REFLEKSI Setelah menjalankan tugasan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) ini, saya telah banyak mempelajari pengetahuan

yang baru tentang Pendidikan Muzik Awal Kanak-kanak. Pada peringkat awal tugasan, saya telah bertungkus lumus mencari dan mengumpul bahan-bahan rujukan daripada perpustakaan. Malahan saya telah mengakses maklumat daripada internet untuk membolehkan saya memahami dengan lebih lanjut tentang Pendidikan Muzik Awal Kanak-Kanak. Setelah mula membuat kajian berkenaan tajuk ini, saya telah banyak menimba ilmu pengetahuan baru terutama sekali tentang gubahan lagu. Jika sebelum ini saya kurang peka terhadap hidup sihat, kini saya menyedari bahawa pentingnya amalan gaya hidup sihat dalam kehidupan seharian kita. Selain itu juga saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam tentang pemakanan seimbang, fungsi dan sumber nutrien-nutrien utama yang ada dalam makanan serta memahami tentang keperluan nutrien mengikut peringkat umur. Antara kesulitan yang saya alami sepanjang menyiapkan tugasan ini ialah kekurangan bahan rujukan untuk . Selain itu juga saya mengalami kekangan untuk membuat kolaborasi bersama pensyarah memandangkan jadual waktu kelas yang padat. Namun saya bersyukur kerana saya telah berjaya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya hasil usaha saya sendiri dan kerjasama daripada rakan-rakan seperjuangan saya.

Selain itu juga saya mengalami kekangan untuk membuat kolaborasi memandangkan jadual waktu kelas yang padat. saya telah banyak mempelajari pengetahuan yang baru tentang ilmu pendidikan pedagogi.REFLEKSI Setelah menjalankan tugasan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) ini. Pada peringkat awal tugasan. Jika sebelum ini saya kurang peka terhadap kewujudan pendekatan pengajaran kini saya dapat mengetahui bahawa setiap pendekatan ini mempunyai kepentingan. saya banyak menimba ilmu pengetahuan baru terutama sekali ilmu pendidikan pedagogi. Saya juga pergi ke kedaikedai buku berhampiran untuk membeli buku yang berkaitan bagi menambahkan lagi bahan buku rujukan saya. Setelah mula membuat kajian berkenaan tajuk. Walaupun mengalami sedikit kesukaran pada awalnya. saya bertungkus lumus mencari dan mengumpul bahan-bahan rujukan daripada perpustakaan. Antaranya ialah kekurangan bahan rujukan untuk pendekatan eklektik dan tematik. pendekatan elektik dan pendekatan eklektik. pendekatan deduktif. kelebihan dan kekurangan tersendiri. namun saya amat berpuas hati kerana melalui tugasan ini saya dapat memperbaiki kemahiran dalam mencari serta mengakses maklumat dari internet. Namun saya bersyukur . Malahan saya telah mengakses maklumat daripada internet untuk membolehkan saya memahami keempat-empat konsep pendekatan pengajaran iaitu pendekatan induktif.

kerana saya telah berjaya menyiapkan tugasan ini dengan hasil usaha saya sendiri dan juga hasil perbincangan bersama rakan seperjuangan yang lain. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful