72 .

3

117
.36

Risto
Vito
Likoka

22.92

DERO
KAMBERI 4017

3

KËSHILLIM PARAPRAK ZONA URBANE HIMARA QYTET
4/199

MIHAL 4/208/2
PANDELI
7
9.3
BELERI 9

±

142.45

64.44

2
7.
26

3

19 3.0
5

162.51

4/197/1

13
1.1
5

VASIL JORGJI BOLLANO,
NASHO CIKO TATO,CIKO
TATO,PIRO TATO,
THODHORA (STEFA) TATO

4/3018
8
.5
42

58.35

3
20 .

38
.69

19 .34

54.3

4/209
DHIMITER
51
.2 BEJLERI

MARIA
THANAS
NASHAJ
4/212

22

.08

1
87
.0
6

23.4
8

4/211

45
.2
8

35 .97

52.81

LOLO
KOCO
KARO
4/208

4/208/1
SOTIR
LOLO
KARO

57.

84

69.58

3
2.0
10

5
8.1
15

MARIA
THANASI
NASHO
4/217

4/214
VANGJEL KOCO KARO,FIQIRET
BRESHAN BRESHANAJ,NASIBE
SHEFIT BRESHANAJ,
SONILA FIQIRI BRESHANAJ,
ERVIS FIQIRI BRESHANAJ

4/215
Jorgji
Lluk Qirici
33.7

4/216
78.67

.3
60
3

7.1

.8
.06
20 1 5
1
.
13 4/221
.46 6/221/1
2
7
.3
50

91

R
C

D

6

C

6/221/2

18.
78

2
42.5

28
.25

32
.75

79

2
3.0
18

LLUKE
JANI
QIRICI
6/2/2

12
.14

6/2/5

12
.85

12
.62

20
.44

37
.99 34.7
7

46
.81

6/2/6
Jorgji
Lluk Qirici

11
.07

THANAS
JANI
QIRICI
6/2/1
35
.4

42.
1

17
.89

6/2/3
AVANTHI QIRICI,LONIDHA
QIRICI,PANAJOT QIRICI,
SPIRO LONIDHA QIRICI

24

18
.55
1
91 .
0

6/2

89

LLAMBRO THANAS
QIRICI,Hajdho
Ila Qinci

.
39

22
.3
3

.86

6/2/4

6/3000

SHKALLA 1 : 1000 ( 1 mm ne harte eshte 1 m ne terren)
LORENCO & CO. SHPK
VITI 2011

KY PROJEKT ESHTE I
FINANCUAR NGA
BASHKIMI EUROPIAN

MENAXHUAR NGA
OSBE

FINANCUAR NGA:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful