A VAGINA MONOLÓGOK Eve Ensler

DEE-SIGN KIADÓ

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Eve Ensler: The Vagina Monologues The V-Day edition (Villard, New York) Minden jog fenntartva Fordította: Debreczeni Júlia, Pordán Ferenc, Szurdi András, Tandori Dezső Szerkesztette: Szurdi András Copyrigh © 1998, 2001 Eve Ensler Foreword © 1998 Gloria Steinem Hungarian translation © Non-Stop Kkt., 2002 Hungarian edition © Dee-Sign Publisher Ltd., 2002 Dee-Sign Kiadó, Budapest Felelős kiadó: Novák Erik Nyomta: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt. Felelős vezető: Mádi Lajos vezérigazgató ISBN 963 86134 3 2

ELŐSZÓ Gloria Steinem

Ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelyik úgy nőtt fel, hogy a női családtagok a női nemi szerveket, belsőket és külsőket egyaránt – persze csak ritkán, és suttogva –, még egymás között is az "odalent" vagy "ott lent" kifejezésekkel jelezték. Én tehát az "ott lent" nemzedékből jöttem. Nem mintha nem ismerték volna a vagina, a szeméremajak, a vulva, csikló vagy a klitorisz szavat, hiszen szakképzett tanárok voltak, és így valószínűleg jóval több információhoz fértek hozzá, mint az átlag. Még csak nem is arról volt szó, hogy maradiak vagy netán – a saját kifejezésükkel élve –, "vaskalaposak" lettek volna. Az egyik nagyanyám például azzal kereste a kenyerét, hogy a szigorú protestáns egyháznak bértollnokként, álnéven prédikációkat írt – amiből persze ő maga egy szót sem hitt –, aztán pedig ezt a pénzt a lóversenyen megforgatta. A másik nagyanyám szüfrazsett volt és népnevelő, sőt, még képviselőnek is jelöltette magát egyszer, halálra rémítve ezzel a zsidó hitközség számos tagját. Anyám pedig, aki már évekkel születésem előtt újságírónőként dolgozott, ami abban az időben ritkaságszámba ment és lázadásnak számított, azzal büszkélkedett, hogy két lányát felvilágosultabb szellemben nevelte fel, mint amilyenben őt nevelték. Nem emlékszem rá, hogy valaha is használt volna akár egyetlen olyan trágár, szleng szót, mely a női testet mocskossá és szégyenletessé teszi, és én hálás vagyok neki ezért. Mint ez a könyv is bizonyítja, sok lány ennél jóval nehezebb körülmények között nőtt fel. Mindazonáltal nem hallottam azokat a szavakat sem, melyek, ha nem is önérzetesen vagy büszkén, de legalább pontosan fejezték ki ezeket a dolgokat. Például, egyetlen egyszer sem hallottam azt a szót, hogy csikló vagy klitorisz. Évek teltek el, mire megtanultam, hogy csak a nők rendelkeznek ilyen kivételes szervvel az emberi testben, amely a gyönyörszerzésen kívül semmi más funkciót nem lát el. (Vajon ha ez az egyedülálló szerv a férfiak büszkesége lenne, mennyit hallanánk róla –, és vajon mi mindenféle jogosságának az igazolására használnák fel?) Amikor beszélni, olvasni, írni vagy testem gondját viselni tanultam, rendre elmondták nekem minden egyes csodálatos testrész nevét –, egyetlen intim testtájat kivéve. Ez felkészületlenné, védtelenné tett engem az iskolában szokásos megalázó szavakkal, mocskos

tréfákkal szemben, és a későbbiekben azzal a közhiedelemmel szemben is, hogy a férfiak, akár, mint szeretők, akár, mint orvosok, jobban ismerik a női testet, mint a nők maguk. Az önismeret és a szabadság szelleme, ami oly határozottan nyilvánul meg ebben a könyvben, akkor érintett meg engem először, amikor a főiskola után néhány évig Indiában éltem. A hindu templomokban és kegyhelyeken ott volt a "lingam", az absztrakt férfi-szimbólum, de ott volt a "yoni" is, a női nemi szerv szimbóluma: egy virágszerű forma, háromszög, vagy kétpontos ovális. Évezredekkel ezelőtt ezt a szimbólumot férfipátjánál hatalmasabbként imádták, és ez a szemlélet vonult be a Tantra hitbe is, amelynek alapvető tana szerint férfi nem képes egyedül elérni a szellemi beteljesedést, csakis szexuális és érzelmi közösülés útján, a magasabb rendű női szellemi energiával. Ez a hit annyira mély és széleskörű volt, hogy még a későbbi korok nőellenes, egyistenhívő vallásainak némelyikében is fennmaradt, habár az ebhez hasonló hiteket a kanonizált vallási vezetők megtagadták (és tagadják ma is), és az eretnekség vádjával illetik. Például: a gnosztikus kereszténység Zsófiát a Szentlélek női megnyilvánulásaként imádja, Mária Magdalénát pedig Krisztus legbölcsebb tanítványaként tiszteli. A tantrikus buddhizmus még mindig azt tanítja, hogy a buddhaság a vulvában lakozik; az iszlám szufi misztikusai úgy hiszik, hogy a fana, a misztikus extázis csakis Fravashi-n, a női szellemiségen keresztül érhető el. A zsidó miszticizmus Shekiná-ja Shakti-nak, Isten női lelkének egyik változata; és még a katolikus egyház Mária kultusza is tartalmaz olyan hit-elemeket, melyek sokkal inkább irányulnak az Anyára, mint a Fiúra. Számos országban, Ázsiában, Afrikában, és a világ más részein, ahol az isteneket még női- és férfialakban egyaránt ábrázolják, az oltárokon az Ékkő benne van a Lótuszban, csakúgy; mint a lingam is benne van a yoni-ban. Amikor azonban hazatértem Amerikába, észre kellett vennem az irdatlan szakadékot, az amerikai nő saját testéhez való viszonya és India yoni kultusza között. A hatvanas évek szexuális forradalma is csupán azt idézte elő, hogy több nő vált szexuálisan elérhetővé több férfi számára. Az ötvenes évek "nem"-jét egyszerűen csak felváltotta egy állandó, mohó "igen". Egészen a hetvenes évek feminista mozgalmáig nem létezett alternatíva a patriarchális vallások és Freud (a két végpont) mellett; nem volt alternatívája a szexuális viselkedés kétkulacsos megítélésének, sem a női testet pasztán a szaporodás eszközének tekintő patriarchális, politikai, vallási zsarnokságnak. A felfedezéseknek ezeket a kezdeti éveit olyan érzéki emlékek szimbolizálják

számomra, mint egy séta Judy Chicago Női ház-ában, Los Angelesben, ahol minden egyes szobát más-más művésznő tervezett, és ahol először fedeztem fel a női szimbolizmust a saját kultúrkörömben. (Például az úgynevezett "szívforma" szimmetriája sokkal inkább emlékeztet a vulva alakjára, mint arra az aszimmetrikus szervre, amelynek nevét viseli. A "szívforma" valószínűleg a női nemi szerv ősi szimbóluma, amelyet az erő és a hatalom jelképéből a romantika jelképévé silányítottak a férfiuralom évszázadai.) Vagy, amikor egy New York-i kávéházban üldögéltem Betty Dodson-nal (akivel megismerkedhet majd az olvasó ebben a könyvben), és igyekeztem rezzenéstelen arccal hallgatni az önkielégítés felszabadító erejéről szóló, lelkes magyarázatát, amivel a szomszédos asztaloknál hallgatózókat enyhén szólva sokkolta. Vagy amikor visszamentem dolgozni a Ms. Magazin-hoz, és azt vettem észre, hogy a hirdetőtáblán elhelyezett humoros kis feliratok között a következő szöveg olvasható: "ESTE TÍZ ÓRA VAN – TUDOD-E, HOGY HOL A CSIKLÓD?" Mikor pedig a feministák kiírták a PINA HATALOM! jelszót a kitűzőikre és a pólóikra, hogy visszaköveteljék a szó méltóságát, már világosan látszott, hogyan éled újjá egy ősi hatalom. Végül is, az indoeurópai "cunt" (pina) szó Káli istennő Kunda vagy Cunti rangjából származik, és ugyanaz a szó gyökere, mint az ország, nemzetség, törzs szavaknak.*
[*A szavak angol eredetije "country" és "kin"; ami valóban származtatható a "cunt" azaz pina szóból – a fordító]

A női test ellen elkövetett erőszak különböző formáinak felszínre kerülése – nemi erőszak, gyermekkori szexuális zaklatás, leszbikusok elleni erőszak, a nők fizikai megalázása, munkahelyi szexuális zaklatás, a születésszabályozással kapcsolatos terror, vagy a női nemi szerv csonkítás bűnös nemzetközi gyakorlata – a feminizmus elmúlt három évtizede alatt mélyről jövő, őszinte felháborodást és dühöt váltott ki a nőkből. A nők józan eszét az mentette meg a tébolytól, hogy végre nyíltan kimondhatták, elmesélhették másoknak is, hogy milyen szörnyűséges borzalmak történtek velük, és így tomboló haragunkat pozitív energiává sikerült alakítani, az erőszak ellen, és hogy begyógyítsuk a sebeket. Az igazság bátor kimondásából fakadó alkotó energia hozta létre ezt a könyvet és színdarabot is. Amikor először voltam tanúja annak, ahogy Eve Ensler előadja a könyvben található, intim monológokat –, melyeket több mint kétszáz interjúból gyűjtött vissze, és aztán költészetté formált, a színházi közönség számára –, azt gondoltam: ezt én jól ismerem, hiszen ez az igazmondás útja, amelyet az elmúlt három évtizedben jártunk. És ez így van. A nők

rábízták legbelsőbb élményeiket, a szeretkezéstől a szülésig, a hadüzenet nélkül folyó nők elleni háborútól egészen a nők közötti szerelem újfajta szabadságáig. Minden oldalon a kimondhatatlan kimondásának izgalma érződik –, mint ahogy izgalmas a könyv megjelenésének saját, kulisszák mögötti története is. Egy kiadó már előleget is adott a könyvre, aztán egy józan pillanatában meggondolta a dolgot, és úgy döntött, inkább tartsa meg Eve Ensler a pénzt, csak vigye máshová a könyvét, azzal a bizonyos V-betűs szóval együtt. (Itt szeretném megköszönni a Villard könyvkiadónak, hogy cenzúra nélkül közölte ezeket a női szavakat – a könyv címében is.) "A Vagina monológok" értéke azonban nemcsak a negatív attitűdökkel terhes múlt megtisztításában nyilvánul meg, de egy roppant személyes, magában a női testben gyökeredző lehetőségét is kínál a továbblépésre jövő felé. Úgy gondolom, az olvasók, férfiak éppúgy, mint nők, nemcsak felszabadultabbak lesznek, ha elolvassák ezt a könyvet – felszabadultabbak saját magukkal és egymással szemben is – de alternatívát találhatnak a jó öreg patriarchális ellentmondások feloldására: férfi vagy női, testi vagy szellemi, szexuális vagy spirituális. Ezek a kettőségek ugyanis nem másból fakadnak, mint hogy felosztjuk magunkat, a testünket is, két részre, az egyik "amiről beszélünk", és a másik "amiről nem beszélünk". Amennyiben Önök még mindig úgy gondolják, hogy egy olyan könyv, amelynek címében a vagina szerepel, távol esik az efféle filozófiai és politikai kérdésektől, hadd osszam meg Önökkel még egy; meglehetősen megkésett felfedezésemet. A hetvenes években, a Kongresszusi Könyvtárban végzett kutatásom során rábukkantam egy ismeretlen szerző vallási épületek szerkezetéről szóló munkájára, amely elfogadott tényként kezelte azt az állítást, miszerint a legtöbb patriarchális vallási építmény hagyományos szerkezete a női test alakjának utánzata. Így van ezekben egy külső és egy belső bejárat – mint a kis- és a nagyajkak; van egy központi vagina járat az oltár felé; mindkét oldalon egy-egy petefészekszerű, íves szerkezet; és végül a szent középpont, az oltár, vagyis az anyaméh, ahol a csoda történik – ahol férfiak szülnek. Bár ezzel a hasonlattal akkor találkoztam először, mégis elevenemre tapintott, mintha egy követ hajítottak volna egy kútba. Hát persze. A patriarchális vallások alap szertartása arról szól, hogy a férfiak magukhoz ragadják a teremtés yoni-energiáját, azáltal, hogy szimbolikusan szülnek. Nem csoda, hogy a hímnemű vallási vezetők gyakran hangoztatják, hogy az ember bűnben született –, hiszen nőnemű lények hozták a világra. Csak a patriarchátus törvényeinek

az útsorán megtett. amikor beléptem egy patriarchális vallási építménybe. hogy egyetemessé tegyék a tisztán hímnemű teremtés legendáját. Hosszú vita után. miért pont én. én soha nem fantáziáltam lánykoromban arról. amely magában foglal mindent: a vaginát. Nem csoda. Nem csoda. BEVEZETÉS Nem tudom. az egész csupán a női testben lakozó hatalom megszerzésére és kézbentartására szolgál. akik a szellemiség szavait és szimbólumait terjesztik. csak azért. Arra gondoltam. az oltár visszaszerzését tervezgetve. milyen nagy és áldott utat tettek meg ezek a lányok. hogy a hímnemű papság igyekszik távol tattani a nőket az oltártól. új nevet adnak nekünk. akik elhatározták. önérzetes lépés megünneplésére. mert annyira hasonlít a saját testükre? Erre gondoltam akkor is. papokkal – férfi és női papokkal –. még az i-betűkre is szívecskéket tettek pont helyett: vajon azért vonzza őket ez az ősi forma. amikor azoknak a kilenc-tizenhat éves lányoknak a beszélgetését hallgattam. végül az "energia-csomag" mellett döntöttek. amint szíveket rajzoltak a füzeteikbe. hogy helyreállítsák a Teremtő szellemét minden élőlényben. ami még fontosabb volt. anyái és lányai meggyógyítják önmagukat – és rendbe hozzák a világot. Ha az ötezer éves patriarchátus megdöntése nagy feladatnak tűnik. hogy a testük szentség. hogy szoknyát viselő lelkészek és papok a szülés nedveit utánzó vizet locsolnak a fejünkre. hogy újjászületünk az öröklétben. hogy az olyan botrányos hangok és az olyan őszinte szavak segítségével. Szimbolikus vagy sem. a jövő nagymamái.engedelmeskedve születhetünk újjá férfiak által. mint ahogy megpróbálják távol tartani a nőket a születésszabályozástól is. hogy . akik nem nézik le a női szexualitást. a klitoriszt. hát koncentráljatok minden egyes. hogy ők húsz-egynéhányan kitalálnak egy közös kifejezést. Azóta nem éreztem többé a hagyományos idegenséget. Erre gondoltam. a csendben elsuttogott "odalent"-től. De. mint amilyenek ebben a könyvben is találhatóak. Hiszem. Végigsétálok a vaginális főhajón. miközben kíváncsian figyeltem a kislányokat. mire eljutottak idáig. Például. Bárcsak ősanyáim is tudták volna. a szeméremajkakat. hogy az egész beszélgetést harsány kiáltozás és felszabadult nevetés kísérte. és megígérik.

úgy éreztem. amiket előzőleg nekem is elmeséltek. ebben az értelemben nem sok közöm van "A Vagina Monológok"-hoz. Interjúkat készítettem. El nem tudtam volna képzelni. Most már látom. Iszom a dögerős kávékat. Élettársam. Éveken át írtam különböző darabokat valódi interjúk szövegeiből. hogy botrányt csináltam. és ráadásul. hogyan kezdődött: talán. és erről most már meg vagyok győződve. Volt egy barátnőm például. hogy meg kell védenem ezeket a nőket és a történeteiket is – minden áron. hogy egész folyamat észrevétlenül zajlott. hogy a Vagina Királynők egyszerűen belém bújtak. Színdarabíró voltam. Próbálok nem útban lenni. Íme néhány a rejtélyek közül: Soha nem voltam előadóművész. és meglepett a nyíltságuk és az. és a jövőjét megtervezni. Akkoriban élte éppen a "francia korszakát". Voltak exhibicionista hajlamaim. hogyha a vaginája felöltözne. és elgondolkodtam azon. hogy négyezer szilaj nővel együtt fogom üvölteni diadalittasan a "vagina" szót Baltimore-ban. a Vagina Királynők valahogy megvesztegettek) rávett arra. és soha nem is alakítottam tudatosan. hogy egy napon majd a vaginákról fogok beszélni görög tévéműsorokban. Képtelen . Úgy éreztem. biztosan svájcisapkát hordana. A leghatározottabban nem emlékszem a darab megírására. hogy megkérdeztem a barátnőimet. Ez a dolog megszállt engem. Azonban bizonyos tekintetben még ekkor sem volt semmi közöm "A Vagina Monológok"-hoz. Jelen vagyok. Feminista voltam. amikor egy idős nő annyira megvetően beszélt a vaginájáról. Az első három évben nem is jutott el a tudatomig. a vaginájukról kérdezgettem a nőket. hogy milyen szívesen beszéltek a témáról. Emlékszem. Az az igazság. Furcsán éreztem magam. egész lényemmel vágytam arra. hogy egyszerűen csak elmesélek néhány nagyon személyes történetet. Mondjuk úgy. Úgy gondolom. Gyakorlatokat végzek. vajon más nők mit gondolnak erről. sem azt. hogy meghökkentett. miközben az "igazi" darabomat írtam. hogy formában maradjak. Nem igazán emlékszem már. azzal a beszélgetéssel. Ariel Orr Jordan (akit. Előfordult már. hogy harminckét nyilvános orgazmust élek át majd egyetlen éjszaka. Apám megbecstelenített szexuálisan és érzelmileg is. aki azt mondta. Athénban. hogy én "A Vagina Monológok"-at előadom. akár egy zsúfolt bolt túlsó végéből átkiabálva). hogy miért voltam elsőrangú jelölt.egyszer majd híres "vagina-lady" leszek (ahogy gyakran szólítanak. és segített nekem létrehozni a darabot. hogy vegyem komolyan a dolgot. Soha nem terveztem meg a darabot. hogy megtaláljam a visszavezető utat a vaginámhoz. Ez mind nem szerepelt a terveim között.

ami "A Vagina Monológok" közben bekövetkezett egyszerre tűnik teljesen szürreálisnak. amikor megpróbáltam monológot írni csak azért. hogy azzal valamit elmondjak. hogy vegyem le a cipőmet. jó ügyet szolgáljon. Tévé: . Sok minden. mint azok az emberek. Minden alkalommal.voltam megmozdulni a történetek mesélése közben. Minden este. Olyan volt. vagy akik el akarták vinni az előadást egy-egy városba. Aztán egyszer a rendezőm. hol meg sebességváltó volt a kezemben. "A Vagina Monológok" azonban a varázslatról szól és nem propagandaanyag. mintha egy űrhajóba másztam volna fel. A vagina-történetek rámtaláltak. egy magas támlájú széken. és az hol kormánykerék. Attól kezdve csak mezítláb bírtam előadni a darabot. (Donna Hanover úgy döntött. Íme néhány példa. A mikrofonba belekapaszkodtam. Hiába tudtam a szöveget. (Marlo Thomas "A Vagina Monológok" -ban) A POLGÁRMESTER FELESÉGE TRÁGÁR SZAVAKAT HASZNÁL. hogy az valamilyen. és nekem. Mozdulatlanul ültem a színpadon. Megpróbáltam. Joe Mantello rávett. estéről estére kicsi súgó kártyákat kellett a kezemben tartanom. vagy például a transzszexuális nőkről. ott lennének velem a kártyákon. Hiányoznak a monológok a változás koráról (a klimaxról). Az első évben harisnyát és bakancsot kellett hordanom előadás közben. mintha azok a nők. akikkel az interjúkat készítettem. Mikrofonba kellett beszélnem. hogy szerepelni fog "A Vagina Monológok"-ban) Vörös boák hat londoni újság címlapján az Old Vic-beli V-Napot követően – az angol újságos standokat elborította a vaginák tengere. Újság címek: EZ A LÁNY VALÓBAN LEMEGY ODA. az előadások alatt. akik be akarták mutatni a darabot. és ugyanakkor teljesen logikusnak. hiába hallottak anélkül is. elbuktam. épp úgy.

és ezalatt egyszer sem hangzik el az a szó. túl harsánynak érezte a darabot. hogy vagina. A CNN tíz percet szentel "A Vagina Monológok"-nak. Barbara Walters a "The View"-ban bevallja. Babcsíra a vagina szőr. Egy női rabbi hamantash-t küldött nekem. Vagina-események: Glenn Close kétezer ötszáz embert vesz rá arra. Tovah Feldmanstern-nek megtiltották. hogy "A Vagina Monológok" zavarba hozta. és elmagyarázta a vaginális jelentéstartalmát. Pina Műhely működik a Wesleyan Egyetemen. Később visszavonja ezt az állítását. . Atlantában egy fiatalember szüleivel közösen meghív ebédre.Kathie Lee Gifford Calista Flockhart-tal és a stúdió teljes közönségével együtt kántálja a "vagina" szót az "Élőben Regis-szel és Kathie Lee-vel" showban. hogy haladó szellemű leányiskolájában megrendezze "A Vagina Monológok"-at. Egy ismert szappanopera egyik epizódjában a szereplők jegyet vesznek "A Vagina Monológok" előadására. hogy felállva skandálják a "pina" szót. és saját készítésű vagina-salátáját szolgálja fel nekem. de képtelen rá. David Letterman megpróbálja kimondani a "vagina" szót. Egy nő előadás után a kioperált méhére kért tőlem autogramot. ezért az iskolától függetlenül állította színpadra a darabot.

" Alanis Morissette és Audra McDonald éneklik a pina részt. hogy nevüket ezzel a szóval társítsák. hogy közölje velem. A klitoriszt árverésre bocsátják. Férfiak és nők egyaránt gyakran elájulnak az előadás alatt. csikló-nyalókákat. kétszáz fontért. Gyakorlott bulizók százai eszik puszta kézzel a mályvaszínű vagina tortát. Még a vaginális termékeket gyártó cégek sem akarják. vaginababákat. amit senki nem képes felvágni. miközben én anyaszült meztelen vagyok. Egy fiatal üzletasszony ront be az öltözőmbe. A nők a "Monológokra". Megölelgetnek. és észre sem veszik. Teljességgel lehetetlen vállalatokat megnyerni a V-Napok szponzorálására. melyek közül az egyik így hangzik: "Milyen szaga van a vaginádnak? – Mint a férjem arcának. vulva-lámpákat. ő nem "száraz"! Ez hazugság! Jeruzsálemben két idős izraeli asszony bejön hozzám az öltözőmbe. többek közt Kínába és Törökországba is. Mindig a darab ugyanazon pontjánál. A londoni V-Napi bulin felszolgálnak egy hatalmas vagina-tortát. nem mehet be az előadásra. Thandie Newton megvásárolja. Saját mondataival egészíti ki a szöveget. Az emberek tárgyakat hoznak és küldenek nekem – vagina-termékeket: üvegből fújt vagina-szobrokat. aki nem képes kimondani azt a bizonyos szót.Roseanna kétezer ember előtt alsóneműben adja elő a "Milyen szaga van a vaginának?" monológot. A jegyüzérek azt mondják a nőknek. . a férfiak a "Vagina Krónikákra" kérnek jegyet. kúp alakú műalkotásokat. "A Vagina Monológok" könyv és színdarab több mint húsz országba jut el.

a fájdalmaikat és a vágyaikat. megverik. hogy túloznék. nők százai kerestek meg előadás után. Nők. jelek és esetek. idős asszonyok. az emberek többé már nem tisztelik és nem védik az Életet. akiket megerőszakoltak. Lassan ráébredtem arra. Két hónappal később a barátnőjével együtt térnek vissza. és rettegésben tartják. unokatestvéreik. Nők. Szülésznők viharzanak be az öltözőmbe. és olyan dolgokat mondtak el nekem. Ahogy városról városra. Estéről estére ugyanazokat a történeteket hallottam – megerőszakolt nők: tizenévesek. és a nő köszönetet mond nekem. hogy a nők meggyalázása azt bizonyítja. akik rettegtek. hogy a férjük halálra verte őket. Nem hiszem. országról országra utaztam a darabbal. még mielőtt érettek lettek volna a szexre – mostohaapáik. kislányok. Az erőszak eltöri. Amikor a nőket megerőszakolják. transzban jön be hozzám előadás után egy hetven év körüli férfi. a nők elleni erőszak Végnapja – mindez "A Vagina Monológok"-ból született. megégetik. és nem merték elhagyni a férjüket. a legfontosabb és legszükségesebb. és terméketlenné teszi mindazt. Vagina csodák. Nők. szétzúzza. meggyalázzák. megköszönni. amikről nem kellett volna tudnom – veszélyes volt ezeket tudni. nagybátyáik és a szüleik. mint hogy véget vessünk a nők elleni erőszaknak –. hogy semmi sem lehet annál fontosabb. A darab felszabadította az emlékeiket. főiskolások. Az utolsó előadáson egy nőimitátor adja elő "A Vagina Monológok"-at. hogy az életlikról meséljenek nekem. ez a bűn mindannyiunk végét fogja okozni. bátyáik. katalizátor. mintha egy borzalmas alvilágra nyíló ajtó tárult volna fel előttem. energia. hogy végre valaki méltányolja a testnedveket.Kopogtatás nélkül. megnyomorítják. A legnagyobb csoda természetesen a V-Nap: egy mozgalom. Kezdtem egyre rosszabbul érezni magam. és hogy ha nem teszünk valamit ez ellen. hogy elmondja: "végre megértette". akik úgy menekültek meg az elől. bizakodó. Egyre több és több. . megcsonkítják. ami nyitott. nélkülözhetetlen életenergiát pusztítják el a Földön.

Klezmer Women. Soraya Mire és Rosie Perez közösen adták elő "A Vagina Monológok"-at. Ezek az előadások felhívták a figyelmet a nők elleni erőszak megszüntetésért dolgozó helyi csoportokra. elvégezni az alapozó munkát. a bevétel elérte a 100. Eddi Reader. Ulali. olyan előadókkal. Susan Sarandon. Dani Behr. Glenn Close. és pénzt szereztek nekik. Mint az összes többi misztikus vagina-eseménynél. Kathy Najimy. Santa Fe-ben. alkotó és eleven. BETTY. jó formában maradni. Whoopi Goldberg. 2000-ben a V-Napot megünnepelték Los Angelesben. Kétezer ötszáz ember sorakozott fel a New York-i Hammerstein Ballroom előtt a mi első botrányos eseményünket várva. Winona Ryder. a többit elvégzik a Vagina Királynők. melynek keretében a diákok és a tantestület rendezésében és előadásában színpadra állították "A Vagina Monológok"-at. Egy fantasztikus este élményével ajándékoztak meg mindenkit. Thandie Newton és Gillian Anderson. mint Cate Blanchett. és Chicago-ban. Lily Tomlin. ahol a nők nem ritkán saját életüket kockáztatják azért. Ruby Wax. nem részesülhetnek orvosi ellátásban és nem léphetnek ki az utcára férfiak kísérete nélkül. egy csoport. akik közül elég sokan a Ferninist. Valentin-napon.com nevű csoport tagjai voltak. Aspenben. itt sem volt más dolgunk. Phoebe Snow. hogy felszabadítsa a nőket a Taliban borzalmas elnyomása alól. Afganisztánban megalakult a RAWA. Katie Puckrik. A nők Afganisztánban nem dolgozhatnak. 1998. Meera Syal. Margaret Cho. hogy megvédjék nőtársaikat és véget vessenek az erőszaknak. amely azon munkálkodik. Shirley Knight.000 dollárt és megszületett a V-Nap mozgalom. Lois Smith. Melanie Griffith. Jelenleg a V-Nap Alapítvány már világszerte támogatja a helyi szervezeteket. "A Vagina Monológok" Off Broadway előadása közel egymillió dollárt szerzett a V-Nap mozgalomnak. 1997-ben találkoztam női aktivistákkal. Azóta többször is rendeztünk "hírességek éjszakáját" a londoni Old Vic-ben. Hazelle Goodman. nem tanulhatnak. az Afgán Nők Forradalmi Egyesülete. Gloria Steinem. Élve eltemetik őket csadorjaik . Három év alatt több mint háromszáz főiskolán tartottak V-Napot. Julia Sawalha. mint jelen lenni. Az amerikai városokban és világszerte színpadra állított produkciók szintén jó szolgálatot tesznek az ügynek és támogatják a mozgalmat. Natasha McElhone. Joely Richardson. megszületett az első V-Nap. Marisa Tomei. Jane Lapotaire.tápláló. Sophie Dahl. Calista Flockhart. és kitaláltuk a V Napot. február 14-én. Sarasotában. Hannah Ensler-Rivel. Kate Winslet.

mert meg kellett történnie. a megerőszakolt és súlyos lelki traumán átesett lányoknak és asszonyoknak. és semmi sem védi meg őket az erőszaktól. amely támogatásunk segítségével hamarosan meg fogja nyitni az első válságközpontot a megerőszakolt nők számára a volt Jugoszlávia területén. A VAGINA MONOLÓGOK . amivel könnyebben járhatják a falvakat és folytathatják felvilágosító és megelőző tevékenységüket. és az erőszak megszüntetését támogató stratégiával. az aktív nőmozgalom megteremtésében. A V-Nap Alapítvány segít a RAWA-nak titkos. Az emberi faj túlélésének elengedhetetlen feltétele. amelyik új "felnőtté válási szertartás" bevezetésével küzd azért.alá. hogy segíteni tudjanak a hazájukban dúló háború áldozatainak. a nők biztonsága és egyenjogúsága. Talán a hívó szó. Horvátországban együtt dolgozunk a Háború Női Áldozatainak Központjával. a törvénytelen kivégzések dokumentálásában és nyilvánosságra hozatalában. A V-Nap csodája. akárcsak "A Vagina Monológok" csodája. ahol a nők alapvető jogaiért küzdünk. hogy véget vessen a fiatal lányok hagyományos nemi szerv csonkításának. földalatti iskolák szervezésében. Magától értetődő gondolat. ez a mozgalom a Mandeolo-projekt része – azé a projekté. végezzük el. az hogy megtörtént. Ez a központ többek között koszovói és csecsen nőket is kiképez majd arra. Nemrég vásároltunk nekik egy piros dzsipet. majd álljunk félre. Valami azért kiderült. rengeteg figyelemre és szeretetre van szüksége – akárcsak egy vaginának. hogy kiegészítse már működő és sikeres programjaikat egy új. Azt kívánja tőlünk. A V-Nap Alapítvány szoros együttműködésben dolgozik a Családtervező Alapítvánnyal. vagy a gyilkosságtól. ugyanakkor roppant praktikus. Ez a valami misztikus. vagy a lelkiismeret parancsa… talán. de megvalósulásához. amit kell. azzal a szervezettel. Kenyában támogatjuk a Tasaru Ntomonok-ot (Kezdeményezés a Biztonságos Anyaságért). ahol szükség van ránk. Ki tudja? Én mindenesetre a Vagina Királynőkre bízom magam. a nők védelmét. És hosszasan sorolhatnánk még azokat a területeket. hogy legyünk ott.

"Ha a vaginádat akarod látni – mondta –. Nincs nekem időm erre – mondta az üzletasszony –. színésznőkkel. Az elején nehezen ment. De ha egyszer belekezdtek. nem ér rá a vaginájával foglalkozni. hogy vagina-interjúkat készítek. zsidó nőkkel. hónapokig. fehér nőkkel. ehhez én túlságosan elfoglalt vagyok. ahonnan még senki nem tért vissza. leszbikusokkal. A vaginák sötétségben és titokzatosságban élnek. fekete bőrű nőkkel. A vagina miatt. nővérke. A nők maguknak sem vallják be. Ezért vágtam bele ebbe az egészbe. amit nem gondolunk róla. Több mint kétszáz nővel készítettem interjút. Kezdjük mindjárt a "vagina" szóval. soha nem fogod szívesen kimondani. Teljesen ki kell csavarodnod. hogy beszélni fogok a nőkkel a vaginájukról. spanyol nőkkel. mint egy "Bermuda Háromszög". Egyszer egy jól menő üzletasszonnyal készítettem interjút. mert eddig soha senki nem kérdezte őket erről. aki azt mondta. kurvákkal. amit a vagináról gondolunk. A vaginám miatt. soha. lehetőleg földig érő tükör előtt." . Csak hanyatt fekve tudod megnézni. sajog a hátad. le sem lehetett többé állítani őket. egyedülálló nőkkel. Megértő társakra volt szüksége… vaginákra. hozza már azt a vaginát!" Vagina… vagina… akárhányszor ismételgeted. a jó megvilágítást és a megfelelő szöget. férjezett nőkkel. ázsiai nőkkel és amerikai nőkkel. Begörcsöl a nyakad. az egész napos munka. Izgatja őket a dolog. Nevetséges és egyáltalán nem erotikus szó." Elhatároztam. Izgultam a vaginámért. még a neve miatt is aggódom! Van például. Nem könnyű megtalálni a vaginádat.Izgultok? Izgultok. egyetemi professzorokkal. Ezekből lettek a vagina-monológok. vagy egy orvosi eszköz: – "Siessen. ahol cicusnak hívják. ahogy ő is szokott izgulni értem. A nők hetekig. talán pont azért. ugye? Én is izgultam. üzletasszonyokkal. a nők nem nagyon akartak erről a témáról beszélni. mint valami fertőző betegség. és még jobban féltem attól. megsimogatnád a vaginámat?" Aggódom a vaginám miatt. szemérmesek voltak. hogy az anyja mindig azt mondta neki: – "Ne vegyél bugyit a hálóinged alá kicsim. Egy nő mesélte. ha egyszer szeretkezés közben azt suttognád az izgatott férfi fülébe: – "Kedvesem. nagy. hadd szellőzzön a cicuskád. fiatal nőkkel. olyanok. A legjobb indulattal is úgy hangzik. Féltem attól. Képzeld el. Beszéltem idős nőkkel. mi történne. indián nőkkel. de imádnak a vaginájukról beszélni. El kell találnod a helyes pozíciót. A végére egészen kimerülsz. néha évekig feléje sem néznek.

puncinak. akár a frissen borotvált arcbőr. punának. ha nem szereted a szőrt körülötte. Amikor szeretkezett velem. nunának. mert a különböző nők nagyon hasonló történeteket meséltek el. Mondtam neki. marisnak. amikor hozzám ért. Első és egyetlen férjem például utálta. puncusnak. luknak. és aztán lángoló. kutyulinak. máshol prémnek. a vaginám olyan volt. picsának. A most következő monológ egy asszony személyes története. kéjbarlangnak. nuninak. A tanácsadónő német kiejtéssel beszélt. mint egy gyereklányé. de sok olyan is van köztük. asszonypajtásnak. mert én nem vagyok hajlandó szexuálisan a kedvére tenni. hogy borotváljam le. vagy nyílásnak. Sokan nem szeretik a szőrt. amelyiket több beszélgetésből állítottam össze. azért dug félre.Máshol viszont kutyusnak nevezik. Nem vagyok hajlandó leborotválni a vaginámat. lavórnak. fióknak. Ez a téma: A SZŐR Nem szeretheted igazán a vaginát. megint máshol résnek. Aggódom a vaginámért. bukszának. A férjemnek pedig szeretői lettek. Azt mondta. lompos és ápolatlan. ahol azt mondta. Ettől meztelen és védtelen lett a vaginám. vágásnak. mézesbödönnek. mint amikor egy szúnyogcsípést elkapar az ember. pinának. minden vagina interjúban felbukkant. de fájdalmas is. sufninak. brekinek. bögrének. miért nem akarok a férjem kedvére tenni. gyapjas tarisznyának. . Többször nem voltam hajlandó leborotválni magam. * Néhány monológ egy-egy nő saját. Viszketett és égetett. szárcsának. bár a témája szinte minden alkalommal. Rábeszélt arra. A férjemet pedig pont ez izgatta fel. De hívják muffnak. személyes története. ahol Miminek nevezik. Megkérdezte. kisfazéknak. vörös kiütések lettek rajtam. nindzsónak. Van. Elmentünk egy szexuális tanácsadásra. Jó érzés volt. pucának. és a mondatok között együtt érzően sóhajtozva kapkodta a levegőt.

hogy volt-e már hasonló esettel dolga? Azt válaszolta. . a meztelen. amit minden nőnek feltettem. Megkérdeztem például a nőktől. gyerekhangon kezdtem gügyögni. Aztán. védtelen kislánynak éreztem magam.hogy azért. Rózsaszín boát. amit kíván tőlem. he kell vallanom. annyira boldog volt. a férjem megborotválhatta a vaginámat. ahogy élesen. Nercbundát. ne akarjam ezt a sok kérdezősködéssel tönkretenni. a férjem továbbra is ugyanúgy kajtatott más nők után. hogy nem véletlenül van ott szőrzet. mert betegesnek gondolom. ráadásul a bőröm is kidörzsölődött. Akkor rájöttem arra. és aztán kiválogattam a kedvenc válaszaimat. * Van néhány kérdés. ha felöltözne?" Sapkát. durván hatol belém. hogyha leborotválom a vaginámat. Jutalmul. Védtelen és kiszolgáltatott voltam. hogy már a babakrém sem segített. hogy a házasság kompromisszum. amikor hazaértünk. Bár. duzzadt vaginámba. később. akkor a férjem nem fog többet megcsalni? Azt is megkérdeztem tőle. A német nő erre azt mondta. ha szeretni akarod a vaginát. hogy: "Mit viselne a vaginád. remegő kezekkel borotvált. hogy nem volt közöttük olyan válasz. Amikor odalent a lábaim között szőrtelen voltam. pázsit a ház körül. ahogy izgatottan. Nem lehet válogatni. Lett egy pár csepp vér a fürdőkádban. Bőrdzsekit. de észre sem vette. hogy eljött velem a tanácsadásra. mint levél a virág körül. amit ne szerettem volna. éreztem. Ráadásul. annyira. amikor nekem feszült. Szeretni kell azt is. hogy pont most kezdünk eredményeket elérni. Megkérdeztem tőle. Selyemharisnyát. Így hát.

Szemüveget. Bíborszín tollakat. Álarcot. Selyemkimonót. Szögesdrótkerítést. Vattát. Átlátszó esőköpenyt. Nagyestélyit. Kötényt. Angórát. Vérvörös csokornyakkendőt. Áttetsző fekete csipke-bugyit. Flittert. . Farmernadrágot. Szűk szoknyát. Valami praktikusat. Hermelint és gyöngyöket. Balettszoknyát. mosógépben moshatót. kagylót és gallyakat. Csipkét és bakancsot. Tetovált képeket. Bíbor bársonypizsamát. Fátyolból függönyt.Szmokingot. Bikinit. Mackónadrágot. Nagy virágos kalapot. Smaragdokat. Körömcipőt. Tafota báli ruhát.

még. Nyalj meg. Ringass el! Belépés csak saját felelősségedre. még. Jaj. Kérlek. Te vagy az? Etess meg! Akarom. anyám! Igen. arra. Ölelj! Játsszunk még! Ne hagyd abba. Finom. Még. ha beszélni tudna?" Lassabban. . még. Még. igen. Itt vagyok. Ó. Ez az. Istenem. Még ne. igen.* "Mit mondana a vaginád. Elölről! Kezdjük újra! Nem. Emlékszel rám? Kerülj beljebb. Köszönöm. Uram. Ez igen! Jól gondold meg. ez finom. Maradj.

Érte szól ez a monológ. Beszéltem egy olyan hetvenkét éves asszonnyal. ott. Persze ennek semmi köze Eisenhowerhez. AZ ÁRADAT Ott lent? Nem jártam ott lent 1953 óta. soha nem szándékosan. az izületei miatt. . Ne csüggedj! Hol van Jancsika? Na. Csak akkor ért magához. Gyerünk. amikor mosakodott. aki még soha nem látta a saját vagináját. Túl kemény. Sajnos a legtöbb ilyen korú nőnek nincs semmilyen kapcsolata a vaginájával. feltett valami kellemes zenét. Szerencsésnek érzem magam. Azt mondta. amikor hazament. beült a fürdőkádba és felfedezte a vagináját. Ott. * Készítettem interjúkat hatvanöt és hetvenöt közötti nőkkel. meggyújtott néhány gyertyát.Gyerünk. mert ezek a nők korábban soha nem beszéltek a vaginájukról. Nem volt orgazmusa. Köszönöm. Találj meg. Igen. egész életében – egyszer sem! Hetvenkét évesen aztán elment egy pszichológushoz. több mint egy órába telt. de amikor végre megtalálta és felfedezte a csiklóját. hogy én már egy újabb korban nőhettem fel. és az ott kapott bátorításnak köszönhetően. véletlenül. Bonjour. sírva fakadt. így már jobb. Ezek különösen szívbemarkoló interjúk voltak. talán azért.

Andy nagyon jóképű volt. nem fogott tüzet. egyenesen a vadonatúj autó ülésére. hogy menjek vele. Nem volt ennyire drámai. Úgy értem… mindegy. Nem pisi volt. folyékony csaj" vagyok. Az ajtó egyébként zárva van. Nem akarok arról beszélni. minek faggat magamfajta öregasszonyokat arról. Nyirkosság-szag. Nem. ott lent. arról ott lent. hogy mi van nekik ott lent? Mi aztán nem csináltunk ilyesmit. fehér autóban. Hallod a csöveket. hogy ott van. Nyirkos és dohos. Mintha egy szivattyú a vágy vad erejével az élet vizét préselte volna ki belőlem. meg mindenféle. El lehet felejteni. Hosszú lábaim vannak. és nekem hát…. penész-szag. ahogyan a filmekben szokás. és kész. hát megpróbálom… Szóval. Inkább hagyjuk. új. jó…. nem. hogy legyen. az. Hát jó. Meg akartam magyarázni neki. ahogy az én időmben mondták. Nem tudok én erről beszélni. nem történt semmi katasztrófa odalent. fojtogató. Egyszer elhívott. Beleeszi magát még a ruhákba is. semmi ilyesmi. Mint a pince a ház alatt. A szép. Megpróbáltam a ruhámmal felitatni a tócsát az ülésről. Én meg felizgultam. Pont úgy. az járt az eszemben. és a nedvesség is. Úgy értem. Néha valami zaj van odalent. szóval úgy felizgultam. hogy próbáljuk ki az új kocsiját… Nem. hogy én egy "hülye. Alig fértek el az ülés és a műszerfal között. "Jó parti". hogy egyszer csak megindult az áradat. Nem tudtam visszatartani.Nem. Hajaj! Kibírhatatlanul büdös van ott. nem tudom elmondani. egy sötét pince. az is a ház része. és hogy nem szokott velem ilyesmi történni. Azt mondta. és nem is gondolsz rá. nedves folt. keresztül a bugyimon. Persze ott kell. mert minden háznak kell egy pince. hogy túl hosszúak a lábaim. Andy nem . nem tudtam mit csinálni vele. de Andy azt mondta. Magas volt. de sosem látod. én ugyan nem éreztem. A kocsijában ültünk. Tudod. hogy olyan a szaga. mint én. ott lent. különben a hálószoba volna odalent. volt egy fiú…. Nem robbant fel. Az ember nem akar oda lemenni. annakidején. és megcsókolt. nekem tényleg nagyon tetszett. apró állatok. és a szaga – amit. áporodott és émelyítő. nekem elhiheted. és néha bent rekednek ott kisebb dolgok. Mi van? Na. Egy ilyen okos lány. amikor egyszer csak meglepetésszerűen magához rántott. időnként meg kell szűntetni a szivárgást. az Andy Leftkov. Nyomasztó. egy vadonatúj. Szóval Andy. Éppen a térdemet igazgattam. mint a savanyú tejnek. hogy váratlanul ért a csókja. sárga ruhámon szörnyen nézett ki a nagy. meg minden. az Andy Leftkov Jóképű volt – legalábbis nekem tetszett. mint te. Emlékszem. hagyjuk. és hogy összepiszkoltam vele a kocsija ülését.

soha többet nem engedett közel senkihez. De aztán kiderült. de a szorongás. Miért hülyeségek? Hát mondd meg nekem. ott lent. őrült álmok. örökre. hogy már megint mit csináltam. Burt és én. Most jobban érzed magad? (Elfordul. mit. Találkoztam még azután is fiúkkal néha. Nevetünk. Dean Martin. mindent. amikor már megcsókolna. Voltak álmaim. amilyenek Atlantic City-ben vannak. Sikerült rávenned egy öregasszonyt. Feltűzöm a blúzomra. Ott. hogy megint elönt az áradat.) . ahová nem megy senki. a csöveket. jobbat helyette. Ömlik belőlem. amikor megjegyezte.szólt hozzám egy szót sem az úton hazafelé. és az antik tárgyakat. mit keresnek ott azok a galambok – és előtör az áradat. és az egész étterem megtelik vízzel. Burt és én. aki beszél. ott lent. elúsznak mellettünk szmokingjaikban és estélyi ruháikban. és kis hajók. meg rengeteg frakkos pincérrel. Nevetséges hülyeségek. Burt és én. Az életben soha nem izgatott. Rákkoktélt eszünk. Például a kutyakiállításokat. és ugyanezzel a mozdulattal. Nem olyan ez…. kiszálltam és becsaptam magam mögött az autó ajtaját. Burt és én… egy étteremben. becsuktam a boltot is. Boldogok vagyunk együtt. nem olyan. de az álmaimban mindig vele voltam. hatalmas csillárokkal. Na most boldog vagy? Elmondtam neked – kiszedted belőlem. aminek bármi köze volt ahhoz. hogy beszéljen neked. És csak nevetünk. hogy rákos vagyok. Halak úszkálnak benne. meg a többiek. Amikor megérkeztünk. Mindennek mennie kellett. csodálatosan finom rákokat. Óriás rákokat. előbb-utóbb elveszíti. mit keres Burt Reynolds az én álmaimban? Nem tudom. Már régóta nem olyan. Kivették a méhemet. és magához húz… az étterem közepén. galambok repülnek ki az asztal alól – nem tudom. Az orvos azt hitte. visszafordul. Imádom a kutyakiállításokat. csak ömlik és ömlik. lent. Csak egy hely Egy hely. Mióta mindent kipakoltak belőlem. hogy amit az ember nem használ. aztán rémülten figyeli. Mindig nevetünk. Kulcsra zártam. Mindig ugyanaz az álom. csalódottan. Ma már nincsenek ilyen álmaim. kinek kell ez az egész? Nincs igazam? Túlértékelik ezt a dolgot. hogy a barátai. onnan lentről. Különben. Találtam mást. mint egy ember. és akkor. nagyon vicces. a ház alatt. Hogy mibe öltözne? Mit viselne? Micsoda kérdés? Mi lenne rajta? Egy hatalmas figyelmeztető tábla: "ÁRVÍZ MIATT ZÁRVA" Hogy mit mondana? Mondtam már. Aztán a szemembe néz. hogy soha többet ki ne nyissam újra. az egész berendezést. a terem rengeni kezd. arról. Bezárt pince. Burt egy szál orchideát ad nekem. Burt már derékig áll az áradatomban.

amikor nem kell . – The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets * Sok nővel beszéltem a menstruációról. közös dallammá olvadtak össze. A Z A N Y Á M F E L P O F O Z O T T. Megkérdezem az anyámat: – "Mi az a pirosbetűs nap?" "Olyan nap.Tudod. akinek beszéltem erről. amit a börtönőr észlelt elsőként. A válaszok valamiféle karénekké. hét éves vagyok. ahogy nevet. lévén oly titkos helyhez kapcsolódik. egy és egy fél centiméter hosszúságban. a vizsgálóbiztos közszemlére tárta. te vagy az első ember. T I Z E N K É T É V E S V O L T A M. A nézők közül még senki nem látott ilyesmit azelőtt. Leírása szerint. a bátyám valami piros-betűs napokról beszél nekem. hadd folyjanak egymásba a hangok – elvesztem a vér áradatában. vad. és egy kicsit talán jobban érzem magam. egy boszorkányper során a vizsgálóbiztos (mellesleg házasember). VAGINA-TÉNYEK 1593-ban. egy húsból való kis dudor. Nem tetszik. A boszorkányt pedig elítélték. a csikló létezésével: mint az ördög csecsét említi. mint egy csecs. a boszorkány bűnösségének kétségbevonhatatlan bizonyítékaként. A nők egymás feleleteit visszhangozták. melyet nem illő látni. Hagytam. Második osztályos. láthatóan életében először szembesült a klitorisz. Azonban végsőképpen mégsem kívánván rejtegetni ilyen furcsa egy dolgot. akképp kitüremkedvén.

Anyám megtalálta a használt betéteket és betette az ágyamba. Azt mondta. de azért én bűnösnek éreztem magam. mielőtt megjött. a villanyt sem kapcsoltam fel. Akkoriban még nem volt intim betét. földöntúli eseménynek gondoltam a menstruációmat. Tizenkét éves voltam. hogy jöjjön már meg azonnal.iskolába menni" – feleli. Emlékszem. Megmagyarázhatatlan. A szőr is kezdett nőni a hónom alatt. Anyám megmutatta nekem azokat a vastag tisztasági betéteket. Barna trutyi a bugyimon. a használtakat dobjam a mosogató alatti szemetesbe. Vacsorát adtak a tiszteletére. Volt egy barátnőm. Anyám nagyon kedves volt: – "Gyere. Olyan rémült voltam. Figyelned kellett a ruhádat. Emeletes ágyunk volt. Vérfolt a ruhámon. rongydarabot használjak. Teljesen váratlanul ért. amikor megjött neki. és ijedt. Egy éjszaka. Marcia. Mindannyian nagyon vártuk. a másik még nem. hogyan kell feltenni a tampont. A használt betéteket barna papírzacskóba csomagoltam és elrejtettem a padláson. Lenéztem." Apámtól kaptam egy üdvözlőkártyát: "Az én kislányomnak. lemásztam mellé az alsó ágyra. Az anyám kodeint adott. Mindannyian azt akartuk. kerítünk neked egy betétet" – mondta. – "Ne tegyél semmit . és vért láttam. hogy végre megjöjjön. Hetedikben az anyám észrevett valamit a bugyimon. Ellenezte a tampont. Tizenhárom éves voltam. a templomban. Tíz és fél éves voltam. Az ő családja megünnepelte." Középiskolában – barna maszat. Nem nagyon látszott. aki már nem is olyan kislány" Meg voltam rémülve. és gyorsan bebújtam az ágyba. Szegény fekete lány voltam. Anyára azt mondta. Tizenhat voltam. de felemásan: az egyik hónaljam szőrös volt. Csak félig ment be. és ott volt. Gumipelenkát adott rám. Nyolcadik osztályban. Még nem öltöztem fel. A barátnőm megmutatta. én voltam az egyik utolsó. – "Ünnep. bugyiban voltam. Mindannyian nagyon vártuk. Lenéztem a lépcsőre. hogy megjöjjön. későn mentem haza. Anyám azt mondta: – "Hát ez nagyszerű. Anyám is eléggé zavarban volt. Tizenhárom éves voltara.

erényes. Lenéztem. Anyám azt mondta: – "Mazel tov". Az indiánok öt napig mohán ültek. aztán lenéztem. A vérzésem. mindannyian rosszlányok. Tizenöt éves voltam. ez rettenetes. Anyám vizet melegített és bort adott nekem. hogy a fehér lányok tampont használnak. és a sarokba vágtam. aki meg sem szólal. és én hamarosan elaludtam. Egyszer csak folyni kezdett a vér. Fájt a hátam. és csak nőttem tovább. hogy akkor ez most jó vagy rossz. A barátnőmnek volt egy jóstáblája. és vért láttam. Amikor láttam a tornateremben. megkérdeztük. és ott volt. Elmondtam anyámnak. Nő vagyok. és már nagyon vártam.bele a mézesbödönbe!" Vattát használtam. Tizenegy éves koromban történt. Nem akartam idegesíteni a szüleimet. Anyám azt . Ijesztő. Felsóhajtottam: – "Végre!" A mamám nagyon örült. összecsavartam a bugyimat. Bezsongtam. hogy mikor fogunk menstruálni. Jó vietnámi asszony – dolgos. Vörös cseppeket pillantottam meg a rózsaszín padlólapokon. hogy el fogok vérezni. Nagyon csendes és érett lettem. és boldog. Azt gondoltam. Bárcsak indián lehetnék. OB-t használtam – és élveztem. Aztán kaptam tőle egy pofont. A hálószobámban volt egy csomó képregényem egy nagy dobozban. mint a sületlen tészta. Soha nem hittem volna. Nem tudtam. hogy megjön. Elizabeth Taylor babát kaptam tőle. hogy megjöjjön. Biztos voltam benne. fehér nadrág volt rajtam. Nem vagyok felkészülve erre. Tizenöt éves voltam. Tizenkét éves voltam. Kilenc és fél éves koromban történt. ahogy az ujjammal feldugtam. Teljesen megváltoztatott. azt hittem. Magas voltam.

Hányok." Anyám állandóan elmegyógyintézetekben volt. a negyvenes éveik elején jártak. nem bírok enni. Mint a festék. akik pontosan ugyanott élték meg életük első orgazmusát. amelyet Betty Dodson. halszagom van. Tizenkét éves voltam. és adott nekem egy vörös pamutblúzt. hogy hazataláljanak. * Az interjúk során kilenc olyan nővel találkoztam. Anyám felpofozott. Most lett felnőtt nő belőle. ne fürödjek." A barátnőim azt mondták: – "Ezentúl minden hónapban vérezni fogsz. Neki szól ez a monológ. Megéheztem. és ez zavar. Szeretem. ez a bátor és egészen rendkívüli nő vezetett.mondta: – "Nehogy megemeld a dobozt. Néha nagyon vörös. amikor menstruálok. hogy megtanulják szeretni és kielégíteni. Csoportosan és egyénileg is foglalkozik nőkkel. kérem mentse fel a lányomat a kosárlabda alól. Nem tudott felkészíteni a dologra. Néha barna. A VAGINA MŰHELY ." A táborban azt mondták. Betty huszonöt éve segít a nőknek. Azt mondják. ahogy a vécécsészébe hullnak a cseppek. Letisztogattak fertőtlenítővel. hogy rátaláljanak a vaginájukra. A rémült emberek megérzik a szagát. "Kedves Miss Carling. különbező időpontokban azon a tanfolyamon. Mindannyian részt vettek. nők ezreinek segített és segít abban. Apáin pedig lement egy üveg Sangriáért. Mindannyian a harmincas éveik végén.

Egy másik. olyan vörös. vörös szájat rajzolt. aki éppen terhes volt hatalmas. míg végül elégeti majd saját magát. Megalázóan ostoba és kínos dolognak éreztem a fényes. A vaginám egészen eddig csak valami elvont dolog volt a számomra. Mindig is úgy gondoltam a vaginámra. megrémültem. amelyik kedve szerint beszippant bármit. meg annyi. Olyan nyers volt. kerek. Mindig is önálló lényként képzeltem el a vaginámat. . Első alkalommal arra kért minket. tárgyak és atomok. minden. milyennek képzeljük mi. Eszembe se jutott. rózsaszín puha kagyló. Az egyik nő. a mi saját. Mint amikor először látsz felnyitott halat. aki megtanítja a nőket arra. mégis izmosak. Így mondta. szirmai lágyak. bonyolult és véres belsőségeivel a bőr alatt. testrészként hozzám tartozik. Be kell vallanom. középpontja lüktető és mély. aki hisz a vaginában. szó szerint. a vonalak körülötte meg azok az emberek. hogy ezer apró vaginára szétszakadva ezer apró csillagként forogjon tovább. Én pedig óriási fekete pontot. aki a Vagina Műhelyt vezeti. hogy mit láttunk. amikor kezdetleges távcsöveikkel kémlelték a mindenséget. mint egy hús-vér porszívóra. vagy biológiai értelemben. Saját szememmel még sohasem láttam. hogyan látjuk. Tudni akarta. hogy megnézzem. különleges és gyönyörű vaginánkat. attól a nőtől. hogy egészen eddig. aki ismeri és tanítja a vaginát. hogy hazataláljanak a saját vaginájukhoz. A fekete pont egy csillagászati fekete luk akart lenni. amit én a saját vaginámról tudtam. A tanfolyamon kézitükör segítségével nézegettük saját vaginánkat. csillagként forogva saját galaxisában. Ilyen reménytelenül érezhettek magukat a régi korok csillagászai. hogy a két lábam közé illesztve. amiből pénzérmék potyogtak kifelé. mi van odalenn. esetleg felrobban a nagy forgásban. amit mások mondtak róla. csak a képzeletem szüleménye volt. ami a közelébe kerül. hogy rajzoljuk le "saját. nyílik és csukódik. A tanfolyamon tanultam. kék matracon görnyedve kézitükörrel keresgélni. akiket magába szippant.A vaginám kagyló. csukódik és nyílik. Sohasem gondoltam a vaginámra gyakorlati. illata csodás. A vaginám virág. körülötte kacskaringós vonalakkal. a vagina tanfolyamon. sovány nő Viktória-mintás pecsenyéstálat rajzolt. különleges és gyönyörű vaginánkat". Attól a nőtől. Soha nem éreztem például azt. Nem mindig tudtam ezt. Amikor aztán először megláttam a vaginámat. aztán elmeséltük a többieknek. szertelen tulipán. sikító.

megmondja. Talán azért. és újabb szintek. hogy úrrá lesz rajtam a pánik. a saját középpontját keresgélve. A nő megkért minket. egy száj. kinyílt és bezárult. de azt nem tudtam. Úgy éreztem hiba lenne befolyásolni. mint a Grand Canyon. A baj persze az volt. aki kezébe veszi az életemet. Nem jelentkeztem. hogy kinek volt már orgazmusa. Talán csak zavaromban. Sokszor vízben történtek velem. varázslatos orgazmusom. egyetlen pontot. amibe nem szabad beleavatkozni. És mókás volt. a reggel volt. Régóta nem volt már ilyen csodálatos. most vége az önbecsapásnak. a fénylő kék matracon. megajándékoz az orgazmussal. Nevetésre ingerelt. ahogy bújócskázott velem. Aztán eljött a pillanat. miért –. túlontúl valóságos volt. Két nő emelte fel a kezét. és próbáljuk megtalálni a csiklónkat.olyan friss! És ami legjobban meglepett. Egy bejárat volt. mert azok véletlen. Izgalmasabb volt. egy Cape Cod környéki kiránduláson. Orgazmus – rendelésre?! Nem lenne benne meglepetés és titok. Hollywood. Megértettem végre a vagina csodáját. fatalista módján. és én kétségbe voltam esve emiatt. és amire vágytam. időtlen és elegáns. hogy ez a csoda és titok már hosszú ideje nem lepett meg. Én nem jelentkeztem. egy pontot. hanyatt fekve a szőnyegen. széttárt lábakkal a szőnyegen. Úgy éreztem. mert volt ugyan orgazmusom. hogy jön valaki. És lovaglás közben. nem túl magasra. Ezért jelentkeztem a tanfolyamra is. Eddig én csak úgy éltem az életemet. Csak úgy történtek velem. Az ébredés. a csodát várva. hogy vegyük elő a tükröt újra. Elfogott a rettegés. Egy csomó nő. az a rengeteg szint. nagyon mókás. sírva fakadtam. Ez a csiklókeresés. Például álmomban történtek velem. ez a természet csodája. pedig volt már nekem is. főleg a kádban. és nem is próbáltara soha. mint egy rakott palacsintában a rétegek. Színjáték. bizonytalanul. csak feküdni csendben. esetleges orgazmusok voltak. hogy most vége. a Vagina Műhelyben. Egyszer. amitől rettegtem. véletlenszerű. irányítani. titokzatos és varázslatos. hogy majd valaki megteszi helyettem. hogyan kell előidézni. Aztán a nő megkérdezte tőlünk. kielégít. Lenyűgözött a látvány Amikor rám került a sor. mit tegyek. biciklizés közben. és utána rendszerint csodásan ébredtem. mert éreztem. az önálltatásnak. és a vaginámat bámulni mindörökké. Hamvas és üde volt. mint a gondosan öntözött parkok Angliában. a magam babonás. és akkor én – nem tudom. Éreztem. meg a tornateremben. nagyon is valóságos. Nem akartam mást. Nem jelentkeztem. . Nem jött ki hang a torkomon. nem bírtam megszólalni. Szintek alatt újabb szintek.

Letettem a tükröt. Tudom. a sejtjeimbe. A vaginám kagyló. Tudtam. földet értem és visszapattantam. A csikló nem olyan dolog. amikor tízévesen elveszítettem a gyűrűmet úszás közben a tóban… újra meg újra lemerültem a tó fenekére kétségbeesetten tapogatva köveket. saját magam. és fiatal. a kétségbeesett pánik. a zene. Visszafeküdtem és behunytam a szemem. kiégett. halott. mintha rám szabták volna. A robbanás utat nyitott a fény és a csend ősi birodalmába. a vaginám – én vagyok. A pánik. hogy eddig azért nem mertem keresni a csiklómat. amit el lehet veszíteni. hogy én egy hideg. arra a pontra. keserű és nyomorék nő. ahogy lebegek a testem felett. Könnyű volt és kényelmes. ami én magam voltam. és újra belépek a testembe. "Elvesztettem a csiklómat. És akkor. izzadtan fuldokló nehéz zihálásomat. hogy nem lett volna szabad úszás közben hordani" – mondtam neki. és azért minősítettem megjátszósnak. hogy nincs is csiklóm. frigid.rájöttem. kék matracomon hánykolódva. halakat. a vérembe. A vaginám. kispolgárinak még az igényt is. az ártatlanság és a vágy felé. Nem megtalálni kell. Aztán a remegésből rengés lett. Eggyé kell vele válni. A nő észrevette pánikos kapkodásomat. Izgatottan hívogató és marasztaló volt ez a remegés. Beléptem az izmaimba. Én vagyok a csiklóm. még mindig behunyt szemmel. mint a Földre visszatérő űrhajós. mert attól féltem. Eltűnt. nyálkás dolgokat. és nem tudtam másra gondolni. hogy meg fognak büntetni. Amint elindulok. Visszapattantam és földet értem. békés és gyengéd. egy nagy rakás szerencsétlenség vagyok… ó. Odajött hozzám. rátettem az ujjam. a tükörrel a kezemben. Házam bejárata és egyben maga a ház. tulipán – a sorsom. száraz. ahogy lassan megközelítem magam. . Ott feküdtem. mondta. Nem lett volna szabad úszás közben a gyűrűmet hordani. söröskupakot és más gusztustalan. és végül belecsusszantam a vaginámba. Beleremegtem saját érintésembe. és megsimogatta a homlokomat. tapogatózva. behunyt szemmel csapkodtam magam körül. és élő. A nő felnevetett. a színek. csak arra. Istenem. miközben fényes. de a gyűrűmet sehol nem találtam. majd robbanás a szinteken és a különböző szintek szintjein. Én magam vagyok a csiklóm. tettre kész. Békés visszatérés. anélkül. és akkor megérintett az érkezés gyönyörűsége. hogy odanéztem volna. Kívülről láttam. megérkezem. a hívogató pillanat. keresgélve. Meleg voltam és lüktető. a megérkezés pillanata az örökkévaló gyönyörűségbe. és tovább. Éreztem. Úgy éreztem magam. A csiklóm én vagyok.

hogy iszonyú ronda. MERT SZERETTE NÉZNI Hogyan szerettem meg a vaginámat? Szokatlan. kockás mintájú plüsstakaróval. de aztán egy életen át azt kívánták. Az idegszál koncentráció nagyobb a csiklóban. és türelmetlenül várnánk. Mindannyian ismerjük ezt a lemezt. Azok közé tartoztam. hogy egy kádban kellett volna megtörténnie. Hogy kibírjam ezt az undort. elfogadják az elnyomást és a rájuk osztott kisebbrendűség szerepét. hanem valami egészen más volna a lábaim között. akinek valami dolga volt vele. drága holttengeri fürdősó illata és kellemes zene élvezete közben. amelynek a színtiszta gyönyörszerzésen kívül semmi más feladata nincs. Tudom. Egyesüljetek! Kívülről tudom az egészet. Azt gondoltam. A csikló egész egyszerűen egy nagycsomó ideg: pontosabban nyolcezer idegszál. ahol a vastag comb a divat. mint a péniszben. zavarba ejtő történet. Ugyan kinek kell egy pisztolyka. bárcsak ne tették volna. Hányingerem lett tőle. minél dagadtabbra. Vagy . Mindenkit sajnáltam. mintha nem is a vaginám. akik megnézték milyen. Én például gyűlöltem a párnás combomat és még jobban gyűlöltem a vaginámat. De nem ilyen helyen nőttünk fel. a nyelvet és a csiklóban kétszer… kétszer… kétszer annyi idegvégződés van. A vagina gyönyörű. hogy hízzon már a combunk minél gyorsabban. A nők hamis öngyűlölete abból fakad. Az egyetlen szerv. saját magammal játszadozva. ha van egy gépfegyvere? – Natalic Angier Woman: Am Intimate Geography. akkor most édes süteményeket falnánk hanyatt fekve naphosszat. azt játszottam. Lázadjunk fel ez ellen asszonyok! Világ Vaginái. az ajkat. mint bárhol máshol az emberi testben. beleértve az ujjbegyet. Puha díszpárnákkal bélelt pamlagot. Bútorok. leopárd-mintás szőnyegecskével. Ha olyan helyen nőttünk volna fel. hogy elhiszik a férfikultúra propagandaszövegét.VAGINA-TÉNYEK A csikló (a klitorisz) a legcélirányosabb testrész. Bútorokat képzeltem oda.

Vetkőztetni kezdett. ha nem veszi fel az aprópénzt. Hányingerem lett. rajta! – Előbb látni akarlak – mondta. Talán meg sem ismerkedtünk volna. És megesett a csoda. Nem szerette a fűszeres ételeket és a diszkó zenét. hogy lássalak – válaszolta. – Itt vagyok – integettem. Bob? – kérdeztem riadtan. – nem látlak. – Sötét van – mondta. hogy egy idő után már képes voltam teljesen elfelejteni a vaginámat. akkor hadd lássalak. vagy titokzatos. az ízűket. Nem nagyon kedveltem Bobot. a szagukat. a keze véletlenül a kezemhez ért. Bob hétköznapi ember volt. Igazi műértő volt. de leginkább nézni imádta őket. Nem izgatta a szexi fehérnemű. Nem lehetett felvágni rá. Esetleg miniatűr tájképeket: kristálytiszta tóról. mint a ruhái. sovány és magas és jellegtelen és szürke. nem bennem. hímzett asztalterítőt. Nem volt magába forduló. – Biztosan láttál már vörös bőrdíványt – mondtam. Nem beszélt az érzéseiről. vagy ködös ír vidékről. És akkor találkoztam Bobbal. azt mondta: – Nézni akarlak. – Itt vagyok – mondtam. . hanem egy szőrmével bélelt muffban. se feltűnő. – itt vagyok az orrod előtt. Imádta a tapintásukat. nem a vaginámban volt. Amikor először szeretkeztünk. – Hát kapcsold fel a villanyt – mondtam. és akkor történt valami közöttünk. Kiderült. de Bob nem válaszolt. Nyáron az árnyékba húzódott. és legszívesebben meghaltam volna. jó. csak folytatta a vetkőztést. amit leejtettem. Nem volt igazán humoros vagy ékesszóló. – Mit csinálsz. És akkor azt mondta: – Na. – Csak csináljuk. hogy Bob imádja a vaginákat. sem visszautasító. – Fölösleges – mondtam. Amikor például egy férfi közösült velem. Nem vezetett gyorsan. Annyira hozzászoktam ehhez a képzeletbeli játékhoz. Felkapcsolta a villanyt. Nem voltak problémái és nem képviselt ügyeket. horgolt faliszőnyeget. Lefeküdtem vele.éppenséggel csinos tárgyakat: tisztaselyem zsebkendőt. Nem volt goromba. – Muszáj. vagy egy vörös rózsa szirmai közt vagy egy finom kínai porcelánban. Amikor visszaadta. még csak alkoholista sem volt.

éhes vadállat. 1994-ben. – Nem lehetne inkább elkezdeni? – Nem – mondta. hogy milyen őszintén izgatott. Félkörben álltak mindannyian. a Newsday címlapján. vagy a szemembe feledkezne. * 1993-ban Manhattanben sétáltam. mint egy híres festményt vagy egy vízesést. Elkezdtem szeretni a vaginámat. békés és boldog. sokkal de sokkal többet. Belül volt még egy kép róluk. Zihálni kezdett és megváltozott az arca. ezt látom itt – mondta. Szaporán vette a levegőt és mosolygott és bámult és felnyögött. amikor egy újságosstandon megakadt a szemem egy mélyen felkavaró fényképen. hogy a tisztaságot. Visszafojtottam a lélegzetemet. És Bob alámerült bennem. egy tornateremben. akiket a háborúban megerőszakoltak és most tértek haza egy boszniai táborból. Nedves lettem és izgatott. – és még többet. és én is ott voltam vele. Bob csak nézett és nézett. egyetlen anya sem. – Meg kell. csaknem egy egész órán át. Lauren Lloyd segítségének köszönhetően. Kétségbeesés és döbbenet ült az arcukon. nem undorodott tőle. Mintha egy térképet tanulmányozna. Elolvastam a cikket. mint egy gyönyörű. gyönyörűnek és kívánatosnak. Olyan volt. az ártatlanságot örökre kiirtották az életükből. A képen hat fiatal nő volt látható. együtt mentünk el. és interjúkat készítettem a Boszniából menekült . és egyetlen lány sem volt képes belenézni a kamerába. de ő a vaginámat nézte így. ott voltam a vaginámban. ahogy néz engem. vagy a holdat vizsgálná.– Ez szörnyű – mondtam. – Ezt látod ott? – kérdeztem. két hónapot töltöttem Horvátországban és Pakisztánban. hogy nézzelek. Bobnak tetszett. Tudtam. hogy oda kell utaznom. – Igen. de ennél is felkavaróbb volt az érzés. egy angyal. amit látott. Néztem a fényben. Egyáltalán nem volt már hétköznapi. – Elegáns vagy és mély és ártatlan és vad. – Csodaszép vagy – mondta. és láttam. és együtt érkeztünk meg. Kezdtem az ő szemével látni magam. Találkoznom kellett ezekkel a nőkkel. ahogyan újra találkoztak az édesanyjukkal. Duzzadni kezdtem és büszkeség töltött el. és ő mintha a lelkemből olvasott volna. A csoportképen egyikük sem. és nem volt csalódott.

Amikor az első utazásom után visszatértem New York-ba. nem bírt várni. itthon. beszélt folyton: igen. Csodálattal és tisztelettel tölt el szelleme és az ereje. kecskék nyakában lógó kolompok dalait. vad őszi mezők énekét. igen. mi az. puha szalma. de lehet. minden különösebb hadüzenet nélkül. A következő monológ egy boszniai nő történetén alapul. mióta álmaimban egy döglött állat van odalent. Cserfes volt az én vaginám. hogy megosztotta velem ezt a történetet. Ó nem! Azóta nem. Azóta nem. Azóta nem. kedvesem érintése. hogy 1993-ban. a menekültközpontokban. módszeres háborús taktikával. Van valami a lábaim között. elsütik-e a fegyvert. megfagy tőle a szívem. Nem érintem meg. Köszönöm. Interjúkat készítettem velük. abbahagyni sem próbálta. Szavakkal szólt egyre-másra. Európa kellős közepén. átvérzi nyári ruhámat… átvérzik mindegyik nyári ruhámon. Tehénbőgés. Már nem. hogy hetvenezer nőt erőszakoltak meg.nőkkel. és együtt lógtam velük a táborokban. Tombolt bennem a düh. mióta hosszú. türelmetlen. és senki nem tett semmit ez ellen. hogyan történhetett ilyen. kávéházakban. vagina-dalokat. Jéghideg a puskacső. hogy nálunk. A Vaginám leánydalokat énekel. minimum húszezer. Soha többé. vastag puskacsövet nyomtak belém a katonák. hamvas-harmatos rózsaszín mező volt. Nem értettem. Egy barátnőm megkérdezte. A boszniai nőkért szóljon ez a monológ. aki túlélte a korábbi Jugoszlávia területén lezajlott embertelenségeket. vastag fekete horgászzsinórral odavarrva… és dögszaga lemoshatatlan… és dől a vér felhasított torkából. ó igen. Amerikában évente több mint félmillió nőt erőszakolnak meg. miért csodálkozom? Azt mondta. vagy . Nem tudom. Azóta még kétszer jártam Boszniában. mint ahogy csodálok és tisztelek minden nőt. AZ ÉN VAGINÁM AZ ÉN SZÜLŐFALUM VOLT A Vaginám: zöld rét. lenyugvó nap. szülőfalum vagina-énekét. Nem tudom. reszkettem a felháborodástól.

Nem tudom. A Vaginám: zúgó folyó mentén. elpusztult bennem az élet. gennyes folyó lettem. vagy "miniatűr erényövet" alakítottak ki. vergődő agyamon. a petefészek sebészi úton történő eltávolítása is. Máshol lakom. termékeny falu. termékeny falu. Azóta nem. A Vaginám: zúgó folyó mentén. szörnyeteg orvos. A Vaginám: zúgó folyó vize. Mérgezett vizű. sziklák repedéseit csiklandozó körforgás. Az én Vaginám: az én otthonom. Elfoglalták. mióta ürülék és égett hús bűzében hét napig használtak felváltva… és bennem hagyták mocskos spermájukat. Ezzel szemben az orvosi szakirodalomban egyetlen olyan utalás sem található. úgy. és én is csonka lettem vele. Lemészárolták. kristálytiszta. hogy összevarrták a szeméremajkakat. . mióta kezemben maradt egy leszakadt bőrdarab a vaginámból… ajkának egyik fele – mióta csonka lett. hol.keresztültolják riadt. felégették. Hat. akik a maszturbáció révén értek el orgazmust. napégette kövekre fröccsenő víz. VAGINA-TÉNYEK A tizenkilencedik században orvosi esetnek tekintették azokat a lányokat. napégette köveket áztató. fekete maszkban… most borosüvegeket nyomnak belém… és seprű nyelét… aztán a seprű másik végét is. mely szerint a fiúk maszturbációját a herék sebészeti eltávolításával vagy a pénisz amputálásával gyógyították volna. mióta hallottam a kettévágott citrom sikolyával szétszakadó bőr hangját. Gyakran "gyógyították" vagy "kezelték" őket. de előfordult a kasztráció. Azóta nem. Nem járok arra. Nem érintem meg többé. Amputálták vagy leégették a klitoriszt. hogy többé ne férhessenek hozzá a csiklójukhoz. elpusztultak a halak is. Az Egyesült Államokban a maszturbáció megszüntetésének céljából végzett utolsó feljegyzett klitorisz-eltávolítást 1948-ban hajtották végre – egy ötéves kislányon.

A neves Afrika tudós. fisztula sipoly. és beszélni akar. A vaginám mérges. AZ ÉN DÜHÖS VAGINÁM A vaginára dühös. hogy az egész péniszt eltávolítanák. Nagyon berágott. évente közel kétmillió fiatal lány számíthat arra. a húgycső. tartós vérzés.– The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets VAGINA-TÉNYEK Nyolcvan. A beavatkozás következményei rövidtávon: tetanusz. Az eljárást gyakran a "körülmetélés" kifejezéssel illetik. Azzal töltik a napjaikat. ahol ez az eljárás elterjedt. borotva vagy egy üvegszilánk segítségével megcsonkítják. hogy kés. szepszis. és a záróizom sérülése. Nahid Toubia nem köntörfalaz: ha férfin hajtanának végre ennek megfelelő amputációt. Kibaszott vaginaszomorítók! . hogy mindenféle beteg ötleteket dolgoznak ki. mi a pálya. szörnyű szülési fájdalmak. és bélhúr vagy tövisek segítségével összevarrják szeméremajkai egy részét vagy egészét. esetleg teljesen lemetszik a csiklóját. a vagina. sántítást okozó hegesedés. veszélyeztetett szülés és korai halál. ugye? Egy csomó ember egyfolytában azon töri a fejét. Muszáj beszélnie erről az egész szarságról…. akit nemi-szerv csonkításnak vetettek alá. 1996. szerencsétlen. főleg Afrikában. Hosszútávon: krónikus méhfertőzés.vagy talán százmillió lány és fiatal nő él közöttünk. – The New York Times. az azt jelentené. Azokban az országokban. hogy újabb kínzásokat találjon ki az én szegény. április 12. és veletek akar beszélni. gyengéd és szerelmetes vaginám számára. amivel tönkretehetik az én kis puncimat. Tudjátok. a tövénél lévő lágy szövetekkel és a herezacskó egy részével együtt.

udvaroljatok a vaginámnak! De. és az a reflektor. szó se lehet róla. Nem rózsaszirom illata. Az én vaginámat nem lehet elkergetni ilyesmivel. és rögtön besokkol. lábaimmal a prémes kengyelekben kedvtelve nézném az orvos barátságos. baszott vattacsomó –. Lazuljon el. Nem kell folyton púderezni! Nehogy bevedd. a lábam fent. Ne dugdossatok és ne öblögessetek! A vaginámat nem kell illatosra mosdatni. Hát ne lopják ki a halból a hal ízt! Azt akarom érezni. világos? A tampon. lazítsa el szépen.Mindenféle szarokat próbálnak belénk tömködni." Miért? A vaginám nem hülye. Bezáródik. hogy aztán belenyomhassák azt a kellemetlen hideg vacakot? Hát ezt nem veszi be. aki kitalálta! Miért nem bírnak kitalálni valami ügyességet. és a jéghideg acélszerszám. bársonyos anyaggal. Én nem akarom. vidám rózsaszín vagy kékes-lilás kesztyűbe bújtatott kezét? Langyosítsátok meg a fémszerszámokat! Kedveskedjetek. erdei gyümölcs. elő kell készíteni a terepet. mint valami vécéfrissítő. el kell csábítani. próbálják öblögetni. ahelyett hogy ellazulna. Megsütik a halat. amit feldugnak belém? Mi ez az egész? A vaginám ki van borulva ezektől a vizsgálatoktól. nem! Inkább a kínzások: kicseszett száraz vattacsomók. meg kell nyerni a bizalmát. hideg acélszerszámok és taraga bugyi. hogy olyan illata van. Egy elbaszott száraz vattacsomó ehhez nem elég! Ne akarjatok nekem földugni semmit. Ez a legrosszabb. dugja fel magának. Azt mondja. a fejem lent. aztán még lemosnák. Erre van az előjáték. egy űrhajóval kísérleteznének? Biztos meg lehetne csinálni ügyesebben is! Minek kell az a fasiszta acélkengyel. mint a havasi gyopárnak. Így is jó szaga van. Te nem utálod ezt a szöveget: – "Lazítsa el a vagináját. ha egy pasas azzal fűz. merthogy hal íze van. például – mi a franc az a tampon? Egy száraz. Miért nem készülnek valami kellemes. A vaginámat meg kell győzni. feldugdosni. amit magamra teríthetnék. miközben egy pihe-puha pamuttakarón fekve. Már hetekkel korábban védekezni kezd. a taraga. öblögetni. mintha valami idióta kalandfilmben. Berágott. Azok a hülye tusfürdő illatok – havasi gyopár. A vaginát meg kell dolgozni. azért rendeltem halat! Aztán ott vannak azok a megalázó vizsgálatok. hogy illatozzon. puha tapintású. és itt marad. . hogy ne dörzsöljön az a rohadt tampon? Meglátja a vaginám. Kizárt dolog. Hogy ezt ki találta ki? Nem bír helyben maradni. Azokat meg ki találta ki? Hanyatt fekszem széttárt lábakkal. hogy a puncinmak olyan szaga legyen. be kell neki mutatkozni. mint a rózsa szirmának – a puncinak legyen punciszaga! Állandóan ezt csinálják. vagy virágágyás. akácméz.

az én vaginám. Élvezni akar. Csendet és szabadságot és gyengéd csókokat akar. Azt hitte. mi? Mindenütt boldog. barátok lettünk. akiknek nincs otthonuk. melegséget és simogatásokat. A vaginának kényelemre van szüksége. élvező vaginák – akikkel nem lehet szarakodni! Ha a vaginám beszélni tudna. boldog vaginák lennének mindenütt. együtt étkeztem velük. Imádja a szexet. A vaginám világra hozott egy hatalmas csecsemőt. Kedvességet akar. Csillogó Harry Winston gyémántokat hordana – nem lenne rajta ruha. olvasni és tanulni. nem gúzsba kötve. Együtt lógtunk. Terápiás csoportokat vezettem olyan nők számára. Akarni akar. Mélyebbre akar hatolni. és akiket az egyszerűség kedvéért csak "hajléktalannak" szoktunk nevezni. hogy beskatulyázzuk. Éhezik a mélységre. akit nem molesztált valamelyik családtagja . nem. akiket idegenek vagy családtagjaik megerőszakoltak. Moziba jártam velük. A vaginám most utazni szeretne. Szórakozni. Szexet akar. mindent akar. a szupermarketben is. börtönbe zárva. Mindenféle dolgokat csináltunk együtt ezekkel a nőkkel. A nők egész nap csak élveznének. Persze ezt nem bírnátok elviselni. Akar. ha egy nő élvez valamit. csak gyémántok köröskörül. becsúszik mindenhová. beszélni. ami örömet szerez neki. Az elmúlt tíz év során nők százaival készítettem interjúkat. Tudjátok. Nem akar dühös lenni többé. De. kitárulkozni és beszélni. mit? Csináljatok puha pamut bugyit. különösen. * Az elmúlt tíz év során gyakran kerültem kapcsolatba olyan nőkkel. el akar élvezni. nem! Ilyet persze nem csináltok. és különböző vagina-hangokon vaginaparódiákat adna elő.folyton elcsúszik. több ilyet akar majd. aztán elfelejthessük őket. forró. beakad. Változást akar. A vagina lazán és szabadon szeret lenni. dolgoztam drogosokkal és alkoholistákkal. Csokoládét akar. Sikítani akar. Hát. ugyanúgy beszélne magáról. A vaginám. beépített francia csiklócsiklandozóval. Olyat tervezzetek. Mozogni szeret. Mindez idő alatt mindössze két olyan "hajléktalan" nővel találkoztam. beszélne a többi vagináról. kidörzsöl mindenütt. De. a metrón is. folyton élvező. ahogy én beszélek róla. mert gyűlölitek. ha a szexet élvezi.

akiknek pedig nagy szükségük lenne ránk. és a nőknek. a hálóingem alatt. ami nem engedi. hogy befolyik oda a víz és annyira megtelik vele a testem. az a hely. Nekik írtam ezt a monológot. Társadalmi helyzetük miatt ezek a nők nem részesülnek terápiás vagy egyéb gyógykezelésben. drogfogyasztáshoz. egy káddugót. szívecskékkel díszített bugyiban alszom. és ma csodálatos életet élnek. de a tapaszok mindig leesnek a vízben. és ne vakargassam többet. Sebtapaszokat teszek a nunimra. Valójában közel sem annyira felkavaró. a többi nő társaságában. együtt. Öt évvel ezelőtt találkoztam vele. amit az évek során hallottam. Szerencsére ez a történet másképp végződött. miszerint a legtöbb ilyen nő számára az "otthon" roppant ijesztő hely. AIDS-fertőzéshez vezet. A KICSI NUNI 1965. és az emberek nagy része mit sem tud erről.kislánykorában vagy ne erőszakoltak volna meg fiatalkorában. hogy hagyjam békén a nunikámat. Szörnyen megijedek. védelemre vagy kényelemre. A szerelmüknek köszönhetően kikerültek a menhelyek világából. szó szerint úgy. Ez a monológ egy nő személyes története. december. hogy mindenféle dolgok belém menjenek. de inkább nem teszem. Egy dugaszt képzelek oda. Szerencsétlen nők borzalmas szexuális agresszió áldozataivá válnak. ahogy ő elmesélte azt nekem. ott odalent. még fürdés közben sem. hogy talán tönkretettem azt. Néha még szeretném megérinteni magam. és egymásba szerettek. és hogy ezek a nők életükben először a menhelyen leltek biztonságra. hogy ez rendhagyó történet. De nem az. prostitúcióhoz. . a megsebzett nőknek. vészjósló hangon. Ez a nő találkozott a menhelyen egy másik nővel. akiket nem ismerünk. Szeretném azt mondani. az ő csodálatos bátorságuknak. és sok esetben a halálukat okozza. brutális és szélsőséges. egy menhelyen. ötéves kori emlék Anyám azt mondja nekem rekedt. ahonnan elmenekültek. Félek. hogy lezárjam a lyukat. Három. mint sok más történet. A sorozatos nemi erőszak felemészti önbecsülésüket. hogy szétrobbanok. Kialakítottam egy elméletet. Nem merem megérinteni magam.

Egyszer csak megjelenik a hátam mögött egy nagydarab ember. hogy a nunimnak végleg annyi. és amikor elmondom neki. véres hely. hogy nem szeretek. Tizenhárom éves kori emlék A szomszédban lakik egy gyönyörű. üvölteni kezd. Kilencéves kori emlék Az ágyon játszom. Iszonyú robbanást hallok. Nem tudok pisilni. Magas. ugrálok. aki már tíz éves. messzire innen. kemény péniszét a nunimba. Egyedül játszom a pincében. a hajamon. aki apám legjobb barátja. puska van nála. mintha teljesen összetörtem volna belül. Akkor megjelenik apám. karmolni. mire én azt mondom. hogy mit tett velem Edgar. ami szétszakadt. Tizenkét éves kori emlék A nunim fájdalmas. valamiért megharagszik rám. buli van. Mama. és bedugja nagy. Úgy érzem. amit az apám barátnőjétől kaptam. de már bennem van. tisztátalan. a ruhámon. ütések és támadások. Próbálok rúgni. harapni. éles hangon visítok. Alfred. anyám pedig hét évre eltilt apámtól. odalent. egyenesen a nunim szájából jön a hang. Biztos vagyok benne. Mindenki sokat iszik. és tudod mit.Hétéves kori emlék Edgar Montane. hogy mutat nekem . Anyám megkérdezi. Hazabicegek. Tízéves kori emlék Apám házában vagyok. hogy fogdosson. és teljes erőből a lábaim közé üt. Körházba visznek. hogy Edgar nem fogdosott. felpróbálom az új fehér pamut melltartómat és a hozzávaló bugyit. el is utazom rajta. hogy mi baja a nunimnak. Sikítok. és én egész nap csak őt bámulom. Próbálom elmagyarázni. Megkérdezi. és ráesek a nunimmal az ágytámla rúdjára. Elátkozott hely Egy autópályát képzelek a lábaim közé. Egyik nap elvisz magával kocsikázni. huszonnégy éves nő. lehúzza rólam az új bugyimat. szerencsétlen emlékek helye. hogy szeretek-e fiúkkal csókolózni. hanem megütött. hogy soha többé ne engedjem meg senkinek. és aztán vér van mindenütt. Aztán azt mondja. és összevarrják odalent. Alfred egy életre tolókocsiba kerül. és Alfred is csupa vér.

Mire én: – "De nekem csak ez fehér pamut melltartóm és bugyim van. hogy érezzem…. Nagyon alapos. hogy vodkát iszom. hogy ne engedjen fiúk közelébe. Az alkohol a fejembe száll.valamit. nem hiszi. Anyám el van ragadtatva. puhán szájon csókol. Rávesz. Reggel szorongva figyelem magamon a jeleket. de közben már alig várom. hogy nála legyek. futottál?" – kérdezi gyanakodva. hogy egy ilyen szép és sikeres nő érdeklődést mutat irántam. mire a nő azt válaszolja: – "Megbízhat bennem. de azért próbálok természetesen viselkedni a telefonban. elegáns selyemruhába. Azt mondja. aztán a számba dugja a nyelvét. nincs-e kedvem felmenni hozzá. selyemruhába. Aztán átöltözik egy csoki színű. Aztán olyasmiket tesz velem és a nunimmal. és megtanít rá. "Nem Mama. hogyan szerezzek különféle módokon örömet magamnak. itt aztán nincsenek fiúk!" Később ez a csodálatos nő megtanít nekem mindent a nunimról. hogy mit kérek inni. Mire én: – "Valószínűleg annak sem örülne. hogy ő volt az én amúgy is szokatlan életemben a meglepő megmentő. hogy a leszbik mind rondák. ha megtudná. és megkérdezi. asszonyom. hogy ha ki tudom elégíteni magam. "Mi a baj. hú! Forró vagyok és vad. hogy nem érintette férfi soha…. Én félek. hogy a nyelveink érezzék egymást. hogy nőkkel csókolózom. és ezzel . mi történt. Levendulaszínű. egy hasonló. hogy undorító. ő pedig azt mondja: – "Te is". "Nagyon szép vagy" – mondom neki. mire azt mondja. és most…. amit ő. mert ő már tudja. és újra megcsókol. hangulatvilágítás. hogy rájön. Jót nevet rajtam. áthajol hozzám. Utólag aztán rájöttem. feltámasztotta az én szerencsétlen kis nunikámat. Gyengéden lefektet. mint ő. amikor megcsörren a telefon. miközben én a meztelen fekete nő fényképét bámulom az ágya fölött. Ahogy egymáshoz ér a testünk. ellazulok. Megkérdezi anyámat. hiszen annyira beleszerettem. és persze az anyám az. olyan friss." Erre mégiscsak tölt nekem egy italt." Akkor öltöztetni kezd. és készen állok. lazítsak. hogy többet nem találkozunk. csak tornázunk. vadul beindulok. Azt mondom. Biztos vagyok benne. mindig mindenen rajta szokott kapni. azonnal elélvezek. kapkodom a levegőt." – mondom neki. hogy nála tölthetem-e az éjszakát. amiről mindig azt gondoltam. Azt mondja: – "A vaginád olyan jó illatú." Örülten. Ott helyben elhatározom. Hű! Megkérdezi. A hetvenes évek stílusa: süppedős párnák. hogy az anyám örülne. Azt mondja. Kever magának egy vodkát. bárcsak mindig így maradna nekem. látszik. A lakása fantasztikus. Én eddig azt gondoltam. hogy játsszak magammal. hogy biztosan meleg lettem én is. Nagyon szép. Lihegek. hogy én is titkárnő akarok lenni. Aztán anyám figyelmezteti a gyönyörű titkárnőt. Életre keltette. ugyanazt. ha megtudná. mint az első lágy tavaszi napok. akkor soha többé nem leszek kiszolgáltatva a férfiaknak.

a humoráról is felismertem. hogy megalapozza a "vulva" szó jelentésének és helyes használatának elterjesztését. a szagáról. Aztán nevet adtam mindegyiknek. akik közül némelyik még maga is névadás előtt állt. Barátommá tehetem. a formájáról. "Kis Brekegő Cukorfalat. a méretéről. porcelánbékák. Megbizonyosodtam arról. hogy megismerjem. Jane Hirschman" A VULVA KLUB Mindig is megszállottja voltam a dolgok elnevezésének. Baráti üdvözlettel. általában a nevet . és figyeltem őt a nappali fényben. Mielőtt elneveztem volna valamelyiket. ha tagjaink sorában üdvözölhetnénk Önt. azt megszelídíthetem. Először az ünnepelt fülébe súgtam a neki szánt nevet (suttogva): – "Te vagy az én Kis Brekegő Cukorfalatom". Kislánykoromban például hatalmas békagyűjteményem volt: plüssbékák. különösen a nők között. neonszínű pompázó békák. * A darab New York-i előadása alatt ezt a levelet kaptam: "A Vulva Klub tiszteletbeli elnökeként nagy megtiszteltetésnek vennénk. hogy a béka elfogadta a nevet. műanyagbékák. Körülvettem őket békabarátaikkal. Klubunkat Harriet Lerner alapította húsz évvel ezelőtt." Aztán énekeltünk. Aminek tudom a nevét. a kabátzsebemben hordtam. Odaültettem az ágyamra. Mindegyiknek saját neve volt. azt megismerhetem. a lehető legszélesebb körben. boldog. kicsi. szükségem volt egy kis időre. általában egy nagyszabású névadási ceremónia kíséretében. Aztán hangosan elismételtem az izgatottan várakozó többi békának. amíg a szövetéről. és nevet adtam nekik. elemmel működő békák.áldássá változtatta az átkot. izzadt mancsomban szorongattam. flitteres csillogó ruhába öltöztettem őket és aztán odaállítottam mindegyiket a béka-kápolnába. Amit a nevén tudok nevezni.

de azért nem is voltak csúnyák. úgyhogy nem is igazán lepett meg. mint egy Gladys. hogy IzéMizé egy kicsit félénk. Nem mondhatom. ami később történt. Olyan célszerű és gyakorlatias volt. hogy pisilnem kellett tőle. Az első közös éjszakánkon elmondtam a férfinak. Végül aztán a testrészeimet is elneveztem. de nagyon igyekvő. az ott. aki elfogadja az ilyesmit. De volt valami határozott és felnőttes a hangjában. ha csak a békák esetében jártam volna el így. A melleimet Bettynek hívtam. Fárasztó. A zseblámpámat például Bennek hívtam. de hamarosan szükségét éreztem. a székeket. az én IzéMizém. az újonnan elkeresztelt békával a kezemben vagy a karomban. IzéMizé. fogy tetszett volna nekem ez a név Először nem is értettem. ez sokkal nehezebbnek bizonyult. "Én vagyok az. annak. hogy nevet adjak mindennek. aki mindig beleütötte az orrát minden dolgomba. Ne tedd ezt velem. ott lent. Randy egy kicsit meglepődhetett. mintha hirtelen nem is lenne ott. akkor biztosan feltárja majd a titkait. Úgyhogy jobb híján elfogadtam." Közben táncoltunk. Nem voltak olyan szépek. mi van IzéMizével? Készen áll?" Én magam soha nem voltam elégedett ezzel a névvel. . miről beszél. Sajnálatos módon ez a név velem maradt felnőttkoromban is. fel-alá táncoltam közöttük békaügetésben. mind. az óvodai nevelőm után. Az. Amikor egyik este fürödtem. Úgyhogy én is szóltam neki: – "Gyere már. Nem olyan volt. Elneveztem a szőnyegeket. nem lehetett könnyen meghatározni. Mindig olyan magas. Semmi mozgás. ott lent valami élő dolog volt. Sara Stanley. Felsorakoztattam a békákat. hogy ne felejtsem el megmosni az "IzéMizémet". akihez később feleségül mentem. IzéMizé" – de ő nem válaszolt. IzéMizé néma volt és halott – eltűnt. Igen. Nevet adni. IzéMizé. együtt a többi békával (énekelve): – "Kis Brekegő Cukorfalat. sipító hangon beszélt. Olyan volt. de ő olyan ember volt. hogy mekkora volt. A férjem megszólította őt: – "Gyere szépen. brekegve. a lépcsőfokokat. Nem.ismételgettük. a te legnagyobb rajongód" – semmi válasz. és emiatt megszelídítetlen és ismeretlen. és ha türelmes lesz vele. mint egy Veronica. de létfontosságú ceremónia volt ez. Az egyik éjszaka a férjem és én éppen szeretkezéshez készültünk. A kezemet – Gladysnek. már nem volt ilyen könnyű. Névtelen maradt. Nem is lett volna baj. attól függően. A vállamat Köpcösnek neveztem – mert erős és harcias. Kis Brekegő Cukorfalat. az ajtókat." Egyetlen szó. Volt akkoriban egy gyerekvigyázónk. és hamarosan már ő is ezen a néven nevezte: – "Na. azt mondta nekem. egyetlen hang sem jött válaszul. mint a kezemet elnevezni. gondolom.

Vulva. hogy valami görcs oldódik. nem békaügetésben. nem brekegve. és a név nem hangzott úgy. Conakry-ban. aki akkoriban minden idejét egy új női csoportban töltötte. és részt vettek az ünnepségben. – Minden. Guineában például. a Mizém… – Miről beszélsz? – kérdezte olyan hangon. hogy lássuk. te lány? – Vulva? Mi is az pontosan? – kérdeztem Teresa-tól. és jelen volt az összes többi testrész is – Betty és Gladys és Köpcös – akik minden kétséget kizáróan figyeltek. Csillogó szexi ruhába öltöztettük. – Hát az egész csomag odalent. VAGINA-TÉNYEK Úgy tűnik. Afrikában néhány helyen szép csendesen véget vetnek a női nemi-szerv csonkítás hagyományának. kicsoda vagy micsoda ő. elneveztük őt. vulva. – Ki az az IzéMizé? – Hát az Izém. Éreztem. ott vagy?" Aztán elénekeltük a vulva dalát. rendszeresen támadták a nyugati . Az IzéMizé rossz név volt. Aja Tounkara Diallo Fatimatá-t. – Tudod. hanem csókolózva. amid van. ami hirtelen valahogy sokkal mélyebbnek tűnt az enyémnél. – felelte ő. Teljesen elkeseredtem. ahogy valami egyértelműen megmoccant: – "Vulva. IzéMizé nem válaszol nekem. Végül nagy nehezen elmondtam a dolgot az egyik barátnőmnek. Teresa-nak. Először csak suttogva mondtuk ki: – "Vulva. és eltáncoltuk a vulva-táncot. hallasz minket?" Jó érzés volt. odaállítottuk a test kápolnája elé. mint egy hívogató nyílás vagy egy nyíló száj. hanem ölelkezésben. Aznap az éjjel. – A vulvádról beszélsz. – mondtam. mint annak idején a békákat. aztán hetekig. vulva. vulva" – halkan. aztán hónapokig. és gyertyát gyújtottunk. Pont úgy. Nem tudtam elképzelni IzéMizét. Nem felel. Soha nem tudtam. ha szólok hozzá. Vulva. a férjem Randy és én. Azt mondtam neki: – Tercsa. vajon meghallja-e – "Vulva. Mindig is tudtam."IzéMizé!" Napokig nem jelentkezett. aki a "legfőbb metélő" tisztjét töltötte be a fővárosban.

hogy úgy járjanak.emberjogi szervezetek. Rózsaillata. Fahéj." – Center For Reproductive Law and Policy * "Milyen szaga van a vaginának?" Földszaga. mintha nagy fájdalmak gyötörnék őket. pézsmaillatú jázminerdő. Ananász-szaga. Izzadság-szaga. Én-szaga. Földszaga és pézsmaillata. Vízszaga.és szegfűszegillata. hogy valójában soha senkit nem csonkított meg. Virágillata. Mélység-szaga. . Aztán. Nincs szaga. Nedves hulladék-szaga. pár évvel ezelőtt bevallotta. Édes gyömbér-szaga. Attól függ. Istenszaga. Vadonatúj reggel-szaga. – "aztán szorosan bekötöztem őket. mély erdő. Mint a Paloma Picasso parfümnek. "Éppen csak belecsíptem a klitoriszukba. Pézsmaillata. mély. hogy felsikítsanak" – mondta. Fűszeres.

Nyirkos mohaszaga. Ezt szeretem a legjobban a turnézásban. Halszaga. hogy megválaszolják a kérdéseimet. Újra meg újra rádöbbenek. Mint a Csendes-óceánnak. Mint egy szivacsnak. mennyire . milyen mély a nők élete. hogy javaslatokat tegyenek. Gondolkozom azon. Olyan egyszerűen. hogy elmondhassák nekem a történeteiket. Mint az eper-kivi teának. Rengeteg meglepetés ért: Oklahoma City meglepett engem. hogy milyen különleges. Ecet és vízszaga. Pittsburgh is meglepett engem. ezek a valóban érdekes történetek. a nők bejönnek az öltözőmbe az előadás után. Fincsi cukorkaillata. olyan lényegretörően mesélik el őket. Erdei-illata. Érett gyümölcs-illata. Már háromszor jártam ott. ahol jártam. Mennyország-szaga. Mint a könnyű. Sajtszaga. hogy készítek egy vaginabarát térképet azokról a vaginabarát városokról. Óceán-szaga. Orgonaillata. Oklahoma City-ben rajonganak a vaginákért. Szexi-szaga. Őszibarack-szaga. Most már elég sok ilyen hely van. délen. Mint a Kezdetnek. És arra is. Akárhová megyek. édes likőrnek. Pittsburgh-ben imádják a vaginákat. * Évek óta turnézom Amerikában (illetve most már az egész világon) ezzel a darabbal.

hogy mennyire szégyellnek erről a témáról beszélni. aki nem ismerte a "tűzcsap" kifejezést. Az anyja megtalálta. drágám. hazafelé a kislány észrevette. Hevessége meggyőzött. Egy New York-i előadás után hallgattam meg egy fiatal vietnámi nő történetét. Soha többé nem tudott a lányára nézni. mert a túlélésünk múlik ezeken a beszélgetéseken. és a lány megnyugodott és boldog volt. és észrevette. És amikor majd találkozol a férjeddel. Vagy annak a gyönyörű fiatal nőnek a története Oklahomából. hogy milyen fontos a nők számára. de próbálta leplezni a könnyeit és a szomorúságát. Mivel nem tudta elmondani. hogy az apja nem néz rá. ő vagina nélkül született. hogy ezt direkt neki készítették. aki ötéves korában – amikor még nem tudott angolul. Aztán ott volt az a pittsburghi eset. a kislány meztelen. miközben legjobb barátjával játszott. beszélnie kell velem. hisz csak nemrég érkezett meg Amerikába –. valami baj van vele. és megvágta a vagináját. A szülők a kislány barátnőjének a bátyját vádolták az erőszakkal. és amikor az előadás után két nappal elhozta hozzám az apját. Az apja elvitte őt egy ismerős nőgyógyászhoz. mi történt. A barátnőivel összehasonlították a nemi szerveiket. akinek már nincs jövője. védtelen vagináját bámulva. A férfi szemében a lány tisztátalan. minden a legjobb lesz. és azt mondta. hogy valaki megerőszakolta a kislányt." És szereztek a lánynak egy új puncit. és ezt csak tizennégy éves korában vették észre. nem tudta elmagyarázni a szüleinek. Sőt. aki megállapította. hogy a lánynak valójában sem vaginája. Megszerezzük neked a legjobb házilagos készítésű puncit Amerikában. sem méhe nincsen. aki a mostohaanyjával keresett meg engem egy előadás után. amikor egy szenvedélyes nő berontott hozzám. hogy elmondja. és azt gondolta. hogy megosszák azokat másokkal. ráesett egy tűzcsapra. Elrohantak a kórházba.elszigeteltek a nők. És. Milyen kevesen vannak azok. hogy az övé más. és amint hazaértem New . és gyakran mennyire elnyomottak az elszigeteltségükben. hogy csökkentse a lánya fájdalmát. szinte sütött belőlük az egymás iránti szeretet. egyszerűen csak eldugta a véres fehérneműjét az ágya alá. A lány. Minden rendben lesz. Aztán. tudni fogja. És. ahol egy egész csapatnyi férfi állta körbe az ágyát. akik egyáltalán beszélnek a szenvedéseikről és a zavarodottságukról. Az apa rettenetesen elkeseredett. hogy mi történt valójában. Az orvostól hazafelé menet kétségbeesetten vigasztalni próbálta a lányát: – "Ne aggódj. hogy elmondják a történeteiket. megesett nővé vált.

hogy gyógytornász. mint igen! Igen! Aztán az N. Azt mondta. Előadásomban mondtam erről valami negatívat. Nana! N. és a vagina szerkezetéről akar beszélni velem. Pina. odaleNN. akarom. szaggatott és izgató – N – puhá-N. muszáj volt ledőlnöm pihenni. amiből kiderült. Elmondta. hogy újragondoltam és megértsem a szó méltóságát. én nem értem a lényeget. Pina. tejesen megtérített. P mint pihés. hogy amikor befejezte. Pina – szeretem ezt a szót – Pina! Pina! MEGKÉRDEZTEM . Neki szól ez a monológ. A szerkezet nagyon fontos. Pina. mint ingerlő. P – puhán. pajkos és pimasz. mint napfény. és igen! I. mondd ki bátran: Pina. Szeretem ezt a szót. nagybetűvel. N – áramütés.York-ba. izgalmas és ínyenc. anya. I – intim. maradta. P. az Alma. Szeretem ezt a szót és visszakövetelem a méltóságát. hogy én egyáltalán nem értem ezt a szót. csak nekem. és mire befejezte. és ajándék és alázat. bűnös. masszőr. Segít nekem. felhívtam. és nárcisz. Beszélgetés közben figyelmeztetett a "pina" szóra is. nekem. P és I – milyen tökéletesen összeillenek. Pina. P. a nőnek. és akarom. Hallgasd csak. Több mint fél órát beszélt nekem a "pina" szóról. Aztán egy órán keresztül beszélt nekem. az első betű. I. és olyan érzékletes tisztasággal. I. A PINA SZÓ MÉLTÓSÁGÁNAK VISSZAKÖVETELÉSE Pina. melege-N. és ott alul. hogy mondd. mély-eN. mint pajzán. a kezdet. olyan részletességgel. Tényleg szeretem ezt a szót. akarom. mondd ki: PINA! Mondd ki. És jön az A – ah!.

és én végre megtaláltam az igazi hivatásomat. hogy felizgassam. Imádom a nőket. – Mit mondana. hogy gyakoroljam a hatalmam. Nekem ez a két dolog ugyanazt jelenti. Olyan sok kielégítetlen nő volt. Nem. milyen a szexuális teljesség. – Mi a különleges a vaginádban? – Tudom. AKI IMÁDTA BOLDOGGÁ TENNI A VAGINÁKAT Imádom a vaginákat. Misszióként kezdődött az egész. és hátrafelé fordított baseball-sapkát. Nagyon jó lettem benne. mint viola és teknős. A nők fizetni kezdtek nekem. hogy valahol mélyen odabent egy nagyon. Nem így indultam. Harmincas éveim végére azonban megszállottja lettem annak. ha felöltözködne? – Magasszárú piros tornacipőt. hogy ellenkezőleg: ügyvédként kezdtem.EGY HATÉVES KISLÁNYT – Mit hordana a vaginád. – Milyen szaga van a vaginádnak? – Hópehely-szaga. de aztán magával ragadott a dolog. Ez lett az én művészetem. kiváló. ha beszélni tudna? – V-vel és T-vel kezdődő szavakat. hogy boldoggá tegyem a nőket. és az enyém. – Mire emlékeztet téged a vaginád? – Egy őszibarackra. hogy kielégítsem őket. A nők fizetnek nekem. aki nem is tudta. éppen. és. Az . nagyon okos agy van. A N Ő. amit kincsek közt találtam. Vagy egy gyémántra.

Legalábbis olyan nyögdécselés nem. bilincset. és nem volt nyögdécselés. néha még azt is. Az adóügyekhez például nem kellettek kellékek. amikor várnia kell a kielégülésre. Furcsán hisztérikus lettem. rendes lány lett belőlem. Pisiltem és hangosan nyögdécseltem. A férfiak azt gondolták. Megrémültek tőle. ahol laktam. És nemcsak a fonalat. Most már tudom. És kellékeket használok: korbácsot. Az ügyvédi irodában nem voltak kellékek. túl heves vagyok. sötétkék kiskosztümök. Csendes. otthagytam az ügyvédi irodát. elcsábított. műfütyit. ha meglepetésszerűen jön. felháborító. hogy nyögdécselni kezdtem. ami megigézett. mint egy tüsszentést. amit csináltak. Nyögdécselővé váltam. Gyűlöltem azokat a kosztümöket. sem izgalom. megtanultam elfojtani a nyögdécselést. ha szeretkezés közben furcsán nyögdécselő nőket láttam a moziban. Rájöttem arra is. egyforma. hogy a nyögdécselés egy bonyolult nyelv. csak unalmas. Aztán egyszer tizenéves koromban. Felháborító dolgokat hordok. Ott jöttem rá. érdektelenekké váltak. hangosan nyögdécselek. és meglehetősen jó szolgálatot tesznek nekem. nagyon kellett pisilnem. Kislánykoromban. Ez a legtöbb férfit zavarta. Minden a kontextustól függ. Nem hittem el. hírem ment. különböző hangfekvésekben nyögdécseltem. mire végre eljutottunk egy koszos kis benzinkúthoz. Tükör előtt gyakoroltam.adóügyek unalmasakká. Semmi sötét. Nem szeretkezhettünk normális lakásokban. hogy a nyögdécselés akkor a legjobb. hogy ez a lényeg: hogy a nyögdécselés volt az. mindig hamisnak tűnt. amikor dolgozom: csipkét. Nem voltak keményedő mellbimbók. de amikor visszahallgattam. az emberek felismertek és megbámultak a liftben. Autóban utaztunk. Hangos voltam. Fájni . selymet és bőrruhát. Hihetetlen volt. Bűntudatom kezdett lenni a nyögdécselés miatt. habár most is hordok ilyeneket időnként. misztikus előjáték. Semmi nedvesség az ember lábai között. Nyögdécselni akartam én is. Akkor. magnóra vettem. hogy egy nő képes ilyen hangos. ha megfékezhetetlenül tör elő belőled. amit akar. ott annyira izgató volt a pisilés. hogy bolond. hogy én egy Texaco benzinkút vécéjében. A házban. Nem voltak izgató ajkak. ha nem kapja meg rögtön. kötelet. az új munkám során. Rájöttem. ami miatt a nők kielégítését választottam. mert vékonyak voltak a falak. különböző hangszíneket próbáltam. és nem tudtak arra koncentrálni. amiről én beszélek. féktelen hangokat kiadni magából. Elvesztették a fonalat. amelynek nyelvtana van. nevetnem kellett. és csaknem egy óráig tartott. A párnába nyögdécseltem. valahol Louisana-ban a semmi közepén. hogy az ember akkor nyögdécsel.

hogy saját maguk találják meg a saját nyögdécselésüket. Megszállott lettem. mielőtt bármi elkezdődött volna. majdnem-nyögdécselés (körbe-körbejáró hang). míg meg nem nyitották saját magukat. inkább amolyan "elviszlek valahová. Nem dőltem be a kisebb. és amikor megtaláltam bennük a megfelelő pontot. eltalálni a tempót és meglelni a pontos helyet. miközben salátát vagy csirkét ettünk. Már azelőtt megtaláltam a nyögdécselést. a szájban megszülető hang). Nem. Grace Slick-nyögdécselés (rockénekes hang). kitartóan. kézzel. előttem. balzsamos ecettel összekeverve. csak úgy. ha én vagyok a nyögdécselésük oka. Ilyenkor vártam. csecsemő-nyögdécselés . és belopakodom. csendben hatástalanítom a riasztót. Megoldhatatlan. Néha a nő farmernadrágjában találtam meg ezt a pontot. Szeretkeztem nyögdécselő nőkkel. imádom a kellékeket. Néha kellékeket használtam. Szeretkeztem csendes nőkkel. és ami a még fontosabb. vaginális nyögdécselés (mély a torokban megszülető hang). Rájöttem arra. amivel kinyithatom a vagina száját. Néha egészen mindennapos volt a dolog. és megtanítottam őket egy mélyebb. a hatalom megszállottja. amivel kiszabadíthatom a Hangot. hogy felizgat más nők nyögdécselése. Van elő-nyöszörgés (csak utalásszerűen). néha pedig rávettem a nőket. áthatóbb nyögdécselésre. a nyögdécselés fészkét. Megtaláltam a kulcsot. velem végig kellett csinálni. elegáns nyögdécselés (mesterkélt nevető hang). feküdj vissza. mély. egészen a valódi. és különösen az. őszinte élvezet-nyögdécselésig. Néha a hatalmammal élve találtam meg ezt a helyet. a nyögdécselések megszállottja. Rákaptam a dologra. rajta-tovább-folytasd-csak nyögdécselés (mélyebb. angolszász protestáns-nyögdécselés (hang nélkül). reménytelen helyzetbe kerültem. amely mindenkinél máshol van. de soha nem erőszakosan. ők lepődtek meg a legjobban saját feltörő nyögdécselésüktől. határozott hang). érzékeny. mint egy karmester. és furcsa tüneteim lettek. akikből úgy varázsoltain elő a bűvös hangokat. ezt a vad éneket. bonyolult tudomány. felszínesebb nyöszörgésnek. hogy a nők szeretik a nyögdécselésemet. ne aggódj. Néha besettenkedem a hátsó ajtón. félik vallásos-nyögdécselés (muzulmán kántálásszerű (gügyögő hang). hang).kezdett a fejem. rájöttem arra. élvezd az utazást" jellegű rábeszéléssel. Sebészi műtét ez. a konyhában. havasi-nyögdécselés (jódlizás-szerű hang). Van csikló-nyögdécselés (halk. és kombinált csikló-vaginális nyögdécselés. amikor felfedeztem a nőket. mert a hatalmamban tartottam ezeket a nőket. mint ahogy mindenki más és másképpen nyögdécsel.

nem sok köze van hozzá. akinek a történetére az egészet alapoztam. A férfiak még csak nem is voltak részei ennek az egyenletnek. az biztos. hogy milyen behatolni egy vaginába. hang). Úgy érezte. Például én nem azért kívántam a nőket. Különben nem beszélhetsz a leszbikus szexről. megtekert-lábujj-nyögdécselés. – "azt akarom. ha elválasztom a vagina többi részétől. és ezt még nem tudtam megfogalmazni. hogyan . zenei hang). Tetszett neki." Azt mondta: – "Beszélned kell arról. Úgy érezte. * Miután befejeztem ezt a monológot. * "Leszbikusként. Még a nyögdécselés is csak a vagina tárgyasítása. géppisztoly-nyögdécselés. a nő többi részétől. de nem érezte. Vele együtt baszom magam. elkínzott Zen-nyögdécselés díva-nyögdécselés (magas. Úgyhogy készítettem vele még egy interjút. hogy akartam a szexről beszélni." – mondta. hogy még mindig tárgyiasítom őket. hogy leszbikus szemszögből közelítsd meg a dolgot. – "szeretkezem egy nővel." – mondta. militáns biszexuális nyögdécselés (mély.kutya-nyögdécselés (lihegő hang). Bennem van. mert nem szerettem a férfiakat. Viszont. mindenféle heteroszexuális-kontextus nélkül. és végezetül a tripla-meglepetés-orgazmus-nyögdécselés. és én is bent vagyok magamban. dübörgő éhes hang). valahogy nem beszélek a vaginákról. A leszbikusok teljesen másképp látják a vaginákat. felolvastam az elkészült szöveget annak a nőnek. kettő az enyém. hogy ő is benne lenne. Négy ujj van bennem: kettő az övé. gátlástalan. déli nyögdécselés (yeah! yeah! – déli akcentussal)." "Például. operaszerű." Nem vagyok biztos benne. (eltorzult. agresszív.

a szárasba. mi történik vele szex közben? Aggódom. " "Vannak más lyukak. hogy belém csúsztassa az ujjait. mikor duzzad meg a csikló. veszélyesnek. az ismeretlenségre. az ujjperceimmel. a lábujjaimmal. "Szeretek játszani a vagina peremével. leszbikusok. túl konkrétnak. hogy izgalomba hozzam." – mondja –. –. rossz dolog lenne az? "Mi. az én távolságtartásom. Ha szabad az egyik kezem. Róla." Ahogy kimondjuk ezeket a szavakat. felizgassam az embereket? És. egyszerre mozgatom őket. hadd érezze. – "Belém hatolhat a partnerem. A sajátunkat is észre vesszük. a közönség előtt.beszélhetnék a vagináról. a félelem. az. hogy nem tudom. Játszunk vele. más nyílások is: ott van például a száj. Megtapasztalhatom a saját nedvességemet. átveszi az ujjaim helyét. Megérintjük. amely a vaginát sötétben tartja. A szám behatol a vaginájába. vibrálónak és élőnek hatnak. hogy zavarban vagyok. mindkettő élvezi. " Vajon. jól ismerjük a vaginát. "Aztán itt van a saját nedvességem. és a félelem. hogy mit jelent ez a szó. kielégítetlenségre ítéli? "A nyelvem a csiklójához ér. ha beszélünk a vagináról. magamról. azok merésznek. nagyon lassan beléhatolni. túl direktnek. Végigcsúsztatom a nedvességemet a lábán. a vaginámba. Vajon azért beszélek a vaginákról. a nyelvemmel. a vaginájába dugom az ujjaimat. A szám behatol a ." Rájövök. a szája szopja az ujjaimat. akkor azzal tényleg tönkretesszük a csodát? Vagy ez is csak egy olyan tévhit." – mondja. miközben Hallgatom. "az ujjaimmal. feszültnek. hagyom. Ingereljük Észrevesszük. mi a helyes. a vaginája szopja az ujjaimat. Kihúzom a kezét a pinámból. Még csak azt sem tudom. amit mond. átveszi az ujjaim helyét. A térdének dörzsölöm a nedvességemet. Több oka is van ennek: az izgatottság. a szájába dugom az ujjaimat. Nyalogatjuk. " Rádöbbenek. hibásnak." – mondta. és amilyen felszabadult viszonyban van vele. Ki dönti el? Rengeteget tanulok abból. ha így van. hogy túl direkt. ahogy imádja a vaginát. aztán belenyomni három ujjamat. ugyanaz. ha nem beszélek arról. amíg a combjai közé nem ér az arcom. Szeretek lassan. Mindkettő szopja. "A nyelvem a csiklójához ér. túl izgató lesz a darab. Hogy mindezt elmondjam Önök.

minden vizsgálódásom ellenére. azóta viszont vallásos áhítattal imádom. láthatóvá tenni. ismerni és megérinteni a vaginánkat. hogy egyetlenegy. Kielégíteni magunkat. hogy többé ne pusztíthassák el titokban. álmunk ne lehessen soha többé elszakított. amikor hirtelen rádöbbentem. Mégis. Colette születését "csupán" lenyűgözött a vagina. szeretni a vaginánkat. bizalmas viszonyba kerülni azzal. ő visszakérdezett: – "Miért. Tavaly a felesége. hogy legyek ott a szülésnél. Shiva szült egy gyermekei. a szüléssel kapcsolatos monológ sincsen benne. hangosan beszélni róla." Szeretni a nőket. láthatatlan vagy megszégyenült. amikor elmondtam ezt egy férfi újságírónak. – "Rajta. következmények nélkül. jelen lenni a vaginánkban. megtört. és én. OTT VOLTAM A SZOBÁBAN Shiva-nak Ott voltam. mikor megnyílt a vaginája. a fájdalmáról. "Beszélned kell arról. megtanítani a szeretőinket. amik vagyunk. akik. Megkértek. néma. Dylan-t. Azt hiszem. hogy mire van szükségünk. hogyan elégítsenek ki minket. ." – mondom. megcsonkított. a férje. – "kerülj beljebb." * Már több mint két éve jártam a világot ezzel a darabbal. Unokám. egészen eddig a pillanatig nem értettem meg a vaginát. Mind ott voltunk: anyja. motorunk. Bizarr mulasztás. lényegünk. tudni. hogy milyen behatolni a vaginába". hogy a mi középpontunk. – mondta. beszélni az éhségéről. a magányáról és a humoráról. mi köze van a vaginának a szüléshez?" Majd húsz éve örökbe fogadtam egy nálam nem sokkal fiatalabb fiút.vaginájába.

Láttam vaginája színeit. és közben mintha csak mellékesen tenné – beszélt hozzánk. Ott voltam. érzőn. úgy. két karja csépelte a gömbvillámos levegőt. hogy felsikoltott hirtelen. mintha kicsavarná egy teli hordó csapját. Mind más volt: láttam zúzódás-kék színt. ahogy teltek az órák. sötétlőt.és az ukrán nővér. beszélt. minden lyuk vérrögök tolultak. a szélek körül verítékező vért. Ott voltam a szobában. Ott voltam. vagy inkább mély kút. gumikesztyűs keze mélyen a vaginában. és ott voltam. és ő csak rángott és négykézláb mászott. megmentőre várva. forgolódva. melybe beszorult egy picike gyermek. tört márvány-eres hólyagos paradicsom-vöröset. megszentelt edény velencei csatorna. és ismeretlen nyögések eredtek minden pórusából. nyomott mind keményebben – a lukon beláttam. a szart. láttam a sárgásfehér folyadékot. mikor szégyenlős szex-lukból ősi árok lett vaginája. szürkés rózsaszínt. ahogy nyomott. ott .

és láttam. "Összpontosíts. miközben férje számolt "Egy. mi mással lenne magyarázható a tisztelet és állítat hiánya? Ott voltam. tágította és kitárta és a vagina egy operaénekes szája lett. mikor az orvos Tágította. és teljes erőnkből szélesre tártuk. ahogy az ukrán nővér sikamlós keze forgott. forgott benne még nemrég. teli torokból énekelt. fogtunk egy-egy lábat. Ott voltam és ámultan bámultam. Az anyja és én. amint a vaginája kitárulkozva.volt már a csecsemő feje. kitártuk őt. . ahogy mind besegítettünk. a csontot mögötte – felejthetetlen emlék. keményen! Rajta!" És akkor belénéztünk kitárt lába közé. Ott voltam. Elfeledjük a vagina csodáját. védtelen. és nem tudtuk többé szemünket levenni onnan. három" – hajtogatta. kettő. a kicsi test – jött elő a világra könnyező karjaink közé. és akkor előbb a kis fej… és aztán az a kaszáló szürke kar… és végül a test. és énekelt. a fekete haj-pamacs.

Megváltoztatja az alakját. varrta őt türelmesen. Ott voltam és ámultan bámultam. magába fogad. összevérezte az orvos kezét – aki csak varrta. A szív megbocsát. Ahogy a vagina is. Ott voltam a szobában. vérzik értünk e bajos.megcsonkítva duzzadt-tépetten. és vérzik. Kitágul. meghal értünk. és kienged. . Ahogy a vagina is. gyógyul és gyógyít. csodás világban. Ahogy a vagina is. amint a vaginája hirtelen lüktető-vörös szívvé változott A szív áldozatokra képes. Értünk fáj és megfeszül értünk. Emlékszem.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful