KONSUMERISME

1. Pengguna bermaksud orang yang
menggunakan barang, perkhidmatan, dan sumber alam semula jadi.

d) Tidak membiarkan pengeluar mengeksploitasi e) Sentiasa mampu mengkritik secara bijak

2. Konsumerisme atau kepenggunaan
bermaksud segala kegiatan yang dilakukan oleh orang ramai untuk menjaga hak dan kepentingan mereka sebagai pengguna. 3. Hak pengguna

6. Tanggungjawab pengguna terhadap
masyarakat: a) Bersatu padu dan bekerjasama dengan persatuan pengguna b) Tanggungjawab social – rasa tanggungjawab dan bertimbang rasa

Hak Pengguna a) Hak mendapat keperluan asas b) Hak mendapat keselamatan c ) Hak mendapat maklumat d) Hak membuat pilihan e) Hak untuk bersuara

f) Hak mendapat ganti rugi

g) Hak mendapat pendidikan kepenggunaan h) Hak mendapat alam sekitar yang bersih

Tujuan Meneruskan kehidupan dengan selesa Mendapat perlindungan atas barang dan perkhidmatan yang dibeli Mendapat maklumat yang tepat dan benar Memilih barang yang digemari mengikut kemampuan Menyuarakan pendapat demi kepentingan penggunasecara individu dan berkumpulan Mendapat ganti rugi jika barang tidak menepati piawaian atau berlaku kemalangan akibat maklumat yang salah Membolehkan pengguna lebih rasional dan bijak Kebersihan alam sekitar dapat menjamin kehidupan yang sempurna dan harmoni

c) Menjaga alam sekitar dan alam semula jadi

7. Tujuan dan kepentingan menjaga hak sebagai pengguna: a) Menjadi pengguna yang tidak mudah ditipu b) Tidak mudah diseleweng oleh pengeluar c) Menjadi pengguna yang bermaklumat d) Menjadi ahli masyarakat yang bersatu padu dan berwibawa 8. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna: a) Maklumat yang tepat

b) Harga yang berpatutan
c) Barangan yang berkualiti d) Kuantiti yang tepat e) Produk yang selamat digunakan f) Mesra alam

4. Pengguna juga mempunyai tanggungjawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. 5. Tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri a) Membeli secara rasional dan bijak b) Bijak dalam membuat perancangan (belanjawan) c) Bijak dalam membuat pilihan

9. Bentuk penyelewengan yang sering dilakukan oleh pengeluar: a) Harga yang tidak stabil b) Kegiatan menyorok barang c) Mengeluarkan barang yang tidak bermutu

Bentuk perlindungan pengguna: a) Pendidikan kepenggunaan b) Persatuan pengguna c) Undang-undang . Peranan kerajaan: a) Menggubal undang-undang b) Menguatkuasakan undang-undang c) Menyelaras kepentingan pengguna 13. Peranan persatuan pengguna: a) Menerima dan menyiasat setiap aduan b) Menjalankan kajian dan penyelidikan c) Menyebarkan maklumat d) Member pendidikan kepenggunaan e) Member bantuan dan khidmat nasihat 12. Cara membuat aduan: a) Aduan secara terus b) Aduan bertulis 11.d) Mengeluarkan barang yang berbahaya e) Memberikan maklumat yang mengelirukan f) Timbangan dan sukatan yang tidak tepat 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful