You are on page 1of 4

LAMPIRAN A LAPORAN PERLAKSANAAN KEM MEMBACA 1 MALAYSIA 2011 31 OKTOBER – 4 NOVEMBER 2011 KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH ALAMAT

SEKOLAH NAMA PENGETUA NAMA GPM : PEA0011 : SMK TAMAN SEJAHTERA : 14000 BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG : KHALIJAH BINTI SIRAT : MIMUN BINTI JANA JUMLAH MURID TERLIBAT i)

BIL 1 i)

AKTIVITI Pelancaran kumpulan Rakan Pembaca - Penyampaian Buku Rekod Rakan Pembaca & Tag Rakan Pembaca kepada 8 orang pelajar yang telah mencapai lebih 100 buah buku bacaan NILAM oleh Pen. Kanan Pentadbiran Tn Haji Ramli Bin Abd. Rahim

TARIKH

IMPAK/KESAN

31 OKT 2011

9 orang ii)

Meningkatkan keyakinan dan tanggungjawab pelajar untuk meningkatkan pembacaan NILAM. Memberi motivasi kepada semua pelajar untuk memperbanyakkan bacaan NILAM. Semua pelajar membaca selama 10 minit di tapak perhimpunan. Bahan bacaan terdiri dari buku teks, nota, 1

ii) Bercerita oleh ahli Rakan Pembaca ( Nursyafika Bt Jefrezen dari tingkatan 1 Arif bertajuk Nakhoda Si Tanggang ) 1 NOV 2011 2 i) Program Membaca 10 minit di Tapak Perhimpunan 700 orang

i)

ii)

buku cerita, majalah, suratkhabar dan sebagainya. Pelajar mendapat maklumat dari bahan bacaan. Dua orang pelajar iaitu ( Shatiskumar 1Arif & Praveena 4 Sains) telah berkongsi maklumat tentang bahan bacaan yang telah dibaca selama 10 minit. Pelajar dapat meningkatkan keyakinan diri untuk bercakap dikhalayak ramai. Seramai 10 orang pelajar telah menyertai pertandingan dan 3 orang pelajar telah dipilih sebagai pemenang. Melalui program pelajar telah belajar teknik untuk menyampaikan cerita dengan baik & berkesan. Meningkatkan keyakinan diri pelajar. Memberi maklumat kepada para pendengar yang terlibat dalam menjayakan program ini. Meningkatkan keyakinan pelajar yang terlibat untuk 2

i) 3 Pertandingan Story Telling 2 NOV 2011 30 orang

ii) iii)

4 Bercerita(2 orang), Bacaan Sajak(1 orang) dan Poem (3 orang) di Tapak Perhimpunan 3 NOV 2011 6 orang i)

ii)

iii)

membuat persembahan di hadapan semua pelajar. Berkongsi maklumat dan cerita dengan semua pelajar yang mendengar. Meransang semua pelajar untuk mengambil bahagian dalam mana-mana program yang dianjurkan oleh manamana pihak. Pelajar dibahagikan kepada empat kumpulan. Setiap kumpulan membaca buku yang berbeza dan berkongsi cerita bersama dengan kumpulan lain. Pelajar cuba mempertahankan isi kandungan dan jalan cerita yang menarik dalam buku yang mereka baca. Meningkatkan keyakinan pelajar untuk berdebat dan kemahiran mengkritik bukubuku yang telah dipersembahkan jalan ceritanya. Forum ini melibatkan seramai 3 orang pelajar iaitu seorang pengerusi forum dan 2 orang 3

5

Book Review

3 NOV 2011

20 orang

i)

ii)

iii)

6 Forum : Apakah Stres? 4 NOV 2011

20 orang

i)

ii)

ahli panel. Pendengar mendapat maklumat tentang apakah stres dan cara-cara untuk menanggani stres. Pelajar telah mempelajari kemahiran dan teknik mencatat isi penting dengan menggunakan lembaran yang disediakan. Pelajar dapat mengambil iktibar dan mencontohi nilai murni dari tayangan filem tersebut.

i)

7

Kemahiran mencatat isi penting dari iklan Petronas dan sedutan siri kartun Upin & Ipin.

4 NOV 2011

50 orang

ii)

DISEDIAKAN OLEH,

DISAHKAN OLEH,

........................................... (MIMUN BINTI JANA) Guru Perpustakaan & Media

........................................... (Pengetua) Cop & Tarikh

4