You are on page 1of 4

1

O FLUR DA CREATIVIDADE NOS INDIVIDUOS


No seguinte ensaio exporei varias teoras acerca da creatividade, a sa relacin co flur e cos individuos, collendo coma referencia a obra de Mihaly Csikszentmihalyi, Creatividad: el flur y la psicologa del descubrimiento y la invencin. Dende moi cedo, os individuos ligaron a creatividade con todo o relacionado coa invencin de novas ideas e conceptos que servan para desenvolver novos obxectos ou ben para levar a cabo solucins para os problemas que se presentaban na vida coti. Isto supn que eles son realmente os portadores de dita creatividade, pero cmo poden chegar a desenvolvela? Abordaremos a cuestin mesma dende o punto de vista do profesor Csikszentmihalyi partindo en primeira instancia do que realmente significa a creatividade. Este profesor asegura que a Creatividade non mis ca unha actividade mental que ten lugar dentro da cabeza das persoas e s vlida cando se interactua co grupo. Podemos atopar na vida diaria os distintos tipos de persoas creativas: aquelas que teen pensamento interesantes ou estimulantes (brillantes), as que experimentan con cousas de maneira novidosa (creativas) ou as que son capaces de cambiar aspectos importantes nas nosas vidas. Pero realmente, cmo podemos xustificar a creatividade? Xustamente podemos chegar o aspecto creativo dentro do noso campo de traballo, pero para ilo teremos que empregar a teora do flur ou flow de Csikszentmihalyi. Defnese coma a experiencia mis gratificante que o individuo pode sentir, xa que xorde de maneira espontnea e sen apenas esforzo. Isto , cando unha persoa est a realizar un traballo baixo presin de outros do mesmo grupo, non pode acadar o estatus de creatividade e desenvolvemento que querera, non en tanto, se o traballo que realiza e do mis satisfactorio non s ter mrito para si mesmo, senn que tamn triunfar dentro do seu grupo. Para podermos fomentar este estado temos que proseguir coa mentalidade que o flur nos aporta, xa sexa mediante a aclaracin dunhas metas fixas que nos permitan acadar o obxectivo que nos propoemos, e tamn saber en qu medida o estamos a facer ben. Debemos equilibrar destrezas e dificultades, o igual que tentar evitar as distraccins co fin de poder concentrarnos no traballo que estamos a realizar.

O que si temos que ter claro de antemn, que o flur est directamente relacionado coa felicidade, en tanto que proporciona a satisfaccin individuo unha vez que remata o seu traballo. Estudosos como Eduard Punset1 afirman que existe relacin entre o coeficiente intelectual e a creatividade; a persoa creativa capaz de controlar as sa emocins, chegando finalmente a conclusin de que realmente infle se che gusta o que fas ou non, pois iso repercutir no traballo que A creatividade rara vez produto do momento; mais ben o resultado de toda unha vida() ters que levar a cabo. A pregunta agora cmo podemos ir

desenvolvendo esta creatividade o longo da nosa vida? Qu fases temos que pasar? Collemos os exemplos que nos mostras o noso autor para poder

explicalo con detemento. O primeiro deles sera a infancia. Por simple lxica, os rapaces non poden ser creativos dende que son cativos, pero tdolos adultos foron nalgn momento nenos na sa vida. O autor repasa a traxectoria de personaxes ilustres como puideron ser Einstein ou Kafka. O que realmente mova a estas pequenas mentes marabillosas era o inxenio e a curiosidade por descubrires novos aspectos da vida, polo entorno que a rodea. Para poder exemplificar isto, o profesor de educacin e famoso gur da creatividade e innovacin, Sir Ken Robinson2, profundiza no aspecto da creatividade a que se refire dende unha temprana idade e a cal os adultos temos que aprender a apreciar e fomentar cara os mis cativos. En moitas conferencias sas, analiza casos reais de nenos os que se lles quere quitar a creatividade xustamente dende as escolas,includa tamn a presin exercida polos proxenitores. Pero o que Robinson recalca e que debemos alentalos a seguir co que eles queren facer, teen que aprender a explorar ese potencial que posen por que as como se consegue que a creatividade se mantea ata idades adultas e que polo tanto moitos cheguen a ser os creativos do ma.

Eduard Punset avogado, economista e comunicador cientfico; nos ltimos anos lvase adicado a dar charlas sobre as situacin econmica e social actual e presenta na actualidade o programa redes, que est ligado coa revista cientfica do mesmo nome. 2 Sir Ken Robinson foi profesor de educacin en universidades de Reino Unido e actualmente adcase a impartir charlas sobre temas como o da creatividade. Un dos libros que mis acollida tivo foi o de The Element: How Finding Your Passion Changes Everything, libro que mostra moitos dos exemplos sobre a creatividade.

A mocidade, chega coma unha fase na que os individuos teen unha base formativa e polo tanto, saben como teen que abordar os problemas que se lles presentan. Se ben o noso autor afirma que estes anos son vitais para a sa formacin creativa. A maiora dos logros creativos dbese a unha dedicacin a longo prazo nun campo de interese. xustamente nesta etapa da vida onde o individuo decidir a sa vida a un determinado campo3. Incluso podemos dicir que se chegan a triunfar nun campo, en especial da creatividade, pode ser pola axudas externas ou mis cercanas a eles. Pero, cmo pode ser isto posible? Non s necesario que se lle transmitan valores dende unha temprana idade, senn que o leven nos xenes (isto a descendencia) e tamn nos memes (valores, coecementos, destrezas ). A creatividade rara vez produto do momento; mais ben o resultado de toda unha vida() con estas palabras, Csikszentmihalyi asinte o anteriormente mencionado de que os logros creativos forman parte dunha dedicacin a longo prazo, no campo de interese correspondente. Tras isto chegamos a ltima etapa da vida, a madurez, momento no que non s seguimos mantendo a cantidade de informacin acumulada, senn a calidade da mesma. Os cientficos mis xoves, miran os mis maiores sen respecto algn pensando que rompen cos lmites disciplinares e comezan a interesarse por problemas da existencia. Esta a concepcin xeral, pero a realidade que nos presenta que atopamos seguridade por parte das persoas que levan adicando moito tempo da sa vida a unha determinada rea, xa que con iso aspiran a sabidura, sabendo que o punto lxido da vida non ser o xito obtido no campo de experiencia, senn como est vinculada a nosa vida co resto do universo. Finalmente temos que mencionar varios campos nos que a creatividade tamn est presente como son o campo da palabra (como moitos dos autores anteriormente citados dixeron, son principalmente os artistas); o da vida, no que cada persoa no seu devandito campo tenta que non lle infla todo o do seu redor (moitos poden ser cohibidos polos membros superiores dese grupo e se non poden afrontar ese temores, non chegarn a demostrar a sa creatividade); finalmente o campo do futuro no que so podemos ver o ndice de desgaste da creatividade longo do tempo que lle adicamos na nosa vida e que polo tanto deixar paso para os novos campos do futuro.

Entendemos neste ensaio campo coma a rea de traballo na que se especializan os distintos individuos.

Rematamos este ensaio, xustificando que a creatividade dos individuos inherente a nosa xentica, isto , todos nacemos con ela, pero a nosa decisin que poidamos desenvolvela e de qu maneira. O flur dos nosos pensamentos tennos que axudar para poder desenvolver as nosas destrezas e poder conseguir as os obxectivos que nos propoamos. Bibliografa Csikszentmihalyi, M(1998) Creatividad. El flur y la psicologa del descubrimiento y la invencin. Nueva York: HarperCollins Publishers. Csikszentmihalyi, M(2004) What makes a life worth living?.Recuperado das charlas TED de Febreiro do 2004. http://blog.ted.com/2008/10/23/creativity_fulf/ Robinson, K (2006) As escolas matan a creatividade.Recuperado das charlas TED de febreiro do 2006. http://www.ted.com/talks/lang/eng/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html Martnez Moreno, P(2006) La creatividad como tcnica intelectual. Recuperado da revista cientfica: La ciencia y el hombre de maio de 2006. http://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol19num2/articulos/creatividad/index.html Punset, E (2011) Los secretos de la creatividad. Charla con Ken Robinson recuperado da revista Redes para la ciencia o 27 de marzo de 2011. http://www.redesparalaciencia.com/4684/redes/2011/redes-89-los-secretos-de-la-creatividad