NC-CNC Alapismeretek Dolgozat kérdések, válaszok

1. CNC eszterga vázlatos rajza, út/kapcsolási információk!!! - rajz : 4. oldal - Útinformációk: azok az információk, amelyek számértékkel közvetlenül értelmezhető mennyiségek, méretadatok, szerszám és a mdb1. relatív helyzetét jellemző méretmegadások, fordulatszám, előtolás, fogásmélység, stb.. - Kapcsolási információk: minden más információ, kód, ilyen a szerszámpozíció, főorsó forgásirány, hűtőfolyadék bekapcsolása, stb.. 2. CNC előnyei, hátrányai!!! előnyei: - nagy pontosságú, állandó minőségű mdb. - nagy megmunkálási sebesség - rövid előkészületi idő - kevesebb selejt, kevesebb ellenőrzés - nincs szükség vezértárcsára és sablonokra hátrányai: - nagy tőkeszükséglet a beszerzéskor - nagy karbantartási költségek - költségesebb művelettervezés ( gyártáselőkészítés )

3. Vezérlési módok ( pont, szakasz, pálya (2D, 2.5D, 3D ))!!! - Pontvezérlés: A különböző koordináta irányú elmozdulások között nincs funkcionális összefüggés, a vezérelt elmozdulás közben megmunkálás nem megy végbe, a kijelölt pontra való átállás gyorsmenettel történik. Fő alkalmazási területe a koordináta fúrógépes megmunkálás. - Szakaszvezérlés: A különböző koordináta irányú elmozdulások között nincs funkcionális összefüggés, a vezérelt elmozdulás közben megmunkálás lehetséges, a megmunkált felület a szánvezetékkel párhuzamos (vagy azzal közel 45°-os szöget zár be). Jellemző géptípusok a különböző esztergagépek, marógépek, fúró-maróművek. - Pályavezérlés: Az egyes koordináta irányú elmozdulások között funkcionális kapcsolat van, amely függvény összefüggéssel oldható meg. A vezérelt elmozdulás közben megmunkálás van, a szerszám különböző pályán mozoghat, a vezérléstől függően tetszőleges hajlásszögű egyenes, kör, parabola vagy hiperbola mentén. A pályaelemeket egy célszámítógép, az úgynevezett interpolátor határozza meg. A gyakorlatban főleg az egyenes és körinterpolálás terjedt el. Kétdimenziós (2D) pályavezérlés: a két tenygely egyidejű vezérlése, elsősorban az esztergákon alkalmazzák Két és fél dimenziós (2 ½ D) vezérlés: a két tengely egyidejű vezérlése csak a három fősíkban történhet; marógépek, fúrómaróművek és megmunkálóközpontok használnak ilyan vezérlést. Három dimenziós (3D) vezérlés: a három tengely egyidejű vezérlése; főleg marógépeken és megmunkálóközpontokon térbeli felületek készítésére 4. Mi az az NC, SNC, CNC, DNC, CAD/CAM, CIM??? - NC: nem rendelkeznek a teljes program befogadására alkalmas tárolóval; fix huzalozású logikával rendelkeznek; a lyukszalagos beolvasáson kívül mondatonkénti kézi programbeadást és végrehajtást, címenkénti kijelzést, valamint nullponteltolás és szerszámkorrekció beadást biztosítanak. - SNC: adatbeviteli része ki van egészítve a teljes megmunkálóprogram befogadására alkalmas félvezető tárral. A programot ezért elegendő egyszer a lyukszalagról a tárolóba olvasni, a végrehajtás során a vezérlés a tárolóból kapja az utasításokat. - CNC: új alapokra helyezett vezérlési koncepció, amelynek lelke a kisszámítógép, mikroszámítógép; az adatfeldolgozási rendet a processzor tárolójában elhelyezett rendszerprogram határozza meg ( nem pdig a fix huzalozás ) ; a processzor megjelenése többletszolgáltatásokat eredményez, amelyek az SNC-hez viszonyítva a következők: - egyidőben több program tárolható a memóriában - mód van a programok láncolására - lehetőség nyílik a gép-rendszer hibák kompenzálására - szervezhetők programciklusok - a számítógép felhasználásával tesztprogramok futtathatók a CNC hibáinak behatárolására - adatmegjelenítésra általában képernyőr (CRT) alkalmaznak, amivel több információ kijelezhető - DNC: több vezérlés egyidejű irányítására fejlesztették ki a DNC rendszereket, amelyekben egy központi számítógép szabályozza az egyes gépek vezérlési folyamatát.

1

munkadarab

hogy a CNC-gép a szerszámmozgatásokat számok formájában tudja megadni. . 7. szükség van a szerszám helyzetének egyértelmű meghatározására.. akkor integrált számítógépes gyártásról beszélünk.. Olyan esetekben azonban. pl: N .és Z. főtengely …. alakjának összes adata geometriai alapelemek formájában áll rendelkezésre. ha az adott tengely pozitív iránya felé nézünk. stb. Y.és Z. S = főorsó fordulatszám. referencia.A tengelymeghatározás alapja a jobbsodrású. miután elkészült a rajz. vagy nem lenne célszerű. A programozó veszi fel a számára legelőnyösebb helyre. M = segédfunkció.tengely körül. 5. A megfelelő program segítségével csak a megmunkálás sorrenjét és a technológiai adatokat kell a geometriai információkkal összekapcsolni.. . Koordináta rendszer!!! -Ahhoz. mdb. ….Mdb.és Z-vel párhuzamos tengelyek. Ha az egyes rendszerek egymással kapcsolatban állnak és közöttük adatcsere lehetséges. egy másik rögzített pontban. amelyet a posztprocesszor CNC-programmá fordít le. Nullpontok ( gépi. Program felépítése.tengelyekkel. Y.A gépi nullpont és referenciapont: a gépi nullpont a gépi koordinátarendszer kezdőpontja. M30 8. a mdb. mégpedig a gépi nullpont és a referenciapont közötti távolságnak megfelelő értékkel. .CIM: integrált számítógépes gyártás. amelyek a gép fő vezetőszánjainak irányába esnek és a befogott mdb. X. T = szerszámszám. számérték pl: 150 …. hanem irányukat is meghatározzuk: az U. G90 G54 G95 G96 S100 G40 A monat szavakból tevődik össze. A koordinátatengelyekkel párhuzamos méretek a programozandó méretek(koordináták). A gép bekapcsolása után az útmérők aktivizálása lehetőség szerint ebben a pontban történik. G = előkészítő funkció.Z = 1. Ezzel nem csak a tengelyek egymáshoz képesti helyzetét.-ra vonatkoznak. A programozandó méretek a koordinátatengelyekkel párhuzamosan mért növekményegységek (inkrementek).Y. 2.Referencia pont : A referenciapontot a szerszámgép gyártója választja meg. egy szó egy vezérlési parancsot fejez ki. .. 6. rögzített helyen van és nem tolható el. rajzok és alkatrészjegyzékek készítése.. szabványos címek!!! pl: % 2222 (PLD-1) A program mondatokból áll. Ez a koordinátatengelyek rögzítésével történik. számlaírás és kifizetés. Ez a pont szabadon választható. az X-. F = előtolás. a munka megkezdése előtt) pontosan meghatározott kiindulási helyzetbe lehessen beállítani. Abszolút és növekményes programozás!! Abszolút programozás ( abszolút méretmegadás ): A szerszám mozgásait mindig a koordinátarendszer kiindulópontjától kell megadni ( nullpont ). Az adatfeldolgozás segítségével a következő feladatok hajthatók végre: rendelések feladása és felvétele.CAD-CAM: rajzok elkészítésénél bírnak jelentőséggel a CAD rendszerek.Programozási nullpont: A programozási koordinátarendszer kezdőpontja. illetve a referenciapontra vonatkoztatva rögzítik. T1 M3 F0. hogy a szerszámot (pl. amelyet azért rögzítenek.1 A szó egy címből és egy vagy többjegyű számból áll G0 X0 Z1 A cím egy betű. Y. Kódja: G90 Növekményes (inkrementális) programozás( méretmegadás): A szerszám mozgásait mindig az előző helyzethez képest adjuk meg. . CNC-programok írása és kezelése. …. és gép beállításakor vagy a program kezdetén a gépi nullapontra. nyersanyag.és árukészlet-nyilvántartás. minődég-ellenőrzések és -kiértékelések végrehajtása. Egy forrásprogram készül. derékszögű koordináta-rendszer. nullpont: a munkadarab koordinátarendszerének kezdőpontja (nullapontja). Irányuk megegyezik az óramutató járásával. Ezeket az adatokat a CNC-program elkészítésekor használja fel a rendszer. az úgynevezett referenciapontban lesz az útmérő rendszer beállítva. programozási.. Szabványos címzések: N = Mondatszám. a mondat mondatszámmal kezdődik. A két nullpont viszonylagos helyzetét a NULLPONTELTOLÁS-sal határozzuk meg. ahol a gépi nullpontra járás nehézséget okozna. B és C forgómozgásokat jelöl az X-. Az A.. 3. )!!! .V és W az X-. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful