You are on page 1of 3

Dohotaru Lidia

,,Lexus și măslinul”
de Thomas Friedman Aspecte ale globalizării –

Globalizarea este fenomenul care descrie cel mai bine transformările pe care omenirea le înfruntă în prezent, de aceea numeroși gânditori ai zilelor noastre au scris mii de pagini în încercarea de a descrie și dezbate fenomenul. Una dintre cele mai complete lucrări în acest sens este „Lexus și măslinul”, scrisă de Thomas Friedman, care în primele pagini ale cărții sale definește globalizarea astfel: ,,integrarea inexorabilă a piețelor, a statelor naționale și tehnologiilor într-un grad fără precedent și anume într-o modalitate care dă indivizilor, întreprinderilor și statelor naționale posibilitatea de a ajunge mai departe, mai rapid, mai profund” sau ,,expansiunea capitalismului de piață liberă”. Cartea este divizată în patru părți, prima dintre ele, ,,Analizarea sistemului”, debutează prin crearea unei comparații între lumea Războiului Rece și era globalizării, ce este cel mai bine rezumată în ideea: ,,Globalizarea este totul și opusul a totul”. Cele două abordări sunt diametral opuse: în timp ce ridicarea zidurilor protecționiste, monopolizarea piețelor, informației și sistemul decizional descendent constituiau pietrele de temelie ale viziunii Războiului Rece, deschiderea granițelor, conectarea, liberalizarea informației și transparența conduc la competitivitatea ce asigură prosperitatea în era globalizării. Titlul lucrării, ,,Lexus și măslinul” revelează întreaga atitudine a autorului față de globalizare: ,,problemele lumii de astăzi pot fi explicate ca interacțiunea dintre ceea ce este tot atât de nou ca un site de internet și ceea ce este tot atât de vechi ca măslinii noduroși de pe malurile Iordanului”. În timp ce baza globalizării o constituie standardizarea tuturor tehnologiilor, conectarea continuă la internet și implicit la lume, ,,intenția de a construi un Lexus și mai performant”, o parte a omului rămâne ancorată în problemele conservării propriei identități în fața acestor schimbări, ,,cealaltă jumătate de lume-uneori jumătatea aceleiași țări, a aceleiași persoane- era încă încleștată în lupta pentru dreptul de proprietate asupra măslinului”. Globalizarea reprezintă alinierea țărilor la norme comune pe toate planurile, însă de cele mai multe ori statele întâmpină greutăți în a se supune tendințelor, conform autorului, în a îmbrăca ,,cămașa de forță din aur”, ce presupune o reformare a întregului sistem prin descentralizarea puterii și a informațiilor, printr-o democratizare atât la nivelul tehnologiei, informației, finanțelor, cât și a luării deciziilor. Fiecare țară este unică, tocmai de aceea asimilarea tuturor acestor cerințe este privită și abordată diferit, în special în funcție de gradul de dezvoltare al fiecăreia în parte. Însă procesul este inevitabil. Pentru a putea supraviețui, statele trebuie să se acomodeze și să înțeleagă motoarele acestei economii de piață liberă, pentru că integrarea în acest sistem global este ca și cum țara fiecăruia ar putea fi licitată la bursă. Tocmai de aceea, pentru atragerea investitorilor străini, țara trebuie să prezinte anumite garanții, precum legi echitabile, grad scăzut de corupție sau anumite scăderi de taxe pentru import-export. Toți acești factori pot asigura o mai bună cotare a țării pe aceste superpiețe, ce par a fi noul corp decizional al lumii. Toți acești investitori și superpiețe întrunesc așa-zisa turmă electronică, conectați între ei mai mult ca niciodată, informația fiind mai prețioasă acum mai mult decât oricând, iar decizia lor semnificând viața sau moarte pentru un anumit stat. În partea a doua, ,,Conectarea la sistem”, autorul compară mecanismele administrative și adaptabilitatea statelor la noua economie de piață liberă cu sistemul unui computer, format din
1

coaja în care este învelită economia”. coaliția va reuși să creeze anumite ideologii 2 .din cauza globalizării. standarde. partea brută a conectării este asigurată. în care tradiționalul nu încetează să își pună amprenta. Software-ul reprezintă o . prin înaltul ei grad de conectivitate: formarea unei coaliții între guverne locale.măsură a calității sistemului juridic și a normelor de drept într-o țară. este un proces. Gardianul acestor deziderate ar trebui să fie în acest caz presa.dispersează mai bine riscurile și sporesc capacitatea oricărui sistem financiar de a rezista șocurilor. Prezența primei și lipsa celei de-a doua exclud pentru turmă imprevizibilul. se dorește implementarea unor standarde contabile uniforme și valorificarea de către guverne a tuturor modalităților de a obține bani. vor plânge cu gândul acasă. statul dumneavoastră nu este atacat. acesta luând forma pieței libere. Transparența este direct legată de corupție. deoarece . prin așa-zisa . birocrații și cetățenii săi îi înțeleg legile. Un software bun însă. speculând eventualele acte de corupție ale guvernului ce ar periclita activitatea bursei.. piața de acțiuni și obligațiuni și democratizare.Am denumit procesul prin care turma ajută la așezarea pietrelor de temelie ale democrației <<revoluția din afară>> sau <<GLOBALUȚIE>>”. mentalități din cele mai diferite.” Mai mult decât atât. Este evident că statele nu mai pot fi privite ca piețe emergente. cea mai bună soluție este adusă tot de globalizare. oamenii mai sunt încă atașați de cultură. Cum hardware-ul comunist și cel hibrid au cam ieșit din discuție în zilele noastre. fiecare actant în acest proces al dezvoltării trebuie să înțeleagă perfect mecanismul pentru a afișa comportamentul dorit și a asigura calitatea dorită în ochii turmei. Vor aduce în cântece acest acasă. organizații non-guvernamentale și comunitatea locală care să inițieze campanii de informare și sensibilizare a consumatorilor.. De aceea.. totodată crescând atât motivația acestora de a renunța la războaie. Cele mai frecvente lipsuri de reglementare privesc protecția muncitorilor sau a mediului înconjurător împotriva exploatării. putându-se realiza anumite previziuni economice care ar încuraja atragerea de noi investiții. autorul este de părere că globalizarea nu pune capăt geopoliticii. le respectă și știu să le facă să funcționeze”. fiecare în stilul și ritmul propriu. dovedindu-se ineficiente.” Această combinație . În acest context.Dohotaru Lidia hardware și software. În realitate însă. Provocarea erei noastre o reprezintă însă formarea unor norme morale care să completeze o eventuală legislație globală. La fel cum s-a vorbit și despre SUA ca fiind . Problema pe care autorul o regăsește în acest punct este aceea că lumea continuă să privească globalizarea ca pe un eveniment. cumpărarea de acțiuni și împrumutul de la bănci. hardware-ul constituie . . este partea cea mai dificilă de obținut.. vor lupta pentru acasă și vor muri pentru acasă. de limba lor și de locul numit <<acasă>>. la fel ca prăbușirea Zidului Berlinului.cu trei picioare” s-a dovedit de-a lungul anilor a fi cea mai eficientă și presupune emiterea de obligațiuni pe piață. ci ca societăți în curs de dezvoltare. este combătut:.un sistem conceput de genii care poate fi dirijat de idioți”. Contrar multor opinii vehiculate prin presa internațională. Bazându-se pe feedback-ul acestora.În ciuda globalizării.. însă o afectează. ci se întărește. deoarece calitatea statului dumneavoastră reprezintă realmente calitatea software-ului și a sistemului de operare cu care trebuie să vă descurcați în ceea ce privește turma electronică”. Astfel. care ... cea comunistă sau cea hibrid. ultimele două nerezistând prea mult testului timpului. De asemenea. cât și costurile legate de acestea. Și asta. se consideră că datorită globalizării. libertatea presei. acela al pierderii identității nationale.abordare cu trei picioare”. cea mai mare temere și principalul aparent dezavantaj al globalizării.. Această globaluție se realizează treptat și este dependentă de următoarele concepte: transparență. pentru că se bazează pe oameni. precum și gradul în care funcționarii. corupție. constrângerile politicilor externe vor fi tot mai dese pentru țările care au aderat la sistem..

O altă categorie de opozanți este aceea a statelor mult prea tradiționale. Acesta este un bun exemplu al faptului că pentru mulți. pe care o resimt dezintegratoare”. În timp ce prima jumătate a lucrării prezintă situația globalizării în mod optimist. însă oferă de asemenea nenumărate oportunități pentru a prospera. Din multe puncte de vedere..) pentru ei. Transferul puterii de la stat la privat îngrijorează pe cei obișnuiți cu un protecționism bolnăvicios.. șomerii cu ajutoare sociale mult prea generoase din partea statului etc. 3 . adesea decade în sectarism..America și sistemul”. . aduce în atenție și câteva dintre dezavantajele clare ale globalizării.. apărând astfel acel tip de competiție neloială. Majoritatea acestor efecte nocive sunt cauzate de lipsa de măsură a lucrurilor pe care oamenii o manifestă în fața unor noi oportunități. intitulată sugestiv.) Dar atunci când acest fundamentalism nu derivă dintr-o spiritualitate reală. sunt aduse în lumină piedicile pe care globalizarea le întampină în implementarea sa. dar așa cum afirma și Friedman. Societățile cu cele mai mari dificultăți de aliniere la această nouă abordare deschisă și transparentă sunt acelea care nu se pot dezice de practicile corupte pe care regimul socialist.Dohotaru Lidia ecologice și atitudini orientate către apărarea drepturilor omului care să asigure apariția unor viitoare incidente. încât socializarea interumană fizică. a localului în fața globalului.Înțelepciunea nu este inclusă. începând cu a treia parte. . . spiritualitate și tehnologie. ci și la alienarea persoanelor ce au tendința de a folosi atât de mult Internetul. muncitorii la fabrici de stat cărora li se acordau aceleași salarii în ciuda faptului că nu îndeplineau condițiile de productivitate. iar sporirea puterii individuale echivalează cu divizarea societății (. stat și comunitate. . globalizarea înseamnă să asiste la schimarea relației dintre individ. deoarece prea mulți oameni doresc să facă parte și găsesc modalitățile de a se integra. Influența piețelor din țările dezvoltate ar putea crea noi ziduri împotriva țărilor în curs de dezvoltare prin aplicarea aceluiași protecționism absurd. chiar dacă uneori sunt dureroase. (..colectivul.. Mai mult decât atât. Cheia asigurării confortului fiecăruia în acest sistem este privirea lui ca pe un proces de a da ce este mai bun și de a primi asemenea. grupul este mai important decât individul. unde .Opoziția față de sistem”. precum favoriții guvernelor corupte care erau protejați în menținerea monopolului asupra piețelor interne.. motivate de dorința de protejare a naționalului. ultima parte a cărții prezintă SUA ca și cea mai mare putere în sistemul globalizării și reacțiile adverse cu privire la faptul că cei mai mulți consideră procesul de globalizare unul de americanizare. comunist. și nu sporirea propriei libertăți. Astfel de reacții conduc de nenumărate ori la incidente violente. ci dintr-o reacție împotriva globalizării. Supraconectivitatea conduce nu numai la periclitarea intimității.. chiar și perioada de tranziție nesănătoasă la democrație le-au adus. deoarece. Trebuie s-o faceți dumneavoastră înșivă – prin vechea metodă care pornește de sub măslini”. modern și tradițional.. globalizarea poate fi considerată dezumanizantă și poate scădea calitatea vieții. Însă niciodată nu a existat o masă critică pentru a distruge cu adevărat noul sistem. propriu-zisă are de suferit. găsirea unui echilibru între local și global. pentru a face lumea un loc nedistructiv. violența și exclusivism”.nu este nimic rău în încercarea de a ancora societatea pe temelia valorilor religioase și tradiționale. globalizarea reprezintă adaptarea din disperare și necesitate la o amenințare venită din afara. așa cum spunea și Thomas Friedman. precum Egiptul. prin expunerea de date personale de cele mai multe ori confidențiale.