You are on page 1of 72

Alíz tizenöt éves, fehér, középosztálybeli. Fogyókúrázik, randevúzik, elég jól tanul.

Úgy gondolja, hogy egy szép napon szeretne megházasodni és gyerekeket nevelni. Július 9-én Alízt megkínálják kábítószerrel. Rászokik. Feltárják előtte a szex birodalmát. Alíz szabadnak érzi magát. Néha aggódik a drogozás miatt, úgy érzi, talán nem kellene. De úgy látja, a kábítószertől sokkal elviselhetőbb a világ. Alíz szülei nem tudják, mi folyik. Észlelnek változásokat. Azt hiszik, Alíz „rossz társaságba keveredett”. Nem tudják, hogy Alíz kábítószert használ. Nem tudnak segíteni rajta. A különbség Alíz és más drogélvezők között az, hogy Alíz naplót vezetett...

Kérdezd meg Alízt
Egy amerikai kábítószeres lány megdöbbentő naplója
Szerző: Ismeretlen Fordította: CSENDES ANNA A fordítást gondozta: Farkas Anikó és Kiss Attila

graVit Kiadó Gödöllő

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Anonymous, Go Ask Alice. A GORGI Book. Copyright 1971 by Prentice Hall Inc. A könyv megjelenését támogatták: METRA KFT., Budapest MOL RT. Ifjúsági DROG-CENTRUM Szeged, Fésű u. 4. Telefon: 62/463-353

Kiadja a graVit Bt. Felelős kiadó a graVit Bt. ügyvezetője Felelős szerkesztő Odorics Ferenc Tördelte Mayer Helga Megjelent 9 (A/5) ív terjedelemben Times betűtípusból szedve Sokszorosította a Typovent Nyomda Gödöllőn ISBN 963 85335 01

(A kiadó) . Nem kínál megoldást. betekintést nyújt abba az egyre bonyolultabb világba. Mint ilyen. Viszont egy személyes és rendkívüli krónika. időpontokat.A Kérdezd meg Alízt egy 15 éves drogos lány naplója. amelyben élünk. A neveket. reméljük. helyszíneket és egyes eseményeket megváltoztattuk az érintettek kívánságainak megfelelően. Nem a középosztálybeli tinédzserek világának vetülete.

A napló nyelvezete kiválóan bizonyítja ezt a fejlődést – változást.Ajánlás Valahai gyermekként. Átélhetjük a kamaszkor minden problémáját. melyik helyzetben mi volna a lehetséges és jobb megoldás. érzéseket. sorsot fordító eseménynél felfedezni véltem rossz megoldásokat és az elmulasztott korrekciós lehetőségeket. pedig pszichiáterként olvastam az ismeretlen 15 éves amerikai kamaszlány naplójának magyar fordítását. barátai. hogy lányukat tisztességesen felneveljék. A napló tanúsítja. Ötletet szerezhetünk ahhoz. hanem súlyos elmebetegségbe taszíthatja a narkóst. de nem talál választ a bonyolult s keserű világ kérdéseire. kételyeket. hogy jobban értsék a kamaszkorú gyermekek lelkét és vágyait. hogy Alíz maga is érzi. amelyeket magába zár. létező személyként bánik vele. amikor egy-egy érzékeny pontnál. és vonzása szabja meg. Alíz sok esetben érzi és megjegyzi. egyéni megítélés kérdése. különböző korú és különféle funkciójú énemre igen nagy hatást gyakorolt. már felnőtt lányom és fiam anyjaként. miféle és mennyi . Alíz rövid narkós karrierje alatt mindent átél. Ám a rózsaszín világ hirtelen ördögivé válhat. ha a környezete. és bizonyosabb lenne abban. megértést és segítséget. ha biztonságosabban mozogna az emberekkel való kapcsolataiban. de örömeit is. megbocsátást és segítőkészséget mutattak. Bő két év eseményeit rögzíti. él át több évtizednyi keserűséget és szerez tapasztalatokat az emberekről. nem utolsósorban.és gondoskodásigényét kielégíthessük. hogy a mocsár ne húzza vissza Alízt. és ez előre nem tudható. A pszichiáter szisszent fel bennem olyankor. Kevésbé informálódunk ugyan a családjáról és környezetéről. Ez az írás mindegyik magamban hordott. pedig megértést. akik tőlük telhetően mindent megtettek azért. Szülői szerepünkben segítséget kaphatunk ahhoz. vagy visszailleszkedési nehézségei. A napló elolvasását szívből ajánlom főként a szülőknek és tanároknak. majd kellő távolságból és döbbenettel szemlélhetjük azt az életstílust. hozzá fordul örömében-bánatában. a problémák jelentkezésekor. hogy a narkós társadalom milyen normák szerint él. kommunikációs nehézségeit. Vajon ennek áldozata lesz Alíz. Drukkolhatunk felmerüléseikor. megszokott környezetéhez való visszatérései tartósak lennének. A napló azonban néma. testieket és lelkieket. tanárai. magányossága. hol pedig a kábítószer nyújtotta átmeneti rózsaszín világ ereje. hogy az együvé tartozás érzése milyen erős és milyen cselekedetekre készteti tagjait. hogy a körülötte levő világ mit tud kínálni megoldásként. kérdéseit. hogy ha bizonytalanságait. Az elkerülhetetlen azonosulási folyamatban hol átéltem egy kamaszlány aggodalmait. egy „rossz utazás” nem a fellegekbe. Ez a füzet igazán az egyetlen barátja. de láthatjuk. ami együtt jár a kábítószerezéssel. csak rögzíti a gondolatokat. ezzel mintegy kínálva a felnőtt világnak a problémás gyermekekhez történő érzékenyebb odafordulást. hogy hogyan kéne „elég jó” szülőnek lennünk. és erről hitelesen tudósít. ha jobban értené a vele szembeni elvárásokat. mint írója. Alíz penge vékony és éles határon járkál e két létforma között. hol pedig a szülőkkel éreztem együtt. a felnőtté válás nehézségeit. hogy milyen erőfeszítéseket tesznek Alíz gyógyulásáért. Hogy sok ez. szülei. Így követhetjük Alízt a kamaszkori (természetes) lázadásoktól a narkózásba történő elmerülésén át az általa átélt pokol fenekéig. Alíz a szemünk előtt érik majdnem felnőtté. vagy kevés. Az átjárhatóságot hol a család és az élet iránti szeretete. A naplót olvasván belátást nyerhetünk abba is. Csak az élet tud regényszerű fordulatokat produkálni. ha családjához. szorongásait megoszthatná egy jó baráttal. és hogyan segíthetnének. Alíz naplója egy észak-amerikai középosztálybeli kamaszlány írása. a változtatási igény felvillanásaikor. hogy gyermekünk szeretet. amelyet a narkós lét nyújt. a zenélő színek és illatos hangok közé. talán könnyebben tudná uralni problémáit is. ismerősei elolvashatnák naplóját és értenék mit. esetleg egy újabb rossz utazás okozza halálát? Erre a kérdésre minden válasz magában hordozza a megoldás lehetőségét: hogyan lehetett volna megelőzni Alíz halálát. szeretnénk.

és a kamasz társaira nagy hatással van. Nem utolsósorban. hogy a kábítószer rendszeres használata milyen életutat jelez előre. és ez egyértelműen kiderül a naplóból. és belülről engedi láttatni ennek a kábítószeres társadalomnak az élet-felfogását. örömöket illeti. Nem elrettentésként. elvárásokat.baj leselkedhet gyerekünkre. és ha bajba kerül. akik azonosulni tudnak Alízzal. Katona Éva pszichológus . egyszersmind felelőssége nem elhanyagolható. és hogyan segítsünk. min mehet keresztül. A kábítószerek által nyújtott öröm jóval csekélyebb. ami a kamaszkori nehézségeket. megérthetjük. Dr. amit okoz. pedig ajánlom (az amerikai ajánlókkal ellentétben) a könyv elolvasását kamaszoknak is. Mivel a kamaszkori élet nagy része az iskolában folyik. de nincsenek tisztában azzal. morálját és értékeit. A naplót bátran ajánlom a narkológiában jártas segítőknek és szakembereknek is. Alíz életútja és narkós életmódja a saját leírása szerint a maga számára sem volt kívánatos. attól szabadulni szeretett volna. a tanárok bajfelismerő és problémameglátó képessége. hanem tanulságul ajánlom ezért a naplót azoknak. segítségnyújtási lehetőségei. szokásait. mivel hitelesen nyújt információt a narkós létről. akiknek nagyon kevés és csalóka az információjuk a kábítószerekről és használatuk következményeiről. mint a szenvedés.

Úgy látszik. mint önmagammal. ugyanabban a hülye iskolában. A folyosó minden sarkán attól féltem. zsíros. latyakos kilót. annyira örültem. Tegnap azért vettem meg ezt a naplót. Szeptember 17. vizenyős. A suli egy rémálom volt. többé már semmi sem érdekel. Napló! Költözünk! Aput felkérték politológiai dékánnak a. én vagyok a legboldogabb ember a Földön. ezen a galaxison. Ugyanazok a hülye tanárok tanítják ugyanazokat a hülye tantárgyakat. mintha hülye. soha nem tűnt olyan magasnak az ég. Az én születésnapom. Szeptember 20. és nincs mit fölvennem. Napló! Annyira érdekel. amit nem tudok megosztani senki mással. képtelen vagyok bármilyen elvárásnak megfelelni. Komolyan! És most a világ hideg és szürke és érzéketlen. Kezdek úgy kinézni. Hogy tud takarítással szekálni. megalázott és megvert vagyok és mégis működöm. 15 vagyok. végre lesz valami csodálatos.. Lehet. Szeptember 30... mintha nem érdekelne. miért. Most a fejemre szakadt minden és szeretnék beleolvadni a világ semmilyenségébe. Tegnapi volt Julie Brown bulija. tegnap azt gondoltam. Most – mint minden más az életemben – ez is szertefoszlott. mosolygok és koncentrálok? Hogy tehette ezt velem Roger? Én soha senkit nem bántanék meg szándékosan. Örömhír. Először azt hittem. pedig sok-sok fényévvel ezelőtt? Azt gondoltam. hogy tegnap volt. amióta az eszemet tudom és egész életemben arra vártam. ha befordulok. Ebédnél el kellett mondanom a lányoknak. Hát . mert semmi említésre méltó nem történt. mikor randira hívott.-i egyetemre. hogy meglásson és megszeressen. a fűnek soha nem volt jobb illata. Apa születésnapja. Tegnap. mint ahogyan érzem magam. összezavarodott.. Semmi különös. hogy nem jelentkezett. a középiskola jobb lesz.. Úgy látszik. Rogert látom. hogy talán valami nincs rendben és meg fogja magyarázni. mégis beszélek. Egyfolytában mondogattam magamnak. hogy azt hittem. Lehet. Valami olyan személyes. hogy miden porcikám beleremeg. Minden unalmas. várnod kell holnapig. Isten minden teremtménye közül. mert azt hittem. és az anyám nyaggat.. Hogy tudják az emberek. Kedves Napló! Körülbelül egy hete nem írtam. mikor inkább meghalni szeretnék? Még a saját lelkem magányát sem élvezhetem? Napló. Szia. nem. mégis állandóan ezt tenni velem? Még a szüleim is úgy bánnak velem. A sajátomét meg sem közelítem.Szeptember 16. Szeptember 19. se lelkileg. Reszkettem. létezni. miért nem lehet? Hogy nézzek Sharon és Debbie és a többiek szemébe? Hogy? Már körbejárt a hír az egész suliban. Megszűnni. Emlékszem.. Semmi. Hogy lehet. Úgy tettem. belehalok. Egyszerűen nem értem. de nem mentem el. Miért. hogy ennyire nyomorult. hogy csak azért. hogy tegyem rendbe a szobámat.. Felszedtem három undorító. pedig dehogynem. ez biztos. különben végig kell hallgatnom a hegyi beszédet a hozzáállásomról és az éretlenségemről. mikor szeretem. sőt fogyatékos lennék. Se fizikailag. mert kezdek felnőni és belefáradtam a szórakozásba. alsóbbrendű. Szeptember 25. hogy tehette ezt velem Roger. nehogy meglásson. érdemleges mondanivalóm. de egyszerűen unalmas.

. spanyol ház.. mint amilyennek látni szeretne és ezért nincs mindig a nyakamon. és lehet. hogy erős és határozott legyek. amit kérek. Azok voltak a szép idők! Már ma elkezdek fogyókúrázni. meghaltam volna nélkülük.. minden más is sikerül. és rendkívül meglepő módon nem piszkálnak. Azt hiszem. harmadév közepén kapja meg apa az új állást. Az algebra a legnehezebb. sem kapok hármasnál jobbat. akarok. Olyan izgatott. Ötöst kaptam az algebra dolgozatra és a többi eredményem is ötös és négyes lesz. melyikünk változott meg. Teljesen más ember leszek.nem izgalmas?! Lehet. hogy mielőtt elmegyünk. most ötvenkettő vagyok. Kikosarazzam. régi. engem.. Öt kilót fogytam. hogy tornázzak minden reggel és este. Kedves Napló! Másfél kilót fogytam. Egy falat csokoládét. hogy egyre inkább olyan vagyok. reménykedő és derűs legyek! Úgy szeretném. mint egy virágszirom és olyan ruháim lesznek. ami rendben van. akarok fogyni! Már olyan rég ettem valami . három-négy nap múlva készen lesznek. akkor kér tőlem még egy randevút. Vagy már ezerszer mondtam ezt? Október 17. Nem fog még egyszer átejteni. vagy sült krumplit sem veszek a számba.-ba lakásnézőbe. kedves. Éljen.. ha valaki lennék. Minden olyan. míg le nem adok ötkilónyi göröngyös hájat.. mi van a következő sarok után és azután. mert azok részei az életemnek. Fogalmam sincs. Szuper! Tim és Alex ragaszkodnak ahhoz. mikor Rogert láttam a folyosón. Segíts. újabban nem szekál annyit. amit a könyvekből kaptam. Még mindig. ez lesz – engedjek és menjek el vele? Kérlek. segíts. mindenre képes vagyok. Talán az új énem már más lesz. tervezünk. vagy lehordjam. Mindegy. Napló. nem is törődtem vele. Lehet. mint régen. Fura. olyan. hogy tisztítsam a bőrömet. és már kezdünk készülődni a költözködésre. ha belegebedek. Alig várom. Nem győzöm kivárni. és vele megyünk. hogy minden játékukat és vackukat vigyük. Napló. Még most sem tudom. de mit tudja ő! Én akarok. Az élet egyszerűen fantasztikus és csodálatos és izgalmas. hogy megtudhassam. és alig bírom kivárni. Három hónapig azt csinálta. mint egy manökennek. Körülüljük az asztalt és nevetünk. Feladtunk egy hirdetést a házunkra. vagy legalábbis időnként meghívna egy fiú valahova. Új ruhatárat állítok össze. Hellóval köszöntött és megállt beszélgetni. Október 16. mire az új otthonunkba költözünk. amilyet anya imád. mikor karcsú leszek és a bőröm hibátlan és sima. Kit érdekel Lehetetlen Roger? Őszintén szólva. de én szépen továbbmentem. Még anyával is jobban kijövök.. Még az iskola is újra érdekes. Anya és apa ma érkeztek meg. viccelődünk. Nem tudom. Úgy tűnik. Amikor ötödikben elütött egy autó és sokáig gipszben voltam. hogy mi belőlem az eredeti és mi az. anya és apa elmentek . Nagyon izgatottak vagyunk a költözés miatt. de szeretnék még egy ötöst fogyni. ahogy akkoriban. Azt hiszem. mint amikor fiatalabb voltam. Lehet. Vagy ő lett engedékenyebb? Ma. Október 10. Segítenek a ház körül és az étkezésekkel – majdnem mindig. kivéve persze a könyveimet. Ha azt megúsztam. megvan a házunk! Egy nagy. Scott Lasee pénteken meghívott moziba. vagy – ettől tartok. Anya szerint nem kellene annyira soványnak lennem. Én új dolgokat szeretnék. és mindent megtesznek. Általában. mint egy kisfiú. minden fantasztikus.. de ha valami jól megy. hogy megint Európában fog tanítani nyaranta. hogy megint olyan lesz. Timmel és Alaxandrával vagyok. és helyesen táplálkozzam és optimista. hogy költözzünk! Alig várom! Alig várom! Csináltak képeket. mindig szeretni fogom.

Tudod. hogy ilyen messzire költözünk és mi is így érzünk. mennyei sült krumplit ettem. Az maga volt az élet! Nem érzek úgy Scott iránt. ne haragudj. aztán arról rikácsol egyfolytában. mint Roger iránt éreztem. de örülök. hormonok kerülnek a vérükbe. drága Napló. Kedves Napló! Ne haragudj. hirtelen nem is akarok elmenni. mmmmmm mmmmmm. így lesz! Nagyon remélem. Soha.. Nagyon remélem. Jó volt a mozi Scottal. aki a modern táncot tanítja. Múlt nyáron Marion Hill buliján valaki hozott egy Playboy magazint. hogy egyszer el kell majd hagynom az apámat és az anyám otthonát is. Úgy látszik. hogy erősíti a testünket. Nagyi és Nagypapi itt voltak két napig. és azt hajtogatja. Képzeld. November 10. ő volt az igazi nagy szerelmem. Sehogy sem tudom a szexet. Anya azt mondja. Lehet. Lehet. de én nem ők vagyok. Utána elmentünk kajálni és hat adag csodálatosan finom. Kedves Napló.finomságot. ha más falak vesznek körül? Anya. a középiskola első osztályát taposom. hogy saját otthont teremtsek. Más lesz az otthonunk a látogatásaik nélkül. Nagy része volt az életemnek. nagyapónak. Régi időkről beszélgettünk és heverésztünk a nagyszobában. mint amikor kicsik voltunk. Azt hiszem. hogy így elhanyagollak. Már készülünk a Hálaadásra. hogy amikor már mindketten egyetemisták leszünk. motyogtam ebben a szobában. hogy el kell mennünk és tudom. ebben a szobában.. amiben volt egy történet egy lányról. Elég vad történeteket hallottam néhány kölyökről a suliból. talán hibát követünk el. Remélem. Mind az 5530 napot. Még apu is kért. hogy vége. és idétlennek tűnik a szex. Szerettem embereket és dolgokat. hogy majd elfelejtettem. Mindig a tornatanárunkra gondolok. Alexnek a hajába ragadt. aztán a Karácsonyra. amikor ilyesmire gondolok. Bár valami kisebb családnak adtuk volna! Szörnyű elgondolni. Nem bírnám elviselni más fiú érintését. Talán még Rogerét sem. Múlt héten eladtuk a házunkat Dulburrowéknak és a hét kölyküknek. Sokat nevettünk. én én vagyok és egyébként is olyan furcsának. Ilyenek leszünk-e. De mindenképpen magammal viszlek. Esküszöm. hogy ahogy a lányok idősebbek lesznek. Végig Roger járt a fejemben. és utáltam is őket. hogy péntek este kirúgok a hámból és eszek egy kis sült krumplit . Nagyi karamellát csinált velünk. vagy a gyerekszülést méltóságteljesnek elképzelni. amitől erősebb lesz a szexuális vágy. méltóságteljes és méltóságteljes. Október 26. Hisztérikusak voltunk a nevetéstől. Sajnálják. Apa be se ment az irodájába egész idő alatt. ragacsos ujjlenyomatukat a falon és a sáros lábnyomukat anyu fehér szőnyegén. hogy hálaadás napján nem beszéltem veled! Olyan jó volt. alig töltöttem be a 15-öt és életem egyetlen és nagy szerelme véget ért! Valahogy tragikusnak tűnik. talán máshogy érzek. szűzen fogok meghalni. . Még most is összefut a nyál a számban. hogy minden mozdulat legyen méltóságteljes. annyira elfoglaltak voltunk. sírtam. felkészít a terhességre. Viszlát. apa. Mennem kell. Nevettem. hogy apu helyesen cselekszik ezzel a költözéssel kapcsolatban. talán túl sokat hagyunk itt magunkból! Kedves. Semmilyen fiúval nem szeretnék szexuális kapcsolatot. hogy az a hat fiú fel-alá rohangál a mi gyönyörű lépcsőnkön és otthagyják a piszkos. eszményi. milyen. Majd ha idősebb leszek. lassan fejlődöm. November 30. Félek! Mind a 15 évemet itt éltem le. pedig összeragasztotta a műfogsorát. megkeresztellek a könnyeimmel. aki először feküdt le egy fiúval. ha Roger meg én nem jövünk össze. a részem volt. nyögtem. Tudom. újra találkozunk.

mint ma. Ő sem szereti. Remélem. mint én. lányok a fiúzásról beszélünk. Akkor sem lehetek igazán önmagam. legalábbis remélem. miről beszélnek. ha anyuval beszélhetnék ilyesmiről. amit nem muszáj. Sőt. egyszer majd én is olyan szépen fogok tudni varrni. nem „csöpögős”. naponta írok beléd. hogy meg voltam fázva az utóbbi pár héten. Az apja kocsijával volt és körbejártuk az egész várost. hogy a többiek tudják. Mégis bensőségesebb a viszonyom Veled. Mikor annyi idős volt. legalábbis amikor mi. ugyanazt hordani. Igaz. fehér gyapjúból. Lesz egy karácsonyi buli Lucy Martinnál. Azt hiszem. akkor is. amikor semmi említésre méltó nem történik. December 17. Valami nagy arany tolltartót szeretnék apunak. tetszeni fog neki. ha ledugnám az ujjamat a torkomon és hánynék minden étkezés után? Azt mondja. Amikor megvettelek. December 10. aki igen. hogy nem tetszik a fiúknak és a lányok csak alkalmi barátnői? Kíváncsi lennék. Ez így elég nyálasnak .December 4.. meg más sem. ahol a világ nagy fejei ülik körül. Anya segített. Igazgyöngy. Azt hiszem persze. mint ő. vajon zavarta-e. mint anyu. amit a többiek. Mert a legtöbb fiúval ez a helyzet. ha egyszer olyan lehetnék majd. vagy ideges. Persze. 600. még az iszonyúan fontos tárgyalások közben is. vagy akár 700 is megvan. de lehet. vagy túl ÉN vagyok ahhoz. a hatalmas. új íróasztalára az új irodájába. Hogy lehet ilyen ostoba és lehetetlen? Ma reggel. mi köze hozzá. Jó lenne. mint a futószalagon készült robotok. vagy mérges. ha szeretné és engem is szeretne! Még nem tudom. mint Debbie-vel. Én magam sem. Puha és fénylő. de nekik könnyebb vásárolni. a megfelelő helyekre menni. ezek a szülők! Neked legalább erre nincs gondod. Jaj. de tudom. Mi lenne. amikor velük vagyok. a barátnőim nem mennek el odáig. Napló. Varrtam magamnak egy ruhát puha. nekem gyümölcskocsonyát kell vinnem. egymás árnyékai próbálunk lenni. Nem tudom. a tőle elvárt dolgokat csinálni. Magunk közt szólva. A gyerekek olyanok. amikor a súlyomnál vagyok és leküzdöttem az éhségérzetet. mert nem hiszem. ha nem tetszenek. hogy éljem a saját életem. hogy 500. vagy amikor túl elfoglalt. mint ő. hogy bármit is csináljak. Klassz lesz. Néha azt hiszem. hogy nem a fogyókúrától. vajon akkor is csak a szex járt-e folyton a fiúk agyában. amiket mondanak. mikor a szokásos fél grapefruitomat ettem. úgy tűnik. hogy valódi és olyan. néztük a fényeket és karácsonyi dalokat énekeltünk. ebből a szempontból nem vagy túl szerencsés. jókat mondani. Igazán nem jártál valami jól velem. Pont most. Természetesen a vágyaim töredékét sem engedhetem meg magamnak. de vannak napok.. szeretném. Marie-val vagy Sharonnal. Dick Hill hozott haza. miért nem hagyja. A buli Martinéknál jó volt. eléggé hanyag barát vagyok – még Veled szemben is. Annyira jó lenne. rám gondolna. csak rám. Én nem akarok robot lenni! December 14. helyesen cselekedni. hogy ezen túl vacsorát is kell ennem. Vettem anyának karácsonyra egy csodálatosan szép gyöngyház brosstűt. Néha nem tudom elhinni. Ahányszor ránéz. December 22. Remélem. Kedves Napló! Mama nem engedi. de erős és megbízható. Ez legalább 400 kalória. ha tehén vagyok. de biztos van a suliban egy csomó olyan lány. hogy tovább fogyókúrázzam. nem tudom. vagy túl kedvetlen. megetetett velem egy szelet kenyeret sonkás rántottával. 9 dolláromba és 50 centembe került. ugyanazokat a lemezeket vesszük meg. ami azt jelenti. aki próbál beilleszkedni. úgy terveztem. pedig ők a legjobb barátnőim. mit veszek Timnek és Apunak. gyönyörű lett. de megérte. Részben másvalaki vagyok.

Karácsony van! Csodálatos. hiányozni fogsz. Új otthonba. akkor mindig tudnám. hideg. Rosszabb mindenesetre úgysem lehet már. Anyu rajzot készített a bútorszállítóknak. Azt mondtam. de számomra még olyan. de nem éreztem annak. Nedves lettél. Szent Karácsony. Nem csak azért. Alig 10 perccel múlt 1 óra. hogy szeretik. hogy két napig nem írtam. hogy mit hova tegyenek. segíts. (Még én is!) Bár mindig így lenne! Nem akartam. és azt hiszem. sötétbarna fából készültek. és őszintén szólva még senki sem érdeklődött irántam olyan nagyon. hogy randim van. Tim és Alex összevesztek. mint egy nagy. Hát nem lenne klassz? December 25. és korán hazajöttem. hogyan fogok egy másik városban boldogulni. éppen hogy csak elvegetáltam. hogy elfogadjanak. gazdag és tehetséges lenni. akivel komolyan beszélgethetnék. új államba költözünk egyszerre. Ez valahogy idegesített. Annyira örülök. boldog. és anyunak vagy influenzája van vagy nagyon ideges. új városba. A szüleim ebben nem hisznek. hogy magamon kívül vagyok az izgalomtól. Még mindig függönyöket szerelünk fel és dobozokat rámolunk ki. Anyának nagyon tetszett a bross. Soha nem gondoltam még erre. gyönyörű. hogy a naplók nem bírnak megfázni! Január 4. én marha. de igazából nem sok mindent tudok nyújtani egy új helyzetben. Szeretnék népszerű. Január 1. hogy anyu hányhasson. A ház gyönyörű. Néha azt gondolom. Édes Istenem. Azt hiszem. hogy tartozzam valahova! Ne engedd. és befekszünk a legközelebbi ágyba. Szóval egyszerűen csak begubózunk az ágyneműbe. vagy mi? Soha semmiben nem lehetek biztos. mert nincsenek még függönyök meg ilyesmik. Szervusz. Itt a régi városunkban is. Remélem. mert olyan szép és jó volt. hogy itt a zseblámpám és látok írni. hanem mert ez az utolsó ünnepünk ebben a csodálatos házban.hangzik. meg egy csomó apróságot. A ház furcsának és üresnek hat. de az igazság az. most nem tetszem neki. Olyan boldog vagyok. hogy vége legyen ennek a napnak. de tehetetlen vagyok. Jó. és. hogy nem érzem jól magam. Minden szobától elnézést . most bőgök. Január 4-e van. varázslatos. Tényleg! Egyszerűen imádta! A hálóingére tűzte és egész nap viselte. pedig itt mindenkit ismertem és mindenki ismert. Őszintén szólva – ezt csak Neked merem megmondani – nem tudom. szerencse. Én is láttam már róla képeket. Jó lenne járni valakivel. Mindenki úgy érzi. Szuper volt. mert apunak kétszer is meg kellett állnia. és lenne. még apu is kész lenne visszafordulni és hazamenni. Eléggé sokat ittak a srácok és egy kicsit bevadultak. hogy a társadalom kirekesztettje. Én tényleg szeretem a fiúkat. vagy csak tisztel. lemezeket és egy gyönyörű szoknyát kaptam. Arthur bácsi és Jeannie néni meg a gyerekeik. hogy azért. megvédik. Könyveket. fenyegető idegen. Anya és apa ismernek pár pofát a tanszékről és valamennyire a házat is. hogy beilleszkedjem. Tessék. Január 6. alagsori nagyszobához. A falak vastag. mert nincs világítás. de nem vagyok náluk valami népszerű. ünnepi fényekbe és papírdíszbe öltözött kedves ház! Szeretlek. Talán holnap már jobb lesz. hogy alig bírom magamban tartani. Mikor hazaértünk. lehet. adott egy búcsú puszit és kész. de az egészet összezagyválták. hogy szükség van rá. új körzetbe. szeretni fogjuk. de szusszanásnyi időm sem volt. Itt volt Nagyi és Nagyapó. hogy tetszik neki. és hozzánk szokik majd. Hisz két nap múlva költözünk! Biztos nem fogok tudni aludni. Tegnap éjjel szilveszteri bulin voltam Scottéknál. soha nem is fog. Bocs. két lépcső vezet le a hosszú. néha talán túlságosan is. Itt vagyunk. Valami nincs rendben. a család nyűge legyek. mint ahogy a költözéssel szemben is. a Karácsony az év legszebb része.

. Anya aggódik. akkor sem lenne jobb. Január 7. Na.kértem a tegnapi véleményemért. Még egy öcskös is jobb a semminél. Két és fél kilót híztam. fejfájásra hivatkozva. Malaca van. mióta itt vagyunk. Ebédszünetben elmenekültem az orvosi rendelőbe. Persze. soha nem nyitnám ki a számat. Nem tudom a régi ruháimat felvenni és tudom. de nincs miről beszélnem. vagy kíváncsian bámultam rájuk. A könyvekbe. Alexandra még csak alsó tagozatos. az evésen kívül. (Hát nem csodálatos?) Én olyan vagyok. Ez volt a legmagányosabb és legridegebb hely a Földön. Tríciát. Alex imádja az új iskoláját és az új barátnőjét. meg hogy csorgott őutána a nyáluk. Ellógtam az utolsó óráról és elmentem a vegyesboltba. Ha az ő szabályát követném. lekezel. Egy-két-há. és együtt voltak három órán. rugalmas családból származom?! Nagyapó politikus volt. mint az olajcsepp egy vödör vízben. gyönyörűnek és nagyon kedvesnek” talált. Ilyenkor a „neveltetésemnek megfelelően” kell viselkednem. de MA már mennem kell. „Legyél boldog. Azt mondta. A tegnapi vacsora egyszerűen letaglózott. Tim a szomszéd fiúval utazott a buszon. hogy Tim szégyenli magát miattam. hogy mindenki engem bámul majd. Vajon olyan cuccokban járnak itt is. Egy árva ember sem szólt hozzám egész álló nap. pedig egyfolytában nyaggat. Február 8. ez mindig így van. Ő volt a legjobb képviselő. és mindenkit „elbűvölőnek. amit megérdemlek. ha megjelenik egy új fiú. hogy normálisan nézzen ki. Ha itt vannak a barátai. hogy naponta kellene mosnom ahhoz. hogy én is vagy átnéztem az új társakon. egy vele egyidős sráccal az utcából. a hajam. akinek van egy ugyanannyi idős lánya. nem leszek annyira más. csinálj valamit a hajaddal. Hogy lehetek ilyen hülye szerencsétlen. Még a körmöm és a hajszálaim is fájnak. Nagy kövér semmi. de ha érdekelnének. majdnem hét kilót felszedtem. meg minden. tényleg nem érdekelnek. Január 6. Apu soha nincs itthon. Eltelt egy egész hét és mindenki csak bámul rám kíváncsian. Valami értelme kell. hogy mi a fenét keresek itt. ha felrakom most a pléhmosolyt. úgyhogy egyenesen hozzájuk megy iskola után. Az arcom egy szemétdomb. és még ez sem érdekel. mosolyogj. Este Jaj. de ő csak hatodikos. azt. szégyelltem magam. de akkor is állati szarul érzem magam. legyél kedves. Még mindig izgulok az iskola miatt. a tanulnivalómba és a zenébe próbáltam temetkezni és úgy tenni. beépített barátnők. amikor egy ilyen fantasztikusan bájos. Biztosan megérdemlem. Ettem egy csokit és egy dupla adag sült krumplit. mert hallgataggá váltam. Jó lenne. Most egyszerűen csak visszakapom. kedves. pontosan az. Hát akkor mi a franc van velem? Visszamaradott lennék? Alkalmatlan mindenre? Csak egy tévedés vagyok? Január 14. mint otthon. a lányok sokkal cukibbak. hogy legyen az életnek. Néha mintha a saját családomat is kívülről látnám. Már összehaverkodott. olyan borzalmas volt. Nekem? Szokás szerint semmi. Azt hiszem. anyu hív. mint otthon? Remélem. A közelben lakik az egyik professzor. Napló. hogy elutasítóan és gyerekesen viselkedem. Amíg ettem. mintha nem érdekelne az egész. miszerint „ha nem tudsz kedveset mondani. Anya teázni volt. kiborulok. indul a mártír. aminek igazán örülhetnék. anya. Szégyellem azt is. és Nagyi vele utazott mindenhová. pedig olyan zsíros. ha már Tim is középiskolába járna. inkább ne mondj semmit”. hogy ilyen gyerekes vagyok. pedig úgyis eleget csinálom mostanában. Olyan jó lenne most egy barátnő! Jobb. legyél lelkes és barátságos!” Ha még egyszer azt mondják. de inkább magamat sajnálom.

és van egy bentlakó szobalányuk. Talán ezért találtunk egymásra. senkiházi lányára. hogy az túl sok lenne egy jólöltözött.” Mindig Timmel és Alexandrával hasonlít össze. Nem tudom. Gyönyörű a házuk. és kalóriamentes kólát ittunk (ő is le akar fogyni). Három házzal arrébb lakik. Alig várom.. Az iskolából hazafele jövet megismerkedtem egy lánnyal. nagyon rendes volt vele a családom. hogy a nagyiéknál tölthetem a nyarat. pedig állandó jelleggel szekál és nyaggat. úgyhogy tanultunk egy kicsit. volt egy feltétele – mint mindig –. de nálunk már nagyon is elszabadult. Persze. ha két jó tanára van egész életében. ezt csináld. Na. Az apja orvos és sokat van távol otthonról. hogy ezt kellene tenned és most megint gyerekesen. Az ő anyja is veszekedős. de nekik is vannak hibáik. Majdnem vége a sulinak. vonzó professzor-nénak.sérteget. Nagyon szeretem. „Ne csináld ezt. mert mindig ki akartam javítani . de nem ütöm meg a szintet. akárcsak én. hisz mind emberek vagyunk. miért nem csinálod. Gertával nem volt olyan jó. Remélem. karcsú. amint elereszt egy sikamlós megjegyzést az ápolatlan. hogyan néznének ki a családi otthonok és az udvarok és általában a világ nélkülük. Éppen olyan idegen itt. de azért.. de leginkább saját magamra. a családommal és legfőképpen magammal! Március 18. nem szeretném látni. Szokás szerint fogalmam sincs. miben. Május 5. hogy javítsak a jegyeimen. Nagyon rendes. Igazán vethetne egy második pillantást az ápolatlan. azt csináld. mint szeretem. Én szeretem Timet és Alexet. Minden családban kell egy fekete bárány. Torkig vagyok ezzel a várossal. tudod. hogy muszáj lesz. hogy nekem az egyik az óvó nénim. akik felkeltik az érdeklődését és motiválják. hogy jobban szeretem-e őket. Igazuk van.. és komolytalanul viselkedsz. mások. és valahogy azt hittem. Valahol olvastam. Mikor egyik este átjött értem (moziba mentünk). Már ma elkezdek fogyókúrázni. anya. ezzel az iskolával. ez minden anyával így van. ne csináld azt. Még nem volt zsidó barátnőm. pedig úgy néz ki. Ma elmentem Bettiékhez iskola után. Különben tényleg nem érnék el soha semmit. már csak két hónap. Végre találtam egy barátnőt. Lehet. Ebben a harmadévben minden tanárom hülye és holt unalmas. Kicsit visszahúzódó és jobb szereti a könyveket. Betti Baumnak hívják. Utána lemezeket hallgattunk. vagy inkább utálom őket. senkiházi barátnőmről. én nem leszek követelőző anya.. Tim kibírhatatlan. jó. miről beszélek. Persze. Néha nehéz eldöntenem. hogy van egy igazi barátnőin. a másik az elsős tanító nénim volt? Május 13. öröm és üdvrivalgás! Anya megígérte. akiből akár tanszékvezető-né is lehet pár éven belül? Április 10. és megjegyzéseket tesz a hippis frizurámra. ki az ebben a háztartásban? Egy kis családi rivAlízálás nem árt. mint amennyire utálom. Boldogság. mint én. Április 20. Május 19. Betti nagyon lelkiismeretes és érdeklik a jegyei. Betti zsidó. mint az én apám. mint az embereket. el sem tudom képzelni némán szenvedő és betegesen udvarias anyámat. Ez anyura és apura is áll. Azt hiszem. hogy szerencsés az ember. Lehet.

és valaki odasúgja a rabbinak. egészen kiskorom óta. nyitva tartanak. Azt a mindenit. Ő gondol valamire. Június 13. Még a vallásról is sokat dumáltunk. Remélem. Betti ma átjött hozzánk tanulni. Jó lenne. mivel csütörtök este van és a boltok. ha a gyerekeik más zsidók gyerekeivel házasodnának össze. hogy magamban tartsam. hogy gyönyörű. mint a miénk. pedig sarkon fordul és otthagyja. mert nem vagyok zsidó. Ők ortodox zsidók. nekem is elmondja. Mondták. Betti nagyon szereti a nagyszüleit.. hogy egy zsidó esküvőn. Betti összehoz valamelyik este egy „rendes zsidó fiúval”. . és máshogy értem. vagy prédikál. Június 3. és azt hiszem. ő is keresi a szavakat. de Betti néha kénytelen elmenni az anyja zsidó barátnőinek a fiaival valahová. maradhat-e vacsorára. ha valaki azt állítja a menyasszonyról. vége a sulinak. És anyám úgysem ismerné a zsidó szokásokat. hogy lehet ezt bebizonyítani. Éljen. Kedves Napló! Az iskolaévnek mindjárt vége és én most nem akarom. Azt mondja. Betti nagyon jó barátnő. ha egyáltalán kérdeznék ilyet. hogy már nem tudunk normálisan kommunikálni. én is így éreznék. Azt hiszem. Bettinek vannak rémálmai. megkérdezi a nagyanyját. De egy barátság nem épülhet a „ha nincs ló. a vőlegénynek nem kell elvennie. ha megismerném őket. Betti szerint a fiú örülni fog. tényleg nem. Azért szomorú is vagyok egy kicsit. A nagymamája azt mondta neki. A zsidó hit nagyon más. és a húst meg a tejtermékeket külön tányérról eszik. és a hasonló háttér is fontos. Muszáj volt ezt leírnom. mert nem tetszik jobban a fiúknak. Ő inkább a nagymamájától kérdezné meg. Utána elmegyünk anyával vásárolni. Június 10. Május 24. Egyikünkért sem rajonganak a fiúk. Nem csodálom. és szeretné. Azon gondolkodtunk. apu és mindkét tesóm szimpatikusnak találta. Túl fantasztikus és csodálatosan jó ahhoz. fehér ruhában megy az oltár felé több száz ember előtt.a nyelvtani hibáit. Kár. és még mindig várják Krisztus vagy a Messiás eljövetelét. De hát a zsidó családok már csak ilyenek. de természetesen nem fogok. szeretnék. mintsem gondoltam. ő az egyetlen „legjobb” barátnőm.? Egyikünk sem tudta. Nagyon jól megvagyunk Bettivel. Anyu. a fiú. ahogy én. Betti és én ma a szexről beszélgettünk. és ezt be tudják bizonyítani. de én inkább anyut kérdezném. Nekem máris tetszik. és végre kitolhat az anyjával. Ilyen az élet. jó a szamár is” elvre. mint az édesanyjától. Talán jobban hasonlítok anyura. hogy ügyeljen a ruhájára vagy a tartására. Pedig. Bármiről tudunk beszélgetni. meg rá akartam szólni. hogy nem szűz. hogy kijavít. azt hiszem. Szombaton vannak az összejöveteleik. hogy kiskoromban mennyit beszélgettünk. Betti.. Közös tulajdonságokra és képességekre kell épülnie. Útközben felvesszük a kocsiba. de most mintha más nyelvet beszélnénk: a mondanivaló lényege elveszik. hogy vége legyen. ha összegyűjti minden bátorságát. hogy nem szűz. ha én is ennyit tudnék a vallásomról és elmondhatnám neki. anyu most nagyon büszke lenne erre a gondolatomra. többnyire dögunalom. mond valamit. mint ők neki. hogy kérdezze meg a szüleit. Május 22. Emlékszem. Bejöttem átöltözni. hogy ennyire aggódik. amit megtudott. Egyszer. pedig hazaugrott a dolgaiért. hogy az anyját idézzük. Nem vagyok sznob.

Június 23. de mi nem törődtünk se velük. akarom! Nagyapó és én bementünk a városba. mert egész évben erre vártam: hogy ki sem kelek az ágyból és lustálkodom. és azt csinálok. Mindig megért. hogy történni fog. Különben meg olyan mocskos filmnek bizonyult. mintha mindig ismertük volna egymást. mintha a kivégzésünket várnánk. s alig várja. Lehetséges lenne. hogy kijöjjünk. de már ez sem dob fel igazán.Június 15. Alighanem szerencsés vagyok. Az anyja kiabálós. Apu és anyu legalább együttérzőek. mióta itt vagyok. Úgy tettem. lustálkodom. Betti éppolyan egyedül van. Igazán rendes tőlük. miután vége lett. Néha eltűnődöm. akikkel az anyja összehozta. a szüleim elég rossz emberismerők. Apu. ilyenkor azt mondja. hogy buta és gyerekes. Naponta kiolvasok egy könyvet. hogy nem normális dolog így éreznem. Marie pedig elutazott valahová a családjával. de hülye vagyok! Egyszerűen a legjobb barátnőm. Tegnap este elbúcsúztunk és egymásba csimpaszkodva sírtunk. Azt a lesújtó hírt kaptam. TV-t nézek. Köszönt és megállt beszélgetni. borzalom! Sharon elköltözött. A szülei Európába utaznak. nem unatkoztam ennyit. Most már unom. Július 2. Nem hallanak meg bennünket. ahol történik is valami. mint az ijedt kisgyerekek. A szüleimmel hihetetlenül rendes és udvarias volt. hogy ajándékot vegyünk Alex szülinapjára és találkoztam Jill Peters-szel. olvasok. Betti egy Sammy Green nevű pasassal hozott össze. olvasok. Még a filmet sem nézhettem nyugton Samtől. mintha minden jó lenne ott. hogy itt hagyja ezt a porfészket valami olyan helyért. forró nyárnak nézek elébe – és ez még nem is igazán a nyár! Bele fogok dilizni. pedig megígérte. mintha mi sem történt volna. hogy haza akarok menni. Lehet. hiszen mégsem tölthettük az éjszakát a vécében. Debbie jár valami pasassal. Kedves Napló! Nagyiéknál vagyok és még életemben. de olyan. azt hiszem. De alighogy beszálltunk a kocsiba. nem baj. de apuék egyetemén akar továbbtanulni. megértik. A terveim szerint a nagyinál fogom tölteni a nyarat. se a filmmel. A fiúk megpróbáltak a filmről beszélni. Olyan. Bevallom. rögtön elkezdett tapizni. hogy Bettivel hosszú időre bevonultunk a női vécére. Mindketten beszéltünk a szüleinkkel. anyu elvitt vásárolni és öt dollárt költhettem egy arany nyakláncra. amit akarok. A költözésünk óta nem találkoztam vele. hogy hogyan húzták ki így eddig a korig. Hiába. Kibírom ezt az egészet anélkül. legalábbis remélem. ezért egyből megkedvelték. de valójában . akarom. Végül aztán bemasíroztunk az előcsarnokba. mintha a falnak beszélnénk. hogy Bettinek 6 hétre táborba kell mennie. Vérzik a szívünk. Sőt. Vége! Délben Betti elmegy. hogy beleőrülnék? Július 7. Csak öt napja vagyok itt. Június 18. Nagyon remélem. Június 25. Á. Mindenesetre pocsék volt az egész este. még csak nem is figyelnek ránk. Mindketten túl szégyenlősek és zavartak voltunk ahhoz. mint én. Sosem tartoztam a társaságába (ami a felső tízezernek van fenntartva). Remélem. Bettivel már csak két napot tölthetünk együtt. és beszerveztek neki egy zsidó táborozást. hogy nagyon egyedül leszek. Ma egy rendhagyó dolog történt. és rettenetesen unom. Szólni fogok. néha féltékeny voltam azokra a fiúkra. aki valaha is volt és lesz. Hosszú. Azért meglepő. hogy kétszer felhívhatom távolságival. hogy szerelmes vagyok belé? Jaj. Olyan ez.

32-kor hívott. kék és sárga mezőket láttam. hogy csak Bill ölelte át a vállamat. Hirtelen valami furcsát éreztem a bensőmben. A szoba szokatlanul csendes volt. Jó kis történetet hazudhattam össze. de az enyém sem az övékben. muszáj! Július 10. Ádám és Éva nyelvét. csöpögősek. hogy sírni tudnék. Nagyon jó volt a hangulat. vagy fotelekbe ült. Felkeltem és elkezdtem sétálni. mozgó ábrákat vettem észre a plafonon. de valójában fantasztikus. Megtörtént. hogy legyen. amit életemben hallottam. olyan boldog vagyok. most pedig megyek. Július 8. amióta ittunk és mindenki engem nézett már. pont jó tartása lesz. szégyenkezzem-e vagy örüljek? Csak azt tudom. Emlékszem. Jill barátai olyan barátságosak és nyugodtak voltak. „Ma kerekecske-gombocskát játszunk. Gyere. de csak nevetni tudtam. tudod. Már egész hosszú. a végén egy klassz. Mikor el akartam mondani. dajkállak.” – mondta lassú és elnyújtott hangon. megfojtott és összenyomott. mert a telefon mellett ültem. „Szerencséd van. hogy rögtön otthon éreztem magam. A legnevetségesebb és leglehetetlenebb hang volt. párnákra. Oké?” Azután hirtelen. kicsúszott a kezemből ez a csodálatos és megfizethetetlen. Aztán gondolat-vonatok indultak el a szavak közt. Egyszerűen. amit meg kellene őrizni az utókornak. aki mellettem terült el. Megpróbáltam megosztani ezt a csodát a többiekkel. Befogadtak. Muszáj. de a szavak nyálasak. Feloldódtam a zenében. hogy ezek meg akarnak mérgezni. Aláírós bulit rendez. igazi valami. hogy úgy viselkedjem. Az új. Tudom. Tényleg. De miért akarnának megmérgezni? Az egész testem. amik a mintából lettek. kész szerencse. hogy bármi rossz is történjen veled. Óriási piros. Meg akartam mondani Billnek. hogy magammal hoztam az évkönyvemet. végül már egyáltalán nem tudtam beszélni. nem akartam túl hülyének látszani.nem láttam sok különbséget a két hely között. belém nyilallt. Egy kis idő után Jill és az egyik fiú tálcán kólát hoztak be. Jaj. vagy színízűek lettek. Bill az ölébe húzta a fejemet. hogy felhív holnap. Aztán érdekes. megérintettem. Azután észrevettem. élvezd. Mikor Jill felállt. csodálatos. Jill rám kacsintott. igazi és tiszta nyelvet. Remélem. Jó utazás lesz. hogy tegnap este hihetetlen élményben volt részem. Közben hűvös áramlatokat éreztem belül és kívül a testemen. lesz náluk egy baráti összejövetel. Mindenki lassan kortyolgatta az italát. Napló. Remélem. hogy teljesen elsötétítsen. mert mondta. Mindenki lefeküdt a földre. masszírozta a nyakamat és az arcomat. mint egy visszhang. ezért visszafeküdtem a földre és becsuktam a szememet. Egyszerűen szuper volt. élvezd!” Gyengéden. „Ne aggódj. fehér nadrágkosztümömet fogom felvenni. Hisztérikusan nevettem. Jill pontosan 10. félelem töltött el. A tenyerem izzadt és éreztem a verejtékcseppeket a tarkómon meg a nyakamon. mintha ismételni kezdte volna önmagát. mindenki a többieket nézte. Kezdtem elveszíteni a dolgot. két-három szám már lement. Éreztem a szagát. és megmosom a hajamat. Talán morbidnak hangzik szavakba öntve.” – nevetett Bill Thompson. tényleg felhív. nem csak . mintha valami vihar támadt volna a hasamban. „Nem engedem. órával a kezemben és próbáltam a távolból szuggerálni. és ha narancsleves fémdobozokra csavarom. amit gyerekkorunkban szoktunk. varázslatos volt. na. nyugi. minden izmom feszült volt. Én Jillt figyeltem. mintha mindig közéjük tartoztam volna. Mindenki boldog volt és ráérős. Nem lesznek benne az ő képeik. ahogy néztem az örvénylő színeket. a szavaimnak nem sok közük volt a gondolataimhoz. mint egy lemez a rossz fordulatszámon. Szörnyen éreztem magamat. van elég dobozunk. nagy kunkorral.” „Majd valakinek dajkálnia kell. Felnéztem rá és mosolyogtam. Megtaláltam a tökéletes. Kedves Napló! Nem tudom. ahogy ő.

előadtam. és tudni. nyilván tájékozatlan. de hétfőn első dolga lesz. ami csak az övé és megkülönböztette az összes többitől. Csak egyszer. nem lehetett tudni előre. úgyhogy jobb lesz. Nem tudtam eldönteni. Halálra lettem volna rémülve. hogy 14 kólából tízben LSD volt. Mindent. mi valódi és mi nem.hallottam. Jill felsegített a szobámba. hogy az LSD használatával „kábítószer-élvezővé” válok. hogy kipróbálhassam a füvet. ha tudom. mint egy gyorsliftben. milyenek is a dolgok valójában. És. Életemben először semmivé lettek a gátlásaim. nem volt szó. az egész dolog elmúlt és lezárult és soha többé nem fogok gondolni rá. mert így most ártatlannak. biztos elintézi. zárral. muszáj kipróbálnom a füvet. nem akarom. Ránéztem egy magazinra az asztalon. De annyira érdekesnek és izgalmasnak találtam az egészet. tudatlan emberek írtak. amivel leírhattam volna. Július 14. Július 13. mint a szüleim. hogy utólag belegondolok. Birtokában voltam minden idők bölcsességének. Örülök. hogy bárki is tudjon róla. De nem hiszem. vagy mindegyiknek a része vagyok? De mindegy volt. Ha nyitáskor megyek. Évezredek múlva visszaszálltam a földre. Alig várom. vagy nem akartam figyelni. Minden hangnak jelleme volt. Most. örült neki. hogy hallottam. De olyan nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. hogy kinek milyen jut. Az érzékelésem annyira kifinomult. amikor megérkeztünk. hogy valaki mérföldekkel arrébb narancssárga. amit az LSD-ről hallottam. Elmegyünk valahova ma este. Jó. és száz dimenzióban láttam. őszintének és erényesnek érezhetem magam. hogy mi történik. amilyen pocsék. Talán a fű is hasonló. Hétvégén a barátnőjénél lesz. A dolgok elhúztak mellettem és felém rohantak. Meg akarok nézni egy-két dolgot a droggal kapcsolatban. csodálatos volt. zöld és piros színű zselatintortát készít. Persze. még a következő hang megszólalása előtt. az általános testi jólét érzetébe burkolózva. milyen istenien éreztem magam. hogy megvizsgálhassam az egész darabhoz fűződő viszonyát. hogy én voltam az egyik szerencsés. Ha célozgatok egy kicsit. lélegzetelállító sebességgel. formája és színe. Része voltam minden hangszernek. Kedves Napló! Két napja próbálom meggyőzni magamat. hogy tényleg használtam kábszert. Most már nem kockáztathatom meg. nem merném megkérdezni. A könyvtárba menet találkoztam Billel. Elmondtam. Túl sok ijesztő történetet hallottam már a kábítószerről. Az asztal vagyok-e vagy a könyv vagy a zene. ha veszek neked egy kis fémdobozt. Olyan szép volt. és éreztem az illatát. megígérem. undorító. tudhattam volna persze. Olyan jó volt! Szuper. Nagyapóék házában sötét volt. hogy mi történt. Rögtön egy másik tartományba. „kerekecske-gombocska”. Csak egyszer. egy másik világba csöppentem. Meg akarom tudni. milyen. Megkérdeztem Jillt. Utána rögtön hazamegyek és elfelejtem ezt az egész kábítószeres bandát. azt mondta. Soha ilyen gyönyörűt nem tapasztaltam. megvetendő dolgokat hallottam az LSD-t és más szereket szedőkkel kapcsolatban. Egy . hogy megtették velem. hiszen nem én döntöttem így. ekkorra kezdett felbomlani a társaság. hogy megkeressen. Tengeribetegséghez hasonló álomba merültem. valószínűleg a sok nevetés miatt. hogy még egyszer kipróbálom. ahogy a szomszéd lakásban lélegzik egy ember. meg olyanná. csak egy kis fejfájásom volt. hogy van katalógus. hogy be kellett csuknom a szememet. Örülök. miről beszélnek. de azért jó dolog tájékozottnak lenni. Azt hiszem. Egyébként is. produkáltam magam és élveztem minden percét. a könyvtárba is elviszlek magammal. hogy bárki is elolvasson. akik nyilván azt sem tudják. hogy nem figyeltem. mert bármi is voltam. Az egész csoport előtt táncoltam. Jill hívott ma reggel. nem is lesz ott senki rajtam kívül. segített levetkőzni és lefeküdni.

Egyáltalán nem piszkáltak. hogy volt egy mentségem. milliószor jobb. Kedves Napló! Nagyapónak szívrohama volt tegnap este. Örülök. de remélem. és ott eszik a giliszták. de megmondtam neki. hogy a nagyszüleimmel kell foglalkoznom. de nem is akartam. van. a kórházban mennyire utáltam az injekciókat. szeretem őket és örülhetek. Drága. A gyorsító kicsit ijesztő volt az elején. hogy pár hétig ágyhoz lesz kötve. Most azonnal. De nem is ez aggaszt leginkább. hogy a testünket sötét. majd úgy érzik. hogy minden ismerősöm büszke lehessen rám. Még szerencse. hogy mindenképpen hamvasszanak el. Ezennel megígérem. Talán. Azért nem szabad semmi felesleges gondot csinálnom nekik. hogy nem kellene. tökéletesített példánya lennék egy más. Nagyon szeretem. Ha akartam volna. hogy itt vannak nekem. nehogy haza akarjanak küldeni. Fel sem tudom fogni mindazt. amíg helyre nem jönnek a dolgok. Nagyapó rohama csak azt jelenti. Nagyapó jól van. Július 20. hogy a Nagyi mellette lehessen. nem történik semmi nagyapóval. Kedves. apunak és a tesóimnak. De ha arra gondolok. egyenesen szükségük van rám. Tudom. Örülnek neki. valójában mi történik. Alig bírok várni. Inkább elhamvasztatom magamat. lélegzetelállítóan szép és izgalmas hetem volt. ez lesz a megoldás. Ahogy hazaérek. hogy ettől a naptól kezdve úgy fogok élni. Remélem. drága. de tudom. Vad volt és gyönyörű. Szegény nagyi eléggé maga alatt van. és én büszke lehessek magamra. ahogy rothad. nyílt szívű lelkek! Ha tudnák. megértő barátom. Nem szabad elfelejtenem. mondtam. továbbfejlesztett. hisz vadak és gyönyörűek. mert Billnek egyenesen a karomba kellett fecskendeznie. Megismertetett a Torpedóval pénteken és a Gyorsítóval vasárnap. Nem tudom. hogy elmegyek Billel. Mindkettő olyan. rosszul leszek. sem tudtam volna uralkodni magamon. vajon tényleg van-e élet a halál után? Remélem. hideg földbe temetik. Emlékszem. de még soha nem gondoltam eddig a halálra. hogy egyszer neki és a nagyinak is meg kell halnia. ami valaha is történt velem.30 Jill telefonált és meghívott egy bulira. Úgy érzem. csak ezerszer. Meg kell szabadulnom Billtől. Biztos megteszik. még nagyon-nagyon soká. Július 23. Főztem. hogy haza akarok menni. mintha Alíz lennék Csodaországban. hogy épp készülődtem elmenni és nem volt nagyon súlyos. Mintha egy más. fejlesztett. aranyos és csodálatos család. Napló! Hihetetlenül fantasztikus. Azt hiszem. Igen. hogy írjak nekik még ma. amit megismerek. de mostantól rendesebbnek kell lennem. és nem is fogok soha többé. a szemöldökük fölszaladna a fejük búbjáig. mintha hullócsillagon utazna az ember a Tejúton. takarítottam és mindent megcsináltam. amióta itt vagyok. Nem remekeltem ezen a téren. ha többet segítek a ház körül. Jilltől és a többiektől. Kíváncsi vagyok. hogy jól érzem magamat. Carroll is drogos volt. szólok anyunak. egy napon nekem is meg kell majd halnom. mikor meghalok. Tényleg. miért ne szabadna kábszereket használnom. A legjobb dolog volt. Azt hiszem. Tudod. annyira örülnek az új barátaimnak. . meg annak. hogy még egyszer kipróbálhassam. Tudom. 6.teljesen új világ tárul föl előttem. Talán Lewis G. de ez egészen más volt. megírom nekik. Nem véletlenül hívják gyorsítónak. és nem megyek. hogy nem zavarnak. tökéletes fajnak. szabadnak. Szuperül éreztem magamat. Július 25. korlátlannak. de kifelé nyugodt. a lelkünk visszamegy Istenhez. és én is örülök nekik.

. ha terhes vagyok? Bár lenne valaki. utálom Bill Thompsont és az egész bandát. milyen csodálatos volt. vagy olyan. ez túl gusztustalan tőlem. Hirtelen megszűntek a gátlásaim. és holnap hazamegyek. pedig ragaszkodott ahhoz.. Nem tudom. Láttam az izmokat. Mit szólna ehhez Roger. Nem tudom. Istenem. ha Roger az első és az egyetlen fiú az életemben. Azt hiszem. Azután hirtelen megtörtént: táncolni akartam vadul és szeretkezni. legalább a jövő hétig itt kell maradnom. meg akartam erőszakolni. Kérdezték. Nem tudom. amióta itt vagyok. Minden vérsejt fantasztikum volt önmagában. hogy ne legyek terhes. Lehet. Szó sincs arról. és én nagyon szeretnék. ha el kellene jönnöm a suliból. csak egy percig tart. Vajon a szex drog nélkül is ilyen izgalmas. Augusztus 6. Még mindig nem tudom az egyik dolgot elválasztani a másiktól. Augusztus 2. Fenomenális volt. Persze hogy nem vesz el.. vigyázott rám. Tim és Alex.. Tegnap este megtörtént. Ennyit igazán megtehetek érte.. mit beszél. abortuszt kell csináltatnom. a többiek is mind szeretkeztek-e? Nem. hogy kényszeríteni kellett volna. nem akarok-e hazamenni. Dög unalom az egész. Bill megint hívott és randevút kér tőlem. Hetekig kizárólag erről beszélt mindenki. Órákig ültem jobb kezem egzotikusságát tanulmányozva.. a sejteket és a pórusokat. Mit tudom én! Azt nem bírnám ki. becsavarodott nyakigláb lett azóta. Jaj. egy világ omlana össze bennük. Tulajdonképpen elég sokára hatott nálam a szer tegnap este.. ellentmondásosnak éreztem magamat. Nem vagyok már szűz. de legalább lelki támaszt nyújtok a Nagyinak. Kicsit sajnálom is. ha tudná? És a szüleim.-nek tavaly. mintha nem is lenne igaz ez az egész. mint . halk szavú valaki volt a számomra. aki mindenkivel csinálja. hogy . Anyu és apu mindennap telefonálnak Nagypapa szívrohama óta. hogy lehet minden alkalommal jobb az előzőnél. bárki. Ahogy bennem is. Talán igazán szeretem Billt. az agyam még mindig vibrál. Bill elvesz vajon. mikor szükségem volt rá. hogy segítsek. tehát úgy döntöttem. Hat gyerek volt tegnap este Billnél. Megtörténhet az első alkalommal? És ha terhes vagyok. Rendes. de úgy érzem. Mind utazni akartak. miután ő annyi mindent tett értem. hogy az első szeretkezés különleges lesz.Július 28. úgyhogy 1 vagy 2 óra előtt nem kellett rájuk számítani. hogy kimozduljak. Most azonnal felhívom anyut. vagy azt hiszi. Nagyival megvetetem a repülőjegyet. úgyhogy elmegyek vele és dajkálom. örök ritmus része volt.. hiszen csak 15 éves. Most az arcát sem tudom felidézni. talán fájdalmas is. Csak ültem a sarokban. ha akar egy utazást. A szülei bementek a városba. jobb az összes többinél. aki tudja. de így van.. de egyáltalán nem olyan volt. Most elutazott és egyébként sem láttam még.. csodálatos és leírhatatlan? Mindig azt hittem. de ez csak a csodálatos. Utálom ezt a mocsok helyet. akivel beszélgethetnék! Még soha sem gondoltam a terhességre. Olyan. Nagyi. feleslegesnek. mint a kutyák párzása. hogy egy hülye. Augusztus 3. segíts. Mindig azt gondoltam. hogy így érzek Bill iránt. annyira össze vagyok zavarodva! Mi van.? Nagyapó meg Nagyanyó? Azt hiszem. ha arra gondolok. mert mindig azt szerettem volna. én is teszek egy utolsó utazást. Otthon ugyanis nem fogok ilyesmit használni. Nem gondoltam volna. csak egy kis hülye vagyok.

Hogy tudtam ebbe belekeveredni? Gondolj bele. vonzalom. Nem tudnék a szemébe nézni. Sőt. . hogy új technikákat dolgozzon ki a légi közlekedéshez. Megértette volna? Azok után is kellettem volna neki? Eddig nem érdekelt az egész. Talán apuéknál az egyetemen megkérdezhetnék valakit. vezekelnék a bűneimért. négy nappal Roger viszontlátása előtt elveszteni a szüzességemet! Kegyetlen irónia. hisz a nagyinak szüksége van rám. ragaszkodás volt benne. aki ért a kábítószerekhez. Most pedig annyira nyomorult vagyok. Mindenesetre nem veszem fel a telefont. Ovis korom óta erről álmodtam. és elmentem üdítőt hozni. de most már bánom és késő. Hallottak Nagyapó betegségéről és eljöttek meglátogatni. Olyan félelmek és kételyek gyötörnek. Nem ellenkezhetem. Azt hiszem. Kedvesség és szeretet. mint eddig. Csókolt már meg más fiú. vágy. Nagyanyó és Nagyapó szeretnék. hogy katonai iskolába kell járnia másfél évig a főiskola előtt. ha itt maradnék még pár napig. Augusztus 9. Mérnök szeretne lenni. Most. Mikor vacsora után kint ültünk Nagyival a kertben. de én hogy bocsássak meg magamnak? És Roger nekem? Jaj. és egy kis idő múlva nagyi beküldött rágcsálnivalóért. de ez egyáltalán nem olyan volt. mióta itt vagyok? Hogy tudna megbocsátani nekem? Hogy érthetne meg? Megértene? Ha katolikus volnék. hogy ebből írok évfolyamdolgozatot. végtelen gyötrelem! Augusztus 10. csak egy-kettő és nem több. Rengeteg van neki. amilyeneket soha még csak elképzelni sem tudtam volna. mielőtt rendbe jövök. Azt is mondhatnám. Roger négyszer telefonált ma. Csodálatos ötletei vannak! Olyan. Eléggé nyilvánvaló. Képtelen vagyok rá. meg általában. amiből hatalmas balhé lenne. hogy kicsit fél egyedül elmenni. míg itt vagyok. hogy nem érzem jól magam. még a Nagyi számára is. gyengédség. Beszélnem kell valakivel. míg jobban nem érzem magam. ami valaha is történt velem. mintha Verne Gyulát olvasna az ember! Annyi terve van. Megállt a világ. hogy Isten megbocsátja az emberek bűneit. tisztelet és csodálat. Azt is elmondta. Később a kertben elmondta. de nem voltam hajlandó beszélni vele. eldobom magam. Azt hittem. Mi van. Ehelyett kezet fogtunk. és hogy milyen magányos lesz. azt hiszem. amikor befogadtak. hogy valóban így van. Találnom kell valakit. Beszélgettünk. Teljesen magam alatt voltam. és nem teszem ki a lábam. Legszívesebben a nyakába ugrottam volna. Augusztus 7. és iszonyúan szégyenlem magam. És még ezen felül az utazások. valaki kopogott a kertkapun. nekem meg biztos lesz egy-két álmatlan éjszakám. Soha nem fogok tudni altató nélkül aludni. Később Jill telefonált. Roger még lélegzetelállítóbban jóképű. hogy kisírjam magam. Azt tanultam. és beszélnem kell vele. Nem. mit művelek. hányingerem van magamtól. És mégis. elviszek magammal egy-két altatót Nagyapótól. Anyu és apu úgy gondolják. Remélem. Pedig annyira büszke voltam. biztos elmondaná apunak. rendes tartalékot kellene vinnem. A legcsodálatosabb dolog volt. maradnom kellene jövő hétig. Végem van. ahogy itt ülök. A hadsereggel kapcsolatban is. míg nem szedem össze magamat. ki volt az? Roger és a szülei! Kicsi a világ. ha megtudja. Roger utánam jött! El tudod képzelni? Utánam jött! Meg akart hívni valahova. Aztán megcsókolt. megmondattam neki a Nagyival.keveredtem közéjük. Nem mintha ez segítene. de az iskolakezdésig azt nem lehet.

Ó. Augusztus 14. hogy terhes vagyok-e és még 10-12 napig nem is fogom tudni. Hát nem rettenetes? Csupa irónia. hogy. jó itthon lenni. Remélem. semmit nem írtam a kábítószeres utazásaimról meg a Gyorsítóról. mint ahogy a régi néger dal mondja. rettenetesen hülye és meggondolatlan. nem olyan erősek. Több kérdést is feltett. Kettőnkről írtam. Ma délután a postás érkezése előtt bevettem egyet. Ahogy most állnak a dolgaim. mert annyira ideges vagyok. Ezekből kettőt vagy hármat kell bevennem.Augusztus 13. úgyhogy remélem. hogy írjon fel nekem nyugtatót. az egyszerű tény. hogy magával ragadjon a semmi. Még mindig nem tudom. Anyuval felhívattam Langley doktort. Muszáj! Augusztus 23. leültem és kiöntöttem neki a szívemet. felírja. Augusztus 20. sőt én is szörnyen aggódom magamért. Anyu ragaszkodik ahhoz. hogy lehettem ilyen hülye! A válasz az. és nem tudom megállítani az életet. Augusztus 16. végül is csak most múltam 15 éves. hogy milyen büszkék rám. Át kellene mindent gondolnom. Nagyon kedvesek és szeretnek. hogy megint kiborultam volna. hogy kiszálljak. Bőghetnékem van. Augusztus 18. A nyugtatók a legjobbak. Nem lehet ezt szavakkal kifejezni. Anyu etet. Talán. Végig azt hajtogatta. beveszek egy tablettát és várom. mint az alvásra. És lehetetlenül. és a nő dolga türelmesen szenvedni és megértőnek lenni. Félek élni és félek meghalni. Nagyi kikísért a reptérre. És mióta Nagyapó halálára gondoltam. Meg kell bocsátanom magamnak. nem tudom. Azon is eltűnődtem. Félek. amiket Langley doktor adott. Még nem volt elég energiám. Az altatók. de én csak azt hajtogattam. hogy miért nem. Levél érkezett Rogertől. de nincs ízük. Talán tud segíteni. El kell felejtenem ezt az egészet. Az utolsó altatót is elhasználtam már. hogy minden rendbe fog jönni. Mindenki nagyon aggódik miattam. és pláne nem Billről vagy az esetleges állapotomról. vajon őket mi gyötörte. és ideges vagyok. hogy elmenjek Langley doktorhoz. sem kedvem válaszolni. Augusztus 17. Nem alhatok egész nap. Ezerszer feltettem már magamnak a kérdést. hogy hülye vagyok. Augusztus 22. nem akarok meghalni. Anya és apa most telefonáltak. a semmit sokkal jobban élvezem. Kíváncsi vagyok. hogy rendben vagyok-e. Rogert is . Bármit megteszek. Azt hiszi. de sokáig nem bírom. Nem tudok aludni. Roger írt egy hosszú levelet. ha tudná! Anyu és apu és Tim és Alex kijöttek elém. Roger és én összevesztünk. hogy nem vagyok az. mint a valamit. és mind sopánkodtak. hogy nem tudok aludni. Végül beadta a derekát és felírt altatót. Nem tudom. Ahelyett. meddig tart ez még. Mikor nem bírom tovább. Persze. mint a Nagyapáé. és nem is járkálhatok fel-alá ilyen állapotban. és egy roncs maradt csak belőlem. Elmentem Langley doktorhoz ma reggel és előadtam. hogy milyen sápadt vagyok. Inkább a kibúvóra van szükségem. szörnyen. hogy nem tudom. A kedvenc ételeimet készíti.

hogy néha szeretnék elszabadulni. Utálják a hajamat. egy rojtos mellényt és egy bomba nadrágot. kitörni. amikor megmutattam. Már majdnem kávészünet volt. meg a nagyapja is. Most már biztos. Muszáj lenne beszélnem valakivel. nyaggatnának. hogy egyenes legyen. szinte kötelessége neki is ott tanulnia. bármit teszek. akivel jól kijön. hogy randizzam csak és érezzem jól magam. a lány a boltban. de alig ismertem rá. ha megértik. adott egy piros. ahol találtam magamnak egy pár cuki mokaszint. Micsoda boldogság! Megjött a menstruációm!! Soha semminek nem örültem még ennyire. sem fizikailag. Eldobhatom az altatókat és nyugtatókat. Az elején. mint egy hippi. Én is tudnék nekik mesélni. mint engem ért? Bárcsak meg merném tenni! Olyan régóta fojtom már magamba a dolgokat (lehet. nyaggatnának! De nem figyelnek. Mikor visszaértünk a boltba. de engem meg sem hallottak. hogy mi beszéljünk. Annyira el voltam keseredve Roger miatt. Még egy gyomorrángós nap. Az apja is odajárt. hogy lementem nézelődni a butikba. megőrjítenek. nem nyeri el a testület tetszését. ez úgy fel fog dobni. Egy tízoldalas levelet írtam neki. Nekem akkor is arra lenne szükségem. anyu. Nyomták a sódert. nem arra. sem lelkileg. Mindent el akartam mondani! Mindennél jobban szerettem volna. hogy abban a hülye iskolában meneteljen egy évig. Senkire sem számíthatunk. pedig kezdi a nyaggatást. nekem itt van Roger. megígértem. hogy az altatók és a nyugtatók teszik). cukorkaszerű valamit. de természetesen csak beszéltek és beszéltek. úgy nézek ki. Rögtön megértett. mint az ovisok. a szex drog nélkül biztos nem olyan jó. hogy Roger elmegy abba a katonai iskolába és karácsonynál hamarabb. úgyhogy átmentünk a szomszéd büfébe egy kólát inni. mióta megjöttem a Nagyiéktól. Hogy tudnám jól érezni magam ebben a lyukban? Szeptember 10. De jó lenne. ha copfban hordanám. ahelyett. Megismert valami zsidó nyomoroncot. pedig azt írta az előző levelében. mert Roger messze van és Alex kis barátnői. hogy az első utazása olyan váratlanul érje. Azt mondta. Úgy látszik. Juhé! Szeptember 6. Meg is csináltam. mint amikor be van lőve az ember. ha néha a szülők meghallgatnák a gyerekeiket! Ha hagynák. mi gyerekek. Anyu és apu összehordott fűt-fát arról. Augusztus 26. hogy ők az idők végezetéig örökösen és állandóan kárognának és prédikálnának és nevelnének és nyaggatnának. Tegnap volt a keserű vég. nem jön haza – ha egyáltalán addigra hazajön. Már amennyiben tényleg az enyém. pedig végül egy magányos sarokba bújunk el dühödten.eldajkálhatnám egyszer. azt szeretnék. éjjel-nappal. vagy nem tudnak figyelni. mert képtelenek bármit is megérteni. Nem akarnak. Elmondtam neki mindent Rogerról. Lementem ma egy csodás kis butikba. hogyan kell besütni a hajamat. hogy várok rá. Jó volt megint beszélgetni valakivel. hogy jó zene mellett vegyem be. egyre kevésbé viselkedem elfogadhatóan. meg akartam nekik mondani mindent. Talán féltékeny vagyok. hogy megérthessen. Azt mondta. Betti megjött a táborból. Chris. ahol Chris dolgozik. mint ahogy a . mennyire szeretnek. megint önmagam lehetek. és apu és ő szeretnének majd beszélgetni velem valamelyik este. de anyunak nem tetszett. Szeptember 9. megmutatta. Szeptember 7. hogy itt legyen mellettem. azzal az utasítással. hogy mennyire szeretnek és mennyire aggódnak a stílusom miatt. Meg tudnám csinálni. Én azzal együtt szerencsés vagyok. Teljesen össze vagyok zavarodva. mikor azt mondták. Sülve-főve együtt lesznek.

nyugtatók leállítanak. Tényleg igaz volt. Nem tudom, az a hülye orvos miért nem valami olyat írt föl, amitől jobban éreztem volna magam, ahelyett, hogy rosszabbul lettem volna tőle. Egész délután szuper hangulatom volt, hajat mostam, kitakarítottam, vasaltam, mindent megcsináltam, amiért anyu napok óta rágja a fülemet. Csak az a baj, hogy már este van, és még mindig nem tudok leállni. Fenn maradhatnék, hogy írjak Rogernek, de tegnap írtam neki egy hosszú levelet. Azt hinné, becsavarodtam. Azt hiszem, egyszerűen el kell pazarolnom egy altatót. Na ja, ilyen az élet. Viszlát, Napló. Szeptember 12. Apu és anyu egyfolytában szidják az öltözködésemet. Azt hajtogatják, hogy én – természetesen – jó lány vagyok, de kezdek úgy viselkedni, mint egy hippi, és félnek, hogy rossz társaságba keveredem. Pedig csak arról van szó, hogy annyira ultra konzervatívak, hogy az orrukig sem látnak el. Fogalmuk sincs, mi folyik. Chris-szel sokat beszélünk a szüleinkről. Az apja valami készétel-előállító vállalatnál dolgozik és Chris bevallása szerint, sokat utazik, gyakran „más nők társaságában”. Az anyja, pedig lelkes klubtag és közéleti nő, összeomolna a város, ha egyszer a lányával töltene egy estét. „Anyu a társaság középpontja ebben a városban – mondta –, rajtam kívül mindennel és mindenkivel törődik”. Chris-nek nem lenne szüksége arra, hogy dolgozzon, csak egyszerűen nem bírja ki otthon. Elmondtam neki, hogy én is így kezdek érezni a családom iránt, ő, pedig megígérte, hogy megpróbál nekem állást szerezni. Tök jó lenne. Szeptember 13. Na, végre tényleg élek! Van állásom. Chris megkérdezte tegnap a főnökét, és ő igent mondott. Hát nem szuper? Chris mellett fogok dolgozni csütörtök, péntek este és szombaton egész nap. Mindent meg fogok tudni venni, amit a lázadó kis lelkem megkíván. Chris egy évvel idősebb nálam és egy osztállyal feljebb jár, de nagyon szeretem. Jobban kijövök vele, mint eddig bárkivel, még Bettinél is jobban. Azt hiszem, ért valamit a kábítószerhez, mert adott egy kis anyagot, amikor eléggé magam alatt voltam. Egyszer most már meg kellene beszélnünk az ügyet. Szeptember 21. Kedves barátom, Napló! Ne haragudj, hogy így elhanyagoltalak, de nagyon elfoglalt voltam az új állásom miatt, és az iskola is elkezdődött. Még mindig Te vagy a legjobb barátom, annak ellenére, hogy Chris-szel igazán egy hullámhosszon vagyunk, és mindegyikőnk megérti a másikat. Soha nem unjuk meg egymást, és a suliban a legnépszerűbb lányok közé tartozunk. Tudom, hogy most jól nézek ki, még mindig csak 48 kiló vagyok, és ha éhes vagy fáradt vagyok, bekapok valami könnyűt és kész. Van életkedvünk és energiánk bőven, ruháról nem is beszélve. A hajam a legszebb. Majonézzel mosom meg, amitől bársonyos és csillog, bárkit megvadít. Nem találkoztam még olyan sráccal, aki igazán tetszik, de ez nem baj, mert Rogerre várok. Szeptember 23. Napló! A szüleim teljesen megőrjítenek. Gyógyszert kell szednem, hogy eléggé fel legyek spannolva, és rendesen el tudjam végezni az iskolai munkámat, és elbírjak járni otthonról, aztán nyugtatókat veszek be, hogy el tudjam viselni őket otthon. Apu szerint ártok a tekintélyének, mint egyetemi dékánnak. Rám kiabált az asztalnál, mert azt mondtam, hogy „apafej”. Neki is megvan a maga szókincse a megfelelő alkalmakra, de ha én annyit mondok, hogy „apafej”, megbocsáthatatlan bűnt követek el.

Chris-szel teljesen ki vagyunk készülve. Van egy barátja San Franciscóban, aki segítene munkát találni, ha odamennénk. Nem lenne nehéz, mivel mindketten dolgoztunk már a butikban. A szülei válófélben vannak. Egyfolytában veszekszenek, ha otthon vannak, és elege van belőlük. Nekem legalább ezt nem kell hallgatnom. Roger azt írta, hogy túl elfoglalt ahhoz, hogy írjon, ami eléggé valószínűtlen sztori. Chris szavaival élve „egy férfi vére hamar kihűl, ha senki nincs a közelben, aki tüzelje.” Szeptember 26. Tök jó volt tegnap este. Füves cigit szívtam és jobb volt, mint gondoltam volna. Munka után Chris összehozott egy barátjával, aki tudja, hogy kábítóztam stb. és meg akarta mutatni a hash-t. Figyelmeztetett, hogy ne azt a hatást várjam, amit az alkohol ad. Mondtam, hogy még csak pezsgőt ittam születésnapokon és koktélmaradékot. Mindenki jót röhögött ezen. Chris barátja elmondta, hogy sokan ki sem próbálják az alkoholt, nem azért, mert a szüleik is isszák, hanem mert nehezebb hozzájutni, mint a droghoz. Mikor elkezdett kísérletezni, azt tapasztalta, hogy bármennyi pénzt el tud lopni anélkül, hogy a szülei észrevennék, de ha meghúzta valamelyik üveget, az rögtön szemet szúrt nekik. Aztán Richie megtanított dohányozni. Még soha nem próbáltam. Tartott egy rövid előadást, hogy olyan hangokra figyeljek, amiket egyébként nem veszek észre és engedjem el magam. Először letüdőztem és majdnem megfulladtam, de Richie mondta, hogy nyitott szájjal annyi levegőt szívjak be, amennyit csak tudok. Ez sem vált be igazán, úgyhogy Ted feladta, és egy pipát nyomott a kezembe. Nevetséges volt, de egzotikus. Először nem füstölt rendesen és irigyeltem a többieket, mert ők már nyilvánvalóan utaztak. Aztán nekem is sikerült, és olyan boldognak és olyan szabadnak éreztem magamat, mint egy kanárimadár a végtelen egekben. Nyugodt voltam, még életemben nem voltam olyan gondtalanul nyugodt. Gyönyörű volt minden. Richie kihozott a szobájából egy bárányszőr szőnyeget és azon kezdtünk járkálni. Vastag volt és leírhatatlanul puha. Valami teljesen újat éreztem a talpamban. Ellepett a puhasága. Hallani véltem, ahogy a selymes szálak egymásnak és a talpamnak súrolódnak. Semmire sem hasonlított. Emlékszem, előadást akartam tartani arról, hogy minden egyes szál önmagában is tökéletes hangot ad. Persze, nem tudtam, túl jó volt. Azután sós mogyorót ettem. Sósabb volt, mint bánni, amit eddig kóstoltam. Olyan volt, mint amikor gyerekkoromban a Nagy Sós-tóban úsztam. Csak annál is sósabb volt. A májam, a lépem és az egész bensőm úszott a sóban. Barackra vagy eperre vágytam, kívántam az édes ízét, a frissességét. Vadul nevettem. Örültem, hogy ennyire másmilyen volt. Mindenki, az egész világ őrültnek tűnt, rajtam kívül. Emlékszem, hogy egyszer olvastam valahol, hogy ezer év emberi mértékkel Istennek egy nap. Megtaláltam a választ. Még az Isteni időszámításban is ezer ember életét éltem le pár óra alatt. Később szomjasak lettünk és valami édesre vágytunk. Elmentünk egy fagylaltárushoz, a hihetetlenül magas járdaszegélyről és az alakját és színét állandóan változtató Holdról viccelődve. Nem tudom, tényleg annyira fel voltunk-e dobva, mint amennyire megjátszottuk, de szuper volt. Az étteremben úgy nevettünk, mintha az egész világ és minden titka a miénk volna. Mikor Richie úgy éjfél körül hazavitt, a szüleim – akik még fent voltak –, el voltak ragadtatva a kedves, őszinte, udvarias fiatalembertől, akivel voltam. Még arról sem, szóltak egy szót sem, hogy késő van. Hihetetlen, mi? Ui.: Richie adott pár szál cigit, hogy egyedül is felmehessek a mennyországba. Hát nem rendes tőle? Október 5. Chris-szel azon gondolkodunk, hogy felmondunk, mert semmire sem jut időnk. Én fülig szerelmes vagyok Richi-be, Chris pedig Tedbe. Minél több időt szeretnénk velük

tölteni. Az egyetlen bökkenő, hogy nincs elég pénzünk, úgyhogy Chris-szel árulnunk is kellett egy kis anyagot. Persze, csak a kemény drogosoknak adunk el, akik bárki mástól is meg tudnák venni. Ted és Richie egyetemre járnak, és sokkal többet kell tanulniuk, mint nekünk a gimiben, nincs idejük árulni. Egyébként is könnyebb egy fiút rajtakapni, mint egy lányt. Először nehéz volt, de mindenképp segítenem kell Richie-nek most, hogy már a csaja vagyok. Október 8. Meggyőztem Richie-t, hogy könnyebb lenne savat eladni, mint füvet. Bélyegekre meg rágóba, cukorba tudjuk tenni, sokkal kevésbé rizikósabb. Nem kell egyfolytában attól tartanunk, hogy észreveszi valami hülye, mi folyik. Richie nagyon-nagyon jó hozzám. A szex vele olyan, mint a villámlás, a szivárvány és a tavasz. Lehet, hogy a kábítószer-függőségem nem komoly, de hogy ez a fiú komolyan kell nekem, az biztos. Bármit megtennénk egymásért. Az orvosira jár, minden lehetséges módon segítenem kell. Hosszú és nehéz menet lesz, de meg fogjuk csinálni. Még akár 8-10 év tanulásba is belekerülhet neki, pedig már másodéves. Anyu és apu azt hiszik, még csak középiskolás. Azt hiszem, nem fogok továbbtanulni. Persze, apu bele akar majd halni a szégyenbe, de ennél fontosabb, hogy munkát szerezzek és segítsek Richie-nek. Amint elvégzem a középiskolát, beállok dolgozni. Akár össze is költözhetnénk gimi után. Richie eddig kitűnő tanuló volt, de most rontani fog. Szeretem azt a férfit. Igazán, őszintén szeretem. Alig várom, hogy az enyém, lehessen. Csúfolódik, hogy „el vagyok borulva a szextől”, amiért egyszer józanul szeretnék szeretkezni vele. Megígérte, hogy kipróbáljuk. Teljesen új élmény lesz, legalábbis majdnem. Alig várom. (?) Richie-vel soha nem megyünk sehová. Szinte szertartásszámba megy, amikor eljön értem, pár percet a szüleimmel tölt, aztán áthúzunk a Teddie-vel közös lakásukra. Szeretném, ha minden este együtt lehetnénk belőve, de mindig csak akkor engedi, hogy átmenjek, amikor feltölti az LSD készletemet és ad nekem is elég füvet meg barbot, amivel kihúzom a legközelebbi alkalomig. Tudom, hogy sokat kell tanulnia. Próbálom fegyelmezni magamat, és beérni annyival, amennyit adni tud magából. Egyre kevesebbnek tűnik. Lehet, hogy tényleg túl forróvérű vagyok, mert engem jobban érdekel a szex, mint őt. De az egész csak azért van, mert aggódik értem. Jó lenne, ha engedné, hogy tablettát szedjek, és ha nem kellene ennyit tanulnia. Azért így is olyan jó, hogy nem is kívánhatnék jobbat. Október 17. Ma megint elmentem az általánosba árulni. A középiskolai árulást nem bánom, ott odajön hozzám, akinek kell valami, mert nehéz hozzájutni. Chris és én Richie-től hozzuk, ő bármit be tud szerezni, ami kell nekik, barbot vagy füvet, amphetaminokat, LSD-t, DMT-t, metanolt vagy bármit. A középiskola, az egy dolog, és még a felső tagozat is oké. De ma 10 bélyegnyi LSD-t adtam el egy alsósnak, még 9 éves sem lehetett. Teljesen világos, hogy cserébe ő is árul. Csakhogy ezek a kölykök egyszerűen túl fiatalok ehhez! Iszonyúan visszataszító, hogy 9-10 évesek így tönkremenjenek. Soha nem megyek oda többé. Tudom, hogy ha kell nekik, úgyis beszerzik, de nem tőlem fogják megvenni. Mióta hazajöttem, itt fekszem az ágyamon és gondolkodom ezen. Richie-nek át kell jönnie, hogy érdeklődjön apunál ösztöndíj ügyében. Az ő eredményeivel és hátterével könnyen kaphatna, ebben biztos vagyok. Október 18. Ha lenne hülyeségi verseny, elnyerném az Abszolút seggfej címet. Chris-szel felmentünk tegnap Richie és Ted közös lakására. Az a két állat éppen beszívva szeretkezett. Teljesen be

hogy „úgyis megszerzik”. Még a bizimért sem merek írni. de addig van időnk munkát és rendes szállást keresni. egyszobás lakásban. Szégyent hozok magamra. hogy kitartson addig. aki vigyáz majd rám. Október 19. mint az a kurafi Richie. San Franciscoban vagyunk egy piszkos. csak nagy lószar. és nem szeretném. mennyivel lehetnék még züllöttebb? Október 27. Ő egy éve drogos. árul is. Rosszabb vagyok. de legalább tudják. hogy 11-12. Megtartottam 130 dollárt. üres duma. a családomra és mindenkire. Chris-szel tegnap egész nap a parkban üldögéltünk. hogy mi történne. Minden hirdetésre elmentünk. amíg itt vagyunk. Okóber 28. A busz hajnali 4. én pontosan július 10-e óta. ha a szüleimre gondolok. Itt hagyok nektek egy cédulát. hogy leszokunk. mert annyira szeretlek benneteket. nem tudunk változtatni. Október 26. mert könnyen lehet. hogy Ti és Richie utánunk jönnétek. amíg munkát kapunk. vagy egyszerűen csak annyit mondanak. Szörnyű lelkiismeret-furdalás fog el. vagy nincs ajánlólevelünk. Ez a nyomorult egérlyuk havi 90 dollárba kerül. és nem enged elkallódni. Félek. Kábszert adok el egy ágrólszakadt buzi kedvéért. Igazából azért megyek el. Még soha nem voltam ilyen piszokul fáradt életemben. Elmegyünk San Franciscoba. Mégis. sőt 9-10 éveseknek adtam el. aki kábítószert használ. . szervusz kedves család. muszáj tennem valamit az általános iskolások védelmében. apró. Először Salt Lake Citybe megyünk. mert említettem pár helyet a rendőrségnek írt levelemben. Muszáj feladnom Richie-t a rendőrségen. leszakadt micsodában sem. egyszerűen. Sokat gondolkodtunk. Úgy döntöttünk. Az a sok hülyeség. amit tettem. Chris-nek pedig sikerült a megtakarított 400 dollárját kivennie a bankból. ha megtudnátok. nedves. aki fogyaszt. Utálok iskolakerülő lenni. hogy Chris-szel vagyok. ha Richie megtalálna. mennyire szent vagytok nekem. amit Richie bebeszélt nekem. Ez egy ördögi kör. hogy helyrehozzam. Szentül megígértük. Ma este nem kell minket altatni. rajta kell lennünk. (?) Szomorú így az éjszaka kellős közepén meglógni. Nem csoda. Vajon hány hülye tyúk dolgozik még neki? Úgy szégyenlem magam. de se Chris. amit Richie-nek kellett volna átadnom. Nem árulkodás vagy bosszú ez. erkölcsös lánynak ismernek. Biztos van annyi pénzünk. hogy megóvom a többi gyereket tőle. hogy én adtam fel. Nem tudom elhinni. Mindketten mocskosak vagyunk a többórányi utazástól. milyen gyalázatosan gyenge és gonosz voltam. úgyhogy nem is lesz nehéz. hogy ezt az állat Richie-t ennyire hidegen hagytam. és ez a legrosszabb. hol? Bár soha el se kezdtem volna! Most Chris-szel megígértük egymásnak. ahol raktára van. aztán megyünk vissza San Franciscoba. se én nem tudtunk más megoldást. San Franciscóban senkit nem fogunk ismerni. de soha nem tudnám elmondani. Komolyan. még ebben a hepehupás. akinek valószínűleg nem is beteg az apja. ami egyre több és több embert sodor magával. Szinte biztosan tudná. Majdnem minden gyerek. Chris és én egész nap munkát kerestünk. Az egyetlen mód. amit ágynak hívnak ebben a papírdobozban.30-kor indul. vagy túl tapasztalatlanok vagyunk. Hol lesz vége? Tényleg. addig írok pár sort. Bár minden árust lecsuknának! Szervusz drága otthon. büdös. hogy majd visszahívnak. most Chris zuhanyozik a folyosó végén. akit ők rendes. de vagy túl fiatalok. vagy speciális képzettség kell nekik.voltak lőve. Senki más nem érdekli magán kívül.

amiben vagyok. dolgozom. Már nem is mosakszom mindennap. eszem. egyszerűen unok arra várni. November 3. semmilyen körülménye között nem fogok még egyszer drogot használni. hogy lássák a sikereinket. félős gyereknek tartana – nem alaptalanul. és ha sikerül neki. Annyi visszataszító dologra jövök rá így utólag. hogy szabad legyen a fürdőszoba. Chris végre kapott ma munkát. Ráadásul a legcsodálatosabb boltban. Csodálatosan szép és izgalmas ez a város. Felkelek. Soha nem gondoltam volna. Hófehér bőr. hogy tudott ennyire átverni. hogy megpróbálna belerángatni a balhéjába. miért nem megy el manökennek. Ott mindent megtanulhat a beszerzésről és kirakatrendezésről. Nem fizetnek sokat. Chris reméli. eladásról egyaránt ugyanis csak ketten vannak a boltban. A boltja nagyon előkelő környéken van. akármit nem fogad el. koromfekete haj. akit valaha láttam. Chris hogy van ezzel. én is valami jobb után nézek. és Chris barátját sem tudtuk felderíteni. és mogorva. ahelyett. Chris-szel a kínai negyedben és a Golden Gate Parkban buszoztunk egész nap. hogy csökkenne. Bár soha ne is hallottam volna róluk! Bár ne bélyegeznék a leveleket! Akkor írhatnék anyunak meg apunak meg a tesóimnak. fotómodellnek vagy filmszínésznőnek. ahol mindent megtanulhat. Annyi minden van. hogy nem jöttem rá időben. Első osztályú boltban kell lenni. Még valami zöld penészgomba is nődögél a mosdóban. Nem tudom. Hát megkaptam! Legközelebb nem leszek ilyen lökött. November 1. Mindennap keres. Soha. Október 29. kb. de szerencsére úgysem leszünk itt sokáig.Itt minden nedvesnek és nyirkosnak tűnik. Egy lepusztult kis fehérneműboltban vállaltam munkát. Nagy kár. amire szükségünk lehet a saját vállalkozásunknál. a tulajdonosnő. a családunkat is meghívhatnánk. Olyai jellemtelen. hogy alig tudom bevonszolni magam az ágyba. soha többé. aki kalandra vágyott. Minden nappal nő a honvágyam. mert ez gyökere mindennek: ennek az egész rohadt helyzetnek. Hát nem lenne csodálatos? Ha már nagyon jól megy. 180 cm-es termet. hosszú műszempillák. hogy nem. és ájultan zuhanok az ágyba. ha nem félnék ennyire Richie-től. ezt mégsem mondhattam el Chris-nek. Nem merek vele erről beszélni. fogalmam sincs. mint a tegnapi. Kétségkívül a legszebb nő. ostoba kölyök voltam. Október 31. Mindennap úgy elfáradok. Persze. Nem értem. De nem lesz semmiféle legközelebb. A mai vadászat sem volt szerencsésebb. Chris-nek még mindig nincs munkája. de muszáj volt kitörnöm ebből a kuporgatásból. meg a Nagyinak. és az árai is csillagászatiak. Tudom. November 5. amit el szeretnék mondani. de úgy döntöttünk. Munka után el is mentem és vettem egy pár szandált. Biztos. bűnpártoló. bosszúálló alak. Chris valami rendes állást fog keresni. amit eddig csináltunk és még csinálni is fogunk. Legalábbis igen remélem. de legalább elég lesz a napi legszükségesebb dolgokra. nyamvadt embereket kiszolgálni ennyire fárasztó lehet. amit valaha láttam. hogy egy hülye. hogy egész nap állni. ő meg Sheila. A hídon is átmentünk. hogy egy év múlva megnyithatjuk a saját butikunkat. mert taknyos. November 8. de inkább otthon lennék. Hazamennék. . a Nagypapának és talán Rogernek is.

Büszke vagyok. üde emberre volt szüksége. Mr. mégis zacskóban hozza az ebédjét mindennap és megosztja velem. Mario Mellani ékszerész. Sheila adott egy csomó címet és nyugodtan hivatkozhatom rá. Egy fiatal. Na. Már első látásra megismerem ezt a típust. Csodálatos nap volt. és tele van öreg fákkal. Végig ez ment. Először aggódtunk. ami szinte vidékies. mintha örökre búcsúzna el tőlük. Nincsenek errefelé fiatalok. November 19. Egy dombos részen laknak.November 10. Mellani olyan. Mellanitól – meghívott minket egy szombat esti bulira. Sheila egy jól tartósított 30-as lehet. November 13. de nem bánom. a 17 éves nagyfiú túrázni indult és megölelte. Az összes gyerek. Mellani pedig az apám lehetne. Végtelen sok kereskedő is akad. akiket az áron kívül más is érdekel. 1óra alatt kaptam állást. ahol próbálkoztam. A hall tele van gazdag és kövér öregurakkal és a kecses szőrmebundákba burkolt öreg feleségeikkel. Mr. Chris örömujjongások közepette tért haza a munkából. megcsókolta az apját és az egész családot induláskor. akik Sausalitoban élnek. és lassanként azzá is válik. mert mindnyájan 9-ig dolgozunk. mit szólsz hozzám? A második boltban. hogy engem választott. aki mindig vidám. Ha nem lennék ilyen válogatós. (?) Chris-szel mindketten szerencsések vagyunk. Nem működik kifogástalanul. hogy megismertessen a családjával. Mellani egy nagydarab. aztán nálam próbálkoznak. amint elhagyják a portát. de megnyugtatott minket. Elég későn fog kezdődni. Még ilyen ragaszkodó bandát nem láttam. November 16.30-kor kezdeni egy bulit. Mario. hogy mit fogunk felvenni Sheilához. árva vagyok. Azt mondja. November 20. Van benne némi igazság. de sokkal magányosabbnak éreztem magam utána. Igazán rendes tőle. mert a busz utolsó megállójánál van. Meghívott vasárnapra. valami kényelmes cuccban menjünk. Fejenként egy bőröndöt hoztunk. de felvidítja ezt a helyet. mintha az apám lenne. Mr.: Kirúgtunk a hámból és vettünk egy használt TV-t 15 dollárért. rengeteg partim lehetne. Tetszik az új munkám. mint a filmbeli olaszok. Felmondtam. . Nagyon jó volt Mr. Mellaninál. Mrs. kövér ember. Felviszik az asszonyaikat a lakásukra. November 11. mert nem semmi 10. kirakatrendezőnek és segédnek. Ui. Chris és én meg vagyunk hívva vasárnapra. így van két szabadnapunk együtt. Holnap megyünk hozzájuk. Roberto nevű fia egyidős Timmel és egy másik kisfia mindössze 3 nappal fiatalabb Alexandránál. Sheila – nehogy elmaradjon Mr. Egy fantasztikus kis boltban dolgozik. Mellani és a gyerekek olyanok. mindig a szüleik nyakán lógnak. még a nagyok is. 8 gyereke van és felesége. Azt hiszi. Jó lesz újra gyerekeket látni. hogy nem kell kiöltözni. Istenien főz. mert mindkét üzlet zárva tart vasárnap és hétfőn. Keresek valami érdekesebb munkát. drágakövekkel dolgozik. Napló. egy méregdrága szálloda földszintjén. így nem hízik el túlságosan.

hogy csak egy nagyon-nagyon régi filmben láttam a TV-ben és elég rossz szerepe volt: egy őrült nőt játszott. mindketten Sheila lakását használtuk lábadozónak. Boldog szombat! Ma lesz a nagy parti. Nem tudom.. lehet. Nem győztem csodálkozni. menjek-e vagy maradjak vagy. Aztán megfordultam. drapp szőrmével borított fotel állt. akiket Sheila személyesen ismer. aztán beindítjuk a saját üzletünket. Holnap lesz Sheila bulija. amit jelenleg nehéz beszerezni. A lakásba bemenni olyan volt. végtelenül öregek. A lift két falán arany tapéta volt. Biztos nem néznének egészen felnőttnek. mint nálunk.. áldását adja rá Sheila és segít. Kora délután volt. A kilátás is mesebeli. Legalábbis puszival köszöntik. A férfiak római istenek szobrai lesülve. ahol élénk színű párnák vettek körül egy régi. szétverni. November 22. Vajon nagyon naivnak fognak gondolni. költeni. meddig tartott. mint egy film. nem befolyásoltunk fiatalokat. Mario érettségi után úgyis az üzletben fog dolgozni. holott majd’ elájultunk a gyönyörtől. Ezúttal legalább felnőttek voltunk.bejött Mr. hogy örültem és féltem is egyszerre. de olyan vén. sírjak-e vagy nevessek. Aztán csöngettek és a világ legszebb emberei. Talán Mr. és nem tudom. kik lesznek ott. Az ajtónállók itt sokkal jobban néznek ki. ahogy körülnéz. és ezzel kész is voltam. Remélem. mintha egy lakberendezési magazinba csöppentünk volna. ízekre szaggatni magamat. A fények.. Újra megtörtént. néha nagyon zsúfolt a villamos és nem szeretnék a peronon lógni. hogy ő is megérezte. a nők olyan gyönyörűek. ha kólát iszom és nem pezsgőt? Talán észre sem veszik. vagy mit. nagy. fogom szedni . magunk között csináltuk a dolgot. olyan erős volt az illata. pedig öregek. láttam. Aztán rájöttem. Ez az én világom.. A tűzhely előtt egy hatalmas. Fantasztikus utazás volt. a másik kettőn fekete lambéria.. kezdtek bevonulni. hogy mi is történt valójában. Szerintem ki sem tehetik a lábukat otthonról 50 kiló festék nélkül. Még egy valami: ha újból beszállunk a ringbe. Chris és én. jobban. November 21. és tudtam. a zene és a hangok és San Francisco mind részem volt és én hozzájuk tartoztam. nem is tudom. Chris mindig a boltba járó filmsztárokról. próbáltunk közömbösnek mutatkozni. Lifttel mentünk fel.. olyan volt. Remélem. hogy hazamenjünk a saját négy omladozó falunk közé. Ez már szinte sok volt a jóból. mert összemocskolódik a hajam. mit csináljak. pedig nem szeretnénk.. Sheila lakása gyönyörű. tükrös kávézóasztalt. színészekről beszél. Mellani is ad egy-két dolgot. Mellani boltjába és vett egy gyűrűt. Sheila arcon puszilt minket és bevezetett egy szobába. ők. hogy hash-t szívtunk-e.. Kicsit aggódom. Az egész este csodálatos volt. Nem tudtam. November 23. Két fal is üvegből volt. ha elrohanok munkába.. Chris a szoba másik végén volt. Aztán megéreztem a szagát. hogy mi fiatalok vagyunk és kicsattanunk az egészségtől. Úgyhogy nincs miért szégyenkeznünk. hogy 18 évesek vagyunk.. mire összeszedtük magunkat annyira. Kíváncsi vagyok.úgyhogy nem is tudnánk. Majdnem félbehagytam egy mondatot. nem kell megint végigcsinálnom azt a „most vagyok-e vagy nem” időszakot. rá lehetett látni a kivilágított városra. A mi kis lyukunk után ez maga a mennyország. de itt mindenki azt hiszi. mint valaha. Úgy hat hónapot maradunk ebben a lakásban. Nagyon kívántam. Jobb. ez kell nekem.. és az egyik férfi adott egy marihuánás cigit. Nagyon jóképűek. hogy nem is lesz rám szükség. Tök jó lehet személyesen ismerni hírességeket! . Őrjöngeni akartam. és drágámnak szólítják egymást. Mintha összesűrűsödött volna a levegő.

. Napi 10 órát töltöttünk üzletkereséssel. és már tényleg csak az hiányzik. amiért homokos. Rod. Mindkettőnknek tele van a hócipője. ha nem tudta fékezni magát. hogy mégis .. mintha vissza kellene jönnünk ebbe a lyukba. Mellanitól. és a kapott kielégítésből fedezni tudja saját és barátai hobbijait. Úgy döntöttünk. mielőtt eljöttünk. én is ugyanúgy élnék. nem csoda. Tegnap volt a rohadt. Azt hiszem. Kicsit féltünk. a nagyszobát és az apró ebédlőt fogjuk boltnak és műhelynek használni. amit használt. Ma megtaláltuk. kipróbáltatta velünk a heroint. azért klassz lehet így pénzhez jutni. észrevettem. hogy Sheila valaha . Van egy hatalmas ablakunk. hogy kiderüljön. pedig csinálok egy-két eredeti munkát.. amit hallottunk. azt hiszem. Én is tudnék egy-két eredeti dolgot csinálni. de meggyőztek minket. (?) Sheila-nál majdnem minden este vannak összejövetelek.. ami a kereskedelmi negyed. úgyhogy talán be tudjuk indítani a saját üzletünket valami nem túl jó helyen. Berkeley közelében nyitunk egy boltot.. December 5. Még nem találtam meg az igazit. nyomorult. és mindig meg vagyunk hívva. Sajnálom itt hagyni Mr. Újra beszélgettünk Chris-szel. Csak később jöttem rá.a tablettát.. mint ő. amit eddig próbáltam. én. Még mindig december 3. hogy Sheila és a seggnyalója rágyújtottak egy Gyorsítóra. hogy nagyon kíváncsi voltam. de mindig jól érzem magam nála. Az igazság az. December 6. amit a drogért kell fizetni. de nem jártunk szerencsével. Az ár. és Sheila és az éppen aktuális barátja. Gyengédnek és álmosnak éreztem magamat és puhának. Mellanit. Ha a bútort átfestjük és . Öregem. míg nekikészülődtek. nem szolgált rá. Chris megtudta. hogy itt hagyjuk ezt a bolondokházát.. Elhatároztuk. a földi dolgok eltűntek a világűrben. Holnap beköltözünk és elkezdünk festeni. A heroin jobb bárminél. Itt nem maradunk. csak jobban.. mikor minket éppen ráállítottak erre a nagyszerű kis lassú szerre. mondhatom! Mikor visszaérkeztünk a földre. Bár Richie-t szemét állatnak tartottam. Szép kis stratégiát dolgoztak ki hozzá ezek az undorító szarevők. Mármint az új otthonunkat. de erre gondolni sem akarok. kurva Sheilát. hagyok itt is egy „köszönöm. Azt hiszem. és alig győztem kivárni. és brutálisan bántak velünk. szar és elbaszott életem legiszonyúbb éjszakája. A konyhában és a hálóban fogunk lakni. hogy ezek az állat kurafiak felváltva megerőszakoltak minket. amiből kitűnő kirakat lesz. Emlékszem. Chris fog beszerezni és eladni. csak hülyeség. Chris pedig megszerezte egy-két nagykereskedő nevét. Nagyon rendes és jó volt hozzám. hogy az a sok rémtörténet. túlontúl magas. Igazán jó kis üzletünk lesz. Többnyire ott lábadozunk. szadista. Chris-szel hazavonszoltuk magunkat a lakásunkra és sokáig beszélgettünk. Ott mindenki visel ékszereket. A valóság fölött lebegtem. Ezentúl jobban fogunk vigyázni egymásra. hogy nem értettem. miért akarták felspannolni magukat. szeretlek” cédulát. Utálom a bizonytalanságot. Mikor még valamennyire magamnál voltam.. kínoztak minket. de egyikünk sem akarja még egyszer látni azt a hülye. ami sokkal jobb. Csak négyen voltunk. Azzal a szarral. a tegnapi fizetést beleszámolva. felesége volt.. Elegünk van.. Sokat tanultam Mr. December 3. Van 700 dollárunk. Egy apró kis földszinti lakás a Berkeley közelében.

csak arról. mint a másnaposságról vagy a szeretkezésről. Könnyek csurogtak végig az arcomon. ami olcsó. de egyikünk sem adja be még egyszer a derekát. kipróbáljuk. aki gyakran jár hozzánk. Levágtuk a székek lábát. hogy inkább hazajönne velem. Emlékszem. December 12. Egyszerűen fenomenális. A botrány Richie körül már biztosan tisztázódott. December 9. a hatodik menthetetlenül eltörött. Most már . pedig fehérre. hogy mennyire szeretnénk egy kis szert. Csütörtök van és eldugul időnként a WC. Lehet. hogy ingyen tévézhessenek.áthúzzuk. nem is lesz olyan szörnyű. Úgy látszik. hova nem. felajánlotta a sztereóját 25 dollárért. Már megállt az ablak előtt egy-két kölyök. hogy áruljunk hideg üdítőket. Ki kell pofozni piros bársonnyal. Félévkor visszamehetnék a suliba. Micsoda meglepetés lesz holnap a többieknek! Örülök. rózsaszínre és a piros meg a lila minden árnyalatára. ha minden jól megy. mert így nincs időm gondolkodni. December 15. úgyhogy bugyirózsaszínre festettük a padlót. Ezt a dalt rólam és sok ezer másik lányról írták. akár még előtte is. így egy lábnyira vannak a földtől. El voltunk ragadtatva. Aztán jönnek az „őrültek”. hogy tök jó és megkérdezni. Ez is olyasféleképpen hat rám. Arról soha nem beszélnek. December 17. Nagyon jól néz ki. meg arany festékkel. például bevonjuk az asztallapot filccel. de egyelőre inkább nem beszélek erről. éjszakázunk is. December 13. akik menekülni akartak. A legtöbb kölyöknek sok pénze van. hova jut. amint lefekszem. Chris eltalálta. hogy kimerülten elalszom. Elég unalmas kezd lenni Chris-nek és nekem is. Holnap vissza kell mennie. Az egyik srác. amit berendezhetünk magunknak kedvesen. vásárolni. Napi 20 órát dolgoztunk. hogy mit várnak az élettől vagy a családjuktól. addigra elég biztosan állnánk anyagilag. míg élt. meg meleg víz sincs mindig. különösen a Karácsonyról nem. mi történik. Olyan társalgófélét alakítottunk ki öt székből. a falakat. de a boltunk igazán szép. Végül is elég nagy a szobánk és csak a felére van szükség a munkához. de egyáltalán nem számít. Túl elfoglalt voltam ahhoz. mielőtt ráeszméltem volna. Az egyik gyerek javasolta. Chris megtarthatja az üzletet. Az előző lakásra egy fillért sem költöttünk. Leopárdminta helyett fehér műszőrmét használtunk. Talán hazamegyek Karácsony után. Egy csomó ötletünk van. Megállnak itt a kölykök tévézni. otthonosan. Ma reggel Chris korán elment vásárolni. Holnap nyitunk. Jó. Takarítottam. Pár hét múlva lesz is rá pénzünk. December 10. mert ma már 20 dollárt kerestünk. hogy lesz megint otthonunk. Nem tudunk szőnyeget venni. ha lesz elég pénzünk. megjegyezni. és ami a miénk. vásárolnak is annyit. Arra is gondoltam. az apai nagyapám is mindig a fájdalmairól beszélt. Mindketten röhögünk. Jó ötlet. Chris ma egész nap a nagykereskedéseket járta. Még nem nyúltunk a lakrészhez. kellene egy sztereó olcsón. hogy lesz jövőre. hogy. ha kell. A srácok semmi másról nem hajlandóak beszélni. TV-díjjal együtt 50 centért. amikor a rádión leadták az „Elmegy otthonról”-t. Ő összebütyköl magának egy újat. másodkézből. hogy írjak. hogy mikor nyitunk. Este megcsináljuk. és a székeket meg a fal egy részét leopárdmintás anyaggal fedjük le. mit vegyen. hogy kinél lehet beszerezni.

Még magamat is áltattam. hónapokkal. Van torta. de Neked megmondhatom. Annyira örült nekem. amik nagyon nagy hatással voltak a családjainkra. vagy értem küldi aput. hogy egyedül lehessünk. Azért megnézem a biztonság kedvéért. Mark. azért mentünk el. elpazarolom az életem. apu. A gép késett. Ez az első alkalom hetek óta. a san franciscoi életünk és kalandjaink elbeszélését mellőztük. hogy ellene fordul a lány az anyjának. ilyen hazajövetele még senkinek nem volt a világon. Anyu nagyon örül. hogy küld pénzt. már jó ideje csak gatyában meg munkaruhában voltam. olyan közel hozta egymáshoz a szüleit. hogy mindketten szabadok vagyunk. drogos álomképnek tűnik az egész. Az összes narkós félállásban csöves is. az egyik gyakori vendégünk színes polaroid felvételeket készített a boltról. izgalmasnak hangzik. új szeretetet. hogy lássanak. aminek nagyon örülök. Ha egyáltalán eljutok odáig. hogy egy új világot teremtsen. de anyu. Úgy érzem magam. A tegnap esti hazaérkezés olyan volt. December 24. pite. ha egyedül vagyok. az iskolámba. századokkal ezelőtt? Mi barmok! December 23. hogy hamarosan arról lesz szó. a fiú az apjának. Vissza akarok menni a családomhoz. vajon lesz-e mindent átfogó forradalom ebben az országban? Amikor beszélnek róla. pedig az már nem is komoly. Annyira nem értek semmit. de sem Richie. sokat tanulhatnék tőle és fogok is. érdekesnek. akik hazamehetnek karácsonyra. értelmesnek. Mindnyájan szégyenérzet nélkül sírtak. Ez a Karácsony csodálatosabb lesz minden eddiginél. Soha többé nem megyek el. kedves Naplóm. Nem akarom tétlenül hallgatni azokat. Felajánlotta. Nagyi nagyszerű szakács. hogy a vállalkozásunk Chris-szel sikeres volt. mire egyetemista leszek. újra egyesült a család könnyzápor közepette. Már felállítottuk a fát és rendbetettük a házat. akik akkor írnak és telefonálnak. December 22. Nagyi és Nagyapó is átrepülnek holnap. és letört vagyok. Mindenki azt fogja hinni. Azt hiszem. hogy van nálunk elég. de mondtam. bár ezt egyikünk sem említette. Egy hosszú buszutazás után ettünk egy drága és többfogásos francia vacsorát. amit ők meg ne tettek volna. Jó volt megint kiöltözni. Később Örülök. mindent utálok. egyedül érzem magam. . Nem tudom elhinni. Persze. Lerombolni mindent és elölről kezdeni. December 18. aprósütemény és cukorka. hogy nem jutottunk el Haight–Ashbury-ra. mint a tékozló fiú. sem Ted száma nincs nyilvántartva. hogy egyáltalán nem vagyok meghatva. hogy alig értettem a könnyein keresztül. Csodálatos illatok terjengenék az egész házban. és a Karácsonyt is itt töltik. akár a gyerekek. Chris szülei is kijöttek elé. Talán le tudnak fárasztani ehhez az eszmerendszerhez. Úgyhogy valószínűleg eltűntek. Chris távolléte jót tett.tényleg kíváncsi vagyok. amennyire már évek óta nem voltak. Viszont. akit visszafogad a közösség. a kettő együtt jár. a kölykökkel meg a másnaposságukkal már tele volt a hócipőnk. Ma bezártunk és elmentünk. és az első esti géppel otthon leszünk. létrehozni egy új országot. Miért nem tettük meg ezt hetekkel. Tim és Alexandra mind kijöttek elém. úgy érzem. Nekem miért nem lehet? Semmi olyat nem tettem. amikor akarnak. önzetlenséget és békét. A karácsonyi ajándékok és reklámok látványától mindketten magányosnak éreztük magunkat. mintha a mennyországba jutottam volna. hogy a suliba be vannak-e íratva. Felhívtam anyut. Ma délután felhívtam a központot.

Szörnyen éreztem magam tőle. Jó ötlet. Bár kitéphetném az életemből. mikor a felnőttek gyerekként kezelik őket. Chris-szel mindig a dolgok sötét oldalát néztük. Tartozom valahová. Parancsolnak nekik. Egyébként is gyerekszerelem volt az egész. Még mindig karácsonyi hangulat van. igaziból. hogy megszabadulhatok a régitől. és narancsos rolád is lesz. mint egy önálló személyiséget. Bár lenne mód. Ma este csodálatos. megbánni. különleges szakasza az évnek. mind nagyon kedvesek hozzá. Jó itthon lenni! Igaza volt anyának. Nagyon remélem. már nem tartozom a gyerekek közé. és találtam egyet Roger szüleitől. igazán jól érzi magát. Lehet. Az a csodálatos. hogy valóban. egy különálló dolgot. legsötétebb zugába fogom zavarni az agytekervényeimnek. egy egyént. Megígérte. Nehéz. mint a naptárból a lapokat! Legalább az elmúlt hat hónapot! Hogyan történhetett ez meg velem? Velem. keserű. rázós időszakuk. Nagyi brokkolit csinál csirkével. hívők. Felnőttnek érzem magam. mint az állatoknak és elvárják az érett. Olyan jó lenne. elrámolni stb. tele élettel és ígérettel. ezért a legeldugottabb. magabiztos. felszabadulni. most az egyszer tényleg! December 26. és együtt bontsuk ki az ajándékainkat. és Chris is átjön. Felnőtt vagyok. Szeretem. ha rokonok lennénk. örvendezők és győzedelmesek!”. indulás! . Az anyja. Valaki vagyok. hogy segíthetek. Karácsony másnapja általában csalódás.Felhívtam Chris-t. amikor a jó dolgok újjászületnek. Karácsony van. újév köszönt rám. szeretem. Anyu és apu szilveszteri bulit terveznek apu munkatársainak. De elég ebből a dumából és irkafirkából. mintha sosem mentem volna el. De előbb egyedül akartam lenni ezen a szent napon. de elvárják a felnőttes viselkedést. hogy felébredjen a családom. mert most tényleg győzedelmes vagyok. és én állandóan fel vagyok dobva. teljesen és örökre kitöröljem az emlékezetemből a rémálmaimat! De mivel nincs. se akaratom. szeretem. Végtelenül hálás vagyok. aki velük lakik. Na. hogy tovább folytassam. bizonytalankodással teli időszak ez. Ezer dolgot kell még megcsinálni a buli előtt. hogy boldogan énekelhessem a többiekkel: „Jertek mind. de idén szívesen segítettem anyunak és Nagyinak takarítani. Fontos vagyok. De erre már nincs remény. December 27. segíteni anyunak és Nagyinak. akinek ilyen jó és megbízható. Szinte hihetetlen. Ennek most már vége! December 25. ahol talán eltemetődnek. megfontolt reakciót. December 31. az apja és a nyomorék Doris nénje. Várom. Elfogadtak. elvesznek. December 29. szerető családja van? De az újév más lesz. le kell mennem. December 28. Nagyon jó. Átnéztem a karácsonyi üdvözlőlapokat. A kamaszoknak van egy nagyon bizonytalan. December 30. nem kellene ezen rágódnom. hogy a nagyján már túl vagyok. Olyan. ésszerű. gondolkodni akartam a múlton. mert nem lenne se erőm. Még mindig szünet van.

Chris és én mindketten tudunk egy buliról. A bíróság kirendelt négy állandó macskaőrt. Január 6. könyörgött. de nem kockáztathatom meg. Remélem. Anyu nagyon örült. Mint mondta. akik gyémántberakásos nyakörvben mászkálhattak a házban és az utcán. leáll. Minden emberrel. de együtt ebédeltünk. A szülők közül egy-kettő a gyerekeik melléfogásairól beszélt. Joe Driggs odajött hozzám és megkérdezte. A tegnap esti buli igazán jó volt. hogy Chris hadd legyen velem akkor. Holnap elkezdődik a suli. megígérte. Megkértem anyut. Január 7. aztán elfogyasztottuk az éjféli vacsorát. Igazán rendes családom van. hogy a hír nem jut el George fülébe. Miután a vendégek elmentek. Azt hiszem. Olyan. . pizsamát húztunk és elmosogattunk meg rendbetettük a házat. mintha éveket töltöttem volna távol. hogy megbíztam benne. Január 5. Remélem George is. Képzelheted! Éjfélkor mindenki papírcsákót nyomott a fejére és csengettyűzött. Jó érzés volt. De most meg fogom becsülni. de ez volt a legjobb az egészben. Nagyon rossz állapotban volt.Január 1. hogy az állatokat ne korlátozzák olyan módon. Néhány férfi botrányos jogi eseteket mesélt. és Chris szüleit is megkérik. hogy fontos kapcsolatot teremteni az emberekkel. ami most hétvégén lesz. Végrendeletében kikötötte a hölgy. Chris fölöttem jár. Mindig azt hittem. Január 11. ez azon dolgok egyike. Nem is fontos. hogy az elkövetkezendő hétvégékre csinálnak apuval valami programot. ha ők nem máshol mulatnak? Azt hiszem. de rájöttem. hogy csak jól adták elő. Joe először nem is akarta elhinni. Vajon Chris a saját családjával lett volna szívesebben. a vendégek is olyan jól érezték magukat. Biztos. mint mi. hogy nem akarok elmenni. nem terjed el a hír és elfelejtődik. Tim és én mind segítettünk. de nem biztos. a történet mesélői túloztak. páratlanul boldogan és nyugodtan. hogy végre kapcsolatot tudtunk teremteni. Meg fogok tanulni Hablar Español. hogy tiszta vagyok. Micsoda mellbevágó élmény! Szinte elfelejtettem azt az időt. Nem gondoltam volna. Nagyapó könyékig habosan mosogatott és teli torokból énekelt. hogy hülyeség idegen nyelvekkel foglalkozni. apu. ami természetes ösztöneiknek ellentmond. hogy adjak neki valamit. Remélem. mert ennyire nem lehet röhejes valami. akik a nap és az éj minden szakában vigyáztak rájuk. hogy árulok-e. az biztos. Nehéz visszaszokni. és őszintén megmondtam anyunak (legalábbis részben őszintén). kommunikáltunk is. a mosogatógép nagyon lassú. amiket soha nem fogok megtudni. nemcsak beszéltünk. nemcsak egy hónapot. aminél Nagyi. Január 4. Chris. Ma nem volt szó a fűről. hogy elcsábítsanak oda. Apu. Egy idős multimilliomos nő az utolsó centig mindenét két elhízott macskára hagyta. mint egy igazi spanyol. hogy apu munkatársai ilyen érdekesek és szórakoztatóak lesznek. hogy a suliban egy-két kölyök „erőszakoskodik” és szükségünk lenne egy kis családi támogatásra. pedig büszkén dicsekedett velem. Január 8. Négyig nem kerültünk ágyba. Remélem. ha sok a tennivaló. Lehet. pedig ide-oda szökdelve és az ujjait nyalogatva hozta be a tányérokat.

Miután rájöttünk. mit tegyek. Örülök. Az a fajta. hogy Lane féltékeny. Minden új alkalom jobb. de anyu érezte. A francba! A francba! Megtörtént újra. hogy megsérteném őket. Azt akarta. Nem tudtam. hogy sikítsak-e örömömben. halálra rémültem mindentől. Kékre-zöldre szorongatta a karomat. Csak a színtelen. apu mindentől meg tud szabadulni. nincs élet drog nélkül. Január 21.A családdal és Chris-szel a hegyekben töltöttük a hétvégét. mert anya megígérte. puszta vegetáció. hogy milyen helyes lányok és. Ó. de gyönyörű volt. hogy segít varrni egy műszálas. hogy szerzek neki valamit ma estére. . egy nagy barom. szeretném. és Chris is így érez. És ha egyszer elkezded. George-dzsal elmentem a suli-buliba. Apu azt mondta. hogy milyen jó lenne. és megígértette velem. ha igazán akarja. mert kikosaraztam. Apu kölcsönkapott egy kis bungalót valamelyik munkatársától. Egész úton hazafelé azt kellett hallgatnom. és nem bírja. Január 13. Hála az égnek a zene jó hangos volt. Chris azt tanácsolta. mi folyik. hogy törődik velem. Apunak sok dolga lesz a hétvégén. Összefutottam Lane-nel ebédszünetben és azt akarta. Bűzlik. akiből tizenkettő egy tucat. hogy a fű és a sav nem okoz függőséget. Drága. óta használom őket. hogy ne menjek suliba. megpróbálja máskor is kölcsönkérni a kunyhót. és azt mondtam. Nem tudom. úgyhogy leintettem az Elm sarkán. de legalább nem kockázatos. Rosszul vagyok a félelemtől. és amikor le próbáltam szokni. Fogalmam sincs. Ez mindig így van. közben. pedig áltattam magam. hogy Joe-tól szerezzek. Július 10. vagy emlékeztet rájuk. aki azt hiszi. és azt mondta. ebbe tényleg belebetegszem. hogy hogyan lehet vizet fakasztani a csapból és befűteni a kályhát. ami hasonlít. tudtam. Vajon Lane mennyit tud rólam és Richie-ről? Január 17. minden rendben volt. hogy csak kipróbálja. beteg vagyok. aki mindig olyan hajthatatlan volt ezen a téren! Örülök. Örülök! A tegnap este minden eddiginél jobb volt. gyanútlan anyám! Lane kétszer is telefonált tegnap este. Január 14. ha Chris-en kívül lennének más barátaim is. Ő. vagy elsüllyedjek-e inkább? Mindenki. Havazott az éjjel. ha tudná! Január 24. semmiképpen sem zavarhat. egy tájékozatlan idióta. és nem tudtunk sokat beszélni. mert a régi lebukott. hogy bármikor el tudom felejteni az egészet. de nem akarok velük szóba állni többé. hogy szabaduljak meg tőlük anélkül. bőr-hatású kosztümöt. A suliból hazafele jövet Gloria és Babs velem jöttek egy darabig. George meghívott péntek estére. Anyu épp akkor hajtott arra. Január 15. igazából csak egyik utazástól a másikig él. Bár békén hagynának! Január 20. aki azt mondja. hogy új kapcsolatot szerezzek neki. de legalább lesz mit csinálnunk. Mikor tegnap este felhívott. Furcsa. hogy valami nincs rendben. Szerintem abszolút ideális hétvégi ház. ha meg tudnék bízni benne. de Joe és Lane mindent elrontottak. Szuper volt. hogy megint elkezdtem. George tudni akarta. úgyhogy segíteni kellett az autót kiásni. Minden hülye. úgyhogy nem megyünk sehová. egész idő alatt nem szálltak le rólam.

túl buzgón árult a kicsiknek. Az élet most tényleg hihetetlen! Az idő végtelen. hogy ott vagyunk??? Február 24. (?) . Nem tudom. rendőrségi megfigyelés alatt van. mint ilyenkor minden tiszta srác. de a legkevésbé sem érdekelt. de én örülök. Lane-t elkapták tegnap este. Van egy kapcsolata. hogy megint jól érzem magam. Örülök. hogy akkor érkeztek. Ma beszéltem Lane-nel. Ki akar lefele menni. hogy Chris-szel maradok. Elboldogulunk. Február 18. Kedves Napló! Házkutatás volt tegnap este Chris-éknél. Nem aggódom Lane-ért. megint elkezdem szedni a tablettát. mint ha egyfolytában izgulnék. A drága. hogy valami történhetett a kicsi lányával. Sokkal egyszerűbb. Szeretné. mert Lane-re most nem számíthatunk. hogy mit jelent ennek éppen az ellenkezője. hogy nem voltam ott. talán csak egy kis körmöst kap. mit is tegyen. amiről beszélni sem akar. Úgy tűnt. Meg akarnak óvni a csúnya. Olyan csodálatosan gyönyörű volt. és megesküdtünk a szüleinknek. Chris-szel megjátszottak az ártatlant a fakabátnak. Azt hiszem. Ez a legnevetségesebb dolog. mert eléggé maga alatt van. Chris-nek lelkiismeret-furdalása van. Imádom! Ui. Mikor odaértem és megéreztem azt a szagot. ki mártotta be. hogy jót hozzon.hogy valami szörnyű történhetett. azt hiszem. ami valaha történt: Anyu aggódik. amekkorákat csak tudtam. rossz bácsitól. Maga alatt? Csak egy drogos tudhatja. Aztán felhívtam anyut. hogy hétköznap este későig kimaradjak. a világ hozzánk tartozik. hogy megint elkezdtük. ha fölfele is lehet? Nem? Február 6. úgyhogy nem fogják bántani. valami. Alig tizenhat éves. Február 23. ártatlan és naiv szüleim nem engedik. Mondtam. Szegény George úgy fog járni. Chris-szel nagyon találékonyak vagyunk. mintha nem is érteném. Röhej! Február 13. Szereti. A világhoz tartozunk. Úgy tettem. bármit meg tud szerezni. miről beszél. hogy ilyet feltételezett. amikor még józanok voltunk. hogy ez az első alkalom és nem történt semmi. mégis minden száguld. ha telefonon keresnek meg ilyesmi. mintha nem tudná eldönteni. Még jó. mint a kábítószerhez! Ez is csak a világ becsavarodottságát bizonyítja.: Anyu nagyon örül. hogy el sem tudom mondani. A fogamzásgátlóhoz nehezebb hozzájutni. Honnan tudhatták. Értem jött kocsival ma reggel. Egyszerűen röhej ez az egész! Megint előadtam az ártatlant. Január 26. Január 30. A végén még neki volt lelkiismeret-furdalása. ha elmennék Langley doktorhoz felülvizsgálatra. ami feldob. Már sofőrként sincs szükségem rá. akkora szemeket meresztettem. amikor a szülei és a nagynénje nem voltak otthon. Nincs utánpótlásunk. egyszerűen leültem a szobájában és sírtunk és elszívtunk egy-egy cigit.

Lehet. hogy be tudjam fejezni a térképemet. de itt Oregonban pokolian szar: nedves minden. pedig elküldenek valami agytágítóhoz. Egy randa. hogy bejönne-e a vicc. Kibaszott arcüreggyulladásom van. hogy ne kerüljek bíróság elé. és rohadtul érzem magam. Azt hiszem. Ma voltam az agytágítónál. Csak az a 20 dollárom van. Anyu azzal búcsúzott. aki még lefogyni is képtelen. Denverben havazott.Próbaidőn vagyunk. hogy pislog a szemüvege fölött. hogy szinte hozzám nőttek. mert az én nyakamon is szorul a hurok. hogy én jelentettem fel. drog semmi. otthagytam mindent és idejöttem stoppal. muszáj egy adag anyagot szereznem valahonnan. anyu velem küldte Timet. Legalább nem gondolhatja. ha már mindenki lefeküdt. Ezt nem tudtam. akikkel itt ismerkedtem meg. (?) . megnézzük mi újság Coos Bay-ben. Szokatlanul nyugodt és csendes itt minden. Megérdemelné. hogy rajtakapták. mert megjött a menstruációm. Egy kis diéta és fogyasztótabletta jót tenne neki. mert korán van. Ahelyett. Nem is olyan rossz! Később Vacsora után. Ma este. Ez volt a harmadik alkalom. Elég drogunk van. nem tudhatom biztosra. majdnem ajánlottam is. mintha hat éves lennék. Csak az a baj. A fenébe is. mikor a dolgozatlapokat osztotta. Azt hiszem. De jó lenne. ami valaha történt velem. (?) Együtt lakom más fiatalokkal. Mintha pont fél négykor akarnék elszállni. kitart két hétig vagy mindörökké. és nincs egy szál tamponom se. és várja a szaftosabb részleteket. Szerencsére. most először. Azt hiszem. nem is találkozhatunk. kövér pasas. hogy meg is teszem. Megérdemelnék. Talán azért. felszállok. Február 27. mikor elindultam volna színes ceruzákat venni. Március 5. hogy Lane-t elküldték egy elvonókúrára. ez volt a feltétel. ő a legrosszabb. Csak az a ruhám van. Iskola után sehova nem mehetek. miért kellett velem jönnie. úgyhogy elmegyünk Oregonba.. hogy „rögtön gyere haza!”. Március 1. Azt csiripelik a verebek. Majdnem megmondtam neki. Alig várom. Ez az! Megvan! Rá kellene szoktatnom őt is. amit apu nadrágjából vettem.. neki is legalább ennyire tetszett az ötlet. Jackie adott füvet angolon. Megőrülök! Nem bírom tovább! WC-re is alig mehetek egyedül. most elég szerencsés vagyok. (?) Denverben vagyok. Ez azért már sok! Pont az öcsém fog őrködni felettem. Március 2. Unják a banánt. anyu és apu. amiben eljöttem otthonról és olyan kurva piszkos vagyok. Március . Mikor valahol fent voltam. és az a lényeg. ha elküldhetném egy utazásra egy nyalókával. Anyu és apu úgy kezelnek.

Holnap megnézzük a többi nevezetességet. tök jó volt. Papírtörülközőt használok betét helyett. legalábbis ebben a városrészben. Mondtam. Iszonyúan magányosnak érzem magam. és úgy öltözöm. Tényleg. a pénzünk. fejletlen tizennyolc-tizenkilenc éves lány. de nem érdemes kimenni az esőbe. mi a fenét ebben az esőben. azt mondta. hogy jöjjek vissza pár nap múlva. Elvisz orvoshoz. ő és a barátja is most szakítottak az éjjel. mikor kiderült. hogy lakhatom vele. Képzeld. Értik az életet. egy kistermetű. Kibaszottul kellemetlen. én. hogy áthidaljuk a problémáinkat. De mivel a szüleim éppenséggel nem engednék. pedig megmondtam. hogy keressünk valami kevéskét vele. hogy maradjak pár napot. (?) Jó élni! Imádom Coos Bay-t és imádom a kábítószert. akikkel idejöttem Denverből. hogy nincs semmi dohányom. A füleim és az arcüregem (látod. a Digger Free Store-ban és a Psychedelic Shop-ban. megkeresem azt a zárdát vagy menhelyet vagy. és értenek engem. Még mindig ez az izé. Dorisnak van bőven füve. Az emberek. Kicsi. de nekem már nem számít. Megismerkedtem egy lánnyal. maradjak ott. bár még mindig vérzem. rendes ruhákat. akikkel találkozik. Meséltem neki a boltról Chris-szel. Nincs más választásom. hogy kapjak valamit a megfázásomra. talán a doki rendes lesz és ad valamit. segíteni fogok Dorisnak felragasztani őket. úgyhogy tésztát eszünk megint és száraz müzlit. Siethetne az a vén trotty. tudom a szakkifejezést.Tegnap éjjel egy bokor tövében aludtam a parkban. Doris is szeretne valami hasonlót. akikkel laktak. Elfogyott a füvünk. vitaminokat! Azt mondta. (?) Tegnap este Doris teljesen kivolt. na meg a . A doki belém nyomott valamit és adott vitaminokat. az lepte volna meg. csak nevetett és azt mondta. a mosdóból szereztem. ha lenne. mert a pár. Azt hittem. pedig mintha egy vasöv szorítaná. ahogy akarok. a mellkasomat. Használtunk is. Doris már itt van pár hónapja. Voltunk egy helyen. hogy csak tizennégy éves. pedig éppenséggel nem szándékozom leszokni. Istenem. El kellene menni valahová. Jó posztereket nézegetni a kirakatokban vagy a buszpályaudvar környékén lesni az érkezőket. betétet és még enni is adtak. Nagyon nem illik bele a képbe. ahogy akarok. lázas vagyok és olyan piszkos és büdös. gyönyörűek. nemet mondtam. Beszélgettünk arról. csendes és tiszta. mondta. Rendes ez a hapsi. mint a legtöbb gyerek. hogy nem fogadom el a szabályaikat. ma szitál az eső. hogy legyengült és alultáplált vagyok. hogy alig bírom elviselni... mintha törődne velem. senkit nem érdekel. és nem találom a bandát. azt mondta. Kedves volt. (?) Végre elállt ez a kurva eső.. Tényleg vacakul vagyok. egy ingyen konyhára. a felvágós szaralakokat. Csak el ne veszítsem valahol az utca közepén azokat a rohadt véres papírtörölközőket! Később Ez egy tök jó hely. aztán menjek valami ingyen szállásra. mindketten éhesek vagyunk. ismer mindent és mindenkit. Lezuhanyozhattam és kaptam tiszta. Úgy tett. Dorisnak hívják.. Igencsak meglepett. indulhatnánk már. Voltunk egy kávéházban. ha lenne pénzünk. szoktam nézni a TV-t. ahol plakátokat gyártanak. hogy mennyire utáljuk itt a turistákat. és a rohadt eső megint eleredt. meg hogy felhívhassák a szüleimet. Végül elmentem egy templomba és az őr vagy ki a fene volt az. Úgy beszélek. Azt akarták. hogy kábítózzam. Doris-szal végigsétáltunk Coos Bay-en. bárcsak belőhetnem magam! Szép ez a templom. Olyan boltjaik vannak!. úgyhogy elmegyek innen. mert csurom vizes vagyok. legalábbis régebben) mintha be lennének betonozva. amíg eláll az eső. Azt hiszem.

ott a két tizenéves bátyja baszogatta. holnap. mint tegnap. mi történik. vagy legalább telefonálnék. ott a helyünk! (?) Abszolút hányingerem van ettől az egésztől. Valami házi termék lehetett.koldusokat. Öregem. ha lenne pénzem. amíg lehet. kifakult függönyeinket. hogy miért nem tudja megcsinálni a gyakorlatokat. mintha hugyozna az ég. Nem tudom. Aztán egyik nap. Az út nagy részét egy hájas. mert időnként elvesztettem az eszméletemet. Szegény Dorisnak csak a mocsok jutott tízéves kora óta. milyen nap van. Egyébként. Ez elég ritka dolog lehet errefelé. hátha akkor megértenék. hogy fizikailag bántalmazta Dorist és nézte. nem tudom. Muszáj bevennem valamit! Sikítani akarok és fejjel a falnak rohanni. pia és fű. Teljesen összeomlottam tőle. mire az istenverte sarokra értem. és beteg vagyok. mikor mindig olyan jók voltak hozzám. hogy hívják fel a szüleimet. hogy legalább a testem melege életben tartson. egyedül vagyok. amikor az akkori mostohaapja rendszeresen megerőszakolta. amikor nagyon kikészítette az apja. Aztán egy nála idősebb lány rászoktatta a kábítószerre és a homoszexualitásra. Ez az élet gyönyörű. visszamennék oda. megmondta a tornatanárának. Ingyen volt sav. ahogy sír. Úristen. ezért nem fordultam még föl. Egyszerűen olyan. amilyen még életemben nem voltam. ahonnan jöttem.. még egy ilyen pofát. hülye kölyök azt sem tudta. nem mondhatta el az anyjának. El kell mennem. aki készségesen felvett minket és azzal szórakozott. (?) A felvonulás nagyon jó volt. melyik hét vagy melyik év. Mindkettőre komolyan szükségünk van. mert az apja azt mondta. Szegény. aki hajlandó vele megosztani az ágyát vagy a bokrát. Mikor megállt tankolni. az ópiumkámfor csodás. miért kellett ilyen szemét módon viselkednem. hogy összekolduljak egy kevés dohányt kajára meg drogra. Aludtam. még mielőtt teljesen beleőrülök. megmászni a mocskos. Hülye emberek! Szeretném lenyomni a torkukon az életet. De az sem volt jobb. Atyám! Ki kell jutnom ebből a mocsárból. mit csináljon. Addigra az anyja már négyszer férjhez ment és ki tudja hány szeretője volt közben. . Elmegyünk erről a kibaszottul szar helyről. míg Doris el nem mesélte a rongyos élettörténetét. És én is csodálatos része vagyok! A többiek csak a helyet foglalják. El akartam menni egyszer. Olyan beteg. Holnap mégis beállok közéjük. hogy alig tudtunk elszakadni a földtől. mert olyan gyönge volt. Ki kell jutnom innen. Dél-Kaliforniában lesz egy felvonulás. El kell mennem innen. liliomtipró kamionvezetővel töltöttük. Azóta bármikor levetkőzik. és bárkivel lefekszik. Még most is csöpögnek a színek körülöttem és még a repedés az ablaküvegen is gyönyörű. de majd befagyott a valagam. Nem tudta. ki a fenét érdekel?! Az istenverte eső még rosszabb. hogy alig bírom. Úgyhogy visszajöttem. Úgyhogy tűrte azt az állatot tizenkét éves koráig. Egyébként is. Holnap. Magas lázam lehet.. megszöktünk. A tanára intézetben helyeztette el. Biztos a betegségem miatt. Olyan kurva gyönyörű. Bár lenne valami. Nem gondoltam az otthonomra. Ha eláll az istenverte eső! (?) Ki a francot érdekel? Elállt ez a kurva eső! Mélykék az ég. Okádhatnékom van ettől az egész mocskos világtól. Alig volt tizenegy. Igen. (?) Nem bírom! Valaki adjon be nekem valamit! Úgy hallottam. Félek.! Aztán magunkfajták vettek föl és megkínáltak fűvel is. amíg új otthont kerestek neki. amivel véget vethetnék ennek az egész mocskos zűrzavarnak. Holnap visszamegyek a templomba és megkérem őket. és ruhástul vackoltam be magam az ágyba. pedig megfenyegetett minket. akkor megöli.

Őrült vagyok. Elképzelem. milyen nap és melyik év van. Tulajdonképpen lehet. hogy terhes vagyok. Eddig én faltam itt a pasikat. Milyen rohadt ez a világ drog nélkül! Ez az állat. hogy a Sátán Papnője vagyok és egy utazás után. ahogy kiabálok vele. aki dugni akar velem. Inkább fiúval dugnék. de félek. Aztán ideges leszek. ott fekszik. Vagy az is lehet. Színek keverednek színekbe és emberek egymásba. hogy „Mama.miről is szól. tudja. és félni kezdek. újabb szívás. Száraz a város. Aztán rosszul leszek. Szeretném. de nem tudok. Inkább szeressen egy fiú. amíg elvagyok. Az ajtó közeléből egy kövér. Izgatott leszek. hogy teljesen kiégett. Biztos eszméletlen voltam egy ideig vagy rossz szereket adtak. rajtam kívül. Van itt egy kóbor orvostanhallgató. akinek karika van az orrában és színes minták a leborotvált fején. ki mennyire szabad.” Ki kell jutnom ebből a pöcegödörből. (?) Újabb nap. Ha lenne tablettám. Egyszerre érzem magam átkozottul rosszul és isteni jól. (?) Fingom sincs. Vagy valami istenverte barom szétbaszná. Ha nem engedek Nagy Fasznak egy menetet. hogy csináljon nekem helyet. hülyén. Vagy talán igen. apu most nem tud jönni. Kedves Napló! Ezer fényévvel később vagyunk. Megosztjuk egymással. A drogosok nem tudják használni. Teljesen össze vagyok zavarodva. vagy mellettem aludna. kezdek meghülyülni. szeretkezni akarok vele. szőke lány letérdel zöld alapon zöld és lila mintás ruhában. mint egy lány. Mona Lisa-szerű és terhes. és tegyük le az esküt. Azt sem tudom. belülről remegek. és férfinak érzem magam. Mást se tudok. Kedves Napló! Iszonyúan utálok mindenkit. Hold-idő szerint. ha az egyik lány megcsókolna. Nekem nincs mit mondanom. Színek és emberek olvadnak össze. Ki tudja? . mintha halott lenne és Little Jacon pedig. Carlát bassza. Aztán szörnyen érzem magam. Mindenki úgy hever itt. aki árul. mert soha nem tudják a kurva dátumot. Elfog a bűntudat. Már rég a dolgomat kellene végeznem. Megkérdeztem. és rosszul leszek magamtól. csak szörnyeket és belső szerveket rajzolni és gyűlölni. üresen és ráeszméltem. A lány itt mellettem a gyepen fehér arcú. Aztán anyámra gondolok. „Szerelmem” – mondogatják egymásnak. az majd elintézi. Én legalább nem vagyok kiégve. de ő csak rázta a fejét. ha egy lánnyal találkozom. Na és aztán. hogy nézzük meg. de ez a gyerek dolog kicsit kiütött. elvágja az utánpótlásomat. A fenébe. hogy éppen dől belőlem a vér. se tudnám szedni. A Fat Cats meg a Rich Philistines-félékkel. azt mondta „Közös lesz. Úgy látszik. olyan. mi. mert hazajövök. Van vele egy srác. mint kívülről. de ő az egyetlen forrásunk. A szép arc mögött egy nagy halom összeszáradt hamu van. kiabál. Ha megérintene. és bárki jó lenne. Szemét Nagy Fasz rám akar mászni. mit akar csinálni a gyerekkel. hány óra. mintha egy fiúval lennék. azt hajtogatom. hogy holnap robban a bomba. és terhes sem vagyok. Mindenki történeteket mesél. Csak azt tudom. még mielőtt odaadná az anyagot. hol és ki van. Egyszer majd férjet szeretnék és családot. mint egy magatehetetlen roncs. Úgyhogy kértem tőle valami serkentőt. mikor.” Keresni akartam valakit. jobban. melyik város ez. Öröm nézni őket. de mostanában. (?) Nem tudom. sőt az egész társadalommal leállnék egy adagért. Rosszul vagyok.

Ha egy békefenntartó lenne. csatornát. aki igazán megérti a fiatalokat. Istenem. Bár én lettem volna az egyik! Egy újabb nap Végre beszéltem egy öreg pappal.Ahogy elnézem itt ezt a sok barmot. mert nem akartam. és kellek nekik! Kellek nekik! Én. Lilac-kal és másokkal. Nem tudom. hogy a szüleim furcsának találjanak. Először kicsit ferde szemmel néztek rám a kávézóban.. Mi majd ülünk itt a szőrös farkunkon robbanó aggyal és széttárt karokkal. vagy prédikáció. kocsikat. megnéztem magam a tükörben. apu. de nem tudjuk. Csak nagy balhé volt az egész. Valószínűleg teleírom a maradék pár oldalt velük. nem. Tegyen. a rossz szájízemet vagy elhessegesse ezeket a kurva gondolatokat. hogy miért szöknek meg a fiatalok otthonról. pedig a jövőm. de jóvá fogom tenni. úgyhogy jártam az utcákat. szürke világon? Lehetséges. nem. mit tegyünk. Szeretnek. Kérlek. segíts! (?) Az ég színéből ítélve kora reggel lehet. komolyan gondolom. Szinte hihetetlen. amit a szél sodort hozzám. és értem jönnek. akikkel ma találkoztam. Elég ebből a mocsokból! Nem fogok beszélni. Meglep. hogy sír miattam Isten? Jaj. vagy szidás. Kedves Napló! Nem tudtam aludni. Te jó Isten! Kezdek olyan lenni. Benne van. amíg meg nem mondja nekünk valami kövér állat. hogy egytől-egyik hatalmas seggfejek vagyunk. semmit sem tudtunk meg az ottaniakról. mind örültek neki. hogy tehettem ezt a családommal. Úgyhogy most gyorsan le kell írnom mindent azokról. tiszta naplót akarok kezdeni otthon. Furcsa. Nem volt semmi vád. Az életem hátralévő részében megpróbálok megfelelni az elvárásaiknak. Azt akarták. öreg. Eléggé strébernek nézek ki. Egy újságot olvastam. drága Napló. a lehető legkonzervatívabb lánnyal cseréltem ruhát és régi fehér teniszcipő van a lábamon. de amikor elmagyaráztam. de ha valami van velem. házakat. nem. És nincs egy tablettám. hogy csavarjam be. Mégis ez a helyzet. egy másiknak a gyereke koraszülött lett. Gondolkodjon csak helyettünk más. mint egy könny a mennyekből. hogy elvegye. de úgy látszik. minden és mindenki más vákuum. Hát igazán sírnak rajtam a felhők és az Egek? Tényleg egyedül vagyok ezen az egész. Begurulunk. pedig fölszaladt az emeleti készülékhez és hárman majdnem tönkrebeszéltük a központot. Amíg próbálkozott elérni őket. Biztosítsanak áramot. sem írni róla és gondolni sem fogok rá. mint valami istenverte államegyházi prédikátor. Végtelenül hosszú ideig beszélgettünk arról. Marie-vel. a múltam leszel és az új. Hihetetlen. Mikor? Most pottyant a homlokomra egy esőcsepp. csak a bensőm száradt össze és korcsosult el. vizet. vagy vágassam le. hogy ilyen keveset változtam. ha valaki dirigál nekünk. hogy hallottak felőlem és hogy jól vagyok. Szeret! Szeret! Igazán szeret! Bár tudnám szeretni magamat! Nem tudom. Heidi-vel. cselekedjen helyettünk. hogy felhívtam a szüleimet. hogy mennyi szülő-gyerek kapcsolat megromlásának forrása a hajviselet.. Azt hittem. Anyu vette fel a telefont a nagyszobában. . Copfba kötöttem a hajamat. hogy míg Chris-szel Berkeley-ben voltunk. amit a szemétben találtam. mert úgyis teljesen új. aztán felhívta az apámat meg az anyámat. Az én szüleim is mindig szekáltak az enyém miatt. Teljesen elment az eszem. gázt. akkor is eljönne értem. de nem baj. Építsenek utakat. Ma este megismerkedtem Mike-kal. apu mindig otthagy mindent a világon és eljön. aki az egész világ és az összes galaxis emberiségének békéjéért felelős. Olyan volt. Boldogok voltak. üres és szürke leszek. hogy kellhetek még nekik. az otthoni. hogy egy lány a parkban szült. vagy ne lógjon. és két ismeretlen személyazonosságú fiú meghalt túladagolásban. hogy szerethetnek még mindig. Te.

Remélem. Honnan jöttek? Hol töltik az éjszakákat? Legtöbbjüknek nincs pénze és nincs hova mennie. ez volt a kapcsolatunk központi szála. Az életem hátralévő részében segíteni fogok az ilyeneken. ami igaznak tűnik? Azt hiszem. Nincs más mondanivalóm. ráeszmélek. vagy úgy hozom helyre. hogy a templomban milyen emberségesen megoldották a kapcsolatot a szüleimmel. szégyenteljesnek. Nem tudta. Jó és boldog tudat. A többiek. hogy szeretlek. magányosnak. megvertnek. Később Elolvastam. Biztos megbolondultam. Napló. Elbukott. koldusnak. hogy az ő gondja is a haja volt. sem a serkentőszereket. Lehet. és akiknek volt otthonuk. Igen! De amint ezt írom. hogy megőrizze a szellemi épségét és az egyéniségét. de bevallotta. Hazugság. amit tettem. rongyosnak. Komolyan. reménytelennek. tönkretett ember vagyok. ő is elmegy oda. Én nem írhattam ilyeneket! Egy másik ember volt. Végül elszökött. Azt hiszem. mert akkor le kellene mondaniuk az önállóságukról. Még azt sem dönthette el. hogy ki miért jött el otthonról. Arra gondoltam. akire az apja rákényszeríttette az akaratát. Ez most nem segít. Elmondtam neki. hitványnak. gonosznak. bizalmas barátom. amit az utóbbi pár héten írtam és megfulladok a saját könnyeimben. Vagy nem? Lehet. milyen tantárgyakat válasszon a suliban.a szemembe vagy fogjam össze stb. Vagy talán pszichológus. gonosz. mint amilyen én vagyok. mind vissza akartak menni. keverem a valódit és a valótlant. Komolyan. hogy segítek másokon. beszédessé vált és készségesen elmondta. de úgy érezték. hogy valami elől vagy után fute. Egy gonosz. valaki más! Én nem lehettem! Egyszerűen nem. amit írtam! Kegyetlen. és miután elmagyaráztam a helyzetemet. Néha úgy tűnik. Az apja dühében kétszer is leborotválta a fejét. átkozott hazugság. Aztán beszéltem Alízzal. hogy többszázezer ilyen gyerek mászkál az utcákon. Egyszer és mindenkorra végeztem az egésszel. hogy a szíve mélyén ő is úgy érzi. hogy a művészek csak hülye nyápicok. megvetendőnek hiába tartom magam. Két lehetőségem van: vagy öngyilkos leszek. Csak annyi még. szeretne hazamenni. pontosan ezt fogom tenni. Sem a kábítószereket. hogy a szülei minden szabadságától és választási lehetőségétől megfosztották és kezdett embertelen szerkezetté válni. Tényleg. Mike-kal a kávéházban találkoztam. Egyiket sem szerettem. Kiszáradt a torkom a siránkozásban. Mike azt mondta. Teljesen. elesettnek. . Ezt az utat kell választanom. Ő rajzot akart. Most már van értelme az életemnek. akikkel beszéltem. ha felnövök. de nyomorult idiótának. meg hogy miért érdekel. megkínzottnak. amit a családommal meg magammal tettem. szociális dolgozó leszek. hogy jó is volt mindezen keresztülmennem. értéktelennek. de a szülei azt mondták. hogy károsodott az agyam? Rémálom lett volna. hogy ez még nagyobb hazugság. mert nem hozhatok több szégyent és szenvedést a családomra. Úgy talán jóvátehetem azt. Örökre. Végeztem a droggal is! Keményet csak párszor használtam és nem szerettem. szeretem az életet és szeretem Istent. mert most már sokkal megértőbb és türelmesebb tudok majd lenni az emberiséggel. Az egész nem lehet igaz. kiborult. visszataszítóan romlott valaki írt a füzetembe és eluralkodott az életemen. szerencsétlennek. Napló. Drága. aki a járdán ült belőve. Legalább meg tudnám érteni a gyerekeket. nem tehetik.

Nagyi és Nagyapó is el fognak jönni. fogom-e magamat valaha is új embernek érezni. hogy sokat gondolkodott. hogy a testvérem. Reveláció volt. Minden olyan állandónak. és tudom. de sok fontos dologról beszéltünk. Persze. megszakad a szívem. de nem lesz könnyű. milyen csodálatos érzés a saját ágyában aludnia. ezt soha nem leszek képes megtagadni. meg hogy elmentem. hogy hozzáérek-e vagy nem. hogy elfogad. Izgalmas. hogy mi volt. az én matracom. hogy hazajöhessen. akik használják. amikről a belőtt drogosok beszélnek. amikor legutóbb láttam. Nagyon kedves ember. Jobb volt bármilyen utazásnál. a háború – olyasmik. hogy visszajöttem. Ma megérkeztek a Nagyiék. Remélem. de nem éri meg. Nagyapó teljesen megőszült. mint a vallás és Isten. hogy másodszor is fogadják a megtért bűnöst. Április 7. pedig mély barázdák húzódnak. Persze az utazás isteni. De nagy marha voltam! Április 8. Aztán megpróbált a fülemből szopni. Mindennap meg kell majd küzdenem ezzel és remélem. akit Boldogságnak hívnak és hallgattam a dorombolását. a jövőnk. amíg kerestek. Vajon ennek az érettségnek mekkora részéért vagyok felelős? Tudom. végül is tizenhárom éves és ismer a suliból srácokat. ki írta. akiknek a szőre maga a puhaság. Tim és Alex nem sínylik meg. a szüleink. százszor. Később Nem tudtam elaludni. és mutatkozik velem. mert mindenki tudja. Biztos ciki neki. Azt hittem. és megpróbálja a dolgokat az ő szemszögükből látni. Igazán nem mindennapi gyerek. meg fogom nekik magyarázni. hogy ezért részben én is felelős vagyok. ezerszer. és a kiscicákat néztem. ami nem akarok lenni. a kezemen éreztem a teste melegét. színes és veszélyes. hogy „Isten a mennyekben van és a világon minden rendben”. én tényleg meg fogom próbálni. Mikor becsuktam a szememet. Egyszerűen nem éri meg. és anya meg apa majd beleőrültek az aggodalomba meg a félelembe. De ez más volt és sokkal szebb. Büszke vagyok rá. leültem a verandán. Itthon vagyok a családommal. tudja. hogy csak magamnak kell megbocsátanom. Timnek nagyon becsületes. . Örülök. nem bocsátkoztam részletekbe a múltamat illetően. Alex macskája nemrég szült. Az én párnáim. Nem tudom. mint egy nagy szamár. ami vele jár. hogy az Isten megsegít. hogy anyuékkal is jól kijönnek. réginek és újnak tűnik egyszerre. A fülemhez emeltem a kis szürkét. Csodálatos alkalom. drog nélkül! Csak a cicák. Vagy az életem hátralévő részében két lábon járó fertőzés leszek? Ha tanácsadó leszek a gyermekvédelmiseknél. A régi ezüsttükröm. amik nem voltak ott. Nem tudom. de én most pontosan így érzem. a Nagyi arcán. Örülök. Remélem. komoly és határozott nézetei vannak. Tim és Alexandra is a régi. Nagyon toleráns velük szemben. jobb nem is lehetne. Tavasz van. Bőgtem. aki nagyon vágyott már arra. mint amikor kislány voltam és odasúgta. Mindenki. Őszintén beszéltem neki a drogról. Rendesen összegubancoltam az életemet! Tim és én szót értünk egymással. hogy új naplót és új életet kezdjek. Ismét büszkének kellene lenniük rám. mert azzá tehet. nem is tudtam. nem tettem tönkre a családomat azzal. hogy a kábítószer nem éri meg azt. hogy mi van velem. Kimentünk eléjük a reptérre. Ma sétáltam egy nagyot Timmel a parkban. Az életem minden napján rettegni fogok a saját gyengeségemtől. Nagyon megöregedtek. és ő azt mondja. úgyhogy fölkeltem és sétáltam egyet a ház körül.KETTES SZÁMÚ NAPLÓ Április 6. Ezt mind én tettem volna? Egy hónap alatt? Hazafele az autóban Nagyanyó megvakargatta a hátamat.

mégis a megvilágítás volt a legszokatlanabb. és anyu születésnapját terveztem. Azután földalatti mozivá változott az egész. akik meghallgatják őket. Ilyennek kellene mindig lennie az életnek. hogy visszataszítóan önző. megnőtt az önbizalmam. amerikai nőtársadalom undorító példánya vagyok.milliószor jobb. Lehet. Annyira félek. hogy remegek. egy lány végighúzta a nyelvét egy szobron. de engem nem. Hirdetéseket olvastunk. Kedves Napló! Nem akarom ezt leírni. hátha akkor nem fog ilyen szörnyűnek tűnni. hogy megint megadom magam. Aztán visszaküldött az óráimra. Közölte. Magasról néztem le az egész világra. Napról-napra erősebbnek érzem magam. Akkor nevetni kezdtem. Ugye? Akármi is ez. Meztelen lányokat láttam táncolni. akik elszakadnak a valóságtól. hogy mit vegyek neki. és csúszós a kezem az izzadságtól. és semmilyen ballépést nem tűr el a részemről. de nyilvánvalóan dugtak. Minden forgott. segíts rajtam! Félek. hogy skizofréniás vagyok. utánuk akartam futni. A következő generációnak szüksége van rám! És az a szerencsétlen hülye az irodában. Akkor is. A puhaság nem hallucináció volt. most személyes kihívást intézett ellenem. ami életre kelt és elvezette magával a magas. ezek eloszlottak. mert örökre ki akarom törölni az emlékezetemből. Hallottam. hogy nem is flash-back volt. mintha szemetet hajítana ki az irodájából. Amióta célja van az életemnek. Mikor végül magamhoz tértem. Április 10. hogy a fiatal. Talán már tényleg vissza tudnám utasítani a kábítószert. Négy órát tanultam ma este. mi történik. A srácoknak szükségük van megértő. Nem tudom megmagyarázni: elkezdett visszafele forogni az agyam. jót basztok a kutyátokkal éjszaka!” Aztán szinte sistergett a testem a hőségtől. hogy a „rohadt fajtátok! Remélem. Nem láttam pontosan. hogy muszáj leírnom. használt vackokról meg mindenféle szex-cikkekről. a tücsköket. flashback-em volt. mivel lepjem meg. Ma visszamentem az iskolába és behívatott magához az igazgató. Kérlek. egy boltban voltam. Mert valóságos volt. akik szobrokkal szerelmeskedtek. ha hét-nyolc órát kell tanulnom egy nap! Viszlát. az anyám születésnapját terveztem. hogy olvasta a jelentést a viselkedésemről és. Azt is mondta. ahelyett. meztelenül feküdtem a padlón. teljesen kivagyok . Az ágyamon ültem. mindenütt árnyékok voltak. mindent egy furcsa szögből láttam. Mi történik velem? Csak feküdtem az ágyamon. míg be nem hozom a lemaradásomat. aki valószínűleg százakat rúgott már ki a suliból. Másokat elküldhet. Utálatos egy pasas! Ha valaha voltak is kételyeim. A szoba füsttel telt meg. figyelmes egyedekre. hogy az utcán voltam és a turistákra üvöltöttünk. kék fűbe. az űrben száguldottam. Szükségük van rám. Szuperül éreztem magam. Erős szexuális vágyat éreztem. Ott voltam. Azt hiszem. láttam és éreztem. Ez előfordulhat azokkal a kamaszokkal. Ilyen is lesz! Április 9. hogy pszichiátriával és tanácsadással foglalkozzam-e. neveletlen és éretlen vagyok. Hullócsillag voltam. tessék! Lehet. Április 11. keringő fényszórók kereszttüzében álltam. és addig fogok magolni. hallottam az éjszaka neszeit: az autókat. zenét hallgattam és akkor. Lassan és lustán mozgott minden. de annyira meg vagyok rémülve. visszaugrott az agyam hirtelen a múltba. amire emlékszem. Emlékszem. A következő dolog. Azon gondolkodtam. mikor hirtelen minden összezavarodott. az égboltot karcoló meteor. Még mindig nem tudom elhinni.

Soha nem is akartam fiú lenni. segíts rajtam. Mi lenne. ha ott ül a konyhában. nagyon szépen kérlek. De akkor is kell lennie valakinek. Inkább anya születésnapjával foglalkozom. mint amilyet a Nagyi szokott csinálni. Szép test. Most mit csináljak? Beszélnem kell valakivel. a spárga puhára sikerült és a húspogácsa pont olyan volt. Igazán szép. mikor éppen ki voltam ütve. Ma korán reggel felkeltem. Legalább olvasni még tudok. Április 14. aki el tudja mondani. ha tornáznék? De attól tartok. hogy elfoglalt legyek és egyszer sem gondoltam rá. amikor fogalmam sincs. Valahogy mindig féltékeny voltam Alexre. Nehéz elhinni. Még menstruálni is szeretek. ami történt. én. hogy valaha úgy be voltam csavarodva. aki feleségül akar venni. Egyszerűen nem vagyok képes rá. és azt hiszem. felejteni kell. amit egyedül. Remélem. Végül minden tökéletes lett. Április 12. Megtanultam pár sort és elég jól működik az agyam. hogy büszke lehessen rám. Április 13. pedig szeretem. mintha ez csak egy rossz álom lett volna. Alex egy kis kéz alakú kerámiatálat adott anyunak. és nem szabad visszanézni. Úgy fogom megcsinálni a hajam holnapra. ha mindenre van időm és élvezhetem az életet. mit csinálok. Felejteni. mert szörnyű lett volna. Úgy teszek majd. és azt hiszem. mikor megjönnek. segíts ezt az egészet elfelejtenem. ami kicsit. mielőtt Tim és Alex elkezdenek dörömbölni az ajtón. amiket akkor írtam.tőle. mert pontosan ez a vágyam! Desszertnek barackfagylaltot ettünk mirelitbarackkal és az egész olyan jó volt. mi történt. de én nem. Miután leborotváltam a lábamat és a hónaljamat. kritikusan megvizsgáltam a testemet. Biztos örülni fog. apró. és ne engedd. Bár ki tudnám törölni azt a rohadt epizódot! Tudom. nem vette észre a könnyeket a szememben. és el kell felejtenem. hogy nem tudtam. Szuper volt. Istenem. Talán Tim és Alex elviszik moziba suli után. Valami csodálatos. mint a szakácskönyvben és fenséges illata volt. Gondoskodtam róla. hogy még egyszer megtörténjen! Kérlek. Nem tudom irányítani a gondolataimat. Volt gyümölcs és szalonnás petrezselyemsaláta. . És az egész napomat előre elrontja. felejteni. anya nem is tudott róla. Annyira félek. Talán így ébred az emberekben új szeretet minden megszületett gyerek iránt. úgyhogy el kell felejtenem. pláne mivel először csináltam egyedül ebédet. Szép kis pár! Később Megoldottam egy-két matekpéldát és olvastam pár oldalt. ha itt van. pedig fenséges vacsorával várom őket. De nincs. Mindenki úgy tett. anyának jobban tetszett a film. vagyis nagyon fonnyadt lett. vibráló vonalak. Úgy szeretem. Csak Te vagy nekem. mint máskor. Éppen amikor a legszebb dolgokra gondolok. mint nekik. hogy a Nagypapinak igaza van. Kérlek. Most minden más. hogy nyugodtan megfürödhessem. ahogy anya szereti. Sok lány szívesebben lenne fiú. mi vagyok. Remélem. ura vagyok a testemnek. egyszer majd akad valaki. új érzés hatalmasodik el bennem. Tim és Alex elvitték moziba. Jól sikerült anya születésnapja. mint egy rémálom. Napló! Te és én. az őrsvezető-tanárnője segítségével égetett ki. A szavak. Szerettem volna. hogy biztos jó feleség lesz belőlem egyszer. Édes Istenem. akkor jön elő a sötét múlt. Örülök. mindenféle jelképekkel tűzdelve. és annyira egyedül vagyok. A csirke pont úgy nézett ki. Tornáztam is. aminek örültem. hogy lány vagyok. bár a melle kicsi. mintha nem vette volna észre és apu azt mondta. Meg kell bocsátanom magamnak. Apunak tovább kellett bent maradnia az irodában. akkor meg fejőstehénként végezném. De nem tudom. és barátságtalan voltam vele.

hogy meghallgattál. nem. A fenébe! Megint kezdődik. Április 27.” Remélem. Te vagy az egyetlen. Szörnyű.(?) Tudod. Ez röhej! Bocsáss meg. Amikor azt mondtam. Majd egyszer elmondom. Jan ma kétszer is belém rohant az aulában és Szűz Máriának. mielőtt a szüleim meghallják az idióta sírásomat. És azt hiszem. De hova mehetnék. könyörgök. Szeretném. hanem a rendesekkel. Jó éjszakát. hogy mennyi szexuális élményem van. Találkoztam Jannal a városban és meghívott egy „bulira” ma estére. Ma visszakaptam egy-két dolgozatot és mindegyik legalább négyes fölé lett. Újra imádkozom esténként. hanem kérek. Teljesen nyilvánvaló. Azt hiszem. és úgy érzem. . egyszerűen szólok anyunak meg apunak. Ami engem illet. akinek kitárhatom a lelkemet. George a lehető leghűvösebben köszön. hogy egyszer eljössz. Erről anyuval meg apuval nem tudok beszélni. nem is tudom. hogy a szex és drog együtt jár. mit csináljak. és nem kíván drogosokkal érintkezni. amit nem tudok tovább visszafojtani. mi történt? A zseniális barátnőd hibátlan angoldolgozatot írt! Tudom. akik szintén bevontak másokat. hogy „Kösz. A drogosokkal persze ez így nem jöhet össze. mert olyan könnyű volt. De belül öreg vagyok és kemény. de nem tudom biztosan. óvatossági szünetet tartanak. Hogy bocsáthat meg az Isten? És miért akarna megbocsátani? Jobb lesz. amikor nem kell egyfolytában tanulnom. de így. Két vagy három dolgot elronthattam. Köszönöm. Tényleg elég volt. Napló! Annyira szeretnék bizakodva tekinteni a jövőbe! De nem tudok. és lehet. de szeretnék randizni. hogy miért akarok elmenni innen? Nem tudom. hogy nincs barátnőm. Nem tudok. hogy ki az és ki nem. Egyfolytában rossz. Április 28. Mindenki tudja. A suliban mindenki tudja. mint amikor kicsi voltam. Egy rendes fiú búcsú puszijára vágyom. a matek is majdnem olyan jó lett. hogy mindent kitörölhessek. szerintem ők a társadalom pestisesei – és a tiszta srácok is így gondolják. Április 21. hétvégeken rosszabb. De ezúttal nem szavakat mondok. mi az. Április 24. mert a legtöbben csak rövid. Elég volt. ha átölelne egy fiú a moziban. Elkezdtem egy statisztikát készíteni a drogról és a fiatalokról. A szomorú dolog az. Senki sem gondolja komolyan. meg Szépséges Nancy-nek szólított. és ha nagyon rossz kedvem lesz. ha elmegyek fürödni. mintha azt mondaná „Tudjuk. nem megyek”. Nagyon remélem. hogy mindenki ismeri az előéletemet. Vissza akarok tekerni. Napló. Nem a füves bandával. Elkezdtek komolyan baszogatni. ahol ne derülne ki rólam minden? És mit mondjak anyunak meg apunak. hogy tiszta. de többet biztos nem. és valószínűleg felelős vagyok. Nem is mondott semmit. hogy ez mindig így lesz. nem lesz könnyű. hogy még közéjük sorolnak. csak mosolygott. hogy írassanak át egy másik iskolába. csak mosolygott. és elölről kezdhessem. és szeretnék a tiszták közé tartozni. Furcsa. mintha azt sem tudnám. Hát nem szuper? Április 19. Annyira egyedül vagyok. Ijesztő volt ez a mosoly. hogy nem. hány felső tagozatos és hány gimnazista sorsáért. Május 1. hogy szakítottam az egésszel.

Legalábbis remélem. Aranyos kicsike. de nem tudtam uralkodni magamon. még apu is. legjobban Alex. írok neki. Nem tudom elhinni. De mit mondhat az ember olyan szörnyűségekre. hogy átjöhet-e hozzám. különben tocsogós egy világ lenne ez. Láttam már elpusztult békát. mint egy rossz utazás. hogy mennyire egyedül vagyok. hogy soha többé nem láthatom a Nagypapát. gyíkot. öreg Nagypapa! Ötcsillagos tábornokának hívott.az egyetemről elvisz minket a reptérre. Senki más nem érti majd. El kell indulnom az iskolába. . Olyan lenne. ha az első az lett volna. Még szerencse. de még írok ma este. A Nagyi nagyon magányos lesz. aki ott fekszik a ravatalon. Próbáltam olyan erős lenni. Az éjszaka történt és anyu meg apu odarepülnek ma. amikre nincs válasz? Aztán bementem Timhez. hogy igaz. és hogy a Nagypapa állapota rosszabbodott. hogy elrepüljünk a temetésre. hogy az ilyen sebek belül véreznek. Ő is zaklatott. hogy jól vagyunk-e. erős Nagymama. hogy hernyók és férgek fogják megenni.50 Nagypapa meghalt az éjjel. kiről van szó. Olyan jó. az volt a legszörnyűbb. Nem tudtam elhinni. Május 8. hogy az a Nagypapa. hogy ők is érzik a fájdalmat. Drága. Alexandra és én sírtunk. Tim. Viszlát. Csak ült ott lehajtott fejjel. és együtt elmosogattunk. Május 4. hogy még nem volt ilyen balesetem. megkérdezte. amit én érzek most Nagypapa miatt.Nagyapónak infarktusa volt. szinte túlvilági gondolatom volt. Mikor betakartam. hogy a Nagypapa mellette van. ha félni fog éjszaka. Nagyi és apu időnként megtörölték a szemüket. Biztosan tudják. nem egy hideg hulla. mint ahogy anyu szokta. Az a furcsa. (?) Apu telefonált. Igazán ügyesek voltunk. Nem is tudom elképzelni nélküle. Mi történt vele? Remélem. 21. mintha félbevágnának egy embert. ráncos bőrű csontváz volt. akkor nem szoktam volna rá. mire megérkezünk az iskolából. bár a család többi tagja nem. Nem tudtam elhinni. ő is pontosan így érzett. Anyu. Annyira kedvesek! Mindennél jobban aggódnak amiatt. Beszéltem később Timmel. rendbe tettük a szobáinkat. madarat. megcsináltuk a reggelinket. Valaha azt gondoltam. Tim végig szipogott és Alex még kislány. és tőle is elköszöntem. de ő tudni fogja. a másikkal Alexandrát ölelte át. mielőtt elindulok az iskolába. de ez olyan szörnyű volt. hosszú temetés alatt. és jó éjszakát kívántam neki. Talán a balzsamtól. Drága. Holnapután Dr…………. hogy csak nekem fáj minden. és mindnyájan rohadtul érezzük magunkat. de én persze megint hülyét csináltam magamból. ha valami jó vagy szörnyű történik. porrá hamvad. Nem bírok arra gondolni. és mindenki ki van borulva. Amikor leeresztették a Nagypapa testét a földbe. Nem tudom elviselni a gondolatát sem. hosszú. Már úton lesznek. elhiheted. Ebből a szempontból nagyon jó lett volna. amivel bekenik. hogy itt kell engem hagyniuk. Az egyik kezével engem. Azt hiszem. Alex és én egyszerre keltünk. nem sírt a hosszú. hosszú. Biztos. húsvéti csibét. jó. Kómában van. és úgy írom majd alá. Olyan volt. ha Nagypapa meghal. A Nagyi nyugodt és szeretetteljes volt. és mennyire kiborultam. A legeslegszörnyűbb dolog volt az egész világon. Az egy fáradt. mint ők. Bár. de valójában csak parányi része vagyok a sajgó emberiségnek. hogy „a Nagypapa ötcsillagos tábornoka”.

hogy a Nagypapa teste. Amíg nem találunk neki egy kis lakást a közelben. és moziba. Még mindig teljesen össze vagyok törve. és molekulákat. az egyetemre. hogy lehet eggyé megint. hogy szociális dolgozó vagy valami ilyesmi szeretnék lenni. még köntösben is. Nem értem. aminek még agya sincs. Arra gondoltam. ami rohad és savanyodik. és segítek előkészülni a költözésre. hogy ennyire kiszívja az ember erejét egy haláleset. Nagyon élveztem. mint akik hosszú ideig betegek voltak. azt sem tudom. Ettől rögtön jobban éreztem magamat. Nem törődnének azzal. akik könnyen félrevezethetőek. Anyu nagyon örült. ha kilencszer jobb képességeink lennének! Május 14. töpörödött. Kényszerítenem kell magamat. Még életemben nem voltam ilyen fáradt. Valahol egyszer azt olvastam. Május 15. hogy figyeljek az iskolában. és megint elkezdtem vadul zokogni. és mindenre kényszerítenem kell magamat.. Vajon meddig tart. hogy a barna. például arról is. meg sétálni viszem... Nem is tudom. mint a halála előtt voltunk? És szegény. Jó lenne. Bizonyára össze tudja rakni az atomokat. ha 90 százalékkal többet gondolkodnánk! Fantasztikus lenne! Képzeld el. De azt sem értem. A tej után is vacogtam. amikor elmentem. de nem tudtam elmondani neki. Ma reggel kinéztem az ablakon és új. Nem is tudom elképzelni.Május 9. Hál’ Istennek. Tegnap éjszaka volt egy rémálmom a Nagypapa féregrágta testéről. hogy akarhatom megérteni a halált. Nem tudtam. Még a kis Alex is levert.-hez. hogy azt hitte. amilyen én vagyok. Később átmentünk dr. hogy segíteni akarok az embereknek. Annyira kevés dolgot értek. és sétáltunk egyet az udvaron. míg megszokjuk a Nagypapa nélkül? Leszünk-e valaha is olyanok. anyu meghallotta. Nagyi hazajön velünk ma este. drága Nagyi. hogy én fiatal vagyok és kemények az izmaim.. Nagyon megértő. úgyhogy mindketten cipőt húztunk. és marad az iskolaév végéig. zöld hajtásokat láttam kibújni a földből. Hűvös volt. Nagyon aggódik a diákokért és erről úgy beszélt nekem. Nem tudom felfogni. hogyan tudok létezni. Én is aggódom értük. hanem azokért. hogy mi történne. gyakran meglátogatom majd. mi történt. ha egy virághagyma.. A férgek a föld alatt nem tesznek különbséget. képes rá. megszáradt virághagymából hogyan lehet újra virág. Apu ma magával vitt egy háborúellenes tüntetésre. hogy bírja a Nagyi. és testeket az Isten. a villamos energiát vagy a magnót sem értem. hogy az ember az agykapacitásának a tíz százalékát (azt hiszem tíz volt) sem használja. de még mindig borsózott a hátam és nem tudtam elmondani neki.. Apu nem az önkéntes diákokért aggódik (akikkel szerinte nagyon keményen kellene elbánni). milyen lenne. és bomlik. ha én halnék meg. Sokat . aki szintén sokat foglalkozik a fiatal generációval. és darabokra hullik. ha mindenki ilyen szerencsés lenne. Én alig bírok mozogni. mert ez még annál is szörnyűbb. Mindnyájan úgy nézünk ki. de sok mindenről beszélgettünk. mikor a televízió működését. Aggódom magamért. Május 12. Biztos vagyok benne. addig velünk fog lakni. milyen tökéletesen csodálatos bolygó lenne ez. hogy fog boldogulni nélküle? Ha elköltözik az új lakásába. hogy nyöszörgők és bejött hozzám. abból az időből jött vissza valami.. meg ilyesmi. Május 16. mint egy felnőttnek. Aztán visszajövök vele. Képzeld csak. Lementünk forró tejért.

Nagyon büszke voltam. Mikor elmentünk. Mikor apu kijött. Május 19. és csak apu révén van bejárásom a könyvtárba. nem is tudtam. vagy diliházba akarnak juttatni. Ma megismerkedtem egy fiúval a könyvtárban. Sokáig beszélt nekem és nagyon hálás vagyok. amit felsorolt. Apu épp el volt foglalva. Sikerült megint rávennem magam. A felnőttek sem jobbak. Mindenkinek szörnyű. hogy megválasszák. Május 21. Azt hiszem. igen. aztán övé a döntés. A neve Joel Reems. hogy ennyien elkövették ugyanazokat a hibákat. Úgy döntöttem. hogy becsavarodnak. mert szegény szörnyen néz ki. de ilyesmik voltak. mert erre azt felelte. hogy nyomjam a taposómalmot. és vártunk rá. Megmondtam. A Nagymami beteg. de anyu szerint csak a bánat teszi. Tanulok. hogy egyetemista vagyok. Miért szemétkednek így? A puszta létem is idegesíti őket? Azt hiszem. hogy életben maradjak. Nem értem. mint a Nagypapa halála. mert olyan gyorsan beszélt. amire azt válaszoltam. Meg aztán sem Richie-ről. mintha világéletünkben ismertük volna egymást. úgyhogy leültünk az épület lépcsőjére. Minden. A felére sem emlékszem mindannak. Már megint lecsesztek a víz alá. hogy taxiba üljek és elmenjek apuhoz az irodába. Én sem. Május 20. aztán elkísért apu irodájához. Azt is mondta. de ő sem érti az indítékaikat. hogy 1000 főiskolás lesz évente öngyilkos. hogy az egész család velem van. hogy mikor megyek legközelebb tanulni. amit mondott. . hogy a szexuális úton terjedő fertőzések aránya 25 százalékkal magasabb az én korosztályomban. vagyis nemcsak őket. apun kívül senkit sem látnék szívesen az elnöki székben. hogy jobban érzem-e magamat attól a tudattól. igaza van. miért nem hagynak békén.beszélt arról. Nagyon aranyos srác. hogy általában mást sem csinálok. mint én. pedig neki miattam semmi esélye sincs. Sőt. miről. hogy használhassam az egyetemi könyvtárat. úgysem akarta megkérni még ebben a szemeszterben a kezemet. Jó muri. és elképesztő statisztikai adatokat sorolt fel. hogy merre tart az ifjúság. sem Lane-ről meg a többiekről nem tud. Mielőtt elment. Olyan. pedig hozzáférhető a tabletta. hogy el akarnak törölni a föld színéről. hanem egyszerűen megmondom az igazat (legalábbis a részleges igazat). és hogy a terhességek száma megsokszorozódott. Őszintén szólva. tudod. Valaki betett egy cigit a tárcámba és annyira megijedtem! El kellett jönnöm a következő órámról. Majdnem elfelejtettem: apu szerzett nekem engedélyt. Jó. Apu azt mondta. vagy rosszabbul érezzem-e magam azért. hogy törődik velem. sokan azt hitték. Remélem. és ma voltam ott először. és hármasban beszélgettünk. De mit segíthet ez. hogy nem színészkedem Joel előtt. hogy a fiatalok között ugrásszerűen megnőtt a bűnözők és a pszichés betegek száma. egyre csak rosszabb volt az előző mondatánál. hogy csak tizenhat éves vagyok. ő is leült a lépcsőre. hogy erősnek. nem a fiatalokat hibáztatom azért. felnőttnek kell lennem. Együtt tanultunk. Szuper volt. ez tetszett neki. és ez legalább elvonja a figyelmet. mintha lelepleztem volna egy kiterjedt kémhálózatot. és további 9000 megpróbálja. Komolyan azt hiszem. Azt mondta. hogy nem baj. mert mindenki egyszerre bolondul meg. és nem engedhetnék meg maguknak. ha az egész világ az ellenségem? Olyan. de senki sem tehet ellene semmit. Joel megkérdezte. mi? Május 22. most elsőéves.

Nagyon-nagyon várom az estét! Később Joel most ment el. Fogta magát. de már egyetemre jár. Persze. (Nagyon szórakozottan tette. hogy ő sem csinált volna jobbat. Majdnem olyan volt. amit majd aputól átvesz. Nem erősségem az ilyesmi. hogy ne zavarjam a tanulásban. miért mondom ezt. hogy információkat szerezzen nekem. Hétfőn. Tim már most készül az egyetemre!) A narancs rolád tökéletes volt. a dolgait. haragudnom kellene rá. és fantasztikus este volt. mikor elmondták neki. hogy szeretne találkozni vele. ő maga. Tudod mi történt. Azt mondtam. hogy eddig nem nagyon volt ideje lányokra és nem érti. és segítettem anyunak kitakarítani. Sírt. abban nincs semmi kivetnivaló. hogy rendben van. A szavaink össze-vissza kuszálódtak és nevetgéltünk. (Elég kaotikus volt az egész. Végül is minden nem lehet tökéletes. de nem teszem. hogy eladták a házat. Most először láttam sírni. Nem tudom. még a Nagyi is azt mondta. az édesanyja egy gyárban dolgozik. főleg az a rész. ha tényleg maradt volna. Timet lenyűgözte a beszélgetésük. (Azt hiszem. Napló? Apu fantasztikusan jó hírt közölt velünk ma vacsoránál. beszélgettünk. de apu meghívta holnapra vacsorázni. megkérdezem anyut. hogy szívesen vitt volna haza reggelire egy zsebrevalót. hogy a nőknek az ilyesmire van egy hetedik érzékük. Ma eladták a Nagymama házát. s nem az én ötletem volt ugyan. mert az ő apja meghalt. Ugye? Este Joel elkísért apu irodájába. mondhatom! Apu figyelmeztetett. Ellenőriztem. . pedig raktárba szállíttatták. ha addig nem mondanám el Joelnek. Senki nem áll szóba velem. amit megtudott. Joel hetet evett! Hetet! És azt mondta. Május 29. Az édesapja meghalt.Május 23. és szeretné. mert apu feltűnően gyakran húz vele.: A suliban minden rendben. Drága Apu. hogy minden megvan-e az egyetlen specialitásomhoz. ha marad. amiben Joel tanulmányi lehetőségeiről volt szó. Joel ma is elkísért apuhoz. mondtam. de senki nem is piszkál. Remélem. ahol élete túlnyomó részét töltötte. Rohantam haza az iskolából. Joel alig tizennyolc éves. Biztos benne. Ui. pedig 7 órás állást vállalt: éjféltől reggel 7-ig portás az iskolában. De ha el akar kísérni a könyvtárból apuhoz (akár szombatonként is). amikor hét éves volt és jóban voltak. Biztosan azért. Azt hiszem. Az. Május 26. honnan tudok ennyi mindent róla. hogy nem fogom.) Megpróbál ösztöndíjat szerezni Joelnek. szerdán és pénteken 9-kor kezd! Szép kis órarend. és tudom. valahogy véglegesíti számára a Nagypapa halálát. és utánanézett Joel adatainak. mint egy randevú. Június 1. hogy csinálhatok-e neki egy adagot. mert apuval volt majdnem végig. Május 25. Mindent elmondott. hogy apu belekukkantott az adattárba. hogy említette volna. Baromira tetszik. Elég szégyenlős. de időbe telik.) Joel azt mondta. tudom tartani azt a nagy számat. a narancs roládhoz. nem hiszem. hogy meg tudja csinálni. Anyu azt mondta.

Senki nem fog meghallgatni. Larsen kisbabája csak 4 hónapos. hogy egy kicsit náthás vagyok. Nem hagyhattam. Ott is tudok ugyanúgy tanulni. Milyen egyszerű az élet egyeseknek! (?) Nem tudom.. Larsen most telefonált. és nyomorultul érzem magamat. Viszlát később! Délután Kedves Napló! Fáradt vagyok.) Azt mondta. de máshogy nem tudtam elküldeni onnan. hogy a szülei kénytelenek voltak szinte kiráncigálni a kocsihoz. Lehet. Mrs. JOEL REEMS dr. kedvel.. és le akart váltani. hogy ne mondjam el az esetet a rendőrségnek. hogy nem kellett volna a szüleit hívni. de mire odaértek. helyesen cselekedtem. aki sírt és nedves volt a pelenkája is. de sarkon fordult és elrobogott. és sajnálják. milyen fogadtatásban lesz részem holnap a suliban. hogy nem tudtak segíteni. mit mondhatott Jan a többieknek. amit ilyenkor tenni kell. Délután Jan a folyosón olyan keserű gyűlölettel nézett rám. tegnap pontosan azt tettem. mint hogy telefonálnak Jan szüleinek. hogy felébredt a gyerek. hogy vegyek be egy aszpirint és pihenjek egy kicsi. mert Jan megígérte.. Joel Reems Június 2. hogy Mrs. Csak még rosszabb lett volna. azt hiszem. de biztosan valami undorító pletykát terjeszt. hogy rosszul érzi magát. „Ezt még visszakapod. aki komolyan jelenthet neki valamit? Remélem. mert nem tudhattam. Később elmentem a könyvtárba. hogy jöjjenek érte. Annyira be volt lőve. Joel Reems Tökéletesen fest! MRS. Remélem. (Az utóbbi igaz is. Joel Reems Mr. Jó lenne Joellel beszélni. Jan fél órával azután érkezett. de az utolsó percben lemondta. de nem mertem tisztába tenni. úgyhogy összepakolom a holmimat. úgyhogy kénytelen voltam felhívni a szüleit. hogy átmegy vigyázni a gyerekekre. Megpróbáltam megmagyarázni a dolgot.Később Vajon kedvel-e Joel? Aranyosnak vagy helyesnek. kimerült és elegem van az egészből. és Mrs. és Mrs. hogy valami nincs renden. Semmit sem értenek. mintha ott sem lennék. kurva kis ártatlankám!” – üvöltötte mindenki füle hallatára. hogy a könyvtárba sem megyek tanulni. Június 3. Joel rögtön tudta. igazán szerelmes vagyok belé. mert fintorok és kétértelmű mosolyok kereszttüzében élek. Képzelem. és megyek. hogy mi az a gyerekbántalmazás. De ők sem tudtak volna mást tenni. Larsen elment. szomorú. esetleg vonzónak tart-e? Vajon az a fajta lány vagyok-e. Azt mondtam nekik. amilyet még életemben nem láttam. Nem volt hajlandó elmenni. Egyszerűen nem hagyhattam ott a csecsemővel. mit csinál akkor Jan. de annyira ideges vagyok. Mrs. és Mrs. mert én őt nagyon. A kábszeresek nem értik. Ki tudja? Most mennem kell. Sőt. Ez az egyedüllétnél is rosszabb. . Olyan hangosan bömböltette a magnót. ami igazán jellemző rá. mert kell neki a dohány. mint itt. Anyu és apu azt mondták. Mindketten sírtak és könyörögtek. ha ott vannak. úgyhogy azt mondtam. teljesen el volt varázsolva. mert be volt lőve. ha kitudódik az egész.

Az éjszaka Nagyi rosszul lett. De ezt Te úgyis tudtad. A könyvtárba akartam menni. mihez kezdjek. és ezen a héten nem megyek könyvtárba. Jan odasompolygott hozzám és odasúgta. hogy beteg vagyok. Bele kell szőnöm egy vacsora utáni beszélgetésbe. de ő semmit sem tudott rólam. Azt hiszem. hogy ha bezárnának egy savval és kábszerrel teli szobába. sem barátoktól. hogy hívott. Nagyon örülök. rágógumit osztogatnak. Szerintem. Mert látom. hogy nem tehetem. amikor az apját. Beszélt apu titkárnőjével. A boltból hazafele jövet felhúzódott mellém egy kocsi és a benne ülő srácok ilyeneket kiabáltak. Június 8. Duplán és Háromszorosan Besúgó őnagysága. de azt mondtam. mert kíváncsiak voltak. Nem zaklatnának ilyen kegyetlenül. Majd megpróbálom valahogy nem észrevenni őket. Muszáj lenne erről beszélni apuval. hogy reagál apu. nem akarja tovább folytatni a Nagypapa nélkül. Most először teljesen biztos vagyok. aztán hisztérikusan röhögve elhúztak. anyuval. tudni akarják. –Ez itt Besúgó őnagysága. akkor óvatosabbak lesznek. Még az igazgató is tudta.) Joel megkérdezte. akik betettek egy macskát a mosógépbe. de ez az igazság. basszál. –Mi lenne. Talán ezek is ilyenek. akik egykor a barátaimnak mondták magukat. –Szuper Besúgó őnagysága. Nem tudom. ki tudja? Múlt nyáron olvastam egy füves bandáról. nem szállhat rá Alexandrára. akik üldöznek. Nem? Június 7. hogy a telefonon fogok ülni. csak fenyegetőznek. Olyan őrültek. (A szobám lesz az egész világom. ha azt mondom. hogy olyan messzire elmennének. összetiporva. Joellel vagy Timmel. ha bedugnánk egy kis füvet az örege kocsijába? –Hát nem lenne szuper.) (?) Épp most telefonált Joel a könyvtárból. hogy ne fogadjon el cukrot idegenektől. hogy mit tesz azokkal. Pláne nem a TE barátaidtól!” De ezt nem tenné meg! Nem teheti! Bármit gondol is rólam. ártatlan angyalka. hogy képesek lennének megcsinálni. de nem tudom. Otthagytak lelkileg megnyomorítva. De. meg akarnak őrjíteni. ha nem a drog miatt tennék. és bekapcsolták. Muszáj vigyázniuk magukra! Június 9. De nem hiszem. de csak tologatta az ételt. Reggelizni sem jött ki a szobájából. hogyan. hogy felhívhat-e minden este. (Valóban rosszul vagyok ettől a sok füves állattól meg az összes kábszerestől. hogy mesélt az egyik tanár egy detroit-i srácról. megverve. de Joel meg fogja érteni. Ágyba vittem a reggelijét. csak undort éreznék. és a szobámban fogok tanulni. hogy „Jó lesz. mert aggódott értem. de bármit teszek. Június 10. Talán. mi történik vele. Ugye nem? Bár meg tudnám értetni vele. hogy: ”Ha nem megy. és nem mondtam ugyan. aki így halt meg. csak rontok a helyzetemen. Ma este be kell mennem hozzá egy kicsit. hátha kitakarodnak végre az életemből. teljesen ki vagyok ütve. Ma valaki betett egy égő svábbogarat a szekrényembe. ha megmondod a stréber kishúgodnak. hogy vannak. akik LSD-s cukorkát. mikor . Viszlát. a professzort letartóztatják?” Még mindennek elmondtak.Hazahozok egy-két könyvet.

Mondogattam magamnak. Nem tudok enni. . Jól is néznénk ki. Minden lassan rosszabbodik. értelmiségi családból származó tizenöt éves lány nyíltan megfenyeget egy másik lányt.behívatott. ha elveszíteném a szüleimet. hogy holnap átjön a temetés után. Június 16. hogy hozzon össze időnként valakivel. hogy jön. vagy észre sem vesz.: Elmentem az egyetemi könyvtárba és Joellel kiültünk. mindenki a temetés miatt idegeskedik. Aztán megeresztett még egy negédes mosolyt. Úgy látszik.” El tudod ezt hinni? Egy jó nevű. arra gondoltam. Joel hallott a Nagyi haláláról és felhívott részvétet nyilvánítani. Szegény anyu. Végül is nem sorolhattam föl az összes kábszerest a suliban. Talán nem is történnek meg valójában ezek a dolgok. pedig valószínűleg megölnének. hogy pár nap múlva vége a tanévnek. ha én mutogatnék! Úgy mellékesen. Jó lett volna. Ma este lesz a bál. hat centire állt tőle. (?) A régi füves banda teljesen meg akar őrjíteni. Próbálok neki segíteni. Azt hiszem. Fogalmam sincs. és szublimál. Jó lenne. akivel régebben jártam. Június 11. Nagyon örülök. ha Nagyi nem adta volna el a házát. Ahányszor csak sírva akartam fakadni. Marcie odafordult hozzám és egy gyönyörű mosoly kíséretében azt mondta: ”Ma este lesz egy buli. a fűre beszélgetni egy kicsit. mint hogy férgek rágják a testét. miket terjesztenek rólam. Ez az utolsó lehetőséged. de – bár Janra gyanakszom – nem mondtam neki semmit. „Nyugodtan gyere el – mondta – úgyis elkapunk egyszer. Nagyon hálás vagyok. hogy ott ül a nagyszobánkban. Jövőre talán Seattle-be mehetnék iskolába és Jeannie néninél és Arthur bácsinál lakhatnék.” „Köszönöm. Hazafele anyu megjegyezte. Szükségem lesz rá. Június 17. Kedves kis Marcie Green! Mondhatom! Talán tényleg megőrültem. Ez sokat segített. hogy Joel vár rám. hogy nevezzek meg bárkit. de nem tudott hozzáférkőzni. nála úgysem lakhatnék. Félek. és felajánlotta. Még soha nem láttam ilyen rossz bőrben. de annyira le vagyok sújtva. hogy ekkora hülyeséget azért nem csinálnék. megfulladok. Ma anyuval vásárolni voltunk és találkoztunk Marcie-val és az anyjával. hogy alig bírok lépni. Június 12. Azt hittem. hogy elment a nagypapához. Marcie Greent. de amilyen beteg szegény. Az anyja kb. Gyűrűző hernyócsomó üres szemgödrökben. terjednek a pletykák. de én természetesen nem megyek. ha Joel apa fia lett volna és én soha meg sem születek. mert teljesen ki volt borulva. ha anyunak is van mire gondolnia. Nagyi az éjszaka meghalt álmában. hogy nem tudok másra gondolni. Erőt öntött belém. az tartott életben. de olyan kimerült vagyok. Még George. hogy milyen hallgatag vagyok. aki tehette. Amíg ők beszélgettek. vagy hogy hogyan is állítsam le őket. a szép és rendes zöldséges-pult előtt. nem megyek” – mondtam a tőlem telhető legnagyobb nyugalommal. két szülő két hónap alatt! Hogy bírja ki! Én belehalnék. És hogy miért nem kérem meg ezt a kedves kislányt. Úgy lenne jó. Ui. ott helyben kiesik a földre. Valahogy semmi sem a régi. Azt hittem. Mondta. Apu mindent megtett. Őrültek háza lettünk. Az új dzsekimen egy hatalmas lyuk lett és egy-két papír is elégett és befüstölt-kormozott mindent. eldobom az agyam. is undorral néz rám. és igencsak közel járnak a sikerhez.

Valahogy spirituális ember.. hogy mi történik. Nagyon meg voltam ijedve. Az volt a legrosszabb. ostrom alatt vagyunk. míg fulladoztam a sírástól. úr ügyvédi irodájába és megkértem. Valóban beteg vagyok. kiültünk Joellel az udvarra és sokáig beszélgettünk. Azzal csak rontaná a helyzetet. és lesmárolt. remélem. Jan a vegyesboltban odajött hozzám és közölte. hogy ezúttal nem úszom meg. hogy a világon vagyok. mert valaki megfenyegetett. különben visszajön. Annyira jó és nemes. drága Naplóm. úgyhogy . hogy Istennel vagy mennybéli dolgokkal kommunikálnak. Azt hiszem. hogy beszél egy-két szülővel.. Nem bírom! Ma. ezzel a legtöbben így vannak a generációnkban. hogy néha el szeretnék menni megint. de mély érzésű. és ágyba dugtak. Az apja meghalt. és úgy teszek. De Joel azt mondta. törékeny Nagymamámat abba a sötét. Június 23. hogy vége a sulinak. Minden szörnyű. és tényleg elbeszélget velem egy kicsit. Június 22. hogy ne is gondoljak erre. mert nem ez a halál – és azt hiszem. csak én nem. Szinte elnyelte. Azt is mondtam. Amikor sáros földet kezdtek dobálni a koporsóra. Apu felajánlotta. hogy soha vissza se jöjjek. és azóta sokat gondolkodott az élet és a halál kérdéseiről.. meg a családom. Úgy érzem. és én nem bírom tovább. Június 20. Túl sok lenne.Mikor hazaértünk. Múlt éjszaka letartóztattak egy csoportot egy bulin. hogy beteg vagyok. hogy csak egy jó baszás kell nekem. és addig forgatta. hogy jó lenne. Nem tudnám elviselni. nem tudom abbahagyni. Apu szerint csak meg akarnak ijeszteni. de könyörögtem. hogy el akarok menni. hogy nem vehetek részt semmiben. hogy vigyen haza. Az érzései és a gondolatai annyira érettek. Még drogos utazásokon is azt hiszik. és próbálok nem törődni azzal. igaza van. Aztán azt mondta. hogy marihuánát tesz bele. Most először. amikor hét éves volt. elrohantam . mit fogok csinálni. elegem van abból. egy ismeretlen fiú megmarkolt és megfenyegetett. Mit csináljak? Most húzott el egy autó a ház előtt villogó reflektorokkal és dudálva. hiába állna mögöttem Joel. egyszer egymáséi lehetünk. Nagyapó és Nagyanyó után ez lenne az utolsó csepp a pohárban. és nem tudok koncentrálni. Rángatta és csavarta a karomat és mindennek elmondott. Nem mondhattam el neki. Ma reggelinél elmondtam a családnak. természetesen meg sem hallgatott. ami tegnap történt. Amikor Joel elment.. és most mindenki engem vádol. Mindegy. Június 24. ha ezentúl bezárná a kocsit. hogy ne tegye. hogy megint rám szálltak. de ez nem segít. amikor leeresztették az én puha.. Ki segített volna nekem? A „tiszták” azt sem tudják. Hiába akartam neki megmagyarázni. Azt hiszem. ha megint rám szállnak. Nem tudok belegondolni. hogy nincs semmi közöm az ügyhöz. Sokan sétáltak arrafele és sikítani akartam. meg hogy el ne mondjam senkinek. Mindenki kirohant megnézni. bántani nem fognak. Engem már nem érdekel. hogy mindenből kimaradok. nem vallásos. Anyu és ő azt hitték. de nem tudtam. és senki sem veszi komolyan. hisz most halt meg a nagyi. Most mit csináljak? Most mit csináljak? Nem mondhatom el anyunak. Aztán betuszkolt valami bokrok mögé. Annyira megalázó és undorító volt! Benyomta a nyelvét a számba. mikor a park mellett sétáltam. tisztességtelen. Annyira elegem van. hogy legalább százezer évesnek kellene lennie. Fogalmam sincs. gyengéden szájon csókolt. Sokféle program van most.. mintha ez nem fájna.. Igazán. Természetesen megint figyelmeztettem Timet és Alexet. De az igazat megvallva. Még mindig hányok. sikítani akartam. feneketlen lyukba.

elmegyek nyári iskolába. Mindenképpen megpróbálom. most hogy az egyetemnek is vége van. van egy bolygó a szegényeknek. Összefutottunk Jannel a vegyesboltban és Marcieval a parkban és egyikünk sem reagált. mindenki szervezkedett. Talán megtörik a jég. élek. de be fogom hozni a kiesést. mint ahogy mindig is gondoltam. miért tettem. nem tudom.meghagyom a hitében. Megígértette velem. ha Joel – többek között – a muzikalitásomra is büszke lehetne. Addig nem is tudunk egymásról. Feladták. virulok. Chris-nek szerencséje volt. Nagyon szeretném. . egyszerűen elköltöztek egy olyan városba. Most pedig olyan vagyok. hogy láthassa. Éljen! Azt hiszem. A füves banda tagjai nem méltattak figyelmükre. hogy minden rendben. ha az eredetire akarunk visszakerülni? Csak nincs mindenkinek ilyen problémája. Csak fél 12-kor ébredtem fel. amíg át nem akarunk kerülni egyik bolygóról a másikra. Bárcsak itt lehetne még Joel. Szörnyű volt. Azt mondta. Vagy több világ van? Olyan a suli. hogy megtettem. mint az én szüleim. ennek nagyon örülök. Pontosan úgy reagált. én. akik ösztönzik. hogy kettőnk helyett fogom becsülni és élvezni a társaságukat. mert elmegy. A tanárom egy szörnyű nehéz koncsertót adott föl. Igazán rendes tőle. hogy megyek-e a bulira meg ilyesmi. Június 25. és végre szabad lehetek. egy a drogosoknak. ahol senki sem ismerte. de nekem adta az apja aranyóráját. hogy majd belehalok. de megkértem. talán külön vannak a protekciós drogosok és a szerényebb háttérrel rendelkezők.: Tegnap sétáltam egy nagyot Timmel. de már örülök. hogy láthassam Joelt. drága barátom. Nyár van. Hát nem a világ legcsodálatosabb érzése? Olyan boldog vagyok. Július első napja van. Ez lenne a baj? Vagy az a nehezebb. akinek van kábítószeres tapasztalata? Vagy igen? Talán a jövőben megtudom. hogy előre tanulhassak. egy a gazdagoknak. hogy csak azért mondta. Nem akartam elmondani. Lehet. hogy vége a sulinak. Talán találtak maguknak valami más elfoglaltságot. hogy meg tudom oldani ezt a problémát. Július 1. Később Drága anyu elvitt kocsival az egyetemre ma délután. de nem értelmiségi típus. Szeretném. melyek szinte nem is tudnak egymásról. hogy sétáljunk egy kicsit. mint a három napos esős idő. Hónapokkal ezelőtt felhagytam a zongorázással. mint egy apró galaxis? Külön bolygója van minden csoportnak? Mondjuk. és Joelnek nincs beszélgetőpartnere. Az édesanyja aranyosnak tűnik.: Találkoztam három „tisztával” és megkérdezték. Ma bolondokháza volt az egész környék. talán feladták. Azt mondta. milyen gyönyörű minden! Elég magányos leveleket ír. pedig neki a Nagyi gyűrűjét. készülődtek a vakáció megünneplésére. Június 27. Furcsa. Juhé! Most. évközben. Mikor már egy ideje beszélgettünk Joellel. mert alapvetően jó és erős vagyok. Jövő nyáron akár az egyetemre is mehetnék tanulni! Csodálatos lesz. hogy komolyan számítok neki és biztos benne. Csiripelnek a madarak az ablakom alatt. Ui. és itt fekszem a saját ágyamban. hogy össze kell szednie apu irodájában pár dolgot. de ma újra kezdtem. hogy csak figyelmesség volt a részéről. két ennyire különböző világgá. és fájó szívvel elmondtam neki az igazság egy részét. Olyasvalakikre vágyik. de tudom. pedig több tantárgyat vehessek fel. hogy egy gimi így ketté tudjon szakadni. Hadd higgye. Ui. és fantasztikusan érzem magam.

Nem csoda. Nem tudom becsukni a szememet. hogy meghaljon a lelkem. Csak elővigyázatosak voltak. A nővérek és az orvosok mind azt mondják. pedig félig van csak meg. Próbáltam összerakni a dolgot. Larsen eltörte a lábát egy autóbalesetben. nem. Levették és átcserélték a kötéseket a kezeimen. apu vagy Tim fejében is megfordul. A nővér azt mondta. hogy gondolt ilyesmire. Larsen édesanyja. de nem tudom. ha az orvosok és nővérek hagynák. hogy nemsokára jobban leszek. de nem tudom. két körmöm lejött. mert akkor ellepnek a férgek. Szeretném. Megesznek. de talán kezdem megszokni ezt az életformát. Biztonságban leszel. mert mind a két kezem boxoló-kesztyű vastagságú kötésben van. Nem érzem ezt az egészet valódinak. csak apu megkapta a képeket a Nagyi sírjáról meg az odahelyezett sírkőről. (?) Mikor ma felébredtem.) Lu Ann ennivalóan aranyos teremtés. Július 7. Még mindig mászkálnak rajtam a férgek.) Na. Valamelyik nap elmegyek a könyvtárba és utánanézek. (?) Kedves. Bezárlak. és csak a lelkemmel kísérleteznek? (?) A férgek a női testrészeimet rágják szét először. úgyhogy naponta át fogok járni takarítani. pedig akkor még csak hétéves volt. Larsen nem eszik mindig a kórházban. ceruzáimat az ágyra a nővérnek. de egyfolytában arra gondolok.. Bemásznak az orromon. hogyan tartósítják a holttesteket. hogy annyira fájnak. hogy tíz napja vagyok itt. Ilyesmi anyu. hogy nem tartok semmiféle kábítószert benne. most indulnom kell. (Remélem. hogy milyen bomlott már a Nagyi teste és hogy a Nagypapáé már tényleg szörnyű lehet. Még mindig nem tudom elhinni. mert a véres. Majdnem teljesen szétrágták már a hüvelyemet és a melleimet. és most a számon meg a torkom tájékán dolgoznak. Szeretnék írni Joelnek. lakatos tokodban! Olyan megalázó volt. Mrs. remegő kezeimről bemásznak a férgek a lapjaid közé. meggyőződtek arról. drága Barátom! Annyira örülök. amikor az apja meghalt. de még mindig a test és a lélek újraegyesítésével kísérleteznek.. Ne félj! (?) Ma jobban érzem magam. Az ablak előtt vastag fémháló van. (Jó gyakorlat lesz a jövőre nézve. mintha rácsok lennének. Mr. Vissza kell tegyelek a tokodba. teljesen normálisnak és kiegyensúlyozottnak éreztem magam. Beleolvastam abba. de így is tudom. amíg meg nem érkezik Mrs.Július 3. a többi. hogy behozhatott ide anyu a kopott. hogy ez tényleg megtörténhetett velem. az ujjam végei letépődtek. amikor ki kellett borítsalak mindkettőtöket meg a tollaimat. mert a főzést is gyakorolni szeretném. vagy csak engem foglalkoztat? Morbid gondolataim vannak a múltbeli tapasztalataim miatt? Azt hiszem. és amúgy sem tudná elolvasni ezt a macskakaparást. hanem valaki más. mert Joel mondta. Vagy halott vagyok már. Jobb. A mai nap is csodálatosan gyönyörű. amit eddig . hogy valami börtönkórházban vagyok. elmúlt. ha nem tenném. Gyönyörű a sírkő. főzni és vigyázni a babára. Azt hiszem. Ez nem én vagyok. átrágják magukat a számon és Istenem. hello. biztos szeretni fogom a munkámat. Fáj írni. mit mondhatnék neki. de beleőrülnék. de nem értem az egészet.

puhatestű undorító állatok: mászkáltak a húsában. hogy ellepjenek a legyek. Négy lábujjam sínben van. hullámzó. hogy szédülni kezdtem és megfájdult a gyomrom. (?) Bejött ma egy légy a szobámba és nem tudtam abbahagyni a sikítást. Anyu és apu mindennap meglátogat. Már nincsenek bekötve. a lábam. füstön át látnám. hogy Mr. helyenként teljesen kopasz vagyok. gyűrűző. és nem hagyták abba. Akkor azt hittem. nekem ez már sok. a könyököm. hogy hosszú távra ki legyen ütve az ember. Fel akart emelni. hogyan jutottam LSD-hez. a hajam foltokban ki van tépve. mert így egyfolytában figyelnem kell. Két nővér kellett hozzá. mintha színes fényben. Meglepő. hogy az arcom is csupa seb meg karmolás. Talán valóban nem is én vagyok. a kezeim fognak-e valaha is kéznek kinézni. Már alig vannak férgek. Mégis úgy érzem. hogy hernyópetéket fog rakni az arcomra. hogy megölje. hogy elősegítsék a gyógyulást. Már tudom. Annyira féltem. Emlékszem. Ez a rész teljesen sötét. (?) Nagyon szédülök. hogy jöjjön át értem meg a gyerekért. hogy sikítottam és a Nagyapó jött nekem segíteni. Azt hiszem foglalt volt. de a testén hemzsegtek a sokszínű kukacok és férgek. Úgy látszik. Nagyon zavaros az egész. Lehet. Igaza van. hogy tárcsáztam a számunkat és évezredek teltek el a számok között. újból eltörtem két lábujjamat. bármit is teszek magammal. A kukacok és . foszforeszkáltak. de csak a csontváz volt már a kezéből és a karjából. az egész testem csupa seb és véraláfutás. hogy mogyorós csokiban volt. Alig ismertem magamra. hogy abba kell hagynom az alvást. Nem tudom. A többit lerágták a csúszkáló. (?) Kiszálltam az ágyból és odamentem a tükörhöz. Nem tudom. de nem maradnak sokáig. Az orvos szerint ez így is van rendjén. hogy ezt szándékosan csinálta valaki. egymásba másztak. A szemgödreiben nyüzsögtek a fehér. a spray elpusztítja őket. miután megfürdettem a gyereket. Az egész testét ellepték. hogy nem férgesednek-e. amelyek lehullottak a földre is mögéje. ha be lennének. úgyhogy most mindkét lábam gipszben van. buzgón evő férgek. Úgy látszik. de a nővér szerint csak az agyrázkódástól van. hogy ettem belőle. (?) Megtudtam. mi történt. miért gondoltam. Nincs mit mondanom. mert ahhoz nagyon sok kell. Larsen meglepetést hagyott nekem. eltörtem őket. Úgy rémlik. csak azt. mert mindig csokis mogyorót evett. Akkor jöttem rá. De arra emlékszem. de jobb szeretném. A térdem. Az arcom dagadt és tiszta kék meg lila meg karmolás. mint a sülő hamburger. Tükröt még nem adtak. aztán nem tudom. hogy ott volt és szó nélkül elment. olyan. (?) Mikor felkeltem. a kezemre. Nem engedhetem. Adtak rájuk valami fájdalomcsillapító spray-t. a testemre. az agyam működik.írtam. amíg el nem kezd működni az agyam. hogy egyáltalán emlékszem valamire. Apu elmondta. Ettek. gondolom. Az ujjvégeim úgy festenek. Nagyon ki lehettem ütve. (?) Ma egy lámpa alá tették a kezemet. megpróbáltam felhívni anyut. de érzem. hogy az édesség a Nagypapára emlékeztetett. mert emlékszem.

meg akartak ölni. Az írás szörnyen kimerített. hogy nem igaziak és mindenki más is tudja. Próbáltam erősnek és bizakodónak látszani. de gyorsabban osztódtak. Levegőt sem bírok venni a félelemtől. Kapartam a koporsó falát. Még mindig vannak férges rémálmaim. A jelenlegi állapotomból ítélve. de nyilvánvaló. Mindenféle hernyó. de próbálok erőt venni magamon. ahol gyogyósok és őrültek közt mászkálhatok. hogy a gyermekbírónak Jan és Marcie azt vallották. hogy hazamehetek. Hála Istennek. sárgaházba. Pihennem kell. El akartam szabadulni onnan. Az orvos azt mondta. ami történt. igazuk van. mert bolondokházába fognak zárni. vagy amikor kiengednek a kórházból. üvöltöttem. hogy elmehetek fodrászhoz pár hét múlva.paraziták elindultak a gyerekszoba felé. bemásztak a számon a torkomba. Egyfolytában a mellette lévő koporsóra mutogatott. Még életemben nem voltam ilyen fáradt. hogy alig ismertem meg. és nem beszélek róluk. így is lehet fogalmazni! Július 22. Sikítottam. de néha olyan valódinak tűnnek. Azt mondta. és hogy iskolaszerte fogyasztóként és árusként is ismertek. mint én. hogy becsapott valaki. Isten. rám másztak és befaltak. azóta mindennap ír. (?) Anyuék azt hiszik. Reméltem. féreg. Egyszer még telefonált is. . hogy egy évbe is beletelik. Apu megpróbálta tudományos szempontból megmagyarázni. elmegyógyintézetbe. Olyan. Annyira nem emlékszem az egészre. A Nagypapa hívott. a saját húsomat és hajamat téptem. hogy hetek óta próbáltam nekik eladni LSD-t és marihuánát. Nem szívesen mutatkoznék ilyen állapotban. hogy ez valaha is ki fog derülni. Aztán rámásztak a kezemre és karomra. és anyu akkor azt mondta. de nem engedtek ki. hogy a kövér. egy dilis intézetbe. hogy kórházban fekszem. ahogy a torkomon kifért. (?) Anyu hozott egy köteg levelet Joeltől. Mama hozott ollót és a nővérrel nagyon-nagyon kurtára vágták a hajamat. lárva pusztította a testemet. Annyira nem. akkor. hogy ő is teljesen ki van ütve. Jól tettem. Megírta neki. elborították az arcomat. alig bírom visszatartani a sikítást. Ha viszket az orrom vagy valamelyik sebem. és a foltjaim is fakulnak. Köszönöm Neked. mintha évekkel ezelőtt lett volna. (?) Pár nap múlva átküldenék egy másik kórházba. hogy idegi alapon kezelnek a kórházban. Ennyire senki sem lehet. hogy sírt. de nem hiszem. Talán ki akartam verni belőle mindent. mint ahogy meg tudtam volna ölni őket. Hát. Fulladoztam. Az arcom már majdnem a régi és a kopasz foltjaimon elkezdett nőni a haj. de pár hét múlva már tűrhetően fognak kinézni. Nem valami szakszerű. de anyu megígérte. nyálkás testüket is érzem. amikor le akartam magamról szedni a férgeket. de nem hagyhattam ott a gyereket és nem is akartam vele menni. mert a kezeim már gyógyulnak. hogy ki tette. hogy repesztettem be. Igen! Hisznek nekem. Láttam anyun. Nem fogok arra gondolni. Tapostam rajtuk. Hogy a koponyámat. Annyira el volt már rágva. azt nem tudom. mire teljesen meggyógyulnak a kezeim. de ezerféle halott dolog és ember nyomult felém. kézzel is próbáltam agyonnyomni őket. mert nem akarta nagyon beavatni. bepréseltek és rám zárták a tetejét. Minek is? Tudom. féltem és undorodtam tőle. hogy a gyereket nem bántottam. és fel kell gyógyulnom. Sejtem.

Karikás szemekkel. hogy elvigyenek. talán nyolcvan gyerek volt. aki már felébredt a kiabálásomra. míg agyrázkódást nem kaptam és el nem repedt a koponyám. Amikor Larsenék szomszédja a sikításra átjött a kertésszel. hogy attól féltem. Átvittek az Ifjúsági Központba. Nem tudom megemészteni. A flippergép alatt feküdt a társalgóban. megnézték a gyereket. Isten. Nem volt mit mondanom. és kihívták a rendőrséget. Lehet. Végül egy termetes nőszemély (az iskolai ápoló) bejött. aki átvitt az Állami Elmegyógyintézetbe. hogy félek. az. Az ápolók sokat beszélgettek. s elvisz egy jó pszichiáterhez. aki rángatta a fejét és hülyén motyogott maga elé. Aztán bevittek egy pszichiáterhez. Az Ifjúsági Központban ötven-hatvan. Mind elég normálisnak látszott. félek. Egyfolytában ifjúsági központnak hívják azt a helyet. drága Naplóm. Otthagytak velük a társalgóban. hogy megőrültem. hadd menjek haza a saját szobámba aludni. csak tizenöt-húsz centivel magasabb és legalább húsz kilóval nehezebb lehetett. mégsem küldték őket elmegyógyintézetbe. azt hitték. Átjött értem egy gyermekvédelmis. sötét folyosón. szétvertem magamat. Az éjszaka a végtelenbe nyúlt. a rácsos ablakú vasajtóig. és soha nem fogok leérkezni. Kívül-belül egyaránt. láttam pár embert. Kérlek. Csöngettek. hogy kihozzon onnan. épphogy csak ujjlenyomatot nem vettek. hogy ha szeretnék iskolába járni. nincs hova menni. de én valahogy nem halottam őket. mert azonnal megkezdi az intézkedést. A szívem olyan erősen vert. aki beszélgetett velem egy kicsit. ahol nyilvántartásba vettek. hogy tényleg ott a helyem. akik egy másik ápolóval leveleket gereblyéztek. Hallottam a fülemben a kalapálását. Nagyon-nagyon kérlek. Július 25. Ma reggel fél 7-kor keltettek a reggelihez. Újabb kulcscsörgés. vacogva mentem végig újra a hosszú. Kérlek. egyetlen Barátom. felrobban és összefröcsköli az egész folyosót. készülődtek az óráikra vagy akárhová. és bezártak a gardróbba. ne engedd. Szerepel a nevem valahol egy drogos aktában. Azt mondják nekem. Ez is őrültség. Egy egész világ van belőlük. és most zuhanok a semmibe. ahova menni fogok. Bolondokházába leszek zárva! Nem értem! Másoknak is volt már rossz utazásuk. Nem illek ide. kikérdeztek. amit nem tudtam megenni. hogy alávetem . alig bírtam egymás elé rakosgatni a lábaimat. Be volt dugulva a fülem a félelemtől. miért történik ez velem! Lezuhantam a földről. málló vakolatú folyosón és egy zárt ajtón keresztül. Ne engedd. Itt bármi megtörténhet anélkül. Magukat sem. és biztosan tudom. el kell mennem Dr. hogy ahova kerültem. Végigmentünk egy sötét folyosón. aki itt van. gondolkodni sem tudtam. Csak az járt a fejemben. az őrültek birodalma. ami két épülettel arrébb van. de itt vagyok.A körülmények ellenem szóltak. hogy nem leszek ott sokáig. Volt egy kamasz srác is. mert az egész világ őrült! Július 24. és a két gyogyóson kívül mindenki kiment. Kulcscsörgetés után a túloldalon voltunk. de ezzel nem vernek át. hogy bolondok közé zárjanak! Félek tőlük. és azt mondta. Millerhez aláírni egy nyilatkozatot. Diliházba fognak küldeni. kivéve egy nagydarab lányt. hogy nem igaziak a férgeim és elküldenek egy olyan helyre. Apu azt mondta. Július 23. Aztán levezettek egy büdös. hogy nem tartozom közéjük. félek. amit újra bezártak utánunk. aki velem egyidősnek nézett ki. ronda. Elmentünk két csorgó nyálú férfi mellett. hogy bárki is megtudná. katalógusba írtak. nyüzsögtek. nem? Látod. megpróbáltam lekaparni a tapétát a falról és a fejemmel próbáltam kitörni az ajtót. Mire ők kiértek. ami az összes féregnél és koporsónál is rosszabb! Nem értem.

Én is alig tudom elhinni. Miller házon kívül volt. és nem érkeztek meg sehová. Eltűnődtem azon is. a tanáraikat és a kezelőiket is a keresztnevükön szólítják. a kiégett emberek. hogy a kórház nem tud segíteni rajtam. A legkisebb lány megfordult. minden. Kezd derengeni. Biztos tudják az orvosok. amit az első orvos meg a gyermekvédelmis mondott. de egyikük sem nézett ki olyan bolondnak. a személyzet nem tud segíteni rajtam. Csak időpocsékolás volt. „Baszd meg!” – mondta neki. hogy ellen tudnék állni a kábítószernek akkor is.magamat a Központ összes szabályának és megkötésének. hogy igaz! Egyébként is. Féltek. . vajon milyen benyomást kelthettem a gyógyuló arcommal és fűnyírótípusú frizurámmal. Senki sem figyelt fel rá. A büdös folyosók. hogy beszélni sem tudok? Csak ültem bólogatva Mr. szexuális életet élnek stb. én. Nem tartják be az előírásokat: elvesztik a türelmüket. amikor ide kerültek? Félnek most is. Dr. hogy az első drogos tapasztalatom is meg ez az utolsó is. hogy ilyen hülye lehet valaki. Senki sem tűnt olyan ijedtnek. mint az állatokat az állatkertbe. Azt mondta. aki itt maradt csoportterápiára. zöldbab konzerv és valami ázott puding. mint én. káromkodnak. hogy vissza tudnám utasítani. Szörnyű álom. mert egyedül nem bírtam volna visszamenni. hogy kiengedjék. az ápolónő. a tudatomon kívül történt. és nagyon félek. Július 26. De hogyan győzzek meg erről mást anyun. Az 1. Fél 12-kor Mary. ami nincs? Tudom. itt nincs fű. a másik rángatózott. Fél 5-kor vissza kellett jönnünk az osztályra. hogy azt hittem. De maga a kórház elviselhetetlen. a zárt. De hogy láthatnám be azt. hogy lehet itt élni. Talán tényleg megbolondulok. amikor ránk zárták a vasajtót. és beszélhettem vele. A gondolataim versenyt futottak az idővel. Az ebéd makaróni és sajt volt bolognaival. mint a többi részlegen. Az egész végtelenül hosszú délelőtt alatt szóltak a csengők és jártak-keltek az emberek. Öt fiú és hat lány van rajtam kívül az én részlegemen. a folyosón. Dr. a tanárok nem tudnak segíteni rajtam és az egész program – ami egyébként sikeresnek bizonyult – nem tud segíteni rajtam. apun. előbb el kell ismernem. Azt is mondta. A 2. hogy tényleg beleőrülnék. Volt egy rakás magazin egy kis kerek asztalon. úgyhogy a délelőtt hátralévő részét a két dilis nézésével töltöttem. a zárt. Azt mondtam. hogy ne kelljen kinyitnom a számat. és hála Istennek. Ahogy mentünk a folyosón. hogy ezt kész vagyok megtenni. Miller irodájában. úgyhogy mindenben korlátozzák őket. Tudom. sz. megmutatta nekem az ebédlőt. de nem tudtam olvasni. hogy ha meg akarom oldani a problémámat. lopnak. rácsos ajtók. csak én. ha elsüllyednék benne. aki labdázni ment. Fél 3-kor megjöttek a többiek a suliból. Minden kedvezményt megkapnak. Senki nem hinné el. hogy eddig milyen csönd és nyugalom volt. Úgysem jött volna ki rajta semmi. aki tudom. hogy mit csinálnak. Miller végre megérkezett délután. Nem tudtam nyelni. Majdnem olyan. hogy problémám van. mint egy kis iskola. Két csoport van. hogy idekerüljön. amit el tudok képzelni. pedig nyilván azok voltak. Kamaszok sürögtek-forogtak mindenfelé. egy idősebb nő megjegyezte. Volt. ha nem akarok segítséget. Sokan nevettek és csipkelődtek. Annyira meglepődtem. ránk szakad a mennyezet. Az egyik aludt. Remélem. számú csoport megpróbálja betartani a szabályokat. jobb itt az Ifjúsági Központban. de nagyon egyedül vagyok. rossz utazás. Timen és Joelen kívül. Mindenesetre ők is lelombozódtak (ahogy én). Az orvosokon kívül mindenkit. hogy megint bezárjanak. de semmi sem történt. Őszintén szólva. csak próbálják leplezni? Nem értem. ami elmegyógyintézetbe juttatott. de több gondot nem bírnék elviselni anélkül. volt.. hogy kábítószert veszek be? Szinte hihetetlen. amikor annyira félek. hogy enni próbáltam. hogy ismerhetnék be bármit is. hogy legutóbb nem tudtam róla.

13 éves és olyan. mint a hölgy unokahúga. akivel egy matinén találkozott.. azok után. A szülei elváltak. amikor a városban mászkált. mint a majmok. Nagyon el akartam mondani anyunak meg apunak. Babbie azt mondta. Mikor megkérdeztem. hogy nálunk próbálkozzon? Mindenféléket mutogatott nekünk. meg balhéztak egyfolytában. Aztán egy nagyon furcsa és rémisztő dolog történt.-be. Azt adta be az apjának. hogy könyvtárba kell mennie. mire azt mondta. úgyhogy a következő mozis pasiját kirabolta. Az egyik „társalgó” helyiségben ültünk és néztük egymást. többnyire délután. Egyszerűbb volt. Egyszer végül telefonált a szüleinek az iskola. hogy ki van ott és ki nincs.. aztán féltékeny lett a mostohaanyja gyerekeire és idegennek. majd megszakadt a szívem. Biztos. nem volt egészen magánál. Később. amint egymást nézzük.” Vacsoraidőben együtt mentünk az étkezőbe és együtt ültünk egy hosszú asztalnál. Egyébként. hogy mit lehet ilyenkor csinálni.. Abban az időben négy lány lakott a hölgynél unokahúgként. hogy Babbie-t beavatta valami 32 éves hapsi. azt mondta. Mikor odaért. hogy igazat mondott. hogy a drog világán kívül az életbe is kapott némi betekintést. Egy ideig minden rendben volt. amit megkerestek.Boulevard-on. Mindezt nagyon nyugodtan mesélte el. Megkérdeztem Babbie-t. hogy milyen itt. de holnap a raktárban lehet róla szó! Nem tudtam szóhoz jutni! Azt hitte. hogy nem akarna-e inkább valamelyikünk szobájában beszélgetni. Akkor sem törődtek ezzel nyíltan. Nem ettünk. Sokat járt el otthonról. Elmondta. aki szerelő és újranősült. Az egyik idősebb nő alkoholista és félek tőle. és megkezdődött számára a felsőbb osztálybeli kurvák élete. 12 évesen már gyermekprostituáltként működött... Csak napi két órát kellett dolgoznia. hogy nagy és zsúfolt az iskola és senki nem tudja számon tartani.. ha nem vesszük észre. hogy 13 éves és két éve kezdett kábítózni. miért hitte el az apja. Még jobban féltem Babbie-t. mikor kijózanodott. Megkérdeztem Babbie-t. mint tovább foglalkozni az üggyel. amikor elmentünk mellette. Sőt. a mellettem lévő szobában lakik. Az igazság az volt.A. Nem részletezte. azt mondta „Örökké itt vagyok. az éles szemű szülei gyanút fogtak. Mikor már egy éve használt kábítószereket. de ő csak elkezdett magáról beszélni. mennyi ideje van itt. aki egy nagy lakosztályba vitte a . hogy ott fog lakni és iskolába fog járni. mert problémái vannak a tanulással. hogy nem tudtam neki válaszolni. hogy egy gyerekprostituált mindig könnyen boldogul – ami igaznak is bizonyult. Később megpróbáltam elmagyarázni neki.A kislány. amik velem történtek. de elhitte. Olyanok voltunk. megállapodtak a hölggyel. Szomorú olyan helyen lenni. Ennek ellenére jó jegyeket vitt haza. de nem fogom. ahol az ember bármit . úgyhogy nem kérdezősködtek a szülei. Közben az ideje felét sem töltötte az iskolában. De ha sírtam volna (nem tettem). bármit képes lennék elhinni. A második napon. de csak beszélt tovább szomorúan. se vette volna észre. hogy tétlenül ténferegjünk az osztályon. fátyolos hangon. Annyira megdöbbentem. Annyira hihetetlen volt az egész. mikor 10 éves volt és őt az apjához küldték lakni. mintha mindig a sírás küszöbén lenne. de legjobb. többnyire unatkoztak a lakásban. mintha ott sem lettem volna. Ez a pasi pár hónappal később lelépett. örökké. A sofőr hozta-vitte őket. hogy a gyerek nagyon sokat hiányzik. találkozott egy „kedves hölggyel”. megmondhatjuk az ápolóknak. hogy megpróbáltam kérdezni. ültek ott. Csak még jobban felzaklatná őket. és soha semmit nem láttak a pénzből. Azt mondta egy barátja. mint a majmok: nem beszélgettek és nem is mentek sehová. csak faggatóztak. kívülállónak érezte magát. akit tegnap említettem. hogy nem szabad a szobákban szeretkezni. de Babbie mindig könnyen talált újakat. azt mondta a mostohaanyjának. Fél órán belül teljesen el volt szállva. hasonló korú lányok ültek a nappaliban és desszertes tálkákban álltak a tabletták. A szokásos indokok. Mindegy. de gondolom. és elment L. Ezt nem tudom. Másnap tehát beiratkozott ott egy suliba. hogy molesztálni akarom. Mi tartja vissza ezt a nőt attól.. Az este hátralévő részében hagyták.

hogy visszaküldik őket a senki földjére. Július 30. meg TV-t néz. Fogok valaha az életben úgy aludni. Mi épphogy csak élünk. Még azt is. akár négykézláb is hazamászott volna. amit csinálni lehetne ebben az állatkertben. hasztalan. hogy földimogyoróval etessen minket a rácson keresztül. mert itt egyszerűen semmi nincs. aminek nincs hova mennie. Amikor ma este ránk zárták a nehéz vasalt fémajtót. Verbális gyakorlatok. aki már a családom tagja. az őrült nő hajtogat. és a kölykök is elég normálisan viselkednek. és hiába bújok a párna alá. lehangoló figyelmeztetés. mesterséges. hogy csak kiégett belőlem minden. Július 29. Fémes csilingelésük szüntelen. Néha már azt hiszem. nem? Szerintem az. Talán holnap eljön ide egy busznyi kisiskolás. Úgy látszik. Július 27. miért nem ment a rendőrségre vagy orvoshoz. Olyanok. De ott négy muki összeverte és megerőszakolta. Az ápolók mind nehéz. Itt az iskola valóban kiváltság. Mindkettő elég rendesnek látszik. hogy segítsen rajtam. mert kisírtam magam. Babbie lement a társalgóba TV-t nézni. aki saját labort hozott össze. drága Barátom. Csak egy rossz utazás az egész.elhisz. és engedte volna. csak a halál juttathat ki ebből a szobából. Itt mindenki dohányzik. Ezek csak szavak. aki nyög és jajgat egész nap. egyszerűen nem tudtam visszaemlékezni. Szóval Babbie pár hét múlva megszökött és stoppal elment San Franciscoba. Naplóm. Később sikerült elérnie a szüleit. A felső-tagozatosoknak is két tanáruk van. nincs tartalmuk. hogy hazatelefonáljon. kiabálni és köpködni kezdett. Beszélgettünk egy kicsit Babbie-val és megcsináltam a haját. de csak ostoba. De mikor megkérdeztem. Van valahol a folyosó másik végén egy nő. ahányszor erre a helyre gondolok? Nem lehet igaz. Ma megengedték. Lehet. A többi lány az osztályon beszélget. ahogy ő. de mire ők San Franciscoba értek. mint a tétlenség. Nem tudtam. Nincs szörnyűbb. Hogy haragudhatok egy . kétségbeesettek. és ezt az idők végezetéig csinálhatod. Nagyon örülök. hogy LSD-t gyártson. mert éppen imádkozni próbáltam. nem keseredtem el teljesen. sem jelentésük. Biztos azért. hogy iskolába menjek. amik megsemmisültek mellettem a padlón és elgurultak a sarokba vagy az ágy alá. mint amiket az. haszontalan szavakat tudtam motyogni. értelem nélküliek. Biztos sírtam álmomban. Meg akartam kérni Istent. Mindketten belekeveredtek valami szar ügybe. és ő itt kötött ki. Próbált pénzt koldulni. Azt mondta. hogy nem vacognak a fogaim. de minden öröm és spontaneitás eltűnt az életből. lényegtelenek. üres szavak. ahogy én is. de senki nem adott neki. mert félnek. ha intézetbe zárják. vagy kioson a mosdókba cigizni. hogy nem harapdálom a számat. akkor is hallom a hörgését. és össze van zavarodva. viccelődik. lelépett valami hapsival. és én féltékeny vagyok. Kedves Napló! Teljesen elveszthettem az eszem! De részben biztosan. hogy itt vagy nekem. hogy ott ülsz. Nem tudom. Már én is csak kelletlenül vegetálok. hogy nem önt el a rémület. gomolygó füst. akár a betegek. és nem csinálsz semmit. meg nekünk is. mert reggel csurom víz volt a párnám és teljesen ki voltam merülve. Hiába tapasztom a szétroncsolt kezemet a fülemre. az unalom és a magány birodalmába. Be van zárva. hogy láncra kössék a spájzban. hogy „Lecsukódik már a szemem”. hatás és méltóság nélküliek. és megtölti a folyosókat a szürke. komolyan az. mi lenne velem Nélküled. csörgő kulcscsomókat hordanak a kötényükön. hogy mi jön azután. az ember mindent képes megszokni.

hogy szabadon mondjak el bármit. mert elrejtve felnagyítottnak. Augusztus 1. miszerint kábítószert akartam neki eladni. pedig már nem kell. Fúrta az oldalamat a kíváncsiság. Úgy látszik. ha unszolom még egy kicsit. mert úgy érzi. van még olyasmi ezen a világon. Még mindig nem vagyok biztos abban. Figyelmeztetett. Örül. hogy kérdezzem meg a többieket a hátterükről. biztos megteszik. A terápia után Carter. De azt mondta. hogy mikor először idekerült. nevelőintézetben és nevelőotthonban volt már. ez is érdekes volt. Egyszerűen nem tudott beszélni! Tulajdonképpen azért küldték ide. vagy olvasok. és rendesen viselkedünk. Millernél és azt hiszem. mikor először ide kerültek. Talán valami hasznot is húzok abból.gyerekre. de nem mertem kinyitni a számat. kiközösítik. Ugye nem? Először azt hittem. leült velem és beszélgettünk. annyira meg volt ijedve. Lehet. ha oda tud figyelni valamire. aránytalannak tűnnek. Egy rövid ideig tévéztem. Voltam Dr. hogy az itt töltött idő mégiscsak a hasznomra fog válni. de mindig visszakerült ide az indulatossága miatt. Először dühös lett és szentségein-nezni kezdett. a 2. akik értik. azt hiszi. De. hogy legyenek emberek. Érdekes volt hallgatni a többieket. mert senki nem tudta kezelni. Volt már az 1. Aztán beszéltek a saját gondjaikról is. hogy hogyan érezték magukat. hogy itt vagyok. hogy három napig nem volt hangja. Én is el akarok menni. csoport barlangjáró túrára megy két hét múlva a hegyekbe. ami meglephetne. A többiek. A legdurvább részeket azért kihagynám. de az ő előéletével ez nem könnyű feladat. Annyi ifjúsági otthonban. Anyu és apu meglátogattak. ahelyett. hogy letörne. a jelenlegi csoportelnök (6 hetenként újat választanak). Rosie ki volt borulva. Kár érte. nem merem majd megkérni őket. Azt is mondta. Nem biztos. talán mégis. aki – úgy érzi – vissza fogja vonni a vallomását. miért érdekel. Szerencse. ha megjavulunk. Augusztus 2. természetesen az utóbbi csoport szokott nyerni. . Iskola után csoportterápiát tartottunk az Ifjúsági Központ nappalijában. hogy én elmondanám nekik az én történetemet. A nevelőtanára új otthont keres neki. ő is hisz nekem. Nagyon örülök a csoportterápiának. hogy jobban megérthessem őket. Javasolta. ki akarja sajátítani őket. hogy beszéljenek magukról. de mivel hat fiatal és harminc felnőtt van az osztályon. hogy nem tudja számon tartani. Mondta. hozzam felszínre a gondolataimat és a dühömet. Még mindig hisznek nekem és apu volt Jannél. Segíteni fog elterelni a gondolatait. a szüleinek. Babbie-t is rá akarom venni. csoportból úgy lehet kijutni. és ő is szükségesnek tartja. Augusztus 3. amit hallok. Azt mondta. ami ott kint zajlik. pedig elmondták neki. hogy olvasson. Azt is elmondta. hogy semmin se döbbenjek meg. aki egy öreg nyanyára pazarolja az érzelmeit. Úgyis szívesebben írok. hogy megbeszéljük. hogy megkérdezzem. hogy az megossza vele a doboz cigarettáját? Ilyen nincs! Ez nem is lehet igaz! Július 31. Muszáj. csoportban párszor. de az elmegyógyintézet gondolata teljesen kiütötte a nyeregből. de szerintem a végére már jobban értette magát egy kicsit. hogy az 1. hogy nem ismeri az én hátteremet. hogy szociális dolgozó szeretnék lenni. talán kivesz valamit a könyvtárból. hogy ha elmondom. Ki kell jutnom innen. és szavazni kell a műsorokra. hogy turkálni akarok mások magánéletében. hogy miért nehéz vele: ráakaszkodik az emberekre.

hogy biztonságot nyújtó.. ha nem kérdezem meg. A . mikor összeszedtem minden bátorságomat és megkérdeztem Tom. Tommy-t elbocsátotta. Nyolcadikban az iskola kedvencének választották. de hat hónap múlva már annyi pénzre volt szüksége.” Augusztus 5. hogy a szülőknek sohasem hiányoznak a fogyókúrás gyógyszereik. Nagyon fontos nekem és senkivel sem akarom megosztani. Tommy-t már az sem zavarta. Tudom. hogy hagyják abba. Azt mondta. aki piromániás. a lázcsillapítóik. hogy megtettem. de mégis ezt teszem és attól a gondolattól. Engem a legnagyobb baromnak választanának. hogy miért áll a bál. mint a fűhöz vagy a tablettákhoz. Tizenöt éves. szinte állandóan be van zárva. sosem akar elmenni innen. Az emberek a legrosszabbak. Mikor ez megtörtént. fetrengtek a padlón. Észrevettem. Apu azt mondta. az altatóik vagy bármi más. hogy ő is vonja vissza az övét. lustálkodós nap volt. miszerint árultam a suliban. Anyu és apu megint meglátogattak. mindenki a nyakán van. amit már hallottam... aki azt mondta. a nyugtatóik. amint kikerül. Aztán rám nézett és azt mondta: „Miért nem megyünk el? Csak mi ketten. mert a drog puszta említésére is bepörög. Szóval múlt év tavaszán hallottak a szipózásról és – mivel érdekelte őket a dolog – három haverjával vettek ragasztót... ugyanígy reagált. sírhatnékom támad. Tom jóképű. szeretetre méltó. bunyóznak. És félek is. hogy el tudja tartani magát. míg rájött. hogy egy ilyen reménytelen helyen reménykedjem. hogy ő és Julie alig várják. Végül itt kötött ki. hogy beszálljon megint. talán jobb lett volna. Úgy kezdte. mint máskor. Azt hiszem.. azonnal kivisz innen. Te is ásítasz. hogy kirúgták. hogy Julie. Olyan jó. ha lenne nálunk ilyesmi. A gyerek apja leszólt nekik. Hatalmas ricsajt csaptak: rikkantgattak. Nem tudom elviselni. Mégis.. hogy megspórolja a családi balhét. és újra kezdhessék. hogy miért került ide. és nehezebb is volt hozzájutni. értelmes fiatalember. Azt mondta. Egy héttel később ugyanez a három kipróbálta az apja skót whisky-jét. serkentőszereik.. kényelmes otthona volt. Több szó nem is esett az ügyről. hogy rögtön olvassam el. meleg.. Augusztus 4. Utálom ezt a helyet! A mocskos WC-ben húgyszag van. és tudja.Gyönyörű. mi történik a raktárával. és kipróbálták. várok a felbontással. hol szerezhetünk egy szempillantás alatt. ahová a rendetlenkedőket bezárják! Az egyik idős nő. mert Apu elmondta Joel-nek az igazságot. csak Veled.-ot. Kint feküdtünk a füvön. hogy kiszabaduljanak innen. aki az én osztályom férfi részlegén van. Ma elmentünk úszni. ami ilyenkor – jobb híján – szóba jöhet. hogy mi lehet benne. Először féltem elolvasni. hogy vonja vissza a vallomását. de nem ízlett nekik. Alig merek reménykedni. A kis ketrecek. hogyha ez megtörténik. Nem is sejtette. hogy el kellett mennie dolgozni. mert ráállt a kemény drogokra és elkezdett árulni a felső tagozaton. és szerény véleménye szerint még mindig nem szállt le a földre. Anyu azt akarta. csak ők ketten tudtak róla. mert rohadt elkeserítő volt. mármint amennyit ő tud... míg egyedül lehetek. és hoztak Joeltől egy tízoldalas levelet. az a típus. Az üzlet tulajdonosának elég sok fejtörésébe került. mint amikor valaki ásít. hogy végre sikerült rávennie Jant. hogy most nem tudna nemet mondani. Olyan ez. Most ő és apu együtt próbálják meggyőzni Marcie-t. Azt hitte. Később Joel levele szuper volt. aki mellett az ember automatikusan otthon érzi magát. Margie Ann mellett ültem a buszban. A lehető legjobb helyre jelentkezett: egy gyógyszertárba. aki pár lépéssel arrébb ült. de már örülök. együtt éltek a szülei. Ő is mondta. Apu azt is elmondta. hogy nem éreztem semmit. de én meg akartam várni.

éretlen. amiért én elmegyek. és nagyon rendes volt. ami nagyon jó volt. akarom. legmegértőbb ember a világon.-nak egyáltalán nem csodálatos. amikor eszembe jutott Jan és Marcie. Tulajdonképpen igazságtalan vagyok ehhez a helyhez.. hihetetlen nap! Madárdallal. gyerekes. akarom. Azt hiszem. Kay azt mondta. Augusztus 8. virágokkal. de olyan egy hülye. Egy kicsit beszélgettünk. Ki fogok szabadulni innen! HAZA fogok menni. hogy nekik is segítsen. és életemben először igazán akartam. drága Nagyapó. Azt akartam. ha ez a rémálom már halványodik egy kicsit. egy kéthetes előadássorozatra. hogy büszke lehessen rám. Nem akarok erre gondolni többet. legmegbocsátóbb. amiket már ismer. az egész házzal körülöttem. amikor majd megint együtt lehetünk. Egy ezredév van még holnapig. milyen boldog vagyok. hogyha javítóba küldték volna. mert úgyis egyedül akartam lenni a saját szobámban. jobb. Az életben ez nem így megy. Nem. Imádkozni próbáltam. Mikor Boldogság odajött és megnyalta a kezemet meg az arcomat. Drága.. apu tudta. és anyu meg apu holnap eljön értem.. Lelkiismeret-furdalásom van. jó apu.. Azt hiszem. Nagyon várom már az őszt. szóval apu helyettesíti és az ő gyönyörű házukban fogunk lakni. Itt legalább csak azokkal gazdálkodik. ágyam társaságában. . míg a gyönyörű. hogy bezárjanak. Talán. El sem tudom hinni. már jobban van. de akkor visszajönnének. lehetetlen alak vagyok! Mindent meg kell tennem. Csak meg akartam köszönni Istennek. Ma aláírják a papírokat. mint a javítóintézet. gyógyítsd meg őket! Segíts rajtuk és rajtam is! Augusztus 12. Nem tudom elmondani. Valaki odafönn intézkedik az érdekemben. hogy menjek föl a szobámba pihenni. ő mindig tudja. Végre-valahára itthon vagyok.. hogyan érzek. naiv. visszajöhetünk érte. az összes mocskos trükköt megtanulta volna. hogy visszamenjünk Keletre. Biztos szegény. Augusztus 10. meg minden. mert én sok mindenért gyűlölöm magamat. hogy szörnyen éreztem magam azért. mert szívrohama volt. a saját gyönyörű függönyöm. Tudom. és ne kelljen soha elmegyógyintézetben kikötniük. Akarom. Augusztus 9. anyu sírva fakad.. azt hittem. hogy végre hazamehetek.. Remélem. ez csak gyerekesség. Tim és Alex annyira örültek nekem. Mindegy. Hajnali 2 óra van és most volt életem legcsodálatosabb érzése. Bár itt lehetne most velem! Olyan erősnek kellene lennem. Akármilyen szörnyű is. amit az utóbbi hónapokban műveltem. hogy nem utálnak. hogy kihozott onnan és hazahozott. Hát nem csodálatos? Persze. és örültem. Nagyon hálás vagyok nekik. Dr. hogy teljesen jól legyenek. Sikítani akarok örömömben. Apunak lehetősége nyílt. hogy nem lesz több drogproblémám. napsütéssel.. ami csak létezik. tapétám. mint a családom többi tagjának. aztán javasolta. kedves családomat odalent tudom.legkedvesebb. Később Nem tudtam aludni és Babbie-n gondolkodtam. gyönyörű. csodálatos. és ő itt marad. Kérlek Isten. Szuper! Augusztus 14. Fantasztikus. hogy a Nagyi meg a Nagyapó ezt nem érték meg. ez mindnyájunkra igaz.

ha egy szobát és egy mosdót kellene használnunk. kezdek felnőni. hogy néz ki. hogy jó lesz. Apu ma megkezdi a tanítást. Szerintem drog nélkül nagyon félnék. mint én. Addig nem lesz több szex az életemben. hogy megtudják. hogy ennyire fertőző a szömörce. anyu és apu a másikon. Sötét volt. szóval szuperül festek. hogy kiirtsák. Nagyi és Nagyapó vagy apu és anyu soha nem lennének egyedül boldogok. Beköltöztünk. mikor megérkeztünk. akkor is együtt leszünk. De azt hiszem. Tim pedig a földön. több időnk lesz a hazafele útra és esetleg Chicagóba is elmehetünk meglátogatni Joelt. Viszlát. Páran az egyetemről átjöttek. mindezt el tudom felejteni és hozzámegyek egyszer valakihez. mert úgyis írni akartam beléd. Jól elintéztem magamat! Nincs sok errefele. azért örülünk. Kicsit zűrös lenne ugyan. hogy a Nagypapa nélkül nem akart tovább élni. hogy az igazságos Isten elválaszt. de nem baj. Semmi baja nem volt azon kívül. úgyhogy Alex és én alszunk az egyiken. ha még mindig úgy lenne. A doki átjött és belém nyomott valamit. Velem hogy lesz? Lehet. Alighanem. Augusztus 22. és még össze sem vagyunk házasodva. Nem tudom. Kisorsoltuk. Viszlát. mint aput. délután. Augusztus 17. Bár érdekes volt megismerni az országnak ezt a részét. hogy élveztem is. de meglehetősen viszketős és ingerlékeny. Nem tudtam. Ez egy biztonságot nyújtó terv. mert nem akart egyedül lenni. anyu csókolt-e meg valaha más férfit. ha házasok lennénk – de erre most nem akarok gondolni. Remélem. Lehet. alig tudom kinyitni. mert apu néha viccelődik Humphrey-ről. mondja. Úgy látszik. hogy a Nagyi azért halt meg. Mind nagyon fáradtak vagyunk. Apu azt mondta. Jó lenne. hogy szokás volt az ilyesmi. Örülök. de hihetetlen ez a környék. a szemem is bedagadt. hogy ki legyen az első a fürdőszobában. Vége a nagy felfedezésnek! Belesétáltam tegnap egy bokornyi mérges szömörcébe. Augusztus 20. Könnyebb lenne. ha itt lenne Joel. minden zöld és illatos. Képzelj el engem egy egyetemi teadélutánon! És ami ennél is meghökkentőbb. Mert nem tudom elképzelni. mert már pótágyuk sem volt. ha szűzen házasodnának az emberek. hogy még cikibb lenne. míg a halál el nem választ. de ki más találná meg? Mindenem dagadt és vörös és viszket. Minden tökéletes lenne. Két nap és egy éjszaka autózás kicsit kikészített minket. Pfuj! Augusztus 24. amíg le nem kötöttem magam egy férfi mellett ásó-kapa-nagyharang. Én az utolsó lettem. mikor a túlvilágra kerülnek. mert egész tegnap és tegnapelőtt éjszaka anyu és apu felváltva vezettek. de én azt sem tudom. és utána fedeznék fel az igazi életet. aki szeret.Csak egy duplaágyas szobájuk volt már a motelben. olyan. nem? Olyasvalakivel lefeküdni. hogy anyu soha nem feküdt le vele. Nem hiszem. Tim nem bánja. Biztos vagyok abban. pedig megnézzük a várost. Alex megkapta a ruhámról vagy valahonnan. egymást szerető embereket. akit szeretsz. de biztos. bár egy kicsit magas volt. mint a sátorozás. amikor anyu meg a Nagyi fiatalok voltak. Csak ő hiányzik az életünkből. Nincs olyan rosszul. úgyhogy mennem kell. hol találkoztam a bokorral. Én jövök a fürdőszobában. Csodálatos lenne! Egyfolytában drukkolok. hogy tiszta fejjel még nem szeretkeztem. hogy letelepedtünk. de nem volt nagyon bizakodó. hogy végre itt vagyunk. . hisz olyan értelemben szűz vagyok.

A legbüdösebb látvány volt. hogy felszálltunk a metróra. A 7. Egész éjszaka és egész nap autózni rém idegőrlő. vagy szunyáljak egy jót. és végtére is nem vagyunk eljegyezve. Felhőkben száll föl a meleg a járdáról. Végre itthon vagyunk! Szegény apunak át kellett mennie az egyetemre. Pár órával ezelőtt egyikünk sem gondolta volna. mint egy másnapos víziló. mintha sütőben sétálna az ember. Apu teljesen kivan. hogy vehetek egy csomó új dolgot a sulira. gyönyörű szó ez! Már én is kezdem tűrhetően érezni magam. Felajánlotta. hogy egy rövid ideig ott lehessünk. hogy kibírja még egy percig. Tudom. . Szeretnék segíteni a vezetéssel. Nagyon várom. amíg nincs jogosítványom. az alvás fog nyerni. pedig egyfolytában nyüzsög és nyugtalankodik. úgy össze voltunk gabalyodva. Remélem. Annyira tömve volt emberekkel. a könyveimnek. Nem hiszem. és az ujjatlan ruhája a leghihetetlenebb csomós-borzas madárfészket mutatta meg a hóna alatt. és apunak vissza kell érnie. Tim. Alex elrohant Tríciához. amivel valaha találkoztam. hogy nem igaz. ahogy Alex nevezi. most pedig mindenki feltámadt. hogy vasárnap sokáig maradunk. Na mindegy. hogy ő egyáltalán lépni tud. Milyen csodálatosan szép. Alex. amíg a nagyáruházakban vagyunk. a személyes tárgyaimnak. A mérges szömörcéből már csak rózsaszín pöttyök vannak. csak azért. nem? A nagyáruházak meg minden. mint a savanyú káposzta az üvegben és a szag is legalább olyan szörnyű volt. aki ott lakik. Tök jó. elővegyek egy gyönyörű könyvet. amint csak tudom. Apu azt mondta. mit csináljak először: játsszam valamit a gyönyörű zongorámon. hogy elhozza Honey-t és a kiscicáit meg Boldogságot. Szeptember 2. Tim pedig szöszmötöl a „büdösszobájában”. és megőrülök! Szeptember 6. úgy néz ki. hogy elmeneküljünk a hőség elől. Még egy hirdetőtábla. és hétfőig ott leszünk. Anyu. délután. de ezt nehéz elhinni. amit a legjobban szeretek: örülök a gyönyörű szobámnak. Holnap elmegyünk a Modern Művészetek Múzeumába meg pár másik helyre. Addig jó. csoda. amiket el tudok tüntetni a sminkemmel. pedig megnéztünk egy filmet a Radio City-ben. éljen! Augusztus 29. hogy totálisan ki van készülve. hogy valahogy mégiscsak megoldhatjuk. Végül mégsem ejtjük útba Chicagót. Bár lennénk! Szeptember 4. de nem lehetek ennyire gyerekes. Személyi változások vannak az egyetemen.Augusztus 27. mert nem akart elszomorítani.15-ös vonattal megyünk holnap. de apu kijelentette. Meg fogom szerezni. Olyan fülledt meleg van Manhattanben. Anyu vidáman rohangál a házban. Nem is tudom eldönteni. hogy ITTHON lehet. hogy szó sem lehet róla. Tim nem látta. de az utcán olyan. mint mi. Legalábbis remélem. Nem tudom. Éljen. Egy öreg matróna lógott a szíjon mellettem. különben egy életre megundorodik a nőktől. Joel azt mondta. Pár hét múlva úgyis láthatom Joelt. mert anyu is legalább olyan kényelmetlenül érzi magát. hogy bírja. Alex és én elmegyünk holnap vonattal. Hurrá! New Yorkba megyünk a hétvégére. boldog. Életünk legnagyobb hibája volt. Ha én ilyen fáradt vagyok ilyen fiatalon. Én azt csinálom. Azt hiszem. Chicagóban sem jobb. mint egy madárka. Délelőtt a Bloomingdale’s-ben vásároltunk.

. Az egyetem dísztermét szeretné kibérelni. Jó. Nem hiszem. behívta őket egy puncsra. hogy mostanában csak az jár a fejében. Mrs. Nem tudom. Valahogy jobban örülnék.. átjött egy vagonnyi fiú. hogy bármelyik kategóriába beletartoznék.. ami hülyeség. és nem esem a fejemre a medence sekély vizében. ha szólista lennék a diákbemutatóján. hogy ilyen jó vagyok. Marcie vagy a többi hülye drogos. Azt írták. hogy megbeszéljék. hogy az olyan gyerek. hisz pár hónappal idősebb nálam. hogy nem érdekelnek annyira a fiúk... egyikük sem hallotta azokat az ocsmány pletykákat... nem? Fawn és a nővérei vízi balettoznak és – bár nem úszom jól – megígérte.. és táncoltunk a vizes betonon. mert tudom. Csak hülye vagyok. az sem. hogy ilyen jó vagyok. mi történt. hogy megtanít.. de inkább nem bonyolódnék bele. hogy épphogy elviselnek. amit Tim és Alex néznek. amik rólam keringenek. persze. Tegnap este. Nagyon remélem. de azért érdekes gondolat. nem az egész iskolával. kikkel beszélt Jan. mert Frank. hogy randit fog kérni tőlem egy srác.... mert egyfolytában meghívnak mindenhová. és együtt fogjuk megtervezni. ha pedig megteszi. mert még bizonytalan vagyok magamban. Nem tudtam.. aki soha nem dönthet egyedül.. mint én? Ha azt hiszem. Remélem. mikor úsztunk. aztán ráengedtük a slagot az udvarra.. találkozni szeretne velem. és mindig arra gondolok. Találkoztam Fawn.-val a boltban és meghívott estére hozzájuk úszni egyet. Igazán rendes tőle. amikor nincs jobb dolgom. Reggel rögtön telefonált Fawn. Nem is fogod elhinni. Komolyan nem gondoltam volna. Szeptember 10. ma este.. de remélem. Szeretne találkozni a szüleimmel valamelyik este. soha nem nő fel. és szeretné. ha nem tenné. Szeptember 11.. Fogalmam sincs. Legalábbis az én problémáim gyökerei ott voltak. Szeretne egy bulit rendezni jövő pénteken fiúkkal.. Egyébként ma reggel olvastam egy cikket az egyéniség és a felelősségtudat kérdéséről. de akkor is tök jó! Nem tudtam. de csak a bulija után. Még mindig nem tudom elhinni. Lehet. Nem ismerem Fawnt régóta.. a régi zongoratanárnőm felhívott.. Nem tudom. Átmegyek ma délután. aki nagyon rendes. hogy nem fog. mert nem rajongok a tv-ért. és akinek túl korán kell egyedül döntéseket hoznia.Szeptember 7. Remélem. Először csak haza akart kísérni. és az én fényképemet szeretné a plakátokra meg a programfüzetre tenni! Tud a kezeimről. hogy segítsek Fawnnak összetakarítani. de azt hiszem. Anyu szerint csak azért. meg gyakran leülök játszani csak úgy. nem fognak többet bántani.. csak késő ősszel lenne ez az egész. Ez egy hatalmas hazugság. miért aggódom érte. miért kell ilyen bizonytalannak és félősnek lennem. attól félek. félek elmenni. és Fawn apja. Vajon a többi lány is ilyen szégyenlős. a fiúzásból van a legtöbb baj. nem fulladok meg. meg fogom beszélni Fawn-nal. Szebbnek és talpraesettebbnek tartom őket. Remélem. igaza van. mindennap gyakorolok. Jól nézhettem ki. Viszlát. és akkor nem mernének piszkálni a hülye drogosok. mikor kezdünk igazán jóban lenni.. Wally tegnap udvarolt neki. Hülyéskedtünk egy kicsit. Hülyeségnek fogják tartani a többiek? Nem akarok mindent elrontani most. Egyszerűen tökéletes lenne. pedig moziba mennek. . de ez azért van. pláne azért nem. Remélem. de féltékeny vagyok a többi barátjára. hogy idén végre össze tudok jönni néhány rendes gyerekkel. Az igazság az. de ott akartam maradni. és örökké azért mégsem olvashatok. Szeptember 16. Azt hiszem.

Láthatjuk. Mit gondolsz. mintha itt sem lett volna. hogy annak idején bevontak az üzletbe.. amilyen most vagyok? Nem kellene a múltra és a jövőre gondolva kiborulni. Miért ilyen bonyolult az élet? Miért nem lehetünk magunk és miért nem fogadnak el minket annak. úgyhogy nem kísérletezem. előbb vagy utóbb valaki elkezd majd arról beszélni. ha ez ezer éve volt. Bár tudnám. Szeptember 19. Anyunak igaza volt. mert ártok a jó hírüknek. hogy nem zavartak a részletekkel. ki a házi hülyegyerek! Értelmetlen dolog ezen rágódni. Már rákérdezett a kezeimre és nem akarok hazudni neki. hogy én is így érzek. hogy majdnem vége a nyárnak. hogy egy 900 fős iskolában bármikor át lehet pártolni az egyik oldalról a másikhoz.. Akkor minden tiszta eltűnődik majd azon. hogy kell viszonyulni az ilyesmihez. hogy adnak még egy lehetőséget. elröppenhet az ember élete anélkül. Szeptember 18. hogy . hogy egyszer öreg leszek – anélkül. hogy észrevenné? Kiráz a hideg. most pedig reménykedem. megpróbálok jó képet vágni az egészhez. de én annyira el vagyok foglalva Fawnnal meg a többiekkel. Akkor is bosszantó. vagy csak rendkívül kínos helyzetbe hoznék mindenkit? Tudom. Hát képzeld. és teljesen megfeledkeztem róla. Egyszerűen szuper volt! Fawn szülei nagyon rendesek és a többiek is nagyszerűek. Azért ez rendesen betesz nekem holnapra. Próbálták eltussolni az egészet. lesz a jövő évben a diákönkormányzat elnöke. Van egy ilyen nevetséges félelmem. Nem tudom. (?) De nagy marha vagyok! Holnap lesz apu születésnapja. Azt gondolná az ember. nem kellene itt ülnöm az ágyamban és tépelődnöm.. aki tudja. Szeptember 17. Akkor minden tiszta gyerek szülei azt fogják mondani. Én ezt fogom tenni. Jess. mert olyan. hogy vége legyen! Nem akarok megöregedni. ha hagyják! Meg tudom tenni! Kérlek. tavaly ilyenkor unalmas kockafejeknek tartottam őket. el tudom képzelni. Végül is nem baj. hogy egyszer. Most aztán emiatt is zavarban leszek. Ha elég komoly és érett lennék. tudatosítanám magamban. igen. Azt mondaná: „Ezt és ezt kell tenned!” Biztosan tudom. Inkább ki kell találnom valami különlegeset apunak. segítsetek! Kérlek! Talán őszintének kellene lennem Fawnhoz meg a szüleihez. Tim és anyu családi kirándulást terveztek. és ha megtudják. ha erre gondolok. Szörnyű. Alig várja. Nem mondtam meg. kiborítaná-e anyut. Viszlát. hogy nem kellene velem barátkozniuk. mik fognak megfordulni a fejükben és kijönni a szájukon. szerintem a legközelebbi barátaik sem tudnak semmiről. meg Téged zavarnom. De mivel nem tudok tenni ellene. Megtörténhet ilyen gyorsan? Vajon tönkretehettem-e már az életemet? Szerinted.. Elég elszomorító.: A világ legszebb levelét kaptam meg az imént Joeltól. Legfeljebb az új nadrágomat veszem fel a felsőrésszel. de ő biztosan tudja. Emlékszem. és nem ejtenek a fejemre. akkor is. hogy milyen is lehetek én igazán. Felnéztem az égre ma reggel és rádöbbentem.. hogy anyu és apu még nálam is tanácstalanabbak ezen a téren. amik vagyunk? Miért nem lehetek egyszerűen én. kikészülni. Teljesen felesleges gátlásaim voltak Fawn bulijával kapcsolatban. hogy előbb vagy utóbb el kell mondanom Fawnnak a kórházat. hogy mindenkit meglepjek. hogy fiatal lettem volna. Tess pedig a lányok képviselője.Ui. mit tegyek! Ha lenne valaki. hogy soha nem tudhatom. megjött a menstruációm. hogy láthassuk egymást.. hogy elmegyógyintézetben voltam.. ha tampont vennék vatta helyett? Azt hiszem. Meg Judy és mindenki. Nem akarom. megértenének.

csináljam meg a hajamat. én már valószínűleg férjes asszony lennék. Azt hiszem. de jó muri lesz megpróbálni. amikor meglátott. mert ezt a káoszt senkinek nem kívánom. Azt hiszem. Még alig voltam ébren. Két torta egy héten elcsaphatja bárki gyomrát. de úgy éreztem. Vajon mit gondolna az a rendes Frank.: Nagyon tetszett neki a mellény is meg a vers is. Most be kell fejeznem a verset. hogy bármit megszerezhet. még egy születésnap! Szinte öregasszony leszek! A tízen-éveim felén túl. amíg nem vagyok a legszebb teremtés a Földön. hitt nekem. amikor nem akar kabátot venni. Azt mondták. fehér festékes pólójában. Később Mindenki lent van. hogy be tudnám falni a paplanomat. Viszlát. Később Nem fogod elhinni. a hetek..holnap a nyakamon lesz-e Jan. hogy az ember észre sem veszi. ha ismerne engem? Valószínűleg elfutna. és csak egyvalamit akarna. az idő olyan gyorsan elszáll. Még az orrát is kifújta. Mit csinálhatnak? Anyu. az egész házat betöltik a királyoknak és egzotikus királylányoknak való. amikor hazajöttem a régi rövidnadrágomban meg apu legrégibb. Csalódottnak tűnt. de megmondtam neki. még mindig nem tudom elhinni. és azt mondták. Taylor kirakatában és azt mondta. mert egy hasonlót látott Mr.: Apu szülinapja szuper volt! Igazi. ha tudnék aludni! Néha olyan furcsa. pont jó lenne az irodába. Hát ez nem fog menni. Ui. A kis disznó! Már négy egész napja itt van és ott ült a nagyszobában délután. a napok. és akkor legalább valamit jól csináltam. Olyan jó lenne. de. Néha úgy érzem. bensőséges hangulat volt és nagyon jól mulattunk. mi történt! Itt volt Joel! Tudtam. és buzgón szervezkedik.. Később Ma délután elrohantam és vettem apunak egy mellényt. szerencse. hogy későn jön vissza a munkája miatt. Hála Istennek. mikor Frank telefonált. Ma van apu születésnapja és holnap az enyém. mert direkt neki írtam. hogy először meglátott! . mint az utóbbi két-három héten. hogy el ne menjen azután. De azért mindenesetre felnőttebben kellene már viselkednem és gondolkodnom. Vagy rögtön arra gondolna. Ui. egy villódzó csíkba. Tim és Alex még a nagyszobába sem engedtek be. hogy együtt lesz-e a születésnapi ünnepségem apuéval vagy külön tartanak egyet nekem. Biztos tetszeni fog neki. ínycsiklandozó illatok. Mindenesetre – az illatokból ítélve – egy egész oldalnyi szalonna sülhet lent. Hisz tegnap még gyerek voltam. és addig ne menjek le. Az órák. Hűha. hogy jöjjek föl és fürödjem meg.. Tim és apu nevettek. kész lett volna visszamenni Chicagóba. Nem akarta elhinni. mikor elolvasta. hogy oda kellett kötözniük a székhez. jobb lett volna meg sem születnem. és én olyan éhes vagyok. Vajon az élet másoknak is ilyen bonyolult és szeszélyes? Remélem nem. a percek. ahogy fölvonszoltam magam a házhoz. Marcie meg a többi. Kíváncsi vagyok. a hónapok egymásba olvadnak. de majd később elmesélem. mint egy riadt nyúl. Szeptember 20.. 2. hogy ugyanaz az ember vagyok. hogy az ilyesmi nem ilyen korán történik mostanában. Azt mondta. hogy elhívjon ma estére. hogy egész hétvégén a családommal leszek elfoglalva. a vers különösen azért tetszett. és valahol egy tanyán gyerekeket szülnék. felvettem a fehér ruhámat és az új szandálomat. Ha most száz évvel korábban lennénk az időben.

hogy milyen gyönyörű lesz az összes elkövetkezendő is. Csak öt perccel múlt 5 óra és nem hiszem. hogy megmutassa neki a dolgokat. Erről a gyönyörű napról akarok álmodni és arról. amit apu. kitartó módján. ha egy kicsit ciki is. ahogy öregszik az ember. . Alex. Szeptember 21. elszorul a gyomrom. Tudom. De azt hiszem. szájon csókolt az egész családom szeme láttára és úgy megölelt. Timtől egy sálat kaptam. Úgy gondoltam. A napló csodálatos dolog. azt hiszem. mert a másikba Alex csimpaszkodott és Tim is egyfolytában el akarta rángatni. hogy szeret az ő gyengéd. a szívfájdalmamat. mert annyi mindent meg kellett beszélnünk. hogy minden rendben lesz. Meg sem kérdeztem. mint akár anyu vagy én. nem csak önmaga másik felével. biztos csak vicceltek. amiket a nyár folyamán gyűjtött. meg hogy egész életemben naplót vezetek majd. Már az óracsörgés előtt felébredtem. Amikor Joel meglátott. küzdelmeimet. A maga módján nagyon jó volt. ha már beteltél. Egész este fogtuk egymás kezét. új barátaim. De nem hiszem. amikor fiatal az ember. Lehet. milliószor megmentetted az életemet. ha az iskolára gondolok. egyetértesz. hogy rajtam kívül van még valaki ébren a tömbben. ami Te voltál nekem. ha most lefekszem. mielőtt apu visszavitte a szállására. de az eszemmel tudom. hogy fogok. Sőt. akik segíteni fognak. Joel és Tim megettek. és igazán gyönyörű. én meg azt hittem. a születésnapom csak apuénak a maradéka lesz. és ez átsugárzik a mogyoróra. jobb. boldogságomat Veled. Most is rajtam van. hogy csak mert olyan édes. mint régen. mert itt van nekem Joel meg a rendes. Halálomig viselni fogom. hogy megoszthattam a bánatomat. és mindig hálás leszek Neked. de ez nem jelent semmit.Nagyon szép este volt. Gyönyörű volt. Ez a kis Alex finomabb mogyorókrémet tud csinálni. Én annyira ébren vagyok. Joeltól egy kis tűzzománc gyűrűt kaptam. amikor kint ültünk a verandalépcsőn. ha holnap fel akarok kelni hatkor tornázni és szembenézni mindazzal. pedig csinált nekem mogyorókrémet. amin fehér virágok vannak. Egész nyáron ezt tervezték. hogy alig bírok magammal. Anyutól és aputól megkaptam a bőrdzsekit. Hát. ezerszer. ami vár rám. meg kell tanulnia más emberekkel megosztani. amiért apu születésnapján megettem az övét. gondolatait. És sokkal erősebb vagyok. Ugye? Remélem. mert Te vagy a legdrágább barátom. örömömet. amit kértem. Alig 10 percig voltam négyszemközt Joellel. Őszintén szólva. hogy azt hittem szétroppanok. Szia. megbeszélni a gondjait. Ehelyett a legszebb volt életemben. de nem árulja el a titkát. de biztos. veszek még egy naplót.

hogy meghalt és hogy ő csak egy volt az 50 ezer kábítószeres halálból az Egyesült Államokban. abban az évben. nem vezet tovább naplót. De ez a kérdés valahogy nem lényeges.Epilógus E könyv írója meghalt 3 héttel azután. Sokkal fontosabb ennél tudni azt. . Véletlen túladagolás volt? Tudatos öngyilkosság? Senki sem tudja. A szülei hazajöttek egy moziból. és halva találták. de már nem volt mit tenni. Értesítették a rendőrséget és kihívták a mentőket. hogy eldöntötte.