Fotogrametrija 1.sta je daljinska detekcija?

daljinska detekcija predstavlja metod prikupljanja verodostojnih informacija putem sistema koji nisu u direktnom, fizickom kontaktu sa ispitivanom pojavom ili objektom 2. osnovnih 7 elemenata daljinske detekcije1) izvor energije2) prostiranje i atmosfera3) interakcija sa sistemom4) snimanje energije5) prenos i procesiranje6) inretpretacija i analiza7) aplikacije 3. na koje nacine se moze predstaviti teren ( odgovor dtm, dsm, dem, tin ) 4. odprilike pitanje je sta se treba uraditi na avionu dok snima ili tako nesto, koji princip? odgovor je ortorektifikacija 5.sta je ortofoto snimak? -Digitalni ortofoto snimak predstavlja aerofotogrametrijski ili satelitski snimak dela povrsi zemlje u digitalnom obliku, a koji je podvrgnut digitalnoj ortorektifikaciji radi otklanjanja efekata centralne projekcije,nagiba ose snimanja kamere I reljefa terena.-ortofoto ti je kad imas snimak napravljen avionom i kad imas snimak npr od drzave sa poznatim koordinatamapa kad treba da povezes koordinate od snimka sa tim od drzave... 6.na koji nacin se moze gledati stereo par? ( to je sa vezbi , sa poslednjeg ocenjivanja kad imas dva snimka pa se podesava visina da bude ista, pa se tu javlja crvena i plava boja i koriste se 3D naocare, tako sam i ja nekako odgovorio na pitanje. 7. rezolucija za panhromatski, reflektovani i temporalni? za panhromatski 15, za reflektovani 30, a za temporalni 60 8. koje su vrste rezolucija? spektralna, prostorna, radiometrijska, temporalna 9.vrste interakcija sunceve energije sa objektom? apsorpcija, transmisija i refleksija 10. sta je digitalni model terena( dmt )?. dmt je prosto statisticko predstavljanje neprekidne zemljine povrsi izborom velikog broja tacaka za poznatim x,y,z koordinatama u proizvoljnom koordinatnom sistemu. 1.Kooordinatni sistem snimka :a)slikovnib)prostorni 2.Vrste snimaka u fotorg.s obzirom na polozaj ose snimanja :vertikalni,horizontalni,blago nagnuti,kosi 3.Vrste snimaka s obzirom na sirinu vidnog polja :Normalni,uskougaoni,sirokougaoni,supersirokougaoni 4.Stereopar-Zajednica od dva snimka naziva se stereopar 5.Baza snimanja-rastojanje izmedju dva snimka 6.Razlikujemo sledece stereoparove :Normalan,paralelno zaokrenut,konvergentan,diverngentan 7.Parametri leta : (obuhvat projekta,konst kamere,vihina leta,poduzni i poprecni preklop,baza snimanja) 8.Aerofotogrametrijsko snimanje uglavnom se koristi za potrebe izrade topografskih planova i karata,ortofotoa,DMT-a,izrada GIS baza podataka 9.Oprema za aerofotog.snimanje:Aerofotog kamerasa postoljem i objektivima,uredjaj za kontrolu preklopa,kontrolna jedinica,uredjaj za kompenzaciju kretanja slike,kasete,GPS i INS/IMU uredjaji 10.Poduzni preklop 60 %Poprecni 25-30% 11.navigacioni plan sadrzi :podrucje od interesa koje mora biti pokriveno stereo parovima,prepreke za letenje,ose leta,oblasti u okviru kojih ne sme da se leti 12.Nauci sve podele kamera!!!(da ti ne pisem sad)Citaj o tim kamerama kontam da to daje dosta,tj daje sigurno prosli put je dao podelu prema tehnologiji a to su (Film kamere i digiralne kamere) 13.Platforme u fotogramertiji :Avioni,helihopteri,baloni,cepelin 14.Orijentacione tackeFotosignalisu se tako da se obezbedi jasna ipouzdana identifikacija – boje signala izabrati tako da se obezbedi dobar kontrast sa pozadinom (na snimku)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful