Profesor N.

BAS 1 LES CU ,
DE LA UNIVERSITATEA DIN BUCURESCI
STU DII
SOCIALE
E vreH tl 1 omânia
EXTRASE DIN ZIARUL «CR O N 1 CA» -
SERIA III
EUCUFESCI
TIPOGRAFIA ŞI FONDERIA DE LITERE THOMA BASILESCU
No. 89, - Strada Oaărrnei - No. 89.
[9°34 M a r t i e 1 9 0 3


E V R E I I I N R O M A N I A
E r o a r e p o l i t i c a
E R O A R E P O L I T I C A

3 n t e r v i e w u r i l e
p r i r n - r n i n i s t r u a l R o r n a n i e l
I N T E R V I E W U R I L E
D - L U I P R I M - M I N I S T R U A L R O M A N I E I
E M I G R A T I U N I L E


C O M I T A S G E N T I U M
C r o n i c a "

Y o t a a m e r i c a n a
N O T A A M E R I C A N Ap i
t u n e l
D o c t r i n a l u i M o n r o e i n R o m ' a n i a
H A B E M U S R E U M C O N F I T E N T E M

d e
p e s t e g r a n i l d , i n v i r a n d u - T l a o a c t i u n e s a r i p r e -
s i u n e c o n t r a R o m â n i e T » .

a u


R o m f i n i a
V e c h i i c o n s e r v a t o r i s i E v r e i i r o m i n i ( ! )s e r i e d e
c o n c e s i u n T
p o p u t a t i u n e a
i s d r a i l i t a "
i n -
d i g e n d .
g r a t u i t


T . f o n e s c u ,

D i n n e n o r o c i r em a n i e m a r t u r i s e s t e p e f a t a e r a r e a f a u n a t u n c i d e
c d t r e p r o p r i i s e T c o n d u c d t o r i d e a t u n c i § i a c é z t a
a e i r e c u n d s c e r e a r s , i n a r i - c e c a s , o m a i m a r e
v a l ó r e d e c a t c e l e - l ' a l t e c l o u e c a n c e s i u n Y , d e d u s e
i n p r o e c t i n f a v a r e a l s d r a i l i t i l o r p d m A n t e n i d e
c a t r e v e c h i i c o n s e r v a t o r i .n u a r p u t e a r e m e d i a , c u a d e v d r a t , d e c a t
o l e g e , c a r e , c l a r § i c a t e g o r i c a r c f i c e , c d O t t
l o c u i t o r i i R o m d a i e i , n a s c u t i i n t a r t i c a r !
s u n t i n o l e g a t u r d d e s u p u l e n i e c u v e r i - u n S t a t
s t r a i n , s a f i e c o n s i d e r * c a c e t a t e n i a l S t a -


t u l u i
i e x c l u e d e l a a p l i c a t i u n e a l e g i l o r N e a l e
p e n t r u s t r a t i %
C a m n u
' p il a t d c r i m a s a .
g C u v i n t u l c r i e d n u e s t e p r e a m u t t ) ) .E y r e i n R o m a n i a
M O I N R O M A N I A

A L I A N T A I S D R A I L I T A
i E V R E I I D I N R O M A N I A

d


C r o n i c a 3 1 O c t o t a b r e 1 9 0 2 .

-T a r a n u v a
a c c e p t a o d e c i s i u n e c a r e I i v a f i i m p u s i . E a
n u o v a a c c e p t a n i c i I n c a s u l d e f a t ä , n i c i I n
p r i n c i p i i i .U n a t a r e d e m e r s r i s c d s ä M a a W e e c h i a r
a c e e a - c e t a r e p a r e d i s p u s a s ä d e a


l J n a b l L n g i g -


F a l s u r i l e A l i a n f e l I s d r a i l i t e


t o t i E v r e i i s u m i r o m i n i *

c
a i e

a f t
a M o u t s i s e a d o p t e
d i s p o s i t i u n i l e T r a c t a t u l u i , c a l l a s i g u r a i i I s d r a i l i -
t i l o r r o m a n i d r e p t u r i l e d e e e t a t i a n ,


R o g u l t i n e r i r n e i e v r e e

e s t e a c o l o § i n u a i u r e a » .
1 4 .
V a g i n a

3 .. . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful