You are on page 1of 3

INSTALATIA DE SEMNALIZARE OPTICA SI ACUSTICAA AUTOMOBILULUICAPITOLUL I.

INTRODUCERE Modernizarea si dezvoltarea constructiei de automobile , inclusiv a echipamentului electricauto , prin cresterea numarului si a puterii consumatorilor electrici , al gradului de automatizare,prin utilizarea pe scara a componentelor din ce in ce mai mare a aparatelor electronice deconstructie moderna, a componentelor electronice ( cu un grad mai mare de sensibilitate ) etc.,impun cunoasterea temeinica a functrionarii , exploatarii si intretinerii corecte a echipamentuluielectric cu care este dotat automobilul.Din aceste considerente , in constructia instalatiei de semnalizare optica si acustica CAPITOLUL II. ROL, CONDITII, CLASIFICARE 2.1. Rolul instalatiei de semnalizare optica si acustica a automobilului Instalatia de semnalizare optica si acustica a automobilului are rolul de a asigurailuminarea drumului pe timp de noapte sau ceata , de a semnala prezenta autovehicului si de arataintentia de efectuare a anumitor manevre (depasiri, franari, etc) in scopul evitarii pericolelor siproducerii accidentelor. De asemenea asigura iluminatul in interiorul automobilului precum siavertizarea optica si acustica la bordu autovehicului, pentru masurarea si controlul diferitilorparametri ai functionarii motorului si a automobilului.La montarea pe automobile, elementele instalatiei sunt interconectate de obicei in cadrulunui singur circuit general alimentata cu toti cu toti consumatorii de la acumulatorulautovehiculului. Conductoarele electrice folosite pentru conexiuni intre subansamblele instalatieide semnalizare optica si acustica difera. Trebuie sa indeplineasca o serie de conditii si anume: -Sa reziste la solicitari mecanice frecari, flexiuni ridicate existente in functie de tipul si dedestinatia autovehicului si de gradul de expunere a portiunii respective de circuit lasolicitari mecanice suplimentare; -Sa reziste la temperaturi coborate care pun probleme in special in privinta calitatiimaterialelor izolante; -Sa reziste la temperaturi ridicate, avandu-se in vedere in special cablajele montate pemotor sau pe alte organe cu temperatura ridicata; -Sa reziste la actiunea uleiului, benzinei si motorinei

Terminalele conductoarelor (papuci, fise plate etc) trebuie sa asigure un contact electricbun, cadere de tensiune redusa, incalzire mica si sa reziste la actiunea factorilor mecanici sichimici.Conductoarele se executa din cupru multifilar pentru a avea flexibilitatea necesara.Sectiunea conductoarelor se alege astfel, incat sa nu se depaseasca caderea de tensiune admisapentru circuitul respectiv, dupa care se face verificarea prin calcul a incarcarii din punct de vederetermic in limitele de temperatura prescrise de producatorul cablului.De obicei primul criteriu cel al caderii de tensiune este determinant. Indiferent derezultatul calcului de dimensionare, din considerente mecanice, nu se utilizeaza conductoare cusectiunea sub 0,5 mm 2 .Pentru usurarea montajului conductoarelor, in functie de traseul de pe automobil, acestease grupeaza in manunchiuri (fascicule) numite cablaje sau cabluri, care sunt stranse si protejateprin infasurare cu banda sau introduse in tuburi care sunt executate de obicei din masa plastica.Fixarea cablajelor pe automobil se face cu ajutorul clemelor, scoabelor, garniturilor simansoanelor, de buna fixare a cablajului pe traseul ales depinzand de evitare adeteriorariiizolatiilor datorita vibratiilor. Din cablaj ies, dupa necesitati, o serie de conductoare sau fasciculede conductoare separate numite ramuri care se racordeaza (imbina) in cadrul insatalatiei desemnalizare optica sau acustica cu subansamblele acesteia (lampi, claxon, intrerupatoare, riglete,cutie sigurante fuzibile etc).Realizarea acestor conexiuni se efectueaza comform schemelor in care sunt indicate prinsemne conventionale aparatele care intrain componenta instalatiei conductoarelor de legatura,culorile acestora, cat si alte indicatii utile pentru a facilita interventiile in cadrul schemei co ocaziaverificarilor sau depanarilor.De asemenea in schemele de montaj se mai indica si alte date necesare executarii operatiilorde montaj si anume: pozitia de montaj a aparatelor pe automobil, pisele de montaj (suporti, cleme,suruburi, piulite, saibe etc 2.2. Conditiile tehnice generale impuse echipamentului electric auto Echipamentul electric al automobilelor cuprinde totalitatea aparatelor si masinilor electriceavand drept scop alimentarea cu energie electrica , la o tensiune de lucru aproape constanta areceptoarelor si consumatorilor automobilului, atat in timpul rularii cat si in timpul stationariiacestuia. De asemenea, cu ajutorul echipamentului electric se asigura pornirea si functionareamotorului, , marirea sigurantei in circulatie si a gradului de confort in timpul conducerii, prinreconditionarea si incalzirea aerului, urmarirea functionariisau semnalizarea unor defectiuni(avarii), la diferite instalatii, semnalizarea optica si acustica exterioara iluminarea optima adrumului pe timp de noapte sau alte cerinte care usureaza conducerea automobilului la oriceregim de lucru si in orice conditii climatice.Spre
2

deosebire de alte produse electrotehnice utilizate in instalatiile stabile, echipamentulelectric auto trebuie sa faca fata unor solicitari deosebite, care depind pe de o parte de influentamediului (climatul regiunii) si a modului de exploatare , iar pe de alta parte de functionareaaparatelor in ansamblul instalatiei electrice de pe automobil astfel :2..2.1. Conditii determinate de influenta mediului si modului de exploatareIn functie de nmediul respectiv, de climatul regiunii si de modul de exploatare, aparatele ,receptoarele si accesoriile electrice auto trebuie sa corespunda la diferite conditii in ceea cepriveste functionarea la variatii de temperatura , lainfluenta radiatiilor solare , la umezeala , la praf , la solicitarile mecanice . acesti factori actioneaza atat in timpul functionarii cat si atuncicand produsele sunt in repaus.