UTILIZAREA CALCULATOARELOR

Reguli generale de tehnoredactare Dr.ing. Loredana STANCIU loredana.stanciu@aut.upt.ro

TEHNOREDACTAREA
Pregătirea tehnică şi grafică a unei lucrări manuscris înainte de a începe operaţia de tipărire  Creează prima impresie în prezentarea unei lucrări care respectă regulile şi metodologia de redactare  Informaţia împreună cu prezentarea (aspectul) materialului trebuie să fie un tot unitar  Este important ca întregul material să fie omogen:
    

aceeaşi încadrare în pagină acelaşi tip de caractere aceleaşi marcaje să fie structurat ierarhic în acelaşi mod

REGULI DE PAGINAŢIE
Dimensiuni recomandate pentru margini: sus, jos, dreapta, stânga — 1,27 cm  Numerotarea paginilor: dreapta jos sau mijloc jos (coloncifru)  Dreptunghiul de text al unei pagini obişnuite trebuie să fie perfect închis: pagina nu poate începe cu ultimul rând al unui paragraf şi nici finaliza cu primul rând al unui paragraf

CARACTERE
Stilul de scriere (font style) — drepte, aplecate (cursive, italice), îngroşate (aldine, bold)  Recomandare: stil Regular  Tipul de font (font): felul în care este construită “arhitectura” literei  Recomandare: Arial, Times New Roman  Maxim trei tipuri de fonturi într-un document  Mărimea corpului de literă (size): dimensiunea corpului de literă exprimată în puncte  Recomandare: 12, maxim 14 pentru text normal  Text în limba română: folosiţi diacritice

ALINEAT ŞI PARAGRAF
Alineat — rând dintr-un text care începe mai la dreapta decât celelalte pentru a marca trecerea la o idee nouă  Paragraf:
  

Text scris între două aliniate consecutive Segmentează textul, ordonându-l în jurul unor idei importante Distanţa “la un rând” Distanţare 6 puncte între paragrafe

Recomandări:
 

ALINIEREA TEXTULUI ÎN PAGINĂ
La stânga (left): spaţiile dintre cuvinte au aceeaşi dimensiune, dar creează impresia unei pagini neîngrijite  Centru (centered): tabele şi titluri  Dreapta (right): alinierea numerelor în tabele  La ambele extremităţi ale rândului (justified): clasică şi recomandată, pagină cu aspect îngrijit

PUNCTUAŢIE
Semnele de punctuaţie sunt lipite de cuvântul din stânga lor şi urmate de un singur spaţiu  Regula nu se aplică pentru abrevieri:
     

Uzuale: ş.a. nu ş. a. De circulaţie naţională sau internaţională: S.R.L. nu S. R. L. De titluri: prof.univ.dr.ing. nu prof. univ. dr. ing. De prenume succesive, urmate de numele de familie: I.T. Morar nu I. T. Morar

Nu există spaţiu între prima paranteză şi cuvântul anterior şi ultima paranteză şi cuvântul posterior: (de remarcat)  La despărţirea cu “/” nu se pune spaţiu: da/nu

CONTRASTE GRAFICE
Evidenţierea unor grupuri de litere, cuvinte, sintagme, frânturi de fraze  Recomadare: italic pe fond regular
 

Efect optic special care va atrage atenţia cititorului asupra abaterii. Lectura va fi mai inteligibilă, conţinutul se va sistematiza Cuvinte-cheie, expresii, sloganuri, titluri de opere ştiinţifice, termeni tehnici specializaţi, cuvinte sau expresii în limbi străine

Bold: evidenţiere titluri şi subtitluri

 “Pentru

a pune în evidenţă o singură categorie de fapte se va folosi un singur element de contrast”

MARCATORI ŞI NUMEROTARE
Să existe aceeaşi dimensiune între număr sau marcator şi text pe tot parcursul lucrării  Pentru unitatea textului: nu se vor folosi mai multe tipuri de semne grafice în cazul enumerărilor

CIFRE

Exprimare în text:

 

În litere: şapte — în cazul numerelor ordinale (al treilea), fracţii (o treime), desemnarea timpului (semestrul durează paisprezece săptămâni) În cifre romane: XVIX — în cazul numerelor ordinale (al II-lea), numerotarea capitolelor În cifre arabe: 7
cifrele foarte mari se scriu respectând principiul valorii aritmetice (123 456 789 nu 123456789) sau folosind separator de mii (123.456.789)  anii se scriu 1990 nu 1 990  separarea zecimalelor se face prin virgulă, nu punct (ca în limba engleză)

SCRIEREA NUMERELOR ÎN TABELE
Text Text Text Text

Text 23 456 7

Text 2345 473537 577

Text 436 789 9786

Text 425 631 763452341

Titlul coloanei: aliniat central  Titlul liniei: aliniat la stânga  Cifrele: aliniate la dreapta  Regulă: dacă tabelul are coloane care conţin numere cu acelaşi număr de cifre, se pot alinia centrat

ŞASE REGULI ALE LUI ROGER C. PARKER
1)

2)

3)

4) 5)

6)

Niciodată nu micşora dimensiunea caracterelor pentru a putea înghesui un text undeva Niciodată nu micşora distanţa dintre rânduri pentru a determina un text să încapă undeva Renunţă la obiceiul de a adăuga două spaţii după punct Evită sublinierea Niciodată să nu scrii un titlu numai cu majuscule Nu apăsa Enter de două ori la sfârşitul fiecărui paragraf

REGULI DE REDACTARE

Redactarea:
 

Elaborarea de către un autor a unei lucrări ştiinţifice, tehnice, literare Ansamblu de reguli şi de activităţi care au ca scop finisarea în conţinut şi formă a unui manuscris destinat publicării

STRUCTURA UNUI MATERIAL TIPĂRIT
Coperta  Pagina de titlu  Cuprinsul
   

La începutul lucrării Începe numerotarea lucrării

Prefaţa (cuvânt înainte)  Corpul lucrării  Concluzii  Glosar  Bibliografie  Anexe

CORPUL LUCRĂRII
Introducere: date de orientare asupra lucrării, informaţii generale  Lucrarea propriu-zisă: împărţită în capitole, subcapitole, paragrafe, alineate  Capitolul:
    

Diviziunea de bază a unei lucrări Începe pe pagină nouă, impară Marcat cu număr de ordine Pe pagina de titlu de capitol nu apar nici antet, nici subsol

CORPUL LUCRĂRII

Paragraful:

Pasaj al unei lucrări despărţit de restul textului printr-un aliniat nou; fragment (unitar) dintr-un text care cuprinde o anumită idee (DEX) Nu sunt indicate paragrafe formate dintr-o singură frază (fragmentare prea mare a materialului) Numerotate (folosind metode automate) pe tipuri de ilustraţii Referirile în text se fac la eticheta şi numărul ilustraţiei (referinţă încrucişată) Fiecare ilustraţie are o scurtă descriere (după etichetă şi număr)

Ilustraţiile (figuri, grafice, tabele, imagini):
  

CORPUL LUCRĂRII

Întotdeauna trebuie să existe un echilibru între ilustraţii, textul lucrării şi spaţiile albe. Dezechilibrul este obositor şi induce neclaritate asupra conţinutului.

Cacofonii: întâlnire de sunete discordante, neplăcute auzului; asociere de cuvinte care redau imagini, fapte neplăcute (DEX)  Cacofonii permise: Biserica Catolică, Banca Comercială Română

BIBLIOGRAFIA
Imaginea efortului de documentare depus de către autor  Mai multe stiluri de alcătuire a listei bibliografice  Elemente de bază: autorul, titlul, locul publicării, editura, anul apariţiei, pagini
 

Stilul Vancouver: prezentare în text sub formă de număr între paranteze; lista lucrărilor alcătuită în ordine alfabetică sau a apariţiei în text Stilul Harward: prezentare în text a numelui autorului şi a anului publicării

CITAREA SURSELOR BIBLIOGRAFICE. PLAGIAT
Referiri la ideile unor altor autori sau la reproduceri sub formă de citat, este obligatorie citarea în text a sursei  Plagiatul:
   

Uzurparea paternităţii unei opere de creaţie intelectuală, în întregime sau în parte În România, problema este reglementată de Legea drepturilor de autor şi drepturilor conexe nr. 8/1996 Încălcarea drepturilor recunoscute şi garantate de Legea 8/1996 atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală

CORECTITUDINEA TEXTULUI
Textul trebuie scris într-o limbă corectă gramatical (Dicţionarul explicativ al limbii române, www.dex-online.ro, Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române)  Pentru texte în limba română este obligatorie folosirea diacriticelor, conform normelor Academiei Române  Se evită frazele lungi şi complexe  Texte ştiinţifice: “limbaj simplu, direct, concis şi clar, combinat cu o prezentare logică a ideilor”  Adresare impersonală

CORECTITUDINEA TEXTULUI
Se evită abuzul de termeni în limbi străine. Dacă sunt absolut necesari, se marchează cu italic  Se pot folosi note de subsol pentru traducere sau explicaţii

BIBLIOGRAFIE

I. Funeriu, Principii şi norme de tehnoredactare computerizată, Editura Amarcord, 1998

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful