PSIHOLOGIJA (ispit

)

1. Koje su vrste misaonih operacija bitnih za formiranje pojmova? Pomoću mišljenja uviđamo odnose i veze među pojavama, proveravamo ispravnost naših opažaja i donosimo sudove o njima, aktivnost kojom nastojimo da ovladamo neku teškoću koristeći prethodno iskustvo, učenje uviđanjem=mišljenje. Pojmovi, skup bitnih i specifičnih osobina jednog predmeta(rezultat misaonog procesa). 1) APSTRAKCIJA, upoređivanjem doći do bitnih karakteristika određenih predmeta; 2) GENERALIZACIJA, povezivanje tih odlika u jednu celinu karakterističnu za taj predmet.

2. Koji faktori utiču na formiranje pojmova? a) Lakše se formiraju ako se radi o materijalu koji se može registrovati čulima; b) Lakše se formiraju pojmovi o konkretnim nego o apstraktnim pojmovima; c) Pomaže nam prethodno znanje koje povezujemo sa novim objektom koji opažamo(asimulacija); d) Lakše se formiraju kad su određene odlike istaknute, upečatljive.

3. Suđenje, vrste sudova. SUD je konstatovanje nekog odnosa koji je praćen doživljajem uverenosti u tačnost ili netačnost odnosa kojii se sudom iznosi. 1) PERCEPTIVNA EVIDENTNOST, opažanje očiglednosti; 2) LOGIČKA EVIDENTNOST, uviđanje logičke nužnosti; 3) NAUČNI AUTORITET, naučna istraživanja i dokazi; 4) SUBJEKTIVNO ISKUSTVO, sami smo doživeli; 5) AFEKTIVNI ODNOSI, emotivna evaluacija.

1

Definisati inteligenciju u Terstonovoj teoriji inteligencije.4. na osnovu poznavanja jedne osobine učenika. nastavnik procenjuje ostale osobine pa i znanje. opažanje malih razlika posredstvom vida. Šta su testovi znanja i koji oblici postoje? Testovi znanja predstavljaju najobjektivnije sredstvo za merenje znanja. W faktor-sposobnost rečitosti. 3) Halo efekat. Terstonova teorija: Uspešno rešavanje različitih vrsta problema zavisi od određenog broja posebnih faktora. Koji su faktori koji utiču na ocenjivanje? 1) Količina i kvalitet znanja ali se gleda i interesovanje. V faktor-sposobnost razumevanja rečima formulisanog sadržaja. Oblici testova znanja: 2 . 6.numerički. 2) Različiti kriterijumi u zavisnosti koliko je dobar razred. Kriterijum ocenjivanja se menja u zavisnosti od kvaliteta razreda(zadataka). N faktor. zainteresovanost za predmet. Zaključci istraživanja koja su se bavila objektivnošću ocenjivanja. • • • Nastavnici su osetljiviji kada ocenjuju homogeniju grupu zadataka ili učenika. Njima se ocenjuje koliko je znanja stekao pojedinac tokom obavljanja neke aktivnosti ili određenog perioda učenja. strožiji ako je kvalitet razreda viši.sposobnost memorisanja. 5. pri operisanju brojevima. inteligencija. Inteligencija je sposobnost korišćenja starog iskustva u novim situacijama i mogućnost apstraktnog mišljenja(biološka sposobnost prilagođavanja). a blaži ako je kvalitet razreda niži. P faktorperceptivni. a slabiji još nižom ocenom. Pod inteligencijom treba podrazumevati kombinaciju svih sedam posebnih faktora i opšteg faktora(pridaje veći značaj posebnim faktorima). 4) Strah ili trema. G faktor-generalni faktor se izjednačava sa opštom inteligencijom. S faktor-specifični faktori se izjednačavaju sa specigičnim sposobnostima(prostorni odnosi). Bolji zadaci ocenjuju se još višom. 7. M faktor.

ekonomičnosti. potpuna objektivnost.I. ocenjivanje odgovora je objektivno. stvaralačko ponašanje. mogućnost da se pogreši je 50%. Mane: pitanja ne smeju biti dvosmislena. vremenska ekonomičnost. Mora da koristi sposobnost izražavanja. Mane: teško sastavljanje . razmevanje i interpretacija. Mane: teško se može ispitati razumevanje gradiva. b) Testovi višestrukog izbora: Prednosti: poznavanje činjenica. razumevanje odnosa među podacima. teškoće objektivnog ocenjivanja(tačni ali neuobičajni odgovori). Mane: teško se sastavljaju(homogenost podataka). Izdvajanje bitnog. Testovi reprodukcije: a) Esejski testovi: Prednosti: učenik ima veću slobodu u izrađavanju znanja i oblikovanju odgovora. zauzimaju malo mesta i podsećaju na školska pitanja. Mane: ocenjivanje odgovora zavisi od subjektivnih faktora. Testovi prepoznavanja(rekognicije): a) Alternativni testovi(dvočlanog izbora): Prednosti: način odgovora je blizak životu. 3 . vreme rešavanja utiče na brzinu pisanja. slučajno pogađanje znatno smanjeno. II. b) Tetovi dopunjavanja: Prednosti: neophodno je aktivno znanje. objektivnost ne povećava ukoliko se u ključu nevedu intervali ocene. sposobniji učenici lakše rešavaju. Bitna je celina odgovora. c) Testovi sređivanja i uopeđivanja: Prednosti: u jednom zadatku se može ispitati poznavanje većeg broja činjenica.

dvostrukih negacija(nije tčno da ne. najslabiji emotivni doživljaj (ne)prijatnosti koji prati događaje(misli. Emocije.Objasniti najprostije oblike osećanja. ujednačavanje pozitivnih i negativnih odgovora. 12.. Stanje prijatnosti(neprijatnosti) ili ton. 11. Razlika između baždarenih i nebaždarenih testova. standardizovani) obuhvataju ceo program za jedan predmet i upotrebljava se u većem broju različitih škola. 4) Duže pitanje da bi odgovor bio kraći. Koja su pravila pisanja testova? 1) Moraju biti samo tvrdnje koje su tačne ili netačne. 6) Ne smeju se odgovori preklapati ili obuhvatati.8.. 10. jedni. mora se navesti u korenu pitanja. nikad). 7) Ako ima više tačnih odgovora ili ako postoji mogućnost da nijedan odgovor nije tačan. Da bi test bio pouzdan koristi se metoda paralelnih formi i odvajanje parnih i neparnih zadataka.). 9. Nebaždareni(neformalni) sastavljeni od zadataka istog oblika kao testovi znanja ali njih obično izrađuje nastavnikza svoju upotrebu i ne mogu se upotrebljavati u većem broju različitih škola. 5) Menjati mesto ispravnog odgovora u zadacima. 3) Treba naći netačna ali prihvatljiva rešenja. Šta znači da je test osetljiv i pouzdan? Da bi test bio osetljiv moraju se odabrati oni zadaci koji vrše najbolju diskriminaciju znanja kod učenika(yadaci koji uglavnom svi reše ali i neki teški i veoma laki). subjektivna uzbuđena stanja organizma izazvana spoljšnjim ili unutrašnjim doživljajima. Baždareni(formalni.Koje su tri karakteristike emocionalnog ponašanja? 4 . osećaje). 2) Izbegavanje sugestivnih reči(svim.

5 . promene u ponašanju. gušenja. Raspoloženje. Šta su afekti. potrebe i nagona. karcinom. burno reagovanje. straha).osnovni ton doživljavanja zavisi od crta ličnosti. subjektivni doživljaji emocija((ne)prijatnost. Fizičke. neka potreba koja je zadovoljena ili ne.Psi hosomatski poremećaji. imunološke. 14. Respiratorne bolesti. radost. manje intezivna. gnev. kardiovaskularne bolesti. kada emocije podstiču neku promenu u ponašanju. 13.1) prate (motivisano) ponašanje. Fiziološke promene pri emocijama. sama emocija je cilj kome težimo(zadovoljstvo). 3) Ciljevi. reakcije na snažne emocionalne doživljaje.dugotrajna stanja prijatnosti ili neprijatnosti. emocionalnim stanjima(ljubavi. nesanica. Određena emocionalna stanja mogu dovesti do promena funkcije organa. povišen pritisak.koji usmeravaju I njome upravljaju. iza svake emocije stoji neki motiv. neobuzdan bes). Objasniti pojam motiva. beskrajna radost. PRIMERI: čir na želucu. 16. a šta raspoloženja? Afekti. unutrašnji činioci koji pokreću na aktivnost. Potreba. aritmija. presije. 15. a telesne promene nastale usled toga su propratni simptomi emocija. mimika. astma. neurološke bolesti. opis ciklusa. 2) Nagoni. alergijski poremećaji. obično kratko traju(paničan strah. primeri. migrena. strah). naročito temperamenta. naglo. Motiv. tada one imaju sve odlike nagona(disanje. telesne bolesti nastale pod uticajem psihičkih faktora. krvotok. pantomima)-fiziološka. smanjena kontrola. stanje nestabilnosti ili poremećene ravnoteže potrebnog I postojećeg(homeostaza) nedostatak(višak ili manjak).

telesne potrebe(obično urođeni motivi). 18. da se sa njima družimo ili radimo.Nagon. Podela motiva. da budemo voljeni I da volimo nekog. I koji su zajednički većem broju ljudi. pokretač socijalnog ponašanja ljudi. mogu se zadovoljiti samo direktnim kontaktomsa drugim ljudima. potreba da budemo u direktnom kontaktu sa nekim ljudima. opšta pokretačka snaga društvenog ponašanja.pušenje. ne zadovoljava nje ne ugrožava život. 17.psihološke potrebe za čije ostvarenje je potreban kontakt s drugim ljudima I njihovo prisustvo. svest o potebi+analiza situacije(urođene organske potrebe. 6 . 1) Biološke potrebe. Usmereni na povezanost sa drugim ljudima:  Gregarni motiv. Motivacionni ciklus. potreba da budemo u prisustvu drugih ljudi. • • Usmereni na ličnu egzistenciju I satisfakciju.  Afilijativni motiv. 2) Psihičke potrebe(personalni motiv). Koje su grupe socijalnih motiva? Socijalni motive. nežnost).  Motiv za afektivnom vezanošću. alkohol(nisu urođeni). mogu se odlagati bez posledica(ljubav. Otvoreni cilj. satisfakcija(zadovoljenje potrebe. aktiviranje organizma usled nedostatka). potreba za emocionalnom vezanošću. 19. 3) Socijalni motivi(socijalizacija). pad napetosti) (objekti I situacije kojima očekujemo da ćemo zadovoljiti doživljenu potrebu).

Hijerarhija motiva po Maslovu. Koje su posledice frustracija? Funkcionalni načini reagovanja na frustraciju: • Odlaganje potreba. zadovoljstvo da se napadnu drugi ljudi(verbalno ili fizički) i da se nanosi šteta drugima. 21. frustraciona tolerancija-sposobnost prema neuspehu bez negativnih reakcija. 3) U nama. 22. Uzroci frustracije(prepreke) su: 1) Fizičke(glad. Agresivnost. svaka situacija(prepreka) koja sprečava trajno zadovoljenje potreba ili dovodi do njihovog odlaganja(frustraciona tolerancija-otpornost prema neuspehu).Pojam agresivnosti i razlika između agresivnog motiva i agresivne reakcije.20. a hrane nema).Pojam frustracije I koji su uzroci? Frustracija. 2) Socijalne(shvatanje ljudi kao prepreka ostvarenju motiva). a agresivnost je reakcija na ometanje zadovoljenja naših motiva(ako smeta neka druga osoba ili kada se agresivnim ponašanjem uspeva otkloniti smetnja zadovoljenju motiva). 23. 7 . Razlika između agresivnosti i agresivne reakcije je ta što se agresivna reakcija prirodno javlja kao reakcija kad nas neko ugrozi fizički ili napadne našu ličnost.

regresija) Anksioznost. plašljiv vojnik se plaši borbe ali se I plaši I da pobegne iz borbe zbog posledica koje bi z njega takvo bekstvo moglo imati…) 25. on postaje ljut. Vrste mehanizama odbrane su: 8 . 3) DVOSTRUKO ODBIJANJE. je mehanizam kojim se čovekovo ja brani od nezadovoljenih unutrašnjih I spoljašnjih sadržaja. Naučeni načini reagovanja kojima ljudsko biće prevazilazi. konflikt dva privlačna cilja ali jedan cilj isključuje drugi(pr.devojka koja voli slatkiše ali se plaši da se ne ugoji. dečak koji hoće da pomiluje psa ali se plaši od njega. manifestna(fizička I verbalna) I latentna(agresivni impulsi). Povlečenje I strah(nesigurnost u sebe. koje se javlja kao posledica opasnosti koja tek treba da nastupi. cilj koji vezuje dve nespojive reakcije(ambivalencija)(pr. 2) DVOSTRUKO PRIVLAČENJE.oba vrlo privlačna. seksualne želje I moralna shvatanja). Promena pristupa.Šta je konflikt I koje vrste konflikata postoje? Konflikt(interpersonalni-svađe. Šta je mehanizam odbrane? Mehanizam odbrane je reakcija na frustraciju I njome izazvanu anksioznost. Vrste konflikata su: 1) PRIVLAČENJE I ODBIJANJE. osećanje uznemirenosti I napetosti. Nefunkcionalni načini reagovanja na frustraciju: • • • Agresija. Zamena cilja drugim. je istovremeno javljanje uzajamno isljučivih potreba. mehanizam odbrane.Buridanov magarac:dva plasta sena. jedan isti predmet privlači I odbija u isto vreme. Po Frojdu. ugroženost osećanja samopoštovanja. mladiću koji želi da se oženi dopadaju se dve devojke). zamenjuje ili ignoriše frustraciju ili pretnju.interpersonalni-u nama). dve nespojive reakcije ka izbegavanju objekta(od dva zla. 24. a magarac ne može da se odluči koji će. sposobnost ličnosti da ovlada uznemirenošću zbog neuspeha I onda kada je stepen njenih trenutnih potencijala nedovoljan da reši problem. I ugine od gladi.• • • Povećano ulaganje napora u rešavanju problema. izbegava. kada čovek mora da se odrekne zadovoljenja nečega čemu je težio. izabrati manje.

način emocionalnog reagovanja. kada se ponašamo suprotno vlastitom osećanju kako bi ga prikrili(zamena teško ostvarivih ciljeva drugim ostvarivim ciljevima.ružna devojka koja se ističe lepim oblačenjem I inteligencijom(kompetencija)). takođe mogu biti prisutne u različitiom stepenu. Pstoje osobine koje su zajedničke za sve ljude(univerzalne). roditelji svoje ambicije I neostvarene želje ostvaruju kroz decu). 3) IDENTIFIKACIJA. a ne zato što nije naučio). genetsko-biološke komponente ličnosti(totalna tendencija u ponašanju pojedinca). posebna sposobnost ili karakteristične navike. kada uspeh.. Dve vrste racionalizacije su: ”kiselo grožđe. vrednosni system jedinke.pr. 9 .kad ljudi ne uspeju da postignu neki određeni cilj. 2) CRTE KARAKTERA. pa se onda vrednost postignutog uvećava I beznačajan uspeh se prikazuje kao veliki. kada vlastita negativna osećanja I osobine pripisujemo drugima(plašljiv I škrt čovek govori o drugim ljudima da su takvi). moralnost. govore taj cilj nije ni bio vredan napora ili d aim do njega nije ni stalo. kada negiramo njegovo postojanje(motive koji su u suprotnosti sa društvenim principima. ne vraćenje pozajmljene stvari jer se želi jer se želi zadržati. 5) REAKCIONA FORMACIJA. Crte ličnosti su relativno trajne unutrašnje osobine koje uzrokuju ponašanje. Žena koja ne može da zatrudni posveti se radu sa decom(sublimacija).žena preti mužu da će se vratiti kod majke jer je nezadovoljna u braku. obmanjivanje samog sebe(pr. pojedinac prenosi svoje potrebe I želje u različite situacije(generalizovanost). prožima I modelira ukupnu ekspresiju ličnosti.student je pao na ispitu jer nije imo sreće Ili je profesorbio strog. pr. 3) INTELIGENCIJA. a postigne se malo vredan I malo značajan rezltat. kada neko voli pustolovine pa se identifikuje sa junakom sa filma.-kad se očekuje da će se postići važan I značajan cilj. nije nepromenljiva jedinica(iskustvo). Postojeće crte ličnosti ne moraju se uvek manifestovati u ponašanju.. kada nalazimo opravdanja(uglavnom lažna) za svoj postupak ili neuspeh. kada pokušavamo da ne razmišljamo o nekom problem. 1) CRTE TEMPERAMENTA. 26. status I osobine drugih doživljavamo kao svoje(deca se identifikuju sa roditeljima I doživljavaju ih kao sopstvenu snagu. I “slatki limun. Navesti tri grupe crta ličnosti. zaboravljenje da se dođe na ugovoreni sastanak jer se to ne želi.1) POTISKIVANJE I NEGACIJA. uticaj učenja culture I morla(utiče na direktno ponašanje). svoj motiv ne možemo direktno zadovoljiti ali možemo putem posrednih ciljeva(pr. 4) RACIONALIZACIJA.) 2) PROJEKCIJA. genetski I socijalni faktori. regresija-odrastao čovek plače I histeriše kao malo dete(vraćanje na primitivna ponašanja).

2) Flegmatik. motivacije I volje. brzina I snaga reagovanja. timski duh. 1) Kolerik. postenje. organizovanost. miris) I motorne(spretnost prstiju. preovlađuju neprijatna osećanja.slabe. INTENZITETA I ODNOSA 10 . staložen. prema sebi. spore I retke reakcije. neobuzdanost. pasivnost. samopoštovanje. genetski determinisan. komunikativnost. 1) Osobine koje opisuju odnos samopouzdanje. Navesti 4 grupe karakternih osobina. skup osobina koje čine osnovu socijalnog ponašanja.27. neosetljiv. briga. teško se odlučuje. brze I kratke reakcije. hrabrost. sluh. društvenost. uravnotežen. ali lako menja raspoloženje. narcisoidnost.slabe. 3) Osobine koje opisuju odnos prema radu. ambicija. nasleđene dispozicije za emocionalno I nagonsko reagovanje ljudi. 2) SPOSOBNOST RAZLIKOVANJA KVALITETA.retke. prijatan. odgovornost. ljutnja. prijatan. 2) Osobine koje opisuju odnos prema drugima. iskrenost. otvorenost. sklon vedrom raspoloženju. Šta je sposobnost I koje su tri grupe sposobnosti? Biti sposoban za nesto znači biti uspešan u izvodjenju te aktivnosti. cesti sukobi. Vrste temperamenta. 1) INTELEKTUALNE-senzorne(vid. lenjost. slab. spore I jake reakcije. 3) Melanholik. 29. samokritičnost. pedantnost.često jako nagle reakcije. živahan. disciplina. Temperament. tuga. 28. moral. Karakter. ručna sposobnost). miran. impulsivnost. tvrdoglavost. tipična stanja(emocije I raspoloženja). 4) Sangvinik. kao I moralnosti. 4) Opste osobine. prema svim tipovima situacija.

ali I iskustvo je važno. zadržava I sprečava zadovoljenje zahteva iz id-a koji nisu u skladu sa drustvenim moralom. obrazuje se brzo I bez dovoljno podataka. 34. Tipovi licnosti. 32. covek tezi da se vrati u stanje mirovanja. oprezne. I kada 11 . povučene. nacionalnosti. 1) INSTINKT ŽIVOTA-seksualni motiv-polni motiv koji se naziva Eros. održanje jedinke I vrste. zatvorene. ali postaviti zahteve realnosti I superega (psihološka). 33. a neprijateljstvo prema roditelju istog pola koje dete doživljava kao rivala. njegova energija se naziva LIBIDO. osobe koje su stidljive.motiv smrti. seksualni I agresivni instinkt. Šta je prva impresija? Prvi utisak koji neka osoba ostavlja nama o sebi.MEDJU DRAŽIMA U OKVIRU JEDNOG ČULNOG MODALITETA-perceptivne 3. od uticaja je na naše ponašanje kasnije prema toj osobi. 2) INSTINKT SMRTI. vaspitanje. Edipov kompleks. 31. Teznja deteta ka roditelju suprotnog pola. moralne vrednosti. motiv ljubavi. ekonomskom položaju.EGOzadovoljiti želje iz ID-a. u tako brzo stvorenu ocenu uklapamo I ocenu o profesiji. ka unutra. 30. neke osobine koje obicno idu zajedno ili sindromi(kompulsivni I autoritarni tip) po Jungu: 1) Introvertnost. princip zadovoljstva I tenzije (biološka). ka spolja. (socijalni). neorganske mrtve materije iz koja je ziva materija nastala. osobe koje lako stupaju u kontakt s drugim ljudima. Dva osnovna motive (grupe instinkta ) po Frojdu. otvorene. SUPEREGOideali kojima težimo i krivica koju očekujemo. unistavanja. Ona utiče na naše dalje opažanje. INDIVIDUALNE RAZLIKE U PRAGU I RASPONU OSETLJIVOSTI (donji I diferencijalni prag draži). 2) Ekstrovertnost. Struktura licnosti? ID-urođeni motiv. Navedite 2 tipa licnosti. principi.

se jave neki podaci koji se ne uklapaju u našu prvu impresiju ili ih previdimo . povezuju se fizičke sa psihičkim osobinama (nisko čelo-mala inteligencija). Tri komponente stava: 1) kognitivni(šta verujemo) 2) emotivni/evolutivni(osećanje koje pobeđuje) 3) ponašanje(namere ponašanja) 12 . kada se svim pripadnicima nekog zanimanja. vrednovanja I tendencija u ponašanju prema određenom objektu stava. FUNKCIONALNA ANALOGIJA. položaja. etničke grupe pripisuju iste osobine. Greške u opažanju osoba(ocenjivanju ljudi). LIČNE TEORIJE. 36. ne opažamo ili ih izolujemo ocenjujući ih kao nebitne. sasvim neosnovane slike o pojedinim grupama ljudi(rasa. 35. svaka osoba se ocenjuje na osnovu samo par osobina. osobu opažamo kao člana grupe. pozitivna prva impresija-pozitivno ocenjene osobine. UPROŠĆAVANJE. I pripisujemo joj osobine grupe(englezi-hladnokrvni. 37. zasniva se na verovanju posmatrača da se određene osobine uvek javljaju zajedno. dejstvo opšteg utiska o osobi na opažanje pojedinih osobina. italijani-živahni). Postoje pozitivni I negativni. lični I društveni stavovi. STEREOTIPNOST. Šta su stavovi I koje su njihove karakteristike? STAV=MISLJENJE+EMOCIJA Stavovi su relativno stabilni sistemi osećanja.profesija). • • • • • GREŠKE HALO EFEKTA. Šta su stereotipije (stereotipno opažanje ljudi)? Uprošćene.

stvara se hijerarhija statusa I uloga I takav stabilizovan sistem odnosa medju članovima grupe naziva se struktura grupe. Komunikaciona struktura. Sociometrijska(afektivna) struktura. stavovi koji nisu zasnovani ni na kakvim činjenicama ili opravdanim razlozima koji su praćeni jakim emocijama I koje je teško menjati(rasizam). Ustaljeni sistem položaja. 13 . Struktura grupe utiče na jedinstvo(moral) grupe. uloga I medjusobnih odnosa. Šta su predrasude? Predrasude. 40. 39. Šta je struktura grupe I zašto je ona bitna za rad sa grupom? Grupe postoje radi ostvarenja zajedničkih ciljeva članova grupe. poslom kojim se članovi bave I uspečnosti ostvarivanja zadataka grupe.Objekti stave Komponente stava Fizicki objekti Drugi ljudi emotivni Stav emocije I osećanja koja pobuđuju objekti stava Opste vrednovanje objekta stava Apstraktna pitanja kognitivni verovanje o nekim osobinama objekta Društvene grupe ponašanja namere ponašanja u vezi objekta 38. Koje su tri vrste struktura grupe? 1) 2) 3) Struktura moći.

intenzivan I veoma trajan neodređen strah. 2) Histerija-oduzetost udova. ispoljavanje telesnih simptoma koji nisu posledica organskih oboljenja. socijalno prihvatljivo. strah od proganjanja I praćenja.41. 3) Fobija-(agorafobija. Šta su psihički poremećaji? Mentalno zdravlje kao odsustvo bolesti. nepoštovanje moralnih principa I društvenih pravila I njihovo kršenje radi zadovoljenja svojih impulsa. 14 . PSIHOPATIJE-karakterni poremećaji. blokada misli. 1) Šizofrenija-sumanute ideje. droga. 4) Opsesivno-kompulsivna neuroza-aktivnosti koje se stalno ponavljaju. ističu se opsesivne misli I prinudne radnje(5x da pipne kvaku pre nego što uđe u prostoriju ili neki drugi ritual). neosetljivost za druge. slepilo. psihoze I psihopatije? NEUROZE-za određeno vreme smanjena sposobnost snalaženja u pojedinim situacijama I prilagođavanju ljudima. impulsivni postupci. 1) Anksioznost-napad panike. halucinacije. 2) Depresija I manija-poremećaj raspoloženja. sumanute I bizarne ideje. ideal. poremećaji mišljenja. nepostojanje osećaja krivice I kajanja (alkoholizam. akrofobija(strah od visine). tanatofobija(strah od smrti). astrofobija(strah od grmljavine). Logički neobrazložen strah od određenih pojava ili situacija. prosek. seksualne nastranosti). teškoće u odnosima s ljudima I obavljanju raznih poslova. 42. Šta su neuroze. hemofobija(strah od krvi)). PSIHOZE-prekinut kontakt sa stvarnošću. a nemaju smisla. 3) Paranoja-sumanute misli o sopstvenoj veličini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful