v ton cu (GPS); dch v E-Comerce; E-mail; dch v video streaming; High-ends games; __________________

WiMAX 2 s xut hin u nm 2012


T chc WiMAX Forum va cho bit chun mng khng dy 4G WiMAX th h th hai (WiMAX 2) s xut hin vo u nm 2012 ti. Nu so vi chun mng 4G LTE th WiMAX 2 s xut hin mun hn mt nm, mt s nh mng ti M cho bit h s bt u trin khai mng LTE vo nm 2011. WiMAX 2 s xut hin u nm 2012 T chc WiMAX Forum va cho bit chun mng khng dy 4G WiMAX th h th hai (WiMAX 2) s xut hin vo u nm 2012 ti. Nu so vi chun mng 4G LTE th WiMAX 2 s xut hin mun hn mt nm, mt s nh mng ti M cho bit h s bt u trin khai mng LTE vo nm 2011. ng Declan Byrne, gim c marketing ca WiMAX Forum cho bit WiMAX 2 (chnh thc c gi l 802.16m) s c hon tt bi IEEE (Vin K thut in v in t) vo thng 11 ti. Sau , cc nh cung cp dch v Internet s c th thng mi ha cng ngh mng ny vo nm 2012. Mng WiMAX 2 (802.16m) s c tc cao hn nhiu so vi th h trc y. Theo ng Mohammad Shakouri, ph ch tch WiMAX Forum th WiMAX 2 s c tc ti xung t 100Mbps. Tuy nhin, d c tc cao hn nhng ngi dng cng ng mong i WiMAX 2 s c din tch bao ph rng hn, n s vn ging nh chun WiMAX hin nay, khong 50 km2 vi mt im truy cp (access point). WiMAX 2 (802.16m) cng s tng thch vi 802.16e, chun WiMAX ang c s dng hin nay. iu ny s gip cc nh cung cp dch v Internet gim bt chi ph v gim thiu li nu mun nng cp ln WiMAX 2.

Cng ngh WiMAX l g?

WiMAX hin l mt trong nhng ch nng bng m gii cng ngh trn th gii cng nh trong nc quan tm. C qu nhiu cu hi v cng ngh WiMAX. Vy cng ngh

WiMAX l g? Wimax c m mi, c l i vi nhiu ngi, nhng ngi quan tm lun di mt tng bc theo s pht trin ca WiMAX th hiu v n rt r. Nhng i vi rt nhiu ngi th n dng nh l mt vn kh c th nm bt v ti Vit Nam cha c mt nh cung cp dch v vin thng no chnh thc a WiMAX vo thng mi ha, khai thc tim nng ca n. Do vy, c rt nhiu cu hi t ra xoay quanh vn ny. Cng ngh WiMAX l g?

WiMAX l cng ngh da trn chun 802.16 cho php cung cp cc dch v truy nhp khng dy mi lc mi ni. Cc sn phm ca WiMAX c th s dng trong cc loi hnh c nh hoc di ng. Chun 802.16 c pht trin cung cp cc kt ni khng nm trong tm nhn thng (NLoS) gia cc thu bao v cc trm pht vi bn knh ph sng ca mt Cell c th t 3 n 10 km. Tt c cc trm pht v cc thu bao s dng cng ngh WiMAX phi tri qua qu trnh kim tra gt gao c cp chng nhn ca WiMAX Forum. H thng chng ch WiMAX Forum c th k vng vo vic cung cp dung lng ca WiMAX ln ti 40Mpbs trn mt knh. N bng thng h tr ng thi hng trm doanh nghip vi tc kt ni T-1 v hng nghn ngi dng vi tc kt ni ca DSL. WiMAX Forum trng i trin khai mng di ng vi dung lng ln ti 15Mpbs trong mt Cell tiu chun c bn knh c th ln ti 3 Km. Cng ngh WiMAX sn sng kt hp vi my tnh xch tay v cc thit b cm tay PDA cung cp dch v truy cp internet khng dy di ng mi lc mi ni. Nhng dch v g ca WiMAX g s c a ti ngi dng? WiMAX s cung cp cc kt ni bng rng mi lc mi ni cho mi loi thit b v trn bt k h thng mng no v d nh :

Truy cp internet tc cao ti nhng vng ho lnh xa xi

V c bn, tng tc truyn d liu cho cc dch v nh l Game Online, Streaming Video, Video Conferecing, VoIP v cc dch v c bn c xc nh khc. em n cho thit b Internet khng dy v cc ph truy nhp mt gi c cnh tranh c th so snh vi cc dch v internet qua Cable, DSL v cp quang. .....

Nhng thnh phn chnh trong ca cng ngh WiMAX ? Mt phn chnh quan trng ca WiMAX l tnh kh chuyn gia cc thit b c chng nhn bi WiMAX Forum. Cc thit b t nhiu hng khc nhau u c th thay th mt cch d dng, iu ny m bo cho s hot ng ca cc nh cung cp dch v khi mua thit b t cc nh cung cp khc. WiMAX Forum xy dng mt lin minh cc nh lnh o trong lnh vc my tnh v vin thng a ra mt nn tng pht trin chung cho s pht trin ton cu ca cc dch v khng dy bng rng trn nn IP. Cc thnh phn chnh khc nh l :

Chi ph thp Vng ph sng rng hn: Cng ngh ng sau WiMAX c ti u cung cp vng ph sng NLoS tt hn. Cc u im ca NloS l ph sng nhng vng rng ri, bn knh vng ph sng tt hn so vi d kin v chi ph thp hn iu c ngha l vi s lng trm pht v backhaul t hn, quy hoch tn s n gin, nh trm thp hn v thi gian ci t CPE nhanh hn. Nhng k thut nng cao vng ph sng NLoS ln nh l : Diversity, m ha theo khng gian v thi gian, k thut t ng truyn li cc yu cu (ARQ). Tiu chun cho cc m hnh s dng (C nh v di ng): Cng ngh WiMAX s tr thnh gii php hiu qu v mt kinh t nht cho cc nh cung cp khi trin khai cho bt k m hnh s dng no t c nh cho n di ng. WiMAX Forum chng nhn cc sn phm c tnh kh chuyn v thch nghi da trn tiu chun IEEE802.16.

WiMAX l g ?
WiMAX l vit tt ca g? WiMAX l t vit tt ca Worldwide Interoperability for Microwave Access Kh nng tng tc ton cu vi truy nhp vi ba. Cng ngh WiMAX l g? WiMAX l mt cng ngh da trn cc chun, cho php truy cp bng rng v tuyn n u cui (last mile) nh mt phng thc thay th cho cp v DSL. WiMAX cho php kt ni bng rng v tuyn c nh, nomadic (ngi s dng c th di chuyn nhng c nh trong lc kt ni), mang xch c (ngi s dng c th di chuyn vi tc i b) v cui cng l di ng m khng cn thit trong Tm nhn thng (Line-of-Sight) trc tip ti mt trm gc. Trong mt bn knh ca mt cell in hnh l t 3 n 10km, cc h thng c Din n WiMAX (WiMAX Forum) chng nhn s c cng sut ln ti 40Mbit/s mi knh cho cc ng dng truy cp c nh v mang xch c. iu ny c ngha l bng thng ng thi h tr hng trm doanh nghip vi kt ni tc T-1 v hng ngn h dn vi kt ni tc DSL. Cng sut cho mng di ng khi trin khai s l 15Mbit/s trong phm vi bn knh ca mt cell in hnh ln ti 3km. Hy vng vo nm 2007 cng ngh WiMAX s

c kt hp vo trong cc my tnh xch tay v cc PDA, cho php cc khu vc nng thn v thnh ph tr thnh cc khu vc th" truy cp v tuyn bng rng ngoi tri cho cc thit b di ng.

Din n WiMAX l g? Din n WiMAX l mt t chc ca cc nh khai thc v cc cng ty thit b v cu kin truyn thng hng u. Mc tiu ca Din n WiMAX l thc y v chng nhn kh nng tng thch ca cc thit b truy cp v tuyn bng rng tun th chun 802.16 ca IEEE v cc chun HiperMAN ca ETSI. Din n WiMAX c thnh lp d b cc ro cn tin ti vic chp nhn rng ri cng ngh truy cp v tuyn bng rng BWA (Broadband Wireless Access), v ring mt chun th khng khuyn khch vic chp nhn rng ri mt cng ngh. Theo mc tiu ny, Din n hp tc cht ch vi cc nh cung cp v cc c quan qun l m bo cc h thng cDin n ph chun p ng cc yu cu ca khch hng v ca cc chnh ph. Thit b ti nh ca khch hng (CPE) s nh th no v gi s bao nhiu? Th h CPE do Din n WiMAX chng nhn u tin s l cc trm thu bao c lp t ngoi tri ging vi cc cho v tinh nh c cui nm ngoi v u nm nay v gi khong 350USD mi b. Th h CPE th 2 c th l nhng modem c th t lp trong nh tng t nh modem cp v DSL v c gi khong 250USD mi b v s c mt trn th trng trong nm nay. Th h CPE th 3 s c tch hp vo cc laptop v cc thit b xch tay khc, c tnh c gi 100USD v s xut hin trong nm 2006 2007. IEEE 802.16 khc cng ngh WiMAX im no? Mt trong nhng mc tiu chnh ca Din n WiMAX l to ra mt chun tng thch t chun 802.16 ca IEEE v cc chun HiperMAN ca ETSI. iu ny s thc hin c nh vic hnh thnh cc m t h thng. Da trn nhng g m Din n WiMAX xem xt v cc iu khon ca nh cung cp dch v v cc k hoch thit b ca cc nh cung cp, Din n WiMAX quyt nh tp trung trc tin vo cc m t cho phng thc PHY OFDM 256 ca chun 802.16 nm 2004, c IEEE thng qua vo thng 6/2004. Lp vt l (PHY) s c kt hp vi mt b iu khin truy nhp phng tin (MAC) c lp m bo mt nn tng thng nht cho tt c nhng trin khai WiMAX. Tun th theo chun 802.16 khng c ngha l thit b c Din n WiMAX chng nhn hoc c th tng thch vi cc thit b ca cc nh cung cp khc. Tuy nhin nu mt thit b tun th thit k c Din n WiMAX chng nhn th va tun th chun 802.16 v tng thch vi c thit b ca cc nh khai cp khc. Cc phin bn 802.16 nh 802.16a, 802.16-2004 v 802.16e khc nhau nh th no? Chun 802.16a ca IEEE tp trung vo truy cp bng rng c nh. Chun m rng 802.16-2004 ca IEEE ci tin hn nh h tr cho CPE trong nh. Chun 802.16e l mt m rng ca chun 802.162004. Mc ch ca chun 802.16e l b sung kh nng di ng d liu cho chun hin thi, m ban u thit k ch yu dnh cho c nh. Chun 802.16 ca IEEE c thng qua khi no? IEEE thng qua chun 802.16 ban u cho mng MAN v tuyn trong di tn t 10 66GHz vo thng 12/2001. 802.16a m rng cho di tn s 11 GHz c thng qua thng 1/2003. Chun 802.16-2004 c IEEE thng qua thng 6/2004. Chun 802.16e c thng qua thng 12/2005. Din n WiMAX s bt u qu trnh chng nhn thit b ban u trong cc bng tn 3.3 n 3.8 GHz v 5.7 n 5.8 GHz. Nhng m t ny bao gm c cc h thng song cng phn chia theo thi gian (TDD) v song cng phn chia theo tn s (FDD). Din n WiMAX xy dng cc m t h thng tp trung vo bng tn c min cp php 5.8GHz, v cc bng tn c cp php l 2.5 v 3.5 GHz khi ng th trng. Din n WiMAX kt hp vi cc nh cung cp dch v v cc nh sn xut thit b m rng s phn b tn s bao ph tt c cc di ph ch cht m tt c cc cng ty thnh vin xc nh l hp dn i vi cc nh cung cp dch v WiMAX tim nng. Cc thit b ban u c Din n WiMAX ph chun s trong bng tn 3.5GHz, sau l 5.8GHz. WiMAX c cnh tranh vi Wi-Fi? WiMAX v Wi-Fi s cng tn ti v tr thnh nhng cng ngh b sung ngy cng ln cho ccng dng ring. c trng ca WiMAX l khng thay th Wi-Fi. Hn th WiMAX b sung cho Wi-Fi bng cch m rng phm vi ca Wi-Fi v mang li nhng thc t ca ngi s dng "kiu Wi-Fi" trn mt quy m a l rng hn. Cng ngh Wi-Fi c thit k v ti u cho cc mng ni b (LAN), trong khi WiMAX c thit k v ti u cho cc mng thnh ph (MAN). Trong khong thi gian t 2006 -

2008, hy vng c 802.16 v 802.11 s xut hin trong cc thit b ngi s dng t laptop ti cc PDA, c 2 chun ny cho php kt ni v tuyn trc tip ti ngi s dng - ti gia nh, trong vn phng v khi ang di chuyn. WiMAX c cnh tranh vi HiperMAN ca ETSI? Cc chun 802.16-2004 (256 OFDM PHY) ca IEEE v HiperMAN ca ETSI s chia s chung cc c tnh k thut PHY v MAC. Din n WiMAX hot ng c hai t chc tiu chun ny m bo mt chun ton cu chung cho MAN v tuyn, s c chp nhn. 802.16 khc vi 802.20 im no? 802.16 v 802.20 ca IEEE l hai mc tiu cng ngh khc nhau tp trung vo cc th trng ring bit. Tuy nhin, 802.20 vn ang trong nhng giai on u tin ca vic xy dng chun v cha th hon tt trong hai nm ti. V bi v 802.20 hin nay cha c s h tr rng ri ca ngnh Vin thng nh l Din n WiMAX vi hn 350 thnh vin, tng thch cng cn l vn v nh vy n vn cn kh xa vi. Nhng ng dng no dnh cho cng ngh WiMAX? Cng ngh WiMAX l gii php cho nhiu loi ng dng bng rng tc cao cng thi im vi khong cch xa v cho php cc nh khai thc dch v hi t tt c trn mng IP cung cp cc dch v "3 cung": d liu, thoi v video. WiMAX vi s h tr QoS, kh nng vn di v cng sut d liu cao c dnh cho cc ng dng truy cp bng rng c nh nhng vng xa xi, ho lnh, nht l khikhong cch l qu ln i vi DS: v cp cng nh cho cc khu vc thnh th cc nc ang pht trin. Nhng ng dng cho h dn gm c Internet tc cao, thoi qua IP, video lung/chi game trc tuyn cng vi cc ng dng cng thm cho doanh nghip nh hi ngh video v gim st video, mng ring o bo mt (yu cu an ninh cao). Cng ngh WiMAX cho php bao trm cc ng dng vi yu cu bng thng rng hn. WiMAX cng cho php cc ng dng truy cp xch tay, vi s hp nht trong cc my tnhxch tay v PDA, cho php cc khu vc ni th v thnh ph tr thnh nhng "khu vc din rng" ngha l c th truy cp v tuyn bng rng ngoi tri. Do vy, WiMAX l mt cng ngh b sung bnh thng cho cc mng di ng v cung cp bng thng ln hn v cho cc mng Wi-Fi nh cung cp kt ni bng rng cc khu vc ln hn. Ti sao WiMAX li cn thit? Ti sao WiMAX li quan trng cho v tuyn bng rng c nh v v tuyn bng rng di ng? WiMAX cn thit v l mt cng ngh c lp cho php truy cp bng rng c nh v di ng. Chun WiMAX l cn thit t mc tiu chi ph thp hn. y l iu m cc gii php v tuyn c quyn khng th t c do nhng hn ch v s lng. Cc gii php WiMAX c kh nng tng thch cho php gim bt chi ph sn xut nh vic tch hp cc chip chun, lm cho cc sn phm c Din n WiMAX chng nhn c chi ph hp l cung cp cc dch v bng rng cng sut cao nhng khong cch bao ph ln trong cc mi trng Tm nhn thng (LOS) v khng theo tm nhn thng (NLOS). y l iu kh thi i vi WiMAX nh c s h tr mnh m ca ngnh cng nghip thng qua Din n WiMAX vi hn 350 thnh vin bao gm cc nh cung cp thit b, cc nh sn xut chip v cc nh cung cp dch v hng u. WiMAX quan trng v tuyn bng rng c nh cung cp truy cp bng rng cn thit ti cc doanh nghip v ngi s dng l h gia nh nh l mt s thay th cho cc dch v cp v DSL c bit l khi truy cp ti cp ng l rt kh khn. WiMAX quan trng trong v tuyn bng rng di ng, v n b sung trn vn cho 3G v hiu sut truyn d liu lung xung cao hn 1Mbit/s, cho php kt ni cc my laptop v PDA v b sung cho Wi-Fi nh bao ph rng hn. Nhng c s quan trng ca cng ngh WiMAX? C s quan trng ca cng ngh WiMAX l s tng thch ca thit b WiMAX, c Din n WiMAX chng nhn, to s tin cy v lm tng s lng ln cho nh cung cp dch v khi mua thit b khng ch t 1 cng ty v tt c u tng thch vi nhau. Din n WiMAX ln u tin t hp nhng cng ty hng u trong ngnh truyn thng v my tnh to nn mt nn tng chung cho vic trin khai cc dch v v tuyn bng rng IP trn ton cu. Cc c s quan trng khc l chi ph, bao ph, cng sut v chun cho c truy cp v tuyn c nh v di ng. Chi ph thp hn CPE v tuyn c nh c th s dng cng loi chipset modem c s dng trong my tnh c nhn (PC) v PDA, v khong cch gn cc modem c th t lp t trong nh CPE s tng t nh cp, DSL v cc trm gc c th s dng cng loi chipset chung c thit k cho cc im truy cp WiMAX chi ph thp v cui cng l s lng tng cng tha mn cho vic u t vo vic tch hp mc cao hn cc chipset tn s v tuyn (RF), lm chi ph gim hn na.

bao ph rng hn Cng ngh sau WiMAX c ti u mang n bao ph NLOS tt nht. Cc u im ca NLOS l bao ph trn din rng, kh nng d bo bao ph tt hn v chi ph thp hn c ngha l s trm gc v backhaul t hn, nh c RF n gin, cc thi im lp t thp ngn hn v lp t CPE nhanh hn. Nh c cc k thut ci tin bao ph NLOS nh phn tp, m ha thi gian khng gian v yu cu truyn li t ng (Automatic Retransmission Request - ARQ), cc khong cch bao ph s c tng ln. Cng sut cao hn u im quan trng ca WiMAX l s dng k thut OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) qua cc c ch iu ch n sng mang vi kh nng cung cp hiu sut bng thng cao hn v do thng lng d liu cao hn vi lung xung hn 1Mbit/s v thm ch cc tc d liu cao hn nhiu d trong NLOS vi cc iu kin a ng. iu ch thch ng (Adaptive Modulation) cng lm tng tin cy ng kt ni i vi hot ng phn loi sng mang v kh nng gi iu ch 64QAM khong cch rng hn, tng cng sut qua cc khong cch di hn. Chun cho truy cp v tuyn c nh v di ng WiMAX s tr thnh mt gii php chi ph hp l nht cho cc nh khai thc trin khai cc ng dng v tuyn c nh v di ng cho cc my xch tay v PDA. Din n WiMAX s chng nhn cc sn phm tun th v tng thch da trn cc chun 802.16 ca IEEE v HiperMAN ca ETSI. Cui cng mt h thng qun l mng kh nng qun l cc m t QoS cu trc cc gi dch v b sung cc thnh phn quan trng ny. OFDM l g? OFDM l mt cng ngh iu ch v m ha s, c s dng thnh cng trong cc ng dng hu tuyn nh modem DSL v modem cp. Cc sn phm ca cc cng ty thnh vin Din n WiMAX ang s dng cc h thng 802.16 da trn OFDM vt qua nhng thch thc ca vic truyn sng NLOS. OFDM t n tc v hiu qu d liu cao nh s dng nhn chng cc tn hiu sng mang thay cho ch mt tn hiu. u im quan trng ca OFDM ca cc c ch iu ch n sng mang n l kh nng mang li hiu sut bng thng cao hn v do thng lng d liu s cao hn thm ch phi i mt thch thc vi kch bn trin khai chng hn nh cc ng kt ni NLOS phi chu suy hao ng k do cc iu kin a ng. Lp vt l WiMAX (802.16/HiperMAN OFDM PHY) l g? Lp vt l (PHY) c 802.16 nh ngha c ba bin th: Sng mang n, OFDM 256 v OFDMA 2048. Lp vt l OFDM 256 c Din n WiMAX la chn cho cc m t u tin da trn 802.162004 (trc y l 802.16REVd). Lp kim sot truy cp (MAC) WiMAX l g? Chun 802.16 ca IEEE a ra cng mt lp MAC cho tt c lp PHY (n sng mang, 256 OFDM, 2048 OFDMA). Lp MAC ny l kt ni c nh hng v chun b cho kt ni TDM ng kt hp vi truy cp TDMA ng ln. Chun ny nh ngha l h tr cho c TDD v FDD v cho php phng thc bn song cng FDD (HD-FDD). TDD l mt k thut m h thng pht v nhn cng knh gn cc khe thi gian cho phng thc pht v nhn. FDD yu cu hai ph tn ring r. Cc sn phm c Din n WiMAX c li nh th no i vi doanh nghip? v ngi s dng h gia nh? i vi cc doanh nghip, WiMAX cho php truy cp bng rng vi chi ph hp l. V phn ln cc doanh nghip s khng c chia thnh khu vc c ng cp, la chn duy nht ca h i vi dch v bng rng l t cc nh cung cp vin thng a phng. iu ny dn ti s c quyn. Cc doanh nghip s c hng li t vic trin khai cc h thng WiMAX chng nhn nh to ra s cnh tranh mi trn th trng, gim gi v cho php cc doanh nghip thit lp mng ring ca mnh. iu ny c bit ph hp i vi cc ngnh nh kh t, m, nng nghip, vn ti, xy dng v cc ngnh khc nm nhng v tr xa xi, ho lnh. i vi ngi s dng l h gia nh nhng vng nng thn (ni dch v DSL v cp cha th vn ti), WiMAX mang li kh nng truy cp bng rng. iu ny c bit ph hp cc nc ang pht trin ni m h tng vin thng truyn thng vn cha th tip cn.

WiMax - P.1: Khi qut WiMax


WiMax - P.1: Khi qut WiMax WiMax l mt chun ca Vin Kin Trc in v in t (IEEE) vi mu thit k 802.16. Nh chng ta bit, 802 (mt phn ca 802.16) c ngha l chun ny c trin khai bi tiu ban LAN/MAN thit k ra mu 802. 16 (trong 802.16) c ngha l chun ny c pht trin/thng qua bi nhm Broadband Wireless Access Working ca tiu ban LAN/MAN. Lch s ca WiMax tng v WiMax bt u t gia nhng nm 90. Vo thi im , ngnh cng nghip cng ngh cao ang c nhng bc pht trin ng k, v y cng l thi im bng n nhng tng mi. Cc nh cung cp dch v vin thng nhn thy nhu cu to ln ca truy cp Internet s dng bng thng. Nhu cu ny c ny sinh t ngi dng c nhn v ngi dng trong doanh nghip. Nhiu cng ty truyn thng bt u xy dng k hoch v thit k nhng mng phn phi c th x l lu lng ln. Trong a s trng hp, nhng mng ny c gi l mng cp quang. Nhu cu s dng cp quang cung cp kh nng truy cp Internet bng thng rng khp c chi ph rt cao. c tnh, gi ca loi cp ny khong 300USD/foot (0,3048m). Do chi ph trin khai loi mng ny s rt t . Khi loi hnh mng ny ang dn hon thin, mt s cng ty tin hnh nghin cu mt loi hnh khc c th cung cp kh nng truy cp Internet bng thng rng vi gi c hp l. Gii php m h la chn l s dng cng ngh WiFi. T trc n nay Intel lun l cng ty ng u trong lnh vc truy cp bng thng WiFi. Intel nghin cu pht trin WiFi ngay t nhng ngy u, thm ch sau ny h tch hp WiFi vo dng vi x l Centrino. V Intel c kinh nghim v truy cp WiFi, nn h hi vng rng c th pht trin mt loi hnh truy cp WiFi mi. Tt nhin, Intel cng gp phi mt s kh khn. Trc tin, ti th trng Bc M, nhiu nh cung cp dch v trin khai mng cp quang cung cp kh nng truy cp Internet bng thng do c nhiu kin cho rng kh nng truy cp Internet bng thng ch c th dnh cho nhng th trng ang ln. Th hai, mt s nh cung cp dch v bt u s dng nhng gii php bng thng WiFi ring. Trong nhng ngy u pht trin, c nhiu cng ngh c s dng kt hp vi nhau v khng tun theo bt k chun no. Do khng tun th theo chun no nn nhiu ngi dng do d s dng phn cng bt buc v lo ngi rng s phi ph thuc hon ton vo mt nh cung cp dch v no . Hay t hn na l cng ngh khng ph dng v s xp i nhanh chng. Lo lng ny ca ngi dng l rt hp l, trng hp in hnh l s tht bi ca VHS/Beta. Do , vi s do d ca ngi dng khi mua cc thit b phn cng bt buc dn n nhiu nh cung cp phn cng cng khng gim mo him sn xut nhng thit b ny. Intel nhn ra vn ca vic khng tun th theo mt chun v c gng thuyt phc cc nh cung cp khc. Nh chng ta thy, gi y cc thit b hay ng dng cng

loi lun c pht trin theo mt chun chung. Vo nm 2001, IEEE pht hnh chun 802.16 cho truy cp WiFi bng thng. Sau khng lu din n WiMax c thnh lp pht trin chun ny, v thut ng WiMax c hnh thnh. WiMax Tnh nng u tin phi k n trong WiMax l kh nng bo mt. Nh chng ta bit, kt ni WiFi tn ti rt nhiu vn , c bit l khi truy cp Internet ti cc im truy cp cng cng. Vi nhng ngi tng s dng WiFi, khng c l do g khin h ngh rng nhng s c tng t s khng xy n vi WiMax. Ngoi ra, hu ht cc s c bo mt ca WiFi u bt ngun t thc t rng ngi dng cng l qun tr vin mng v thng thng h khng phi l nhng ngi bo mt mng c kinh nghim. WiMax khng nm trong tm kim sot ca ngi dng, n l mt gii php ca nh cung cp dch v vin thng. iu ny c ngha l nh cung cp dch v ny s tin hnh qun tr mng v cc nhn vin bo mt mng c kinh nghim s bo mt cho mng.

Lin quan ti s suy gim thc thi m nhiu ngi dng gp phi, y khng phi l mt vn vi WiMax. Trc tin, vn ny c khc phc trit trong WiMax vi MIMO (multiple-input and multiple-output nhiu u vo v nhiu du ra). Tng t MIMO c tch hp trong chun WiMax.

Mt im khc ca WiMax gip hn ch s suy gim ca kh nng thc thi (suy gim tc cng nh nhiu) l WiMax s dng quang ph. iu ny c ngha l WiMax s dng nhng tn s chi ph cao. Do , in thoi vi sng hay khng dy s khng b nhiu sng vi kt ni WiMax v cc nh cung cp dch v c th phn b bng thng rng ph hp cho mi ngi dng gim thiu s suy gim tc . Kt lun Trong phn ny chng ta s lc mt s thng tin c bn v WiMax, gm khi nim, lch s pht trin v mt s u im ca WiMax. Trong phn tip theo chng ta s tm hiu v mt i th ca WiMax, LTE (Long Term Evolution chun bng thng di ng th h 4, sau UMTS cng ngh in thoi di ng 3G).

Wimax l g?
Wimax l g? Wimax l mt thut ng vit tt ca Worldwide Interoperability for Microwave Access. Mt du hiu chng nhn cho cc sn phm vt qua cc cuc th nghim v tnh tng thch v kh nng giao tip dnh ring cho chun 802.16. Wimax l mt chun cng ngh khng dy cung cp cc kt ni bng thng cao, di bng rng trn mt khong cch ln. Wimax c th c s dng cho cc ng dng nh kt ni bng rng on cui (last mile), im nng truy cp, t bo chuyn mch v cc kt ni tc cao cho doanh nghip. Cc sn phm qua kim tra tnh tng thch vi Wimax u c kh nng thit lp kt ni khng dy vi nhau v cho php chng mang cc gi d liu ra internet. Cng tng t nh Wifi nhng n c ci tin tng tc v cho php s dng khong cch xa hn nhiu. Nhng li ch v mt k thut ca Wimax so vi Wifi Bi v mng IEEE 802.16 s dng chung lp LLC (Logical Link Control) nh trong mng LAN v WAN, nn n c th s dng chuyn mch v nh tuyn. Mt c im quan trng ca 802.16 l n nh ngha lp MAC ring c th h tr nhiu c t lp vt l khc nhau. iu ny cho php nh sn xut thit b xut nhng chun

ring ca mnh. N cng ng vai tr quan trng trong vic Wimax c xem nh l c s cho s pht trin ca mng khng dy bng rng hn ch l mt chun ci t tnh ca cng ngh khng dy. Vic m rng cc cng ngh hin ti sang cc cng ngh mi v tim nng s c tch hp trong lp vt l. Xu th hi t trong vic s dng a ch (multi-mode), a tn s (multi-radio) v thit k h thng s c kt hp hi ha thng qua vic s dng chung lp MAC, qun tr h thng, chuyn vng, cc bng tn ISM (Industrial Scientific & Medical) v cc mc khc ca h thng. Wimax c th c xem nh l mt c gng liu lnh trong vic p nhiu cng ngh phc v nhiu nhu cu thng qua vic s dng nhiu tn s ph v tuyn khc nhau. Lp con MAC trong 802.16 c mt s khc bit ng k so vi chun 802.11 (v c Ethernet). Trong Wifi (802.11), MAC s dng ch ginh quyn truy cp, tt c cc trm thu bao mun truyn d liu thng qua Access Point (AP) u u tranh thu ht s ch ca AP mt cch ngu nhin. iu ny c th lm cho cc trm xa s thng xuyn b chn bi cc trm gn AP hn, nn s gim bng thng ng k cho trm xa. Ngc li, MAC trong 802.16 l MAC a vo lch trnh (scheduling = hn gi) c th trong , cc trm thu bao (Subcriber Station) ch phi cnh tranh mt ln (lc khi u ng nhp vo mng). Sau , n c trm c s (Base Station) cp mt Time Slot (tham kho thm bi vit Qu trnh tuyn thng trong WLAN). Time Slot c th c m rng (tng) hay thu hp (gim) nhng chng vn c lu li ti trm thu bao c ngha l cc thu bao khc khng c php s dng Time Slot nhng n lt cc thu bao khc c th truyn d liu. Thut ton hn gi ny chy rt n nh trong trng hp qu ti hay s lng thu bao rt ln (khng ging nh trong 802.11). N cng s dng bng thng hiu qu hn. Thut ton hn gi ny cng cho php cc trm c s iu khin cht lng dch v (QoS = Quality of Service) bng cch cn bng vic chn la gia cc trm thu bao c nhu cu truyn d liu. Mt b sung gn y cho chun Wimax l cho php mng chy ch full-mesh bng cch cho php cc nt Wimax ng thi hot ng c 2 ch subcriber station v base station. iu ny s lm m i s khc bit lc u v cho php mng li Wimax c chp nhn rng ri. Chun Wimax 802.16 ban u xc nh tn s hot ng l t 10 n 66 GHz. Chun mi 802.16a h tr thm di tn s 2 n 11 GHz m phn ln trong dy ny c s dng ph bin nhng cha c cp php v ch cn rt t tn s vn yu cu c cp php s dng. Hu ht cc mi quan tm kinh doanh c l l chun 802.16a, ngc li vi cc tn s c cp php. c t Wimax ci thin nhiu gii hn ca chun Wifi, n cung cp bng thng ln hn, m ha mnh hn, cung cp kt ni gia u cui mng m khng cn quan tm n vn LOS (Light Of Sight) trong mt s trng hp no . Hiu nng thc s trong trng hp NLOS (Non-Light Of Sight) l khng r rng v n vn cha c chng minh. Thng thng, cc ph tn s trong khong 5-6GHz u cn thit phi cung cp mt hiu nng NLOS hp l v hiu qu cho vic pht trin mng PtM (Point-to-MultiPoint). Wimax s dng kho lo cc tn hiu a ng (multi-path) nhng khng i ngc li cc nguyn tt vt l. (cn tip) Reply With Quote 13-03-2006 12:15 #2 friends Guest

S dng Wimax
S dng Wimax Wimax l cng ngh mng Metropolitan Area Network (MAN) khng dy c th kt ni cc im nng Wi-fi 802.11 li vi nhau, kt ni vi Internet v cung cp kt ni khng dy c th thay th cho Cable v DSL truy nhp bng rng on cui. IEEE 802.16 cho php cung cp dch v c vng bao ph ln n 50 Km v cho php kt ni gia cc ngi dng m khng cn phi c LOS (Line Of Sight) trc tip (tc l khng cn phi nhn thy trc tip nhau). Ch rng iu ny khng c ngha l cc ngi dng cch xa nhau 50 Km m khng cn LOS s c c kt ni vi nhau. Thc t kim chng rng gii hn ch trong khong 5 n 8 Km. Cng ngh ny cho php chia s tc ln n 70 Mbps, iu ny ty thuc vo thnh phn ca Wimax. Bng thng ny phc v ng thi 60 doanh nghip c nhu cu tc ngang bng kt ni T1 v hng ngn gia nh vi kt ni tng ng DSL 1 Mbps. Tuy nhin, thc t cho thy tc ti a nm gia 500 Kbps v 2 Mbps ty thuc vo iu kin c th ca tng im. Chng ta c th thy trc c Wimax s xm nhp su vo th trng cung cp dch v bng rng cho VOIP, Video v truy cp Internet mt cch ng thi. Hu ht cc cng ty Cable v in thoi truyn thng l c nhiu iu kin thun li nht kim tra v th nghim nhng tim nng ca Wimax cho dch v truy nhp on cui (last mile). iu ny s c kt qu tt v mt gi c cho khch hng l h gia nh v c doanh nghip. Thm ch trong nhng vng khng c s tn ti ca Cable hay mng in thoi, Wimax cng cho php kt ni gia cc ngi dng vi nhau trong vng ph sng ca n. Wimax cng c nhng tim nng hp dn khc nh tnh tng tc vi mng in thoi di ng. Anten ca Wimax c th chia s chung thp pht sng ca mng di ng m khng lm nh hng ln nhau. Anten ca Wimax cn c th kt ni n mng trc Internet thng qua cable quang hay kt ni khng dy c nh hng. Cc cng ty di ng ang nh gi Wimax nh l mt phng tin tng bng thng cho cc ng dng nhy cm v tc , Cc bn quan tm c th tham kho thm http://vnexpress.net/Topic/?ID=3350 http://www.tapchithegioiso.com/Chuye.../3G_Wimax.aspx http://www.hisc.com.vn/?opendatabase...25706F000EBA38 Last edited by friends; 13-03-2006 at 12:27.

Cng ngh WiMAX l g? WiMAX l mt cng ngh da trn cc chun, cho php truy cp bng rng v tuyn n u cui (last mile) nh mt phng thc thay th cho cp v DSL. WiMAX cho php kt ni bng rng v tuyn c nh, nomadic (ngi s dng c th di chuyn nhng c nh trong lc kt ni), mang xch c (ngi s dng c th di chuyn vi tc i b) v cui cng l di ng m khng cn thit trong Tm nhn thng (Line-of-Sight) trc tip ti mt trm gc. Trong mt bn knh ca mt cell in hnh l t 3 n 10km, cc h thng c Din n WiMAX (WiMAX Forum) chng nhn s c cng sut ln ti 40Mbit/s mi knh cho cc ng dng truy cp c nh v mang xch c. iu ny c ngha l bng

thng ng thi h tr hng trm doanh nghip vi kt ni tc T-1 v hng ngn h dn vi kt ni tc DSL. Cng sut cho mng di ng khi trin khai s l 15Mbit/s trong phm vi bn knh ca mt cell in hnh ln ti 3km. Hy vng vo nm 2007 cng ngh WiMAX s c kt hp vo trong cc my tnh xch tay v cc PDA, cho php cc khu vc nng thn v thnh ph tr thnh cc khu vc th" truy cp v tuyn bng rng ngoi tri cho cc thit b di ng. Din n WiMAX l g? Din n WiMAX l mt t chc ca cc nh khai thc v cc cng ty thit b v cu kin truyn thng hng u. Mc tiu ca Din n WiMAX l thc y v chng nhn kh nng tng thch ca cc thit b truy cp v tuyn bng rng tun th chun 802.16 ca IEEE v cc chun HiperMAN ca ETSI. Din n WiMAX c thnh lp d b cc ro cn tin ti vic chp nhn rng ri cng ngh truy cp v tuyn bng rng BWA (Broadband Wireless Access), v ring mt chun th khng khuyn khch vic chp nhn rng ri mt cng ngh. Theo mc tiu ny, Din n hp tc cht ch vi cc nh cung cp v cc c quan qun l m bo cc h thng cDin n ph chun p ng cc yu cu ca khch hng v ca cc chnh ph. Thit b ti nh ca khch hng (CPE) s nh th no v gi s bao nhiu? Th h CPE do Din n WiMAX chng nhn u tin s l cc trm thu bao c lp t ngoi tri ging vi cc cho v tinh nh c cui nm ngoi v u nm nay v gi khong 350USD mi b. Th h CPE th 2 c th l nhng modem c th t lp trong nh tng t nh modem cp v DSL v c gi khong 250USD mi b v s c mt trn th trng trong nm nay. Th h CPE th 3 s c tch hp vo cc laptop v cc thit b xch tay khc, c tnh c gi 100USD v s xut hin trong nm 2006 2007. IEEE 802.16 khc cng ngh WiMAX im no? Mt trong nhng mc tiu chnh ca Din n WiMAX l to ra mt chun tng thch t chun 802.16 ca IEEE v cc chun HiperMAN ca ETSI. iu ny s thc hin c nh vic hnh thnh cc m t h thng. Da trn nhng g m Din n WiMAX xem xt v cc iu khon ca nh cung cp dch v v cc k hoch thit b ca cc nh cung cp, Din n WiMAX quyt nh tp trung trc tin vo cc m t cho phng thc PHY OFDM 256 ca chun 802.16 nm 2004, c IEEE thng qua vo thng 6/2004. Lp vt l (PHY) s c kt hp vi mt b iu khin truy nhp phng tin (MAC) c lp m bo mt nn tng thng nht cho tt c nhng trin khai WiMAX. Tun th theo chun 802.16 khng c ngha l thit b c Din n WiMAX chng nhn hoc c th tng thch vi cc thit b ca cc nh cung cp khc. Tuy nhin nu mt thit b tun th thit k c Din n WiMAX chng nhn th va tun th chun 802.16 v tng thch vi c thit b ca cc nh khai cp khc. Cc phin bn 802.16 nh 802.16a, 802.16-2004 v 802.16e khc nhau nh th no? Chun 802.16a ca IEEE tp trung vo truy cp bng rng c nh. Chun m rng 802.162004 ca IEEE ci tin hn nh h tr cho CPE trong nh. Chun 802.16e l mt m rng

ca chun 802.16-2004. Mc ch ca chun 802.16e l b sung kh nng di ng d liu cho chun hin thi, m ban u thit k ch yu dnh cho c nh. Chun 802.16 ca IEEE c thng qua khi no? IEEE thng qua chun 802.16 ban u cho mng MAN v tuyn trong di tn t 10 66GHz vo thng 12/2001. 802.16a m rng cho di tn s 11 GHz c thng qua thng 1/2003. Chun 802.16-2004 c IEEE thng qua thng 6/2004. Chun 802.16e c thng qua thng 12/2005. Din n WiMAX s bt u qu trnh chng nhn thit b ban u trong cc bng tn 3.3 n 3.8 GHz v 5.7 n 5.8 GHz. Nhng m t ny bao gm c cc h thng song cng phn chia theo thi gian (TDD) v song cng phn chia theo tn s (FDD). Din n WiMAX xy dng cc m t h thng tp trung vo bng tn c min cp php 5.8GHz, v cc bng tn c cp php l 2.5 v 3.5 GHz khi ng th trng. Din n WiMAX kt hp vi cc nh cung cp dch v v cc nh sn xut thit b m rng s phn b tn s bao ph tt c cc di ph ch cht m tt c cc cng ty thnh vin xc nh l hp dn i vi cc nh cung cp dch v WiMAX tim nng. Cc thit b ban u c Din n WiMAX ph chun s trong bng tn 3.5GHz, sau l 5.8GHz. WiMAX c cnh tranh vi Wi-Fi? WiMAX v Wi-Fi s cng tn ti v tr thnh nhng cng ngh b sung ngy cng ln cho ccng dng ring. c trng ca WiMAX l khng thay th Wi-Fi. Hn th WiMAX b sung cho Wi-Fi bng cch m rng phm vi ca Wi-Fi v mang li nhng thc t ca ngi s dng "kiu Wi-Fi" trn mt quy m a l rng hn. Cng ngh Wi-Fi c thit k v ti u cho cc mng ni b (LAN), trong khi WiMAX c thit k v ti u cho cc mng thnh ph (MAN). Trong khong thi gian t 2006 - 2008, hy vng c 802.16 v 802.11 s xut hin trong cc thit b ngi s dng t laptop ti cc PDA, c 2 chun ny cho php kt ni v tuyn trc tip ti ngi s dng - ti gia nh, trong vn phng v khi ang di chuyn. WiMAX c cnh tranh vi HiperMAN ca ETSI? Cc chun 802.16-2004 (256 OFDM PHY) ca IEEE v HiperMAN ca ETSI s chia s chung cc c tnh k thut PHY v MAC. Din n WiMAX hot ng c hai t chc tiu chun ny m bo mt chun ton cu chung cho MAN v tuyn, s c chp nhn. 802.16 khc vi 802.20 im no? 802.16 v 802.20 ca IEEE l hai mc tiu cng ngh khc nhau tp trung vo cc th trng ring bit. Tuy nhin, 802.20 vn ang trong nhng giai on u tin ca vic xy dng chun v cha th hon tt trong hai nm ti. V bi v 802.20 hin nay cha c s h tr rng ri ca ngnh Vin thng nh l Din n WiMAX vi hn 350 thnh vin, tng thch cng cn l vn v nh vy n vn cn kh xa vi. Nhng ng dng no dnh cho cng ngh WiMAX? Cng ngh WiMAX l gii php cho nhiu loi ng dng bng rng tc cao cng thi

im vi khong cch xa v cho php cc nh khai thc dch v hi t tt c trn mng IP cung cp cc dch v "3 cung": d liu, thoi v video. WiMAX vi s h tr QoS, kh nng vn di v cng sut d liu cao c dnh cho cc ng dng truy cp bng rng c nh nhng vng xa xi, ho lnh, nht l khikhong cch l qu ln i vi DS: v cp cng nh cho cc khu vc thnh th cc nc ang pht trin. Nhng ng dng cho h dn gm c Internet tc cao, thoi qua IP, video lung/chi game trc tuyn cng vi cc ng dng cng thm cho doanh nghip nh hi ngh video v gim st video, mng ring o bo mt (yu cu an ninh cao). Cng ngh WiMAX cho php bao trm cc ng dng vi yu cu bng thng rng hn. WiMAX cng cho php cc ng dng truy cp xch tay, vi s hp nht trong cc my tnhxch tay v PDA, cho php cc khu vc ni th v thnh ph tr thnh nhng "khu vc din rng" ngha l c th truy cp v tuyn bng rng ngoi tri. Do vy, WiMAX l mt cng ngh b sung bnh thng cho cc mng di ng v cung cp bng thng ln hn v cho cc mng Wi-Fi nh cung cp kt ni bng rng cc khu vc ln hn. Ti sao WiMAX li cn thit? Ti sao WiMAX li quan trng cho v tuyn bng rng c nh v v tuyn bng rng di ng? WiMAX cn thit v l mt cng ngh c lp cho php truy cp bng rng c nh v di ng. Chun WiMAX l cn thit t mc tiu chi ph thp hn. y l iu m cc gii php v tuyn c quyn khng th t c do nhng hn ch v s lng. Cc gii php WiMAX c kh nng tng thch cho php gim bt chi ph sn xut nh vic tch hp cc chip chun, lm cho cc sn phm c Din n WiMAX chng nhn c chi ph hp l cung cp cc dch v bng rng cng sut cao nhng khong cch bao ph ln trong cc mi trng Tm nhn thng (LOS) v khng theo tm nhn thng (NLOS). y l iu kh thi i vi WiMAX nh c s h tr mnh m ca ngnh cng nghip thng qua Din n WiMAX vi hn 350 thnh vin bao gm cc nh cung cp thit b, cc nh sn xut chip v cc nh cung cp dch v hng u. WiMAX quan trng v tuyn bng rng c nh cung cp truy cp bng rng cn thit ti cc doanh nghip v ngi s dng l h gia nh nh l mt s thay th cho cc dch v cp v DSL c bit l khi truy cp ti cp ng l rt kh khn. WiMAX quan trng trong v tuyn bng rng di ng, v n b sung trn vn cho 3G v hiu sut truyn d liu lung xung cao hn 1Mbit/s, cho php kt ni cc my laptop v PDA v b sung cho Wi-Fi nh bao ph rng hn. Nhng c s quan trng ca cng ngh WiMAX? C s quan trng ca cng ngh WiMAX l s tng thch ca thit b WiMAX, c Din n WiMAX chng nhn, to s tin cy v lm tng s lng ln cho nh cung cp dch v khi mua thit b khng ch t 1 cng ty v tt c u tng thch vi nhau. Din n WiMAX ln u tin t hp nhng cng ty hng u trong ngnh truyn thng v my tnh to nn mt nn tng chung cho vic trin khai cc dch v v tuyn bng rng IP trn ton cu.

Cc c s quan trng khc l chi ph, bao ph, cng sut v chun cho c truy cp v tuyn c nh v di ng. Chi ph thp hn CPE v tuyn c nh c th s dng cng loi chipset modem c s dng trong my tnh c nhn (PC) v PDA, v khong cch gn cc modem c th t lp t trong nh CPE s tng t nh cp, DSL v cc trm gc c th s dng cng loi chipset chung c thit k cho cc im truy cp WiMAX chi ph thp v cui cng l s lng tng cng tha mn cho vic u t vo vic tch hp mc cao hn cc chipset tn s v tuyn (RF), lm chi ph gim hn na. bao ph rng hn Cng ngh sau WiMAX c ti u mang n bao ph NLOS tt nht. Cc u im ca NLOS l bao ph trn din rng, kh nng d bo bao ph tt hn v chi ph thp hn c ngha l s trm gc v backhaul t hn, nh c RF n gin, cc thi im lp t thp ngn hn v lp t CPE nhanh hn. Nh c cc k thut ci tin bao ph NLOS nh phn tp, m ha thi gian khng gian v yu cu truyn li t ng (Automatic Retransmission Request - ARQ), cc khong cch bao ph s c tng ln. Cng sut cao hn u im quan trng ca WiMAX l s dng k thut OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) qua cc c ch iu ch n sng mang vi kh nng cung cp hiu sut bng thng cao hn v do thng lng d liu cao hn vi lung xung hn 1Mbit/s v thm ch cc tc d liu cao hn nhiu d trong NLOS vi cc iu kin a ng. iu ch thch ng (Adaptive Modulation) cng lm tng tin cy ng kt ni i vi hot ng phn loi sng mang v kh nng gi iu ch 64QAM khong cch rng hn, tng cng sut qua cc khong cch di hn. Chun cho truy cp v tuyn c nh v di ng WiMAX s tr thnh mt gii php chi ph hp l nht cho cc nh khai thc trin khai cc ng dng v tuyn c nh v di ng cho cc my xch tay v PDA. Din n WiMAX s chng nhn cc sn phm tun th v tng thch da trn cc chun 802.16 ca IEEE v HiperMAN ca ETSI. Cui cng mt h thng qun l mng kh nng qun l cc m t QoS cu trc cc gi dch v b sung cc thnh phn quan trng ny. OFDM l g? OFDM l mt cng ngh iu ch v m ha s, c s dng thnh cng trong cc

ng dng hu tuyn nh modem DSL v modem cp. Cc sn phm ca cc cng ty thnh vin Din n WiMAX ang s dng cc h thng 802.16 da trn OFDM vt qua nhng thch thc ca vic truyn sng NLOS. OFDM t n tc v hiu qu d liu cao nh s dng nhn chng cc tn hiu sng mang thay cho ch mt tn hiu. u im quan trng ca OFDM ca cc c ch iu ch n sng mang n l kh nng mang li hiu sut bng thng cao hn v do thng lng d liu s cao hn thm ch phi i mt thch thc vi kch bn trin khai chng hn nh cc ng kt ni NLOS phi chu suy hao ng k do cc iu kin a ng. Lp vt l WiMAX (802.16/HiperMAN OFDM PHY) l g? Lp vt l (PHY) c 802.16 nh ngha c ba bin th: Sng mang n, OFDM 256 v OFDMA 2048. Lp vt l OFDM 256 c Din n WiMAX la chn cho cc m t u tin da trn 802.16-2004 (trc y l 802.16REVd). Lp kim sot truy cp (MAC) WiMAX l g? Chun 802.16 ca IEEE a ra cng mt lp MAC cho tt c lp PHY (n sng mang, 256 OFDM, 2048 OFDMA). Lp MAC ny l kt ni c nh hng v chun b cho kt ni TDM ng kt hp vi truy cp TDMA ng ln. Chun ny nh ngha l h tr cho c TDD v FDD v cho php phng thc bn song cng FDD (HD-FDD). TDD l mt k thut m h thng pht v nhn cng knh gn cc khe thi gian cho phng thc pht v nhn. FDD yu cu hai ph tn ring r. Cc sn phm c Din n WiMAX c li nh th no i vi doanh nghip? v ngi s dng h gia nh? i vi cc doanh nghip, WiMAX cho php truy cp bng rng vi chi ph hp l. V phn ln cc doanh nghip s khng c chia thnh khu vc c ng cp, la chn duy nht ca h i vi dch v bng rng l t cc nh cung cp vin thng a phng. iu ny dn ti s c quyn. Cc doanh nghip s c hng li t vic trin khai cc h thng WiMAX chng nhn nh to ra s cnh tranh mi trn th trng, gim gi v cho php cc doanh nghip thit lp mng ring ca mnh. iu ny c bit ph hp i vi cc ngnh nh kh t, m, nng nghip, vn ti, xy dng v cc ngnh khc nm nhng v tr xa xi, ho lnh. i vi ngi s dng l h gia nh nhng vng nng thn (ni dch v DSL v cp cha th vn ti), WiMAX mang li kh nng truy cp bng rng. iu ny c bit ph hp cc nc ang pht trin ni m h tng vin thng truyn thng vn cha th tip cn. Theo Tp ch BCVT&CNTT Bn c th tm hiu mt s thng tin khc ti y:

ing v Wimax VN em thy ko kh thi lm. V: 1. Chi ph ban u kh cao. Chi ph ban u cho vic trin khai bt k cng ngh no, mng no i na th cng i hi mt s u t kh ln. Nu xem WiMAX nh l mt gii php thay th xDSL th nn so snh gia kinh ph trin khai xDSL, cp quang vi kinh ph trin khai WiMAX BS. Ngoi gii php thay th, wimax cn cung cp cc tnh nng khc na. Nu so snh gia wimax vi EV-DO cho cng mt loi dch v (wireless internet nh conan ni n) th tc ca EVDO nh. Mun ln cng tc th 3G phi chuyn ln CDMA2000 rev C, lc cng i hi mt kinh ph ln. 2. Bng tn 3,5GHZ c ng k cho vinasat, hin ang dng 3,3GHz. Cha c mt s tng thch no c Alvarion a ra cho cc thit b c bng tn khc nhau. Ci ny lin quan nhiu n vn qun l ti nguyn bng tng ca VN. i vi version fixe th bng tng thng cao hn 3.5GHz. i vi version mobile th nhiu nc chn bng tng 2.5 GHz. Mnh ngh cc nh sn xut thit b chun b cho u . Nu Alvarion khng lm th nhiu i th cnh tranh ca alvarion s lm 3. Nhu cu VN cha ln. Nhu cu y l nhu cu g? Nhu cu dng wimax, cc dch v ca wimax, hay nhu cu truyn thng tc cao? Mnh ngh th trng VN rt si ng v pht trin rt nhanh. Nhu cu dng internet ca ngi dn cng ngy cng tng cao. 4. H tng mng cp pht trin+wifi khin cho vic u t vo 1 cng ngh mi nh Wimax em n lng ph khng cn thit. Khng bit conan c thng tin no v vic trin khai cp (kiu %, hoc bn ) VN ko th? Nu c th mnh rt quan tm. 5. Kh nng ca Wimax l truyn xa n c nhng vng ho lnh. Nhng liu c my ngi s dng? Tnh kh thi v mt kinh t rt thp. Ci ny cng c th 6. Nu mun dng Internet wireless mi lc mi ni th c EV-DO ca cc nh cung cp CDMA.

WiMAX: tng quan cng ngh


Ch ny s gii thiu s lc v cc k thut, cng ngh dng trong WiMAX gip cc bn mi tm hiu c ci nhn tng quan v cng ngh ny. -Ti liu tm hiu v WiMAX cc bn vo lung http://vntelecom.org/diendan/showthread.php?t=367 . Yu cu v ti liu, xin vui lng post

lung a trn; - Cc rt nhiu thng tin b ch (ng dng, cc chun m rng, th trng,...) c post lung http://vntelecom.org/diendan/showthread.php?t=25. Tr li Tr li vi trch dn 01/01/2008 22:18 #2 Thanks Blog this Post

nvqthinh Administrator Tham gia Nov 2006 Ni C Ng Paris Bi vit 1.712 Thanks 216 Thanked 1.955 Times in 469 Posts Blog Entries 1

Kin trc mng wimax I. Kin trc ca mng WiMAX


Trc tin ti chn gii thiu kin trc ca mng WiMAX. Xem 2 hnh minh ha di y. Hnh 1

Hinh 2 Ta thy thit lp mt mng WiMAX ta cn c cc trm pht BS (ging BTS ca mng thng tin di ng). Nhiu BS s c kt ni, qun l bi mt ASN (Access Service Network) gateway. ASN Gateway ny l thc th miu t trong WiMAX Forum, tuy nhin trong cc mng trin khai thc t th ngi ta hay gi l WAC (WiMAX (hay Wireless) Access Controller). Nhiu WAC tp hp li to thnh mt ASN. Nu so snh vi mng thng tin di ng th WAC/ASN GW ging nh l BSC/RNC. Nhiu ASN c th kt ni vi nhau thng qua giao din R4. Nhiu ASN ca cng mt operator to thnh mt NAP (Network Access Provider). Nhiu nh cung cp khc nhau s c th trin khai nhiu mng truy nhp khc nhau, ri chng s cng kt ni vi mt hoc nhiu CSN (Core Service Network). ASN nh ngha mt ng bin logic v biu din theo mt cch thun li m t tp hp cc thc th chc nng v cc lung bn tin tng ng kt hp vi cc dch v truy cp. ASN biu din ng bin cho chc nng lin kt ni vi cc mng WiMAX khch, cc chc nng dch v kt ni WiMAX v tp cc chc nng ca nhiu nh cung cp khc nhau.

Hnh 3 CSN c nh ngha l mt tp cc chc nng mng cung cp cc dch v kt ni IP cho cc thu bao WiMAX. Mt CSN c th gm cc phn t mng nh router (b nh tuyn), my ch/proxy nhn thc AAA, c s d liu ngi dng v thit b cng lin mng. Mt CSN c th c trin khai nh mt phn ca nh cung cp dch v mng WiMAX. Tr li Tr li vi trch dn Thanks Blog this Post

The Following 10 Users Say Thank You to nvqthinh For This Useful Post:
0310 (29/08/2008), Anhh68 (08/09/2009), betong (28/12/2010), cucku (10/10/2009), dtq_88dn (30/03/2009), DuLong (02/11/2009), funnyguy (23/05/2011), huanvtvp (22/12/2008), ilww_nat (04/02/2011), phunganhv (20/04/2011) 01/01/2008 22:51 #3

nvqthinh Administrator Tham gia Nov 2006 Ni C Ng Paris Bi vit

1.712 Thanks 216 Thanked 1.955 Times in 469 Posts Blog Entries 1

II. K thut truyn thng s (c im lp PHY)


1. OFDM OFDM ghp knh phn chia theo tn s trc giao l mt k thut iu ch a sng mang. K thut ny c th t c tc d liu rt cao, chng nhiu giao thoa k t - ISI (Inter symbol Interference) v gii quyt c vn tn hiu a ng. Cng ngh OFDM chia lung d liu thnh nhiu ng truyn bng hp trong vng tn s s dng cc sng mang con trc giao vi mt sng mang con khc. Nhng sng mang con ny sau ghp thnh cc knh tn s truyn v tuyn. 2. OFDMA OFDMA l cng ngh a sng mang pht trin t cng ngh OFDM, ng dng nh mt cng ngh a truy cp. OFDMA h tr cc nhim v ca cc sng mang con i vi cc thu bao nht nh. Mi mt nhm sng mang con c biu th nh mt knh con (subchannel) v mi thu bao c ch nh mt hoc nhiu knh con truyn pht da trn mi yu cu c th lu lng ca mi thu bao.

Hnh 4 OFDMA c mt s u im nh kh nng linh hot tng, thng lng v tnh n nh c ci tin. Bng vic n nh cc knh con cho cc thu bao c th, vic truyn pht t mt s thu bao c th xy ra ng thi m khng cn s can thip no, do s gim thiu tc ng nh nh hng a truy nhp MAI. 3. AAS Cc h thng anten thch ghi AAS (Adaptive Antena System) l mt phn ca la chn tiu chun IEEE 802.16. AAS c kh nng iu chnh bp sng ch tp trung vo mt hng nht nh hoc cng c th tp trung vo nhiu hng. iu ny c ngha l trong khi pht tn hiu c gii hn theo mt hng nht nh ca pha thu, ging nh mt im sng. Cn khi thu, h thng AAS cng c kh nng gim nhiu ng knh t cc v tr khc. AAS c coi l s pht trin ca tng lai, c kh nng ci thin t l ti s dng ph tn v kh nng ca mt mng WiMAX. 4. MIMO La chn phn tp pht WiMAX s dng m ha thi gian khng gian, lm gim qu d tr yu cu v trnh nhiu. i vi phn tp pht, rt nhiu cc phng php kt hp ci thin kh nng ca h thng. -M khng gian thi gian (Space Time Code STC): H tr phn tp truyn nh m Alamouti cung cp kh nng phn tp khng gian v gim d tr suy hao tn hiu. -Ghp knh khng gian (SM): H tr ghp knh khng gian tn dng tc nh cao hn v gim thng lng. Nh ghp knh khng gian, nhiu lung s c truyn trn h thng

nhiu anten. Nu pha thu cng c h thng nhiu anten, n c th phn tch cc lung khc nhau t c thng lng cao hn so vi cc h thng n anten. 5. AMC iu ch thch nghi cho php h thng WiMAX iu chnh c phng php iu ch tn hiu da trn iu kin SNR ca tuyn. Khi tuyn truyn dn c cht lng tt, kiu iu ch cao nht c s dng, lm tng dung lng ca h thng. Khi tuyn mc cht lng thp hn, h thng WiMAX c th chuyn sang mt kiu iu ch thp hn m bo cht lng kt ni v n nh ca tuyn. Minh ha cc loi iu ch dng trong wimax nh hnh di y.

Hnh 5 Ngoi ra iu ch BPSK cng c dng gi cc thng bo tn hiu (signalling), broadcast...trong h thng Wimax v n cho 1 vng ph ln nht. Nguyn tc "adaptive" ca n hot ng da trn s nh hnh di y

Hnh 6. 6. K thut sa li trc (FEC)

Cc k thut sa li trc c p dng trong h thng WiMAX gim t s tn hiu trn tp m yu cu. M ha sa li trc (FEC) Reed Solomon, m ha xon cc thut ton chn k t c s dng pht hin v sa li nhm ci thin thng lng ca h thng. 7. S dng li tn s Lin quan n vn frequency reuser trong wimax, th freq reuse factor ca WiMAX l 1. Tc l dy tn s dng trn 2 cells k nhau l nh nhau. Bn s ni rng nh th s b nhiu (interference). V trong wimax s dng ofdma, v mi mt user s c phn b mt s tn s + symbol time nht nh (gi l zone/chunk). Nh th trnh nhiu th cc user ba ca nhng cell gn nhau s c phn b cc tn s khc nhau. chnh l khi nim fractional freq reuse. Xem hnh minh ha di y r hn.

Hnh 7 8. HARQ WiMAX di ng cng h tr HARQ. HARQ c php s dng giao thc Dng v i N knh cung cp kh nng p ng nhanh ng gi li v ci tin kh nng ph sng ng bin cell. Ngoi ra ci thin hn na s n nh ca ng truyn. Mt knh dnh ring ACK cng c cung cp ng ln bo hiu ACK/NACK ca HARQ. Hot ng a knh HARQ cng c h tr. Tr li Tr li vi trch dn Thanks Blog this Post

The Following 6 Users Say Thank You to nvqthinh For This Useful Post:
0310 (29/08/2008), Anhh68 (08/09/2009), funnyguy (23/05/2011), hanoimuathu_86 (31/03/2009), phunganhv (20/04/2011), tuyenbaby72 (05/09/2010) 05/01/2008 20:16 #4

nvqthinh Administrator Tham gia Nov 2006 Ni C Ng Paris Bi vit 1.712 Thanks 216 Thanked 1.955 Times in 469 Posts Blog Entries 1

III. c im lp MAC ca WiMAX di ng


1. QoS Tin c bn ca kin trc MAC trong IEEE 802.16 l QoS. N nh ngha lung dch v m c th nh x n cc im m DiffServ hoc cc nhn lung MPLS cho php kt ni u cui ti u cui theo giao thc IP trn c s QoS. Ngoi ra, cc nguyn l bo hiu trn c s subchannelization v MAP cung cp mt c ch linh ng cho vic lp lch ti u ti nguyn khng gian, tn s v thi gian trn giao din v tuyn frame by frame. QoS ph thuc vo 3 yu t sau: - Giao thc MAC hot ng hng kt ni (connection oriented). Mi mt gi tin u c a vo mt kt ni c th, kt ni ny l kt ni o, c xc nh bi tham s CID. Vic to nn cc kt ni o ny khin cc gi tin c gi i mt cch hiu qu v nhanh chng. - C ch cp pht bng thng Request/Grant: C ch ny lm tng hiu qu s dng bng thng ca h thng, c bit l cc h thng m c nhiu thu bao. Trong c ch ny, MS yu cu thng lng bng thng cp pht t BS thng qua mt s cc phng thc khc nhau. BS s cp pht bng thng bng cch cp pht cc timeslot ti cc MS c yu cu. - Phn loi dch v: Ging nh mi h thng h tr QoS khc, vic phn loi dch v cng l im ct li trong vic m bo QoS. Xem cc loi hnh dch v QoS trong bng di y:

Hnh 8

2.Scheduling C ch lp lch (scheduling) trong WiMAX khng c qui nh c th trong chun. C nhiu hnh thc lp lch khc nhau, mc ch l lm th no s dng ti nguyn UL va DL mt cch c hiu qu nht trong khi lun m bo c QoS yu cu. Cc bn c th xem thm ch RRA trong h thng OFDMA y 3. Power Saving Management WiMAX di ng h tr hai ch vn hnh Sleep Mode v Idle Mode tit kim nng lng tiu th. Sleep Mode l trng thi m MS trong giai on trc khi c bt c trao i thng tin g vi trm gc qua giao din v tuyn. Sleep Mode cho php MS ti thiu nng lng tiu th v ti thiu ti nguyn v tuyn ca trm gc. Sleep Mode cng cung cp kh nng linh hot cho MS d cc trm gc khc thu thp thng tin h tr chuyn giao (handoff) trong Sleep Mode. Idle Mode cung cp mt c ch cho MS sn sng mt cch nh k nhn cc bn tin qung b DL m khng cn ng k vi mt trm gc xc nh no khi MS di chuyn trong mt mi trng c ng truyn v tuyn c ph sng bi nhiu trm gc. 4. Qun l di ng C ba phng php chuyn giao c chun IEEE 802.16 h tr - Chuyn giao cng (Hard Handoff HHO), Chuyn trm gc nhanh (Fast Base Station Switching FBSS) v chuyn giao phn tp v m (Macro Diversity Handover MDHO). Trong , chuyn giao HHO l bt buc cn FBSS v MDHO l hai ch ty chn. Cng ging ging nh chuyn giao nhanh (FBSS hay MDHO) trong h thng CDMA, chuyn giao nhanh trong Wimax cng ch c th thc hin gia cc BS nm trong ci gi l Diversity Set (tp hp cc BS hot ng trong cng tn s, c SINR ln MS c th kt ni c v c bit l chng phi ng b (synchronisation)). Trong Diversity Set ny th ch c 1 ci BS c gi l anchor (ci BS ch lc, hay cn gi l im kt ni, khp ). S khc nhau gia MDHO v FBSS l ch: i vi FBSS, MS ch communicate thng tin data thng qua BS anchor thi, cn MDHO th MS communicate thng tin data traffic qua tt c cc BS nm trong Diversity Set. 5. Bo mt WiMAX di ng h tr tt nht cc c tnh bo mt lp nh p dng cc cng ngh tt nht ang sn c hin nay. N h tr nhn thc gia thit b/ngi dng, giao thc qun l kha linh ng, m ha lu lng, bo v bn tin iu khin v ti u ha giao thc bo mt cho cc chuyn giao nhanh. - Giao thc qun l kha: Giao thc qun l kha v bo mt phin bn 2 (Privacy and Key Management Protocol Version 2 PKMv2) l mt trong nhng khi nim bo mt c bn

ca WiMAX di ng. Giao thc ny qun l bo mt MAC s dng bn tin PKM REQ/RSP. Nhn thc PKM EAP, iu khin m ha lu lng, trao i kha chuyn giao v cc bn tin bo mt Mutilcast/Broadcast u da trn giao thc ny. - Nhn thc thit b/ngi dng: WiMAX di ng h tr nhn thc thit b v ngi dng s dng giao thc IETF EAP bng cch cung cp h tr credentials c da trn SIM, hoc da trn USIM hoc chng nhn s hoc da trn tn ngi s dng/mt khu. - M ha lu lng: AES-CCM l mt m ho c s dng bo v tt c s liu ngi s dng qua giao din Wimax MAC di ng. - Bo v cc bn tin iu khin: D liu iu khin c bo v bi AES da trn CMAC, hoc s HMAC da trn MD5. - H tr chuyn giao nhanh: Mt s bt tay 3 bc c h tr bi Wimax di ng ti u c ch nhn thc li cho h tr chuyn vng nhanh. C ch ny cng hu ch trong vic chng li vic tn cng gia chng ca hacker. 6. Dch v Muticast v Broadcast MBS Dch v MBS trong WiMAX di ng kt hp cc c tnh tt nht ca DVB H, MediaFLO v 3GPP E UTRA, tha mn nhng yu cu sau: - Tc d liu cao v kh nng ph sng s dng mng mt tn s (SFN Single Frequency Network) - Cp pht ti nguyn v tuyn linh ng. - MS tiu th nng lng thp. - H tr d liu ngang hng bao gm cc lung audio v video. - Thi gian chuyn mch knh nh. 7. Truy nhp knh truyn (network entry and initialization) Khi mt MS m my (power on) n s tin hnh cc bc sau kt ni vi trm BS: - Thc hin qu trnh tm kim v ng b ha vi cc BS m n thu c sng radio. thc hin c iu ny, cc MS s tin hnh scan cc tn s DL ( bit trc), lng nghe cc DL preamble pht ra t cc BS v ng b ha da vo cc thng ip iu khin (control message). - Tip theo MS nhn bit cc thng s uplink bng cch lng nghe cc UL-MAP. - MS thc hin qu trnh ranging. Ci ny ging nh power control trong mng thng tin di ng t bo. - MS tha thun v vic thu nhn bng thng vi BS cng nh cc thng tin v profile. - MS thc hin qu trnh nhn thc, trao i kha v tin hnh ng k truy nhp vo mng. Kt ni IP c thit lp - Lung dch v c th bt u c trao i.

Xem s di y Hnh 9

WiMAX / LTE v c hi cho ngnh cng nghip bn dn


WiMAX v LTE (Long Term Evolution), c bit n vi tn khc na l Next Generation Mobiles Networks (NGMN), to c hi cho cc cng ty thit k kin trc mng cng nh cc nh sn xut tip cn mt lnh vc cng ngh mi. Lnh vc ny ha hn t ro cn hn v quyn s hu tr tu (IPR - Intellectual Property Right) v nhng bc tin trin mi, ni m nhng pht minh v nhng nt c trng ca doanh nghip c th l u th cnh tranh, c bit so vi cng ngh 3G. Tuy nhin, xu hng hin nay ang lm kh cho nhng thnh vin mi tm c ch ng trn th trng.

p n cho cu hi: Tim nng ca mng vin thng khng giy th h mi?

Vi nhng c hi ln m NGMN to ra, tht l cn thit xc nh tnh hnh cnh tranh hin nay, ni m nhu cu ca th trng cha c p ng y v ang ngy mt tng cao, ng thi xc nh vic qun l v cp php quyn s hu tr tu sao cho hp l. Bi vit ny khng th cung cp y thng tin cn thit nhng n s khi qut tnh hnh chung v th trng WiMAX nh th no, ang hng ti u, ai ang gi phn ln quyn s hu tr tu, v cc ch giy php ang bt u c phn chia ra sao?
Tm tt tnh hnh chung v d bo v th trng

WiMAX v chun IEEE 802.16 (c 2 khng hon ton l mt, c th hn trong cc phn tip sau) c pht trin trn nhu cu v mt mng bng thng rng bao ph mi ni s dng cng ngh khng dy th h mi. Do tnh vt tri v mt cng ngh v s ng h mnh m

ca Intel v cc cng ty hng u khc, mt s lng ln cc cng ty vin thng khng dy di ng gia nhp xu hng ny. Nhng bc tin ca WiMAX ang nhanh dn, v gi y cng ngh ny tp hp c mt cng ng ln cc cng ty, trong c cc nh cung cp dch v, cc phng tin truyn thng v cc g khng l Internet... cng tham gia gp sc.
D on

WiMAX l cng ngh v m hnh kinh doanh kiu n u. Intel v nhng cng ty ln khc ang d nh ci t WiMAX vo cc laptop, siu laptop, smart phone, v cc thit b di ng khc. iu ny s to ra mt s tng vt v nhu cu chip cho WiMAX, cho d hin nay s lng ngi ng k dch v ang tng mt cch chm chp. Ngnh vin thng khng dy bng thng rng s tng trng mnh m. WiMAX v LTE c hi vng s pht trin nhanh chng nh vo th trng tim nng v mt danh sch cc dch v tng lai y ha hn. Chng s chia s th trng c v thu ht thm khch hng trong th trng tng lai.
Cc chun

WiMAX v c bn da trn chun 802.16, nhng cng bao gm cc chun v cng ngh khng giy, mng, tnh ton, v linh kin,... WiMAX Forum mi y xut bn mt hng dn cho cc thnh vin rng WiMAX v 801.16 khng ng ngha. iu ny ph hp vi xu hng hin nay ca cc cng ngh chip v cc th trng ca vin thng radio a mt, a ph v a knh. Cc h thng WiMAX c th bao gm cc cng ngh radio tng ng (802.22), 802.11, v c l c LTE thng qua cc vi mch tch hp nu th trng thc p.
Nhng nh cung cp linh kin bn dn cho WiMAX hin nay

L mt h qu ca cc chun m, s hp tc quc t v mt m hnh qun l quyn s hu tr tu hp l, thun li v cng bng, WiMAX thu ht c s quan tm ca mt s lng ln cc nh sn xut chip, t nhng nh cung cp thit b in t gia dng n cc cng ty sn xut chip ln. Th trng cung cp chip ang dn nng ln. Intel v Fujisu l nhng ng ln ang tin hnh pht trin WiMAX hin nay, TI v Broadcom l s tham gia phn chia th trng ny trong tng lai gn. Hn 12 cng ty thit k bn dn ang sn xut chip cho WiMAX, trong c Beceem Communications, Sequants Communications, Runcom Technologies, Wavesat, Comsys, DesignArt, Altair Semiconductor, TeleCIS Wireless v picoChip. NextWave v Motorola l nhng cng ty ln ang pht trin chip WiMAX s dng ni b.
Qu trnh thai nghn v xu hng pht trin

WiMAX di ng da trn nn tng cng ngh OFDM/OFDMA, c pht trin nhiu nm nay v c s dng rng ri trong cc lnh vc vin thng hu tuyn, v tuyn, v quc

phng. OFDM c s dng trong cc cng ngh DLS, DVB (Digital Video Broadcasting), Wi-Fi, WiMAX v s tr thnh cng ngh c bn cho cc h thng NGMN. Hnh sau y m t s a dng ca cc cng ngh trong th trng WiMAX

S phn chia ca th trng WiMAX cho cc lnh vc C hi cho cc cng nghip bn dn

Nhiu cng ty ang sn xut hay hng ti vic sn sut chip cho WiMAX hin nay ang t ra cu hi liu th trng c ln v kh nng tn ti ca mnh trong th trng chip cho WiMAX. Cu tr li c xc nh ty theo sc mnh ca cng ty, kh nng pht trin trong th trng hin nay cng nh trong th trng trong tng lai. S pht trin ca cc h thng khng dy da vo nhng s kt hp mi ca OFDM, MIMOASS, v cc cng ngh mng mi cha c s dng tip cn gii hn l thuyt. Rt nhiu nhng i mi ang c i hi t c nhng thnh cng d tnh cho mng 4G (IMTAdvanced), nh c t ra bi Hip hi vin thng quc t (ITU) v d nh tc 1 Gbit/s c nh v 100 Mbit/s di ng. Maraverdis - mt trong nhng cng ty hng u v phn tch th trng WiMAX - d on rng s pht trin ca WiMAX v LTE s tng ng nh nhng g xy ra trong th trng Wi-Fi: s i ln ca s lng chip bn ra km theo s gim xung nhanh chng ca gi c v s tng cng hp nht. Tuy nhin, WiMAX v LTE s tr thnh mt nn tng chung cho s ha hp ca mng vin thng thng qua cc h thng khng dy.
Cc xu hng ca cng ngh khng dy

3G, WiMAX, Wi-Fi v LTE ang hi t vi nhau nh cc mch tch hp h tr a chun (multi-mode) v a tn s, cc thit b ngten v qua s pht trin ca cc chun a dch v da trn IP. M hnh mng mi da trn nn tng IP c kh nng trin khai nhiu ng dng

a ph tn v mt tp hp cc dch v thay v mt dch v xc nh (v d nh in thoi di ng hay Wi-Fi trong mi di tn xc nh). S tip cn ny thc y nhiu hn cho s pht trin chip vin thng. Cc mc tiu hng ti c th l tit kim nng lng vi nhiu ng dng a ph, tuy nhin s cnh tranh trong lnh vc ny s rt kh khn. Tm li, cng ngh vin thng khng dy ang c nng ln mt nn tng cng ngh mi, nn tng ny s khng ngng c m rng trong nhiu nm ti

LTE s sm vt mt WiMAX
11:09|02/06/2009

TTO - Cuc chin cng ngh bng thng rng di ng 4G gia LTE v WiMAX vn tip tc din ra quyt lit, vi phn no u th thuc v LTE. n 2014, theo d on, c th LTE s vt mt WiMAX cng doanh thu gp 5 ln.

Li th c d on s thuc v LTE trong cuc chin bng thng di ng 4G vi WiMAX

Theo hng chuyn nghin cu th trng di ng Anh Juniper Research, doanh thu ton cu t lng thu bao s dng LTE s vt ngng 70 t USD trong vng 5 nm ti. Trong khi , Juniper nh gi thp hn tim nng ca cng ngh 4G WiMAX khi d on doanh thu cng k ch vo mc 15 t USD, gim ng k so vi mc d on cng b nm ngoi, theo WiMAX c th t doanh thu 20 t USD vo 2013. n 2014, vng Bc M, chu u, ng v Trung Quc s chim ti 90 % th trng LTE v 70 % th trng WiMAX. Theo bn bo co ny, c th cc nh trin khai dch v WiMAX s phi b ra gi chi ph ln ti 4 t USD Phi chu, Trung v Nam M, n , ng u vi vai tr cung cp bng thng rng cho cc nc ang pht trin, c bit nhng vng cha c mng cp quang. Ti MWC t chc Barcelona va ri, hng lot tn tui ln ting ng h LTE nh Alcetel-Lucent, hng di ng hng u nc M Verizon... buc Clearwire, nh cung cp dch v WiMAX phi ln ting vi din t Xin ng qun ti khng nh rng: R rng cng c nhiu nh cung cp dch v cng c li cho 4G khi c th nng cao nhn thc v nhu cu ca khch hng. WiMAX c th sa st, nhng vn s tip tc tham gia cuc chi. Mt vi k hoch mi y ca Sprint, nh cung cp cc dch v vin thng M vi d tnh mang WiMAX ti 22 triu khch hng tim nng t nay n cui 2010 v AT&T, Verizon, ha hn trin khai cng ngh LTE rt c th s lm cuc chin 4G tr nn cng thng hn. Vi d on doanh thu chnh lch gia LTE-70 t USD v WiMAX 15 t USD, s khng t hng thnh cng, kim bn tin v rt nhiu i th cn li tht bt trong cuc chin ny. NHT VNG (Theo Theregister)

Cng ngh cho 4G: Wimax hay LTE? Tin ny c, khng lin h ngi ng ToiTim.Net - Nu Vit Nam c trin khai 4G th phi t nht 2-3 nm na mi tnh ti, song thi im ny, cu chuyn la chn cng ngh no cho 4G vn ang ht s quan tm ca gii vin thng. V xem ra, cn cn 4G ang nghing v LTE nhiu hn<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoftcom:office:office" /> Cha xong 3G, lo ln 4G? Mi ngi mt v

Theo thng k trn website ca lin minh Wimax, th gii hin c 568 mng 148 quc gia ang trin khai cng ngh Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access - Kh nng tng tc ton cu vi truy nhp vi ba). Ring khu vc chu c 100 mng trin khai cng ngh khng dy ny. Ring Vit <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoftcom:office:smarttags" />Nam, cch y vi nm, ngi ta ni nhiu ti vai tr ca cng ngh Wimax. C rt nhiu chuyn gia ng h cho vic trin khai Wimax ti Vit Nam. V trn thc t, cng ngh ny cng c trin khai th nghim kh sm Vit Nam, t nm 2004 ti gi. Cng ngh WiMAX, hay cn gi l chun 802.16 c bit ti l cng ngh khng dy bng thng rng. Khng ging cc chun khng dy khc, WiMAX cho php truyn d liu trn nhiu di tn, c th trnh ng vi nhng ng dng khng dy khc. WiMAX cho tc cao mt phn nh k thut OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) cho php tng bng thng bng cch chia tch cc knh bng rng thnh nhiu knh bng hp, mi knh dng tn s khc nhau truyn ng thi cc gi d liu. Ngoi chun 802.16d dnh cho Wimax c nh c cng nhn t nm 2004, thng 12/2005, IEEE ph chun 802.16e - Mobile Wimax. Mobile WiMAX cung cp kh nng di ng bng cch cho php chuyn knh truyn d liu t mt trm thu pht ny sang mt trm khc khi ngi dng di chuyn gia 2 trm. Tng t phin bn 802.11n ca Wi-Fi, Mobile WiMAX dng cng ngh MIMO (Multiple Input Multiple Output) cho php pht v thu qua nhiu anten ci thin tc v cht lng tn hiu. Mobile Wimax c k vng cnh tranh vi cc cng ngh di ng, Wi-Fi v cc cng ngh truy cp Internet nh DSL. c bit, nm 2007, Hi Truyn thng V tuyn in ITU a Wimax vo h cng ngh IMT-2000. Quyt nh khi c k vng gip tng kh nng trin khai ng dng WiMAX ti nhiu nc chu trong c Vit Nam - nhng ni cn ang ch chun ha WiMAX tn dng kinh t qui m ton cu v cng ngh v thit b. H cc cng ngh IMT-2000 ngoi Wimax cn c GSM, CDMA v UMTS. Cng vi Wimax, LTE (Long Term Evolution) c xem l mt ng vin nng k khi cc quc gia trin khai ln 4G. LTE l th h th t tng lai ca chun UMTS cn UMTS chnh l th h th ba da trn WCDMA c trin khai trn ton th gii. m bo tnh cnh tranh cho h thng ny trong tng lai, thng 11/2004 3GPP bt u d n nhm xc nh bc pht trin v lu di cho cng ngh di ng UMTS vi tn gi Long Term Evolution (LTE). Wimax v LTE l 2 cng ngh c nh gi cao nht khi trin khai 4G. Cng ngh no ln ngi? Trn th gii, 4G d cha phi ph bin song cng c quc gia v cc hng vin thng trin khai. Chng hn nh Ericsson. Thng 1/2009, Ericsson v nh mng ti Thy in trin khai thng mi TeliaSonera mng LTE/4G u tin ti Thy in.

Ti thng 1/2010 trin khai din rng mng TeliaSonera trn ton quc Na Uy v Thy in. Ngoi ra, Ericsson k hp ng trin khai LTE trong thi gian ti vi cc nh mng AT&T (M), MetroPCS, Verizon Wireless (M), NTT Docomo (Nht). Ericsson cng tin hnh cc th nghim LTE/4G vi cc mng Telstra, SingTel, T-Mobile Hungary, Zain Saudia Arabia. Vi Vit Nam, thi im ny, c quan qun l nh nc cha a ra quyt nh s i ln 4G bng Wimax hay LTE m quan im s t chc mt hi tho gia B vi cc doanh nghip tm ra s la chn hp l nht. Theo phn tch ca cc chuyn gia, hin ti Wimax c li th i trc LTE. Khng ch trn th gii m ngay c Vit Nam, mng Wimax c trin khai cung cp th nghim t nm 2004 ti gi. Cn LTE, li c cho rng phi ti khong nm 2012-2013 mi tr nn ph bin. Song, so vi Wimax, LTE li c mt th mnh c cho l rt quan trng. LTE nu c trin khai cho php tn dng dng h tng GSM c sn d vn phi u t thm thit b. Cn Wimax, nu mun trin khai th phi xy dng t u mt mng mi. Vi Vit Nam, trong bi cnh hin nay, theo nhiu chuyn gia, vn cha n thi im chn mui pht trin 4G cho d l Wimax hay LTE. Tuy nhin, ngi ng u B Thng tin v Truyn thng, ng L Don Hp tng khng nh, thi im ny, Vit Nam vn cha c k hoch trin khai 4G. Nu c, phi t nht l nm 2012. V vi mc thi gian ny, bit u, LTE li thng th hn Wimax? Nhng d c la chn cng ngh g i chng na, iu quan trng nht m ngi dng Vit t k vng cc nh khai thc mng, cung cp dch v l lm sao p ng c ba tiu chun. Mt chuyn gia ca Ericsson chia s. Th nht, l tnh thn thin v n gin ca dch v cng ngh cung cp. a s ngi dng trc y cha bit nhiu v Internet do tnh thn thin gip h s dng ln u tin m khng b nhm ln l iu rt quan trng. Th hai chnh l nhng ni dung ting Vit m h c th hng th t dch v. V th ba, l gi c hp l. c bit l dch v tr trc. C th ni, a s ngi s dng khng hiu v s lin quan gia Megabyte v gi c nn chnh sch gi phi d hiu.

WiMax - P.1: Khi qut WiMax


Cp nht lc 11h24' ngy 01/12/2009 Bn in Chia s Qun tr mng - WiMax l mt chun ca Vin Kin Trc in v in t (IEEE) vi mu thit k 802.16. Nh chng ta bit, 802 (mt phn ca 802.16) c ngha l chun ny c trin

khai bi tiu ban LAN/MAN thit k ra mu 802. 16 (trong 802.16) c ngha l chun ny c pht trin/thng qua bi nhm Broadband Wireless Access Working ca tiu ban LAN/MAN. Lch s ca WiMax tng v WiMax bt u t gia nhng nm 90. Vo thi im , ngnh cng nghip cng ngh cao ang c nhng bc pht trin ng k, v y cng l thi im bng n nhng tng mi. Cc nh cung cp dch v vin thng nhn thy nhu cu to ln ca truy cp Internet s dng bng thng. Nhu cu ny c ny sinh t ngi dng c nhn v ngi dng trong doanh nghip. Nhiu cng ty truyn thng bt u xy dng k hoch v thit k nhng mng phn phi c th x l lu lng ln. Trong a s trng hp, nhng mng ny c gi l mng cp quang. Nhu cu s dng cp quang cung cp kh nng truy cp Internet bng thng rng khp c chi ph rt cao. c tnh, gi ca loi cp ny khong 300USD/foot (0,3048m). Do chi ph trin khai loi mng ny s rt t . Khi loi hnh mng ny ang dn hon thin, mt s cng ty tin hnh nghin cu mt loi hnh khc c th cung cp kh nng truy cp Internet bng thng rng vi gi c hp l. Gii php m h la chn l s dng cng ngh WiFi. T trc n nay Intel lun l cng ty ng u trong lnh vc truy cp bng thng WiFi. Intel nghin cu pht trin WiFi ngay t nhng ngy u, thm ch sau ny h tch hp WiFi vo dng vi x l Centrino. V Intel c kinh nghim v truy cp WiFi, nn h hi vng rng c th pht trin mt loi hnh truy cp WiFi mi. Tt nhin, Intel cng gp phi mt s kh khn. Trc tin, ti th trng Bc M, nhiu nh cung cp dch v trin khai mng cp quang cung cp kh nng truy cp Internet bng thng do c nhiu kin cho rng kh nng truy cp Internet bng thng ch c th dnh cho nhng th trng ang ln. Th hai, mt s nh cung cp dch v bt u s dng nhng gii php bng thng WiFi ring. Trong nhng ngy u pht trin, c nhiu cng ngh c s dng kt hp vi nhau v khng tun theo bt k chun no. Do khng tun th theo chun no nn nhiu ngi dng do d s dng phn cng bt buc v lo ngi rng s phi ph thuc hon ton vo mt nh cung cp dch v no . Hay t hn na l cng ngh khng ph dng v s xp i nhanh chng. Lo lng ny ca ngi dng l rt hp l, trng hp in hnh l s tht bi ca VHS/Beta. Do , vi s do d ca ngi dng khi mua cc thit b phn cng bt buc dn n nhiu nh cung cp phn cng cng khng gim mo him sn xut nhng thit b ny. Intel nhn ra vn ca vic khng tun th theo mt chun v c gng thuyt phc cc nh cung cp khc. Nh chng ta thy, gi y cc thit b hay ng dng cng loi lun c pht trin theo mt chun chung.

Vo nm 2001, IEEE pht hnh chun 802.16 cho truy cp WiFi bng thng. Sau khng lu din n WiMax c thnh lp pht trin chun ny, v thut ng WiMax c hnh thnh. WiMax Tnh nng u tin phi k n trong WiMax l kh nng bo mt. Nh chng ta bit, kt ni WiFi tn ti rt nhiu vn , c bit l khi truy cp Internet ti cc im truy cp cng cng. Vi nhng ngi tng s dng WiFi, khng c l do g khin h ngh rng nhng s c tng t s khng xy n vi WiMax. Ngoi ra, hu ht cc s c bo mt ca WiFi u bt ngun t thc t rng ngi dng cng l qun tr vin mng v thng thng h khng phi l nhng ngi bo mt mng c kinh nghim. WiMax khng nm trong tm kim sot ca ngi dng, n l mt gii php ca nh cung cp dch v vin thng. iu ny c ngha l nh cung cp dch v ny s tin hnh qun tr mng v cc nhn vin bo mt mng c kinh nghim s bo mt cho mng.

Lin quan ti s suy gim thc thi m nhiu ngi dng gp phi, y khng phi l mt vn vi WiMax. Trc tin, vn ny c khc phc trit trong WiMax vi MIMO (multiple-input and multiple-output nhiu u vo v nhiu du ra). Tng t MIMO c tch hp trong chun WiMax.

Mt im khc ca WiMax gip hn ch s suy gim ca kh nng thc thi (suy gim tc cng nh nhiu) l WiMax s dng quang ph. iu ny c ngha l WiMax s dng nhng tn s chi ph cao. Do , in thoi vi sng hay khng dy s khng b nhiu sng vi kt ni WiMax v cc nh cung cp dch v c th phn b bng thng rng ph hp cho mi ngi dng gim thiu s suy gim tc . Kt lun Trong phn ny chng ta s lc mt s thng tin c bn v WiMax, gm khi nim, lch s pht trin v mt s u im ca WiMax. Trong phn tip theo chng ta s tm hiu v mt i th ca WiMax, LTE (Long Term Evolution chun bng thng di ng th h 4, sau UMTS cng ngh in thoi di ng 3G)

WiMax - P.2: WiMax v LTE


Cp nht lc 10h36' ngy 14/01/2010 Bn in Chia s

WiMax - P.1: Khi qut WiMax Qun tr mng Trong phn trc ca lot bi ny, chng ti gii thiu cho cc bn v cng ngh khng dy 3G hay cng c gi l WiMax. Trong phn ny, chng ti s gii thiu cho cc bn v mt i th cnh tranh ca n, chnh l LTE. LTE c vit tt cho cm t Long Term Evolution v n c bit n nh 3GPP LTE, y 3GPP c vit tt cho Generation Partnership Project, mt hip hi chu trch nhim cho vic pht trin v bo tr cc chun GSM. LTE trc y vn b hiu sai l cng ngh 4G, nhng liu thc s c phi vy? Chng ta s i xem xt vn trong bi. 3G hay 4G? Nhiu ngi b nhm ln LTE l cng ngh 3G hay 4G l iu c th hiu. Trong phn trc, chng ti gii thiu lch s ca WiMax, bt u xut hin t gia

nhng nm 90 v nhanh chng c tha nhn mt cch rng ri. Thc t, trong nhng nm gn y vn c nhiu ngi coi WiMax ng ngha vi thut ng 3G. Vy ti sao mi ngi li hiu sai rng LTE l cng ngh 4G? LTE c gii thiu sau WiMax kh lu (vo nm 2004) v c mt s u im hn so vi WiMax (trong phn tip theo chng ti s so snh chi tit n hai chun v hai cng ngh ny), iu ny lm cho hu ht ngi dng tha nhn iu v LTE mi hn, c nhiu u im hn v vy n hn phi l cng ngh th th k tip. Tuy nhin trong thc t, LTE khng phi l cng ngh 4G v n khng hi t cc chun chi tit k thut ca cng ngh ny (cc tiu chun c t ra bi International Telecommunication Union (ITU)). Mc d vy n c cc chun chi tit k thut 3G ca ITU, chnh l l do ti sao chng ti coi chng l cng ngh 3G. Lch s 3GPP c hnh thnh vo cui nhng nm 90 vi mc ch pht trin cc chi tit k thut cho cc cng ngh GSM. T thi im , tt c cc chun lin kt vi cng ngh GSM u c pht trin v c duy tr bi 3GPP. 3GPP ging nh tn ng ca n, to dng ln bi mt s cc i tc. Cc i tc ny l bn thn cc t chc chun trn ton th gii chu trch nhim cho vic cp php v duy tr phm vi 3GPP, phn phi ti nguyn v thc hin cc vn th tc. Ban u, GSM c pht trin nh mt mng chuyn mch, rt tt cho vic truyn cc tn hiu thoi nhng rt ti cho vic truyn ti d liu. Tt c thay i vi s xut hin ca chun General Packet Radio Service (GPRS), hin c duy tr bi 3GPP ging nh tt c cc chun GSM khc. Chun GPRS cung cp mt phng php nh tuyn cc gi d liu trong mng GSM v c coi l chun 2.5G. Kh nng truyn ti d liu ca cc mng GSM pht trin xa hn vi s xut hin ca Enhanced Data Rates for GSM Evolution (vit tt l EDGE). c gii thiu vo nm 2003, EDGE cung cp mc hiu sut ln gp ba ln hiu sut ca GPRS v bn thn n l mt cng ngh 3G thc th, da trn cc chun chi tit k thut 3G ca ITU. Kh nng truyn ti d liu c ci thin hn na vi s xut hin ca mt chun 3G khc t 3GPP mang tn High Speed Packet Access (HSPA). Trong khi cc mng EDGE ch c th cung cp tc d liu ng xung ln n 1MB/s (v mt l thuyt) th cc mng HSPA li c th cung cp tc ng xung ln n 14MB/s. Chnh v vy cc mng HSPA c u im ng k v mt thng lng hn so vi cc mng EDGE, tuy nhin trong thc tin mi th li khng din ra ng nh vy. Cho v d, u nm 2009 Vodafone hon tt mt bi test cho mng HSPA+, mng c ha hn cho tc d liu ng xung ln n 16MB/s nhng cui cng phi tha nhn rng hu ht ngi dng ch tri nghim c tc d liu ln n khong 4MB/s.

HSPA+, c bit n nh Evolved HSPA, mt m rng ca chun HSPA c bn v cung cp mt tc d liu ng xung l thuyt ln n 56MB/s. Mt kha cnh khc ca HSPA+ l s xut hin ca kin trc all-IP mang tnh ty chn. Kin trc all-IP l mt cch tn trong lnh vc truyn thng khng dy v rt cn thit cho LTE. HSPA+ cng s dng cng ngh anten mang tn Multiple Input Multiple Output (MIMO). Ging nh kin trc all-IP, MIMO l cng ngh c s dng trong LTE. V vy nu bn nhn nhn im khi u ca GSM vi t cch l mt mng chuyn mch c thit k cho cc ng dng thoi di ng v hin vi EDGE, HSPA, v HSPA+, bn c th thy 3GPP pht trin mt cch lin tc cc chun GSM tr nn hiu qu i vi cc ng dng d liu di ng (gm c c d liu thoi). Cng vi s pht trin lin tc v y ngha v tc d liu, 3GPP cng dn xut hin nhng thay i v mt kin trc, y l nhng thay i c yu cu hi t cc i tng ca chng nhm tng ti a kh nng ca cng ngh GSM trong th h th ba cng nh bc sang th h th t. Cng ngh Nh c cp t trc, c hai pht trin ch yu trong LTE. Pht trin u tin l kin trc all-IP. iu c ngha rng cng ngh mi ny b li pha sau nhng im mnh trc y trong mng chuyn mch ca h thng GSM. y l mt yu cu kh kh khn i vi cc cng ty truyn thng mun chp chn LTE l cng ngh 3G cho mnh. Trong khi u im m cc chun 3GPP c l chng l cc nng cp n gin cho cc mng GSM ang tn ti, cho php c c thng lng ln hn v c th truyn ti nhiu ng dng cn nhiu d liu hn trong mng. C th ly v d trong lnh vc h iu hnh phn mm cc bn c th d hiu, chng ta c th coi EDGE v HSPA l cc gi nng cp dch v cho Windows XP, cn LTE l mt pht hnh phin bn h iu hnh hon chnh ging nh Windows 7. Cn HSPA+ c th ging nh Vista; cng ngh c t ngi quan tm. Pht trin th hai trong LTE l s dng MIMO. y l mt cng ngh c s dng trong WiMax, v c th mt ngy no gn y mi k thut khng dy s s dng n ci thin tc truyn thng cng nh gim c hin tng xuyn nhiu (th vn c coi l tr ngi ca phng thc truyn khng dy). V c bn, MIMO l mt h thng truyn ti d liu khng dy m pha gi s dng nhiu anten pht i cng mt d liu hoc cc phn khc nhau ca cng mt d liu, cn pha ngi nhn cng s dng nhiu anten thu cc tn hiu . Thit lp ny c th c s dng tng tc d liu thng lng hoc n c th c s dng gim nh hng ca nhiu; thc hin khi pha gi pht i cng mt d liu trn mi anten v pha nhn s nhn nhiu bn copy ca cng mt d liu n c th so snh chng, cch thc ny lm cho pha nhn c th quyt nh u l tn hiu ban u v u l nhiu

Qun tr mng Trong phn ny chng ti s kt lun lot bi gm ba phn bng cch d on ngi chin thng trong cuc cnh tranh gia WiMax v LTE.

WiMax - Phn 1: Khi qut WiMax WiMax - Phn 2: WiMax v LTE Trong hai phn trc ca lot bi ny, chng ti gii thiu cho cc bn v WiMax v LTE, hai g khng l ang cnh tranh th trng trong lnh vc truyn thng 3G. Trong phn cui ny, chng ti s so snh v tng phn hai chun ny t kha cnh k thut v thng mi. u tin, chng ta hy xem li hai chun ny. WiMax
WiMax, ci tn c bit n nh mt chun IEEE 802.16, l mt chun truy cp bng thng rng 3G c pht trin v duy tr bi IEEE. Nh tn gi ca n, WiMax c th c coi l m rng ca WiFi i vi cc th trng truyn thng di ng. Ging nh phin bn WiFi 802.11n, WiMax cng h tr cc anten Multiple Input/Multiple Output (MIMO), y l k thut then cht cho vic h tr nhiu ngi dng mt cch ng thi. Cng ging nh WiFi, cng ty h tr v tin c chnh ca WiMax l Intel. Tuy nhin khng ging nh WiFi; WiMax c thit k cho hng trm ngi dng trn mi trm gc (BS), ngi dng c th di ng t trm gc ny sang trm gc khc thng qua mt chu trnh truyn thng, phm vi ca mi trm gc c tnh n hng km ch khng phi mt nh trong WiFi.

LTE LTE (Long Term Evolution) cng l mt chun truy cp bng thng rng khng dy d n c pht trin v duy tr bi 3GPP (3rd Generation Partnership Project). 3GPP l mt t chc chu trnh nhim cho vic pht trin, duy tr v tin c h cc chun GSM. LTE l chun mi nht trong h cc chun GSM, y l chun c pht trin ln t gc GSM, mt kin trc chuyn mch all-IP. Bt u vi chun General Packet Radio Service (GPRS) v kt hp vi cc chun Enhanced Data Rates cho GSM Evolution (EDGE) v High Speed Packet Access (HSPA), cc chun GSM ang tin trin chm nhng t tin hng n kin trc all-IP. S hi t LTE lm cho cc chun GSM hng ti nhng g c coi nh mt chun kt ni mng my tnh, cn WiMax lm cho mng my tnh truyn thng hng ti nhng g c coi nh cc chun in thoi di ng. V vy bn c th thy hai chun ang c hnh thnh t cc nn tng khc nhau (vi nhng im mnh v im yu khc nhau) v ang hi t trn mt nn chung. Nh nhng g bn c th on, nhng nh h tr ng sau mi mt lnh vc cng ngh phn nh lch s ca mi chun. Ngi ng sau WiMax, nh chng ti cp trn l Intel. Intel c mt lch s rt ln trong lnh vc my tnh v cng l mt nh h tr cho WiFi. Ngc li, nh h tr cho LTE l cc cng ty dch v truyn thng v cc nh sn xut in thoi di ng (nh Ericsson). mc ln hn, iu ny l do mi ngi thch lm vic vi nhng g h c th k tha. Intel, l mt kt qu ca lch s, c th k tha mng my tnh

truyn thng v v vy hng n WiMax. Trong khi Ericsson, cng nh cc hng khc, k tha cc cng ngh GSM v hng n chun LTE. Ngi tiu dng Khng ch cc cng ty k thut thch lm vic vi nhng g m h c th k tha. Kiu suy ngh ny cng nh hng n cc quyt nh ca ngi tiu dng. Vi ci tn WiMax c phn ging vi WiFi, cng ngh m nhiu ngi dng ngh l mt phn ca th gii mng gia nh. iu ny lm cho h ngay lp tc ngh rng WiMax l th c s dng kt ni mng my tnh. LTE khng c c th mnh ny, lin kt cht ch vi GSM thng qua cc nh h tr v cc cng ty dch v truyn thng nh AT&T. Do cc khch hng s ngh ngay lp tc rng LTE l mt th g c s dng ni mng cc in thoi di ng ca h; d lin kt ny khng mnh bng lin kt gia WiMax vi WiFi. V vy tn ti hai nh kin khch hng i vi hai chun 3G ny. Quan im ca c nhn ti l chun c chp nhn rng ri hn (nh vy s thng) s l tiu chun vi hnh nh tch cc vi ngi tiu dng nht. Lc ny, mt nh kin khng th to ln hnh nh. Cn phi ni rng ch c mt c hi to nn n tng tt p u tin. Tuy nhin mt chin dch qung co tt cho mt chun tt v thm vo l mt chin lc pht hnh tt c th s to ra mt s khc bit, vic cnh tranh i vi mt i th c mt n tng ban u mnh bao gi cng kh. chnh l tnh hung m chng ta ang gp. C hai chun u c nhiu im mnh, u c n tng trong vic h tr chun v u c cc k hoch tuyt vi cho vic qung b sn phm. Tuy nhin theo quan im chng ti, cuc cnh tranh ny s ri vo i th c c n tng ban u tt hn. Ngi chin thng Vy cng ngh no c nh hng tch cc? y l ni xy ra cuc tranh lun. Trong khi LTE c n tng v kh nng di ng th WiMax li c n tng v kh nng tin hc. Cu hi m chng ta ang c tr li l liu ngi tiu dng mun mt in thoi c ni mng vi Internet hay h mun mt my tnh c th mang theo ging nh in thoi? Cu tr li l rt kh. iPhone cho thy, c mt th phn ng k ngi dng mun h c th mang theo my tnh ging nh mt chic in thoi. quan im ny c nhn mnh bi s tht nhiu nh sn xut my cm tay p li thnh cng ca iPhone bng cch gii thiu cc my cm tay ging my tnh nhiu hn ca chnh h (v mt s nh sn xut thm ch cn thc hin vic ny trc iPhone). Tuy nhin th phn ny c chim a s? iu ny vn rt kh c th ni c g y.

LTE ang ui kp WiMAX trn ng ti 4G [26/4/2010 16h 43' ] Nhng phn tch v cc mng 4G c ln k hoch, ang trong trin khai v trong cung cp dch v cho thy LTE ang ui kp WiMAX di ng trn ng tr thnh ngi dn u cc h thng di ng th h tip theo.

Trn thc t, chu - TBD c 55 mng LTE loi ny so vi 25 mng WiMAX di ng trong qu 1/ 2009, mc d WiMAX di ng c thun li r rng ca 12 mng ang trong cung cp dch v so vi s 0 mng i vi LTE, theo Informa Telecom & Media Research. Thm na, nu tnh c WiMAX c nh th c tt c 71 mng WiMAX chu - TBD trong dng ny qu 1/2009, vi 40 mng ca s ny ang trong cung cp dch v. WiMAX tip tc xy dng to ra ng lng ton cu, vi 456 mng WiMAX hoc trong cung cp dch v, trong trin khai hoc c ln k hoch ti cui thng Ba 2009, tng 53% t 299 mng trong cng loi thng Ba 2008. Tuy nhin, s lng cc nh khai thc trn th gii ang ln k hoch trin khai LTE cn tng mnh trong nm va qua, t mt nhm trong qu 1/2008 ln ti 119 nh khai thc trong qu 1/2009 vi cc mng LTE hoc c ln k hoch, hoc trong trin khai. 43 nh khai thc khc c Giy php LTE hay ang trong v tr nhn cp php LTE, a s lng cc mng LTE ln ti 162. iu ny c ngha l cc mng LTE mc d tt c chng c ln k hoch hay l trong trin khai hn l sng - sn sng vt qua cc mng WiMAX di ng 802.16e, n c 129 trong qu 1/2009. 366 mng WiMAX khc trn c s WiMAX c nh 802.16-2004. WiMAX tt nhin bt u trc LTE mt vi nm, iu ny cho WiMAX s thun li r rt ca 291 mng sng vo qu 1/2009, vi 68 ca s ny l WiMAX di ng, so vi 0 mng LTE. Mt l do khc khin LTE t c ng lng l do n ang c xy dng trn cc thnh qu ca HSPA v EV-DO, chng c cc con ng nng cp r rng ti LTE. Bc tranh ln l HSPA v EV-DO cng nhau c hn 180 triu thu bao trn ton th gii cui nm 2008, so vi 3,6 triu thu bao i vi WiMAX. iu ny dn ti li th v gi, s u tranh vt ln, mc d mt iu quan trng cn ch l mt s dng c WiMAX c xem l gim gi ng k, thm chi khng c li th trong so snh. Xem xt k lng ti cc th trng, ni WiMAX di ng hay WiMAX c nh i trc EV-DO v HSPA, cc kt qu ti s liu nhng ngi ng h WiMAX mnh m. Th d nh 4 th trng chnh vi cung cp WiMAX tng i rng nh Hn Quc, Australia, Malaysia v Hoa K th WiMAX ch chim 2% tng s thu bao bng rng di ng vo cui nm 2008. So vi 58% i vi EV-DO v 41% i vi HSPA. Tranh lun s tip tc d di v k thut lin quan v cc gi tr khc ca cc h thng bng rng di ng i th, tuy nhin cc kt qu thng mi l vn c ngha thc t, v nhng tn hiu sm cho thy rng HSPA v EV-DO ang trnh din vt mt WiMAX. iu ny to nn nn mng vng chc cho LTE, cho thy r rng l phn ln cc mng HSPA v EV-DO v cc thu bao s chuyn ti LTE. Cui cng l LTE ang tng trng ti thng tr th trng bng rng th h tip theo, trn c s phn tch cc k hoch trin khai mng 4G khai thc v cc thu bao bng rng di ng hin hnh theo cng ngh, mc d WiMAX di ng c th hy cn c vai tr quan trng. Ngi i trc chuyn t u tranh vi LTE sang tp trung cc sc mnh ca mnh vo th trng bng rng khng dy, s c vai tr rng ln hn

Cc mng 4G chu Thi Bnh Dng, Qu 1/2009

3GPP LTE: thch thc tht s ca WiMAX


Vi nhng bc tin ca WiMAX di ng trn th gii, cng nh nhng bc th nghim mng WiMAX Vit Nam gn y, WiMAX vn c nhc n nh "k hy dit" ca mng di ng th h 3,5 HSxPA hin nay v l "ng c vin nng k" cho mng di ng 4G. Vy thc s cng ngh no mi l i th xng tm ca WiMAX.

WiMAX, chun mng bng rng WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) c chun ha bi t chc IEEE vi nhiu phin bn khc nhau. WiMAX th h u tin IEEE 802.16 c th xem nh l s m rng ca mng Wi-Fi trong phm vi rng, tuy nhin n WiMAX th h tip theo 802.16e (hay WiMAX di ng) th mi thc s gy s ch ln v n p ng tt cc i hi ca 1 mng di ng th h 4G. Tuy nhin, vic em so snh nhng u th ca WiMAX vi cng ngh mng di ng 3.5G HSxPA (bao gm HSDPA, HSUPA) hin nay tht khng cng bng. i th m WiMAX phi vt qua tr thnh chun mng 4G sng gi chnh l cng ngh 3GPP LTE (Long Term Evolution), cng ngh mng 4G c th pht trin ln t h tng mng UMTS (3G), HSxPA (3.5G). 3GPP LTE c pht trin v chun ha bi t chc 3GPP (ca Chu u). D n c bt u t cui nm 2004, nhm m bo tnh cnh tranh ca mng 3G trong vng 10 nm ti. Mc d 3GPP pht trin HSDPA, HSUPA tng dung lng truyn (data rate) n tc l thuyt max khong 14,4 Mbps, nhng 3G HSPA vn khng th cung cp nhng dch v nh Video, TV... ng trc s ra i v cnh tranh ca WiMAX di ng IEEE 802.16e, 3GPP buc phi pht trin 3G LTE c th ng vng trn th trng di ng mu m.

c im ni bt ca 3G LTE: - Dung lng truyn trn knh downlink c th t 100 Mbps v trn knh uplink c th t 50 Mbps. - Khng cn chuyn mch knh, tt c s da trn IP packet. VoIP s dng cho dich v thoi. - Kin trc mng s n gin hn so vi mng 3G hin thi. Tuy nhin mng 3G LTE vn c th tch hp mt cch d dng vi mng 3G v 2G hin ti. iu ny ht sc quan trng cho nh cung cp mng (operator) trin khai 3G LTE m khng cn thay i ton b c s h tng mng c. - Cng ngh a truy cp OFDMA (thay v CDMA nh trong 3G) v cng ngh ng-ten MIMO c s dng trong 3G LTE. Sau y l bng so snh tnh nng gia 2 i th WiMAX di ng v 3GPP LTE:

Tham kho qua bn tm tt trn, chng ta cng d dnh nhn thy s thua km mt t v tnh nng ca WiMAX di ng khi so snh vi chun 3GPP LTE. Ngoi ra cng ngh 3GPP LTE c mt li th ln nh vo vic c th pht trin ln t cc h thng mng GSM, UMTS rng ln (ch yu Chu u). WiMAX li c ng h mnh bi cc nh sn xut thit b bn dn ln ti M (tr Qualcomm v Ericsson) v c bit l ngi khng l Intel. WiMAX di ng hay 3GPP LTE, s li c mt cuc chin ln nh gia GSM v CDMA ngy no, gia Chu u v Bc M... liu chng t hon David c thng ni g khng l Goliath?

WiMax v LTE: Chin hay ho?

Th gii cng ngh khng th thiu nhng cuc chin. Nhng khng phi cuc chin no cng "mt mt mt cn" nh cuc chin gia Blu-ray v HD DVD, i khi cng khng nht thit phi c thng thua... Tc truyn d liu nhanh hn v tm ph sng xa hn, cc nh nghin cu lun c gng a ra nhng cng ngh khng dy mi nhm p ng nhu cu ngy cng cao ca ngi dng di ng. Nhng ngnh CNTT v vin thng c nhng gii php khc nhau cho vn ny, iu ny to nn s phn chia gia WiMax v LTE. WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) l n lc ca ngnh CNTT ln sn lnh vc vin thng v LTE (Long Term Evolution) l n phn cng ca ngnh vin thng, y l hai ng vin chnh cho mng khng dy th h mi, ha hn to nn th gii khng dy bng rng tc cao ph khp mi ni. WiMax Cch y 4 nm, chun WiMax u tin 802.16-2004 c IEEE chp nhn ( c thm thng tin, tham kho bi Chun Wimax, USB khng dy v UWB: Kin to mt th gii di ng ton din - ID: A0501_92). Khng ging cc chun khng dy khc, WiMax cho php truyn d liu trn nhiu di tn, c th trnh ng vi nhng ng dng khng dy khc. WiMax cho tc cao mt phn nh k thut OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) cho php tng bng thng bng cch chia tch cc knh bng rng thnh nhiu knh bng hp, mi knh dng tn s khc nhau truyn ng thi cc gi d liu. Thng 12/2005, IEEE ph chun 802.16e Mobile WiMax, b sung cho 802.16-2004. Mobile WiMax cung cp kh nng di ng bng cch cho php chuyn knh truyn d liu t mt trm thu pht ny sang mt trm khc khi ngi dng di chuyn gia 2 trm. Tng t phin bn 802.11n ca Wi-Fi, Mobile WiMax dng cng ngh MIMO (Multiple Input Multiple Output, tham kho bi Mng khng dy: Nhanh hn! Xa hn! - ID: A0508_98) cho php pht v thu qua nhiu anten ci thin tc v cht lng tn hiu. Mobile WiMax c k vng cnh tranh vi cc cng ngh di ng, Wi-Fi v cc cng ngh truy cp Internet nh DSL. Nhiu chuyn gia phn tch cho rng Mobile WiMax s nhanh chng tr nn ph bin v khng cn c s h tng tn km nh cc h thng dng dy v cung cp bng thng cho cc dch v thoi, d liu v cc dch v a phng tin nh truyn hnh nt cao (HDTV). Theo mt nghin cu hi thng 4/2008, t chc WiMAX Forum d bo trong 5 nm ti s lng ngi dng Mobile WiMax trn ton cu c th t gn 100 triu. Gn y nhiu hng bt u a ra sn phm di ng c WiMax Forum chng nhn tun theo chun IEEE v c th lm vic vi nhau. Cc nh khai thc mng ti nhiu quc gia, c bit l khu vc chu Thi Bnh Dng, ang hoc c k hoch trin khai WiMax (ti Vit Nam cng c 4 nh khai thc vin thng c cp php trin khai). Tuy nhin, th gii cng ngh thay i nhanh. Mi va ni ln nh mt ng vin nng k

thch thc cng ngh di ng 3G nhng cha kp xc lp ch ng trn th trng th WiMax phi i mt vi mt thch thc ng gm: LTE. LTE LTE l th h th t tng lai ca chun UMTS do 3GPP pht trin. UMTS th h th ba da trn WCDMA c trin khai trn ton th gii. m bo tnh cnh tranh cho h thng ny trong tng lai, thng 11/2004 3GPP bt u d n nhm xc nh bc pht trin v lu di cho cng ngh di ng UMTS vi tn gi Long Term Evolution (LTE). 3GPP t ra yu cu cao cho LTE, bao gm gim chi ph cho mi bit thng tin, cung cp dch v tt hn, s dng linh hot cc bng tn hin c v bng tn mi, n gin ha kin trc mng vi cc giao tip m v gim ng k nng lng tiu th thit b u cui. c t k thut cho LTE ang c hon tt v d kin sn phm LTE s ra mt th trng trong 2 nm ti.
Mc d ngi dng nhiu quc gia cn cha tri nghim qua mng 3G, nhng nhiu hng sn xut thit b hin lm vic vi cng ngh 4G. V LTE c cho l c hi cho cc nh cung cp mng di ng cc quc gia mi pht trin chuyn thng t 2G ln 4G.

V cng ngh, LTE v WiMax c mt s khc bit nhng cng c nhiu im tng ng. C hai cng ngh u da trn nn tng IP. C hai u dng k thut MIMO ci thin cht lng truyn/nhn tn hiu, ng xung t trm thu pht n thit b u cui u c tng tc bng k thut OFDM h tr truyn ti d liu a phng tin v video. Theo l thuyt, chun WiMax hin ti (802.16e) cho tc ti xung ti a l 70Mbps, cn LTE d kin c th cho tc n 300Mbps. Tuy nhin, khi LTE c trin khai ra th trng c th WiMax cng s c nng cp ln chun 802.16m (cn c gi l WiMax 2.0) c tc tng ng hoc cao hn. ng ln t thit b u cui n trm thu pht c s khc nhau gia 2 cng ngh. WiMax dng OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access mt bin th ca OFDM), cn LTE dng k thut SC-FDMA (Single Carrier - Frequency Division Multiple Access). V l thuyt, SC-FDMA c thit k lm vic hiu qu hn v cc thit b u cui tiu th nng lng thp hn OFDMA. LTE cn c u th hn WiMax v c thit k tng thch vi c phng thc TDD (Time Division Duplex) v FDD (Frequency Division Duplex). Ngc li, WiMax hin ch tng thch vi TDD (theo mt bo co c cng b u nm nay, WiMax Forum ang lm vic vi mt phin bn Mobile WiMax tch hp FDD). TDD truyn d liu ln v xung thng qua 1 knh tn s (dng phng thc phn chia thi gian), cn FDD cho php truyn d liu ln v xung thng qua 2 knh tn s ring bit. iu ny c ngha LTE c nhiu ph tn s dng hn WiMax. Tuy nhin, s khc bit cng ngh khng c ngha quyt nh trong cuc chin gia WiMax v TLE.
BNG 1: TIN TRNH PHT TRIN CC CHUN CA 3GPP

Phin bn Thi im Tnh nng chnh / Thng tin hon tt Gii thiu UMTS (Universal Mobile Qu 1/2000 Telecommunications System) v WCDMA (Wideband CDMA).

Release 99

Release 4 Qu 2/2001 B sung mt s tnh nng nh mng li da trn IP v c nhng ci tin cho UMTS. Release 5 Qu 3/2001 Gii thiu IMS (IP Multimedia Subsystems) v HSDPA (High-Speed Download Packet Access). Release 6 Qu 4/2001 Kt hp vi Wireless LAN, thm HSUPA (High-Speed Upload Packet Access) v cc tnh nng nng cao cho IMS nh Push to Talk over Cellular (PoC). Release 7 Qu 4/2007 Tp trung gim tr, ci thin cht lng dch v v cc ng dng thi gian thc nh VoIP. Phin bn ny cng tp trung vo HSPA+ (High Speeed Packet Evolution) v EDGE Evolution. Release 8 D kin Gii thiu LTE v kin trc li UMTS cui nm nh l mng IP th h th t hon ton 2008 hoc da trn IP. u nm 2009

ua ng di Hin ti WiMax c li th i trc LTE: mng WiMax c trin khai v thit b WiMax cng c mt trn th trng, cn LTE th sm nht cng phi n nm 2010 ngi dng mi c tri nghim. Tuy nhin LTE vn c li th quan trng so vi WiMax. LTE c hip hi cc nh khai thc GSM (GSM Association) chp nhn l cng ngh bng rng di ng tng lai ca h di ng hin ang thng tr th trng di ng ton cu vi khong 2,5 t thu bao (theo Informa Telecoms & Media) v trong 3 nm ti c th chim th phn n 89% (theo Gartner) nhng con s trong m i vi WiMax. Hn na, LTE cho php tn dng dng h tng GSM c sn (tuy vn cn u t thm thit b) trong khi WiMax phi xy dng t u.
BNG 2: LTE V WIMAX Tnh nng 3GPP LTE 802.16e/Mobile 802.16m/Mobile

RAN1 Ghp knh Bng tn d kin

WiMax R1

WiMax R2 TDD, FDD 2,3GHz, 2,5GHz, 3,33,8GHz 300Mbps /100Mbps 350km/h 1/5/30km 100

TDD, FDD TDD 700MHz 2,6GHz 2,3GHz, 2,5GHz, 3,33,8GHz 70Mbps /70Mbps 120km/h

Tc ti a 300Mbps (Download/Upload) /100Mbps Di ng 350km/h

Phm vi ph sng 5/30/100km 1/5/30km S ngi dng VoIP ng thi 80 50

Thi im hon tt D kin 2005 chun cui nm 2008 hoc u nm 2009 Trin khai ra th trng 200920072010/2012 2008/2009

D kin cui nm 2009

2010

TThi th i thay, nhn thy li th ca LTE, mt s nh khai thc mng cn nhc li vic trin khai WiMax v c nh khai thc quyt nh t b con ng WiMax chuyn sang LTE, ng k trong s c hai tn tui ln nht ti M l AT&T v Verizon Wireless. Theo mt kho st do RCR Wireless News v Yankee Group thc hin gn y, c n 56% nh khai thc di ng chn LTE, ch c 30% i theo 802.16e. Kho st cho thy cc nh khai thc di ng Bc M v Ty u nghin v LTE, trong khi cc nc mi pht trin (c bit l khu vc chu - Thi Bnh Dng) th ng h WiMax. Nhiu hng sn xut thit b i nc i, mt mt tuyn b vn ng h WiMax, mt khc li dc tin u t cho LTE. Ngay nh Intel, u tu hu thun WiMax, cng i ging. C Siavash M. Alamouti, gim c k thut Wireless Mobile Group v Sean Maloney, gim c tip th ca Intel, trong cc pht biu gn y u cho rng WiMax c th ho hp vi LTE. Trong cuc ua 4G, WiMax v LTE hin l hai cng ngh sng gi nht. Liu hai cng ngh ny c th cng tn ti c lp hay s st nhp thnh mt chun chung? Hiu nng ca WiMax v LTE tng ng nhau, do vy vic quyt nh hin nay ph thuc vo yu t sn sng v kh nng thm nhp th trng.