You are on page 1of 10

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA CATEDRA DE FINANŢE CONTABILITATE

AUDIT INTERN

Asist.univ.dr. IVAN O.RALUCA
raluca.ivan@uab.ro

Întrebare la alegere. . Cum doriţi să fie organizată activitatea de curs ? 2. Cum doriţi să fie cuantificată activitatea individuală din cadrul cursului ? 4.. Cum doriţi să fie cuantificată performanţa individuală? 5. Cum doriţi să fie prezentat materialul de studiu în cadrul cursului ? 3.Test Iniţial Întrebări organizatorice 1..

4. 2. Definiţi controlul intern. Definiţi auditul financiar şi precizaţi care sunt entităţile care sunt obligate în România să-şi auditeze situaţiile financiare. Care sunt actele normative care reglementeaza în prezent organizarea auditului financiar în România? Precizaţi care sunt diferenţele între entităţile publice şi entităţile private . 6. 3. 5. Care sunt actele normative care reglementează în prezent organizarea şi conducerea contabilităţii în România? Definiţi auditul.Test Iniţial Întrebări recapitulative 1.

Nota finală 10 (zece) Nota examen sesiune-grila Nota pentru eseu Nota pentru misiunea de audit .

Programarea activităţilor didactice de curs 1. Fişa disciplinei 2. Prezentarea programării .

Programarea activităţilor didactice de curs Capitolul 1.1.3. Contextul general • 3. Statutul.4. Definiţia. obligaţiile şi interdicţiile auditorilor interni . Guvernanţa corporativă • 2. Desfăşurarea auditului intern • 3.2.2. Rolul auditului intern privind Guvernanţa Capitolul 3. Reglementarea şi coordonarea auditului intern în România • 3. Obiectivele auditului intern Capitolul 2. Condiţiile funcţionării guvernanţei corporative • 2.6. Obiectivele şi sfera de activitate a auditului public intern • 3.1. Conceptul de Guvernanţă • 2. Organizarea auditului intern • 3. Definiţia şi rolul auditului intern • 1.1.3. Tipurile de audit intern • 3.2.5. Apariţia şi evoluţia conceptului • 2. rolul şi obiectivele auditului intern • 1. numirea.4.

Responsabilitatea auditorului intern • 4. Metodologia de evaluare a riscurilor pentru întocmirea planului de audit Capitolul 6.1. Standardizarea auditului intern • 4. Prevederile standardelor IIA privind Comitetele de audit intern • 4.3. Rolul.2.1.4. Orientări noi în activitatea de evaluare a riscurilor . Standardele de audit intern • 4.Programarea activităţilor didactice de curs Capitolul 4. Conceptul de planificare a auditului • 5. Standardele de calificare • 4.2. Organizarea internaţională a auditului intern • 4.4.4.2. Standardele de implementare • 4. Sistemul de planificare a activităţilor de audit intern • 5.2.2.4.1. Managementul riscului • 6. Reglementări noi în evaluarea riscurilor în vederea planificării auditului anual • 5. Planificarea auditului intern • 5. Codul deontologic al auditorului intern • 4.1.2.2. Comitetele de audit intern • 4.2. Standardele de funcţionare • 4.1.3.4.3. Conceptul de risc şi tipuri de riscuri • 6.3.2. atribuţiile şi modul de constituire a Comitetelor de audit intern Capitolul 5. Evaluarea riscurilor • 6.

2008. Dobroţeanu L.. Suciu Gh. Ghiţă R. Editura Aeternitas.. Dobra I. Editura InfoMega... Bucureşti.. Guvernanţa corporativă şi auditul intern. 2006..E. 2003. Boulescu M.. Tamas A.. Teoria şi practica auditului intern. 2004. 2007. Sas F. 2009. Ispir O. S. . Alba Iulia... Stoian F.. Procedurile auditului şi ale controlului financiar. . Briciu S.L. Editura Universitară. Popa I... editată de Ministerul Finanţelor Publice printr-un proiect finanţat de PHARE. Alba Iulia.. Lenghel R. Dobroţeanu C. Ghiţă M. Renard J. Bucureşti. Bârnea C. 2007. Editura Risoprint. Audit Intern.. Editura Economică.. Bucureşti. Audit public intern. Norme Profesionale ale auditului intern. Cluj-Napoca.D.. Institutul de Audit şi Control Intern.... Control Financiar Intern şi Audit Intern la entităţile Publice. Ghiţă M. Editura Aeternitas. Morariu A. Audit intern şi guvernanţa corporativă.Bibliografia recomandată • • • • • • • • Briciu S. Bucureşti. B. Ministerul Finanţelor Publice.. Oprean I. Sas F. Ghiţă R. Bucureşti. 2004.

nr. 675 din 28 iulie 2005.2003. nr. 953. din 24 decembrie 2002. nr. Of.M. 2005. 946/2005 privind Codul controlului intern.Bucureşti. cuprinzând Standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. M. pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern. nr. O. şi completarea normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.P.F. Curtea de Conturi a României.F.Bibliografia recomandată • • • • • • • • • • • Curtea de Conturi a României. O. nr. M.07.M. O. pentru aprobarea listei membrilor CAPI. O.P. 768/2003. 128.M. Standardele de Audit. al României. nr.P.P. Of. 91/ 2004.G. nr. priv. nr.M. nr. privind auditul public intern. proiect finanţat de Uniunea Europeană. M. 37/2004. aprobate prin O.F. din 12 februarie 2004. pentru aprobarea procedurii de avizare a numirii sau destituirii şefilor CAPI din entităţile publice. Bucureşti.M. 38/2003. 252.P.F.P.P. O. Legea nr. pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. .F. nr. din 3 februarie 2004. delegarea de competenţă a unor atribuţii ale UCAAPI în competenţa serviciilor de control şi audit intern ale DGFP Judeţene şi mun. pentru modif. pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern. Bucureşti. 672/2002.M. OMFP nr. 432/2004. M. 769/2003. 939/25. 130/2003.F. Of. proiect finanţat de Uniunea Europeană. O. 2005.F. nr. O. Manualul auditului performanţei. publicată în Monitorul Oficial al României. 38/2003. nr.M. Of.

ro .ro – Ministerul Finanţelor Publice .ro – Camera Auditorilor Financiari din România • http://www.Asociaţia Auditorilor Interni din România • www.aair.mfinante.Site-uri cu informaţii • www.cafr.